Page 1

Verschijnt maandelijks, 25e jaargang, december 2009 nr. 12

O n a f h a n k e l i j k v a k b l a d v oo r t a n k s t a t i o n e n c a r w a s h


Deskundig, Betrokken en Transparant

DĂŠ Exploitantenpolis... Uw houvast in onzekere tijden...

Nu ook uit te breiden met een ziekteverzuimdekking! T 010 241 83 72 exploitantenpolis@vanginkel.nl

www.vanginkel.nl Van Ginkel & Co maakt onderdeel uit van de Unirobe MeeĂšs Groep | onderdeel van Aegon


voorwoord

Een

dynamisch 2010! Hoe houdt een branche die al onder druk stond, zich tijdens een wereldwijde economische crisis? Best goed, lijkt het. Al voor de recessie uitbrak, hadden tankstationondernemers te maken met concurrentie van onbemande pompen, strenge milieuregels en stijgende kosten per locatie. Maar wie met zijn station in staat is een meerwaarde te bieden aan zijn klanten, heeft wel degelijk goede kansen in deze markt.

Dit kan zijn een vriendelijk woord voor de klant, een schoon en opgeruimd station, een uitgekiende shop, eventueel een bakery of slim omgaan met autowassen. Weliswaar is de afzet van diesel dit jaar sterk teruggelopen, maar benzine en LPG houden zich toch staande. En de redactie heeft geen signalen ontvangen van in de branche sterk teruglopende shop- of carwashverkopen. Het heeft er dus alle schijn van dat de gevolgen van de crisis niet op brede schaal doordringen tot in onze branche. Dit betekent niet dat de toekomst er zorgeloos uitziet. Dit jaar zijn twee grote grossiers failliet gegaan en er zullen ongetwijfeld meer bedrijven zijn die het moeilijk hebben. In Pompshop hebben wij u het afgelopen jaar bericht over al het nieuws en ontwikkelingen rond tankstations en carwash. Het was nooit saai, kan de redactie u verzekeren! Zo zijn in 2009 de twee brancheorganisaties BOVAG en BETA tot een samenwerking gekomen en werken zij nu aan één CAO. Ook de oliemaatschappijen hebben niet stilgezeten, maar ontplooiden initiatieven op het gebied van brandstoffen, shop en wassen. En er doken nieuwe contractvormen op, waarover u in Pompshop kon lezen. Aanbieders van nieuwe brandstoffen als aardgas hebben dit jaar hun netwerken

flink uitgebreid en als we de verhalen mogen geloven, zal de groei volgend jaar alleen nog maar sneller verlopen. Verder kon u het nodige lezen over nieuwe producten, formules en ideëen voor in de shop. Ook bij Pompshop hebben wij een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Allereerst is de lay-out sinds januari volledig vernieuwd. Daarnaast leest u in de nieuwe rubrieken Spic & Span over de afwegingen van ondernemers bij de aanschaf van een carwashinstallatie, in Visie op Brandstoffen over hoe oliemaatschappijen tegen de toekomst van brandstoffen aankijken en dit jaar hebben we de eerste volledige jaargang van ons tabaksvakblad TabakMag. afgerond. Nieuw in deze Pompshop is de eerste column van Patrick Wilbrink van Van Ginkel & Co. Elke drie maanden beschrijft hij voortaan in Voorvallen trends, waarschuwt voor mogelijke risico’s en vertelt hij interessante anekdotes. Deze editie leest u verder over Emerald, het nieuwe, futuristische tankstation van MultiEnergy en het convenienceconcept Go van Delek. Met gepaste trots kunnen wij melden dat het abonneebestand van Pompshop dit jaar niet alleen constant is gebleven, maar zelfs licht is gestegen. Wij danken u voor dit in ons gestelde vertrouwen en verzekeren u er ook volgend jaar alles aan te doen u duidelijk en op ter zake kundige wijze te informeren! 2010 zal ongetwijfeld weer een dynamisch jaar worden. Wij wensen u veel succes. Namens het gehele Pompshop-team, Jos Tourné Account manager jos.tourne@lakerveld.nl

Jiri Hartog Hoofdredacteur jiri.hartog@lakerveld.nl

POMPSHOP DECEMBER 2009

3


COLOFON 25e jaargang, nr. 12, december 2009 Pompshop, onafhankelijk vakblad voor tankstations en carwashbedrijven. Bevat officiële mededelingen van BOVAG Tankstations. Website: www.pompshop.com Hoofdredacteur: Jiri Hartog, tel.: 0174-389 697, e-mail: jiri.hartog@lakerveld.nl Eindredactie: Astrid Marquenie, Gerben J. Sas Vormgeving: Timmy de Jong

Kwaliteit op spectaculaire wijze In Pijnacker-Nootdorp heeft MultiEnergy vorige maand het futuristische tankstation ‘Emerald’ geopend. Toen het exploitatiebedrijf hiervoor in 2007 de concessie verwierf, werd als eis meegegeven dat het station géén standaard diende te zijn. Dit is gelukt. Emerald is een strak, ruimtelijk vormgegeven tankstation, met als meest opvallende punten een waterval, dubbele luifel en het eerste Wild Bean Café van BP in een DODO-locatie.

10

Fotografie: Marco Zuijdwijk, Joeri van der Kloet Vaste medewerkers: Thorsten Bakker, Dirk Bosman, Dirk Diepenhorst, Martijn van der Drift, Marinus Klaasse, Peter Molenaar, Mirjam Mos, Hugo Schrameyer, Saskia Smulders, Maaike Tindemans Omslag: Delek Benelux (advertentie, foto Joeri van der Kloet) Advertenties: Jos Tourné, tel.: 0174-389 681, tel.mobiel: 06-12 973 240, fax: 0174-315 002, e-mail: jos.tourne@lakerveld.nl Mediaorder: Ronald Romijn, tel.: 0174-389 682, fax: 0174-315 002, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl Sonja Bruin, tel.: 0174-389 683, fax 0174-315 002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel.: 0174-315 000, fax: 0174-315 001 e-mail: klantenservice@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel.: 0174-389 693, fax 0174-315 002, e-mail: distributie@lakerveld.nl Pompshop verschijnt maandelijks. Een abonnement kost € 57,50 per jaar, inclusief btw. Losse nummers € 7, inclusief btw, exclusief verzendkosten. Abonnementen kunnen op elk moment ingaan en worden na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd. Collectieve abonnementen op aanvraag, tel.: 0174-389693. Uitgave: Pompshop is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD Wateringen. Turfschipper 53, 2292 JC Wateringen. tel. 0174-315000, fax 0174-315001, website: www.lakerveld.nl Uitgever/directeur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd abonnementen: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Research: Pauline Montfoort

‘Go is compleet nieuw convenienceconcept’ Delek Benelux heeft een nieuwe shopformule voor haar tankstations ontwikkeld. ‘Go’ is de naam van het concept, en de claim ‘the fresh way’ verwijst niet alleen naar de verse producten in de shop. ‘Fresh’ staat ook voor een andere manier van ondernemen, met daarbij de nadruk op servicegerichtheid en klantvriendelijkheid. Vanaf volgend jaar is de bakery uit het concept voor Texaco-retailers ook stand alone beschikbaar.

12

‘Het gaat om de geldstromen’ Wat is de waarde van een tankstation? En hoe bepaal je deze? Er wordt veel zin en onzin beweerd over de waardebepaling van tankstations en ook worden begrippen door elkaar gebruikt. Toon Ligtenberg van Ligtenberg Advies & Bemiddeling uit Bussum geeft in Pompshop zijn visie op dit onderwerp. “Boekhouding biedt géén grondslag voor het bepalen van de waarde van een bedrijf.”

36 En verder...

ISSN 0922-8896 Copyright © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

Agenda 7 ‘Bij AVIA investeer je in je eigen merk’ 14 Column De Peilput 17 Ter Plaatse: Hans Mennink uit Winterswijk 18 Blikveld 22 BOVAG nieuws 28 Pomppanel 31

Spic & Span Voorvallen Opening van Zaken Buitenland Brandstofvolumes Adressen binnen handbereik... Brandstofprijzen

33 35 38 40 41 42 50

5

POMPSHOP december 2009

Persoonsgegevens: Pompshop legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar 0174-389693.

Pompshop Nieuws met onder meer: Out-of-Home event verplaatst naar april 7 Tankstation De Lucht omgekleurd naar BP 8 Aldipress start ‘charmeoffensief’ met SMART 9


Pompshop

al 25 jaar

op eenzame hoogte... Voor u ligt alweer de laatste Pompshop van 2009. Een mooi moment om alvast vooruit te kijken naar 2010. Op deze pagina ziet u onze verschijningsdata voor 2010 staan.

Daar springen in ieder geval twee edities uit. De maart-editie staat in het teken van de beurs Out-of-Home event 2010 en de tweede, die eind juni verschijnt, draagt een apart boekje met zich mee. Deze speciale uitgave heeft als insteek: 25 jaar Pompshop. Hierover later meer. De beurseditie van Out-of-Home event/Tankstation & Carwashtechniek verschijnt op 26 maart aanstaande. Beursexposanten die adverteren, krijgen automatisch de ruimte om hun beursdeelname meer uit te lichten. U krijgt dan ook GRATIS redactionele ruimte ter grootte van de advertentie die u plaatst. Wilt u meer uit uw beursdeelname halen, neem dan contact met ons op en informeer naar uw mogelijkheden. Begin volgend jaar krijgt u daar nog een aparte mailing over.

U, als relatie van Pompshop, kunt in dat speciale boekje ook terugblikken of voornamelijk vooruitkijken, middels deze advertorials. U kunt een keuze maken uit 3 advertorialpakketten.

Verschijningsdata 2010

1 29 januari 2010 

2 26 februari 2010

3 26 maart 2010 - Beurseditie Out of Home

+ TabakMag. 1

Event/Tankstation Techniek + TabakMag. 2

4 23 april 2010

5 28 mei 2010 

6 25 juni 2010 - incl. speciaal boekje 25 jaar

+ TabakMag. 3

Pompshop 7/8 16 juli 2010 POMPSHOP DECEMBER 2009

9 3 september 2010 

+ TabakMag. 3

10 1 oktober 2010 11 5 november 2010 

+ TabakMag. 5

12 10 december 2010 

+ TabakMag. 6

6

Komend jaar verschijnt Pompshop voor het 25e jaar. En dat het tankstationkanaal een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt, lijkt ons een understatement. Als er één branche is geweest die het out-ofhomekanaal op de kaart heeft gezet... en dit nog steeds doet! Voor heel veel bedrijven is het tankstationkanaal, naast het supermarktkanaal, één van de belangrijkste afzetkanalen. Pompshop geldt al die jaren als hét onafhankelijke kwaliteitsblad voor de tankstation- en carwashbranche. En op die 25 jaar ontwikkeling willen we graag terug kijken. Maar dat kan natuurlijk niet zonder u. In een speciaal boekje (A-5 formaat 17x24 cm) dat tegelijkertijd met editie 6 op 25 juni verschijnt, blikken we terug op de beginperiode tot en met nu. In het boekje zullen wij naast eigen redactionele artikelen ook advertorials plaatsen.

Pakket 1: 2 pagina’s incl. 2 fc afbeeldingen, ongeveer 500 woorden _ 650,Pakket 2: 3 pagina’s incl. 2 fc afbeeldingen, ongeveer 800 woorden _ 900,Bij deze 2 pakketten levert u de tekst en afbeeldingen zelf aan, opmaak wordt door Uitgeverij Lakerveld verzorgd.

Pakket 3: 4 pagina’s incl. 3 fc afbeeldingen, ongeveer 1150 woorden _ 1400,Bij dit pakket krijgt u volledige redactionele ondersteuning, opmaak wordt door Uitgeverij Lakerveld verzorgd. Als u vindt dat u in dit naslagwerk niet mag ontbreken, neem dan contact met ons op. Jos Tourné, afd. verkoop Tel.: +31(0)174-389681 Tel. mobiel: +31(0)612973240 E-mail: jos.tourne@lakerveld.nl


AGENDA Selectie van de geplande beurzen/shopplaza/conferenties op het gebied van servicestations, carwash, convenience en brandstof. Het overzicht is gebaseerd op de door de organisatoren verstrekte gegevens; voor eventuele onjuiste vermeldingen kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld. Men doet er verstandig aan zich van tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de beursorganisaties of hun vertegenwoordiging.

Automechanika Shanghai 9 t/m 11 december 2009 Shanghai New International Expo Centre Tel. (070) 311 41 80 E-mail info@netherlands.messefrankfurt.com Internet www.automechanikashanghai.com Shop Plaza 18 maart 2010 Claus Event Center, Hoofddorp Tel. (010) 282 92 11 E-mail info@tankenwassenshoppen.nl Internet www.shopplaza2010.nl Snackingo, The Benelux snacking & fastservice event 28 en 29 maart 2010 Brussels Expo hal 4 Tel. +32 (0) 562 130 32 E-mail info@snackingo.com Internet www.snackingo.com Tankstation & Carwashtechniek Out-of-home event 11 t/m 13 april 2010 Expo Haarlemmermeer Tel. (0172) 470 627 E-mail info@tankstationencarwashtechniek.nl Internet www.tankstationencarwashtechniek.nl

nieuws Out-of-Home event verplaatst naar april VIJFHUIZEN – Het Out-of-Home event vindt niet in februari, maar van 11 t/m 13 april 2010 plaats. Ook Tankstation & Carwashtechniek verhuist naar deze nieuwe datum. ‘Unieke omstandigheden’ nopen de organisatie de beurs twee maanden uit te stellen. “De afgelopen periode hebben wij benut om deelnemers te informeren over de editie van 2010. Onze plannen en de stappen die we in aanloop naar de tweede editie hebben gezet, worden zonder meer goed ontvangen”, verklaart organisator Erik van den Broek van Out-of-Home Event B.V. “We merken wel dat het traject naar een definitieve inschrijving bij veel partijen ongewoon traag verloopt. De omstandigheden zijn dan ook uniek. De economische omstandigheden leiden tot een zeer afwachtende houding en bij negentig procent van de fabrikanten vragen de bijzondere ontwikkelingen in het supermarktkanaal alle aandacht. Denk hierbij aan de overname van Super de Boer door Jumbo en wisselingen in inkooporganisaties.

Hierdoor ligt de prioriteit even niet bij outof-home. Ook zijn er veel verschuivingen bij individuele deelnemers.Tegelijkertijd merken we dat partijen vol plannen voor 2010 zitten en iedereen enthousiast is over de ontwikkeling die het event doormaakt. Daarom hebben we besloten het Out-of-Home event te verplaatsen naar 11, 12 en 13 april. We houden zo de regie in handen en dit geeft ons net dat beetje extra tijd. Alle deelnemers konden zich vinden in ons besluit, we zijn hierdoor geen exposant kwijtgeraakt. Ook Tankstation & CarwashTechniek vindt op deze nieuwe data plaats. De inschrijvingen voor deze beurs verliep wel vlot en overtrof zelfs onze verwachtingen!”

Nieuwe post- en pakketdienst in grensstreek EMLICHHEIM (D) – Vorige maand is Grenspostadres.nl van start gegaan, een nieuwe post- en pakketdienst voor in België of Duitsland wonende Nederlanders. Zij kunnen bij tankstations net over de grens in Nederland hun brieven en pakjes ophalen. De initiatiefnemers zoeken nog 20 tankstations dichtbij de grens met België. “Een schap van één meter breed dat niet eens in de winkel zelf maar ook achteraf kan staan, is voldoende om aan Grenspostadres.nl deel te kunnen nemen”, vertelt Dolf Houwing van Grenspostadres.nl. Hij en Helena Hoekstra zijn per 1 november deze dienst begonnen, aangezien zij naar Duitsland waren verhuisd en merkten dat de bezorging van post en pakketjes vanuit Nederland te wensen overliet. “De postbezorging vanuit Nederland is een minpunt wanneer je in België of Duitsland woont”, zegt Houwing. “Ook in diverse fora op in-

Service Station, Shop & Car Wash 9 t/m 12 mei 2010 Brussels Expo, hal 4 Tel. +32 (0) 279 027 47 E-mail info@service-station.be Internet www.service-station.be

7

POMPSHOP DECEMBER 2009

Helena Hoekstra van Grenspostadres.nl.

ternet wordt geklaagd over lange bezorgtijden, hoge posttarieven en webwinkels die geen pakjes naar het buitenland sturen.” Daarom zijn Hoekstra en Houwing Grenspostadres.nl gestart. Post en pakjes worden naar het gewenste postadres bij een tankstation en soms een winkel gestuurd, waar deze kunnen worden opgehaald. “Een simpele oplossing voor een lastig probleem”, aldus Hoekstra. “Langs de grens met Duitsland hebben wij inmiddels 30 servicepunten gevonden. Voor de grens met België willen wij per 1 februari beginnen en hiervoor zoeken wij nog 20 tankstations. De vergoeding voor brievenpost bedraagt 0,25 euro en voor een pakje 0,75 euro. De clou is dat tankstations klanten over de vloer krijgen die er anders niet kwamen. Dankzij ons systeem met een pasje en een barcode werkt het bovendien snel en simpel, en komt er weinig administratieve rompslomp bij kijken.”


nieuws SoftCare met flair ZOETERMEER - WashTec brengt een gelimiteerde serie van de roll-over EVO-R op de markt. Hierbij zijn zes verschillende designs beschikbaar: Graffiti Rosa, Graffiti Blauw, Carwash by WashTec, Technics, Bavaria en Aquarium. Ook kan ervoor worden gekozen het bedrijfslogo op het volledige front van de machine te laten aanbrengen. Natuurlijk is deze machine uit de SoftCare-generatie leverbaar met SofTecs, washoogte tot 2,90 meter, wielwasborstels met ingebouwde hogedruk en nog veel andere opties.

Graffiti Blauw van WashTec.

Nieuwe opzet voor Shop Plaza ROTTERDAM – De komende editie van Shop Plaza op 18 maart 2010 zal anders van opzet zijn dan de eerdere twee keren dat het evenement werd georganiseerd. Niet alleen is er voor een nieuwe locatie gekozen – Claus Event Center in Hoofddorp – ook staat de dag in het teken van netwerken en informeren. “Belangrijkste reden voor deze wisseling in locatie is de sfeer die we met Shop Plaza willen creëren”, verklaart organisator Karin Vink van TWS. “We gaan er nog meer een echte ondernemersdag van maken, waar informatie en netwerken centraal staan. De dag wordt in drie delen opgesplitst. Het ochtendgedeelte is speciaal voor ondernemers, op basis van inschrijving, en er is een zapcongres. We zullen in circa anderhalf uur tijd zes onderwerpen

de revue laten passeren, waarbij de nadruk ligt op het thema ‘Op ontdekkingsreis’. In de middag is de gehele branche welkom, waarvoor ondernemers, bedrijfsleiders, clusters, oliemaatschappijen, adviseurs en fabrikanten worden uitgenodigd. Er zijn verschillende zalen, waar de categorieën worden gepresenteerd. Ook hier ligt de nadruk op informatie en inspiratie. Wat kunnen de ondernemers het komende jaar verwachten van de fabrikanten, wat is hun schapvisie,

welke acties zijn er en hoe kunnen we samen meer geld op de winkelvloer verdienen? Aansluitend zal er ’s avonds een netwerkborrel zijn, waar ondernemers met een hapje en drankje kunnen bijpraten. De deelnemende fabrikanten zijn hier ook natuurlijk van harte welkom. Bekende onderdelen, zoals de website met de ShopGame, de uitreiking van de awards en de innovaties blijven uiteraard aanwezig.”

Tankstation De Lucht omgekleurd naar BP BRUCHEM - Tankstation De Lucht aan de A2 bij Zaltbommel is begin deze maand omgekleurd van Shell naar BP. “We zijn erg blij dat De Lucht voor BP kiest”, zegt Anneke Scholtes van BP Nederland. General manager Clemens van Hulten van De Lucht licht toe: “Samen met BP maken wij ons sterk voor een optimale dienstverlening. Naast onze bestaande services, zoals het service-uurtje, gratis mobiel internet, ba-

kery en de Tip Top Toiletten, kunnen onze klanten voortaan ook profiteren van de producten van BP. Zo kunnen onze klanten sinds deze 2 december BP Ultimate tanken, de schone en zuinige brandstof van BP. Bo-

vendien kunnen klanten FreeBees sparen.” De Lucht is één van de oudste en bekendste verzorgingsplaatsen van Nederland. Het tankstation heeft zo’n 100.000 passanten per dag.

Q8 Eigenblok winnaar Scorecard 2009

POMPSHOP DECEMBER 2009

ROTTERDAM – Het Q8-tankstation ‘Eigenblok’ aan de A15 bij Rumpt is winnaar geworden van het Unilever Petrol Scorecard Event 2009. In de Euromast in Rotterdam kreeg de familie Van Burk vorige maand de eerste prijs uitgereikt. Elk jaar reikt Unilever deze prijs uit aan de ‘zo optimaal presterende’ zelfstandige dealers, waarbij Q8 Eigenblok deze keer als beste uit de bus kwam. Op de tweede plaats eindigde Shell De Wetering uit Utrecht, gevolgd door Esso Tolboom uit Barneveld op de derde plaats. Het was de

8

achtste editie van het Scorecard-programma van Unilever, dat tot doel heeft samen met ondernemers meer omzet te genereren. Hiertoe wordt tweemaal per jaar bij tankstations gecontroleerd in hoeverre zij een aantal punten uitvoeren, zoals het schoon en gevuld houden van de OLA-vriezer, het goed

zichtbaar ophangen van de OLA-prijskaart en of de merken Lipton Ice Tea en Bifi netjes worden gepresenteerd. Hierna worden de resultaten met ondernemers besproken, om zo gezamenlijk groei in de verschillende categorieën te realiseren.


nieuws Aldipress start ‘charmeoffensief’ met SMART UTRECHT - Aldipress gaat in januari van start met Aldipress SMART Business, een nieuw, basic tijdschriftenconcept voor tankstations. Doel is het voor pomphouders aantrekkelijker te maken tijdschriften te verkopen. Aldipress geeft 25 procent marge, levert één keer per week, maar verlangt geen verkoop van tijdschriften anders dan het SMART-assortiment in de shop. Account manager petrol Willy van de Braak van tijdschriftendistributeur Aldipress is nauw bij de ontwikkeling van ‘Aldipress SMART Business’ betrokken, zoals het nieuwe concept heet. “We zijn er al geruime tijd terug mee begonnen, omdat wij signaleerden dat nogal wat retailers tijdschriften een complexe categorie vonden. De marges werden als te laag beschouwd, terwijl er veel handling tegenover stond. Met de introductie van SMART willen wij de tijdschriftencategorie vereenvoudigen en het rendement ervan verbeteren. Wij bieden dit vrijblijvend aan; het staat ondernemers vrij er wel of niet gebruik van te maken.” Aldipress start het concept met ingang van januari, voor de duur van in principe twee jaar. Bij voldoende deelnemers en een succesvol verloop zal het concept worden gecontinueerd.

25 procent marge SMART is bedoeld voor tankstations die jaarlijks maximaal 7.500 euro tijdschriftenomzet hebben bij Aldipress. Volgens Van de Braak gaat het hiermee om circa 60 procent van de Aldipress-verkooppunten in het tankstationkanaal. “We zagen dat vooral aan de kostenkant in de keten besparingen kunnen worden behaald. Daarom hebben wij voor vereen-

voudiging gekozen. Afnemers verkopen de top-30 van onze titels, en wanneer gewenst kunnen hieraan ook erotiektitels worden toegevoegd. Deze top-30 is een smal, maar tegelijkertijd voor een brede groep consumenten toegankelijk assortiment, dat full faced in een schap van één meter breed wordt gepresenteerd. Ondersteuning door middel van schapstroken, rubriekstickers, schapdividers en een schappenplan zorgen voor een optimale presentatie van de tijdschriften. Eventueel vrijgekomen meters kunnen dus aan andere producten worden besteed.” De vereenvoudiging zit met name in de beperking van het aantal distributeurs. Want wie voor SMART kiest, kiest ook voor uitsluitend het lectuurassortiment van Aldipress. “Dit heeft minder leveringskosten en handling door het personeel op de winkelvloer tot gevolg”, aldus Van de Braak. “De kosten worden verder gedrukt door wekelijks eenmaal leveren en de verwachting is dat door dit heldere, kleine schap vergeten of foutieve retouren tot het verleden gaan behoren. Het zal ook niet meer gebeuren dat niet-verkochte tijdschriften naar de verkeerde distributeur worden gestuurd.” Klap op de vuurpijl is dat Aldipress de marge van gemiddeld 18 naar 25 procent verhoogt.

BREDA - Alle deelnemers aan het Rocks’-spaarprogramma hebben vorige maand een nieuwe Texaco- of Super de Boer-pas ontvangen. Zowel Texaco als Super de Boer hebben nu hun eigen klantenkaart, die door houders ervan bij beide bedrijven te gebruiken is. wezen. Voor elke 220 gespaarde Rocks’punten krijgen deelnemers letterlijk een cheque ter waarde van vijf euro in handen, in de vorm van het Rocks’ Vijfje. Het succes van het Rocks’-programma zit hem ook in de ruime inwisselmogelijkheden van deze Vijfjes, bij onder meer Scapino, Blokker, Music Store, Halfords of voor één van de vele dagattracties.”

Het kabinet is akkoord gegaan met de conclusies en aanbevelingen van de MDW-werkgroep. Volgend jaar wordt een start gemaakt om gemeentes en provincies te stimuleren hun beleid aan te passen met als voornaamste doel het aantal stations aan niet-rijkswegen te vergroten. De besluitvorming rond het hoofdwegennet nadert het einde. Een deel van de voorgestelde maatregelen, zoals het opheffen van het reclameverbod, het verbod op onbemande benzinestations en de assortimentsvoorschriften, wordt naar verwachting per 1 januari 2000 ingevoerd. ‘Meer pompen langs kleine wegen’, Pompshop december 1999.

9

POMPSHOP DECEMBER 2009

Texaco zegt hiermee aan te willen geven dat het loyaliteitssysteem echt onderdeel uitmaakt van de formule. Het spaarsysteem blijft in grote lijnen gelijk. Nieuw in het programma is het sparen van Rocks’punten in de tankshop, bij elke besteding van 2,50 euro. Door de kaart na ontvangst via de website www.gotexaco. nl te registreren, slaan kaarthouders de gespaarde punten voortaan online op. Hierdoor gaan deze bij verlies, diefstal of breuk van de kaart dus niet verloren. Volgens brand manager Jérôme De Bruyker van Delek ligt de kracht van het programma in de uiteindelijke beloning voor het sparen: “Wij geloven in dit loyaliteitsprogramma, met name omdat het in de loop der jaren al zijn kracht heeft be-

Van de Braak verwacht dat winkeliers met het SMART-concept door omzetgroei van Aldipress ongeveer de helft van de te vervallen omzet van andere distributeurs zullen compenseren. “Dit is een bescheiden inschatting. Maar belangrijker is dat op een beperkte omzet het rendement sterk verbetert! Onze buitendienst heeft de beschikking over een rekenmodel. Hiermee wordt voor tankshopondernemers op maat berekend welke rendementsverbeteringen zij met SMART kunnen realiseren.” Van de Braak verwacht niet dat petrolondernemers met het concept enorme omzetstijgingen zullen realiseren. “Het gaat tenslotte om niet zo hoge omzetten en de vaste kosten blijven. Wel biedt het de ondernemers een hoger rendement op de productgroep en voor Aldipress kan het concept kostenneutraal worden uitgevoerd. Zie het als een charmeoffensief en een positief advies aan de ondernemer! Met dit initiatief wil Aldipress het tankshopkanaal een positieve impuls geven. De wensen van retailers zijn bij de ontwikkeling van het concept centraal gesteld. Dat de eerste reacties uit de markt positief zijn, vervult ons met gepaste trots!”

10 jaar geleden

Nieuwe Rocks’-klantenkaart

Charmeoffensief


opening vlaggenschip in Pijnacker-Nootdorp

Kwaliteit op

spectaculaire

POMPSHOP DECEMBER 2009

MultiEnergy heeft vorige maand in Pijnacker-Nootdorp het futuristische tankstation ‘Emerald’ geopend. Toen het exploitatiebedrijf hiervoor in 2007 de concessie verwierf, werd als eis meegegeven dat het station géén standaard diende te zijn. Dit is gelukt. Emerald is een strak, ruimtelijk vormgegeven tankstation, met als meest opvallende punten een waterval, dubbele luifel en het eerste Wild Bean Café van BP in een DODO-locatie.

Hoewel de fonkelnieuwe parel in de kroon van MultiEnergy in vijf maanden tijd is gebouwd, nam de aanloopperiode voor de bouw langere tijd in beslag. Nadat MultiEnergy in 2007 de concessie voor deze gewilde locatie aan de N470 tussen de rijkswegen A12 en A13 verwierf, maakte het in Zoeterwoude gevestigde bedrijf vorig jaar mei in Pompshop zijn ambitieuze plannen voor Emerald bekend. Architect Ronnie Kuiper heeft zich laten inspireren door het omliggende kassengebied en de TU Delft en maakte een industrieel vormgegeven en transparant ontwerp. Om binnen de begroting van ‘ettelijke miljoenen’ te blijven, diende MultiEnergy echter enkele knopen door te hakken, zo vertelt directeur Alfons Ramb van het bedrijf. “De begroting was tijdens hoogconjunctuur gemaakt, dus toen de economische crisis toesloeg, hebben we ons moeten afvragen hoe we binnen de kosten konden blijven. Dit is gelukt, zónder in te hoeven boeten aan kwaliteit.”

diesel- en AdBluepompen. De AdBlue-installatie is volledig weggewerkt in het ernaast gelegen pand. Aan de achterkant van het terrein staat een oplaadpaal voor elektrische voertuigen. Voor deze locatie is gekozen omdat het opladen enige tijd duurt. Ramb meldt in verregaande gesprekken te zijn met Fuwell voor het plaatsen van een aardgasvulpunt. De luifel is bijzonder doordat de led-verlichte BP-signing er als het ware ‘dubbel’ onder hangt. Verder is het gebogen karakter van de luifel in andere elementen bij het tankstation doorgevoerd. “We hebben overwogen ook de zijkanten van de luifel met leds te verlichten, maar hiervan hebben we afgezien. We willen tenslotte niet overdrijven.” De kleur van het pand is aubergine/antraciet. Hierover licht Ramb toe: “Even verderop op het industrieterrein bevindt zich een vestiging van ons zusterbedrijf Het Motorhuis. Zij hebben een aubergine gekleurd pand en om de band tussen beide bedrijven te benadrukken, hebben wij voor dezelfde kleur gekozen.”

Dubbele luifel

Wassen

Het voorterrein telt acht opstelplaatsen, in plaats van tien zoals aanvankelijk gepland. Verderop naar links staan twee highspeed-

Emerald is behalve een tankstation ook een wascentrum, want parallel aan de N470 loopt een 35 meter lange Holz-wasstraat. Hierop staat in grote letters de tekst ‘Wascentrum Emerald’ vermeld. Automobilisten die met hun wagen door de wasstraat gaan,

10


Maatschappij

wijze hebben zowel een onbelemmerd uitzicht naar buiten als zicht op de eigen wagen in de spiegels die links in de washal zijn geplaatst. “We hebben ervoor gekozen zonder voorwassen te wassen”, legt Ramb uit. “Met een wasstraat van deze kwaliteit heb ik er alle vertrouwen in dat de wagens er ook dan met een uitstekend wasresultaat uit komen.” De vier door Savona geleverde wasboxen zijn vanaf beide kanten benaderbaar, wat volgens Ramb ook weer de ruimtelijkheid en toegankelijkheid van het complex benadrukt. Verder zijn er twintig stofzuigers, aangedreven door twee cyclonen. Klanten van de wasstraat kunnen hier kosteloos gebruik van maken, anderen na betaling van één euro. De stofzuigers slaan uit energieoogpunt pas aan wanneer er een munt in wordt gegooid of er een auto door de wasstraat gaat.

Scoren MultiEnergy denkt op jaarbasis bij Emerald 7 miljoen liter brandstoffen en 80.000 wassingen te kunnen verkopen. “Het tankstation is op een geweldige locatie gevestigd. Door de aanwezigheid van het industrieterrein Emerald zullen we flink met transportliters kunnen scoren. En naast de huidige woonwijk Emerald, wordt binnenkort nog de nieuwe vinexwijk Koningshof gebouwd. Met tankstation Emerald kunnen we laten zien waar MultiEnergy voor staat, in alle facetten. Zowel aan relaties binnen de branche als aan onze klanten toont Emerald hoe wij op spectaculaire wijze kwaliteit weten te bieden. Natuurlijk zullen niet al onze tankstations zó verrassend zijn, maar ook deze locaties stralen het MultiEnergy-gevoel uit.”

Wild Bean Café Jan Boon (l.) vormt samen met Alfons Ramb de directie van MultiEnergy. Met het toetreden van Boon geeft moederorganisatie Markeur Holding prioriteit aan de optimalisatie en groei van het tankstationnetwerk.

11

POMPSHOP DECEMBER 2009

De shop meet honderd vierkante meter en oogt ruim en modern. “We hebben de strakke uitstraling van de luifel en de buitenkant van het gebouw naar binnen willen halen”, verklaart Ramb. “Ook willen we de shop neerzetten als een ruimte waar mensen met elkaar kunnen afspreken. Hiervoor hebben wij bijvoorbeeld een ruimte ingericht, waar mensen een broodje kunnen eten, koffie drinken en met elkaar praten. De shop is bewust ruimtelijk gehouden, we hebben de vloer niet willen volstoppen.” Blikvanger in de shop is het Wild Bean Café, de eerste in een DODO-tankstation. MultiEnergy huurt een BP-tankstation in Huizen en is dus bekend met de werkwijze van het Wild Bean Café. Ramb hierover: “In Huizen staat een klein format, terwijl in Pijnacker-Nootdorp voor een normaal format is gekozen. We hebben veel vertrouwen in het concept, dat mooi wordt ondersteund met verpakkingen en reclamematerialen. De kwaliteit is zó goed, dat klanten er speciaal naar vragen. Ik verwacht dat BP vanuit haar hoofdkantoor in Capelle regelmatig met bezoekers dit tankstation zal bezichtigen!”


Delek biedt retailers ook stand alone Go Bakery aan

‘Go is een

compleet nieuw

convenienceconcept’ Delek Benelux heeft het voorbije jaar een nieuwe shopformule voor haar tankstations ontwikkeld. Go is de naam van het concept, en de claim ‘the fresh way’ verwijst niet alleen naar de verse producten in de shop. ‘Fresh’ staat ook voor een andere manier van ondernemen, met daarbij de nadruk op servicegerichtheid en klantvriendelijkheid. Vanaf volgend jaar is de bakery uit het concept voor Texaco-retailers ook stand alone beschikbaar.

Bij de tankstations van Texaco vonden consumenten tot voor kort drie shopformules: Star Mart, Star Market en Mini Market. “Deze drie concepten waren afgestemd op tankstations van verschillende grootte”, vertelt brand manager Jérôme De Bruycker van Delek. “Deze namen hadden echter geen body, aangezien er nooit aan branding was gedaan. Alleen voor het merk Texaco was in het verleden actief aan invulling gedaan. Dus als we naar een nieuw merk over zouden stappen, was er geen geschiedenis die we zouden verliezen.”

Bakerstreet Een merk in de shops van Texaco waar consumenten wél bekendheid mee hebben, is de bakeryformule Bakerstreet. “Texaco en Bakerstreet waren één van de eerste in Nederland met een versbelegdconcept”, zegt manager merchandising Benelux Edward Piket van Delek. “De samenwerking tussen Texaco en Bakerstreet is een goede Edward Piket (l.) en Jérôme De Bruycker: “Alles in het concept is geënt op de korte stop onderweg.”

geweest en er waren ook intenties nader tot elkaar te komen. We zijn in gesprek geweest voor een overname van Bakerstreet door Delek. Hiermee zouden wij immers in één keer de benodigde skills en formule van een bakeryconcept in handen krijgen. Deze onderhandelingen zijn echter niet succesvol geweest en wij hebben daarom voor de andere optie gekozen: het ontwikkelen van een eigen concept. Hier is echter wel de nodige tijd in gaan zitten.”

Cross en up sellen Delek richtte een tienhoofdig projectteam op, dat zich bezig ging houden met het bedenken en op poten zetten van een eigen shopformule. Als naam is ‘Go the fresh way’ gekozen, volgens De Bruycker een logische zet. “‘Go’ past perfect in de pay-off van Texaco: ‘Wherever you go, go Texaco’. ‘Fresh’ verwijst niet alleen naar de verse producten in onze bakery’s, maar ook naar een andere mindset en een andere manier van ondernemen. Het concept staat voor vers, caring en klantvriendelijkheid. Deze laatste twee elementen benadrukken wij meer dan anderen, bijvoorbeeld door het verzorgen van trainingen en door conceptueel te denken. Onze medewerkers zijn meer gastheer en –vrouw, wat wordt geaccentueerd door de schorten die zij dragen. Ook dragen alle tankstationmedewerkers dezelfde kleding, of ze nu fuels of broodjes afrekenen. De servicegerichtheid is primair in dit concept. Verder besteden wij veel aandacht aan cross en up sellen. Bijvoorbeeld door klanten te wijzen op een aanbieding of een in prijs hogere variant voor te stellen. Het gaat slechts om kleine bedragen, maar dit geeft de consument een prettig gevoel omdat hij het idee heeft dat er met hem wordt meegedacht.”

POMPSHOP DECEMBER 2009

Donuts Bij drie tankstations in Delft, Ypenburg en Houten begon Delek afgelopen voorjaar met het testen van het nieuwe concept. “Deze drie stations zijn verschillend omdat deze aan de snelweg, provinciale weg en in de bebouwde kom liggen”, verklaart De Bruycker. “We hebben gekeken hoe de formule werkt, welke investeringen voor de rebranding nodig zijn en wat de opbrengsten zijn.” Dit leverde

12


Shop

Texaco staat voor brandstoffen, Go voor convenience.

Cross selling is belangrijk in de formule.

volgens Piket een aantal nuttige lessen op. “Het assortiment zoete koeken en dergelijke van Bakerstreet in Delft was beperkt. Wij hebben dit uitgebreid, onder andere met donuts en chocoladekrakelingen. Hierdoor verdubbelde de omzet van deze productcategorie, ook omdat de ligging ervan bij de koffie is verbeterd. Verder hebben wij vrij snel na de introductie van Go klanten de mogelijkheid geboden ook bij de bakery hun brandstoffen af te rekenen. Hiermee trek je mensen naar de vershoek en genereren wij meer omzet. De klanten moesten aanvankelijk even wennen, maar waren daarna blij met deze service. In Houten hebben wij het impuls- en zoetwarenschap omgedraaid, wat succesvolle resultaten tot gevolg had. Uit klantenonderzoek blijkt dat Go als verfrissend, schoon en onderscheidend wordt ervaren.”

Betere productmix

Test Go Bakery in Harmelen Texaxo-ondernemer Ingrid van Zuylen uit Harmelen heeft de stand alone Go Bakery getest en ze is er erg enthousiast over: “Het is een zinvolle investering geweest in een vernieuwend concept, dat een absolute meerwaarde voor de shop is gebleken. Onze klanten zijn vol lof over de nieuwe look en de broodjesverkoop loopt ook erg vlot.”

Gefaseerd uitrollen “Alles in het concept is geënt op de korte stop onderweg”, vervolgt De Bruycker. “Go is een convenienceformule, die niet beperkt hoeft te blijven tot onze tankstations. Go wordt door ons apart van Texaco

13

POMPSHOP DECEMBER 2009

Elke week meet Delek de resultaten van de drie pilotvestigingen en vergelijkt zij deze met die van vergelijkbare tankstations. “Bij alle drie stations levert Go een hogere omzet op dan daarvoor het geval was”, stelt Piket. “Go heeft een betere productmix. Consumenten kunnen er meer margerijke producten kopen, zoals versbelegde broodjes. Bovendien hebben wij dankzij de opzet van het concept weinig te maken met derving.” Piket en De Bruycker beweren met stelligheid dat Go het beste concept in zijn soort is. Laatstgenoemde legt uit: “Go is compleet nieuw vergeleken met andere, traditionele formules. Delek is tenslotte in eerste instantie een retailer, die een andere insteek hanteert dan anderen.” De nadruk in de formule ligt duidelijk op de bakery, het koelversschap en verse koffie. Achter de counter staat een barista koffiemachine, waar voor klanten ter plekke een verse espresso of cappuccino wordt bereid. Wie snel koffie wil, kan terecht bij de Lavazza-apparaten.

gebrand. Op de totem op het voorterrein krijgt het merk een even grote plaats als dat van het al honderd jaar oude Texaco. Hierdoor zal het de consument duidelijk worden dat Texaco naar brandstoffen verwijst en Go voor convenience staat.” Piket besluit met de plannen voor volgend jaar: “Voor het einde van dit jaar zullen alle Bakerstreet-bakery’s in onze shops zijn gerebrand naar Go Bakery en vanaf 2010 zullen we Go ‘the fresh way’ gefaseerd gaan uitrollen naar zoveel mogelijk COCO-, CORO- en RORO-locaties. Go Bakery bieden we ook stand alone aan onze CORO- en RORO-retailers aan.”


Nieuwe koers is ingezet

‘Bij AVIA

investeer je in

POMPSHOP DECEMBER 2009

AVIA Nederland heeft haar strategie voor de komende vijf à tien jaar vastgesteld. Aan de hand van een ieder jaar op te stellen operationeel plan bepaalt de vereniging vervolgens hoe de doelstellingen concreet moeten worden gerealiseerd. Voor directeur Ron de Reuver staat vast dat AVIA sterker zal worden gepositioneerd, het netwerk ‘substantieel’ dient te worden uitgebreid en dat vanuit de organisatie in Soest ‘alles wat voordeel oplevert’ centraal zal worden uitgevoerd.

Ron de Reuver: “ De vrijblijvendheid is weg.”

14


Maatschappij

je eigen merk’ In de mei-editie van dit jaar viel in Pompshop te lezen dat AVIA Nederland doende was een nieuwe koers uit te zetten. “De brandstoffenmarkt is volop in beweging. Om in de toekomst bij de besten te horen, is het daarom nu nodig de bakens te verzetten”, zo verklaarde Ron de Reuver in het betreffende artikel. PricewaterhouseCoopers werd door AVIA als ‘professionele outsider’ bij het traject betrokken. “Dit bleek erg nuttig te zijn, want zij wisten gevoeligheden bloot te leggen zónder daarbij de doelen uit het hoog te verliezen.” Inmiddels is het businessplan door de ledenvergadering goedgekeurd. “Daarmee is op directieniveau overeenstemming bereikt over de richting waar we heen willen”, zegt De Reuver. “Nu zijn wij bezig met het afronden van het operationele plan voor 2010, waarin staat hoe de doelstellingen concreet moeten worden bereikt. Dit zal ieder jaar weer opnieuw gebeuren.”

Landelijke bekendheid Volgens de AVIA-directeur is het uniek dat zes zelfstandige bedrijven op een dergelijke manier planmatig de toekomst in willen gaan. “Er waren altijd wel gezamenlijke doelstellingen, maar nu zijn deze uitgebreid, duidelijk opgeschreven en iedereen heeft zich eraan gecommitteerd. De vrijblijvendheid is weg, wat voor sommigen misschien even wennen is.” Wat de leden van AVIA Nederland nu gezamenlijk hebben afgesproken, is hoe de strategie voor de komende vijf à tien jaar eruit moet komen te zien. Over de inhoud van de nieuwe visie zegt De Reuver: “We willen ons huidige netwerk van 225 tankstations substantieel uitbreiden met landelijke dekking. In het noorden van het land zitten we bijvoorbeeld ‘dun’. Daar is verbetering mogelijk, hoewel er natuurlijk wel minder mensen wonen dan in andere delen van het land. Deze uitbreiding willen wij realiseren door te investeren in kwaliteit. Wij geloven er heilig in dat het in de huidige Nederlandse retailmarkt alleen mogelijk is je positie te verbeteren, door voor kwaliteit te kiezen. Dus is een sterkere positionering van het AVIA-merk onvermijdelijk. Door het inzetten van goed voorbereide communicatie- en promotieprogramma’s moet AVIA een grotere landelijke bekendheid krijgen. Ons doel is aantrekkelijker voor de consument te worden, waardoor deze AVIA eerder weet te vinden.”

Centralisering

Meetbaar De doelstellingen van AVIA voor de komende jaren zijn volgens De Reuver ‘ambitieus’ en ‘smart’. “Dit laatste staat voor ‘specifiek’, ‘meetbaar’, ‘acceptabel’, ‘realistisch’ en ‘tijdsgebonden’. Met ‘specifiek’ bedoel ik ‘wie, wat en waarom’, ‘acceptabel’ staat voor het draagvlak en met ‘realistisch’ wordt de haalbaarheid bedoeld. Onder de noemer ‘tijdsgebonden’ valt het start- en eindtijdstip”, legt De Reuver uit. “Vooral de ‘m’ van ‘meetbaar’ is in dit verband van belang. We zullen nadrukkelijk onze progressie meten en de resultaten objectief en transparant evalueren. Immers, ons primaire doel is om de strategische positie van onze leden in de toekomstige markt te versterken!”

Leden van AVIA Nederland AVIA Nederland is de handelsnaam van Coöperatie Avia Nederland U.A. De vereniging telt nu zes zelfstandige leden, die samen in totaal goed zijn voor 225 tankstations. In Europa is AVIA actief in 14 landen en de AVIA-vlag wappert inmiddels op meer dan 3.000 tankstations. De leden van AVIA Nederland zijn: • Achilles Brandstoffen Maatschappij B.V. • Marees & Kistemaker B.V. • Smeets & Geelen B.V. • Van der Sluijs Retail B.V. • Vollenhoven Olie B.V. • Weghorst - Oliko Retail B.V. Als het aan AVIA ligt, wordt dit rijtje op korte termijn uitgebreid met nieuwe namen. “Door nóg meer te kunnen bieden, willen wij als vereniging aantrekkelijk zijn voor andere zelfstandige handelaren”, stelt Ron de Reuver. “Er is nog een aantal grote en middelgrote handelaren in de markt, dat nog een strategische keuze moet maken. De markt verandert constant en van tijd tot tijd moet je je daaraan aanpassen. Ga je zelf door met de bijbehorende lusten en lasten of sluit je je aan bij een club, waar de voordelen van schaalgrootte zich uitbetalen en waar je investeert in je ‘eigen’ merk?”

15

POMPSHOP DECEMBER 2009

Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie is het voornemen efficiënter te opereren en zo kostenbesparingen te realiseren. “We willen alles wat mogelijk is centraliseren”, aldus De Reuver. “We gaan bijvoorbeeld onze inkoopkracht nog meer bundelen. Nu al worden smeermiddelen en pompequipment gezamenlijk ingekocht, en straks moet dat ook voor de aanschaf van shopartikelen, motorbrandstoffen, carwash en aanverwante zaken gebeuren. Ook gaan we centrale onderhoudsafspraken maken en IT-zaken samenvoegen. De centrale inkoopfunctie komt in het hoofdkantoor in Soest te liggen, in samenhang waarmee de organisatie zal worden

geprofessionaliseerd en uitgebreid.” De Reuver benadrukt dat deze centralisering ‘beslist geen bureacratisering’ tot gevolg zal hebben. “We zullen geen oliemaatschappij worden! We staan erom bekend dat we dichtbij onze afnemers staan, en blijven dus uitgaan van wat een goede dealer nodig heeft: persoonlijke ondersteuning met hulpmiddelen als een loyaltyprogramma en shop-, carwash- en andere ontzorgingsconcepten.”


UNIEKE KANS * T E M N E M A S N -I L L A 0 0 0 5. 4 VANAF € ! N IO T A T S L U V S A G D R A A N E E S A ORANGEG ION EN HET MILIEU!

NKSTAT VOL GAS WINVESTEREN IN JE TA

OrangeGas bied binnen het totaalconcept een unieke kans om samen met ons een aardgasvulstation te realiseren op uw tankstation! Kijk maar:

• Aantrekkelijk aardgascontract • Ondersteuning subsidieaanvraag en vergunningen (o.a. landelijke TAB2 regeling) • Exploitatie samen met OrangeGas • Snelle realisatie • Gezamenlijke winstmarge van € 0,24/kg! • Inclusief service en onderhoud • Marketingondersteuning bij klantenwerving

NU MET KANS OP

2 JAAR GRATIS RIJDEN IN EEN VOLKSWAGEN

Sluit je aan bij OrangeGas voor de landelijke TAB2 subsidieregeling en realiseer je eigen aardgasvulpunt voor € 130.000 all in*. Onder alle nieuwe OrangeGas deelnemers, locaties waar subsidie is toegewezen, wordt 2 jaar gratis rijden in een Passat Variant CNG verloot.

PASSAT VARIANT

orangegas.nl *na aftrek subsidie TAB2 regeling


DE PEILPUT

Een geolied

2010

Kerst 1962. Het behoeft geen betoog dat de A2 na twaalf uur ’s nachts doodstil was. Als zoon van de baas had ik het voordeel dat alles wat er aan feestdagen te vieren was, voor mij niet telde. Dus Pasen, Pinksteren, Koninginnedag en sinterklaasavond bestonden niet. Als kers op de taart bleven dan de nachtdiensten van Kerst en Oud en Nieuw over.

Omdat mijn vrienden rond de kerstdagen vrij waren, vonden die het wel hip om die nachten op een benzinestation door te brengen. Hartenjagend en luisterend naar Radio Luxemburg kwamen we de eerste paar uur wel door, maar daarna hadden we behoefte aan wat actie.

Take off Op elk servicestation was er een rolmat. Een van metaal vervaardigde mat voorzien van nietgelagerde zwenkwielen. Deze werden met regenachtig weer gebruikt. Je kon daar met je rug op gaan liggen en je op die manier onder een voertuig trekken, om een uitlaat met ijzerdraad te stabiliseren of andere werkzaamheden uit te voeren. Maar ik dwaal af. Om een uur of drie ’s nachts zetten we mijn Opel Olympia (bouwjaar 1954) op de snelweg. De rolmat er met 20 meter vlaggenlijn er aan vast gemaakt. Ik ben op de rolmat gaan zitten en heb de bewuste vriend de consignes gegeven: A) niet remmen; B) geen verlichting; en C) we draaien over Abcoude. De rest van de vrienden bleven achter bij het benzinestation en waren getuige van the take off.

Minzaam zwaaien Ik kwam al snel tot de conclusie dat 70 kilometer per uur vrij snel is op een rolmat en dat niet-gelagerde wieltjes bij deze snelheid een vonkenregen veroorzaken. Hoe dan ook, Neil en Armstrong zeurden ook niet over vuur toen ze naar de maan gelanceerd werden. We waren al gevorderd tot de omgeving van Baambrugge toen ik de snelweg lichter zag worden. Er naderde een auto. De verlichting uit die jaren bestond uit een zesvolts-gloeilamp, soms asymmetrisch, dus het bereik was matig. Er waren echter redenen om mij op dat bewuste moment zorgen te maken over de volgende punten. 1. Hadden ze mij gezien? 2. Hoe dronken waren ze? 3. Was het een gezinnetje? 4. Of waren het studenten? Ik ben altijd al een tobberig type geweest. Op al

mijn vragen kreeg ik echter onmiddellijk antwoord, want het voertuig kwam naast me rijden. Ik heb het hoofd vriendelijk gebogen en minzaam naar de reizigers gezwaaid. De bewuste lieden minderden snelheid, parkeerden op de vluchtstrook, deden het licht uit en hielden het voor gezien.

Bittere noodzaak Ik kan me voorstellen dat de passagiers in die bewuste auto er al een kerstdag op hadden zitten en na een copieuze maaltijd, besprenkeld met prachtige jaargangen Bordeaux, de reis naar huis aanvingen. En dan plotseling een vent met een gang van zeventig kilometer per uur over de snelweg zien bewegen terwijl het vuur hem onder zijn zitvlak vandaan spuit. Je denkt in een opwelling: ‘Wat ik zie, dat kan niet, zoveel heb ik niet gedronken. Zou ik iets verkeerd hebben gegeten? Zou die wiet zo’n invloed hebben?’. Je probeert nog heftig met je ogen te knipperen. Maar er komt een moment dat je aan je passagiers moet vragen: ‘Zie jij wat ik zie?’. Een geweldig spel tijdens een autovakantie met kinderen. Maar in het geschetste verhaal bittere noodzaak. Kort en goed, een ieder in het bewuste voertuig had dezelfde abnormale ervaring. Dus parkeren, het licht uit en de contactsleutel veilig opgeborgen. En bij het krieken van de dag naar huis rijden, wierook branden, klankschalenhealing en dan zou het wel weer goed komen. Rest mij u prettige dagen te wensen en een geolied 2010.

17

POMPSHOP DECEMBER 2009

Marinus Klaasse was ruim veertig jaar tankstationondernemer en geeft aan de hand van ronkende anekdotes zijn visie op de benzinebranche. Reageren? m_klaasse@hotmail.com


DE BAAS Naam Functie Leeftijd Gezinssituatie Opleiding Advies aan collega’s 

| | | | | |

Hans Mennink Directeur 45 jaar Getrouwd, een dochter en een zoon Heao commerciële economie “Sluit je aan bij een belangenvereniging.”

Vindt benzinelucht 

|

Lekkerste drank/snack Tv-programma Website Politieke partij 

| | | |

Benzine en Red Bull zijn beide heel belangrijke producten, maar ik vind ze allebei afschuwelijk ruiken!” “Single malt whiskey en geitenkaas van de boerderij van mijn neef.” Twin Peaks Horlogeforum.nl “Ik ben een zwevende kiezer.”

Abonnee Pompshop Vindt Pompshop 

| |

Wat kan beter

|

Ja “Ik vind het een leuk blad, maar de vragen in deze rubriek zijn aan een update toe!”

Hans Mennink uit Winterswijk

‘De overheid is onze groot Het Esso-tankstation van de broers Hans en Henk Mennink ligt pal tegenover het treinstation van Winterswijk. Dankzij deze locatie vervult het een specifieke functie voor reizigers, die ook ’s avonds graag de verlichte shop opzoeken voor een kop koffie, een tijdschrift of een broodje. Het is echter onzeker of de gemeente toestaat dat het station er in de toekomst gevestigd mag blijven.

Het Achterhoekse familiebedrijf Mennink-Veldboom B.V. bestaat uit een taxibedrijf en een tankstation, die beide aan de Stationsstraat in Winterswijk zijn gevestigd. De broers Hans en Henk Mennink leiden de onderneming, waarbij eerstgenoemde zich richt op de tankstationactiviteiten en Henk zich bezighoudt met het personenvervoer. De oorsprong van MenninkVeldboom voert terug tot het begin van de jaren zestig, toen Johan Mennink en Gerrit Veldboom in Winterswijk een garage begonnen met ook een Fina-pomp erbij. “Later namen mijn vader en Gerrit Veldboom het taxibedrijf Walhof over”, vertelt Hans Mennink. “Walhof was al zeventig jaar een bekende naam in de regio, maar de eigenaar was op leeftijd en er waren geen kinderen die het bedrijf wilden overnemen. Walhof was gevestigd op onze huidige locatie. Er stond een ouderwets Esso-stoeppompje, waarbij in de garage een bel ging rinkelen als een auto over het koord reed.”

POMPSHOP december 2009

Toetreden Als zoon van een pomphouder was Mennink gewend aan te pakken en bekend met de nononsensementaliteit die bij het ondernemerschap hoort. “Ik wist niet beter dan lange uren te maken”, legt hij uit. “Na het behalen van mijn heao-diploma midden jaren tachtig besloot ik in het familiebedrijf te gaan werken. Ik had ook andere kanten op kunnen gaan, maar een familiebedrijf is toch iets speciaals en dat laat je niet zomaar los. Mijn broer Henk was al langer bij het taxibedrijf betrokken en in 1991 traden wij samen toe tot de firma. Mijn vader trok zich terug, wat een voorwaarde van onze kant was. Het was immers voor iedereen beter wanneer de zittende partij geen bemoeienis met het bedrijf meer had.” Gedurende de jaren heeft Mennink-Veldboom een flinke groei doorgemaakt. Er werken nu in totaal 81 mensen, de oude Fina-pomp is weggesaneerd en aan de Stationsstraat zijn nu een uitgebreid fullservice Esso-tankstation en het taxibedrijf gevestigd.

18

Esso “Wanneer ik terugblik, zijn de mijlpalen tot nu toe de overstap naar self service in 1980 - hiermee waren wij één van de eerste in de regio - en elke keer dat wij contractbesprekingen hebben gevoerd”, stelt Mennink. “Toen wij alleen nog een Fina-pomp hadden, zei mijn moeder altijd: ‘Fina ruikt prima, maar Esso stinkt zo!’. Dat terwijl wij nu alleen het merk Esso voeren! Op deze locatie is Esso altijd onze leverancier geweest en we zien haar als een goede partner. Het merk bepaalt in hoge mate het rendement van een tankstation. Eind volgend jaar loopt ons contract af, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat wij met Esso doorgaan. Wij zullen op een zakelijke manier bekijken wie de beste papieren heeft.” Over de introductie van de premiumbrandstof energy Supreme is Mennink in principe positief. “Het is alleen best jammer dat dit zo laat gebeurt. Als je de markt als eerste met een premiumbrandstof betreedt, heb je er ook het meeste voordeel van. Er is een groep automobilisten voor wie de hogere prijs geen bezwaar is de tank met energy Supreme vol te gooien. Daarom draagt de introductie van dit product natuurlijk bij aan de winstgevendheid van het bedrijf.”

Accijnzen In de omgeving van de Stationsstraat zijn een BP- en twee Aviastations gevestigd. “In Winterswijk werden al flinke kortingen aan de pomp gegeven, maar de prijzenslag is nog heviger geworden


TER PLAATSE

HET STATION Naam Eigenaar Exploitatie Merk Plaats Lid Branchevereniging Aantal personeelsleden Aantal vestigingen Aantal opstelplaatsen Afzet Extra activiteiten 

| | | | | | | | | | |

Oppervlakte shop Hardlopers in shop Shoptip 

| | |

Uitbreidingsplannen Openingstijden 

| |

Mennink-Veldboom Service B.V. Hans en Henk Mennink Zelf Esso Winterswijk BETA 14 1 7 4,5 miljoen liter Kiala, Grenspostadres, verkoop toegangskaarten, wasbox, staatsloten, OV-shop 170 m2 “Marlboro natuurlijk.” “Creëer een prettige sfeer, iets wat op verschillende manieren valt te bewerkstelligen.” “Als een tweede tankstation voorbijkomt, zullen we dat niet nalaten.” Ma. t/m vr. 6.00-23.00 uur, za. 7.00-23.00 uur en zo. 8.00-23.00 uur

ootste concurrent’ sinds even verderop ook een onbemand Amigo-station erbij is gekomen. Wij geven 8 cent korting op benzine en 7 cent op diesel. Wij geloven dat er prijsverschil mag zitten tussen bemande en onbemande tankstations. In onze prijzen is bijvoorbeeld ook het spaarsysteem van Esso inbegrepen. Wel merken wij dat sinds de komst van Amigo onze afzet enigszins is gedaald. Een bepaalde groep automobilisten is toch gevoelig voor de perceptie goedkoop te tanken. Onze belangrijkste concurrent is echter de overheid. Wanneer zij de accijnzen verhoogt, dreunt dit zeker in de grensstreek dermate door in de afzet dat hier geen concurrerend tankstation tegenop kan.” Een uitbreiding naar alternatieve brandstoffen, zoals aardgas, valt de komende tijd niet te verwachten. Mennink: “CNG heeft onze aandacht, maar het zal voorlopig bij ‘willen’ blijven. Het aantal bedrijven in deze regio dat met zijn vloot op aardgas wil overstappen, is niet groot. Waar bijvoorbeeld in Rotterdam een duidelijk beleid ten aanzien van nieuwe brandstoffen wordt gevoerd, ontbreekt het hier op het platteland aan wil en daadkracht.”

Pal tegenover het tankstation ligt het treinstation.

Unheimisch Hoewel de laatste grote verbouwing van zo’n tien jaar geleden terug dateert, maakt de shop nog altijd een moderne, verzorgde en vooral ruime indruk. “We hebben al vroeg het belang van een goede shop ingezien”, zegt Mennink. “Onlangs hebben wij de winkel uitgebreid met wat extra meters. Hier hebben wij een aantal zitjes geplaatst, er is een zeer uitgebreide tijdschriftenpresentatie en we presenteren er geschenkartikelen. Omdat het treinstation geen lectuurwinkel heeft en de restauratie ’s avonds vroeg sluit, krijgen wij hier veel reizigers over de vloer. ’s Avonds is het treinstation donker en unheimisch, terwijl mensen hier veilig en goed verlicht kunnen zitten onder het genot van een kop koffie, een broodje of een tijdschrift. Nu de shop weer een update nodig heeft, zullen wij een margerijke productgroep als geschenkartikelen meer ruimte geven. Ook willen wij een betere presentatie van gekoelde dranken, zuivel en voorverpakte broodjes en sandwiches.”

Traffic

Mennink verwacht dat de introductie van de premiumbrandstof energy Supreme tot een verbeterd rendement zal leiden.

19

POMPSHOP december 2009

Sinds een jaar verkoopt Mennink ook staatsloten. Hierover vertelt hij: “De test liep tot september dit jaar. Eigenlijk hebben wij de doelstellingen van de Staatsloterij niet gehaald, maar omdat de meeste deelnemende tankstations deze niet haalden konden wij toch met de verkoop van de loten doorgaan. Nu gaan we ook meer inspanning plegen staatsloten te verkopen. Er zit niet veel marge op, maar de verkoop ervan vormt een leuke aanvulling.” Bij het tankstation is ook een Kiala-afhaalpunt voor pakketten gevestigd. “Het gaat erom traffic te creëren”, vindt


2,05 m

De SoftCare® Generatie

zijn tijd ver vooruit. SoftCare2 Pro: de nieuwe generatie roll-over machine met de meest uitgebreide technische uitrusting en een schitterend design. NIEUW • Wielborstels voor velgen tot 21” • Roterende dakblaasmond voor perfect droogresultaat • Verbrede inrijbaan voor een spoorbreedte tot 2,05 m • Effectiever wasmateriaal SofTecs2 • Modern design in vier varianten Ware klasse tot in de kleinste details.

WashTec Benelux B.V. Radonstraat 9 2718 SV Zoetermeer Telefoon: +31 (0) 79-368.3720 Fax: +31 (0) 79-368.3725 info@washtec.nl www.washtec.nl

NIEUW


TER PLAATSE

Doordeweeks werken alleen vaste krachten bij het tankstation.

Treinreizigers kunnen hier wat consumeren en op hun trein wachten.

Mennink. “Daarom zijn we eveneens aangesloten bij Grenspostadres.nl. Dit tankstation is een postadres voor in het buitenland woonachtige Nederlanders, die hier hun brieven, post en pakketjes kunnen ophalen. Hiervoor ontvangen wij een kleine vergoeding. Verder verkopen wij toegangskaartjes voor lokale activiteiten, zoals binnenkort een concert van Hans Dulfer of de TMF Roadshow. Verenigingen waarderen dit en bovendien staat onze naam op alle aanplakbiljetten in Winterswijk.”

BETA Het leukste aan zijn werk zegt Mennink het contact met klanten en personeel te vinden. Spontaan vertelt hij ook over de minder leuke kanten van zijn beroep: “Overheden! In 2001 hadden wij de zaak voor een kapitaal verbouwd, toen twee maanden later een ambtenaar op de stoep stond die vertelde dat wij weg moeten. Hierop volgde een lang en duur traject, waarbij verplaatsing van het tankstation er goed uit zag. Toch ketste dit af omdat de gemeente ervoor terugdeinsde schade te vergoeden. Op dit moment ben ik huiverig voor de toekomst van ons bedrijf voor de middellange en lange termijn.” Sinds 2000 is Mennink ook bestuurslid bij BETA, waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor de organisatie van regioavonden. “In november hebben wij verspreid in het land weer een aantal regioavonden georganiseerd, die erg goed zijn bezocht. In Zwolle moesten we vanwege de grote opkomst zelfs uitwijken naar een grotere locatie. Ik vind het belangrijk je aan te sluiten bij een belangenvereniging, of dit nu BOVAG of BETA is. Zeker in moeilijke tijden is het zaak de krachten te bundelen en je stem te laten horen. Ik raad iedere tankstationondernemer dus aan zich bij een belangenvereniging aan te sluiten!”

Geschenkartikelen zijn een margerijke productgroep.

“Er mag prijsverschil zitten tussen bemande en onbemande stations”

21

POMPSHOP december 2009

Al bijna tien jaar is de shop uitgerust met een bakery.


De beste willen zijn en goed geld verdienen?

Dan had je maar

eerder geboren In het laatste boek Outliers van Malcolm Gladwell geeft de Canadese schrijver weer dat alleen hard werken niet de oplossing is tot succes. Laat ik eerst vertellen wat ‘outliers’ betekent. Het is een zelfstandig naamwoord uit het Engels, waarmee een statistische uitzondering wordt aangemerkt. Door Thorsten Bakker In het algemeen houden mensen van levensverhalen, waarbij de held in staat is met een eenvoudige afkomst tegen de klippen op rijk of beroemd te worden. Of allebei natuurlijk. Van krantenjongen tot miljonair of meer Nederlands: van politieagent tot miljonair. “En weer terug”, zou Dirk Scheringa zeggen. De Amerikaanse droom is van alle tijden en komt voor in alle culturen.

IJshockeyspelers

POMPSHOP december 2009

Gladwell heeft gekeken naar het succes van deze eenlingen, die hun omgeving zijn ontstegen en doorgaan om hun droom na te jagen. Stop! Tot zo ver... Gladwell heeft vastgesteld dat wij wel graag willen geloven in de eenling die alles overwint, maar dat er veel meer bij komt kijken om succesvol te zijn. Ik noem maar eens op: de juiste tijd en plaats, het vermogen hard te werken, de juiste economische condities, maar ook om geboren te zijn op de juiste plaats in de juiste tijd. Dit laatste valt soms wel heel erg letterlijk te nemen: de beste ijshockeyspelers uit Canada en de Verenigde Staten zijn allemaal geboren in de maanden januari, februari en maart en ook de beste advocaten hebben

22

allemaal dezelfde achtergrond. Maar mislukkingen hebben ook eenzelfde achtergrond. Piloten vanuit een bepaalde cultuur zullen veel meer ongelukken meemaken omdat zij de Engelse taal niet genoeg machtig zijn, er een sterke hiërarchische bemanningsopbouw is - de captain heeft altijd gelijk - en waar beleefdheid en de nadruk op omgangsvormen de sleutel vormen tot communicatie.

Silicon Valley Bill Gates en Steve Jobs, de stichters van Microsoft en Apple, zijn succesvol geworden omdat zij op de juiste tijd en plaats waren. Ze hadden de mogelijkheid om onbeperkte computertijd te claimen en te kunnen programmeren op de mainframe van hun universiteit. Computers waren in opkomst, ze zijn beide intelligent en waren niet te beroerd om hard te werken. Gates en Jobs programmeerden meer dan 10.000 uur: dat zijn meer dan 416 dagen van 24 uur. Ook waren zij aanwezig in Silicon Valley, een omgeving die rijp was voor de inzet van de computer. In Nederland hebben we dergelijke tijdvakken en personen ook gezien: de opkomst van de commerciële televisie, de gouden tijd van Ajax en Dirk Scheringa, om maar een bekende van de laatste tijd te noemen.

Goed toeven Als ik naar de huidige tijd en toekomst van de tankstations kijk, kan ik zeggen dat de jaren negentig wel de beste jaren waren. In Nederland waren er in 1983 nog zo’n 9.000 tankstations; in 2005 waren het er nog maar 4.300. Dat komt allereerst door de invoering van de milieuregels. Tankstations konden hun milieuprobleem bij het Subat stallen, die dan de grond schoonmaakte. Het bij Subat aangemelde tankstation moest dan wel definitief sluiten en de eigenaar mocht niet meer zijn betrokken bij de exploitatie van een tankstation. De overblijvende tankstations werden groter in volume en hadden de tijd mee. Het wagenpark groeide in dezelfde periode tot 7,3 miljoen vandaag de dag. Omdat het verbruik per


blikveld

moeten worden! auto daalde, bleef de afzet stabiel. De overblijvende tankstations hebben hiervan in de jaren negentig geprofiteerd. Er moest wel zwaar worden geïnvesteerd in milieubeschermende zaken, zoals een vloeistofdichte vloer, maar ondernemers gebruikten deze mogelijkheid meteen om waar dat kon een grote shop neer te zetten. Want alcohol verkopen mocht nog en supermarkten waren ‘s avonds nog niet open. Dus een grote shop was de grote geldmaker. Ook werd de consumentenkorting teruggebracht naar nul, wat echt in de portemonnee werd gevoeld. De oostelijke en zuidelijke pomphouders zuchtten dan wel onder de gevolgen van het kwartje van Kok, maar toch vonden de meeste exploitanten dat het goed toeven was in die jaren. De huren van tankstations waren meestal gebaseerd op vergoedingen per liter, dus een beetje exploitant werd gewoon een beetje vermogend door die niet-voorziene shopopbrengsten.

Getroffen De generatie pomphouders die rond 1999 voor het eerst begon, had het vanaf het begin stukken minder. Had je in 1983 al voor 150.000 euro een stoeppomp, in 1999 moest je voor de investering van een tankstation exclusief grond circa 1,1 miljoen euro neertellen. Ook hier zie je weer een generatieverschil: die van 1990 heeft het goed gedaan, de nieuwkomers van 2000 hebben het veel zwaarder. Werden de moeilijkheden nog gedekt door de winsten op de voorraden met de steeds maar stijgende olieprijzen, door de komst van onbemande tankstations onder het merk Tango en een andere kortingenstructuur werd de ondernemer direct in zijn beurs getroffen. De liters namen niet meer spectaculair toe, de kortingen aan de pomp werden generaal 5 cent, de alcohol mocht niet meer in de shop worden verkocht en de spaarpunten raakten ook een beetje uit de gratie.

Dynamisch profiel Vandaag zitten we weer in een tussenfase en is het wachten op de volgende stroom van innovaties. Voor mij is Shell een innovator en een ‘outlier’. Van de buitenkant bekeken lijkt het erop dat Shell vond dat de exploitanten niet meer ‘oliemensen’ moesten zijn, maar echte detaillisten. Er werden mensen uit de detailhandel geworven, getest en ingezet om meerdere

Voor mij is Shell een innovator en ‘outlier’

windeieren te leggen omdat zij deze een goed en doordacht imago heeft gegeven. Ook de verbinding van het merk met Ferrari is slim. Waar de grootste oliemaatschappij van Nederland wel eens schade heeft opgelopen door het voortouw te nemen (geen zegels meer), moeten we nu concluderen dat Shell in deze moeilijke markt een duidelijk dynamisch profiel heeft neergezet. Shell staat voor mij in de Nederlandse markt als ‘outlier’ te boek. Wie volgt? Of liever gezegd: wie pakt de handschoen op om zich verder geïntegreerd te ontwikkelen en die winnaar te worden?

In de rubriek Blikveld geeft Thorsten Bakker zijn visie op de ontwikkelingen in de oliebranche en zaken die voor pomphouders van belang zijn. Hij is directeur van OranjePoort BV. Reageren? Mail naar tbakker@oranjepoort.nl

23

POMPSHOP december 2009

verkooppunten tegelijkertijd te runnen. Zij krijgen strikte performancecontracten opgelegd en worden beginnend twee jaar, daarna vijf jaar gebonden aan de groep stations die zij leiden. Shell heeft deze nieuwkomers ingebed in een vernieuwend bonussysteem met checks and balances en een marketingbeleid dat een mix is van bewezen zekerheden. Denk aan spaaracties voor auto’s. Verder voert Shell agressieve reclamecampagnes: ‘Ergens anders goedkoper? Shell betaalt u het verschil terug’. De vernieuwing van brandstofsoorten lijkt Shell ook geen

Malcolm Gladwell.


OPENING BP EMERALD

Delfgauw een lust voor het oog! Op donderdag 19 november 2009 is op feestelijke

enige voorbehandeling van het personeel perfect

wijze het BP station Emerald in Delfgauw geopend.

schoon. De kwaliteit van de wasbeurt is hierdoor zeer

Dit onder architectuur gebouwde BP tankstation

constant van een hoog niveau en is onafhankelijk van

met een HOLZ wasstraat van 35 meter is een

de kwaliteit van de voorwassing.

nieuwe showroom voor de wasstraattechniek van ACE Carwash Systems.

Naast de komplete RVS Express wasstraat beschikt deze locatie over maar liefst 18 stofzuigerplekken en een viertal wasboxen. Duurzaamheid staat in een hoog vaandel op deze locatie. De uitgebreide waterrecycling en waterbehandeling installatie staat garant voor duurzaam gebruik van water. De stofzuiginstallatie is uitgerust met frequentieregelaars en alle motoren worden gestart met softstarters, waardoor efficiënt met energie wordt omgegaan.

ACE Carwash Systems Inmiddels heeft ACE Carwash Systems op meer dan

De strak geïnstalleerde wasstraat is opgebouwd volgens het express concept. Na de inweekzone volgt een hoge druk zone om de auto van grof vuil te ontdoen. In de borstelzone wordt de auto met de bekende textielstroken van Holz optimaal gewassen om vervolgens in wax/polish zone te worden voorzien

70 locaties in Nederland, diverse locaties in België en diverse locaties in Engeland al meer dan 120 wasstraten geplaatst van het Duitse merk HOLZ en het Amerikaanse merk PECO. Dit jaar zullen nog twee vestigingen worden gerealiseerd door ACE waarvan de 13de vestiging van ANAC in Borsbeek (België) en bij Shell de Wetering in Utrecht. Vorige

van een beschermende laag. Na de droging kan de

maand zijn de eerste opdrachten al weer binnen-

klant gratis gebruik maken van het grote stofzuiger-

gekomen voor het nieuwe jaar, en zal ACE zijn

plein. Dit model HOLZ wasstraat is de zogenaamde

eerste hydraulische PECO wasstraat neerzetten in

express wasstraat. De machine wast de auto zonder

Heesch en een HOLZ wasstraat in Den Bosch.


ACE Carwash Systems Bouwen Onderhouden En meer...

WIJ BOUWEN PECO POETS- EN WASSTRATEN PECO is een Amerikaans klasse merk dat van oorsprong komt uit de omgeving van Detroit. Daar waar de automobielbranche is groot geworden, ontstond ook een markt voor auto’s wassen. PECO behoort inmiddels tot de grootste innovatieve bedrijven in de Amerikaanse autowas markt en komt nu ook in Nederland met een totaal nieuw product; de Poetsstraat. ACE Carwash Systems vertegenwoordigt al ruim 10 jaar in Nederland, dit hoogwaardige merk.

ACE Carwash Systems BV Gouwzeestraat 11 1382 KD Weesp

Tel.: +31(0) 294 49 15 67 E-mail: info@ace-europe.nl www.ace-europe.nl


Wij feliciteren MultiEnergy met dit fr

Ook wij vonden het een eer mee te werken aa Project- en adviesbureau Willem de Wildt

WdW


raaie station “Emerald” in Pijnacker.

an één van de mooiste stations van Nederland.

Oisterwijk

013-528 33 27

www.savona.nl


BOVAG leden besparen geld bij inkoopvereniging WITAS Een exclusief voordeeltje voor leden van

BOVAG Tankstations heeft voor u met WITAS

en ga vervolgens aan de linkerkant van de pa-

BOVAG Tankstations: als lid kunt u bij de

afgesproken dat u als lid van onze afdeling ook

gina naar ‘WITAS’. We zijn benieuwd naar uw

Duitse WITAS Webshop producten met kor-

kunt inkopen tegen dezelfde kortingsvoorwaar-

reactie!

ting bestellen. Het enige dat u moet doen, is u

den als de leden van het Duitse BTG Minden,

eenmalig aanmelden bij WITAS. Daarna kunt u

dat scheelt u bij veel

voortaan zelf online producten aanschaffen via

producten 5 tot 10 pro-

de webwinkel van WITAS.

cent op het aankoopbedrag. Er geldt geen

Wat is WITAS?

minimumafname.

WITAS is de ledenwinkel van BTG Minden, een van de Duitse brancheverenigingen waarmee

Hoe meld ik mij aan

BOVAG Tankstations regelmatig collegiaal

bij WITAS?

overlegt. WITAS is alleen voor ondernemers

U dient zich eenma-

en verkoopt producten die in de tankstation-

lig aan te melden bij

en carwashbranche worden gebruikt. Denk

WITAS. Op de BOVAG

daarbij aan zeep, handdoekjes, jerrycans en

website leggen we u uit

dieselhandschoenen. Maar ook carwashtoe-

hoe u dat kunt doen. Ga

behoren zoals hogedrukslangen, sproeikoppen

naar www.tankstations.

voor spuitlansen en zelfs complete stofzuigers.

nl, klik op ‘Producten’

POMPSHOP december 2009

Nieuwe Partner in Business: G4S Cash Services Sinds kort is BOVAG Tankstations een Part-

gen op cashmanagementgebied. Zo lanceerde

vergroten van de veiligheid op hun tanksta-

ner in Business rijker: G4S Cash Services.

het bedrijf dit voorjaar de Sentinel, een apparaat

tions”, zegt manager Jan Bessembinders

G4S Cash Services staat gelijk aan veilig

dat contant geld veilig bewaart en wisselgeld

tevreden.

omgaan met contant geld. Niet alleen op

teruggeeft aan klanten – zonder dat iemand bij

Leden van BOVAG Tankstations hebben

het gebied van geld- en waardetransport,

de voorraad kan. Hiermee worden de risico’s

inmiddels kennisgemaakt met de mensen

maar ook op locaties zelf waar contant geld

op een overval beperkt en kan interne fraude

achter G4S Cash Services tijdens de jaar-

voorhanden is, zoals het tankstation. G4S

worden voorkomen. “Ik ga ervan uit dat G4S

vergadering op 2 december.

Cash Services biedt namelijk totaaloplossin-

Cash Services onze leden kan bijstaan in het

28


BOVAG nieuws is informatie van BOVAG Tankstations

BOVAG nieuws

LPG: geen risicoanalyse meer, maar gewone afstanden

verschijnt onder de verantwoordelijkheid van BOVAG en bevat informatie en berichten

Afgelopen maand hebben BOVAG en BETA geza-

tions met een doorzet groter dan 1.500 m3 resul-

menlijk een infosessie over LPG verzorgd. Tijdens

teren in zeer vergelijkbare afstanden. De grootste

deze bijeenkomst hebben we onder meer verteld

tankstations in Nederland hebben een doorzet van

dat voor ondernemers die per jaar meer dan 1.500

circa 1.700 m3 per jaar, terwijl de voorgeschreven

m3 LPG verkopen, de verplichte QRA (kwantitatieve

veiligheidsafstanden van REVI volstaan voor LPG-

risicoanalyse) is komen te vervallen. Gebleken is

tankstations met een doorzet van 3.000 m3 per jaar.

namelijk dat QRA’s voor verschillende LPG-tanksta-

Hieruit volgt dat uw gemeente u geen maximum-

voor leden.

doorzet meer kan voorschrijven wanneer u aan de strengste afstandcriteria van 1.000 m3 of meer voldoet. BOVAG is tevreden dat het Ministerie van VROM op dit punt ondernemers tegemoet

komt.

Het

scheelt allereerst administratieve lasten. Jan Bessembinders: “Daarnaast kunnen alle LPGtankstations nu voldoen aan vaste afstanden in plaats van een QRA uit te voeren. Dat is wel zo overzichtelijk.” Heeft u vragen over LPG? Neem dan contact op met het secretariaat.

Postadres secretariaat: postbus 1100, 3980 DC Bunnik T 030 659 54 03 E tankstations@bovag.nl

BOVAG Ledenadvies: T 030 659 53 00 Op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur bereikbaar voor leden

Hofleveranciers: Het beste advies tegen gereduceerd tarief. F.J. Waterman T 0341 25 23 69 L. Dalhuisen T 0578 64 20 91

Partners in Business: Bovemij Verzekeringen T 0900 268 36 45 Extendas T 074 259 15 43 Finace Service Center T 0800 FSCINFO Gilbarco Veeder-Root T +32 (0)4 379 34 13 IRI Nederland T 0418 57 08 00 Pompkracht T 033 422 80 00 SFA T 040 248 70 15 Ballast Nedam IPM T 0345 63 92 50

En, wat vindt u van BOVAG? BOVAG is een vereniging van en voor ondernemers. We

nog, wat BOVAG aan haar dienstverlening kan doen om

horen dan ook graag wat u van ons vindt en hoe wij

het leden nog meer naar de zin te maken. De leden

onszelf in het voordeel van onze leden kunnen verbe-

van BOVAG Tankstations hebben de vragenlijst voor de

teren. Die wens hebben we onder meer vastgelegd in

jaarlijkse ledenpeiling inmiddels weer ontvangen. Help

de BOVAG Ledenpeiling. Hiermee vragen we onze le-

mee om BOVAG te verbeteren en vul hem in!

den jaarlijks hoe ze over BOVAG denken en,belangrijker

G4S Cash Services T 0900-4472274


WashTec Chemie

ShineTecs

maakt schoon, vernieuwt, beschermt

NIEUW • Sterk geconcentreerde polymeer, gebaseerd op het gepatenteerde Acrylionic™ • Zorgt voor een hoogglanzend oppervlak na elke wasbeurt • Beschermt de lak tegen o.a. zure regen en kleurvervaging • Milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar, geen huidirritatie • Bruikbaar in vrijwel elk merk autowasinstallatie

Voertuigoppervlak

Beschermende film, met waterafstotend effect

WashTec Benelux B.V. Radonstraat 9 2718 SV Zoetermeer Telefoon: +31 (0) 79-368.3720 Fax: +31 (0) 79-368.3725 info@washtec.nl www.washtec.nl

WinstWinst- en en verliesrekening verliesrekening Periodieke controle Perodieke consultancy Periodieke verslaggeving Persoonlijke training Gebruikersvriendelijkheid Zeer concurrerende prijsstelling Inclusief salarisadministratie RESULTAAT

v v v v v v v

40 jaar betrouwbaarheid

EK Williams Nederland BV is al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner op het gebied van administratieve begeleiding, financieel- en fiscaal advies en accountancy. Onder de naam EKW I-report bieden wij een verzameling uiterst moderne, elkaar aanvullende toepassingen aan. Het systeem is uitermate gebruikersvriendelijk en biedt u als ondernemer alle ondersteuning voor uw financiële administratie. U kunt het steeds -naar behoefte- uitbreiden met nieuwe programmatuur waardoor u tijd en geld zult besparen. Zo kunt u de dagstaten ophalen uit BP-Rap en FuelPos, lokaal krediettransacties inlezen of inbrengen en factureren en bieden wij verder financiële koppelingen met meerdere E.K. voorraadpakketten. Na afsluiting van de financiële periode worden de gegevens naar onze servers gestuurd en kunt u binnen enkele seconden over uw Operating Statement beschikken. Hierbij verloopt alle communicatie met onze servers uiteraard via beveiligde verbindingen die aan de hoogste eisen voldoen. Vraag vrijblijvend informatie aan via info@ekw.nl of vul het internetformulier in via www.ekw.nl. Uw aanvraag wordt beloond met een USB-stick met daarop voorgeïnstalleerd de digitale EKW-kalender voor uw PC.

Williams Nederland B.V. Zijpendaalseweg 59 6814 CD Arnhem Tel: 026 - 3537 870 Fax: 026 - 3537 850 Internet: www.ekw.nl Email: info@ekw.nl


POMPPANEL

De dagen in december zijn kort en over het algemeen nemen de criminele activiteiten bij tankstations in deze tijd toe. Merkt het Pomppanel ook iets van deze algemene trend en nemen ondernemers nu uitgebreidere maatregelen dan normaal? “Ja, wij merken inderdaad dat de criminaliteit in de maanden december en januari toeneemt bij ons pompstation. Inbraken zijn bij ons in de buurt schering en inslag”, vertelt bedrijfsleider Rijk Zandsteeg van Esso De Stroet in Lunteren. Hij vervolgt: “In de laatste maand van het oude en de eerste maand van het nieuwe jaar krijgen wij vaker te maken met verdachte transacties.” Zandsteeg denkt de oorzaak te weten waarom er in december en januari meer criminaliteit is in en bij tankstations. “Het zijn dure maanden. Dat geldt ook voor de periode net voor de zomervakantie. Er zitten dan aardig wat mensen in geldnood, denk ik.” Om crimineel gedrag zoveel mogelijk te voorkomen volgen Zandsteeg en zijn medewerkers nauwgezet de veiligheidsprocedures. “Ook letten we extra op verdachte personen en auto’s. Als we het

niet vertrouwen, schrijven we kentekens op.” Harry ten Voorde is retail manager bij Weghorst Avia. Dit bedrijf heeft elf locaties in en rond Enschede in eigen beheer. “Het klopt inderdaad dat in december en januari criminele activiteiten bij onze tankstations toenemen. De overvallen op onze stations vonden telkens in deze maanden plaats. Het komt denk ik doordat mensen door de dure decembermaand in geldnood zitten. Wij wijzen onze medewerkers erop dat ze dan iets attenter moeten zijn dan normaal. Wij schrijven ook kentekens van verdachte auto’s op. Vanzelfsprekend worden de veiligheidsprocedures bij ons zeer nauwgezet gevolgd en is tijdens trainingen van medewerkers ruime aandacht voor veiligheid en waakzaamheid.”

“We letten extra op verdachte personen en auto’s”

IPM

Wij helpen u op weg

Ballast Nedam IPM: Gespecialiseerd in aardgasvulstations De marges op brandstoffen staan onder druk. Efficiency is steeds belangrijker. Uw station moet zich onderscheiden in een markt die in toenemende mate vraagt om schone en duurzame brandstoffen.

Ballast Nedam IPM ✆ 0345 - 639 250

Wij geloven in aardgas op weg naar groengas. Dat is dichterbij dan u denkt. Met onze kennis en jarenlange ervaring in de bouw van tankstations, realiseren wij een netwerk van aardgasvulstations op maat.

www.bnipm.nl

U wilt uw assortiment uitbreiden met aardgas? Wij maken uw tankstation klaar voor de toekomst en nemen u graag alle zorg uit handen. Geïntegreerd en efficiënt.


SPIC & SPAN

‘Alles professioneel aanpakken’

Naam Johan Kok, eigenaar van Kok Carwash en Kok Tankstations, met locaties in Harderwijk, Ermelo, Veenendaal en Bemmel.

Vervanging of nieuw “In 2004 hebben we dit Esso-station aan de Hoofdweg in Harderwijk overgenomen. Er stond een roll-over van Christ, maar ik wilde uitbreiden naar een wascentrum met wasstraat. Hiervoor hebben we de aanwezige autoshowroom als het ware in tweeën verdeeld. Aan de ene kant ons nieuwe woonhuis en daarnaast het wascentrum. Die hebben we dit voorjaar geopend, waaronder ook een overdekte stofzuigerhal waar autowasklanten gratis kunnen stofzuigen. Ik vind het belangrijk met carwash voldoende wascapaciteit te hebben, beleving te bieden en een betere persoonlijke service aan de klant te geven. Door vrijblijvend advies te geven, schaft 70 tot 75 procent van de aangesproken klanten het meest uitgebreide programma aan.” Merk “Na met verschillende partijen te hebben gesproken, is mijn keuze op Christ gevallen. Bij deze fabrikant had ik het beste gevoel.” Type “Dit is de eerste Hybride Express hydraulisch aangedreven kettingwasstraat in Nederland. De lengte van de kettingbaan bedraagt 30 meter. We zijn geen Bob Autowas, maar de auto’s komen er net zo schoon gewassen uit! Ons motto is: ‘Brandschoon op weg’. Het poetsportaal wrijft aan het eind de wax en polish nog eens extra goed in. Het eindresultaat is echt geweldig!” Aantal wassingen “We verwachten met de wasstraat op jaarbasis 35.000 wassingen te kunnen doen. Met de vier doe-het-zelfwasboxen erbij gerekend, komen we op 45.000 uit. We zijn erg tevreden zo door te kunnen groeien. Mijn vrouw Thea is het creatieve brein achter verschillende promoties. Zo hebben we nep-bekeuringen verspreid, waarmee klanten als sanctie vier euro korting op het polish-programma krijgen! Ook hebben we bijvoorbeeld op woensdag Ladies Day, wat een goed initiatief is om meer vrouwelijke klanten aan te trekken. Laatst hadden we op één dag ruim vijftig vrouwen als klant.” Het belang van carwash “We hebben vier tankstations, waarvan twee onbemand en twee met shop. In Harderwijk kunnen klanten hun auto wassen en hebben we een uitgebreide Délifrance Lunchroom staan. Ik ben ervan overtuigd dat je je als ondernemer tussen al het onbemande geweld moet onderscheiden. Dit doen wij door het bieden van broodjes van topkwaliteit, een supergoede wassing met gratis stofzuigen, een goede prijsstelling aan de pomp en service aan de klant te verlenen. Broodjes, tankstation en carwash: je moet het allemaal professioneel benaderen!”

33

POMPSHOP DECEMBER 2009

De rubriek ‘Spic & Span’ portretteert ondernemers die onlangs een nieuwe carwash-installatie in gebruik hebben genomen. Zij vertellen waarom voor een merk en type is gekozen, welke kansen zij in de markt zien en wat hun uitgangspunten hierbij zijn.


Let op! Uw huidige deurwaarder is te duur! Wij rekenen géén extra kosten, ook niet wanneer het aanmanen niet succesvol blijkt te zijn! De doorrijder ontvangt binnen 48 uur een aanmaning van de gerechtsdeurwaarder Onbeperkt online melding maken van doorrijders en kloppers voor slechts € 50 per jaar!

Bezoek onze website www. benzinedeurwaarder.nl Dé specialist in de aanpak van doorrijders en kloppers


Voorvallen

Het ongeluk

stond in de hoek‌ In onze verzekeringspraktijk komen we veel verschillende soorten schades tegen, waarbij wij ervoor zorgen dat na het voorvallen van een schade het bedrijf weer snel up en running is. Laatst werden wij in een weekend gebeld met een schademelding dat brand was uitgebroken in een tankstation; nu eens geen inbraakschade! Door Patrick Wilbrink De exploitant in kwestie kreeg een alarmmelding van zijn zaak en ging poolshoogte nemen. Aangekomen zag hij een rookontwikkeling, waarvan hij dacht dat deze door de mistgenerator werd veroorzaakt en dat er dus wel een inbraakpoging zou zijn geweest. Het ging echter om een andere, bijzondere schade: een frisdrankenautomaat was door kortsluiting gaan branden en het zag ernaar uit dat de schade wel mee zou gaan vallen. Helaas: nadat schade-expertise was uitgevoerd, ging het toch om een veel grotere schade dan gedacht. Niet alleen de frisdrankenautomaat was kapot; het gehele pand was beschadigd door rook- en roetschade en ook de totale goederenvoorraad was onverkoopbaar geworden. Nadat alle rook was opgetrokken, bleek bovendien ook het plafond dermate te zijn aangetast dat het complete dak diende te worden vervangen. De gevolgen laten zich raden. De brandverzekering werd op alle dekkingen aangesproken: de brandschade van de inventaris, de brandschade aan het pand en de stilstand van het bedrijf werd op de bedrijfsschade geclaimd. Totale schadepost: enkele tonnen!

Niet lichtzinnig Bij schades als deze is het belangrijk zo snel mogelijk een expert in te schakelen, zodat de afwikkeling en het herstellen van de schade kan starten. Telkens weer blijkt ook hoe belangrijk het is om voor de vaststelling van de verzekerde bedragen goed en kritisch te kijken naar de hoogte daarvan. Juist vanwege onze ruime ervaring op dit gebied, adviseren wij exploitanten goed naar de te verzekeren belangen te kijken en er zeker niet lichtzinnig mee om te gaan. Zo attenderen wij onze relaties er jaarlijks op of er nog aanpassingen nodig zijn van de verzekerde bedragen of dat er nog wijzigingen rond het tankstation hebben plaatsgevonden. Denk

aan uitbreidingen van het station, personeelsmutaties, omzetwijzigingen en dergelijke. Ook in persoonlijke contacten met exploitanten wordt hierop gewezen. Er is namelijk niets vervelender dan na een schade te moeten constateren dat er wijzigingen rondom het tankstation zijn geweest die niet bekend waren, waardoor geen of een beperkte uitkering volgt.

Snel in actie Ook onderverzekering is altijd een gevoelig onderwerp; zowel voor de exploitant als voor ons. Terwijl de oplossing relatief eenvoudig kan zijn door bijvoorbeeld de wijzigingen direct door te geven of ter voorkoming van onderverzekering een deskundigentaxatie te laten uitvoeren. Met het aan de hand hiervan opgestelde taxatierapport kan de verzekering goed worden ingericht. Afwikkeling van een schade vindt dan plaats aan de hand van dat taxatierapport en door de deskundigentaxatie speelt onderverzekering geen rol. Terug naar de schade zelf: deze liep goed af doordat alle bij de brand betrokken partijen snel in actie zijn gekomen. Mede dankzij de gezamenlijke inspanningen en het verstrekken van voorschotten opende het tankstation binnen twee maanden zijn deuren weer.

Patrick Wilbrink is commercieel-directeur bij makelaar in verzekeringen Van Ginkel & Co uit Rotterdam. Op basis van zijn vele contacten in de tankstationbranche signaleert hij elk kwartaal in Voorvallen trends, waarschuwt voor mogelijke risico’s en vertelt interessante anekdotes. Reageren? P.Wilbrink@vanGinkel.nl

POMPSHOP DECEMBER 2009

35


Toon Ligtenberg over het bepalen van waarde

‘Het gaat om de Wat is de waarde van een tankstation? En hoe bepaal je deze? Er wordt veel zin en onzin beweerd over de waardebepaling van tankstations en ook worden begrippen door elkaar gebruikt. Waar het bij waardebepaling om gaat, is logisch redeneren, een juiste voorstelling van zaken schetsen en heldere uitgangspunten nemen. En het allerbelangrijkste: hanteer economische waarderingsregels en realiseer je dat dé objectieve waarde van een tankstation niet bestaat!

Dit stelt Toon Ligtenberg van Ligtenberg Advies & Bemiddeling uit Bussum. Hij heeft zich geschoold in het waarderen van ondernemingen en mag zich als gevolg hiervan ‘register valuator’ noemen. “Waarderen is een expertise op zich”, stelt Ligtenberg. “Ik ben mij erin gaan specialiseren omdat ik in mijn praktijk te pas en te onpas over waarderingen hoorde praten. Er is geen eenduidige definitie van waardebepalingen. Dat terwijl de discussie over waarde van een tankstation wél het onderwerp is bij onderhandelingen over verkoop, verhuur, uitkoop van dealers, aandelenwisselingen of de bedrijfsoverdracht op de kinderen. Het is dan zaak goed te kijken naar de manier waarop de waardering wordt uitgevoerd. Daarmee voorkom je het vergelijken van appels en peren en vereenvoudig je de discussie. Oliemaatschappijen gebruiken voor het waarderen van tankstations eigen modellen en passen specialistische berekeningen toe. Wanneer je tegenover een andere partij of een bank aan tafel zit, is het dus van belang deze evenwichtig en met de juiste argumenten te woord te kunnen staan.”

POMPSHOP DECEMBER 2009

Veelgemaakte fout “Laat één ding duidelijk zijn”, vervolgt Ligtenberg. “Dé objectieve waarde van een onderneming bestaat niet. Het toekennen van een waarde gebeurt altijd door een mens, een subject, vanuit zijn of haar eigen specifieke kennis en beweegredenen. Waarde is dus een subjectief begrip en is afhankelijk van factoren als mens, plaats, situatie en tijd. Neem de waarde van een glas water. Hier in mijn kantoor in Bussum is deze veel lager dan wanneer we midden in de woestijn zouden zitten.” Een veelgemaakte fout in de tankstationbranche volgens Ligtenberg is dat de waarde van een tankstation op boekhoudkundige grondslag, zoals de rentabiliteitswaarde- of intrinsiekewaardemethode wordt gemaakt. “Te vaak zie ik dit nog gebeuren”, zegt hij. “Boekhouden is een stelsel van afspraken waarin vast is gelegd hoe de verslaglegging dient te gebeuren. Maar boekhouding biedt géén grondslag voor het bepalen van de waarde van een bedrijf. Het eigen vermogen bijvoorbeeld wordt bepaald door onder andere de winst uit het verleden. Deze winst wordt echter weer beïnvloed door rentebetalingen en afschrijvingen, die op zich niets te maken hebben met de waarde van een onderneming. De makelaar hanteert vaak de huurwaardekapitalisatiemethode, een in de onroerendgoedwereld veel toegepaste methode. Het bezwaar hier is dat op basis van de winst- en verliesrekening een soort huur wordt vastgesteld, die met een factor wordt vermenigvuldigd. Er wordt totaal voorbijgegaan aan de dynamiek van de onderneming en bijvoorbeeld de te verwachten investeringen. Oppassen dus.”

36


Bedrijfsvoering

geldstromen’ Toekomstig rendement Waar het volgens Ligtenberg wél om gaat bij het bepalen van de waarde, zijn de geldstromen. “Denk aan inkoop, verkoop, de kosten en investeringen”, somt hij op. “Waarde heeft dus met cashflow te maken en de bepaling ervan dient in elk geval te zijn losgekoppeld van de financiering, want dit zijn twee verschillende componenten. Op de economische balans staan deze ook apart en daarom is het verstandig ze ook bij het bepalen van de waarde van een bedrijf gescheiden te houden.” Een focus op de geldstromen dus, of in de woorden van Ligtenberg: “Kijk naar wat erin gaat en wat eruit vloeit. Ingewikkeld heet dit de ‘Discounted Cashflow Methode’. Grof gezegd is de geldstroom de teller van de breuk en zijn de vermogenskosten, het toekomstig te behalen rendement, de noemer. Hierbij

“De WOZ-waarde is een mengelmoes van normen, prijzen en methoden” is het belangrijk te realiseren dat het gewenste rendement kan variëren. Immers, verschillende ondernemers kunnen een verschillend rendement nastreven. En hoe hoger het risico, hoe meer rendement gevraagd wordt. Dit zijn regels die voor 99 procent van alle bedrijven gelden, en dus niet specifiek van toepassing zijn op alleen de tankstationbranche. Het is een misvatting dat tankstations op een andere wijze zouden worden gewaardeerd. Natuurlijk dien je wel per branche de actuele ontwikkelingen te volgen en deze in de berekeningen mee te nemen. Daarvoor is het wenselijk dat degene die adviseert over de waarde, de branche kent.”

Onzin

Adviseurs Tot slot heeft Ligtenberg nog een advies. “Er is een groot verschil tussen de databases en middelen die oliemaatschappijen en banken tot hun beschikking hebben, en die waarover zelfstandige ondernemers beschikken. Bovendien zijn onderhandelingen voor oliemaatschappijen dagelijkse kost en voor ondernemers niet. Laatstgenoemden maken het maar een zeer beperkt aantal keer tijdens hun loopbaan mee, en dan moet het wel goed gebeuren. Schakel daarom een gekwalificeerd adviseur in. Deze mensen hebben deze kennis wél en weten hoe de processen werken. Voor adviseurs is onderhandelen immers óók dagelijks werk. Ik weet dat veel ondernemers in dit verband naar het kostenplaatje kijken. Door een adviseur in te schakelen is het resultaat een stuk beter, vaak een veelvoud van de kosten. Bovendien zijn dit emotionele zaken voor de ondernemer en kan de adviseur zakelijk blijven en het overzicht behouden.”

Toon Ligtenberg: vroeger en nu Toon Ligtenberg (44) heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie heeft hij voor Esso Benelux onderzoek gedaan naar diesel voor het wegverkeer. Na zijn afstuderen werkte hij vijf jaar bij BOVAG, waar hij verantwoordelijk was voor de aangesloten tankstations. Hierop volgde een periode bij Tamoil Nederland, waar hij zich binnen het management bezighield met business development. Vanuit deze functie begon hij in 2004 met Ligtenberg Advies & Bemiddeling. In 2007 rondde Ligtenberg een postdoctorale opleiding Business Valuation aan de Erasmus Universiteit af. Sinds 2008 staat hij ingeschreven als register valuator en is hij lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

37

POMPSHOP DECEMBER 2009

Voor het bepalen van de WOZ-waarde van een tankstation past de overheid de Real Estate Norm toe, ook wel kortaf REN-methode genoemd. Ligtenberg is zeer kritisch hierover: “Zoals de naam al zegt, is de REN-methode afgeleid van het vastgoed. Er wordt een soort van ‘DCF-achtige’ methode toegepast. Twijfelachtig, want welke rendementseis wordt bijvoorbeeld gebruikt? Ik zou niet blij zijn als de overheid dit voor mij gaat bepalen. Ook worden ‘marktprijzen’ van stations in de berekeningen meegenomen. Een prijs is de uitkomst van onderhandelingen tussen verschillende partijen, dat heeft niets met

waarde te maken. Kortom, de WOZ-waarde is een mengelmoes van normen, prijzen en methoden. We husselen er wat mee, doen een druk op de knop en we hebben een ‘waarde’. Ik stel mij de vraag of de WOZ-heffing niet een doel op zich is geworden. De WOZ-waarde wordt de laatste jaren steeds meer opgehangen aan de bedrijfsactiviteit. Ik betwijfel sterk of dit wel het doel is van de WOZ-heffing. Tankstationeigenaren betalen toch ook al btw en vennootschapsbelasting? Beter is het in dit verband stenen te tellen of iets dergelijks. Dát heeft betrekking op de onroerende zaak. Het is onzin aansluiting te zoeken bij economische waarderingsregels, want daar zijn andere belastingen voor.”


Chapooo Tankstation Roozeboom Tankstation Roozeboom aan de Haagje in Hoogeveen is onlangs omgekleurd van Q8 naar BP. De succesvol afgeronde contractonderhandelingen tussen BP en Roozeboom zijn tot stand gekomen dankzij ‘een uitstekende samenwerking’ tussen Bert Roozeboom en Ferdinand van Aalderen van Tankstationadvies.nl. De ruime shop completeert het fraai ogende tankstation, waar naast euro 95, diesel en LP-autogas, ook Ultimate-benzine en Ultimatediesel worden verkocht. Bert en zijn echtgenote Gerie Roozeboom, die het management voert, zijn blij met het resultaat en het BP-merk. Inmiddels weten de automobilisten in en om Hoogeveen de weg naar BP-tankstation Roozeboom goed te vinden!

Weghorst AVIA Het door Weghorst AVIA beheerde tankstation aan de Hammerweg in Marle-Hellendoorn is in november omgebouwd naar een onbemand AVIA Xpress-station. De locatie telt één pompeiland met vier vulpunten. Tijdens openingstijden van Autobedrijf Piksen kan onder toezicht LPG worden verkocht. Bij het station is ook een wasbox. Klanten die vragen hebben over onbemand tanken, kunnen hiermee bij de medewerkers van het Autobedrijf Piksen terecht. Ter gelegenheid van de opening kregen klanten extra korting op alle brandstoffen.

Firezone

POMPSHOP december 2009

Firezone is met de opening van een nieuw tankstation aan de Schaarweg in Vollenhove weer een locatie rijker. De officiële opening had plaats op 3 september, met opvolgend de openingsweekactie. Hierbij won iedere honderdste tanker een gratis tank brandstof.

Wilt u de branche gratis op de hoogte stellen vna uw nieuwe tankstation of carwash? Neem dan contact op met de redactie: Tel.: (0174) 38 96 97, fax: (0174) 31 50 03. Mailen kan natuurlijk ook: Jiri.hartog@lakerveld.nl

38


OPENING VAN ZAKEN

Tango Tango heeft de voorbije maanden drie nieuwe tankstations geopend. Op 27 augustus opende het onbemande merk een nieuwe locatie aan de Heliniumweg in Vlaardingen. Ruim een maand later werd een nieuw station aan de Sportlaan in Vianen geopend, waarna op 16 oktober ook een tankstation aan de Argonstraat in Zoetermeer open ging. Dit is het tweede Tango-tankstation in Zoetermeer. In totaal telt het netwerk van Tango 117 stations.

CNG Net Bij Autobedrijf de Grote B.V. aan de Hondsrugweg in Emmen heeft Ballast Nedam IPM een aardgasvulpunt (zie foto) gerealiseerd. De exploitatie van het station is in handen van CNG Net, in samenwerking met de heer De Grote. Dit openbare snelvulstation is na Assen de tweede locatie in Drenthe waar aardgas getankt kan worden. Behalve in Emmen heeft CNG Net onlangs ook aardgasvulstations geopend bij tankstation Huisman aan de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude, tankstation Mol-Schuddebeur aan de Roozenburglaan in Middelburg en Mos Tankstations aan de Argonstraat in Zoetermeer.

R&B

Méér dan advies voor ALLE tankstationondernemers

• Contractonderhandelingen • Bedrijfsoverdracht • Aan- en verkoop bemiddeling • Huur- en verhuur bemiddeling • Taxatie tankstations • Begeleiding bij verplaatsing en nieuwbouw • Procedures en contacten met overheden

IntrADal advies b.v. Contactpersoon L. Dalhuisen Eperweg 35, 8167 LE OENE Tel: 0578-642091/ 06-22930421 info@intradal.nl www.intradal.nl Uw adviseur sinds 1999

MILIEU ADVIES Zoekt u een totaalpakket aan diensten op het gebied van milieuadvies? Eén loket met een vaste contactpersoon, die betrokkenheid toont en met u meedenkt? R&B Milieu Advies is een ‘one stop shop’. Een intermediair met een integraal dienstenpakket die u waardevolle tijd en kosten bespaart. R&B Milieu Advies is gespecialiseerd op het gebied van vergunningen en meldingen, bodemonderzoeken, saneringen, kostenramingen, inspecties, aansprakelijkheidstellingen en monitoringen voor de mobiliteitsbranche. Daarnaast wordt ook alles op het gebied van waterhuishouding, kwaliteitssystemen, archeologische onderzoeken, geluid- en luchtkwaliteit, sloopbegeleiding en civieltechnische plannen nauwkeurig en trefzeker afgedekt. Nieuwsgierig wat dit u oplevert? Neemt u dan contact met ons op.

R&B Milieu Advies B.V. Tinstraat 7, 4823 AA Breda Tel: 076 - 548 66 00 Fax: 076 - 548 66 09 Email: info@r-bmilieu.nl Website: www.r-bmilieu.nl


BUITENLAND

NRQ personeel GROOT-BRITTANNIË - Ruim 400 werknemers van Esso kunnen zich opgeven voor een cursus ‘on the job coaching’. Het is een training die deze oliemaatschappij heeft ontwikkeld voor het personeel van benzinestations in Engeland en Wales. Cursisten ontvangen na zes maanden een diploma. Ze mogen zichzelf dan opsieren met het NRQ-onderscheidingsteken, wat wil zeggen dat ze de Nationally Recognised Qualification hebben behaald. De leerstof omvat alle denkbare facetten van de praktijk op een modern benzinestation. Van voorraadbeheer tot het managen van de shop. Ook in de organisatie van een eventuele carwash krijgen de gediplomeerden een hoofdtaak. En last but not least moeten zij adequaat kunnen optreden bij onverwachte gebeurtenissen als brand of overval.

Pinpas SOMALIË - In Somalië kan vanaf november dit jaar bij de meeste benzinepompen met een pinpas worden betaald. Ook in enkele winkels bestaat die mogelijkheid. Provider van de betaalkaart is Dahabshill eCash, een bedrijf dat zich bezighoudt met internationale geldtransacties. Volgens de CEO van dit bedrijf zijn benzinepompen het best geschikt om via hun klanten de bevolking te laten wennen aan het nieuwe betaalsysteem. Hij verwacht dat na verloop van enige maanden ook meerdere detaillisten in diverse branches gebruik zullen maken van de nieuwe faciliteit.

Beslissing ZWITSERLAND - Het Zwitserse Federal Administrative Court (FAC) heeft besloten dat met ingang van het komende jaar benzinestations in en rond Zürich niet meer de hele nacht open mogen zijn. Ze moeten dan tussen 1.00 en 5.00 uur hun deuren sluiten. Wie deze wet overtreedt, kan een fikse geldboete verwachten. Protesten tegen de nieuwe verordening zijn niet uitgebleven. Zo herinnerde het Zwitserse Secretariaat voor Economische Zaken eraan dat in 2008 zeven benzinestations in en rond Zürich een officiële all night permit kregen. Het secretariaat meent dat het FAC die vergunning nu niet kan intrekken en gaat in hoger beroep. Overigens zal de komende verordening niet gelden voor benzinestations die ook een restaurant beheren.

Rolls-Royce Ghost GROOT-BRITTANNIË - De Rolls-Royce geldt voor de liefhebbers in Engeland en wellicht in de rest van de wereld als een verschijnsel van that good old charme. Deze blauwbloedliefhebbers

zullen onbegrijpelijk de schouders hebben opgehaald toen de fabrikant bekendmaakte dat er over een paar jaar een hybride versie van de Rolls op de markt komt. Een naam is er al: ‘The Rolls-Royce Ghost’. En de technologie lenen ze van BMW’s ActiveHybridCar, die toch in huis is.

Duurdere diesel BELGIË - Door accijnsverhoging zal de dieselprijs in België stijgen. In 2010 betaalt de automobilist 4 cent per liter méér dan momenteel. Het jaar daarop zal er 8 cent bijkomen. Bovendien zal de fiscale aftrekbaarheid van tankkaarten (klantenkaart die een oliemaatschappij uitgeeft) van 100 naar 75 procent worden teruggebracht. De dieselprijs moet in 2010 zo’n 140 miljoen euro opleveren en in 2011 wordt het 285 miljoen. Tankkaarten zullen in totaal nog eens 45 miljoen opbrengen. Volgens een bericht in de Standaard noemt de Vlaamse Transportorganisatie SAV de verlaging van het belastingvoordeel ‘een regelrechte kaakslag die de transporteurs dreigt te nekken en internationaal volledig uit de markt te duwen’. Ook is de organisatie onthutst over de aangekondigde accijnsverhoging.

Verkoopverbod alcohol DUITSLAND - Tankstations, kiosken en supermarkten in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg mogen komend jaar tussen 22.00 en 5.00 uur geen alcoholische dranken verkopen. Dat wetsvoorstel heeft de Landtag in Stuttgart begin november met grote meerderheid van stemmen aangenomen. De maatregel zou vooral de gezondheid van de jeugd moeten beschermen. Een afgevaardigde van de CDU zei het in de pers wat onparlementair: “Ik hoop dat nu het liederlijke zuipen in de avonduren bij de jongens en meisjes gauw over zal zijn.” In andere deelstaten wordt een dergelijk verkoopverbod eveneens overwogen. Concrete plannen zijn echter nog nergens ingediend.

POMPSHOP december 2009

Hans van Tol van Ototol uit Naaldwijk maakte deze foto aan de kustweg tussen San Francisco en Los Angeles. “Het was het duurste station dat wij tijdens onze motortocht door Californië tegenkwamen. We betaalden daar wel 30 dollarcent per gallon meer dan elders, maar de prachtige rit langs de kust maakte dat direct weer goed. Zoals overal in Californië moesten natuurlijk wel vooraf afrekenen, dus het woord ‘doorrijders’ kennen ze daar niet meer.”

Heeft u opvallende tankstations of wasstraten gefotografeerd in het buitenland? Geef het door aan de redactie. De leukste inzendingen plaatsen we in deze rubriek.

40


BRANDSTOFVOLUMES

Afzet Euro Loodvrij (x 1.000 liter) Jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2008

448.914

428.401

461.158

462.024

460.610

445.695

443.908

422.487

454.550

482.961

443.065

472.720

2009

448.046

425.806

476.213

459.282

466.911

459.015

464.187

417.934

Afzet Diesel (x 1.000 liter) Jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2008

673.167

671.511

708.760

702.670

688.252

667.092

649.063

590.510

699.348

699.527

660.008

646.145

2009

604.264

597.363

681.448

646.041

650.137

651.718

659.395

550.283

Afzet LPG (x 1.000 liter) Jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2008

52.832

51.283

52.227

54.436

51.892

50.426

52.498

47.402

56.966

58.802

53.083

55.396

2009

54.968

51.434

53.240

52.462

50.847

51.445

52.019

52.581

Commentaar van Erik de Vries, directeur van NOVE:

Jaartotaal

“De maand juli gaf nog een plus te zien voor de dieselverkoop ten opzichte van 2008. Voor augustus is het afzetcijfer weer negatief (-5,8 procent) en in lijn met de andere maanden van dit jaar. Verwachting is dan ook dat dit verlies niet meer goed wordt gemaakt in de rest van dit jaar, waardoor de afzet van diesel over 2009 een krimp zal vertonen ten opzichte van 2008. Dit heeft alles te maken met de afgenomen vraag in de transportsector. In het particuliere vervoer blijft de vraag redelijk op peil, getuige de lichte stijging tot en met augustus in de afzet van LPG (+1,4 procent) en benzine (+1,2 procent).�

Euro loodvrij (x 1.000 liter) 2008 t/m aug: 3.573.197 2009 t/m aug: 3.617.161 Diesel (x 1.000 liter) 2008 t/m aug: 5.351.025 2009 t/m aug: 5.040.649 LPG (x 1.000 liter) 2008 t/m aug: 413.046 2009 t/m aug: 418.996

Groene pijl = meer liters afzet ten opzichte van dezelfde maand het jaar daarvoor.

Rode pijl = minder liters afzet ten opzichte van dezelfde maand het jaar daarvoor.

41

POMPSHOP DECEMBER 2009

Bron: CBS, bewerkt door nove


AANHANGWAGENVERHUUR

Laaiin Aanhangwagens Verhuur & Verkoop Mariapolder 53, 4275 CH Hank Tel.: 0162-404446, Mobiel: 06-53707721 Fax: 0162-403018, Mobiel: 06-51281296 Email info@laaiin.nl Internet www.laaiin.nl Een zaak van vertrouwen. Pak ’n’ Bak verhuur BV Bosruiter 104, 8532 AC Lemmer Tel.: 06-53205179, Fax: 0514-562122 Email info@paknbak.nl Internet www.paknbak.nl Kwaliteit aanhangers met top service en onderhoud. Als beste getest. (Autoweek 2006)

AARDGASVULINSTALLATIES

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Turn-key realisatie, onderhoud en exploitatie van aardgasvulinstallaties.

Geveke Postbus 820, 1000 AV Amsterdam Barajasweg 60, 1043 CP Amsterdam Tel.: 020-5822403, Fax: 020-5822430 Email info@geveke-persluchttechniek.nl Internet www.geveke-persluchttechniek.nl Leverancier van kant en klare aardgasvulinstallaties. Laat u door Geveke informeren over de beschikbare investeringssubsidies!

OrangeGas BV Wiardaplantage 60, 8939 AB Leeuwarden Tel.: 058-288 55 27 NewEnergy Docks, Distelweg 88E, 1031HH Amsterdam Tel.: 020-435 75 28, Fax: 020-435 75 01 Email info@orangegas.nl Internet www.orangegas.nl Totaalconcept voor realisatie van aardgasvulpunten: aardgascontract, begeleiding subsidieregelingen, verschillende installaties, meerdere exploitatiemodellen en marketing voor het werven van eindklanten.

ACCOUNTANTSDIENSTEN Accountants- en Advieskantoor A. Dijksterhuis Postbus 7039, 4800 GA Breda Terheydenstraat 1, 4811 AW Breda Tel.: 076-5205533, Fax: 076-5205544 Internet www.dijksterhuis.com Uw totaaloplossing voor administraties, rapportages, contractbegeleiding en persoonlijke advisering.

ADBLUE

Brenntag BV Contact: Patrick Pipping / Janny van Dören. Industrieweg 1, 1231 KG Loosdrecht Frans van Raaphorst Tel.: 035-5889238 Email air1@brenntag.nl Internet www.air1.info “Air1® Driving for cleaner air” Het Air1®-concept biedt een totaaloplossing voor de voorziening van AdBlue benodigd bij de SCR-technologie op de nieuwe Euro-4 en Euro-5 voertuigen. Brenntag is service partner voor Air1®-AdBlue van Yara.

ADMINISTRATIE Accountants- en Advieskantoor A. Dijksterhuis Postbus 7039, 4800 GA Breda Terheydenstraat 1, 4811 AW Breda Tel.: 076-5205533, Fax: 076-5205544 Internet www.dijksterhuis.com Uw totaaloplossing voor administraties, rapportages, contractbegeleiding en persoonlijke advisering.

Demac Accountants/Consultants Postbus 486, 4100 AL Culemborg Bellweg 2A, 4104 BJ Culemborg Tel.: 0345-532010, Fax: 0345-532070 Demac is een onafhankelijk in de branche gespecialiseerd accountantskantoor.

POMPSHOP DECEMBER 2009

Brouwers accountants en adviseurs Postbus 702, 6800 AS Arnhem Zijpendaalseweg 59, 6814 CD Arnhem Tel.: 026-3537870, Fax: 026-3537850 Email info@brouwers.nl Internet www.brouwers.nl Totaaloplossingen voor financiële administratie van o.a. de motorbrandstoffenbranche en MKB.

42

Tankstationadvies Ferdinand van Aalderen Tel.: 06-53736859 Email info@tankstationadvies.nl Internet www.tankstationadvies.nl

ADVISERING/ENGINEERING

AK Bouw Voltastraat 57, 7903 AA Hoogeveen Tel.: 0528-272085, Fax: 0528-276988 Email info@ak-bouw.nl Internet www.ak-bouw.nl Luifelbouw, wasboxen, wasstraten. lichtreclame, upgrading bestaande luifels. Creativiteit en betrouwbaarheid is onze kracht.

E.K. Williams Nederland BV Postbus 702, 6800 AS Arnhem Zijpendaalseweg 59, 6814 CD Arnhem Tel.: 026-3537870, Fax: 026-3537850 Financiële managementsystemen voor o.a. de motorbrandstoffenbranche en MKB.

Alltech Fuel Solutions Postbus 280, 5400 AG Uden Tel.: 0413-241900, Fax: 0413-263915 Email fuel@alltechgroup.nl Internet www.alltechgroup.nl Aanleg en onderhoud van LPG-brandstof-, en industriële installaties.

Fuel Solutions

Finace Service Center Postbus 2206, 3503 RJ Utrecht Gelderlantlaan 4, 3526 KZ Utrecht Tel.: 0800-FSCINFO, Fax: 030-2988230 Email info@finaceservicecenter.nl Internet www. finaceservicecenter.nl Volledige ontzorging op financiële- en salarisadministratie, IT en financieel, arbeidsvoorwaardelijk en arbeidsrechterlijk advies. Oilflex OranjePoort BV Lemelerberg 7, 2402 ZN Alphen a/d Rijn Tel.: 0172-517272, Fax: 0172-476772 Email info@oilflex.nl Internet www.oilflex.nl OILFLEX hét administratiesysteem voor tankstationondernemers.

RATO business solutions Wilhelminapark 44, 4818 SM Breda Tel.: 076-5297455, Fax: 076-5297454 Email info@rato-bs.nl Brandstof voor uw administratie!

ADVIESBUREAUS

Finace Service Center Postbus 2206, 3503 RJ Utrecht Gelderlantlaan 4, 3526 KZ Utrecht Tel.: 0800-FSCINFO, Fax: 030-2988230 Email info@finaceservicecenter.nl Internet www. finaceservicecenter.nl Volledige ontzorging op financiële- en salarisadministratie, IT en financieel, arbeidsvoorwaardelijk en arbeidsrechterlijk advies. Kimano Leliestraat 1c, 4001 DR Tiel Tel.: 06-51270028, Fax: 0344-571099 Email info@kimano.nl Internet www.kimano.nl Kimano de onafhankelijke adviseur met werkervaring aan de zijde van de leverancier maar ook als eigenaar cq. exploitant van diverse tankstations.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-651385, Fax: 0495-652128 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

AFVALWATERBEHANDELING Eshuis Raab Karcher Bouwstoffen Postbus 63, 7670 AB Vriezenveen Tel.: 0546-556666, Fax: 0546-565065 DYWIDAG KIWA gecertificeerde olieafscheiders, slibvangputten, afvoergoten, pompputten

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN ADACON, het Adacon netwerk p/a Engelshof 60, 4021 VA Maurik Tel.: 0344-694 060, Mob: 06-51365653, Fax: 0344-694 070 Email info@adacon.nl Internet www.adacon.nl Voor o.a. contractonderhandelingen, aan- en verkoopbegeleiding van uw onderneming etc.

ADACON, het Adacon netwerk p/a Engelshof 60, 4021 VA Maurik Tel.: 0344-694060, Mob: 06-51365653, Fax: 0344694 070 Email info@adacon.nl Internet www.adacon.nl Voor uw gehele administratieve ondersteuning inclusief software en consultancy.

\ ADACON, het Adacon netwerk Brucknerpad 8, 3906 ZN Veenendaal Tel.: 0318-551877 Email info@adacon.nl Internet www.adacon.nl Voor alle soorten accountantsdiensten.

Bureau Star Line Postbus 240, 3240 AE Middelharnis Tel.: 0187-487706, Fax: 0187-489130 Email starline@flakkee.net Internet www.Bureau-Starline.nl Onafhankelijk specialist in marktonderzoek tank-locaties, waaronder: volume prognoses, verkeersanalyses, distributief planalogisch onderzoek (DPO), truckstoplocaties en carwashpotentieel.

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Ontwikkeling, ontwerp en projectrealisatie van alternatieve brandstofinstallaties.

Tanktechniek BV H. Kamerlingh Onnesweg 9, 2408 AX Alphen a.d Rijn Tel.: 0172-446900, Fax: 0172-497554 Email info@tanktechniek.nl Internet www.tanktechniek.nl Toonaangevend en vernieuwend in nieuw- en verbouw activiteiten op uw station. KIWA erkend / ISO 9001 / VCA **

AUTO-ONDERHOUD

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Ontwerp, advies, project engineering, turn-key realisatie en renovatie van uw tankstation. KIWA erkend/ ISO 9001/ VCA 2008/05.

Autex BV Postbus 68, 3417 ZH Montfoort Tel.: 0348-471968, Fax: 0348-474055 Email d2autex@hetnet.nl Internet www.d2.nl D2 40 jaar glansrijk het beste!

BAM Milieu Postbus 85, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Hakgriend 6, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184-676870, Fax: 0184-611801 Email info@bammilieu.nl Internet www.bammilieu.nl Ontwerp, advies, vergunningen, project engineering, turn-key realisatie en renovatie van uw tankstation. KIWA erkend/ISO 9001/ VCA**.

Bottom Line Software BV De Ketting 6, 5261 LJ Vught Tel.: 073-6580491, Fax: 073-6571447 Email info@bottomline-group.com Internet www.improveyourbottomline.nl Bottom Line Software verkoopt planningssoftware en boordcomputers aan oliebedrijven die door middel van automatisering op kantoor en tankwagen besparingen in logistieke kosten willen realiseren.

ContrAll Projektrealisatie BV Postbus 525. 7300 AM Apeldoorn Kleine Fluitersweg 251 7316 MX Apeldoorn Tel.: 055-5781350, Fax: 055-5781351 E-mail info@contrall .nl Internet www.contrall.nl Ontwerp en advies, project engineering, vergunningen, autocad-tekenwerk, bouwcoördinatie, turnkey projecten, netwerkmanagement.

E.K. Williams Nederland BV Postbus 702, 6800 AS Arnhem Zijpendaalseweg 59, 6814 CD Arnhem Tel.: 026-3537870, Fax: 026-3537850 Financiële managementsystemen voor o.a. de motorbrandstoffenbranche en MKB.

Tanktechniek BV H. Kamerlingh Onnesweg 9, 2408 AX Alphen a.d Rijn Tel.: 0172-446900, Fax: 0172-497554 Email: info@tanktechniek.nl Internet: www.tanktechniek.nl Toonaangevend en vernieuwend in nieuw- en verbouw activiteiten op uw station. KIWA erkend / ISO 9001 / VCA **

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl Engineering, projectvoorbereiding en vergunningaanvraag voor brandstofdepots en tankstations

AUTOMATISERING

Emba Tanksystemen BV Postbus 951, 3300 AZ Dordrecht Pieter Zeemanweg 20, 3316 GZ Dordrecht Tel.: 078-6529699, Fax: 078-6511091 Email info@emba.nl Internet www.dcmemba.eu DCM EMBA, Benelux distributeur van Dresser Wayne is actief in de ontwikkeling, verkoop, installatie en service van tankstationmanagementsystemen, betaalautomaten en brandstofpompen. Ook voor alternatieve brandstoffen en Adblue. DCM EMBA is gecertificeerd als erkend keurder.


Adressen binnen handbereik Anninksweg 14 c, 7557 AG Hengelo (Ov) Tel.: 074-2591543, Fax: 074-2505739 Email info@extendas.nl Internet www.extendas.nl Extendas is leverancier van FuelOffice, hét totaalsysteem voor administratief- en logistiek beheer van tankstations, oliehandelsbedrijven, oliemaatschappijen en handelsondernemingen.

Finace Service Center Postbus 2206, 3503 RJ Utrecht Gelderlantlaan 4, 3526 KZ Utrecht Tel.: 0800-FSCINFO, Fax: 030-2988230 Email info@finaceservicecenter.nl Internet www. finaceservicecenter.nl Volledige ontzorging op financiële- en salarisadministratie, IT en financieel, arbeidsvoorwaardelijk en arbeidsrechterlijk advies.

GetPak Systems BV Draaibrugweg 12, 1332 AD Almere Postbus 30215, 1303 AE Almere Tel.: 036-5491287 Email info@getpak.nl Internet www.getpak.nl Leverancier van kassasystemen SystOr, betaalautomaten OrPt voor bemande/onbemande tankstations en brandstofregistratiesystemen Fuelomat voor zowel geijkte als ongeijkte situaties.

Lansingh Solutions Postbus 145, 2920 AC Krimpen a/d IJssel Schaardijk 19k 2921 LG Krimpen a/d IJssel Tel.: 0180-540000, Fax: 0180-540009 Email info@lansingh-solutions.nl Internet www.lansingh-solutions.nl Uw leverancier van standaard en maatwerk softwareoplossingen voor uw tankstation.FpNavigator, het backofficepakket dat zich aanpast aan uw administratie.

Lodder Applicaties BV Postbus 8, 2977 ZG Goudriaan Zuidzijde 139, 2977 XE Goudriaan Tel.: 0183-583500, Fax: 0183-583505 Email info@lodderapplicaties.nl Internet www.lodderapplicaties.nl Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel.

Logic Vision BV Postbus 95, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Hakgriend 18B, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184-677588, Fax: 0184-677599 Email info@logicvision.nl Internet www.logicvision.nl Voorsprong door automatisering! Totaaloplossing voor de oliehandel op basis van Microsoft Dynamics TM NAV.

Smart Concepts B.V. Postbus 268 7000 AG Doetinchem Fabriekstraat 17C 7005 AP Doetinchem Tel.: 0314-377677, Fax: 0314-332195 Email info@smartconcepts.nl Internet www.smartconcepts.nl Giftcards, prepaid cards, bonus cards, transactieverwerking, card management, processing, billing, reporting, clearing, switching, (lokale) credit- en loyaltykaarten.

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481500, Fax: 0180-481555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Tokheim houdt zich wereldwijd bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van betalingsapparatuur, benzinepompen en tankinstallaties voor tankstations.

Torex Retail BV Larikslaan 8, 3833 AM Leusden Tel.: +31 (033) 4341400, Fax: +31 (033) 4341401 Email sales@torexretail.com internet www.torexretail.com Solutions Provider “From Tank To Bank”; Pompcontrollers, kassa’s, backoffice- en headoffice software, betaalautomaten.

AUTOPOETSMIDDELEN Sonax Car Care BV Postbus 1385, 3430 BJ Nieuwegein Tel.: 030-6060463, Fax: 030-6067720 SONAX: Auto-onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen voor de consument. Carwashchemicaliën voor roll-over, wasstraat en hogedrukreiniger met gratis instelservice; alle reinigingsproducten rondom tankstation.

Oilflex OranjePoort BV Lemelerberg 7, 2402 ZN Alphen a/d Rijn Tel.: 0172-517272, Fax: 0172-476772 Email info@oilflex.nl Internet www.oilflex.nl OILFLEX hét administratiesysteem voor tankstationondernemers.

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481500, Fax: 0180-481555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Tokheim houdt zich wereldwijd bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van betalingsapparatuur, benzinepompen en tankinstallaties voor tankstations.

Torex Retail BV Larikslaan 8, 3833 AM, Leusden Tel.: +31 (033) 4341400, Fax: +31 (033) 4341401 Email sales@torexretail.com Internet www.torexretail.com Solutions Provider “From Tank To Bank”; Pompcontrollers, kassa’s, backoffice- en headoffice software, betaalautomaten.

BEVEILIGING

Christ Wash Systems BV Ringbaan Zuid 360, 5022 GA Tilburg Tel.: 013-5435433, Fax: 013-5351735 Internet www.christ-ag.com Nr. 1 in wastechniek. Het meest complete aanbod.

G4S Donk 1a, 2991 LE Barendrecht Tel.: 0180-692200, Fax: 0180-692202 Email verkoopbinnendienst@nl.g4s.com Internet www.g4s.com Marktleider in het beveiligen van tankstations. Inbraak- en overvalalarmering, bouwkunige maatregelen, toegangscontrole, brandbeveiliging, observatiesystemen, TankControl anti-doorrijders systeem.

Ecocare Milieutechniek bv Koperweg 8, 2401 LH Alphen aan den Rijn Tel.: 0172-469520, Fax: 0712-432586 Voor de pragmatische uitvoering van grond, grondwateren tanksanering.

Tanktechniek BV H. Kamerlingh Onnesweg 9, 2408 AX Alphen a.d Rijn Tel.: 0172-446900, Fax: 0172-497554 Email: info@tanktechniek.nl Internet: www.tanktechniek.nl Toonaangevend en vernieuwend in nieuw- en verbouw activiteiten op uw station. KIWA erkend / ISO 9001 / VCA **

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl Bodemonderzoek, bodem-, grondwater- en in-situ sanering, tanksanering, vloeistofdichte vloeren

R & B Milieu Advies BV Tinstraat 7, 4823 AA Breda Tel.: 076-5486600, Fax: 076-5486609 Email info@r-bmilieu.nl Internet www.r-bmilieu.nl Begeleiding van bodemonderzoek t/m (in-situ) sanering/ (her)inrichting. Aansprakelijkstelling (mede)veroorzaker(s).

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-651385, Fax: 0495-652128 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

BRANDKASTEN Koolen Autowastechniek Biezenstraat 30, 4724 SK Wouw Tel.: 0165-301056, Fax: 0165-301055 Email info@autowastechniek.nl Internet www. autowastechniek.nl Voor alles wat met autowassen te maken heeft! Roll-over (revisie)- Doe het zelf wasboxen- Truckwash- HD op maat enz. Gevraagd: Gebruikte Roll-overs Christ-Washtec niet ouder dan 8 jaar.

BAKERY’S Leventi Cooking & Baking Systems Nederland BV Broekakkerweg 27, 5126 BD Gilze Tel.: 0161-459100, Fax: 0161-459199 Email info@leventi.nl Internet www.leventi.com

ADACON, het Adacon netwerk p/a Engelshof 60, 4021 VA Maurik Tel.: 0344-694060, Mob: 06-51365653, Fax: 0344-694070 Email info@adacon.nl Internet www.adacon.nl Voor al uw aangiftes en fiscale adviseringen

Brouwers accountants en adviseurs Postbus 702, 6800 AS Arnhem Zijpendaalseweg 59, 6814 CD Arnhem Tel.: 026-3537870, Fax: 026-3537850 Email info@brouwers.nl Internet www.brouwers.nl Totaaloplossingen voor financiële administratie van o.a. de motorbrandstoffenbranche en MKB.

Holland Engineering BV Graafsebaan 26 A, 5384 RT Heesch Tel.: 0412-454065, Fax: 0412-455345 Internet www.hollandengineering.nl Kogel-/inbraakwerende kooien, hef-/schuiframen, balies, interieurbouw en 24/7 onderhoud.

BLOEMEN Bloemenhandel Vijverberg De Vierschaar 52, 2691 MT ‘s-Gravenzande Tel.: 0174-620456, Fax: 0174-620456 De specialist in het leveren van handgebonden boeketten en plantenbakken, die zich onderscheidt door de perfecte service.

G4S Donk 1a, 2991 LE Barendrecht Tel.: 0180-692200, Fax: 0180-692202 Email verkoopbinnendienst@nl.g4s.com Internet www.g4s.com Marktleider in het beveiligen van tankstations. Inbraak- en brandwerende safes, tijdvertragende sloten.Leverancier van Tidell-TACC wisselgeldvoorraad- en afroomsafe (WAK).

BRANDSTOF

BODEMSANERING Fuel Solutions

Alltech Fuel Solutions Postbus 280, 5400 AG Uden Tel.: 0413-241900, Fax: 0413-263915 Email fuel@alltechgroup.nl Internet www.alltechgroup.nl Aanleg en onderhoud van LPG-brandstof-, en industriële installaties.

BAM Milieu Postbus 85, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Hakgriend 6, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184-676870, Fax: 0184-611801 Email info@bammilieu.nl Internet www.bammilieu.nl Specialist op het gebied van bodemsanering. Alles in huis voor grondsanering, grondreiniging, hergebruik bouwstoffen, grondwatersanering, In situ sanering, grondwaterbehandeling, waterbodemsanering, onderzoek, ontwerp & advies. BRL 7001, BRL 7002.

AVIA Nederland Postbus 55, 3760 AB Soest Tel.: 035-6098300, Fax: 035-6098301 Email info@avia.nl internet www.avia.nl Het alternatief voor de zelfstandige ondernemer. De leden van de coöperatie: Achilles Brandstoffen Maatschappij BV Binckhorstlaan 297, 2516 BC Den Haag Tel.: 070-3811800, Fax: 070-3812722 Email info@abmy.nl Marees & Kistemaker BV Havenweg 14, 1767 EC Kolhorn Tel.: 0224-531841, Fax: 0224-531238 Email info@marees.nl internet www.marees.nl Smeets & Geelen BV Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht Tel.: 043-3523250, Fax: 043-3635052 Email contact@smeetsgeelen.nl internet www.smeetsgeelen.nl Van der Sluijs Retail BV Centraleweg 9, 3931 NB Geertruidenberg Tel.: 0162-586000, Fax: 0162-586299 Email info@sluijsgroep.nl Internet www.sluijsgroep.nl

43

POMPSHOP DECEMBER 2009

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl Wincor Nixdorf betaaloplossingen, kassasystemen, backoffice, headoffice, buitenterminals.

Scheidt & Bachmann Nederland BV Cypresbaan 9, 2908 LT Capelle a/d IJssel Tel.: 010-2582665, Fax: 010-2582666 Email vandenhout.francois@scheidt-bachmann.nl Internet www.scheidt-bachmann.nl Scheidt & Bachmann tankstationmanagementsystemen (POS/BOS), multi-produkt-pompen en betaalautomaten voor onbemande en/of bemande tankstations en lokale tankkaartsystemen voor eigen verwerking. Specialist in Multi-media toepassingen.

AUTOWASINSTALLATIES

BELASTINGEN LSA NV Hoogstraat 41, B – 3690 Zutendaal Tel.: +32 (0)89 623662, Fax: +32 (0)8 623660 E-mail jean.lathouwers@lsa.be Internet www.lsa.be Softwareoplossingen voor olieverdelers en tankstations (XPETRO), serviceverwerking van tankpassen (XCARD), servicen van netwerk- en communicatie behoeften (XNET).

BETAALSYSTEMEN


Vollenhoven Olie BV Goirkekanaaldijk 221, 5048 EB Tilburg Tel.: 013-5950950, Fax: 013-5950977 Email sales@vollenhovenolie.com Internet www.vollenhovenolie.com Weghorst-Oliko Retail BV Kanaalstraat 335, 7547 AT Enschede Tel.: 053-4311365, Fax: 053-4305995 Email info@weghorstavia.nl Internet www. weghorst.nl

Drievorm Autogas BV Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk Tel.: 0341-4326 25, Fax: 0341-456280 Email info@drievorm.nl internet www.drievorm.nl Wie rekent verkoopt Drievorm autogas.

BK-GAS BV Postbus 547, 2130 AM Hoofddorp Tel.: 023-5662200, Fax: 023-5641410 Email info@bkgas.nl Internet www.bkgas.nl Pionier, marktleider en trendsetter op het gebied van autogas.

Heemstede Compaan Nederland Kerklaan 27, 2101 HK Heemstede Postbus 240, 2100 AE Heemstede Tel.: 023-5481980. Fax: 023-5481999 Email info@compaan.net Bolsward Compaan Oil De Marne 55, 8701 PV Bolsward Postbus 32, 8700 AA Bolsward Tel.: 0515-577924, Fax: 0515-581203 Email oil@compaan.net Steenwijk Compaan Pit Dolderweg 10, 8331 LL Steenwijk Tel.: 0515-577924, Fax: 0515-581203 Email pit@compaan.net Benzine, olie en autogas.

iQ-autogas BV Albert Schweitzerstraat 7, Postbus 9, 7130 AA Lichtenvoorde Tel.: 0544-370239, Fax: 0544-375465 Email info@iQ-autogas.nl Internet www.iQ-autogas.nl Slim denken... iQ tanken.

LP GAS BV Postbus 34, 3880 AA Putten Tel.: 0341-723400, Fax: 0341-723401 internet www.lpgas.nl Leverancier autogas. Met LP-GAS op weg naar de toekomst.

Max autogas bv Postbus 38, 4180 BA Waardenburg Regterweistraat 15, 4181 CE Waardenburg Tel.: 0418-587005, Fax: 0418-587001 internet www.maxautogas.nl Email info@maxautogas.nl

POMPSHOP DECEMBER 2009

Texaco Joint-Ventures Leveranciers van Texaco brandstoffen en smeermiddelen en exploitatie van tankstations. Nijol Oliemaatschappij BV Bijsterhuizen 11-01, 6546 AR Nijmegen Tel.: 024-3444422, Fax: 024-3444655

44

Tamoil Nederland BV Postbus 2465, 3000 CL Rotterdam Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam Tel.: 010-4007300, Fax: 010-4007344 Email info@tamoil.nl Internet www.tamoil.nl We believe in sport.

Van der Sluijs Retail BV Postbus 86, 4930 AB Geertruidenberg Centraleweg 9, 4931 NA Geertruidenberg Tel.: 0162-488150, Fax: 0162-488159 Email retail@sluijsgroep.nl

Vollenhoven Olie BV Postbus 5075, 5004 EB Tilburg Tel.: 013-5950950, Fax: 013-5950977 Email sales@vollenhovenolie.com Internet www.vollenhovenolie.com Totaal leverancier voor uw tankstation met de merken Total, AVIA, VOLDS en Swing. Sinds 1895 specialist in Automotive- en Industrie(speciaal) smeermiddelen.

BRANDSTOFLEVERANCIERS

Berkman Energie Service BV Tuindersweg 34, 2991 LR Barendrecht Tel.: 0180-643643, Fax: 0180-643644 Internet www.maakttankenplezierig.nl Handel in olie, benzine, LPG, propaan en smeermiddelen. Milieu en installatie adviezen. Exploitatie van tankstations.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-651385, Fax: 0495-652128 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

BRANDSTOFSYSTEMEN

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055 5777200 Fax: 055 5777202 E-mail info@hamer.net Internet www.hamer.net Uw leverancier voor Hectronic brandstofregistratiesystemen en Petrotec brandstofpompen en -systemen.

BROOD

Willy’s Broodjes BV De Vijf Boeken 1D, 2911 BL Nieuwekerk aan den IJssel Tel.: 0180-399300, Fax: 0180-390860 Email info@willysbroodjes.nl Internet www. willysbroodjes.nl Ambachtelijk. Retourrecht. Wij vullen aan. Nooit meer bestellen.

CAMERA BEWAKING

GetPak Systems BV Draaibrugweg 12, 1332 AD Almere Postbus 30215, 1303 AE Almere Tel.: 036-5491287 Email info@getpak.nl Internet www.getpak.nl Leverancier van kassasystemen SystOr, betaalautomaten OrPt voor bemande/onbemande tankstations en brandstofregistratiesystemen Fuelomat voor zowel geijkte als ongeijkte situaties.

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481500, Fax: 0180-481555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Tokheim houdt zich wereldwijd bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van betalingsapparatuur, benzinepompen en tankinstallaties voor tankstations.

Torex Retail BV Larikslaan 8, 3833 AM Leusden Tel.: +31 (033) 4341400, Fax: +31 (033) 4341401 Email sales@torexretail.com internet www.torexretail.com Solutions Provider “From Tank To Bank”; Pompcontrollers, kassa’s, backoffice- en headoffice software, betaalautomaten.

Uchtman B.V.

Postbus 9936, 1006 AP Amsterdam Nieuw Zeelandweg 6v, 1045 AL Amsterdam Tel.: 020-6135800, Fax: 020-6135575 Email info@uchtman.nl Internet www.uchtman.nl Aanleg, onderhoud en keuring van elektrotechnische installaties t.b.v benzinestations en kantoren. Gespecialiseerd in LPG-installaties, verladingdepots en camerabewakingsystemen. 24-uurs storingdienst. VCA, KOMO en ISO 9001 gecertificeerd

DEURMATTEN Euromat Holland BV Herderlaan 26, 3851 BD Ermelo Tel.: 0341-559665, Fax: 0341-554562 Email info@euromatholland.nl Internet www.euromatholland.nl 3M Entreematten, (olie-/vetbestendig), veiligheids-/comfortmatten, anti-slip materialen. Wasbare printmatten met logo/tekst op aanvraag. Imp.dieselhandshoenen/-dispensers hufterproof.

DOE HET ZELF WASBOXEN

BRANDSTOFREGISTRATIE

Emba Tanksystemen BV Postbus 951, 3300 AZ Dordrecht Pieter Zeemanweg 20, 3316 GZ Dordrecht Tel.: 078-6529699, Fax: 078-6511091 Email info@emba.nl Internet www.dcmemba.eu DCM EMBA, Benelux distributeur van Dresser Wayne is actief in de ontwikkeling, verkoop, installatie en service van tankstationmanagementsystemen, betaalautomaten en brandstofpompen. Ook voor alternatieve brandstoffen en Adblue. DCM EMBA is gecertificeerd als erkend keurder.

Ippon Industries BV Smederijstraat 2, 4814 DB Breda Tel.: +31 (0)76 5319607, Fax: +31 (0)76 5319608 Email info@ippon-industries.com Internet www ippon-industries.com De Scherpste Kwaliteit voor de Scherpste Prijs! Complete digitale camerabeveiliging gratis geïnstalleerd. Koppeling met Tokheim, Emba en andere pompleveranciers. Camera doormelding naar meldkamer. IP netwerk camerasystemen en systeemintegratie. Inbraak- en overvalalarmsystemen, brandbeveiliging.

BigBrother BV Postbus 183, 6710 BD Ede Galvanistraat 14-2, 6716 AE Ede Tel.: +31 318-666699, Fax: +31 318-666698 Email info@bigbrother.nl Internet www.BIGBROTHER.nl Uw tankstation optimaal beveiligen, BigBrother is uw partner in totaalbeveiliging (toegangscontrole, inbraak en camerabewaking) PumpWatch, integratie met complementaire systemen (o.a. Tokheim, Galaxy Inbraakcentrale,...); Doorrijders registratie, blacklist en opvolging van doorrijder; Interne fraude in beeld door ShopWatch.

Van Dijnsen Beveiligingen Postbus 2243, 4800 CE Breda Takkebijsters 58, 4817 BL Breda Tel.: 076-5728181, Fax: 076-5728182 Email beveiligingen@vandijnsen.nl Internet www.vandijnsen.nl Aanleg en onderhoud van beveiligingsinstallaties voor uw tankstation. Camera-installaties (standaard of IP), inbraakinstallaties, brandmeldinstallaties, toegangscontrole. Van Dijnsen beveiligingen BV is een gespeciali seerde MOTOBIX installateur.

G4S Donk 1a, 2991 LE Barendrecht Tel.: 0180-692200, Fax: 0180-692202 Email verkoopbinnendienst@nl.g4s.com Internet www.g4s.com Marktleider in het beveiligen van tankstations. Op maat gemaakte observatiesystemen, informeer naar ons TankControl systeem tegen doorrijders.

Holtman HIRes IP Video Security Bindersestraat 29a, 5701 SX Helmond Tel.: 0492-554497 Email info@hi-resolution.nl Internet www.hi-resolution.nl Beter zicht op uw eigendom. Holtman HIRes IP Video Security is gecertificeerd Mobotix Installateur. Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van IP camera’s bij tanktstations en parkeerplaatsen. Veel tevreden pomphouders kunnen ons aanbevelen (zie onze website).

Autorette Postbus 275, 5700 AG Helmond Kanaaldijk NO 108, 5702 NW Helmond Tel.: 0492-543494, Fax: 0492-532875 S.B. Autowasserettes, washallen, autostofzuigers, waterbehandeling, omgekeerde osmose installaties en selfservice wasboxen.

WashTec Benelux BV Postbus 701, 2700 AS Zoetermeer Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer Tel.: 079-3683720, Fax: 079-3683725 ‘s Werelds grootste fabrikant.

ELEKTRONISCHE PRIJZENBORDEN

Bever Innovations BV Industrieweg 32, 4301 RS Zierikzee Tel.: 0111-453232, Fax: 0111-453233 Email info@beverinnovations.com Internet www.beverinnovations.com Dé specialist! Nieuwbouw, ombouw, enkelstuks en series. E & M Buitenreclame BV Eerste Tussendijk 10, 5705 CG Helmond Tel.: 0492-590929, Fax: 0492-590930 Email mail@em-signs.com Internet www.em-signs.com “E & M Buitenreclame BV” produceert prijzenborden in vele vormen en maten per stuk of in serie in hoogwaardige kwaliteit. Het prijssysteem kan handmatig zijn, zeven segmenten elektromagnetisch of d.m.v. het ultra moderne LED en/of LCD verlichting techniek. Integratie op uw fuelpos systeem behoord tot de mogelijkheden.

S.R.S. Reklame Service BV Delta industrieweg 13, 3251 LX Stellendam Tel.: 0187-498989, Fax: 0187-498980 Email info@srsreklame.nl Internet www.srsreklame.nl Electronisch Prijzenbord nodig?? Kijk op www.srsreklame.nl!

ELEKTROTECHNIEK

Alltech Electro Postbus 558, 5400 AN Uden Weverstraat 8, 5405 BN Uden Tel.: 0413-250921, Fax: 0413-265755 Email electro@alltechgroup.nl Internet www.alltechgroup.nl Advies, aanleg, onderhoud en keuring volgens EVK-normen van elektrische installaties, zwakstroominstallaties, brandmelding pompen, camerabewaking en beveiligingsinstallaties t.BV tankstations.


Adressen binnen handbereik De Kever Installaties V.O.F. Postbus 107, 5690 AC Son Ekkersrijt 2042, 5692 BA Son Tel.: 0499-476777, Fax: 0499-474797 Aanleg, service en onderhoud van elektrotechnische installaties t.BV pompstations.

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055-5777200, Fax: 055-5777202 E-mail info@hamer.net Internet www.hamer.net Ontwerp en uitvoering van alle elektrotechnische werkzaamheden tevens de NEN 3140 keuringen, beveiligingsen camerasystemen. Wij zijn NCP gecertificeerd. Ook voor service en onderhoud kunt u bij ons terecht.

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481 500, Fax: 0180-481 555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Uw adres voor: Ontwerp, aanleg, service, onderhoud en uitbeiding van elektrotechnische installaties. Gecertifceerde Data- en Telecom bekabeling met UTP en Cat. Periodieke inspectie van elektrotechnische installaties. 24 uurs storingsdienst.

Uchtman B.V.

Postbus 9936, 1006 AP Amsterdam Nieuw Zeelandweg 6v, 1045 AL Amsterdam Tel.: 020-6135800, Fax: 020-6135575 Email info@uchtman.nl Internet www.uchtman.nl Aanleg, onderhoud en keuring van elektrotechnische installaties t.b.v benzinestations en kantoren. Gespecialiseerd in LPG-installaties, verladingdepots en camerabewakingsystemen. 24-uurs storingdienst. VCA, KOMO en ISO 9001 gecertificeerd

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-651385, Fax: 0495-652128 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

FRISDRANKEN

Unilever Benelux BV Postbus 160, 3000 AD Rotterdam Tel.: 010-4394786, Fax: 010-4394510 Email verkoop.binnendienst@unilever.com Internet www.lipton.nl Lipton Ice-Tea en Lipton Clear Green: onmisbaar in uw assortiment. Vrumona Quality Drinks BV Postbus 1, 3980 CA Bunnik Tel.: 030-6568455, Fax: 030-6568445 Merken: Pepsi, 7Up, Sisi, Royal Club, Sourcy, Crystal Clear, Rivella, Dr. Pepper, Schweppes en Xi.

FRISDRANKEN EN VRUCHTENSAPPEN

Ruitenheer BV Postbus 23216, 1100 DS Amsterdam Keienbergweg 7, 1101 EZ Amsterdam Tel.: 020-6975560, Fax: 020-6975642 Email info@ruitenheer.nl Internet www. ruitenheer.nl Ruim 30 jaar ervaring in specialistische reiniging en onderhoud. Ruitenheer BV is gespecialiseerd in: gevelreiniging, glasbewassing, schoonmaakonderhoud en vloeronderhoud. Wij hebben een eigen 24 uurs CALAMITEITENDIENST.

GROSSIERS

Lekkerland Nederland BV Postbus 128, 5690 AC Son Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son Tel.: 040-2644400, Fax: 040-2644411 Lekkerland levert een volledig assortiment tabak, zoetwaren, dranken, food en non-food, vers en diepvries en telefoonkaarten. Lekkerland is dé convencience leverancier van Nederland. Lekkerland Distributiecentra: Son Tel.: 040-2644800, fax 040-2644411 Meppel Tel.: 0522-239898, fax 0522-243030 Waddinxveen Tel.: 0180-630300, fax 0180-630305 Pro Retail Services koopvaardijweg 5, 4906 CV Oosterhout Tel.: 088-0085777, Fax: 088-085755 Totaalleverancier voor het benzinestation: Speelgoed-pluche-auto-onderhoud-accessoires-batterijeneigen verbruiksartikelen-landkaarten. Shop Service Center BV Postbus 131, 2400 AC Alphen a/d Rijn Industrieweg 14-20, 2404 BZ Alphen a/d Rijn Tel.: 0172-467500, Fax: 0172-467575 Bestellingen Tel.: 0172-467575 Internet www.ssc.nl Leverancier van het complete non-food assortiment.

HOGEDRUKREINIGING

Christ Wash Systems BV Ringbaan Zuid 360, 5022 GA Tilburg Tel.: 013-5435433, Fax: 013-5351735 Internet www.christ-ag.com Nr. 1 in wastechniek. Het meest complete aanbod.

INSPECTIES

ContrAll Inspectie BV Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn Kleine Fluitersweg 251, 7316 MX Apeldoorn Tel.: 055 578 13 50, Fax: 055 578 13 51 E-mail inspectie@contrall .nl Internet www.contrall.nl Controles van kathodische bescherming, water/ sludge, grondwaterpeilbuizen, tankinstallaties, vloeistofdichte vloeren. Tevens afgifte VVV-verklaringen en bouwkundige inspecties.

Geofox-Lexmond BV Tilburg 013-4582161 Oldenzaal 0541-585544 Bodegraven 0172-614255 Internet www.geofox-lexmond.nl Inspecties van vloeistofdichte voorzieningen, bodemonderzoek, bodemsanering en milieumanagement (vergunningen).

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481 500, Fax: 0180-481 555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Uw adres voor: Periodieke inspectie van electrotechnische installaties volgens NEN 3140. Periodieke inspectie van temperatuurdetectie installaties.

Kiwa N.V. Postbus 70, 2280 AB Rijswijk Tel.: 070-4144400, Fax: 070-4144420 Email inspecties@kiwa.nl Internet www.kiwa.nl Controles van kathodische bescherming, water/bezinksel, grondwatermonitoring peilbuizen, vloeistofdichte voorzieningen (PBV-Verklaringen), olieafscheiders; herkeuren van boven- en ondergrondse tanks; keuren van drukhouders (LPG, CNG).

WashTec Benelux BV Postbus 701, 2700 AS Zoetermeer Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer Tel.: 079-3683720, Fax: 079-3683725 Het toppunt van autowastechniek.

Vandervelde Protection BV Postbus 687, 2700 AR Zoetermeer Loodstraat 44, 2718 RW Zoetermeer Tel.: 079-3611308, Fax: 079-3611278 Email vdv@vandervelde.nl Internet www.vandervelde.nl AcKaBe controleur voor verplichte inspecties kathodische bescherming, water/sludge en bemonstering grondwaterpeilbuis.

HORECA APPARATUUR

KASSAROLLEN

Fri-Jado BV Oude Kerkstraat 2, 4878 AA Etten-Leur Postbus 560, 4870 AN Etten-Leur Tel.: 076-5085200, Fax: 076-5085444 Email info@frijado.nl Internet www.frijado.nl ‘s Werelds grootste fabrikant.

HYGIENE JohnsonDiversey Postbus 10, 3600 AA Maarssen Tel.: 030-2476885, Fax: 030-2476334 Leverancier van producten, materialen, machines en adviezen voor reiniging en hygiëne van de convenience shop, het sanitair en buitenterrein.

Prisma Graphics Postbus 12, 4724 ZG Wouw Belder 23d , 4704 RK Roosendaal Tel.: 0165-303757, Fax: 0165-303850 Email info@prisma-graphics.nl Internet www.prisma-graphics.nl Totaal leverancier voor kassarollen, PIN- en loyalty rollen, linten, inkt- en tonercartridges, kantoorartikelen en drukwerk.

KOELING/VERWARMING

IJS

Unilever Benelux BV Postbus 160, 3000 AD Rotterdam Tel.: 010-4394786, Fax: 010-4394510 Email verkoop.binnendienst@unilever.com Internet www.ola.nl Haal met OLA het optimale rendement uit uw vriezer. Met Magnum, Solero, Cornetto, Calippo en natuurlijk Raket.

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055 577 72 00, Fax: 055 577 72 02 E-mail info@hamer.net Internet www.hamer.net Wij zijn specialist in klimaatinstallaties. Ontwerp, aanleg en onderhoud gebeurt volgens STEK-eisen. Onze kennis en landelijk dekkende montage- en serviceorganisatie zetten we graag in voor een optimaal klimaat in uw station.

Carrier Bedrijfskoeling Nederland BV Postbus 40, 4100 AA Culemborg Tel.: 0345-544444, Fax: 0345-544440 Email info@carrier.utc.com Internet www.carrierbedrijfskoeling.nl Carrier koel- en vriesmeubelen met de hoogste ‘display’ per m2 vloer dus ‘impulsomzet’.

Kovu Postbus 1164, 7550 BD Hengelo Tel.: 074-2558558, Fax: 074-2439626 Email sales@kovu.nl Internet www.kovu.nl Koel-, vries- en walk-in-cellen, vrieseilanden, wandkoelers, glasdeurkasten en glaswandsystemen.

KOGELWERENDE KASSIERSRUIMTE

Holland Engineering BV Graafsebaan 26 A, 5384 RT Heesch Tel.: 0412-454065, Fax: 0412-455345 Internet www.hollandengineering.nl Kogel-/inbraakwerende kooien, hef-/schuiframen, balies, interieurbouw en 24/7 onderhoud.

LICHTRECLAME AK Bouw Voltastraat 57, 7903 AA Hoogeveen Tel.: 0528-272085, Fax: 0528-276988 Email info@ak-bouw.nl Internet www.ak-bouw.nl Lichtreclame, upgrading bestaande luifels. Luifelbouw, wasboxen, wasstraten. Creativiteit en betrouwbaarheid is onze kracht. E & M Buitenreclame BV Eerste Tussendijk 10, 5705 CG Helmond Tel.: 0492-590929, Fax: 0492-590930 Email mail@em-signs.com Internet www.em-signs.com Fabricage en montage van ver- en onverlichte boeiborden in diverse huisstijlen, prijsborden, pompeilandenverlichting, water- en luchtborden, neon contouren en teksten, carwash tekstborden, tijd- en temperatuurdisplay’s, infopanelen, all weather cabins. Onderhoud & service: bel voor vrijblijvende afspraak.

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481 500, Fax: 0180-481 555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Uw adres voor: Levering, montage en onderhoud van lichtreclame, tekstborden, neon, led-verlichting, elektronische prijzenborden en beletteringen.

S.R.S. Reklame Service BV Delta industrieweg 13, 3251 LX Stellendam Tel.: 0187-498989, Fax: 0187-498980 Email info@srsreklame.nl Internet www.srsreklame.nl Fabricage en montage van verlichte en onverlichte boeiboorden, neoncontouren, prijzenborden, water/luchtborden, PEV’s etc.

LOKALE CARD SYSTEMEN Smart Concepts B.V. Postbus 268 7000 AG Doetinchem Fabriekstraat 17C 7005 AP Doetinchem Tel.: 0314-377677, Fax: 0314-332195 Email info@smartconcepts.nl Internet www.smartconcepts.nl Giftcards, prepaid cards, transactieverwerking, card management, processing, billing, reporting, clearing, switching, (lokale) credit- en loyaltykaarten.

LOONADMINISTRATIE

KOEL/VRIES APPARATUUR Fri-Jado BV Oude Kerkstraat 2, 4878 AA Etten-Leur Postbus 560, 4870 AN Etten-Leur Tel.: 076-5085200, Fax: 076-5085444 Email info@frijado.nl Internet www.frijado.nl Specialist in de levering en installatie van apparatuur voor foodservice.

E.K. Williams Nederland BV Postbus 702, 6800 AS Arnhem Zijpendaalseweg 59, 6814 CD Arnhem Tel.: 026-3537870, Fax: 026-3537850 Financiële managementsystemen voor o.a. de motorbrandstoffenbranche en MKB.

45

POMPSHOP DECEMBER 2009

Coca-Cola Enterprises Nederland BV Postbus 8775, 3009 AT Rotterdam Watermanweg 30, Rotterdam Tel.: 010-2455400, Fax: 010-2455490 Email info@cokecce.com Internet www. cokecce.com CCE-NL Out of Home Meer rendement per drinkmoment. Fabrikant van merken als Coca-Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, Minute Maid, Chaudfontaine, Nestea, Fernandes en Monster. Leverancier van omzetverhogende koelingen en concepten.

GEVELONDERHOUD


LPG-INSTALLATIES Fuel Solutions

Alltech Fuel Solutions Postbus 280, 5400 AG Uden Tel.: 0413-241900, Fax: 0413-263915 Email fuel@alltechgroup.nl Internet www.alltechgroup.nl Aanleg en onderhoud van LPG-brandstof-, en industriële installaties.

Delta Controls BV Hoofdvestiging: Pieter de Keyserstraat 6, 7825 VE Emmen Tel.: 0591-678800, Fax: 0591-678888 Email info@deltacontrols.nl Internet www.deltacontrols.nl Nieuwbouw, modificatie, service van LPG-, benzine- , diesel & CNG-installaties. Onderdeel van GTI nv. LPG Installaties de Visser BV Postbus 105, 8200 AC Lelystad Nikkelstraat 25, 8211 AJ Lelystad Tel.: 0320-221468, Fax: 0320-221028 Email info@devisser.eu Internet www.devisser.eu Ontwerp, aanleg, fabricage en onderhoud van LPG- installaties, LPG afleverzuilen en tanktransportmiddelen. Service steunpunten in Lelystad, Dwingelo, Apeldoorn, Veendaal, Holten,Tilburg en Weert.

Technisch Ingenieurs Bureau E. Meurs BV Postbus 84, 7240 AB Lochem Aalsvoort 36, 7241 MA Lochem Tel.: 0573-257555, Fax: 0573-257558 Email meurs@meurs.nl Internet www.meurs.nl Aanleg en onderhoud van LPG-, CNG- en benzine-installaties. Fabrikant industrie- en brandstofpompen. Leverancier van stationsautomatisering en kassasystemen.

LUCHT- & WATERUNITS

AIR-serv Netherlands BV Spuiweg 22a, 5145 NE Waalwijk Tel.: 0416-652331 Email info@air-serv.nl Internet www.air-serv.nl “Exploitatie van luchtunits, stofzuigers etc. op uw tankstation. Investeren en onderhoud behoren voortaan tot het verleden. Haal meer geld uit uw voorterrein met onze digitale bandenspanningsmeters.”

GIP Air Systems Goudsmidstraat 14, 5232 BP ‘s Hertogenbosch Tel.: 073-6443083, Fax: 073-6111237 Email info@gipairsystems.nl Internet www.gipairsystems.nl Importeur van Airtec digitale bandenspanningsmeters. Verkoop of exploitatie van lucht & water of stikstof units. 5 jaar garantie. Plaatsing en service van compressoren.

Savan Waalwijk BV Spuiweg 22d, 5145 NE Waalwijk Tel.: 0416-560214, Fax: 0416-560215 Email info@savanwaalwijk.com Internet www.savanwaalwijk.com Producent en leverancier van Lucht- en watervoorzieningen voor elk tankstation. Luchtunits, stofzuigers, stikstofunits.

LUIFELS

POMPSHOP DECEMBER 2009

AK Bouw Voltastraat 57, 7903 AA Hoogeveen Tel.: 0528-272085, Fax: 0528-276988 Email info@ak-bouw.nl Internet www.ak-bouw.nl Luifelbouw, wasboxen, wasstraten. lichtreclame, upgrading bestaande luifels. Creativiteit en betrouwbaarheid is onze kracht.

46

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Ontwerp en bouw luifels, onderhoud en restyling bestaande luifels.

BQProjects BV Ing.buro Handelsweg 7, 3411 NZ Lopik Tel.: 0348-554646, Fax: 0348-554084 Email info@bqp.nl Internet www.bqp.nl Bouw luifels (incl. ontwerp). Plafonds en restyling bestaande luifels.

S.R.S. Reklame Service BV Delta industrieweg 13, 3251 LX Stellendam Tel.: 0187-498989, Fax: 0187-498980 Email info@srsreklame.nl Internet www.srsreklame.nl Bouw van luifels incl. dak- en plafondplaten, luifelverlichting, wasboxen en drooglopen. Luifelboeiborden in verlichte of onverlichte uitvoering, prijzenborden etc.

MILIEU Fuel Solutions

Alltech Fuel Solutions BV Postbus 280, 5400 AG Uden Tel.: 0413-241900, Fax: 0413-263915 Email fuel@alltechgroup.nl Internet www.alltechgroup.nl Aanleg en onderhoud van LPG-brandstof-, en industriële installaties.

BAM Milieu Postbus 85, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Hakgriend 6, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184-676870, Fax: 0184-611801 Email info@bammilieu.nl Internet www.bammilieu.nl Specialist op het gebied van bodemsanering, onderzoek, ontwerp & advies, BRL 7001, BRL 7002. Sloop en (ver)bouw tankstations. KIWA erkend / ISO 9001, VCA**.

Cimitec Infra & Milieu bv Nipkowlaan 12, 9207 JA Drachten Tel.: 0512-580280, Fax: 0512-580288 Email info@cimitec.nl Internet www.cimitec.nl Grond- en grondwatersaneringen en aanleg en onderhoud van Kiwa-gecertificeerde vloeistofdichte beton- en elementen vloeren.

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055 577 72 00, Fax: 055 577 72 02 Email info@hamer.net Internet www.hamer.net Advisering en begeleiding bij milieuvraagstukken en bodemsaneringen.

Van der Heijden Milieu- en Installatie techniek Postbus 390, 5280 AJ Boxtel Industrieweg 16a, 5281 RW Boxtel Tel.: 0411-605060, Fax: 0411-605065 Email info@h-mi.nl Internet www.h-mi.nl Aanleg en renovatie brandstofinstallaties. Bodem- en tanksanering. Aanleg vloeistofdichte verhardingen. KIWA erkend /ISO 9001/ VCA** gecertificeerd.

R & B Milieu Advies BV Tinstraat 7, 4823 AA Breda Tel.: 076-5486600, Fax: 076-5486609 Email info@r-bmilieu.nl Internet www.r-bmilieu.nl Begeleiding van bodemonderzoek t/m (in-situ) sanering/ (her)inrichting. Aansprakelijkstelling (mede)veroorzaker(s).

Vink Aannemingsmaatschappij bv Postbus 99, 3770 AB Barneveld Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Tel.: 0342-406406, Fax: 0342-406402 Email installatie@vink.nl Internet www.vink.nl Sanering, renovatie, aanleg en onderhoud van complete brandstofsystemen, tankinstallaties en vloeistofdichte voorzieningen. Tevens uw leverancier van Bennett & Sauser brandstofpompen.

BQProjects BV Ing.buro Handelsweg 7, 3411 NZ Lopik Tel.: 0348-554646, Fax: 0348-554084 Email info@bqp.nl Internet www.bqp.nl Ontwerp en vergunningen. Bouw van shops, luifels, washallen en wasboxen. Turnkey bouw. Pompeilanden.

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055 5777200 Fax: 055 5777202 E-mail info@hamer.net Internet www.hamer.net U kunt bij ons terecht voor alle technische installaties van ontwerp, uitvoering tot service. Onze jarenlange ervaring zetten we graag in voor de realisatie van uw nieuwbouw of renovatie.

NAVIGATIE

Falkplan BV Postbus 7579, 5601 JN Eindhoven Tel.: +31 40-2645104, Fax: +31 40-2645115 Email info@falk.nl Producent en leverancier van cartografische producten: van autokaarten tot stadsplattegronden, van stratenboeken tot fietskaarten en van routeplanner tot mobiele toepassingen.

NIEUWBOUW/RENOVATIE Fuel Solutions

Alltech Fuel Solutions Postbus 280, 5400 AG Uden Tel.: 0413-241900, Fax: 0413-263915 Email fuel@alltechgroup.nl Internet www.alltechgroup.nl Aanleg en onderhoud van LPG-brandstof-, en industriële installaties. AK Bouw Voltastraat 57, 7903 AA Hoogeveen Tel.: 0528-272085, Fax: 0528-276988 Email info@ak-bouw.nl Internet www.ak-bouw.nl Luifelbouw, wasboxen, wasstraten. lichtreclame, upgrading bestaande luifels. Creativiteit en betrouwbaarheid is onze kracht.

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Ontwerp, advies, project engineering, turn-key realisatie en renovatie van uw tankstation. KIWA erkend/ ISO 9001/ VCA 2008/05.

BAM Milieu Postbus 85, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Hakgriend 6, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184-676870, Fax: 0184-611801 Email info@bammilieu.nl Internet www.bammilieu.nl Ontwerp, advies, vergunningen, project engineering, turn-key realisatie en renovatie van uw tankstation. KIWA erkend/ISO 9001/ VCA**.

Infraspecials BV Postbus 57, 2980 AB Ridderkerk Tel.: 0180-481111, Fax: 0180-481112 Email info@infraspecials.nl Internet www.infraspecials.nl Nieuw- en verbouw van Tankstations. Ontwerp, aanleg, service (24 uur) en onderhoud van tankinstallaties, vloeistofdichte voorzieningen, pomp- en kassasystemen.

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl Ontwerp, vergunning en aanleg van tankstations en brandstofdepots. Indeelopdracht of turn-key.

Tanktechniek BV H. Kamerlingh Onnesweg 9, 2408 AX Alphen a.d Rijn Tel.: 0172-446900, Fax: 0172-497554 Email info@tanktechniek.nl Internet www.tanktechniek.nl Toonaangevend en vernieuwend in nieuw- en verbouw activiteiten op uw station. KIWA erkend / ISO 9001 / VCA **

Visie Bouw Postbus 509, 1940 AN Beverwijk Lijndenweg 6, 1951 NC Velsen-Noord Tel.: 0251-229342, Fax: 0251-213838 Email info@visiebouw.nl Internet www.visiebouw.nl Specialist in bouw en verbouw van brandstofverkooppunten. Renovatie-activiteiten, utiliteitsbouw en onderhoudswerkzaamheden.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-65 13 85, Fax: 0495-65 21 28 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.


Adressen binnen handbereik OMKLEURING TANKSTATIONS

Tomassen Decoratie & Reclame BV Reaumurstraat 7 3846 BZ Harderwijk Tel.: 0341-414 411, Fax: 0341-432 718 Email info@tomassenreclame.nl Internet www.tomassenreclame.nl Gespecialiseerd in het restylen van tankstations. Fabricage en installatie in eigen beheer. Produktie van o.a. elektronische prijzenmasten, diverse vormen boeidelen, spreaders, tesktborden, pompomkleuringen, ledverlichtingsystemen, neon-contouren, carwashborden, zeildoek-fullcoloursystemen, alle beletteringen. Nieuwe ideeën? Onze ontwerpstudio staat voor u klaar!

Verkoop of verhuur van mobiele bouw/project-borden. Plaatsing door het hele land (m.u.v. de eilanden) Neem voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-651385, Fax: 0495-652128 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

opleidingen

SCHOONMAAK CONCEPT TANKSTATIONS Technisch Ingenieurs Bureau E. Meurs BV Postbus 84, 7240 AB Lochem Aalsvoort 36, 7241 MA Lochem Tel.: 0573-257555, Fax: 0573-257558 Email meurs@meurs.nl Internet www.meurs.nl Aanleg en onderhoud van LPG-, CNG- en benzine- installaties, CNG compressors. Fabrikant industrie- en brandstofpompen. Leverancier van stationsautomatisering en kassasystemen.

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481 500, Fax: 0180-481 555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Tokheim houdt zich wereldwijd bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van betalingsapparatuur, benzinepompen en tankinstallaties voor tankstations.

Van Laar T.S.O. BV Ambachtsweg 11 3953 BZ Maarsbergen Tel.: 0343-431720, Fax: 0343-432027 Email anton@vanlaartso.nl Internet www.vanlaartso.nl Gespecialiseerd in complete reiniging en onderhoud van tankstations inclusief hogedruk reiniging en verzorging van betaalautomaten in heel Nederland.

Ruitenheer BV Postbus 23216, 1100 DS Amsterdam Keienbergweg 7, 1101 EZ Amsterdam Tel.: 020-6975560, Fax: 020-6975642 Email info@ruitenheer.nl Internet www. ruitenheer.nl Ruim 30 jaar ervaring in specialistische reiniging en onderhoud. Ruitenheer BV is gespecialiseerd in: gevelreiniging, glasbewassing, schoonmaakonderhoud en vloeronderhoud. Wij hebben een eigen 24 uurs CALAMITEITENDIENST.

SCHOONMAAKBEDRIJVEN Vink Aannemingsmaatschappij bv Postbus 99, 3770 AB Barneveld Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Tel.: 0342-406406, Fax: 0342-406402 Email installatie@vink.nl Internet www.vink.nl Sanering, renovatie, aanleg en onderhoud van complete brandstofsystemen, tankinstallaties en vloeistofdichte voorzieningen. Tevens uw leverancier van Bennett & Sauser brandstofpompen.

Traffic Cleaning Systems Impact 6k, 6921 RZ Duiven Tel.: 026-49 50 501, Fax: 026-49 50 502 Email tcs@planet.nl Internet www.tcs-reiniging.nl Gespecialiseerd in het schoonmaken van Carwash en tankstations.

SHAMPOOS/WAXEN

Winkel & Interieurbouw Rijnkade 16, 1382 GS Weesp Tel.: 0294-484270, Fax: 0294-481135 Email info@benova.nl Internet www.benova.nl Elke maatsch. uitvoering, gratis advies, 3D tekening en offerte. Eigen meubelwerkpl. ruime showroom aanwezig. ISS (International Shop Services) BV Hoenderweg 15, 3851 RZ Ermelo Tel.: 0341-561716, Fax: 0341-563453 Email iss@shopmontages.nl Internet www.shopmontages.nl Specialist in restylen en aanpassen van shops met shopexproducten of Tegometall.

Redie Interieurs Oirschot BV De Scheper 217, 5688 HP Oirschot Tel.: 0499-573232, Fax: 0499-574449 Email redie@redie.nl Internet www.redie.nl Interieurconcepten en interieurbouw. Gespecialiseerd in geïntegreerde koeltechnieken. ROL Benelux BV Harsweg 21, 2461 EZ Ter Aar Tel.: +31 172-436284, Fax: +31 172-439726 Email steven.esposti@rolgroup.com Internet www.rolgroup.com Voor uw complete shopinrichting! Zwartwoud BV Postbus 2376, 9704 CJ Groningen Hoendiep 272, 9745 EJ Groningen Tel.: 050-5565123, Fax: 050-5565046 Email info@zwartwoud.nl Internet www.zwartwoud.nl Kogelwerende balies en winkelinrichting.

SNACKS RIN training en advies Loolaan 37, 7314 AB Apeldoorn Tel: 055-5805621 fax: 055-5805635 Email info@rinbv.nl Internet www.rinbv.nl RIN training en organisatieadvies biedt maatwerk en kwaliteit. Trainingen in klantvriendelijkheid en leidinggeven alsmede verander- en kwaliteittrajecten geven passie aan uw personeel!

PERSONEEL

Pompkracht Utrechtseweg 1E, 3811 NA Amersfoort Tel.: 033-4228000, Fax: 033-4451445 Email info@pompkracht.nl Internet www.pompkracht.nl POMPKRACHT is een gespecialiseerd uitzend- en detacheringsbureau voor pompkrachten en verzorgt de werving en selectie van vast personeel.

POMPEN

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-651385, Fax: 0495-652128 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN/ SPAARPROGRAMMA’S

Impulse promotions, de start van al uw promotionele activiteiten Kanaalweg 2 1851 LP Heiloo Tel.: 072-7501314, Fax: 084-2290507 E-mail: info@impulsepromotions.eu Internet: www.impulsepromotions.eu Leverancier van spaarprogramma’s /producten en promotionele activiteiten op het gebied van tanken en carwash. Tevens leverancier van non food producten.

REINIGINGSMIDDELEN Emba Tanksystemen BV Postbus 951, 3300 AZ Dordrecht Pieter Zeemanweg 20, 3316 GZ Dordrecht Tel.: 078-6529699, Fax: 078-6511091 Email info@emba.nl Internet www.dcmemba.eu DCM EMBA, Benelux distributeur van Dresser Wayne is actief in de ontwikkeling, verkoop, installatie en service van tankstationmanagementsystemen, betaalautomaten en brandstofpompen. Ook voor alternatieve brandstoffen en Adblue. DCM EMBA is gecertificeerd als erkend keurder.

Scheidt & Bachmann Nederland BV Cypresbaan 9, 2908 LT Capelle a/d IJssel Tel.: 010-2582665, Fax: 010-2582666 Email vandenhout.francois@scheidt-bachmann.nl Internet www.scheidt-bachmann.nl Scheidt & Bachmann multi-produkt-pompen, Conventionele pompen, industriepompen, Retrofit® dampretoursystemen. Landelijke storings- en onderhoudsdienst, N.M.I. ijkbevoegd. Specialist in Multi-media toepassingen.

ROLL-OVERS

Christ Wash Systems BV Ringbaan Zuid 360, 5022 GA Tilburg Tel.: 013-5435433, Fax: 013-5351735 Internet www.christ-ag.com Nr. 1 in wastechniek. Het meest complete aanbod. Hoogendijk Autowastechniek Holtwijkerstraat 3, 7595 PL Weerselo Tel.: 0541-661035, Fax: 0541-661850 Internet www.hoogendijkcarwash.nl Leverancier van autowas-installaties, autowasborstels. Onderhoud en revisie van uw California-installatie Washtec. Leverancier van wasboxen en carwash-chemie.

SHOPADVIES Peter’s Merchandising Service Maasdijk 9, 2676 AA Maasdijk Tel.: 06-22224499 Email peter.molenaar@xs4all.nl Voor een objectief advies en uitgebreide service voor pompshops; het verzorgen van een totale presentatie, van het eerste plan tot het vullen van het schap. Ook voor belettering en reclameborden.

SHOP CONCEPT & CONSULTANCY

Kamps Design BV Zuidkade 141, 2771 DT BOSKOOP Mobiel 06-41003801 Email info@kampsdesign.eu Internet www.kampsdesign.eu • Onafhankelijk shopadvies met rendementsberekening • Levering en turnkey implementatie • Begeleidingsabonnement • Time Out shopformule • Onafhankelijk carwashadvies

SHOPINRICHTING AB Interieurbouw Everdenberg 34, 4902 TT Oosterhout Tel.: 0162-423396, Fax: 0162-450154 Email info@ABinterieurbouw.nl Internet www.ABinterieurbouw.nl Totaalinrichter; stellingsystemen, apparatuur, koelingen, plafonds en verlichting, complete bakkerijen en alle voorkomende accessoires.

Postbus 167, 5120 AD Rijen Europalaan 2, 5121 DJ Rijen Tel.: 0161-230090, Fax: 0161-227820 Email info@beerens.com Internet www.beerens.com Benzineshop-interieurs. Leveren en plaatsen in geheel Europa. Totaalleveringen, deskundig gratis advies. Topkwaliteit tegen betaalbare prijzen.

Unilever Benelux BV Postbus 160, 3000 AD Rotterdam Tel.: 010-4394786, Fax: 010-4394510 Email verkoop.binnendienst@unilever.com Internet www.bifi.nl BiFi, de hartige snack voor tussendoor.

SPAARSYSTEMEN Smart Concepts B.V. Postbus 268 7000 AG Doetinchem Fabriekstraat 17C 7005 AP Doetinchem Tel.: 0314-377677, Fax: 0314-332195 Email info@smartconcepts.nl Internet www.smartconcepts.nl Giftcards, bonus cards, transactieverwerking, card management, processing, billing, reporting, clearing, switching, (lokale) credit- en loyaltykaarten.

TANKINHOUDSMETING Fuel Solutions

Alltech Fuel Solutions Postbus 280, 5400 AG Uden Tel.: 0413-241900, Fax: 0413-263915 Email fuel@alltechgroup.nl Internet www.alltechgroup.nl Aanleg en onderhoud van LPG-brandstof-, en industriële installaties.

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055 577 72 00, Fax: 055 577 72 02 E-mail info@hamer.net Internet www.hamer.net Uw leverancier voor Hectronic tankinhoudmeetsystemen.

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl VEEDER-ROOT tankinhoudsmeetsystemen en bewaking van brandstofvoorraden.

WashTec Benelux BV Postbus 701, 2700 AS Zoetermeer Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer Tel.: 079-3683720, Fax: 079-3683725 ‘s Werelds grootste fabrikant.

47

POMPSHOP DECEMBER 2009

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl Gilbarco pompen (handelsdoeleinden) en Fuelmaster industriepompen met voertuigregistratie.

Groveko-Ede BV Max Planckstraat 34, 6716 BE Ede Tel.: 0318-632 185, Fax: 0318-624 511 Email info@groveko.nl Internet www.schoonmaakmachinesonline.nl 3M Entreematten, (olie-/vetbestendig), veiligheids-/comfortmatten, anti-slip materialen. Wasbare printmatten met logo/tekst op aanvraag.

Quaron Cleaning Systems BV Groot Mijdrechtstraat 52, 3641 RW Mijdrecht Tel.: 0297-274390, Fax: 0297-272442 Email info@quaron-cs.com Internet www.quaron-cs.com A-Clean reinigingsconcepten voor carwash, truckwash, tankstations en garages.


Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481 500, Fax: 0180-481 555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Tokheim houdt zich wereldwijd bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van betalingsapparatuur, benzinepompen en tankinstallaties voor tankstations.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-651385, Fax: 0495-652128 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl Ontwerp, levering en montage van boven- en ondergrondse tanks en leidingen.

Technisch Ingenieurs Bureau E. Meurs BV Postbus 84, 7240 AB Lochem Aalsvoort 36, 7241 MA Lochem Tel.: 0573-257555, Fax: 0573-257558 Email meurs@meurs.nl Internet www.meurs.nl Aanleg en onderhoud van LPG-, CNG- en benzine- installaties, CNG Homefill applications. Fabrikant industrie- en brandstofpompen. Leverancier van stationsautomatisering en kassasystemen.

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055 577 72 00, Fax: 055 577 72 02 E-mail info@hamer.net Internet www.hamer.net Onderhoud van tankinstallaties, keuring, koeling, verwarming, pompen, brandstofregistratie- apparatuur en garage-uitrustingen.

BAM Milieu Postbus 85, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Hakgriend 6, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184-676870, Fax: 0184-611801 Email info@bammilieu.nl Internet www.bammilieu.nl Ontwerp, advies, vergunningen, project engineering, turn-key realisatie en renovatie van uw tankstation. KIWA erkend/ISO 9001/ VCA**.

Tanktechniek BV H. Kamerlingh Onnesweg 9, 2408 AX Alphen a.d Rijn Tel.: 0172-446900, Fax: 0172-497554 Email: info@tanktechniek.nl Internet: www.tanktechniek.nl Toonaangevend en vernieuwend in nieuw- en verbouw activiteiten op uw station. KIWA erkend / ISO 9001 / VCA **

Van der Heijden Milieu- en Installatie techniek Postbus 390, 5280 AJ Boxtel Industrieweg 16a, 5281 RW Boxtel Tel.: 0411-605060, Fax: 0411-605065 Email info@h-mi.nl Internet www.h-mi.nl Aanleg en renovatie brandstofinstallaties. Bodem- en tanksanering. Aanleg vloeistofdichte verhardingen. KIWA erkend /ISO 9001/ VCA** gecertificeerd.

TANKINSTALLATIES

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Aanleg, onderhoud en modificatie van benzine, diesel en CNG installaties. KIWA erkend/ ISO 9001/ VCA 2008/05.

Delta Controls BV Hoofdvestiging: Pieter de Keyserstraat 6, 7825 VE Emmen Tel.: 0591-678800, Fax: 0591-678888 Email info@deltacontrols.nl Internet www.deltacontrols.nl Nieuwbouw, modificatie, service van LPG-, benzine- , diesel & CNG-installaties. Onderdeel van GTI nv.

Tanktechniek BV H. Kamerlingh Onnesweg 9, 2408 AX Alphen a.d Rijn Tel.: 0172-446900, Fax: 0172-497554 Email: info@tanktechniek.nl Internet: www.tanktechniek.nl Toonaangevend en vernieuwend in nieuw- en verbouw activiteiten op uw station. KIWA erkend / ISO 9001 / VCA **

veiligheid Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481 500, Fax: 0180-481 555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Tokheim houdt zich wereldwijd bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van betalingsapparatuur, benzinepompen en tankinstallaties voor tankstations.

Vink Aannemingsmaatschappij bv Postbus 99, 3770 AB Barneveld Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Tel.: 0342-406406, Fax: 0342-406402 Email installatie@vink.nl Internet www.vink.nl Sanering, renovatie, aanleg en onderhoud van complete brandstofsystemen, tankinstallaties en vloeistofdichte voorzieningen. Tevens uw leverancier van Bennett & Sauser brandstofpompen.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-65 13 85, Fax: 0495-65 21 28 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

Tokheim Netherlands BV Postbus 4186, 2890 GD Ridderkerk Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk Tel.: 0180-481 500, Fax: 0180-481 555 Email sales@ridderkerk.tokheim.com Internet www.tokheim.com Tokheim houdt zich wereldwijd bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van betalingsapparatuur, benzinepompen en tankinstallaties voor tankstations.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-65 13 85, Fax: 0495-65 21 28 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

POMPSHOP DECEMBER 2009

Hamer Installatietechniek BV Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV Apeldoorn Tel.: 055 577 72 00, Fax: 055 577 72 02 E-mail info@hamer.net Internet www.hamer.net Uw leverancier voor onder- en bovengrondse tankinstallaties.

Infraspecials BV Postbus 57, 2980 AB Ridderkerk Tel.: 0180-481111, Fax: 0180-481112 Email info@infraspecials.nl Internet www.infraspecials.nl Nieuw- en verbouw van Tankstations. Ontwerp, aanleg, service (24 uur) en onderhoud van tankinstallaties, vloeistofdichte voorzieningen, pomp- en kassasystemen.

48

Swing Fuel Stations BV Bredaseweg 380, 5037 LG Tilburg Tel.: 013-4689281, Fax: 013-4678369 Email: sfs@vollenhovenolie.com Internet: www. vollenhovenolie.com Bent u van plan uw tankstation te verhuren/verkopen/verplaatsen of heeft u plannen voor een nieuw tankstation? Wij regelen alles van vergunningen en realisatie, tot en met de exploitatie! Het Swing concept onderscheidt zich o.a. van andere onbemande concepten door het dagelijks toepassen van prijsdifferentiatie tijdens zgnd. “HAPPY HOURS”.

TANKSTATION-ONDERHOUD AK Bouw Voltastraat 57, 7903 AA Hoogeveen Tel.: 0528-272085, Fax: 0528-276988 Email info@ak-bouw.nl Internet www.ak-bouw.nl Luifelbouw, wasboxen, wasstraten. lichtreclame, upgrading bestaande luifels. Creativiteit en betrouwbaarheid is onze kracht.

Emba Tanksystemen BV Postbus 951, 3300 AZ Dordrecht Pieter Zeemanweg 20, 3316 GZ Dordrecht Tel.: 078-6529699, Fax: 078-6511091 Email info@emba.nl Internet www.dcmemba.eu DCM EMBA, Benelux distributeur van Dresser Wayne is actief in de ontwikkeling, verkoop, installatie en service van tankstationmanagementsystemen, betaalautomaten en brandstofpompen. Ook voor alternatieve brandstoffen en Adblue. DCM EMBA is gecertificeerd als erkend keurder.

VERZEKERINGEN Bovemij Verzekeringen NV Postbus 7110, 6503 GP Nijmegen Tel.: 0900-BOVEMIJ, Fax: 024-3666688 Email info@bovemij.nl Internet www.bovemij.nl Verzekeringspakketten speciaal voor tankstations.

TEMPERATUURCONTROLE

Gullimex BV Postbus 114, 7620 AC Borne Tel.: 074-2657788, Fax: 074-2670237 Internet www.gullimex.com Temperatuurcontrole (HACCP) Voedselthermometers met ijkservice, temperatuurloggers, elektronische temperatuurregistratie met alarmering.

TIJDSCHRIFTEN

TANKSTATIONCONCEPTEN Van der Heijden Milieu- en Installatie techniek Postbus 390, 5280 AJ Boxtel Industrieweg 16a, 5281 RW Boxtel Tel.: 0411-605060, Fax: 0411-605065 E-mail: info@h-mi.nl Internt www.h-mi.nl Aanleg en renovatie brandstofinstallaties. Bodem- en tanksanering. Aanleg vloeistofdichte verhardingen. KIWA erkend /ISO 9001/ VCA** gecertificeerd.

RIN training en advies Loolaan 37, 7314 AB Apeldoorn Tel: 055-5805621 fax: 055-5805635 Email info@rinbv.nl Internet www.rinbv.nl RIN training en organisatieadvies biedt maatwerk en kwaliteit. Trainingen op het gebied van omgaan met agressie, overval, assertiviteit en winkeldiefstal. Trainingen die voorzien in veiligheid van u en uw klanten!

Burgemeester Verderlaan 11, 3544 AD Utrecht Postbus 41024, 2130 MN Hoofddorp Tel.: 030-6660611, Fax: 030-6660990 Email info@aldipress.nl Internet www.aldipress.nl Nummer 1 in trademarketing en distributie van tijdschriften!

TRANSPORT

Aon Risk Services Postbus 1642, 3000 BP Rotterdam Tel.: 010-4488974, Fax: 010-4488732 Email leo_bogemann@aon.nl Branche-gerichte verzekeringsadviezen.

Van Ginkel & Co BV Postbus 23248, 3001 KE Rotterdam Tel.: 010-4360377, Fax: 010-4360478 Het adres voor de ‘exploitantenpolis’ en de ‘carwashpolis’.

Kröller Assurantiën BV Postbus 85931, 2508 CP Den Haag Tel.: 070-3422579, Fax: 070-3460552 Email info@kroller.nl Internet www.kroller.nl Kröller TankstationPolis: De complete verzekering voor uw tankstation.

VLOEISTOFDICHTE VERHARDINGEN Bottom Line Scheduling BV De Ketting 6, 5261 LJ Vught Tel.: 073-6580491, Fax: 073-6571447 Email info@bottomline-group.com Internet www.improveyourbottomline.nl Bottom Line Scheduling verzorgt zowel in Nederland als in België de planning en het transport van motorbrandstoffen naar tankstations met tankwagens in neutrale kleurstelling.

TURN-KEY REALISATIE TANKSTATIONS

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Ontwerp, advies, project engineering, turn-key realisatie en renovatie van uw tankstation. KIWA erkend/ ISO 9001/ VCA 2008/05.

Ballast Nedam IPM BV Postbus 280, 4140 AG Leerdam Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam Tel.: 0345-639 250, Fax: 0345-639 207 Internet www.bnipm.nl Aanleg, onderhoud en reparatie van vloeistofdichte beton- en element verhardingen KIWA erkend/ ISO 9001/ VCA 2008/05.

BAM Milieu Postbus 85, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Hakgriend 6, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184-676870, Fax: 0184-611801 Email info@bammilieu.nl Internet www.bammilieu.nl Aanleg, onderhoud en reparatie van vloeistofdichte voorzieningen. KIWA erkend / ISO 9001, VCA**. Tevens specialist op het gebied van bodemsanering en nieuw(ver)bouw tankstations.


Adressen binnen handbereik ZOETWAREN Cimitec Infra & Milieu bv Nipkowlaan 12, 9207 JA Drachten Te.: 0512-580280, Fax: 0512-580288 Email info@cimitec.nl Internet www.cimitec.nl Aanleg en onderhoud van Kiwa- gecertificeerde vloeistofdichte beton- en elementenvloeren.

Voets Installaties BV Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler Tel.: 0495-65 13 85, Fax: 0495-65 21 28 Email administratie@voetsinstallaties.nl Internet www.voetsinstallaties.nl Aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse tankinstallaties - Kiwa Erkend - tanksaneringen - garageinrichtingen.

WASSTRAATCHEMICALIEN Ecocare Milieutechniek bv Koperweg 8, 2401 LH Alphen aan den Rijn Tel.: 0172-469520, Fax: 0712-432586 De specialist voor gecertificeerde aanleg en onderhoud van vloeistofdichte vloeren. Van vloeistofdichte vloer tot turn-key bouw van complete tankstations. Eshuis Raab Karcher Bouwstoffen Postbus 63, 7670 AB Vriezenveen Tel.: 0546-556666, Fax: 0546-565065 TASIKO KIWA gecertificeerde vloeistofdichte verhardingen, pompeilanden en kantopsluitingen.

Infraspecials BV Postbus 57, 2980 AB Ridderkerk Tel.: 0180-481111, Fax: 0180-481112 Email info@infraspecials.nl Internet www.infraspecials.nl Nieuw- en verbouw van Tankstations. Ontwerp, aanleg, service (24 uur) en onderhoud van tankinstallaties, vloeistofdichte voorzieningen, pomp- en kassasystemen.

Kiwa N.V. Postbus 70, 2280 AB Rijswijk Tel.: 070-4144400, Fax: 070-4144420 Email inspecties@kiwa.nl Internet www.kiwa.nl Controles van kathodische bescherming, water/bezinksel, grondwatermonitoring peilbuizen, vloeistofdichte voorzieningen (PBV-Verklaringen), olieafscheiders; herkeuren van boven- en ondergrondse tanks; keuren van drukhouders (LPG, CNG).

Koldijk Tweemat 2A, 9861 TB Grootegast Postbus 17, 9860 AA Grootegast Tel.: 0594-611739, Fax: 0594-612805 Email: info@koldijk.nl Internet: www.koldijk.nl De specialist in vloeistofdichte kunststofvloeren en kitapplicaties.

Postbus 275, 8440 AG Heerenveen Tel.: 0513-614712, Fax: 0513-614754 Leeuwenhoekweg 22j, 2661 CZ Bergschenhoek Tel.: 010-4621455, Fax: 010-2021277 Email info@mokobouw.nl Internet www.mokobouw.nl Vloeistofdichte verhardingen olie- en benzine-afscheiders. Milieuzorgsystemen.

Christ Wash Systems BV Ringbaan Zuid 360, 5022 GA Tilburg Tel.: 013-5435433, Fax: 013-5351735 Internet www.christ-ag.com Nr. 1 in wastechniek. Het meest complete aanbod. Shop Service Center BV Postbus 131, 2400 AC Alphen a/d Rijn Industrieweg 14-20, 2404 BZ Alphen a/d Rijn Tel.: 0172-467500, Fax: 0172-440121 Bestellingen Tel.: 0172-467575 Internet www.ssc.nl SSC is importeur van Auwa-wasstraat-chemicaliën. Auwa is pH-neutraal, dus niet schadelijk voor machine, mens en natuur. Voor méér informatie kunt u SSC bellen.

Sonax Car Care BV Postbus 1385, 3430 BJ Nieuwegein Tel.: 030-6060463, Fax: 030-6067720 SONAX: Auto-onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen voor de consument. Carwashchemicaliën voor roll-over, wasstraat en hogedrukreiniger met gratis instelservice; alle reinigingsproducten rondom tankstation.

WashTec Benelux BV Postbus 701, 2700 AS Zoetermeer Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer Tel.: 079-3683720, Fax: 079-3683725 ‘s Werelds grootste fabrikant.

WASSTRATEN

Carwash Systems BV Gouwzeestraat 11, 1382 KD Weesp Tel.: 0294-491567, Fax: 0294-491560 Email mark@ace-europe.nl Internet www.ace-europe.nl ACE levert managementsystemen en Holz wasstraten.

Haribo Nederland BV Postbus 3525, 4800 DM Breda Tel.: 076-5878950, Fax: 076-5878250 Haribo drop, schuim en winegums. Maoam kauwbonbons. Hoepman spekken.

Efficiënt. Ebro EBI 20 temperatuurlogger.

Katja Fassin BV Postbus 2, 7040 AA ‘s-Heerenberg Tel.: 0314-676280, Fax: 0314-676295 Email info@katja.nl Kokindjes, Kattekoppen, Apekoppen, Dropharingen, Yoghurtgums Original, Biggetjes, ZooMix, SnoepMix, FarmMix, Paddestoeltjes.

Lekkerland Nederland BV Postbus 128, 5690 AC Son Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son Tel.: 040-2644400, Fax: 040-2644411 Lekkerland levert een volledig assortiment tabak, zoetwaren, dranken, food en non-food, vers en diepvries en telefoonkaarten. Lekkerland is dé convencience leverancier van Nederland. Lekkerland Distributiecentra: Son Tel.: 040-2644800, fax 040-2644411 Meppel Tel.: 0522-239898, fax 0522-243030 Waddinxveen Tel.: 0180-630300, fax 0180-630305

TLC 730. De 2-in-1 voedselthermometer van Ebro.

Leaf Holland BV Postbus 69, 4900 AB Oosterhout Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout Tel.: 0162-485485, Fax: 0162-485562 Internet www.leaf.nl Assortiment o.a.: KING, Sportlife, Red Band, Venco, Italiano, Xilyfresh, Lakrisal, Läkerol. Smiths Food Group BV Postbus 1008, 3600 BA Maarssen Tel.: 030-2473811, Fax: 030-2473775 Winstgevende samenwerking met een op maat verzorgd assortiment van Lay’s Chips, Doritos, Cheetos, Hamka’s, Wokkels en Bugles.

www.gullimex.com NL Borne, 074 265 77 88 BE Erpe-Mere, 053 80 97 54

ZUIVEL- EN VRUCHTENDRANKEN Hero Nederland BV Teteringsedijk 227, 4817 ME Breda Tel.: 076-5798000, Fax: 076-5875746 Internet www.hero.nl Assortiment bestaat o.a. uit: Fruit2day, Fruit&Co, FruitOntbijt, Hero Cassis, MultiFruit, B’tween. 11AdvPompshop_EBI20TLC_2.indd 1

11-11-2009 12:55:56

AK Bouw Voltastraat 57, 7903 AA Hoogeveen Tel. 0528-272085, Fax: 0528-276988 Email info@ak-bouw.nl Internet www.ak-bouw.nl Wasstraten, luifelbouw, wasboxen, lichtreclame, upgrading bestaande luifels. Creativiteit en betrouwbaarheid is onze kracht.

WashTec Benelux BV Postbus 701, 2700 AS Zoetermeer Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer Tel.: 079-3683720, Fax: 079-3683725 ‘s Werelds grootste fabrikant.

WATERBEHANDELING Postbus 90, 4050 EB Ochten Tel.: 0344-641414, Fax: 0344-641985 Email info@quint-nooren.nl Internet www.quint-nooren.nl Aanleg en onderhoud van vloeistofdichte voorzieningen conform BRL 2362/2319. Verbouw en nieuwbouw tankstations.

Afvalwatertechniek Natuurbeton Milieu BV Postbus 2787, 6030 AB Nederweert Tel.: 0495-461212, Fax: 0495-461210 Email info@natuurbetonmilieu.nl Internet www.afvalwatertechniek.nl Bewezen waterrecycling-systemen (waterbesparing 85-90%, was-chemie-besparing min. 30%), gecertificeerde olieafscheiders en slibvanger (EN 858, CE-markering), emulsiesplitsers split-0-mat, recyclingbekkens, bronwaterinstallaties, osmosewater-tanks. Kortom voor uw complete water en afvalwater huishouding.

Werkt u met een kassa of láát u uw kassa voor u werken? Dat laatste is nu mogelijk. Een moderne computerkassa geeft u elangrijke sturingsinformatie. U heeft snel inzicht in uw voorraad, belangrijke erkoop, klanten en debiteuren. Open snel KassaKiezer.nl. Zie of uw verkoop, huidige uidige kassasysteem klaar is voor de toekomst. Of vind in no-time e kassa die het beste bij uw onderneming past de past. Met alle moderne functionaliteiten die ervoor zorgen dat u meer uit uw kassa haalt!

Mede mogelijk gemaakt door

Ministerie van Economische Zaken

49

POMPSHOP DECEMBER 2009

Tanktechniek BV H. Kamerlingh Onnesweg 9, 2408 AX Alphen a.d Rijn Tel.: 0172-446900, Fax: 0172-497554 Email: info@tanktechniek.nl Internet: www.tanktechniek.nl Toonaangevend en vernieuwend in nieuw- en verbouw activiteiten op uw station. KIWA erkend / ISO 9001 / VCA **

Technisch bureau W.M. Bruine de Bruin BV Aalsmeerderweg 426, 1432 EG Aalsmeer Postbus 130, 1430 AD Aalsmeer Tel.: +31(0)297-234802, Fax: +31(0)297-344098 Email info@bruinedebruin.nl Internet www.bruinedebruin.nl Producent en leverancier van Omgekeerde Osmose installaties en Waterbehandelingsapparatuur. al méér dan 30 jaar de Omgekeerde Osmose specialist, nu ook voor auto- en truckwascentra. Gegarandeerd schoon water voor uw wasproces!


BRANDSTOFPRIJZEN

november 2009

Provincie DRENTHE FLEVOLAND FRIESLAND GELDERLAND GRONINGEN LIMBURG NOORD-BRABANT NOORD-HOLLAND OVERIJSSEL UTRECHT ZEELAND ZUID-HOLLAND TOTAAL

pompprijs â‚Ź/L Euro 95 Diesel LPG 1,389 1,042 0,530 1,384 1,041 0,552 1,397 1,048 0,548 1,393 1,049 0,559 1,387 1,038 0,548 1,408 1,061 0,568 1,410 1,061 0,560 1,408 1,062 0,556 1,384 1,042 0,531 1,399 1,055 0,558 1,401 1,050 0,547 1,407 1,062 0,569 1,402 1,055 0,557

EURO 95

Euro/L 1,5

Euro/L 1,2

juni 09

juli 09

aug 09

sep 09

okt 09

nov 09

DIESEL

Euro/L 1,2

POMPSHOP DECEMBER 2009

Advertentie Index ACE Carwash Systems 24,25 AVIA Nederland 52 Ballast Nedam 31 Benzinedeurwaarder.nl 34 Bovag 34 Christ Wash Systems 51 Delek Nederland 1 E.K.Williams Nederland 30 Emerald 26,27 Gullimex 49 HBD 49 Hansa Service 46

Holland Engineering Intradal Advies OrangeGas pimpyourcarwash R & B Milieu Advies Van Ginkel & Co WashTec Benelux

Euro/L 1,0

juni 09

juli 09

aug 09

sep 09

okt 09

nov 09

LPG

Euro/L 0,6

Euro/L 0,5

Bijsluiters Ace Carwash Systems Newco Europe

*) voor zover bekend bij sluiten redactie

50

35 39 16 32 39 2 20,30

Euro/L 0,4

juni 09

juli 09

aug 09

sep 09

okt 09

nov 09

Bron: Experian Catalist


Wij maken de toekomst van de wasbranche.

Investeert U in innovatie

Start u met ons in het nieuwe was heelal Genius

Varius

Twee nieuwe roll-overs in de dampkring. Deze nieuwe Christ roll-overs zijn de grondslag voor een winstgevende wasbusiness bij uw tankstation. Nieuwe technologie met ervaren techniek en een aantrekkelijk design geven een nieuwe impuls aan het machinaal autowassen. Investeert u in innovatie: Christ Wash Systems Ringbaan zuid 360 5522 GA Tilburg • Tel.: +31(0)13-543 5433 Fax: +31(0)13-535 1735 • www.christ-ag.com


DE A VAN ANDERS Piet Hein Bogaers, directeur verkoop Vollenhoven Olie B.V.

Energieke zelfstandige ondernemers kiezen voor AVIA. Al jaren een betrouwbaar en sympathiek merk! De collectieve kracht van de ambitieuze AVIA groep biedt steeds meer mogelijkheden voor succes. Wilt u ook ervaren wat samenwerking met AVIA voor u kan betekenen? Bel ons en ervaar hoe anders een samenwerking kan zijn (035-6098300 of e-mail naar info@avia.nl)

POMP_12-09_LR  

verschijnt maandelijks, 25 e jaargang, december 2009 nr. 12 O n a f h a n k e l i j k va k b l a d v O O r ta n k s tat i O n e n c a r w a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you