Page 1

BUDOWA KOMPUTERA

Wykonanie: Mateusz Poranek Jakub Sądel Łukasz Woźniak kl. 1A


BUDOWA KOMPUTERA

Co to jest komputer? 2. Płyta główna 3. Procesor i chipset 4. Dysk twardy i BIOS 5. Pamięć RAM i ROM 6. Radiator, PCI i napęd DVD 7. Karta graficzna i dźwiękowa 8. Karta telewizyjna i sieciowa 9. Urządzenia peryferyjne cz.1: monitor, mikrofon i głośnik 10. Urządzenia peryferyjne cz.2: klawiatura i mysz 11. Urządzenia peryferyjne cz.3: drukarka i skaner 12. Podsumowanie 13. Bibliografia 1.


BUDOWA KOMPUTERA

Pierwsze spojrzenie do wnętrza komputera może przyprawić Cię o zawrót głowy. Przyjrzyj się jego częściom, poczytaj o ich funkcjach oraz zastosowaniu, dzięki czemu odkryjesz tajemnice swojego peceta(z ang. PC- Personal Computer).

KOMPUTER- maszyna elektroniczna przeznaczona do przekazywania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr lub sygnału ciągłego.

TERAZ OPISZEMY JEGO BUDOWĘ!


BUDOWA KOMPUTERA

Jednym z najważniejszych elementów jest PŁYTA GŁÓWNA. Na niej umieszczamy układy elektroniczne komputera takie jak:  Pamięć RAM i ROM,  BIOS,  Chipset,  Procesor,  Gniazdo procesora,  Gniazdo rozszerzeń PCI.

Na krawędzi płyty głównej znajdują się łącza portów szeregowych, równoległego portu klawiatury, myszy oraz portu USB, sloty(gniazda karty graficznej, telewizyjnej, itp.).

Opiszemy teraz poszczególne elementy 


BUDOWA KOMPUTERA

PROCESOR- jest to centralna jednostka obliczeniowa, a więc „serce” każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchamianych programów oraz przetwarzaniem danych.

CHIPSET- jest to zestaw specjalizowanych układów scalonych o bardzo wysokiej integracji . Jego zadaniem jest nadzorowanie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi częściami podłączonymi do magistrali.


BUDOWA KOMPUTERA

DYSK TWARDY- służy do trwałego przechowywania danych. Jego pojemność mierzona jest w gigabajtach(GB), bądź nawet w terabajtach(TB). Zbudowany jest zazwyczaj z 2 do 8 talerzy umieszczonych w specjalnej obudowie mającej chronić je przed kurzem itp.

BIOS- program zapisany w pamięci ROM. Testuje sprzęt po włączeniu komputera, uruchamia system operacyjny, kontroluje transfer danych pomiędzy poszczególnymi komponentami tj. dysk twardy, czy procesor. Chip umieszczany na płycie głównej

Ekran BIOS-u


BUDOWA KOMPUTERA

PAMIĘĆ RAM- podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Przechowywane są w niej aktualnie wykonywane programy, ich dane oraz ich wyniki pracy. Jest stosowana jako główna pamięć operacyjna komputera.

PAMIĘĆ ROM- rodzaj pamięci urządzenia elektronicznego, szczególnie komputera. Zawiera ona stałe dane potrzebne w pracy urządzenia np.: procedury startowe komputera, czy próbki przebiegu w cyfrowym generatorze funkcji. Z tej pamięci można tylko odczytywać.


BUDOWA KOMPUTERA

RADIATOR- jest to element lub zespół elementów. Ma na celu odprowadzanie ciepła z elementu, z którym się styka, do otoczenia.

PCI- magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC. Obecnie nowym standardem są złącza PCI Express.

NAPĘD DVD- jest to urządzenie służące do odczytywania płyt:DVD i DVD-ROM, a także płyt: CD, CD-ROM, CD-R oraz CD-RW.


BUDOWA KOMPUTERA

KARTA GRAFICZNA- karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał taki, aby był zrozumiały dla wyświetlacza.

KARTA DŹWIĘKOWA- karta rozszerzeń komputera, umożliwiająca rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Często stosowany jest równie poprawny termin karta muzyczna.


BUDOWA KOMPUTERA

KARTA TELEWIZYJNA- karta rozszerzeń zwana też tunerem telewizyjnym, która rozszerza zastosowanie domowego komputera o możliwość odbioru sygnału telewizyjnego nadawanego drogą radiową lub kablową.

KARTA SIECIOWA- karta rozszerzeń służąca do przekształcania pakietów danych w sygnały, które będą przesyłane w sieci komputerowej. Taka karta pracuje w określonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, czy 100VGAnylan.

Teraz przejdźmy do urządzeń peryferyjnych 


BUDOWA KOMPUTERA

MONITOR- ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera. Obecnie używane monitory to ekrany komputerowe, obsługiwane przez komputer zwykle za pośrednictwem karty graficznej.

MIKROFON- przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) służący do przetwarzania fal dźwiękowych na przemienny prąd elektryczny.

GŁOŚNIK- przetwornik elektroakustyczny przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo.


BUDOWA KOMPUTERA

KLAWIATURA KOMPUTEROWA – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkci funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.

MYSZ- urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Mysz umożliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni płaskiej. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia względem podłoża i wysyła ją w formie danych cyfrowych do komputera, który dokonuje odpowiedniej zmiany położenia kursora na ekranie.


BUDOWA KOMPUTERA

DRUKARKA – urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku np. papier.

SKANER- peryferyjne urządzenie wejściowe umożliwiające przetworzenie statycznego obrazu rzeczywistego obiektu (np. kartka papieru) do postaci cyfrowej, w celu dalszej obróbki komputerowej.


BUDOWA KOMPUTERA

Dzięki tej krótkiej lekturze właśnie poznałeś lepiej swój komputer i dowiedziałeś się wielu interesujących rzeczy. Powodzenia w dalszym użytkowaniu komputera.


BUDOWA KOMPUTERA

http://pl.wikipedia.org http://www.chip.pl/ http://www.pcworld.pl/

E book pdf  
E book pdf  

E-book o budowie komputera

Advertisement