"De Verbena" (Pere Freixanet)

Page 1

PERE

FREIXANET

(1893 -1959)

De Verbena –Schotis castizo– per a corda i piano

Edicions la mà de guidoPERE

FREIXANET

(1893 -1959)

De Verbena –Schotis castizo– violí I violí II violoncel contrabaix piano


ISBD(PM) De Verbena –Schotis castizo– [Música impresa] : per a corda i piano / Música de Pere Freixanet i Llongueras (1893-1959). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura + particel·les (20 p.); 29 cm. -

Primera edició: febrer 2012 ISMN: 979-0-69208-384-9 Dipòsit legal: B-6.763-2012 Copyright de la música: © 2012 Hereus de Pere Freixanet Llongueras Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Dibuix de portada: Emili Boix Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


DE VERBENA Pere Freixanet Llongueras

–Schotis castizo–

œ.

œ œ. J

Molt Moderat i ritmat

Violí I

Violí II

Violoncel

Contrabaix

4 & 4

ƒ 4 œ œJ ‰ œ œJ ‰ & 4 ƒ œ. œ œ. œ ? 4 J J 4 ƒ ? 44 œ ƒ

œ. œœ .. 4 &4 Piano

5

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

& œ p & œ p

? œ p ? œ 5

Pno.

& œœ p ? œœ œ

œ J

Œ

ƒ

œœ ? 44 œ œ œ

œ œ bœ œ 3

3

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œœ œœ b œœ œœœ 3

œœ œ n œ œœ œ œ

Œ

œ

œ œœ .. œ œ. J œ œ

œ . œ œ . œ >œ œ >œ œ œ œ œ 3

˙.

œ

œ

˙

œ œ œ cresc. 3

Œ bœ

Œ

œ

œ

œ œ œ cresc.

œ

œ

œ

cresc.

cresc. 3

>œ œ œ >œ œ œ œ 3

œ

˙

3

œ œ #œ

3

3

œ

œ œ

œ

œœ œœ œœ œ cresc. f œ œ œ œœ œ œ œ

Œ f Œ f œ f œ

f

Œ

œ

œ œ

œ œ œ

œœ œ œ

Œ

Œ

œ

œ

œœ .. œ œœ .. œ œ œ œ œ œ œ œœ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ

Œ Œ œ œ

Œ œ

œœœ

3

œ œ

œœœ

3

dim.

œ œ

3

œ œ #œ œ

dim.

œ œ #œ œ

œ œ œ

dim.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

dim.

œœ œœœ bœ œ œ b œ œ

œœ œ

œ

3

3

˙.

œ ˙˙ . œ ˙ .. J

3

œ

œ

˙.

dim.

œ œ œœ œœ # œœ

3

3

œœ œœ # œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ.

œ œ œ J

œ œ ˙

œ œ œ.

œ œ œ J

‰ œJ

œ œ ˙

œ œ œ J

‰ œJ

œ œ ˙

Œ

p

p œ œ œ. p

œ p

Œ

p

œœ œ

œ œœ œ . œœ œ œœ .. œ œ

œ

œ œ

Œ

œœ œœ œœ œ œ J œ œœ œ

© 2011 Hereus de Pere Freixanet. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ

Œ

œœ œœ ˙˙ œ œ ˙ œ œ

œœ œ

Œ

œœ œ

œ

‰ œ J œ œ


9

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

&

œ^ .

œ.

#œ J

f

j œ œ

˙

œ J

j œ œ.

& œ. f ? ˙

œ

˙

f

? œ f

Œ

Œ

œ. œ. œ # œ œ . & œ. J J f œ #œ ? œ œœ # œ œœ œ #œ

9

Pno.

(√) & œ.

œ œ. J

13

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

&

œ œ. J

œ.

˙

? ˙ ? œ

œœ .. & œ.

Œ

13

Pno.

? œ œœœ œ

œ

œœ œ .. œ œœ . J œ œ

Œ

œ œ œ œ

˙œ ˙ œ œ

œ p

Œ

œ œ œ.

œ œ œ J

œ #œ œ.

œ œ œ J

Œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ œœ . œ # œœ œ ..

p œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ œ œ œ œ

œœ

œ œ

p

œ œ œ œ

Œ

œŒ œ

p œ œ œ.

œ œ œ J

œ œœ œ œœ œ œœ J Œ

j œ ˙

Œ

Œ

œ œ œ œ œ bœ bœ œ

œ J

˙

Œ

Œ

bœ œ œ bœ œ œ œ bœ

˙

œ #œ œ bœ

˙

œ #œ œ bœ

Œ

Œ

œ #œ œ bœ bœ œ #œ œ bœ bœ

b œœœ

œœ œ

Œ

œœœ

œ

p œ #œ œ.

Œ

˙

√ œ œ œ.

œ

œœ œ J

Œ

Œ˙ . œ # œ œ ˙ ˙. ˙. 3

œ œ

œœ œ

Œ

œ bœ bœ œ

œ œ œ J

œ œ nœ J

œ œ œ.

œ

Œ

œœ œ

œœ œ

œ œ œœ . œœ # œœ œ .. œ œ

œ œ œ J

œ œœ n œœ œœ œ œ J Œ

bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ bœ œ

œ œ œ bœ

œ

œ

Œ

Œ

œ œ

b œœœ b œ œ

œœ œ

œ

œ œ œ œ œ bœ œ b œœ œœ œœ b œœ œœ b œœ b œœœ b œœ bb œœœ b œœœ b œœœ œœœ œœœ œœ b œœ œ œ œ b œœ

4

œ œ


Vl. I

Vl. II

Vc.

(√)

? œ

Œ

œ

Œ

f

(√)

Vl. I

& œ

œ #œ œ œ

œ œ œ

Vl. II

& œ

œ #œ œ œ

œ œ œ

Cb.

?

˙

? œ 21

Pno.

Œ

œ œœ # œ œœ œœ n œ ˙˙ .. & œœ œ ‰ # œ œ œ ‰ n œœ ˙ . J J f œ cresc. œ œœ ? œ œœ œ œ œ œ œ

21

Vc.

3

& œœ ? œ œ

3

3

3

3

˙ Œ

œ

3

3

œœœ

œ

^ œ œ

^ œ œ

ƒ œ œ f

‰ œ J

b

‰ œJ

b

œ^

œ^

œ ‰ J

œ^

^ œ

b

Œ

b

^ œœœ œ œ^ œ

œ.

Œ

œ œœ

œ œ

Œ

œ

ƒ

œ.

Œ # œj œ œ œ œ ˙.

œ

œ # œ œ œ œ œ œ œœ ƒ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ 3

œœ œœ

Œ

œ

œ

f

Œ

Œ

œœ^ œ ^ œ œ

œ œ œ

˙

œ œ œ #œ

œ œ œ

˙

œ œ œ #œ

3

œ œ œ ˙.

œ

17

Pno.

3

f

cresc.

Cb.

œ œ œ ˙.

j j & œ œ ‰ #œ œ œ ‰ nœ ˙. cresc. f œ œ ‰ œ ˙. & œ œ ‰ œJ J cresc. f ˙. n˙ ? ˙

17

f

œœœ

Œ

Œ

œ

Œ Œ œ œ œ ˙

j œ

3

Œ

œ

j #œ

Œ

œœ œ Œ œ #œ œœ œ

œœ œ

œ œ

œ.

bœ bœ

j œ œ.

j œ ˙

œ œ œ ‰ J

œ.

j œ œ.

j œ ˙

œ œ œ ‰ J

f

f ˙ œ

f

b œœ

5

œ

Œ

œ.

œ.

j . ‰ œ b œœ . œ Œ

j #œ

3

˙

Œ

œœ

œ

j œ œœ .. œ œ

˙ Œ

œœ

œ

j œ ˙˙ œ ˙ œ œ

Œ

œœ œ

‰ œœ œœ œœ J œœ p œ Œ


25

Vl. I

& b

Vl. II

& b

Vc.

? b

Cb.

? b 25

&b

Pno.

(√) j œ

œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ. J

œ.

p

j œ

œ p

?b

œ

Œ

œ

˙. œ J

Œ

œ œ

œ œ

œœ

(√) œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ & b

29

Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

& b

œ œ œ œ œ

? b ˙ p ? b œ p

œ œ

œ

Œ

œ

œ œ

œ œ ˙

˙

Œ

œ

œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ &b œ œ œ œ œ œ

œœ

?b œ œ

œ

29

Pno.

˙.

œœ œœ œœ œœ œj œœ œ œ œ ˙˙ .. œœ

œœœ

œ œ

œœœ

‰ œj œ . f

˙.

^ ^ ‰ œJ œ

^j ^ ‰ œ œ œ œ

œ^

f œ^ f

œ

f

œ^ œ f œœ œ

œ^ œ^ œ

‰ œj œ . f ˙ ‰ œJ f ^ œ œ f

‰ œ J œ ‰ J f

œ >œ >œ >œ

œ^ œœ

6

j ˙. œ ˙.

œ ‰ J p œ ‰ J p œ œ œ bœ

˙

œ

Œ

Œ

œ

Œ j ˙. ‰ œ ˙˙ .. œ # œ ˙ p œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ

j œ œ.

j œ ˙

œ.

j œ œ.

j œ ˙

˙

œ

p

œ œ

œ œ œ bœ

œ œ. J œ.

œ.

j . ‰ œ œœ . œ

œœœ œ œ œ œ œ œ

œ œ. J

Œ

œœ œ œ œ

‰ œ J

j ˙. œ

˙

‰ œj œ .. œ

^ œ œ

œ œ. J

˙

Œ

œœ

œ

j œ œœ .. œ œ

œœ

œ

j œ ˙˙ œ ˙ œ œ

bœ bœ

œ œ œ ‰ J p œ œ œ ‰ J p

˙ Œ

œ œ J

Œ

œœ œ

‰ œœ œœ œœ J œœ p œ Œ


33

Vl. I

& b

Vl. II

& b

Vc.

? b

Cb.

? b 33

&b

Pno.

(√) j œ

œ œ œ œ œj œ # œ œ œ œ œ œ œ œ

p p

j œ

?b

œ

œ œ. J

œ. œ

Œ

œ

Œ

œœ œœ œœ œœ œ œ # œ j œ

œœ

œ œ

œ œ

œœ œ

Vl. II

Vc.

Cb.

˙

‰ œJ b œ b œ

œ

˙

˙

‰ œ œ œ J

‰ œ œ œ J

œ

˙

f

f œ ˙. J œ f

Œ

Œ œ œ #œ ˙ œ œ ˙˙ # œ œ ‰ # Jœ f œœœ œœ œ œ œ

>œ œ

Œ

œ^ & b œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ f œ b œ^ œ œ œ ? b œ f

œ^ œ

Œ

œœ^ œ œ œ œ . . & b œœ . œ œ . œ œ. œ œ œ f ^ œ bœ œ œ ?b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

œœ^ œ

? b œ

Œ

œ

Œ

b˙.

œ

>œ œ

37

Pno.

œ œ ‰ # œJ

(√) & b œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ f

37

Vl. I

˙

œ b œ^ f

œ^ œ^

œœœ^

Œ Œ

Œ Œ

œ

Œ

œ. œ p

˙.

œ

œ. œ p

p

Œ #œ

Œ

œ Œ Œ œ œ b ˙˙ œ b œ œ œ œ b œŒ b œ œ ˙ œ. œ œ œ ˙ ‰ œJ b œ b œ œ p œœ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ Œ Œ bœ œ œ #œ bœ

loco bb ˙^

˙^

^ bb ˙ f

^ ˙

Trio

3

œœ bb ‰ . R

‰ . œR

bb œ f

œ

^ bb gg ˙ gg ˙˙ g f bb œ œ

7

œ œ œ

˙^ .

Œ

œœ œ

^ ggg ˙˙ gg ˙ œ œ

^ ˙.

p

œ

œ œ ‰ ≈R

Œ

Œ

œ

Œ

œœ œ

^ ggg ˙˙˙ ... gg œ œ

œœ œ

œ œ œ 3

œ

p

œœ œ

p

œœœ 3

Œ


b & b

41

Vl. I

Vl. II

œ

˙

Vc.

? bb

Cb.

? bb œ p

&

Pno.

Vl. I

Vl. II

œ bb

? bb œ œ

˙

œ

œœœœ œœ œ

3

œ œ

œ œ œ œ

b & b œ

œ œ œ œ

&

˙

Vc.

? bb

Cb.

? bb œ p

45

&

Pno.

œ œ œ œ 3

Œ

œ bb

? bb œ œ

3

˙

œ

œœœœ œœ œ

œ œ œ 3

Œ

œ

˙

œ

3

œ œ

˙^

˙. ˙.

Œ

œ œ œ œ Œ

œ ‰ . œR f f

^ ˙. ggg ˙˙ Œ ‰ Jœ œ œ gg ˙ cresc. œ œ œ œ œœ œœ bb œœ œ œ

œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ 3

Œ

f ^ ˙ f

œ

œœœ œ Œ 3

3

3

Œ

œ

3

œ bb

45

œ œ œ

3

b & b œ

41

œ œ œ œ

œ

˙

œ

œœœ œ Œ 3 cresc. œœ œ œ œ

˙. ˙.

Œ

Œ

œœœ

˙. Œ ‰ œ nœ bœ J œœ œ œ œœ Œ

8

˙^ .

˙^

˙^ .

‰ . œR œ

^ ˙ ggg ˙ gg ˙ œ œ

˙^

˙^

^ ˙ f

^ ˙

f œ œ nœ bœ

˙^

œ ‰ . œR f œ f

^ ggg ˙ gg ˙˙ f œ œ

Œ

œœ œ

^ ggg ˙˙ gg ˙ œ œ

œ ‰ ≈R

Œ

œ

œœœ

‰ . œR œ

œ

^ ggg ˙˙ .. gg ˙ . œ œ

œ œ œ

p

œ Œ

œœœ

Œ 

œœœ

œœœ

p

3

Œ

œ œ ‰ ≈R

Œ

Œ

œ

Œ

œœ œ

3

œ œ œ

œ

œ œ

p

p

^ ˙.

œœ œ

œ œ œ p œ 3

œ œ œ

˙^ .

^ ggg ˙˙˙ ... gg

3

œœ œ

p

3

œ

p

œœœ p

Œ

3


b & b

49

Vl. I

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

œ

3

3 b œ œ œ œ3 b œ œ œ œ œ œ œ œ &

œ

Vc.

Cb.

3

˙

? bb ˙ ? bb œ p

œ

Œ

œ

Œ

Œ

Pno.

œ^ œ œ œ

b œ^ b &

^ œ œ œ œ

Vl. II

œ.

Vc.

? bb

Cb.

? bb œ f

^ bb œœ &

53

Pno.

? bb œ œ

œ œ œ

3

œ^

œ^

œ^

œ

^ œ œ

^ œ œ

3

3

œ œ œ 3

œ œ. J

Œ

Œ

^ œ œ œ œœ œ œœ

3

œœ œ

œ œ

^ bb œ &

53

Vl. I

œœ œ

? bb œ œ

3

3

œ œœ

œ J

œ

œ

œ^

œ

œ^

f

^ œ ^ œ

œ œ œ œ^ œœ^ œ œ

œœ^ œ

œ œ

^ œ œ

3

œœ œ˙

p

œ

3

Œ

œœ^ œ

^ œ œ

‰ œ J

‰ œ J œ ‰ J f

Œ

œ œ #œ ˙

f

3

œ

œ

œ

œ

œ œ œ ˙. œœœ Œ œ œ #œ ˙ f p 3 œ œ œ œ Œ œ œ œ œ 3

3

nb œ .

j œ œ.

j œ ˙

œ œ œ ‰ J

nb œ .

j œ œ.

j œ ˙

œ œ œ ‰ J p

f

nb

f ˙

nb œ f

˙

Œ

œ

˙ Œ

œ

j . j j ‰ œ n b œœ . œ œœ .. œ ˙˙ œ œ ˙ f œ œ n b œ œ œ œœ Œ œ œ œ 9

œ œ œ 3

Œ

œ œ œ ˙. Œ œœœ˙ 3 p 3 œœ œœ œ œœ œ œ œ Œ œ œ

œ œ ˙ bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 3

3

Œ

3

œ œ œ ˙.

3

Œ

œ œ œ

3

œ œ œ ˙. f

˙

˙.

49

3

œ œ œ ˙.

3

3

Vl. II

œ œ œ ˙.

˙

Œ

œœ œ

‰ œœ œœ œœ J œœ p œ Œ


57

Vl. I

& b

Vl. II

& b

Vc.

? b

Cb.

? b 57

&b

Pno.

Vl. II

Vc.

Cb.

&

œ œ œ œ œj œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ

p p

j œ

œ. œ

œ œ. J

œ

˙.

œ. ˙

œœ

f œ œ^ œ^ f

œ

œ. ‰ œ J . ‰ œ œ J œ ‰ J f

? b œ œ œ œ œ œ f

œ^ œ b œ œ & fœ ? b œ œœ œ

œ^ œ

j ‰œ œ

˙

œ Œ

œ. œ.

j œ œ.

j œ ˙

œ Œ

j œ œ.

j œ ˙

˙

œ Œ

j œ œœ ..

œœœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ

˙

œ œ ‰ J œ p œ œ œ ‰ J p Œ

Œ

œ Œ 

‰ œœ œœ œœ J œœ œœ p œ œ œ Œ œ

j œ ˙˙ œ ˙

10

œ Œ

œ œ œ bœ

œ

j ˙. œ ˙.

‰ œj œ .. œ œ .. œj œœ . J œ f ^j ^ ^ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œ

œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ

˙

œ ‰ J p œ ‰ J p œ œ œ bœ

j ˙. œ

œœ œœ œœ œœ œj œœ œ œ œ ˙˙ .. œ œ

? b ˙

‰ œj œ . f

‰ œj œ . œ J f ˙ œ ˙. œ œ. J ‰ œJ J f œ ‰ œ^ œ^ ^ œ Œ œ Œ Œ œ J f

(√) œ^ œ^ œ b

& b

62

Pno.

j œ

?b

62

Vl. I

(√)

j œ

p p

j œ

œ œ œ œ œ ˙

p

p

œ œ

˙ Œ

œ

Œ

‰ œj œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œœ œœœœ œ œ #œ ˙

˙˙ .. ˙. Œ p œœ œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ bœ

œ œ

œ œ œ œ œj œ # œ œ ˙ œ f œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ. J

œ. œ

Œ

œ

Œ

f œ ˙. J f

œ Œ f

œœœ

œ œ

œœœ

#œ œ œ ‰ J ‰ œ œ œ J œ

Œ œ œœ œœ œœ œœ œj œœ œ # œ œ ˙˙ # œ œ œ œ # œ ˙ ‰ # Jœ œœ f œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ œœ œœ Œ


67 Vl. I

Vl. II

Vc.

Cb.

Pno.

&b

& b b˙ ?b

Vc.

Cb.

Pno.

Œ

œ bœ œœ œ

? b bœ bœ

71

Vl. II

b˙.

? bœ b Œ 67 ˙˙ b b & ˙

Coda

Vl. I

(√) ˙

& & ?

œ.

ƒ œ

ƒ œ. ƒ

? œ ƒœ . 71 œœ .. & ƒ ? œ œ

œ ‰ J bœ bœ

œ ˙

‰ œ œ œ J œ

œ ˙

œ Œ

œœ œ œ b œŒ bœ œ b œ ‰ J bœ œœ œ Œ

œ œ. J

œ J

˙.

œ œ J ‰

œ J ‰

˙.

œ œ. J

Œ

œœ œ

œ œ œœ .. œ œ. J œ œ

œ J

Œ

œœ œ

œ œ J

˙.

œ

œ

Œ bœ

œ œ

œœ œ

p Œ #œ

œ

œ

Œ

Œ

>œ œ Œ .. n œ^ Œ . n œ . œ^

œ œ

œœ œ bœ bœ

œ . œ œ . œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ

3

œ

˙ œ

œ œ œ œ œ œ œ ˙

Œ

3

3

3

Œ

œ

œ œ

œœ .. œ œœ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ 11

œœœ

3

œ œ

3

œœœ

Π.. n

f œ b œ^ œ^ Œ .. n

œœ^ œ œ œ œ . . œ . œ œœ . œ œ . œ œ. œ œ œ p f^ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ

˙.

˙˙ .. ˙.

>œ œ œ . . œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ p f ^ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œœ p œ bfœ^ œ œ œ œ #œ

œ ˙ œ

œ

Œ

D.C.

œ œ

œœ^ Œ . n . œ œœœ^ Œ .. n

œ^ œ ^ œ œ œ^ œ^ œœ^ œœ ^ œ œ

œ^ œ ^ œ œ ^ œ ^ œ œœ^ œœ ^ œ œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com