Page 1

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ 90e jaargang vrijdag 18 september 2009

Minister Donner: Ondernemers moeten zichzelf redden

Meubel 51


home trade center

bedankt alllle Het Home Trade Centervoor hun positieve bez oekers en exposanten & Interior vakbeurs biijdrage aan de Home r 20099! ber mbe tem van 133 t/m 166 septe

Wij ontmoeten u graag weer opp de Home & Interior voorjaarsbeurs van 7 t/m 9 februari 2010. Home Trade Center, Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein, T 030 600 10 20, I www.htc.nl


BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM 2 A213

Nijwie Furniture

Nijwie Furniture

Het Wendelgoor 5, 7604 PJ Almelo, 0546 - 564001, info@nijwie.nl, www.nijwie.nl

Nijwie-18-09-09.indd 1

Le Chair

Le chair Int. vof

Het Wendelgoor 5, 7604 PJ Almelo, 0546 - 443157, info@lechair, www.lechair.nl

14-9-09 10:13

Bannink B.V. Stoel- en Meubelfabriek “Ravel” de nieuwe collectie van BANNINK

Oogstrelende klassieke en moderne lijnen vinden elkaar in een eerlijk en hoog kwalitatief, Nederlands product. Oordeel zelf en bezoek Bannink Stoel- en Meubelfabriek - Standnummer 2B 007 Bannink-18-09-09.indd 1

MM

14-9-09 10:14

ART GIFTS

stand: 1 e etage Home Boxx 3 A020

IMPORT-EXPORT-GROOTHANDEL

“THE BAGS COLLECTION” ELENA - GRAURE - MANTA

EXCLUSIEF VAN

MM ART GIFTS

Alphenseweg 35 - 5111 NB BAARLE-NASSAU - Tel.: 06-51451660 - lieshout@cs.com

MM-18-09-09.indd 1

14-9-09 12:08

Vindt u ook dat er soms erg veel in een verpakking zit? En u heeft niet zoveel nodig?

www.kleinehoeveelheden.nl


Mijn bedrijf ‘Op de ambachtelijke manier geleerd’ Lezer: Anne Boerema, 57 jaar. Gezin: “Ik ben getrouwd met Jitske en we hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.” Bedrijf en functie: “Ik werk als meubelstoffeerder in mijn eigen bedrijf en doe dit in mijn eentje. Mijn bedrijf heet ABM Meubelstoffering en het is gevestigd in Sebaldeburen, een klein dorp in Groningen.” In het vak terecht gekomen: “Ik werk al sinds mijn veertiende. Eerst in de woninginrichting; zaken zoals tapijt, gordijnen enzovoort. Zo ben ik in het vak van meubelstoffeerder terecht gekomen. Ik heb het nog op de ambachtelijke manier geleerd.” Als ik niet in de meubelbranche zou werken: “Ik zou het niet durven zeggen. Dit is wat ik kan en ik zou echt niet weten wat ik anders voor werk zou willen doen.” Toekomstplannen: “Ik wil niet groeien met het bedrijf. Het gaat goed op deze manier en bovendien hoef ik niet meer zolang te werken. Dat hangt echter ook af van wat de regering doet.” Economische crisis: “Ik heb geen last van de economische crisis. Als dit crisis is, mag het

90e jaargang vrijdag 18 september

In h oud

Meubel 51

van mij altijd zo blijven! Ik werk in mijn eentje en heb daardoor ook niet de kosten van personeel. En er is altijd volop werk voor mij.” Nieuw meubelstuk: “Nee, ik heb geen nieuw meubelstuk aangeschaft onlangs. Mijn eigen meubels worden gewoon weer opnieuw gestoffeerd. Een lievelingsmeubel heb ik eigenlijk ook niet.” Leest als eerste: “Er is eigenlijk geen item wat ik altijd als eerste lees.” Leuk artikel/interview: “Ik ben geen abonnee, maar krijg vakblad Meubel zo nu en dan toegestuurd. Ik lees het blad van A tot Z door en ben vooral geïnteresseerd in artikelen die gaan over meubelstoffen en beurzen in stoffen.”

Advertentie-index 03 | Bannink 39 | De Jong’s Liften 33 | De Lange

Woonbeurzen: “Het zijn voornamelijk herstofferingbeurzen waar ik naar toe ga, zoals in

33 | De Nachtploeg

Breda. Maar ik bezoek ook beurzen in Duitsland en Oostenrijk. Je moet tenslotte breed

27 | ETC

georiënteerd blijven. Mijn vrouw vraagt wel eens: ‘Nog meer stoffen erbij?’ Er hangen

02 | Home Trade Center

inderdaad zo’n vierhonderd boeken in de stalencollectie. Er is dus keus genoeg.”

01 | JVDT 20, 21 |

Meubar

Sociaal netwerken: “Nee ik doe niet aan sociaal netwerken. Het heeft voor mij geen nut,

40 | Meubelbeurs Brussel

want ik heb werk genoeg. Af en toe een stukje in de regiokrant; dat is alles.”

33 | Meubelindustrie Langenhuizen 03 | MM Art Gifts 03 | Nijwie/Le Chair 39 | Scierie du Rup de Mad 39 | Troostwijk 39 | Van Es


Reparatie | 14

Donner | 6 Lezer Anne Boerema: “Ik denk dat er in Nederland nog steeds een gezonde meubel- en houtindustrie zit. Maar dan moeten we wel een onderscheid maken tussen meubelverkoop en herstoffering. De meubelverkoop staat meer onder druk.

Nadenken | 18

Actueel

Lezer Anne Boerema: “In de meubels van tegenwoordig zit nu eenmaal meer spaanplaat en er wordt veel meer met nietjes gedaan dan vroeger. Ik maak zelf ook altijd foto’s van meubels die ik ter reparatie aangeboden krijg, en ook tijdens de werkzaamheden maak ik er foto’s van. Dan kan de klant zien wat er gebeurt.”

Stemming | 22

Rubrieken

29 | Geschil:optisch misleid

12 | VIA daagt Mandemakers uit

09 | Column: Billy

30 | Agenda

16 | Kunststoffen 2009

10 | Productnieuws

31 | Agenda

17 | Overzicht Bauhaus

26 | Productnieuws

32 | Handelsregister

28 | Belgisch designparcours

16 | Persoon & bedrijf

36 | Publicaties

34 | Woekeren met ruimte

25 | Iedereen was er

37 | Stelling van de week

Bij de voorplaat: Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijft zich hullen in stilzwijgen over de toekomst van zijn Regeling Deeltijd WW. De regeling biedt ondernemers die met hun bedrijf op de wip zitten voor een relatief korte termijn extra mogelijkheden om de problemen op de markt het hoofd te bieden. Hoelang de regeling van kracht blijft is ongewis.


6 | Meubel 51

Statistiek

18 september 2009

Econ omie

Hoofdeconoom CBS houdt rekening met snelle verslechtering meubelsector

Woonsector buitengewoon somber DEN HAAG - Als de economie niet snel aantrekt, gaan er koppen rollen in de meubelindustrie. Het is een uitspraak van hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS. De cijfers in de meubelsector zijn zodanig slecht, verklaart Vergeer tegenover Meubel, dat een sanering plaats vinden als de markt zich niet herstelt.

De conditie van de Nederlandse economie is sinds de tweede

ner. Het is een schrale troost wanneer wordt gekeken naar de huidi-

wereldoorlog niet eerder in zo’n slechte toestand geweest als nu.

ge situatie van de Nederlandse economie, die in het eerste halfjaar

“De meubelbranche vormt daar geen uitzondering op”, zegt CBS-

van 2009 fors is gekrompen. In deze periode vertoonde het bruto

econoom Michiel Vergeer. Meubel vroeg Vergeer naar de staat van

binnenlands product een krimp van bijna 5 procent. Het CBS geeft

de meubelsector naar aanleiding van de statistieken van het eerste

als oorzaak hiervan de afname van de investeringen en de export

halfjaar van 2009. Vergeer zegt te verwachten dat ‘koppen gaan rol-

van meer dan 10 procent.

len’ als de economie niet spoedig aan een herstel begint. “Cijfers rondom de woninginrichting schetsen een buitengewoon somber

In de woonsector worden de non-investeringen van de consument

beeld.”

in alle hevigheid gevoeld. Dat bleek eerder al uit cijfers van zowel het CBS als van brancheorganisatie cbw.mitex. Meubelspeciaal-

Aanleiding van Vergeer’s spreken is het verschijnen van het rapport

zaken zagen de omzet over het eerste kwartaal inzakken met 15

De Nederlandse Economie in 2008 van het statistiekbureau. Het

procent, over het tweede kwartaal met 14 procent. Over de eerste

CBS komt jaarlijks met een dergelijke overzicht. Minister Piet Hein

zes maanden met een gemiddelde omzetdaling van 13 procent.

Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam het boekje

Woningtextiel en gemengde zaken zagen over het eerste kwartaal

officieel in ontvangst. Donner sprak zich bij die gelegenheid uit

de omzet met respectievelijk 9 procent en 10 procent verdampen.

over de maatregelen die door zijn ministerie zijn getroffen om op

Over het tweede kwartaal met respectievelijk 15 procent en 13 pro-

zijn beleidsterrein de gevolgen van de crisis op te kunnen vangen,

cent, om uit te komen over de eerste helft van 2009 met een daling

waaronder de Deeltijd-WW.

van de omzet van 12 procent voor beiden.

Non-investering

Tegelijkertijd valt uit de statistieken van het CBS op te maken dat

“Tot nu toe doen we het beter dan de rest van Europa”, aldus Don-

met name de maakindustrie te lijden heeft onder de crisis. Als reac-


Statistiek

18 september 2009

Meubel 51 | 7

Piet Hein Donner: “ondernemers moeten zichzelf redden” Michiel Vergeer

tie daarop is onder meer de regeling Deeltijd-WW ingevoerd door

dat vanuit de meubelsector slechts enkele verzoeken waren geho-

Donner. “Ondernemers die niet reageren op de omstandigheden

noreerd.

komen hoe dan ook in de knel te zitten,” zegt de minister. “We kunnen uitkomsten beïnvloeden door zelf snel maatregelen te nemen.”

Afgewezen bedrijven voldoen niet aan de criteria die rondom de

De regeling Deeltijd-WW is zo’n maatregel, gestart om vakkrachten

Deeltijd-WW zijn opgesteld. “Dat zegt niet per se iets over de ge-

bij bedrijven te behouden die anders door de crisis zouden worden

zondheid van een onderneming,” zegt Vergeer. Toch spreekt hij

ontslagen.

bezorgdheid uit. “Ik hoop dat het niet hopeloos is. De consument vertoont desinteresse richting de meubelsector. De inkomens zijn

Indicator

gestegen en ook het uitgavenpatroon vertoont de normale stij-

Vergeer ziet de regeling als indicator voor de staat waarin de maak-

ging. Toch heeft vooral de non-food sector, waaronder meubelen,

industrie verkeert. Meer dan 19.000 werknemers vallen nu binnen

te leiden onder het herziene uitgavenpatroon van de consument.”

de regeling, waarvan de helft werkzaam is in de maakindustrie, waaronder de meubelindustrie. Meer dan tweeduizend mensen in

Zelfstandigen

de retail ontvangen parttime een uitkering. “De regeling drukt de

Vergeer vertelt dat niet alleen de industrie en retail klappen moe-

werkeloosheid aanzienlijk,” zegt Vergeer.

ten opvangen. Het klimaat voor zelfstandigen zonder personeel is eveneens guur. “Men ziet vooral veel werkloosheid bij het flexibele

Precieze cijfers over aanvragen vanuit de meubelsector zijn onbe-

deel van de arbeidsmarkt, veel uitzendkrachten verloren hun baan.

kend. Naar schatting van fabrikantenbond CBM maken zo’n dertig

Ook het aantal zelfstandigen zonder personeel is met een absoluut

meubelbedrijven gebruik van de regeling. Wel bekend is dat een

aantal van zesduizend afgenomen, terwijl deze groep de afgelopen

aantal bedrijven hun verzoek niet ingewilligd zag. Eerder dit jaar,

jaren nog snel groeide. Het vertrouwen tussen producent en con-

toen de eerste fase van de regeling werd afgesloten, werd duidelijk

sument bereikte in maart een dieptepunt. De stemming is sinds-


8 | Meubel 51

Econ omie

dien wel weer aan het stijgen, maar blijft negatief. De inflatie ligt momenteel op het laagste niveau in 22 jaar, in augustus was de inflatie 0,3 procent. Een verklaring hiervoor is te vinden in een daling van de olieprijs, die vorig jaar nog erg hoog was.” Sinds 1996 is er een constante stijging van het aantal zelfstandigen geweest. “Het is moeilijk om te beoordelen waarom dat aantal nu daalt,” zegt Vergeer. “Waarschijnlijk liggen daar emotionele en financiële argumenten aan ten grondslag. ZZP’ers krijgen minder opdrachten, worden wellicht minder betaald en lopen meer inkomensrisico.” Vergeer noemt de invoering van de Deeltijd-WW een succes. De werkeloosheidscijfers zijn immers gedrukt. Minister Donner benadrukt dat het nog altijd een tijdelijke maatregel is. Een eindperiode wil hij vooralsnog niet aangeven. De situatie zal steeds opnieuw beoordeeld moeten worden. Donner kan niet zeggen of twee of drie jaar ondenkbaar is. Het bedrijfsleven moet uiteindelijk overeind krabbelen en zelf de lasten dragen. Wanneer dat zover is, daar kan ook Donner niets over zeggen.

Statistiek

18 september 2009


Column

Meubel 51 | 9

Billy Billy. Boekenkast der boekenkasten. Dat mag je de succesvolle boekenkast van Ikea wel noemen. Dertig jaar geleden introduceerde Ikea de Billy, die sindsdien uitgroeide tot één van Ikea’s belangrijkste verkoopkanonnen. Er zijn inmiddels 41 miljoen Billy’s verkocht. Naast elkaar gezet is dat een gezamenlijke lengte van 70.000 kilometer. Dat staat gelijk aan twee keer de wereld rond. Continu productontwikkeling en steeds efficiëntere productiemethodes hebben er voor gezorgd dat de Billy in 30 jaar ook bijna 30 procent goedkoper is geworden. Kostte een witte Billy in 1979 89 gulden, nu kost hij 25 euro, bijna 30 procent goedkoper. Door de jaren heen is de Billy uitgebreid met verschillende kleuren en tientallen accessoires, zoals losse planken, vitrinedeurtjes, opzetstukken. Met het doel dat je je Billy steeds kunt uitbreiden en aanpassen als je behoefte verandert. In de praktijk blijkt die uitbreiding of aanpassing nog wel eens moeilijk of zelfs onmogelijk. Ikea kan namelijk alleen maar laag geprijsd blijven bij afname van grote volumes. Omdat de 60 centimeter brede uitvoering van de Billy een slecht verkopende maat was, verdween die uit het assortiment. Net als de middenbruine en metallic uitvoering. En slecht lopende versies van andere kasten. Op de verkoopvloer leidt dat nog wel eens tot komische situaties. Zoals deze, die ik toevallig meekreeg. Klant: “Heeft U de kast Igor (of iets dergelijks) nog op voorraad?” Verkoper: “De witte of de blauwe?” “De witte”. De verkoper tikt op zijn toetsenbord, kijkt op zijn scherm en zegt: “Helaas, de witte hebben we niet meer op voorraad”. “Doe dan maar de blauwe”. “De blauwe leveren we niet meer en hebben we dus ook niet op voorraad..” Om gek van te worden. Want als je vier middenbruine Billy’s hebt, kan je daar niet ineens een witte tussen zetten. Volgens de geruchten wil Ikea van één assortimentswissel per jaar naar vier gaan.

Column

Meer vernieuwing en eerder afscheid nemen van slecht verkopende producten dus. Nog meer boekenkasten en boekenkastonderdelen die, als je wilt uitbreiden, niet meer leverbaar blijken. Nog meer ergernis dus. Maar er gloort licht aan de horizon. De E-book readers zijn in opkomst. Dat zijn kleine schermen waarop je boeken, tijdschriften en kranten kunt lezen. Het scherm wordt geprezen om zijn goede leesbaarheid, ook in fel zonlicht. Op een E-reader kunnen enkele honderden boeken worden opgeslagen. Het geheugen kan worden uitgebreid, zodat er duizenden op passen. Het wachten is op goedkopere apparaten. Dan kunnen alle boekenkasten de deur uit. Ook de Billy….

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl


10 | Meubel 51

Productnieuws

18 september 2009

De rechterhand van Magnussen Erik Magnussen heeft de nieuwe loungechair Plateau ontworpen. De rechterhand van de ontwerper fungeerde als inspiratiebron. Zijn duim is vertaald in het plateau van de gelijknamige stoel en Magnussen’s vingers stonden model bij het ontwerp van de rugleuning. Op de rechterarmsteun van Plateau kan, naast bijvoorbeeld een drankje, ook een laptop worden geplaatst. Dat maakt Plateau behalve voor thuisgebruik tevens geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de lounge van een hotel. Plateau

Productn ieuws

is verkrijgbaar in leder of meubelstof. Zijn organische

Witte armaturen Niet alleen op de catwalk steelt wit de show, ook in de interieurwereld is wit in. Wit is dan ook wereldwijd aan een sterke opmars bezig. Als specialist in architecturale verlichting heeft Delta Light de witte designtrend een functionele toets meegegeven. Resultaat is een witte structuurlak die voor een eigenzinnige look zorgt én tegelijk minder gevoelig is voor krassen. Standaard is één op de vijf lichtarmaturen van Delta Light verkrijgbaar in wit. Een voorbeeld hiervan is model Yupi (afgebeeld). www.deltalight.com

Slapen als totaalbeleving De nieuwe slaapkamerprogramma’s Mioletto, Ceposi, Lilac, Tamis Plus en de boxspringrange van Hülsta moeten van slapen een totaalbeleving maken. Zo dienen de bedden uit het Mioletto-programma zich aan als ‘intelligente, functionele en sfeervolle cocons’. Kenmerken aan het Ceposi-programma is de heldere, rechtlijnige vorm die het karakter van het hout volop tot uiting laat komen. Bij Tamis Plus spreken de brede rand en het afgewerkte hoofdbord van voorgevormd hout tot de verbeelding van de designliefhebber. www.huelsta.com

vorm heeft geleid tot nieuwe productieprocessen die het naaien moeten minimaliseren. Het resultaat is dat Plateau slechts twee stukken bekleding bevat: een voor de zitting en een voor de rugleuning. www.engelbrechts.com


Nieuws

18 september 2009

Meubel51 | 11

Ontwerpweek Eindhoven EINDHOVEN - De Dutch Design Week (DDW) vormt voor de achtste keer het podium voor jonge en gevestigde designers. De manifestatie wordt in Eindhoven gehouden van 17 tot en met 25 oktober. DDW is uitgegroeid tot het grootste designevenement van Nederland. Met zestig locaties, 263 evenementen en in 2008 zo’n 80.000 bezoekers, is Eindhoven voor een week een ‘jungle aan design activiteiten’, zoals de organisatie het noemt. Bezoeker kunnen via de site www.ddw.nl een eigen route door het programma en de stad uitzetten. Met een nominatie voor ‘World Design Capital 2012’ in het achterhoofd, zet Dutch Design Week een breed scala aan design neer. Meer dan 1500 vormgevers uit binnen- en buitenland laten hun werk zien op het gebied van industrieel ontwerp, concept design, grafisch ontwerp, textiel & mode, ruimtelijk ontwerp, fooddesign en designmanagement & trends. Van proces tot product en van industrieel ontwerp tot conceptueel ontwerp. Tijdens Dutch Design Week wordt een verbinding gelegd tussen publiek, bedrijven en ontwerpers door het uitwisselen van kennis en informatie. Deelnemers zijn zowel gevestigde bureaus, ontwerpers, talentvolle nieuwkomers en net afgestudeerde designers.
Tijdens het evenement worden er lezingen en workshops, openingen en productlanceringen, seminars en exposities georganiseerd, zoals Graduation Galleries van Design Academy Eindhoven en de uitreiking van Dutch Design Awards. Naast tentoonstellingen in het Klokgebouw, Designhuis of de TU/e is er ruimte voor nieuw talent zoals Kiki & Joost en collectieve initiatieven zoals ‘Dutch Invertuals’ bij EDHV , ‘Anoniem’ design in Bergeijk en het Atelierdorp in Strijp-X.
 Het Strijp- S terrein is het creatieve hart van Eindhoven. Zowel jong talent als gevestigde namen tonen hier hun werk. In het Klokgebouw zijn exposities te bezoeken, lezingen, workshops en seminars. Verder is de expositie ‘Glass is More’ te zien in de Machinekamer, zit het ontwerperscollectief Atelierdorp in Strijp-X, en is het atelier te bezoeken van de ontwerpers Kiki & Joost.
 De expositie ’Ceramics & Architecture’ laat zien hoe keramiek verwerkt kan worden in architectuur. In het onderdeel Brick staat de keramische huid van het gebouw centraal. De deelnemers hebben zich laten inspireren door het meest vanzelfsprekende bouwmateriaal wat ons land kent: de baksteen. Combined Residencies is gericht op een kruisbestuiving: van kunstenaars die een architectonisch project afleverden, tot architecten die zich aan de beeldende kunst hebben gewaagd. Wat deze ruim 60 architecten, kunstenaars en ontwerpers de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, is te zien op twee locaties. Nederland moet dé internationale proeftuin worden voor elektrisch rijden. Ons land is volgens de organisatie van DDW ‘bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden door de korte afstanden, vlakke wegen en een goede stroomvoorziening’. De aandacht voor elektrische auto’s is sterk toegenomen. Ontwerp Platform Arnhem en Alliander, zijn bijvoorbeeld op zoek naar oplossingen voor deze nieuwe manier van auto rijden. Met behulp van design willen ze hier tijdens een workshop dieper op ingaan. Naast dit initiatief zijn er tijdens DDW tal van deelnemers bezig met duurzaam ontwerpen, zoals de expo ‘Be Real’ of een dag ‘duurzaam ontwerpen’ onder de noemer ‘Big Bang.


12 | Meubel 51

Detailhandel

18 september 2009

Koffie drin ken Vereniging Interieur Agenten voelt zich geschoffeerd door topman Mandemakers Groep

VIA daagt Mandemakers uit NIEUWEGEIN – De Vereniging Interieur Agenten, VIA, voelt zich zwaar geschoffeerd door president-directeur Ben Mandemakers van De Mandemakers Groep. Mandemakers gaf in een gesprek met Meubel aan dat ‘met een ongewijzigde marktstructuur tachtig procent van de woondetailhandel’ van de markt verdwijnt. Daar is in zijn ogen op termijn geen bestaansrecht meer voor. Voorzitter Hans van Duinen van VIA veegde met die opmerking van Mandemakers de vloer aan. Van Duinen heeft inmiddels per brief Mandemakers uitgedaagd om zijn stelling te komen verdedigen op de jaarlijkse agentendag van de vereniging, straks in november.

De voorzitter trok afgelopen maandagavond, in zijn aanloop naar

ken. Met een bestand van ongeveer vijfduizend woondetaillisten in

de bekendmaking van de winnaar van de titel Agent van het Jaar,

Nederland, hebben we binnen twee weken een helder beeld van

fel van leer. Van Duinen sprak op de feestavond voor exposanten

hoe detaillisten tegen de uitspraak van Mandemakers aankijken.

op het HTC in Nieuwegein. “Mandemakers mag dan met iedereen

Ik heb hier de uitkomst”, sprak Van Duinen tot de exposanten-in-

praten en heel veel koffie drinken, dat er straks nog maar twintig

feeststemming. “Zo’n 73 procent van de detaillisten is het niet met

procent over is van de woondetailhandel kan er bij mij niet in.” Van

de uitspraak van Mandemakers eens, 18 procent is het er wel mee

Duinen kwam daarmee namens zijn achterban op voor die groep

eens. En zo’n 9 procent heeft een andere mening, onder meer de

ondernemers waar de agenten voor de ontwikkeling van hun be-

mening dat we door moeten gaan met de professionalisering van

drijf in hoge mate afhankelijk van zijn.

het vak. De algemene opmerking van Mandemakers dat er in onze branche al een sanering gaande is, wordt gedeeld door 30 procent

Respect

van de woondetaillisten.”

Van Duinen valt over de beweringen van Mandemakers in Meubel van 28 augustus. Mandemakers zegt onder meer: “Ik heb res-

Wetgever

pect voor iedereen, die op zijn eigen manier vooruit wil met zijn

Van Duinen ging ook in op de opmerkingen van Mandemakers

onderneming. Dat laat buiten kijf dat voor de meubelbranche een

in Meubel over de expansiedrift die hij met zijn De Mandemakers

beslissende fase is aangebroken voor de toekomst van de sector.

Groep laat zien. Mandenmakers zegt onder meer dat hij binnen

Ik hou er rekening mee dat met een ongewijzigde marktstructuur

nu en vijf jaar een verdubbeling denkt te kunnen realiseren van de

80 procent van de detailhandel van het toneel verdwijnt, omdat

huidige omzet van zijn bedrijf. “Ik ben erg benieuwd naar de hou-

daar geen bestaansrecht meer voor is. Zonder een sanering van de

ding van de Nationale Mededingingsautoriteit, de NMa, naar deze

markt zal op termijn niet meer dan 15 procent van de detailhandel

doelstelling van Mandemakers. We hebben de NMa dan ook een

zoals we die nu kennen nog bestaan. Dat zullen de bedrijven zijn

brief gestuurd met het verzoek hun visie hier op aan ons kenbaar

met een eigen identiteit, die bij een beperkte groep leveranciers

te willen maken.” De NMa is de door de wetgever aangewezen in-

inkopen en die de consument kwalitatief goede producten te bie-

stantie die een volledige marktdominantie van een zeer beperkt

den hebben.”

aantal partijen moet tegengaan. Van Duinen noemde de opmerking van Mandemakers over het nastreven van omzetverdubbeling

Onderzoekje

‘stemmingmakerij’. Mandemakers vindt binnenkort een uitnodi-

Van Duinen heeft zijn achterban gevraagd om een onderzoekje on-

ging op de deurmat om de jaarlijkse agentendag van VIA, straks in

der woonwinkeliers naar hun visie op de toekomst. Voor ‘zijn’ interi-

november, als gast bij te wonen. “We nodigen Mandemakers graag

euragenten geen al te lastige klus, aldus de voorzitter. “Onze vereni-

uit om zijn uitspraken op onze agentendag te komen herhalen. We

ging telt 110 leden. Als we uitgaan van vijf contacten per dag, dan

gaan daar graag met hem over in discussie.” Een inkrimping van de

hebben het over 550 detaillisten per dag die zich hier over uitspre-

woondetailhandel blijft waarschijnlijk niet zonder gevolgen voor


Detailhandel

18 september 2009

Meubel 51 | 13

VIA-voorzitter Hans van Duinen:... ‘Mandemakers doet aan stemmingmakerij’...

aard en omvang van het werk van interieuragenten. Van Duinen

Louis Goulmy van Louis Goulmy Agenuren VOF te Sassenheim

ging daar in zijn toespraak niet aan voorbij. Met een meerder-

mag zich tot volgend najaar Agent van het Jaar noemen. Hij ont-

heid van zijn achterban is hij niet eens met de schatting van

ving maandagavond uit handen van Van Duinen het bij de titel

Mandemakers dat tachtig procent van de woondetaillisten zich

behorende Bord. De voorzitter noemde de nieuwe Agent van

al op afzienbare termijn niet meer achter de balie van de eigen

het Jaar een ‘betrokken figuur’ met een ‘realistische kijk op de

winkel terug zal vinden. “Meubelondernemers zijn inventief ge-

toekomst’. ‘Louis is bovendien iemand die ook veel koffie drinkt

noeg om zich ook in deze tijden te kunnen blijven manifesteren.”

en ook goed gebekt is.”

En daar hebben interieuragenten ook weer belang bij.


14 | Meubel 51

Industrie

18 september 2009

Dien s t verlen in g

Meubelreparateur Sjef de Rijk komt het nodige tegen aan wanproducten

Nou vraag ik je! WADDINXVEEN – Ondernemer Sjef de Rijk uit Waddinxveen heeft zich met zijn bedrijf ‘Meubelreparatiedienst’ de afgelopen 26 jaar weten te specialiseren in onder meer het herstellen van, inderdaad, meubels. De Rijk is door de jaren heen aan het meubelfront, stelt hij in een brief aan de redactie van Meubel vast, het nodige tegengekomen aan wanproducten. De laatste jaren loopt het met name met importmeubels volgens hem de spuigaten uit, met wat er op de markt wordt gezet. “En ik weet met mijn staat van dienst inmiddels wel waar ik over praat”, stelt De Rijk.

“Door de jaren heen heb ik namens menig meubelwinkel, waar-

hebben ze verloren. De eigenaar van deze stoel vertelde me dat

onder ook heel wat grotere winkelbedrijven, de serviceverlening

hij tijdens het opstaan uit de fauteuil voortdurend door de armleu-

op het gebied van meubelherstel ter hand genomen”, schrijft hij.

ning zakte. De winkelier vertelde, toen hij daar ging klagen, dat de

“Ik viel vaak van de ene verbazing in de andere omtrent hetgeen

consument te zwaar zou zijn en dat hij maar niet op de leuningen

er aan meubels ter reparatie werd aangeboden. Inmiddels kijk ik

moest drukken. Nou vraag ik je!”

er niet meer van op, van wat er zoal voorbij komt. Onlangs trof ik een staaltje van meubelkunst aan, dat echter elke voorstelling van

Plaatje karton

zaken tart. Bijgaande foto’s heb ik gemaakt ter illustratie van wat er

De Rijk is er nog steeds van onder de indruk van wat hij aantrof

zoal op de markt verschijnt. Het schrijnende is dat de mensen die

toen hij de bekleding van de stoel haalde. “Zoals u op de foto’s kunt

dit meubel hebben gekocht, zich bij de eigenaar hebben beklaagd

zien, zitten er onder de stof, stroken en blokken tempex met daar-

zonder erkenning te krijgen voor hun klacht. De procedure die ze

op een plaatje karton, oftewel piepschuim. En dit alles op elkaar

hebben gevolgd in een poging alsnog recht gedaan te krijgen,

gelijmd. Dit heb ik bij alle armen vervangen door een multiplex


Industrie

18 september 2009

Meubel 51 | 15

plaatje, zoals dit eigenlijk zou horen bij een meubelstuk. Lijkt me

Meubelreparateur Sjef de Rijk uit Waddinxveen: “Het schrijnende is dat de

wel wat steviger. Maar nieuwsgierig als ik ben, heb ik ook gekeken

mensen die dit meubel hebben gekocht, zich bij de eigenaar hebben be-

wat er verderop oftewel lager in de armleuningen zat. Ik heb dus

klaagd zonder erkenning te krijgen voor hun klacht.”

alles maar eens wat verder opengetrokken. Zoals u ziet gaat het om opgestapeld tempex.” ken en met de regelmaat van de klok voor de geschillencommissie Dus u ziet, stelt De Rijk, ‘fabrikanten kunnen er ook wat van’. “Dus

staan. Er zijn bedrijven bij die hierdoor zelfs in financiële proble-

vraag je je dan ook niet af waarom het slechter met je gaat? Bij me-

men zijn geraakt. Het is van de zotte dat de meubeldetaillist voor

nig meubeldetaillist waar ik voor heb gewerkt, liepen door dit soort

dit soort inferieure leveringen op moet draaien.”

praktijken de kosten voor herstel en serviceverlening hoog op. Ik durf te beweren dat met name de grotere interieurzaken, zaken die met meerdere fabrikanten werken, hierdoor onnodig kosten ma-


16 Meubel 51

Nieuws

18 september 2009

Kunststoffen 2009 VELDHOVEN - Op 23 en 24 september organiseert Mikrocentrum voor het elfde achtereenvolgende jaar de gratis toegankelijke beurs Kunststoffen. De 2009-editie vindt plaats in NH Conference Centre Koningshof. Op deze beurs staan ruim tweehonderd specialistische bedrijven uit Nederland, België en Duitsland. Thema van deze editie is: ‘Presteren door innoveren’. “Juist nu, in deze krimpende markt is het van groot belang dat men zich blijft oriënteren”, aldus de beursorganisatie. “Doorgaan met ontwikkelen is noodzakelijk; stilzitten geeft de concurrentie voorsprong.” Meer informatie: www.kunststoffenbeurs.nl of telefoon (040) 296 99 22.

Persoon en bedrijf Platform 21, de Amsterdamse tentoon-

2005 geopend als een gezamenlijk project

stellingsruimte voor mode en vormgeving,

van het onafhankelijke vormgevingsinsti-

sluit eind deze maand haar deuren. Behalve

tuut Premsela, ING Real Estate en de ge-

exposities werden in deze voormalige kerk

meente Amsterdam. Reden van de sluiting

aan de Zuidas ook debatten, lezingen en

is dat het budget dat ING Real Estate ter be-

presentaties georganiseerd voor publiek,

schikking heeft gesteld, op is.

ontwerpers en het bedrijfsleven. Het is in

(Bron: de Architect)

FNV Meubel & Hout en CNV Hout en Bouw

dat de continuïteit zo gewaarborgd zou

zijn kritisch op de voorgenomen sluiting

zijn. De bonden hopen dat de directie van

van Synwood in Rijssen. Onlangs kondigde

Synwood de tijd neemt om alle alternatie-

Synwood aan de productie stop te zetten

ven te overwegen die tot het behoud van

en ontslag aan te vragen voor alle 89 werk-

zo veel mogelijk werkgelegenheid en vak-

nemers. Afgelopen mei ontsloeg de onder-

manschap moeten leiden.

neming al 50 medewerkers, een maatregel

(Bron: HoutWereld)

waarmee de bonden akkoord gingen omDe directie van Bannink Stoel- en Meubelfabriek in Borculo is versterkt met de komst van Jan Stroo (43). Hij heeft ruime ervaring opgedaan in management- en directiefuncties bij diverse productie- en handelsbedrijven. Als directeur van Bannink Stoel- en Meubelfabriek gaat Stroo een hoofdrol spelen bij de toekomstige koers van de onderneming. Op termijn trekt Henk Bannink zich terug als mededirecteur en eigenaar.

Jan Stroo


Nieuws

18 september 2009

Meubel51 | 17

Overzichtstentoonstelling Bauhaus-modellen ROTTERDAM - In 1919 begon een clubje eigenzinnige wereldverbeteraars met het Staatliches Bauhaus. Zij konden niet vermoeden dat negentig jaar na de oprichting van de moderne ontwerpschool de naam ‘Bauhaus’ een legende zou worden en dat zijn naam nu nog steeds zijn sporen nalaat in de architectuur, kunst en design. In het kader van dit 90-jarig bestaan houden Thonet en de Rotterdamse interieurarchitect Eckhart een overzichtstentoonstelling van alle Bauhaus-modellen van de ontwerpers Mart Stam, Marcel Breuer en Ludwig Mies van der Rohe. Dit gebeurt in de showroom van Eckhart in Rotterdam aan het Weena-Zuid 172. De tentoonstelling kan gratis worden bezocht tot en met 22 oktober van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

25 jaar Spectrum De Spectrum-collectie van de Duitse meubelproducent Hülsta viert dit jaar zijn zilveren bestaansjubileum. Spectrum weerspiegelt naar eigen zeggen het best van alle modellen de ziel van Hülsta. Het programma laat zich in elke woonruimte integreren. Spectrum omvat 3.000 verschillende modulaire onderdelen en kan ook in lastige hoeken geplaatst worden. In het kader van het 25-jarig jubileum heeft Hülsta voor zijn klanten een actie lopen: wie dit jaar een Spectrum-configuratie koopt, krijgt alle aanpassingen in de hoogte, breedte en diepte van de gekozen meubelcombinatie gratis.

De jubilerende Spectrum laat zich in elke ruimte plaatsen.


18 | Meubel 51

Afzetkanalen

18 september 2009

Beurs versla g

ETC Expo blijft op koers in het hoge segment

Stof tot nadenken CULEMBORG – De noviteiten van de meubelexposanten van het ETC Expo in Culemborg zijn vooral te vinden in de stoffencollecties en accessoires. Het centrum in Culemborg staat deze dagen in het teken van de najaarsbeurs. Als thema is gekozen voor ‘More than decoration’: meer dan decoratie.

Het ETC Expo vaart al jaren dezelfde koers. “Het wordt haast een

fencollectie die specifiek voor het bedrijf is ontwikkeld. Bosch: “Vijf

saai verhaal”, zegt woordvoerder Mathieu Hilgerdenaar. “We bege-

soorten stof die allemaal op eigen naam worden geweven in Ita-

ven ons in het hoge segment, spreken een specifieke markt aan.

lië moeten het aanbod aanvullen.” Bezoekers reageren er goed op,

Dat maakt het centrum sterk.” Met de exposanten van het ETC is het

zegt Bosch. “We hebben al flink wat mogen noteren.”

ondanks de crisistijd goed gesteld, meent Hilgerdenaar. Hij heeft niet het idee dat zij specifiek nieuwe producten hebben ontwik-

Tassen

keld vanwege de crisis, noch een andere koers zijn gaan varen. “De

Suzanne Keijser staat in de stand van haar moeder Marianne Ste-

deelnemers richten zich naast de detaillist vooral ook op de pro-

vens, Hamilton House, met een collectie tassen. “Het is meer voor

jectenmarkt. Door die spreiding van afzetkanalen ondervinden zij

erbij”, vertelt ze. Keijser hoopt de bezoekers persoonlijk te bereiken:

minder problemen dan collega’s in het middensegment. Ik denk

“Detaillisten en stylisten willen ook wel eens een nieuwe, zakelijke

dat daar de problemen zich nu af beginnen te tekenen.” Volgens

tas.” De tassen zijn niet de enige noviteit bij Hamilton House. Ste-

Hilgerdenaar is het succes van de constante koers terug te zien aan

vens is een samenwerking aangegaan met een Nederlandse fabriek

de inschrijvingen van nieuwe exposanten. “Dat iedere beurs op-

die zorgt voor maatwerk. Ze belooft een levertijd van zes weken

nieuw, zowel in het voorjaar als in het najaar, nieuwe exposanten

voor haar kasten en tafels op maat.

zich bij ons melden, toont aan dat we het als centrum goed blijven doen. Crisis of niet.” Ondanks dat de deelnemers in Culemborg

Douane

volgens de woordvoerder op een constant niveau presteren, zijn

De lege stand van nieuwkomer Salcos trekt de aandacht in de wan-

de noviteiten beperkt tot vooral nieuwe stoffencollecties en onder-

delgangen van het ETC. Een mededeling op een A4’tje legt uit dat

linge samenwerkingen. Zo hebben bijvoorbeeld Diez Maastricht en

de levering van de collectie te laat is, waardoor de stand leeg is ge-

Stout verlichting elkaar opgezocht. En Melanie Bosch van Interiors

bleven. Geen marketingstunt, garanderen de standmedewerkers.

DMF laat op deze najaarsbeurs ‘Carte Blanche Fabrics’ zien, een stof-

“De goederen staan momenteel nog vast bij de douane. Dat schijnt


Afzetkanalen

18 september 2009

Meubel 51 | 19

vaker te gebeuren bij nieuw gestarte bedrijven.” Een diapresentatie

De stand van Interiors DMF is in Marokkaanse sferen. Het bedrijf uit Zeist

laat alvast zien wat Salcos later echt op de stand wil laten zien: een

laat op de najaarsbeurs gecapitonneerde meubelen zien. Bijzonder is de

kasten- en accessoirecollectie met de naam Livima Home.

stoffencollectie genaamd Carte Blanche Fabric die de onderneming heeft ontwikkelend en nu voor het eerst presenteerd.

Afstemming De beursdagen van het ETC Expo zijn afgestemd op die van het

dit pand tonen aan dat we niet de intentie hebben deze locatie te

HTC en het Meubelhart. Woordvoerder Hilgerdenaar geeft

verlaten,” aldus Hilgerde-

aan dat de organisatie na de

naar.

najaarsbeurzen de gesprekken met andere beurzen voort wil zetten. “We weten nog niet

Bij Salcos is de stand nog

wat de resultaten zullen zijn. In-

leeg. De producten zijn

steek tot nu toe is afstemming

nog altijd onderweg naar

op het gebied van de beursdata.

Nederland. De nieuwe per-

Wellicht dat daar in de toekomst

manente exposant van het

pendeldiensten bij komen.” In

ETC verwacht binnen twee

Culemborg zijn ze in ieder geval

weken zijn stand alsnog in

niet van plan te verhuizen naar

te kunnen richten. Tot die

één centraal beurscentrum voor

tijd moeten bezoekers het

de gehele markt. “De investerin-

doen met een diapresen-

gen die we gepleegd hebben in

tatie als voorproefje.


s

LOUVRE E1

MAX E2


MASSIMO E1

BREST S4 s V.D.M. Meubelagenturen b.v. Raadhuisstraat, 75 6711 DS EDE

Meubar nv Industriestraat 9 B-8211 Aartrijke

Tel. 0318 - 50 45 70

Tel. +32 (0) 50 22 04 04

Fax. 0318 - 69 36 03

Fax. + 9 (0) 50 22 04 05

e-mail: made1000@planet.nl


22 | Meubel 51

Origin eel

Handel

18 september 2009

Materio Belgium liet een selectie zien uit haar databank van innovatieve producten. Designers zouden al in de eerste fase van het ontwerpproces een keuze moeten maken voor het te verwerken materiaal, aldus Materio.

Vakbeurs Mood bescheiden met overzicht productinnovatie

Stemming in Brussel BRUSSEL – De belangstelling voor innovatief textiel is er nog steeds op de nieuwe vakbeurs Mood in Brussel, maar echt doorgedrongen tot het aanbod van de exposanten lijkt het materiaal nog niet. Mood presenteerde zich vorige week officieel voor het eerst. De ondertitel van de manifestatie luidt ‘meet only original designs’ en daarmee is de naam, een samenvoeging van de eerste letters van de woorden die samen de claim van het evenement weergeven, verklaard.

Mood wil de stemming en het aanbod op de markt van meubel-

ten op pad gestuurd. Daar mogen we tenminste van uitgaan. De-

stoffen en woningtextiel weergeven. Leveranciers en fabrikanten

cosit maakte de nodige ruimte voor presentaties en demonstraties

presenteerden zich vorige week met een aanbod dat grote lijnen

van innovatief textiel. Bezoekers werd vorig jaar nog getoond hoe

vooral een voortzetting is van collecties waar de handel al kennis

innovatief textiel de kwaliteit van het dagelijks leven in hoge mate

mee heeft kunnen maken.

kan beïnvloeden. Zachte vloerbedekking met lichtpatronen die ’s

Met de keuze voor de titel ‘Mood’ maakt de organisatie een state-

nachts de weg uit het slaapvertrek wijzen, gordijnen en textiele

ment. Het getuigt inderdaad van durf om in zakelijk bange tijden

wandbekleding die naast hun hoofdtaken fungeren als luchtfilters.

een vertrouwde beursnaam als Decosit te laten vallen en met een

Onder Mood werd vorige week weliswaar nog steeds aandacht

nieuwe naam te komen. Decosit dekte tot vorig jaar de lading van

besteed aan vernieuwende materialen, meer dan een bescheiden

de beurs die bestond uit vijf verschillende onderdelen. Behalve De-

plaats in de periferie van de beurs was er niet voor ingeruimd.

cosit was daar nog DecoContract, Decotec, Indigo en Expofil Deco.

En dat was jammer. De organisatie had bij het oppoetsen van de

De organisatie, het in beurzen en vakbeurzen gespecialiseerde

beursformule wellicht net iets langer kunnen wrijven om juist dit

Textirama te Gent, heeft de beurzen nu onder één vlag gebracht.

onderscheidende onderdeel meer te laten glimmen.

Overigens, onder Mood kregen Indigo (textielontwerp) en Expofil Deco (woontextiel) vorige week nog volop de ruimte om onder ei-

Impressie

gen naam vraag en aanbod bijeen te brengen.

De Belgische materialendatabank Materio wist op de beursvloer desalniettemin een impressie te geven van het actuele aanbod

Garantie

aan vernieuwend textiel en haar toepassingen. Karin Sprengers

De organisatie haalt zich met de claim dat er uitsluitend originele

van Materio Belgium, gevestigd in Antwerpen, heeft met de data-

ontwerpen worden aangeboden, overigens wel het een en ander

bank een taak te vervullen. Materio Belgium is onderdeel van een

op de hals. Bezoekers krijgen nergens een garantie dat er inder-

internationaal netwerk van instellingen die vernieuwende materi-

daad uitsluitend oorspronkelijk materiaal wordt aangeboden. Er

alen verzamelen om ze aldus voor te kunnen stellen aan de markt.

komt immers geen commissie aan te pas die vooraf collecties aan

Vergelijkbare centra zitten ook in Milaan en Keulen (Material Con-

een nauwkeurige inspectie onderwerpt om de mate van oorspron-

nexion), in Parijs en Barcelona (Materio) en in Enter, Nederland (Ma-

kelijkheid vast te stellen. En de beveiligingsmedewerkers, dit jaar

teria). Sprengers zegt dat keuzes voor te gebruiken materiaal pas

nadrukkelijk op de beursvloer aanwezig, zijn met andere opdrach-

laat in het ontwerpproces worden gemaakt. “Materiaal gestuurd


Handel

18 september 2009

Meubel 51 | 23

ontwerpen kan designers juist inspireren en stimuleren in de

Vernieuwende producten verdienen een onderscheiding, vinden ze op

ontwikkeling van nieuwe producten”, stelde Sprengers tijdens

de vakbeurs Mood in Brussel. De organisatie kende vorige week in een

een presentatie op Mood. “Juist de voortdurende actualisering

aantal categorieën de ‘Blue Drop’ toe.

van het aanbod stelt ontwerpers in staat om met die materialen te werken die nog door maar zeer weinig producenten worden aangeboden. Als onafhankelijke materialendatabank bepaalt

bracht.” Glasdeeltjes kunnen met een slimme belichting zorgen

Materio zelf welke nieuwe en vernieuwende materialen in de

voor de nodige effecten. Ook vernieuwend: ‘airwood’, het mate-

collectie worden opgenomen.”

riaal laat zich op oppervlaktes plakken en kan gevuld worden met lucht. Meubels en andere producten krijgen met ‘airwood’

Op Mood was vorige week een selectie te zien van materialen

een bol, enigszins vervreemd effect.

uit de databank. Technische ontwikkelingen maken het steeds meer mogelijk om textiel te combineren of te verwerken met of

Druppels

in andere producten. Textiel laat zich bijvoorbeeld zodanig vor-

Mood presenteerde op de eerste beurs onder de nieuwe naam

men dat er bijzondere effecten ontstaan. Materio liet zien dat

‘Blue Drop’. Mood heeft ‘de beste stoffen een naam gegeven’,

door textiel op een bepaalde manier te ordenen het effect van

aldus de ondertitel. (www.moodbrussels.com/bluedrop) Blue

een hologram ontstaat, te gebruiken als wandbekleding en als

Drop is behalve een verzamelnaam, ook de titel van de onder-

meubelstoffering. Textiel met foam maakt het mogelijk om rou-

scheiding die de organisatie heeft toegekend aan een product

tes uit te zetten in openbare ruimtes, textiel met plantenvezels

uit steeds een specifieke categorie. Mood onderscheid in het

maakt het mogelijk om luchttransport in kleding en meubels te

totale beursaanbod de segmenten ‘Ecology’, ‘Wall Covering’,

reguleren. Koel aanvoelende meubels in de zomer, warm aan-

‘Contract’, Innovation’, ‘Window Covering’, ‘Upholstery’ en ‘Out-

voelende meubels in de winter. Innovatie in bekledingen ook te

door’. Per categorie werden op Mood tussen de acht en tien

vinden in minuscule glasvezels in textiel voor de geleiding van

kandidaten aangedragen. De met een Blue Drop onderscheiden

licht. Sprengers liet in Brussel ook zien hoe beton kan worden

producten gelden voor de beurs als de beste producten van de

gebruikt als wandbekleding en als vloerbedekking in ook natte

wereld. Die niet geringe claim laat in ieder geval zien waar de

ruimtes. “In het nog zachte materiaal worden motieven aange-

ambitie van Mood ligt.


24 Meubel 51

Nieuws

18 september 2009 |

Deelnemers HTC leggen nadruk op vernieuwing NIEUWEGEIN - Een rondgang langs deelnemers aan de Home and Interior beurs in het HTC levert een keur aan noviteiten op. Ondernemers zeggen juist in crisistijd lef te willen laten zien door met nieuwe producten aan de markt te presenteren. Bij slaapfabrikant Box&Trends ademt de showroom romantiek. Arno Appelhof van Box&Trends wijst op een van zijn meest opvallende modellen: een bed van ontwerper Karim Rashid, ‘Glow’ genaamd. Appelhof: “Het bed is apart doordat de nachtkastjes geïntegreerd zijn. In het voeteneinde geïntegreerd zitten twee lades. Glow is verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten. Het is een tijdloos model, bedoeld voor échte designliefhebbers.” Over zijn collectie boxsprings zegt Appelhof dat de elektrisch verstelbare het momenteel erg goed doen. Andere noviteiten zijn een zwarte boxspring met witte biesjes en een bed met een gestoffeerd hoofdeinde en omranding van MDF. Feit is dat er veel beddenexArno Appelhof

posanten uit het HTC zijn verdwenen. Appelhof: “Ik weet nog niet wat wij gaan doen. We laten het van het moment afhangen.” Diep in zijn hart vindt hij dat er weer één grote meubelbeurs in Nederland zou moeten komen, zoals in de Jaarbeurs Utrecht toentertijd. “Ik kan mij nog goed herinneren dat er toen pendelbussen reden tussen de meubelbeurs in Utrecht en het HTC. En op beide locaties was het dan altijd behoorlijk druk. Dat waren nog eens tijden.”

Goed zitten Mike Jaski van Jaski Meubelagenturen – een echte stoelenman - is apetrots op de nieuwe collectie eetkamerstoelen met hoes die in zijn stand te zien is. “Voor dit model is het heel bijzonder dat het Mike Jaski

ook in leder geleverd kan worden”, vertelt hij. “De stoffen hoezen zijn zelfs wasbaar. Het leuke is, dat de consument bij aankoop van dit model twee hoezen erbij krijgt. Zo kan hij bijvoorbeeld een zomer- en een winteruitstraling creëren met zijn nieuwe aankoop.” De noviteit laat zich door de wieltjes onder de poten makkelijk verplaatsen en wordt geleverd met en zonder armleuning. “Maar we hebben nog een noviteit”, meldt Jaski. “Voor onze banken zijn er twee nieuwe stofkwaliteiten in linnen.” Bang dat zijn collectie over een tijdje al weer ‘uit’ zou kunnen zijn, is Jaski niet. Uit ervaring weet hij dat hij een tijdloze collectie brengt. “Bovendien hebben we het hier ook over een gunstige prijsstelling. Het zit wel goed.”

Poedels In het Atrium van het HTC zijn een aantal noviteiten bijeen gebracht door stylist Ron Veldhuysen. Rechts zijn de stoere, robuuste stijlkamers te vinden, links de moderne. “Ik wil laten aan de bezoekers laten zien hoe ze dat stapje verder kunnen gaan in de winkel,” vertelt hij. Het ontbreekt volgens hem nogal eens aan creativiteit op de winkelvloer. Op uitnodiging van de beursorganisatie wil hij met de stijlkamers de detaillist inspireren tot méér. En tegelijkertijd wil hij de toegevoegde waarde van de stylist promoten. Ron Veldhuys in een van zijn stijlkamers


wa s er... Jedereen

Iedereen was er...

24 juli 2009

Meubel 42/43 | 25

Meubel besteedt in de rubriek ‘Iedereen was er’ aandacht aan recepties, openingen en andere particuliere feestelijkheden in de woonbranche. ‘Iedereen was er!’ komt per gelegenheid voorbij. Informatie via redactie@meubel.nl

Feestavond in het HTC NIEUWEGEIN – Een buffet, open bar en meezinghits gespeeld door de Crazy Piano’s. Het Atrium van het Home Trade Center in Nieuwegein op de beursmaandag omgetoverd tot feestzaal. Exposanten en bezoekers konden informeel verder kennis maken. De feestavond was ook de gelegenheid voor de beursorganisatie om een aantal awards uit te delen. Himolla ontving de ‘Service award’, La Tendance kreeg een onderscheiding voor hun presentatie en Eric van den Bergh van Quality & Power Trading ontving een oorkonde voor zijn collectie. De erkenning is volgens Van den Bergh ‘het mooiste wat je als startend bedrijf kunt krijgen’. De vereniging van interieuragenten greep de gelegenheid aan om Louis Goulmy als agent van het jaar uit te roepen. De voetjes gingen later op de avond van de vloer.


26 | Meubel 51

Productnieuws

18 september 2009

Persoonlijk kussen Cinderella en Deltex brengen in samenspraak met fysiotherapeuten een nieuwe collectie hoofdkussens op de markt, ‘Orthoflex’ genaamd. Het bijzondere aan het concept is de vormgeving. Het kussen kan aan beide zijden gebruikt worden. Aan de ene kant is er de neksteun voor optimale drukverdeling en aan de andere zijde de nek- en schouder uitsparing voor een betere hoofdondersteu-

Productn ieuws

ning. Omdat ieder mens uniek is, zijn er zes

Stoere jongens- of mannenkamer Welk jongens- of mannenhart gaat niet sneller kloppen bij het zien van een klassieke motor of een sportauto? Maar ook sport spreekt de heren natuurlijk aan. In de behang- en stoffencollectie Sports League brengt interieurdecoratiemerk Esta Home deze thema’s op een chique en exclusieve manier samen. Traditionele sportthema’s, als polo en golf, worden gecombineerd met strepen en ruiten. Het behang en de stoffen zijn er in zes kleurgroepen. www.estahome.nl

Glansdecorprogramma Met de nieuwe Eurodekor hoogglansplaten Gloss Finish ST30 van Egger kan de interieurbouwer de huidige hoogglansmode in het meubel volgen. De nieuwe oppervlaktestructuur ST30 geeft de platen ‘diepte’ en met glansgraad 103 plus een goede krasbestendigheid zijn deze platen met name geschikt voor onder meer toonbanken, bureaus en winkelinrichtingen. Doordat ze met ABS-kanten en alle andere producten uit het Egger-assortiment in kleurkoppeling verkrijgbaar zijn, kunnen hiermee harmonische interieurs gerealiseerd worden. www.egger.com

verschillende comfortklassen van zacht tot stevig ontworpen, afgestemd op een specifieke lichaamsbouw en -gewicht. www.deltex.nl


MORE THAN DECORATION Elke maandag op het ETC expo ■ Er is mEEr dan dEcoratiE! ■ mEt dEcoratiE sprEEk jE divErsE klantEngroEpEn aan ■ mEt dEcoratiE crEëEr jE sfEEr ■ mEt dEcoratiE vErstErk jE hEt plaatjE dat jE aan dE klant wil latEn ziEn ■ mEt dEcoratiE vErgroot jE hEt assortimEnt ■ dEcoratiE ondErstEunt dE vErkoop... En dEcoratiE vErkoopt!

Kom naar het fraai gedecoreerde etc expo

het nieuwe Etc najaarsmagazine ligt voor u klaar!

www.etcexpo.nl


28 Meubel 51

Nieuws

18 september 2009 |

Première Belgisch designparcours

Jaarlijkse Homag Treff

ANTWERPEN – Van 24 tot en met 26 sep-

SCHOPFLOCH (D) – Tijdens de jaarlijkse Ho-

tember beleeft Antwerpen de première van

mag Treff - dit jaar van 22 tot en met 25 sep-

[A.track], het eerste designparcours in deze

tember - kunnen de bezoekers de produc-

Belgische stad. Het initiatief komt van vijf-

tie in de fabriek meebeleven en ter plekke

tien topdesignzaken die de handen ineen

van gedachten wisselen met de experts

hebben geslagen en het kwaliteitsdesign

van de Duitse machinefabriek. Naast het fa-

in al zijn vormen onder de aandacht willen

brieksbezoek kunnen elke dag workshops

brengen. Alle deelnemende zaken pakken

worden gevolgd. Op het programma staan

uit met iets bijzonders. Zo is er een speci-

de volgende onderwerpen: ‘Lasertechnolo-

ale expo rond Arne Jacobsen, Xavier Lust

gie bij de kantenafwerking’, ‘Nieuwe CoC-

en Jean-Marie Massaud. Eén zaak kijkt ook

software woodWOP 6.0’ en ‘Minder grond-

terug op zijn eigen designgeschiedenis en

stof bij hogere productiviteit’. Een nieuwe

hiermee op het topdesign van de jaren vijf-

technologie voor de aanlijning van kanten

tig en zestig. De deelnemers zijn: Bisazza

is laserTec. Deze technologie werd reeds

Antwerp Flagship Store, Boffi, Bulthaup by

geïntroduceerd tijdens de afgelopen editie

bmetropool, Bulthaup by ligna recta, De-

van Ligna. Tijdens de Homag Treff wordt

don, Anna Heylen, Ivo de Groot exceptio-

laserTec eveneens gedemonstreerd en is

nal interiors, Donum, DRT gietvloeren, Fritz

er de gelegenheid een dergelijke installatie

Hansen, Kaaidesign, Matriks, Scoonwoon,

in werking te zien bij een meubelfabrikant.

Si Accomodi, Timmermansdesign en Pierre

Een ander thema is complete vervaardiging

Withaeckx. Speciaal voor [A.track] stelt

van meubelonderdelen en bouwelemen-

BMW zestien wagens ter beschikking om

ten op bewerkingscentra. Meer informatie:

de bezoekers van de ene zaak naar de an-

www.homag.de.

dere te vervoeren. Verschillende zaken liggen ook op wandelafstand van elkaar. Meer informatie: www.atrack.be.

SSWM komt met 100%Pakket

Het 100%Pakket biedt een ‘evenwichtig’

WOERDEN – SSWM uit Woerden heeft de

programma van trainingen op individu-

campagne 100%Pakket op gang gtrok-

eel niveau terwijl deze op aanvraag ook

ken. Dit pakket is door de stichting ont-

incompany gegeven kunnen worden. “We

wikkeld om in ‘de huidige recessie de

verwachten met ons pakket een goed, afge-

branche extra te ondersteunen’, aldus

wogen aanbod te kunnen bieden. Hebben

de organisatie in een persverklaring.

bedrijven ook andere vragen op scholings-

“Met het 100%Pakket wordt scholing

terrein, dan kunnen ze hiervoor vanzelf-

toegankelijk voor álle medewerkers op

sprekend eveneens bij de SSWM terecht”,

elk niveau, van productie tot en met

stelt Willem Kalis. Het 100%Pakket-aanbod

management.” Het pakket is volgens de

bestaat uit succesvol gebleken bekende

initiatiefnemer ‘financieel aantrekkelijk

trainingen en een aantal nieuwe trainin-

omdat de cursuskosten volledig worden

gen. Het pakket wordt gefaseerd geïntro-

gesubsidieerd’.

duceerd. Het 100%Pakket omvat nieuwe onderdelen n als ‘collegiale scholing’ en ‘be-

Directeur Willem Kalis van SSWM zegt het

middeling van werk naar werk’.

pakket ondernemingen bijstaat in deze

Het volledige 100%Pakket is eind 2009

‘moeilijke tijd’ om het hoofd boven water

beschikbaar en omvat de volgende trai-

te houden. “Het 100%Pakket is effectief

ningen: AutoCad, Calculeren, CNC, Excel,

op de korte termijn. Hulp is nú immers no-

Gereedschapskennis,

dig. Daarnaast is scholing belangrijk om de

Leidinggeven, Outlook, Projectleider, Tech-

branche op de middellange en lange ter-

nisch Engels en Duits, Gespreksvoering,

mijn naar een hoger professioneel niveau te

Werkvoorbereider, Word, Collegiale scho-

brengen. Medewerkers vormen ten slotte

ling en Bemiddeling van werk naar werk.

het belangrijkste kapitaal van een bedrijf.”

(Voor meer informatie www.sswm.nl)

Heftruckchauffeur,


Nieuws Geschil

Product hoekbankstel plus fauteuil

Klacht

18 18 september september 2009 2009

Meubel Meubel51 51 | 29

Optisch misleid

kleurverschil en slordige afwer-

Een consument heeft klachten over haar nieuw geleverde hoekbankstel plus bijbehorende fauteuil.

king

Mevrouw heeft de zitmeubelen in een specifieke donkerblauwe tint besteld, maar wat er nu bij haar

Kosten

in de woonkamer staat, voldoet niet aan haar kleurkeuze. Er is sprake van een kleurverschil tussen de

x 1.997,-

verschillende zitelementen. Verder is het stikwerk op veel plaatsen slordig gedaan. Bovendien ontbreekt er een verlengstuk om de zitelementen met elkaar te verbinden en is er een hoogteverschil tussen de zitelementen. Omdat het kleurverschil minder dan tien procent bedraagt, wil de ondernemer niks doen om de klacht op te lossen. Mevrouw legt haar klacht voor aan de Geschillencommissie en verlangt een deugdelijk bankstel in de door haar gekozen kleur en stofkwaliteit. “De klacht waarover de consument ons berichtte, ging in hoofdzaak over haar twijfel over de geleverde stof”, licht de ondernemer zijn kant van het verhaal toe bij de commissie. “In de telefoongesprekken die hierover zijn gevoerd, kwam dit ook als enige bezwaarpunt naar voren. Wij hebben mevrouw diverse malen getracht uit te leggen dat de geleverde stof de stof is die zij heeft besteld. Het gaat hier om een zogenaamde ‘vleugstof’. Door lichtinvallen lijkt het soms dat er verschillen in kleur ontstaan. Het had geen enkele zin de overige klachten op te lossen, voordat over de stof overeenstemming zou zijn bereikt. Wij zijn bereid de rest van de klacht te bekijken en mochten deze gegrond zijn, deze naar behoren op te lossen.”

Gewolkt uiterlijk De deskundige vergelijkt in zijn onderzoek de bestelde kleur met de kleurstaal. Hij doet dit bij daglicht. “Er is een gering kleurverschil tussen de stoffen”, rapporteert de man. “De bestelde kleur is meer donkerblauw dan de kleur die op het bankstel is verwerkt. De stof is optisch niet egaal van kleur. Het gewolkte uiterlijk is een eigenschap van deze bekleding. Van verschil in kwaliteit tussen de beide

Geschil

stoffen is geen sprake.”

Onzorgvuldige afwerking Over de afwerking van de meubelen rapporteert de deskundige: “Op verschillende plaatsen zijn losse draadeinden te zien. Het gaat om onvoldoende verwijderde stikgarens. Tevens zijn enkele gevulde biezen minder zorgvuldig afgewerkt. Deze problemen laten zich eenvoudig oplossen. Aan de bovenkant van de achterrug bij het eilandelement zit in de romp een defect. Doordat het plaatmateriaal hier meer kan bewegen, is de hoekconstructie losgeraakt. Reparatie van de romp is mogelijk. De elementen van de zitgroep worden gekoppeld door u-vormige houten koppelstukken, die op de vloer de twee rompen bijeenhouden. Er ontbreekt een koppelstuk. Ook dit euvel is op te lossen. De omvang van de klacht is gering. Technisch herstel wat betreft het kleurverschil is niet mogelijk. De overige klachtonderdelen kunnen opgelost worden. Daarvoor moeten de strook plaatmateriaal in de romp verstevigd en de hoekverbinding hersteld worden. De bekleding moet bij het hoogteverschil ingenomen worden. Verder moet de ondernemer de zitelementen zorgvuldig nalopen op loszittende garens, biezen en stukjes dacron. De reparaties van de romp kunnen het beste worden uitgevoerd door in een meubelstoffeerderij de hoezen te demonteren.” Wat betreft het kleurverschil oordeelt de commissie de klacht ongegrond. De overige klachten oordeelt zij gegrond. De ondernemer moet dan ook herstelwerkzaamheden uitvoeren zoals deze omschreven staan in het deskundigenrapport. Hij mag zijn klant daarvoor geen kosten in rekening brengen. Ook betaalt de ondernemer het klachtengeld. De commissie wijst het door de consument meer of anders verlangde af.

deels GEGROND


30 | Meubel 51

Agenda

18 september 2009

Nationaal

SEPTEMBER 2009

31/10

Bergen op Zoom Expositie SMOOL Robert Bronwasser | Galerie COSC | (0164) 24 43 68/www.cosc.nl

20 en 21

Culemborg

Najaarsbeurs ETC (alleen lichtexposanten b.g.) | (0345) 51 96 46/53 37 27 |

www.etcexpo.nl

3 20 t/m 25

Den Haag

Presentatie collectie 2009/2010 Giorgetti en Gimko | (070) 364 43 42/364 49 27

21, 28

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

21

Utrecht

Najaarsshow Toonkamer | (030) 258 55 38/www.toonkamer.nl

23 en 24

Veldhoven

Kunststoffen 2009 | NH Conference Centre Koningshof | (040) 296 99 22

26/9 t/m 4/10

Amsterdam

Woonbeurs (woonevenement voor de Nederlandse consument met maandag

28

Culemborg

vakdag) | www.woonbeurs.nl Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

OKTOBER 2009

2 t/m 4

Tilburg

4 t/m 11

Utrecht 3e Biënnale voor Social Design | Utrecht Manifest | Centraal Museum-De Pastoe

5, 12, 19 en 26

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

5

Culemborg

Koopmaandag ETC (Licht & Meubel) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

5, 12, 19, 26

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

5

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

7

Wageningen

Themamiddag ‘Voorlak en aflak 2010: is uw bedrijf er wel klaar voor?’

Textielweekend 2009 | www.textielweekend.nl Fabriek-Casco | www.utrechtmanifest.nl

(georganiseerd door SKH en SHR) | (036) 529 24 63/info@houtopleidingscentrum.nl

12, 19 en 26

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27 | www.etcexpo.nl

12 en 13

Voorburg

Open Huis Mischa de Vries | (070) 369 32 55/(06) 502 78 084 | info@mischadevries.nl

17 en 18

Bunnik

Vormgevers in hout | Fort bij Vechten | www.vormgeversinhout.nl

Beursa genda

NOVEMBER 2009

2

Culemborg

Koopmaandag ETC Licht & Meubel | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

2, 9, 16, 23 en 30

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

2, 9, 16, 23, 30

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

2

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

4 en 5

Breda

Grafische vormgeving voor niet-grafici | Apollo Hotel Breda City |

www.euroforum.nl/grafisch

9, 16, 23 en 29

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

12

Amersfoort

Dag van de Oppervlaktetechnieken | Het Klooster | info@vom.nl/www.vom.nl

19 t/m 22

Apeldoorn

Spirit of Winter | Paleis het Loo | consumentenevenement | www.spiritofwinter.nl

22 t/m 29

Amsterdam

PAN Amsterdam (eigentijdse kunst- en antiekbeurs) | RAI | www.pan.nl/info@pan.nl

27 t/m 29

Maastricht

The Great Indoors (tweejaarlijks internationaal design event op het gebied van

7

interieurontwerp) | www.the-great-indoors.com

DECEMBER 2009 Bergen op Zoom workshop vochtmeten (georganiseerd door Renotec Duo) | www.renotecduo.nl

3 7

Culemborg

Koopmaandag ETC (Licht & Meubel) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

7, 14, 21 en 28

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

7, 14, 21, 28

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

7

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

3 14


Agenda

18 september 2009

Meubel 51 | 31

Internationaal

SEPTEMBER 2009

11/9 t/m 25/10

Brussel

Exhibition Visual Voltage | Design Flanders Gallery | www.designvlaanderen.be

17 t/m 21

Verona

Abitare il Tempo | www.abitareiltempo.com

18 t/m 22

Mumbai

Index Furniture | www.indexfairs.com

22 t/m 25 3

Schopfloch

Homag Treff (huisshow Homag met houtbewerkingsmachines) | www.homag.de

24 t/m 26

Antwerpen

[A.track], eerste interior design parcours | www.atrack.be

26 t/m 30

Istanbul

Intermob (internationale hout- en meubelbeurs) | www.tuyap.com.tr

27 t/m 29

Dubai

ISH Kitchen+Bath Middle East | www.ish.messefrankfurt.com

27 t/m 29

Kortrijk

Homing (vakbeurs voor ‘Do It Yourself & Home Improvement’) | +32 56 24 11 11

OKTOBER 2009

1 t/m 4

Istanbul

ZOW | +49 521-9653370/521-9653372

1

Moskou

Flooring Russia | www.confabb.com

3 t/m 11

Gent

BIS (bouw- en vastgoedbeurs voor consumenten met houten vloeren) | www.bisbeurs.be

6 t/m 8

Opglabbeek

Huisshow Veldeman | +32 89366669/89854536

7 t/m 10

Moskou

i Saloni WorldWide Moscow | Crocus Expo | www.cosmit.it/eng.crocusexpo.ru

10 t/m 12

Mumbai

Heimtextil India | www.messefrankfurtindia.in

14 t/m 22

Brussel

Cocoon (de woon- en interieurbeurs) | consumentenevenement | Brussels Expo | www.cocoon.be

14 en 15

Nice

RadTech Europe 09 | www.european-coatings.de/radtech

14 t/m 17

Pordenone

SICAM (vakbeurs voor meubelindustrie en interieurbouw) | www.exposicam.it

18 t/m 21

Birmingham

Interbuild (bouw- en inrichtingsbeurs) | www.interbuild.com

21 t/m 24

Verona

ZOW Italy | +49 (0)521 9653350

22 t/m 24

Beijing

The 6th International Wood & Wood Products Exp | CIEC | www.woodchina.org/www.mujiaohui.com

26 en 27

Stuttgart

Biomaterial Congress 2009 | www.biowerkstoff-kongress.de

30

Wenen

Europees hardhoutcongres | http://eos.oes.eu

NOVEMBER 2009

1 t/m 4

Brussel

Meubelbeurs Brussel | + 32 2-5589720/www.meubelbeurs.be

2 t/m 7

Parijs

Batimat (bouw- en houtbeurs) | www.batimat.com

3 t/m 6

Valencia

Fimma-Maderalia | houtvakbeurs/meubeltoeleveringsbeurs | www.fimma.feriavalencia.com

7 t/m 15

Madrid

Habitalia 2009 | www.prensa.ifema.es

10 t/m 14

Gent

Prowood | Flanders Expo | www.prowood.be

10 en 11

Keulen

Branchentag Holtz (Europese houthandelsdag) | www.holzhandel.de

11 t/m 14

Shanghai

Interior Lifestyle China 2009 | www.il-china.com

14 t/m 17

Dubai

Index Dubai (vakbeurs voor totaalinrichting) | www.indexexhibition.com

17 t/m 19

Poznan

Furnifab | www.furnifab.pl

D ecember 2 0 0 9

2 en 3 3

Keulen

Dritter Deutscher WPC-kongress | Maritim Hotel | www.wpc-kongress.de

JANUARI 2010

13 t/m 16 3

Frankfurt

Heimtextil | www.heimtextil.messefrankfurt.com/www.heimtextil-trends.com/www.contact-contract.com

16 t/m 19 3

Hannover

Domotex | www.domotex.de/www.hannover-beurs.nl

De uitgever kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele onjuiste vermeldingen in deze Agenda. Men doet er verstandig aan zich tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de adressen van de beursorganisaties, of hun vertegenwoordiging. De vermelde data geven de openingsdag tot en met de laatste dag van het evenement aan. Wanneer gegevens deze week zijn gewijzigd of toegevoegd, kunt u ze herkennen aan het 3-teken voor de plaatsnaam. Achter het /-teken na een telefoonnummer staat het betreffende faxnummer vermeld. Wanneer er bij een evenement een ( -teken is afgebeeld betekent dit dat Vakweekblad Meubel in samenwerking met Galatours (tel: (036) 530 24 01) een vliegreis organiseert. Informatie over deze reizen wordt op deze servicepagina’s gepubliceerd.


32 | Meubel 51

Handelsregister Meubel KvK juni 2009

18 september 2009

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van de (nv Databank van de) Kamers van Koophandel, juni 2009 en Graydon Nederland BV. Geen van deze bedrijven noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw regionale Kamer van Koophandel of raadpleeg www.kvk.nl.

Job Wood bv

N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat

Wijngaardsweg 30a, 6412 PJ Heerlen

een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde

Dossiernr.:

14076758 (KvK Limburg)

bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de nieu-

Handelsnaam/Beroep:

Manders Zonwering

we bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrijving

Datum beëindiging:

25/8/09

loopt niet altijd synchroon.

Reden:

opgeheven bij gebrek aan baten

Nieuw uitgesproken faillissementen

Trendhopper Goes bv

Coenecoop 13, 2741 PG Waddinxveen Dossiernr.:

27283015 (KvK Rotterdam)

Datum beëindiging:

3/9/09

Reden:

opgeheven bij gebrek aan baten

Manders Zonwering en Rolluiken bv

Buitenruststraat 20, 4337 EH Middelburg Dimensione bv

Dossiernr.:

22049778 (KvK Zuidwest-Nederland)

Zuiderspoorstraat 11-5, 7512 AX Enschede

Datum beëindiging:

2/9/09

Dossiernr.:

08092207 (KvK Oost-Nederland)

Reden:

opgeheven bij gebrek aan baten

Datum uitspraak:

2/9/09

Branche:

interieurafwerking

v.o.f. Cazemier Parket

Curator:

L. Bezoen, postbus 111, 7500 AC

Dorpsstraat 11, 9311 PS Nieuw-Roden

Enschede, (053) 480 18 48

Dossiernr.:

04050027 (KvK Noord-Nederland)

Datum beëindiging:

31/8/09

Reden:

vernietigd na gedaan verzet

Dutch Industrial Contractors cv Stenograaf 3, 6921 EX Duiven

Voorlopige surseances

Dossiernr.:

09164278 (KvK Centraal-Gelderland)

Datum uitspraak:

1/9/09

Branche:

binnenhuisarchitect

Kuipers Design Managers bv

Curator:

H.A. Wiggers, postbus 88, 6880 AB

Neerloopweg 9, 4814 RS Breda

Velp, (026) 881 11 77

Dossiernr.:

24414499 (KvK Zuidwest-Nederland)

Handelsnaam/Beroep:

Kuipers Total Design

Verstegen en Van Dun Projecten bv

Datum uitspraak:

3/9/09

Solvayweg 16, 6049 CP Herten

Verificatie vergaderdatum: 3/11/09

Dossiernr.:

12064838 (KvK Limburg)

Branche:

binnenhuisarchitect

Datum uitspraak:

2/9/09

Bewindvoerder:

C. van den Bergh, postbus 50535,

Branche:

interieurafwerking

3007 JA Rotterdam, (010) 410 00 55

Curator:

J.H. van Seters, postbus 555, 6040 AN

Roermond, (0475) 31 61 86

Opgeheven faillissementen

Definitieve schuldsaneringen H.A. van Houte Stevinweg 1, 4691 SM Tholen

H.A. van Houte

Dossiernr.:

22011817 (KvK Zuidwest-Nederland)

Stevinweg 1, 4691 SM Tholen

Handelsnaam/Beroep:

Van Houte Wonen

Dossiernr.:

22011817 (KvK Zuidwest-Nederland)

Datum beëindiging:

1/9/09

Handelsnaam/Beroep:

Van Houte Wonen

Branche:

woningstoffeerderij e.d.

Datum beëindiging:

1/9/09

Bewindvoerder:

A.M. Koens-Bosters, postbus 165,

Reden:

omzetting in een schuldsanering

4460 AD Goes, (0113) 27 33 40


Wij hebben interesse voor

HOUTVEZEL en ZAAGSEL

ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz. Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

denachtploeg

MEUBELINDUSTRIE LANGENHUIZEN

Agent voor Noord-Oost Nederland

Are you still looking for missing colors?

Wij zijn een jong bedrijf gespecialiseerd in matrassen, bedbodems en boxsprings van de merken Dunlopillo, Dico en Nauthé. Door onze sterke groei en vele mogelijkheden in de markt, zoeken wij een agent voor het rayon Noord-Oost Nederland.

Bezoek onze site en zie:

Uw profiel:

WWW.MEUBELINDUSTRIELANGENHUIZEN.NL WWW.EMMELPROJECTEN.NL

• Ervaring op het gebied van slaapsystemen c.q. slaapkamerbranche • Commerciële vaardigheden en aantoonbare verkoopervaring • Verantwoordelijk voor het realiseren van omzettargets in uw rayon • Bijdragen middels marktinformatie aan onze productontwikkeling

Only the Sky is the Limit .

INFO@MEUBELINDUSTRIELANGENHUIZEN.NL MEUBELINDUSTRIE LANGENHUIZEN TEL: 0487-581581 EMMEL PROJECTEN TEL:0487-581588 ENERGIEWEG 19, 6658 AE BENEDEN-LEEUWEN POSTBUS 30 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN

Bent u een dynamisch persoon en wilt u graag werken voor een innovatief bedrijf, dan willen wij graag kennis met u maken.

GRATIS PLAATSING

U kunt uw sollicitatiebrief en CV sturen naar:

Je nieren. Van levensbelang. Giro 88.000 www.nierstichting.nl

Kijk op www.energy4all.eu en word ook donateur net als Jochem en Jochem

De Nachtploeg T.a.v.: mw. S. Zandvoort Postbus 149 5300 AC Zaltbommel Of naar: info@denachtploeg.nl


34 | Meubel 51

Handel

18 september 2009

Betrokken heid

Meubelhart Beusichem blijft zich profileren met aanbod in middensegment

Woekeren met ruimte BEUSICHEM – De handel mag dan nog steeds in Beusichem staan, de effectieve belangstelling er voor hield dit jaar gelijke tred met de economische ontwikkelingen. Bezoekers namen weliswaar kennis van het aanbod van exposanten, bestellingen werden minder uitbundig geplaatst dan bij eerdere gelegenheden in Beusichem, zo leert een rondgang door het meubeldorp.

De organisatie van Meubelhart heeft zich ingespannen om een

doende ruimte zou vooralsnog geen sprake zijn. De organisatie

zo breed mogelijk aanbod te realiseren, de markt lijkt het even al-

zegt kans te zien om ‘door hallen efficiënter in te delen’ op onder-

lemaal niet meer te kunnen verwerken. Toch blijven exposanten

delen ruimte te kunnen winnen. Het oprichten tijdens vakbeurzen

zich inspannen om een zo actueel mogelijke collectie te tonen die

van paviljoens als tijdelijke huisvestiging geldt niet als een te over-

kan aansluiten bij de vraag van de handel. Dat laat betrokkenheid

wegen optie, zegt de woordvoerder van het bestuur. “Investeren

zien van de aanbieders bijde behoefte van hun afnemers. Het hal-

in een dergelijke voorziening staat niet in verhouding met de op-

lencomplex, de bijzondere accommodatie van Meubelhart, kent

brengst die daar eventueel tegenover zou kunnen staan.” Het Home

een hoge bezettingsgraad. Naar verluidt is negentig tot vijfenne-

Trade Center in Nieuwegein ging in het verleden bij gelegenheid

gentig procent van de beschikbare ruimte ingevuld. Meubelhart

wel over tot het oprichten van tijdelijke huisvestiging. Meubelhart

Beusichem concentreert zich met haar exposanten en bezoekers

Beusichem trok op de eerste dag (7 september) van haar herfstvak-

op het middensegment van de markt, met uitschieters naar boven

beurs volgens het bestuur ‘aanmerkelijk meer bezoek’ dan tijdens

en naar beneden. Tot in het recente verleden werd er specifiek be-

de vakbeurs, afgelopen februari. De tweede beursdag gaf een an-

leid gevoerd om met name fabrikanten van buiten Nederland met

der beeld. “Een van de laatste mooie nazomerdagen had haar weer-

hun aanbod naar Beusichem te halen of zich op een andere ma-

slag op de omvang van het beursbezoek. Het was rustig in Beusi-

nier in Meubelhart te laten vertegenwoordigen. Het bestuur legt

chem.” Het bestuur noemt de stemming onder exposanten ‘goed’

daar inmiddels minder de nadruk op, in die zin dat elke aanbieder

en de handel redelijk. “Er wordt iets voorzichtiger dan anders inge-

gespecialiseerd in het middensegment door Meubelhart wordt uit-

kocht maar veel kleinere orders vormen samen ook een behoorlijk

genodigd. Beusichem probeert op die manier met zoveel mogelijk

verkoopvolume”, aldus de mening van een aantal exposanten.

variatie dit deel van de markt in beeld te blijven brengen. ‘Bezoekers verwachten ook niet anders van Meubelhart’, aldus een woordvoerder. ‘De handel staat in Beusichem’, meldt al jaren hetzelfde spandoek bij de

Ruimte

ingang van het dorp. Het plan om nieuwe vaandels, vlagen en doeken ter

Voor Meubelhart blijft het woekeren met de ruimte. Vooralsnog

gelegenheid van de meubelvakbeurzen in Beusichem op te hangen wacht

kunnen exposanten nog uit de voeten. Van een gebrek aan vol-

nog op uitvoering.


Handel

18 september 2009

Meubel 51 | 35


36 | Meubel 51

Publicaties

Groene ideeënboek 2009 Armstrong biedt innovatieve oplossingen voor diverse interieurtoepassingen. Het consequent milieubeleid dat aan de grondslag ligt van de onderneming, is af te lezen uit de vele mogelijkheden en concrete toepassingen die in het nieuwe ‘groene’ ideeënboek van Armstrong aangeboden worden. Het virtuele ideeën boek 2009 is een gebruiksvriendelijk en interactief werkinstrument dat in vijf verschillende categorieën aan de hand van casestudies de duurzame en milieuvriendelijke toepassingen van Armstrong plafondsystemen in kaart brengt. www.armstrong.nl/plafonds

Inspirational apartments

Publica ties

Thong Lei en Anne Noordam zijn de oprichters en eigenaren van Decoration Empire, een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in binnenhuisarchitectuur. Het accent ligt daarbij op het gebruik van uitgelezen materialen, traditionele technieken en kunst. Lei en Noordam zijn tevens de auteurs van Inspirational Apartments, een ‘koffietafelboek’ over appartementen van internationale allure, over vakmanschap, luxe en kwaliteit. Met vele foto’s van bijzondere appartementen. Verschenen bij Uitgeverij Terra Lannoo te Arnhem. ISBN 978-90-8989-012-2. Prijs: €39,95.

Slim digitaal samenwerken In de publicatie Slim digitaal samenwerken; versterk je positie als ondernemer, staan praktijkvoorbeelden wat digitaal samenwerken ondernemers concreet oplevert. De verhalen uit de verschillende sectoren zijn voorbeelden ter inspiratie voor de lezer. De cases betreffende de detailhandel zijn mede tot stand gekomen met hulp van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De publicatie zelf is een samenwerking van Empuls en Syntens, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Exemplaren kunnen besteld of gedownload worden via: www.ndiv.nl.

18 september 2009


Stelling van de week

Stelling van volgende week: Meubelfabrikanten

en

impor-

teurs laten zich op de vakbeurzen van de beste kant zien. Nieuwe

18 september 2009

Meubel 51 | 37

‘Nu groots beginnen is onmogelijk’

producten en geheel nieuwe concepten en collecties staan in

Fabrikant Bella Comfort en meubelagent JW introduceren op de najaarsbeurs in Beusichem

de showrooms uitgestald. Be-

zes woonkamerconcepten. Verlichting, accessoires en klusmaterialen komen van financieel

zoekers laten zich echter niet zo

draagkrachtige partijen. Volgens agent Henk Wieten is samenwerking noodzaak bij een

makkelijk verleiden om nieuwe

dergelijke grootschalige introductie: zowel op productniveau als financieel gezien. De stel-

producten in het assortiment op

ling: ‘Het is onmogelijk om nieuwe formules te introduceren zónder andere partijen.’

te nemen. Geen stelling, maar een vraag deze week: “Hoeveel

Het onafhankelijk op de markt brengen van nieuwe collecties is helemaal niet onmogelijk, vindt

procent van de nieuwe intro-

de directeur van een bedrijf dat sinds april bestaat. “Als je je onderscheidt dan moet het lukken om

ducties haalt de kerst?”

zelf een nieuwe collectie op de markt te brengen. Je moet je nek durven uitsteken. Ik heb een hele nieuwe collectie en doe alles zelf, ook het ontwerpen.”

redactie@

“Het is in deze tijd niet mogelijk om ineens met een grote collectie op de markt te komen”, zegt een

meubel.nl tot en met komende

exposant op het HTC. Hij laat een nieuwe collectie bedtextiel zien. “Dat vraagt niet de investering

woensdag, 22 september, 12.00

die bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een kastencollectie of een geheel slaapkamerconcept

uur.

nodig is, maar ook voor het textiel heb ik een partner gezocht. Een beddenfabrikant gebruikt dit

Reageren

kan

via

De Stellin g

textiel als aankleding voor zijn showrooms. Door die samenwerking is mijn collectie meteen in een groot aantal winkels te bekijken.” Een Amsterdamse meubelagent is het eens met de stelling, maar wil er nog een nuancering aan toevoegen. “Het samenwerken met andere partijen zou niet exclusief voor in crisistijden moeten zijn. Door andere partijen op te zoeken, voor bijvoorbeeld verlichting en accessoires, deel je kennis en daar profiteert iedereen van. Ik wil er voor pleiten dat marktpartijen dat vaker doen. Je moet veel van de markt weten, wil je een succesvolle collectie presenteren. En zelfs als je op de hoogte bent van wat er allemaal speelt, kan je er in de ontwikkeling van nieuwe producten nog wel eens naast zitten. Dat is wel te zien op de beurzen. Niet alles is direct een hit.”

Gevoelstemperatuur Meubel meet de actuele temperatuur van de branche, steeds op basis van de algehele emotie over de resultaten van de afgelopen week. Aan de lezers die op de Stelling reageren, is gevraagd om ook even op de thermometer te kijken.

12o

‘Het loopt geen storm op de beurzen’


38 | Meubel 51

Colofon

Lezers over Vakweekblad Meubel: “Ik blader Meubel eerst door en kijk wie er allemaal adverteren. Ik zie vaak klanten en bekenden in het blad staan. Dat vind ik leuk om te lezen. Verder kijk ik meteen naar de faillissementen. Dat vind ik belangrijk, zeker in deze tijd. Ik vind Meubel een leuk blad. Er staat veel interessante informatie in. Je kunt goed op de hoogte blijven.” “Ik kijk naar fotografie. Ik ben altijd op zoek naar meubelen en interieurs. Ik zoek altijd inspiratie. Hoe worden bepaalde materialen toegepast, hoe worden kleuren gecombineerd. Ik ben altijd in voor goede ideeën. Ik vind het ook erg leuk om te horen wat collega’s te vertellen hebben. Dat soort artikelen lees ik dan ook altijd.”

18 september 2009

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag. Website: www.meubel.nl

Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 174-389674, fax. +31 (0)174-315003, e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Els van der Plasse, Astrid Marquenie, Charlotte Glasbergen, Ingrid Rompa, Henny van Straaten. Ontwerp: Christiaan Hoogeveen Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31 (0)174-389684, fax. +31 (0)174-315002, tel.

“Ik vind Meubel een goed blad. Het is sowieso leuk om vakbladen te lezen, omdat je dan goed op de hoogte blijft. Je leest ook dingen over andere bedrijven. Ik leer elke dag wel iets van iemand, valt me op. Het Geschil vind ik erg interessant.” Citaten uit de rubriek “Mijn bedrijf”, waarin Meubel elke week een andere lezer aan het woord laat.

mobiel. +31 (0)6-12973239, e-mail: richard.van.der.hak@lakerveld.nl. Sonja Bruin,

Benieuwd naar wat Vakweekblad Meubel voor u kan betekenen? Vul dan hier de abonneerbon in!

menten: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail: dis-

Nieuwe abonnee’s ontvangen een aantrekkelijke welkomstkorting van 25% op de abonnementsprijs. Abonneren kan ook via:

Abonnementen kunnen elke week ingaan en worden na een jaar automatisch

www . meubel . nl Noteert u voor mij:

aboneerbon!

 een jaarabonnement met 25% welkomstkorting. Ik betaal voor het eerste jaar € 150,- in plaats van € 199,50.

 een jaarabonnement met het ‘Stijlboek Interieur’ als welkomstca-

tel. +31 (0)174-389683. Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680. Jos Tourné tel. +31 (0)174-389681 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174315002, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax. +31 (0)174-315002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: debiteuren@lakerveld.nl Abonne-

tributie@lakerveld.nl

verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd. Collectieve abonnementen op aanvraag, tel. +31 (0)174-389693. Abonnementsprijzen Nederland en Belgie:

€ 199,50 (incl. BTW)

Studenten:

€ 99,75 (incl. BTW)

Proefabonnement 2-maanden:

€ 30,- (incl. BTW)

(1,25% korting bij automatische betaling) Overige Landen:

€ 260,-

Losse nummers:

€ 5,- (incl. BTW, excl. verzendkosten)

deau. Ik betaal € 199,50.

 een halfjaarabonnement met 25% welkomstkorting. Ik betaal voor het eerste halfjaar € 75 in plaats van € 100.

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD, Wateringen. Turfschipper 53, 2292 JC, Wateringen. tel. +31 (0)174 315000, fax

 Ik betaal voor twee maanden slechts € 30,-

+31 (0)174 315001, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uit-

 een proefabonnement op Vakweekblad Meubel. Ik betaal voor

gever/directeur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd

twee maanden € 30. B edri j fsnaam N aam

abonnementen: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Research: Pauline Montfoort

A dres P ostcode

ISSN 0165-4543

W oonp l aats

Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv

l and

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, foto-

te l .

kopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf

e - mai l

van de uitgever.

B R A N C H E

Druk: Vakblad Meubel wordt gedrukt op chloor-arm papier. Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering

Stuur de bon zonder postzegel naar: Uitgeverij Lakerveld b.v.,

van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te

antwoordnummer 20014, 2290 VG, Wateringen

informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)174-389693.

Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch verlengd, halfjaarabonnementen na zes maanden. Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Proefabonnementen lopen na twee maanden automatisch af.


MAGAZIJN LIFTEN    

Hefvermogen van 150 / 2000 kg Industriële allure Betrouwbaar en veilig Gehele structuur volbad verzinkt DE JONG’s liften Leerdam 0345-636000 JONG-LIFTEN.NL

ONLINE PUBLIEKE VERKOPING van machines van een

UV OPPERVLAKTE SPUIT-/LAKINSTALLATIE t.b.v. FRONTPANELEN VAN KEUKENS c.q. MEUBELEN 32257 Bünde (Duitsland)

SPUITMACHINE “Venjakob” HGS S, 2 DOORLOOP UV

DROGERS “Hackemack” KTR 306D, snelheid 2-10 m/min., lengte ± 6 m en KTR 3371, snelheid 2-10 m/min., module gallium, module kwik, autom. lakschuurmachine “Heesemann” GFA 8 CSD, doorloop luchtdroger “Venjakob”, totale lengte ± 21 m, bandbreedte ± 1,30 m, 3 luchtsystemen “Rippert” DTK 080, DTK 090, DTK 10.000, transportband (invoer) “Hackemack” KTR 3321, snelheid 2-10 m/ min., lengte ± 2.70 m, bandbreedte ± 1,40 m, ontstoffingsmachine “Heesemann” EA2, transportband (uitvoer) “Venjakob” II, lengte ± 6 m, bandbreedte ± 1,30 m, extern doseerstation “Kremlin” 34A; Tussentijdse verkoop van de complete installatie is mogelijk

BIEDEN UITSLUITEND VIA INTERNET SLUITING: dinsdag 6 OKTOBER vanaf 15.00 uur Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.

Bezichtiging alleen op afspraak. Foto’s / Catalogus op onze website

www.TroostwijkAuctions.com


www.meubelbeurs.be

MEUBEL BEURS BRUSSEL

MODULO.be 120138

zon1 woe 4 nov

9 -19 u

2009 Brussels Expo Heizel

MEUBEL51lowres  

Minister Donner: Ondernemers moeten zichzelf redden Meubel 51 Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you