MG489 Duo ubera tua (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Duo ubera tua per a cor mixt a 5 veus

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Duo ubera tua [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2018 ISMN: 979069208-489-1 Dipòsit legal: B-23905-2018 Copyright de la música: © 2018 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Duo ubera tua ° 5 &4

q=74

S

S/A

sempre legato

5 &4

5 &4

Ó

œ œ˙ œ ˙˙

mp

∑ mp

œ ˙

Du

(també pot cantar algun tenor si cal)

A/(T)

mf

5 &4 Ó œ ˙ ‹ Du mp ? 45 œ ˙˙ ˙˙ ¢ mp

T

B

Du

-

œ ˙˙ ˙˙ Du

-

o

du

o

° 5 & 4 œ œ Ó™ 6

œ ˙ du

-

-o

5 &4 œ ˙ du

œ ˙

du

-

-

˙ o

œ ˙

du - o

˙

œ ˙˙ ˙˙

o

du

-

o

5 &4 ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ ‹ - o du - o du - o ? 45 œ ˙ ˙ œ ˙˙ ˙˙ ¢ du

-

o

du

-

o

o

du

˙ o

œ ˙ du

du

-

˙

c

o

du

œ ˙

o

du

˙ cœ

-

œ ˙™

œ ˙™ du

c b˙

du

-

o

-

o

œ

-

#˙ Ó o

Ó

du -

œ 5 4 o

-

Ó

˙ a

-

-

bœ bœ n˙ Ó

c œ ˙˙ ™™ du

w

du

o

œ œ 45

œ œ ˙ o

5 4 œ

-

o

-

œ œ b˙ œ nœ w tu

du -

du

tu

o

-

œ œ ˙

-

o

5 œ œ 4

œ œ ˙

du

u - be - ra

œ œ ˙

du

-

o

-

o

u - be - ra

c

-

œ ˙

o

-

-

5 œ œ œ œ œ 4

cœ ˙

o

du

˙

o

c

˙

œ ˙

du

c

tu - a

5 &4 ˙

o

˙

-

œ ˙

œ ˙

˙ -

-

Du

Llorenç Balsach

tutti

Ó

˙ a

-

Œ Ó

Œ œ ˙ ( mp)

w œ w Œ

( mp)

tu

tu

-

-


2

° & 12

& & Ó

¢

Ó

( mp)

œ˙ œ œœ œœ ˙˙ tu

a

-

œœ Œ bœ̇ œ 45 ˙˙™ œ bœ̇ œ c œ˙ œ ˙ mf

si mf

du

c Œ b œ 45 œ b œ œ œ œ œ œ ˙ ˙

w

w

œ Œb˙˙

tu

tu

a

-

a

-

w

mp

& Œ n˙

si mf tutti

b˙ -

nu

∑ ∑ ∑

w

Œ

si

-

b˙ #œ bw nœ

˙ hi

hi

nu

-

3 4

3 4

bœ ˙ b˙ -

nu

li

˙ b˙ -

-

cut

-

3 4

nw -

5 b˙ ™ 4

p

p

-

- li

∑ Ó

si

œ Œmf ˙

bœ w

nu

-

cut

5 4 ˙™ b˙˙

mf

li

-

-

-

du

-

du

-

˙˙ o

˙ o

c ˙ b˙˙

˙

du

c b˙

-

cut

du

-

c

mp

o

˙ o

cœ ˙ ge mp

œ

me

-

b˙ ∑

3 4 n˙

Œ

c

3 4 n˙

Œ

c

li

o

-

c˙ b˙

b˙˙

si - cut - du - o si - cut

w

œ œ ˙

hi

?

cut

ww

mp

& ‹

5 4 b˙˙ ™™

-

œ œœ ˙˙ ˙˙

hi

&

-

du - o

Œ œÓœ b˙˙

-a

18

si - cut - du - o si - cut

ww

? w

° Ó &

¢

( mp )

œ ˙™

( mf )

& œ ˙™ ‹ - a

poco

ge

-


3

° & Ó 24

mp

& œ b˙ ™ & b˙

me

¢

ca

pre

-

-

˙ mp

& Ó ‹

Œ œ

ca

?

œ ˙

-

pre

w

5 4

w

5 4

w

5 4

e

-

a - e

-

29

Du

mf

tu

tu

mf

& œ œ˙ œ b˙˙ Du

-

a

˙

-

œ œ bœ ˙

o

& œ œ œ b˙ ‹ u - be - ra tu

-

tutti

u - be - ra

tutti

? ˙™

c bœ œ bœ œ ˙ -

œ œw œ bœ œ c bw

&

˙™ -

˙™

-

mf

mf

tu

˙

a

o

œ œ œ b˙ u - be - ra tu -

6 4

tu

6 4

- a

˙

6 4

˙

6 4

Ó

f

Ó

f

a

˙

c ™ b˙

-

bœ b˙

c ˙™ cw

Ó

œ ˙ -

tu

f

tu

Ó

a

˙

˙

a

-

o

-

tutti

a

tu

˙

œ œ˙bœ ˙˙

5 4 bœ œ˙bœ ˙˙

mf

Du

° &

¢

˙

a

-

w

li

5 4

w

li

-

˙

˙

Ó

f

- a

-

tu - a f

˙

tu

-

6 4


4

° 6 & 4<b>œ bœ ˙™ 34

6 & 4<b>œ bœ ˙ ™ si - cut

bœ œ b˙

bœ œ b˙

hi - nu - li

ge -me - li

ca-pre - a

œ œ b˙

œ œ b˙

hi - nu - li

ge -me - li

ca-pre - a

œ œ ˙

œ œ b˙

œ œ ˙

Œ c œ œ b˙

si - cut

œ œ b˙ ™

6 &4

Œ c bœ œ b˙

Πc

- a si - cut

hi - nu - li

Œ c œ œ b˙

œ œ b˙

œ œ b˙

hi - nu - li

ge -me - li

ca-pre - a

Œ c œ œ b˙

œ œ ˙

œ œ b˙

- a si - cut

hi - nu - li

ge -me - li

ca-pre - a

° bmf & œ b˙ ™ 40

du

& ˙ -o

&

w

-o

& w ‹ -o ? bw -o

nw

du

-

du

˙™

w n˙

w

˙

˙

w

du

-

du

-

e

b˙ ™

-

> œ w

˙™

b˙ ™

-

e

e

-

-

˙™ o

w -

o

Œ Ó

œ nœ

Œ bœ ˙™

du -

Œ bœ b˙ ™ du mf

-

du

-

du f

-

œ œ œ bœ

w

œ ˙™

o

du

f

œ œ œ n˙ -

w

du mf

mf

du

du

bœ œ

œ œ œ œ

w

-

mf

(f)

o

u

e

w

du

˙

b˙ ™

Œ Ó

e

du - o

f

o

Œ

-

Œ œ ˙

œ n˙ ™

œ nœ w

-

f

w

o

-

-

ca-pre - a

6 & 4 œ œ b˙ ™ ‹ si - cut

?6 b˙ ™ ¢ 4 œ œ

¢

ge -me - li

-

˙™

o

œ ˙™

o

-

-

mf

du

w

-


5

° bœ ˙™ & 46

Ó

o

-

(mf )

w

-

˙

-

f

-

& œ bœ œ œ ‹ - o du -

? w ¢

Œ œ bw du

& <b>w & w

mf

˙™ o

w

-

-

w > ˙ o

bw o

w

w

U w

w

U w

w

U w

( mf )

w

w

œ nœ ˙

œ

du

o

f

-

w

w ˙

w

U w

f bœ œ bw

U w

( mf )

du

-

-

3'00

o

Sabadell, març de 2018

Duo ubera tua sicut duo hinuli gemeli capreae Els teus dos pits són com dos joves cervatells besons (del 'Càntic dels càntics' 7.3)


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG489