MG435 Cant onigròs (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Cant onigròs per a violoncel i piano

Edicions la mà de guidoLLORENÇ

BALSACH Cant onigròs per a violoncel i piano


ISBD(PM) Cant onigròs [Música impresa] : per a violoncel i piano / Música de Llorenç Balsach Peig (n.1953). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.) + particel·la; 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Aquesta obra, escrita l’estiu del 2014, està pensada i dedicada als fills del compositor en motiu de la seva assistència al curs “Cello Arts Festival” celebrat l’agost de 2014 a Cantonigròs. Es pot veure el concert del dia de l’estrena a: http://www.youtube.com/watch?v=ojIjk_mVJCA

Primera edició: setembre 2014 ISMN: 979-0-69208-435-8 Dipòsit legal: B-19353-2014 Copyright de la música: © 2014 Llorenç Balsach Peig Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Cant onigròs als meus fills Roger i Jan q = 127

? 43

{

3 &4 Œ Œ œ mf ? 43 Œ ˙ ˙™

? #œ ™ œ œ nœ ™ J

{

? œ b˙ ˙™

15

? n˙

{

œ ˙> œ ˙˙ œ œ œ˙™ œ ˙™ ˙˙™ œ œ˙™ ˙ ˙™

8

& # ˙˙

œ œ œ™ œ œ ˙™ J J

{

˙˙™

˙˙ ™

œ

≥œ ™ œ œ œ ™ œ œ ˙ ™ œ œ # œ ™ nœ J J J

#œ ˙

& ˙ #œ ? ##œ˙˙™™n ˙

#œ ™ #œ˙˙™™

œ

œ #˙ ˙™

œ˙™ ˙

˙

œ

˙ # ˙ ™ #œ #œ n˙ ˙™

œ ™ ≤ j œ ™ œj œ bœ ™ œ œ œœ J j bœ j œ œ œ™ ˙ bœ ™ œ œ ˙ œ ˙™

> j j œ œ œ™ œ œ b œ ™ j ˙™ ˙™ œ œ Œ˙ ˙ œ˙˙™™#˙ ˙˙˙ ™™™ ˙˙ ™™ ™ ˙™ ˙™

nœ œ™

23

˙

mf

œ™ œ œ J

es poden fer arpegis quan es cregui adient

& œ˙ ˙ nœ #œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ ˙ ? n˙ ™ ˙™ ˙ ™ ˙™ ˙™ ™ ˙ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ?

≥œ ™ œ œ J

Llorenç Balsach

n œ ˙™ j œ œ œ™ œJ œ ˙ œ˙˙™™#˙

˙˙ ™™

˙

Œ

≥ ˙

œ ˙ #œ mf œ™ #œ œ j J œ ™ nœ œ ˙™ f > œœ # ˙ ˙ œ œ˙™ ˙ ˙™ ˙™

b œ b œ ™ œj œ b œ ™ œj œ > > œ™ œ œ ˙™ œ™ j J œœ ˙˙ ™™™ œ ˙ #˙ ™ #˙ #˙˙˙ ™™™ #˙

b˙ ™™ ˙

˙

œ

jœ œ #œ ™ ˙˙ ™™

© 2014 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4 30

?

{

˙™

˙

œ #œ œ

œ nœ œ œ œ ˙ œ œ #œ

˙

j n˙ nœ #œ ™ œ#œ nœ ™ #œ œ œ™ #œ œ ˙™ ™ b œ œ J J & œ J n˙ ™ ˙˙™™ ˙˙™™ ? ˙˙ ™™ n˙˙ ™™ #˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ° ? œ™ #œ œ b˙ J

38

{

& œ˙ ™™ #œj œ œ ™ #œj œ b ˙™ ? #˙™ #˙™ ˙™ ˙™ bœ ™ œ œ ? J &

46

{

˙™ b ˙™

j ˙™ œ™ œj nœ œ™ œ ˙™ œ b˙ ™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ n˙™ ˙™ ˙™

n˙™ ˙™

? ≥ œ œ œ

{

mp

& ˙™ ˙™ ? ˙™ ˙™

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙™ ˙

˙˙ ™™ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙™ > > * mf

j œ ™ bœ œ ˙™ ˙™ b˙ ™

j œ œ™ œ œ™ œ ˙™ ™ œ œ #œ Jœ Jœ

b>˙ ™

f

˙™

˙™ > ˙ œ ˙™ ˙™

œ

œ™ œ œ J meno f

nœ ™ œj œœ ˙ ˙™ ˙™

˙™

j bœ œ œ œ™ & ˙™ ˙ ˙ nœ #œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ ˙ ? b˙ ™ ˙™ n ˙ ™ ˙ ™ ˙™ ˙™ ™ ˙ ™ ™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙ ˙

54

Œ

expressiu ™ nœ œ œbœ œ ™ nœ œ œ ™ œ œ b ˙ n œ ˙™ J J J piu f

≥ œ™ #œJ œ

?

œ œ œ mp ˙ œ ˙™ nœ #œ œ

#œ#œ nœ nœ œ#œ bœ nœ#œ nœ #œ ™ nœ bœ j J #œ nœ #œ ™ nœ bœ ˙™ nœ n˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ b ˙ ™ b ˙ ™ b˙ n ˙™ ˙™ mf


œ

œ #œ

? œ ™ #œJ nœ ˙™

˙™

60

? œ #œ

{

œ

b>˙ ™

˙™

œ ™ #œ nœ J

# œ #œn œ nœ œ #œ b œ nœ#œ nœ #œ ™ nœbœ #œ nœ #œ ™ nœbœ J #œ n˙ #œ & #œ œ J mf n œ n˙ n œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ b ˙ ™ b ˙ ? ˙™ ˙™ # ˙™ # ˙™ #˙ ™ ˙™

66

{

™ #œ œ œ™ #œJ œ œ œ & œ #œ J ? #˙˙ ™™ ˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙

74

? œ #œ œ œ #œ

{

?

{

& ˙ > ? ˙ ˙™

mf

œ bœ ™ œ œ bœ ™ œ œ ˙™ J J

œ œ œ œ bœ bœ b˙˙ ™™ ˙˙ ™™

œ #œ œ

˙™ b˙ ™

b˙ ™™ ˙

n>˙ ™

#˙ ™

#˙˙ ™™

˙˙ ™™

n˙ ™ #˙ ™

˙˙™™

mf

˙˙ ™™

U ˙™

˙˙ ™™ ˙™

˙™ ˙˙ ™ ™

≥œ ™ œ œ œ ™ œ œ J J

˙

bœ ™ œj œ bœ ™ œj œ

# œ #œn œ nœ#œ#œ nœnœ#œ nœ #œ nœ #œ ™ nœj nœ #œ ™ nœj œ #˙ ™

& ˙™ ? ˙™ #˙ ™

81

œ

˙

˙

∑ Œ Œ

mf

Œ ˙ ˙™

œ

œ #œ ™ œJ œ

œ ˙˙ ™ œ ˙ #œ ˙ œ œ ˙˙™ œ œ ˙˙ œ œ ˙™ #˙ ™ # ˙ ™ nœ œ #˙ œ b˙ œ œ ˙ ˙™ ˙ #œ n˙ œ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™

5


6

? nœ ™

88

{

œ œ œ™ œ œ ˙™ J J

j œ bœ ™ œ œ ™ ≤j n˙ nœ ™ œ œ œ œœ J j bœ œ j œ œ œ™ bœ ™ œ œ ˙ ˙ œ ˙ ™ ˙ ˙ nœ

> j j œ œ œ™ œ œ b œ ™ j ˙™ ˙™ œ œ ? œ˙ ™#˙ Œ ˙ ˙˙˙ ™™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™ ˙™ ˙™ ™ & œ™

˙˙ ™™

b˙ ™™ ˙

≥ Œ ˙

œ ˙

™ ™ ™ ? #œ ™ œJ œ œ œJ œ œ œJ œ ˙

˙

& #œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ ˙ ? ˙˙ ™™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™

œ ™ nœj œ ˙™ f > ˙ œ œ˙™ ˙ ˙™

95

{

103

?

{

n œ ˙™ j œ œ™ œ ™ œ & #œ Jœ œ˙ ™ ˙ œ˙˙™™#˙ # ? ˙™

110

?

˙

œ≤ #œ œ

b œ b œ ™ œj œ b œ ™ œj œ > > œ™ œ œ ˙™ œ™ j J œœ ˙™ #œ˙ ™ ˙ #˙˙ ™™ #˙˙˙ ™™™ #˙

œ nœ ˙ œ œ œ œ #œ ™ œ#œ nœ ™ #œJ œ œ™ #œJ œ # œ n œ n ˙ & J n˙ ™ ˙˙™™ ? n˙˙ ™™ #˙ ™ ˙ ˙™ œ

{

mf

œ ˙ ˙™ ˙˙™™

°

˙

˙™

n˙ ™™ ˙

˙ #œ

œ™ #œ œ J ˙ #œ œœ # ˙ ##œ˙ ™n ˙ ˙™ ˙™

˙

œ ˙™

j œ bœ ™ œj œ #œ ™ œ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ≥ #œ œ #œ œ œ™ œ™ Œ J J f

˙™ ˙

˙˙ ™™ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙™ > > * mf

j ™ œ # œ œ ˙™ œ #˙™ ˙™


nœ œ ™ œbœ œ ™ nœ œ œ ™ œ œ b ˙ n œ ˙™ J J J

? b˙

{

œ™ œj nœ œ™ œj œ b˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ n˙™ ˙™ ˙™

j œ œ™ œ œ™ œ ? ˙ ™ ™ œ œ #œ Jœ Jœ

126

& n˙

{

& œ˙ ˙ nœ #œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ ? n˙ ™ ˙™ ˙ ™ ˙™ ™ ˙ ˙™ ˙™ ˙™ œ #˙ ™

> ? ˙

136

{

œ ˙™

“” #œ ˙ ™ Ó #œ ˙ ™

Ó #œ ˙ ™ #œ ˙ ™ ° 145 ™ œ œ ˙™ ™ œ ˙ ? J ?

{

& ˙™ ? ˙™ ˙™

7

j œ ™ bœ œ ˙™ ˙™ b˙ ™

piu f

& œ ™ #œj œ ˙ ™ b ˙™ b ˙™ ? #˙™ n˙™ ˙™ ˙™

&

œ™ œ œ b œ ™ œ œ J J &

expressiu

118

&

œ œ œ

˙˙ ˙˙

˙˙ ™™

œ˙™ ˙

˙ œ ˙™

˙ nœ ˙ ™ ˙ nœ ˙ ™

˙™ ˙™

mf

˙ nœ ˙ ™ ˙ nœ ˙™

˙™

p

œ ˙ ˙™

˙™

≤ œ ˙

≥ j >-œ j n œ™ œ œ œ™ œ œ #˙ ™ ˙

˙ Œ

˙™ ˙™

Œ Œ

?

˙™ ∑

˙˙ ™™ ˙™ ˙™ °

Œ ˙ ˙™

˙˙ ™™ ˙™

˙™ ˙™

≥ ˙™

( )

˙˙ ™™ ˙™ ˙™

∑ œ ˙™

œ ˙

p

*

j bœ j œ ™ œ™ nœ œ œœ ˙ ™ ˙ ˙™ b˙ ™™ ˙™ ˙ meno f

˙™ # ˙˙ ™™ #n˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙™ ˙™

œ™ œ œ J

mp

˙™ ˙™ ˙™

U ˙™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙™ ˙™

∑ ∑ ∑ *

(4'30") Juliol 2014
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG435