MG519 Imatges (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Imatges per a quartet de corda o orquestra de corda

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Imatges [Música impresa] : per a quarter de corda o orquestra de corda/ Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

Primera edició: octubre 2020 ISMN: 979069208-519-5 Dipòsit legal: B-19623-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Imatges ° 3 & 4 ˙™

q=60

Violí I

mf

b˙ ™

Llorenç Balsach

˙™

(els lligats són d'expressió)

bœ Œ Œ œ #œ nœ œ nœ œ ˙™ >

3 Œ Œ ˙™ & 4 œ œ bœ œ œ bœ ˙ ™ n œ > mf 3 ∑ ∑ b˙ ™ n˙ ™ ˙™ Viola B 4 mf >œ b œ b œ n n œ œ œ ˙™ 3 ? ∑ ∑ Violoncel ¢ 4

˙™

Violí II

° & œ Œ Œ 8

& œ Œ Œ ˙ > B œ nœ œ ˙ ¢

? ˙™

° & ˙™ 16

bœ œ nœ œ #>œ œ ˙

b˙ ™

mf

Œ œ #œ nœ œ œ œ ˙™ > mf

œ Œ œ ˙

Œ bœ œ bœ œ Œ Œ b˙ ™

n˙ ™

Œ b˙ ™ mf

#˙ ™

#˙ ™

> ? œ œ bœ œ œ bœ ˙ ¢

Œ bœ Œ œ Œ

œ Œ Œ bœ œ #œ œ Œ #œ ˙

mf

& œ œ b œ œ >œ b œ ˙ B n˙ ™

nœ Œ Œ œ #œ œ œ Œ Œ ˙™

mf

œ œ Œ ˙™

˙™

‰‰

A

piu mosso q=108

Œ Œ

∑ Ó

œ ˙ ™‰ œr

Ó ‰ œj œ ˙

f (ma non troppo)

Œ ˙

˙

˙™

Œ Œ

‰ bœj bœ ˙

f (ma non troppo)

‰ j bœ ˙ ˙ b œf (ma non troppo)

f (ma non troppo)

˙

Œ ˙

˙

Ó

˙

Œ

˙™ œ b˙


° ˙ &

b˙ ™

2

23

& b˙ ™

œ b˙

B œ b˙ ¢

? <b>˙

° ˙ & 30

& ˙ B ˙ ¢

? ˙

° U & n˙ ™ U & ˙™ U B b˙ ™ ? nU ˙™

˙

˙™

˙

‰ œj œ n˙ œ n˙ ˙™ j ‰ œ ˙

‰ j 44 œ œ bœ bœ n˙ ™ bœ poco ‰ j 44 œ œ b˙ ˙™ poco bœ ˙™ ‰ j 44 œ ˙ ™ œ poco ˙™ ‰ œj 44 œ œ #œ œ

b˙ ™

mf

˙

Œ

Π43

mf

piu f

‰ j bœ n˙ bœ piu f ‰ j œ ˙ œ piu f œ ‰ œj n˙

‰ j bœ n˙ bœ ‰ j œ ˙ œ œ ˙ ‰ œj

˙ ˙ ˙

‰ j #œ nœ œ #œ #œ

decresc ....................................................

œ œ #˙

#œ ˙ ™

˙™

n˙ ™

Œ

#œ œ n˙

decresc ....................................................

‰ #œj #œ œ #œ œ n˙ ™

Œ

bœ ˙™

‰ #œj #œ #œ #œ #œ

decresc ....................................................

decresc ....................................................

˙™

Œ 43 œ œ bœ œ œ bœ ˙ ™ > mf Œ 43 ∑ ∑ b˙ ™ mf

‰ j bœ ˙ bœ

˙

piu f

Œ

B tempo primo q=60

Œ 43 ˙™

˙

‰ j bœ ˙ bœ

‰ j nœ bœ œ bœ n˙ ™ bœ

poco

36

¢

œ b˙

n˙ ™ b œ #œ Œ Œ

U n˙ ™

n˙ ™

nœ Œ Œ

U ˙™

molto

2 4

molto U U > œ ˙™ 2 œ b œ n œ œ œ Œ Œ 4 nœ pp

˙™

b œ bœ nœ œ n>œ œ ˙ ™

œ Œ Œ

pp

∑ 42 ∑ 42


piu mosso q=108 C ° 2 ∑ 3 4 ‰ ‰ œ bœ w 4 œ œ #œ #œ nœ ™ ‰ œ bœ bœ 4 j &4 j œ n œ œ œ mf f (ma non troppo) 2 3 4 ‰ Œ Œ ‰ j bœ ‰ &4 ∑ 4 œ œ ˙ œ bœ œ n œ 4 œj ˙ œ œ bœ ™ f (ma non troppo) mf 4 j‰ Œ Ó B 42 ∑ 43 œ ˙ Œ ‰ œj œ œ 4œ œ œ™ ‰ ˙™

3

44

mf

j œ œ 44 œJ ‰ Œ

? 42 ∑ 43 œ œ œ œ œ™ ¢ œ™ ‰ mp

° <b>œ ‰ j bœ œ œ & 50

& ˙ B w ¢

?

œ #œ

œ ‰#œj œ #œ ˙ ˙

° j & <#>œ ‰ nœ #œ nœ 55

œ ‰#œj œ œ

w

˙

w

œ ‰ œj >œ œ w œ ‰ œ bœ œ œ ‰ œ bœ œ ˙ B ˙ J J w ? œ ‰bœJ nœ bœ w ¢ & w

Ó

Œ ‰œ J

f (ma non troppo)

w

w

j œ ‰ nœ #œ nœ ˙

w

œ ‰#œ œ œ w J ˙ œ # œ #œ ˙ j ‰#œ

w

Ó

f (ma non troppo)

œ ‰ nœ#œ nœ w J ˙ œ nœ œ œ ˙ ‰J

˙ ˙ ˙ ˙

Ó Ó Ó Ó

D

tempo primo q=60

bœ w

˙™

mf

œ œ b˙

mf

∑ ∑

>œ bœ >œ œ ∑ ∑


° & <b>w

4

61

& œ™ bœj ˙ > B œbœ œ nœ

¢

mf

?

66

b >œ n ˙

71

& b˙ B <b>˙ ¢

? ˙

Œ

Œ

œ bœ n˙ ˙™

f

1 4 4 œ 4 œ nœ b˙

w ˙

f

˙

œ

b>œ bœ b˙

w

nœ bœ nœ œ

w

nœ bœ n˙

˙

n>œ nœ œ bœ

ff

w

ff

œ œ n˙ w

meno f

meno f

œ n œ nœ b œ

w

w

Œ bœ

w

nœ œ œ œ

˙

˙

w

Ó

˙

meno f

Œ œ

meno f

˙™

bw

U ˙ U

œ n œ nœ b œ

w

ff

bw

Œ

f

mf

Œ

1 4 4 œ 4 ˙™

œnœbœbœ œ œ œ

1 4 nœ 4 œ 4 b˙ ™ f >œ > > œ œ bœ œbœ bœbœ œ œ 1 œ 4 b œ œ b ˙ 4 4

œ˙ J œbœ œ n>œ

Œ b˙ ™

B ˙™

° & b˙

> œ œ œ œ™

Œ bœ nœ b˙

& œ b˙ > ?

≈bœr œ ™

˙

° & <b>˙ ™

¢

≈bœr œ ™

˙

w

˙

U ˙ U ˙

Ó p

Ó

p

Ó

p

Ó

pcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG519