Page 1

“Mi querido director…” Les cartes de Nicasio Camilo Jover des de Beniardà, la vall de Guadalest i Callosa d’en Sarrià, any 1868. Introducció i notes de María Francia Galiana Botella i Joaquín Ronda Pérez.

Nicasio Camilo Jover Pierron (Alacant, 1821-1881) (Font: RAMOS, Vicente, Historia de la Diputación Provincial de Alicante (1822-1870), p. 491).

Callosa d’en Sarrià, any 2015 ISBN-13 978-84-608-2574-6


“Jover era bueno y vivió triste, era activo y vivió en la pobreza, era inteligente y vivió oscurecido” (Blas de Loma Corradi)

Les quatre cartes que editem foren escrites l’any 1868 pel periodista Nicasio Camilo Jover Pierron (Alacant, 1821-1881). Estes epístoles formen part d’un conjunt de nou missives, que sota el nom genèric de Cartas Descriptivas, van ser publicades en forma de folletí en el diari El Constitucional d’Alacant, des del 15 fins al 23 de gener de 1876. El lloc de procedència i la data d’escriptura de cadascuna de les cartes de la col·lecció completa són: Penáguila, 26 de setembre de 1864; Barcelona, 2 de juliol de 1867; Barcelona, 24 de novembre de 1867; Penáguila, 13 de febrer de 1868; Gorga, 15 de febrer de 1868; Beniardá, 9 de març de 1868; Valle de Guadalest, 13 de març de 1868; Beniardá, 14 de març de 1868 i Callosa de Ensarriá, 19 de març de 1868. Malgrat l’interés del conjunct epistolar, hem resolt només comentar les cartes trameses des de la Marina. Segons l’historiador Pedro Diaz Marín, la carta des de Callosa ja havia estat publicada, el 25 de març de 1868, en el periòdic El Comercio de Alicante1. El detall cronològic és important perquè ens permet contextualitzar les cartes i identificar el director a qui van dirigides: Blas de Loma Corradi.

Blas de Loma Corradi (Cartagena, 1825 – Alacant, 1902). (Font: RAMOS, Vicente, Historia de la Diputación Provincial de Alicante (1871-1891), p. 53).

Corradi va ser un home molt actiu, dotat d’una personalitat polifacètica, que va desenvolupar múltiples activitats professionals i intelectuals, com ara catedràtic d’anglés de l’Institut Provincial, o director de l’Escola de Comerç d’Alacant des de la seua fundació el 11 d’agost de 18872. El 1858 va fundar, amb altres prohòmens alacantins, El Comercio de

1

MORENO SAEZ, Francisco (ed.), La prensa en la ciudad de Alicante desde sus orígenes hasta 1874, Alicante, 1995, p.123. Cal subratllar, que Diaz tan sols enumera una série d’articles rellevants, la qual cosa fa suposar, que les altres tres cartes també hi havien estat publicades vora de les dades en què foren escrites. 2 “La Escuela Superior de Comercio de Alicante”; http://www.alicantevivo.org (consultada el 27/05/2015).

1


Alicante, òrgan d’expressió dels interessos de la burgesia alacantina. Mentrestant, Nicasio Camilo Jover era un lletraferit que s’havia professionalitzat en el món periodístic en El Heraldo de Madrid, alhora que intentava triomfar en el món literari de la capital. Ambdues figures van connectar i, des de bell antuvi, Jover es va incorporar a la redacció del nou diari. Els principis que defensava El Comercio de Alicante eren el foment del comerç mitjançant una política lliurecanvista, en oposició a la proteccionista3; la necessitat que l’estat intervinguera en la construcció d’obres públiques (com ara carreteres, abastiments d’aigua potable urbana o grans infraestructures de regadiu), la disminució de la burocràcia administrativa i la promoció de l’educació amb la creació d’escoles i instituts professionals.

L’antiga escola de comerç d’Alacant, on ensenyava Corradi. Ara per ara és el Museu d’art contemporani d’Alacant. (Font: http://www.alicantevivo.org).

La naturalesa d’estes demandes fa palès els trets característics de la burgesia d’Alacant: comerciants al gros amb forts interessos en l’agricultura. Els negociants suministraven als llauradors matèries primeres d’importació – sobretot guano – i capital, i n’extraïen les collites per a l’exportació des del port d’Alacant. Com han estudiat els especialistes4, esta tradició mercantil es remuntava a Alacant i València almenys fins al segle XVIII, on destacaven els comerciants d’origen estranger. En este ordre de coses, cal afegir una nota biogràfica de Jover: la ascendència francesa de sa mare, la senyora Inés Pierron, natural de Nancy a França.

3

La principal política comercial que disposaven els governs durant segle XIX era l’aplicació de l’aranzel, un impost que gravaba la importació de béns. Com més proteccionista era un país, més alt era l’aranzel i, per tant, més car eren els productes importats, la qual cosa beneficiava la indústria nacional. No obstant això, el proteccionisme era un arma de doble tall, perquè la reacció dels altres estats era apujar recíprocament els seus aranzels i, en conseqüència, perjudicar els productes d’exportació, com ara el vi, la pansa, l’ametla i els cítrics valencians. 4 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen, València, 1981; VIDAL OLIVARES, Javier, Comerciantes y políticos (Alicante, 1875-1900), Alicante, 1987; FRANCH BENAVENT, Ricardo i MUÑOZ NAVARRO, Daniel, “Minorías extranjeras y competencia mercantil: franceses y malteses en el comercio valenciano del siglo XVIII”, Minius, nº 20, 2012, pp. 61-92; PLANELLES IVÁÑEZ, Montserrat, “Herencia de la inmigración francesa desde el siglo XVIII en Alicante”; Le XVIIIe siècle aujourd'hui: présences, lectures et réécritures, Paris, 2011, pp. 309-330.

2


Pel què fa a l’aspecte social i polític, la ideologia de El Comercio de Alicante representava un liberalisme progressista, però no radical, partidari de l’ordre, la propietat privada, el sufragi universal i la llibertat religiosa. El Comercio de Alicante va anar reflectint, gradualment, el decencisament d’esta burgesia respecte del règim simbolitzat per la monarquia d’Isabel II i el partit Moderat: un sistema de govern autoritari i corrupte, que tancava tota possibilitat de participar-hi i, per tant, de reformar-lo des de l’interior.

El castell i el port d’Alacant ca. 1870 (Fotografia, Laurent, J.). (Font: Biblioteca Valenciana Digital).

Al voltant de 1868, El Comercio va crear, juntament amb els rotatius republicans, el clima mediàtic on es va gestar la revolució que esclatà el 17 de setembre. Llavors, l’almirall Topete va comandar un pronunciament militar a Cadis; una insurrecció armada a la qual s’incorporarien els generals més reconeguts de l’exèrcit espanyol, com ara Prim, Serrano o Dulce. Cal recordar, que Callosa va ser un dels epicentres de la revolució de 1868 en la província d’Alacant, on l’agitador alteà Miguel Jorro Such, amic personal del general Prim, va constituir la junta provisional revolucionària el 24 de setembre, tan sols sis mesos després que Jover escriguera les cartes5. El desenllaç de la revolució de setembre fou l’enderrocament de la monarquia d’Isabel II i l’inici d’un periode convulse de sis anys, en què s’implantaren quatre formes diferents de govern: regència, monarquia i república (federal i unitària). El sexenni democràtic va significar per a El Comercio de Alicante, la fusió amb El Eco de Alicante fins a desaparèixer de forma definitiva al octubre de 1871. Aleshores Jover s’integrà 5

En la secuència revolucionaria provincial, Callosa va ser capdavantera. Les primeres Juntes que es van formar es troben a Alcoi (el 22 de setembre), Callosa (el 24 de setembre), Pego (el 25 de setembre), Xaló (el 28 de setembre), Alacant (el dia 29) i Dénia (el 30 de setembre); MAS I MARTÍ, Josep i NOGUERA I MENGUAL, Jaume, La vila de Xaló i l’escalt revolucionari de 1868, Xaló, 2008, p. 17. La revolució de setembre a Callosa en GUARDIOLA FUSTER, Miguel, Carlistas, republicanos y liberales, Sevilla, 2010, pp. 13-26.

3


en l’equip de redacció de El Constitucional, on romandrà fins a la seua mort, esdevinguda el 18 de setembre de 1881, quan n’era director. Les quatre cartes que transcrivim, d’acord amb l’escriptura original, revelen dos perfils de Jover. D’una banda, el Jover periodista, corresponsal d’un diari burgés en un territori que albira, i critica, des del punt de vista de l’utilitarisme econòmic. Des d’esta perspectiva, el testimoni de Jover s’afig a altres lectures del paisatge, com ara les Observaciones de Cavanilles, las Relaciones de Tomás López, la Descripción geográfica de Castelló, la descripció de Callosa de Vicente Ignacio Franco o el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz6.

Jover va tindre una vessant d’historiador: Reseña histórica de la ciudad de Alicante és una crònica que abraça des dels origens de la ciutat fins al 1863. (Font: http://sirio.ua.es).

D’altra banda el Jover literat, que intenta fer una descripció lírica del paisatge, una mena de relat de viatger de caire decimonònic. En este sentit, l’estil enfarfegat i démodé de l’escriptura de Jover, que llavors tenia quaranta-set anys, pot considerar-se un record del Jover de la juventut, aquell que als vint anys, i amb un llibre de poesies calent de la impremta sota el braç, va intentar fer-se un nom literari en el Madrid romàntic.

Portada del primer llibret de versos de Jover, publicat a Elx el 1841 amb pròleg d’Antonio Aparicio Guijarro. (Fotografia: Joaquín Ronda Pérez). 6

Un recull d’estes descripcions en ALBEROLA ROMÁ, Armando, “Benimantell i la vall de Guadalest. Reflexions al voltant del paisatge agrari a les acaballes de l’edat moderna”, Benimantell. La Vall de Guadalest 1611-2011, Benimantell, 2011, pp. 221-239.

4


Beniardá 9 de marzo de 1868.

Mi querido director: aquí me tiene V., como el Coloso de Rodas, con un pié en Beniardá y otro en Benifato. El valle que se estiende debajo del triángulo formado por mi posición, es delicioso, como todos los de este país: no le describo primero porque sería largo hacerlo y después porque quizá hallarían exagerada mi descripción los que, en son de echar un San Benito, llaman poetas a los que como yo, tienen la fortuna de hallar en la naturaleza la magnífica poesía con que Dios ha embellecido todas sus obras. Cuando Rousseau dijo, <<todo sale perfecto de las manos de Dios, todo dejenera en las de los hombres>>, dijo una gran verdad, por mas que esto parezca a primera vista una paradoja, pues el hombre con toda su pretenciosa ciencia, al querer modificar los animales, por ejemplo, solo ha conseguido producir la mula, monstruoso enjendro, que por mas que sea de alguna utilidad, ni siquiera puede reproducirse7. Pero me aparto de mi propósito, y dejando para otra ocasión la filosofía vuelvo a mi valle. Para llegar a él he tenido que cruzar escabrosísimos senderos practicados al borde de precipicios, y teniendo a cada instante delante de mi, abismos cuya profundidad no podía medir la vista8.

Detall dels pobles recorrreguts per Nicasio Camilo Jover en el Mapa Geográfico del Reyno de Valencia… por D. Tomás de López, any 1818 (Font: Biblioteca de la Real Academia de la Historia).

7

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) va ser un autor de culte per als partidaris del romanticisme. Un dels principis de Rousseau explica la cita: per al ginebrí la ciència, l’art i les institucions socials havien corromput la humanitat; en conseqüència l’estat natural, o primitiu, de l’home era superior, en el plànol moral, a l’estat civilitzat. Hem trobat, en este sentit, una paradoxa entre el Jover escriptor, d’arrels romàntics, i el Jover periodista, defensor del progrés científic i material. 8 L’entrada de Jover a la Vall de Guadalest, en concret a Beniardà, es va produir des de Gorga, on data la carta anterior.

5


Por consiguiente y como es natural, los pueblos de estas montañas viven en absoluto aislamiento y privados del trato con las grandes poblaciones, lo cual influye de una manera funesta en su constante malestar. Sin medios de dar fácil salida á los frutos del país su riqueza es menor de lo que debiera ser, si las vías de comunicación primero, y el comercio después, viniesen a ponerles en aptitud de poder cambiar sus producciones agrícolas, con los demás artículos indispensables para la vida. Pidamos, pues, sin temor de incurrir en la pesadez, carreteras para todos los pueblos de nuestra provincia, y les haremos un gran servicio, pues los caminos, como la estrella de Belén, son siempre los precusores de la Buenanueva.

Vista de Beniardà, anys cinquanta (Fotografia: Hermanos Galiana). (Font: HERMANOS GALIANA, Un viatge per la Marina Baixa, Callosa, 2005, p. 50).

La cuestión que al presente agita a Beniardá y Benifato, es la de la agregación de este segundo pueblo al de Benimantell, indicada en el ante-proyecto, que en cumplimiento a lo mandado en Real Orden de 23 de octubre último, se ha formado, de acuerdo con la diputación y consejo, por el gobierno de la provincia, para llevar a efecto la supresión de ayuntamientos mandada en la ley municipal vigente; y en efecto, se comprendre el disgusto que a estos pueblos causa el solo anuncio de su separación, únicamente con ver la posición que ocupan: colocados uno al lado del otro y a un cuarto de hora escaso de distancia, son comunes a los habitantes de ambas poblaciones, territorios, aguas y familias: hay más, todos los hijos de Benifato están bautizados en la iglesia de Beniardá, pues el vicario de este pueblo lo es también de aquel, y esto hace que ambos vecindarios estén unidos desde inmemorial, no solo por lazos de recíproco interés, sino también por los afectos del alma: así es que no dudo se

6


modifique ese ante-proyecto, por lo que respecta a estos pueblos, en cuanto lleguen a noticia de quien corresponda las circunstancias que acabo de indicar9. Por supuesto, aquí se están sufriendo, como en el resto de España las consecuencias que la falta de cosechas y la escasez de cereales han traido consigo: y la miseria se deja sentir de una manera terrible10. Lástima dá ver á estos laboriosos jornaleros condenados á una forzada vagancia, por falta de trabajo; y á estos honrados labradores, sin poder cultivar, como es debido, sus posesiones por la escasez de sus recursos11. Para prevenir los estragos de la miseria, se han adoptado algunas medidas por las autoridades locales, ayudadas de los primeros contribuyentes pero los préstamos, en calidad de reintegro, y las limosnas hechas á los pobres de solemnidad, son remedios empíricos que no curan el mal de raíz; así es que á pesar del buen deseo de los hombres influyentes, la penuria sigue afligiendo á innumerables familias, que ni siquiera pueden adquirir el pan de maiz indispensable para no perecer de hambre12. Semejante situación solo podria mejorarse proporcionando trabajo en gran escala á los braceros, y esto seria fácil conseguirlo si en provecho de todos se promoviese la construcción de caminos vecinales, para cuyas obras contribuirían gustosísimos todos los pueblos de este valle. Nunca mejor que ahora, que el gobierno se halla dispuesto á proteger cuantas obras de utilidad pública se le indiquen, podria iniciarse la apertura de vias de comunicacion en toda nuestra provincia, con lo cual se atendería á dos grandes necesidades, la primera y mas inmediata dar trabajo á los pobres y la segunda y mas importante sacar á los pueblos de la especie de marasmo en que se hallan sumergidos. Mas basta por hoy de cosas sérias; volvamos á mi querida poesía.

9

La modificació de termes era una pràctica habitual de què disposava el govern provincial per a manipular les eleccions i així obtenir els resultats desitjats. La llei municipal de 1845, en l’article número setanta-dos, atorgava al govern la possibilitat d’agregar ajuntaments, a petició del Consell Provincial i dictamen de la Diputació. Malgrat que Jover tan sols opina de l’agregació de Benifato a Benimantell, el Consell Provincial també havia plantejat la fusió de Castell de Guadalest a Benimantell i la de Confrides a Beniardà. El que Jover encara no sabia era que sis dies abans, la Diputació havia dictaminat d’acord amb el seu raonament basant-se en un informe de Francisco Savall Ronda, diputat provincial pel districte de Callosa, que utilitzà un argumentari coincident a l’emprat per Jover en este text; Libro de Actas de la Diputación provincial, año 1868, Sig. 24.487/3. Finalment, el canvi de sistema polític en setembre va fer avortar el projecte. Pel que sosté Jover respecte de la importància de Beniardà, cal afirmar que amb 1.088 habitants era la localitat més poblada de la vall. Benifato tenia 369 habitants; Benimantell, 1.005; Confrides, 918 i Guadalest, 650; Censo de la población de España según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística, Madrid, 1863, pp. 17-28 10 La crisi de queviures va començar l’any 1866, i es va agreujar durant l’hivern del 1867 al 1868 a causa de les males collites de cereals. Per eixemple, el preu del pa de dos lliures a Madrid, va augmentar del 1865 al 1868 un 141,5%. La crisi agrícola va anar precedida per una crisi financera i industrial; ambdues conformen, en opinió dels especialistes, el rerefons econòmic de la revolución de 1868. 11 Les veus “Jornalero” i “Labrador” vertebren l’univers social de l’Espanya rural del segle XIX. La definició de jornaler no desperta cap mena de dubte: aquell que ven la seua mà d’obra per un jornal; per contra, el concepte llaurador engloba tot un univers de situacions diferentes a l’entorn d’aquell que llaura les seues pròpies terres: des del xicotet arrendatari fins al propietari mitjà. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier i FUENTES, Francisco (dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, 2002, pp. 403-407. L’herència fisiocràtica de la il·lustració es fa palesa en el discurs liberal que desenrotlla Jover: l’agricultura havia de ser el motor de desenvolupament de l’economia del país i, per tant, els jornalers i els llauradors eren ocupacions útils a la nació i a l’estat. Els sintagmes “laboriosos jornaleros” i “honrados labradores” corresponen a virtuts amb les quals el campesinat, en general, era idealitzat i representat. 12 El 21 de gener, davant de l’estat calamitós de la població, el governador civil d’Alacant va enviar una memòria perquè es reunira una junta en tots el pobles de la província. Esta comissió havia d’estar formada pels membres de l’ajuntament, el retor i els majors contribuients. Els objectius eren recaptar donatius i ficar un pressupost adiccional per mamprendre obra pública municipal i així donar feina als jornalers aturats; Arxiu de la Diputació d’Alacant (ADPA), Signatura GE-13240/1. És curiós el fet que Jover fique en un mateix nivell els prèstecs, que com ell mateix especifica s’havien de restituir integrament pel beneficiat, i l’auxili social.

7


Benimantell, anys cinquanta (Fotografia: Hermanos Galiana). (Font: HERMANOS GALIANA, Un viatge per la Marina Baixa, p. 56).

El tiempo está delicioso, y no puede usted figurarse el bellísimo constraste que ofrece la brillante verdura que tapiza estas laderas, con la resplandeciente corona de nieve que ciñe la gigantesca cumbre de la sierra Aitana: donde quiera que vuelvo los ojos hallo cuadros dignos de ser descritos por la narradora musa de Zorrilla13. A mi izquierda estoy viendo sobre la empinada cresta de un cerro de granito, la solitaria torre del castillo de Guadalest, fortaleza feudal en toda la estension de la palabra, cuya vista trae á la memoria, lúgubres recuerdos, pues hasta parece que el color rogizo de algunas de sus rocas procede de la sangre vertida sobre ellas en tiempos mas y menos remotos14: en la misma direccion, y recostado en la falda de otra montaña se divisa á Benimantell, cuyo campanario descuella sobre sus enanos edificios, y en frente de mi, estoy contemplando á Benifato, rodeado de profundos derrumbaderos, y de pintorescos molinos…pero me parece que falto á mi propósito, pues he ofrecido al principiar esta carta no describir el hermoso valle en que me encuentro, y la pluma había empezado á hacerlo sin mi permiso. Adios pues, por hoy, y si se reune V. en

13

José Zorrilla Moral (1817-1893), “el poeta Zorrilla”, ha estat un dels màxims representants del moviment romàntic espanyol. Jover el va conéixer durant la seua estada a Madrid, en una tertúlia que mantenia l’actor Julián Romea. A esta reunió també acudien els escriptors Juan Nicasio Gallego i Nicasio Álvarez Cienfuegos, en homenatge als quals Camilo Nicasio Jover va invertir el seu nom de bateig, anomenant-se des de llavors Nicasio Camilo; RICO GARCÍA, Manuel y MONTERO PÉREZ, Adalmiro, Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia, tomo I, Alicante, 1888, p. 400. 14 Al·lusió metafòrica al trist desenllaç de la revolta del octubre de 1848 al Castell de Guadalest, on van ser afusellats vint-i-quatre persones; NOGUERA MENGUAL, Jaume, “La quimera republicana” en GALIANA BOTELLA, María Francia i RONDA PÉREZ, Joaquín (coords.), La Callosa del Segle XIX, Callosa d’en Sarrià, 2012, pp. 111-116. El Castell de Guadalest com imatge del poder omnímode dels Ordunya, és un tópic del periodisme de l’época.

8


<<Llopera>>15 con nuestros queridos amigos, digales V. que pienso en ellos, a pesar de hallarme entregado á la contemplacion de la virgen naturaleza.

Plànol de situació de Llopera. (Font: http://terrasit.gva.es).

Ara per ara, Llopera ha desaparegut, però encara roman dempeus l’arc de la quinta anomenada Romelia, que estava tocant Llopera. Esta heretat era propietat de Rafael Brufal Melgarejo, marqués de Lendínez, amic de Blas de Loma i de Jover. Brufal era el cap de la francmaçoneria il·licitana, tanmateix no hem pogut relacionar Jover amb esta associació. (Fotografia: Joaquín Ronda Pérez). 15

Un gran nombre de membres de la burgesia alacantina tenien extenses finques agrícoles, amb majestuosoes vil·les d’oci envoltades de jardins, en l’anomenada horta d’Alacant, on encara queden eixemples de l’arquitectura rural de l’època. En la cloenda de la carta s’esmena l’heretat Llopera localitzada en la partida del Barranquet, en terme de Sant Joan d’Alacant, en la fita amb Mutxamel i Alacant (on està el tossal Llopera). Esta finca era llavors propietat dels hereus de l’ambaixador Francisco de Estrada, una família amb interessos a Lopera (Jaén), d’on pot ser que vinga el nom valencianitzat. L’heretat de Llopera tenia una casa, jardí, seixanta-quatre fanecades d’horta, vint-i-quatre de secà i trenta de muntanya. El 1878 estava valorada per 15.000 ptas; El Graduador, 24-07-1878.

9


Valle de Guadalest 13 de marzo de 1868.

En este momento acabo de descender de la montaña, y aun siento dilatado mi pecho por el aire rarefacto y embalsamado que se respira en su cumbre. Las (sic) que viven en las ciudades, y aun más, los que habitan en la córte, no pueden apreciar las inmensas riquezas que atesora nuestro suelo, y que se pierden por falta de inteligencia y de brazos que las esploten. En mi escursion de esta tarde, he atravesado un escabrosísimo camino, verdadera escalinata de Titanes, cuyos peldaños forman inmensos anfiteatros, y sirven de asiento á pequeñas

poblaciones, deliciosos campos,

tristes escalios, pintorescos

molinos16

y

desmantelados apriscos. Donde quiera que fijaba mis ojos veia brotar cristalinas fuentes, cuyas abundantes aguas se derramaban á su albedrío por las cavidades de las rocas, regando buenamente los terrenos que hallaban á su paso, y perdiéndose, en su mayor parte, en los barrancos que van á desaguar en el Mediterráneo. Si la ciencia que tantos prodigios obra en otros países, diese direccion á esta agua; si abriendo los manantiales que encierra la montaña se aumentase su caudal, y por último, si aprovechando sus caidas se construyesen molinos y fábricas de todos géneros, calcúlese cuáles podrian ser los beneficios que hallarian los habitantes de este valle.

El mas Nou a Benimantell (Dibuix de Javier Pastor). Jover en la carta emprà la veu Cortijo, enlloc de mas, quan anomena la vivenda rural en disseminat. (Font: PASTOR, Javier, “El mas a Benimantell”; en MARTINES, Josep; MARTINES, Vicent; MARTÍNEZ, Juan P. (coords.), Conéixer Benimantell, Benimantell, 2013, p. 161).

Por fortuna la antorcha de la civilización y la idea del progreso se difunden por todas partes, y como la luz, penetran hasta en las más insignificantes aldeas. El compañero que me 16

Segons la comptabillitat de molins hidràulics, recollida per l’equip d’investigació de geografia dirigit per Jorge Hermosilla, en l’area recorreguda per Jover hi havien almenys nou molins; HERMOSILLA PLA, Jorge (Dir.), Los regadíos tradicionales de la Marina Baixa: la cuenca del Amadorio, València , 2015, pp. 153-158.

10


ha servido de guia en mi viaje, bajo la ruda corteza del labriego encierra una clara inteligencia y un corazon entusiasta: asi es que cuando, cumpliendo la mision que nos hemos impuesto, le he hablado de reformas y de la necesidad de ilustrar á las masas; cuando le he insinuado las ventajas que reportarian á la agricultura y á la industria, el libre cambio y la estincion de todas las medidas protectoras y coercitivas, me ha comprendido mejor que muchos hombres que tendrian obligacion de ser ilustrados, y ha convenido conmigo, en que es urgente inculcar estas ideas, á fin de que fructifiquen lo más pronto que sea posible17. Entretenidos en tales consideraciones, hemos ido ascendiendo por estrechos senderos, donde apenas hallaban nuestras cabalgaduras espacio en que estampar sus cascos. El primer tercio de la montaña ofrece risueños panoramas, sembrados de mieses y sombreados por arboles frutales, entre los que abundan los pingües olivos y los aromaticos almendros; varias casas de campo y algunos rústicos cortijos, prestan animación al paisaje; el pueblo de Benifato, cobija sus enanos edificios en una pequeña meseta de la falda, y varios arroyuelos murmuran entre verdes juncias vivificando todo el espacio que recorren, y sirviendo de motores á algunas aceñas18.

Benifato, anys cinquanta (Fotografia: Hermanos Galiana). (Font: HERMANOS GALIANA, Un viatge per la Marina Baixa, p. 58).

Cuando los escalones del anfiteatro empiezan á ser menos pandos, los terrenos cultivados, se hacen mas raros, los árboles van desapareciendo, y solo algunos viñedos 17

Este paràgraf demostra que el viatge de Jover ultrapassava l’anhel periodístic i tenia una ambició política: calia fer prosèlits a la causa progressista que, així mateix, en foren propagadors. No ens atrevim a plantejar la hipòtesi, per massa arriscada i presentista, que l’alacantí tinguera la intenció de temptejar l’ambient pre-revolucionari en la comarca. 18 Aceña és sinònim de molí fariner. A Benifato, n’hi havien tres: Molí de Dalt, Molí de Baix i Molí de Benialet; Ibídem, p. 153.

11


arraigan sus retorcidas cepas a cuestas casí perpendiculares, donde parece imposible que el hombre haya podido clavar su azada. Mas arriba, los peñascos invaden ya con abundancia los flancos de la sierra, y á la vejetacion cultivada, sucede la vejetacion natural. En vez del trigo y del maiz, crecen por do quiera la salvia, el tomillo y el espliego: el ambiente que allí se respira, es mas balsámico y mas puro; el valle comienza á ser mas profundo: el sonido de las campanas deja apenas percibir sus metálicas notas entre los demás rumores campestres, y apenas se encuentra un ser viviente á quien saludar. A las terrosas laderas siguen las tajadas breñas; á los aromáticos arbustos, los áridos espinos; el sendero se hace cada instante más estrecho, y más ágria la subida: grandes derrumbamientos de rocas calcáreas, desprendidos de la cresta de la montaña dificultan el paso: allí no brota ni siquiera el rígido esparto: el abismo rodea por todas partes al viajero; los árboles de los valles se ofrecen á su vista como pequeños matorrales, y las poblaciones como los castillos de naipes que por pasatiempo construyen los niños, y todavia la gigantesca, <<Aitana>> alza su escueta cumbre miles de metros sobre aquella elevada region. Por fin arribamos á los ventisqueros19: la temperatura habia bajado 8 grados en el transcurso de tres horas: un ambiente glacial ateria nuestros miembros: todas las umbrias se hallan cuajadas de nieve20, presentando el aspecto de lagunas de alabastro abrilantado (sic): el terreno reblandecido con la continua humedad de aquellas lagunas, se presta de nuevo á la vejetacion, y los jueces crecen en torno de ellas exhalando su dulce olor de vainilla.

Vessant nord d’Aitana des del coll del Ventisquer (Fotografia: L. Soler y Pérez). (Font: CARRERAS Y CANDI, Francisco (Director), Geografía general del Reino de Valencia, Reino de Valencia, Barcelona, 1919, s.n.). 19

El ventisquer o ventisquero és un àrea en la vessant ombrívola d’Aitana, en el terme de Confrides, on està el Coll Ventisquer a 1.413 m. i la font del Ventisquer. S’ha definit el ventisquer, que també rep el nom de clot, com un tipus de dipòsit de neu “que aprovechó alguna concavidad del suelo y nunca tuvo una cubierta de obra, aunque pudo tenerla provisional, hecha con alguna estructura móvil de ramas, hojas, madera, etc.”; VICEDO MARTÍNEZ, Manuel y RAMÍREZ GOSÁLVEZ, Jaime, Guía de los pozos de nieve en la provincia de Alicante, Alicante, 2004, p. 32. 20 Quant a la qüestió del clima, hom ha parlat d’una fase freda entre els anys 1861 i 1879 en què es registra un avanç de les glaceres europees i importants nevades a tot Espanya; GIMÉNEZ FONT, Pablo, “L’últim pou de neu de la serra d’Aitana”, Revista Mètode, Invierno 2014/2015, nº 84, pp. 11-15.

12


Vicedo i Ramírez han identificat dotze clots en l’àrea del Ventisquer, des de la font de l’Arbre fins al pas de la Rabosa. (Font: VICEDO MARTÍNEZ, Manuel y RAMÍREZ GOSÁLVEZ, Jaime, Guía de los pozos de nieve de la provincia de Alicante, p. 32).

Si yo hubiese poseido la rica imaginacion de Lope de Vega ó la mística lira de Frai Luis de Leon21, hubiera elevado, al verme en aquellas cumbres, un cántico de alabanza al Ser Supremo, creador del cielo, de la tierra y de todo el inmenso espacio que abarcaba con mi vista: pero yo, cuya pequeñez me iba abrumando mas, al paso que era mayor el horizonte que descubria, pensé en todos los séres queridos de mi corazon y vertí una lágrima de ternura y de gratitud, bendiciendo en silencio al que me ha dado ojos para ver tanta grandeza, y alma para esperimentar tan dulces sensaciones. Sobre el pico mas elevado de Aitana, hay una torre geodésica22: desde ella se descubre no solo toda nuestra provincia, sino parte de la de Valencia, y el mar limita por el lado de levante el círculo de montañas que se divisa en lontananza.

21

Per una de les cartes d’este epistolari, sabem que Frai Luis de León era el poeta més estimat per Jover. La torre geodèsica d’Aitana pertanyia a la xarxa que va alçar-se per la Comisión del Mapa de España abans del 1865. Aleshores marcava una altura de 1.555 m. Quan el savi sellardenc Eduard Soler i Pérez va pujar l’Aitana el 1895, només quedaven els restes d’esta construcció que els locals anomenaven “El Piló”; SOLER PÉREZ, Eduardo, “El Aitana, sierra en la provincia de Alicante”, Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, tomo XXXVII, 1895, p. 306. La fitxa actual del vèrtex geodèsic es pot consultar en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0847/084779.pdf. 22

13


Estat de la triangulació geodèsica d’Espanya el 30 de setembre de 1865, on ja venia senyalada la torre d’Aitana. (Fons: Biblioteca Digital Hispánica).

El sol empezaba á declinar hacia el ocaso, cuando emprendimos nuestro viaje de retorno: nos aproximamos á varios pozos de nieve que posee mi guia en aquellos lugares; y despues de calcular él la cantidad que encerraban, seguimos nuestro camino23. En el comedio de la montaña, vimos una profunda caverna, que se denomina en el pais <<El forat de Favara>>24, y de la cual brota espontáneamente en ciertas épocas del año un verdadero rio: este manantial, que podría fertilizar una vasta comarca, es intermitente y las aguas que sin duda existen siempre en su fondo, solo hallan salida en los meses de invierno, ó cuando caen grandes lluvias. Hace algun tiempo trataron de aprovecharlas algunos hombres emprendedores; pero aunque los ingenieros que vinieron á esplorarlas afirmaron que valía la pena de hacer una mina, para buscar el origen de esas aguas y darles la salida y direccion; no sé si el interés individual, la hidra de la política ó la incuria, dejaron sin ejecucion tan útil pensamiento. Achaque de nuestro país y orígen de muchos males, han sido siempre esas tres cosas que importa combatir sin tregua, si hemos de salir de la postracion moral y material en que nos hallamos.

23

S’ha qualificat un pou de neu com un dipòsit “que fue excavado en el suelo y tuvo una cubierta permanente, fuese del tipo que fuese”; VICEDO MARTÍNEZ, Manuel y RAMÍREZ GOSÁLVEZ, Jaime, Guía de los pozos de nieve de la provincia de Alicante, p. 32. Per conéixer la técnica dels pous de neu i ventisquers, la utilització del fred, els treballs de la neu i el seu comerç vegeu: Ibídem, pp. 25-29 i CRUZ OROZCO, Jorge y SEGURA MARTÍ, Josep Mª, El comercio de la nieve. La red de pozos de nieve en las tierras valencianas, València, 1996, pp. 20-59. Pablo Giménez ha reconstruït la història d’un dels últims pous de la serra d’Aitana: el pou de la Torreta, propietat d’Eduardo Soler i Pérez, que va funcionar des del 1830-1831 fins al 1895. L’autor emmarca l’ocàs d’este pou dins d’un procés més general de crisi del sector, que ell atribueix a un increment de les temperatures i a l’entrada en funcionament de les fàbriques de gel (la primera a Alacant s’inaugurà el 1888); GIMÉNEZ FONT, Pablo, “L’últim pou de neu de la serra d’Aitana”, pp. 11-15. 24 El Forat de la Favara és una font que pertany a l’acuífer Xorrets, el cabal del qual aboca en el barranc de la Favara. El funcionament d’este manantial és intermitent; si hi ha pluges fortes brolla tots els anys durant mesos; HORNERO DIAZ, Jorge Enrique. Acuíferos de sierra Aitana y su entorno, Alicante, 2009, pp. 44-45 i 72-73.

14


Poco despues de dejar á nuestra espalda la fuente de que he hablado, llegamos de nuevo á Benifato, y seguimos hasta Beniardá, costeando un barranco25, cuyas aguas, que van á perderse en el rio de Callosa26, podrian ser tributarias del canal del Algar, segun me dijo mi guía, el cual opina como nosotros, que ese canal, sin perjudicar á nadie, puede ser la redencion de toda nuestra provincia27. Pero me he estendido demasiado y no pudiendo contar con gran espacio en nuestro periódico, termino por hoy deseando á V. tranquilidad de espíritu. Adios.

Coberta del projecte de l’arquitecte Morell per a la construcció del Canal de l’Algar, any 1866. (Font: Biblioteca Valenciana Digital).

25

El barranc de la Favara és el principal receptor de les aportacions superficials i soterrànies de la vessant ombria de la Serra d’Aitana; Ibídem, pp. 22-23. En les Relaciones geográficas complilades per Tomás López, l’aleshores retor de Guadalest informava el 1777: “El arroio de la <<Favara>> nace al pie de <<Aytana>>, pasa junto a los lugares de Benifato y de Beniarda, por la parte que mira acia Confrides y Abdet, y desagua en el rio <<Guadalest>>”; CASTAÑEDA ALCOVER, Vicente, Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de Valencia: hechas en el siglo XVIII a ruegos de Thomás López, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1919, pp. 72-73. 26 Els punts senyalats per Jover durant la ruta són, per ordre, Beniardà-Benifato-Ventisquers-Torre geodèsica-Forat de la Favara-Benifato-Beniardà (via barranc). Mitjançant estos indrets, però també els que el periodista no senyala com ara la Font i Simes de Partagat, el castell d’Aljofra o el pas de la Rabosa, hem pensat que la ruta de Jover poguera ser el camí de Benifato a Confrides fins a un punt on agafà la senda anomenada Aitana, i pel Camí d’Aitana planejar fins al vértex geodèsic. A la davallada, baixarian pel camí de Benifato a la Torre de les Maçanes sense passar per la font de Partagat (perquè se n’eixirien del recorregut per reconéixer el Forat de la Favara). Després tonarien al camí fins a Benifato, des de on seguirien paral·lels al barranc de la Favara, la via a Beniardà. Són, si fa no fa, tretze quilòmetres. En la pujada fins als Ventisquers emprà amb cavalleria, segons el seu propi testimoni, tres hores. 27 El projecte del Canal de l’Algar va ser encarregat per Blas de Loma Corradi, concessionari de l’estudi, a l’arquitecte Francisco Morell Gómez (Alacant, 1820 – Callosa d’en Sarrià, 1872). Este técnic va signar els plànols definitius de l’estudi el 30 de juliol de 1866. L’objecte del canal era fertilitzar deu mil hectàrees dels municipis de Callosa, Altea, Polop, Nucia, Alfàs, Benidorm, la Vila Joiosa, el Campello, Sant Joan, Mutxamel, Villafranqueza, Alacant i Elx. El canal, i dos ramals adiccionals, medien cent-dos kilómetres, pels quals passarien cinc mil litres d’aigua al segon provinents dels rius Algar, Bolulla, Guadalest o Callosa, Xirles, Torres, Vila Joiosa, Aigües y barranc de l’Amerador; MORELL GÓMEZ, Francisco, Proyecto de Canal de Riego…, Alicante, 1866. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, Memoria sobre las obras públicas en 1867, 1868 y 1869, Madrid, 1871, p. 149. El pla proposat per Morell va ser descartat; no obstant això, el 25 d’octubre de 1900, s’aprovà la memòria d’un nou projecte de Canal de l’Algar circunscrit al municipis d’Altea, l’Alfàs, Benidorm i la Vila Joiosa. Esta infraestructura s’inaugurà el 21 d’octubre de 1915 amb el nom de Canal de Eduardo Dato. Per a la història del canal, cal veure l’article de Francisco Amillo “El Canal Bajo del Algar”: http://histobenidorm.blogspot.com.es/2013/02/elcanal-bajo-del-algar.html.

15


Beniardá 14 de marzo de 1868.

Al pasar por Villajoyosa en mi viaje á este valle, tuve una verdadera satisfacción, viendo que se puede entrar en aquella villa, sin necesidad de vadear el rio que junto á aquella desemboca en el mar; y que constantemente sepulta gran parte de sus aguas en el Mediterráneo, robando á la agricultura ese elemento de vida que tanto escasea en toda la parte alta de nuestra provincia. El puente que da paso á dicha villa, es una obra atrevida, de gran elevación y de gallarda estructura que no tardará en abrirse á las comunicaciones de los carruajes, que de seguro hará que en breve varie el aspecto de la población, pues es una ley constante del progreso, que á una mejora sigan inmediatamente otras mil.

El 1863, l’enginyer Justo González Molado va projectar el pont de la Vila sobre el riu Amadòrio aprofitant els fonaments del pont del segle XVII. L’obra va concloure el 1878; es tracta d’una estructura de cinc arcs de mig punt de 28

10 m de llum, amb una alçada de 17 m i una longitud de 72 m .

La mano de obra de aquel puente es esmeradisima; pero como en el mundo no hay nada perfecto, adolece de una falta, sobre lo (sic) cual voy á llamar la atencion de quien corresponda, pues, importa mucho que se corrija. En el trayecto que hay desde la población al primero ojo, se ha suprimido, no se por qué, el pretil que flanquea el resto de la obra, y como por aquella parte, precisamente, es por donde tiene mayor elevación, existe un peligro constante para los innumerables niños que á todas horas juguetean al borde de aquel verdadero precipicio. Este defecto, á mas de ser peligroso, afea en mi concepto la obra; destruye la armonía arquitectónica, al cortar el antepecho que la corona, en el estremo que

28

NAVARRO VERA, José Ramón, Carreteras y territorio: la provincia de Alicante en la segunda mitad del siglo XIX, Alicante, 1994, p. 100 i AGUILAR CIVERA, Inmaculada i AGUILÓ ALONSO, Miguel, Guía de puentes de la provincia de Alicante,Octubre 2012; en: http://www.cit.gva.es/fileadmin/conselleria/images/Documentos/areaEstDocumentacion/catDigital/Guia-Puentes-ALCweb_Ene-2013_PROT.pdf (consultado el 01-07-2015).

16


mas lo necesita. Muchas quejas he oido sobre este particular, y como nuestra principal mision es ser eco de la opinion pública, me apresuro á reproducir aquellas quejas, con la esperanza de que serán atendidas, pues se trata de proteger la vida de muchas criaturas contra un peligro inminente. Pasemos á otro asunto. En el mes anterior escribí á V. desde Penáguila, manifestando que el ayuntamiento y los primeros contribuyentes de aquella villa, con el laudable objeto de atender á la miseria que aflije á la clase proletaria, proporcionando trabajo á los braceros, habian acordado poner en conocimiento del gobierno que, con tal que los trabajos empezasen en el acto, se comprometian á pagar el importe de las espropiacion de los terrenos que ha de atravesar la carretera para ir á Villajoyosa, en aquel partido municipal29. En efecto, así lo hicieron, y á fin de que la realizacion de su deseo no sufriese entorpecimientos, los propietarios de los terrenos indicados, que se hallaban presentes, manifestaron que desde luego podia disponerse de ellos sin necesidad de esperar la formacion del indispensable espediente.

La carretera de la Vila Joiosa al barranc de la Batalla al seu pas per Orxeta, c. 1905-1906 (Fotografia d’Àngel Llorca). (Font: LLORENS CAMPELLO, Sergio, Orxeta en los albores del siglo XX, Orxeta, 2013, fotografía 169).

Penáguila, pues, merece que el gobierno atienda sus justas indicaciones sobre este particular, tanto mas cuanto que al construirse la carretera que conduce desde aquella villa al barranco de la Batalla, sus vecinos contribuyeron con la tercera parte de los gastos; poblaciones de tanto aliento, deben ser ayudadas siempre que deseen mejorar su condición. 29

La carretera des de la Vila Joiosa fins al Barranc de la Batalla, travessant Penàguila i Benifallim, pretenia enllaçar este port de la Marina amb el vial de primer ordre Xàtiva-Alacant (La Correspondencia de España, 31-12-1867). L’ejecució d’esta obra va passar, el 1865, a estar gestionada per la Diputació d’Alacant. Els motius polítics i electoralistes, a més de la burocràcia administrativa, a la qual per cert fa esment Jover, van provocar un retard immens en la seua construcció. Les obres van començar per la part d’Alcoi, el 1863, i el 1867 acabava la primera secció a Penàguila (La España, 03-11-1867), però seixanta anys després encara mancaven onze kilòmetres per a concloure (el troç des del Seguró fins a Sella); DE VERA FERRE, Jesus Rafael, “La accesibilidad de la hoya alcoyana durante el siglo XIX”, Investigaciones geográficas, nº7, 1990, p. 203. Ara per ara és la carretera CV-785.

17


Pero los eternos trámites administrativos de nuestro pais, han hecho sin duda que todavía no se haya resuelto lo que aquella municipalidad deseaba; y la miseria crece y los recursos se agotan, á pesar de la buena voluntad de las personas pudientes que, á costa de grandes sacrificios, procuran evitar que el hambre se deje sentir. Varios propietarios de aquella comarca se ven obligados á socorrer diariamente á innumerables infelices, distinguiéndose entre ellos mis queridos amigos, D. Ginés Picó30, D. Joaquin Rico31 y sobre todo D. Benjamin Barrie32, consul inglés de esa capital, el cual está costeando, hace muchas semanas, cincuenta jornales diarios; pero esto no puede prolongarse mucho tiempo, y lo que importa es que se dé principio cuanto antes á los trabajos de la carretera, para dar ocupacion, hasta que llegue la próxima cosecha, á mas de ciento cincuenta desgraciados que hoy no pueden llevar un pedazo de pan á sus familias.

El 13-07-1863, Ginés Picó va guanyar la subhasta per eregir el pont sobre el barranc de Sena, en el tram de carretera d’Alcoi a Penàguila, per 40.000 rs. (El Clamor Público, 14-07-1863). En les fotografies un fragment del mur del pont i la torre almohade de Sena (Fotografia Joaquín Ronda Pérez).

30

Ginés Picó Garcia (¿1828?- Alacant, 02-05-1904). Contractista d’obres públiques i propietari. Va ser diputat provincial pel districte de Cocentaina el 1877 i 1878 representant al partit liberal. Actuava d’administrador de les propietats de la família Barrie a Penàguila, entre les quals cap esmenar l’heretat del.Mas dels Capellans (Arxiu Històric Provincial d’Alacant, HP, 287). 31 El senyor Joaquín Rico Soler (“D. Chochim de Penáguila”), fill de dos importants nissagues a Penàguila i Castalla, va nàixer el 1816. Dels seus pares va heretar un munt de propietats, per la qual cosa es va convertir en un dels vint primers propietaris de la província d’Alacant. Llicenciat en dret per la Universitat de València, va ser diputat provincial pel districte de Cocentaina el 1864 i 1866. Rico va ser el dissenyador, juntament amb el seu amic el pintor Cabrera, del jardí dels Sants a Penàguila. Quant a l’estat civil, Rico va contraure matrimoni amb l’alcoiana Dolores Jordá Puigmoltó i, en segones noces, amb Francisca Valor Thous (neboda del famós cacic alteà Juan Bautista Thous Carrera). Va morir el 1892. (http://www.alicantevivo.org/2007/11/el-jardn-de-santos-y-su-creador-don.html, consultada el 01-07-2015). 32 L’escocés Benjamín Barrie i Downie va nàixer el 1794 a Paisle, comtat de Senfrew. De família militar, el jove Barrie es va enrolar en l’exércit anglès. El 1815 va vindre a Espanya per combatre contra els francesos en la guerra de la independència. Acabada la guerra, el 1824, l’escocés es va incorporar en la guàrdia real espanyola. El 1833 començà la primera guerra carlina; Barrie va lluitar en les tropes liberals d’Isabel II per la qual cosa va rebre diverses distincions. El 2 de març de 1848 va ser nomenat cònsol de Gran Bretanya a Alacant on va romandre fins a la seua mort, el 30 de maig de 1884. De tarannà progressista, Barrie va ser un personatge molt estimat per la burgesia noucentista alacantina; segons els seus biògrafs, es “público y notorio que no ha habido, desde el día en que se instaló [en Alicante], empresa que aspirase al progreso de nuestra ciudad, que no contase con su cooperación, ni hubo tampoco asociación que velase por el explendor y gloria del pueblo alicantino que no le contase en su seno”; MILEGO, José A. y GALDÓ LÓPEZ, Antonio, Alicantinos ilustres: apuntes biográficos, Alicante, 1907, pp. 427-432.

18


Volviendo de nuevo al punto en que me hallo, y repitiendo lo que oigo en torno mio debo hacer público que la guardia rural es esperada con gran ansiedad en todo este valle, cuyas propiedades rústicas, intercaladas unas con otras, y sin lindes materiales que las separen, necesitan una gran vigilancia para no ser devastadas por el primero que se le antoje. Asi es que todo lo que se refiere á esa nueva institucion, interesa sobre manera á estos labradores33.

El senyor Benjamín Barrié Downie, casat amb la senyora Manuela Labrós, era el propietari dels terrenys on es va construir gran part del barri de Benalua d’Alacant (Font: http://www.barriodebenalua.es/, consultada el 01-072015).

Un dia de estos pienso trasladarme al Algar, y desde allí escribiré a V. el estado en que se hallan aquellas aguas, que tantos bienes pueden proporcionarnos. Adios por hoy; afectos á todos nuestros buenos amigos.

33

El govern moderat de Narváez va constituir, pel Reial Decret del 31 de gener de 1868, la Guardia Rural y Forestal, una institució depenent de la guàrdia civil. En l’article primer de la llei s’exposava el motiu fonamental de la creació: “custodiar la propiedad rural y forestal y velar por la seguridad de la misma”; Gaceta de Madrid, 01-02-1868, nº 320. Va ser extingida el 11 d’octubre de 1868; DEL MORAL RUIZ, Joaquín; PRO RUIZ, Juan; SUÁREZ BILBAO, Fernando, Estado y territorio en España. 1820-1930, Madrid, 2007, pp. 201 i 323.

19


Callosa de Ensarria 19 de marzo34. Imposible parece que en esta hermosa villa no haya penetrado jamás un carruaje35; y, á la verdad, entristece la idea de que en el siglo XIX, en que el vapor y el telégrafo han hecho desaparecer las distancias, haya una nacion que mantenga en tan absoluto aislamiento á poblaciones que en otros paises serian miradas como verdaderas joyas.

La construcció del pont de Callosa sobre el riu Guadalest va concloure el 1893. La foto de la imatge està feta entre els anys vint i trenta. (Font: Arxiu privat).

Recostada Callosa al pié de una pequeña colina, denominada <<Almedia>>, y recibiendo los rayos del sol naciente, ofrece una deliciosa perspectiva, pues se deja ver entre todos sus cómodos y limpios edificios, sobre los cuales descuella la gallarda cúpula de un precioso templo, colocados en forma de anfiteatro. Como corona de la villa se divisa desde lejos en la cumbre de la colina una tortuosa alameda de cipreses centenarios, y en torno de las primeras casas, exhalan su dulce aroma de azahar innumerables huertos plantados de naranjos y limoneros cuyos frutos brillan como manzanas de oro del jardin de las Hespérides.

34

Dispossem d’algunes dades demogràfiques de la Callosa del 1860. La població era de 4.336 habitants (2.122 hómens i 2.214 dones), dels quals només sabien llegir i escriure 307 persones (un 7% del total); Censo de la población de España según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística, Madrid, 1863, pp. 17-28. 35 El primer carro va entrar en Callosa a les darreries del 1894; GALIANA BOTELLA, María Francia i RONDA PÉREZ, Joaquín, “Leyendo dos mapas de Callosa d’en Sarrià de 1899” en GALIANA BOTELLA, María Francia i RONDA PÉREZ, Joaquín (coords.), La Callosa del Segle XIX, Callosa d’en Sarrià, 2012, p. 95.

20


Una fuente de agua y cuyo abundante caudal no disminuye jamás, ciñe estos huertos y derrmándose despues por las escalonadas planicies que bajan hasta el fondo del valle, fertiliza una gran estension de terreno en donde crecen corpulentos árboles frutales, abundantes mieses y ricas hortalizas. Esto no obstante, Callosa es pobre, porque para exportar sus frutos necesita hacerlo á lomo, y cruzando tortuosos senderos que la apartan muchas leguas de Alicante y Valencia, á cuyas capitales podria llegar en pocas horas si una carretera la pusiese en comunicación directa con ellas. Esto basta para demostrar cuán urgente es llevar a cabo la que ya se halla aprobada, y que ha de enlazar esta villa con Alcoy y con el camino del litoral36. Además de la propiedad agrícola que en todo este país está bastante repartida, hay aqui una industria importante, esto es, la fabricacion de alpargatas, que da ocupacion á muchos jornaleros; por consiguiente, es indisputable que no existe más motivo determinante del malestar que se esperimenta, que la falta de vías de comunicación.

Aspardenyers de Callosa. D’esquerra a dreta: Manuela Guardiola “Mandela”, Quico Berenguer Berenguer “Bossa”, Teresa Guardiola “Benito”, Bautista Vidal, Ramón Montiel “Sabater”, Domingo Pérez Mira “Mingo el Bruno”, Rafael Pérez “Taput” i Lluís Carrasco. (Font: Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, OF-146).

36

La carretera de tercer ordre Callosa a Alcoi va ser aprovada el 1864, els treballs no van començar fins al 1910 i es van acabar el 1917. La carretera al litoral, a què fa esment Jover, era la carretera de Callosa a Benidorm. També va ser aprovada pel Plan General de Carreteras del 1864 però, com ja hem escrit en la nota 2, no va concloure fins al 1894; ibídem, pp. 95-96.

21


Por razon de ser Callosa la cabeza de su partido judicial hay en ella bastante cultura37, y sus habitantes viven con cierta comodidad: la pureza de su despejado cielo y el magnífico panorama que desde sus casas se divisa, hacen que sea una población en estremo alegre, pues en verdad nada es más risueño que el hermoso paisaje que la rodea. A la otra parte del rio que fecunda sus campos, y que raras veces deja de perder en el mar parte de sus corrientes, se descubren divididos por un empinado cerro, el campanario de Polop y la delgada torre de Nucía: la erguida montaña de <<Bernia>>, cuya falda oriental desciende hasta el mar, limita el valle por el lado izquierdo, y por el derecho las negras y gigantescas rocas del Puig – Campana, que se enlazan con una larga cordillera, en cuyos flancos se cultivan árboles y mieses, y en cuyas crestas se ven todavía muchas ruinas de antiguas atalayas moras, siendo las más pintorescas de todas las de la torre del castillo de Guadalest, construida sobre una pelada roca que domina un espeso pinar. Figurese V. si ante tan hermosa naturaleza, cuya pintura es necesariamente pálida, puede dejar de ser agradable esta población.

Vista de Bèrnia entre els anys vint i trenta (Font: Arxiu privat).

Sus calles espaciosas en general, tendrian un buen aspecto si no fuese porque su piso se halla en el mas deplorable abandono: se compone de 1.200 casas; tiene una plaza anchurosa; una sala consistorial de buenas dimensiones; un edificio muy decente para juzgado de primera instancia, una gran cárcel y una iglesia verdaderamente notable: su fachada, que 37

D’entre els personatges de l’elit cultural callosina, en podem anomenar els següents: José Antonio del Castillo Martínez (jutge del partit), José Madaleno Saval (advocat i fiscal), Fernando Berenguer Benimeli (secretari judicial), Roque Cano Lledó (secretari judicial), José Salvá Moncho (secretari judicial), Pedro Grau Pallarés (notari), José Salvá Pont (registrador de la propietat), Domingo Antonio Benimeli (procurador), Eduardo Benimeli Savall (procurador), Gaspar Ronda Polart (procurador), Jaime Riera (mestre), José García Roti (mestre), Luis Guardiola Saval (advocat i jutge municipal), Ricardo Blanquer Benimeli (metge), Francisco Sanchis Savall (metge), Juan Bautista Grau Pallarés (metge), Joaquín Grau Savall (farmacèutic), Pascual Chinchilla Cebrián (retor); RONDA PÉREZ, Joaquín i GALIANA BOTELLA, María Francia, “El partit judicial de Callosa d’en Sarrià durant el segle XIX” en GALIANA BOTELLA, María Francia i RONDA PÉREZ, Joaquín (coords.), La Callosa del Segle XIX, Callosa d’en Sarrià, 2012, pp. 24-27 i Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 06-01-1868, nº 6.

22


todavía no está concluida, es de hermosa piedra jaspe del país, y pertenece al órden jónico; las tres majestuosas naves en que se divide el interior del templo, son del órden compuesto; los arcos torales de gallardas proporciones, y el altar mayor recientemente dorado, es de la mas pura forma y lo adornan siete estátuas perfectamente escultadas: tiene ademas un buen órgano y una cómoda sacristia. En una palabra, la iglesia de Callosa figuraria dignamente en cualquier capital de primer orden. Sí á todas estas circunstancias, fuere posible añadir la animacion y la abundancia de las poblaciones que tienen medios de cambiar sus productos con los de otros países, de seguro esta villa no tardaria en adquirir una gran importancia. Insistamos, pues, pidiendo para ella una carretera; y si en cambio conseguimos ver construido el canal que ha de tomar sus aguas de los sobrantes del rio Algar, Callosa deberá á Alicante su prosperidad material, y Alicante deberá á Callosa, el gérmen de una nueva vida y un venero de riqueza, que de seguro servirá para regenerar á toda nuestra provincia.

Riu Algar (anònim segle XIX). (Font: Biblioteca digital hispánica).

Adios por hoy; dé V. afectuosos recuerdos á nuestros queridos amigos, á quienes ya deseo ver, pues echó de menos la constante enseñanza que á todas horas hallo en su cariñoso trato.

23

"Mi querido director..."  

Les cartes de Nicasio Camilo Jover des de Beniardà, la vall de Guadalest i Callosa d'en Sarrià, any 1868. Introducció i notes de María Franc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you