Page 1

RJAARS EURS -8-9-10 BRUARI

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ

90e jaargang vrijdag 14 mei 2010

Meubel 33

Spaanse crisis raakt meubelbranche

Beusichem

Voor exposanten en bezoekers:

Het Meubelhart van Nederland

Komende kopersmaandag 7 juni overige kopersmaandagen 2010: 7 juni - 5 juli - 4 oktober - 1 november - 6 december Najaarbeurs 2010: 6 - 7 - 13 - 14 - 15 september

www.meubelhartbeusichem.nl


AURA PEEPERKOR N DuTCH l ABeleD

Showroom/cash & carry: Hornweg 77N Tel: +31 297 322250 1432 GD Aalsmeer info@aura-essentials.nl Showroom HTC Nieuwegein Standnummer 2A008

w ww. A urA -eSS eNT iA lS . Nl PEEPERKORN_3x2_2010.indd 1

29-03-10 13:39


Strategy & Finance • Ondernemingsplan • Participatie • Axence Academy • Bedrijfsovername

Ook moeite om krediet te krijgen bij uw bank? Voor ondernemers in het MKB wordt het steeds moeilijker om krediet te krijgen bij de banken. Belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van inzicht in de kredietrisico’s van deze ondernemingen. Laat uw bank daarom zien dat u over voldoende financieel inzicht beschikt! Als u de bank een goed beeld kunt geven van de financiële kant van uw bedrijfsvoering, dan zal de bank de kredietrisico’s lager inschatten en heeft u eerder kans op een krediet, veelal tegen lagere tarieven. Breng daarom uw bedrijfseconomische en financiële kennis op peil. Volg een cursus bij de Axence-Academy en behaal een officieel Europees erkend certificaat: het ECB*L. Volg onze bedrijfseconomische training, voor en door ondernemers!

Schrijf u nu online in en ontvang

10% korting! Voor meer informatie:

Rion van Gend • T: 040-2631270 • E: info@axence.nl

www.axence-academy.nl


Mijn bedrijf ‘Eigen meubelzaak bevalt meer dan uitstekend’ Lezer: Erik Vos, 40 jaar. Gezin: “Ik ben getrouwd met Maria en we hebben geen kinderen.” Bedrijf en functie: “Ik ben eigenaar van Lichtenmeubels (www.lichtenmeubels.nl) in Amsterdam. Het is een woonwinkel waar ik meubelen van diverse gerenommeerde merken verkoop. Sinds de zomer van 2009 zit ik in de Javastraat. De buurt moest een nieuw elan krijgen, waarbij het karakter bewaard moest blijven. Naast winkels voor de dagelijkse behoeften zoals groenten, brood en dergelijke wilden ze dat er ook zaken kwamen met een andere invalshoek. Ik heb me er als eerste gevestigd en heb op dat gebied hier een pioniersrol vervuld.” In het vak terecht gekomen via: “Sinds mijn 24e zit ik al in de verkoop. Op een gegeven moment ben ik gaan reizen. Dat heb ik zes jaar gedaan en heb over bepaalde zaken nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat dit is wat ik wil. Na diverse omzwervingen heb ik mijn eigen meubelzaak geopend en ik moet zeggen; het bevalt meer dan uitstekend.” Mijn bedrijf overleeft de crisis want…: “Ik ben ontzettend servicegericht, geef heel veel persoonlijke aandacht en de klant krijgt waar voor zijn geld.” Toekomstplannen: “Ik hoef niet te groeien in de zin van groeien in omvang, want dat zou betekenen dat je personeel aan moet gaan nemen. Mijn grote vraag is dan of deze mensen dezelfde kijk op de winkel zouden hebben als ik. Groeien in naamsbekendheid vind ik beter dan groeien in omvang.” Favoriet meubelstuk: “Mijn lievelingsstuk is de bank Bloq van het merk Designonstock. De bank die gemaakt is voor mensen met lange benen. Er is nu ook een XXL variant, gemaakt voor lounge liefhebbers.” Leest als eerste: “Ik ken het vakblad Meubel, maar neem niet veel tijd om het blad ook echt te lezen. Een oordeel geven over Meubel, is dan ook lastig op dit moment.” Woonbeurzen: “Ik bezoek onder andere Present Time in Utrecht, de shows van Thonet en Harvink. De beurs van Keulen heb ik ook wel eens bezocht, maar daar was ik niet van onder de indruk. Bovendien komen de meeste leveranciers naar mij toe.” Woonbeurs of huisshow: “Huisshow. Veel intiemer en daardoor interessanter.” Ik neem een voorbeeld aan: “Alle mensen waar ik wat van kan leren. Er is niet één specifieke persoon die me inspireert, er zijn er verschillende die allemaal hun sterke kant hebben zoals Dennis Goethals van Designonstock, Frank Hansen van Dutch Seating Company, Alette Trompetter en Sander Prinsen.”

90e jaargang vrijdag 14 mei

In h oud

Meubel 33

Advertentie-index 02 | Aura peeperkorn 03 | Axence 40 | Van Breda 38 | Van Es 20, 21 |

Evan fournituren nv

35 | De Lange BV 35 | Meer van der 01 | Meubelhart Beusichem 39 | New Ambiance 02 | Nijwie 15 | Passepartout

Ook met uw bedrijf in Meubel?

39 | Poredo

Stuur een bericht naar redactie@meubel.nl

27 | Steenhoven van der


Licht | 10

Stilstand | 6

Reactie Meubel: Een relatie tussen de sluiting van de ‘licht’-afdeling van het ETC en de organisatie van de Lente Lichtdagen in het HTC lijkt voor de hand te liggen. Bij het HTC bezweert men dat van een verband tussen beide gebeurtenissen geen directe relatie is.

Reactie Meubel: De maatregelen die worden getroffen om de economieen in een aantal landen in Zuid-Europa extra slagkracht te gegeven, lijken zich op een abstract niveau af te spelen. Nu met name de ontwikkelingen in Spanje directe invloed hebben op de Europese meubelmarkt, worden de problemen plotseling voelbaar.

Merknaam | 22

Nog meer licht | 12

Actueel

Rubrieken

12 | Onderscheiding Rolf Benz

09 | Column: Bang

30 | Agenda

13 | Dimmen

16 | Productnieuws

31 | Agenda

17 | Technisch

32 | Handelsregister

27 | Juridisch: snelle incasso

37 | Stelling van de week

18 | Omzetverlies 26 | Starters in Milaan

28 | Construeren met hout 36 | Cbw.Mitex in Brussel

28 | Persoon & bedrijf

29 | Geschil: kleine lettertjes

Bij de voorplaat: Spanje kampt met een begrotingstekort van meer dan 10 procent. Het land bevindt zich daarmee in de economische gevarenzone. Spanje zet momenteel alle zeilen bij om het tekort niet verder op te laten lopen. Effect van de problemen is onder meer dat de uitvoer van meubels zwaar onder druk is komen te staan. Daarmee raken de problemen direct de meubelsector in Nederland.


6 Meubel 33

Handel

14 mei 2010

Export

Gevolgen eurocrisis strekken zich uit naar internationale meubelhandel

Meubelmarkt Spanje staat stil DEN HAAG - Tot afgelopen zondag kon de handel er nog terecht, op de interieurbeurs in Madrid. Deze ‘Interior Home’ trok er vijf dagen voor uit om de interieurhandel en –industrie te laten zien dat er nog steeds leven zit in deze bedrijfstak in Spanje. In hoeverre de organisatie daarin is geslaagd, moet de komende periode blijken. De omvang en waarde van de orders die er naar aanleiding van beurspresentaties worden geplaatst is voor een groot deel bepalend voor de toekomst van de meubelindustrie in Spanje.

Of het echt zo dramatisch is? De directe aanleiding voor het opzet-

bericht aan. De Spaanse meubelbranche staat er belabberd voor.

ten van de beurs liegt er in ieder geval niet om. Spanje kent in de

De sector heeft nadrukkelijk te maken met de beroerde conditie

Habitalia een van de belangrijkste meubelbeurzen op de eigen ka-

van de economie in Spanje. Spanje lijkt het volgende land te wor-

lender en vaste prik voor de Spaanse meubelindustrie en –handel.

den in de Eurozone met een zodanig begrotingstekort dat het niet

Steeds in november trekken industrie en handel naar het beurs-

of nauwelijks nog op eigen kracht uit het financieel-economisch

complex in Madrid om zich op de hoogte te stellen van de actuele

moeras kan ontsnappen.

vraag en het laatste aanbod. Tot 2008 naar nu blijkt, want wat de Habitalia 2009 had moeten worden, ging niet door. De manifestatie

Hulpverlening

werd vorig jaar afgeblazen wegens gebrek aan voldoende belang-

De landen in de Eurozone én het Internationaal Monitair Fonds zijn

stelling. Een naar verluidt gezamenlijk besluit van beursorganisatie

vorige week begonnen met de financiële hulpverlening aan Grie-

Ifema (Feria de Madrid) en de Spaanse vereniging voor meubelon-

kenland. Het land balanceerde al geruime tijd op de rand van een

dernemers. Partijen kwamen vorig najaar vervolgens overeen om

theoretisch bankroet. Het afsluiten van leningen op de commer-

restanten van Habitalia op te nemen in de formule van ‘Interior

ciële markt was voor de Grieken geen optie meer. Ratingbureau’s

Home’, die op haar beurt in mei vorig jaar voor het eerst werd ge-

schatten de kredietwaardigheid van Griekenland zodanig in dat

organiseerd.

bankinstellingen en investeringsmaatschappijen er geen geld, an-

De beurs-nieuwe-stijl richtte zich eerder deze maand op zowel

ders dan tegen torenhoge rentepercentages, meer in willen steken.

meubilair als decoratie en stoffering en werd zo ingericht dat voor-

Nu er een begin lijkt te zijn gemaakt met de sanering van de Griekse

al de consument zich geroepen zou kunnen voelen om naar het

economie, richt de internationale haute finance wereld haar aan-

evenement te komen. Ifema zag het op poten zetten van de uitge-

dacht op de volgende vermeende zwakke broeders. Spanje en ook

breide ‘Interor Home’-beurs als ‘haar bijdrage aan de wederopbouw

Portugal slagen er niet in het respectievelijke begrotingstekort in

van de sector’, gaf de organisatie vorig jaar november al in een pers-

de hand te houden.


Handel

14 mei 2010

Meubel 33 | 7

Euro zakt weg De waarde van de euro zakt weg. De Europese munteenheid bereikte vorige week donderdag 6 mei haar voorlopig laagste stand in veertien maanden tijd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De euro noteerde op de valutamarkten 1,2763 dollar. Woensdag 5 mei stond de munt in de middaghandel nog op 1,2846 dollar en in de ochtendhandel op 1,2954 dollar. De Europese munt staat onder sterke druk door aanhoudende onrust over de schuldencrisis van Griekenland en andere landen in de eurozone. Overeenstemming over het reddingsplan voor Griekenland, waarbij het land voor 110 miljard euro aan leningen tegemoet kan zien, heeft daar vooralsnog geen verandering in gebracht.

Tekorten

porteerde volgens een opgave van het CBS in 2008 goederen met

Voor het beeld: het begrotingstekort over 2009 liep voor Grieken-

een waarde van 1,4 miljard euro.) Volgens voorzitter Juan Carlos

land op tot 13 procent. Het tekort op de begroting van Spanje

Munoz van de Anieme is de daling van de uitvoer onder meer te

kwam uit op 11,3 procent en op die van Portugal op 9,3 procent.

wijten aan het inzakken van de vraag naar meubels in landen als

Nederland moet de komende jaren zwaar bezuinigingen om het

Frankrijk, Portugal en Italië. De vraag daalde niet alleen op reguliere

begrotingstekort over 2009 van ruim 5 procent te kunnen drukken

afzetmarkten maar ook in landen als Zuid-Afrika. Turkije en Algerije.

naar het gewenste percentage van 3. De cijfers komen van de Eu-

Munoz geeft in een toelichting op de site van zijn organisatie aan

ropese Unie. Een begrotingstekort van 3 procent is voor landen in

dat de bevordering van export van haar producten ‘voor de Spaan-

de eurozone een belangrijke voorwaarde om de euro als internati-

se meubelindustrie de beste remedie is om de bedrijfstak weer te

onaal leidend betaalmiddel stabiel te houden.

laten groeien’. Meubelexport, geeft hij aan, compenseert voor een deel het inzakken van de afzet op de binnenlandse markt.

Partner Spanje geldt, meer nog dan Griekenland en Portugal, voor de meu-

De binnenlandse vraag naar meubels heeft zich vorig jaar zodanig

belindustrie in de eurozone als een belangrijke partner. Spanje

ontwikkeld dat de invoer in 2009 met 21 procent is gezakt naar een

dreigt haar positie op de internationale meubelmarkt te verliezen

waarde van 2,1 miljard euro. Spanje importeert meubels vooral uit

als gevolg van de economische situatie van het land. De Spaanse

China, goed voor een marktaandeel van 22 procent. “Het afgelopen

organisatie van meubelfabrikanten en meubelexporteurs, de Anie-

jaar is de invoer van meubels uit China gedaald met 22 procent.

me, legde vorige maand de laatste exportcijfers over 2009 op tafel.

Vanuit Portugal, de tweede buitenlandse meubelleverancier, werd

De organisatie kwam eerder met een voorlopig overzicht. De uit-

er 8,5 procent minder ingevoerd, gevolgd door Italië (min 28,1 pro-

voer van meubels uit Spanje zakte vorig met 16,4 procent in naar

cent) en Duitsland (min 25,1 procent).”

een totale waarde van 1,3 miljard euro. (De meubelindustrie ex-


8 Meubel 33

Handel

14 mei 2010

Export

Jaar van de waarheid

Uitvoer naar Nederland

Dit jaar 2010 wordt volgens fabrikantenorganisatie Anieme be-

De uitvoer van meubels uit Spanje naar Nederland zakte over

slissend voor de toekomst van ‘Spaanse meubelbedrijven en voor

2009 in met 30 procent. Ons land zit met de daling in de ex-

meubelbedrijven uit andere landen die nadrukkelijk te maken heb-

portstroom niet eens in de top. De uitvoer vanuit Spanje naar

ben met de gevolgen van de crisis’. Voorzitter Munoz geeft in een

bijvoorbeeld de Russische Federatie daalde vorig jaar met 52

verklaring aan dat meubelbedrijven in de hoogste segmenten van

procent ten opzichte van de score over 2008.

de markt zich waarschijnlijk als eerste categorie kan gaan herstellen zodra de vraag weer gaat aantrekken.

Ook de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk stagneerde vorig

Vooral bedrijven, is zijn verwachting, die zich hebben gespeciali-

jaar. Britten ontvingen in 2009 34 procent minder meubels

seerd kunnen gebruik gaan maken van een zich stabiliserende

uit Spanje. Frankrijk geldt met een aandeel van ruim 34 pro-

markt. “Voor meubelbedrijven in de midden en lagere segmenten

cent als het belangrijkste land van bestemming voor Spaanse

daarentegen die in het verleden gebruik hebben kunnen maken

meubels. Spaanse meubelfabrikanten wisten zich relatief

van een verscherping van de marktverhoudingen is de toekomst

goed te handhaven bij de noorderburen. Het exportaandeel

nog steeds onzeker.”

naar Frankrijk daalde verhoudingsgewijs met 2 procent licht

De organisatie heeft maatregelen genomen waarvan veronder-

ten opzichte van het resultaat over 2008.

steld wordt dat ze bedrijven kunnen ondersteunen om levend uit het moeras te komen. Het ‘Promotion Plan 2010’ biedt onder meer

Spanje importeert meubels uit vooral landen uit Oost en Zuid

programma’s voor bedrijven die exporteren of willen exporteren

Europa en uit Azië. Vooral voor binnenlandse aanbieders van

hoe zich met welke producten op welke markten te presenteren

meubels tegen discountprijzen is de aanvoer uit dergelijke

voor een maximaal effect. Fabrikanten worden onder meer bij-

lagelonenlanden een factor van belang in de concurrentie-

gestaan bij de ontwikkeling van nieuwe afzetkanalen, bestaande

strijd. Voor zover er sprake is van een concurrentiestrijd, want

exportstrategieën kunnen worden aangescherpt. De fabrikanten-

cijfers van de werkgeversorganisatie laten zien dat de aan-

organisatie stelt verder onderzoek in het vooruitzicht naar kansen

voer van meubels uit deze landen vorig jaar duidelijk achter

van de Spaanse meubelindustrie op ‘groeimarkten’ als Equatoriaal

bleef bij de aanvoer in 2008. China (min 22 procent), Tsjechië

Guinee, Kameroen, Saudi Arabië en Brazilië. Spaanse meubelfabri-

(min 21 procent), Turkije (min 16 procent) en vooral Indonesië

kanten die zich op groeimarkten (verder) willen manifesteren kun-

(min 43 procent) zagen de omvang van het meubeltransport

nen rekenen op de ondersteuning van de werkgeversorganisatie

naar Spanje slinken. Ook Duitsland (min 25 procent), Frankrijk

bij de opbouw van een relatienetwerk.

(min 29 procent) en Italië (min 28 procent) zagen de export

De fabrikantenorganisatie gaat verder handelsmissies optuigen,

naar Spanje in de knel komen.

zakelijke ontmoetingen organiseren en gezamenlijk presentaties opzetten voorafgaande aan en tijdens de belangrijkste internationale meubelbeurzen. Anieme heeft het dan over de beurzen in Milaan (I Saloni), Parijs (Maison et Objet), Mumbai (Index) en Dubai.


Column

14 mei 2010

Meubel 33 | 9

Bang Bang. Nederland is bang. Dat bleek wel op 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam. De gil van een als orthodoxe jood verklede drugsverslaafde, in combinatie met een man die van schrik een koffer liet vallen en een ander die ‘bom, bom, bom’ riep was voldoende om paniek te veroorzaken. Met 60 gewonden als gevolg. De gebeurtenis geeft aan hoe gespannen Nederland leeft. Een angstgevoel dat begonnen is met de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001. En daarna aangewakkerd werd door de moord op Pim Fortuijn en op Theo van Gogh. En de aanslag van Karst T. tijdens Koninginnedag 2009. Die laatste gebeurtenis kreeg wereldwijde aandacht. Niet vreemd. Want tot die tijd was Holland in het buitenland synoniem met tulpen, klompen, molens, fietsen, vlaktes en dijken. Rustig en idyllisch, met uitzondering van de drugs en de rosse buurt. Ook Nederlanders zelf voelen zich inmiddels onveiliger. Niet alleen voor wat betreft eigen lijf en leden, maar ook voor geld en goed. Want ineens vallen grote banken om en lijkt zuurverdiend spaargeld niet meer veilig. Waar moet je dat geld dan laten? Onder je matras? In een kluis die je thuis laat plaatsen? Daar kan het weer geroofd worden door het steeds brutaler wordende boevengilde. Die breken gewoon in als je thuis bent. Dan kan je namelijk zelf vertellen waar het geld, het goud en de sieraden zijn opgeborgen. En kan je zo nodig ook, onder dwang, de kluis openen. Is bezit dan helemaal nergens veilig? Jawel: in de meubelen van Jan Frantzen. Onder de naam ‘Bankgeheim’ introduceert hij in zijn nieuwe collectie Art Deco meubelen een bank. Met boekenruimte in de achterkant en veel extra bergruimte. Die laatste drie woorden EN de naam ‘Bankgeheim’ doen mij vermoeden dat Jan in die bank geheime

Column

vakken verwerkt. Indien gewenst ook in zijn massief mahonie boekenkasten, bibliotheken en home cinemas. Met precizie en perfectie ontworpen. Daarna ambachtelijk (o.a. met pen-gat verbindingen) gemaakt. Zo nodig op maat. Vakken waarin kostbaar bezit kan worden opgeborgen. Onzichtbaar voor wie niet weet waar de vakken zitten. Buiten het bereik van grijpgrage boevenvingers. Voor wie later niet meer helemaal zeker weet waar die vakken zich precies in zijn meubelen bevinden is een telefoontje naar Jan voldoende. Die heeft de originele tekeningen goed opgeborgen. In de vakken in zijn eigen kantoor. Service van de zaak. Zodat U niet bang hoeft te zijn dat Bankgeheim plots Bang Geheim wordt...

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl


10 Meubel 33

Lichtdagen

14 mei 2010

Verlichtin g

Verlichtingsexposanten verhuizen van Culemborg naar Nieuwegein

In een ander licht NIEUWEGEIN – In het Home Trade Center in Nieuwegein gaat komende zondag voor het eerst een verlichtingsbeurs van start: de Lente Lichtdagen. De lichtdagen zijn een driedaagse manifestatie van een groep fabrikanten voor consumentenverlichting. Een aantal van de aanbieders neemt na de beursdagen permanent intrek in het HTC. Tegelijkertijd stopt het beurscentrum ETC met de verlichtingsactiviteiten.

Van 16 tot en met 18 mei houdt het Home Trade Center voor het

Grootschaliger

eerste de Lente Lichtdagen. Het centrum is tot de conclusie geko-

Kitty Ockhuijsen geeft namens het HTC een toelichting op de Lente

men dat verlichting een belangrijk deel uitmaakt van de interieur-

Lichtdagen. Ockhuijsen is communicatie en marketing manager in

branche. Naar eigen zeggen naar aanleiding van marktonderzoek

Nieuwegein. Ze meldt dat in het HTC eind vorig jaar het initiatief is

van Van Es Marketing Services. Om alle woondisciplines onder een

genomen om een lichtbeurs op poten te zetten. Dit moet los wor-

dak te hebben, heeft het HTC zich daarom de afgelopen tijd gecon-

den gezien van alle plannen die bij de buren in Culemborg worden

centreerd op het opzetten van een platform voor aanbieders van

uitgevoerd, zegt Ockhuijsen. “In het najaar werden bij exposant

verlichting.

Helderr de eerste stapjes gezet in de vorm van een gezamenlijke presentatie. Exposanten gaven daarna aan met een grootschaliger

Verbouwing ETC

gezamenlijke presentatie verder te willen gaan.” Het HTC heeft zich

De aankondiging van de Lente Lichtdagen komt vrijwel gelijktijdig

vervolgens ingezet om het naar ‘een ander niveau te tillen’ en het

met een bericht uit het ETC Expo in Culemborg. Dit beurscentrum is

naar de markt te communiceren om zo meer ‘inkopers attent te ma-

gestopt met de verlichtingsactiviteiten. Op de begane grond in het

ken op de verlichtingsmogelijkheden’.

ETC waren de lichtexposanten. In een persbericht deelt het centrum mee dat is besloten om de begane grond een ‘facelift te geven’ op

Leegloop

een ‘gelijkwaardig niveau met de overige showruimte binnen ETC

Ockhuijsen vertelt dat de vraag om een verlichtingsbeurs niet

Expo aan te kunnen bieden’. De gevolgen hiervan zijn dat de maan-

alleen vanuit de hoek van de exposanten is gekomen, maar ook

delijkse verlichtingsbeurs in het ETC is gesloten ‘in verband met de

vanuit de retailers. In een persbericht wordt het mooi omschreven:

verbouwing’. Een groot deel van de exposanten van het ETC maakt

“Omdat de retailer steeds vaker aangeeft de versnippering van het

nu de overstap naar het HTC. Elvira van Bruggen, directeur van het

aanbod te ervaren als zeer inefficiënt heeft deze groep fabrikan-

ETC, is niet bereikbaar voor een toelichting. Het is onduidelijk of het

ten van verlichting de krachten gebundeld met het Home Trade

ETC nu volledig stopt met de lichtbeurs. Ook is het niet duidelijk

Center.” Na de beursdagen zal een groep exposanten zich perma-

of het centrum uit eigen initiatief de huurovereenkomsten met de

nent vestigen op de bovenste verdieping van het Atrium, welke

fabrikanten heeft beëindigd of afgekocht, of dat de verhuizing op

voorheen bekend stond als de ‘slapenring’. Ockhuijsen benadrukt

initiatief van de voormalige exposanten komt.

nogmaals dat de leegloop van de verlichtingsverdieping in het


Lichtdagen

14 mei 2010

Meubel 33 | 11

Op de begane grond van het ETC Expo in Culemborg was dit jarenlang een bekend beeld. Het gros van de verlichtingsexposanten is echter naar het HTC in Nieuwegein vertrokken waar van 16 tot en met 18 mei de Lente Lichtdagen worden gehouden.

ETC Expo in Culemborg los staat van de organisatie van de Lente

was toen net bezig met het op poten zetten van de Lente Lichtda-

Lichtdagen. “De onrust die in het ETC heerst kan er toe bijdragen

gen. Voor ons komt het mooi samen.”

dat deelnemers om zich heen kijken naar andere opties. Vanzelfsprekend komen er dus verlichtingsexposanten nu bij ons uit.”

Permanent Willemse Verlichting is een van de andere verlichtingsbedrijven

Fabrikanten

die door het HTC naar voren worden geschoven als gezicht van

Na de Lente Lichtdagen verhuizen verlichtingsfabrikanten naar

de Lente Lichtdagen en als nieuwe permanente exposant. San-

de tweede verdieping van het beurscomplex, een verlichtingscol-

dra Burger, medewerker bij Willemse Verlichting, vertelt dat de

lectief noemen ze het in Nieuwegein. Die fabrikanten zijn onder

komende beursdagen het begin betekenen van een langdurige

meer Expotrading Holland, Freelight, Highlight, Kingson Lighting

samenwerking tussen het beurscentrum en de verlichtingsexpo-

en Willemse Verlichting. Het HTC voert nog gesprekken met andere

santen. “De beurs is tijdelijk, maar een aantal fabrikanten zal een

ondernemingen. “Het HTC maakt ruimte voor 2000 vierkante meter

permanente showroom betrekken.” Willemse had voorheen een

permanente showroom voor verlichtingsexposanten,” weet Sietse

showroom in het ETC Expo in Culemborg. Het bedrijf had daar

Eshuis te vertellen. Hij is eigenaar van Expotrading Holland, een van

‘best willen blijven’, vertelt Burger. Het initiatief om de huurcon-

de bedrijven die een permanente showroom betrekt. Voor Eshuis

tracten van de verlichtingsexposanten op te zeggen komt vol-

heeft de beurs een goede timing. Hij legt uit dat het initiatief voor

gens haar vanuit het ETC. “Ze willen de ruimte voor andere doel-

zijn bedrijf ‘precies mooi uitkwam’. Eshuis vertelt over de streep te

einden gaan gebruiken.” Op de website van het ETC is te lezen dat

zijn getrokken nadat een aantal andere verlichtingsbedrijven zich

er ‘nog geen vaste plannen omtrent de invulling van dit gedeelte’

hebben verbonden aan het beurscentrum. Expotrading heeft altijd

zijn. “Gekeken zal worden naar de mogelijkheden om tijdelijke ex-

huisshows gehouden in Gorinchem en niet deelgenomen aan een

posities te huisvesten die een goede aanvulling zijn op de huidige

beurs. Want, vertelt Eshuis, “onze buren waren Philips Massive. Zij

collectie.”

zijn een van de grootste aanbieders van consumentenverlichting van het land. Helaas verhuizen ze nu naar Eindhoven, waardoor het voor ons lastiger is om een huisshow te houden.” Die ontwikkeling leidde ertoe dat Eshuis is ‘gaan rondkijken’ in de markt. “Het HTC


12 Meubel 33

Nieuws

Lichtbeurs in Keulen KEULEN – De tweejaarlijkse verlichtingsbeurs Orgatec in het beurscomplex van Keulen werpt nu al haar schaduw vooruit. Het evenement vindt dit jaar plaats van 26 tot en met 30 oktober. Projectinrichters kennen de mate van verlichting op de werkplek een hoge waarde toe. Een optimale verlichting van de werkplek bevordert de concentratie van medewerkers en verkleint daarmee de kans op fouten in het werk. Een optimale lichtopbrengst verhoogt volgens lichtdeskundigen ook nog eens het arbeidsplezier. Modern lichtmanagement, want ook dat bestaat, en verlichtingstechnologie leveren bovendien een bijdrage aan een bewust omgang met energiebronnen. Orgatec spitst zich dit jaar toe op de invloed van verlichting en verlichtingssystemen op onder meer de beleving van werkruimtes. De beurs is opgedeeld in onderwerpen als ‘Licht en materiaal’, ‘LED Technologie’ en ‘Licht en het kantoor’. Meer informatie: www.orgatec.de

Onderscheiding voor Rolf Benz DEN HAAG – Het bankprogramma Rolf Benz AMO heeft de Red Dot Design Award toegekend gekregen in de categorie ‘product design’. Het zitmeubel werd in maart al genomineerd voor de onderscheiding. Rolf Benz AMO, ontworpen door Norbert Beck., werd in oktober 2009 geintroduceerd. Het programma wordt gekenmerkt door comfortabele zit- en rugvlakken. Het zitmeubel is bekleed met volgens de fabrikant hoogwaardig textiel of leder en kent een nieuwe soort vering, om aldus ‘een individueel zitcomfort’ te realiseren. Red Dots worden sinds 1995 toegekend door het Design Centrum Nordrhein Westfalen. De ‘rode punt’ geldt wereldwijd als een van de prestigieuze onderscheidingen voor design producten. Het merk Rolf Benz is al ruim 45 jaar op de markt actief en werd het afgelopen jaar met de Best Brands Award 2009 als beste meubelmerk onderscheiden.

Rolf Benz AMO wint Red Dot Design Award 2010

14 mei 2010 |


Nieuws

14 mei 2010

Meubel 33 | 13

Dimmen met spaarlampen Fabrikant Moree introduceert de Eraser, een verlichtingsproduct volledig ontwikkeld voor een optimaal gebruik van de spaarlamp. Het model stelt de gebruiker in staat om spaarlampen te dimmen in zowel een huiselijke als zakelijke omgeving. De regeling van de lichtintensiteit gebeurt door een traploze beweging van de lamp in een afgeschermde aluminium behuizing, niet via het dimmen van de spaarlamp zelf. Wat zich anders in het verborgene van een schakelaar afspeelt, aldus de fabrikant, wordt met Eraser een fysiek te volgen proces. Eraser is ontstaan naar een ontwerp van industrieel designer Steffen Kehrle. www.moree.de

Jade van Garant Meubel Intres introduceert onder de vlag van Garant Meubel een nieuwe collectie. De collectie omvat onder meer het massief eiken programma Jade. Volgens de aanbieder ‘stoere meubelen met elegante greepjes’. Elke meubelonderdeel van Jade is geborsteld en wit ingewassen en met een tweecomponentenlak beschermd tegen zonlicht. De collectie kent verder de kubistische driezitter Feline en de zitgroep Amber. De zitgroep Fenna biedt met neerklapbare armleuningen en zes maatvoeringen zitcomfort voor iedereen. De eetkamerstoel Gwen ken teen dikke rug en brede zitting. Garant Meubel staat volgens Intres voor veelzijdige en eigentijdse meubelcollectise met een breed scala aan stijlen.


14 Meubel 33

Nieuws

14 mei 2010 |

Ontwerp van Ztahl

Lente Lichtdagen 2010 NIEUWEGEIN - De eerste editie van de Lente Lichtdagen staat voor de deur. De beurs vindt plaats van 16 tot en met 18 mei in het Home Trade Center. Gedurende deze dagen tonen aanbieders van verlichting zich gezamenlijk en presenteren diverse noviteiten. De deelnemers zijn B D Design Ben Demmers,
Beldman Verlichting ‘Lampadaire’, Expotrading,
Hala,
Helderr,
It’s about Romi,
Letex Verlichting,
Lightmakers,
Luux Licht,
Old Timer Light, Spinlight,
Studio VIP,
Van Es Marketing, Willemse Verlichting,
Woodstocks,
Zthal. Zij presenteren vele noviteiten, waaruit een greep. Pulz/Herstal brengt de Led 1.0 series. JoostH trekt de aandacht met zijn ontwerp Glacier, die oogt als een sculptuur van bevroren water. Woodstocks biedt de lampen Ventura en Acapulco, die in tien kleuren verkrijgbaar zijn. Vloerlamp High van Helderr is een robuust en strak ontwerp. Zoals alle producten van Helderr is de lamp helemaal van glas gemaakt. De ontwerpen van Zthal zijn uitgevoerd in het voor hen zo kenmerkende materiaal rvs. It’s about Romi presenteert City lights, lampen met een stadse uitstraling. Expotrading showt onder andere serie Bragato, gemaakt van metaal in nikkel met glas kristallen. Old Timer Light toont mondgeblazen glaswerk en zelfgeproduceerde hoogwaardige armaturen. Toegang tot de beurs is gratis met een ingevulde toegangscoupon die kan worden gedownload via www.htc.nl/htc.

Ontwerp van Woodstocks

Ontwerp van Hala


DISCOVER the new SLEEPING and SITTING SENSATIONS with new inspirations and an exclusive collection by Axel Enthoven

SAVE THE DATE !

HOUSESHOW, 6.7.8/06/2010 Antwerp, Hangar 26 (by invitation only)

PASSE PARTOUT

RECOR BEDDING


16 Meubel 33

Productnieuws

14 mei 2010

Lichtvoetige Mila De basiseigenschappen van eetkamerstoel Mila zijn transparantie en lichtvoetigheid. In vooraanzicht in de zitting een omgedraaide U-vorm die geen volume heeft ten opzichte van de rug. In zijaanzicht heeft deze U-vorm wĂŠl volume, maar de rug geen. Zo is er een aangename balans ontstaan tussen de verschillende aanzichten, wat Mila een levendige uitstraling geeft. Een ontwerp van Niels Bendtsen.

Productn ieuws

www.montis.nl

Wollige weldaad De wolcollectie Country Contemporary van FLOR by Heuga moet met zijn volle en rijke textuur een weldaad voor de voeten en een lust voor het oog vormen. Bovendien is Country Contemporary volgens de tapijttegelfabrikant een verantwoorde keuze: het is na Country Classic het tweede klimaatneutrale wolproduct dat het bedrijf op de markt brengt. Country Contemporary is ook geschikt voor een karpet. Leverbaar in acht kleuren, waaronder vijf verfijnde natuur- en grijstinten en drie chique kleuren in rood, groen en blauw voor een sterker kleuraccent op de vloer. www.florbyheuga.nl

Zo van de boom In opdracht van het KFHein fonds ontwikkelde designstudio Lotte van Laatum een serie meubels: de KFHein meubels. Ze zijn ontworpen op basis van de filosofie van het KFHeinfonds. De meubels verwijzen naar de activiteiten op het gebied van natuurbehoud doordat ze gebaseerd zijn op de cyclus van het materiaal hout. Een boom wordt verwerkt naar meubelhout en dit wordt vervolgens teruggebracht in zijn natuurlijke vorm. Voor deze serie is een aantal takken verzameld in het bos, die vervolgens driedimensionaal gescand zijn. Delen van deze takvormen zijn teruggebracht in het eikenhout dat afkomstig is van Staatsbosbeheer. De serie omvat een bank, stoel, poef en twee tafeltjes. De vormen van de meubels zijn afgeleid van een abstracte boomvorm, tapstoelopend. De stoffering loopt als begroeiing mee over het frame. www.lottevanlaatum.nl


Technisch

14 mei 2010

Meubel 33 | 17

Diverse machines Scheppach heeft onlangs drie nieuwe machines en een DMS 1200 vario houtdraaibank op de markt gebracht. Ze hebben alle vier hun specifieke kwaliteiten. Zo heeft de CSM 405 cilinder schuurmachine een schuurbandlengte en –breedte van respectievelijk 2.400 en 77 mm. De KSM 2000 is een bandschuurmachine met een in hoogte verstelbaar tafelblad en dwarstafel van aluminium. De oxcilerende bandschuurmachine KSM 2500 wordt geleverd met drie linnen schuurbanden (1xK80, 1xK120 en 1xK240). Alle drie de machines zijn uitgevoerd met geïntegreerde stofafzuiging in het onderstel. www.spero.nl/www.scheppach.nl

Drukverschillen tot 1.000 mbar Induvac heeft zijn programma zijkanaalventilatoren uitgebreid met een nieuwe generatie zijkanaalventilatoren. Deze kunnen een overdruk genereren van maximaal 1.000 mbar(g). De zijkanaalventilatoren zijn ook te gebruiken als vacuümpomp. De maximaal haalbare onderdruk bedraagt dan -750 mbar(g). Er zijn circa 20 modellen leverbaar

Techn isch

met capaciteiten die variëren van 15 tot 170 m3/ uur. De nieuwe serie vult het gat op tussen de standaard zijkanaalventilatoren met een maximaal drukverschil van 600 mbar(g) en de rootsblowers, die voornamelijk geschikt zijn voor grotere capaciteiten. Alle modellen zijn ontworpen om schone lucht te verpompen. www.induvac.com

Elke nagel op zijn plaats Met de nieuwe pneumatische nailguns van Bosch kunnen vakmensen in de houtbewerkingsindustrie snel en efficiënt materiaal bevestigen. Het bedrijf biedt een serie van vijf modellen voor verschillende toepassingen: de GSN 90-21 RK Professional en GSN 90-34 DK Professional voor grovere hout- en frameconstructies, de GSK 64 Professional en de GSK 50 Professional zijn breed inzetbaar voor verschillende afwerkingtoepassingen als meubels en raamconstructies en de GTK 40 Professional (enige nietpistool) die met name geschikt is voor stoffering. www.bosch.com


18 Meubel 33

Handel

14 mei 2010

Cbw.Mitex ziet nog geen herstel van de ‘forse omzetklap’ woonbranche over het vorig jaar.

Vertraging omzetverlies DEN HAAG – Brancheorganisatie Cbw.Mitex heeft in de cijfers over het eerste kwartaal van 2010 tweemaal een positief element kunnen ontdekken. Meubelspeciaalzaken hebben volgens een bericht van Cbw.Mitex over de eerste drie maanden van dit jaar een omzet gehaald van plus 1,6 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder. En een geconcentreerde blik door het vergrootglas heeft ook voor de keukenwinkels goed nieuws opgeleverd. Keukenspeciaalzaken zagen de omzet in het eerste kwartaal stijgen met 0,6 procent.

De markt lijkt te zijn stil gevallen. Consumenten investeren niet of nauwelijks nog in het eigen interieur. Het aantal verhuisbewegingen is te gering om voor de woonbranche enig soulaas te bieden.


Handel

14 mei 2010

Meubel 33 | 19

Vergrootgla s

Voor de andere segmenten in de woondetailhandel werden de

eenvolgens 8 procent en met 18 procent. De omzetscores voor par-

omzetten over het eerste kwartaal wederom met een rode pen

ketzaken gaven over de eerste tweede kwartalen van het vorig jaar

geschreven. De detailhandel in woningtextiel noteerde een da-

eveneens aanleiding voor treurnis vanwege de min 16 procent en

ling van 5,2 procent, gemengde zaken gingen naar min 4,7 procent

min 25 procent.

en slaapspecialisten zagen de omzet zakken met 9,9 procent. De omzet van parketwinkels kelderde met 20,5 procent. De branche

Hoge nood

noteerde over het eerste kwartaal een omzetverlies van 2,2 pro-

De kurk- en parketzaken laten zich ook over de eerste drie maan-

cent. (eerste kwartaal 2009: min 13 procent). Cbw.Mitex spreekt in

den zien als de bedrijven die de nood het hoogst lijkt te zijn. Onder-

dit verband overigens over een ‘omzetachterstand’. De organisatie

zoeker Marcel Evers van Cbw.Mitex gaf vorig jaar, bij zijn beschou-

waarschuwt voor een juichstemming. Volgens de club is er ‘slechts

wing over de omzetontwikkeling over de eerste helft van 2009, een

sprake van voorzichtig positivisme’. De markt heeft zeker nog geen

nauwelijks mis te verstane boodschap af. “De kurk- en parketmarkt

begin gemaakt van een herstel van de markt na de ‘forse omzetklap’

zag tot 2000 omzetten voortdurend stijgen. Van een dergelijke si-

over 2009.

tuatie is inmiddels allang geen sprake meer”, sprak hij in Meubel. “Sterker nog, ondernemers in dit deel van de markt zouden zich de

Betrekkelijk

vraag kunnen stellen waar dit segment momenteel nog voor staat.”

En dat het verhaal over het positieve resultaat van de meubel- en

Andere partijen lieten zich medio 2009 niet onbetuigd op de markt

van de keukenspeciaalzaken over het eerste kwartaal betrekkelijk

van parket en kurk. “De huidige stand van de techniek heeft het

is, laten de cijfers over het vorig jaar zien. Over de eerste maanden

mogelijk gemaakt producten te leveren die in eigenschappen en

van 2009 zakte de omzet voor de meubeldetaillisten in met 15 pro-

uiterlijk niet of nauwelijks onder doen voor de producten die wor-

cent, in het tweede kwartaal van 2009 met 14 procent. Bij de keu-

den aangeboden door kurk- en parketzaken. Voor de consument is

kenondernemers ging het al niet veel beter. Daar zakte de omzet

de toegevoegde waarde die de parketeur te bieden heeft ten op-

in over het eerste kwartaal met 19 procent, in het tweede kwartaal

zichte van wat andere kanalen op dit terrein te bieden hebben te

met 17 procent. Woningtextiel mag dan in het eerste kwartaal over

gering. Het komt er voor de branche nu op aan om zich in de markt

2010 nog steeds in de min staan, over de eerste twee kwartalen van

te profileren als superspecialisten om dat verschil alsnog te kunnen

het vorig jaar kwam de score uit op respectievelijk 9 en 15 procent.

maken.”

Gemengde zaken ging over de eerste twee kwartalen van 2009 on-

Met het jongste omzetcijfer op tafel, een daling voor parketeurs

deruit met 10 procent en met 13 procent. Slaapspecialisten zagen

met 20,5 procent, heeft het er alle schijn van dat de markt de afge-

de omzet vorig jaar over de eerste zes maanden dalen met achter-

lopen maanden al heeft gereageerd op die waarschuwing.


22 Meubel 33

Investering

14 mei 2010

Lan cerin g

Eurofashion komt met woonmerk Dome Deco

Niet langer onzichtbaar DILSEN-STOKKEM - Alles wat de Belgische leverancier Eurofashion aanbiedt, gebeurt voortaan onder de merknaam D么me Deco. De collectie is op scherp gezet, de showroom in Dilsen-Stokkem wordt verbouwd en de kantoorruimte wordt uitgebreid. Het bedrijf wil af van de naam die te veel doet denken aan de modebranche en wil tegelijk een vaste waarde worden in het woonwinkelbeeld van zowel detaillist als consument. Eurofashion trekt voor deze ommezwaai een half miljoen euro uit.

In de voortuin van Eurofashion in het Belgische Dilsen-Stokkum geeft een grote zuil aan dat het bedrijf voortaan D么me Deco zal heten.


Investering

14 mei 2010

Meubel 33 | 23

Aan alle producten komt een label te hangen met de merknaam Dôme Deco. Het bedrijf Eurofashion heeft onlangs dit merk gelanceerd. Met het merk moet de consument op een directere manier worden aangesproken. Voor zowel de detaillist als voor de leverancier moet dit een stijging van de omzet betekenen.

Het is een totaalconcept: meubels, accessoires, verlichting, en dat

Kristien Vanderspikken, woordvoerster van het bedrijf, vertelt dat

alles op een mooie manier gepresenteerd in een shop-in-shop.

de detaillist die dit concept gaat voeren bij wijze van spreken ‘geen

Dôme Deco by Eurofashion werd onlangs op de huisshow van het

andere leveranciers’ meer nodig zal hebben, ‘zo compleet is het’.

bedrijf in Vlaanderen gelanceerd. Een totaalconcept in deze vorm is geen zeldzaamheid in de woonbranche, maar de omschakeling die

Omzetvoorwaarden

Eurofashion deze periode maakt is wel opmerkelijk te noemen. Van

Bij Eurofashion zijn wel strenge regels opgesteld voor de winke-

een ‘wit merk’ dat anoniem aan de consument wordt aangeboden

lier die Dôme Deco wil voeren. Detaillisten moeten minimaal zes-

verandert het gehele bedrijf nu in een merk dat consumenten op

tig vierkante meter vrijmaken op de winkelvloer. Vanderspikken

een wezenlijk niveau moet aanspreken. Daarvoor worden alle pro-

meent dat de ideale oppervlakte echter groter is en ligt tussen de

ducten gelabeld met de merknaam, en heeft Eurofashion nu meer

tachtig tot driehonderd vierkante meter. Daaraan worden omzet-

dan de dekens (waar het bedrijf in 1996 ooit mee begon) en de ac-

voorwaarden gesteld. Bij een shop-in-shop van tachtig vierkante

cessoires in het assortiment waar ze om bekend staan. Dôme Deco

meter, moet minimaal 20.000 euro worden geïnvesteerd. De formu-

is, zoals al gezegd, een totaalconcept.

le die wordt gehanteerd om de minimale omzet te bepalen luidt: delen door vier en vermenigvuldigen met duizend. De winkels zul-

Vorig jaar was de onderneming goed voor een omzet van 3 miljoen

len bovendien continu worden geëvalueerd of de omzet nog op

euro. Dit jaar verwacht het bedrijf de lancering een omzet te halen

peil is. Dôme Deco belooft dan wel een zekere regiobescherming.

van 3,6 miljoen. Directeur Stefan Verheyen heeft voor het opzetten

Het Belgische bedrijf is momenteel al bij meerdere winkels onder-

van de merknaam Dôme Deco by Eurofashion en voor de verbou-

deel van het vaste assortiment, maar dit zal de komende maanden

wingen op het Vlaamse bureel een half miljoen euro uitgetrokken.

langzaam omgebouwd gaan worden naar shop-in-shops. En van-

Een investering die het nodige belooft voor de toekomst. Van zo’n

zelfsprekend moeten nu alle producten gelabeld worden als Dôme

85 producenten, met name Aziatische, worden artikelen bij elkaar

Deco. Fase één van het uitrolschema is al voltooid. In Frankrijk en

gezocht die de verschillende stijlgroepen bij Dôme Deco uitmaken.

België zijn de eerste winkels geopend die Dôme Deco voeren. Van-

In het nieuwe concept is ook ruimte voor eigen productie in onder-

derspikken legt uit dat het niet de bedoeling is om eigen brandsto-

aanneming.

res van de merknaam te gaan voeren. “Daarmee zouden we onze


24 Meubel 33

Lan cerin g

Dôme Deco behelst een aantal verschillende stijlen, die toch weer allemaal een zekere herkenbaarheid hebben. Een internationale sfeer wordt gecombineerd met typisch Belgische kleuren, verklaart woordvoerster Kristien Vanderspikken. “Belgen houden van beige, neutraal en bruin. Net als Nederlanders overigens. We combineren dat bijvoorbeeld met Oosterse invloeden, of juist met Latijns Amerikaanse.”

Investering

14 mei 2010


Investering

14 mei 2010

Meubel 33 | 25

Eurofashion begon in 1996 met de invoer van plaids uit Italië. Inmiddels biedt de onderneming totaalconcepten aan en wordt jaarlijks een omzet van boven de drie miljoen euro gehaald.

Kristien Vanderspikken.

eigen concurrent worden. De woonwinkels zijn ons verkoopkanaal,

We kennen de markt en weten dat er ruimte is. De detaillist kent

en daar concentreren we ons op.”

ons.” Directeur Stefan Verheyen vertelt aan de Belgische krant Het Belang van Limburg dat hij ruimte ziet voor minimaal vijfhonderd

Strategie

verkooppunten. “Er zijn bovendien al twee winkels in België en

Het ontwikkelen van de nieuwe strategie en merknaam heeft bij

Frankrijk die enkel onze interieurproducten verkopen.”

Eurofashion ongeveer een jaar gekost. In Nederland zal deze zomer

Vanderspikken ziet die ruimte op de markt vooral in het feit dat het

het eerste resultaat in de winkels te zien zijn. Allereerst was er de

bedrijf niet is toegespitst op scherpe prijzen. “We willen onze kracht

keuze voor de naam. Vanderspikken legt uit dat de oorspronkelijke

niet uitdrukken door te hameren op prijs en service. Dat doet ie-

naam te veel doet denken aan mode, en niet zozeer aan woon-

dereen al. Op dat vlak kan niemand steken laten vallen in deze tijd,

mode. “Dôme is afgeleid van het Latijnse woord voor huis, en deco

want je wordt er direct op afgerekend.” Het is met name de collectie

spreekt denk ik wel voor zich.” Momenteel heeft de naam nog de

die voor zich moet spreken. ‘Living in refined strenght’, noemen ze

toevoeging ‘By Eurofashion’, maar dit komt op termijn te vervallen.

het in België.

“Nu kennen de klanten ons nog altijd bij onze voormalige naam. Dat willen we niet te radicaal schrappen. Op termijn moeten we

Ontvangst

een zodanige bekendheid met Dôme Deco genereren bij zowel de-

Vanderspikken noemt de ambitie van vijfhonderd verkooppunten

taillist als consument dat de toevoeging kan worden weggelaten.”

van Dôme Deco reëel. Op de open dagen heeft het bedrijf meer

Naast de naam hebben de Vlamingen ook een beeldmerk ontwik-

dan tweehonderd klanten ontvangen die naar haar zeggen ook

keld. Vanderspikken legt uit dat het beeldmerk hetzelfde voor Euro-

allemaal interesse hebben getoond. En het bedrijf investeert veel

fashion moet gaan betekenen als de Swoosh voor sportmerk Nike.

in presentaties op beurzen – op zowel Ambiente in Frankfurt als op Maison et Objet in Parijs was het bedrijf dit voorjaar te vinden

Ruimte

met een voorvertoning van Dôme Deco. Voor het najaar staat een

Vanderspikken zegt dat er op de Europese markt nog ruimte is voor

tweede huisshow gepland. Met de winkeliers die een shop-in-shop

een dergelijke lancering van een nieuw woonmerk. “In zekere zin

gaan voeren wordt gezocht naar een manier om zich gezamenlijk

is het niet nieuw, omdat we al verkooppunten in Europa hebben.

aan de consument te presenteren.


26 Meubel 33

Handel

Sta rters

Meubels van Sander Mulder. Hij presenteerde zijn werk op de jongste meubelbeurs in Milaan.

Organisatie meubelbeurs Milaan enthousiast over belangstelling voor evenement

Enorm succes MILAAN – De omvang van de internationale meubelbeurs in Milaan, de Saloni Internationale del Mobile, is nauwelijks nog met die van andere handelsmanifestaties te vergelijken. Het evenement, halverwege vorig maand, trok volgens een opgave van de organisatie zo’n 632.814 officieel geregistreerde belangstellingen. Dat zijn dan exposanten en bezoekers tezamen.

Even ter bepaling van de gedachten, Rotterdam en Schiedam tellen samen 674.535 inwoners. De organisatie spreekt, verwijzend naar de toeloop van exposanten en bezoekers, van een ‘enorm succes’. De opkomst is een stijging van ongeveer 7 procent ten opzichte van de belangstelling voor de meubelbeurs in 2009. Meer dan de helft van exposanten en bezoekers kwam van buiten Italië. “Het internationale karakter van de beurs wordt daarmee volledig recht gedaan”, juicht het organiserende Cosmit op haar site. Voor de voorzitter van Cosmit aanleiding om de nummer één status van de Milanese meubelbeurs te claimen.

Reusachtig De cijfers en het gejubel hebben betrekking op de activiteiten in het reusachtige beurscomplex. De manifestaties elders in de stad, opgezet in het kielzog van de beurs, zijn bij het tellen van deelnemers en belangstellingen buiten beschouwing gelaten. De activiteiten die in de periferie van de Saloni Internationale del Mobile worden opgezet, zijn veelal initiatieven van personen, bedrijven en instellingen die zich niet conformeren aan het organiserende comité. Alle massaliteit en marketinggeweld ten spijt, voor jonge ontwerpers en andere startende ondernemers op de interieurmarkt was in één van de enorme beurshallen enige ruimte vrij gemaakt. Onder de vlag ‘Salone Satellite’ lieten 700 deelnemers hier voorbeelden van hun werk zien, deels als prototype en deels als uitgewerkt en functionerend model. De satellietbeurs bood plaats aan onder meer Christian Kocx en Sander Mulder uit Nederland. Christian Kocx (1980) rondde in 2006 zijn opleiding af aan de Design Academy Eindhoven. Om vervolgens zijn ontwerpstudio Kocx te starten. Vorige maand stond hij in Milaan. Kocx zegt dat zijn presentatie op de beurs hem vooral voor contacten heeft opgeleverd met, zoals hij dat aangeeft, ‘designlabels, agenten en groothandelsbedrijven’. Kocx presenteerde in Milaan zijn ‘Lamp_001’. “De lamp is opgebouwd uit kleine panelen die zich openen zodra het licht wordt aangedaan.” Hij heeft met zijn ontwerp ook ‘veel aandacht’ gekregen in de media. Kocx probeert momenteel in samenspraak met een designlabel zijn lamp in gereedheid te brengen zodat het in productie kan worden genomen. Opzet is om de lamp vooral in Italië te distribueren. Sander Mulder (1978) studeerde in 2002 af aan eveneens de Design Academy Eindhoven. Hij liet in Milaan zijn meubels zien. “Ik heb ter plekke meubels kunnen verkopen. Momenteel voer ik gesprekken met een aantal potentiële kopers.”

14 mei 2010


Juridisch

14 mei 2010

Meubel 33 | 27

Snelle incasso Voor internationale onbetwiste geldvorderingen bestaat er sinds kort een nieuwe procedure: het Europese Betalingsbevel (EBB) Deze procedure is eenvoudig, snel en goedkoop. Hoe werkt het EBB? Heeft u een geldvordering op een debiteur die in een land van de Europese Unie is gevestigd en deze debiteur betaalt u – zonder reden – niet, dan is het EBB u op het lijf geschreven. Aan deze EBB procedure doen alle lidstaten van de Europese Unie mee, behalve Denemarken. U vult zelf een standaardformulier in met behulp van codes die in alle landen hetzelfde zijn. Dit formulier kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor geen hulp van een advocaat nodig. Dit formulier stuurt u op aan de rechtbank die bevoegd is in het betreffende land. In Nederland is dat de rechtbank Den Haag.

Juridisch

De rechtbank controleert of het formulier correct is ingevuld. Is dat het geval dan verstrekt de rechter het EBB. Dit besluit heeft dezelfde strekking als een vonnis. Het geeft u een zogenaamde executoriale titel. De rechtbank stuurt dit EBB aan uw debiteur, die een maand de tijd heeft om hiertegen bezwaar te maken. Doet hij dat niet, dan kunt u het EBB direct gebruiken om te incasseren. Bij niet vrijwillige betaling, kunt u een plaatselijke deurwaarder inschakelen die deze betaling voor u afdwingt, bijvoorbeeld door beslaglegging. Maakt de debiteur bezwaar binnen de termijn, dan verandert het EBB in een gewone incasso procedure. U heeft dan overigens wel de keus om deze procedure al dan niet voort te zetten. Met een beetje geluk heeft u dus binnen een zeer korte periode een buitenlandse uitspraak, die dezelfde strekking heeft als een vonnis. De snelheid waarmee het EBB wordt verstrekt is een groot voordeel van deze procedure. Ook de geringe kosten is een groot voordeel. U betaalt slechts een gering bedrag aan de rechtbank, maar hoeft geen advocaat in te schakelen.

Ruby Nefkens Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten N.V. te Amsterdam

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven Advocaten N.V. aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.


28 Meubel 33

Nieuws

14 mei 2010 |

Is uw bedrijf wegens vakantie gesloten, laat dit dan weten aan afnemers en leveranciers. Vakweekblad Meubel biedt daartoe gelegenheid in de edities van juni, juli en augustus. Zonder dat er voor u kosten aan zijn verbonden, vermelden wij de vakantietermijn van uw bedrijf. (Van agenten en importeurs melden wij dus de periode dat hun eigen bedrijf gesloten is). Gegevens van bedrijven die niet sluiten, worden niet opgenomen. Opgave uitsluitend schriftelijk, (per post of fax) of via e-mail richten aan: Redactie Meubel, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, fax (0174) 31 50 02, e-mail: astrid.marquenie@ lakerveld.nl. Dit aanbod geldt alleen voor abonnees van vakblad Meubel. Duitse zitmeubelfabrikanten waarschuwen voor stijgende prijzen BERLIJN – Het Duitse verbond van zitmeubelfabrikanten (VdDP) waarschuwt voor stijgende prijzen vanwege stijgende kosten van grondstoffen. Voor september zal de inkoopprijs van Duitse zitmeubelen ten minste met vijf procent zijn gestegen, vooral vanwege stijgende kosten van meubelschuim en leder. Met name de kosten voor leder zorgen voor de prijsstijging. Het Duitse verband schat dat de inkoopprijzen van het product zijn toegenomen met zo’n 20 tot 30 procent.

Construeren met hout WAGENINGEN

Persoon en bedrijf

Onderzoekscentrum

SHR in Wageningen presenteert in november en december tweemaal een middag over ‘construeren met hout voor de meubelindustrie’. Het programma wordt ontwikkeld om ontwerpers, construc-

De ondernemingen De Tol, Bob, Diaz en Mondiart houden gezamenlijk een huisshow op

teurs en anderen volgens SHR ‘te steu-

6, 7 en 8 juni. De beurs wordt gehouden in de bloemenveiling van Lisse.

nen bij het verkrijgen van specifieke kennis van hout en houtachtige materialen’.

De naam van DORMA van Duin Nederland is veranderd in ‘DORMA Nederland’. Sinds 1 mei opereert de Nederlandse vestiging van deze internationale aanbieder van producten

De cursus start met de chemische en ana-

en systemen met betrekking tot deurtechnologie officieel onder de nieuwe naam. DORMA

tomische bouw van hout. Verder wordt er

Nederland is gevestigd in Dodewaard.

ingegaan op de eigenschappen van hout met de bijbehorende beperkingen en mo-

Eurofashion Homeconcepts gaat uitbreiden. Het bedrijf investeert ten eerste een kleine

gelijkheden. Behalve het construeren van

halfmiljoen euro in de uitbreiding van de showroom en extra kantoorruimte in Dilsen-Stok-

een meubel komt tijdens de middagen on-

kem. Daarnaast lanceert het een nieuwe merknaam: ‘Dôme Deco’ (www.domedeco.com).

der meer ook het zelfstandig opzetten van

De zoektocht naar de nieuwe naam en de strategie erachter heeft een jaar gekost. De naam

constructieberekeningen aan de orde.

‘Eurofashion’ dekte de lading niet meer en deed te zeer denken aan mode. Het leesteken ‘^’

‘Construeren met hout voor de meubel-

bij het woord ‘Dôme’ verwijst naar het dak van een huis en daarmee naar woninginrichting.

industrie’ omvat twee dagdelen. In beide

Dôme Deco wil de nieuwe merknaam onder het grote publiek brengen door bij de interi-

dagdelen wordt van deelnemers verwacht

eurspecialist een shop-in-shopconcept te introduceren.

dat ze actief participeren. Deelnemers gaan ook aan de slag met opdrachten die ze mee

Het Recticel-slaapmerk Ubica neemt van 5 tot en met 8 september 2010 deel aan de vak-

naar huis krijgen. De mogelijkheid bestaat

beurs Woonmodecity, in de ENKA fabriek te Ede. Vorig jaar presenteerden voor het eerst

volgens SHR om voor de cursus scholings-

beddenmerken zich op deze beurs. Zij zagen dit toen als een test. Dit jaar zijn wederom

subsidie aan te vragen. www.shr.nl

Auping, Pullman, Norma, Eastborn, Recor Bedding, Recticel en Vroomshoop aanwezig.


Geschil

Product bank

Klacht verkleuringen en geplette stof

Kosten x 1.126,-

14 mei 2010

Meubel 33 | 29

‘De kleine lettertjes’ Een jong stel gaat op pad voor een nieuwe bank. Na wat woonwinkels te hebben bezocht, valt hun oog op een strakke en moderne bank met zwarte bekleding. “Zwart is wel een kwetsbare kleur”, merkt de vrouwelijke helft van het stel op tijdens het verkoopgesprek. “Bestaat er een grote kans op verkleuring?” De verkoper overtuigt hen dat ze daar niet bang voor hoeven te zijn. Op advies van de verkoper laat het stel hun nieuwe bank uit voorzorg een behandeling geven, waarbij elke vezel van de stof een onzichtbaar beschermschildje krijgt. Na die behandeling krijgen ze nog eens vijf jaar garantie. Een hele geruststelling vindt de consument. Echter, na verloop van tijd vertoont de bank verkleuringen en is de stof geplet. Na het indienen van een klacht bij de ondernemer komt er iemand van de serviceafdeling van het beschermingsgoedje. Deze spuit de bank in met iets tegen vlekken en laat de klant tekenen voor het feit dat hij is geweest. Althans dat denken mevrouw en meneer, want later blijkt dat zij een krabbeltje hebben gezet bij ‘voor akkoord getekend’. Als het antivlekkenmiddel droog is, blijkt de kleur helemaal weggetrokken. De consument belt met de ondernemer, maar die wil niet luisteren. Hij zegt dat het stel maar met de leverancier van het beschermingsmiddel moet bellen. De daad wordt bij het woord gevoegd; de klant schrijft dit bedrijf een brief. Hierop volgt de reactie dat het verschijnsel ligt aan invloeden van buitenaf. Ten einde raad benadert de consument de Geschillencommissie met de klacht. Bovendien meldt men zich bedrogen te voelen door ‘het even snel een krabbeltje moeten zetten bij de kleine lettertjes’. “Wij gaan natuurlijk helemaal niet akkoord met een bank met vlekken!” aldus een verontwaardigde klant. “Mijn vrouw en ik hebben een bank gekocht om op de kunnen zitten (lees: leven) en niet eentje die er eigenlijk alleen maar voor het mooie staat.” De consument verlangt herstoffering van de bank. Lukt dat niet, dan een geheel nieuwe bank of een vergoeding.

Gebruiksplekken

Geschil

In zijn reactie op het verzoek van de commissie meldt de ondernemer dat er in eerste instantie klachten waren over ‘kale plekken’ in de stof. “Controle leerde dat dit gebruiksplekken waren en dat dit niets met de kwaliteit van de stof had te maken. Een stofbeschermingsbehandeling kan dit ‘euvel’ niet voorkomen. De folder, die wij onze klant tijdens de koop hebben overhandigd, sluit plekken – of ‘vlekken’, zoals de klant ze noemt - als deze dan ook uit. Dit betekent dat er in dit geval geen gebruik kan worden gemaakt van de bijbehorende verzekering. Wij vinden de klacht niet gegrond”, aldus de ondernemer. De commissie doet een beroep op haar deskundige om duidelijkheid te krijgen in dit geschil. Laatstgenoemde rapporteert: “De bank is bekleed met een combinatie van een katoen-/viscosevezel in een chenille. Een eigenschap bij dit soort materiaal is pletten. Mij vielen spiegelingen van de bekleding op de voorkanten van de armleuningen en deels op de zitkussens op. Vooral bij een effen zwarte stof valt het pletten op in de vorm van een soort spiegeling. Van beschadigingen of verkleuringen is geen sprake, alleen van geplette chenille garens met stof van buitenaf. Een beschermingsbehandeling lost dit niet op. De consument kan hier zelf wat aan doen door de stof regelmatig licht te stofzuigen en er regelmatig gedurende de nacht een schone, vochtige doek op te plaatsen en de plekken de volgende ochtend vervolgens licht op te borstelen.” Na het lezen van het deskundigenrapport ziet de commissie geen feiten of omstandigheden waardoor zij de klacht gegrond zou kunnen verklaren. “Dat de stof geplet is, is een eigenschap die bij dit soort materiaal hoort.” De commissie oordeelt de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

onGEGROND


30 Meubel 33

Agenda

14 mei 2010

Nationaal MEI 2010 ‘s Hertogenbosch Tentoonstelling ontwerpen Maarten Baas | Stedelijk Museum | www.sm-s.nl Bergen op Zoom Design meubelen, lampen en accessoires voor buiten bij Galerie COSC | www.cosc.nl Tilburg tentoonstelling ‘Kraakhelder’ - 100 jaar huishoudtextiel | Audax Textielmuseum | www.textielmuseum.nl Den Haag Expositie Tupperware/plastic fantastic | Gemeentemuseum | www.gemeentemuseum.nl Eindhoven expositie ‘KLEUR! Rode Ferrari en blauwe gehaktbal; het effect van kleur in ontwerpen’ | Designhuis | www.designhuis.com Deventer Tentoonstelling Blik op Blik (design van verpakkingsblik) | Historisch Museum Deventer | www.deventermusea.nl Nieuwegein Lente Lichtdagen 2010 (aanbieders van verlichting op 1 moment op 1 locatie) | HTC | +31 (0)30 600 10 20 / www.htc.nl Culemborg Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Uden huisshow | (0413) 33 55 55 | www.maxfurn.com Den Haag Tong Tong Fair | Malieveld | (0900) 7272 762/www.tongtongfair.nl/ Lisserbroek Olmenhorst Voorjaarsfair (consumentenevenement) | www.olmenhorst-voorjaarsfair.nl Zeist 18de editie van Trend & Traditie voor Huis & Tuin | Slot Zeist | consumentenevenement | www.pinksterfair.nl Drachten symposium ‘Bevolkingskrimp in Noord-Nederland’ (georganiseerd door HBD en MKB Nederland Noord) | Van der Valk Hotel | www.hbd.nl/mkbnoord Oploo Huisshow HnL Bedlinnen | www.hnlbedlinnen Twijzel Dealerdag Pilat&Pilat | www.pilat-pilat.nl

2 en 3 7 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 7 13 t/m 15 13 t/m 23 17 en 18 23 t/m 25 23 24 27 en 28

JUNI 2010 Amsterdam Beusichem Culemborg Nieuwegein Utrecht Oploo Uithoorn Oostburg Eindhoven Utrecht Bussum Utrecht

19e Jaarcongres Trends in Kids en Jongerenmarketing 2010 | Pakhuis de Zwijger | www.kidsenjongeren.nl Kopermaandag | Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl Huisshow HnL Bedlinnen | www.hnlbedlinnen.nl Magazijn Uitverkoop TICA Aalsmeer | www.tica.nl 2-daagse cursus Afrika: méér dan afzelia en azobé (30 Afrikaanse houtsoorten commercieel bekeken) | +32 472 90 89 43/info@timbertrainingcenter.nl 11e Internationale Aluminium Conferentie INALCO 2010 | www.inalco2010.com Branded Content 2010: bereik uw doelgroep met relevante inhoud (pre-seminar) | Meeting Plaza | www.branded-content.nl Branded Content 2010: bereik uw doelgroep met relevante inhoud (conges) | ‘t Spant | www.branded-content.nl Zomerbeurs Trade Mart | www.trademart.nl

5 5 en 12

JULI 2010 Beusichem Culemborg

Kopermaandag | Meubelhart Beusischem | www.meubelhartbeusichem.nl Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl

2 22 t/m 24 22 t/m 24 25 t/m 29 30

AUGUSTUS 2010 Utrecht Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl Hardenberg Meubel Vakbeurs | + 31 (0)523 28 98 60/28 98 03 | www.evenementenhalhardenberg.nl Hardenberg Bloem, Kleur, Huis & Interieur 2010 | www.evenementenhalhardenberg.nl Vorden Castlefair | www.castlefair.nl Culemborg Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl

5 t/m 7 5 t/m 8 6 en 7 6 7 t/m 9 7 t/m 9 12 t/m 14 12 t/m 15 13 t/m 15

SEPTEMBER 2010 Utrecht Najaarsbeurs Trade Mart | www.trademart.nl Ede Woonmodecity | www.woonmodecity.nl Beusichem Najaarsbeurs | Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl Culemborg Voorjaarsbeurs ETC (Licht) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Gorinchem Vakbeurs Gebruikte Houtbewerkingsmachines | www.evenementenhal.nl Gorinchem Bouw Relatiedagen | www.evenementenhal.nl Culemborg Voorjaarsbeurs ETC (Meubel & Licht) | (0345) 51 96 46/53 35 99/www.etcexpo.nl Nieuwegein Home & Interior najaarsbeurs | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl Beusichem Najaarsbeurs | Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl

Beursa genda

t/m 24 t/m 29 t/m 13/6 t/m 15/8 t/m 12/9 t/m 19/9 16 t/m 18 17, 31 17 t/m 21 19 t/m 30 21 t/m 24 21 t/m 24 26 30+31/5 t/m 1/6 31


Agenda

14 mei 2010

Meubel 33 | 31

Internationaal

t/m 22 t/m 18 15 t/m 18 22 t/m 24 24 t/m 28

MEI 2010 Brussel Londen New York Rome Curitiba

2 t/m 4 3 t/m 7 6 t/m 8 8 en 9 14 18 t/m 20

JUNI 2010 Nantes Carrefour International du Bois 2010 | www.timbershow.com Caïro Furnex | www.bvevents.com Antwerpen Huisshow Passe-Partout, Stuurboord 26 Londen Exclusively Housewares | www.exclusivelyhousewares.co.uk Gent 8e Interieur Decoratie Congres | www.idcongres.be St. Bonnet de Joux Euroforest | www.euroforest.fr

14 t/m 18 18 t/m 21

JUlI 2010 München Manchester

24 t/m 26 27 t/m 31 29/8 t/m 1/9

AUGUSTUS 2010 Shanghai Intertextile Shanghai Home Textiles (China International Trade Fair for Home Textiles & Accessoiries) | www.messefrankfurt.com Frankfurt Tendence | www.tendence.messefrankfurt.com Brussel DECOoh! (vakbeurs voor binnen- en buitendecoratie | Brussels Expo | www.decooh.eu

The Fuping Eleven, Ceramic Unica Exhibition | Design Flanders Gallery | www.designvlaanderen.be Verkoopexpositie ontwerpen oud-studenten Eindhovense Design Academy bij Sotheby’s | www.sothebys.com International Contemporary Furniture Fair (ICFF) | www.icff.com Ambiente Italia | www.ambiente.messefrankfurt.com Femade (internationale beurs voor bosbouw-, hout-, en meubeltechnologie) | www.messe.de

Interforst (vakbeurs voor bosbouw en houtbewerking) | www.interforst.de The Manchester Furniture Show | www.themanchesterfurnitureshow.com

3 t/m 6 3 t/m 7 3 t/m 7 5 t/m 7 7 t/m 9 8 t/m 12 9 t/m 12 13 t/m 16 13 t/m 16 14 t/m 16 18 t/m 20 19 t/m 21 26 t/m 29 27/9 t/m 1/10 28/9 t/m 1/10 30/9 t/m 3/10

SEPTEMBER 2010 Milaan Macef | www.macef.it Parijs Salon du Meuble | www.meuble-paris.net Parijs Maison&Objet | www.maison-objet.com Keulen Spoga/Gafa | www.spogagafa.de Birmingham National Floor Show | www.nationalfloorshow.co.uk Boekarest Bife-Timb | www.eventseye.com/www.biztradeshows.com Milaan Macef (The International Home Show) | www.fieramilano.it Las Vegas Las Vegas Furniture Fall Market | www.furnituretoday.com Parijs Texworld | Paris le Bourget exhibition centre | www.messefrankfurt.com Brussel Mood | Brussels Expo | www.textirama.be Verona Abitare il Tempo | www.abitareiltempo.com Reims Salon du meuble de Reims | www.salondumeuble-reims.com Londen Decorex International | www.decorex.com Moskou Lesdrevmash (houttechnologiebeurs) | www.lesdrevmash-expo.ru Madrid SICI (Salón Internacional de la Cocina Integral) | www.prensa.ifema.es/www.sici.ifema.es Riga Baltic Furniture | www.biztradeshows.com

3 t/m 6 6 t/m 9 8 t/m 12 12 t/m 16 13 t/m 15 13 t/m 16 13 t/m 17 15 t/m 24 20 t/m 23 23 t/m 31 26 t/m 30

OKTOBER 2010 Birmingham W10, Working with Wood (houtvakbeurs) | www.w10exhibition.com St. Petersburg IFEP (Int. Furniture & Interior Salon) | info-ifap@tinet.org Mumbai Index Furniture Fair | www.biztradeshows.com Basel Holz www.holz.ch Hannover 7th European Wood-Based Panel Symposium | www.europanels.eu Shanghai Interior Lifestyle China (China International Trade Fair for Household Products and Accessories) | Shanghai Exhibition Centre | www.il-china.com Zagreb Ambienta | www.zv.hr Kortrijk Interieur | Kortrijk Xpo | www.interieur.be Pordenone SICAM (vakbeurs voor meubelindustrie en interieurbouw) | www.exposicam.it Lissabon Intercasa | www.biztradeshows.com Keulen Orgatec | www.orgatec.com

De uitgever kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele onjuiste vermeldingen in deze Agenda. Men doet er verstandig aan zich tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de adressen van de beursorganisaties, of hun vertegenwoordiging. De vermelde data geven de openingsdag tot en met de laatste dag van het evenement aan. Achter het /-teken na een telefoonnummer staat het betreffende faxnummer vermeld. Wanneer er bij een evenement een ( -teken is afgebeeld betekent dit dat Vakweekblad Meubel in samenwerking met Galatours (tel: (036) 530 24 01) een vliegreis organiseert. Informatie over deze reizen wordt op deze servicepagina’s gepubliceerd.


32 Meubel 33

Handelsregister Meubel KvK april 2010

14 mei 2010

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van de (nv Databank van de) Kamers van Koophandel, april 2010 en Graydon Nederland BV. Geen van deze bedrijven noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw regionale Kamer van Koophandel of raadpleeg www.kvk.nl.

N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de nieuwe bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrijving loopt niet altijd synchroon.

Nieuw uitgesproken faillissementen Bos Stoffeerbedrijf bv Sisalstraat 55, 8281 JJ Genemuiden Dossiernr.: 17065564 (KvK Oost-Nederland) Datum uitspraak: 27/4/10 Branche: afwerking van vloeren en wanden Curator: W. van der Kolk, postbus 431, 8260 AK Kampen, (038) 477 88 22 Convite Holding bv Fascinatio Boulevard 1148, 2909 VA Capelle a/d IJssel Dossiernr,: 29050459 (KvK Rotterdam) Datum uitspraak: 27/4/10 Branche: winkels in meubels Curator: P.A. Loeff, postbus 50535, 3007 JA Rotterdam, (010) 410 00 55 L.M.H. van den Hooven 1e Tussendijk 16A, 5705 CG Helmond Dossiernr.: 17172817 (KvK Brabant) Handelsnaam/Beroep: Van den Hooven Machinale Timmer- werken Datum uitspraak: 27/4/10 Branche: groothandel in hout en plaatmateriaal Curator: M.E. van der Lelie, postbus 3, 5600 AA Eindhoven, (088) 407 04 44 C. Koolmees Antwerpsehaven 36, 1448 KN Purmerend Dossiernr.: 24372916 (KvK Noordwest-Holland) Handelsnaam/Beroep: Koolmees Totaalinrichting Datum uitspraak: 27/4/10 Branche: algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Curator: S.A. van Haarlem, postbus 770, 1440 AT Purmerend, (0299) 48 02 50

GOOI- & EEMLAND WIJZIGINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Women in Wood, Bitterkruid 27, 3824 ND AMERSFOORT. OPHEFFINGEN Winkels in vloerbedekking Interieurverzorging Oostermeent, Monnickskamp 10, 1273 JS HUIZEN. Corr. adres: Oude Kerkweg 26, 1251 NZ LAREN NH. WIJZIGINGEN Winkels in meubels De Gooise Slaapspecialist B.V., Havenstraat 43-C, 1211 KG HILVERSUM. J.W. van Raaij Beddenspeciaalzaak B.V., Dorpsstraat 174, 3925 KG SCHERPENZEEL GLD. Corr. adres: Postbus 2771, 3800 GJ AMERSFOORT. SC Amersfoort B.V., Nijverheidsweg-Noord 21, 3812 PK AMERSFOORT. Corr. adres: Meubelplein 15, 2353 EX LEIDERDORP. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Dalhuijsen Totaal Wonen B.V., Voorstraat 41, 3931 HB WOUDENBERG. R. Bagchus, 2e Loswal 12a, 1216 BC HILVERSUM. Corr. adres: Apollovlinder 24, 1113 LN DIEMEN. Teak Time, ‘s Gravelandseweg 14, 1211 BS HILVERSUM. Corr. adres: Horst 2765, 8225 MT LELYSTAD. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Van der Wilt Wonen, Nootweg 36, 1231 CV LOOSDRECHT. WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Does Laren B.V., Torenlaan 12, 1251 HJ LAREN NH. Corr. adres: Postbus 123, 1250 AC LAREN NH. L.E. de Jong t.h.o.d.n. Flamant by Laura, Brink 4, 1251 KV LAREN NH. Corr. adres: Burg de Monchyplein 298, 2585 DL ‘S-GRAVENHAGE.

HAAGLANDEN INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Artifex Leiden, Kiekendiefhorst 136, 2317 AD LEIDEN. Meubelatelier Harthout, Haagweg 140, 2321 AH LEIDEN. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Bram van der Bolt, Schieweg 15unit L10, 2627 AN DELFT. Corr. adres: Molenstraat 22, 2611 KA DELFT. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) C.J.M. Overmeer, Ranonkelweg 9, 2651 MX BERKEL EN RODENRIJS. Hans Krijgsman Interieurbouw, Uiterstegracht 1, 2312 TB LEIDEN. WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Ding Yu, Suezkade 161, 2517 CE ‘S-GRAVENHAGE. Corr. adres: Obrechtstraat 410-1, 2517 VJ ‘S-GRAVENHAGE. Revelli V.O.F., Vroonhoevelaan 5, 2553 ET ‘S-GRAVENHAGE. INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair Blieck’s, Eiberplein 3-C, 2661 BP SCHENHOEK. WIJZIGINGEN

BERG-

Groothandel in huismeubilair De Tol Lisse B.V., Haven 10, 2161 HK LISSE. Rustik Lys B.V., Molenpad 8, 2465 AR RIJNSATERWOUDE. Slaapkamercentrum B.V., Meubelplein 15, 2353 EX LEIDERDORP. Parkshutters B.V., Herenstraat 27, 2271 CA VOORBURG. Ryman Hill, Charlie Parkerstraat 33, 2551 KZ ‘S-GRAVENHAGE. Houtindustrie Planawood B.V., Ln Copes van Cattenburch 52, 2585 GB ‘S-GRAVENHAGE. OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Broekhof Hout B.V., Hoogduinweg 11, 2191 BA DE ZILK. INSCHRIJVINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren het parketteam, Stevinstraat 176, 2587 ET ‘S-GRAVENHAGE. OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Lestella Tapijt- en Parketshop Vijlbrief, Stille Rijn 1, 2312 DE LEIDEN. Parketspecialist Den Haag, Stevinstraat 176, 2587 ET ‘S-GRAVENHAGE. Corr. adres: Bilderdijkhof 44, 3221 VG HELLEVOETSLUIS. WIJZIGINGEN Winkels in gordijnen en vitrage Van Gaasbeek Style-Form B.V., Dorpsstraat 76, 2712 AM ZOETERMEER. Corr. adres: Postbus 155, 2800 AD GOUDA. Wooncentr. Wassenaar thon Decorette Wooncentr, Luifelbaan 18, 2242 KT WASSENAAR. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels For Home Home-Centers, Spaarnestraat 4/4a, 2515 VN ‘S-GRAVENHAGE. Harmonie, Hildebrandhove 95, 2726 AT ZOETERMEER. Mˆbella, Van Gijnstraat 11, 2288 GA RIJSWIJK ZH. WIJZIGINGEN Winkels in meubels Roobol Tuin- & Serremeubelen, Gezelstraat 9, 2671 BW NAALDWIJK. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuin-& Serremeubelen, Elisabethhof 8, 2353 EZ LEIDERDORP. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuinmeubelen, Berkelse Poort 7, 2651 JX BERKEL EN RODENRIJS. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Rove Woondecor B.V., Asperenstraat 51, 2729 AG ZOETERMEER. Corr. adres: Postbus 202, 2700 AE ZOETERMEER. SC Woonhart Zoetermeer B.V., Coppeliaschouw 28, 2726 JA ZOETERMEER. Corr. adres: Meubelplein 15, 2353 EX LEIDERDORP. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Droomvisie, Schoolstraat 220a, 2252 CP VOORSCHOTEN. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Berg en Berg Hillegom, Hoofdstraat 47, 2181 EA HILLEGOM. Corr. adres: Postbus 135, 2120 AC BENNEBROEK. Berg en Berg Leiderdorp, Meubelplein 14, 2353 EX LEIDERDORP. Corr. adres: Postbus 135, 2120 AC BENNEBROEK. Berg en Berg Noordwijk, Lindenplein 7, 2201 JH NOORDWIJK ZH. Corr. adres: Postbus 135, 2120 AC BENNEBROEK. Berg & Berg, Weigelia 13, 2262 AB LEIDSCHENDAM. WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Champion Bike & Tapijten, Hobbemastraat 316-A, 2526 JX ‘S-GRAVENHAGE. SchilderijGalerij, Franciscanenlaan 14, 2408 KK ALPHEN AAN DEN RIJN. OPHEFFINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting


Handelsregister Meubel KvK april 2010

14 mei 2010

Meubel 33 | 33

Montage Service Sliedrecht bv Baanhoek 140, 3361 GM Sliedrecht Dossiernr.: 24336632 (KvK Rotterdam) Handelsnaam/Beroep: Light 2000 Datum uitspraak: 27/4/10 Branche: groothandel in verlichtingsartikelen Curator: C.F.W.A. Hamm, postbus 635, 3300 AP Dordrecht, (010) 201 29 39

algemeen assortiment Decorette Loosduinen, Loosduinse Hoofdstraat 102, 2552 AK ‘S-GRAVENHAGE. Corr. adres: Taets van Amerongenstr 27, 2681 EG MONSTER.

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen MeuBELS n Meer, Bloemaertstraat 17, 5102 DP DONGEN.

OPHEFFINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Yorimport, Papelaan-West 192, 2254 AK VOORSCHOTEN.

WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen H.E. Design B.V., Schotsestraat 4a, 5171 DT KAATSHEUVEL.

NOORDWESTHOLLAND

Opgeheven faillissementen

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Rubens Interieuren, Van IJsendijkstraat 152-B, 1442 LC PURMEREND. Corr. adres: Dwarsgouw 1, 1153 PM ZUIDERWOUDE.

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Meubelmakerij Kanters D-sign, Willem Barentszstraat 19, 5463 EG VEGHEL.

Altena Parket bv Harselaarseweg 53, 3371 MA Barneveld Dossiernr.: 18057859 (KvK Oost-Nederland) Datum beëindiging: 22/4/10 Reden: beëindigd door het verbindend wor- den van de (slot)uitdelingslijst Duende Interieur Concepten bv Gildenveld 21, 3892 DC Zeewolde Dossiernr.: 02094487 (KvK Gooi, Eem, Flevoland) Datum beëindiging: 27/4/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten Happy Sofas bv Australiëlaan 42, 3526 AB Utrecht Dossiernr.: 12059969 (KvK Midden-Nederland) Handelsnaam/Beroep: Happy Meubel Datum beëindiging: 27/4/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten H. Masic Markerkant 1124, 1316 AH Almere Dossiernr.: 39098224 (KvK Gooi, Eem, Flevoland) Handelsnaam/Beroep: Meubel-Land Almere Datum beëindiging: 26/4/10 Reden: omzetting in een schuldsanering Only Vinyl bv Stephensonstraat 16, 2723 RN Zoetermeer Dossiernr.: 27256809 (KvK Den Haag) Datum beëindiging: 29/4/10 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten

Definitieve schuldsaneringen H. Masic Markerkant 1124, 1316 AH Almere Dossiernr.: 39098224 (KvK Gooi, Eem, Flevoland) Handelsnaam/Beroep: Meubel-Land Almere Datum uitspraak: 26/4/10 Branche: winkels in artikelen voor woningin- richting algemeen assortiment Bewindvoerder: M. van Espen, postbus 2404, 8203 AK Lelystad, (0320) 23 48 28

OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Rubens Exclusief, Drs. J van Disweg 2, 1151 DA BROEK IN WATERLAND. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair binnenenbuitenkeukens.nl, De Corantijn 23-C, 1689 AN ZWAAG. Pure Jan, Edisonweg 5-E, 1821 BN ALKMAAR. OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair More furniture by E&J, Edisonweg 5-E, 1821 BN ALKMAAR. INSCHRIJVINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Signia Trade B.V. i.o., Splitshoorn 26, 1141 ZZ MONNICKENDAM. Corr. adres: Postbus 12041, 3004 GA ROTTERDAM.

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Jos Interieur Creatief B.V., Tinus van der Sijdestr 2c, 5161 CD SPRANG-CAPELLE. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Meubelmakerij ‘De Keet’, Mackaylaan 6, 5631 NL EINDHOVEN. Van de Meulenhof Bouw- en Montagewerk in hout, Wevestraat 60, 5708 AH HELMOND. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Boerboom Massief B.V., Boevenheuvel 2, 5571 TM BERGEIJK. Corr. adres: Postbus 3, 5600 AA EINDHOVEN. WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren GT-Lines B.V., Werfpad 4, 5212 VJ ‘S-HERTOGENBOSCH.

INSCHRIJVINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen RAW 3D Products B.V., Poel 1, 1713 GL OBDAM. Corr. adres: Postbus 9, 1713 ZG OBDAM.

OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Seelen Meubelagenturen B.V., Schouw 4, 5761 PH BAKEL.

INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Hout en bouw Winkel, Winkelerzand 60, 1731 LZ WINKEL.

WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair Livenzo B.V., Eindhovenseweg 112-B, 5552 AD VALKENSWAARD.

WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal De Kastenmaker, Bazillehof 64, 1628 XD HOORN NH.

OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair Made by Lynne, Stoomberg 2, 5101 AA DONGEN. Corr. adres: Grutterijstraat 65, 5109 TE ‘S GRAVENMOER. R & G Inside, Heuvel 3, 5664 HK GELDROP. Relaxzd, Boschdijk 934-936, 5627 AC EINDHOVEN.

OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Unie(k)ozijn Noord West B.V., Newtonstraat 44, 1446 VR PURMEREND. Corr. adres: Postbus 1087, 1440 BB PURMEREND. OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Houtconstructie Winkel B.V., Winkelerzand 9-11, 1731 LR WINKEL. Corr. adres: Postbus 42, 1780 AA DEN HELDER. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Twin Arts, Fnidsen 89, 1811 NE ALKMAAR. WIJZIGINGEN Winkels in meubels De Meubelfabriek, Bedrijfsweg 6, 1613 DX GROOTEBROEK. Corr. adres: Postbus 406, 2000 AK HAARLEM. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Het Bed van Donk B.V., Vrouwenweg 2, 1636 WD SCHERMERHORN. WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment M.F. Design B.V., Julianaweg 139, 1131 DH VOLENDAM.

OOST-BRABANT Assenburg B.V., Zevenheuvelenweg 15, 5048 AN TILBURG.

WIJZIGINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking «inar Carpets, De Keten 12b, 5651 GJ EINDHOVEN. Corr. adres: Spoorstraat 8, 6001 VD WEERT. OPHEFFINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Best Brands Industries B.V., Rooijakkersstraat 32, 5652 BB EINDHOVEN. Corr. adres: Luchthavenweg 81-114, 5657 EA EINDHOVEN. WIJZIGINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Clulite Holland, Diederikdreef 30, 5046 GT TILBURG. TCP B.V., Mountbattenweg 1, 5466 AX VEGHEL. Jan Smulders Triplex Import B.V., Jan van Lieshoutstraat 12, 5611 EE EINDHOVEN. Corr. adres: Postbus 140, 5600 AC EINDHOVEN. M.J.G. Goossens, Eindhovenseweg 1, 5524 AN STEENSEL. OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Wjm Agenturen, Ekkerstraat 33, 5571 LG BERGEIJK. INSCHRIJVINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren


34 Meubel 33

Handelsregister Meubel KvK april 2010

14 mei 2010 |

M.J. Rommers Dorpsstraat 39, 3931 EE Woudenberg Dossiernr.: 32104153 (KvK Gooi, Eem, Flevoland) Handelsnaam/Beroep: Plank & Robuust Binnen of Buiten Datum uitspraak: 27/4/10 Branche: interieurbouw Bewindvoerder: M. Menzing, postbus 14135, 3508 SE Utrecht, (030) 272 44 44

WIJZIGINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Lorraine Rotterdam, Goudsesingel 107-109, 3031 EE ROTTERDAM. Parketstudio De Eerste Kamer, Turfkade 13, 3231 AR BRIELLE.

Groothandel in huismeubilair OKS Keukens, Stuartweg 25, 4131 NH VIANEN UT. Corr. adres: Lage Dijk-Noord 15-A, 3401 VA IJSSELSTEIN UT. Uitert Agenturen, Brugakker 6516, 3704 RL ZEIST.

OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Rubo Parket V.O.F., Voorstraat 403, 3311 CT DORDRECHT.

WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair Haroen Design, Klifrakplantsoen 116, 3544 RB UTRECHT. M.A. Woodgate, Heidensweg 1, 4161 AA HEUKELUM.

BodhiWood, Holstraat 61, 5654 BN EINDHOVEN.

WIJZIGINGEN Winkels in vloerbedekking Riba Detail B.V., Dorpsstraat 129, 2992 BD BARENDRECHT.

OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Interfloors, Nieuwe Molenheide 9, 5482 ZV SCHIJNDEL. Corr. adres: Vughterstraat 171, 5211 GB ‘S-HERTOGENBOSCH. OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren ‘t Vloerenhuys B.V., Belgiestraat 9, 5171 PN KAATSHEUVEL. Corr. adres: Postbus 449, 5000 AK TILBURG. WIJZIGINGEN Winkels in vloerbedekking Vloerenbedrijf Bergpolder B.V., Rondven 53-F, 6026 PX MAARHEEZE. OPHEFFINGEN Winkels in vloerbedekking Het Perzenhuis v h Mavo Tapijten, Dorpstraat 19, 5595 CC LEENDE. Corr. adres: De Plaats 17, 3342 GL HENDRIK-IDOAMBACHT. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Verandaspecialist, Geldropseweg 22, 5706 LT HELMOND. Corr. adres: Lagedijk 24, 5705 BZ HELMOND. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels My First Dream, Halvemaanstraat 183, 5651 BM EINDHOVEN. WIJZIGINGEN Winkels in meubels Boonman Beddenspeciaalzaak Oss B.V., Neerlandstraat 30, 5482 LN SCHIJNDEL. Boonman Beddenspeciaalzaak Valkenswaard B.V., Richterpad 1, 5554 BJ VALKENSWAARD. Corr. adres: Neerlandstraat 30, 5482 LN SCHIJNDEL. DrÈ B.V., Nachtegaalstraat 38, 5735 EP AARLE-RIXTEL. Pandje 22, Kerkstraat 22, 4285 BB WOUDRICHEM. Royal Style, Stationsstraat 88, 5751 HH DEURNE. Vervor B.V., Lagedijk 24, 5705 BZ HELMOND. Boonman Beddenspeciaalzaak Best B.V., Eindhovenseweg 30-C, 5683 KH BEST. Corr. adres: Neerlandstraat 30, 5482 LN SCHIJNDEL. Van der Heijden Won.text. en Proj.stoffering, Poirtersstraat 2, 5268 DN HELVOIRT. OPHEFFINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment World Style, Annie M.G. Schmidtplein 32, 5144 ZB WAALWIJK. OPHEFFINGEN Reparatie en stoffering van zitmeubels Jan Hebing Meubelstoffering, Dorpsstraat 15, 5561 AS RIETHOVEN.

ROTTERDAM INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Den Toom Wood & Design, Eerste Tochtweg 41, 2913 LN NIEUWERKERK AD IJSSEL. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen

stoelen) meubelmakerij de zingende zaag, Noordvliet 147-A, 3142 CL MAASSLUIS. Meubelagenturen Theha, Kerklaan 662, 2903 HV CAPELLE A/D IJSSEL. INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair Dutch Trading Group B.V., Stationsplein 20, 2907 MJ CAPELLE A/D IJSSEL. Q & M Trade B.V., Graafstroomstraat 75, 3044 AP ROTTERDAM. Rust 4 Jou, Zoomstraat 138, 3036 RM ROTTERDAM. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair Bella Comfort, Pascalstraat 13, 3335 LS ZWIJNDRECHT. Bella Comfort at Home B.V., Pascalstraat 13, 3335 LS ZWIJNDRECHT. Gucheng Meubels, Soetensteeg 49, 3011 GS ROTTERDAM. Nix Design B.V., Pascalstraat 13, 3335 LS ZWIJNDRECHT. P.M.P. Furnishing B.V., Pascalstraat 13, 3335 LS ZWIJNDRECHT. The Swedish Room, Jan van Ghestellaan 45, 3054 CG ROTTERDAM. OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair v. Keukendesign Studio, Calandstraat 36-36A, 3316 EA DORDRECHT. WIJZIGINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking A & S Carpets, George Stephensonweg 19-B, 3133 KJ VLAARDINGEN. Corr. adres: Zwaanshals 376-384, 3035 KT ROTTERDAM. OPHEFFINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Eternal Import, Koggestraat 1-A, 3028 VV ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Spaarbuis B.V. i.o., Korte Kleiweg 40, 3045 RC ROTTERDAM. Corr. adres: Postbus 37001, 3005 LA ROTTERDAM. WIJZIGINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen In-lite Design B.V., Lekdijk 187, 2967 GJ LANGERAK ZH. Corr. adres: Postbus 12, 2964 ZG GROOT-AMMERS. OPHEFFINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Noor Sanat, Rauwenhoffstraat 163, 3022 RM ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal S.T.I. Slagboom Trad. International B.V. i.o., Grevelingenlaan 22, 3363 CA SLIEDRECHT. WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Abram de Haan Holding B.V., Cortgene 131, 2951 EC ALBLASSERDAM. Corr. adres: Postbus 74, 2950 AB ALBLASSERDAM. Click-It Flooring Europe, Bijdorp-West 24, 2992 LC BARENDRECHT. Stolwijkse Hout- en Doe het Zelfhandel B.V., Koolwijkseweg 2-B, 2821 NV STOLWIJK. OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Houtwerf Rotterdam, Linschotenstraat 39, 3044 AV ROTTERDAM.

INSCHRIJVINGEN Winkels in vloerbedekking Het Perzenhuis, Achterhakkers 73-74, 3311 JA DORDRECHT. Corr. adres: De Plaats 17, 3342 GL HENDRIK-IDO-AMBACHT.

INSCHRIJVINGEN Winkels in gordijnen en vitrage Swissfloor Nederland B.V., Mijlweg 55-D, 3316 BE DORDRECHT. WIJZIGINGEN Winkels in meubels FF-Zitten B.V., Pascalstraat 13, 3335 LS ZWIJNDRECHT. ID Interiors B.V., Mauritsweg 31, 3012 JT ROTTERDAM. Roobol Tuin & Serremeubelen, Gerard Burgerlaan 10, 3131 KZ VLAARDINGEN. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuin & Serremeubelen, Van ‘t Hoffstraat 28, 2991 XP BARENDRECHT. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuin- & Serremeubelen, Ir. Herman de Grootweg 2, 3201 AB SPIJKENISSE. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuin- & Serremeubelen, Mijlweg 53-B, 3316 BE DORDRECHT. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Buningh Interieur B.V., Nieuwe Binnenweg 190, 3021 GK ROTTERDAM. De Spinde, Achterhakkers 73, 3311 JA DORDRECHT. Van Duuren Interieurs, Lage Gouwe 18, 2801 LG GOUDA. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Il Regalo B.V., Riederhoeve 18, 2993 XA BARENDRECHT.

UTRECHT & OMSTREKEN WIJZIGINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Assenburg B.V., Elzenkade 1, 3992 AD HOUTEN. Corr. adres: Postbus 365, 3990 GD HOUTEN. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Castenborg, Ant van Diemenstraat 30, 4104 AE CULEMBORG. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Van Loon TV en Hifi Meubelen, Edisonring 4-C, 6669 NB DODEWAARD. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Gepimpt door Dik en Dun, Van Maerlantstraat 3, 3906 EL VEENENDAAL. HC 2000, Marijkestraat 6, 4101 JG CULEMBORG. Corr. adres: Postbus 102, 5300 AC ZALTBOMMEL. WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Lenting Agenturen, Dominicushof 111, 4133 AM VIANEN UT. INSCHRIJVINGEN

OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair Moving Boundaries B.V., Gletsjermeer 115, 3994 HX HOUTEN. Corr. adres: Postbus 85005, 3508 AA UTRECHT. INSCHRIJVINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Klere B.V., Van Leeuwenhoekweg 7, 3401 ML IJSSELSTEIN UT. OPHEFFINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Hellux Benelux, Krijtwal 31-A, 3432 ZT NIEUWEGEIN. INSCHRIJVINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Gelderland Interieur B.V., Laageinde 6, 4016 CV KAPEL AVEZAATH BUREN. WIJZIGINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Dorenbos Vakbedrijf B.V., Stationsstraat 5, 4041 CH KESTEREN. Corr. adres: Postbus 1125, 6501 BC NIJMEGEN. Dorenbos Vakbedrijf B.V., Prijssestraat 36, 4101 CR CULEMBORG. Dorenbos Vakbedrijf B.V., Laan van Vollenhove 3191, 3706 AR ZEIST. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels CharMing, Zwaanswal 71, 4201 ML GORINCHEM. Cromwell Road, Langendijk 50, 4201 CJ GORINCHEM. Het Slaaphuis Veenendaal B.V., Groeneveldselaan 27, 3902 HA VEENENDAAL. Corr. adres: Brabantsestraat 2, 3812 PJ AMERSFOORT. Mijn Woonsfeer, Felix Timmermanshove 4, 3437 BS NIEUWEGEIN. WIJZIGINGEN Winkels in meubels DexTex, Industrieweg 18, 4051 BW OCHTEN. Kooijman Gladzo Flex B.V., 3e Industrieweg 5-C, 3411 MD LOPIK. NEBA Meubel B.V., Westerhout 3, 6651 CW DRUTEN. Corr. adres: Postbus 1392, 6501 BJ NIJMEGEN. Roobol Tuin- & Serremeubelen, Julianalaan 1-3, 3722 GA BILTHOVEN. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuin- & Serremeubelen, Zeelantlaan 51, 3526 AK UTRECHT. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. Roobol Tuin- & Serremeubelen, Spijksedijk 20c, 4207 GN GORINCHEM. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Egter & van Haren, Prinses Beatrixstraat 39a, 4024 HL ECK EN WIEL. Furniture 4All B.V. i.o., Nijverheidsweg 7, 3401 MC IJSSELSTEIN UT. Truste Zeist B.V., Voorheuvel 76-78, 3701 JG ZEIST. Corr. adres: Postbus 1400, 3800 BK AMERSFOORT. Smoorenburg & van Zetten, Maasdijk 142, 5328 BJ ROSSUM GLD. Corr. adres: Toepadweg 10-E, 5301 KA ZALTBOMMEL.

VELUWE & TWENTE WIJZIGINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Roy Heijne R.V.S. Bewerking, Ondernemersstraat 17, 8271 RS IJSSELMUIDEN. Banz Bord International B.V., Nijverheidsstraat 22, 7461 AE RIJSSEN. Corr. adres: Postbus 23, 7450 AA HOLTEN.


Wij hebben interesse voor

HOUTVEZEL, ZAAGSEL en RESTHOUT

AANKONDIGING

ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz. Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

Tot het houden van een ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING Van MASTERCLASS HOLDING BV Statutair gevestigd te ZOETERWOUDE

Kijk op www.energy4all.eu en word ook donateur net als Jochem en Jochem gratis advertentie

Fernando hakt stenen. Elke dag. Help Fernando naar school Doneer op www.kinderpostzegels.nl

Middels deze aankondiging worden de aandeelhouders geattendeerd op het feit dat op korte termijn een uitnodiging volgt conform statuten voor het bijwonen van een aandeelhouders-vergadering van Masterclass Holding B.V. Onderwerp: Niet uitbetalen van bonusgelden door Vereinigte Möbel-Einkaufs GmbH & Co te Bielefeld ( V.M.E. ), Masterclass Holding B.V. en Masterclass Formules B.V. aan leden en aandeelhouders.

BESCHERM UW ontwerpen

Laat uw modellen registreren in het

Waarom uw modellen registreren? De auteurswet 1912 kan uw auteursrecht op door u ontwikkelde modellen beschermen. Een depot of officiële registratie is daarvoor niet nodig. Het recht komt toe aan de maker. Artikel 4, lid 1: Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt. De wet is duidelijk: de maker is degene die als maker bekend wordt gemaakt, behalve als het tegendeel wordt bewezen. Dit laatste levert soms vragen op indien plagiaat optreedt. De plagieerder kan stellen dat hij degene was die het model heeft ontworpen. Soms is het lastig te bewijzen dat dat niet het geval is. Registreren van uw model kan dus nuttig zijn indien uw auteurschap wordt aangevochten. Europees modellenrecht Daarnaast is er per 1 april 2003 de Verordening Gemeenschapsmodellen. Op basis daarvan geniet men modelbescherming in de Europese lidstaten, OOK ALS MEN HET MODEL NERGENS INSCHRIJFT. Een meubelontwerper kan gedurende drie jaar vanaf de datum dat hij het model aan het publiek heeft aangeboden tegen namaakproducten optreden. Van een namaakproduct is géén sprake indien de nabootser kan aantonen dat hij onafhankelijk van het nagebootste model tot het ontwerp is gekomen. Wie dus een model heeft ontworpen doet er goed aan onafhankelijk het model, zijn naam en de datum vast te leggen. Doet de maker dit niet, dan doet mogelijk een te kwader trouw zijnde namaker dit wel.

Hoe werkt Meubel & Modellen Register? Simpel. U stuurt een werktekening en/of foto van het model naar het Meubel & Modellen Register, ter registratie, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, in een gesloten enveloppe (maximale afmeting 25 x 35,3 cm). U voorziet deze duidelijk van de afzendergegevens. De afzender dient de rechtspersoon te zijn die het recht op het model bezit. In de meeste gevallen is dat uw onderneming. Voorzie ook de foto’s of tekening van uw firmastempel. Wat doet het Meubel & Modellen Register? Bij binnenkomst verzegelen en dateren wij uw zending, die ongeopend blijft. Wij sturen u per kerende post een registratienummer, en u maakt per ommegaande de registratiekosten ad a34,- (is excl. BTW) over op ons gironummer 243853, onder vermelding van Meubel & Modellen Register en uw registratienummer. Zodra de registratiekosten zijn bijgeschreven wordt uw zending - ongeopend - opgenomen in het Meubel & Modellen Register. Ingangsdatum van de registratie is de datum van ontvangst van uw zending. Wat heeft u er aan? Hopelijk niets. Maar het komt vaak genoeg voor dat uw model, zeker als het een succes is, geplagieerd wordt. Uw auteursrecht of uw eigendom van een model is dan door een neutrale instantie vastgelegd, op de datum dat wij uw model ontvingen. Met andere woorden: indien nodig zullen wij op uw verzoek, voor de rechter verklaren het model op de ontvangstdatum van u in depot verkregen te hebben.

&

modellen register

Kort samengevat - U stuurt ons in een gesloten enveloppe, duidelijk voorzien van een afzenderadres, uw model in de vorm van ontwerp en/of foto. Adresgegevens: Meubel & Modellen Register, ter registratie, Postbus 160, 2290 AD Wateringen - U ontvangt het Meubel & Modellen Register registratienummer met factuur, en maakt a34,- (excl. BTW) depotkosten over. - Wij nemen uw model op in het Meubel & Modellen Register. - Indien u geplagieerd wordt rapporteren wij uw depot op uw verzoek. - Vijf jaar na dato van registratie zullen wij u schriftelijk benaderen om te zien of de registratie verlengd moet worden. Voor de volledigheid Het Meubel & Modellen Register op zich biedt geen garantie voor bescherming. Dat hangt uiteindelijk af van de mate waarin uw model voldoet aan de auteurswet of de Verordening Gemeenschapsmodellen. Ook is het mogelijk uw ontwerp in te dienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Voor inschrijving van een Gemeenschapsmodel kunt u terecht bij het OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market) te Alicante.

Meer informatie over het Meubel & Modellen Register: Telefoon (0174) 315000, fax (0174) 315 001, klantenservice@lakerveld.nl


36 Meubel 33

Nieuws

14 mei 2010 |

Trends and Trade Bleiswijk dicht BLEISWIJK – Het cash-and-carry centrum Trends and Trade in Bleiswijk is sinds vrijdag 7 mei gesloten. De situatie is ‘tijdelijk’, zo staat vermeldt op de website van het centrum. Martijn Cliteur, directeur van Trends and Trade wil niets kwijt over de situatie, behalve dan dat er geen sprake is van een faillissement. “Wegens omstandigheden is Trends and Trade Bleiswijk gesloten. Klanten kunnen terecht bij de vestiging in Venlo.” Het antwoordapparaat van het cash-and-carry centrum met woonaccessoires herhaalt de boodschap continu. Martijn Cliteur, directeur van het centrum, kan er ‘nu niets over zeggen’, behalve dan dat er inderdaad sprake is van ‘omstandigheden’. Hij benadrukt dat er geen sprake is van een faillissement van het centrum. Cliteur kan bevestigen dat de deuren gesloten zijn. Voorlopig vindt er geen verkoop plaats in Bleiswijk.

Cbw.Mitex ageert tegen Europese Unie. DEN HAAG –Cbw.Mitex voorzitter Jan Meerman spreekt van een ‘overkill aan informatie’ voor de consument, wanneer elk meubel op de winkelvloer moet worden voorzien van informatie over de herkomst van gebruikte houtsoorten. Als het aan de Europese Commissie ligt worden meubels van samengesteld hout uitgerust met een label met informatie over alle gebruikte houtsoorten. Lobbyisten in Brussel zetten zich onder mede namens Cbw.Mitex in om een dergelijke maatregel te voorkomen. Meerman schrijft dat in zijn reguliere bijdrage aan ‘Cbw.Mitex Magazine’, het ledenblad van de organisatie. De voorzitter geeft in zijn bijdrage verder aan dat Brussel de vaste betaaltermijn van dertig dagen voor diensten van de overheid ‘wil doortrekken naar business-tobusiness contracten’. “Daar moeten we natuurlijk niet aan denken”. Hij komt tot zijn uitspraken in een beschouwing over, wat hij noemt, ‘de Brusselse poppenkast’. Meerman kwalificeert het werk van de Europese Commissie als een ‘circus’ en als ‘een traag ambtenarenbolwerk’. “Net als veel ondernemers word ik niet vrolijk van de Europese Unie.” Toch is Brussel ‘van grote invloed op de dagelijkse praktijk van ondernemers’. Het spel is daarom te belangrijk om er niet aan mee te doen. Cbw.Mitex zet een tweetal lobbyisten in, om ‘samen met haar Brusselse partners AEDT/Fena en Eurocommerce, een hoop ellende te voorkomen’.

CBS: geringe stijging van inflatie

procent. De inflatie van de eurozone is nu

industrie is in 2009 hard getroffen. Ook in

DEN HAAG - De inflatie in Nederland

ruim twee keer zo hoog als die van Neder-

de vier grote steden kromp de economie.

steeg in april naar 1,1 procent. Dat is 0,1

land. Dit komt vooral doordat de stijgende

De krimp was echter kleiner dan het lan-

procentpunt hoger dan in maart. Vol-

olieprijs in de meeste landen van de euro-

delijk gemiddelde. Den Haag had met een

gens een bericht van het CBS is de ge-

zone sneller doorwerkt dan in Nederland.

economische teruggang van 2,3 procent

ringe stijging het gevolg van een prijs-

In Nederland worden aanpassingen van

het minst te lijden van de recessie. Dit komt

stijging voor vliegreizen. Een ticket was

gas- en elektriciteitsprijzen grotendeels

door de grote omvang van de overheid in

in april gemiddeld 12,6 procent duurder

doorgevoerd in de maanden januari en juli.

deze stad. Deze sector is traditioneel min-

dan een jaar eerder. Hogere groenteprij-

der conjunctuurgevoelig. De overheid was

zen en verblijfskosten in het buitenland

Economische krimp

in 2009 een van de weinige sectoren waar

droegen ook bij aan de toename van de

De economie kromp vorig jaar in alle pro-

nog sprake was van economische groei.

inflatie.

vincies. De economische teruggang was het grootst in Noord-Brabant. Ook in Limburg

De Nederlandse inflatie volgens de Euro-

en Overijssel was de krimp groter dan het

pees geharmoniseerde methode (HICP)

landelijk gemiddelde van 4 procent, aldus

daalde naar 0,6 procent. Volgens de raming

een bericht van het CBS. In Noord-Brabant

van Eurostat, het bureau voor de statistiek

zakte de economie in met ruim 5 procent.

voor landen in de Europese Unie, steeg de

Dit hangt samen met het relatief grote aan-

inflatie van de eurozone in april naar 1,5

deel van de industrie in deze provincie. De


Stelling van de week

Stelling van volgende week: De meubelmarkt in Spanje staat stil. De cijfers schetsen een grimmig beeld. De export en import lig-

14 mei 2010

Meubel 33 | 37

‘Niet blindstaren op internetverkoop’

gen beide nagenoeg stil. Beurzen zijn geschrapt. Spanje geldt in de

Euretco investeert in de ontwikkeling van een internetplatform. Bij de organisatie aangeslo-

eurozone als belangrijke partner.

ten zelfstandig ondernemers kunnen daar gebruik van maken voor de (verdere) ontwikke-

Is de terugloop reden voor paniek?

ling van de eigen activiteiten op het net. Daarmee lijkt online verkoop ontdekt te zijn door

De stelling: ‘Ik verwacht dat de

een grote partij als een verkoopkanaal met mogelijkheden. Niet iedereen ziet dat zo. De

handel ook in Nederland nog

stelling voor deze week is daarom: ‘Verkoopkansen op internet worden overgewaardeerd.’

verder in zal zakken.’ “Nou, dat denk ik niet”, antwoordt een leverancier van verlichting. “We verkopen zelf ook een en Reageren kan tot en met dinsdag

ander via internet en het vormt een mooie aanvulling op onze reguliere activiteiten. We zetten

18 mei, via redactie@meubel.nl.

het met name in voor de nabestellingen. Als klanten op Schiermonnikoog of ver in Duitsland zijn gevestigd, dan is het lastig voor hen om steeds naar de showroom te komen om onze nieuwe producten te komen bekijken en kopen. Dan is het prettig voor hen als we dat ook op de website beschikbaar maken. We creëren dus eigenlijk een extra verkoopkans. Een verkoopkans is trouwens nooit overgewaardeerd. Elke euro is er één.”

De Stellin g

Een tweede leverancier is het niet helemaal eens met zijn collega. “Er wordt te veel waarde gehecht aan het internet”, zegt hij. “Natuurlijk liggen er verkoopkansen, maar het is ook weer niet zo dat je de boot mist als je niet actief bent op internet. Kijk, zo’n webwinkel is leuk, maar dan moet je wel zorgen dat er niets op aan te merken is. Daarmee bedoel ik het uiterlijk van zo’n site, wat aan moet sluiten bij de producten die je aanbiedt, als ook de logistieke afhandeling. Als je het niet waar kunt maken, of de investering is te groot, houd je er dan ook niet mee bezig. Het grootste gedeelte van de verkoop in de meubelbranche gebeurt op de winkelvloer. Tijdens één op één gesprekken met de consument. Internet is belangrijk en er liggen verkoopkansen, maar we moeten ons er ook niet op blindstaren.”

Gevoelstemperatuur Meubel meet de actuele temperatuur van de branche, steeds op basis van de algehele emotie over de resultaten van de afgelopen week. Aan de lezers die op de Stelling reageren, is gevraagd om ook even op de thermometer te kijken.

15o

De omzet blijft stabiel.


38 Meubel 33

Colofon

14 mei 2010

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag. Website: www.meubel.nl

Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 174-389674, fax. +31 (0)174-315003, e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Astrid Marquenie, Ingrid Rompa, Paul Waayers, Iris Jabroer Ontwerp: Christiaan Hoogeveen Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31 (0)174-389684, fax. +31 (0)174-315002, tel. mobiel. +31 (0)6-12973239, e-mail: richard.van.der.hak@ lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683. Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680. Jos Tourné tel. +31 (0)174-389681 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174-315002, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174389683, fax. +31 (0)174-315002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: klantenservice@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail: distributie@lakerveld.nl

Abonnementsprijzen Nederland en België:

jaarabonnement € 199,50

jaarabonnement studenten € 99,75

halfjaarabonnement € 100

proefabonnement voor twee maanden € 30

Overige landen:

jaarabonnement € 260

Los nummer:

€ 6 (excl. verzendkosten)

Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.

Prijzen zijn inclusief btw. (voor Nederland). Ess.indd 1

Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch verlengd, halfjaarabonnementen na zes maanden. Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Proefabonnementen lopen na twee maanden automatisch af.

In de bladen

16-7-09 12:22

Home & Living | editie 4 juni 2010

Hoe bouw je een merk op? Tips van een merkstrateeg. | Lizzy de Vlinder: hoofdrol voor kinderboek in woondecoratiewinkel. | Groothandel Eurofashion lanceert eigen merk. |

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD, Wa-

Vakblad Slapen | editie 11 juni 2010

teringen. Turfschipper 53, 2292 JC, Wateringen. tel. +31 (0)174 315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uitgever/direc-

XL-bedden nieuwe trend. | Schoon en fris: tips en producten voor onderhoud van ledikanten en matrassen. | Wild West-taferelen in de slaapkamer. |

teur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd abonnementen:

Vakblad voor de Woninginrichter | e-nieuwsbrief 28 mei 2010

Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Public

Nieuwe Vakbeurs voor de Woninginrichter succesvol. | Groot marketingonderzoek vloerbedekking onder consumenten en woondetaillisten. | Vraag de gratis digitale nieuwsbrief van het vakblad aan op www.vakbladvoordewoninginrichter.nl. |

relations: Pauline Montfoort

ISSN 0165-4543 Copyright: © 2010 Uitgeverij Lakerveld bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Druk: Vakblad Meubel wordt gedrukt op chloor-arm papier. Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)174-389693.

Parketblad | editie 14 mei 2010 Veel belangstelling voor Parket Vakdagen in Gorinchem. | TNO-gecertificeerde stofzuigers: de gebruikerstest. | Nederlandse parketteurs onderweg naar Europees Kampioenschap Parketleggen. | Culinaire beachclub kiest voor parket. |

Gratis proefnummer ontvangen? Ga naar www.homeandliving.nl, www.vakbladslapen.nl, www.vakbladvoordewoninginrichter.nl of www.parketblad.nl. U bent nog geen abonnee van Vakweekblad Meubel? Vraag uw eigen proefexemplaar aan via www.meubel.nl, of neem een abonnement met korting.


Aandachttrekker!

Uit de Poldem collectie: Mykonos email: info@newambiance.nl website: www.newambiance.nl New Ambiance, Lage Herenweg 92, 9073 GG MARRUM 0518-411101

VaN restaNt tot ruggesteuN

Inzamelen

recyclen

toepassen

Poredo zamelt gebruikt EPS-materiaal (piepschuim) in om te recyclen tot bruikbare korrels. De structuur wordt niet afgebroken en er worden geen stoffen toegevoegd. Het eindproduct behoudt daardoor de kwalitatieve eigenschappen van nieuw materiaal. Deze kunnen gebruikt worden in de kleinmeubelindustrie voor o.a. zitzakken. Maar ook in de bouw, tuinbouw en verpakkingsindustrie. Wilt u meer informatie over zitzakvulling of het vullen van zitzakken? Neem dan snel contact met ons op. De Slof 26, 5107 RJ Dongen t (0162) 31 45 31, f (0162) 31 05 21 info@poredo.nl, www.poredo.nl


MEUBEL-33-14-05-10low  

Komende kopersmaandag 7 juni www.meubelhartbeusichem.nl Voor exposanten en bezoekers: JAARS URS 8-9-10 RUARI overige kopersmaandagen 2010: 7...