Page 1

FinanCieel aDVieS paRtiCUlieRen

Samenwerking DSI en NIBE-SVV Examens: kiezen voor vernieuwing Begin april heeft DSI gekozen voor NIBE-SVV als een van de partners voor het ontwikkelen van een nieuwe periodieke toetsing. “Naast integriteit willen we ook deskundigheid en vaardigheid op een integrale manier gaan toetsen,” aldus algemeen directeur van DSI, Jerry Brouwer. Anke Boonman, productmanager bij NIBE-SVV, sprak met hem over de kersverse samenwerking, de veranderende branche en de innovatieve manier van toetsen.

“We willen naast integriteit, ook deskundigheid en vaardigheden op een integrale manier toetsen”

10

magazine | nr. 48 | juni 2013

DSI bevordert en bewaakt de integriteit van financieel dienstverleners. De stichting, zo’n vijftien jaar geleden in het leven geroepen door de Amsterdamse Beurs en de financiële brancheorganisaties, is opgericht naar aanleiding van een aantal beleggingsschandalen, waaronder de clickfondsaffaire. Het bewaken van de integriteit gebeurt onder andere door het voeren van de openbare DSI-registers (op www.dsi.nl), waarin op dit moment 7.700 professionals van 650 instellingen geregistreerd staan. Met een DSI-registratie is het voor de klant (en de werkgever) meteen duidelijk dat de professional in kwestie voldoet aan de gestelde normen rondom gedrag en integriteit. Voor de registers Beleggingsadviseurs, Vermogensbeheerders en Financieel adviseurs wordt de bestaande Periodieke Integriteitstoetsing (PIT) dit jaar verbreed naar de nieuwe Periodieke Toetsing (PT). Uit een brede groep kandidaten selecteerde DSI NIBE-SVV Examens en de postgraduate opleiding Investment Management aan de Vrije Universiteit (VU) als partners om deze Periodieke Toets te ontwikkelen en uit te voeren.

Hoe bewaakt DSI de integriteit in de praktijk? “Naast het beheer van de registers en de eisen die daaraan gesteld worden op het gebied van opleiding, werkervaring en periodieke toetsing, hebben we ook een actieve rol in de handhaving van onze gedragscode waarin integriteit centraal staat. We hebben het dan over ons tuchtrecht. De geregistreerde professional kan als dat nodig is aangesproken worden op zijn handelen, een tuchtzaak krijgen, en de zwaardere gevallen kunnen zelfs uit het register worden gezet. DSI vervult daarmee eigenlijk de rol van aanklager: we zijn een soort officier van justitie. Werkgevers zijn verplicht incidenten bij ons te melden. Daarnaast volgen we de berichtgeving in de verschillende media nauwgezet, en ook komen er anonieme meldingen bij ons binnen. Deze actieve handhaving is een uiting van de zelfregulering van de branche. Dankzij zijn ‘zelfreinigende vermogen’ draagt de sector actief bij aan de kwaliteit van de financiële dienstverlening. Het mooie is dat de AFM DSI noemt als voorbeeld van hoe het zou moeten, die zelfregulering van de branche.”


Jerry Brouwer (l.), directeur van DSi, Clemens Spoorenberg (m.), adjunct-directeur van niBe-SVV en tom Steenkamp (r.), voorzitter van het bestuur van de postgraduate opleiding investment management aan de VU.

Wat is de reden dat DSI de geregistreerde professionals op een andere manier gaat toetsen? “Alles wat DSI doet, is een reactie op de signalen uit de branche. DSI is er voor en door de sector. Eerder is de Periodieke Integriteitstoets ingevoerd om awareness op het gebied van integriteit in de branche te creëren. Het bijhouden van de vakbekwaamheid werd toen meer gezien als iets voor de werkgever. Deze driejaarlijkse toetsing deden we trouwens ook al in samenwerking met NIBE-SVV. In de nieuwe periodieke toetsing willen we, naast integriteit, ook deskundigheid en vaardigheden op een integrale manier toetsen.

De aanleiding voor de nieuwe aanpak komt ook voort uit een behoefte in de branche en is onder andere ingegeven door de sterk veranderde dienstverlening, waarbij ‘klantbelang centraal stellen’ met name vraagt om de juiste vaardigheden en integere werkwijze. Ook bij bijvoorbeeld tuchtzaken kun je kennis, vaardigheden en integriteit niet los van elkaar zien. En ook daar hangt het vaak samen: is er gebrek aan kennis of sprake van opzet? In de vele functiecommissies zoals die binnen DSI per register bestaan, komen onder andere de signalen uit de branche naar boven en ontstaat de sectorbrede norm waar de professionals in de branche aan moeten voldoen.” magazine | nr. 48 | juni 2013

11


Wat was precies het signaal uit de branche?

“We hebben nu ook de vernieuwende kant van NIBE-SVV gezien”

“Het toetsprogramma mocht zwaarder: inhoudelijk breder, qua niveau hoger en bovendien frequenter. Van een systeem van voornamelijk periodieke integriteitstoetsing gaan we nu naar een systeem van periodieke toetsing van ook kennis. ‘Houd jij je vak een beetje serieus bij?’ wordt dan een belangrijke vraag. Dat het al een tijdje die kant opgaat, zie je ook terug in de Leidraad van de AFM en in de wetgeving. Deze regels eisen steeds meer van de werkgever dat hij kan aantonen dat zijn medewerkers vakbekwaam zijn. Een permanente, extern gevalideerde toetsing voor en door de sector is, met andere woorden, gewoon nodig.”

Wat betekent dit in de praktijk voor de registers? “We beginnen met deze toetsing voor de registers voor Vermogensbeheerders, Beleggingsadviseurs en Financieel adviseurs. Dit zijn de grootste registers, de rest volgt later. NIBE-SVV zal voor alle Beleggingsregisters betrokken zijn bij de toetsing. Met de invoering van de periodieke toetsing worden tegelijk ook de toelatingseisen voor deze registers daarmee in lijn gebracht. Waarschijnlijk gaan we ook het registerbouwwerk eens rustig herzien, om ook die optimaal aan te laten sluiten bij de veranderende wereld.”

Anke Boonman De auteur is productmanager Financieel advies particulieren bij niBe-SVV

12

magazine | nr. 48 | juni 2013

En dus kiest DSI voor de innovatieve manier van toetsen van vaardigheden door NIBE-SVV, met behulp van video en webcam. “Ja, inderdaad! De toetsing zoals die nu is, wordt ook al door NIBE-SVV gedaan, en omdat we iets heel vernieuwends en fris wilden én een toetsing van vaardigheden, hadden we dat in alle eerlijkheid eerder bij een andere partij verwacht te vinden. Maar

DSi-directeur Jerry Brouwer

behalve de bekende betrouwbare en degelijke manier van werken, hebben we nu ook de vernieuwende kant van NIBE-SVV gezien. De drive waarmee ze dit concept van webcamtoetsing van een klantgesprek hebben neergezet en de visie op de veranderende beleggingsdienstverlening die daarachter zit, sprak ons en de selectiecommissie enorm aan. Er is sprake van integrale toetsing, en iedereen doet die toets onder gelijke omstandigheden. Daarbij kijken zo veel mensen mee en wordt ook de kennis van de VU ingebracht, zodat de kwaliteit zeker gewaarborgd is.”

Komt er eerst nog een pilot? “Zeker, we beginnen binnenkort met een pilotgroep, en op basis daarvan kan het concept van een klantgesprek met video en webcam nog verder worden aangescherpt en bijgeschaafd. We zorgen ervoor dat alle drie de doelgroepen in de totale pilotgroep vertegenwoordigd zijn, zodat het een representatieve steekproef is. Bij deze toetsing ervaren de deelnemers ook een duidelijke aansluiting met de praktijk. De dagelijkse klantsituaties zijn herkenbaar in het examen. DSI is er voor en door de branche. Mede dankzij onze partners van de Vrije Universiteit en NIBE-SVV, kunnen we nu op een innovatieve wijze gaan toetsen!”

Magazine nibe svv  
Magazine nibe svv  
Advertisement