Page 1

MARC

CODINA PRÄGNANZ per a grup instrumental

Premi Joan Guinjoan de l’Escola Superior de Música de Catalunya, 2010

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Prägnanz [Música impresa] : per a grup instrumental / Música de Marc Codina i Contijoch (n.1987). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (72 p.); 29 cm. -

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial Primera edició: octubre 2011 ISMN: 979-0-69208-372-6 Dipòsit legal: B-35.254-2011 Copyright de la música: © 2011 Marc Codina i Contijoch Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


MARC

CODINA PRÄGNANZ flauta oboè clarinet en sib trompa fagot piano percussió violí I violí II viola violoncel contrabaix


Prägnanz

Marc Codina

Premi Joan Guinjoan de l’Escola Superior de Música de Catalunya, 2010

= 96 b >œ # >˙ >œ n # >œ & 44

œ

q

Flauta

Oboè

Clarinet en Si b

Trompa en Fa

Fagot

Piano

Percussió

& 44

& 44

? 44

4 &4

? 44

?4 4 & 44

Violí II

4 &4

Violoncel

Contrabaix

‰ ‰

& 44

& 44

(

3

4 &4

Violí I

Viola

f

F

f)

Œ

Œ

b >œ

œ

S

S F

> #œ

‰. ∑

l.v.

f

pizz.

F

pizz.

F

pizz.

(II)

F

pizz.

F

œ

π

P

#œ œ

f

œ (...)

Œ

p

œ# œ

œ.

n >œ

#œ #œ

>

5

œ

f

Œ

f

b œ # >œ œ #œ

# >œ

#

# >œ . F

‰. l.v.

‰.

f

P

 ∑

≥ come una oscil. # œ> µ œ # œ µ œ # œ µ œ # œ µ œ

F

? 44

p

π

π

>

Cròtal (triangle Mallet)

? 44

p

j nœ

5

5

Œ

Œ

Œ

‰.

π

b ϲ

‰.

arco

≥> #œ f

Œ

œ

≥ # œ> f

P

Œ

gliss

arco

arco

Œ

© 2011 Marc Codina. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

# œ≤ π

>≥ nœ f

≥ œ>

f

‰. ‰. ‰. ‰. œ.


& Π3

Fl.

œ

Ob.

&

Cl.

& ‰

Tpa

Fg.

P

&

≈ œ

# œo # œo œo œo œo œo œo œo

≈ Œ # #      

œ P

6

?

6

œ

6

?

Œ

&

?

&

& Œ

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ

&

&

? Œ

Œ

? 1) m.s.p. = molto sul ponticello

#        5

5

Œ

Œ

Œ + #œ

π

(possibile)

(

+) œ

(no cresc.)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ ( n œ ) ˙ . ( n œ) π (no cresc.)

Œ

n œ- .

n œ- . π

∑ ∑

#œ µ œ #œ µ œ #œ µ œ #œ µ œ #œ come una oscil.

Vl. I

π

≈ #

&

3

π

3

Perc.

Œ

p

œo œ œo œ œo œ œo œ œo œ œo œ œ #     

3

Pno.

5

5

Œ

# œo # œo œo œo œo œo œo œo œo

p

µœ #œ µœ #œ µœ #œ µ œ #œ µœ #œ µ œ #œ ‰. Œ

5

5

π

5

5

Œ Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n œ ( # œ ) n œ ( # œ ) gliss. K œ ( L œ )gliss. ‰   3

B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ µ ≈ & #œ. œ œ

m.s.p.1)

vib.

p

π

π

p

 ∑

3

5

3


œo œo œo œo

& # #   ≈ Œ 5

Fl. Fl.

‰.

5

&

Cl.

& ‰

Tpa

Fg.

(

p

)

& Œ

Vla.

Vc.

Cb.

&

n >œ

œ 

# #    ‰

π

π

5

Œ

Œ

l.v.

π

∑ ‰

l.v.

Œ

?

(...)

#œ. 

F π

 œ.

œ 

µ œ # œ µ œ# œ µœ #œ µœ #œ µ œ # œ µœ # œ µœ #œ µœ # œ µœ # œ µœ # œ µ œ come una oscil.

Œ

π

~~~~~~~~~~~  n œ ( # œ)

& Π?

œ 

5

Vibr. (hard Mallets)

& Π&

P

5

Vl. II

5

>œ œ-.

n œ- .

?

Vl. I

+) œ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ( nœ) œ ( n œ)

& ≈ 5

(

Pno.

Perc.

p

?

&

œo œ œo œ œo . #   .

œ.

o

( +) & œ

5

5

Ob.

# œo œo œo œo œo

Œ

5

π

5

5

Œ

Œ

Œ

B vib. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ µ ≈ #œ. ≈ Œ œ.

3

Œ

P

5

5

Œ

ord.

Œ

π

#œ.

œ

p

P

Œ

∑ 4

P

#œ œ.

µœ # œ 5

5

π

p

µœ

œ 3

?

œ 3

œ 3


‰ ‰

7

Fl. Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

p

#œ.

≈ 5

& œ. p

n )

‰.

Œ ‰

œ

Pk

3

œ

œ

f

Œ

f nœ nœ

b >œ

œ

P

f

n >œ

bœ nœ

> œ J f

µ œ#œ µ œ#œ µœ nœ

3

Œ

f

π

5

f >j œ

(possibile)

7

Pno.

(

3

?‰

Ÿ~~~~ j n œ (n œo ) œ

>

& b n œœ

‰.

π

S P

Perc.

 Œ

Œ

f

? 7

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

‰.

‰.

‰.

‰.

&

œ p

œ≤ . gliss B≈

π

?Œ ?‰

‰ œ 3

x

‰.

‰ 3

f

(

f

j nœ ) j

# œ≤ gliss ( b œ )

‰.

Œ

f

œ

b >œ ‰ .

f

œ gliss # œ J

œ.

Œ

π

3

n œ œo œ œo n 

π

Œ

6

# >œ f

> n bn œœœ 

# œ. ‰ b œ

≈ œ.

Œ

Œ

Œ

nœ.

Œ

nœ.

3

‰ nœ # œ.

>y

#œ.

π

3

bœ.

Œ

Œ Œ

‰.

Œ

#œ µ œ #œ µ œ #œ µ œ #œ

come una oscil.

π5

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ µ œ . ( B œ) gliss #œ (nœ ) ≈ ‰ P

5

Œ

3

π

gliss

œ œ

≤ b œgliss( n œj) 

π

Œ

f

‰.

Œ

j œ 3

Œ

secco

≥ # >œ

Œ

œ.

(no cresc)

secco

x ‰

œ nœ #œ J 3

+ (+ ) #œ œ.

Bongos (Vibr. Mallets)

x J

j

# >œ .

3

7

∑ > ≈ bœ.

Π5

Œ

Œ

p

œ 3


& Œ

Œ

9

Fl. Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

Œ

&

(π)

6

& Œ

? œ 9

&

F

Œ

œ.

œ

π

F

6

Œ Œ

˙

Œ

œ œ #œ

Œ

Œ

Œ

Œ

f

œ

Œ

Œ

œ

>j œ #œ

ƒ

ƒ

& Œ

Œ

‰.

µœ ≈ ‰. &

Œ

f

nœ n nn œœœ

B Œ

Œ

? Œ

Œ œ 3

p

œ 3

# ≥œ ƒ

œœ≤ .. p

b ≤œ

‰.

F

œ

3

p

j gliss œœ ‰ 3

6

P f

5 ƒ π

Œ

y

œ

Œ

y ‰y R

ƒ

nœ >

ƒ

≥j œœ

≥ œ>

High Temple Block (Vibr. Mallets)

3

π

J

Œ ‰. Œ gliss

Œ

(

>œ≥ ƒ

)

ƒ

3

&

ƒ S

≈Œ

&

( no decr.)

√ ≥ œ gliss > n œ≤ gliss  nœ

Œ

ƒ

ƒ

?

y. ‰  y

√ >œ # œ≤ . gliss  ≈

Sp

slap

Bongos ( Vibr. Mallets)

5

Cb.

> j œ Œ

Œ

f >j

π

9

? ‰

Œ

œ

ƒ

5

?

Vc.

Œ

bw

9

Vla.

Œ

3

& nw

Vl. II

+ ≈ nœ.

π

6

Pno.

Vl. I

n

œ œo œ œo œ œo œ œo œ œo œ œo œ œo œ œo œ ≈ Œ &        

P

Perc.

n œ œo œ œo

> j œ

‰.

Œ

‰.

Œ

≥œ .

gliss (

b œ) ≈ π

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~ ~ gliss ≈ œ .( n œ )  œ( b œ ) ‰ F

Œ

p3

> gliss ≈ œ. f

(

# œ)


11

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Tpa

+ & ˙.

Fg.

? œ f

Pno.

>

& œœ ‰ .

Œ

? # >œœ ‰ .

Œ

f

> & nœ. 11

Perc.

œ.

S p

11

?

Vl. II

Vc.

&

S p

≥ ? >œ ‰ . f

Cb.

? œ f

Œ Œ

2) s.p. = sul ponticello

œ

œ

œ

œ

P

Œ

π

n œ œo œ œo œ nO

‰.

O

Œ

6

6

œ

œ

p

π

p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ ‰ ‰ # œ ( n œ) œ ( n œ ) ‰ P

3 π

œ.

F

π

Œ

π

 ∑

Œ

Œ

œ B œ n œ B œ n œ B œ n œ gliss. # œ gliss.  n œk œk œk œk ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

nœ. œ œ.

nœ œ π

œ

π

F

 œ œ.  #œ

Œ

‰ ‰ œ 

2) s.p.

π

5

œ

P

œ

π

5

 œ

œ

3

‰.

F

π

Œ

6

œ n œœ œ œœ œ œ

6

O ‰.

O

5

S p

Vla.

π

Œ

‰.

≥ & nœ

O ≈ ≈

œo œo

π

& Œ

nO

Œ

P

# œ. ≈ Œ

11

Vl. I

π

nO

π

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ( b œ) œ ( b œ) œ (b œ) œ

Vibr. (hard Mallets) l.v.

ƒ

œ œ.

fS p

n œo œo œo

p

 #œ.

œ

P

œ 

P

π

3

Œ

p

œ. œ

Œ Œ

π

π

√ (ord.) œo . ≈ ≈ p

5

5

œ œo œo œo œo

s.p.

F

5

Œ

œ

F 3

7


13

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

& Œ

Œ

& Œ

o n >œ

Œ

S p

6

‰ nœ œ œ

Œ

≈ #œ p

& ? Œ

Œ

5

&  Pno.

> ‰ nœ

S p

& Œ

Œ

Vl. II

& ‰. &

π

p

(√) (s.p.) o o œo œ œo œ œo 5

Vc.

Œ

? Œ

Œ

? œ

f

3

Œ

p

‰ ‰ ‰

‰ nœ

pizz.

f

‰ #œ

pizz.

f

‰ œ

(pizz.)

3

5

≈ Œ

Œ

π

>œ œ

f Sp

Œ

Œ

+ n˙

nœ nœ >

f

f

43

3 4 n >œ (ƒ )

ƒ

Œ

3 4 43

P

43

3 4 œ

43

Œ

3 4

Œ

Œ

43

Œ

Œ

œ

Œ

3 4

Œ

Œ

œ

Œ

43

Œ

Œ

ΠΠ8

f

43

Œ

Œ

Œ

bœ nœ

3 4

> b bn œœœ ‰ nœ

nœ# œ

3 4

Œ

π

Œ

6

Œ

5

Sp

secco

Œ

n >œ .

F S p

5

l.v.

Œ

Œ

œ.

‰ Œ

f

5

#œ nœ œ œ œ œ

œ

œ

5

3

pizz.

3

Cb.

œ

#œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ nœ

& Œ

5

O

F

ord.

5

Vla.

n5 ‰ nœ

∑ # œo # œo

œ nœ

f

3

13

)

P

Vibr.

?

Vl. I

13

Perc.

n >œ

p

> œo

>o œ > œo O O

5

Œ

3

?

(

5

nœ œ œ œ œ œ œ œ

3

13

œ.

S p

6

& Œ

œo . O.

n œo œo ‰ nO O O

>o œ >o œ O O

f pizz.

f

f

f

f


3 &4 ‰ 15

Fl.

Ob.

Cl.

& 43

#œ p

‰ (

f

3

‰.

)

o n >œ n

S

Œ

( )

Tpa

3 &4 œ

π

Fg.

Pno.

>

3 &4 ‰

& 43 ‰

3

#œ f

Vla.

Vc.

Cb.

Œ

π

Œ Œ

nœ nœ

&

l.v.

f

3

Œ

p

 ∑

44

4 4

4 4

√ nœ. ≈ 

& 43 ‰

3

3

‰ 3 3

n >œ (f)

# >œ

(f)

# >œ

(f )

> #œ

( f)

œ

œ

3

œ

Œ

Œ

Œ

bœ ‰ bœ

œ

‰ 3

3

3

gliss (

#œ œ

#œ 9

Œ

ƒ (no decr.)

n n œ>œ .. ≈

l.v.

(

4Π4

3

3

44 Œ

ƒ

3

3

œ

Œ

˙ 44 

arco

o

Œ

4 4

√ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ nœ (nœ )

4Π4

44 Œ

Œ

Œ

3 &4 ‰

? 43 ‰

5

& 43 Œ

?3 ‰ 4

Œ

f

15

Vl. II

Œ

>œ l.v. n n œ ‰ # # œœ Œ

? 43

F

5

≈ Œ

slap 3

?3 4

Vl. I

π

15

Perc.

3

?3 ‰ 4 15

44

Œ

n œ œo œ œo œ œo œ œo ≈ n    ≈

& 43 Œ

+

œ. 4 4 .

˙ 

f)

l.v.

3

b˙ )

nœ. ≈ nœ.

gliss

(

3

arco

44

4 4

44

b b œ  F

gliss

n˙)

 ((nn œ .. ))   f

B


17

Fl.

& Π&

Cl.

& Œ

Fg.

Œ

?

& Pno.

&

√) (~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ (n œ )

17

& Œ

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

œ

l.v.

œ

l.v.

 & ˙  B Œ

π

Œ

6

     n   # n ≈ ‰.

‰.

π

6

6

6

       

6

≈ # n       ‰.

b      #  ‰ ∑

J

∑ l.v.

Œ

œ 

6

F

(√) œ

6

nœ. ≈ nœ.

? 17

F

J

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œœ œ . ( n œ ) œ ( n œ )

≈ b  n     b  n   ‰ .  # 

(1/2 air)

6

6

π

(air)

&

17

Perc.

Œ ∑

Ob.

Tpa

Œ

(1/2 air)

Œ

∑ ∑

œ ‰ . 

π

(pizz.)

Œ

Œ

?

?

∑ 10

&


6

6

&          ‰ .

Œ

Ob.

&

Cl.

19

Fl.

Œ

Œ

Œ

Fg.

Œ

Bœ.

n >œ B œ n œ œ .

gliss.

F

Cb.

p F

œ

6

43

œ bœ œ #œ ‰. p

3 4

&

43

43

3 4

p

6

P

(F )

œ B œ≤ n ≥œ B œ≤ œ n œœ ..

≥œ

&Œ &Œ

l.v.

F

pizz

F

œ

6

6

j œ

Œ

o

‰.

arco

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

pizz.

Œ

pizz.

F

F

F

3

#œ bœ

Œ

F

Sp

pizz.

P

bœ.

n >œ F

≥ ≥ B œ≤ gliss n >œ ≈ n >œ ‰ . F

o pizz.

Œ

3 4

√ l.v. bœ nœ œ Œ &≈ œ

19

Vc.

43

?

Vla.

(no cresc.)

?

19

Vl. II

F

6

3 4

Pno.

Vl. I

œ Bœ n œ Bœ n œ B œ œ . p

6

œ

&

19

Perc.

≈ ∑

o

Tpa

Œ

nœ.

F

Œ

Œ

3 4

‰.

p

Œ

43

Œ

3 4

‰ #œ 3

F

&

3 3

œ

Π11

Œ

43

gliss.

Œ

‰ #œ

(pizz.)

F

3

gliss

3 4 43


3 &4 21

Fl.

œ.

Ob.

& 43

Cl.

& 43 ‰

Tpa

3 &4

Fg.

œo œ œo œ œo œo b   

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ œo œ b

nœ. ∏

6

π

6

‰.

gliss.

3 4

p

6

6

œ

6

4        #   #  #  n   b  n   b   n   #  4  #   #   ≈ Œ 6

43 6

 b  #   n     43

4 4

3 4

?3 4

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

& 43

44

& 43

44

43

?3 4

4 4

3 4

43

& 43 Π21

Vl. I

4Π4 44

21

Perc.

6

6

21

Pno.

œo . .

Œ

3 &4

? 43 3) FLAUT = flautato 4)half Press. = half pressure

nœ.

gliss.

Œ

arco

‰.

nœ.)

gliss.

4Π4

(

nœ )

FLAUT

‰.

6

norm. Press.

6

43

6

6

12

6

∑ 6

44

half Press.

6

4     b   b ‰.  b       # 4  π

43

 #œ nœ œ œ  b    43 #   

π

44

∑ 3) FLAUT 4) half Press.

44 

(

half Press.

& 43 3 &4 Œ

arco

?

Œ

3 4 43


3 &4 23

Fl.

Ob.

(

nœ ) π

& 43

Œ

∑ 6

Cl.

    & 43     ‰

Tpa

3 &4

Fg.

?3 Π4 3 &4 23

Pno.

? 43

Œ

Œ ∑

œ π

œ

>

œ.

f

& 43

?3 4 & 43

(

P

nœ)

3 &4        ‰

6

& 43

Vc.

3 &4

Cb.

? 43 Œ

(pizz.)

3

f

4 4

j œ

44 # œœ

œ

 ∑

œœ

Œ

n # œœ

n n œœ

R

œ bœ œ

fp

>r œ œ œœ

œ π

3

4 4

3

Œ

4 4 > 44 n œ J

?

π

Ÿ~~~~~~~~~~ ≈ œ . ( n œ)

Œ

ƒ

(I)

Œ

nœ bœ nœ

44

P

Œ

o

3 œ 4 n >œ ‰ . # œ 4 œ

f

Œ

4 4

Marimba (hard Mallets)

‰.

Vla.

44

f

∑ 6

Vl. II

œ

23

Vl. I

Ÿ~~~~~~~~~~~~~

5

23

Perc.

3

œ bœ

Œ

44 Œ

Œ

Œ

4 4

3

# n œœ ..

œ.

(II)

œ. ∏

fp

44

4 4

Œ

44 n œ ƒ

13

5

Œ

s.p.

π 3

Œ

nœ nœ nœ


# >œ ‰ . & 25

Fl.

Ob.

Cl.

&

Œ

fS

Fg.

&

?

S p

nœ n œ

‰ n b œœ b n œœ

Œ

n n œœ

Œ

Œ

Œ

π

œ.

6

6

œn œ ‰

5

Œ

Œ

‰ bœ 3

>

œ #œ œ# œ

F

?

œœ

Œ

π

(s.p.)

3

œ

π

‰ 3

œ œ œ œ

œ

(s.p.)

œ œ œ ‰. œ œ nœ bœ π 5 P > œ bœ ≈ Œ nœ 5

P

nœ 14

ord.

π

Œ

œ  gliss.  

5 5

5

nœ bœ œ œ #œ œ œ nœ #œ œ #œ œ π

œ œ #œ ? œ œ œ œ #œ ‰ ? #œ

nœ bœ œ

s.p.

5

& ≈ nœ.

>3

& Œ

Œ

œœ

>œ # >œ

f

3

3

&

bn œœ

π

3

> >j Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n ˙ (# œ) œ (# œ) œ œ

Œ

# œœ

f

5

Cb.

f

&#

?

Vc.

Œ

3

Œ

s.p.

Vla.

f 3S P

25

Vl. II

Œ

?

Vl. I

Œ

&

25

Perc.

S

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > # >˙ ( n œ ) œ( n œ ) b >œ ( n œ) b œ ( n œ ) nœ . ‰ & J

25

Pno.

f

P

fS P

Tpa

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n>˙ (# œ) n œ (# œ) œ ‰. b œ (n œ) œ (n œ)

#œ œ

Œ

5

ord.

‰.

Œ

B

‰ 3

f

> œ

>œ 3

# >œ


Fl.

&

3 4

Ob.

&

43 Œ

27

Cl.

Tpa

Fg.

& Π& ?

Œ

œ

œ

Sp

? n n >œœ ‰ . ? 27

Perc.

ƒ

>

b b œœ 

‰.

∏ 3

> b b œœ

Œ

Vl. II

r y f

Œ

& Œ > B nœ f

Vc.

P

Œ

secco

Œ

y

>

≥ ? n n >œœ œ .

‰.

? b >œ f

Œ

Œ

œ.

≈ 

π

> bœ

ƒ

π

5

5

5

3 4Œ

Œ

43 Œ

Œ

nœ p

œ

s.p.

arco

œ

P

π

œ

3 4

œ

π

‰.

‰ (s.p.)

S P

43 ‰

Œ

nœ #œ

P

y ∑ 5

nœ bœ π

F

n >œ secco nœ ‰.

44 4 4 4 4

>≥œ . n ‰ bœ

44

S

5

pizz.

f

44 4 4

S

œ

bœ f

ord. n œ # >œ bœ œ œ #œ ‰.

Œ

4 4

(s.p.)

‰ bœ

4 4 4 4

. ≈ y

ord.

π

ƒ

≥ b œ b œ n œ> π S

ord.

4 4

secco

Œ

3

P

44

>+ œ 44

slap

π

3

15

Z

f S

43 œ b œ œ œ  b œ n œ b œ n œ ≈ ‰ . gliss 5

3 4 ‰. ‰

> œ ‰

ord.

>

‰.

S

f

Œ

43 Œ

p

> > ≈ œ ≈ œ

3Π4

nœ nœ œ œ œ Œ

s.p.

œ nœ bœ

3 4

S

Œ

f S p

Cb.

&

F

≈ Œ

6

pizz.

Vla.

Œ

secco

s.p.

Œ

3 4Œ

> nn œœ

Bongos (Vib. Mallets)

& Œ

3 4

?

Vl. I

Œ

27

43

Œ

Œ

œ

fSp

27

Pno.

P

+

+

> nœ nœ œ œ bœ bœ œ bœ S

4 4

44


4 &4 Π29

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

Œ

& 44 ˙ & 44 ‰ 4 &4

3

Perc.

Œ

& 44 Œ

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

4 &4 ΠB 44 Π?4 4 ? 44

π

r y

y

y.

P

F

(P)

b n œœ .. ≈ n n œœ .. Œ Œ

π

S π

gliss.

 J

‰ Œ

π

π

Œ

y Œ

Œ

π

gliss.

(

3

FLAUT

&‰

≤ bœ

gliss.

(

&

Œ

y

 ∑

ord. gliss. )

‰.

 #œ

‰.

  

f

≥ FLAUT n œ> ‰ . ‰ . ≈ n œ # œ œ œ œ œ œ œ &

3

Œ

f

+)

˙

p

≥ord. nœ ‰.

gliss.

f

16

(

nœ.

S

ord.

+

ƒ

r y f

nœ)

π

#œ >f

n >œ secco bœ nœ ‰. 

P

3

FLAUT

‰.

f

# œ œ≤ .gliss. n ≥œ

œ

#œ)

f

œ# œ

P

3

(

n >œ ‰ .

P6

y.

nœ.

gliss.

> ‰ n œk ‰ . n œ ‰ .

≈ nœ #œ œ #œ ≈

π

Œ

p

π

5

5

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l.v. n œ ( # œ ) œ (# œ ) œ (# œ) ‰

29

Vl. I

Œ

P

Œ

? 44

?4 4

Œ

5

6

4 &4 Œ

4 ‰.  4

œ

j ‰n œ # œ

p

?4 Π4

29

œo œo œo œo     ≈Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ ( # œ) œ (# œ) ‰ ( # œ) o p o

29

Pno.

n œo œo œo œo œo œo œo œo œo ≈ n n       

S

arco

n n ˙ ..

π

π 6

6


31

Fl.

Ob.

Cl.

Œ

& &Œ

Fg.

Œ

+) &˙ ?

?

π

Œ

&‰ &Œ

   #  # n  ‰

p

6

6

Œ

œ œ œ & #œ œ ≈ Œ & w

∏ sempre

‰.

6

6

6

6

≈ ‰.

6

‰ nœ#œ nœ#œ nœ  ≈ nœ n b n  b  n b  b  b  b  b  b  b 6

π

6

≈  #   n #  # n  ≈ ‰ Œ

(IV)

half press.

6

6

≈  b  n  b   ‰ . n 

bœ bœ nœ#œ bœ nœ nœ#œ nœ#œ ∑

6 ∏

6

π

6

6

6

≈ nœ nœ œ œ bœ nœ bœ nœ ‰.

6

Cb.

Œ

ord.

‰.

Œ

FLAUT

half press. FLAUT

Vc.

Œ

31

Vla.

5

stopped sound

?

Vl. II

+)

31

Vl. I

6

π

œ

&

Perc.

(

œ œ œ Œ   

5

5

6

31

Pno.

‰.

≈  b  n     b  n  ‰ . n n # n

(

Tpa

nœ œ œ œ œ n n   

p

n    

6

π

 b n b  ≈ Œ

half press. FLAUT

B≈

≈ ‰.  b n b   6

p

6

œ

17

6

 ∑

Œ

?


33

Fl.

6

Cl.

& ≈ b    n   #    n      ≈ ‰ .

6

6

π

?≈

Œ

∑ 6

6

œ#œ œ œ œ œ #œ nœ ‰.

33

6

6

B

Vc.

&‰ ?Œ

Œ

6

∑ 6

6

œ bœ nœ œ ≈  #  #   # ‰. half press.

‰.

Œ

6 6

œ nœ

π

p

6

6

˙ pizz.

6

∑ n n œ

norm. press.

 #  #     b n  # 

&

6

nœ bœ œ œ#œ œ œ bœ œ bœnœ nœbœnœ ≈ Œ

‰.

6

‰ nœ#œ nœ bœ nœ nœ ≈ ‰.

6

6

&  b  b  b  b  b  b  b  b  ≈ Œ

Vla.

Cb.

≈ #  n  #  n  #  n #  #  n    b    k k k k k k k

?

?

Vl. II

‰.

Œ

6

33

Vl. I

Œ

6

&

Perc.

6

&

33

Pno.

6

π

&

Fg.

6

≈ n  n    n  #  n  #  n  #  n  #  n  #  n  #  n  #  n  #  b  n  b  

Œ

Ob.

Tpa

6

3

nœ nœ

Œ

Œ

‰ nœ #œ #œ 3

18

œ 3

3

œ


Fl.

6

6

6

6

6

& ≈   #  n  #              #    b   b   ‰ . k k k k π 35

( ∏)

# œo œo ≈ # ‰ #

# œo œo œo ≈ ≈ Œ   

5

5

Ob.

&

Cl.

&n   b  ‰ . k k k

Tpa

&

?

6

Fg.

Œ

35

& Pno.

≈ œ bœ bœ ‰. # œ œ # œ n œ# œ

‰.

B

Vc.

Cb.

?‰

Œ

nœ œ œ #œ œ ≈ œ nœ nœ #œ œ #œ nœ #œ bœ nœ

(

)

5

‰.

Œ

œ

Œ

≈# # œ ..

Œ

3

œ #œ

(FLAUT) half press.

Œ

œ Œ

Œ

o

 #    # n  b n 6

6

6

.         #   b  b b n ‰ 6

&

Œ

6

‰.

5

3

5

Vla.

œ #œ

6

6

#œ µ œ #œ µ œ #œ µ œ #œ µ œ #œ µ œ

(FLAUT)

35

Vl. II

6

ord. (non stopped)

6

?

Vl. I

6

≈ #   b n  # n b       n b   b     k k k k k k k k k k k k k k k k k π k k k k k k k k k

(stopped sound)

6

35

Perc.

‰.

Œ

6

6

6

6

Œ

(FLAUT)

Œ

˙ 3

#œ 19

6

‰.

6

≈  #  b n 5

5

µœ # œ µœ # œ µœ ‰

œ

Œ

œ #œ #œ

Œ

3


# œo œo œo œo œo œo œo & ≈ # #      ‰ 37

Fl.

5

5

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&b    ‰ . k k k &

?

?

o

Vla.

Vc.

Cb.

Œ

Œ

Œ

 b n    #  b  b  ‰. &   #

Œ

# ≤œ µ œ # œ

µ ≤œ # œ

Œ

Œ

≈ # # œ ..

œ

Œ

Œ

‰ #œ nœ

3

≈ ≈

5

Œ

come una oscil. 5

5

pizz.

Œ

Œ

5

ord.

n ϲ . P

# ˙ ..

3

20

Œ

# ≥œ f

‰ #œ nœ #œ p3

p

F

&

œ J

3

Œ

œ

p

gliss.

y y y

# >œ F

5

6

F

≈ µœ #œ µœ #œ µ œ #œ µœ #œ µœ #œ µœ #œ ‰

? ‰ #œ

3

y

6

6

? b œb œ œ p

Œ

‰.

œ œ 3

Low Temple Block (Marimba Mallets)

3

F

Œ

Œ

œ bœ œ œ œ œ œ

6

6

6

(FLAUT)

# œ>

b  b n   n #  b           œ œ œ œ &

6

F

Œ

ord.

6

œ.

(p)

Œ

&

37

Vl. II

6

6

œ

Œ

(half press. FLAUT)

Vl. I

‰.

?

6

p

6

˙

37

Perc.

∏ (no cresc.)

Œ

&

bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6

Œ

37

Pno.

& 6

f

‰.

‰ 3

B

?


&

3 4

&

43 Œ

&

43

&

3 4Œ

39

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

>

?‰

f

39

& Pno.

?

Perc.

>œ # >œ

?

f

l.v.

Vc.

Cb.

œœ

Marimba (hard Mallets)

f

‰.

Œ

?‰

. ≈r y

Œ

Bongos (Marimba Mallets)

 y f

∑ l.v.

‰.

Œ

Œ

pizz.

Œ

pizz.

6

ƒ

#œ œ. > S s.p.

6

ƒ

œ œ œ> œ .. S

ord.

p

ƒ 6S

3

P

p

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

P

SS p

bœ nœ

> n >œ # œ

4 4

6 6

43 Œ

Œ

. 3 ≈r y 4 y

. ≈r y

&n

y

‰.

4 4

‰.

44

l.v.

œ# œ > >

l.v.

Œ

&

44 4 4

. ≈ #œ

#œ. 43 ≈

. ≈ #œ

. ≈ #œ

44

≈ nœ.

3 4 ≈ nœ.

≈ nœ.

≈ nœ.

4 4

 œ

43 œ

 œ

œ.

œ œ

3 4 œœ

œ œ

Œ

43 Œ

Œ

f

 œ

ord.

> ord. #œ œ.

arco s.p.

œ

j œ

4 4

œ.

œ# œ

F

f

44

> >6

Œ

Œ

44

F SS6

3 4

f

6

&

?‰

6

>œ # >œ &

B‰

>œ # >œ ≈ ‰.

Œ

3 4 3 4Œ

s.p.

Vla.

p

# n œœ œœ .. >

f

Vl. II

˙

l.v.

39

Vl. I

œ.

6

>œ # >œ & 39

S

j œ

4 4

3

21

π

œ œ œ.

π pizz.

œ

f

≈ & 44

4 #œ 4

5

44


4 &4 41

Fl.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >œ (b œ) n˙. n ˙ (# œ ) œ (# œ ) # œ ( n œ ) œ (n œ ) J

f SP

f SP

f SP 3

Ob.

& 44

Cl.

& 44

Tpa

4 & 4# œ

Fg.

?4 4

Œ

n >œ # 4œ & 4 ‰. 41

Pno.

Œ

(f)

Œ

# >œ ‰ nœ

n >œ #œ

& 44

> nœ & 44 #n # œœœ 41

?4 4

Œ

f

Vl. II

‰ n œr n œ

?

> n # œœ

& 44 Œ

Œ

arco

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

n # œœ

Ÿ~~~~~~~~~~ bœ. (nœ) ≈ bœ. (nœ ) Ÿ~~~~~~~~~~

5

œ nœ n œ œ

& 44 Œ

Vc.

#œ œ #œ œ œ ‰ ?4 4nœ bœ œ

Œ

? 44

5

π

— œ b œ œ b œ œ b œ n œ œ œ œ gliss.    5

5

5

5

∑ 5

Œ

∑ #œ nœ ∏

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~ b œ . (n œ )

(f) S

3

π

4 &4

Œ n n œœ

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ b œ œ

Vla.

>

n b œœ .. nœ # œ ..

≈ Œ

5

Œ

Œ

5

Cb.

‰.

>

41

Vl. I

Œ

3

Marimba (hard Mallets)

Perc.

f S

‰.

‰.

5

nœ œ nœ nœ bœ œ bœ œ nœ #œ œ ∏

∑ 22

5


43

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

& Œ

Œ

Œ

&

&

&

~~~~~~~~~~~~ > ? b œ ( n œ) n œ

‰.

S

~~~~~~~~~~~~ > ? bb œœ ( nn œœ ) nn œœ ‰ . ( ) ~~~~~~~~~~~~

Perc.

f

?

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

∑ 5

#œ nœ#œ nœ nœ bœ

? Œ

f

˙

‰. Œ ‰ 

œ

S p

+

+ j œ

+

( )

( )

bœ.

˙

S p

bœ bœ

b˙ b ˙ ..

Œ

π

+

( )

3

(p )

œ

# b œœ

# b œœ `

ƒ

œ.

( p)

> > bœ. nœ

?

bœ.

b n œœ `

b n œœ

ƒ

 ∑

√ come una oscil. bœ µ œ bœ µ œ bœ µ œ bœ µ œ bœ µ œ bœ µ œ bœ µ œ ≈

Œ

&

Œ

?

43

# n ˙˙ ..

& Œ

f

f

&

43

p

3

43

Pno.

> Ÿ~~~~~~~~ ~ bœ n œ nœ ( ) nœ

‰.

Œ

bœ nœ bœ nœ #œ nœ #œ nœ nœ #œ nœ nœ nœ nœ 6

arco

Œ

∏5

6

nœ nœ nœ nœ nœ

‰.

Œ

Œ

f

5

5

5

π

f

≈ bœ.

Œ

f

23

3

p

f

3

F

B


6

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

6

& b    #   n  #  k b k ‰ . k k k k k k k π 45

& & & ?

œ> J

f

> j œ f

Œ

Œ

Œ

Œ

π

? 45

Pno.

?

(

ƒ) >j

bœ S

`

Œ

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

6

≈Œ k b k k k k k k k k k

Œ

>

‰.

Œ

Œ

(arco alla punta)

s.p.

Œ

> B nœ ‰.

Œ

Œ

?

nœ S

S

>

bœ ‰.

>

? bœ f

Œ

6

Œ

b œ≤ n œ

π

nœ nœ ‰    #œ nœ    5

Œ

6

‰.

Œ

> ‰ n n œœ #œ

˙˙ ˙

œ #œ nœ œ bœ#œ nœ#œ

Vibr. (hard Mallets)

‰.

&

secco

S

?

&

(√>) bœ

 ∑

6

&

45

Œ

stopped sound

45

Perc.

≈n # n # n #  b ‰. k k k k k k k k

Œ

Œ

6

6

Œ

3

∑ œ≤ # œ œ # œ ≈ ‰    

s.p.

Œ

5

π

5

n œ≤ n œ n œ   

 5

Œ

‰ nœ

Œ

3

24

‰ ‰

pizz.

π

π

n >œ

n >œ

‰ #œ nœ 3

3

‰ nœ


47

Fl.

Ob.

&

Œ

&

∑ 6

6

Cl.

Fg.

?

?

?

> j3 & œœœ n n œœ nœ

>

n #n œœœ

œœ œ

œœ œ

˙˙ ˙

#œ & ‰.

Œ

π

≈ n   #  k #  k k k k π

> n n œœ #œ

> # n n œœœ

∑ œ≤ n œ # œ n œ # œ œ ‰      

5 

&

6

Œ

˙˙ ˙

47

Vl. II

?

Vl. I

k  b k  b  ≈ Œ k k k

&

47

Perc.

≈  # k k

π

47

Pno.

‰.

6

& ≈ n k k b k # k k # k n k # k ‰ . π

Tpa

6

n œ≤ # œ n œ œ b œ # œ ‰.     

π

π

5

5

∑ (arco alla punta)

Vla.

Vc.

B ?‰

‰.

∑ n >œ

Œ

5

s.p.

> ‰ bœ

Œ

b œ œ œ œ    ‰. nœ nœ bœ nœ 5

Cb.

?‰

‰ bœ nœ 3

3

‰ #œ

> ‰ bœ

> œ

Œ

Œ

> ‰ nœ bœ nœ

3

n >œ

3

‰ 3

25

Œ

3

‰ 3

‰ #œ

>3

‰ #œ

>3

‰ #œ

‰ ‰


6

& ‰. 49

Fl.

Ob.

6

≈n  b #   b  ‰ k k k k k k π

& 6

‰.

Œ

Œ

6

6

‰ ‰. k #  k k b k k

Œ

Cl.

& ‰ k

Tpa

&

?

?

Fg.

49

Pno.

(stopped sound)

Œ

49

Perc.

& œœ œ

œœ œ

?

‰.

> b b œœ nœ

6

œœ œ

> n #n œœœ

6

œ# œ œ œ œ

œœ œ

‰.

6

‰.

bœ œ

6

œ #œ bœ nœ œ ‰

œœœ

œœ œ

6

6

nœ œ œ #œ œ bœ nœ #œ œ bœ

Œ

Œ

Bass Drum (Vibr. Mallets)

Œ 

y

π

ord. press.

49

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

B

Œ

>

?Œ ?‰

&

3

‰ #œ œ 3

> 3

‰ #œ

B #      œ œ œ œ œ œ œ       

half press.

half press. FLAUT

&

> œ

6

6

6

Œ

Œ

3

> œ

Œ

&

ord.

(stopped sound)

Œ

3

26

3

‰ #œ

6

≤ 5      # œ œ # œ n œ œ œ   #œ nœ 5


51

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

Œ

&

& Œ

Œ

Œ

& ?

#˙.

Pno.

Œ

J

f

?

# n œœ >

Perc.

y ‰ Œ f

Vl. II

Vla.

?

œ f

arco

Vc.

Cb.

‰. Œ

˜ vibr. ~~~~~ (...) µ arco ≥ ? #w > f Sp

‰ ..

pizz.

µ vibr. ~~~~~ (...) B ≥

w > f Sp

œo 

œo 

œ

œ

J

œo 

œ

œ oœ 

œo 

5

œo 

œo 

œo

œo 

œo 

5

œ

œ

3

5

Œ

π

Œ

5

‰.

Œ

Œ

√ b b œœ

3

l.v.

b b œœ

3

Œ

Œ

&  B

œ

&

Œ

& 

>

P

œo 

œ

π

œo

n œ‰ nœ ‰

y Œ

pizz.

51

Vl. I

f

œo n

œ.

5

>

œo ≈ n n

j œ

l.v.

‰.

œ

π

p

3

j nœ π

Œ

l.v.

51

&

Œ

œ

3

#œ #œ

&

œ

f S p 51

Œ

‰.

&

n œo

Œ

pizz.

f

Œ

Œ

3

f

‰ f

l.v.

> ‰ nœ ‰ ‰

Crotal

>3

‰ ‰

Œ

f

Œ

œ>

>

3 3

œ

œ

f

œ>

3

f

>

œ

P

Œ

Œ

Œ

3

Œ

œ

œ.

‰.

l.v.

Œ

∏ 27

Œ

l.v.

œ

F

&


œo œo œo œo œo œo œo œo œo &          ≈  53

Fl.

Ob.

Cl.

n >œ

& ≈

5

f

& 

P

#œ nœ nœ #œ œ

&

Fg.

? œ

Pno.

& ≈

3

f

nœ.

l.v.

l.v.

53

& Œ

#œ nœ

p

œ

& ‰

arco

& ‰

Vc.

Cb.

& Π? ?

5

5

nœ nœ.

#œ nœ

œ nœ

F

œ

œ

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

‰.

œ bœ nœ nœ bœ nœ nœ       J

P

3

3

π

P

5

π

Œ

œ #œ

3

3

5

œ #œ

(

œ

p

&

b œ>œ ..

f

œœ

F

œ #œ

œ

3

3

P

5

Œ

   

P

5

5

œ bœ nœ   

œ nœ  

3

3

∑ 28

œ #œ œ œ œ

œ œk œk œk œ œ œk œk œk œ œ œk œk œk œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ (b œ ) #œ 

π

œ

π)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ (b œ ) ‰ ≈ . (b œ ) œ (b œ )

π

arco

√ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ (b œ ) ˙ ( b œ)

l.v.

œ-

π

5

œ

œ œk œk œk œk œk œk œk œk œk œk œk œk

π

p

s.p.

3

arco

Vla.

œo œ œo œ œo œ œo     ‰.

5

5

∑ ord.

Vl. II

π

Œ

Vl. I

œ œo œ œo œ œo œ   

‰.

√ . b b œœ . 53 & ≈

53

œ

5

Tpa

Perc.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ œ (b œ )


55

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Tpa

&

?

Fg.

U

U

U

U

U

(√)Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > j ˙. œ 55 (b œ ) & Pno.

b œœ √Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >j (b œ ) (b œ ) œ. ˙ œ & 55

Perc.

&

f

œ.

œ. ∑

 55

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & & ?

P

œ œ

π

‰. 5

Œ

F

π

œ 3

Œ Œ

Œ

J

U

?

U

l.v.

U

U

U

gliss.  —   

ƒ

?

5

œ

P

~~~~~~~~~~~~~~ œ (b œ ) ‰ Œ

l.v.

U

Œ

œ #œ.

ƒ

ƒ

Œ

>

— gliss. œ   

˙

& 

œ.

Œ

U

5

U

gliss

nœ )

≈ n n œœ .. ƒ

(

29

Œ

U

?


q

57

= 44

Œ

Œ

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Tpa

&

?

Fg.

?Π57

Pno.

?Œ > & # n œœ . . 57

Perc.

?

ƒ

n n œkœ

ƒ

# n œœ ..

Vla.

Vc.

Cb.

‰Œ

M.Press

‰  œœ œœ

P

&

# n œœ

5) M.Press = maximum pressure 6) colleg. batt. = collegno battuto

ƒ B

?

œ

œ

‰.

6) colleg. batt.

ord. 5

P

Œ Œ Œ

(...)

œœ

Œ

œœ œœ ..

ƒ

ƒ)

>

Œ

œœ

Œ

> M.Press

&

?

(

#œ œ

> # n œœ

π

f

‰ ..

Œ

Œ

5)

ord.

Vl. II

&

  #    b  ≈  # ∏

Œ

Œ

Marimba (hard Mallets)

57

Vl. I

Œ

secco

.. n 

‰ Œ

k n # œœ

b 

      ..b   n  b 

F

F

≈ Œ

Œ

Œ

‰ >6

>

nœ œ Sp

30

#œ œ

S

5

p gliss ( # œ )

gliss (

f

#œ) f

≈ 

‰.

3

 

π

#

‰. 5

‰ .. ≈.

colleg. batt.

π

b

#

# # œ n


59

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

& Œ

Tpa

&

?

?

Fg.

Œ Œ

59

Pno.

? Π( 59

Perc.

& Œ

Π)

Œ

Œ

(

b n œœ

ƒ)

Œ

Vc.

B Π?

r

≈ ‰ ‰ ‰  œ œ # n œ# b œœ œ n b œœ 3 ◊

> œœ

b n œœ .... 

# # œ

ƒ

Bass Drum (hand)

b n œœ ‰ ‰ . 

nn œ ))

j œ

œœ b œ œ

> >

b œœ ....

3

Marimba (hard Mallets)

Œ

y

?

b n œœ >

Œ

b n >œœ 3

b n œœ >

b n >œœ

‰.

≤ Œ # œ µœ # œ µœ # œ ≈ Œ ∏     

Œ

≤ # œ µ œ # œ Œ   

?

Œ

pizz.

f 31

nœ nœ

3

F

n >œ ‰l.v..

3

nœ π

gliss

>

#œ #œ

(

œ

œ

Œ

nœ)

∏ 3

Œ

Œ

√ &‰

(...)

3

Cb.

f

P

b œ>œ l.v. ‰.

Œ

gettato

3

Œ

arco ord. s.p.

>

n # œœ # œ œ. J > S ◊ 

arco ord.

Œ

J

>œ #œ œ € b œ# œ &‰

‰..

Œ

gliss ( (

3

Vla.

> > >

secco

& # &# ˙

(Marimba (hard Mallets))

59

Vl. II

ƒ

Œ

? 

Vl. I

‰..

    #  n b nnœ π

‰.


61

Fl.

Œ

&

‰ 3

nœ 

œ 

Ob.

&

Cl.

&

&

?

Tpa

Fg.

61

Œ

P

Pno.

61

Perc.

&

?

61

Vl. I

Vl. II

& œ

gliss.

Vc.

3

Cb.

?

gettato

œ

≤ ≈ .# œ µ œ # œ µ œ # œ Œ

≤ B ≈ #œ µœ #œ ≈. Œ ?

µ µ œ)) œ J

( (

√ ‰

6

gliss. ( ( 3

nn œ)) J

œ Œ

‰.

Ÿ~~~~~~~~~~

Œ

Œ

€ # # œ>œ # # œ>œ ‰ ‰

p

Œ

3

œ (b œ )

√ > nœ n >œ ‰ ‰ 6

6

6

(...)

œ..

œ ‰

Œ

gliss.

( (

Œ

œ œ œ œ œ ≈ .

nn œ ))

œ≤ ˜ œ œ  Œ

∑ 32

œ 

3

 & œ

€ > b n œœ ‰. ‰

(s.p.)

Vla.

Œ

&

Œ

Œ

&

3

nœ  J

Œ ‰

œ≤ œ œ œ


bœ b

œ &  63

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ & œ (b œ ) œ (b œ ) ∑

? Œ n n œ>œ

(√) & ‰..

b>œ

n œ œ .. J F S

Œ Œ

Vl. I

scratch

& Œ

P

Œ

> √ ‰.

6

f

Œ

Vla.

& Œ

Œ

B œ ‰.. p

Vc.

Cb.

? Œ ? Œ

Œ

6

≈ #œ œ. π

arco

gliss.

>≥

Œ

‰.

Œ

≈. 3

#œ f

≤ œgliss. >≥ n œ  #œ ≈ Œ

π

5

f

œ

œ

π

P

# œ>œ 3

π

n >œ

Œ

l.v.

l.v.

Œ Œ

‰ ..

f

bœ J

œ

‰n œ b œ

œ

3

b œ œ .n œ

F

π

3

p J

‰  nœ

Œ

6

n œb œ œ œ

n œn œ

6

bœ f

>

P

l.v.

> n n œ

‰ ..

3

F

œ

Œ

bœ nœ nœ 

π

≈.

Œ nœ

Œ

π

> b b œ 

‰ ..

Œ

nœ..

3

Œ

3

Vl. II

Œ

in relieve

€ bœ nœ ‰.

P

l.v.

Œ

œ ..

‰ ..

63

F

œ

œ ‰ ≈# œ

Œ

Big Tam-Tam (triangle Mallet)

Œ

œ œ.

Œ

63

&

P

nœ # œn œ

π

>

in relieve

Œ

≈.

Œ

&

p

(€) & ‰..

Perc.

n œo B œ n œo B œ n œo B œ n œo ‰ n    ‰

Œ

≈ 

&

63

Pno.

œ. .

Œ

‰.

f

bœ nœ nœ

π

F

Œ

Œ

Œ

≈. bœ nœ

œ . (b œ ) # œ ( n œ ) Œ

Œ

‰ ..

b œ œ . ( n œ ) # œ ( n œ) 

œ F Ÿ~~~~~~~~~~ π

gliss.

≈ nœ π

F

5

gliss (

#œ) f

≈ 33

Œ

π

F

Ÿ~~~~~~~~~~~ gliss.

≈ bœ π

F

5

gliss. (

nœ) F


65

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&

&

&

& bœ ‰. ?

π

3

œ

f√

Pno.

& ≈ 65

Perc.

&

b >œ

Vla.

Vc.

Cb.

‰..

j nœ œœ œ.

œ

3

F

nœ #œ

P

bœ.

œ œ . nPœ

nœ..

π

# b >œœ

Œ

‰.

Œ

‰ ..b œ

3

n >œ

nœ F

Œ

P

?

P

nœ #œ

Œ

ƒ

j bœ

> n >œ n n œœ ‰ f

√b >œ ‰ &

b >œ

‰ .. ‰.

≈ 

?

‰ b œ .(n œ )

π

  (...)

π

3

(n œ )

f

‰. Œ

π

(

b( b Oœ ))

Oœ œ Oœ œ Oœ 

#œ #œ Œ

F

F

3

34

# œ (n œ )  Œ F

3

Œ

3

œ

gliss

nœ nœ

gliss

gliss

b b Oœ Oœ

f

p

œ

R

r #œ

5

B

j3 œ nœ bœ

n n œ>œ

6 ‰. Œ

œ

3

&

‰ nœ

π

3

≈ Œ

l.v.

3

œ.

‰.

œ J

&

? Œ

œ ‰.

3

65

Vl. II

p

n >œ ≈  Œ

j nœ bœ

in relieve

3

 Œ

Vl. I

Œ

Œ

(€) 65 n n œ>œ # b >œœ & ≈ ≈  Œ

# œo œo œo œo œo œo œo œo . ‰ #    ≈    Œ #  π

gliss ( 3

j

# n œO ) (

)

&

bœ π

œ ..

gliss

(

#œ)


67

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

œ ‰.

& œ

π

? 

j nœ œ.

3

# œ ..

œ

P

3

‰ œ.

5

nœ R

œ

π

œ

œ œ

∑ ∑

& 67

& Œ

‰ ..

Π3

67

Cb.

◊ 

œ

Œ

3

‰ nœ

œ ‰.

œ

#œ.

π

F

5

possibile

3

œ #œ nœ

œ ‰. π

 ∑

3

‰.

3

3

œ #œ nœ

œ

(...)

l.v.

Vc.

?

F

œ ..

P

Pno.

Vla.

Œ

P

Œ

&

Vl. II

π

&

67

Vl. I

  

3

π

Perc.

Œ

&

in relieve

Fg.

Œ

&

œ œ œ œ #œ

& n œO œ œO œ œO œO

n œO

œO

&

&

? Π?

œ ..

‰. Œ

in relieve

( P) 3

6 Œ j b b œO œO œO ..

œO

Œ Œ

5

œ œ.

π

P

œ

œ.

œ

Œ

Œ

Œ

Œ œ

nœ nœ.. R

π

≈.

Œ œ #œ nœ 3

∑ 35

?

π

œ bœ œ 3

nœ bœ

Ÿ~~~~~~~~~~~ ~ œ .( # œ)gliss b œ ( n œ) F


# œo œo œo œo œo œo œo œo

69

Fl.

Ob.

Cl.

&

& &bœ

bœ œ

#

# >œ . .

Sp œ #œ

>

P

Tpa

Fg.

f

&

Œ

‰.. Œ

bœ nœ

€ > n n œœ

P

> œœ

‰ # œr

≈ 

> œœ

‰. Œ

‰..

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & & ? ?

6

6

> œœ ‰ . .

#œ ◊

ƒ

# n œœ

Œ

# n œœ

# >œ F

n >œ F

Œ

‰.

# # œO

‰.

Œ

3

gliss (

Œ

œ

‰ (ƒ )

6

# n œœ

‰.

Πj

µ( µœO )) œO

3

gliss

π

j

3

colleg. batt.

‰.

5

arco ord. # n   ‰.

‰. 5

5

œO # # œO œO .. 5

π

6

#

≈ ≈ # 

Œ

ƒ

3

n

# n ‰.

‰ .. ‰

œœ ord. 3

3

Œ ≥

5

Œ

Œ

3

#œ œ

f Sp

5

>≤

gliss # œ

f

‰.

≥œ œ gliss >≤ n ‰ ≈ #œ ‰ 3

36

nœ > 

œœ œ œ J Jπ

œO ....

œO œO œO œO

Œ

Œ

# n œœ >

3

5

œO

# # œO ))

( (

colleg. batt.

3

œœ

M.Press

Œ

5

œ œ

f

(...)

≈ Œ

œœ

n œ≤ n œ n œ n œ≤ n œ # œ # œ n œ ≤ ≈ ≈ ≈#œ #œ ‰ ∏

 ‰. œ

3

# n œœ >

>M.Press ‰.. œœ œœ PJ ƒ R

>

>

n ˘œ n ˘œ ˘ #œ

π

ord. Vl. I

œ>œ

(...)

& # n œœ

69

œo œo ‰

Marimba (hard Mallets)

?

œo œo 

# œ œo œ œo œ œo œ œo ≈ #    ≈ 

5

ƒ

69

Perc.

œo œo 

&n œ b œ ?

œo œo 

? 69

Pno.

‰.. 

#       ∏

n œo œo ≈ n n

f

Sp

5

f


71

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&

F

&

&

?

? 71

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

6

‰ 3

ƒ

Œ

? 71

Œ

€> n n œœ

secco œ˘œ U short  ‰. 

˘y

 ‰. 

€ # œ≤

≥^ œ

π

ƒ

f

&

?

Ushort

Œ

Ushort

‰..  ∑

&

?

?

‰.

‰.

‰.

l.v.

 > ‰. b # œœ

> œœ >œ

43

œ

43

π

3 4 3 4

l.v.

3 4

43

l.v.

(...)

Marimba (hard Mallets)

‰ b n œœ 3

π

√> #œ

‰.

l.v.

3 4

 

Œ

High Temple Block (Marimba Mallets)

Vl. I

#

€ n n œ˘œ ‰.. &

Perc.

o o o o œ œ œ œ œ œ œ

&

71

Pno.

= 96 #˙

q

&

n b œœ

Œ

f

Œ # n œœ ‰ . > (come una oscil.) ≥ # >œ µ œ # œ µ œ # œ µ œ # œ µ œ f

5

π

?

3 4

Œ

5

43

(IV)

#œ ∏

43

Œ

3 4

Œ

43

œ

Œ

3 4

œ

‰.

43

pizz.

F pizz.

#œ F

pizz.

F

pizz.

F

37

œ


œo

œ

( )

3 &4  J 73

Fl.

Ob.

Cl.

& 43 & 43

Fg.

?3 Π4

œ

gliss

#œ nœ nœ #œ nœ

5

5

Vla.

Vc.

Cb.

π

bœ nœ

π

f

6

44

œ nœ #œ nœ #œ nœ #œ

44

5

5

4 4

∑ œ nœ.

bœ nœ nœ

4  4

π

5

4 4

ŠΠ5

4 4

& 43

44

b # œœ

? 43

& 43 73

Vl. II

π

#

œo

3 &4

?3 Π4

Vl. I

π

#œ nœ #œ

3

œ œo œ .

# œo

3

#œ #œ ≈ nœ nœ bœ

73

Perc.

3

5

Œ

73

Pno.

Œ

.

3

F

3 &4

# .

3

œ

Tpa

œ œ œo .

œo .

œ

œ P

3 &4 Π& 43 Π?3 Π4 ? 43

Œ œ

nœ #œ

ƒ

3

(

3

arco

# # œO

‰ ≈

œ.

œ. #œ.

P

gliss

arco

œO

b # œœ ..

œ)

gliss

(

Œ

arco

≈ #œ.

œ)

P

π

gliss (

π

nœ)

F

∑ 38

&

Œ

œ

œ

(

œ

P

gliss

π

#œ. )

œO

∏ gliss

œ

œ

π gliss

(

.. (

#œ )

P

π

#œ ) Œ

π

Œ

44 4 4

Π3

˙O

p

π

π

gliss

(

nœ )

5 3

gliss

44 4 4 44 4 4 44


Fl.

4 &4

Ob.

& 44

Cl.

& 44

75

Tpa

Fg.

Pno.

(o) #œ

Œ

f

n >œ f

4 &4 ?4 4

‰.

 ∑

‰.

Œ

& 44 ?4 4 & 44 75

Vl. II

4 &4

Vla.

Vc.

Œ

 >

b n œœ

bœ f nœ

≥ # >œ f

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#œ.

f

‰.

3

Œ

# >œ ≈b œ ‰

Œ

> ≈ nœ ‰ #œ

&

Œ

 n >œ ‰ bœ ‰

Œ

?

&

3

b # œœ

>œ œ

ƒ

3

b >œ ‰ nœ

 >

Sp

(

œ

nœ)

(

nœ)

& 44

?4 4

f

l.v.

Œ

. ≈ nœ

j bœ n œ

‰ 

∑ ∑

? 44 b œ

> ≈ # n œœ

?

nœ # œ >

> b n œœ 3

pizz.

Cb.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ >œ œ > 75 >˙ (b œ ) b œ b œ > > ( ) œ n œ œ œ ( ) œ n œ n œ œ # œ .( ) œ #œ.( ) œ œ( ) 4 &4 J f 3 6  €> > b b œœ nn œ>œ b b œœ nn œ>œ ? ‰. Œ ≈ ‰ ‰ ‰ Œ ≈ ‰ Œ Œ & 44 75

Vl. I

∑ 

(Marimba (hard Mallets))

Perc.

l.v.

‰ bœ

l.v.

3

39

Œ

. ≈ nœ

l.v.

B


77

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

& Œ

Œ

> & nœ fp + > & nœ

œ f

>

œ œ.

? > #œ

œ f >

œ œ.

77

œ f

> ? b˙ #˙ ◊ 

Œ

Œ

‰.

Œ

Œ

‰.

Œ

Œ

œ œ.

≈ œ.

œ œ.

ƒ

> œœ œœ ..

y

ƒ

& &

ƒ

ƒ

pizz

B

ƒ

>≥ ? b˙

(arco)

ƒ

≥ ? # >˙ arco

ƒ

o oo

Œ

p

p

Œ Œ Œ

Œ

≈ ≈ ≈

>

œ.

>

œ.

>

œ.

>≥

œ œ. ƒ

≥ œ >œ . ƒ

p

p

>

œ.

>

œ.

>

œ.

>≥

œ œ. ƒ

≥ œ >œ . ƒ

≈ y. >

>

>

>

>

>

œ. œ.

≥ œ # >œ . ƒ

40

œ

≥>

ƒ

p

œ

œ.

œ bœ.

p

œ

p

p

œ

œ

Sp Sp

o

œœ n n œœ ..

Ÿ~~~~~~~ j3 œœ œ ( n œ )

≈ y.

≈ y.

>

≈ œ. ƒ

>≥œ . ≈ ƒ

p

p

p

 

bœ 

>≥

oo

harm. gliss

œ.

ƒ

> œœ # b œœ ..

> œœ œœ ..

+

Bass Drum (Marimba Mallets)

pizz

Cb.

# n # n

pizz

Vc.

# n # n

.

77

Vla.

(...)

& 

Vl. II

‰.

> œœ œœ ..

ƒ

77

Vl. I

.

&

Perc.

 # n # n

>

œ œ. ( +)

fp

Pno.

.

&

fp

Fg.

P

œ œ. ƒ

œ

>≥

>≥ >≥

œ. ƒ

p

p

œ œ. ƒ

>≥

œ œ. ƒ

p

p


79

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

& & & & ? 79

& Pno.

?

# >œ n >œ . ƒ

#œ œ œ œ nœ # n .

5

π

3

—>

‰.

ƒ

>

‰.

œ

ƒ

€ # ˘œ 

‰.

Œ

Œ

>

. y ‰

ƒ

Vl. II

Vla.

Vc.

& Œ

arco

& Œ

Œ

B Œ

Œ

> ? ‰. œ

Œ

ƒ

Cb.

Œ

?

> œ

ƒ

ƒ

Œ

>

n n n œœœ 

b >œ

œ arco

 œ œ.

p

‰  nœ 3

f

gliss

π

arco

>≥

gliss

>≥

#œ f

‰. ‰.

≤ œ . gliss n >≥œ œ ‰. ≈  f π5 >≥ ‰ ‰ bœ nœ ‰.  f gliss

Œ

π

Sp

# >œ

n >œ ≈

5

œœœ

ƒ

‰.

p

(

(no decr.)

œ

‰.

Œ

‰.

Œ

(

F

≈ ‰

5

nœ bœ p

3

nœ nœ gliss

p

)

Œ

r y

f

∑ # >œ ƒ

‰.

‰.

>

y

&

n >œ

# >œ ƒ

5

Œ

Œ

ƒ

y

5

n >œ

poco

5

Œ

n >œ

6

œ ‰.

)

Bongos (Vibr. Mallets)

Œ

F

5

‰.

r y

bœ.

5

# >œ

n >œ

ƒ

 ≤

Œ

5

# # œœ

3

‰.

>

5

> nœ.

>

# # œœ

79

Vl. I

f

Π&

f

œ.

n œ # œ n >œ

Œ

>

Œ

Œ

 >

79

Perc.

‰. n n œœ  ◊

&

≈Œ

‰. 41

pizz

Œ

œ

ƒ

Œ

≤ ‰ #œ

œ

Œ

≤ ≈ #œ

œ

π3

π

>

5

gliss

>≥ œ ‰. ƒ

gliss

>≥ œ ‰. ƒ

arco


81

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

& Œ

‰.

& ‰.

b >œ

n œ .gliss

F

ƒ

& Π81

& Œ

€> n n œœ ƒ

√ ‰.

Pno.

>œ & 

b >œ

‰.

F

Vl. II

&

b >œ œ . n B œ

Vla.

gliss

Cb.

#œ)

gliss (

nœ)

Œ

‰ 3

l.v.

à n ϲ

>  nœ

f S pizz

f

p

ƒ

gliss (

l.v.

# œ)

gliss (

p

œ

f

3

œ

)

‰ l.v.

42

∑ n >œ nœ Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ (B œ ) ˙ (B œ )

n >œ œ

J

3

(no decr.)

Oœ Oœ ..  

n n Oœ O˙  

‰.

pizz

‰.

pizz

‰.

œ . (n œ ) œœ Ÿ~~~~~~~~~~

˙˙

l.v.

‰.

3

‰.

3

? Œ

n n œ>œ

ƒ

3

ord.

Œ

(...)

≈ 

Œ

f

ƒ

(

? Œ

r nœ

b ˘œ  Œ

gliss

n >œ

‰.

‰.

n >œ

‰ ‰

œ

n n œ>œ

‰ l.v.

n >œ J ƒ

s.p

.

Sp

Vc.

œ

Œ

bœ nœ

Sp

(arco)

r nœ

3

3

nŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ( n œ ) œ (n œ )

Vibr. (hard Mallets)

Sp

> n n œœ œ .

3

ord

Vl. I

Œ

 81

f Sp

‰.

& Œ

> nœ

Œ

Œ

& ? Œ

Œ

f

Œ

81

Perc.

b >œ

P

& nœ ‰. π

#œ nœ

muta a Piccolo

ƒ

>

nœ ƒ

l.v.

Œ

π

> l.v. nœ Œ

> l.v. nœ Œ

ƒ

ƒ


83

Picc.

&

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >œ ~ ˙ . (n œ )

Ob.

&

Cl.

&

Tpa

&

?

Fg.

ƒ

€ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> ˙ . (n œ ) œ &

‰.

& ‰.

‰.

83

Pno.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >œ n œ ( nœ) ˙ (nœ) (...)

83

Perc.

& Œ  83

Vl. I

Vl. II

&

Vc.

Cb.

Œ

≈ ∑

√Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ . (B œ)

O & ˙ 

( π)

Vla.

‰.

Œ

>œ stop!

nœ.

p

ƒ

 œO

B

?

?

∑ 43

Œ

‰.


84

Picc.

&

q

n >œ 

= 40 ‰..

Œ ∑

‰..

Œ

‰..

Œ

Œ

&

Cl.

&

Tpa

&

?

Fg.

84

&

(ƒ)

Pno.

& 84

Perc.

& 

√ n # œ>œ

> y

ƒ  pizz.

n # œ>œ

Œ

Œ

B Kœ

ƒ

Cb.

& nœ pizz.

n >œ

(...)

Œ

ƒ

Vc.

Œ

pizz.

Vla.

‰..

Œ

Bongos (triangle Mallet)

ƒ

Vl. II

‰..

& nœ 84

Vl. I

€ n >œ

>

y y π

‰.. ‰..

Œ Œ

Œ

>

œ

π

n # œœ œœ

Œ

Œ

Œ

>

> y

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

ƒ

n >œ

Œ

Œ

&

?

π

5

‰.

n # œ>œ  ‰. 

>> y ‰. y ƒ kk k k k k

 ‰ y ∏

gettato arco

arco

nœ.

P

π

‰ n n Oœ 3

?

44

3

P

Œ

Œ

π

‰..

Œ

ƒ

Ob.

n œ lip. gliss ( b œ )

arco

π

œO

π


86

Picc.

Ob.

Œ

nœ.

œ

lip gliss (

∏3 f

≈ ∑

Cl.

&

Tpa

&

?

Fg.

86

&

ƒ

Pno.

Œ

86

Perc.

 Œ 86

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

Π(

Oœ Oœ ..

O &œ

œO

Œ

arco

Œ

Œ

Œ

≈ y ‰

œO

3

Œ

arco

Œ

‰.

>y

Œ

Œ

gettato

B œk k k k k k k k

ƒ

> ?

œ (b œ )

∑ ‰

 ∑

l.v.

Œ

l  ..

0 ..

n œk

‰.

kkkkkkk k gettato B ‰ # œ      ( n œ )

f

Œ

Œ

Œ

 ∑

gliss

M. Press

≈ œ     (n œ ) ≈ π

Big Tam - Tam (mace Mallet) l.v.

pizz.

Œ

gettato

gliss

kk kkkkk

≈ œ .   gliss       (n œ ) πk

œ . .( b œ )

π

π

gettato

>

r

√ # n œœ

muta a Fl.

ƒ

Œ

>Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

€> nœ

nœ œ

n # œœ œœ

‰..

> >

gliss n n Oœ Oœ  (( nn Oœ)) ‰

O &œ

?

f)

F

π

&

b ˘œ )

kkk kk kkkk kk

≈ n œœ. . J

ƒ

3

œœ ‰ J

œ 

œ J

œ

ƒ

 n œ ..  45

ord.

π

3

œ J

≤ œ 3


88

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

‰.

Œ

whistle tone

& &Œ

Œ

Œ

?

Vla.

j œ

o

lip gliss 3

œ œ œ

J œ)J œ

œ

π

(

(

3

œ

œ

Vibr. (arco)

Œ

≈ nœ.

p

œ

œ

s.t.

œ

bœ o

arco

≈ bœ.

BŒ ? ‰ bœ

‰ nœ 3

 no cresc.

3

7. s.t. = sul tasto

œ. 5

œ

œ

o

(s.t.)

ord.

œ

ord.

(s.t.)

s.t.

s.t.

3

gliss

œ R

p

j

œ

Jœ)

(

œ

j œ)

5

œ.

‰.

Œ

46

o

(ord.)

n œ . ) gliss p

Tam - Tam (superball)

gliss

s.t. (I)

(

lœ ) p

6

˙

œ

œœ

œœ

Œ

(II)

o

Π3

œ

o

s.t.

œ

P

s.t.

(ord.)

œ

6

œ

ord.

o

œ.

j3 ( b œ ) œ (j œ ) gliss

3

(s.t.)

œ

s.t.

( gliss

( gliss

˙ œ 

3

∑ 

œ

o

Ÿ~~~~~~~~ j3 œ œ ( bœ) œ

3

?w

l.v.

œ

j œ œ

3

p

)

?

7) s.t.

Cb.

3

o

Vc.

88

Vl. II

&

Vl. I

88

Perc.

o o o ooo o 

oo ≈ .

&

88

Pno.

oo o o oo  

œ

‰ o

œ œ

‰ 3


& . 90

Fl.

bœ.

lip gliss

(

œ.

Jœ )

lip gliss

5

Cl.

&

≈ bœ.

j œ

Tpa

&

Œ

Œ

?

Œ

Fg.

90

Pno.

?

Perc.

&  6

6

l.v.

90

Vl. I

Vl. II

Vla.

‰. 5

Cb.

?w

o

gliss (

˙

Kœ )

n œn œ

n œn œ n œb œ

n œb œ

(...)

‰ bœ o

3

˙

ord.

(s.t.)

œ

j nœ œ

s.t.

œ

(s.t.)

œ

o

(s.t.)

s.t.

s.t.

œ

œ

o

ord.

(ord.)

3

( gliss

bœ )

( gliss

nœ )

œ

≈ Œ

Œ

o

œ

‰ o

47

3

o s.t.

#œ # œn œ

n œn œ

n œ# œ

F

œ

œ

s.t.

ord.

œ.

3

n œn œ

(...)

∑ s.t.

œ

repeat

 3

nœ.

Œ

œ.

œ

3

˙.

1 corda

& . B

, 5

&

o

Vc.

3

90

œ

&

œ

œ )

5

&

Ob.

(

Œ œ ‰.

o

π

bœ p


92

Fl.

Ob.

&œ œ

J œ .)

lip gliss

#˙ &

(

œ.

5

lip gliss ( 5

œ )

œ œ.

π possibile

Cl.

Tpa

Fg.

& œ. & ?

Perc.

? & 

bœ)

œ

œ

π

œ. .

œ 

‰.

Œ

œ

? ƒ

‰.

Vibr. (arco)

> nœ #œ

nœ œ

œ

P

Vl. II

&

‰ ..

B

Vc.

Cb.

?

≈ # ∏

œ œ #  5

π

&

&

‰ .. ‰ ..

l.v.

Œ

 ∑ ∑

‰.

(catch)

&

?

>

n # œœ ◊

Vl. I

Vla.

‰..

92

Œ

‰.

Jœ J

Œ œ

l.v.

lip gliss

≈ Œ

˙.

#œ &

92

(

5

œ 

3

92

Pno.

gliss

bœ. .

Œ

l.v.

 (...)

‰.

Œ

 ∑

no vibr.

n ≥œ ˙ . F ∏

no vibr.

≥ b n œœ ˙˙ .. F ∏

no vibr.

# ≥œ ˙ . F ∏

no vibr.

˙.

F ∏

∑ 48

& &


94

Fl.

œ

œ

&

Œ

π

3

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&

r µœ

#œ. ≈ & # . π

&

œ 

lip gliss

œ) 

(µ )

J

3

?

œ n œ ..  n ..

&

1 corda

Œ

94

& 

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

œ

œ &œ &œ &œ ?

œ gliss( l œ .)

œ nœ nœ

Œ

b œ. n œ

#œ b œ

#œbœ

# œb œ

# œb œ

3

œ.

5

œ

gliss

˜ ~ (...) vibr. ~~~~~~~ µ

œ

3

œœ

˙

π µ vibr. B~~~~~~~~~~(...)

œ

k œœ ) œœ J

(

œ

π

œ œ

œ

no vibr.

?

œ

gliss

œ

no vibr.

œ J

(

b œœ )

œœ

œ

‰.

œ

3

‰ o

œ # Oœ œ œ Oœ œ Oœ œ Oœ œ œ œ Oœ Oœ ..

≈B o

œ œ b œO œ œO œ œ œO œ œO œ œO œ œ œO .. ∑

49

?

˙.

œ gliss ( n œ . )

Œ

repeat

œ

f

(...)

œ

œœ J

o

œœ

#œ nœ

∑ nœ

Pno.

Vl. I

œ 

&

94

94

Perc.

œ 

j3 œ #œ #

# œ µœ .  #

œO

‰ o

?


‰..

96

Fl.

& nœ

Œ

Ob.

&

Cl.

&

Tpa

&

Fg.

?

˘ ˘

. nœ #œ ‰ ƒ

? > nœ #œ

Œ

96

Pno.

ƒ

? 96

Perc.

&

>

‰. œ # n œ l.v. ◊  (catch)

Vl. I

Œ

Vla.

>≥

Œ

& nœ ‰.. nœ ƒ >≥

Œ

>≥

B  n œ ‰. #œ ƒ

?  n n œœ ‰ . ƒ

>≥ ?  n n œœ ....

M. Press

Cb.

. nœ #œ ‰

œ œ . (b œ )

ƒ

(

ƒ)

n >œ #œ

Vibr. (hard Mallets)

ƒ

(ƒ)

>≥

n n œœ

  nœ œ

 œ

3

 œœ

π

 œ

ƒ)

o

ƒ

50

˙˙ ..

Œ

Œ

>≥  n n œœ ....

Œ

˙˙ ..

Œ

M.Press

œ

(...)

‰..

>≥

(

 n n œœ ‰ .

Œ

Œ

Œ

>≥

ord.

‰..

ƒ

3

arco alla punta

ƒ)

# n œœ ..

 n œ ‰. #œ

 FLAUT

?

# n œœ

(

‰.

# n œœ ..

>≥

Œ

>

π

Œ ∑

‰. œ # n œ l.v. ◊  (catch)

*

& # n œœ ‰ . .

>≥

Vc.

˘ ˘

ƒ

Vl. II

nœ.

 96

Ÿ~~~~~~~~

arco alla punta

 œœ

π

 œ

 œ

3

œ

o

Œ


= 60aprox. ) ord. ~ Ÿ~~~~~~~ 3air Ÿ~~~~ ( q

accel.

ord.

air 98

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

Tpa

Fg.

Vla.

Vc.

Cb.

air

j

&

Œ

?

Œ

Œ

?

Œ

Œ

Œ

?

œœ # n œœ

l.v.

œœ

B ‰

π

 

Œ

Œ

œ ( b œ)

F

j

Ÿ~~~~~~~ œ ( b œ)

ord.

air

3

5

ƒ

brazzy

œ >f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ œ (b œ ) œ . ( b œ ) œ ( b œ )

œ.

π

f

Ÿ~~~~~~~~ ≈ n œ . ( b œ) f

ord. FLAUT Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

œ . ( bœ )

œ ( bœ )

π

‰.

Œ

Œ

Œ

( π)

Œ

F

FLAUT

3

π

n œ (b œ ) π

ord.

F

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FLAUT

œ ( b œ ) œ ( b œ ) œ (b œ )

 ∑

51

Ÿ~~~~~~~~~ œ . (b œ )

Œ

f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~3 3 j œ ( b œ) œ ( b œ ) œ( b œ ) œ ( bœ ) ord.

s.p. (ord.) ord. s.p. ord. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 3 3 j j ‰ œ( b œ ) œ ( b œ ) œ ( b œ )œ ( b œ ) œ (b œ ) œ ( bœ ) œ ( b œ ) œ( b œ ) œ ( b œ )

?  ?

b œ)

Ÿ~~~~~~

ord. 3

f

∑ nœ

(

Œ

Œ

3

œ.

F

&  &

n  . ( b œ)

π

F

Œ

98

Vl. II

Ÿ~~~~~~~

?

Vl. I

air

& # n œœ

œ ( n œ) œ (n œ ) œ . (n œ )

&

98

Perc.

‰ #

ord.

98

Pno.

3


súbito q = 40

100

Fl.

&

Œ

#œ  #

dolce

π

µœ #œ œ # 

Ob.

&

Cl.

&

Tpa

&

?

Fg.

? > nœ #œ

> n #n œœœ

100

Pno.

ƒ

? 100

Perc.

&

>

&

‰.

n # œœ l.v. ◊  (catch)

(

&

l.v.

ƒ)

 n b œœ ‰ .

Vl. I

Vl. II

Vla.

& Œ

?

?

˙

œ.

≈ Œ

˙˙ ..

œœ œ

no cresc.

˙

no vibr.

˙

œ

Œ

3

no cresc.

no vibr.

?  n n œœ ‰ .  & n œ ..

˙

ƒ

ƒ

˙˙

ƒ

>≥ ?  n n œœ ....

3

no cresc.

B  n œ ‰ . &  # œ .. #œ

M. Press

Cb.

 b n œœ ....

>≥

nœ nœ nœ #œ n n J 3

˙

no vibr.

>≥

Vc.

nœ..

no vibr.

& Œ

(...)

? 100

r

no cresc.

arco alla punta

 œœ

π

˙.

 œ

 œ

3

œ

o

Œ

œ ∑

52

œ

gliss


accel. molto 3

102

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&

œ #œ J

& Œ

œ^ ‰ .

œ

( π)

slap

f

‰ n >œ

f

3

& Œ

π

3

? Œ

f

b œv

f

n ˘œ

˘ bœ

f

3

3

nœ. π

? Œ

3

‰ bœ

(

n œ)

Cròtal (triangle Mallets)

& Œ

‰ nœ f

3

102

Vla.

& Œ

pizz.

ƒ

œ

& Œ

& Œ

Cb.

& ? Œ

∑ œ bœ.

Œ

gliss

(

Lœ )

≥3

ƒ

n œ)

nœ #œ

>

ƒ

>

ƒ

π

Œ

n # œœ

n ϲ gliss

arco

π

≤ gliss ‰ nœ ∏

&

&

>≥r — ƒ >≥r

— ƒ

Œ

Œ

∑ ∑

 b œ .. ‰.

l.v.

≥ œ ≈ 

 bœ

‰ bœ f >

(

3

3

œ.

‰. ‰

≈ ?‰ pizz.

3

Vc.

Œ

f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~

?

Vl. II

súbito q = 60

˙.

>—

gliss

n œ# œ

= 96)

secco

102

Vl. I

Œ

f

102

Perc.

(q

3

? Pno.

π

no decr.

>œ . ‰

‰ nœ

& ‰

slap

˙

n œn œn œ

>—

ƒ

arco

n >œ

Œ

Œ

œ

˙

f

Œ

‰ nœ 3

œ (

53

œ

p

œ

œ

f)

π

b >œ . f

‰ 3


104

Fl.

Ob.

Cl.

&  &

Œ

œ

œ > & J bœ

F f

? ‰ b >œ 3

f

104

& Œ

p

3

∑ ∑

œ

œ nœ.

>œ ‰.

p

P

Œ

Œ

P nœ

&

?

3

& ‰ bœ

l.v.

f

p

Œ

œ

‰.

l.v.

∑ (...)

∑ ∑ n œ≤ .

P

f

gliss

nœ.

P

‰.

œ  P

π

 œ 

alla punta

Œ

‰ bœ

>œ f

arco

3

& Œ ? œ

Œ

& 

f

nœ#œ

pizz.

Vc.

œ

5

Œ

104

Vla.

œ

Kœ )

œ ‰.

104

Vl. II

(

œ

&

Vl. I

gliss

Pno.

Perc.

œ.

F

œ

> & ‰ bœ 3

Fg.

Œ

œ

3

3

Tpa

π

Œ

œ

π

œ

3

≈ Œ

B

3

Cb.

? 

Œ

(IV)

œ

F 54

œ.

5

gliss

(

Kœ ) p

œ

œ

3


& ‰

nœ ‰ b

& ‰

> ‰ nœ

106

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

P

3

? ‰

œ

Œ

n œ> J

3

3

P

Œ

œ ‰.

> nœ.

œ.

f

π

nœ >f

œ

3

P

(

lip gliss

≈ Œ

P

106

&

?

& Oœ ‰ . 106

IV

f

pizz.

Vl. II

f

Vla.

≥ B bœ f

Vc.

Cb.

? ‰ ? Œ

3

3

nœ.

p

Œ

& bœ

nœ f

p

œ

P

Œ

‰.

b œ) arco

FLAUT

Cròtal

œ

(

5

œ ( b œ) œ

b œ)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~3~

n œ . ( b œ) P

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ n œ ( b œ) œ . ( b œ) p

gliss

f

#œ f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (

# >œ

‰.

Œ

Œ

(

n œ )( n œ)

l.v.

 ∑

≈ Œ

Œ

Œ

f

f)

(...)

Œ

j œ œ

Œ

p

Œ

≤j ‰. nœ œ ≥

?

3

Œ

P

&

p

(

Ÿ~~~~~~~~~~ > ≈ n œ . ( b œ) # œ ‰ .

Pno.

Vl. I

# œ ) ( n œ)

&

3

n œ ( b œ)

œ

f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3

106

Perc.

# >˙

3

f

3

& Œ & bœ > F

œ 

∑ nœ.

œ

P

f

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ > œ ( b œ ) œ (b œ ) ‰ J #˙ 3 π

55

f

œ

œ

gliss


108

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&

œ . lip gliss (K œ ) œ P

π

& & Œ

? Œ

Œ

3

Œ

& Œ

>

(

#œ.

œ

f 

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3

P

œ

nœ)

(

œ

n œ)

f

) (

‰ 3

>

(

(

π

& ΠPno.

f

?

Perc.

&

?

108

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& Œ

pizz.

& Œ

f

pizz.

(

j

Kœ)

π

œ

n œ)

œ ( n œ) f

# œn œ

π

Œ

f

(...)

Œ

Vibr. ( hard Mallets)

Œ

Œ

> bœ

Œ

arco

l.v.

F

(pizz.)

f)

56

P

l.v.

Œ

‰ bœ

#œ.

Œ

#œ.

3

p

(

(

≈ #œ.

3

P

f

#œ.

Œ

f

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~

pizz.

? Π?

f

pizz.

B Œ

3

> bœ

≈ 

f

p

108

π

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ # œ (nœ ) œ (nœ ) œ (nœ) œ. (nœ )

secco 108

lip gliss

3

œ

Lœ )

œ ( n œ) ( Kœ .)

n œ)

Œ

≥> bœ f

l.v.


110

Fl.

Ob.

5

& œ p

Cl.

Tpa

Fg.

f

Œ

3

S

˙ P

Vc.

Cb.

f

Œ

Œ

≈ nœ.

œ

f

p

‰. 5

f

l.v.

Œ

≈ nœ.

Cròtal

Œ

Œ

arco

f

P

arco

˙

œ

p

œ

œ

œ

gliss

P

P

(

3

 œ

Kœ )

jœ )

gliss (

f

π

‰.

≈ Œ

Œ

pizz.

≈ nœ.

l.v.

Œ

f

57

arco

≈ nœ. P

gliss

nœ.

&

π

l.v.

P

& ‰ nœ

j3 B œ

Œ

3

3

œ

π

f

‰ nœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 3 j3 j b œ b œ œ œ ( ) œ ( ) œ œ

& ‰ nœ

3

?

? 

π

5

?

œ

Œ

f

Vla.

5

110

Vl. II

P

œ gliss( K œ . )

nœ )

&

?

Vl. I

œ ‰.

? 

110

Perc.

R

110

Pno.

gliss (

3

& œ nœ J &

‰.

&

f

j œ)

(

π

≈ Œ


q

112

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

& ˙

Tpa

Fg.

= 96

Vc.

Cb.

f

? Œ 

Œ

Bongos (triangle Mallets)

Œ

l

yy yy f

>

F

inside (strings)

l.v.

Œ

Œ

Œ

&

& Œ

≥ n n O˙

112

Vla.

Œ

?

?

Vl. II

112

Vl. I

&

&

Perc.

œ ‰.

112

Pno.

B Š? Π?

Œ n œ≤ . π

œ≥œ

œ œœ ..

Œ

Ow

no vibr.

‰.

Œ

n œ≥œ ‰ .

Œ

f

arco

(no cresc.)

f

∑ 58


114

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

Tpa

Fg.

?

(F )

Œ

yy F

5

5

114

P

Vc.

Oœ gliss n( n Oœ ) ( ) J

Cb.

?

π

∑ pizz.

Oœ gliss ( b( b Oœ)) J

bœ nœ f

nœ 3

3

F

3

≤ ‰ nO nO#O nO Œ

FLAUT half press.

‰.

3

B

? Œ

l.v.

Oœ gliss( b( b Oœ )) J

3

Vla.

Œ

&

O & œ

l

y ≈ Œ

‰.

‰.

>

‰ ..

?

Vl. II

?

114

Vl. I

π

b Ok n O n Ok # Ok n Ok Πk p

&

Perc.

n Ok n O k

5

&

114

Pno.

‰.

Œ

& 

5

6

p

 ∑ ∑

59

&


116

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

& Œ

Œ

& Œ

π

&

Vla.

Cb.

nœ #œ œ

F

5

∑ ∑

&

?

Œ

Œ

& Œ

>

Œ

half press. FLAUT

‰.

Œ

≈ 6

O & œ

gliss (

n( n Oœ ))

n ≈ n n # n n # n b π

6

6

n b ? ≈n n n #  n ‰. π

6

 y.

π

3

 œ#œ nœ P

l.v.

Œ

 ∑

P

6

ord.

l

y

Œ

half press. FLAUT

>r

ord. œ gliss — n  # œ # 

Œ

3

& Œ

?

(F )

half press. FLAUT

Vc.

116

Vl. II

F

?

Vl. I

ord.

5

?

116

Perc.

nœ —

6

nœ #œ b n nœ n  #  # n n (1/2 air)

5

ord.

π

&

116

Pno.

n nœ n # n

nœnœ

(1/2 air)

5

n n Oœ J

F

≈ ‰.

3

O˙  Œ

6

‰ b b Oœ 

 ( (

3

 œO

 œO

P

gliss

J 

P

gliss

P

6

60

( (

bb O˙))

gliss

nn Oœ))

gliss

 œO


118

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&

&

& Œ

Œ ∑

?

118

& Pno.

118

Perc.

Œ

? 118

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

gliss

nO

& ((n ˙))  & Œ ? Œ ?

>3

( ( 3

l 3

π

P

bb Oœ))

gliss

ord.

nœ #œ œ

Œ

 y

3

nn Oœ ))

( ( 3

bb O˙))

Œ

&

Œ

&

Œ

€ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ (b œ)

Œ

f

Œ

π

√ > n n œœ œ

Œ

Vibr. (hard Mallets)

J

Oœ 

half press. FLAUT

‰.

6

3

( (

≈ n n # n b

half press. FLAUT

Œ

π

ord. gliss — œ #  n #œ

π

nn Oœ))

F

6

Oœ 

œ#œ nœ n n # n  ≈ ‰. P

6

∑ ∑

61

 

6

f

3

o

ord.

6

6

 n n b ‰ n  n n n n n n # ‰. 6

o

gliss

p

π6

Œ

F

5

5

( (

F

6

keyboard

gliss

J 

ord. œ — œ œ

π

nœ #œ n # b n nœ

# n n

l.v.

 y

(1/2 air)

(1/2 air)

5

(F )

? Œ

Œ

&

n nœ n # n 5

œœ

l.v.

Œ

f


120

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

&

nœ œ bœ J

& ‰.

p

3

€ nœ f

p

‰.

l.v.

œ

?

P

Vla.

Vc.

Cb.

Œ

œ

p

œ

Œ

nœ.

Œ

3

& Œ

gliss

bb Oœ))

( (

gliss

œO

œO

3

gliss ( (

≤ bœ

? Œ

(pizz.) ? ≈ nœ.

‰ n b œœ

P

gliss (

p

3

b œ)

Œ

œ

gliss

(

n œ)

Œ

3

Œ

gliss

l.v.

‰.

bœ nœ

Œ

b œ) p

Œ

Œ

gliss

≤ n n Oœ ..

Oœ 

π

b œ)

œ

P

(

bœ ‰ bœ nœ 3

62

Œ

Π(

π

∏ B

P

œO

O jjœ))

&

j

KK Oœ)) J

( ( 3

π

√ bœ

∑ œO ..

≤ b b œO

Œ

≤ & n n O˙

œ

Œ

3

œ

‰ n b œœ

π

Vl. II

3

3

120

Vl. I

‰ œ bœ J

Œ

π

120

Perc.

œ

& & ≈

j nœ bœ. 5

? ≈ nœ.

Pno.

œ

3

&

&

œ bœ J

œ

&

120

‰ 3

‰ nœ


122

Fl.

Ob.

& Π&

≈ 

œ

Tpa

Fg.

? 122

& Pno.

P

?

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

— R

œ œ.

œ

Œ

Œ

& ≈ nœ.

gliss

3

 

3

(

œ

nœ) p

π

f

?

(F )

j  œ œ 3

œ

∏ 3

gliss

f

pizz.

Œ

F

gliss ( )

Œ

l.v.

π

˙

Œ

Œ

∑ ‰

π

5

5

Œ

œ

Œ

œ

‰.

(F )

P

Œ

pizz.

63

‰ œ œ

F

n >œ # œ #œ Œ

pizz.

F

œ œ ‰

Œ

F

f

pizz.

p

F

œ

π

≥come una oscil. # œ> µ œ # œ µ œ # œ µ œ # œ µ œ

π

p

?#œ

π

P

#

> #˙

#œ nœ

œ ‰.

S p

S F

Œ

Cròtal (triangle Mallet)

‰  

p

#œ bœ

Œ

SF

˙

& Œ

œ œ œ œ œ œ

f

P

F

Oœ B 

œ

f

# >˙

b >œ

. œ ‰

( )

Œ

l.v.

122

Vl. I

(nœ )

nœ nœ

# >œ & nœ œ.

l.v.

l.v.

122

 ( Kœ ) ‰ ( K )

 œ

(nœ)

# œ n œ n œ

≈ œ.

(F )

&

Perc.

œ

P

œ 

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

& ‰ nœ & Œ

3 ∏ possibile

3

Cl.

œ œ  

3

gliss

5

œ

arco

n ϲ

π

&


124

Fl.

œ

œ

& 

œ 

5

Ob.

&

Cl.

&

Tpa

Fg.

& ‰ ?

( )

π

œ

possibile

π

& Œ

Cb.

43 3 4

Œ

f

€ # >œ f

‰.

Œ

l.v.

Œ

l.v.

√ > n n œœ

‰.

€ # >œ l.v. ≈ ‰

√ > l.v. n n œœ ≈ ‰

&

Œ

Œ

Œ

Œ

# >œ

3 4 3 4

l.v.

√ > l.v. n n œœ ≈ ‰

43

&

43

?

3 4

& Œ

Œ

#œ.

œ

B

œ bœ

& ‰ ? Œ

5

œ

ord.

π

f

Œ

& 

arco

Vc.

. #œ ‰ 

Œ

124

Vla.

43

Œ

f

FLAUT

Vl. II

124

Vl. I

3 4

Œ

Pno.

Perc.

œ ‰.

Œ

& Œ

Œ

œ

3

124

 

5

arco

(IV)

5

f π

nœ œ nœ nœ nœ œ nœ nœ nœ œ nœ nœ nœ #œ nœ #œ #œ #œ

œ b œœ

π

˜ m.s.p. vibr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ µ

π

œ

œ

p

Œ

∏ arco

 #œ

f S π

Œ

gliss

j 

?

3

(

nœ )

gliss

n n œœ

π

gliss

64

(

µœ )

p

(III)

5

gliss

F

œœ

3

n# œœ ))

( (

gliss

n ≥œ

f

p

π

Jœ J œ ))

≈ Œ

FLAUT

5

P

( (

j  #( œ)

3

gliss

j  (n œ )

gliss

43 3 4 43

5

≈ # œ n œ n œ n œ 43

Π3

ord.

5

# œ≤ œ

œ

π

 

3

(

#œ)

gliss

(

nœ)

43


3 &4 Π126

Fl.

Ob.

Cl.

Tpa

Fg.

& 43 Œ

3

#

π

Œ

& 43

3 &4

 ‰

f

f)

√ n œœ n 3 &4 (

& 43 ?3 4

3

Vc.

Cb.

Sp

(

l.v.

‰.

>

f

‰.

b n œœ

(

Œ

p)

F

& 43

p)

F

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

> ‰ #œ n œ

Œ

3

r n œ b œ

œ

Œ

Œ

FLAUT

3 &4

Œ

pizz.

3

‰ 3

pizz.

‰ 3

B 43

pizz.

‰ 3

? 3 #œ #œ 4 ? 43

(

Œ

S p f)

Œ

nœ # œ (ord.)

126

Vla.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nœ bœ nœ œ ( bœ) œ (b œ ) œ ( b œ) n œ # œ # œ ≈ ‰. 6

‰ ∑

Marimba (hard Mallets)

126

Vl. II

ƒ

œ nœ #œ nœ

∏.

œ

#œ nœ #œ

6

π

6

ƒ

F

Œ

Œ

pizz.

5

‰ 3

pizz.

‰ 3

65

#œ f

n >œ f

n >œ f

b >œ f

> nœ f

> nb œœ

3

>

n # œœ #œ

3

3

3

‰ 3

3

3

€ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ # >œ ( n œ) 4 4

3

44

√ n n œ>œ # >œ ƒ

3

#œ ƒ

44 ‰

4 4

44

4 4

ƒ

44

4 4

44

3

n >œ

nœ ƒ

3

b >œ >

bœ ƒ

3

44

4 4

3

n >œ

44

4 4

5 ∏

4 4

6

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 3 > > j 3 ? nœ ‰. & 4 # ˙ (n œ ) œ ( n œ) n œ ( b œ ) œ ( b œ) œ ( bœ) n œ n œ n œ n œ € l.v. 3 #œ ‰. &4

Vl. I

( π)

3

126

Perc.

œ

f Sp

Pno.

˙

nœ ƒ

3


n œ b œ n œ# œ n œ n œB œ b œ µ œ n œ œ B # œ µ œ n œB œ# œ µœ n œ n œ nœ µ œ# œ 4 ‰ &4 128

Fl.

(

Ob.

Cl.

ƒ)

& 44 & 44 (

Tpa

Fg.

6

6

6

ƒ)

5

5

4 &4 Œ

5

Œ

‰ #œ 3

π

?4 4

Perc.

P

(√) œœ 4 &4

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ

Œ

π

& 44

?4 4

& 44

4 &4

B 44

?4 4

? 44

128

∑ #œ bœ

π

5

‰.

#œ #œ

Œ

3

œ nœ nœ bœ

( π)

Œ

˙

ƒ p

(€) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ (n œ) 4 œ (n œ) ‰ &4

128

6

nœ #œ nœ #œ nœ nœ #œ nœ #œ nœ nœ bœ nœ bœ #œ nœ

128

Pno.

? 

>

n # œœ

?

ƒ

66

Œ

n n œœ

# n ww

# n ww

no decr.

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

(

(

>

œ

(

secco

Œ

(

ƒ)

ƒ)

ƒ)

ƒ)

ƒ)

ƒ

(

(p)

arco

‰ n n œœ

(ord.)

p

arco

‰ n n œœ

(ord.)

π


q

130

&

43

&

43

3 4

3 4

&

Ob.

Cl.

& œ (

Fg.

? ? 130

Pno.

ƒ)

>

n # œœ

()

?

‰..

Œ

secco

>

Cb.

>

Œ

B œœ

‰..

? œM.œ Press.‰ . . ƒ

Œ Œ

# n œœ

œœ

Œ

(ord.)

‰..

Œ

Œ

&

3 4

&

43 43 3 4

n œ≤ . instabile ˙ .

π

M. Press.

43

‰..

3 4

œ ..

43

Œ

3 4

≤ œ gliss. >≥ n œ  #œ ≈ Œ

43

‰ Œ

π

œœ

n n œœ π

ƒ pizz.

≈ #œ π arco

œœ

arco

arco

&

# n œœ

muta a Picc.

n n œœ

>

3

 ∑

>

secco

n # œœ

n n œœ

&

>

Œ

&

?

ƒ

Vc.

secco

&

M. Press.

Vla.

n œœ

n n œœ

130

Vl. II

>

Œ

?

Vl. I

 ∑

130

Perc.

3 4

Fl.

Tpa

= 44

œ

gliss.

5

67

>≥

6

ƒ

ƒ

π


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per a Conjunt instrumental (Chamber Ensemble) MG046 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Goya, per a clarinet, clarinet baix, fagot, violoncel, contrabaix, 2 pianos i percussió. (disc LMG2040) MG065 Jesús Rodriguez-Picó (1953): A bao a qu, per a flauta, clarinet, saxòfon, violoncel i percussió). MG070 Felip Pedrell (1841-1922): Cant del Matí, per a violí, violoncel, piano i harmonium —orgue—. MG073 Llorenç Balsach (1953): Tres converses per a 10 instruments, per a flauta, Clarinet, Fagot, Trompa, Trompeta, Trombó, Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix. MG081 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Quintet de la nit i del dia, per a família de clarinets. MG091 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Sonades del vell record nou, per a quintet de metall. MG094 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Concert Equinoccial, per a percussió solista i quatre percussionistes. (discAH133) MG097 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Sonades de la calor del foc, per a flauta, clarinet, trompa, piano, violí, viola i violoncel. MG098 Òscar Briche (1976): Andante, per a viola (solo) i 13 instruments. MG107 Llorenç Balsach (1953): mÚSICA-mÀGICA, per a flauta, clarinet, violí, violoncel, piano i percussió. (discAH021) MG120 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Concertino, per a piano, cordes i percussió. MG144 Carles M. Eroles (1957): Abstrets, per a flauta, clarinet, violí, violoncel i piano. MG163 Anna Bofill (1944): Septet de set sous, per a flauta, clarinet, violí, violoncel, guitarra, percussió i piano. MG175 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Música de cambra núm. 1, per a flauta, percussió, piano, violí, i contrabaix. MG176 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Música de cambra núm. 2, per a clarinet, corn anglès, trompa, trombó, percussió, violí, viola i violoncel. MG187 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Complanta per Xile, per a clarinet, clarinet baix, percussió, 2 violins, viola, violoncel i contrabaix. MG205 Eduard Toldrà (1895-1962): Les danses de Vilanova, per a quartet amb piano i contrabaix (ad libitum). MG208 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Homenatge a Joan Prats, per a flauta, clarinet, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola, cello, amplificació i control electroacústic i actors. MG241 Joan Carles Blanch (1958): Fantasia temàtica, per a flauta, clarinet, violí, violoncel i piano. MG285 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Quadre, per a flauta, oboè, clarinet, percussió, piano, violins 1rs i 2ns, viola i cello. MG288 Joan Carles Blanch (1958): Somrad Balú, per a flauta, clarinet, saxòfon tenor, percussió i piano. MG323 Antoni Tolmos (1970): Espurnes, per a 2 veus, flauta, violoncel i piano.

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG373

Prägnanz (Marc Codina)  

MG372 Prägnanz (Marc Codina), per a grup instrumental

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you