Salve Regina (Pere Soto)

Page 1

PERE

SOTO SALVE, REGINA per a cor femení i orgue

Edicions la mà de guidoPERE

SOTO SALVE, REGINA cor femení orgue


ISBD(PM) Salve, Regina. [Música impresa] : per a cor femení / Música de: Pere Soto (n. 1958). Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: març 2012 ISMN: 979069208-385-6 Dipòsit legal: B-6.764-2012 Copyright de la música: © 2012 Pere Soto Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


duració: 8' 15'' aprox.

SALVE REGINA per veus blanques (2010)

Pere Soto Grave místico

(1958) q=48

° 3 &4

Soprano I

3 &4

Soprano II

3 &4

Contralt I

3 ¢& 4

Contralt II

choir and swell

3 &4

# œ œ™ œ œœ œ œœ#œ œ œ Œ

œ œ œœ œ œ

mf (les dinàmiques en cas de ser posibles)

. . œœœ≈œœœ œ œœ œ œ Œ Œ œœ ‰ J

Orgue

{

? 43

Pedal

? 43 U ˙™

œ ∑

œ œ #œœ

œ œ œ œ œ & œœ œ

œ œ

œœ œ

?

bœ ™ #œ

œ œ ˙™

œ

œ

œ

˙

œ

mf

<n>

œ

5

œ œ

œ #œ œ œ œ

œ œ.

œ œ œ œ #œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ

&

œ. œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Org.

{

? œ œ

?

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ .

Œ

Ped.

˙ © 2012. Pere Soto. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


7 S.

3 solistes mp dolce

° & Œ

Œ

œ #œ

‰ œJ #œ

œ

Re - gi

- na

Sal - ve

Œ

Œ

5 4

&

S.

5 4

&

C.

5 4

∑ ¢& <Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ ˙™ &

5 4

C.

5 4

œ œ

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ

œœ

œ œ

œ œœ œœœœ œ œ

5 œœœœœœœœœœœœ 4

Org.

{

? Œ

‰ œJ #œ

Œ œ. #œ .

?

&

?

5 4

Ped.

˙™ 11

S.

° 5 &4

5 &4

S.

5 &4

C.

5 ¢& 4

C.

œ œ œ.

5 ˙™ & 4 ˙™

œ œœ

Org.

{

? 45 œ ™ œ™

Ped.

? 45

œ œ œ. ˙™ œ œœœ

œ bœ œ œ œœ œ bœ œ & œ bœ

œœ œœ J

Ó

œ

Ÿ~~~~~~ œ

œ

˙™

˙™ 4


14 mp S.

f

mp 3 , œ œ œ œ bœ œ œ 6 2 œ 4 #œ œ œ œ œ œ Œ 4

° œ œ œ œ œ & J J

œ œ

œœœ 3 4 3

Sal mp

ve

Re - gi f

na

ma- ter mp

mi - se -

ri - cor - di 3

, S.

& œ

6œ œ œ œ œ œ 4

œ œ

Sal mp

ve

Re - gi f

#œ œ œ#œ œ œ œ

2 4 œ œ Œ

na

ma -ter mp

mi - se - ri -

3 4

Œ

cor -di

-

, C.

& œ

6 4œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

Sal mp

ve

Re - gi -

2 4 œ œ Œ

na

#œ œ œ Œ

ma -ter mp

f

œ œ

mi - se -ri

-

3 4

Œ

cor -di

-

, C.

¢& œ

6 4 œ œ œ œ œ bœ

œ œ œ

Sal -

<Ÿ> & œ

ve

Re - gi -

na

6 4

œ œ œ

2 4 œ œ Œ

œ œœŒ

ma -ter

2 4 bœ œ

mi - se -ri

bœ œ œ # œœ

-

3 4

Œ

œ œ cor -di

-

3 œœœ 4

œ#œ œ œœœ

3

3 3

Org. musette p

&

œ œ œ œ œ 6 4œ

2 œ 4

Œ

?

6 4

2 4

{

?

Ped.

#œ Œ

Œ

3 4

3 4

Œ œ

psfz mp

19 mf S.

° 3 #˙ &4

Œ

ae

S.

vi - ta, mp

3 & 4 #˙

Œ

4 4 #˙

vi mp

ae

C.

3 &4 ˙

Œ

, œ œ #œ œ œ#œ #œ œ œ œ

4 œ #œ #œ œ œ #œ#œ œ #œ 4

-

4 4 #˙

dul - ce - do,

œ

œ

ta,

dul

œ

et

spes nos - tra,

. mp œŒ œ œ œ -

œ

ce -do

et spes

sal - ve.

œ bœ œ œ nos - tra, sal - ve.

. mp œ œŒ œ œ œ œ

œ #œ œ

ae vi mp

C.

3 ¢& 4 #˙

Œ

4 4œ

-

ta,

dul -

œ œ #œ œ

ce -do

et spes mp

nos - tra, sal - ve.

.Œ œ œ œœ

ce -do

nos - tra, sal - ve.

nœ bœ nœ

ae vi reeds

3 & 4 bbœœ œ

‰ bœJ œbœ œœœ bœ

ta,

dul -

et spes

. ‰ œ œ#œ 44 œ #œ œ J œ # œ # œœ œ œ #œœ #œœ œ œ œœ # œœ œ œ#œ# œ œ œ œ

Org.

{

? 43 bœ

Ped.

? 43 œ ™#œ#œ ™œ#œ ™

b œ œb œ J

œ œ™#œ#œ ™œ˙

4 #œ 4œ 4 4

‰ ˙™

5

œ œ #œ œ ∑

œœ

Œ œ œ

œ bœ

œœ #˙n˙˙

&


tendre

24 mp S.

° &

œ œœ 6 ˙ œœœ œ œ œ 4

Ad te cla -ma - mus, ex -su - les, fi

˙™

Œ

4 4

Œ

4 4

Œ

4 4

Œ

4 4

lii_He - vae

-

mp tendre S.

&

#œ œ

#œ œ œ

Ad

te

6 4 bœ œ b˙ ™

cla

-

ma - mus,

œ

6 4 bœ œ ‰ œj ˙

te

cla

-

mp C.

&

tendre

#œ œ Ad

ma -

mp C.

¢&

tendre

#œ œ Ad

œœœœ &

bœ œ œ

mus,

te

œ cla

6 4 œ œ œ ma -

˙ mus,

musette

œ #œ œ œ ˙

Ó

Œ

œœ 6 #œ 4 bb œ˙œ nœœ nw Ó

4 4

fmp reeds, trumpetes Org.

{

œ & bbœœ nœœ bœ bœ œ œnœ b bœœ #œœœ œ ?

œ œ œ

w

° 4pp œ œ œ bœ bœ œ œ &4

ex -su - les, fi - li - i He

- vae

Ped.

˙

œ w

6 4

4 4

6 4

4 4

?

28 S.

p

Ó

3 bœ œ 4 bœ œ

œ Œ Œ

He - vae

pp S.

p

4 bœ & 4 œ œ bœ œ œ œ ex -su - les, fi - li - i He pp

C.

3 4 #œ

∑ mp

Œ

dim.

3 4 #œ

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

vae

ex - su -

œ œ

œ Œ Œ

He - vae p

- vae

bœ œ œ œ 4 & 4 œ œ œ bœ ˙ ex -su - les, fi - li - i He -

Ó

les, fi - li - i He

œ œ

œ Œ Œ

He - vae

-

p C.

4 ¢& 4

3 4œ #œ œ

œ Œ Œ

He - vae

mp

4 &4

Ó

Œ

œ œ bœœœ œœœ nœ bbœœœ œ bœœ œ œ nœ

3 bœ 4 #œ

œœ #œœ

p

Org.

œ

{

? 44 w

Ped.

? 44

œ

˙™

˙™ &

3 4œ # œb œœ

?

˙™

pp

Ó

œœœœ

œœ œ 6

œ bœ ˙

3 4˙

Œ


33

mpsf p

S.

° &

Ó

. . . . . . ‰ œJ œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ 42 Œ

Œ

He -vae

He - vae

œ

He -vae

. œ. œ œ œ. œ œ ‰J ‰J ‰ œJbœ œ Œ

3 ˙ Œ 3 4 4

He

vae

-

p

S.

&

Ó

fi - li - i

p C.

&

Ó

Œ

fi - li - i

mpsf

2 4 Œ

fi - li - i

He

.j .j .j .j .j .j ‰bœ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰bœ œ ‰ 42 Œ He -vae

He - vae

¢&

Ó

Œ

vae

-

mpsf

3 3 4 ˙ Œ 4

œ

He -vae

He

vae

-

mpsf

p C.

3 3 4 ˙ Œ 4

œ

. . . . . . ‰ œj œj ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ œj œj ‰ 42 Œ He -vae

He - vae

3 3 4 ˙ Œ 4

œ

He -vae

He

vae

-

flute celeste 4'

& ≈ œb œ

bœœb˙

™ ‰bœœ œœ ™ J

œœ ˙˙ ™™ J

2 3 ˙ 3 4 bœ œ œ œ œ œ œ œ 4 ˙ Œ 4

p Org.

{

? bœ

œ œ bœ œ œ œ œ

?

˙™

j 3 3 bœ 4 <n>˙ Œ 4

2 4 Ϫ

˙™

2 4

Ped.

3 4

3 4

39 mp S.

° 3 &4

mfp

4 #œ œ œ œ œ œ œ 6 4 #œ 4

Ad te sus - pi - ra mp

mus,

œ

3 4

œ bw

‰ œj

˙

ge - men tes

et

mfp S.

3 &4

4 #œ 4

œ #œ

Ad

6 4

te

3 4

œ œ œ bw

‰ œj ˙

sus -pi -ra - mus

et

mfp mp C.

3 &4

4 4 #œ

œ

œ

Ad mp

œ

6 4

‰ œj

3 4

Œ œ #œ œ

œ bœ œ

te

sus -pi - ra

œ

6 4 bœ œ ˙

b˙ ™

sus -pi - ra

- mus

˙

- mus

et

mfp C.

3 ¢& 4

4 4 #œ

œ

Ad

œ. œ. œ. œ. .© 3 œ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ &4

4 4

œ

te

‰ œj

3 4 ˙

6 4 b œ˙œ #œn œ w œ ∑

j 3 4 b˙˙˙™™ ‰ œ

6 4

3 4

6 4

3 4

soft reeds p Org.

? 43 œ ™#œ#œ ™ œnœ ™ œœ ™ œœ™œ

{ Ped.

? 43

4 œ œ™œ 4 bœ ™œœ™œœ™œœ ™ œ ™œœ ™œœ 4 4

Œ b˙

7


mp

43 S.

p

° #œ &

œ nœ

flen - tes p

in

œ hac

œ

œ

œ

la - cri

œ

- ma - rum

6 4

˙™

œ va

lle.

-

b˙ S.

& bœ flen p

C.

-

&

6 4

6 4

tes

˙ œ flen p

C.

¢& #œ

-

tes

mp

œ nœ

flen - tes

in

œ hac

œ

œ

œ

la - cri

œ

- ma - rum

6 4

#˙ ™

œ va

lle.

-

œ œ œ œ Ó˙ ™

& #œ

? bœœ

b ˙˙

œ œ

œ

6 4

Ó˙ ™

Org.

{

?

˙˙ ™™

Œ

∑ &

Ó

j bœ

œ

Ped.

œ™ ˙

6 4 6 4

œ

bœ 46

œ #œ œ œ œ . œœœœ #œ œ œ œ#œ œ œ œ ® œœœ #œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ

6 &4

3 4

Org.

6 œ ˙™ &4 œ œ œ

{ Ped.

? 46

œ

?

Œ

3 4 3 4

˙

œ

Œ

œ

47 S.

C.

° 3 &4

6 4

3 ¢& 4

6 4

3 & 4 Ó˙ ™

œ

œ

œ

6 4

Org.

? 43 ®

{ Ped.

œ

œ

œ #œ

œ #œ

œ

œ

œ

? 43 ˙ ™

œ #œ

6 4 œ

œ

œ #œ

œ

6 4 8


48 S.

S.

° 6 &4

3 4

6 & 4 Ó™

6 4

fp

fp

#œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

#œ 3 4 œ œ œ #œ œ œ œ œ

in hac la - cri -ma -rum va -

lle.

in hac la - cri -ma -rum va -

6 4

lle. fp

fp C.

6 & 4 Ó™

in hac la - cri -ma -rum va -

C.

6 ¢& 4 6 ˙˙ ™™ &4

3 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ lle.

in hac la - cri -ma -rum va -

3 4

∑ ˙ œ œ œ œ ˙ ™ â

6 4

lle.

6 4

<n> œ œ œ œ 3 #Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4

œ œ œ œ 6 4 Œ

L.H. Org.

? 46

# ˙ ™™ 3 ˙ 4

? 46

3 4 Ϫ

{ Ped.

6 4

œ J

6 4

œ

poco rit. 50 pp S.

° 6 &4

. œ. œ. œ.cresc. œ œ. œ 4 Œ 4

Ó

la - cri -ma -rum va - lle.

pp cresc. S.

6 &4

Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ 44

Ó

la - cri -ma -rum va - lle. pp cresc.

C.

6 &4

. . . . . Œ œ œ œ #œ œ œ 44

Ó

la - cri -ma -rum va - lle.

pp C.

6 ¢& 4

. . . .cresc. . Œ #œ œ œ œ œ œ 44

Ó

la - cri -ma -rum va - lle.

poco rit.

6 & 4 #œ œ œ œ œ#œ œ

˙ #œ ˙

Œ

Œ

Œ

Ó™

4 4

Ó™

4 4

Ó™

4 4

˙ <n>

Org.

{

? 46 Œ

Ped.

? 46 Œ ™

Œ

Ÿ~~~ œœœœœœœ œ œ#œ œ œ ˙ œ œœœœœ mp

j #œ œ

œ

œ œ œ 9

Œ

˙


solo 1º solista (a) mp

52 Tempo primo S.

° 4 œ #œ ™ &4 J

3

Ó

œ

Ϫ

œ. ‰

œ™ œ œ

go,

ad - vo - ca

œ.

3

E - ia

S.

C.

C.

er

-

4 & 4 œJ œ™

Ó

4 j & 4 œ œ™

Ó

4 Ó ¢& 4 œ œ œ

œ #œ œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ

ta

-

. . . . . . . . . . . . . . . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ

4 &4 Ó pp Org.

œ œ ? 44 œ œ œ

œ

? 44

Ped.

S.

° œ &

œ œ

{

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

54

œ

no

-

solo 2º solista (b) mp S.

& ‰

œ œ

Ó

3 4

stra,

Ϫ

œ. ‰ œ œ œ ™

œ. œ

œ

3 œ œ œ œ™ œ 4

Œ

3

3

3

i - llos

tu

os

-

mi - se -

ri - cor - des

o - cu - los

ad

&

C.

3 4

¢&

C.

3 4

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ . . ........

œ œ œ œ œ œ

œ#œ œ œ œnœ œ œ#œ œ œ ˙ œ b˙˙

3 4

Org.

? œ

{

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Ped. 10

œ bœ œ œ 43

3 4


56 mp solo 1º solista (a) S.

° 3 &4

4 4

3 4 ˙™ &4 œ œ œ ‰œ œ 4 nos

C.

3 &4

œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ #œ œ ™nœ 45 J

Et

Ie - sum

mp solo 5º solista (e)

3

S.

œ ∑

con -ver

- te. mp solo 3º solista (c)

4‰ 3 œ˙ 4 œ

œ

œ œ œ œ œ œJ œ #œ œ œ œ ™ œ 45 J J

Et

Ie - sum

Œ

Œ

5 4

‰#œ œ œ Œ

5 4

5 4

5 4

5 4

con -ver -te

solo 4º solista (d) mp 3

C.

3 ¢& 4

4Π4

con - ver -te

3 & 4 ˙˙˙

œnœœœœœ œ œ œ œ nœœ œ

4 ˙˙™™ 4

#œœ

Ó

œ

Org.

{

? 43

Ped.

j 44 ˙™ œ

bœ œ œ™

? 43

Œ

4 4

60 (tutti) mf S.

° 5 -œ œ &4

p sfz

be - ne - dic (tutti) mf

S.

5 & 4 œ #œ

œ -

œ

-œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ

4 4

Œ

∑ be - ne -dic -tum be -ne -dic -tum p sfz

tum

œ

4 4

Œ

- - - - -- - œ œ œ œ œœ œ œ

be - ne -dic -tum be -ne -dic -tum be - ne - dic

-

tum

p (tutti)

p sfz

C.

5 & 4 Ó™

Œ

‰#œ #œ 44 œ

Ó

-œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ

œ

3

be -ne

- dic

-

be - ne -dic -tum be -ne -dic -tum p sfz

tum

p (tutti) C.

5 ™ ¢& 4 Ó

Œ

‰#œ #œ 44 œ 3

Ó

- - - - -- - œ œ œ œ œœ œ œ

œ be - ne -dic -tum be -ne -dic -tum

be -ne

5 #œ ‰ 3œ œ#˙ &4

- dic

-

tum

#œ w ‰ #œ 44 w bœ

Œ

‰ œj ˙™ œ bœ w w

w

3

mp p sfz Org.

˙ ? 45 #˙

{ Ped.

? 45

# ˙œ #œ#œ

˙ ˙

œ œ œ œ#œ œ œ

4 ≈ 4

œ. œ. œ. b œ œ œbœ

4 4

bœ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ œ œ - - œ- œ∑

bw mp 11


64 molto dolce ° p S.

,

œ œ œ œ œ œ &

œ œ

œ œ œ

œ bœ bœ œ nœ

˙

˙ fruc

fruc -tum be - ne - dic -tum

fruc -tum

j molto dolcej & œ œ #œ œ œ œ œ

be - ne - dic - tum

fruc -

-

tum

p

S.

be -

œ œ

ne

-

dic

œ œ œ J

j œ

œ

œ ™ œ œ™ #œ œ ™ œ nœ ™ bœ tum

-

p molto dolce C.

& Ó

Π-

¢&

tum

fruc

Œ

œ

œ

œ

tum

-

fruc - tum

fruc

-

j #œ œ œ œ œ ™ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ

œ œ œ be - ne

dic -

-

&

Œ #œ

fruc

C.

œ

œ

Org.

{

?

∑ w

w

?

Ped.

67 S.

con ternura p

fp

° & bœ

œ

Œ

tum

œ

4œ œ Œ 2

ven - tris

#œ ™ œ œ #œ ™ œ œ œ œ

œ œ Œ

tu - i,

ven - tris

ven - tris

tu

i,

fp con ternura p S.

& bœ

Œ

Ó

4Π2

œ

œ œ

ven - tris

fp C.

& nœ

tu

w

œ

i,

-

p con ternura

Œ

Ó

4 2œ tu

tum fp

-

˙

œ

i,

ven - tris

˙™

#œ œ tu

-

i,

con ternura

,

p C.

¢& <n>œ

Œ

Ó

4 2œ

œ œ œ

˙

i,

ven

˙

Ϫ

tum tu

-

-

tris tu - i,

pp

&

4w 2∑

w w

4∑ 2

Ó

Org.

{

?

? Ped.

˙

4 2

∑ 12


69 S.

° œ œ Œ & tu - i,

ven - tris

,

#œ ™

œ œ Œ

œ œ

œ

œ

ven - tris

tu

7 4

œ

Ϫ

i,

-

, S.

& Œ

œ œ œ ven -tris tu

C.

& œ tu

-

w -

7 4

œ

i,

˙

, œ #œ œ

i,

ven -tris tu

, œ -

œ œ

7 4

œ #œ œ œ œ

i, tu

i,

-

,

,

7 4

œ C.

¢&

œ

˙

i,

ven

˙

œ œ tu

tu

-

-

œ œ œ #œ œ i,

-

tris

& œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œœœ cresc.

œœœœœœœœœœ 7 # œ œ œœ 4 œœ

mp

Org.

œ

{

œ

?

7 4

œ ˙

˙

œ

˙

?

7 4

Ped.

S.

70 pp sfz p ° 7 -œ #-œ -œ -œ -œ -œ -œ >-œ ‰ œj œ &4 no - bis post hoc ex - si - li - um pp sfz

S.

p

4 4œ Œ

œ œ

Œ

j œ

os - ten - de. O

- - - - - - - > - Œ 7 œ œ œ & 4 #œ œ œ œ œ

4 4

Ó

no - bis post hoc ex - si - li - um

p pp

C.

sfz 7 - - - - - - - >- ‰ œj œ & 4 bœ œ œ œ œ œ œ œ no - bis post hoc ex - si - li - um pp sfz

C.

> 7 - - - - - - - - Œ ¢& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ

4 4œ Œ

œ œ

Ó

os - ten - de.

4 4

Ó

no - bis post hoc ex - si - li - um

œ ˙ mp

7 & 4 b˙ ™

‰ b-œœ -œœ

4Π4

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

p Org.

mfp

? 47 Ó˙™ ™

{

j ‰ œœ œœ œ Œ

Ó Ó

&

w 4w 4

?

mp Ped.

? 47 ˙ ™

4 4

w 13


72 S.

, ° œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ O

O

O

O

O

cle -

œ J

œ œ œ œ œ

mens

p S.

& Ó™

œ ≈ ‰

O

cle -

&

C.

¢&

C.

œ & œ

r œ œ #œ œ œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

#œœ

œœ

Org.

{

? œ

œ bœ &

?

Ped.

74 S.

° &

#œ S.

œ

œ J

Œ

Ó

& œ #œ #œ œ nœ

#œ #œ œ œ œ

j œ

Œ

Ó

j œ

Œ

Ó

& #œ mens

p C.

O

cle -

mens

œ

œ

p C.

¢& œ

œ

œ

œ

O

cle

œ mens

-

œ #œ # œ œ # œ œ nœ œ œ # œ œ œ œœ œ #œ #œ œ #œ œ nœ œ œ #œ œ œ

&

mp Org. p

{

& œœ -

œ œ-

œ œ-

œ œ-

œ œ-

œ œ-

#œ #œ #œ œ #œ œ nœ œ œ # œ œ œ œœ #œ #œ #œ œ #œ œ nœ œ œ #œ œ œ

œ œ-

p

? bœ

Ped.

œ w

œ 14

bœ bœ

bœ bœ


q.=h=33

76 S.

° &

2 2

p S.

C.

&

œ

œ

o

pi - a,

&

Œ

˙

œ

j œ œ™

o

dul - cis

2 ˙™ 2

Œ

2 2 ˙™

Œ

j 2 œ 2œ œ ˙

Œ

Œ

‰ œj œ œ

Ó

o dul - cis

C.

¢&

Ó

Œ

o

&

dul - cis

2 ˙™ 2

w

Org.

{

&

2 2

mp

2 2w

? Ped.

w

w

w

w

quasi sotto voce 81 p molto legato S.

° ˙ &

œ #œ

Vir go quasi sotto voce p molto legato

S.

& ˙

Ma

˙

& Œ

œ

¢& ˙ Vir

&

-

œ

˙ -

go

Ma

œ

-

˙ Ma

ri

-

a

ri

-

œ

Œ

a

œ -

˙

ri

-

go

Ma

œ -

go

Ma

-

œ

œ

˙

œ

œ

#˙ ™ a

Vir

go

-

ri

ri

&

?

˙

a

Vir

ri

#˙ -

go

Ma

ri

15

-

n˙ -

w

-

˙

˙™

Ped.

-

˙

Ma -

Org.

{

œ

˙

-

Π-

œ

Vir

˙ Ma

˙ Vir

Œ

˙ -

Œ

#˙ ™

˙

Vir - go quasi sotto voce p molto legato

C.

ri

-

˙

Vir go quasi sotto voce p molto legato

C.

˙™

˙

-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per/amb Cor MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. (discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a soprano, cor, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano. MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue. MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola suspira per les fonts d’aigua, per a cor mixt, bariton i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor mixt i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona, per a cor mixt. MG371 Antoni Glòria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental. MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l’om

MG382 Xavier Sans (1962): Nit, per a cor femení

MG385

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.