MG473 L'hereu Riera - La presó de Lleida (Albert Llanas)

Page 1

ALBERT

LLANAS L'HEREU RIERA LA PRESÓ DE LLEIDA per a guitarra

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) L'Hereu Riera, La presó de Lleida [Música impresa] : per a guitarra / Música d'Albert Llanas i Rich (n.1957). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017- 1 partitura (16 p.); 29 cm.

Primera edició: octubre 2017 ISMN: 979-0-69208-473-0 Dipòsit legal: B-24638-2017 Copyright de la música: © 2017 Albert Llanas Rich Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com www.lamadeguido.com Imprès a La mà de guido. Sabadell


L'Hereu Riera   r             C1

Guitarra

mf sonoro

VI                  



Lento e = 72

Albert Llanas

u                                      mf 

9

  r    

15

Gtr.

22

Gtr.

Gtr.

   

      

        

  

V                

 

 

     c r e

s

c

   .

.

     .

.

.

 

 

f

 Andantino u   q. = 52 27                                              mf ( seconda volta mp )                                                 

35

Gtr.

C1



Gtr.

Copyright © 2017 Albert Llanas. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La Mà de Guido


2

             

42

Gtr.

49

Gtr.

                         p

1.

                             

         

54

Gtr.

2.

                      meno mosso

59

Gtr.

     

  

                                     p delicato    

65

Gtr.

 

f

punta del dito





Gtr.

ff

73

Gtr.

i

  

                    p misterioso i



i

  69  r       C9

                                

       

                


3

               

87

Gtr.

i

i

i

         



  mf

             

                             

i

      

    i

i

pp

i

           

i

       

                                  

103

Gtr.

  

    10

        



 98         ff

          

 

Gtr.



Gtr.

   

 

     

come eco 92

 

   



 

         



      

          





C4



84

C8

C5



Gtr.

In tempo



Gtr.

C2    r r             r  r                        f  sonoro

78

tastiera

mp

Gtr.

  109                      B

                         

      

       1.

       


4

       

                              f

2.

115

Gtr.

119

Gtr.

   

rall .

. .

    .

.

.

         

Andantino

                    mf ( seconda volta mp )

                                  

126

Gtr.

1. 2.                                                    p 

133

Gtr.

Gtr.

Gtr.

140

146

                           

                     

                                            

150

Gtr.




5

meno mosso

                                p

155

Gtr.

 

delicato

C9

  r    

165

 

  

i

  Lento        p

  

   

C11

                        

r

u In tempo

                                        

170

Gtr.

i

  

C10

Gtr.

i

                                       r                f ff

160

Gtr.

 

   

mf

Gtr.

Gtr.

      

176

180

                                                                            

185

Gtr.

                            


6

        1.                                   

189

Gtr.

                                   

193

Gtr.

 2.

                                     

197

Gtr.

               

201

Gtr.

pp

p

               mf

                                      

204

Gtr.

Gtr.

Gtr.

                           

207

 1.

211

2.

                        


7

213

Gtr.

          

216

Gtr.

meno mosso

                                       3

3

3

3

3

3

mf

10

                                              ff mf  

220

Gtr.

                                                    I

227

Gtr.

                                                      I   XII

234

Gtr.

poco rall . i

a tempo                                     

Gtr.



240

.La presó de Lleida

w v

      mp                    Moderato

Guitarra

1.

mp tamburo

Gtr.

Gtr.

 

 10        

Gtr.

      

           

   18                   

 

Andantino

     

x

   

pp

   

      

                   



                                        

                 

               

                                       

38

Gtr.

 

e = 120

32

Gtr.

2.

         

               

27

Albert Llanas

Copyright © 2017 Albert Llanas. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La Mà de Guido


2 rall .

.

.

.

.

  .

.

.

.

.

.

mp eco

.

.

.

.

.

.

     

.

Meno mosso   mf                               mf ord.

48

Gtr.

.

              

43

Gtr.

.

f pizz.

           

                                               

55

Gtr.

Gtr.

rall .

.

.

f

   

Gtr.

.

. A tempo

                          

3

                       

ff

3

                   p

                                     83                                      80

Gtr.



   



76

Gtr.

.

                          71                                 

64

  

Gtr.


3

                                           

86

Gtr.

                                        

89

Gtr.

Andante e = 100

   94                         

Gtr.



i

   

simile - - - - - - - - - - - -

   

   

poco meno, come arpa

    

- - - -

                

 C1  p                  r                               - - -|

100

Gtr.

3

3

3

mf

pizz. sonoro

                                     y

106

Gtr.

3

f

3

113

Gtr.

 

       

f

 

C7

   r            3



 

      



Gtr.

Moderato q = 92

 

110

      

mp

       



mf



    


4

115

Gtr.



                        mf

mp

                                    mp

117

Gtr.

mf

                       

120 mf

Gtr.

mp

123

Gtr.

C9

 

125

Gtr.

mf

      

r

  



  

 

           

C7 C9   127 r        r       r r                    

3 r         C6

131

Gtr.

  

                

                    

C10

Gtr.

mp

C8

Andante e= 110    3 3 f                      p

3

3

3


5 135

Gtr.

139

Gtr.

143

Gtr.

   3





Gtr.

3

3



1.

   3

3

   

3



3

3

3

   3



3

3

  

3

  

3

3

3

  

3



3

3

3

3

3

3



2.                      

3

              

3

146

 

 

 



3

3

3

3

3

3

3

   3





3

3

 3

            

3

3

3

3

3

3

 3 y 3 C12 3 3 3 y p 3 3 150  p  r                                              3

3

3

Meno mosso

Gtr.

3

3

3

3

2.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

                              

162

Gtr.

1.

                                   3

157

Gtr.

mf

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 473