Page 1

Portfolio Marek Lakoštík


Curriculum vitae Lebenslauf

Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Interiér Interieur

Vizualizácie Visualisierung


Ing. arch.

Marek Lakoštík Dátum narodenia Geburtsdatum

9. 3. 1986

Vzdelanie Schulausbildung 2008 - 2010

Slovenská technická univerzita v Bratislave Slowakische technische Universität Fakulta architektúry Fakultät für Architektur inžinierske štúdium Master Studium štúdijný program: architektúra, experimentálna a ekologicky viazaná tvorba Studiumsprogram: Architetktur, experimentelle und ökologisch Gestaltung

2008 - 2009

Università degli Studi di Firenze Universität Florenz Facoltà di architettura Fakultät für Architektur

2004 - 2008

Slovenská technická univerzita v Bratislave Slowakische technische Universität Fakulta architektúry Fakultät für Architektur bakalárske štúdium Bachelor Studium štúdijný program: Architektúra a urbanizmus Studiumsprogram: Architetktur und Stadtplanung

1996 - 2004

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku Gymnasium St. Andreas in Ružomberok

1993 – 2004

Súkromná základná umelecká škola Privat Kunstschule výtvarný odbor Kunstbereich 1. a 2. stupeň 1. und 2. Grad

1993 – 2000

Základná umelecká škola v Ružomberku Kunstschule in Ružomberok hudobný odbor: gitara a hudobná teória Musikbereich: Gitarre und Musiktheorie 1. stupeň 1. Grad


Curriculum Vitae Lebenslauf Pracovné skúsenosti a znalosti Berufsaulbilfung und Kenntnisse 2010-...

SZČO Selbstständige

2008 - ...

Synergies architects s.r.o., Bratislava architekt Architekt

2007 - ...

Štor CAD Computers s.r.o., Bratislava CAD application engineer - technická podpora pre softvér Autodesk Revit, školenia pre komerčných zákazníkov a študentov FA a SvF STU, projekčné práce CAD application engineer - Unterstützung für Autodesk Revit Software, Ausbildung für gewerbliche Kunden und Studenten, Projektierungsarbeiten

2006

Ing. arch. Andrej Papp, Bratislava projekčné práce Projektierungsarbeiten firma HIS, Nitra architektonické štúdie Entwurfsarbeiten

Počítačové znalosti PC Kenntnisse

Windows; Microsoft Office; Revit Architecture; AutoCAD; Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom; TechSmith Camtasia, CorelDRAW, Corel Photopaint; 3dsMax + Vray, Autodesk Ecotect Analysis, Autodesk Stitcher Unlimited, HDR Soft Photomatix Pro

Jazykové znalosti Sprachkenntnisse

aktívne: anglicky, nemecky, taliansky Aktivkenntnisse: Englisch, Deutsch, Italienisch

Vodičský preukaz Führerschein

skupina B Klasse B

Záujmy Interesse

cestovanie, vysokohorská turistika, cyklistika, skialpinizmus, umenie, kreatívna tvorba Reisen, Bergwandern, Radfahren, Skitouren, Kunst, Kreative Gestaltung 2

3


Rodinn媒 dom Einfamilienhaus Lozorno

P么dorys 1.PP Untergeschoss

P么dorys 1.NP Erdgeschoss

P么dorys 2.NP Obergrschoss


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Autor Marek Lakoštík Autor 4 Štúdia, DUR Entwurf, Baugenehmigung 2013

5


Rekonštrukcia administratívnej budovy Rekonstruktion der Bürogebäude Thámova ulice, Praha CZ

229

30.21 m²

228

226

16.12 m²

225

85.93 m²

140

116.08 m²

274

589.96 m²

250.15 m²

227

26.30 m²

106

141

25.69 m²

11.85 m²

133

142

224

12.25 m²

4.83 m²

V4

258

3.78 m²

143

1.78 m²

142

102a

3.17 m²

105

3.87 m²

3.19 m²

Š3

8.25 m²

3.56 m² 12.34 m²

141

2.56 m²

3.70 m² 2.04 m²

Š1

104

3.85 m²

1.74 m²

14.21 m²

119

14.48 m²

115

1.94 m²

V1

3.60 m²

V2

3.60 m²

120

10.39 m²

121

201

7.52 m²

40.16 m²

V3

3.60 m²

220

4.18 m²

118

19.27 m²

6.91 m²

Š2

0.35 m²

109

110

12.08 m²

122

116

123

15.05 m²

74.31 m²

12.62 m²

Komunikace

125

111

42.19 m²

117

12.84 m²

Š1

612

8.46 m²

2.70 m²

613

214

15.40 m²

4.66 m²

219

614

15.40 m²

14.48 m²

205

1.26 m² 203 204 4.21 m² 1.26 m²

Š1

202

3.38 m²

215

1.94 m²

V5

V1

3.60 m²

3.98 m²

216

15.16 m²

V2

3.60 m²

16.13 m²

WC VIĎ 2.NP

V3

3.60 m²

Š3

615

1.94 m²

V2

V1

3.60 m²

3.60 m²

3.98 m²

Š4

Š2

0.35 m²

0.35 m²

630

5.30 m²

620

5.00 m²

616

15.94 m²

V3

619

3.60 m²

14.60 m²

617

9.84 m²

618

5.60 m²

Š4

0.35 m²

VOLITEĽNÉ (V PRÍPADE VIACERÝCH NÁJOMCOV)

221

Kancelářské prostory

405.40 m²

Obchodní prostory 41.48 m²

213

4.66 m²

Kancelářské prostory

129

112

0.77 m²

201

22.97 m²

Garáže

124

10.53 m²

21.18 m²

8.42 m²

223

18.54 m²

2.59 m²

8.50 m²

2.70 m²

3.40 m²

206

Š5

Š3

212

207

211

1.26 m²

114

108

9.95 m²

209

1.26 m² 208

210

1.26 m² 4.79 m²

113

5.59 m²

103

130

7.70 m²

102b

226.59 m²

259

8.74 m²

V4

3.78 m²

101

132

3.89 m²

628

7.36 m²

Š12

4.75 m²

Skladové prostory

127

86.18 m²

128

2.92 m²

1.NP

Pôdorys 1.NP Erdgeschoss

Technické prostory Toalety

2.NP

Pôdorys 2.NP Obergrschoss

621

409.86 m²

Komunikace

Kancelářské pr

Technické prostory

Komunikace

Terasy

Technické pros

Toalety

Toalety

Pôdorys 3.-7.NP 2-6. Obergrschoss


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Perspektíva Perpektive

Interiér Interieur

Autor Marek Lakoštík, Marek Németh, Eva Spáčová Autor Štúdia, Realizačná dokumentácia Entwurf, Ausführungsplanung 2013

6

7


Rodinný dom Einfamilienhaus Kostolište

Perspektíva Perpektive

Perspektíva Perpektive Pôdorys 1.NP Erdgeschoss


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Pohľad západný Westliche Ansicht

Pohľad južný Südliche Ansicht

Pohľad východný Östliche Ansicht

Pohľad severný Nordliche Ansicht

Autor Marek Lakoštík, Marek Németh Autor Štúdia Entwurf 2013

8

9


Obchodné centrum Geschäftscentrum XAWAX, Bardejov

+15.290

+12.700

Polyfunkčný objekt Xawax

Premostenie Kellerovej ul.

+15.430

Katastrálny úrad

Obvodný úrad

REZOPOHĽADY NAVRHOVANÝ STAV +21.960

+18.320

+9.050

+3.140 4.5 m

-1.360

Kellerova ul.

-1.280

Južný pohľad

+9.050

+12.700

Katastrálny úrad

Premostenie Kellerovej ul.

Polyfunkčný objekt Xawax

+21.960 +18.320

+15.290

Obvodný úrad

+33.000

Centrum voľného času

Bazilika Sv. Egídia

Pohľad južný Südliche Ansicht

+15.430

-1.280

Kellerova ul.

-1.360

4.5 m

+3.140

Severný pohľad

Pohľad severný Nordliche Ansicht XAWAX POLYFUNKČNÉ CENTRUM - PREMOSTENIE KELLEROVEJ ul. & CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, BARDEJOV

± 0,000 = 271,810 n.m.

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Autor : Ing.arch.Peter Doričko

Investor: XAWAX spol.s.r.o.,Bardejov

Foto Foto č.výkresu 16

jún 2011


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Perspektíva Perpektive

Perspektíva Perpektive

Autor Peter Doričko Autor Štúdia, DUR, Realizačná dokumentácia Entwurf, Baugenehmigung, Ausführungsplanung 10

11


Smuteční síně řepského hřbitova Trauerhalle am Řepsko Friedhof Praha CZ

Priečny rez Querschnitt

Pôdorys 1.NP Erdgeschoss

Pozdĺžny rez Längsschnitt


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Autor Eva Spáčová Marek Lakoštík Autor 12 Súťaž Wettbewerb 2012

13


Rekonštrukcia administratívnej budovy Rekonstruktion der Bürogebäude CHEMES Humenné

Perspektívy Perpektiven


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Perspektíva Perpektive

Autor Marek Németh, Marek Lakoštík, Eva Spáčová Autor Súťaž Wettbewerb 2012

Situácia Lageplan 14

15


Prestavba objektu na bar Umbau der Gebäude zu Bar Hanoi, Vietnam

Interiér Interior







 

 









































 

Pôdorys 1.NP Erdgeschoss   



Fasáda Fasade





Vizualizácia Visualisierung

Autor Marek Lakoštík Autor Štúdia Entwurf 2011


Rodinný dom Einfamilienhaus Lamač, BA

Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Perspektíva Perpektive Pôdorys 1.NP Erdgeschoss

Pôdorys 2.NP Obergrschoss

Perspektíva Perpektive

Autor Rastislav Maličký (NeoFun) Autor DSP Genehmigungsplanung 2010 16

17


Prieluka Baulücke Ulica SNP - Pribinova ulica, Hlohovec 32 4

334 /1

326 308

325

3 6/ 33 6/4 33

327

322

329/1

339

334/3

332 15 m²

vstup BILLA 162 m²

312/3

335

31 2/ 2

321 95 m²

337

3 33 36 / 6/ 1 2

870 m²

36 m²

91 m²

331 m²

313

88 m²

vstup BILLA

15 m² 80 m²

1059

316 /1

1062

63 /1

315 vstup BILLA pasáž

1060

/2

10

6 31

SYNERGIES architects Situácia Lageplan

07

Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Marek Lakoštík

Perspektíva Perspektive SYNERGIES architects

Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Marek Lakoštík


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Billa pasáž Perspektíva Perspektive

A08

HLOHOVEC

Perspektíva vstup odPerspektive Pribinovej ulice SYNERGIES architects

Autor Marek Németh, Marek Lakoštík Autor Návrh, Feasibility Study Entwurf, Machbarkeitsstudie 2012 vizualizácie prieluka ulica SNP - PRIBINOVA ulica Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Marek Lakoštík

18

19


Poľovnícka chata Jägerlandhaus Humenné

SYNERGIES ARCHITECTS s.r.o.

Ing. arch. Ivana Senteská, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Marek Lakoštík, Ing. arch. Filip Krump

08

AXONOMETRIA 2.NP

POĽOVNÍCKA CHATA, HUMENNÉ

Interiér Interieur

SYNERGIES ARCHITECTS s.r.o.

Ing. arch. Ivana Senteská, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Marek Lakoštík, Ing. arch. Filip Krump


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Vizualizácia Visualisierung

Vizualizácia Visualisierung

Autor Marek Lakoštík Marek Németh Autor Štúdia, DUR, DSP Entwurf, Genehmigungsplanung 2011-2013 20

21


Rekonštrukcia osobného prístavu Rekonstruktion der Fährhafen LOD Bratislava

št

úr

ov

a

ho

vs

je sto

rad

do

šafárikovo námestie

ie

brež

o ná

skéh

vajan námestie ľ. štúra SNM

fajnorovo nábrežie

P

mólo 7 - P 47 mólo 5,4 - P 42, P43

mólo 8 - P 40

mólo 5,4 - P 42, P43

osobný prístav LOD

starý most

mólo 3 - P 41

01 Situácia Lageplan situácia_širšie vzťahy

synergies architects

Ing. arch. Marek Németh _ Ing. arch. Ivica Jakabovičová _ Ing. arch. Filip Krump _ Ing. arch. Marek Lakoštík _ Ing. arch. Marián Potočár

Vizualizácia Visualisierung


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Vizualizácia Visualisierung

Vizualizácia Visualisierung

Autor M. Németh, M. Lakoštík, I. Jakabovičová, Filip Krump, Marian Potočár Autor Súťaž Wettbewerb 2011

22

23


Urbanistická štúdia Städtebau Studien Zidiny, Bratislava

09

urbanistická štúdia: ZIDINY

variant 05 - perspektívy


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung variant 05 Areálu dominuje pešia promenáda bez prístupu vozidiel. Promenáda (vnútroblok) je výškovo umiestnená o 1,5 podlažia nad areálovou komunikáciou do podzemných garáží. Dosiahlo sa tým optické i funkčné odčlenenie prostredia promenády od automobilovej dopravy. Pol podlažia tvorí navážka zeme pre výsadbu vzrastlej zelene. Lokálne je možné zvýšiť hrúbku zeminy terénnymi vlnami / kopcami až na cc. 3 m pre výsadbu vyšších stromov. Zemina v hrúbke pol podlažia /1,5 m/ umožňuje rôzne výškové osadenie objektov vo vzťahu k terénu. Parter obytných objektov je v závislosti od umiestnenia v rámci areálu možné využiť pre rôzne funkcie. Zapustením parteru o pol podlažia do terénu sa vytvorí zvýšené obytné prízemie bez nutnosti zdvíhať objekt o celé podlažie. Zároveň to umožnilo pridať objektom jedno podlažie /plocha bytov zostáva, polyfunkcia je akoby v suteréne ale s možnosťou terasy v zeleni/. V tichších, bočných častiach promenády a na druhej strane objektov, kde je možné v parteri umiestniť nerušené predzáhradky, navrhujeme tieto priestory určiť na odkúpenie. Týmto sa vytvorí prirodzená pohľadová bariéra a prízemné byty získajú veľkú pridanú hodnotu. V rušnejších častiach promenády je vhodné umiestniť v parteri drobnú polyfunkciu /obchody, služby, relax, šport/, aby tieto priestory žili aj cez víkendy a počas dňa. Kopírovanie terénu podzemnými parkoviskami minimalizuje nutnosť výkopových prác, znižuje prácnosť i realizačné náklady. Umožňuje zároveň znižovať výšku jednotlivých objektov s klesajúcim terénom. Celkové pohľady, priehľady a veduta je výškovo členená tak, aby bola dosiahnutá predpísaná priemerná podlažnosť 5 nadzemných podlaží určená územným plánom. Výškový rozdielu medzi jednotlivými objektami zatraktívňuje priehľady z promenády aj z jednotlivých bytov. Objekty sú podľa umiestnenia na pozemku štvor, päť alebo šesť podlažné. Popri prístupovej ceste na severovýchode umiestňujeme vyššie bytové domy - majú lepší výhľad do doliny ponad nižšie objekty, ktoré sa nachádzajú na juhozápade. Takýmto spôsobom dosiahneme hmotovo - priestorovú rôznorodosť a pestré výškové členenie i napriek pomerne hustej zástavbe. Pri predaji bytov to zároveň umožňuje vyhovieť aj klientov s požiadavkou na menší počet bytov v objekte.

legenda vstup do objektov vjazd do podzemnej garáže

07

urbanistická štúdia: ZIDINY

Situácia Lageplan

variant 05 - situácia

Autor Marek Németh, Róbert Štrigner, FIlip Krump, Marek Lakoštík Autor Návrh, Feasibility Study Entwurf, Machbarkeitsstudie 2012

24

25


Návrh prestavby objektov Umbauvorschlag der Objekten Františkánske námestie, Bratislava


ArchitektĂşra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Autor Synergies architects + Kleinert architects Autor NĂĄvrh, Feasibility Study Entwurf Machbarkeitsstudie 2012

26

27


Polyfunkčná budova Mehrzweckgebäude Wolkrova ulica, Bratislava

Pôdorys 2.NP 1. Obergeschoss

Pôdorys 1.NP Erdgeschoss Interiér Interieur


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Pohľad východný Östliche Ansicht

Pohľad západný Westliche Ansicht

Pohľad južný Südliche Ansicht

Pohľad severný Nordliche Ansicht

Vizualizácia Visualisierung

vedúci práce Jozef Kollár, PhD. Leiter Autor Marek Lakoštík Autor Bakalárska práca Bachelor Projekt 2008

28

29


Základná škola v štandarde EPD Grundschule im EPD Standard Petržalka, Bratislava

Pôdorys 1.NP Erdgeschoss

Priečny rezopohľad Querschnitt/Ansicht

Priečny rez Querschnitt

Perspektíva Perspektive


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Pohľad severný Nordliche Ansicht

Pohľad západný Westliche Ansicht

Pohľad východný Östliche Ansicht

Pohľad južný Südliche Ansicht

Interiér Interieur

vedúci práce Henrich Piffko PhD Leiter STU Bratislava FakultaLakoštík architektúry Autor Autor Marek vedúci práce Ing.arch. Henrich Piffko, PhD. 30 Bakalárska práca Bachelor Projekt 2008 2007/2008

31


Múzeum Museum Volkswagen, Bratislava

Priestorová konštrukcia strechy Dachraumstruktur

Pôdorys 1.NP Erdgeschoss

Priečny rez Querschnitt


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Interiér Interieur

Pohľad východný Östliche Ansicht

Pohľad severný Nordliche Ansicht

Pohľad južný Südliche Ansicht

Pohľad západný Westliche Ansicht

vedúci práce doc.Fakulta Juraj Havaj Leiter STU Bratislava architektúry vedúci práce doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc. Autor Marek Lakoštík Autor 2007/2008 Školská práca Schularbeit 2007

32

33


Polyfunkčná budova Airportforum Mehrzweckgebäude Airportforum Bratislava

Perspektíva Perspektive

Katalógový pôdorys Kataloggrundriss

Autor Peter Bobus Architekten Autor Projektová dokumentácia Projektdokumentation 2011


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Perspektívy Perspektiven

Pohľad uličný Strassennsicht

Pohľad dvorný Hofansicht

Autor Marek Lakoštík, Andrej Tušan Autor 34 Štúdia Entwurf 2007

35


Solarcity Technické sklo Bratislava

Perspektíva Perspektive

3D rez 3D Schitt

Perspektíva Perspektive


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Situácia Lageplan

Funkčná analýza Funktionanalyse

vedúci práce prof. Robert Špaček Leiter Autor Marek Lakoštík Autor Diplomová práca Diplomarbeit 2010

36

37


Rekonštrukcia meštiackeho domu Rekonstruktion des bürgerlichen Haus Laurinská ulica, Bratislava

Perspektíva Perspektive Pôdorys 2.NP 1. Obergeschoss

Pôdorys 1.PP Kellerschoss

Pôdorys 1.NP Erdgeschoss

Pozdĺžny rez Längsschnitt

Priečny rez Querschnitt


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Pohľad západný Westliche Ansicht

STU Bratislava Fakulta architektúry vedúci práce Ing.arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. konzultant PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 2006/2007

Pohľad východný Östliche Ansicht Pohľad južný Südliche Ansicht

vedúci práce Andrej Bottek, PhD. Leiter Autor Marek Lakoštík Autor Školská práca Schularbeit 2006

38

39


Rozšírenie lôžkovej kapacity zlepšenie logistiky Rekonstruktion des bürgerlichen Haus ŠN sv. Svorada, Nitra

Perspektíva Perspektive

Perspektíva Perspektive


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Autor Vladimír Novotný, Marek Lakoštík, Andrej Tušan Autor Štúdia Entwurf 2006

40

41


Obytný dom Wohnhaus Dunajská Lúžna

Pôdorys 1.NP Ergeschoss

Pôdorys 2.NP 1. Obergeschoss

Pozdĺžny rez Längsschnitt

Priečny rez Querschnitt


Architektúra a urbanizmus Architektur und Stadtplanung

Pohľad južný Südliche Ansicht

Pohľad východný Östliche Ansicht

Pohľad západný Westliche Ansicht

Pohľad severný Nordliche Ansicht

vedúci práce Schleicher, PhD. Leiter STU A. Bratislava Fakulta architektúry vedúci práce Ing. arch.Lakoštík Alexander Schleicher, Autor Marek AutorPhD. 2007/2008 Školská práca Schularbeit 2008 42

43


InteriĂŠr Interieur Millenium Tower 45.OG, Wien


Interiér Interieur

Autor Ivana Senteská, Eva Spáčová, Marek Lakoštík Autor Štúdia Entwurf 2012

44

45


Interiér apartmánu E22 Interieur der Ferienwohnung E22 Štrbské pleso, Vysoké Tatry


Interiér bztu Interieur der Wohnung Kalvodova, Brno

Interiér Interieur

Autor Ivana Senteská Autor Štúdia Entwurf 2011

46

47


600

800

200 300 300 300 300 300

Poznámky: Všetky zmeny, farebné riešenia a povrchové úpravy treba konzultovať s autorom interiér. návrhu pred umiestnením na stavbu Všetky rozmery a polohy prvkov si dodávateľ musí pred dodaním overiť na stavbe Všetky rozmery a polohy prvkov vo výkresoch aj v špecifikáciách sú uvedené vždy v milimetroch NÁZOV ZÁKAZKY

850

300 265

300

300

265

150

262

POHĽAD 04E2

300

331

POHĽAD 05E3

INVESTOR

AUTOR NÁVRHU NÁZOV VÝKRESU

INTERIÉR BYTU 6C11, OBJEKT C, RETRO Ing. Vladimír Husár

KÚPEĽŇA + WC

ČASŤ KÓD VÝKRESU

KÓD ZÁKAZKY

VYPRACOVAL

Ing. arch. Marek Lakoštík STAVEB. OBJ.

VÝSTUP

E1AI C V F_1111_RETRO_10_2011

Ing. arch. Marek Lakoštík SADA

VÝKRES Č.



DODATKY

REVÍZIA

02

MIERKA

N

POHĽAD 04E1

265

250

350 300 200 300 300 300 300

300 300 300

2065

300

300

600

POHĽAD 05E2

300

200

200 300

300

600

300

200 300 300 300 300 300

655

450

458

560

300

358

300 300

300 300 100 150 600

300 300 600

458

POHĽAD 05E1

600

300

300 300

458

403

600

510

1,5% 458

560

300

200 300 300 300

400

300

685

400

100

POHĽAD 04E4

300

475 600 680

450

300

940 446

588

POHĽAD 04E3

Vývody na pračku  studená voda  kanalizácia

300

150

300 300 250

1000

1150

75 680

Vývody na umývadlo  studená voda  teplá voda  kanalizácia

458

600

760

458

05E2

1.40 m² F02C 11

600

300 383

300

300

383 150

150

330

300

300 300

150

260

410

300

800

110

300

ovládanie podlahového vykurovania a svetla na skrinke

100

180

290

370

05E1 8

10

410

2100

85

600 1350

9 05E3

390

2050

3 04E3

800

6C115 WC

380

475

2 m²

2

900

114 eľňa

F02C

600

04E2

4

390

200

ventilátor

04E1 1

205

Interiér bytu Interieur der Wohnung Nevädzová, Bratislava

DÁTUM

1 : 25 18.12.2011

FORMÁT



 18. 12. 2011 17:08:26


100

detail D01

980

100

401

strop

+2.555

404

+2.450

detail D01

30 až 40 mm

+2.555

105

105

404

+2.362

SDK podhľad

1056

500

LED pásik

207

530

600

200 200 400

1100

207

660

305 750

repro R

750

DETAIL D01 M 1 : 5 TM 201

200

200

1000

1330

202

1100

206

HDMI+230V

1300

201

repro L

305 201

DO VÝŠKY JESTV. ZÁSUVIEK VĽAVO

805 804 804

2555

305

2450

2080

2450 2555

2555

250

400

201

600

+0.000

POHĽAD 02E5

POHĽAD 02E6

CHRÁNIČKY NA KÁBLE

201 202 203 206 207 210 601 602

TM

DOPLNENÝ 2X KÁBEL NA REPRO ZA SEDAČKOU

404

+2.555 +2.450

detail D01

401 402

105

+2.555 +2.450

detail D01

2450

2555

602

400

408

VÝROBCA ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ Philips

402

Philips

404 406 408

Podľa špecifik. dodávateľa Podľa špecifik. dodávateľa Philips

207

1200

1200

210

POHĽAD 02E7

NÁZOV ZÁKAZKY

POHĽAD 02E8

400

+0.000

04 SVIETIDLÁ C61102

 SmartSpot Zapustené bodové svietidlo 57983/48/16 SmartSpot Zapustené bodové svietidlo 57983/48/16 LED pásik LED pásik 

POZNÁMKA

O

ZÁVESNÉ SVIETIDLO  LUSTER SVIETIDLO ZAPUSTENÉ DO SDK SVIETIDLO ZAPUSTENÉ DO SDK PODSVIETENIE SDK  LED PÁSIK 5W/m 8,1m LED PÁSIK V LIŠTE ZAFRÉZ. DO LINKY, 15W/m 2,45 m LAMPA STOJACA

08 ELEKTRO C61102 MODEL

VÝROBCA

851 Philips

INVESTOR

+0.000

MODEL

POZNÁMKA

TV

Poznámky: Všetky zmeny, farebné riešenia a povrchové úpravy treba konzultovať s autorom interiér. návrhu pred umiestnením na stavbu Všetky rozmery a polohy prvkov si dodávateľ musí pred dodaním overiť na stavbe Všetky rozmery a polohy prvkov vo výkresoch aj v špecifikáciách sú uvedené vždy v milimetroch

202

207

POZNÁMKA

KUCHYNSKÁ LINKA Obývačková stena

ZMENY: 12.11.2011  doplnený detail D01 14.11.2011  doplnené chráničky na káble + upresnenie polohy hlavného svietidla 401 a TV 20.11.2011  doplnený kábel na repro 2x za sedačkou

2935

202

03 STOLÁRSKE VÝROBKY C61102 MODEL

VÝROBCA

TM 601

POZNÁMKA

Stolička jedálenská Sedačka Bloom bed 1850x2230x100h Jedálenský stôl 1200x700x750h Konferenčný stolík 90x90x43h Kreslo Záves Záclona

301 ATYP 305 ATYP

TM 404

02 NÁBYTOK A DOPLNKY KUPOVANÉ C61102 MODEL

VÝROBCA ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÝ

AUTOR NÁVRHU NÁZOV VÝKRESU

INTERIÉR BYTU 6C11, OBJEKT C, RETRO Ing. Vladimír Husár VYPRACOVAL

Ing. arch. Marek Lakoštík

OBÝVACIA IZBA

ČASŤ KÓD VÝKRESU

STAVEB. OBJ.

VÝSTUP

SADA

VÝKRES Č.

DODATKY

 E1AI CLakoštík V Autor Marek Autor Realizačná dokumentácia Ausführungsplanung 2011 DOPLNENÝ 2X KÁBEL NA REPRO ZA SEDAČKOU

KÓD ZÁKAZKY

F_1111_RETRO_10_2011

Ing. arch. Marek Lakoštík REVÍZIA

004

48

MIERKA

M 1:25

DÁTUM

20.11.2011

49

FORMÁT




Interiér apartmánu E22 Interieur der Ferienwohnung E12 Štrbské pleso, Vysoké Tatry


Interiér Interieur

Autor Ivana Senteská, Marek Németh Autor Realizačná dokumentácia Ausführungsplanung 2010

50

51


Administratívna budova Bürogebäude Ružomberok | Administratívna budova Bürogebäude Martin

Vizualizácie Visualisierung 2013


Bytové domy Wohnhäuser St. Pölten

Vizualizácie Visualisierung

Vizualizácie Visualisierung 2013

52

53


Rekonštrukcia bytového domu Rekonstruktion des Wohnhaus Lilienbrunngasse Wien

Vizualizácie Visualisierung 2010


Vizualizรกcie Visualisierung

Vizualizรกcie Visualisierung 2012

54

55


Rekonštrukcia bytového domu Rekonstruktion des Wohnhaus Grünentorgasse, Laimgrubengasse, Pelikangasse Wien

Vizualizácie Visualisierung 2011


Vizualizรกcie Visualisierung

Vizualizรกcie Visualisierung 2012

56

57


Obytný komplex Machnáč Wohnkomplex Machnáč Bratislava

Vizualizácie, Marketingové podklady Visualisierung, Marketing unterlagen 2011


Obytný dom Hlbinná Wohnhaus Hlbinná Bratislava

Vizualizácie Visualisierung

Vizualizácie, Marketingové podklady Visualisierung, Marketing unterlagen 2011

58

59


MMXIII VeternĂĄ 6 034 01 RuĹžomberok Slovensko tel +421 908 956 624 lakostik@gmail.com lakostik.host.sk

Portfolio  
Advertisement