Page 1

,]UHGHQ86,. ,]UHGQHLQRYDFLMH.


Barva: kratek uvod (1 od 4) Zaščita kovinskih površin ima 2 cilja: ZAŠČITA POVRŠIN PRED ŠKODO, KI JO POVZROČA OZRAČJE IN KEMIČNE SNOVI IZBOLJŠATI VIDEZ

Osnovni pojmi

Barve so običajno pojavljajo v tekoči obliki, nakar z uporabo različnih tehnik (ličarski čopič, sprej, itd..), ter po fizičnem ali kemičnem postopku, prevzamejo različne značilnosti in se preoblikujejo v tanko in trdno plast, ki se imenuje film.

Popravilo barve (ličenje)

Ponovno ličenje avtomobila praktično sledi prvotnemu postopku barvanja. Uporabijo se nekatere značilnosti proizvodov in različne temperature sušenja. Proizvode, ki se uporabljajo za popravilo avtomobilov je mogoče povzeti, kot sledi:

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

2


Barva: kratek uvod (2 of 4) POLNILO (KIT): za zapolnitev manjših pomanjkljivosti pri izravnavi površine. ANTI-KOROZIJSKA TEMELJNA BARVA: zagotavlja, zaščito popravljene površine pred korozijo in oprijemljivost pri lakiranju. TEMELJNA BARVA: služi, kot podlaga za nanašanje laka in prispeva zaščiti kovinskega dela. BARVA: se uporablja za doseganje prvotnega videza popravljenih delov. Barve so lahko v tem primeru razvrščene, kot pri prvotni konfiguraciji (to pomeni, da so iste, kot pri proizvajalcih avtomobilov). Barve ali lake je mogoče razvrstiti na naslednji način: PASTELNI LAKI METALIK / PEARLESCENT ENOJNI ALI DVOJNI SLOJ Razliko med kovinsko in pastelno barvo je lahko prepoznati, zato ker je v kovinskih lakih nekaj pigmentov (glej razlago spodaj), narejenih iz zelo majhnih lusk aluminija. Razlika med enojnim in dvojnim slojem je naslednja: za enojni nanos, se uporabljena barva suši enkrat, da nemudoma doseže željen nivo sijaja. Z dvojnim slojem, postane barva avtomobila neprozorna. Sijaj in odpornosti, se pridobi z nanosom prozornega laka. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

3


Barva: kratek uvod (3 od 4) Komponente pri lakiranju

Vsak lakirni proizvod ima naslednje sestavine: SMOLE: (obstajajo različne vrste smol): POLIESTRSKE: se široko uporabljajo za izdelavo polnila (kit), ki se uporablja pri kovinskih p. EPOKSIDNE: se uporablja za večjo oprijemljivost barve ali protikorozijsko zaščito izdelka. POLIURETANSKE: se pogosto uporablja za temeljno barbo in za nekatere lake. AKRILNE: se običajno uporabljajo za lake. PIGMENTI: pigmenti so prisotni v barvi, da ji dajo gladko koloraturo po uporabi. TOPILA: so potrebna za ohranitev barve v tekočem stanju in povečanje njene viskoznosti, tako, da se lahko barve uporabljajo s pnevmatskimi pištolami za pršenje.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

4


Barva: kratek uvod (4 od 4) Oprema za barvanje

Brizgalne pištole za barvanje so izdelane iz:

A POSODA za barvo (A) Razpršilni sistem s šobo (B), sprožilec (C) Priključek na cisterno s stisnjenim-zrakom (D) , z manometrom za regulacijo zraka (E)

B C

D

E

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

5


Namen uporabe lakirne komor ZDRAVSTVENA ZAŠČITA LIČARJA. Barva se običajno nanaša s pomočjo posebne razpršilne pištole, opremljene s posodico za barvo in priključene na gibko cev stisnjenega zraka. Tlak v posodi (približno 2-5 atmosfere) potiska barvo skozi posebno šobo, ki razprši barvo. Del izpršene barve se obdrži na površini, ki jo barvamo, preostali del pa se razprši v zraku (PRESEŽNE PRŠICE). Da bi se izognili presežnim pršicam (škodljive za zdravje), ki jih vdihava delavec, jih je potrebno odstraniti iz delovnega mesta s pomočjo pretoka zraka. "BREZ PRAŠNO" OKOLJE. Barvanje se mora vršiti v čistem in "brez-prašnem" prostoru. To pa zato, ker če so v prostoru prisotne nečistoče, le te težijo k sveže nanesenemu barvnemu filmu in ogrožajajo končni rezultat dela. SUŠENJE polakiranega izdelka. Kot je bilo že v uvodu omenjeno, vsebujejo barve, med odrugim, topila in katalizatorje, ki morajo izhlapeti, da se barve kristalizirajo. Ta proces lahko poteka po naravni poti, vendar traja dlje (nekaj ur ali celo dni) ali se pospeši z uporabo pretoka toplega zraka v kombinaciji z nadzorovano temperaturo. ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA ZRAKA. Pretok zraka, ki vsebuje presežne pršice gre lahko preko primernih filtrov, ki zadržijo visok odstotek delcev, ki onesnažujejo okolje.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

6


Splošne značilnosti lakirne komore A) LAKIRNA KOMORA: opredeljuje "območje ličenja". Mere morajo biti zadosti velike za za vozilo, ki ga bomo lakirali in za ličarja potreben prostor za za pravilen nanos barvey. B) GRELNO/PREZRAČEVALNA ENOTA: ta mora zagotoviti in dovesti v komoro potrebno količino zraka za odstranitev presežnih pršic. Zrak se ustrezno filtrira in ogreva z nadzorovano temperaturo. Isti sistem velja pri sušenju, ki se opravi v kratkem času, v naslednji delovni fazi. C) KONTROLNA PLOŠČA: se uporablja za zagon, nadzor in upravljanje vseh funkcij lakirne komore. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

7


Glavna delovna faza Faza lakiranje: to je faza, v kateri ličar nanaša barve. Kot smo že omenili, je med to fazo potrebno v lakirno komoro dovesti ustrezno količino zraka za odstranitev presežnih pršic. Doveden zrak mora biti ustrezno prefiltriran in po potrebi ogrevan. Grelno/prezračevalna enota sesa zrak od zunaj, nakar potuje skozi pred-filtre (če so vgrajeni), ki imajo funkcijo, da zadržijo grobo nečistočo prisotno v zraku. Pretok zraka, se ustrezno segreje, kadar je to potrebno, ko potuje skozi izmenjevalec toplote in je nato dovajan v prostor (običajno imenovan PLENUM), ki se nahaja na vrhu lakirne komore; njegova funkcija je, da enakomorno porazdeli zrak po celotni površini lakirne komore. Zrak nato potuje skozi "visoko-učinkovite" stropne filtre, ki zadržijo tudi najmanjšo nečistočo. Na tej točki pretok zraka vstopi v komoro, prehaja ob površini avtomobila in se odvaja skozi primerne odvodne odprtine, ki zraven posesajo presežne pršice barve. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

8


Proizvajalci nudijo dva glavna prezračevalna sistema za fazo lakiranja: A) VERTIKALNI PRETOK ZRAKA To je najbolj pogosto uporabljen sistem, ker porazdelitev pretoka zraka omogoča delavcu, da lakira v najboljših pogojih okrog celega vozila.

B) DIAGONALNI PRETOK ZRAKA Pri tem sistemu pretok zraka ni enakomerno porazdeljen. Na delovnem mestu (A) pretoka zraka praktično ni. Na položaju (C) je ličar obdan s pretokom zraka in posledično presežnimi pršicami. Položaj (B) je edini, v katerih lahko delavec barva v spremenljivih pogojih pretoka zraka.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

9


Faza sušenja Med procesom sušenja, na predhodno nastavljeni temperaturi, ki se giblje od 50°C do 80°C, se nanos na površini izdelka suši, topila in katalizatorji pa popolnima izhlapijo. V tej fazi prisotnost delavca v komori ni predvidena.

Glede na to, da potrebne temperature za sušenje v lakirni komori, s popolnim odsesavanjem zraka ne bi bilo mogoče doseči (kot se to dogaja v fazi lakiranja), razen če uporabimo visoko zmogljivi toplotni izmenjevalec, navadno uporabljamo DVA sistema za sušenje:

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

10


Delna recirkulacija toplega zraka V lakirno komoro se vedno dovaja 100% toplega zraka. 15% toplega zraka se odvaja, medtem ko se preostalih 85% ponovno potiska v grelno/prezračevalno enoto kjer se zmeša s svežim zrakom (okrog 15%) in ponovno dovede v komoro.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

11


Sistem z zmanjšanim pretokom zraka Ta sistem sušenja je mogoče doseči na dva načina. A) Zapora nameščen na dovodni enoti zraka je delno zaprta in za približno 40% zmanjša dovod zraka v grelno/prezračevalno enoto, ki ga potisne v komoro. Ta zrak se povsem odvaja ven brez ponovne uporabe.

B) Zapora se nahaja znotraj generatorja, tako da lahko ventilator 100% potiska zrak okrog zgorevalnega prostora. Enako kot v zgornjem primeru, 40% zraka vstopi v komoro in se potem odvede brez ponovne uporabe.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

12


Primerjava med sistemi za sušenje Sistem recirkulacije toplega zraka, v primerjavi s sistemom z zmanjšanim pretokom zraka, omogoča: Nižjo porabo goriva. Hitro doseganje nastavljene temperature sušenja. Možnost doseganja višjih temperatur sušenja. Bolj enakomerno porazdelitev temperature v notranjosti komore. Hitrost zraka in količina zraka, sta enaki, kot pri fazi lakiranja. Zmanjšanje časa potrebnega za sušenje, še zlasti za vodotopne barve.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

13


Primerjava lakirnih komor med fazo sušenja s količino zraka 20.000 m3 na uro

Edina teoretična prednost, ki izhaja iz "sistema z zmanjšanim pretokom zraka" je njegova nižja nabavna cena, zaradi česar je bolj primerna za nizkocenovne lakirne komore. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

14


Splošne značilnosti lakirne komore NOTRANJE DELOVNE DIMENZIJE: Dolžina = 6/7/8 m; Širina = od 3,5 m do 4 m; Višina = od 2,20 m do 3 m. A) PLENUM: to je zaprt prostor, ki se nahaja na vrhu lakirne komore, kjer zrak prihaja neposredno iz grelno/ prezračevalne enote. Ko je plenum zasičen, zrak prehaja skozi stropne filtre in vstopi v komoro spodaj. Funkcija plenuma je, da enakomerno porazdeli zrak v notranjosti komore. Večja kot je površina plenuma, bolj enakomerno porazdeljenost zraka dobimo. B) STROPNI FILTRI: njihov namen je, da zadržijo najmanjšo nečistočo prisotno v zraku, ki ga dovajamo v komoro od zunaj. Prednost tega sistema je v uporabi vrste filtrov, nosilni okvir filtra hkrati spaja tudi okvir s strukturo komore. C) LUČI: v želji, da bi imeli najboljše svetlobne pogoje, je priporočljivo, da vedno uporabljate posebne neonske cevi nameščene in nagnjene vzdolž stropnih filtrov ali vgrajene v steno komore. Luči ne smejo izkrivljati barvne zaznave ali ustvarjati senčnih con. V primeru potrebe za zamenjavo, morajo biti lahko dostopne. uporablja za zagon, nadzor in upravljanje vseh funkcij lakirne komore. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

15


Tla Obstajata dve glavni vrsti tal: A) DVIGNJEN KOVINSKI PODSTAVEK (ZM VERZIJA) Lakirna komora leži na kovinskem podstavku, ki je sestavljen iz osnove podlage, ter v celoti ali delno rešetkaste podporne površine. Podlaga mora imeti ustrezne odprtine za odvod zraka. Če podlaga ni poglobljena v tla, mora imeti ustrezne rampe za vstop. B) BETONSKA TLA (PC VERZIJA) Lakirna komora se položi na tla objekta, ko so gradbena dela zaključena, jama pa priključena na podzemni kanal, ki omogoča odvod zraka. Jama znotraj komore se pokrije z rešetkami. Tla imajo lahko eno vrsto rešetk (glej sliko A), dve ali tri vrste (glej sliko B) ali rešetke po celoti (glej sliko C).

A

B Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

16


Filtri V obeh primerih, se lahko v okvir rešetk položijo FILTRI iz STEKLENIH VLAKEN; njihova funkcija je, da zadržijo večino trdnih delcev prisotnih v pršicah.

Odvodni zračni kanal To je odvodni kanal komore iz katerega izstopa zrak ven. Na ta kanal je mogoče namestiti odvodno enoto, običajno opremljeno s sintetičnimi filtri, kot dodatno filtriranje zraka pred končnim izpustom v ozračje.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

17


Vrata za dostop Zasnovana so z dvema ali tremi krili in skupaj s tesnili zagotavljajo tesnenje komore. Jasno je, da morajo omogočati dostop za vozila, vendar ne smejo biti prevelika, da se izognemo vsem težavam glede zračnega tesnenja.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

18


Značilnosti kontrolne plošče Osnovne funkcije so: Električno glavno stikalo Motorji vklop/izklop Gorilnik vklop/izklop Luči vklop/izklop Nadzor temperature Signalne lučke za blokade in napake Varnostne kontrolne naprave

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

19


Določene značilnosti enote za ogrevanje/prezračevanje: PRED-FILTRI Funkcija sistema je, da zadrži grobe nečistoče prisotne v zraku. To je filter z učinkovitostjo približno 80-90% (razred EU4) s stopnjevalno gostoto, z namenom, da se ohrani visoka zmogljivost. Več sistemov je prevzelo rang od preprostih panelov do najbolj učinkovitih žepnih filtrov. V skupini pred-filtriranja igra pomembno vlogo spoj med filtrom in njegovim okvirjem, kot tudi med okvirjem in nasprotnim okvirjem.

P.S. V ekonomičnih komorah, skupina predfiltrov ni prisotna. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

20


Posebnosti grelno/prezračevalne enote: SPOJITEV Ta je sestavljena iz motorja in ventilatorja, ki sta ustrezno povezana. Običajno uporabljamo DVE vrsti:

Posreden spoj z jermeni in jermenicami VENTILATORJI Z NAPREJ ZAVITIMI LOPATICAMI POVEZANIMI Z JERMENOM IN JERMENICAMI Najpogosteje se uporabljajo pri domačih sistemih ogrevanja. Ti ventilatorji zagotavljajo dober zračni volumen s "prostim zrakom", ki pa se drastično zmanjša s povečanim padcem tlaka, v prostoru, kjer je vgrajen. Zaradi faktorja prenosa, povezanost jermena in jermenice, pomeni padec moči, 15% do 20% od uporabljene energije.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

21


Direkten spoj UPORABA VENTILATORJERV Z NAZAJ ZAVITIMI LOPATICAMI

Uporabljajo se v industriji, kjer so težki pogoji dela. Ti ventilatorji zagotavljajo optimalni "prosti zrak" volumen, ki je stabilen tudi pri povečanem padcu tlaka v prostoru, kjer so vgrajeni. S to vrsto spoja ni padca moči.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

22


Primerjava različnih vrst ventilatorjev

REVERSE BLADES FAN Zagotavlja SKORAJ NESPREMENJEN ZRAČNI PRETOK, celo, ko so filtri zamašeni. ZMANJŠANJE POGOSTOSTI ZAMENJAVE FILTROV. VISOKA UČINKOVITOST zahvaljujoč neposrednemu spoju motorja in ventilatorja. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

23


Primerjava različnih vrst ventilatorjev

Več kot 30% PADEC zračnega pretoka pri zamašenih filtrih. Krajši čas TRAJANJA FILTROV. NIŽJA UČINKOVITOST zaradi spoja med motorjem in ventilatorjem z uporabo prenosnega sistema z jermenom in jermenico. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

24


Sistem za ogrevanje. Na splošno se uporabljata DVA sistema 1a) Indirektni sistem izmenjave: izmenjevalec toplote Izmenjevalec toplote s plinskim ali oljnim gorilcem. Nekoč je bil to najpogostejši sistem, ker ga je bilo enostavno izdelatiake. Zrak za ogrevanje poteka preko sistema izmenjave, z drugimi besedami, plamen gorilca greje stene izgorevalne komore. Zunanje stene zgorevalne komore segrevajo zrak. Učinkovitost tega sistema se giblje med 80 in 85%, odvisno od tipa izmenjevalca toplote (4 krožno obračanje dima, itd). Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

25


Inštalacijska shema izmenjevalca toplote.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

26


1b) Indirektni sistem izmenjave: toplovodni grelec Uporablja se občasno, glede na specifične potrebe uporabnika, to je precej drag in zapleten sistem. Tudi ta sistem deluje po principu posredne izmenjave. V tem primeru mora biti kotel (bojler) za pridobivanje tople vode nameščen zunaj ogrevalno/prezračevalne enote. Topla voda se mora dovajati preko ustrezno izoliranih cevi do toplovodnega grelca znotraj grelno/prezračevalne enote. Zrak se segreva, ko potuje skozi tuljavo toplovodnega grelca. Ta sistem omogoča dober nadzor nad temperaturo zraka, vendar zaradi svoje nižje učinkovitosti ne more doseči visoke delovne temperature, kot jo lahko dosežemo s prejšnjim sistemom.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

27


2) Direktni sistem izmenjave Zrak se segreva neposredno s prehodom skozi plamen, ki ga ustvarja posebna vrsta plinskega ali LPG gorilca (običajno imenovan gorilec z direktnim plamenom)

Učinkovitost tovrstnega sistema je praktično 100%.

V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM SISTEMI ZA OGREVANJE, GORILEC Z DIREKTNIM PLAMENOM JAMČI: Izredni prihranek goriva (nad 30%). Optimalni nadzor temperature in stabilnost. Hitrost pri doseganju tudi zelo visoke delovne temperature. Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

28


Inšt. shema gorilca z direkt. plamenom

Trenutno ta sistem uživa velik uspeh in bo še bolj uspešen v bližnji prihodnosti, ko bo plin postal bolj splošno dostopen in tudi zahvaljujoč tehničnemu razvoju najnovejše generacije gorilcev z direktnim plamenom.

Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

29


Se nadaljuje…

J Gradivo je lastnina podjetja USI ITALIA S.R.L Nepooblaščeno razmnoževanje in/ali distribucija je prepovedana.

30

Delovanje lakirnih komor  
Delovanje lakirnih komor  

Učno gradivo o sistemu recirkulacije zraka

Advertisement