Page 1

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ 90e jaargang vrijdag 21 augustus 2009

Meubel 47

Marktcijfers laten zien: Omzet spoelt weg Al meer dan 20 jaar een betrouwbaar adres.

Apothekers- en boekenkasten, secretaires etc etc. Op voorraad ĂŠn scherp geprijsd. Open: ma t/m vr 08.30-17.00 - za 10.00-15.00


MAGAZIJN LIFTEN    

Hefvermogen van 150 / 2000 kg Industriële allure Betrouwbaar en veilig Gehele structuur volbad verzinkt DE JONG’s liften Leerdam 0345-636000 JONG-LIFTEN.NL

MEUBELINDUSTRIE LANGENHUIZEN HET ADRES VOOR:

BESTE WINKELIER, HERKENT U DIT PROBLEEM? UW KLANT VERLANGT EEN SPECIFIEKE KLEUR OF AFWERKING OP DE MEUBELEN? OF UW LEVERANCIER LEVERT ALLEEN MAAR STANDAARDKLEURTJES! DAN BIEDEN WIJ U DE OPLOSSING. DE ONGEKLEURDE MEUBELEN WELLICHT VAN DIVERSE FABRIKANTEN WORDEN OP VAKKUNDIGE WIJZE OP UW SPECIFICATIE, OF OP ONS ADVIES VOORZIEN VAN DE GEWENSTE KLEUREN EN LAKKEN. • • • • • •

MEUBELSPUITWERK SPECIALIST IN NATUUR-EFFECTKLEUREN MONTAGEWERK VERPAKKINGSWERKZAAMHEDEN LOGISTIEKE DIENSTVERLENING OPSLAGMOGELIJKHEDEN

WWW.MEUBELINDUSTRIELANGENHUIZEN.NL WWW.EMMELPROJECTEN.NL INFO@MEUBELINDUSTRIELANGENHUIZEN.NL MEUBELINDUSTRIE LANGENHUIZEN TEL: 0487-581581 EMMEL PROJECTEN TEL:0487-581588 ENERGIEWEG 19, 6658 AE BENEDEN-LEEUWEN POSTBUS 30 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN

Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.


Mijn bedrijf ‘We zien zeker kansen’ Lezer: Jan van der Vlist, 26 jaar. Gezin: “Ik woon samen met Judith.” Bedrijf en functie: “We hebben een groothandel in meubelen, Van der Vlist Furniture & Decoration BV (www.janvdvlist.nl). Het is in twee delen opgesplitst. We verkopen nieuwe meubelen (teak, eiken & grenen) en antieke meubelen. Mijn vader is dertig jaar geleden begonnen met de import en export van antieke meubelen. Ik heb het bedrijf per 1 augustus overgenomen. We werken hier met z’n tienen. We hebben in Oudewater een showroom en een magazijn.” In het vak terecht gekomen via: “Mijn vader. Ik ben een aantal jaren geleden, na mijn studie Management en Economie, in het bedrijf van mijn vader gaan werken.” Als ik niet in de meubelbranche zou werken: “Dan zou ik misschien iets in de horeca gaan doen. Dat trekt me wel. Ik wilde vroeger kok worden.” Toekomstplannen: “Wij zien zeker kansen wanneer straks de economie weer aantrekt. Sinds de overname zitten we in een nieuw pand en we zijn van plan verder te groeien. We willen ons, naast Nederland en Engeland, ook meer op Duitsland en België gaan richten.”

90e jaargang vrijdag 21 augustus

In h oud

Meubel 47

Economische crisis: “Daar hebben wij zeker last van. We merken het vooral aan het feit dat klanten minder voorraad nemen. Vroeger bestelden ze bijvoorbeeld meteen drie kastjes, nu is dat er eentje.” Nieuw meubelstuk: “Ik ben onlangs verhuisd en ik heb een mooi meubelstuk uit onze nieuwe collectie bij ons thuis staan. Het is een kast, gemaakt van oud hout.” Leest als eerste: “Ik blader Meubel eerst door en kijk wie er allemaal adverteren. Ik zie vaak klanten en bekenden in het blad staan. Dat vind ik leuk om te lezen. Verder kijk ik meteen naar de faillissementen. Dat vind ik belangrijk, zeker in deze tijd.” Leuk artikel/interview: “Ik vind Meubel een leuk blad. Er staat veel interessante informatie in. Je kunt goed op de hoogte blijven.”

Advertentie-index

Woonbeurzen: “We staan op de beurs in Nieuwegein en de meubelvakbeurs in Harden-

39 | Beusichem Expo

berg. Als bezoeker ga ik regelmatig naar Singapore en Kuala Lumpur.”

03 | De Jong’s Liften 39 | De Lange B.V. 03 | Van Es marketingservices 01 | Het Woonhuis 02 | LeChair 39 | Lolke van der Meulen stoffertechniek 20/21 |

Meubar Meubelfabriek

03 | Meubelindustrie Langenhuizen 40 | HTC Home Interior


Langere termijn | 16

Kostenbeheersing | 6 Lezer Jan van der Vlist: “Wij laten ons niet adviseren door een extern bedrijf. Ten eerste is het nog niet echt nodig om iemand in te huren en ten tweede is het niet een branche waar een extern adviesbureau zomaar in kan stappen. Het is heel specialistisch.”

Jubileum | 12

Actueel

Lezer Jan van der Vlist: “Een product waar ook op de langere termijn vraag naar is, is het meest interessant. Zeker in de meubelbranche gaat er een heel traject aan vooraf voordat je nieuwe meubelen kunt presenteren.”

Hulplijnen | 22

Rubrieken

33 | Vakantie!

08 | Meubelgarantie

09 | Column: lef

35 | Publicaties

08 | Profijt Meubel: omzet stijgt

14, 15 | Productnieuws

37 | Stelling van de week

10 | Uitverkoop HTC

26 | Persoon & bedrijf

27 | Werkvoorbereider

29 | Geschil: welwillende ondernemer

28 | Minder vacatures

30 | Agenda

34 | Britse meubelindustrie

31 | Agenda

38 | Test woonkennis

32 | Handelsregister

Bij de voorplaat: De woondetailhandel heeft over het tweede kwartaal van dit jaar een belangrijk deel van de omzet zien verdwijnen. Niet alleen ten opzichte van de ontwikkelingen van de vergelijkbare periode in 2008. Ook in het eerste kwartaal van 2009 viel de omzetontwikkeling voor velen tegen.


6 | Meubel 47

Woondetailhandel

21 augustus 2009

Kos ten beheersin g

Onderzoek: grote meerderheid woondetaillisten denkt uitweg te weten uit economische crisis

Oplossing: reductie inkoopprijzen DEN HAAG - Een grote meerderheid van de ondernemers in de woondetailhandel denkt met een reductie van inkoopprijzen de gevolgen van de economische recessie voor een belangrijk deel binnen het eigen bedrijf op te kunnen vangen. Ongeveer 69 procent van de ondernemers meent op die manier de kosten van de winkel (beter) in de hand te kunnen houden. Een vergelijkbaar percentage, 70 procent, meent dat het ontslaan van personeelsleden vooralsnog geen oplossing biedt om de winkel rendabel te houden of te krijgen. Het trekken van nieuwe klanten, het verlenen van meer service en het bieden van een actueel productaanbod zouden daarentegen wel kunnen bijdragen aan het overeind van de woonwinkel.

Uitkomsten van een onderzoek naar de conditie van de woonmarkt,

Stijging

uitgevoerd door Van Es Marketing Services (VEMS). De studie is ver-

Werd 61 procent van de handel geconfronteerd met dalende om-

richt onder deelnemers aan het eerder dit jaar geïntroduceerde

zetten in het tweede kwartaal, een krappe derde deel van de markt

woonzakenpanel.nl. Juist omdat het bureau dit jaar met het panel

(32 procent) zag de omzet in enige mate juist stijgen. (De overige 7

is begonnen, ontbreekt het aan historische gegevens van voor

procent wist de omzet stabiel te houden ten opzichte van de score

2009. Van Es legt op het panel de claim dat het het ‘enige onafhan-

over het tweede kwartaal van 2008). Niet alleen de houding van de

kelijke onderzoeksplatform onder woondetaillisten in Nederland’

consument laat omzetten van de meeste bedrijven dalen, ook de

is. Het platform zou ‘ruim 2.900 leden’ tellen. Het onderzoeksbureau

plaats van vestiging lijkt een rol te spelen bij de omvang de aan-

wil eind 2009 kunnen beschikken over een panelbestand van ‘ruim

loop. “Woondetaillisten op grootschalige locaties hebben na een

5.000 woondetaillisten’.

zeer slecht eerste kwartaal het tweede kwartaal wederom slecht gepresteerd.” Juist detaillisten op woonboulevards noteerden een

Daling

omzetdaling van gemiddeld 9,1 procent. “Woonwinkels in buurt-

De onderzoeksresultaten zijn bekend gemaakt, kort na de presen-

en wijkcentra hebben het relatief goed gedaan met een gemid-

tatie door het CBS van de omzetontwikkeling in de woondetail-

delde omzetverbetering van 0,6 procent.”

handel over het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens het CBS is de omzet in de woondetailhandel in die periode gedaald met 10,6

Prijssegmenten

procent. Volgens onderzoekers van VEMS is een grote meerder-

Onder de huidige economische omstandigheden worden met

heid van de woondetailhandel, 61 procent, direct betrokken bij die

name woondetaillisten die zich in het hoge prijssegment profile-

door het CBS gesignaleerde omzetdaling over het tweede kwartaal

ren ‘zwaar getroffen’, aldus de rapportage. Het hoge woonsegment

van dit jaar. Met name meubelwinkels (-6,3 procent), de zaken met

werd in het tweede kwartaal geconfronteerd met een omzetdaling

woningtextiel (-1,5 procent), woninginrichters (-4,5), slaapwinkels

van 9,2 procent. Het middensegment zag de omzet dalen met ruim

(-5,0), verlichtingszaken (-7,4), overige woonzaken (-9,8) en keuken-

5 procent, daarmee kwam dit deel van de markt uit op de gemid-

speciaalzaken (-8,1) en parketbedrijven (11,4) zagen in die periode

delde daling over de hele branche. Het lage prijssegment, dat in

een belangrijk deel van de omzet verdampen. Per woonbedrijf

het eerste kwartaal nog een stijging van de omzet kan noteren van

zakte over de periode april tot en met juni de omzet in met een

4,4 procent, liet nu een omzetdaling noteren van 1,8 procent. Van

gemiddelde van 5,4 procent.

Es stelt in dit verband dat het lagere prijssegment ‘het minst hard getroffen’ is.


Woondetailhandel

21 augustus 2009

Meubel 47 | 7

Woondetaillisten zagen over het tweede kwartaal van dit jaar omzetten voor een belangrijk deel van de markt spoelen. Consumenten stappen nauwelijks nog een woonwinkel binnen. De afgebeelde winkel heeft overigens geen directe relatie met de strekking van het verhaal.

Dalers en stijgers DEN HAAG - Van Es Markering Service heeft van verschillende onderdelen van de woonmarkt productgroepen aangegeven die per segment worden aangeboden. Het onderzoeksbureau heeft in haar woonmonitor over het tweede kwartaal van dit jaar de omzetontwikkeling over het tweede kwartaal vergeleken met de mutaties over de eerste drie maanden van dit jaar. Het bureau heeft niet de beschikking over omzetcijfers van voor 2009. •

De categorie ‘Meubelzaken’ heeft in de productgroe-

Uitbreiding

pen ‘meubels’ (61 procent) en ‘woondecoratie artikelen’ (10 pro-

Het onderzoeksbureau uit Almelo liet haar panel ook uitspraken

duct) haar belangrijkste omzetbrengers. De omzet in ‘meubels’

doen over hoe de sector de problemen van de markt te boven

daalde in het tweede kwartaal met 7,4 procent (eerste kwartaal:

denkt te kunnen komen. “De meeste type woonzaken zien de beste

- 0,4 procent). De omzet in ‘Woondecoratie artikelen’ daalde met

groeimogelijkheden in het kernassortiment dat voor de onderne-

3,5 procent (eerste kwartaal: plus 0,6 procent). De groep ‘raam-

mer al het grootste omzetaandeel vertegenwoordigt.” Doen waar

bekleding, binnen, buiten’ bracht een plus van 0,9 procent. (eer-

je goed in bent, zeggen de meeste ondernemers. Woninginrichters

ste kwartaal: plus 5,3 procent). Er werd ook in ‘wandbekleding’

echter, denken op basis van de huidige nering die ze voeren, niet

een omzetverbetering genoteerd: 3,0 procent (eerste kwartaal:

voldoende drijfvermogen te kunnen ontwikkelen om de recessie te

plus 0,5 procent).

boven te kunnen komen. “Woninginrichters zien de beste groeimogelijkheden in het assortiment harde vloerbedekking zoals parket

en laminaat.” Een andere mogelijkheid, reageren woondetaillisten,

kleding’ en ‘textiele vloerbekleding’ procentueel de belangrijk-

om de problemen op de markt de baas te worden is de winkel in

ste productgroepen. De omzet in ‘raambekleding’ zakte met 3,1

belangrijke mate te verruimen. “Ruim 16 procent van de woonzaken

procent (eerste kwartaal: min 0,3 procent). De omzet in ‘textiele

overweegt de verkoopvloeroppervlakte te vergroten. Bijna eenzelf-

vloerbekleding’ zakte met min 4,8 procent (eerste kwartaal: min

de percentage overweegt een nieuwe (extra) winkel te openen.” Een

4,0 procent). De omzet in ‘Wandbekleding’ steeg met 3,5 pro-

grotere groep wil juist van de winkel af. Zo’n 11 procent van de de-

cent (eerste kwartaal: 8,0 procent). De omzet in ‘Tuinartikelen’

taillisten denkt er over na ‘de onderneming te verkopen’ en 8 procent

daalde met 2,5 procent (eerste kwartaal: plus 12,5 procent).

Voor de categorie ‘Woningtextielzaken’ zijn ‘raambe-

denkt aan het ‘beëindigen van de onderneming’. “Het aansluiten bij een winkelformule of keten of het overstappen naar een andere for-

mule of keten worden zeer beperkt in overweging genomen.” Van

‘sanitair, tegels en badkamers’ met 22 procent van het assorti-

de deelnemers aan het onderzoek zegt 2 procent een overstap naar

ment. Andere omzetbrengers zijn ‘raambekleding’ en ‘harde

een andere formule of keten te overwegen of hebben overwogen, 2

vloerbedekking’. In ‘sanitair’ zakte de omzet met 5,0 procent

procent geeft aan na te denken om over te gaan van een formulebe-

(eerste kwartaal: plus 1,1 procent). ‘raambekleding’ en ‘harde

drijf naar zelfstandig ondernemerschap. Omgekeerd zegt 1 procent

vloerbedekking’ zagen respectievelijk de omzet dalen met 5,7

te overwegen om de status van zelfstandig ondernemer vaarwel te

procent (eerste kwartaal: plus 0,1 procent) en met 7 procent

zeggen en aansluiting te willen zoeken bij een winkelformule.

(eerste kwartaal: plus 0,3 procent).

De categorie ‘Overige Woonzaken’ is relatief groot in


8 Meubel 47

Nieuws

21 augustus 2009 |

Meubelgarantie door samenwerking Duitse ondernemers TWELLO – Meubelgarantie is voortaan los van fabrikanten te verkrijgen. Een vijf jaar geldende garantie tegen schade aan leder en mankementen aan rompen, interieurveringen en schuimen komt via Proper Meubelagenturen in de Benelux op de markt. De meubelgarantie komt voort uit een samenwerking tussen de Duitse bedrijven POS en GfP, Garantie für Polstermöbel. Het onderhoud zal worden onder meer worden gedaan met Kerasoft, een onderhoudsmiddel voor gladde ledersoorten. LCK, leverancier van Kerasoft is tevens partner in de samenwerking rond de meubelgarantie. POS is een van de grootse servicebedrijven in Europa en marktleider bij de Oosterburen. Met een uitgebreid netwerk van servicemonteurs in de Benelux kunnen reparaties snel worden uitgevoerd. Winkeliers verminderen daardoor servicekosten en consumenten worden sneller bijgestaan worden een direct contact met de servicedienst. Het idee om deze twee bedrijven bij elkaar te brengen komt van Proper Meubelagenturen. Het agentuur is verantwoordelijk voor de verkoop van de meubelgarantie in de Benelux.

Veiligheidssubsidie voor alle detaillisten beschikbaar DEN HAAG – Alle MKB-ondernemingen kunnen per 1 september een beroep doen op de regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’. Economische Zaken heeft het beschikbare subsidiebedrag verhoogt van 3 naar 7,5 miljoen euro. De regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ is in het leven geroepen om MKB-ondernemingen tegemoet te komen in ‘onevenredig hoge’ financieringskosten. Het aantal aanvragen hiervoor is groter dan voorzien. “Kleine bedrijven zijn vaak doelwit van inbraak, diefstal en andere vormen van criminaliteit. Kosten voor beveiliging zijn vaak onevenredig hoog”, stelt MKB-Nederland. Om kleine bedrijven tegemoet te komen in deze kosten, is de regeling sinds 1 februari als pilot van start gegaan. Alleen ondernemingen in Rotterdam, Utrecht, Deventer konden aanspraak maken op de ondersteuning. Winkeliers die zijn aangesloten bij branchevereniging Mitex mochten ook een beroep doen op het subsidiepotje. Vanaf september kunnen alle MKB-ondernemers aanspraak maken op de regeling. Ondernemingen en winkels met minder dan tien man personeel kunnen een veiligheidsadviseur om advies vragen voor het treffen van preventieve maatregelen tegen criminaliteit. Beslist de ondernemer op basis van dit advies maatregelen te treffen, dan worden de kosten hiervan tot een bedrag van 10.000 euro voor 50 procent vergoed. Uit de pilot komt naar voren dat een gemiddelde subsidieaanvraag 4.200 euro bedraagt, terwijl met 2.500 euro rekening was gehouden, aldus MKB Nederland.

Profijt Meubel: omzetstijging

Van Drunen schrijft de omzetgroei ook toe

der Geld’. Een pilotstore in Broek op Lange-

ETTEN-LEUR - De 27 vestigingen van Pro-

aan de ‘kracht van gezamenlijke inkoop’,

dijk is ingericht volgens die uitstraling. Ook

fijt Meubel hebben in het eerste kwartaal

ondersteunt door een ‘resultaatgerichte

onderdeel van de

van 2009 een omzetstijging genoteerd.

reclamecampagne’, aldus een persbericht

strategie is het

Rob van Drunen, franchisemanager van

van Profijt. In januari sloten Profijt Meubel

openen van een

Profijt, dicht de stijging toe aan de con-

in Zoeterwoude en Den Haag zich bijvoor-

webwinkel.

sument die voorheen in het midden- tot

beeld aan bij Budget Wonen, een van de

moet dit najaar

hoge segment winkelde, maar die door

grootste inkooporganisaties in Europa.

gaan gebeuren.

Dat

Nu 2 weken lang

5 betalen! 6 eetstoelen halen 3-zitsbank Harlow Elders 899

699

Uitgevoerd in leder. Afm.: (bxhxd) 218x85x96cm.

Laagste prijsgarantie

Boekenkast Dinant Elders 629

499 Afm.: (bxhxd) 90x190x40cm.

ECHT LEDER

Salontafel Dinant Elders 369

299

de economische tegenwind naar Profijt komt.

Afm.: (bxl) 70x140cm.

Uitstraling

Programma Dinant: acacia Uitgevoerd in massief in de kleur koloniaal.

Manager Van Drunen verwacht de stijgende

mooier wonen voor minde TV-/audiodressoir Elders 469

Dinant

Dressoir Dinant Elders 849

699

379

De omzetgroei van Profijt Meubel heeft

lijn de rest van dit jaar te kunnen voortzet-

volgens franchisemanager Rob van Drunen

ten. Investeringen in de uitstraling van de

twee oorzaken. Profijt merkt klanten te win-

winkels moeten dit waar maken. Die uitstra-

nen, die zich voorheen oriënteerden op het

ling houdt in dat de consument bij Profijt

De folder van Profijt Meubel benadrukt de

midden- en hoge segment van de markt.

terecht kan voor ‘Mooier Wonen voor Min-

betaalbare prijzen.

399

Afm.: (bxhxd) 150x50x45cm.

Afm.: (bxhxd) 200x85x50cm.

r geld!

Eettafel Dinant Elders 499

Afm.: (bxl) 90x180cm.

Stoel Lormo Elders 129

99

Uitgevoerd in stof. Verkrijgbaar in 2 kleuren.

len

6ha

alen 5 bet


Column

Meubel 47 | 9

Lef Lef. Dat moet je hebben om in deze tijd, waarin klanten weinig kopen, sterk in je schoenen te staan. Want je moet het toch maar durven om een klant, als hij of zij eindelijk de winkel betreedt, tegen te spreken. Zeker nu uit CBS publicaties blijkt dat in het tweede kwartaal van 2009 de omzet bij winkels in woninginrichtingsartikelen het sterkst daalde. -10,6 % ten opzichte van een jaar eerder! Een dramatische cijfer. Zeker als je weet dat de omzet in de gehele non-food, waar woninginrichtingwinkels onderdeel van zijn, 8% daalde. En de gehele detailhandel met 5,1 % kromp. Acht van de tien ondernemers kiezen dan ook op dit moment voor het oude principe “de klant is koning”. En proberen alle deals binnen te halen. Onder het motto “omzet is omzet” Hoe gevaarlijk dat ook is. Want zij staan er dan onvoldoende bij stil dat klant en bedrijf op de lange duur beter af zijn met een gedegen advies. De klant omdat hij er langer plezier van heeft. Het bedrijf omdat het meer gebaat is bij transacties waar wat op verdiend wordt dan op verkopen tegen afbraakprijzen. Maar dan moet je dus lef hebben om een klant niet direct naar de mond te praten. Gerard van Elk, samen met zijn vrouw Henny de drijvende kracht achter in Wijchen HG Woonidee, is zo’n ondernemer met lef. Als klanten in zijn bedrijf, dat meubelen op iedere gewenste maat maakt, aangeven kersen en beukenhout naast elkaar te willen zetten, raadt hij hen dat af. Maximaal drie keer om precies te zijn. Willen ze het daarna toch, dan krijgen ze wat ze willen. Als de klant het maar mooi vindt, daar draait het om. Ook Harry van den Berg, eigenaar van de Blankhoutenwereld en de Grenenstunter in Tilburg streeft

Column

naar 100% tevreden klanten. Totdat ze bij hem beginnen af te dingen. Daar ergert Harry zich vreselijk aan. Om die in zijn ogen irritante praktijken tegen te gaan heeft hij zijn hele winkel vol gehangen met borden met de tekst “afdingvrije winkel”. Daarnaast hangen borden waarop Harry de laagste prijs garandeert. Dus moet er niet gezeurd worden, vindt hij. Als een klant dan toch 175 euro biedt voor iets wat voor 200 euro te koop staat, verhoogt hij zijn vraagprijs onmiddellijk naar 225 euro. Om daarna voor te stellen in het midden te gaan zitten. Ondertussen genietend van het verbaasde gezicht van de klant. En van zijn eigen lef…

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl


10 | Meubel 47

Najaarsbeurs

21 augustus 2009

Voordeel

Koopjeshoek tijdens najaarsbeurs voor groeiende voorraad

Uitverkoop in HTC NIEUWEGEIN - Het Home Trade Center in Nieuwegein richt tijdens de najaarsbeurs een ‘Profitplein’ in. In de koopjeshoek bieden exposanten van het centrum hun oplopende oude voorraden aan, zodat op de stand ruimte is voor noviteiten. De beursorganisatie noemt de actie een handreiking naar de exposant.

Op het zogenoemde Profitplein kunnen bestaande en tijdelijke

lopende voorraden aanbieden en scheppen zo ruimte om de stand

deelnemers van het Home Trade Center hun incourante goederen

op te kunnen frissen met nieuwe collecties.” De organisatie hoopt zo

aanbieden. De beursorganisatie zegt met het inrichten van een

de vaste en tijdelijke exposanten in beweging te kunnen brengen.

koopjeshoek gehoor te geven aan de wensen van de exposant. Na de najaarbeurs, die het thema ‘Keep on Moving’ heeft meege-

Aantrekken

kregen, zal de voordeelhoek tot eind 2009 open blijven. “Uiteraard

Het centrum verwacht niet dat door de toevoeging van een uit-

worden reacties van deelnemers en bezoekers in die overweging

verkoop een ander soort klanten aan te trekken. De collecties van

meegenomen”, benadrukt een woordvoerster van het centrum. “De

de uitverkoop zijn niet wezenlijk anders dan wat tijdens vorige

keuze om deel te nemen aan het profitplein is aan de exposant. Wij

edities via de reguliere weg is aangeboden. “Bezoekers zullen hier

faciliteren dit.”

niet speciaal op af komen,” zegt het centrum. “Tegelijkertijd biedt dit voordelen omdat de producten snel kunnen worden meene-

Opfrissen

men.” De woordvoerster benadrukt dat niet tot een koopjeshoek

Het voordeelplein zal op de tweede verdieping van het centrum in

is besloten om meer of ander bezoek te genereren. “Dit is op ver-

Nieuwegein worden opgezet, waar voorheen met name slaapex-

zoek van de exposanten gegaan.”

posanten te vinden waren. De organisatie ziet de koopjeshoek als een toevoeging aan het beurscomplex. In de ambitie om tot hét

De uitwerking die het profitplein op de status van het HTC als in-

beurscentrum van Nederland uit te groeien, past deze afweging,

terieurcentrum van Nederland gaat hebben, is nog onbekend. De

aldus een woordvoerster. “Exposanten kunnen via het plein hun op-

organisatie denkt alvast dat het geen afbreuk doet aan het imago.


Najaarsbeurs

21 augustus 2009

Meubel 47 | 11

De uitverkoop moet gezien worden als reactie op de economi-

Aanmeldingen voor deelname aan de koopjeshoek van het Home Trade

sche tegenwind. Het betreft vooralsnog een tijdelijke voorzie-

Center zijn voldoende voor deze om doorgang te vinden. De najaarsbeurs in

ning. De keuze om deel te nemen aan de uitverkoop is bovendien

Nieuwegein loopt van 13 tot en met 16 september.

aan de exposanten, de organisatie wil alleen een faciliterende rol in het geheel spelen. markt momenteel erg onzeker is waardoor het voor veel partijen

Decoratie

een te grote stap is om nu te zetten. Dit is iets wat wij moeten ac-

Het Home Trade Center doet er alles aan op haar positie als interi-

cepteren. We kunnen nu niet zeggen wanneer we het Home Boxx

eurcentrum te onderstrepen. Eerder dit jaar was er sprake van de

Experience Concept weer nieuw leven in blazen, wel blijven we ui-

Home Boxx Experience waar ruimte was voor aanbieders van de

teraard in gesprek met de exposanten en houden we de marktont-

woondecoraties. Dit zou tegelijkertijd met de meubelbeurs plaats-

wikkelingen scherp in de gaten. In deze gesprekken onderzoeken

hebben. Een aantal exposanten had zich ruim voordat alles gere-

we ook of we nu initiatieven kunnen ontplooien die in de huidige

aliseerd zou worden enthousiast uitgesproken over het nieuwe

markt passen.�

initiatief. Bij gebrek aan belangstelling werd het initiatief afgeblazen. Beursdirecteur Anne-Marie Burger zei hierover: “Het draagvlak onder de exposanten is aanwezig en men was ook ontzettend enthousiast over het concept. De behoefte aan een centraal platform is nog steeds aanwezig in deze branche. Het feit is echter dat de


12 | Meubel 47

Fabrikant

21 augustus 2009

Eigen zin n ig

Leolux viert jubileumjaar met onder andere nieuwe versies van eigen icoon

Negenmaal Pallone VENLO – Meubelfabrikant Leolux trekt zich in zijn uitingen in dit voor de onderneming jubileumjaar weinig tot niks aan van de barre economische omstandigheden. De jubilaris, het bedrijf bestaat 75 jaar, onderstreept met haar initiatieven om het kwarteeuwfeest luister bij te zetten dan ook met het eigen statement ‘al 75 jaar eigenzinnig’. Die slogan, grafisch vergezeld met het silhouet van de Pallone, is in dit voor de onderneming bijzondere jaar toegevoegd aan het bedrijfslogo van Leolux.

De fabrikant heeft niet voor niks gekozen voor een gestileerd beeld

onder kunstenaars geprobeerd een aantal lijnen, die de onderne-

van de Pallone. Het zitmeubel is in 1989 ontworpen door Roy de

ming gewoon is te trekken, bij elkaar te brengen. Het bedrijf zoekt

Scheemaker, indertijd verbonden aan ontwerpbureau Mazaïrac/

bijna voortdurend de verbintenis tussen eigen opvattingen om-

Boonzaaijer. De Pallone, ontwikkeld en vervaardigd voor het toen-

trent vormgeving van meubels en de visie van kunstenaars op zit-

malige Huis van de Toekomst, geldt als een van de meest karakte-

ten en interieurs. Een andere lijn is dat de fabrikant oog probeert

ristieke en herkenbare meubels van Leolux. De onderneming moet

te houden voor wat kunstenaars aan de alledaagse werkelijkheden

het model zelfs ‘hét Leolux icoon’. Om die status te benadrukken

hebben toe te voegen. Leolux toont structureel betrokkenheid bij

heeft de fabrikant van het model zelfs een ‘outdoor’-versie gemaakt

de actualiteit van de verschillende scholen en instellingen die zich

plus een junior uitvoering onder de naam Puppy Pallone.

richten op scholing en ontwikkeling van vormgevers in tal van disciplines. Niet alleen om daar als onderneming op aan te kunnen

Vrijheid

sluiten, ook, en het bedrijf heeft dat meer dan eens verklaard, om

Leolux heeft de Pallone uitgekozen als uitgangspunt voor een

een bijdrage te kunnen leveren aan het vormgevingsklimaat in ons

evenement waarbij toegepaste vormgeving en artistieke interpre-

land.

tatie elkaar ontmoeten. Een initiatief, ook weer als onderdeel van het openbare feestprogramma. (De fabrikant heeft de afgelopen

Handen en voeten

maanden immers ook tal van activiteiten opgezet, bestemd voor

Met de opzet van de evenement rond de Pallone, in beeld ge-

medewerkers en andere genodigden.) Leolux schreef eerder dit

bracht (van 6 september tot en met 20 september 2009) met de

jaar een wedstrijd uit voor met name jonge kunstenaars met als

tentoonstelling Pallone Art in Nieuw Roden, tracht Leolux ook

opdracht met een eigen uitleg te komen van de Pallone. Een be-

een andere instelling van de onderneming handen en voeten te

perkt aantal inzendingen is inmiddels uitgevoerd op ware grootte

geven. Met het aanmoedigen van jonge kunstenaars en vorm-

en wordt in het najaar tentoongesteld in Museum Kunstpaviljoen

gevers, geeft het reeds uiting aan een zekere mate van verant-

in Nieuw Roden. De fabrikant heeft geprobeerd met de competitie

woordelijkheid die de onderneming voelt als vooraanstaande


Fabrikant

21 augustus 2009

Meubel 47 | 13

partij in de meubelindustrie. Leolux steunt met de wedstrijd en

De Pallone in een elementaire verschijning: op de werkbank in de fabriek

aansluitende expositie ook het zogehete goede doel. Het bedrijf

in Venlo. Een aantal kunstenaars heeft inmiddels een eigen versie van de

heeft uit de inzendingen negen ontwerpen gekozen die in de

Pallone gemaakt.

fabriek in Venlo op ware grootte zijn uitgevoerd. De negen uitbeeldingen van de Pallone worden per opbod verkocht. De opbrengt wordt overgemaakt op de rekening van de Pink Ribbon, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. De veiling loopt in eerste instantie via internet. Het bieden krijgt een vervolg op De Woonbeurs, het consumentenevenement in oktober in de RAI in Amsterdam. Leolux noemt de negen modellen ‘fauteuils met een eigen verhaal, exclusief uitgevoerd in de meest verrassende materialen, vormen en perspectieven’. Op Pallone Art zijn de versies van het meubel te zien van kunstenaars Neeltje Schoenmakers, Tjep, SpaceInvaders, Paul van Zijp, Caroline Prisse, Lianne van Genuchten & Stijn Boermaats, Karin Stevens, Gea Smidt en Huting & De Hoop. “Bij Leolux koesteren wij de samenwerking tussen design, kunst en ambacht al vijfenzeventig jaar. De eigenzinnige interpretaties van vrijdenkende mensen geven ons merk vorm en liggen aan de basis van een pluriforme collectie met een eigen gezicht en karakter”, stellen CEO Frank van Werkum en eigenaar Jeroen Sanders van vast in hun inleiding in het jaarboek 2009.


14 | Meubel 47

Productnieuws

21 augustus 2009

Spel van lijnen en vlakken Kast Symbiose is een ladenkast met achttien lades van verschillende grootte. De kastsystemen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: hangend en staand. De staande versie oogt ‘luchtig’ door het ranke rvs frame. De kasten zijn strak geometrisch uitgevoerd en gespiegeld in vormgeving en materiaalkeuze. Door de ruime omkadering van de fronten en de in twee richtingen veranderende grootte van de lades, ontstaat een dynamisch spel van lijnen en vlakken. De lades worden door een subtiele, onzichtbare uitsparing geopend. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en houtsoorten. Het is een ontwerp van Henk van den Heuvel.

Productn ieuws

www.lefmeubeldesign.nl

Delftsblauw betegelde poten In de nieuwe showroom van Castelijn Meubelindustrie is een aantal voorbeelddirectiekamers gerealiseerd, aangevuld met lage zitjes en banken van Gelderland en uiteenlopende verlichting van Eikelenboom. Van de wooncollectie staan alle modellen van de series Line en Disk op een lang podium opgesteld. Uiteraard ontbreken ook de nieuwste modellen van Castelijn niet: de door Coen Castelijn ontworpen tegeltafel met opvallende delftsblauw betegelde poten en stoel Puma met mooi belijnd rvs frame. www.castelijn.nl

Comfortabele barkruk Thonet heeft zijn met een prijs bekroonde 404-programma van Stefan Diez aangevuld met een barkruk op drie poten. De zit van de barkruk heeft iets weg van een zadel en geeft kruk 404H zijn bijzondere uiterlijk. De verhoging in het achterste deel van de zitting geeft steun aan de onderrug en geeft de kruk stevigheid. Als je gaat zitten, ervaar je een verend effect. De voering heeft aan de bovenkant een anti-slip en slijtvaste kunststofrand. De poten zijn geïntegreerd in de zitting. Leverbaar met bijpassende statafels.


Productnieuws

21 augustus 2009

Meubel 47 | 15

Boxsprings van Revor La Notte, Stretto en Maxi box zijn drie nieuwe boxsprings van Revor. La Notte is uitgevoerd met een houten omranding, waarbij gekozen kan worden uit eik, antraciet of acacia, en stoffering. Stretto (afgebeeld) kenmerkt zich door een strak design. Het hoofdbord is 90 cm hoog; het voetbord 50 cm. Maxi box heeft een extra hoge boxspring van 30 cm. De afgebeelde nachttafel Riga is er in een combinatie van hout (eik, antraciet of acacia)

Productn ieuws

plus stoffering. www.revor.be

Peace man In harmonie leven met de natuur en je omgeving is helemaal in de geest van deze tijd. Geheel in deze lijn presenteert het Deense bedrijf Innovation Living de Ipeace-hoes. De uitstraling van de hoes is natuurlijk. Het vredesteken prijkt prominent op de rugleuning. Het zachte, bruine kunstleder krijgt een hedendaagse look door de opvallende gele stiksels. Op de afbeelding is de Ipeace-hoes toegepast op een verchroomd Minimum sofabed met Omega-matras. www.innovationliving.com

Verschrikte blik Voor de Chairik-stoelen, ontworpen door Erik Magnussen voor de Deense fabrikant Engelbrechts, heeft de artiest HuskMitNaven (RememberMyName) vier verschillende creaties tot leven gebracht. Het gaat om zowel ‘mannetjes’ als ‘vrouwtjes’. De figuurtjes staan afgebeeld op de zitting en rugleuning van de stoelen en ze kijken je aan alsof ze bang zijn dat er iemand op hun gaat zitten. Bekijk je de figuurtjes echter op de achterzijde van de rugleuning, dan is hun blik verwachtingsvol, alsof ze willen zeggen ‘wie komt er aan?’ en ‘zou er misschien iemand op mij willen zitten?’. De illustratie op de stoel wordt beschermd door een sterke melaminelaag. www.huskmitnavn/ www.engelbrechts.com.


16 | Meubel 47

Leidraad

21 augustus 2009

Design Nederlandse designers spreken zich uit over ontwerpregels

Goede ontwerpers kopiëren DEN HAAG - Ontwerpers hebben te maken met regels, geschreven en ongeschreven. En daar houden ze zich ofwel strikt aan, ofwel niet. Meningen lopen uiteen, maar een zekere consensus onder de Nederlandse designers bestaat wel: een stappenplan voor het perfecte ontwerp bestaat niet.

Dat zeggen verschillende ontwerpers naar aanleiding van een vijf-

van componist Igor Stravinsky, die het weer van schrijver T.S. Eliot

tal voorgelegde ‘designregels’. Paul Hendrixs, industrieel ontwerper

heeft. Een citaat van Marcel Wanders, een van de voortrekkers van

en oprichter van Studio Mango, meent dat het tempo dat de markt

Dutch Design, illustreert de regel. Na het winnen van een rechts-

oplegt aan het introduceren van nieuwe modellen een kopieercul-

zaak tegen kopieerders riep hij uit dat copycats vooral uit de buurt

tuur in de hand werkt. Om tot een origineel ontwerp te komen, is

van zijn ontwerpen moesten blijven. Wanders voert een constante

meer tijd nodig. Frans Schrofer van Studio Schrofer in Den Haag,

strijd tegen kopieën van zijn werk.

pleit voor sterke samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerders. Een democratisch ontwerpproces waarbij de opdrachtgever

Kwaad

nauw betrokken is, leidt tot beter ontwerp. Ontwerper Gerard van

Schrofer kan zich ook kwaad maken over kopieën die van zijn pro-

den Berg, de man achter Label, geeft Schrofer daarin gelijk. “Maak

ducten worden getrokken. Tijdens Spoga, een Duitse beurs voor

liever een goed ding, dan een origineel ding. Vormgeving is be-

tuinmeubilair, sleepte hij uit protest ooit twee stoelen bij een an-

doeld voor een breed publiek.”

dere standhouder weg. “Design maakt een constante ontwikkeling door,” aldus Schrofer. Over het een op een kopiëren van modellen

Kopieën

kan hij zich opwinden. Maar teruggrijpen naar het verleden voor

Een vijftigtal regels waar vormgevers in het algemeen mee te ma-

inspiratie of als beginpunt is een onvermijdbare stap in ontwerpen.

ken krijgen, zijn vastgelegd in het recent uitgebrachte ‘Never use

“Een stoel in brand steken en bewerken met epoxyhars, wat Maar-

White Type on a Black Background’. Het boekje biedt een overzicht

ten Baas heeft gedaan, is bijzonder. Maar hij gebruikt bestaande

van designregels voor disciplines in vormgeving, van typografie en

stoelen. Bestaande ontwerpen. De bewerking daarvan is origineel.

kleding tot meubels. Een aantal van die beschreven regels is in het

Is dat stelen? Of is dat nieuw ontwerp?”

bijzonder van toepassing op de meubelbranche. De samenstellers van het boekje voeren als eerste regel een richtlijn over kopiëren

Tijdspanne

op. ‘Goede ontwerpers kopiëren en grote ontwerpers stelen’. De uit-

Vaak is nieuw ontwerp gestaafd op eerder werk. De koper zoekt

spraak wordt toegeschreven aan kunstschilder Pablo Picasso. Iro-

herkenbaarheid in een product. Als vuistregel geldt dat 80 procent

nisch genoeg heeft Picasso het citaat weer vrijelijk overgenomen

van een goed ontwerp herkenbaar is en 20 procent echt nieuw.


Leidraad

21 augustus 2009

Meubel 47 | 17

Hendrixs van Studio Mango gebruikt elementen van bestaande producten en haalt dat door de molen om tot iets nieuws te komen. “Dat doen alle ontwerpers. Vanzelfsprekend moet er wel iets níeuws uit voortkomen.” Om tot originele producten te komen pleit Hendrikx voor een ruimere tijdspanne tussen introducties. De markt vraagt om een constante stroom van nieuwe producten, waardoor creativiteit wordt beperkt. Het tempo van de markt, kortom, werkt kopiëren in de hand. Hendrikx haalt de citruspers van Philippe Starck aan. Starck deed jaren over het ontwerp; het resultaat echter zette de wereld van keukenapparatuur op z’n kop. Dat de grote designers zich volgens de regel uit het boekwerk bezighouden met jatwerk, interpreteert Gerard van den Berg aan de hand van stijlperiodes. “Mensen letten continu op elkaar. Niet voor niets zijn in de geschiedenis stijlgroepen en periodes te onderscheiden. Elkaar beïnvloeden is een doorlopend proces.” Werk van Frans Schrofer voor Leolux. Een samenspel tussen producent,

Kameel

consument en gebruiker zorgt volgens de ontwerper voor een democra-

Andere voorwaarde voor oorspronkelijk werk is dat niet te veel par-

tisch resultaat.

tijen zich ermee moeten bezighouden. ‘Een kameel is een paard, dat is ontworpen door een comité’, is een designregel. De samenstellers van het boekje bedoelen daarmee dat een oorspronkelijk meubel zoveel wijzigingen heeft ondergaan dat het model niet interessant genoeg meer is. Conflicten steken de kop op, op het moment dat een aantal partijen met hetzelfde bezig is, vindt Hendrixs. Hij werkt met Studio Mango vaak samen met andere vormgevers en met de opdrachtgever. Wanneer de visie wordt bewaakt, levert het geen ‘gedrochten’ op, zegt hij. Hendrikx is, verklaart hij, groot voorstander van feedback. Ook Van den Berg kraakt graag een kritische noot met collega’s, maar bij voorkeur werkt hij alleen. “Ik heb de kennis en ervaring om bij een nieuw ontwerp direct verbanden te leggen tussen het uiterlijk en de technische mogelijkheden, tussen de vorm en de constructie. Overleg met de producent is daarin noodzakelijk. Overleg met andere ontwerpers is zinloos.” Frans Schrofer heeft altijd binnen een collectief gewerkt. Een samenspel tussen producent, consument en gebruiker zorgt volgens hem voor een democratisch resultaat. Hij wil het snijvlak tussen de partijen eerder als uitdaging bestempelen dan als een beperking


18 | Meubel 47

Leidraad

Design voor de ontwerper. Dat fabrikanten rekening moeten houden met een doelgroep, vindt Schrofer een loze kreet. “De identiteit van een fabrikant resulteert in een doelgroep. Als de doelgroep in het ontwerpproces nog moet worden bepaald, is ergens iets misgelopen.”

Vorm en functie Ontwerp hoeft niet altijd het resultaat te zijn van vorm die volgt op functie. “Het is een veelgehoorde opmerking in de designwereld. Vormgevers worden geacht vanzelfsprekende vormen uit te vinden voor een product. De functie van het product staat daarin centraal.”, zegt Schrofer. Hij ziet het graag minder streng. “Als ik honderd stoelen maak, en ik zou alleen uitgaan van de functie, zien alle stoelen er hetzelfde uit. Het is een spel tussen emotie, vorm en functionaliteit.” Die emotie, zegt Van den Berg, is een functie op zich. “Ik ben voornamelijk druk met zitmeubelen. Technisch gezien is de functie daarvan een zitplaats. Maar in huis moeten meubels een zeker gevoel oproepen. Geborgenheid,

aan-

trekkelijkheid. Hetzelfde

Het oproepen van emotie en gevoel is bij meubels een functie, zegt Gerard van den Berg van Label. De vorm staat daarmee altijd in dienst van de functie van een voorwerp.

21 augustus 2009


Leidraad

21 augustus 2009

Meubel 47 | 19

geldt voor de kleding die we dragen. Alleen functionaliteit is niet genoeg.” Bij Studio Mango wordt daar anders over gedacht. Hendrikx zegt: “Ik word misselijk van allerlei toegevoegde tierelantijntjes. De functie bepaald de vorm. Vaak geldt het credo: ‘minder is onmogelijk, meer is onnodig’.” Ontwerpers moeten eens ophouden met ‘pimpen’, vindt hij.

Originaliteit Een van de vuistregels in vormgeving is dat het beter is om goed te zijn, dan origineel. Van den Berg kan zich daar goed in vinden. “Maak wat goeds. We maken producten voor anderen. Bovendien is er nog maar een bepaalde mate van originaliteit te bereiken. Een zitmeubel blijft een zitmeubel.” Hendrikx ziet originaliteit vooral als een manier voor ontwerpers om zichzelf in de kijker te speler. Het levert aandacht op, maar originaliteit zorgt niet voor de commerciële successen, zegt hij. Een constatering die hij uit eigen ervaring heeft ondervonden. “We zijn gedwongen daar een gulden middenweg in te vinden.” Schrofer ziet originaliteit niet als een ‘middel’. “Origineel om het originele is een lege huls. De middelmaat moet worden vermeden en het is de taak van designers om de grenzen op te zoeken en te verleggen. De voorwaarde is dat het wat bijdraagt aan het corpus.”

Details Het vinden van distributie, producenten en verkoopkanalen voor meubelen is een moeizaam proces, ook voor ontwerpers van formaat. Schrofer schat dat hij maar zo’n vijf procent van zijn werkweek daadwerkelijk bezig is met ontwerp. Goed design is af te lezen aan de details. Volgens alledrie de ontwerpers is dat wat het de meeste inspanning eis. “Het zweet zit in de details,” zegt Schrofer. Charles Eames zei ooit dat de details niet de details waren, maar dat de details het design maken. Schrofer beaamt dat. In de afwerking ligt de toegevoegde waarde, zegt hij. Van den Berg vindt vooral dat de basisvorm in orde moet zijn. “Als dat niet goed is, valt het af te lezen aan de details.”

Paul Hendrikx van Studio Mango ondervindt dat originele ontwerpen niet garant staan voor commercieel succes. De verlichtingskraan is daar een uitzondering op, zegt hij.


s

BREST S3

MASSIMO K1


MAX E2

MAX S1 s V.D.M. Meubelagenturen b.v. Raadhuisstraat, 75 6711 DS EDE

Meubar nv Industriestraat 9 B-8211 Aartrijke

Tel. 0318 - 50 45 70

Tel. +32 (0) 50 22 04 04

Fax. 0318 - 69 36 03

Fax. + 9 (0) 50 22 04 05

e-mail: made1000@planet.nl


22 | Meubel 47

Marktontwikkeling

21 augustus 2009

Hulp lijn en

CBS komt met dramatische omzetcijfers, nauwelijks respons meubelhandel en –industrie op initiatieven voor herstel

Het einde van de cirkel... DEN HAAG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek gooide vorige week de kale feiten op tafel. De detailhandel in interieurartikelen heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de sterkste omzetdaling sinds jaren moeten incasseren. De sector zag de omzet kelderen met 10,6 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2008. Een dergelijk radicale daling van de omzet zou niet zonder gevolgen kunnen blijven voor de conditie van deze en andere schakels in de keten. Toch registeren belangenorganisaties als CBW en CBM slechts een magere respons op hun initiatieven om handel en industrie in deze barre tijden bij te staan hulplijnen te grijpen die onder meer door de overheid worden uitgegooid.

De consument komt verhoudingsgewijs nauwelijks nog een meu-

Prioriteiten

belwinkel in, niet om te kijken en zeker niet om te kopen. Wan-

In de huishoudens in ons land worden momenteel andere priori-

neer de sector volgens de laatste gegevens van het CBS als geheel

teiten dan de aankoop van interieurartikelen gesteld in het beste-

meer dan een tiende van haar omzet simpelweg ziet verdampen,

dingspatroon. Consumenten geven er de voorkeur aan om het ver-

dan lijkt die conclusie gerechtvaardigd. Zeker met de omzetdaling

loop van de economische ontwikkelingen af te wachten. Volgens

over het eerste kwartaal van dit jaar nog in het achterhoofd: het

hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS, in een toelichting

CBS noteerde over januari tot en met maart een kleine 8 procent

op de jongste cijfers, ‘wordt er in huishoudens gewacht op meer

omzetdaling over de hele branche. Bij wijze van vergelijking, de de-

duidelijkheid over de ontwikkeling van de werkgelegenheid’. “Men-

tailhandel in consumentenelektronica zag over het tweede kwar-

sen geven momenteel minder uit om straks een buffer te hebben

taal van dit jaar de omzet ineenstorten met 16,3 procent. Over het

mocht hun arbeidsplaats komen te vervallen”, aldus Vergeer. Van in-

eerste kwartaal van 2009: een daling van 6,9 procent. De grootste

vesteringen in en aan de woning, in welke vorm dan ook, komt het

omzetdaling in deze sector werd genoteerd in juni: 21,4 procent.

vooralsnog niet. Volgens het CBS bleef de gemiddelde burger in de

‘Consumentenelectronica’ zag over het jaar 2008 haar omzet dalen

periode van april tot en met juni net zo voorzichtig met investeren

met 0,3 procent. De omzet van de meubeldetailhandel bleef over

als gedurende de eerste drie maanden van het jaar.

vorig jaar volgens gegevens van het CBS, met een score van 0,0 procent, ten opzichte van 2007 stabiel. Waarom is het interessant

Vermindering

om de omzetten van beide sectoren naast elkaar te leggen? Omdat

Volgens een eerste raming is de staatshuishouding van ons land

de bewegingen in de twee branches in hoge mate gerelateerd zijn

in het tweede kwartaal van dit jaar met 5,1 procent gekrompen

aan de kennelijk drang onder consumenten om de eigen woonom-

ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. “Deze krimp is

geving zo actueel mogelijk in te richten. Woondetaillisten bootsen

nog iets groter dan die in het eerste kwartaal die al de grootste was

in hun winkels immers niet zomaar woon- of werkkamers na met

na de Tweede Wereldoorlog”, voegt het bureau daar aan toe. Ten

daarin een prominente plaats voor beeld- en geluidsdragers.

opzichte van het eerste kwartaal kromp de Nederlandse economie


Marktontwikkeling

21 augustus 2009

Meubel 47 | 23

in het tweede kwartaal van 2009 met 0,9 procent. “Dit is het vijfde

Meubels en verlichtingartikelen, afgedankte attributen op de Koninginne-

kwartaal op rij met een vermindering van de groei van kwartaal

dagmarkt 2009. De vooruitzichten van de reguliere meubelmarkt zijn vol-

op kwartaal. Een zo lange aaneengesloten periode van negatieve

gens de jongste cijfers in jaren niet zo beroerd geweest als juist in deze pe-

groei is niet eerder door het CBS gemeten”, stelt het bureau vast.

riode. Brancheorganisaties komen met initiatieven die handel en industrie

Het CBS houdt de score per kwartaal bij sinds de jaren tachtig van

moeten helpen te overleven. De respons is echter minimaal.

de vorige eeuw. Het bureau heeft daarmee toch nog iets moois te melden. De daling van de groei van de economie, zoals gemeten

het vorige week in een commentaar op de radio zei: “We mogen

van kwartaal op kwartaal, is ietsiepietsie minder steil dan ‘de on-

dan ietsje minder zwaar in de problemen zitten, we zitten nog wel

gekend scherpe krimp van 2,7 procent in het eerste kwartaal’. Of

zwaar in de problemen.” De woonbranche geldt in de economie als

zoals hoogleraar economie aan de UvA Jan Sweder van Wijnbergen

een indicatiesector. Ziet de woonbranche de omzet zakken, dan


24 | Meubel 47

Marktontwikkeling

21 augustus 2009

Hulp lijn en

schiet snel daarna de economie in een krimp. Stijgt na een derge-

uitkomst de opstelling van criteria aan de hand waarvan aanvra-

lijke periode de omzet in de sector, dan gaat het korte tijd later ook

gen zouden kunnen worden opgesteld en beoordeeld met een ri-

in andere sectoren weer beter. Het CBS mag de vertraging met min-

ant uitzicht op honorering van het verzoek. CBW deed een oproep

der dan een procent in de kwartaal op kwartaal daling van de groei

aan woondetaillisten met financieringsproblemen om mee te doen

van de economie dan met een dun lijntje hebben onderstreept,

aan een pilot om de hardheid van de deal tussen de branche en

van een structurele verbetering is geen enkele sprake.

de banken met cases uit de praktijk te onderzoeken. De oproep kreeg in eerste instantie niet of nauwelijks respons. Reden voor

Reacties

CBW-Mitex voorzitter Jan Meerman om woondetaillisten met kre-

Tegen die achtergrond doet zich een opmerkelijk verschijnsel voor.

dietproblemen nadrukkelijk aan te sporen om zich te melden. Zijn

Bedrijven in zowel de meubelhandel als de meubelindustrie reage-

beroep op de achterban heeft tot vorige week geleid tot ‘twintig

ren uiterst pover op extra initiatieven van CBW en CBM om de res-

tot dertig’ aanmeldingen. CBW hield er in eerste instantie rekening

pectievelijke achterban ondersteuning te bieden bij het overeind

mee dat ‘honderden’ woondetaillisten zich in dit kader zouden mel-

houden van het bedrijf. Zodanig pover, dat er momenten zijn ge-

den. Meerman geeft aan dat de magere opkomst ‘de positie van

weest dat de positie van de twee organisaties in het sociaal-econo-

CBW niet heeft aangetast’, zo liet hij Meubel vorig week optekenen.

misch krachtenveld onder druk leek komen te staan. CBW en CBM

“Onze positie is niet zwakker geworden. Wij blijven bij de banken

hebben zich onafhankelijk van elkaar recent in die zin tegenover

aandacht vragen voor de financiële belangen van de meubeldetail-

Meubel uitgelaten.

handel. Dat er een gering aantal cases is ingediend, heeft de banken naar onze indruk zeker niet doen besluiten om het gewicht dat

Ondersteuning

onze sector wordt gegeven in overweging te nemen.”

De Centrale Branchevereniging Wonen, bijvoorbeeld, nam eind 2008 het initiatief om meubeldetaillisten optimale ondersteuning

Bemiddeling

te bieden bij het opstellen van kredietaanvragen bij de banken.

‘Enkele tientallen’ bedrijven hebben de afgelopen periode de

De meubelbranche werd als indicatiesector immers al medio 2008

Centrale Bond van Meubelfabrikanten om begeleiding gevraagd

geconfronteerd met de gevolgen van de crisis in het bankwezen.

bij het indienen van een verzoek tot deelname aan de Regeling

Criteria die bancaire geldverstrekkers hanteren bij het beoordelen

Deeltijd WW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

van kredietaanvragen uit het midden- en kleinbedrijf werden in de

heid. Bij CBM zijn honderden bedrijven aangesloten. CBM komt tot

loop van het vorig jaar aangescherpt.

twintig tot dertig meubelfabrikanten die van de regeling gebruik

Meubelbedrijven zagen onvoldoende kans om zich in beeld te spe-

maken. De organisatie zegt niet over exacte cijfers te beschikken,

len voor extra financiering door bankinstellingen. Bedrijfsadviseurs

omdat bedrijven ook zonder bemiddeling van CBM een aanvraag

van CBW en kredietdeskundigen van een drietal grote banken gin-

indienen’, stelde begin deze maand een woordvoerder van de bond

gen op initiatief van de brancheorganisatie met elkaar om de tafel

in Meubel vast. De fabrikantenclub noemde in Meubel de beurspe-

zitten om inzicht te krijgen in elkaars manier van werken. Met als

riode in het vroege najaar ‘een belangrijk meetpunt’. CBM houdt


Marktontwikkeling

21 augustus 2009

Meubel 47 | 25

rekening met een ‘hausse aan faillissementen na de beurstijd’. “Dat

op wijzen dat voor bedrijven die zich al op korte termijn in het ge-

sluiten we niet uit.” CBM heeft er bij herhaling bij de overheid, recht-

drang zien komen het tijdelijk beperken van de werkgelegenheid

streeks of indirect via organisaties waar het bij is aangesloten, op

nu al geen soulaas meer biedt.

aangedrongen om de industrie met ondersteunende maatregelen tegemoet te komen in het bezweren van de economische crisis. De

De laatste schakel in de keten, de meubeldetailhandel, zag in het

betekenis van het beperkte beroep van de meubelindustrie op be-

tweede kwartaal een belangrijk deel van haar omzet verdampen.

geleiding door CBM in een poging in aanmerking te komen voor

Wanneer nu ook voor de productiesector als geheel en voor indivi-

de crisismaatregel, is lastig te duiden. Dat de branche er als geheel

duele fabrikanten in het bijzonder het zicht op een spoedig herstel

weinig florissant voor staat, daar zijn de partijen het met elkaar over

van de markt dreigt te vertroebelen, dan is de cirkel rond.

eens. De geringe respons zoals CBW die moet vaststellen, kan er


Persoon & bedrijf

26 Meubel 47

Persoon & bedrijf

21 augustus 2009

Persoon en bedrijf Bart Brugman wordt op 1 september de nieuwe importeur van de Zweedse firma Sandberg (www.sandberg.se). Dit bedrijf brengt een brede collectie behang en stoffen op de markt. Bart Brugman neemt het importeurschap over van Domice Collection. Het Hout Opleidings Centrum (HOC) te Almere draagt de uitvoering van zijn opleidingen per 1 november over aan het Hout- en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam. HOC concentreert zich in afgeslankte vorm op scholingsbeleid en opleidingsvraagstukken voor de houtbranche. Dit zijn de besturen van beide organisaties 15 juli overeengekomen. De uitvoerende activiteiten van cursussen als Commercieel Technisch Medewerker in de Houthandel worden ondergebracht bij het HMC. Het HOC zal onder leiding van Peter Eerkens vanuit Almere het aanspreekpunt voor de houtbranche zijn voor opleidingsvragen en scholingsbeleid. Ook blijft zij subsidieverstrekker. Met de overige HOC-medewerkers is een afvloeiingsregeling overeengekomen. Met ingang van 1 juli is Bart Brugman exclusief agent voor Nederland geworden van de merken Phillip Jeffries (www.phillipjeffries.com) uit Fairfield, New Jersey, en Garrett Leather (www.garrettleather.com) uit Buffalo, New York. Phillip Jeffries produceert wandbekleding uit allerlei materialen; Garrett Leather is leverancier van leer, gemaakt van Italiaanse runderhuiden.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is binnen een jaar tijd een feit voor woonmall Villa ArenA in Amsterdam Zuid-Oost. Dat hebben ondernemers, gemeente, brandweer en politie afgesproken met de ondertekening op 26 juni jl. van een intentieverklaring. Een projectadviseur winkelcriminaliteit van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) staat de partijen bij in het behalen van KVO-keurmerk. De ondertekening van de intentieverklaring in woonmall Villa ArenA. Onder v.l.n.r.: S. Boesten (kazernemanager Anton & Diemen), E. Jaensch (vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid-Oost), A. Verlaan (buurtregisseur). Boven v.l.n.r.: L. Swart (gebiedsbeheerder), M. Duijn (adviseur HBD), R. Buikema (Centrum Management Corio), S. Hartman (beleidsmedewerkster EZ Stadsdeel ZO) en D. Heiden (gebiedscoรถrdinator ZO).


Nieuws

21 augustus 2009 |

Meubel 47 | 27

Stuur snel uw beursnoviteiten op! Heeft u noviteiten die u op een van de najaarsbeurzen gaat presenteren? Stuur een foto (indien digitaal minimaal 300 dpi) voorzien van tekst en uitleg (ca. 500 tekens) plus uw standnummer en de naam van de beurs waaraan u deelneemt naar vakblad Meubel voor gratis plaatsing in de rubriek ‘beursnoviteiten’. De deadlines voor inzending zijn: 2/9 (voor beursnummer 11/9). Als uw inzending uiterlijk op de eerdergenoemde datum binnen is, komt deze in aanmerking voor plaatsing. Per e-mail: astrid.marquenie@lakerveld.nl of per post: vakblad Meubel, t.a.v. Astrid Marquenie, postbus 160, 2290 AD Wateringen. Cursus Werkvoorbereider Meubelindustrie RIJSSEN - Op 1 september start bij het Opleidings Centrum Twente de zesdaagse cursus Werkvoorbereider Meubelindustrie. Deze cursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die willen of gaan werken op de afdeling werkvoorbereiding. De cursist leert de order van een opdrachtgever te vertalen naar te maken producten, materialen uittrekken en inkopen. Ook aan bod komen het maken van bewerkingsstaten en het omgaan met calculaties en productieplanningen. De cursus is praktisch van aard. Huiswerkopdrachten tussendoor moeten zorgen voor een actieve deelname. Op de laatste cursusdag vindt een afsluitend examen plaats. Data: 1 en 22 september, 6 en 16 oktober en 2 en 16 november. De deelnamekosten bedragen 1.195 euro. Meer informatie en/of opgeven: www.houtopleidingscentrum.nl of telefoon (036) 529 20 60.

100% Design Off-Site een succes

Site’-evenement bezocht. De combinatie

Demakersvan en de ‘zitballen’ Playtime van

ROTTERDAM - In het verlengde van de

van mode, kunst, designmeubelen en pro-

Studio Job. Verder waren er prototypes te

beurs 100% Design zette Montis een expo-

ducten zorgde voor een interessante mix.

zien, waaronder Kate van Cris Bartels, A

sitie neer in de honderd jaar oude Kuypers-

Montis presenteerde zijn Montis+-collectie.

restless chair van Pepe Heykoop en Unfold

machinefabriek. Montis exposeerde er met

Hierin zijn creatieve modellen onderge-

van Patricia Vernooij.

een aantal (minder) bekende kunstenaars,

bracht uit de bestaande collectie die vooral

architecten, producenten en leveranciers.

een decoratieve functie hebben, maar waar

Het krukje van Miss Judith van Demakersvan

Ruim duizend bezoekers hebben gedu-

ook op gezeten kan worden. Hierbij valt te

was een van de tentoongestelde objecten in de

rende drie dagen dit ‘100% Design Off-

denken aan het krukje van Miss Judith van

historische Kuypers-machinefabriek.


28 Meubel 47

Nieuws

21 augustus 2009 |

Van Gogh komt tot leven NUENEN – SVDV interieur & management kreeg vorig jaar september het verzoek van de investeerders om een interieurconcept te maken voor het nieuwe hotel/restaurant Auberge Vincent in Nuenen. Scholten en Van Der Voort heeft zich daarbij laten inspireren door Vincent van Gogh. De bekende schilder verbleef namelijk van 1883 tot 1885 in Nuenen en schilderde in die periode onder andere zijn wereldberoemde Aardappeleters. Zo’n 125 jaar na dato wilde SVDV Van Gogh terug laten komen in Nuenen. Hiervoor werd het Van Gogh Documentatiecentrum in Nuenen benaderd. Daar werd een selectie gemaakt uit de mooiste schetsen van Van Gogh. SVDV heeft deze kamerhoog opgehangen op de muren achter de hotelbedden. Het bedrijf heeft alle hotelkamers ontworpen en ingericht en daarnaast de meubels bepaald en geleverd voor het restaurant en de vergaderzaal. Daarnaast heeft SVDV het idee van meubelontwerper Stefan Steenkist vormgegeven door een print van de Aardappeleters te verknippen en te verwerken tot designlamp. Het door SVDV ingerichte restaurant van hotel/ restaurant Auberge Vincent met een blik op de verknipte Aardappeleters.

Daling aantal vacatures DEN HAAG - Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2009 opnieuw flink gedaald, meldt het CBS. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden er eind juni 2009 nog 127 duizend vacatures open. Dit zijn er 25 duizend minder dan een kwartaal eerder. In praktisch alle sectoren van de economie verminderde het aantal vacatures. Vooral in het bedrijfsleven waren er minder vacatures. Het aantal vacatures ligt nog wel boven het dieptepunt in 2003, toen er 90 duizend open stonden. Door het kleinere aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad op een lager niveau. De daling van het aantal vacatures komt vooral doordat er weinig vacatures zijn ontstaan. Eind september 2007 kwam het aantal openstaande vacatures met 253 duizend op recordhoogte. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven 240 duizend. In het vierde kwartaal van 2008 kwam de omslag. In drie kwartalen daalde het aantal vacatures in totaal met 120 duizend. Het dalingstempo is in het laatste kwartaal wel afgenomen. De grootste daling vond plaats in de commerciële dienstverlening, waar doorgaans de helft van het aantal vacatures is te vinden. In deze sector liep het aantal vacatures terug van 79 duizend naar 63 duizend. De commerciële dienstverlening omvat onder andere de handel en zakelijke dienstverlening. Zowel in de industrie en bouwnijverheid als de niet-commerciële dienstverlening daalde het aantal vacatures met 5 duizend. De niet-commerciële dienstverlening bestaat uit openbaar bestuur, onderwijs, zorg en cultuur. De daling van het aantal vacatures zorgde voor een lagere vacaturegraad. Eind juni 2009 waren er gemiddeld 17 vacatures per duizend banen. Een jaar eerder waren het er nog 32. De vacaturegraad nam sterk af in de bouw. Eind juni 2009 stond de vacaturegraad daar op 17. Een jaar eerder ging het nog om 49. In het tweede kwartaal van 2009 ontstonden 185 duizend vacatures. Dit zijn er 102 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal ontstane vacatures benadert hiermee het lage niveau van zes jaar geleden. Het aantal vervulde vacatures in het tweede kwartaal van 2009 bedroeg 202 duizend, 79 duizend minder dan een jaar eerder.


Nieuws Geschil

Product twee- en driezitsbank

Klacht trekplooien en een irritant geluid

Kosten x 1.555,-

21 21augustus augustus2009 2009|

Meubel 47 | 29

Zeer welwillende ondernemer Een week na gebruik van haar nieuwe bankstel, heeft een consument al klachten. Om de bevestigingssteunen van de armleggers/rugleuningen zijn in die korte periode al trekplooien ontstaan. Als de ondernemer van deze klacht op de hoogte wordt gebracht, haalt hij de banken meteen ter reparatie op. De herstelwerkzaamheden zijn alleen niet naar de zin van de consument. Volgens haar zijn er zelfs extra plooien bij gekomen. Het vertrouwen in de ondernemer is weg en de vrouw wendt zich tot de Geschillencommissie. “De reparatie is mislukt”, klaagt zij. “Daar komt nog bij, dat als je nu op de bank gaat verzitten, de stof langs de steunen schuurt. Een vreselijk irritant geluid. Ik wil dat de woonzaak de banken terugneemt en mij een goed bankstel levert.” “Onze klant heeft u niet het complete verhaal vertelt”, laat de ondernemer de commissie weten. “Na een lange voorgeschiedenis waarbij wij zeer veel aandacht aan de zaak hebben geschonken en veel werk hebben verricht – zelfs de fabrikant in het buitenland is er aan te pas gekomen – menen wij dat plooivorming op een met de hand gestoffeerde rondvormige romp onvermijdelijk is. De fabrikant heeft ons gemaild dat de meubels conform hun normen hersteld en afgeleverd zijn. Dat betekent in dit geval dat tot twee keer toe de inhoud van de zittingen is hersteld en er opnieuw is gestoffeerd. De klant heeft voor akkoord getekend.”

Knakkend geluid De deskundige van de commissie krijgt de opdracht de banken te beoordelen. Bij de driezitsbank ontdekt hij dat de stof op de zittingen een middennaad heeft waardoor een zitindeling ontstaat. Hij rapporteert: “De driezitter heeft twee grote zitplaatsen van elk 80 cm. De bekleding op de linkerzitting vertoont plooien. De stof op de rechterzitting zit volkomen strak. De ronde metalen steunen

Geschil

van de armleuningen zie je iets door de stof van de zitting steken. Bij de linkerarmsteun aan de binnenkant van de zitting is een stofplooi te zien. De bekleding kan door die steun geen kant uit. Bij de rechterarmsteun zit de stof strak. Maar als die zitplaats zwaarder wordt belast, gaat de stof bij het gat tegen de ronde metalen armsteun wrijven. Dit veroorzaakt het knakkende geluid.” Over de tweezitsbank rapporteert de expert: “Ook in de stof van de tweezitter loopt een middennaad. Hierdoor ontstaan er twee zitplaatsen van elk 66 cm breedte. De bekleding op de linker- en rechterzitting vertoont plooien. Ook bij de beide ronde metalen armsteunen bolt de bekleding wat op. De bekleding aan de linkeronderkant aan de voorzijde is gekerfd door een scherpe rand van de metalen romp. Het lijkt voor een leek wellicht dat er van alles aan deze banken mankeert, maar de vermeende problemen zijn inherent aan het model en de stof. Technisch gezien is het bankstel in orde.” De commissie verdiept zich in het deskundigenrapport en neemt de bevindingen van haar expert over. “De ondernemer heeft met zijn herstelwerk voldoende gedaan om de plooivorming zo veel mogelijk op te lossen. Omdat een wat los uiterlijk nu eenmaal bij dit type bank hoort, heeft de ondernemer zelfs meer gedaan dan van hem in redelijkheid verwacht kon worden.” De commissie oordeelt de klacht dan ook ongegrond. Zij wijst het door de consument verlangde af.

onGEGROND


30 | Meubel 47

Agenda

21 augustus 2009

Nationaal

AUGUSTUS 2009

t/m 30/8

Laren

tentoonstelling Tiffany Girls | Singer Laren | (035) 539 39 39

19 t/m 23

Vorden

Castle Fair Vorden | consumentenevenement | www.castlefair.nl

23 t/m 25

Hardenberg

Bloem, Kleur, Huis & Interieur | www.evenementenhalhardenberg.nl

30/8 t/m 1/9

Utrecht

Najaarsbeurs | www.trademart.nl

SEPTEMBER 2009

6 t/m 9

Vijfhuizen

Woonmodecity 2009 | Expo Haarlemmermeer | www.woonmodecity.nl

7, 8 en 14 t/m 16

Culemborg

Huisshow MSC (Kartell Collection, Krath Collection, Gealux, Van Gaasbeek & Van Tiel,

Lookline, Dynamic Design) | www.dynamicdesign.nl

7, 8, 14 t/m 16

Beusichem

Najaarsshow Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl

7, 14, 21, 28

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

10 en 11

Beesd

jaarcongres Consumententrends 2010-2011 | Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

| (040) 297 49 77

10 en 11

Rotterdam

vakbeurs Architect@Work | Ahoy’ | www.kortrijkxpo.com

13 t/m 15

Culemborg

Najaarsbeurs ETC | (0345) 51 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

13 t/m 16

Nieuwegein

Home & Interior Najaarsbeurs | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

14, 15 en 21

Utrecht

Najaarsshow Toonkamer | (030) 258 55 38/www.toonkamer.nl

15 t/m 17

Gorinchem

Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs | www.evenementenhalgorinchem.nl

20 en 21

Culemborg

Najaarsbeurs ETC (alleen lichtexposanten b.g.) | (0345) 51 96 46/53 37 27 |

www.etcexpo.nl

23 en 24

Veldhoven

Kunststoffen 2009 | NH Conference Centre Koningshof | (040) 296 99 22

26/9 t/m 4/10

Amsterdam

Woonbeurs (woonevenement voor de Nederlandse consument met maandag

Beursa genda

28

Culemborg

vakdag) | www.woonbeurs.nl Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

OKTOBER 2009

2 t/m 4

Tilburg

4 t/m 11

Utrecht 3e Biënnale voor Social Design | Utrecht Manifest | Centraal Museum-De Pastoe

Textielweekend 2009 | www.textielweekend.nl Fabriek-Casco | www.utrechtmanifest.nl

5, 12, 19 en 26

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

5

Culemborg

Koopmaandag ETC (Licht & Meubel) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

5, 12, 19, 26

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

5

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

12, 19 en 26

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27 | www.etcexpo.nl

12 en 13

Voorburg

Open Huis Mischa de Vries | (070) 369 32 55/(06) 502 78 084 | info@mischadevries.nl

17 en 18

Bunnik

Vormgevers in hout | Fort bij Vechten | www.vormgeversinhout.nl

NOVEMBER 2009

2 3

Culemborg

Koopmaandag ETC Licht & Meubel | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

2, 9, 16, 23 en 30

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

2, 9, 16, 23, 30

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

2

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

Breda

Grafische vormgeving voor niet-grafici | Apollo Hotel Breda City |

4 en 5 3

www.euroforum.nl/grafisch

9, 16, 23 en 29 3

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

19 t/m 22

Apeldoorn

Spirit of Winter | Paleis het Loo | consumentenevenement | www.spiritofwinter.nl

22 t/m 29

Amsterdam

PAN Amsterdam (eigentijdse kunst- en antiekbeurs) | RAI | www.pan.nl/info@pan.nl


Agenda

21 augustus 2009

Meubel 47 | 31

Internationaal

25 t/m 27

AUGUSTUS 2009 Shanghai

30/8 t/m 2/9

Brussel

Intertextile Shanghai Home Textiles/China International Trade Fair for Home Textiles & Accessories | www.heimtextil.messefrankfurt.com DECooh! (voorheen, Europacado-Florex-Decoforce) | www.decooh.be

SEPTEMBER 2009

4 t/m 8

Parijs

Maison&Objet-Scènes d’Intérieur-Now! design à vivre | Paris-Nord Villepinte | www.maison-objet.com

6 t/m 8

Keulen

Spoga Cologne 2009 | www.spoga-cologe.com

8 t/m 11

Brussel

MoOD (ex DecoSit) | www.moodbrussels.com

8 t/m 10

Harrogate

National Floor Show | www.nationalfloorshow.co.uk

( 9 t/m 12

Shanghai

Furniture China | www.furniture-china.cn

11 t/m 13

Madrid

Outlet Residencial | www.prensa.ifema.es

14 t/m 17

Parijs

Texworld (Worldwide Textile Rendez-vous) | www.texworld.messefrankfurt.com

17 t/m 21

Verona

Abitare il Tempo | www.abitareiltempo.com

18 t/m 22

Mumbai

Index Furniture | www.indexfairs.com

Antwerpen

[A.track], eerste interior design parcours | www.atrack.be

3 24 t/m 26

26 t/m 30

Istanbul

Intermob (internationale hout- en meubelbeurs) | www.tuyap.com.tr

27 t/m 29

Dubai

ISH Kitchen+Bath Middle East | www.ish.messefrankfurt.com

27 t/m 29

Kortrijk

Homing (vakbeurs voor ‘Do It Yourself & Home Improvement’) | +32 56 24 11 11

OKTOBER 2009

1 t/m 4

Istanbul

ZOW | +49 521-9653370/521-9653372

1

Moskou

Flooring Russia | www.confabb.com

3 t/m 11

Gent

BIS (bouw- en vastgoedbeurs voor consumenten met houten vloeren) | www.bisbeurs.be

10 t/m 12

Mumbai

Heimtextil India | www.messefrankfurtindia.in

14 t/m 22

Brussel

Cocoon (de woon- en interieurbeurs) | consumentenevenement | Brussels Expo | www.cocoon.be

14 en 15

Nice

RadTech Europe 09 | www.european-coatings.de/radtech

14 t/m 17

Pordenone

SICAM (vakbeurs voor meubelindustrie en interieurbouw) | www.exposicam.it

18 t/m 21

Birmingham

Interbuild (bouw- en inrichtingsbeurs) | www.interbuild.com

21 t/m 24

Verona

ZOW Italy | +49 (0)521 9653350

22 t/m 24

Beijing

The 6th International Wood & Wood Products Exp | CIEC | www.woodchina.org/www.mujiaohui.com

26 en 27

Stuttgart

Biomaterial Congress 2009 | www.biowerkstoff-kongress.de

30

Wenen

Europees hardhoutcongres | http://eos.oes.eu

NOVEMBER 2009

1 t/m 4

Brussel

Meubelbeurs Brussel | + 32 2-5589720/www.meubelbeurs.be

2 t/m 7

Parijs

Batimat (bouw- en houtbeurs) | www.batimat.com

3 t/m 6

Valencia

Fimma-Maderalia | houtvakbeurs/meubeltoeleveringsbeurs | www.fimma.feriavalencia.com

7 t/m 15

Madrid

Habitalia 2009 | www.prensa.ifema.es

10 t/m 14

Gent

Prowood | Flanders Expo | www.prowood.be

10 en 11

Keulen

Branchentag Holtz (Europese houthandelsdag) | www.holzhandel.de

11 t/m 14

Shanghai

Interior Lifestyle China 2009 | www.il-china.com

14 t/m 17

Dubai

Index Dubai (vakbeurs voor totaalinrichting) | www.indexexhibition.com

De uitgever kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele onjuiste vermeldingen in deze Agenda. Men doet er verstandig aan zich tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de adressen van de beursorganisaties, of hun vertegenwoordiging. De vermelde data geven de openingsdag tot en met de laatste dag van het evenement aan. Wanneer gegevens deze week zijn gewijzigd of toegevoegd, kunt u ze herkennen aan het 3-teken voor de plaatsnaam. Achter het /-teken na een telefoonnummer staat het betreffende faxnummer vermeld. Wanneer er bij een evenement een ( -teken is afgebeeld betekent dit dat Vakweekblad Meubel in samenwerking met Galatours (tel: (036) 530 24 01) een vliegreis organiseert. Informatie over deze reizen wordt op deze servicepagina’s gepubliceerd.


32 | Meubel 47

Handelsregister Meubel KvK mei 2009

21 augustus 2009

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van de (nv Databank van de) Kamers van Koophandel, mei 2009 en Graydon Nederland BV. Geen van deze bedrijven noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw regionale Kamer van Koophandel of raadpleeg www.kvk.nl.

Holland Design Trade bv

N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde

Kryptonstraat 19, 6718 WR Ede Dossiernr.:

09176372 (KvK Centraal-Gelderland)

Handelsnaam/Beroep:

Nurus Nederland

Datum uitspraak:

4/8/09

Branche:

groothandel in kantoor- en be-

drijfsmeubelen

Curator:

M.W. Riezebosch, postbus 442, 6710

BK Ede, (0318) 68 78 78

bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de nieuwe bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrijving

Nils Retail bv

loopt niet altijd synchroon.

Voltastraat 35, 6902 PT Zevenaar Dossiernr.:

09162075 (KvK Centraal-Gelderland)

Datum uitspraak:

4/8/09

Branche:

verlichtingsornamentenfabriek (me-

talen)

Grote Houtstraat 130, 2011 SV Haarlem

Curator:

J.H. Steverink, postbus 3155, 6802

Dossiernr.:

34154531 (KvK Amsterdam)

DD Arnhem, (026) 377 71 11

Datum uitspraak:

4/8/09

Branche:

detailhandel in textiel voor woningin-

A.C.F. Rijnders

richting, vloerbedekking

Weidehek 70, 4824 AS Breda

Curator:

J.J. van Deventer, postbus 5287, 2000

Dossiernr.:

20085483 (KvK Zuidwest-Nederland)

CG Haarlem, (023) 512 20 25

Handelsnaam/Beroep:

Markant Project & Interieur

Datum uitspraak:

4/8/09

De Tapijtkoning bv

Branche:

woningstoffeerderij e.d.

Boermansstraat 16, 6001 CG Weert

Curator:

E.G.M. van den Heuvel, postbus 2005,

Dossiernr.:

13030726 (KvK Limburg)

4800 CA Breda, (076) 522 64 70

Datum uitspraak:

7/8/09

Branche:

detailhandel in textiel voor woningin-

J. Schneider

-

richting en vloerbedekking

Lagerweide 20 TO, 2241 BH Wassenaar

Curator:

G.P.M. Sanders, postbus 1040, 5602

Dossiernr.:

27319062 (KvK Den Haag)

BA Eindhoven, (040) 244 56 00

Handelsnaam/Beroep:

J. Schneider Meubelstoffeerder

Nieuw uitgesproken faillissementen Charlston Light & Living bv

Datum uitspraak:

4/8/09

Digitaal Interieur Design bv

Branche:

meubelstoffeerderij

Van Gijnstraat 27, 2288 GB Rijswijk ZH

Curator:

S.H. van Erk, postbus 9, 2501 CA

Dossiernr.:

27323471 (KvK Den Haag)

’s Gravenhage, (070) 360 31 51

Datum uitspraak:

4/8/09

Branche:

binnenhuisarchitect

Tendens ’s Hertogenbosch bv

Curator:

S.H. Broeseliske, Laan van Zuid Hoorn

Nieuweweg 303, 6603 BN Wijchen

31, 2289 DC Rijswijk ZH, (070) 413 11 00

Dossiernr.:

16082369 (KvK Brabant)

Datum uitspraak:

4/8/09

Branche:

detailhandel in meubelen e.d. (excl.

Pastoor Kuypersstraat 26a, 5144 RJ Waalwijk

kantoormeubelen)

Dossiernr.:

17174491 (KvK Brabant)

Curator:

J.A. Mulder, postbus 1392, 6501 BJ

Handelsnaam/Beroep:

Emmers Interieurbouw

Nijmegen, (024) 322 22 55

Datum uitspraak:

4/8/09

Branche:

interieurafwerking

Zydante International bv

Curator:

J.H.A. van den Wildenberg, postbus

Edisonstraat 3, 7701 BT Dedemsvaart

772, 5000 AT Tilburg, (013) 583 82 00

Dossiernr.:

M.F.S.M. Emmers

05084437 (KvK Oost-Nederland)


Handelsregister Meubel KvK mei 2009

21 augustus 2009

Meubel 47 | 33

Datum uitspraak:

4/8/09

Trend-Karpet bv

Branche:

groothandel in kantoor- en be-

Kleibultweg 48, 7575 BV Oldenzaal

drijfsmeubelen

Dossiernr.:

06088058 (KvK Oost-Nederland)

Curator:

H.R. Quint, postbus 600, 8000 AP

Datum beëindiging:

4/8/09

Zwolle, (038) 425 92 00

Reden:

beëindigd door het verbindend

worden van de (slot)uitdelingslijst

Opgeheven faillissementen Vervanging bewindvoerder Lighty Verlichting v.o.f. Molenstraat 112, 5701 KJ Helmond

In de surseance van betaling op naam van L.A. Rietdijk te Rot-

Dossiernr.:

17110357 (KvK Brabant)

terdam, h.o.d.n. Rietdijk Woninginrichting t.h.o.d.n. Decorette

Handelsnaam/Beroep:

Licht. Helmond

Roosendaal te Roosendaal, ingeschreven onder dossiernummer

Datum beëindiging:

4/8/09

24326229, is de bewindvoerder vervangen door Mr. P.J.C. van Gog,

Reden:

opgeheven bij gebrek aan baten

postbus 482, 3200 AL Spijkenisse, tel. (0181) 61 16 77.

Vakantie A Anker Meubelindustrie, Het, Druten, 27 juli

Heijdijk Meubelen/+Maatwerk, Nederhe-

t/m 23 aug.

mert, 3 t/m 21 aug.

Avanti Meubel, Chaam, 27 juli t/m 23 aug.

Helderr, Heesch, 3 t/m 21 aug. Het bedrijf

Het verkoopkantoor blijft telefonisch be-

blijft bereikbaar via info@helderr.com.

reikbaar via (0570) 67 72 40/(06) 517 16 075.

HML Bedding, Schijndel, 3 t/m 21 aug.

B

J

3b Meubel, Boven-Leeuwen, 27 juli t/m 21

JB Style, Waddinxveen, 5 t/m 28 aug.

aug.

L

BE at Home, Moergestel, 1 t/m 28 aug.

Langenhuizen, Meubelindustrie, Bene-

D

den-Leeuwen, 31 juli t/m 23 aug.

Dijk Meubel, Van, Tilburg, 27 juli t/m 21

M

aug.

Meubelcenter Margriet, Geffen, 27 juli t/m

DMI Meubelen, Valkenswaard, 3 t/m 21

29 aug. Het atelier en magazijn zijn beperkt

aug.

geopend. Vooraf bellen: (06) 536 69 778.

Dolmans Collezioni, Diepenbeek (B), 17

Meubi Trend, Oss, 3 t/m 21 aug. Binnen-

t/m 31 aug. Bedrijf blijft telefonisch bereik-

dienst Quintell blijft telefonisch bereikbaar.

baar via +32 (0)473 382 642.

Montfort, Meubelfabriek, Oirschot, 27 juli

G

t/m 21 aug. De heer P. Coltof blijft telefo-

Goretti’s meubelindustrie, Boven-Leeu-

nisch bereikbaar via (06) 513 53 811.

wen, 27 juli t/m 21 aug. Bedrijf blijft bereik-

R

baar via: info@goretti-meubelind.nl.

Riad, Didam, 3 t/m 28 aug.

Gorissen Furniture, Gronsveld, 1 t/m 23

T

aug.

Thor, Meubelfabriek, Torhout (B), 17 t/m

Greeza Meubelen, Dreumel, 31 juli t/m 24

23 aug.

aug.

Z

H

Zondag’s Meubelfabriek, Boven-Leeuwen,

Haros Meubelen, Oss, 3 t/m 21 aug. Buiten-

27 juli t/m 21 aug.

dienstmedewerkers blijven bereikbaar.

Ztahl by Dijkos, Uden, 3 t/m 21 aug.


34 Meubel 47

Nieuws

21 augustus 2009 |

Daling aantal verhuizingen zet door DEN HAAG - In het tweede kwartaal van 2009 daalde het aantal personen met een verhuizing achter de rug met ruim 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee zet de daling van het aantal verhuizingen die eind vorig jaar begon, ‘versterkt door’, aldus een bericht van het CBS. Vooral gezinnen verhuizen minder. Het aantal verhuizingen van alleenstaanden is nauwelijks gedaald. De daling van het aantal verhuizingen houdt volgens het bureau verband met de economische crisis. Potentiële huizenkopers maken een pas op de plaats. In het eerste halfjaar van 2009 wisselde ruim eenderde minder huizen van eigenaar dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste helft van 2009 is de immigratie nog licht gestegen en de emigratie licht gedaald. Het karakter van de migratie is wel veranderd. Het aantal autochtonen dat terugkeerde naar Nederland steeg licht terwijl het vertrek van autochtonen naar het buitenland ‘fors is ingezakt’. Vooral de emigratie van gehuwde paren liep terug. De immigratie van westerse allochtonen, met name arbeidsmigranten, is in het tweede kwartaal ingezakt terwijl de emigratie juist steeg. De immigratie van niet-westerse allochtonen is als gevolg van een toegenomen aantal asielzoekers uit Irak en Somalië licht gestegen terwijl het vertrek naar het buitenland is afgenomen, meldt het CBS. Verhuisbereidheid Rabobank onderzocht de verhuisbereidheid onder Nederlanders. Volgens de bank staat de woningmarkt nog altijd onder druk. Woningen staan langer te koop en de huizenprijzen zijn lager dan een jaar geleden. Ruim 20 procent van de mensen met verhuisplannen heeft deze uitgesteld vanwege de crisis, blijkt uit onderzoek van de bank. Slechts 4 procent verwacht over de streep te worden getrokken door de tijdelijke verhoging van de NHG-grens naar 350.000 euro. Gecombineerd met de weinig rooskleurige economische vooruitzichten verwacht Rabobank een huizenprijsdaling voor bestaande woningen van circa 6 procent in 2009 en circa 1 procent in 2010. Dit staat onder meer in het deze week verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank. De markt voor koopwoningen heeft vooral last van een gedaalde vraag en de daaruit resulterende afname van de transacties. Van de mensen die wel verhuisplannen hadden, heeft ruim 20 procent de verhuisplannen uitgesteld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: daling van de koopprijzen, inkomensonzekerheid en onzekerheid over de verkoop van de huidige woning. Het gedrag van Nederlandse consumenten wordt daarmee vooral beïnvloed door de huidige ontwikkelingen op woningmarkt en arbeidsmarkt en niet zozeer door de financieringsmogelijkheden.

Voorzitter Britse fabrikantenbond: ‘Vergeet traditionele industrie niet’

niture Confederation zorgde voor veel kri-

om een kans op slagen. We vragen om een

tiek in de overzeese vakhandel. Het vakblad

beleid dat zich toespitst op ondersteuning

LONDEN - De voorzitter van de Britse fa-

The Furnishing Report speelde daar een

van ontwikkeling. Daarmee bedoel ik ont-

brikantenbond, Martin Jourdan, kwam

voortrekkersrol in. Het blad wees Jourdan

wikkeling op lange termijn. De overheid

eerder deze maand met kritiek uit een

er op dat als ‘men nu buiten Groot Brittanië

moet inzien dat ze niet om de traditionele

overheidsregeling die jonge en innova-

niet weet wat de waarde is van Brits meu-

industrie heen kan.”

tieve bedrijven financieel ondersteunt.

bilair’, ze dit ‘nooit zouden weten’. Dat Jour-

De traditionele industrie waarmee het

dan zich opstelt als vertegenwoordiger van

De voorzitter benadrukt in zijn brief dat de

land groot is geworden, wordt daarmee

een ‘overgeslagen’ industrie, werd opgevat

industrie niet op haar lauweren rust, maar

genegeerd, vindt Jourdan. Hij pleitte

over als zuur en klagerig. Jourdan legt in

wel degelijk actie onderneemt om de crisis

voor financiële ondersteuning van de

een open brief nog eens uit wat hij precies

het hoofd te bieden. Het voorbeeld dat hij

traditionele meubelsector. De voorzitter

bedoelde met zijn kritiek. “We bekritiseren

aanhaalt is het maken van een analyse van

pleit daarnaast voor financiële steun om

het ondersteuningsbeleid op geen enkele

de sterke en zwakke punten van de indu-

woonproducten van Britse makelij over

manier. De economische crisis trekt overal

strie door BFC en een technologiecentrum.

de grens te promoten.

diepe sporen. Alleen ontbreekt assistentie voor de traditionele meubelindustrie. We

Het pleidooi van Jourdan van de British Fur-

vragen niet zomaar om geld, we vragen


Publicaties

21 augustus 2009

Meubel 47 | 35

Zakelijke etiquette, de sleutel tot succes Het gaat goed met de etiquette. Ook in tijden van recessie – of juist in deze periode – beseffen zakenmensen dat ze zich op een krappe arbeidsmarkt moeten onderscheiden van collega-concurrenten. Want zakenrelaties/klanten naar ‘binnen halen en behouden’ gaat nu eenmaal beter met correcte dan met onbeleefde en onprofessionele omgangsvormen. Het naslag werk Zakelijke etiquette, de sleutel tot succes, gaat in op alle onderwerpen die met zakendoen te maken hebben. De nieuwe herziene versie telt 16 pagina’s meer dan de oude. Deze gaan onder meer over non-verbale communicatie. Verschenen bij Tirion Uitgevers in Baarn. ISBN 978-90-439-1254-9. Prijs: € 16,95

Publica ties

Interieur basics Dit boek leert je hoe je een stijlvol, persoonlijk en functioneel interieur kunt maken als je rekening houdt met de effecten van kleur, proporties, ruimte-indeling én je eigen levensstijl en behoeften. De tekst is overzichtelijk opgebouwd en geïllustreerd met vele verhelderende en inspirerende foto’s en illustraties. Ook geschikt voor gebruik tijdens studie of cursus. Het is geschreven door Cristy Brandriet, interieuradviseur voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers en hoofddocente Binnenhuisarchitectuur aan de beroepsopleiding voor Binnenhuisarchitectuur. Verschenen bij Uitgeverij Terra Lannoo te Arnhem. ISBN 978-90-5897-947-6. Prijs: € 29,95

Designregeltjes De wereld van mode en design kent tal van regels en wijsheden. Denk aan ‘less is more’, ‘form follows function’ en ‘dress your age’. Sommige designers geloven heilig in deze vormgevingswijsheden en klampen zich er angstvallig aan vast. Anderen doen alles behalve zich aan de ‘regels’ houden. In Never Use White Type on a Black Background worden al deze (tegel)wijsheden behandeld. Verschenen bij BIS Publishers in Amsterdam. ISBN 97890-6369-207-0. Prijs: € 15,-.


36 Meubel 47

Nieuws

21 augustus 2009 |

Test je woonkennis

maken kans op een prijs. Degene met de

NIEUWEGEIN - Per 1 september kunnen

hoogste score wint een dinerbon t.w.v. 100

medewerkers en ondernemers uit de wo-

euro. Daarnaast organiseert WoonWerk op

nenbranche een nieuwe uitdaging aan-

Woonmodecity een actie: bezoekers kun-

gaan met collega’s uit de branche. Vanaf die

nen op de stand het spel spelen en maken

datum staat op de digitale leeromgeving

kans op een champagneontbijt voor twee

www.lereninwonen.nl een nieuw woonspel

personen t.w.v. 80 euro.

live voor alle medewerkers in de wonenbranche. Ook bezoekers aan Woonmodecity (6-9 september) kunnen op de stand van WoonWerk het spel spelen en een prijs

Dit champagneontbijt is te winnen tijdens

winnen. “Iedere maand staat er een nieuw

Woonmodecity.

spel live”, vertelt Jasmin Hoffschlag, een van de managers van het Digitale Scholingshuis Lereninwonen.nl en ontwikkelaar van het nieuwe woonspel. “Het spel dat in september uitkomt, bevat vragen uit alle deelbranches. Door het te spelen, testen deelnemers hun kennis en kunnen ze met branchegenoten de strijd aangaan om de beste score te halen.” De winnaars van het spel krijgen aandacht in de media en

Website voor iedereen

tra modules. Voor elk soort mkb’er kan een

ALPHEN A/D RIJN - Purple Cows Unlimited

pakket worden samengesteld.

lanceert een bijzonder internetinitiatief voor starters, winkeliers, zzp’ers en andere mkb’ers. Tot nu toe was ‘de kleine ondernemer’ een vergeten groep op internet. Een beetje internetbureau berekent hem of haar al gauw een flink bedrag voor een website. Formule WWW (www.formulewww.nl) richt zich als één aanspreekpunt – met o.a. vormgeving, copywriting en fotografie - op deze groep. Er is keuze uit 6 pakketten en 18 ex-

Voor allemaal een certificaat.

Training Projectleider afgesloten

nemers gaven een presentatie over een

UTRECHT - In de Toonkamer – deel van de

project dat zij uitgewerkt hadden. Dit werd

monumentale Pastoe-fabriek – werd de

beoordeeld en na afsluiting van de sessie

training Projectleider afgesloten. De deel-

ontvingen alle deelnemers een certificaat uit handen van Joost Verbeek, SSWM-projectleider van deze training. Aan de training Projectleider namen twaalf cursisten uit de interieurbouw en keukenindustrie deel. Het project krijgt dit najaar een vervolg. De training wordt op mbo+-niveau gegeven en is praktijkgericht. De kosten van de training Projectleider worden door de SSWM vergoed voor bedrijven die premie afdragen aan het Sociaal Fonds Meubel. De investering voor deelnemende bedrijven zijn de loonkosten en de eventuele reiskosten van de cursist.


Stelling van de week

Stelling van volgende week: Nederlandse ontwerpers pleiten

21 augustus 2009

Meubel 47 | 37

‘Langer uitstel van betaling’

voor een langzamer markttempo. Ieder voorjaar en najaar wil de

MKB-bedrijven ondervinden moeite met het verkrijgen van krediet. Uit de MKB-financie-

handel noviteiten, maar goed

ringsmonitor komen harde cijfers. De ondervraagde ondernemers ondervinden moeite met

en origineel ontwerp heeft meer

kredietaanvragen en vrezen voor hun eigen voortbestaan en het voortbestaan van hun

tijd nodig dan nu wordt gegeven,

klanten en leveranciers. De monitorcijfers zijn niet gesplitst per sector. Zijn woononderne-

stellen zij. De stelling: ‘Het half-

mers net zo pessimistisch? “Ik verwacht problemen met het voortbestaan van mijn leveran-

jaarlijks introduceren van novi-

ciers en klanten,” is de stelling.

teiten zorgt voor kwaliteitsverlies van het aanbod’

Een ondernemer uit Den Haag verwacht niet al te veel problemen met het voortbestaan van z’n leveranciers en klanten. “Laat ik het zo zeggen, ik merk weinig aan ze. Ik heb tot nu toe geen grote

Reacties uiterlijk 25 augustus

problemen met leveranciers en klanten. Natuurlijk is er wel eens een klant die een rekening te laat

12.00 uur via redactie@meubel.nl

betaalt, maar uiteindelijk komt het meestal wel goed. Als ondernemer moet je ook niet altijd maar alles van de bank lenen. Je kunt beter eerst geld binnen halen en dan pas uitgeven. Ik denk dat het vooral de starters zijn die eronder lijden. Zij hebben veel geld nodig, alleen hebben ze het nog niet. Dan moeten ze toch naar de bank toe.” Een groothandelaar uit Rotterdam vreest wel over het voortbestaan van sommige klanten. “Ik merk dat klanten soms best wel eens moeite hebben met het betalen van rekeningen. Juist nu tij-

De Stellin g

dens de economische crisis is het meer dan normaal. Er wordt op dit moment gewoon veel minder uitgegeven door consument. Als banken dan ook nog moeilijk gaan doen, wordt het al helemaal lastig voor ondernemers. Ik ben bang dat er nog wel een aantal bedrijven gaat afvallen.” Een ondernemer uit Breukelen merkt ook dat veel klanten het moeilijk hebben. “Ik moet er echt boven opzitten. Steeds meer klanten vragen om uitstel van betaling. De termijn is dertig dagen en wordt dan veertig dagen en vervolgens vijftig dagen. Ik moet ook telkens bellen om ze eraan te herinneren dat ze nog moeten betalen. Het komt door de economische crisis waarin we ons nu bevinden. Daarom denk ik dat er nog wel een aantal klappen gaan vallen in de meubelbranche. Wij zelf hebben dat probleem niet, omdat wij alles financieren uit eigen vermogen.”

Gevoelstemperatuur Meubel meet de actuele temperatuur van de branche, steeds op basis van de algehele emotie over de resultaten van de afgelopen week. Aan de lezers die op de Stelling reageren, is gevraagd om ook even op de thermometer te kijken.

15o

Je merkt wel dat de vakantie bijna weer voorbij is.


Vakweek blad

38 | Meubel 47

Colofon Onafhankelijk vakweekblad

voor de interieurbranche

en aanverwante bedrijven

in Nederland en België

90e jaargang vrijdag 27 februari 2009

Meubel 22

CBW-Mitex: verfijning procedure rond kredietaanvragen

21 augustus 2009

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag. Al meer dan 20 jaar een betrouwbaar adres.

Website: www.meubel.nl

Gevarieerde teak programma’ s. Tafels, stoelen, kasten, etc ruim op voorraad. Open: ma t/m vr 08.30-17.00 - za 10.00-15.00

U ontvangt 48 nummers M22-27-02-09.indd 1

Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 174-389674, fax. +31 (0)174-315003,

24-02-2009 13:40:34

voor slechts €150,in plaats van €199,50

Abonnementen gelden tot schriftelijke wederopzegging. Uitgeverij lakerveld legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens worden ook gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Mocht u hier geen prijs opstellen dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of belt u naar 0174-389 693. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend 2 maanden voor het einde van de afgesloten periode.

e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Els van der Plasse, Astrid Marquenie, Charlotte Glasbergen, Ingrid Rompa, Henny van Straaten. Ontwerp: Christiaan Hoogeveen Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31 (0)174-389684, fax. +31 (0)174-315002, tel. mobiel. +31 (0)6-12973239, e-mail: richard.van.der.hak@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683. Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680. Jos Tourné tel. +31 (0)174-389681 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174315002, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax. +31 (0)174-315002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: debiteuren@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail: distributie@lakerveld.nl Abonnementen kunnen elke week ingaan en worden na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd. Collectieve abonnementen op aanvraag, tel. +31 (0)174-389693. Abonnementsprijzen € 199,50 (incl. BTW)

Studenten:

€ 99,75 (incl. BTW)

Proefabonnement 2-maanden:

€ 30,- (incl. BTW)

(1,25% korting bij automatische betaling)

Maak hier uw keuze:

aanmeldbon!

www . meubel . nl

Nederland en Belgie:

 J aarabonnement op Vakweekblad Meubel inclusief het Stijlboek interieur. Ik betaal € 199,50

 J aarabonnement op Vakweekblad Meubel met een eenmalige korting. Ik betaal slechts € 150,- in plaats van € 199,50

 E en proefabonnement op Vakweekblad Meubel. Ik betaal voor twee maanden slechts € 30,-

B edrijfsnaam

Overige Landen:

€ 260,-

Losse nummers:

€ 5,- (incl. BTW, excl. verzendkosten)

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD, Wateringen. Turfschipper 53, 2292 JC, Wateringen. tel. +31 (0)174 315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uitgever/directeur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd abonnementen: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Research: Pauline Montfoort

N aam A dres P ostcode

ISSN 0165-4543 Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, foto-

W oonplaats

kopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf

land

van de uitgever.

tel .

Druk: Vakblad Meubel wordt gedrukt op chloor-arm papier.

fa x . e - mail eventuele opmerkingen Stuur de bon zonder postzegel naar: Uitgeverij Lakerveld b.v., antwoordnummer 20014, 2290 VG, Wateringen

Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)174-389693.


Wij hebben interesse voor

Vindt u ook dat er soms erg veel

HOUTVEZEL en ZAAGSEL

ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz.

in een verpakking zit?

Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

Schoenmaatjes

En u heeft niet zoveel nodig?

gezocht!

Vul een schoenendoos met schoolspullen en cadeaus voor een vriendje ver weg

www.kleinehoeveelheden.nl

Kijk op www.edukans.nl/schoenmaatjes of bel (033) 460 19 42

showroomruimte huren in het meubelhart beusichem

GRATIS PLAATSING

info hal 5 en 6 info hal 1,2,3,4,10 en 11 www.meubelhartverhuur.nl

Je nieren. Van levensbelang.

Giro 88.000 www.nierstichting.nl

T. +31 65 127 15 65 T. +31 65 516 61 44 info@meubelhartverhuur.nl


home trade center

Dinsdag 15 septem Zondag 13 septem

ber

ber

0 (intteenr) 0 2 n a d r e e M ionale exposan nat Ervaacak rBdoxe x Bl

ren

Netwerken!

rke Gratis pa

Compleet ingerichte stijlhuizen voor trends en ideeën in Lounge tu e ber tem pte ept ep 6 sse g 16 ag da Woenssd

berr mbe tem pte Maandag 14 sept

Lek hapkjeesreen drankjes

n mber stijde septe g 5 n i 1 n g e a r en op Dinsd 18.00 uu tember Data – r : p e s 0 e b r 0 s . u m 6 0 e 1 g1 pte a e vakb d s s 3 n oe ag 1 r 0 uur Zond 17.00 uu mber W .00 – 18.0 – te 10 10.00 ag 14 sep d r n u a u a M 00 – 19. 10.00

Trends en noviteiten

er H me Trade Cent Ho 1 n aa Symfoniel ein 34 38 EW Nieuweg T 030 600 10 20 I w w w.htc.nl

HTC pashouders hebben bb gratis i toegang. N Nog geen pas?? U k kunt d deze nu alvast l aanvragen via i www.htc.nl. U voorkomt hiermee wachttijden bij de entree.

M47lowres  

Al meer dan 20 jaar een betrouwbaar adres. Apothekers- en boekenkasten, secretaires etc etc. Op voorraad én scherp geprijsd. Open: ma t/m vr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you