Page 1

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ

90e jaargang vrijdag 21 mei 2010

Al meer dan 20 jaar een betrouwbaar adres.

Meubel 34

Het Woonhuis Ulft BV

Oerseweg 7-9 7071 PP Ulft Telefoon: 0315-640440 Fax: 0315-640060 E-mail: info@hetwoonhuis.nl Internet: www.hetwoonhuis.nl

Eigen fabrieken. Veel op voorraad! Ruim 30 modellen bankstellen

Al meer dan 20 jaar een betrouwbaar adres.

Het Woonhuis Ulft BV

Oerseweg 7-9 7071 PP Ulft Telefoon: 0315-640440 Fax: 0315-640060 E-mail: info@hetwoonhuis.nl Internet: www.hetwoonhuis.nl

Crisis klinkt door in onderwijs

Eigen fabrieken. Veel op voorraad! Ruim 30 modellen bankstellen

Al meer dan 20 jaar een betrouwbaar adres.

Eigen fabrieken. Veel op voorraad! Ruim 30 modellen bankstellen

Het Woonhuis Ulft BV

Oerseweg 7-9 7071 PP Ulft Telefoon: 0315-640440 Fax: 0315-640060 E-mail: info@hetwoonhuis.nl Internet: www.hetwoonhuis.nl


Huisshow Bedding Concepts 6-7-8 juni

ar a n l e eut l s e rge! D a m èn s e c suc

Producent van o.a.:

enoâ

U bent welkom op: Zondag 6 juni 11.00 tot 21.00 uur Maandag 7 juni 10.00 tot 21.00 uur Dinsdag 8 juni 10.00 tot 18.00 uur


Graag nodigen wij u uit in onze showroom in Oisterwijk op 6, 7 of 8 juni om onder het genot van een zomerse cocktail en een verfrissend hapje de nieuwe collectie boxsprings,

? te komen bekijken.

matrassen en

Bedding Concepts BV

|

Luxemburgstraat 9

5061 JW Oisterwijk

|

013 521 19 82

|

info@bedding-concepts.nl


Mijn bedrijf ‘Een uit de hand gelopen hobby’ Lezer: Patrick Visser, 40 jaar. Gezin: “Ik woon samen met Annet en we hebben drie dochters.” Bedrijf en functie: “Mijn bedrijf heet ‘Het Tuinbankje’ (www.hettuinbankje.nl). Ik maak tuinmeubilair van steigerhout. Het is een eenmanszaak, dus alle werkzaamheden verricht ik zelf. Dat varieert van het inkopen van materiaal tot aan het verzenden van de meubelen. Overigens verkoop ik de artikelen uitsluitend via de website. Er is dus geen winkel. Mijn werkwijze biedt de klant verschillende mogelijkheden. Ik ontwerp een bepaald meubelstuk, maak de onderdelen op maat en stuur ze inclusief tekening en toebehoren naar de mensen. Desgewenst lever ik de artikelen persoonlijk af en monteer ze ter plekke. Ook is er de mogelijkheid om de spullen zelf af te halen. Bij mij zijn niet alleen de meubelen op maat gemaakt, maar ook de manier van leveren.” In het vak terecht gekomen via: “Een uit de hand gelopen hobby. Op een gegeven moment ben ik voor onszelf een bankje voor in de tuin gaan maken. Dat viel bij mensen zo in de smaak dat zij ook zoiets wilden hebben. Van het een kwam het ander. En op die manier is ‘Het Tuinbankje’ ontstaan.” Mijn bedrijf overleeft de crisis want…: “Ik lever kwalitatief goede meubelen voor een heel aantrekkelijke prijs.” Toekomstplannen: “Ik wil wel groeien, maar niet in de zin van personeel, meerdere winkels en dergelijke. Mijn ambitie is om de productiecapaciteit op te schroeven. Dit wil ik bereiken door bijvoorbeeld het op maat zagen van de meubelen uit te gaan besteden. Op deze wijze kan ik mij meer op de distributie gaan toeleggen.” Favoriet meubelstuk: “Mijn favoriete meubelstuk is de onlangs aangeschafte eettafel. Het is een robuuste eiken tafel. De eethoek is voor mij een plek waar je gezellig met je gezin of vrienden omheen vertoeft. Waar we ook trots op zijn is onze keuken. De kasten hebben we in de winkel gekocht en de fronten hebben we helemaal naar eigen smaak zelf gemaakt. Zo krijgt de keuken een heel eigen ‘smoel’.” Leest als eerste: “Eerlijk gezegd ken ik vakblad Meubel niet goed. Niet in de laatste plaats omdat ik nog maar pas bezig ben met het maken van meubilair.” Woonbeurzen: “Zoals gezegd, ben ik nog maar net werkzaam met meubilair. Ik heb dan ook tot nu toe nog geen beurzen bezocht.” Ik neem een voorbeeld aan: “Ik neem niet zozeer een voorbeeld aan een persoon. Waar ik een voorbeeld aan neem is het boek ‘Marijn is klaar met werken’ geschreven door Huub van Zwieten. Zijn benadering spreekt mij zeer aan.”

90e jaargang vrijdag 21 mei

In h oud

Meubel 34

Advertentie-index 35 | Acro Bedding 39 | Axence 02, 03 |

Bedding Concepts

35 | De Lange 40 | ETC 01 | Het Woonhuis 25 | Holwerda 25 | J&E Meubelen

Ook met uw bedrijf in Meubel?

25 | Lolke van der Meulen

Stuur een bericht naar redactie@meubel.nl

20, 21 |

Meubar


Klappen | 10

Opleiding | 6

Reactie Meubel: Aandacht voor de langere termijn wil niet zeggen dat de problemen die nu voor de deur liggen niet moeten worden opgelost. Ondernemers in onder meer de meubeldetailhandel knijpen momenteel hun handen al dicht wanneer de omzet zich minimaal weet te stabiliseren.

Reactie Meubel: Er is nog steeds volop animo onder jonge mensen voor een toekomst in de hout- en meubelindustrie. Jongeren laten zich kennelijk niet leiden door de huidige problemen in de economie. De lange termijn, daar gaat het om.

Meekleurend glas | 22

Kleur | 16

Actueel

Rubrieken

Column: return to sender

08 | Bezettingsgraad industrie

09|

08 | Herstel uitvoer

14 | Productnieuws

29 | Geschil: goede combinatie 30 | Agenda

24 | WK meubels

15 | Productnieuws

31 | Agenda

26 | Minimale groei

18 | Ondernemerskwesties

32 | Handelsregister

28 | Verantwoord hout

23 | Persoon & bedrijf

37 | Stelling van de week

36 | Eeuw Morres

Bij de voorplaat: het beroepsonderwijs heeft voor het volgend schooljaar een vergelijkbaar aantal nieuwe leerlingen ingeschreven met het vorige cursusjaar. Wat niet wil zeggen dat jongeren in de schoolbank niks zullen merken van de economische crisis. Bedrijven stellen minder stageplaatsen en leerplekken ter beschikking. Ook het Cibap Vakcollege in Zwolle heeft daar mee te maken. De school is voor een deel van haar opleidingen nauw verbonden met het HMC. (archieffoto).


6 Meubel 34

Opleiding

21 mei 2010

In schrijvin gen

Meubelscholieren kiezen noodgedwongen vooral voor voltijd opleiding

Minder plaats bij leerbedrijven DEN HAAG – Volgend schooljaar zijn er minder leerlingen die tegelijk werken en leren, omdat het aantal beschikbare opleidingsplaatsen in het bedrijfsleven terug loopt. Daarmee wordt zichtbaar dat het werkveld waarin de leerlingen na hun opleiding terecht komen hard is geraakt door de crisis. De belangstelling voor een opleiding en een toekomstige baan in de meubelbranche is er echter niet minder om. Het totaal aantal inschrijvingen voor een opleiding is nagenoeg gelijk gebleven. Leerlingen kiezen in de meeste gevallen voor een voltijd opleiding zonder leerplaats.

De open dagen van de MBO-opleidingen zijn achter de rug en deze

Leerbedrijf

maand beginnen de eindexamens op de middelbare scholen. De

Met name in het zuiden van het land is de terugloop in het aan-

meeste leerlingen weten al wat ze volgend schooljaar gaan doen.

tal beschikbare opleidingsplekken te merken. Martin Habraken is

Jaarlijks melden zo’n duizend leerlingen zich voor een meubel- of

coördinator van de meubel- en interieuropleidingen aan het ROC

interieuropleiding bij de twee locaties van het Hout- en Meubile-

Eindhoven. Deze onderwijsinstelling leidt meubelmakers en inte-

ringscollege. Daarnaast worden ook op een aantal ROC’s voltijd en

rieuradviseurs op. Habraken is deze weken druk met het indelen

deeltijd meubelopleidingen aangeboden. Ondanks dat het werk-

van de nieuwe klassen. Hij vertelt dat het aantal inschrijvingen ‘wat

veld waarin de leerlingen na hun schooltijd terecht komen kleiner

lager’ ligt dan gemiddeld. De oorzaak daarvan kan gezocht worden

wordt, is het animo onder nieuwe lichtingen niet minder dan in vo-

in een kleiner aantal opleidingsplaatsen bij bedrijven. “Met name

rige jaren. Op de vakscholen worden scholieren opgeleid om aan

het aantal inschrijvingen bij BBL-opleidingen ligt lager dan voor-

de slag te gaan in met name de industrie en de detailhandel. En

heen. Ik heb het dan over tien procent. BBL houdt in dat leerlingen

juist deze werkvelden zijn door de economische crisis hard geraakt.

vier dagen in de week werken en een dag naar school gaan.” Het aantal inschrijvingen voor de BOL opleidingen waarbij leerlingen

Vast onderdeel van de opleidingen zijn een of meerdere stageperi-

voltijd naar school gaan is nagenoeg gelijk gebleven. Er is wel een

odes. Ofwel leerlingen volgen een BBL-opleiding (werken en leren)

toename in het aantal leerlingen dat volgens schooljaar begint met

ofwel een BOL-opleiding (voltijd in de schoolbanken). De Stichting

een opleiding tot interieuradviseur.

Hout en Meubel, SH&M, heeft een overzicht van het aantal leerbedrijven in de meubelindustrie. Ton de Jong houdt bij de stichting

De tien procent minder inschrijvingen bij de BBL-opleidingen

de cijfers bij. Hij ziet een duidelijke verschuiving van BBL naar BOL.

noemt Habraken overigens ‘niet schokkend’ laag. Wel schokkend

“Er zijn minder opleidingsplaatsen beschikbaar in de meubelsector.

vindt hij de afname van het aantal inschrijvingen voor opleidingen

Dat is een gevolg van de crisis. Zeker als we die cijfers vergelijken

in de timmerindustrie. “Dat hangt samen met de afname van de

met andere branches wordt duidelijk dat deze sector het moeilijk

bouw van nieuwe woningen. Bovendien heeft de timmerindustrie

heeft.”

veel te maken met automatisering. Dat zorgt er voor dat het aantal


Opleiding

21 mei 2010

Meubel 34 | 7

Leslokalen van Cibap Zwolle (links) en HMC Rotterdam. De belangstelling voor een beroep in de hout- en meubelindustrie lijkt onder druk van de crisis niet te tanen.

arbeidsplaatsen dubbel afneemt.” Het ROC in Eindhoven is een ei-

Rotterdamse vestiging van de school 479 eerstejaars. In september

gen leerbedrijf begonnen met financiële steun van de gemeente.

van dit jaar zullen dit er meer dan 500 zijn. In Amsterdam heeft het

Hier wordt de praktijk van de werkvloer nagebootst, zodat leerlin-

college een vergelijkbaar aantal leerlingen. Van der Arend merkt,

gen die in het bedrijfsleven geen plaats kunnen vinden, hun oplei-

evenals zijn collega’s in Twente en Eindhoven, dat het aantal aan-

ding toch zo realistisch mogelijk kunnen vervolgen. Het leerbedrijf

meldingen voor de opleiding tot interieuradviseur blijft toenemen.

van ROC Eindhoven biedt plaats voor zo’n vijftien leerlingen.

Het HMC zit voor komend jaar zelfs vol. In 2009 telde het HMC 29 leerlingenmeubelmakers met een opleidingsplaats. Dit jaar heb-

Stabiel

ben zich 26 leerlingen aangemeld. Van der Arend noemt dit aantal

Hans Koppe is coördinator bij het ROC van Twente. Het aantal in-

stabiel. Hij meent een toename in de interesse voor een carrière in

schrijvingen voor de meubelopleidingen op zijn school stabiliseert

de woonbranche te zien. “Omdat jongeren weer een concreet be-

zich en laat voor sommige opleidingen zelfs een lichte toename

roep zoeken. Ze willen graag met de handen werken”, zegt hij.

zien. Opvallend is dat het aantal scholieren dat zich inschrijft om later interieuradviseur te worden alleen maar toeneemt. Koppe: “Het

Markt

is nog een relatief nieuwe opleiding. Jaarlijks krijgen we hier meer

De vakschool erkent meer moeite met het vinden van stageplaat-

aanmeldingen voor binnen, omdat steeds bekender is dat Twente

sen voor de leerlingen. Van der Arend: “Jaarlijks houden we een

deze opleiding aanbiedt.” Een verklaring voor de lichte toename in

soort markt waar bedrijven zich op presenteren en kennismaken

het aantal leerlingen dat ambities heeft in de woonbranche heeft

met onze leerlingen. Het aantal aanmeldingen hiervoor is niet af-

Koppe niet. Twente doet geen onderzoek naar de motivatie van

genomen. Wel merken we dat de budgetten bij bedrijven wat krap-

leerlingen.

per zijn.” Vooralsnog is er ‘voldoende werkaanbod’. In een eerder gesprek met Meubel geeft Van der Arend aan dat in het verleden

Peter van der Arend, woordvoerder van het Hout- en Meubile-

bedrijven aan de school trokken om een tweede stagiair te sturen.

ringscollege, meldt dat het aantal scholieren dat zich heeft inge-

Nu zet het HMC zich extra in om leerlingen te kunnen plaatsen.

schreven voor het nieuwe schooljaar is gegroeid. In 2009 telde de


8 Meubel 34

Nieuws

21 mei 2010 |

Is uw bedrijf wegens vakantie gesloten, laat dit dan weten aan afnemers en leveranciers. Vakweekblad Meubel biedt daartoe gelegenheid in de edities van juni, juli en augustus. Zonder dat er voor u kosten aan zijn verbonden, vermelden wij de vakantietermijn van uw bedrijf. (Van agenten en importeurs melden wij dus de periode dat hun eigen bedrijf gesloten is). Gegevens van bedrijven die niet sluiten, worden niet opgenomen. Opgave uitsluitend schriftelijk, (per post of fax) of via e-mail richten aan: Redactie Meubel, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, fax (0174) 31 50 02, e-mail: astrid.marquenie@ lakerveld.nl. Dit aanbod geldt alleen voor abonnees van vakblad Meubel. Bezettingsgraad industrie neemt weer toe

tingsgraad van de productie-installaties is één van de factoren die een rol spelen bij

DEN HAAG - Na een ongekende terugval

de investeringsbeslissingen van onderne-

van de industriële bezettingsgraad in de

mers in de industrie. Naarmate de benutte

eerste helft van 2009 loopt deze begin

capaciteit en het vertrouwen van onder-

2010 weer op. Toch benut de industrie in

nemers groter zijn, zullen producenten

Europa nog steeds veel minder van haar

meer investeren. Net als in andere landen

productiecapaciteit dan in voorgaande

gingen de investeringen door bedrijven in

jaren. De Nederlandse industrie heeft

Nederland in 2009 hard onderuit. Ook in

binnen Europa één van de hoogste be-

het eerste kwartaal van 2010 investeerden

zettingsgraden.

ondernemers nog fors minder. Het producentenvertrouwen van de ondernemers in

Aan het begin van het tweede kwartaal

de industrie is in 2010 gestaag verbeterd.

2010 was de bezettingsgraad van de indu-

De bezettingsgraad is weliswaar hoger dan

strie in bijna alle Europese landen hoger

een jaar eerder, maar lager dan in de daar-

dan een jaar eerder. In april 2009 was de

aan voorafgaande jaren. Een snel herstel

benutte productiecapaciteit echter uitzon-

van de investeringen ligt daarmee niet voor

derlijk laag. De bezettingsgraad daalde in

de hand.

eerdere perioden van laagconjunctuur ook, maar geleidelijker en lang niet zo sterk.

HTC houdt extra consumentencontrole

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De bezet-

NIEUWEGEIN – Het Home Trade Center in

Herstel uitvoer zet verder door

rigeerd voor werkdageffecten. Volgens de

Nieuwegein gaat de komende tijd extra

DEN HAAG - Het volume van de uitvoer

Exportradar van mei zijn de omstandig-

contoleren of consumenten niet onbege-

van goederen was in maart bijna 14 pro-

heden voor de Nederlandse export iets

leid door het centrum wandelen. Alleen

cent groter dan een jaar eerder. In febru-

gunstiger dan een maand eerder. Na een

professionals kunnen een toegangspas

ari was dit nog 10 procent. Hierbij moet

lange periode waarin de omstandigheden

krijgen.

rekening worden gehouden met de forse

verslechterden, is de situatie vanaf mei

terugval van de uitvoer, die in november

2009 geleidelijk verbeterd. De waarde van

Door een strenger deurbeleid wil het HTC

2008 begon. Dat meldt het Centraal Bu-

de goederenuitvoer kwam uit op 32,5 mil-

haar positie als professionele marktplaats

reau voor de Statistiek.

jard euro. Dat is bijna 22 procent meer dan

onderstrepen. In de aankondiging van

een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met

de extra controles staat: “Het Home Trade

Daarna was het uitvoervolume in de eerste

ruim 16 procent tot 28,0 miljard euro. Het

Center is het podium van de branche waar

helft van 2009 zo’n 11 tot 15 procent lager

handelsoverschot bedroeg daarmee 4,6

alle branchegerelateerde organisaties zich

dan een jaar eerder. Sindsdien is de afname

miljard euro. Dit is het grootste handels-

presenteren en elkaar ontmoeten. Ook de

steeds kleiner geworden. In december was

overschot sinds december 2007.

consument is welkom in het centrum, maar

er voor het eerst weer een hoger uitvoer-

altijd onder begeleiding van een vakbezoe-

volume. Het uitvoervolume ligt in maart

ker.” Anne-Marie Burger, directeur van het

nog iets onder het niveau van maart 2008.

centrum, licht toe: “De komende periode

Het volume van de invoer nam in maart

gaan wij de reguliere steekproeven die wij

met ruim 6 procent toe. Het invoervolume

doen gericht op het naleven van de toe-

ligt nog wel duidelijk onder het niveau van

gangsregeling intensiveren.”

maart 2008. De volumecijfers zijn gecor-


Column

21 mei 2010

Meubel 34 | 9

Return to Sender Meubelen buiten meubelwinkels. Meestal kijk ik er met afgrijzen naar, zoals zaterdag bij Formido. Ik kwam er om een deurmagneetje te halen en liep bijna onmiddellijk tegen een boxspringset met topper aan. Ik had hem al gezien in de folder en me toen al afgevraagd waar het in Nederland naar toe gaat. Boxsprings bij een doe-het-zelf zaak. En ook nog voor een afbraakprijs. ‘Daar kan je het toch niet voor maken?’, dacht ik, terwijl ik naar de foto in de folder keek. En inderdaad het kan niet. Of misschien moet ik zeggen: het kan wel. Maar dan moet je je eisen naar beneden bijstellen. Het hoofdbord is namelijk een gestoffeerde kist en biedt nauwelijks zacht comfort, zoals je dat van duurdere producten gewend bent. Het onderbed is een zelfde verhaal: een gestoffeerde kist op pootjes. En de matras is zo slap in mijn hand dat ik twijfels heb over het soortelijk gewicht van het verwerkte polyether. Comfort 0,0. Blijkbaar schaamt de fabrikant zich er ook voor, want een naam of enig andere verwijzing naar de producent is niet te vinden. Toch zijn er voorbeelden van branchevervaging waar ook ik positief tegenover sta. Zo positief dat ik zo’n meubel zou kunnen kopen. Een voorbeeld? Het kinderkrukje uit Sri Lanka en de poef uit Vietnam uit de Return to Sender collectie. Voor respectievelijk 19,95 en 35 euro te koop bij de Hema. Ook prijsjes waarvoor je denkt: ‘hoe kan het’. Maar in dit geval is het verklaarbaar. Return to Sender, een initiatief van Katja Schuurman en Tessa Vos, zoekt naar bijzondere producten in de armste gebieden van de wereld om die vervolgens te verkopen in Nederland. Alle winst die Return to Sender met de verkoop maakt vloeit terug naar projecten die Return to Sender steunt. Educatieve projecten in de regio van herkomst of projecten die bedoeld zijn om regi-

Column

onale producenten te helpen hun organisaties te versterken. Zo stimuleert Return to Sender de lokale economie en worden de leefomstandigheden verbeterd. Op dit moment steunt Return to Sender al projecten in zestien landen. De producten worden mede ontwikkeld door ontwerpers van Hema (founder van het eerste uur) die zich daar bij laten inspireren door de lokale cultuur, kleuren, materialen en technieken van het land van herkomst. Een geslaagde combinatie, want het ziet er nog leuk uit ook. Idee voor meubelwinkeliers om Return to Sender te steunen? Doen ze iets goeds en gaan tegelijk branchevervaging tegen...

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl


10 Meubel 34

Handel

21 mei 2010

Cijfers

Onderzoek naar omzetontwikkeling over eerste drie maanden 2010 laat het zien:

Lage prijssegment krijgt de klappen DEN HAAG - De omzetdaling in de woondetailhandel over het eerste kwartaal van 2010 laat zich vooral merken in het lage prijssegment. Formules die zich op de markt juist profileren met het prijswapen en gaan voor de snelle handel, zagen de omzet over de eerste drie maanden van dit jaar dalen met 6,3 procent. Dat juist dit segment omzet zag verdwijnen valt op, omdat in dit deel van de markt over het eerste kwartaal van 2009 een stijging van de omzet met 4,4 procent werd gerealiseerd.

Over de eerste drie maanden van 2009 zag met name het hoge

Locatie

woonsegment de omzet dalen. Hier ging de score naar beneden

De woonzakenmonitor, zoals de onderzoekers de studie noemen,

met 6,4 procent. Over het eerste kwartaal van dit jaar wist die seg-

over het eerste kwartaal van dit jaar laat verder zien dat de locatie

ment de omzetschade te beperken tot min 0,4 procent. Het mid-

van de winkel een rol van betekenis speelt voor de mate van suc-

densegment zag de omzet dalen met 3.9 procent, tegenover min

ces van het bedrijf. Gold die regel als langer dan vandaag, cijfers

2,5 procent over de eerste drie maanden van het vorig jaar. Een

van Van Es laten zien dat de op sterven na dood gewaande formule

gemiddelde woondetaillist zag als gevolg van die bewegingen de

van de woonboulevard in deze economische barre tijden aan glans

omzet over het eerste kwartaal inzakken met 2,4 procent. De ge-

lijkt te hebben gewonnen. Woondetaillisten met een bedrijf op een

middelde omzetdaling over de vergelijkbare periode in 2009 kwam

boulevard of anderszins grootschalige winkelconcentratie zagen

uit op min 3,8 procent. (zie grafiek 1)

over het eerste kwartaal een omzetstijging van 1,7 procent (eerste

De percentages komen van Van Es Marketing Services uit Almelo.

kwartaal 2009: min 9,3 procent). Een stijging ook voor winkelbe-

Het bureau baseert haar bevindingen op een ondervraging van panelleden van het begin vorig jaar geĂŻntroduceerde onderzoeksplatform ‘Woonzakenpanel.nl’. grafiek 1

grafiek 2


Handel

21 mei 2010

Meubel 34 | 11

grafiek 3

grafiek 3A

drijven in stadscentra van 0,3 procent (eerste kwartaal 2009: min

reilen en zeilen van meubelspeciaalzaken over het eerste kwartaal,

1,0 procent) en een voor woonwinkels in dorpscentra een omzet-

gaat het hier om gemiddelden.

verbetering van min 6,0 procent (eerste kwartaal 2009) naar min

De omzet in ‘meubels’, de core business tenslotte van dit type

0,8 procent (eerste kwartaal 2010). Dat een directe omgeving met

woonwinkel, daalde over de eerste drie maanden van 2010 met 1,6

meerdere detaillisten belangrijk is voor de omzetontwikkeling, lij-

procent (eerste kwartaal 2009: 0,4 procent). In de groepen ‘verlich-

ken de omzetcijfers aan te tonen van detaillisten met een solitair

ting’ en ‘woondecoratie’ zakte de omzet over het eerste kwartaal

gelegen winkel of op een locatie met maximaal twee andere win-

met respectievelijk 3,3 procent (eerste kwartaal 2009: plus 2,4 pro-

kels. Voor deze categorie strompelde de omzet van min 1,9 procent

cent) en 3,6 procent (eerste kwartaal 2009: plus 0,6 procent). Het

(eerste kwartaal 2009) naar min 2,4 procent (eerste kwartaal 2010)

in het assortiment opnemen van harde en zachte vloerbedekking

(zie grafiek 2).

heeft nauwelijks het beoogde effect, minimaal een stabilisatie van de omzetscore, gehad. Harde vloerbedekking kwam uit om min

Afstand

10,9 procent (eerste kwartaal 2009: 0,0 procent), en ‘zacht’ op min

Woondetaillisten met een meubelspeciaalzaken genereren gemid-

9,8 procent (eerste kwartaal 2009: min 0,7 procent). (zie grafieken

deld 67 procent van de omzet uit ‘meubels’, vanzelf de belangrijkste

3 en 3A)

productgroep. Met afstand de belangrijkste productgroep, want de volgende productgroep die in relatief belangrijke mate bijdraagt

Onderscheiding

aan de totale omzet is ‘woondecoratieartikelen’. Meubelspecialis-

Afgaande over de cijfers van de woonzakenmonitor, dan lijkt de

ten voeren in het assortiment ook productgroepen als bedden en

slaapspeciaalzaak zich over het eerste kwartaal van dit jaar zich

of bedtextiel (vormt gemiddeld 7 procent van het totale aanbod),

uit te mogen roepen tot kampioen meubelverkoop. In hoeverre

verlichting (3 procent), raambekleding voor binnen en buiten (3

de onderscheiding de toekomst tegemoet blinkt, valt uit de studie

procent) en harde en zachte vloerbedekking (respectievelijk 2 en

niet op te maken. ‘Meubels’ is immers de productgroep waarin zo-

2 procent). De onderzoekers komen in hun rapportage met een

wel het eenvoudig krukje als het ziteiland zich toe gerekend mag

verfijning van de omzetbijdragen van de afzonderlijke product-

weten. Slaapspeciaalzaken dus zag de omzet in het eerste kwartaal

groepen. Juist omdat het hier gaat om een algemeen beeld van het

van dit jaar in deze productgroep stijgen met 9,7 procent. Vorig jaar


12 Meubel 34

Handel

21 mei 2010

Cijfers grafiek 5

grafiek 4

bij ‘Wandbekleding’ (behang, verf ), goed voor een bijdrage aan de totale omzet van 3 procent. In deze productgroep ging de omzet bleef de omzet in de vergelijkbare periode steken op een plus van

van plus 3,3 procent naar min 2,4 procent. In ‘(overige) woningtex-

0,3 procent. Woninginrichters waren in het eerste kwartaal van het

tiel’, een omzetbijdrage van 3 procent, ging de omzet van plus 0,8

vorig jaar betrekkelijk succesvol in ‘meubels’ met een omzetplus

procent naar min 3,1 procent. De omzetten in productgroepen als

van 1,3 procent. Het afgelopen kwartaal werd het voorzichtige op-

harde en zachte vloerbedekking, raambekleding en woondecora-

timisme, gebaseerd op die bescheiden stijging, te niet gedaan met

tie zakten ten opzichte van de score over het eerste kwartaal 2009

een omzetdaling van 5,7 procent. De gespecialiseerde meubelvak-

deze eerste drie maanden weer verder weg. (zie grafieken 5 en 5A)

handel deed het het afgelopen kwartaal op haar eigen terrein niet al te best, om het zo te formuleren. Meubelspeciaalzaken werden in

Verlichting

het eerste kwartaal van 2009 geconfronteerd met een omzetdaling

‘Verlichting’ zag als enige sector in de woonbranche over januari,

in ‘meubels’ met 0.4 procent, in de eerste drie maanden van dit jaar

februari en maart de omzet uitkomen aan de positieve kant van

kwam de omzet uit om min 1,6 procent. (zie grafiek 4)

de lijn. Een verdienste die vooral gebaseerd lijkt op de omzetscore over het eerste kwartaal van 2009. In die periode zag de sector

Totale omzet

de omzet oplopen met 2,1 procent. Verlichtingszaken zagen de

Ook woninginrichters bewegen zich nadrukkelijk en met enig suc-

omzet dit jaar in de vergelijkbare periode teruglopen met 1,2 pro-

ces op de markt van (zit)meubels, laten de cijfers van Van Es zien.

cent, om aldus met 0,9 procent nog net uit te komen op een niet-

‘Meubels’ had in het eerste kwartaal van dit jaar een aandeel van

negatief resultaat. Alle overige woonspeciaalzaken sloten het eer-

22 procent in de totale omzet van woninginrichters. Het aandeel

ste kwartaal van 2010 af met een negatieve omzetontwikkeling.

fluctueerde weliswaar van plus 1,3 procent (eerste kwartaal 2009)

De keukenspeciaalzaak ging er onvrijwillig met de rode lantaarn

naar min 5,7 procent (eerste kwartaal 2010), maar geldt nog steeds

vandoor; de omzet zakte in deze sector van min 3,7 procent (eer-

als een substantieel onderdeel van de slagkracht van de woningin-

ste kwartaal 2009) naar min 11,5 procent (eerste kwartaal 2010).

richter. Omzetbewegingen zijn er ook te zien in de productgroepen

De overige sectoren zagen de omzet gestaag verder dalen. (zie

die gelden als typisch voor juist deze categorie ondernemers. Zoals

grafiek 6)


Handel

21 mei 2010

Meubel 34 | 13

grafiek 6

grafiek 5A

ganisatie, aldus Van Es. “Cbw.Mitex leden die hebben deelgenomen aan de Woonzakenmonitor melden een gemiddelde omzetdaling

Onafhankelijk

van 3,3 procent over het eerste kwartaal”, aldus de rapportage van

Van Es Marketing Service profileert zich onder meer als het ‘enige

Van Es. “Woonzaken die geen lid zijn van deze brancheorganisatie

onafhankelijke onderzoeksplatform in de woonbranche in Neder-

noteren een omzetdaling van 1,7 procent. Dit verschil verklaart

land’. Het bedrijf verwijst daarmee naar de inzet van brancheorga-

voor een deel de slechtere cijfers die Cbw.Mitex over de afgelopen

nisatie Cbw.Mitex om elk kwartaal met een overzicht naar buiten te

kwartalen heeft gemeld. Het sterke verschil komt met name tot

komen van de omzetten, gerealiseerd in de woonbranche. Het over-

stand als gevolg van de samenstelling van het ledenbestand van de

zicht van Cbw.Mitex is gebaseerd op informatie, aangereikt door

brancheorganisatie, het zijn juist die type woonzaken die momen-

woonondernemers die zijn aangesloten bij de brancheclub. VEMS

teel slecht presteren waar veel ondernemers lid zijn van Cbw.Mitex.

brengt gegevens bijeen die worden aangedragen door woonon-

In de sectoren die relatief goed lopen (...), zijn nagenoeg geen de-

dernemers die zich hebben aangesloten bij het door Van Es in het

taillisten lid van de brancheorganisatie.” (zie grafiek 7)

leven geroepen Woonzakenpanel.nl. Dat platform telt volgens een opgaven van de initaitefnemer ruim 3.700 leden (april 2010), goed voor ruim 4.700 woonzaken. De gehele populatie bestaat volgens VEMS uit ongeveer 15.000 woondetaillisten. De organisatie wil op termijn een bestand van ‘minimaal 15.000 woondetaillisten’ in haar panel hebben. Marktcijfers van VEMS en van Cbw.Mitex laten zich niet één op één op elkaar leggen. ‘Om meer inzicht te krijgen in de verschillen van de marktcijfers’, heeft Van Es in haar kwartaalonderzoek de vraag opgenomen of de deelnemer lid is van Cbw.Mitex. Van de deelnemende woonretailers zegt 45 procent lid van de or-

grafiek 7


14 Meubel 34

Productnieuws

21 mei 2010

Tussenliggende draaideuren Onder de namen ‘Trend’ en ‘Design’ presenteert Svedex Kasten modieuze kasten voor de slaapkamer. Ze zijn leverbaar in actuele kleuren en hebben een courante maatvoering. Het interieur van deze kasten is naar keuze wit of eiken natuur. De draaideuren zijn tussenliggend. Van de Design-kast (afgebeeld) zijn ze glad afgewerkt, met een rand van magic aluminium. Trend heeft draaideuren met een aluminium profiel.

Productn ieuws

www.svedexkasten.nl

Natuurlijke tinten Detail Management Groep Leusden, franchisegever van ruim tweehonderd Deco Home en Verf & Wand winkels, presenteert twee primeurs onder het private label dimago. Allereerst is dat Contour, de nieuwste collectie vliesbehang met subtiele dessins in natuurlijke tinten. De serie bestaat uit negen kleuren die op een eigentijdse manier matchen met de dessins. De tweede noviteit is het nieuwste kleurenpalet van dimago, New Traditionals matte verf in vergrijsde tinten. www.dimago.nl

Met velen aan tafel Met eettafel Compania speelt Val-Eur in op de wens om buiten te eten met grote gezelschappen. Aan deze tafel kunnen tien tot twaalf personen plaatsnemen. Het tafelblad rust op een ingenieus bedacht onderstel met in totaal zes poten. Deze zijn zo geplaatst dat er voor ieder voldoende beenruimte is, waar men ook zit. Compania is leverbaar in diverse uitvoeringen: met vierkante of ronde poten, in rvs of in aluminium. De aluminium poten zijn behandeld met een poedercoating in wit of taupe. Voor de glazen tafelbladen is er keuze uit eveneens wit of taupe. Het ontwerp is van Bert van der Aa. www.valeur.nl


Productnieuws

21 mei 2010

Meubel 34 | 15

Warm, kleurig, jeugdig Dit voorjaar heeft interieurstoffenproducent ADO negentien nieuwe kwaliteiten geïntroduceerd en deze collectie bestaat onder meer uit negen transparanten en acht nieuwe overgordijnen. De verscheidenheid binnen de aanvulling is groot, aldus ADO. Zo zijn er kwaliteiten met warme, natuurlijke tinten, maar zijn er ook dessins met kleurige en jeugdig aandoende eigenschappen. Verder zijn twee populaire unistoffen uit de overgordijnencollectie voorzien van nieuwe kleurenladders.

Productn ieuws

www.ado.nl

Verrassend Van het Franse meubelmerk Fermob zijn diverse noviteiten verschenen. Zo is er voor kindjes, naast de Luxembourg-stoel, nu ook een Luxembourg-tafel. De Surprising Lounger (afgebeeld) doet zijn naam eer aan door een voetenbank die heel verrassend in de armstoel kan worden geschoven. Het is een ontwerp van Harald Guggenbichler. De Costa-serie is uitgebreid met ‘high dining’ en ‘low seating’.

Bovendien heeft Fermob nieuwe kleuren gelanceerd: linnen, fjord blue en paprika. Hiermee bestaat de 2010-collectie uit 24 kleuren. www.dacks.nl

Meubels voor buiten Fauteuil Aukje II en tafel Froukje II zijn twee nieuwe buitenmeubelen van Pilat & Pilat. Ze zijn gemaakt van onbewerkt acacia, een duurzame houtsoort die door het buitenstaan een mooie vergrijsde kleur krijgt. Tafel Froukje II heeft een hoekig onderstel, dat in de constructie van het bovenblad zichtbaar is. De tafel heeft een afmeting van 257,5x95x76 centimeter. www.pilat.pilat.nl


16 Meubel 34

Interieur

Verra ssin g

Interieurarchitect Ariënne Matser licht haar werk toe met presentaties op de winkelvloer

Zonder licht, geen kleur WAGENINGEN – Interieurs kennen geen elementen die elkaar beconcurreren in aandacht en mate van beleving van de gebruikers. Meubels noch kleuren noch de intensiteit van het licht gelden in een interieur als dominante partijen. “Alle onderdelen van een interieur”, zegt Ariënne Matser, “dragen op een gelijkwaardige manier bij aan de sfeer en indruk van het geheel.” Het is de gebruiker of bewoner die het interieur het eigen karakter of de persoonlijke touche geeft. Matser is interieurarchitect, met haar zakenpartner Marcel Stappers bestiert ze AMstudio in Amsterdam. Opdrachten mogen zich in de kern steeds vernieuwen, de koers van haar werk ligt min of meer vast. “Opdrachtgevers mogen verrast zijn, maar nooit voor een verrassing komen te staan.”

Matser verzorgde de afgelopen weken een beperkt aantal presentaties in de woonwinkel van haar broer Jan, in het centrum van Wageningen, onder de titel ‘Kleur volgt functie’. Met de keuze voor die titel wil ze niet alleen aangeven dat kleur in hoge mate bepalend is voor de sfeer van een interieur. De titel is ook een variant op een principe uit de wereld van architectuur en industriele vormgeving dat zegt dat ‘vorm’ de ‘functie’ volgt. De beoogde functie van een gebouw of voorwerp is in hoge mate bepalend voor het uiterlijk van het object. Het uitgangspunt

Ariënne Matser maakt ruimte voor kleuren

dat ‘Form Follows Function’ geldt inmiddels als grotendeels

en lichtinval in haar interieurontwerpen.

21 mei 2010


Chapeau

21 mei 2010

Meubel 34 | 17

achterhaald. Praktisch nut is weliswaar belangrijk, maar houdt niet

Geschiedenis

bij voorbaat meer in dat alles daar ondergeschikt aan moet zijn.

Matser vindt met haar AMstudio opdrachtgevers in zowel de par-

‘Vorm’ geldt inmiddels als een discipline met een eigen status en

ticuliere als de projectmarkt. De intensiteit waarmee opdrachtge-

daarmee met eigen waarden en normen. Matser is van mening dat

vers met de vernieuwing van een interieur bezig zijn, maakt dat

ook ‘Kleur’, en daarmee het gebruik van kleuren, in interieurs een

onderscheid niet. Toch is er volgens haar een belangrijk verschil

eigen dynamiek heeft. En daarmee niet bij voorbaat dienstbaar is

tussen de inrichting van een particuliere woning en de inrichting

of moet zijn aan de inrichting van of aan objecten in interieurs. “De

van een in beginsel zakelijke omgeving. “Voor particulieren is de ei-

samenstelling van een interieur heeft alles te maken met het zich

gen persoonlijke geschiedenis en de persoonlijke voorkeur het uit-

letterlijk thuis voelen van de bewoners”, stelde ze in haar presenta-

gangspunt voor een vernieuwing van het interieur. Zoals de eigen

tie dan ook vast.

levensloop één doorlopend verhaal is, zo moet ook de woning een

Duiding

rages mogen daar in mijn visie geen rol spelen.” Voor de inrichting

vanzelfsprekendheid zijn. Modeverschijnselen, trends en andere “Wat is kleur, wat doet kleur?”, vroeg ze zich tijdens haar presen-

van een zakelijke omgeving gelden volgens haar andere uitgangs-

tatie af. Vragen die zich op een rationele manier lastig laten be-

punten. Bedrijven zoeken voor hun interieur elementen die aan-

antwoorden, is haar ervaring. “Het is, ook voor opdrachtgevers,

sluiten bij het imago dat de onderneming wil uitstralen. Niet het

nauwelijks te duiden waar voorkeuren vandaan komen. Toch is het

persoonlijke speelt hier de hoofdrol, maar het zakelijk.

van belang om daar als interieurarchitect al in een eerste stadium enige helderheid over te krijgen. Die kennis is bijvoorbeeld nodig

Matser erkent niet alleen een belangrijke rol van kleur in de ver-

om op een goede manier keuzes te kunnen maken in materialen,

persoonlijking van interieurs, maar zeker ook van dag- en kunst-

kleuren en kleurcombinaties.” Matser maakt voor haar kleurendui-

licht. Voor haar speelt licht in interieurs een ‘vanzelfsprekende rol’.

ding vaak gebruik van kleurtoepassingen in met name de schilder-

“Zonder licht, geen kleur. De mate van lichtinval en de positie van

kunst. “Kunstenaars passen vaak kleurtechnieken toe om in hun

waarin licht een interieur kan betreden is zeker zo belangrijk voor

werk bepaalde effecten te bereiken bij de toeschouwer. Ik haal

de beleving van een ruimte. Een donkere plek, bijvoorbeeld, is een

daar de nodige inspiratie uit voor het ontwerpen van interieurs.”

onaangename plek. Een verlicht plek kan de aandacht trekken en

Om te illustreren hoe kleur en de toepassing van kleur de indruk

tegelijkertijd dus ook aandacht wegtrekken van andere objecten of

kan sturen die toeschouwers van een schilderstuk krijgen, liet ze

delen in en van de ruimte.” Hoe Matser kan spelen met licht, maakt

tijdens haar presentatie een voorbeeld van het werk van de Franse

ze onder meer duidelijk daar haar publiek verschillende materialen

schilder George Seurat (1959-1891) zien.

te laten zien. “De structuur van je materiaal kun je gebruiken om het licht te sturen en om licht te weerkaatsen. Spelen met licht daar

Seurat staat bekend als de meester van het pointillisme, een schil-

een wandbekleding te kiezen met een reliëf. Een vloer kan licht

dertechniek waarbij de verf niet in streken op het doek wordt ge-

vangen en vasthouden, licht kan van boven komen.”

bracht maar waarbij een voorstelling ontstaat op basis van het zetten van stippen. De dichtheid en de kleur van de stippen vormen

Uiterwaarden

bij de kijker het beeld dat de schilder wil laten zien. “Door kleuren

Hoe een omgeving kan inspireren voor de inrichting van een interi-

en kleurcombinaties zodanig in te zetten dat de opdrachtgever in

eur laat Matser zien aan de hand van een appartement met uitzicht

het interieur de basis vindt die hij zoekt voor de verdere inrichting

op uiterwaarden. Hier heeft ze haar opvattingen over het gebruik

van de ruimte, dan is de missie al grotendeels geslaagd.” De op-

van kleur en licht samen kunnen laten vallen. “Hoge luchten, de tin-

drachtgever is, zeker wanneer het gaat om particulieren, in verre-

ten van de rivier en de klei, de kleur van rietpluimen, dat is wat je

weg de meeste gevallen ook degene die het interieur gaat gebrui-

ziet vanuit de centrale woonruimte. Ik heb de temperatuur van die

ken. Schilderijen zijn volgens Matser ook op een andere manier een

kleuren terug laten komen in het interieur. “ Veel natuurlijke tinten,

praktisch hulpmiddel voor het vinden van de meest geschikte kleu-

warme kleuren. De omgeving met haar kleur en sfeer komt van

ren en kleurcombinaties voor een specifiek interieur. Vlakverdeling

buiten naar binnen, en van binnen naar buiten. De sfeer van de

en objecten worden ingezet om de aandacht van de toeschouwer

interactie tussen weilanden en water komt volgens haar terug in de

te trekken naar een of meer elementen in een schilderij. Matser

keuze voor de materialen in de woning. “Een wollen tapijt, een vloer

haalt als voorbeeld de inrichting aan, die ze met haar ontwerpstu-

waar het licht van buiten stopt in de keuken, aanvankelijk donkere

dio heeft verzorgd van een etage in een monumentaal grachten-

hoeken die worden aangelicht door gebruik te maken van glan-

pand in Amsterdam. “Kleur en kleurtinten zijn gebruikt om verschil-

zende vloertegels. Linnen behang met een structuur die verwijst

lende ruimtes in de woning met elkaar als het ware te verbinden.

naar de rietpluimen en verdord gras. De woonkamer bevindt zich

Ondanks het eigen karakter en de eigen functie van iedere ruimte,

achterin de woning en heeft als zodanig geen verbinding met de

is de etage door de toepassing van basistinten een samenhangend

omgeving. Voor de wanden en de vloer heb ik vooral gebruik ge-

geheel.”

maakt van de kleur oker. Mijn verwijzing naar de ondergaande zon.”


18 Meubel 34

Ondernemerskwesties

21 mei 2010

Gebakken peren

Tot achter de voordeur controleren mag gewoon niet

Gezonde medewerker Een pakje shag per dag, een vol bord patat als avondeten en een sixpack bier om de dorst te lessen. Dit giftige cocktail krijgt vroeg of laat zelfs de meest stevige bink op de knieën. Een ongezonde levensstijl heeft gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers: werknemers vernietigen hun eigen gezondheid, werkgevers zitten met de gebakken peren omdat ze ook bij ziekte tot twee jaar lang loon moeten doorbetalen.

Is dat eerlijk? Daar zijn de meningen over verdeeld, maar een werk-

eigen leefstijl, gekoppeld aan tips om deze te verbeteren. Verder

nemer die door ziekte uitvalt, trekt in ieder geval een stevig spoor

worden er sportclinics aangeboden en zijn er verschillende fiets- en

op de bedrijfsvoering van een kleine winkel. Iemand die ongeluk-

wandeltochten op de site te vinden.

kig terecht komt, met een voet in het gips een paar weken uit de roulatie rolt, daar lijkt geen kruid tegen gewassen. Een ongeluk zit

Zeer belangrijk

in een klein hoekje, heet het in de volksmond. Maar een medewer-

Tot zo ver een partij buiten de meubelbranche. Hoe staat het ei-

ker die willens en wetens zijn gezondheid op het spel zet door on-

genlijk met ondernemers in onze eigen sector? Zijn die ook zo ge-

verantwoord leefgedrag is van een totaal andere orde. Zulk gedrag

brand op het gezondhouden van medewerkers? Eerst maar eens

kan een stevige impact hebben op de bedrijfsvoering van winkels.

even naar René Konings van Woonplaza in Gendringen. Deze on-

Geen wonder ook dat gezondheid van medewerkers steeds hoger

dernemer, benadrukt hij, vindt gezondheid superbelangrijk. Want

op de prioriteitenladder van ondernemers komt te staan. Maar hoe

wie niet lekker in zijn vel steekt, zal ook niet naar behoren op de

graag sommige ondernemers dat ook willen, het is gewoonweg

werkvloer presteren. ‘Kijk, iedereen kan een keer uit de band sprin-

niet toegestaan het consumptie- en leefgedrag tot achter de voor-

gen. Als iemand een keer te veel heeft gedronken en verzuimd om

deur te volgen. Wie stevig rookt en elke avond een half krat bier

op zijn werk te komen, dan kan ik daar nog mee leven. Maar het

opdrinkt, maar tegelijkertijd blijvend weet te presteren, wordt geen

moet natuurlijk geen gewoonte worden. Een echt feestbeest die

strobreed in de weg gelegd.

telkens op maandag verstek laat gaan, zal ik toch aanspreken op zijn gedrag’, vertelt Konings, die er echter ook aan toevoegt dat

Tegelijkertijd is de gezondheidsbeleving bij bedrijven sinds enkele

zulke wilde uitspattingen bij hem niet voorkomen.

jaren stevig toegenomen. Mooi voorbeeld wat dat betreft is Albert Heijn, dat vanaf 2008 zijn personeel in contact brengt met het

Waar Konings in dit verband graag nog wel over wil hebben, is

leefstijlprogramma fit&fun. Hiermee wil de keten de medewerkers

sportbeoefening in het weekeinde. Sporten in teamverband heet

motiveren om te kiezen voor een gezonde levensstijl. Medewerkers

zo gezond te zijn, maar tegelijkertijd strompelen er elke week weer

kunnen op een daartoe bestemde website gezonde recepten en

tientallen mensen geblesseerd van het veld af. En al die sporters

aanbiedingen vinden voor sportieve weekendjes weg. Ook biedt

met gekneusde en gekraakte botten hebben vele weken rust no-

de site een leefstijlscan waarmee werknemers inzicht krijgen in hun

dig voordat ze weer aan de slag kunnen. ‘Is dat eerlijk? Moet een


Ondernemerskwesties

21 mei 2010

Meubel 34 | 19

Meubel brengt met enige regelmaat artikelen over onderwerpen waar ondernemers bij het runnen van hun bedrijf nadrukkelijk mee te maken hebben. Denk aan bijvoorbeeld het kiezen van een bedrijfsmodel, aan locatiekeuze, betalingsverkeer of promotiemiddelen. Mocht u suggesties hebben voor een onderwerp, stuur dan een mailtje naar redactie@meubel.nl.

werkgever betalen voor iemand die door sportbeoefening lange

87 medewerkers

tijd thuis zit?’

Directeur Jaap Witte van TMC Woonwinkels in Zeeland (en westBrabant) heeft in totaal 87 medewerkers op de loonlijst staan. Het

Depressief

overgrote deel zal ongetwijfeld zijn gezondheid ter harte nemen,

Ron van Kerkhoff is ondernemer in Beneden-Leeuwen. Van Kerk-

maar er bestaan binnen zo’n grote groep natuurlijk altijd mensen

hoff Meubelen heet de zaak. Zes mensen staan er op de loonlijst.

die bij tijd en wijle een scheve schaats rijden. ‘Ja, natuurlijk is het

Laatst nog zocht de ondernemer een nieuwe chauffeur. De onder-

een gekke gedachte dat mensen loon doorbetaald krijgen als hen

nemer wilde liever niet een doorgewinterde sigarettenroker. Eigen-

iets in particuliere omstandigheden is overkomen. Tegelijkertijd

lijk niet eens zozeer om gezondheidsredenen, maar vooral omdat

krijg je dit uitvloeisel van ons sociale stelsel met alle inspanningen

een tabakslucht rondom een persoon hinderlijk kan ruiken voor

van de wereld niet veranderd. Want als je niet wilt dat mensen in

niet-rokers.

groepsverband sporten, dan kun je hen net zo goed verbieden om auto te rijden of om op wintersport te gaan.

‘Wat dat kan betekenen als iemand uitvalt, heb ik recent nog aan den lijve ondervonden. Een medewerker van mij kreeg na tien jaar

Hoeveel mensen raken er niet arbeidsongeschikt door een auto-

trouwe dienst last van stemmingswisselingen. Twee jaar lang is die

ongeluk?’ Witte is niet zo van de big brother-aanpak, zegt die. Wat

uit het arbeidsproces geweest, nu pakt die de draad weer langzaam

mensen in hun vrije tijd doen, moeten ze gewoon lekker zelf weten.

op. Hoe triest dat ook is, die afwezigheid heeft een behoorlijke im-

Wat hem betreft is het prima dat ze roken of overmatig vet eten, zo

pact gehad op dit bedrijf. Collega’s moesten harder werken, terwijl

lang ze maar goed presteren op de werkvloer. ‘Daar betaal ik ze ten-

ik als werkgever het loon diende door te betalen.’ Terug naar de

slotte voor. Als iemand rookt, maar tegelijkertijd prima presteert,

hamvraag: mag je iemand aanspreken op een ongezond leefpa-

dan kan ik er toch moeilijk wat van zeggen. Hetzelfde geldt voor

troon? Of er bijvoorbeeld iets van zeggen als iemand als een wil-

mensen die elk weekeinde stevig op stap gaan. Als de werkpresta-

deman op ski’s de bergen afraast? ‘Nou, nee, dat kan allemaal niet,

ties op niveau blijven, is er geen vuilte aan de lucht. Zo eenvoudig

hoewel ik soms met een zekere angst zie dat medewerkers op win-

ligt dat.’

tersport gaan. Ik vind het prima dat ze op de ski’s gaan staan, maar ben nog blijer als ze terugkomen.’


s

PROVENSE K2

MAX E4


PROVENCE E5

RIO E1 s V.D.M. Meubelagenturen b.v. Raadhuisstraat, 75 6711 DS EDE

Meubar nv Industriestraat 9 B-8211 Aartrijke

Tel. 0318 - 50 45 70

Tel. +32 (0) 50 22 04 04

Fax. 0318 - 69 36 03

Fax. +32 (0) 50 22 04 05

e-mail: made1000@planet.nl


22 Meubel 34

Materiaalkennis

Kleurig

21 mei 2010

Meubel besteedt regelmatig aandacht aan nieuwe materialen die met name van betekenis kunnen zijn binnen de meubelbranche. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de materialendatabank van Materia, een kenniscentrum in nieuwe en innovatieve materialen. Voor meer informatie : www.materia.nl of www. materia-ic.nl

Amerikaanse fabrikant ontwikkelt meekleurend glas

Meekleurend glas ROCKLIN (VS) –Het Amerikaanse bedrijf Moving Colors ontwikkelde een techniek om tijdens het glasblazen glas zodanig te behandelen, dat de uiteindelijke kleur temperatuurgevoelig wordt. De Amerikanen maken van het materiaal onder meer tegeltjes voor de badkamer, voor het terras en voor tafelbladen.

Het glas van Moving Colors doet denken aan de ouderwetse stemmingsringen, waarvan de glazen steen in de ring meekleurt afhankelijk van de warmte van de hand van de drager. Het Amerikaanse bedrijf heeft een manier gevonden om deze techniek op grote schaal toe te passen op mondgeblazen glas. Het resultaat is dat het uiterlijk van het materiaal temperatuurgevoelig is.

Zintuiglijke eigenschappen: De glazen tegels zijn mondgeblazen en worden behandeld met

Glans:

een ‘omgekeerde glastechniek’. Er wordt in het blaaswerk een verf-

Doorschijnendheid:

laagje aangebracht waardoor de kleur van het glas reageert op de

Structuur:

temperatuur. Het glas is hard genoeg voor muren, vloeren, en bui-

Textuur:

tenmeubilair.

Hardheid:

glanzend 0-50 procent open ruw

Temperatuur:

hard gemiddeld

Moving Colors noemt zichzelf ‘uitvinder van temperatuurgevoelig

Akoestiek:

gemiddeld

glas dat van kleur wisselt’. De onderneming zegt met het glas ont-

Geur:

geen

werpers en architecten in staat te willen stellen om ‘omgevingen te creëren die leven als de natuur.’ – Misschien een wat Amerikaanse

Technische eigenschappen:

manier van uitdrukken.

hittebestendig:

sterk

UV-bestendig:

goed

Weerbestendig:

goed

Krasbestendig:

goed

Gewicht: Bestand tegen chemicaliën: Hernieuwbaar:

gemiddeld goed nee


Persoon & bedrijf

Persoon & bedrijf

21 mei 2010

Meubel 34 | 23

Persoon en bedrijf Gorter’s Houthandel in Wormerveer is overgenomen door de Carpentier Mooren Groep uit Aalsmeer en omgedoopt in ‘Gorter Bouwproducten’. Gorter’s, dat dit jaar 75 jaar bestaat, was één van de laatst overgebleven zelfstandige houthandels in Noord-Holland. De Carpentier Mooren Groep ontstond op 1 januari 2009 uit een fusie tussen Houthandel Mooren uit Roelofarendsveen en de Carpentier Groep uit Aalsmeer. (Bron: Houtwereld) Alle relaties van ADO Interieurtextiel hebben sinds kort de mogelijkheid om in te loggen op de website www.ado.nl. Op dit zogenaamde ‘ADO Extranet’ wordt allerlei documentatie aangeboden die relevant kan zijn voor de ADO-dealer, zoals prijslijsten, brochures en afbeeldingen.

Ben Teunissen (1966) is benoemd tot

Tijdens de Home & Interior najaarsbeurs 2010 wordt in het Home Trade Center (HTC) een

Country Sales Leader van DuPont Surfaces

nieuw, breed en gevarieerd verlichtingsaanbod gepresenteerd. Expotrading Holland, Free-

voor Nederland. Hij heeft 25 jaar ervaring

light, Highlight, Kinson Lighting en Willemse verlichting hebben zich gecommitteerd aan

met plaatmaterialen voor interieurdesign

dit nieuw te vormen verlichtingscollectief van het HTC. Het collectief wordt de komende

en architectonische toepassingen. Teu-

periode aangevuld met nog meer aanbieders van verlichting.

nissen legt zich bij DuPont toe op de ontwikkeling van verkoop- en marketingpro-

Bij Frans Bijnen Meubelen (FBM) zijn

gramma’s en het verder stimuleren van de

twee nieuwe vertegenwoordigers in dienst

DuPont Zodiaq kwartsoppervlakken in Ne-

getreden. Fons Lamee is verantwoorde-

derland. Daarnaast houdt hij zich bezig met

lijk voor Oost-Brabant, Limburg, Belgisch-

de introductie van DuPonts totale aanbod

Limburg en het aangrenzende deel van

van producten en

Duitsland. Hij is telefonisch bereikbaar via

oplossingen voor de

(06) 207 04 747. Corné de Beuckelaer be-

architectuur-, interi-

werkt West-Brabant, Zeeland, de Belgische

eurdesign- en bouw-

Kempen en de provincie Antwerpen. Zijn

markten.

telefoonnummer is (06) 235 84 691. Met hen komt het aantal buitendienstmedewerkers in vaste dienst op vier. De andere

Ben Teunissen Paul van den Dungen

twee vertegenwoordigers zijn Bert Pol en

Van Sand, dat de verfcollecties van Little

Jan Bouwman, respectievelijk bereikbaar

Green, Sanderson, Designers Guild en Paint

via telefoon (06) 207 04 750 en (06) 289 53 910. Pol neemt wederom de Randstad voor

Library & Zoffany in Nederland vertegenwoordigt, heeft in het ETC te Culemborg

Brouwers Interieurs International is sinds

zijn rekening en verkoopleider Bouwman

een nieuwe showroom geopend. Speciaal

10 mei in handen van de nieuwe eigenaar

Noord- en Oost-Nederland.

om er de behang- en stoffencollectie van

Paul van den Dungen. Vanwege de reeds

het Spaanse merk Coordonné, die ook

bereikte pensioengerechtigde leeftijd en

door Van Sand wordt vertegenwoordigd, te

het gebrek aan opvolging, zocht de heer

Corné

presenteren. De Coordonné-collectie om-

Brouwers extern naar een nieuwe eigenaar

de Beuckelaer

vat vele stoffen met een breedte van 280

voor Brouwers Interieurs International. Hij

tot 330 centimeter. Onderdeel ervan is de

vond deze in Van den Dungen, die in het

kidscollectie.

verleden zelfstandig ondernemer was in het ontwerpen van meubels en interieurs. Van den Dungen heeft de algemene leiding van het bedrijf op zich genomen. Frans Brouwers blijft hem nog enige tijd als adviseur ondersteunen.

Fons Lamee


24 Meubel 34

Handel

21 mei 2010

Aan dacht De animo onder ondernemers in de meubeldetailhandel om aansluiting te zoeken bij het komende wereldkampioenschap voetbal is vooralsnog gering. Dat oranje meubels niet altijd verwijzen naar sportevenementen, laat dit kunststof meubeltje zien. Dit exemplaar werd aangetroffen op een vrijmarkt ter gelegenheid van Koninginnedag 2009.

Voetbaltoernooi in Zuid-Afrika geldt niet echt als een inspiratiebron voor actievoerende meubelondernemers.

Eitje voor Oranje... DEN HAAG – Het assortiment van woonwinkels leent zich er niet bij voorbaat voor om er in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal een consumentenactie mee te voeren. Desondanks ziet een enkele woonondernemer kans om zich met meubels en accessoires als Oranjeklant te profileren.

Neem Vegers Meubelen in Heerlen. Het familiebedrijf weet op

om een comfortabele fautteuil.” Van vergelijkbare actie elders op

Woonboulevard Heerlen deze dagen vooral de aandacht te trekken

de woonboulevard in Heerlen heeft Van den Bos vooralsnog niks

met een oranje lederen fauteuil. Het meubel staat prominent opge-

kunnen bespeuren.

steld in de etalage en is, om de blik van bezoekers en voorbijgangers te vangen, geheel in stijl versierd met vlaggen en ballonnen.

Slinger

Bedrijfsleder Van den Bos heeft inmiddels ervaren dat de oranje

De Duitse fabrikant van huishoudelijke apparatuur Severin komt

stoel met zijn tijdelijke uitdossing de ‘eyecatcher’ van het moment

met een eierkoker, voorzien van een oranje kleuraccent. De ma-

is. “Iedereen die een bezoek brengt aan de showroom en zijn adres-

chine heeft als zodanig niks met het wereldkampioenschap in het

gegevens bij ons achterlaat en een slagzin afmaakt, maakt kans om

algemeen of met het Nederlands Elftal in het bijzonder te maken.

onze oranje stoel te winnen. De actie loopt tot en met 5 juni. Omdat

Toch weet het bureau dat de fabrikant bijstaat met de introductie

het wereldkampioenschap begint op vrijdag 11 juni, hebben we de

van de eierkoker op de Nederlandse markt er een slinger aan te

gelegenheid om de oranje stoel op tijd bij de winnaar af te leveren.”

geven. ‘Iedere wedstrijd wordt een eitje voor Oranje’, stelt het prbureau met enige stelligheid vast. Nou, we laten de bedenker van

Inschrijvingen

die reclamekreet maar even in die waan.

Het gaat volgens de bedrijfsleider om een ‘gewone, moderne fauteuil op een normaal frame’. Dat doet niks af van het enthousiasme

Sit Design in Beusichem heeft in haar uitingen in relatie tot het

dat kennelijk teweeg is gebracht onder bezoekers van de show-

wereldkampioenschap voetbal van deze zomer een tussenweg

room. De belangstelling is groot, zegt hij. Hij baseert die mede-

gevonden. De handel wordt niet geconfronteerd met oranje of an-

deling niet alleen op het áántal deelnemers. Ook de herkomst van

derszins verwijzende meubels en al helemaal niet met producten

de kanshebbers laat volgens hem zien dat het initiatief wat hem

die er met de haren worden bij gesleept. Het bedrijf profileert zich

betreft een schot in de roos is. “We hebben inschrijvingen uit ook

dit voorjaar met ‘diverse nieuwe actiemodellen’, aldus een uiting op

België en Duitsland. De mensen geven aan dat ze best vanuit een

de eigen site. Met daarbij de aansporing aan de handel om aan te

oranje stoel naar de wedstrijden willen kijken. Het gaat tenslotte

sluiten bij ‘het winnende team’ om ‘nog deze zomer’ te scoren.


Meubeltransport? Doe het in één keer goed! • Leveren op afroep • Opslag en voorraadbeheer

• Particuliere aflevering • Montage op locatie • Oplossingsgericht

Almere, tel.: 036-5315044, fax: 036-5348204, info@holwerda.nl, www.holwerda.nl

Vindt u ook dat er soms erg veel in een verpakking zit? En u heeft niet zoveel nodig?

www.kleinehoeveelheden.nl


26 Meubel 34

Industrie

21 mei 2010

Cijfers Overzicht van CBS over eerste drie maanden 2010 laat zien dat kwartaalgroei lijkt te beklijven

Minimale groei economie DEN HAAG - Berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gekenmerkt door het zakelijke karakter er van. Feiten, daar gaat het bij de cijferaars van het bureau om. Niet om de duiding daarvan. Het CBS lijkt in een persbericht over de ontwikkeling van de economie over de eerste drie maanden van dit jaar desondanks blijk te geven van enige juichstemming. Om in een volgende regel het jubelgeluid direct te relativeren.

Het CBS meldt over het eerste kwartaal van 2010 een minimale

daling zien. In 2009 stegen de investeringen in de gww nog. Deels

groei van de economie. Volgens een voorlopige raming van het bu-

wordt de daling van deze investeringen verklaard door het weer. Er

reau is de Nederlandse economie in die periode met 0,1 procent

waren in het eerste kwartaal van 2010 minder productieve uren in

gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ten

de bouw als gevolg van vorstverlet.

opzichte van het voorgaande kwartaal groeide de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2010 met 0,2 procent. Het bu-

Minder bestedingen

reau heeft bij de vaststelling van die ontwikkeling rekening gehou-

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 0,4 procent minder

den met werkdag- en seizoenseffecten.

besteed dan een jaar eerder. Deze daling is aanzienlijk kleiner dan in de tweede helft van 2009. Door het koude weer hebben huis-

Dit is volgens het CBS ‘het derde kwartaal op rij met een positieve

houdens meer uitgegeven aan aardgas. Verder zijn er in het eerste

kwartaal-op-kwartaalgroei’. Goed nieuws, derhalve, al is de groei

kwartaal meer nieuwe auto’s aangeschaft. Er werd wel minder be-

volgens het bureau minder dan in de voorgaande twee kwartalen.

steed aan woninginrichting en consumentenelektronica. De uitga-

In het eerste kwartaal van 2010 was het volume van de uitvoer van

ven in de horeca waren fors lager.

goederen bijna 11 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2009. Deze groei betreft zowel de uitvoer van Nederlands product

Groei industrie

als de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlands product groeide

De industrie groeide met bijna 5 procent in het eerste kwartaal.

met 8 procent. De groei van de export kwam vooral door een toe-

Met name de chemische industrie en de metaalindustrie deden het

nemende vraag naar producten uit de chemische industrie en de

goed als gevolg van de toegenomen exportvraag. Ook de handel

metaalindustrie. De uitvoer van diensten liet nog een kleine krimp

en het transport profiteerden hiervan en groeiden voor het eerst

zien.

sinds eind 2008 weer. De daling van de bouwproductie is verder toegenomen, als gevolg van het uitblijven van voldoende nieuwe

In het eerste kwartaal van 2010 is er 14 procent minder geïnves-

opdrachten. Daarnaast werd de bouwproductie, met name aan in-

teerd dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in bedrijfsgebou-

frastructurele werken, in het eerste kwartaal van 2010 geraakt door

wen en woningen waren volgens het CBS fors lager. Ook de inves-

het koude weer. In het eerste kwartaal van 2010 waren er 145 dui-

teringen in de grond-, weg-, en waterbouw (gww) laten een stevige

zend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van


Industrie

21 mei 2010

Meubel 34 | 27

De meubelindustrie in Nederland lijkt de fluctuaties in de dagproductie over de periode 2008 tot en met het eerste kwartaal van 2010 relatief goed te hebben opgevangen, geven cijfers van het CBS aan. (archieffoto)

2009. Deze daling van 1,8 procent is even groot als de daling in het

min 21,2 procent, min 14,7 procent en min 32.2 procent. Hoe zit

vierde kwartaal van 2009. Na correctie voor seizoensinvloeden is

het de gemiddelde dagproductie over de eerste drie maanden van

het aantal banen in het eerste kwartaal 0,5 procent lager dan in het

dit jaar? De dagproductie heeft zich, in het licht van de gegevens

vierde kwartaal van 2009.

over 2009, enigszins kunnen herstellen. Het CBS legt de volgende cijfers op tafel: in januari 2010 realiseerde de meubelindustrie in

Dagproductie

Nederland een dagproductie die 3,7 procent hóger uitkwam dan in

De meubelindustrie zag de gemiddelde dagproductie ontwikkelen

januari van 2009. In februari ging het daarentegen om een dagpro-

in de periode van 2008 tot en met het eerste kwartaal van 2010 van

ductie van min 7,5 procent, in maart om min 6,6 procent.

min 3,5 procent naar gemiddeld min 3,8 procent. Dat lijkt op het eerste oog een stabiel verloop van de dagproductie over twee jaar

Voor de wielen

en drie maanden. Gedetailleerde cijfers van het CBS laten echter

De Belgische bracheorganisatie Fedustria (behartigt de belangen

zien dat de meubelindustrie in de periode nadrukkelijk te maken

van de textiel-, hout- en meubelindustrie) meldt in haar jaarverslag

heeft gehad met grote productieschommelingen op de werkvloer.

over 2009 dat ‘haar’ bedrijfstakken de gevolgen van de financiële

De dagproductie kwam in 2008 inderdaad uit op min 3,5 procent

crisis vorig jaar vol voor de wielen hebben gekregen. De productie

ten opzichte van 2007. In de wetenschap dat de economische en

in de hout- en meubelindustrie in België daalde in 2009 met 10,4

later de financiële crisis wereldwijd vanaf het najaar van 2008 om

procent. De omzet daalde in die periode met 23,9 procent (hout) en

zich heen greep, dan ziet de gemiddelde dagproductie over 2009

met 14,6 procent (meubel). Fedustria ziet over het vorig jaar deson-

er dramatisch uit. Vorig jaar zakte de dagproducten ten opzichte

danks een positieve ontwikkeling.

van de score over 2008 met volgens het CBS min 20,1 procent. De

De omzet (in geld) over het eerste kwartaal van 2009 kwam voor

daling tekende zich stapsgewijs af over het tweede, derde en vier-

de houtindustrie uit op een daling van 21,9 miljoen euro, voor de

de kwartaal van het vorig jaar. Met respectievelijk min 18,6 procent,

meubelindustrie op 14,5 miljoen euro. Over het vierde en laatste

min 20,0 procent en min 22,6 procent. Juist omdat de daling zich

kwartaal van kwam de daling uit op respectievelijk 2,2 miljoen euro

verhoudingsgewijs in het vierde kwartaal voordeed, heeft het CBS

en 3,9 miljoen. Over de financieel-economische conditie van de

de cijfers opgelepeld voor de maanden oktober, november en de-

georganiseerde meubelindustrie in Nederland zijn geen openbare

cember van het vorig jaar. Het bureau noteerde achtereenvolgens

cijfers voorhanden.


28 Meubel 34

Nieuws

21 mei 2010 |

Femade 2010

Ligna-organisator Deutsche Messe. Op de

CURITIBA (BR) - Van 24 tot en met 28 mei

2008-editie van Femade presenteerden on-

vindt in het Braziliaanse Curitiba voor de

geveer zeventig standhouders hun produc-

zesde maal de tweejaarlijkse Femade, inter-

ten aan ruim tienduizend bezoekers. Meer

nationale beurs voor bosbouw-, hout- en

informatie: www.messe.de.

meubeltechnologie plaats. De exposanten belichten er machines, systemen, apparaten en overige producten voor het kappen en industrieel verwerken van hout. De Femade wordt met ingang van deze editie verzorgd door Hannover Fairs South America, een dochteronderneming van

Vakdag voor interieurarchitecten en ruimtelijk ontwerpers

hiervan komen aan bod in een workshop

UTRECHT – Toonkamer, BNO en BNI ver-

van Anouk Siegelaar van de BNO. Total in

Koopjesdag in het HTC

zorgen op 27 mei een vakdag voor interi-

Support verheldert de administratieve

NIEUWEGEIN – De exposanten van het

eurarchitecten en ruimtelijk ontwerpers

en fiscale spelregels voor werken in het

Home Trade Center in Nieuwegein hou-

in de Pastoe Fabriek. Het thema van de

buitenland. En Johan van Molenbroek en

den op 7 juni een kleine uitverkoop. Het

dag is ‘internationalisering’.

Daniëlle Vossebeld van de Nederlandse

centrum houdt op die dag een ‘koopjes-

naal ondernemen. De juridische aspecten

Vereniging voor Ergonomie bespreken

dag’.

Op het programma staan lezingen van

een aantal grensoverschrijdende ergono-

Jurgen Bey (vormgever), Harm Scheltens

mische kwesties.

Het centrum probeert meerdere exposan-

(directeur Pastoe Fabriek) en Christine de

ten te overtuigen zich aan te sluiten bij

Baan (programma-directeur van Dutch

de koopjesdag. Tot dusverre hebben Van

DFA). De Economische Voorlichtingsdienst

’t Hart Meubelprodukties, Meubelfabriek

verzorgt een workshop over internatio-

C. van Rees en Vincent Sheppard zich geschaard achter het initiatief. De drie geven korting op showroommodellen, hebben dagprijzen voor andere modellen of geven korting op het gehele aanbod.

Woningstichting kiest voor verantwoord hout VLAARDINGEN - Woningstichting Samenwerking Vlaardingen kiest voor verantwoord hout en papier met het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC). Daartoe ondertekenden de woningstichting en FSC Nederland op 29 april het FSC-convenant. Woningstichting Samenwerking Vlaardingen is de 45ste woningcorporatie die het FSC-convenant ondertekent. “De zorg om het milieu is ook een zorg van onze kinderen en kleinkinderen. Ook Samenwerking is er daadwerkelijk aan gelegen om het gebruik van FSC-gecertificeerde producten te stimuleren. Vandaar dit convenant”, aldus directeur-bestuurder Ton van der Steen. Bart van der Linden van FSC Nederland (links) en Ton van der Steen tijdens de ondertekening.


Geschil

Product twee matrassen

Klacht één ervan heeft vlekken

Kosten x 998,-

21 mei 2010

Meubel 34 | 29

Goede combinatie? Een ondernemer levert bij een consument twee matrassen. Na een halfjaar gebruik vertoont een van de tijken kringen, plekken en gaatjes. Op verzoek van de klant komt er iemand van de beddenspeciaalzaak poolshoogte nemen. “U zult wel eens ontbijt op bed hebben gekregen en daarbij hebben geknoeid”, merkt deze persoon luchthartig op. Mevrouw antwoordt nijdig dat zij nooit in bed eet of drinkt. Een week of wat later komt – op verzoek van de consument – de ondernemer zelf het matras beoordelen. Deze man vertelt zijn klant dat de oorzaak ligt bij transpiratievocht. Mevrouw snapt hier geen snars van, want al die maanden was het matras bedekt met een molton matrasbeschermer. “En die heeft géén kringen, dus ik denk eerder dat de kringen vanuit het schuimrubber zijn ontstaan”, aldus de klant in haar weerwoord richting ondernemer. Mevrouw vraagt zich tevens af of de combinatie (schuimrubber met boxspring) wel goed is in verband met de ventilatie van de matrassen. Omdat de consument geen stap verder komt met de ondernemer in de afwikkeling van haar klacht, stapt zij naar de Geschillencommissie. Daar vraagt zij om omruiling van de matrassen, als blijkt dat de klachten voortkomen uit het schuimrubber. En wanneer deze matrassen ongeschikt zijn voor een boxspring, dan wil zij een ander soort matras.

Bovenste deel De deskundige van de commissie treft bij zijn bezoek aan de consument een slaapkamermeubel, bestaande uit twee boxsprings, twee matrassen en een voeten- en hoofdeind. “De klacht beperkt zich tot één matras én de twijfel of deze combinatie boxspring met rubber matras wel een goede keuze is geweest”, rapporteert de expert. “Het matras waar het om gaat, heb ik grondig beoordeeld. Ik heb de hoes gedemonteerd. Daaronder trof ik een tricotkous met enkele gaatjes en ladders er in. Deze zijn niet direct schadelijk voor het matras, maar mooi is het niet. De beschadigingen zijn

Geschil

mogelijk door het gebruik ontstaan. Verder ontdekte ik geelachtige vlekken (geen kringen) in de bovenzijde van de afritsbare hoes. De hoes is van synthetisch materiaal en als dubbel weefsel vervaardigd en doorgestikt. De vlekken komen alleen op het bovenste deel van het dubbele weefsel voor. Hieruit concludeer ik dat ze dan ook alleen van bovenaf zijn ontstaan en niet, zoals de consument denkt, van onderaf. In de tricotkous zitten geen vlekken. Volgens mij zijn de vlekken ontstaan door vochtverlies van bijvoorbeeld transpiratie. De consument heeft een prima slaapkamermeubel aangeschaft, aan de combinatie mankeert niks. Mevrouw vertelde mij nog dat zij er prima op slaapt en dat zij wat dat betreft niets te klagen heeft. De afritsbare hoes is heel goed te reinigen, maar dat moet wel gebeuren bij een professionele stomerij. De ondernemer zou eventueel een nieuwe tricotkous over de kern van het matras kunnen aanbrengen. Noodzakelijk is dit echter niet.” Om tot een beoordeling van dit geschil te komen, leest de commissie het deskundigenrapport aandachtig. ‘Het door de consument gestelde gebrek wordt veroorzaakt door vochtverlies, transpiratie of andere invloeden van buitenaf’ staat er onder meer geschreven. De commissie neemt dit oordeel over. Zij verklaart de klacht dan ook ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

onGEGROND


30 Meubel 34

Agenda

21 mei 2010

Nationaal MEI 2010 ‘s Hertogenbosch Tentoonstelling ontwerpen Maarten Baas | Stedelijk Museum | www.sm-s.nl Lisserbroek Olmenhorst Voorjaarsfair (consumentenevenement) | www.olmenhorst-voorjaarsfair.nl Zeist 18de editie van Trend & Traditie voor Huis & Tuin | Slot Zeist | consumentenevenement | www.pinksterfair.nl Den Haag Tong Tong Fair | Malieveld | (0900) 7272 762/www.tongtongfair.nl Bergen op Zoom Design meubelen, lampen en accessoires voor buiten bij Galerie COSC | www.cosc.nl Tilburg tentoonstelling ‘Kraakhelder’ - 100 jaar huishoudtextiel | Audax Textielmuseum | www.textielmuseum.nl Den Haag Expositie Tupperware/plastic fantastic | Gemeentemuseum | www.gemeentemuseum.nl Eindhoven expositie ‘KLEUR! Rode Ferrari en blauwe gehaktbal; het effect van kleur in ontwerpen’ | Designhuis | www.designhuis.com Deventer Tentoonstelling Blik op Blik (design van verpakkingsblik) | Historisch Museum Deventer | www.deventermusea.nl Nieuwegein Market Day HTC | +31 (0)30 600 10 20/www.htc.nl Amsterdam Art Amsterdam | Parkhal Amsterdam RAI | www.artamsterdam.nl Drachten symposium ‘Bevolkingskrimp in Noord-Nederland’ (georganiseerd door HBD en MKB Nederland Noord) | Van der Valk Hotel | www.hbd.nl/mkbnoord Utrecht vakdag voor interieurarchitecten en ruimtelijk ontwerpers in de Pastoe Fabriek, georganiseerd door Toonkamer, BNO en BNI | www.aanmelder.nl/vakdaginterieur Oploo Huisshow HnL Bedlinnen | www.hnlbedlinnen Culemborg Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Twijzel Dealerdag Pilat&Pilat | www.pilat-pilat.nl

2 en 3 7 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 7 13 t/m 15 13 t/m 23 17 en 18 23 t/m 25 23 24 27 en 28

JUNI 2010 Amsterdam Beusichem Culemborg Nieuwegein Utrecht Oploo Uithoorn Oostburg Eindhoven Utrecht Bussum Utrecht

19e Jaarcongres Trends in Kids en Jongerenmarketing 2010 | Pakhuis de Zwijger | www.kidsenjongeren.nl Kopermaandag | Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl Huisshow HnL Bedlinnen | www.hnlbedlinnen.nl Magazijn Uitverkoop TICA Aalsmeer | www.tica.nl 2-daagse cursus Afrika: méér dan afzelia en azobé (30 Afrikaanse houtsoorten commercieel bekeken) | +32 472 90 89 43/info@timbertrainingcenter.nl 11e Internationale Aluminium Conferentie INALCO 2010 | www.inalco2010.com Branded Content 2010: bereik uw doelgroep met relevante inhoud (pre-seminar) | Meeting Plaza | www.branded-content.nl Branded Content 2010: bereik uw doelgroep met relevante inhoud (conges) | ‘t Spant | www.branded-content.nl Zomerbeurs Trade Mart | www.trademart.nl

5 5 en 12 5

JULI 2010 Beusichem Culemborg Nieuwegein

Kopermaandag | Meubelhart Beusischem | www.meubelhartbeusichem.nl Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Market Day HTC | +31 (0)30 600 10 20/www.htc.nl

2 22 t/m 24 22 t/m 24 25 t/m 29 30

AUGUSTUS 2010 Utrecht Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl Hardenberg Meubel Vakbeurs | + 31 (0)523 28 98 60/28 98 03 | www.evenementenhalhardenberg.nl Hardenberg Bloem, Kleur, Huis & Interieur 2010 | www.evenementenhalhardenberg.nl Vorden Castlefair | www.castlefair.nl Culemborg Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl

5 t/m 7 5 t/m 8 6 en 7 6 7 t/m 9 7 t/m 9 12 t/m 14

SEPTEMBER 2010 Utrecht Najaarsbeurs Trade Mart | www.trademart.nl Ede Woonmodecity | www.woonmodecity.nl Beusichem Najaarsbeurs | Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl Culemborg Voorjaarsbeurs ETC (Licht) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Gorinchem Vakbeurs Gebruikte Houtbewerkingsmachines | www.evenementenhal.nl Gorinchem Bouw Relatiedagen | www.evenementenhal.nl Culemborg Voorjaarsbeurs ETC (Meubel & Licht) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl

Beursa genda

t/m 24 t/m 24 t/m 24 t/m 30 t/m 29 t/m 13/6 t/m 15/8 t/m 12/9 t/m 19/9 24, 31 26 t/m 30 26 27 30+31/5 t/m 1/6 31 31


Agenda

21 mei 2010

Meubel 34 | 31

Internationaal

t/m 22 22 t/m 24 24 t/m 28

MEI 2010 Brussel Rome Curitiba

2 t/m 4 3 t/m 7 6 t/m 8 8 en 9 14 18 t/m 20

JUNI 2010 Nantes Carrefour International du Bois 2010 | www.timbershow.com Caïro Furnex | www.bvevents.com Antwerpen Huisshow Passe-Partout, Stuurboord 26 Londen Exclusively Housewares | www.exclusivelyhousewares.co.uk Gent 8e Interieur Decoratie Congres | www.idcongres.be St. Bonnet de Joux Euroforest | www.euroforest.fr

14 t/m 18 18 t/m 21

JUlI 2010 München Manchester

20 t/m 23 24 t/m 26 27 t/m 31 29/8 t/m 1/9

AUGUSTUS 2010 Herning (DK) Formland Autumn 2010 | www.formland.com Shanghai Intertextile Shanghai Home Textiles (China International Trade Fair for Home Textiles & Accessoiries) | www.messefrankfurt.com Frankfurt Tendence | www.tendence.messefrankfurt.com Brussel DECOoh! (vakbeurs voor binnen- en buitendecoratie | Brussels Expo | www.decooh.eu

The Fuping Eleven, Ceramic Unica Exhibition | Design Flanders Gallery | www.designvlaanderen.be Ambiente Italia | www.ambiente.messefrankfurt.com Femade (internationale beurs voor bosbouw-, hout-, en meubeltechnologie) | www.messe.de

Interforst (vakbeurs voor bosbouw en houtbewerking) | www.interforst.de The Manchester Furniture Show | www.themanchesterfurnitureshow.com

3 t/m 6 3 t/m 7 3 t/m 7 5 t/m 7 7 t/m 9 8 t/m 12 9 t/m 12 13 t/m 16 13 t/m 16 14 t/m 16 18 t/m 20 19 t/m 21 26 t/m 29 27/9 t/m 1/10 28/9 t/m 1/10 30/9 t/m 3/10

SEPTEMBER 2010 Milaan Macef | www.macef.it Parijs Salon du Meuble | www.meuble-paris.net Parijs Maison&Objet | www.maison-objet.com Keulen Spoga/Gafa | www.spogagafa.de Birmingham National Floor Show | www.nationalfloorshow.co.uk Boekarest Bife-Timb | www.eventseye.com/www.biztradeshows.com Milaan Macef (The International Home Show) | www.fieramilano.it Las Vegas Las Vegas Furniture Fall Market | www.furnituretoday.com Parijs Texworld | Paris le Bourget exhibition centre | www.messefrankfurt.com Brussel Mood | Brussels Expo | www.textirama.be Verona Abitare il Tempo | www.abitareiltempo.com Reims Salon du meuble de Reims | www.salondumeuble-reims.com Londen Decorex International | www.decorex.com Moskou Lesdrevmash (houttechnologiebeurs) | www.lesdrevmash-expo.ru Madrid SICI (Salón Internacional de la Cocina Integral) | www.prensa.ifema.es/www.sici.ifema.es Riga Baltic Furniture | www.biztradeshows.com

3 t/m 6 6 t/m 9 8 t/m 12 12 t/m 16 13 t/m 15 13 t/m 16 13 t/m 17 15 t/m 24 20 t/m 23 23 t/m 31 26 t/m 30

OKTOBER 2010 Birmingham W10, Working with Wood (houtvakbeurs) | www.w10exhibition.com St. Petersburg IFEP (Int. Furniture & Interior Salon) | info-ifap@tinet.org Mumbai Index Furniture Fair | www.biztradeshows.com Basel Holz www.holz.ch Hannover 7th European Wood-Based Panel Symposium | www.europanels.eu Shanghai Interior Lifestyle China (China International Trade Fair for Household Products and Accessories) | Shanghai Exhibition Centre | www.il-china.com Zagreb Ambienta | www.zv.hr Kortrijk Interieur | Kortrijk Xpo | www.interieur.be Pordenone SICAM (vakbeurs voor meubelindustrie en interieurbouw) | www.exposicam.it Lissabon Intercasa | www.biztradeshows.com Keulen Orgatec | www.orgatec.com

De uitgever kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele onjuiste vermeldingen in deze Agenda. Men doet er verstandig aan zich tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de adressen van de beursorganisaties, of hun vertegenwoordiging. De vermelde data geven de openingsdag tot en met de laatste dag van het evenement aan. Achter het /-teken na een telefoonnummer staat het betreffende faxnummer vermeld. Wanneer er bij een evenement een ( -teken is afgebeeld betekent dit dat Vakweekblad Meubel in samenwerking met Galatours (tel: (036) 530 24 01) een vliegreis organiseert. Informatie over deze reizen wordt op deze servicepagina’s gepubliceerd.


32 Meubel 34

Handelsregister Meubel KvK april 2010

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van de (nv Databank van de) Kamers van Koophandel, april 2010 en Graydon Nederland BV. Geen van deze bedrijven noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw regionale Kamer van Koophandel of raadpleeg www.kvk.nl.

N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de nieuwe bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrijving loopt niet altijd synchroon.

Nieuw uitgesproken faillissementen B.A.M. van Appeldoorn Blauwe Torenstraat 4, 7241 BE Lochem Dossiernr.: 09095038 (KvK Oost-Nederland) Handelsnaam/Beroep: Bas van Appeldoorn Parketvloeren Datum uitspraak: 4/5/10 Branche: afwerking van vloeren en wanden Curator: R. van den Bos, postbus 560, 6800 AN Arnhem, (026) 353 82 11 C.F. Buschman Westmede 17, 4337 AK Middelburg Dossiernr.: 20145626 (KvK Zuidwest-Nederland) Handelsnaam/Beroep: De Boerenvloer.nl Datum uitspraak: 4/5/10 Branche: winkels in parket-, laminaat- en kurk- vloeren Curator: P. Buijs, postbus 171, 4380 AD Vlissingen, (0118) 41 44 96 Van Duuren Woninginrichting Katwijk bv Gruttohoek 9, 2317 WK Leiden Dossiernr.: 27331700 (KvK Den Haag) Datum uitspraak: 4/5/10 Branche: winkels in artikelen voor woningin- richting algemeen assortiment Curator: R.J. Ottens, postbus 8, 2200 AA Noordwijk ZH, (071) 361 58 78

VELUWE & TWENTE OPHEFFINGEN Vervaardiging van matrassen Diamond Spring Company (D.S.C.), Galileistraat 37, 7701 SK DEDEMSVAART. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Het Gouden Hoekje, Hoogstraat 33, 7512 GV ENSCHEDE. Nibourg Interieurs B.V., Spinhuisplein 2, 8011 ZZ ZWOLLE. Corr. adres: Postbus 267, 8000 AG ZWOLLE. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Ricci-Tendenz B.V. i.o., Pascalweg 15a, 8071 SE NUNSPEET. Corr. adres: Hullerweg 133, 8071 RN NUNSPEET. Vahl Meubelmakerij, Transportweg 4a, 7442 CT NIJVERDAL. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Kampert Spuitwerken, Bersebastraat 9, 3774 CN KOOTWIJKERBROEK. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Kuipers Maatwerkkasten, Kadeneterkamp 28, 8014 CA ZWOLLE. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) A.K. Menkveld, Lupineweg 13, 7325 AG APELDOORN. Splinternieuw, Deventerweg 131, 7203 AG ZUTPHEN. Zydante Production B.V., Edisonstraat 3, 7701 BT DEDEMSVAART. Corr. adres: Postbus 58, 7700 AB DEDEMSVAART. INSCHRIJVINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Dsign & Zo, vd Steen van Ommerenstr 15-B, 7443 ZA NIJVERDAL. WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren De IJsselmarkt, Pothoofd 121, 7411 BK DEVENTER. Corr. adres: Willem Kloosstraat 46, 7412 CS DEVENTER. Leo Geertsma Meubelagenturen, Karel de Grotelaan 124, 7415 DC DEVENTER. OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Continue Meubelagenturen B.V., Mettrayweg 8, 7202 LD ZUTPHEN. Corr. adres: Zuster Van Donkstraat 4, 4341 LT ARNEMUIDEN. OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Keet & Koter, Laakse Oever 15, 7207 NL ZUTPHEN. INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair Matras Direct Bergen op Zoom B.V. i.o., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. Matras Direct Blerick B.V. i.o., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair Matras Direct Nijverdal B.V., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. Matras Direct Oud-Beijerland B.V., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. Matras Direct Winschoten B.V., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. OPHEFFINGEN

21 mei 2010

Groothandel in huismeubilair Alena International, Slindewaterstraat 33, 7203 GN ZUTPHEN. Rene Teerink Import B.V., Gerritsenweg 8, 7202 BP ZUTPHEN. WIJZIGINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Indivipro, Dorpsstraat 143-A, 7468 CJ ENTER. Corr. adres: Postbus 120, 7468 ZJ ENTER. INSCHRIJVINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen 4Led, Keteldiepstraat 12, 7607 LT ALMELO. DS Afrasteringen, Herenstraat 89, 7777 HE SCHUINESLOOT. NGM Group B.V. i.o., Windestraat 17, 7559 HS HENGELO OV. WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal BWF International, Bedrijvenpark Twente 165-P, 7602 KE ALMELO. Inncempro, Topaasstraat 31, 7554 TJ HENGELO OV. Schmees & L¸hn Nederland B.V., Jeneverbes 4, 7483 BZ HAAKSBERGEN. OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal TrojÈ Group, Burg Van Veenlaan 7, 7543 AH ENSCHEDE. WIJZIGINGEN Winkels in vloerbedekking Maxima Vloeren, Nijverdalsestraat 70-AB, 7642 AG WIERDEN. ‘t Knip Ukien, Burg ten Veldestraat 61, 8281 ZP GENEMUIDEN. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Demmers Bedden, Maasstraat 24, 7333 JH APELDOORN. Matrassen Concord, Schuttersveld 9b, 7514 AC ENSCHEDE. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels The Old Rosary, Jufferenstraat 12, 8081 CR ELBURG. WIJZIGINGEN Winkels in meubels Art & Design Henk Joostens V.O.F., Park de Kotten 98, 7522 EE ENSCHEDE. De Blauwe Reiger V.O.F., Heesweg 28, 8102 HJ RAALTE. Corr. adres: Nieuwstraat 15, 8102 EH RAALTE. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Beddenhuis Herman van Elck, Nieuwstraat 20, 7411 LM DEVENTER. De Kadokamer, Oudestraat 87, 8261 CH KAMPEN. Corr. adres: Dorpsstraat 60, 7468 CM ENTER. PÍle MÍle, Ootmarsumsestraat 10, 7573 GL OLDENZAAL. Corr. adres: Prossinkhof 47, 7571 CJ OLDENZAAL. Teak & Trends B.V., Gerritsenweg 8, 7202 BP ZUTPHEN. Thomar-Ruwiel B.V., Braakweg 25, 7605 XR ALMELO. Corr. adres: Postbus 31, 7600 AA ALMELO. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Leen Bakker, Amersfoortsestraat 35, 3772 CG BARNEVELD. Corr. adres: Postbus 43, 4940 AA RAAMSDONKSVEER.

WEST-BRABANT OPHEFFINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Karma Design B.V., Minervum 7030, 4817 ZL BREDA. Corr. adres: Postbus 4810, 4803 EV BREDA. WIJZIGINGEN


Handelsregister Meubel KvK april 2010

21 mei 2010

Meubel 34 | 33

Opgeheven faillissementen

Opheffingen schuldsaneringen

AJS Beheer bv Slootweg 1-7, 2871 RP Schoonhoven Dossiernr.: 24344812 (KvK Rotterdam) Handelsnaam/Beroep: Interieurline The Vandenberg Collection Datum beëindiging: 6/5/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten

A.K. van der Meulen Tussendiepen 25, 9606 AA Drachten Dossiernr.: 01048674 (KvK Noord-Nederland) Handelsnaam/Beroep: v.d. Meulen Interieurs Datum beëindiging: 20/4/10 Reden: homologatie van het aangeboden akkoord

Deters Meubeltoonzalen bv Parallelweg 44, 7161 AG Neede Dossiernr.: 08067535 (KvK Centraal-Gelderland) Handelsnaam/Beroep: ‘Deters Slapen’ Datum beëindiging: 4/5/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten Hout Outlet Woerden bv Hoge Rijndijk 8, 3449 HB Woerden Dossiernr.: 30213707 (KvK Midden-Nederland) Datum beëindiging: 4/5/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten Interieurline Schoonhoven bv Slootweg 1a, 2871 RP Schoonhoven Dossiernr.: 29034625 (KvK Rotterdam) Datum beëindiging: 6/5/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten Meubelhuis A.J. Dolman bv Dorpstraat 46, 7361 AW Beekbergen Dossiernr.: 08036780 (KvK Oost-Nederland) Datum beëindiging: 22/4/10 Reden: beëindigd door homologatie van het aangeboden akkoord Old Wood Furniture bv Hornweg 81-8, 1432 GE Aalsmeer Dossiernr.: 33240195 (KvK Amsterdam) Datum beëindiging: 4/5/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten

Definitieve schuldsaneringen W.M. van Leeuwen Nieuwstraat 63, 5552 BV Valkenswaard Dossiernr.: 17077883 (KvK Brabant) Handelsnaam/Beroep: Colours 4 Leather Datum uitspraak: 3/5/10 Branche: reparatie en stoffering van zitmeubels Bewindvoerder: I.A.W. van den Broek, postbus 153, 5500 AD Veldhoven, (040) 294 45 00

Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Doddel, Gaffelstraat 63-BIS, 4835 AM BREDA. Corr. adres: Pottenbakkerstraat 30, 4871 EP ETTEN-LEUR. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Dubbelleven, Zandbergdwarsstraat 2, 4818 NC BREDA. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Vermaat Houtbouw op Maat, Hageland 4, 4641 RZ OSSENDRECHT. INSCHRIJVINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Arie Beekhuis, Irenestraat 28, 4486 AN COLIJNSPLAAT. Corr. adres: Rembrandtlaan 31, 7944 GA MEPPEL. OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Euro Koerier, Rapenburg 119, 4581 AC VOGELWAARDE. INSCHRIJVINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Illumax B.V. i.o., Nieuwe Diep 40, 4465 AB GOES. Corr. adres: Postbus 86, 4450 AB HEINKENSZAND. WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Bosbouwbedrijf Van Gestel V.O.F., Oordeelsestraat 48, 5111 PL BAARLE-NASSAU. Multi Montage Techniek, Belvederestraat 11, 4611 KJ BERGEN OP ZOOM. Alma Parket B.V., Haven 6, 4811 WK BREDA. Corr. adres: Postbus 1093, 4801 BB BREDA. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Chesterfield House, Markt 11, 4758 BL STANDDAARBUITEN. WIJZIGINGEN Winkels in meubels Platinum Dream Breda B.V., Tolbrugstraat 3- 5, 4811 WN BREDA. Corr. adres: Meubelplein 15, 2353 EX LEIDERDORP. Roobol Tuin- & Serremeubelen, Kruisvoort 18, 4814 RZ BREDA. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuin- & Serremeubelen, Van Konijnenburgweg 9, 4611 HK BERGEN OP ZOOM. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. vds-trade.com, Kade 30, 4703 GG ROOSENDAAL. OPHEFFINGEN Winkels in meubels DO & Fraiture, Ginnekenweg 8, 4818 JE BREDA. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Deurloo Meubelen en Bedden, Spuikom 6, 4484 AZ KORTGENE. Kare Design B.V., Lijndonk 4unit 1.25, 4825 BG BREDA. WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Le Bazar B.V., Marconistraat 30, 4461 HH

GOES. Steketee4all B.V., Koningstraat 2, 4461 AW GOES. Corr. adres: J Antonides vd Goeskade 63, 4461 BJ GOES. OPHEFFINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment De Woonstee, De Barones 69, 4811 XZ BREDA. Corr. adres: De Bak 21, 6245 HP EIJSDEN.

ZUID-LIMBURG INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Mies, Rijksweg 60, 6247 AJ GRONSVELD. WIJZIGINGEN Vervaardiging van keukenmeubels Klasse Keukens Leende, Franklinstraat 9, 6003 DK WEERT. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen V.O.F. Meubelmakerij Mater, De Hulst 2, 5807 EW OOSTRUM LB. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair Anteak B.V., Groot Egtenrayseweg 36, 5928 PA VENLO. Corr. adres: Waalstraat 15, 1078 BP AMSTERDAM. Aria Import Export, Achter de Lang Haag 52, 6245 HM EIJSDEN. Flamant Nederland B.V., Houtmaas 15, 6211 DA MAASTRICHT. Merkencentrum voor Kreatief Wonen B.V., Mariastraat 22, 5953 NL REUVER. Corr. adres: Postbus 525, 6130 AM SITTARD. Xanadu, Raccordement 33c, 6221 HC MAASTRICHT. Corr. adres: Musketruwe 23c, 6218 TM MAASTRICHT. OPHEFFINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Nijessen Project & Interieur, J B van Roosterenstraat 20, 6121 XL BORN. Corr. adres: Postbus 93, 6120 AB BORN. WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal De Houtmeester Parketgroothandel B.V., John F. Kennedylaan 16b, 5981 XC PANNINGEN. Houten Vloeren Centrum Venray, Henseniusstraat 66, 5801 AX VENRAY. Houthandelsbedrijf Cranssen B.V., Hertestraat 38, 6105 CM MARIA HOOP. OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Dutch Home Decor B.V., Oomenlaan 6, 5801 DE VENRAY. Corr. adres: Postbus 6104, 5960 AC HORST. Cinar Carpets, Schoutlaan 25-A, 6002 EA WEERT. Corr. adres: Nieuwstraat 70, 6001 TZ WEERT. «oprak Tapijt, Floresstraat 41, 6045 XA ROERMOND. WIJZIGINGEN Winkels in gordijnen en vitrage Vaessen Wonen, Dorpstraat 2b, 5993 AN MAASBREE. OPHEFFINGEN Winkels in gordijnen en vitrage Floorshop Venlo B.V., Prinsessesingel 9-11, 5911 HS VENLO. Corr. adres: Postbus 377, 5900 AJ VENLO.


Vakblad Slapen

Meubel

Parketblad

Het toonaangevende vakweekblad voor de interieurbranche. Abonnementsprijs per jaar: € 199,50. Nieuwe abonnees betalen het eerste jaar Spaanse crisis raakt meubelbranche € 150. Per halfjaar: € 100, introductieprijs € 75). Proefabonnement van twee maanden: € 30. Beusichem VERSCHIJNT 48X PER JAAR

Onmisbaar vakblad voor de woonwinkelier met houten vloeren in het assortiment. AD Abonnementsprijs per PARKETB L 2010 5 jaar: € 74,75. Nieuwe abonnees betalen het eerste jaar € 56. VERSCHIJNT 11X PER JAAR

Adverteren?

Home & Living

Vakblad voor de Woninginrichter

Het stijlvolle vakblad voor de woondecoratiebranche. Abonnementsprijs per jaar: € 33. Nieuwe abonnees betalen het eerste jaar € 25,85. VERSCHIJNT 8X PER JAAR

Glossy vaktijdschrift met allure, boordevol vakinformatie over vloerdekking, raam- en wandbekleding. Abonnementsprijs per jaar: € 16,50. VERSCHIJNT 4X PER JAAR

Onafhankelijk vakweekblad

voor de interieurbranche

en aanverwante bedrijven

in Nederland en België

90e jaargang vrijdag 14 mei 2010

Meubel 33

16e

Onafhanke

che voor de parketbran lijk vakblad

te en aanverwan

jaargang,

f o r m a t i e e i g e n t i j d s e i n v e r k o p e r d e v o o r b r a n c h e v a n d e s l a p e n

mei

de Benelux. bedrijven in

kblad apen vSla 2010 | nummer 02 4e jaargang | maart

Voor exposanten en bezoekers:

VOORJAARS BEURS 1-2-8-9-10 FEBRUARI

Het Meubelhart van Nederlan d

Komende kopersmaandag

overige kopersmaandagen

7 juni

ekers voor

2010: 7 juni - 5 juli - 4 oktober - 1 november - 6 december Najaarbeurs 2010: 6 - 7 - 13 - 14 - 15 september

6.697 bezo

vakbeurzen

Eigentijdse informatie voor de verkoper in de slapenbranche. Abonnementsprijs per jaar: € 24. Nieuwe abonnees betalen het eerste jaar € 18. VERSCHIJNT 6X PER JAAR

m

in Gorinche

www.meubelhartbeu

sichem.nl

Richard van der Hak licht u graag in over alle mogelijkheden. @: richard.van.der.hak@lakerveld.nl T: +31 (0) 174- 389 684

WOONVAKBLADEN

Alle kennis binnenshuis

MET DE UITGEVERIJ LAKERVELD WOONVAKBLADEN

VUL NU DE ABONNEERBON IN! JA!

ik blijf graag geïnformeerd over mijn vakgebied. Noteert u voor mij:

Vakweekblad Meubel

Bedrijfsnaam Naam Adres

een jaarabonnement met 25% welkomstkorting Ik betaal voor het eerste jaar € 150 in plaats van € 199,50

een halfjaarabonnement met 25% welkomstkorting Ik betaal voor het eerste halfjaar € 75 in plaats van € 100

Tel.

een proefabonnement voor twee maanden. Ik betaal € 30

E-mail

Parketblad ❏

een jaarabonnement met 25% korting Ik betaal het eerste jaar € 56 in plaats van € 74,75

Vakblad Slapen ❏

een jaarabonnement met 25% korting Ik betaal het eerste jaar € 18 in plaats van € 24

Postcode

Plaats

Branche Opmerkingen (evt) Handtekening

Home & Living ❏

een jaarabonnement met 25% korting Ik betaal het eerste jaar € 25,85 in plaats van € 33

Vakblad voor de Woninginrichter ❏

een jaarabonnement voor € 16,50

Abonneren kan ook via www.lakerveld.nl Surf naar het blad van uw keuze en raadpleeg de abonnementenpagina.

De bon kan in een envelop zonder postzegel naar: Uitgeverij Lakerveld bv, Antwoordnummer 20014, 2290 VG Wateringen. Of mail voor een abonnement naar irene.semp@lakerveld.nl

Prijzen gelden voor 2010. Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch verlengd, halfjaarabonnementen na zes maanden. Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Proefabonnementen worden niet automatisch verlengd.


AD 15 jaar ACRO-bedding-vakblad meubel.indd 1

Wij hebben interesse voor

HOUTVEZEL, ZAAGSEL en RESTHOUT ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz. Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

Woninginrichter

17/05/10 12:44

Va k b l a d V o o r d e

Gratis elektronische nieuwsbrief

gratis advertentie

Meld u nu aan via www.vakbladvoordewoninginrichter.nl

Maak je wereld een stukje groter! Kinderfiets: mogelijk gemaak door An t go

Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) komt op voor de rechten van mensen met een handicap. Kom op voor je belangen. Word ook lid van Ango! Meer informatie: www.ango.nl of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort

gratis advertentie

Fernando hakt stenen. Elke dag. Help Fernando naar school Doneer op www.kinderpostzegels.nl

Kijk op www.energy4all.eu en word ook donateur net als Jochem en Jochem

Vakblad voor de Woninginrichter start met het uitbrengen van gratis nieuwsbrieven. Digitale vakinformatie met het allerlaatste nieuws over vloerbedekking, raam-, en wandbekleding. Verschijning: viermaal per jaar. Tussen de vier papieren edities van Vakblad voor de Woninginrichter in. Voor wie: iedere woonwinkelier, abonnee of niet, kan de gratis nieuwsbrief aanvragen. Vakblad voor de Woninginrichter is een stijlvol vormgegeven glossy vaktijdschrift voor iedereen die zich met de verkoop van raam-, wand- en vloerbekleding bezighoudt. U wilt een proefnummer of een abonnement aanvragen? Ook dat kan via www.vakbladvoordewoninginrichter.nl.


36 Meubel 34

Nieuws

21 mei 2010 |

Honderd jaar Morres HULST - Na de vernieuwingsoperatie in de afdelingen Kidzz en Slapen viert Morres zijn honderdste verjaardag momenteel met feestelijke weken met jubileumaanbiedingen die begonnen op 30 april en eindigen op 24 mei. “Het is een Nederlands-Vlaams feest”, aldus algemeen directeur Walter van de Griendt. In de Morreswinkel is 600 vierkante meter gereserveerd voor kunst- en cultuurprojecten. Hier kunnen kunstenaars hun werk voorstellen. Daarnaast is er ruimte voor evenementen en organiseert de woonwinkel activiteiten met partners uit de streek. In de Artshop heeft het publiek tijdens het paasweekend al kennis kunnen maken met dit concept. Kunstenares Karin Vermeer was er toen aan het werk.

In de Morreswinkel is ruimte gecreëerd voor de Artshop.

Carrefour 2010 in teken van duurzaamheid NANTES – Carrefour International des Bois, die dit jaar van 2 tot en met 4 juni plaatsvindt, was eind januari al helemaal volgeboekt. Vijfhonderd exposanten uit twintig landen presenteren zich op deze tweejaarlijkse houtvakbeurs in La Beaujoire Exhibition Park. ‘Duurzaamheid’, het grote thema van de afgelopen jaren, neemt ook tijdens Carrefour 2010 een belangrijke plaats in. De elfde editie van deze beurs doet dienst als platform voor onder meer zagerijen, handelaren, parketproducenten en plaatmaterialenfabrikanten. De beurs biedt tevens ruimte aan bijeenkomsten van vijftien vakverenigingen en brancheorganisaties. Het nevenevenement ‘Een rondleiding in hout’ biedt een route langs een selectie van stands van bedrijven wier producten tot één van de 25 meest in het oog springende noviteiten is gekozen. De beursorganisatie verwacht ongeveer tienduizend bezoekers. Meer informatie: www.timbershow.com.


Stelling van de week

Stelling van volgende week: Er zijn minder opleidingsplaatsen

21 mei 2010

Meubel 34 | 37

‘Ik zit m’n tijd wel uit’

beschikbaar voor leerlingen die en

De meubelmarkt in Spanje staat stil. De cijfers schetsen een grimmig beeld. De export en

stagiairs lopen tegen een krapper

import liggen beide nagenoeg stil. Beurzen zijn geschrapt. Spanje geldt in de eurozone als

budget aan. De crisis klinkt door in

belangrijke partner. Is de terugloop reden voor paniek? De stelling: ‘Ik verwacht dat de han-

het onderwijs. Animo is er nog wel.

del ook in Nederland nog verder in zal zakken.’

meubelopleidingen

volgen

Het totaal aantal inschrijvingen op de scholen is nagenoeg gelijk aan

“Ja, dat denk ik zeker. De handel zal nog véél verder inzakken.” Een meubelmaker uit de kop van

vorige schooljaren – de vraag is of

Noord Holland is er vrij zeker van. “De mensen houden hun geld vast. Dat is niet morgen voor-

er straks werk is. De stelling van vol-

bij. Zeker met die Griekse toestanden van de laatste weken.” De meubelmaker maakt meubels op

gende week: ‘Over twintig jaar

maat, en alleen op bestelling. “Ik krijg een stuk minder orders. De mensen gaan liever naar een

zijn meubelmakers uitgestor-

bouwmarkt of een andere grote winkel om hun kasten en tafels te kopen.” In paniek verkeert de

ven in Nederland’

ambachtsman niet. “Nee, ik zit m’n tijd wel uit.”

Reageren kan via redactie@meu-

Een bedrijfsleider van een grote meubelzaak in Limburg voorziet geen verdere inzakking van de

bel.nl, wel graag voor komende

meubelhandel naar aanleiding van de situatie in Spanje. “We kunnen niet veel verder zakken dan

dinsdag, 25 mei, 12.00 uur.

we al gedaan hebben.” De chef ziet echter ook niet ‘zo één, twee, drie een verbetering’ van de handel. “Ik denk dat we blij mogen zijn als de handel zich weet te stabiliseren. Zolang we niet inzakken

De Stellin g

en niet stijgen blijft de situatie stabiel.” De bedrijfsleider maakt zich wel zorgen als hij ziet hoe collega-ondernemers zich gedragen. “We zien dat winkels in de regio veel adverteren met kortingen. Ik vind dat de handel daar ontzettend mee op moet passen. De marges staan al onder druk, en ik vrees dat met veel kortingen de markt kapot wordt gemaakt. De klanten raken gewend aan prijzen die niet realistisch zijn.”

Gevoelstemperatuur Meubel meet de actuele temperatuur van de branche, steeds op basis van de algehele emotie over de resultaten van de afgelopen week. Aan de lezers die op de Stelling reageren, is gevraagd om ook even op de thermometer te kijken.

6o

Erg warm vind ik het niet.


38 Meubel 34

Colofon

21 mei 2010

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag. Website: www.meubel.nl

Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 174-389674, fax. +31 (0)174-315003, e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Astrid Marquenie, Ingrid Rompa, Ontwerp: Christiaan Hoogeveen Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31 (0)174-389684, fax. +31 (0)174-315002, tel. mobiel. +31 (0)6-12973239, e-mail: richard.van.der.hak@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683. Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680. Jos Tourné tel. +31 (0)174389681 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174-315002, email: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax. +31 (0)174315002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: klantenservice@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail: distributie@lakerveld.nl

Abonnementsprijzen Nederland en België:

jaarabonnement € 199,50

jaarabonnement studenten € 99,75

halfjaarabonnement € 100

proefabonnement voor twee maanden € 30

Overige landen:

jaarabonnement € 260

Los nummer:

€ 6 (excl. verzendkosten)

Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.

Prijzen zijn inclusief btw. (voor Nederland). Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Jaarabonnementen worden na een jaar Ess.indd 1

automatisch verlengd, halfjaarabonnementen na zes maanden. Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Proefabonnementen lopen na twee maanden automatisch af.

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD, Wa-

In de bladen

16-7-09 12:22

Home & Living | editie 4 juni 2010

Verkoop verlichting steeds belangrijker in woondecoratiewinkel. | De Tol Lisse verzamelt medeleveranciers voor gezamenlijke huisshow. | Trendvoorspelling uit Milaan: glaswerk wordt hip.|

teringen. Turfschipper 53, 2292 JC, Wateringen. tel. +31 (0)174 315000, fax +31 (0)174

Vakblad Slapen | editie 11 juni 2010

315001, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uitgever/direc-

Halve en hele leugens over het onderwerp milieu en matrassen. De waarheid over recycling. | Uit de VS: XL-bedden voor zwaarwichtige klanten. | Polyester - ooit not done in de slaapkamer - wordt trendy. |

teur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd abonnementen: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Public relations: Pauline Montfoort

ISSN 0165-4543 Copyright: © 2010 Uitgeverij Lakerveld bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Druk: Vakblad Meubel wordt gedrukt op chloor-arm papier. Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)174-389693.

Vakblad voor de Woninginrichter | e-nieuwsbrief 28 mei 2010 Vooruitblik vijfde editie Woonmodecity Ede. | Stichting Erkende Stoffeerders op zoek naar vutters | Klasseklus: renovatie van de ss Rotterdam. |

Parketblad | editie 11 juni 2010 Alles over Europarket in Kortrijk. | Lecol levert vanaf 1 juli 2010 alleen nog VOS-vrij. | Op bezoek bij groothandel Albafloors in Erpe-Mere. | Levro Parket bevloert restaurant in Cadzand. | Wel of niet voorstrijken op anhydriet en Fermacell? |

Gratis proefnummer ontvangen? Ga naar www.homeandliving.nl, www.vakbladslapen.nl, www.vakbladvoordewoninginrichter.nl of www.parketblad.nl. U bent nog geen abonnee van Vakweekblad Meubel? Vraag uw eigen proefexemplaar aan via www.meubel.nl, of neem een abonnement met korting.


Strategy & Finance • Ondernemingsplan • Participatie • Axence Academy • Bedrijfsovername

Ook moeite om krediet te krijgen bij uw bank? Voor ondernemers in het MKB wordt het steeds moeilijker om krediet te krijgen bij de banken. Belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van inzicht in de kredietrisico’s van deze ondernemingen. Laat uw bank daarom zien dat u over voldoende financieel inzicht beschikt! Als u de bank een goed beeld kunt geven van de financiële kant van uw bedrijfsvoering, dan zal de bank de kredietrisico’s lager inschatten en heeft u eerder kans op een krediet, veelal tegen lagere tarieven. Breng daarom uw bedrijfseconomische en financiële kennis op peil. Volg een cursus bij de Axence-Academy en behaal een officieel Europees erkend certificaat: het ECB*L. Volg onze bedrijfseconomische training, voor en door ondernemers!

Schrijf u nu online in en ontvang

10% korting! Voor meer informatie:

Rion van Gend • T: 040-2631270 • E: info@axence.nl

www.axence-academy.nl


www.etcexpo.nl

S

U

P

E

R

Voordat u met vakantie gaat maken wij plaats voor de najaarsbeurs 2010 *

SUPER SALE ALLEEN OP MAANDAG 7 JUNI !

S t e e d s B e t e r. S t e e d s M o o i e r ! ETC Expo - Randweg 20 - Culemborg

* Interieurbeurs ETC Expo Najaar 2010: reserveert u alvast in uw agenda 12 t/m 14 september 2010

MEUBEL-34-21-05-10low  
MEUBEL-34-21-05-10low  

Eigen fabrieken. Veel op voorraad! Ruim 30 modellen bankstellen Eigen fabrieken. Veel op voorraad! Ruim 30 modellen bankstellen Eigen fabrie...

Advertisement