MG516 Etèria (Rubén Besora)

Page 1

RUBÉN

BESORA

ETÈRIA per a piano

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Etèria [Música impresa] : per a piano / Música de Rubén Besora (n.1972). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

Primera edició: octubre 2020 ISMN: 979069208-516-4 Dipòsit legal: B-17962-2020 Copyright de la música: © 2020 Rubén Besora Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Etèria dolce

Piano

7

αα α 3 ‰ œ œ ˙ − % 3 Ι Ι οϖ ϖϖ > α 3 ∑ ϖ αα 3

α % α α œΙ ˙ − ϖ > α ϖϖ αα

α œ %αα ˙

12

> α αα œ

˙

α œ ˙− α % α

19

ϖ > α α ϖϖ α

œ œ ˙− Ι Ι ϖϖ ϖϖ

œ œ ˙− Ι Ι ϖϖϖ ϖ

ι2 3 œ œ 3 œœœœ œ 3 œ ˙ 3

˙˙ ˙

2 œœœ 3

œ Ó

˙ ˙˙ ˙

3 œ 3 œ ˙

œ œ œ

œ ˙−

œ œ œ œ œ ˙− œ

Œ

œ œ

˙−

∀œ ˙

œ œ 32 œ

˙−

œ ˙

32

œ

œ œœ˙ Ι ϖϖ ϖϖ

˙ ˙

Rubén Besora Oró

œœ œ Ι ˙− ϖϖ ϖϖ

2 ˙ 3

˙ ˙

œ œ ˙

œ − 3 ˙ 3

3 ϖϖϖ œ 3

œ œ œ

˙−

œ œ œ

˙−

© 2020 Edició autoritzada en exclusiva a La mà de guido. Sabadell

œœ

2 ˙ 3 œ

œœœœœ œœœœ

œ Ι

33 33


4

œœœœ˙

α 3 œœœœ˙ α % α 3

25

> α α 33 œ œ œ œ ˙ α

œœœœ˙

αα α ‰‰ ˙ % œ œ œ œ

œ

30

3

> α œœœœ Œ αα 3

α % α α ˙˙ ˙

38

> αα

α œ

œ

˙˙ ˙ œ

œ

˙

œ

α %αα œœœœœ œ

45

> α α α œ œ µœ œ

1 œ œ 3

˙−

33 œ œ ˙

˙

œ− œ œ

œœœœ

˙

œ

œ

œ œ œ œ

œ ˙

˙˙ ˙ œ

œ œ œ œ 3

3

œœœ ˙˙ ˙

23 œ œ œ

33 œ

œ œ

œ œ

32 œ

1 ˙ 3 ˙˙

˙−

˙˙ ˙

˙˙ ˙

Etèria

œ

˙˙ ˙

œ œ

œœ œœ ˙ ˙ œ œ ˙

œ œ œ œ 3

˙˙ ˙

œ œ

œ

œ

œ œ

œœœœœ œ œ œ œ œ

œ − œ œ œ œ œ œ µ˙

µ˙

˙˙ ˙

˙

œœœœ œ µœ

œœœœ α œ− œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ % α α œ− œ œ œ œ µ˙

49

> α α α µ˙

œ

œ

˙

œ

œ

˙

œ

œ

œœœœ ˙


5

Etèria

α α % α

53

œœ˙

œ œ œ œ

> αα œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ α œ ∀œ αα α % œœœœ˙

58

˙−

α %αα

˙

œ œ

> αα œ œ œ œ Œ α α % α α ˙−

68

œ

œ

> α ˙ α α µœ œ

œ œ

α %αα Œ œ œ œ

œ œ œ ∀œ

73

> α αα œ œ œ œ

˙

˙

ϖ

œ

µ˙−

œ

˙− œ œ

˙− œ

ϖ

ϖ

ϖ

˙−

œ œ œ œ œ œ ˙ ˙

µœ œ

œ

µ˙−

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ ˙

˙

œ

œ

œ œ µ˙

˙−

˙−

œ

Τ > α œœ œœ œ ˙− αα œœ œ œ 63

œ

œ ˙−

œ œ

œ œ œ œ

œ

œ ˙

œ œ ˙ œ œ ˙

˙−

œ

˙−

œ˙

œœ

˙−

˙−

˙ œ œ ϖ

œ

∀œ

œ

œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙


6

Etèria

α œ œ α œ œ % α

78

> αα œ œ œ œ α αα α %

83

˙

α %αα ϖ

88

œ œ œ > αα œ α %

αα α ˙ −

˙

> α œ œ αα α % α α œœ

98

> α ˙ αα

˙

œœ œœ œ œ œ œ

˙

˙

œ œ œ œœ œ œœ

˙

˙

œœ œœ œ œ œ œ

œœ

œ

œœ

˙

œ œ œ œœ

œ

œœœœ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙−

˙ œ œ œœ

œ

œ œ œ œ ϖ œ

˙˙

œ

˙

Ó

œ œ œ

œ

œœ œ

˙

œœ œœ œ œ œ œ

œ− œ œ− œ œ Ι Ι œœœ œœœœœœœœ ϖ

> α œ œœœ µ œœœ αα œ

93

˙

˙

ϖ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−

˙− ϖ

œ

œ œ

œ

œœ œœ ˙ ˙

œœ œœ ˙ ˙

œœ

ϖϖ ϖ

œ œ ˙

œ

˙˙ ˙

œ œ ˙

ϖ

œcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 516