Page 1

Vakweek blad

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ

92e jaargang vrijdag 26 augustus 2011

Meubel 48

Anne-Marie Burger zet HTC op de voorgrond


Nederlands Meubelhart heet u van harte welkom

sfeer

VOORJAARS lifestyle BEURS

15 showrooms1-2-8-9-10

FEBRUARI

trends

Beusichem

MEUBELHART VAN NEDERLAND

passie

internationaal aanbod inspiratie

gastvrij

80

fabrikanten nieuwe collecties

warm

beleving

geen prullaria, gewoon handel

ontspannen zaken doen hartelijk

variatie in aanbod

Najaarsshow 2011 U bent weer van harte welkom in het kloppende Meubelhart van Nederland tijdens de Najaarsshow op:

Maandag 5 september 09.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 6 september 09.00 tot 21.00 uur

Maandag 12 september 09.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 13 september 09.00 tot 21.00 uur

Woensdag 14 september 09.00 tot 18.00 uur

www.meubelhartbeusichem.nl


AURA PEEPERKOR N INTER IORS

Hornweg 77N 1432 GD Aalsmeer Tel: +31 297 322250 info@aurapeeperkorn.nl www.aurapeeperkorn.nl Showroom HTC Nieuwegein Standnummer 2A008


home trade center

uitnodiging

Het grootste collectief van verlichtingsfabrikanten nodigt u uit in het Home Trade Center in Nieuwegein. Tijdens de komende Home & Interior beurs bent u ook bij het verlichtingscollectief van harte welkom om de nieuwste producten en trends op het gebied van verlichting te ontdekken. Deelnemers aan de lichtgroep Holland zijn: Koninklijke Philips Electronics, Masterlight B.V., Toplicht verlichting B.V., Hala Nederlandse Lampenfabriek, Light Trend, Herstal, Pulz, Belid en G. Van de Heg B.V, Expo Trading Holland B.V., Freelight B.V., Highlight B.V., Kinglight en Willemse verlichting B.V., Ztahl, Luux en Letex, Kloosterman verlichting, Osram en DaniĂŤls led verlichting. Voor meer info: www.homeandinterior.nl Openingstijden Home & Interior najaarsbeurs 2011 Zondag 11 september 10.00 - 17.00* Maandag 12 september 10.00 - 19.00 Dinsdag 13 september 10.00 - 18.00 Woensdag 14 september 10.00 - 18.00 *open dag voor de consument

VERLICHTING

ACCESSOIRES

MEUBELS

SLAPEN

ADVIES

TEXTIEL


92e jaargang vrijdag 26 augustus

In h oud

Meubel 48

Mijn bedrijf ‘Geen behoefte om te groeien’ Lezer: Maurice van den Akker, 32 jaar. Gezin: “Ik ben getouwd met Ellen en we hebben een dochter van anderhalf jaar.” Bedrijf en functie: “Ik ben sinds 2003 eigenaar van Meubelstoffeerderij Van den Akker (www.vanden-akker.com) in Arnhem. Tot die tijd was mijn vader eigenaar van het bedrijf dat hij oprichtte in 1965. We werken in totaal met drie mensen. Ons werkterrein is heel breed. Zo stofferen wij stoelen, banken, autostoelen, motorbuddyseats en caravans. Een enkele keer doen wij ook wel een klassieke auto. Het meest bijzondere wat we hebben gedaan is het interieur van een zweefvliegtuig. Dat was heel apart om te doen. De twee mensen waar ik mee samenwerk zijn al 35 jaar bij het bedrijf. Ik kan me niet voorstellen hoe het zonder hen zou zijn. Ik ben helemaal met ze opgegroeid.” In het vak terecht gekomen via: “Mijn vader. Van jongs af aan ging ik zaterdags al met hem mee naar een klus. Vervolgens heb ik het vak geleerd bij de Stichting Hout en Meubel in Deventer. Toen ik mijn opleiding had afgerond ben ik bij mijn vader in de zaak gekomen. Door bij hem te gaan werken heb ik ontzettend veel praktijkervaring opgedaan. Dat is me heel goed van pas gekomen.” Mijn bedrijf overleeft de crisis want…: “We hebben een uitstekende naam opgebouwd door werk van hoge kwaliteit te leveren en goede service te verlenen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we een heel trouwe klantenkring opgebouwd hebben.” Toekomstplannen: “Ik heb niet de behoefte om te groeien met het bedrijf. Dat is een bewuste keuze, want als het bedrijf steeds groter wordt verlies je toch een beetje het contact met wat er op de vloer gebeurt. En dat is iets wat ik niet wil, want kwaliteit is onze allerhoogste prioriteit.” Nieuw/favoriet meubelstuk: “Onze meest recente aankoop is een Gelderland hoekbank geweest. We hebben hem gekocht via marktplaats en daarna naar onze smaak gestoffeerd. Het is een prachtig ding geworden. Als we het over lievelingsmeubelen hebben, dan moet ik zeggen dat ik toch wel een voorliefde heb voor de meubels van Artifort.” Woonbeurzen: “In het verleden ging ik wel eens naar een stoffeerdersbeurs, maar die worden steeds zeldzamer. Dus heb ik mij voorgenomen om één keer per jaar naar een andere beurs te gaan. Dit jaar zijn we naar 100% Design in Rotterdam geweest. Het leuke daarvan was, dat we eens op het gemak konden praten met bekenden. Daar is normaal gesproken geen tijd voor.”

Advertentie-index 28 | Arn. Parren 45 | Bella 30 | De Lange 48 | Eleonora 30 | Holwerda 30 | Houtex houthandel

Woonbeurs of huisshow: “Ik ga voor een woonbeurs. Simpelweg vanwege het grotere aanbod. De huisshow is wat mij betreft een beetje te eenzijdig.”

01, 24, 25 | Meubar

Ik neem een voorbeeld aan: “Mijn vader. Hij stond voor iedereen klaar en dacht altijd heel goed mee met de klant. Bovendien sprak zijn totale manier van het bedrijf runnen mij zeer aan. Ik heb enorm veel van hem geleerd. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

02 | Meubelhart Beusichem

03 | Meubelfabriek de Toekomst 28 | Meubelhuis Comfort 46 | Nederland Interieur Instituut 45 | Nijwie Furniture 37 | Nix Design 04 | Peeperkorn 5, 13, 19, 35, 39, 45

| TCN Property

Services 30 | Thijsen Schreuders 29 | Van der Steenhoven Advocaten

Ook met uw bedrijf in Meubel?

46 | Verstraelen

Stuur een bericht naar redactie@meubel.nl

27, 37 | VME Nederland


Uitzicht | 14

Belangrijk | 8 De omzetten over het tweede kwartaal in de woondetailhandel zijn min-

Anne-Marie Burger van het HTC ziet in het beleid van het handelscentrum

der diep gezakt dan de omzetten tijdens de vergelijkbare periode van

overeenkomsten met de strategie van brancheorganisatie CBW-Mitex. Bei-

het vorig jaar. De jongste uitkomst is desondanks geen aanleiding voor

de instanties presenteren zich aan de voorkant als ĂŠĂŠn blok, aan de achter-

woonondernemers om de vlag uit te hangen.

zijde wordt de diversiteit van de eigen achterban gekoesterd.

Veertig winkels | 16

Sportmarketing | 20

Actueel

Rubrieken

Advertorial

12 | Keukenmeubelen

11 | Column: Doorleefd

27 | Budget Home Store

26 | WoonWerk

29 | Juridisch: Swiss Sense Swiss Comfort

26 | Alphenberg

31 | Geschil: eens iets anders

33 | Biotapijt

32 | Handelsregister

33 | Tweede vestiging

36 | Beursagenda

34 | Woonawards 2011

37 | Beursagenda 43 | Meubelpanel

Bij de voorplaat: Directeur Anne-Marie Burger van het HTC in Nieuwegein heeft ter gelegenheid van de komende najaarsbeurs inspraak gekregen in de samenstelling van deze aflevering van vakblad Meubel. Burger trad voor deze ene keer op als gasthoofdredacteur...


8 Meubel 48

Woondetailhandel

26 augustus 2011

Con touren

Overzicht omzet tweede kwartaal van dit jaar laat vooral stabilisering woondetailhandel zien

Markt nadert belangrijk punt RIJSWIJK – De woondetailhandel lijkt een belangrijk punt te naderen in de zich maar voortsukkelende algehele malaise. De jongste kwartaalcijfers over gerealiseerde omzetten in woonwinkels laten zien dat resultaten zich niet meer bij voorbaat in dieprood laten noteren. De branche als geheel kleurt van donker- naar lichtrood. En ook de afzonderlijk winkeltypes onderscheiden zich met relatieve verbeteringen van de omzet. Woonwinkeliers noteerden over het tweede kwartaal van dit jaar een gemiddelde omzetdaling van 0,9 procent. Over de vergelijkbare periode in 2010 kwam de omzetdaling gemiddeld uit op 3,0 procent.

Net één op de vijf woonwinkeliers (21 procent) wist de omzet over

Stabiel

het tweede kwartaal 2011 min of meer te stabiliseren, vergeleken

Marktonderzoeker Van Es constateert een zekere stabilisering van

met een jaar eerder. Veertig procent van de woonondernemers

de omzet van ongeveer één op de vijf woonondernemers, 21 pro-

zag de omzet kelderen. En 39 procent mag zich op de schouders

cent. En 39 procent van deze categorie detaillisten zag de omzet

kloppen. Deze groep wist de omzet ten opzichte van het tweede

(verder) klimmen in het zwart. Tegenover de zo’n 60 procent van

kwartaal 2010 te verbeteren. Voor de korte-termijn-denkers: de

de ondernemers die een, in meer of mindere mate, positieve om-

omzet in het eerste kwartaal 2011 in de woondetailhandel steeg

zet kunnen melden, staat 40 procent die de achteruitgang niet

gemiddeld met 3,6 procent.

heeft weten te stoppen. Voor ondernemers in de groep van de achterblijvers zijn de komende maanden bepalend voor de toe-

De cijfers komen van marktonderzoeker Van Es Marketing Services

komst van hun bedrijf. De marktomstandigheden lijken zich op

te Almelo. Het bureau heeft de ontwikkelingen aan het omzetfront

korte of middellange niet of nauwelijks te gaan verbeteren. Dat wil

over het tweede kwartaal van dit jaar onder het vergrootglas ge-

zeggen, de tekenen des tijds wijzen daar niet op. Sterker nog, voor

legd. Er is voor de woonbranche weliswaar geen reden om de vlag

ondernemers in de staart van de groep met vooralsnog een hoop-

uit te hangen, de dalingen van de omzet zijn per gespecialiseerd

gevende omzetontwikkeling is het zaak om zich zo snel mogelijk

segment in de woondetailhandel minder diep dan in het tweede

proberen te verbeteren.

kwartaal van het vorig jaar. Of dat aanleiding is om met een zucht van verlichting de cijfers over het derde kwartaal tegemoet te zien

Investeringen

is nog maar zeer de vraag. De economische crisis beleeft momen-

Consumenten die willen investeren in het eigen interieur, gaan

teel de meest cruciale periode sinds het uitbreken van de ellende

volgens de jongste omzetcijfers vooral naar de keukenspeciaalza-

in het najaar van 2008. Berichten over de ontwikkelingen op de

ken, naar leveranciers van sanitair (‘overige woonzaken’) en naar

beurs voorspellen weinig goeds. De eerste contouren van een een-

tuincentra. De omzetten in deze drie categorieën stegen in het

duidig en daarmee helder beleid op Europees niveau om de crisis

tweede kwartaal met respectievelijk 3,9 procent (tweede kwar-

rond de positie van de euro te bezweren, doemen nog niet op aan

taal 2010: min 0,9 procent), 3,8 procent (min 7,5 procent) en 1,1

de horizon. Consumenten vinden in de aanhoudende onrust op

procent (min 0,6 procent). Daarmee hebben we de stijgers aan het

de beurzen en in het ontbreken van een Europese strategie om

omzetfront gehad.

de aanleiding om de knip nog steviger in de broekzak te houden.


Woondetailhandel

26 augustus 2011

Meubel 48 9

Deze zaak in Nijmegen levert geen bijdrage meer aan de marktcijfers. De winkel staat in zijn categorie niet alleen. Slaapspeciaalzaken kregen na de slechte cijfers over het tweede kwartaal van 2010 ook dit jaar het zwaar te verduren.

Want kijk maar mee naar wat de rekenaars van Van Es Marketing

Binnenstad

Services hebben gevonden.

Volgens de kwartaalstudie van Van Es wisten woonwinkeliers met hun bedrijf in een winkelstraat in een binnenstad ‘opvallend goed’

• Slaapzaken zagen de omzet over het tweede kwartaal 2011 niet

te presteren ten opzichte van de afgelopen kwartalen. De omzet

zo heel veel afwijken van de omzetscore een jaar eerder. Hier ging

ging voor deze groep gemiddeld naar een 1,9 procent. Van Es rela-

het om min 4,5 procent (tweede kwartaal 2011) tegenover min 4,8

tiveert direct het compliment aan het adres van deze groep onder-

procent (tweede kwartaal 2010).

nemers. “De verklaring hier voor is het feit dan het tweede kwartaal

• Detaillisten met een woningtextielzaak zagen de omzet gemid-

van 2010 dramatisch was voor deze winkellocatie.” In deze periode

deld uitkomen op min 3,4 procent (tweede kwartaal 2010: min 5,4

kelderde de omzet met gemiddeld 13,4 procent. Woonwinkels in

procent)

buurt- en wijkcentra en ook solitair gelegen woonwinkels hebben

• Woninginrichters noteerden een gemiddelde omzet van min

het omzettechnisch niet best gedaan in het tweede kwartaal. De

2,1 procent (tweede kwartaal 2010: min 2,2 procent)

omzetten daalden respectievelijk met 3,5 procent (tweede kwar-

• Meubelzaken deden het relatief beter in het tweede kwartaal

taal 2010: min 0,3 procent) en met 3,1 procent (min 3,9 procent).

van dit jaar dan over de vergelijkbare periode in 2010. De score kwam uit op min 1,5 procent tegenover min 2,5 procent.

Prijsniveau

• Parketzaken kwamen gezien de omstandigheden ook redelijk

De veronderstelling dat consumenten in deze turbulente tijden de

uit de bus. Over het tweede kwartaal kwam de omzet gemiddeld

voorkeur zouden geven aan interieurbedrijven in met name het

uit op min 0,9 procent. (Tweede kwartaal 2010: min 3,0 procent)

lage prijssegment blijkt, met de jongste cijfers in de hand, slechts

Bouwmarkten gelden eveneens als winkelcategorie in de

ten dele juist te zijn. De omzet in dit deel van de markt wist zich

woondetailhandel. Hier kwam de omzet gemiddeld uit op min 0,7

te verbeteren van min 3,6 procent naar plus 0,6 procent. De om-

procent tegen min 1,6 procent over het tweede kwartaal 2010.

zet in het middensegment ontwikkelde zich van min 2,7 procent

• Verlichtingzaken, tenslotte, zaten over de onderzochte periode

naar min 0,8 procent. En de omzet in het hogere prijssegment ging

met een omzet van min 0,2 procent nog net onder de streep. De

van min 4,3 procent naar min 1,4 procent. De omzet per prijsklasse

gemiddelde omzetscore over de tweede serie van drie maanden

over de gehele woondetailhandel ontwikkelde zich in het tweede

over 2010 kwam uit op min 2,9 procent.

kwartaal 2011 van min 3,0 procent (tweede kwartaal 2010) naar

min 0,9 procent.


10 Meubel 48

Voorwoord

Het woord ervoor... Daar zit ik dan…..op een redactievergadering in Rijswijk. We zijn net begonnen met het bekijken van de proefdruk wanneer Marco deze alweer onder onze neus vandaan trekt. Hij legt een nieuwere versie op tafel. We moeten de snelheid erin houden want de deadline staat voor de deur. En zo gaat dat dus iedere week bij vakblad Meubel.

Als Home Trade Center zijn wij altijd op zoek naar vernieuwing. Collega Kitty Ockhuijsen, verantwoordelijk voor de Marketing & Communicatie, bracht het idee van een gasthoofdredacteurschap naar voren. Bij consumentenbladen is het fenomeen inmiddels een recept voor succes dus waarom zou het niet in samenwerking met het vakblad werken? Vernieuwing en samenwerking, volgens mij een ideale combinatie. De redactie van vakblad Meubel reageerde direct heel enthousiast op het idee en dus gingen we van start. Kitty was zeer vasthoudend wat betreft haar mening dat ikzelf ook in een interview mijn ideeën naar voren moest brengen. En dat dit interview uiteraard dan bij mij thuis moest plaatsvinden. Daar moest ik wel even over nadenken. Ik ben niet het Home Trade Center, het is een compleet team. Alleen vanwege een intensieve samenwerking zijn we in staat de stappen te zetten zoals we dat doen. Hans, Jan, Kitty, Leo, Ingeborg, Tamara en Fabienne dragen daar allemaal aan bij. En onze exposanten zijn uiteindelijk degene die het centrum maken! Toch heeft ze me overtuigd. Omdat het waar is. Als je iets van jezelf geeft in een relatie krijg je daar ook iets voor terug. Bouwen aan een relatie betekent dat je je moet openstellen. En daarom ‘ontvang’ ik jullie graag in Vlijmen! Bij de keuze van onderwerpen en gesprekspartners voor de overige interviews wilde we er minimaal één gericht op buiten de eigen branche. Dit omdat ik van mening ben dat je daar veel van kunt leren. En zo ben ik op pad geweest met Hein, Rieneke en Moniek. Veel plezier bij het lezen van deze speciale uitgave van vakblad Meubel. Ik hoop dat jullie net zo veel plezier beleven als ik aan deze ervaring. Bedankt team van vakblad Meubel voor deze leerzame en gezellige samenwerking! vriendelijke groet, Anne-Marie

Dessin: Eijffinger (www.eijffinger.com), zie ook www.stalenlab.nl

26 augustus 2011


Column

Column

26 augustus 2011

Meubel 48 11

Doorleefd ‘Doorleefd’ Zo noemde de jonge exposant die ik jaren geleden op het Home Trade Center ontmoette zijn nieuwe collectie meubelen. Hij stond in het Atrium, trots, tussen zijn meubelen. Ik had hem, vanaf de verdieping waar onze showroom gevestigd was, al enige tijd gade geslagen. Hij intrigeerde me. Om zijn persoon. Om zijn collectie. Hoe komt een jonge vent als hij nu op het idee om meubelen van sloophout te maken? Dat is toch niks? Daar halen vrouwen alleen hun panty’s en mannen hun broek aan open, dacht ik terwijl ik naar hem keek. Maar blijkbaar zat de jongeman, net als Piet Hein Eek die de sloophouten meubelen introduceerde, in een groeiend segment. Want ik zag in de loop der jaren steeds meer sloophouten meubelen. En vervolgens ook meubels van steigerhout. Het paste blijkbaar in de tijd en mocht rekenen op een groeiende interesse bij het publiek. Maar ik vond het drie keer niks. Totdat ik twee weken geleden enkele dagen op Vlieland verbleef. In de boot van Harlingen naar Vlieland hoorde ik dat het op Vlieland altijd waait. Waaien? Naar mijn idee stormde het er alle dagen dat ik er was. Daarnaast vielen er iedere dag felle buien. Tussen de buien door scheen de spreekwoordelijke zon. Maar die scheen niet als mijn vrouw en ik over het eiland fietsten. Regen, wind, zadelpijn. Alles heb ik er meegemaakt. En toen we ons op een duintop aan het uitgestrekte strand nestelden, omdat ik even iets anders wilde voelen dan een fietszadel, werd mijn gezicht spontaan gezandstraald. Maar vreemd genoeg genoot ik er van. Nog vreemder was dat ik, toen we kort daarna door de hoofdstraat fietsten, mezelf er op betrapte dat ik met andere ogen naar de steigerhouten meubelen keek die links en rechts op de terrassen stonden opgesteld. En toen we ’s avonds in een restaurantje gingen eten bleek de inrichting daar volledig van sloophout. De oude stoelen verschilden niet alleen sterk van elkaar qua model, maar ook qua kleur. Alsof ze met een kwast verf een tweede leven hadden gekregen. Maar vreemd genoeg voelde ik mij er prettig. Vond ik het passen bij het eiland, de regen in mijn gezicht en de wind in mijn haren. Eenmaal terug aan het vasteland kijk ik nu met andere ogen naar sloophouten en steigerhouten meubelen. Alsof wind, regen en zadelpijn iets in mij hebben losgemaakt. Zou de jongeman dat destijds hebben bedoeld met ‘doorleefd’?

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl @hennyvs


12 Meubel 48

Nieuws

26 augustus 2011 |

heeft vestigingen in Londen en Amsterdam.

met de persoonlijke wensen en kunnen

Creative Spaces by Design uit Beaconsfield

dankzij het variabele productassortiment

(UK) heeft bijna dezelfde activiteiten. “Door

bij vrijwel iedere verandering meedoen”,

de samenwerking kunnen wij de mooiste meubelen en vloeren verhuren tegen een

Nieuws

zeer scherp tarief”, zegt Simon Durell, directeur van Creative Spaces by Design. Zijn bedrijf is exclusieve partner van Decorum Events in het Verenigd Koninkrijk. www.de-

beveelt Esprit Home het aanbod aan. De

corumevenementen.nl

basisuitrusting bestaat uit modulaire opbergmeubelen met uittrekelementen en liftdeuren, glazen wandbekleding voor

Meubelhal betaalt sanering

achter het werkblad en een Two-in-One-

IJSSELMUIDEN - De verzekeraar van de afge-

meubel. De bedoeling is deze lijn elk jaar

brande meubelhal van Meeneemmeubel in

uit te breiden. www.esprit.nl

IJsselmuiden, onderdeel van JEHA Meubel, betaalt alle kosten voor de asbestsanering.

Stuur snel uw beursnoviteiten op! Heeft u noviteiten die u op een van de najaarsbeurzen gaat presenteren? Stuur een foto (indien digitaal minimaal 300 dpi) voorzien van tekst en uitleg (ca. 500 tekens) plus uw standnummer en de naam van de beurs waaraan u deelneemt naar vakblad Meubel voor gratis plaatsing in de rubriek ‘beursnoviteiten’. De deadlines voor inzending zijn: 26/8 (voor beursnummer 2/9) en 2/9 (voor beursnummer 9/9). Als uw inzending uiterlijk op de eerdergenoemde data binnen is, komt deze in aanmerking voor plaatsing. Per e-mail: moniek.robbe@lakerveld.nl of per post: vakblad Meubel, t.a.v. Moniek Robbe, postbus 160, 2290 AD Wateringen.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen

Afgebrand

belanghebbenden. Bedrijven en bewoners

TOTTENHAM (UK) - De vestiging van

in de directe omgeving van de gesneuvel-

Carpetright in Tottenham is volledig af-

de meubelhal vreesden in eerste instantie

gebrand. Dit is het gevolg van de rellen,

dat ze zelf zouden moeten opdraaien voor

plunderingen en vernielingen die Enge-

het laten opruimen van de asbestdeeltjes,

land recent hebben geteisterd. Het be-

die als gevolg van de brand in de buurt zijn

drijf was gevestigd in een pand uit 1930,

neergedwarreld. Eigenaar Jos Bos: “Alles is

met sociale woningen op de bovenver-

inmiddels geregeld. Wie vragen heeft, kan

diepingen. Lord Harris, de hoogste baas

contact opnemen met onze hoofdvestiging

van Carpetright heeft de regering op-

in Slagharen.”

geroepen om meer banen te scheppen om een herhaling van de rellen te voorkomen. Ook heeft hij gezegd dat de nu

Afscheid

dakloze bewoners van de ruimtes boven

VLAARDINGEN – Herman den Hollander

de winkel zich bij hem mogen melden

gaat het onderwijs in. Den Hollander was

voor hulp.

eerder manager interieurbouw bij Slavenburg Interieurbouw. Hij heeft 25 jaar ervaring in die functie. Den Hollander is direc-

Schoonheid van binnen

teur geworden van het Wartburg College,

Jo de Poorter, presentator en journalist

locatie Marnix te Dordrecht. “Mijn jarenlang

voor de Belgische en Nederlandse televisie

bestuurlijke betrokkenheid bij het vakon-

en communicatieadviseur, heeft een boek

derwijs en de ervaring als manager ga ik nu

geschreven over de schoonheid van interi-

combineren”, zegt Den Hollander.

eurs en het leven. In het boek toont decorateur Geoffrey van Hulle zijn interieurs. De foto’s zijn van Raf Ketelslager. ‘The beauty

Keukenmeubelen

within’, ISBN 978 90 209 9612 8, is vanaf ok-

AMSTERDAM - Samen met Alno, producent

tober 2011 verkrijgbaar.

Beursinrichting

van inbouwkeukens, presenteert Esprit

LONDEN (UK) - Creative Spaces by Design

Home een collectie voor keukenmeubelen:

en Decorum Events gaan samenwerken.

Esprit home Kitchen Furniture. De keuken-

Beide bedrijven concentreren zich op het

collectie van Esprit Home is ontworpen

verhuren van designmeubelen en vloeren.

voor mannen en vrouwen tussen de 25 en

Decorum Events houdt zich al jaren bezig

40 jaar. Esprit Home Kitchen Furniture

met de inrichting en stoffering van onder

omvat keukenmeubels voor iedere ruimte.

andere beurzen en congressen. Het bedrijf

“De flexibele keukeninterieurs groeien mee


home trade center

woontextielplein Grootste interieurvakbeurs van Nederland: 11 t/m 14 september 2011 Home & Interior beurs!

Nieuw tijdens de Home & Interior beurs is het woontextielplein. Deelnemers aan het woontexielplein zijn o.a: • Desso • Verjans met Winter Home • Luxaflex Promotions Nederland • Bamar • Aristide • Vivante • Impressions • Livingstone • CC by Jab • ABZ raambekleding • Van Sand • Ado international • Keymer • Gardisette Textiles n • Intres Meer da • Binnen • Kijken Kiezen & Kleuren • Kashmir arts

Voor meer info: www.homeandinterior.nl

VERLICHTING

ACCESSOIRES

rken

250 me

35.000

m2

MEUBELS

SLAPEN

ADVIES

TEXTIEL


14 Meubel 48

Woondetailhandel

26 augustus 2011

Veran derin gen

Directeur Burger ziet overeenkomsten tussen HTC en CBW-Mitex

Uitzicht op zakelijk gezonde toekomst NIEUWEGEIN – Anne-Marie Burger, directeur van het HTC in Nieuwegein, ziet overeenkomsten tussen haar centrum en brancheorganisatie CBW-Mitex. “De verhoudingen”, licht ze toe, “in de interieurmarkt zijn fundamenteel aan het veranderen. Beide organisaties proberen mee te gaan met de bewegingen in de markt om de sector, en de partijen in de sector, uitzicht te blijven geven op een zakelijk gezonde toekomst. We werken bovendien allebei in maximale openbaarheid. Wij proberen met het HTC op onze manier mee te gaan met de ontwikkelingen. Maar hoe probeert een brancheorganisatie in alle turbulentie én aan het roer te blijven én zo reëel mogelijk haar leden bij te staan?”

Anne-Marie Burger:...dialoog...

Anna Hutten:...duidelijke bood-

Bert-Jan van der Stelt:...meerwaarde

schap...

geven aan lidmaatschap...


Woondetailhandel

26 augustus 2011

Meubel 48 15

Burger zit aan tafel met Bert-Jan van der Stelt en met Anna Hutten.

zeker nog verder verbeteren. Door nog duidelijker te zijn in onze

Van der Stelt is teamleider van de branchemanagers van CBW-Mi-

boodschap, door nog duidelijker aan te geven wat de directe of

tex, Hutten is branchemanager Meubelen, Slapen en Woningtex-

indirecte voordelen voor de leden zijn van de inzet die we als CBW-

tiel. Ze zitten in het atrium, de centrale ruimte van het Home Trade

Mitex plegen.”

Center. De Centrale Branchevereniging Wonen heeft zo’n negentig

Burger: “Heb je het idee dat woonondernemers nog te veel het

jaar als zelfstandige belangenvereniging gefungeerd. De vereni-

beeld voor ogen hebben van het gedegen CBW van voor de fusie

ging gold als een gedegen organisatie. Aan die zelfstandigheid

met Mitex?” Van der Stelt: “Nou, leden zien zeker dat het CBW zich

kwam in 2009 een eind met de fusie met Mitex, de brancheclub

heeft weten te vernieuwen. Maar zoals Anna al aangeeft, zijn we

voor de detailhandel in mode, schoenen en sportartikelen. Mitex

als organisatie vaak nog te veel een zender die zich kan verbeteren

stond bekend als een club die snel kon schakelen in de hectische

door er meer dan voorheen voor te zorgen dat onze boodschap

markt. Van der Stelt: “We hebben de verandering gebruikt om ons

ook wordt opgepakt. We zijn ons daar van bewust. Sterker nog,

als organisatie opnieuw te profileren. Niet alleen omdat de situatie

deze slag moeten we maken, willen we ook op termijn relevant blij-

daar twee jaar geleden om vroeg, twee clubs gaan op in een nieu-

ven voor onze leden.”

we organisatie, maar ook omdat de werkelijkheid op de markt daar nog steeds om vraagt. De markt vraagt om een branchevereniging

Online

die stevig én flexibel genoeg is om niet alleen het tempo van de

Voor CBW-Mitex geldt online verkoop van interieurgerelateerde

vernieuwingen aan te kunnen, maar ook om enige richting te kun-

producten als een volwaardig onderdeel van de woondetailhandel.

nen geven aan die vernieuwingen.”

Net zoals in de ogen van Van der Stelt social media niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse praktijk. “De branche is zich in haar

Gewicht

contacten met de consument aan het verbreden. Detaillisten zul-

CBW-Mitex telt ruim zevenduizend aangesloten detaillisten. Een

len daar in mee moeten, daar is geen ontkomen aan. Ondernemers

aantal dat gewicht in de schaal ligt. “CBW-Mitex is ook een lobby-

die hier verstek laten gaan, dienen zich te beraden op de toekomst

organisatie. We behartigen de belangen van de woon-, mode,

van hun bedrijf. Zeker, dat is geen fijne boodschap. We zien voor

schoenen- en sportdetailhandel bij de overheid en bij andere in-

ons ook een taak liggen om detaillisten die de vernieuwingen niet

stanties. Hoe groter de groep die we vertegenwoordigen, hoe beter

mee willen of kunnen maken te helpen om hun onderneming af te

er naar ons wordt geluisterd”, meent Van der Stelt.

bouwen.”

Anne-Marie Burger ziet hier een overeenkomst met het HTC. “CBW-

Hutten: “De relevantie van online winkels is onmiskenbaar. Ook

Mitex treedt op de voorgrond als vertegenwoordiger van de bran-

woonondernemers die zich beraden op hun positie op de markt,

che. En voert in de dagelijkse praktijk een doelgroepenbeleid. Het

dienen daar bij hun brancheorganisatie terecht te kunnen. We pro-

HTC presenteert zich als een brede belangengroep. Daarnaast

beren met woonondernemers mee te denken over antwoorden op

koesteren we de diversiteit van onze achterban.”

vragen die bij ze leven.”

Van der Stelt: “We blijven werken om het lidmaatschap van CBW-

Van der Stelt: “Kijk, één schoenwinkel op internet kan bij wijze van

Mitex een meerwaarde te geven. Aansluiting zoeken bij de bran-

spreken twintig fysieke schoenwinkels vervangen. Detaillisten die

chevereniging is voor ondernemers in de woondetailhandel im-

zich echt in de markt onderscheiden, laten zich daarentegen niet

mers geen vanzelfsprekendheid meer. Daar zijn we ons van bewust.

vervangen door een webwinkel. Niet alleen de positie van de de-

Met onder meer bijeenkomsten, rapportages, CBW-Erkend, onder-

taillist in de keten verandert, alle posities zijn aan het veranderen.

zoeken en persoonlijke adviezen laten we zien dat we onze leden

Dus ook van de leverancier en de fabrikant. Waarom nu? Omdat de

een scala aan diensten te bieden hebben.”

consument in toenemende mate de distributieketen aan het aan-

Burger: “CBW-Mitex staat niet alleen voor de belangen van

sturen is. De branche is nog te weinig doordróngen van dat besef.

de branche maar ook voor die van individuele leden. Hoe

Burger: “Zou je als brancheorganisatie dan ook de dialoog met de

belangrijk is het voor de organisatie dat leden betrokken-

consument aan willen of moeten gaan?”

heid blijven tonen?”

Van der Stelt: “Dat gaat net een stap te ver. De consument bepaalt

Van der Stelt: “Het bevorderen van de betrokkenheid

momenteel zelf wáár hij koopt, wannéér hij koopt en wát hij waar

van de leden bij CBW-Mitex is een van de kernpunten

koopt. Het is een zaak voor de partijen in de keten om met elkaar

van beleid. We hebben onze leden het nodige te bieden.

na te denken over hoe om te gaan met de handelingsvrijheid van

Leden zijn zich daar niet altijd van bewust. We blijven

de eindgebruiker.”

onze achterban attenderen op onze initiatieven waar

Hutten: “Bovendien is de consument lastig te bereiken. Voor ons

leden voordeel van hebben.”

ligt de taak om één op één het contact met de woondetaillist te intensiveren, met als inzet de ondernemer te helpen om extra stap-

Verbeteren Anna Hutten: “Op dit punt kunnen we ons zelf

pen te zetten om de klant niet alleen vast te houden maar ook en vooral aan zich te binden.”


16 Meubel 48

Najaarsbeurs

Groothan del

26 augustus 2011

Anne-Marie Burger viert samen met Marco Vink, Hans Harmsen en Paul Brouns dat Lifestyle een stand in het Home Trade Center betrekt.

Woonmerk Lifestyle begint franchiseformule naast groothandel en eigen winkels

Veertig winkels in vier jaar NIEUWEGEIN - Straks op de najaarsbeurs in het Home Trade Center zal de groothandel en winkelformule Lifestyle zichzelf voor het eerst in de nieuwe stijl presenteren. De woonformule start met franchising en verwacht binnen vijf jaar naar veertig winkels door te groeien. Sterker nog, Marco Vink, algemeen directeur van LifeStyle, wil in diezelfde periode een plek veroveren in de top vijf van voornaamste merken in de woonbranche binnen Europa.

Woonformule Lifestyle heeft in het HTC een plek gereserveerd op

hoefte aan inspiratie, advies, service en beleving, wij denken dat

de begane grond aan het centrale Atrium. Lifestyle maakt vaart met

een betrokken lokale ondernemer deze kenmerken versterkt en

uitbreiding van de formule. Binnen enkele jaren moet het aantal

hiermee een toegevoegde waarde kan bieden.”

winkels via een franchiseformule worden uitgebreid tot veertig. Daarnaast blijft Lifestyle nadrukkelijk een collectionerende groot-

Hebberig

handel met woonproducten. Het bedrijf ziet zichzelf klanten bedie-

Vink zegt in het gesprek met Anne-Marie Burger (directeur van het

nen in de ‘traditionele meubelbranche’, in tuincentra, boetieks en

HTC) en de redactie van Meubel dat er een verschil is tussen een

in alle maten woonwinkels. Hans Harmsen, inkoop- en marketing-

merk en een label. Om het merk Lifestyle kracht bij te zetten, zijn

directeur, zegt de franchisewinkels in zekere zin als een marketing-

alle producten gelabeld. In de afgelopen vier jaar zijn ze op de bu-

vorm voor het merk Lifestyle te zien.

relen van Lifestyle druk geweest met het merk. Voor die tijd werd er

Lifestyle is een idee van het ondernemerspaar Youph en Ellen van

vooral gecollectioneerd, ofwel verzameld. “Maar er werd niet van-

Leeuwen die in 1994 een winkel openden in Haarlem. Dat liep zo

uit een merk gedacht”, zegt Vink. Dat is nu wel het geval

lekker dat ze konden groeien. Sinds vier jaar is er contact tussen

dat zou volgens de directeur goed terug te zien zijn in

Lifestyle en de Hermans Groep en in die tijd is de overname van

de collecties. “Een merk moet mensen aantrekken. We

Lifestyle door de Groep afgerond. Sindsdien is er meer nadruk

willen door de productkeuze een noodzaak creëren

komen te liggen op de groothandelskant. Van Leeuwen blijft zich

om naar de winkel te gaan. We willen klanten heb-

voorlopig als creatief directeur bezighouden met het samenstellen

berig maken. Het merk moet een pay off heb-

van de collectie.

ben.” Dat moet straks in de Lifestylewinkels duidelijk te zien zijn, evenals in de shop-

Uitbouwen

in-

shops, maar ook in de producten zelf.

Marco Vink: “We hebben een sterk concept met een duidelijk onderscheidend vermogen. We expanderen nu snel door onze groot-

Beddengoed

handelsactiviteiten en shop-in-shops in Nederland en daarbuiten.

Vanwege bovenstaande redenatie is de woonfor-

Wij zien in franchise een goede mogelijkheid om het aantal winkels

mule bezig met een uitbreiding van de collecties

in Nederland verder uit te bouwen. Bij consumenten groeit de be-

om nóg meer invulling te geven aan het begrip

en


Najaarsbeurs

26 augustus 2011

Meubel 48 17

‘lifestyle’. Vink: “Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedtextiel.” Hij zegt

door winkels in eigen beheer te openen. Er bestaan immers al wat

dat het merk continu onderzoek doet onder de klantengroep om

eigen winkels, dus waarom zou deze constructie niet verder wor-

een goed beeld te krijgen van de wensen. Die wens is, zo blijkt, be-

den uitgebreid? Vink meent dat franchisers mensen zijn waarmee

leving. En beleving zit in meer dan in woonproducten... Het merk

de onderneming graag wil samenwerken. “Het zijn bevlogen men-

zal verder worden geladen door middel van een webshop (Vink:

sen die graag met een merk werken. Kijk, een franchiseconstructie

“De klant verwacht dat van een dergelijk merk.”), een totaalconcept

betekent niet dat er geen ruimte meer is voor eigen creativiteit en

en een eigen glossy magazine.

ondernemerschap. Juist wel. Je kunt je specialiseren op een gebied

Bevlogen

Anne-Marie Burger in gesprek met de heren van

Groothandelsdirecteur Paul Brouns van Lifestyle:

Lifestyle zoekt naar groei door middel van

Lifestyle: Marco Vink en Hans Harmsen.

“Met het merk is voor de traditionele meubelwin-

uitbreiding van de retailactiviteiten. Vink

kel traffic binnen te halen, evenals binding met de

vertelt dat er bewust is gekozen voor uit-

klant. Dankzij de woonmode en de steeds wisse-

breiding door middel van franchise en niet

lende nuances blijft de consument je vinden.”


18 Meubel 48

Najaarsbeurs

26 augustus 2011

Groothan del

waarbij een andere partij de voorzet geeft. Deze ondernemers kun-

winkel geopend. Die opening past in de visie van Lifestyle om de

nen zich bijvoorbeeld ontzettend goed toeleggen op de omgang

komende jaren uit te groeien tot die top vijf aanbieder van woon-

met de consument. Dat past bij Lifestyle.”

decoratieproducten. De franchisenemers maken gebruik van een breed dienstenpakket waaronder inkoop, samenstellen collectie,

Traditiegetrouw

visual merchandising, training en opleiding, coaching en logistiek.

Paul Brouns is ook bij het gesprek met Burger aangeschoven. Brouns houdt zich binnen Lifestyle met de groothandelstak bezig. Ook al wordt nu gas gegeven op het gebied van de detailhandel, dat betekent niet dat de groothandelsfunctie wordt vergeten. Brouns zegt dat er bin-

Algemeen directeur Marco Vink hoopt met Life-

Inkoop- en marketingdirecteur Hans Harmsen

nen de ‘traditionele meubelbranche’ ruimte

style voor 2015 een plek te hebben veroverd in

van Lifestyle legt uit dat Lifestyle continu onder-

is voor een merk als Lifestyle. Voor de onder-

de top vijf van de voornaamste woonmerken in

zoek doet onder de klantengroep om een goed

neming is dit wederom een reden om zich

Europa.

beeld te krijgen van de wensen. De grootste wens

te vestigen in het HTC. Brouns licht toe

van de consument is, zo blijkt uit het eigen onder-

dat voor een woonwinkel ‘traffic en bin-

zoek, beleving.

ding’ te halen valt met het woonmerk. Momenteel zijn de producten van Lifestyle bij honderden verkooppunten te vinden. LifeStyle heeft 19 winkels, tientallen shop-in-shopformules in Nederland, een flagshipstore in Antwerpen en een groothandel met meer dan 1000 verkooppunten verspreid over Europa. In juli is de eerste franchise-


home trade center

uitnodiging

Grootste interieurvakbeurs van Nederland: 11 t/m 14 september 2011 Home & Interior beurs! Meer dan 250 merken Meer dan 35.000 m2 Naast de productgroepen verlichting, slapen, meubels, textiel en advies vindt u ook diverse aanbieders van accessoires in Nieuwegein. Exposanten in de productgroep accessoires zijn o.a.: • LIFESTYLE home collection • Stylerz • KINGSBRIDGE • Ruby Fires • Aura Peeperkorn Interiors • Artworxs • Bob Bijzondere Binnenhuisaccessoires • Next Time • Cobra Art Company • Art Collection International & Sabine Kleiren • De Pagter Antiek&Interieur • De Jong Interieur • Kerstens • Villa Flor • Kussen & meer • 3A Accessoires • Dilweg Interart Maastricht • De Tol Lisse • Mondi Art • Pio decoration • De Spieghel •

Voor meer info: www.homeandinterior.nl

VERLICHTING

ACCESSOIRES

MEUBELS

SLAPEN

ADVIES

TEXTIEL


20 Meubel 48

Detailhandel

26 augustus 2011

Anne-Marie Burger in gesprek met Axel Havers, hoofd Space Management Benelux van Adidas

Sportmarketing als voorbeeld LEUSDEN – In- en verkoop processen veranderen. Anne-Marie Burger zoekt naar de verschillen en overeenkomsten tussen de interieurbranche en de mode/sportbranche.

Burger: “De sport -en modebranche ontwikkelt zich op bepaalde

het bleef niet alleen bij schoenen. Hoe ging dat in zijn werk?” Ha-

vlakken sneller dan de interieurbranche. Daarom leek het mij inte-

vers: “Adi Dassler zag op een gegeven moment dat zijn producten

ressant om te ontdekken wat de verschillen met de interieurbran-

ook buiten de sportvelden gedragen werden door interessante

che zijn en belangrijker nog of er leerpunten zijn in die ontwikke-

mensen zoals Bob Marley. Iconen gingen het merk dragen en zo

lingen waar wij, als branche, gebruik van kunnen maken. Ik koos

zijn de meer ‘sport-inspired’ collecties ontstaan.“

voor fabrikant en sportmerk Adidas. Deze fabrikant verkoopt veel via retailers, maar heeft inmiddels ook eigen winkels, een franchi-

Marktveranderingen

seconcept en een webshop. Ik ben benieuwd naar hoe de verande-

Burger: “In de meubelbranche veranderd er veel, ook voor de re-

ring in het communiceren met de eindgebruiker, als gevolg hier-

tailers. Wat zijn recente veranderingen in de sportbranche voor re-

van, invloed heeft gehad op de relatie tussen de fabrikant – lees:

tailers?”

Adidas - en de retailer.”

Havers: “De sportbranche is waarschijnlijk net zo lastig als de meubelbranche op dit moment. Wij merken in onze branche dat de re-

De oorsprong

tailer zich de afgelopen jaren meer is gaan focussen op ‘wat voor

Burger: “Adidas heeft een rijke geschiedenis, maar wan-

winkel wil ik zijn’ en ‘welke merken wil ik hebben’. Vanwege een

neer is Adidas echt begonnen met het vermarkten van

steeds groter aanbod met steeds meer overlap richting fashion zijn

schoenen en andere producten?”

sommige retailers hun strategie uit het oog verloren. Nu zien we

Havers: “Dat was na de WK voetbal van 1954. Het

dat de retailer zich weer is gaan focussen: Wat stond er ook alweer

begon allemaal met voetbalschoenen. Duitsland

onze gevel... sport! Laten we ons dan vooral daarop op concentre-

speelde tegen Hongarije. De Duitsers hadden een

ren.”

wonder nodig. Het was zeer slecht weer die dag en

Burger: “In de interieurbranche zie ik soortgelijke veranderingen. Ik

alles zat tegen. Tijdens de rust heeft Adi Dassler alle

vind het wel een goede ontwikkeling dat de retailer zich meer be-

voetbalschoenen van de spelers ingenomen en hen

wust wordt van de vele veranderingen in de markt. Wil je overleven

schoenen gegeven met hele lange noppen eronder.

dan moet je keuzes maken: wil ik de diepte in of de breedte in? De

Duitsland won de finale en dat was het begin van de

retailer moet weer gaan nadenken over de winkel.”

voetbalschoen van Adidas.” Burger: “Adidas maakte uiteindelijk voor alle Olym-

Segmentatie

pische disciplines schoenen, en nog steeds, maar

Burger: “Adidas verkoopt de producten al jaren via verschillende re-


Detailhandel

26 augustus 2011

Meubel 48 21

tailers. Mag de retailer alles inkopen wat hij wilt? Havers: “Nee, dat

tailer is een ondernemer, een tikkeltje eigenwijs en wil zijn eigen

kan niet meer. De markt veranderde en toen heeft Adidas zichzelf

beleid voeren. Nu zie je steeds meer dat de fabrikant een positie

de vragen gesteld: waar komen mijn consumenten en welke con-

kiest: ‘Ik heb een bepaald gevoel bij mijn merk en dat wil ik ook op

sument bezoekt welke soort winkel? Zo zijn we tot een bepaalde

de winkelvloer terugzien’. Gaat iedere retailer hierin mee?” Havers:

segmentatie gekomen. Deze segmentatie is wereldwijd ingezet.

“Het klopt dat wij als merk meer invloed krijgen op wat er op de

Een retailer kwam vroeger naar ons toe en wilde alles hebben waar

winkelvloer gebeurt. Natuurlijk gaat niet iedere retailer erin mee.

hij in geloofde. Hij nam dan bijvoorbeeld de schoenen en shirts uit

De eigenwijzen in de interieurbranche heb je ook in de sport. Maar

een bepaalde collectie, maar niet de scheenbeschermers en andere

we laten ons graag overtuigen. In de basis kunnen ze uit de collec-

producten die erbij hoorden. Als wij een collectie bedenken, is dat

tie kiezen die wij voor het bedrijf uitzoeken. En als de retailer denkt

een totaalconcept. Een totaalconcept ga je pas verkopen als het

dat hij zijn klant beter kent, moet hij dat laten zien aan de hand van

ook bij elkaar gepresenteerd wordt. Dus zijn we gaan kijken naar

verkoopcijfers.”

‘waar komt de consument’ en ‘welke retailer is in staat om de con-

Burger: “Overlegt iedere retailer de verkoopcijfers dan met jullie

ceptbreedte op een interessante manier voor ons te vertellen aan

als fabrikant?” Havers: “Wat we merken binnen de branche is dat

de klant’. Ook hebben we ‘prijspunten’ bepaald. Bij een Aktiesport

er nog maar weinig met verkoopgegevens gewerkt wordt,

bijvoorbeeld hoef je geen voetbalschoen van 300 euro neer te zet-

op de grote ketens na. Als een retailer kan laten zien wat hij

ten. Daar komt die klant helemaal niet.” Burger: “Geeft deze seg-

goed verkoopt, dan is een discussie over de segmentatie

mentatie wrijving met de retailer?”

misschien niet nodig.” Burger: “Helpen jullie een retailer

Havers: “Adidas respecteert de retailer, maar in de wereld van Adi-

om cijfers op orde te krijgen? Havers: “Ik heb in mijn team

das is alles zwart/wit. We hebben een strategie uitgestippeld en

mensen zitten die op verzoek van de retailer niks anders

daar houden we ons aan. Dan heb je wel eens discussies met retail-

doen dan analyses maken. Door samen te werken krijgen

ers. Soms moet je zeggen: ‘Leuk dat je wilt inkopen, maar ik verkoop

we beide meer inzicht in hoe de zaken gaan en kunnen

het niet aan je want we willen op langere termijn wat het beste is

we samen kijken wat te doen om de omzet te verbeteren.

voor ons merk.’ Burger: “Wel heel duidelijk.”

En als ik de retailer kan garanderen dat hij zoveel omzet per meter maakt, exclusiviteit krijgt en aangeef dat

Invloed

hij een x aantal procent mag retourneren, dan is

Burger: “Die segmentatie betekent wel heel duidelijk dat Adidas

hij vaak toch geïnteresseerd om bij Adidas in te

meer invloed krijgt op wat er op de winkelvloer gebeurt. De re-

kopen.”


22 Meubel 48

Detailhandel

26 augustus 2011

Samenwerking

duaal. Vandaar dat we met franchise begonnen zijn.” Burger: “Hoe

Burger: “Als Adidas in een bepaalde winkel niet genoeg ‘invloed’

reageren de retailers hierop?”

heeft of krijgt, nemen jullie dan afscheid van zo’n winkel?”

Havers: “Er is een tweesplitsing. Fashionretailers zien sneller de

Havers: “Partnerships zijn erg belangrijk. De groei zien wij met

toegevoegde waarde van onze winkels. Zij verkopen Adidas Origi-

name bij klanten waar we een hecht partnership mee hebben. Bei-

nals. Op het moment dat wij een Originals winkel ernaast openen

de partijen steken tijd, geld en energie in de winkel en we bekijken

en we laten daar een nog bredere collectie zien, zien zij dat als een

samen hoe we meer kunnen verkopen. Je focust je als Adidas zijnde

meerwaarde. Anderen retailers zeggen: er komen te veel vissen in

natuurlijk het liefst op de winkels die hierin meegaan.”

de vijver en ik zie het als concurrentie. Dat zijn vaak retailers die ook

Burger: “Er is in de loop der jaren dus een nauwere samenwerking

direct op de prijs gaan zitten.”

ontstaan tussen Adidas en de retailer. Zie je dat in de toekomst nog

Burger: “Hoe gaan jullie met die situatie om?” Havers: “We zijn al-

sterker worden?” Havers: “Jazeker, maar er zijn een paar ‘watch-

tijd 100% transparant. Als wij een winkel openen dan informeren

outs’. Zoals de verzadiging van de markt. Er komen nieuwe sport-

we alle directe retailers die er in de buurt zitten. We willen duide-

merken op de markt. Een andere watch-out is de online business,

lijk zijn, want dat is het belangrijkste. Als retailers er echt een groot

wat erg groeit en waarbij de zichtbaarheid van een merk lastig is.”

probleem van maken, gaat de franchisemanager samen met een accountmanager langs om uit te leggen dat de shop alleen maar

Eigen winkels

een toevoeging kan zijn.”

Burger: “Adidas is eigen winkels begonnen. Is het sec een marketingtool geweest om je merk nog duidelijker neer te zetten?” Ha-

Webshop

vers: “We hebben in Nederland inmiddels acht eigen winkels en

Burger: “Adidas doet veel via internet en heeft inmiddels ook een

één in België. Binnenkort komt er nog een winkel bij. De eigen win-

eigen webshop. Hoe reageren retailers daarop?” Havers: “Ze zagen

kels geven ons de mogelijkheid om de breedte van onze collectie

het, en sommigen zien het, als een bedreiging. We zijn ermee ge-

te laten zien: met de meer risicovolle producten. Producten die een

start omdat de consument steeds meer online doet. Met de web-

inkoper niet snel inkoopt. En ook voor onze relaties is het leuk. We

sites Adidas-group.com en Adidas.com informeren we de klanten

kunnen bijvoorbeeld het team van Ajax een avondje bij ons laten

over het merk en de groep. Maar er is ook een deel van de klanten

shoppen. Dat is qua PR ook interessant. We openen geen winkels al-

die willen kopen en vergelijken. Binnen onze eigen webshop con-

leen maar voor marketingdoeleinden. Je neemt ook risico met deze

troleren we het concept, de boodschap die we kwijt willen aan de

winkels omdat ze een apart assortiment hebben. Onze insteek is

klant.”


Detailhandel

26 augustus 2011

Meubel 48 23

Geschiedenis Adidas Het begon allemaal na de eerste wereldoorlog. Adi Dassler wilde sportschoenen maken waarmee atleten blessurevrij konden sporten. Hij startte een fabriek aan de Aurach-rivier in Bern en ging in 1924 samenwerken met zijn broer, Rudolf Dassler. Tijdens de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 droeg onder andere Jesse Owens de schoenen. Hij won vier keer goud. Een betere reclame kon de fabriek zich niet wensen. De relatie tussen de gebroeders Dassler verslechterde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rudolf stapte uit het bedrijf en begon een fabriek aan de overkant van de Aurach-rivier. Zijn merk werd ‘Puma’. Adi Dassler veranderde op 18 augustus 1949 de naam van het oorspronkelijke bedrijf in ‘Adidas’. Twee concurrerende sportmerken tegenover elkaar, alleen gescheiden door een rivier, heeft in het dorpje ‘Herzogenaurach’ heel wat teweeggebracht. Het dorp kreeg zelfs de bijnaam ‘dorp der gebogen nekken’: iedereen keek naar de schoenen van een ander om te zien tot welk kamp degene behoorde, het Adidas of het Puma kamp. Wat precies de oorzaak is geweest van de ruzie tussen de broers is nooit helemaal duidelijk geworden. Pas in 2009 is de ruzie tussen Puma en Adidas bijgelegd door middel van een voetbalpartijtje tussen de werknemers van de rivaliserende fabrieken. Helaas hebben de Dasslers dit zelf niet meer mee kunnen maken. Rudolf Dassler overleed in 1974 aan longkanker en Adi Dassler overleed in 1978, waarna zijn zoon het merk overnam.

Burger: “Vloeit er een stukje omzet terug naar de retailer of is er

maar misschien is dat specifiek sport, als iemand wil gaan voetbal-

een ander verdienmodel ter compensatie van het feit dat jullie een

len, wil hij zien wat ‘alle’ merken te bieden hebben. Dat is de functie

eigen webshop hebben? Havers: “Nee, er is geen compensatie en

van de multibrand retailer. Dat is belangrijk. Een klant wil name-

die gaat er ook niet komen.”

lijk van alle merken informatie. Het zou natuurlijk mooi zijn als een

Burger: “Stellen jullie eisen aan de webshop van retailers?”

klant altijd voor Adidas kiest. Maar niet iedereen wil Adidas, dat is

Havers: “Nee, dat doen we niet. We denken er wel over na. Het liefst

een feit. Dus de consument zal altijd een keuze willen hebben en

controleer je alles om je concept te bewaken, maar dat kan nou

die hebben ze bij de retailers.”

eenmaal niet altijd.” Burger: “Adidas doet zeer veel met social media. Jullie staan zelfs in de Facebook top 10 wereldwijd. Wat is de

Burger: “Als je terugkijkt naar het hele proces: eigen winkels, web-

reden om social media op zo’n grote schaal te gebruiken?”

shop, de omgang met de retailers. Heb je tips voor de interieur-

Havers: “Het is puur informerend. Als er een nieuwe collectie uit-

branche? Wat waren de leermomenten?”

komt of we openen een nieuwe winkel, kunnen we dit Twitteren

Havers: “Zonder arrogant te willen klinken, we hebben nergens

en op Facebook zetten. We zijn er heel actief in omdat we merken

spijt van gehad. We zijn gegroeid door ‘zelf het heft in handen te

dat het werkt. Onze Benelux-organisatie bestaat uit drie grote lo-

nemen’. Ga een goede samenwerking aan met de retailer,

caties: Leusden, Brussel en Amsterdam. In Amsterdam zit het Ree-

kijk samen hoe je de omzet van beide kanten kunt verho-

bok hoofdkantoor (ook onderdeel van Adidas) en een gedeelte van

gen. En als fabrikant zijnde moet je volkomen duidelijk

Adidas Global. Daar wordt momenteel een afdeling opgezet van

en transparant blijven als het gaat over segmentatie.

200 mensen die zich alleen met social media en E-retail gaan bezig-

Weet als fabrikant voor wie je wat wilt zijn. Hoe

houden. Het merk nog beter in de markt zetten en nieuwigheden

moeilijk de discussie met de retailer ook is. A l s

verspreiden via internet wordt bij ons heel erg goed opgepikt. Wij

je werkelijk in je eigen strategie gelooft,

zien dit als een grote ‘oppertunity’.”

gaat het je meer brengen. Niets is zo veranderlijk als de consument, dus denk op de lange termijn.

Toekomst en tips

De rol van retail verandert, maar ook die van de fa-

Burger: “Nu jullie eigen winkels en franchisewinkels hebben. Gaan

brikant. Samen sta je sterk, verander mee.”

jullie in de toekomst afscheid nemen van de traditionele retail?” Havers: “Nee, we hebben ze nodig. Er zal altijd een gezonde balans moeten zijn tussen wholesale en operator-owned retail. Omdat,


26 Meubel 48

Nieuws

Inspiratieboek

Vanaf tien matrassen

Tine Verdickt heeft een boek uitgegeven

LELYSTAD - Retourmatras, de matrassen-

naar

aanleiding

recycler, gaat nu ook gebruikte matrassen

van de woonbeurs

vanaf tien stuks ophalen bij detaillisten.

Batibouw

Voorheen rukte Retourmatrassen alleen uit

‘Light

Nieuws

26 augustus 2011 |

up

2011: your

home’. In het boek wordt een kijkje gegeven in huizen die werden gebouwd of gerenoveerd vanuit een focus op licht: architecten en designers gebruiken natuurlijk en kunstmatig licht om de woning mooier en warmer te maken. De foto’s in het boek komen van

bij minimaal 100 gebruikte matrassen, in

Eugeen en Herman Verne. ISBN: 978 90

te leveren in een door het bedrijf beschik-

209 9657 9.

baar gestelde container. Met de nieuwe maatregel denkt het bedrijf een oplossing te hebben gevonden voor de detaillist die

Boek over buitenleven

geen container kwijt kan of onvoldoende

Voor

retourmatras.nl

liefhebbers

matrassen heeft om deze te vullen. www.

van het buitenleven heeft interieuradviseur Beatrix Kleuver

Internationale uitbreiding

het

boek ‘Country

NAARDEN - Alphenberg, specialist in le-

Chic’ uitgebracht. In

der voor vloer- en wandtoepassingen,

180 bladzijden neemt

opent eind augustus een showroom in

Kleuver de lezer mee

het Inspiratiepark Serbonne in Nijverdal.

door interieurs van historische en heden-

De andere showroom zit in het Arsenaal

daagse buitenhuizen. De fotografie is van Jan Verline. ISBN: 978 90 8989 475 5.

Digitale leeromgeving

Agent Hong Kong

NIEUWEGEIN - De digitale leeromgeving

De Hong Kong Trade Development

van Leren in Wonen van Werken in Wonen

Council (HKTDC) heeft de Hong Kong

is verbeterd. De digitale woonencyclope-

Kamer van Koophandel in Nederland

die is uitgebreid met meer productinfor-

aangewezen als agent voor de Benelux

in Naarden. Ook is Alphenberg dit jaar

matie en is naar verluidt eenvoudiger en

voor de vakbeurzen die door de HKTDC in

een samenwerking aangegaan met dis-

sneller bereikbaar via het bureaublad

Hong Kong worden georganiseerd. Bedrij-

tributeurs in Canada, Mexico, Hong Kong,

(na inloggen). Ook krijgen cursisten na

ven zullen vanuit Amsterdam worden be-

Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Turkije en

het invullen van de proeftoets een te-

naderd met informatie over het bezoeken

Denemarken. Het Waalwijkse bedrijf ver-

rugkoppeling met een overzicht van de

en deelnemen aan beurzen. Op de website

wacht dat de omzet uit de nieuwe export-

hoofdstukken die ze nog niet voldoende

van de Hong Kong Kamer van Koophandel

landen in 2011 al gelijk zal zijn aan die uit

beheersen. Cursisten kunnen nu via het

is een agenda geplaatst van alle vakbeur-

Nederland en België. In Nederland werkt

interactieve forum informatie en tips

zen die in Hong Kong worden georgani-

Alphenberg met 16 verkooppunten. www.

uitwisselen met andere cursisten en met

seerd. Voor meer informatie: www.hong-

alphenberg.com

de opleidingsadviseurs van WoonWerk.

kongkvk.nl

Leren in Wonen biedt e-learning modules aan die men kan combineren met een diplomatraject en een branche-erkend examen voor een negental deelbranches. www.werkeninwonen.nl


Budget Home Store

26 augustus 2011

Meubel 48 27

Advertoria l

BUDGET HOME STORE groeit snel. Hoewel het een gloednieuwe naam is in Nederland, zijn er inmiddels al 18 vestigingen en nummer 19 staat op openen. Wat beweegt deze meubelondernemers om allemaal met deze winkelformule te starten?

Hoewel geen onbekende meer in Meubelland Nederland, is VME

Om deze groei te realiseren heeft VME de automatisering en de

Retail een 100 % dochteronderneming van het Duitse Einricht-

commercie op elkaar afgestemd. “In de toekomst zullen we nog

ungspartnerring VME GmbH & Co. KG. Met ruim 350 winkels in

sneller en overal de consument de informatie moeten geven die zij

Europa één van de grootste inkooporganisaties. Dus het zal geen

op dat moment wensen. De digitalisering zal steeds verder toene-

verrassing zijn dat de inkoopcondities en bijbehorende marges uit-

men. Om bij de consument thuis te komen, maar ook in de winkel.

stekend zijn. Overigens is VME een authentieke ledenorganisatie

De winkelier heeft hier allemaal geen tijd meer voor, laat staan dat

zonder winstoogmerk. Dus alle opbrengsten stromen altijd weer

de individuele winkelier de benodigde investeringen alleen kan

terug naar de leden.

dragen.”

VME heeft een duidelijke segmentatie van de markt doorgevoerd

Daarmee is VME duidelijk bezig om de toekomstvisie waar te ma-

met haar formules. Budget Home Store bedient het lagere segment

ken, om de leden op lange termijn het concurrentievoordeel te

met degelijke en kwalitatief goede producten tegen erg scherpe

bieden wat zij zoeken. Maar daarbij horen ook traditionele waar-

prijzen; Bewust Budget!

den vervolgt Henk Voortman: “Maar voor de toekomst is het aller-

De Budget Home Store formule is opgebouwd uit de onderdelen

belangrijkste om vertrouwen uit te stralen. En dat kan niet alleen,

wonen, slapen, werken, opbergen en koken. Dit is opgedeeld in

daarvoor heb je goede leveranciers nodig, die kwaliteit en service

een gewone winkel of een XL en XXL variant. Daarmee kunnen win-

leveren. Goede mensen met kennis van zaken. En ondernemers die

keliers en ondernemers ieder oppervlak door VME laten inrichten.

begrijpen wat de klant wil en zoekt. Samen maken we er een succes

Een goed voorbeeld is de laatst geopende vestiging in Baren-

van, dat bewijzen we keer op keer”

drecht. Vanuit VME is in een tijdsbestek van slechts drie weken de

“En daarom willen we verder groeien in Nederland. Wij zijn op zoek

complete winkelbouw gerealiseerd. “Dat is de kracht van ontzor-

naar die ondernemers en winkeliers die begrijpen dat je de omzet

ging door onze organisatie,” aldus Henk Voortman, directeur VME

van de klant moet verdienen. Innovatieve ondernemers die hun fi-

Nederland B.V.

nanciën op orde hebben en qua denken en doen met ons en onze

“In Nederland groeien we nog steeds tegen de marktontwikkeling

leveranciers matchen. En daar willen wij graag alles voor mogelijk

in en we zien ook volop kansen over de grenzen. Heylen/Meevita is

maken”

al een van de ondernemingen waarmee we samenwerken in België

Het lijkt erop dat Nederland er een sterke nieuwe speler bij heeft.

maar er worden momenteel ook gesprekken met onze Duitse col-

En dat VME de formules, structuur en toekomstmogelijkheden

lega’s gevoerd om het winkelconcept dan wel onderdelen daaruit

goed op de rit heeft.

te adapteren. De ondernemers van VME Nederland groeien zowel in omzet als marge en we willen uiteindelijk met deze formule naar

Mocht u ook interesse hebben kijk dan op www.uspringteruit.nl,

een dertigtal winkels met duidelijke foldergebieden en gebiedsbe-

daar staan naast Budget Home Store ook alle andere formules van

scherming.”

VME Retail Nederland.


UNIEKE KANS! Wegens gebrek aan opvolger, ter overname aangeboden: Zeer goed bekend staande

MEUBELZAAK in zuid-west Den Haag.

Beuken, eikenhout, europees kersen- en essen plaathout

Gelegen op een gunstige lokatie, tegen het Westland. Bestaat al ruim 40 jaar en heeft een grote (vaste) klantenkring. Begane grond: c.a. 425m², met grote etalage ramen.

Hout van Houtbedrijf Parren wordt uitsluitend ingekocht volgens de normen van de keurmerken PEFC en FSC in gecertificeerde bossen. Houtbedrijf Parren staat voor: • Ambachtelijk vakmanschap • Hoge kwaliteitsnormen, in eigen huis geselecteerd • Hout wordt gedroogd op onze werf of in eigen droogkamers • Perfecte direct-service

Recentelijk geheel opgeknapt. 1e Etage: Ruim 200m² opslagruimte (trap en liftje). Achterzijde: Privé parkeerterrein met slagboom, grote laad-en losruimte. Gunstige huurprijs. Aanvaarding in overleg ( april/mei 2012 of eerder ). Vraagprijs: Inventaris plus goodwill, slechts € 25.000.-. Eventuele overname v.d. handelsvoorraad is bespreekbaar.

Napoleonsweg 4, 6081 AD Haelen. T. 0475-59 19 27, F. 0475-59 40 04, I. www.parrenhout.nl, E info@parrenhout.nl

Exposure nodig? nieuwe klanten?

RESERVEER VOOR 1 SEPTEMBER UW A D V E R T E N T I E I N O N S B E U R S N U M M E R VA N 9 S E P T E M B E R ! M AT E R I A A L A A N L E V E R E N : UITERLIJK 2 SEPTEMBER EXTRA VERSPREIDING TIJDENS ONS EVENEMENT OP HOME&INTERIOR!

Va kweek b la

d

Onafhankelijk vakweekblad voor

de interieu rbranche en aanver

wante bedrijv en in Nederl and en België

92e jaargan g vrijdag

19 august us 2011

Meubel

Contactpersoon: A.J. Piket, tel.: 070 3291318 (zaak) of 070 3935460 (antw. app.).

Agenten met ervaring gevraagd voor heel Nederland Landelijk goed ingevoerde fabrikant van fauteuils en bankstellen (leer en stof ) zoekt ervaren:

Agenten voor heel Nederland Uw reacties zien wij gaarne tegemoet naar: info@eurodesignsales.com askin@casema.nl

47

Eure onderkan tco schudt t markt op

BEL RICHARD VAN DER HAK +31 (0)70-3364671 +31 (0)6 12973239

Voor infomatie kunt u bellen naar: Euro Design Sales B.V.: 0345 - 65 21 38 en/of Askin 06 - 22 81 90 70


Juridisch

26 augustus 2011

Meubel 48 29

Swiss Sense – Swiss Comfort In hoeverre kan het woord Swiss - Zwitserland - beschermd zijn als merk? Een vonnis dat onlangs gepubliceerd is geeft daarover enige opheldering. Swiss Sense is onder andere houdster van de merken Swiss Sense (geregistreerd in 2005) en Swiss Sense Boxsprings & Matrassen (geregistreerd in 2011). Zij gebruikt voor haar website de domeinnamen www.swisssense.nl en www.swisssense.com. De ondernemer B.V. heeft het merk Swiss Comfort geregistreerd in 2009. De ondernemer is handelaar in bedden en aanverwante artikelen via het internet en gebruikt daarbij de website www. swisscomfort.nl. De merken zijn geregistreerd voor slaapkamermeubelen en aanverwante artikelen. Swiss Sense start een kort geding procedure bij de voorzieningenrechter in Alkmaar omdat zij vindt dat de naam Swiss Comfort te veel lijkt op Swiss Sense, waardoor het publiek in verwarring wordt gebracht. Verder vindt Swiss Sense dat De Ondernemer op onrechtmatige wijze profiteert van en aanhaakt bij de bekendheid en het succes van Swiss Sense. Nu De Ondernemer het merk Swiss Comfort later heeft geregistreerd dan de (eerste) registratie van Swiss Sense is de registratie ‘te kwader trouw’. De detailhandel in slaapkamermeubelen is een kleine wereld waarbinnen iedereen elkaar kent. Doordat De Ondernemer gebruikmaakt van de domeinnaam www.swisscomfort.nl als handelsnaam wordt bovendien inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht van Swiss Sense. Het publiek kan denken dat Swiss Comfort bij Swiss Sense hoort. Swiss Comfort is het daarmee helemaal niet eens. Ze vindt het woord Swiss niet als merk kan dienen omdat

Juridisch

het land Zwitserland beschrijft en onvoldoende onderscheidt omdat er al een grote hoeveelheid merken Swiss in het Merkenregister zijn ingeschreven. Bovendien is er geen sprake van verwarring aldus De Ondernemer. Ook betwist ze haar ‘kwade trouw’. De rechter beslist allereerst dat Swiss Sense wel als merk kan dienen. Het is niet heel sterk onderscheidend, maar voldoende onderscheidend voor slaapkamerartikelen. Of dit altijd geldt voor het gebruik van een landennaam is de vraag. Wanneer het gebruik van een land of een streek puur een verwijzing inhoudt naar de herkomst van een product, bijvoorbeeld Parma, voor ham uit Parma, dan kan het niet als merk dienen. De Ondernemer had nog een beroep kunnen doen op misleiding door Swiss Sense omdat de slaapkamerartikelen niet uit Zwitserland afkomstig zijn. Waarschijnlijk is dit niet gedaan omdat ook de bedden onder de merknaam Swiss Comfort niet uit Zwitserland komen. Vermoedelijk heeft Swiss Sense daarom wel in 2011 een nieuw beeldmerk geregistreerd zonder Zwitserse vlag. De rechter vergelijkt de beide merken en komt tot de conclusie dat ze op verwarringwekkende wijze op elkaar lijken. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het prominente gebruik van het woord Swiss als beginwoord en het prominente gebruik van het Zwitsers kruis in de benaming. Ook signaleert de rechter een begripsmatige gelijkenis door de toevoeging Sense en Comfort. Beide begrippen geven invulling aan een bepaalde positieve beleving en gevoel. Voorts wordt door De Ondernemer een nagenoeg gelijk lettertype gebruikt met een zelfde wijze van ondertitel onder het gebruikte teken. Swiss Comfort mag niet meer gebruikt worden voor slaapkamerartikelen. Wel nog voor afwijkende producten, reden waarom de door Swiss Sense gevraagde overdracht van de domeinnaam www.swisscomfort.nl wordt afgewezen. De Ondernemer wordt veroordeeld in de juridische kosten van Swiss Sense, voor een bedrag van bijna € 13.000,=. Ruby Nefkens Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten te Amsterdam

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.


Wij hebben interesse voor

HOUTVEZEL, ZAAGSEL en RESTHOUT ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz. Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

TE KOOP MEUBELFABRIEK IN ALMELO 8.000 m2 volledig ingericht met modern machinepark, spuiterij, afzuiging, voorraden, kantoor, kantine, magazijn en showroom. NU VOOR LIQUIDATIEWAARDE tel. 06-55808854

Honger in de Hoorn van Afrika! Help de slachtoffers in Ethiopië, Kenia en Somalië.

Meubeltransport? Wij regelen het van A tot Z. • Leveren op afroep • Opslag en voorraadbeheer

• Particuliere aflevering • Montage op locatie • Oplossingsgericht

Almere, tel.: 036-5315044, fax: 036-5348204, info@holwerda.nl, www.holwerda.nl

Specialist op het gebied van meubelhout • Eiken • Massieve panelen plaathout, ribben, friezen, - 20, 33, 40 mm dik bekantrecht - gevingerlast of met • Beuken doorlopende lamel gestoomd & ongestoomd - Eiken Iroko Beuken • Kersen, Noten, Maple, Mahonie Meranti Merbau Essen, Teak, Wengé, etc. Mixed Hardwood

B

SGS-COC-2354 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer. c 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Tevens eigen zagerij, schaverij, droogkamers en transport

Giro555 Den Haag

S A M E N W E R K E N D E H U L P O R G A N I S AT I E S

Houthandel Houtex BV Postbus 18 • 2740 AA Waddinxeen Tel: 0182 - 615933 • Fax: 0182 - 610105 • info@houtex.nl • www.houtex.nl

www.giro555.nl

KOMENDE BEURS NOG EXPOSEREN IN HET MEUBELHART? voor informatie mail naar: info@meubelhartbeusichem.nl


Geschil

Product leefhoek, bestaande uit een driezitsbank, fauteuil en chaise

26 augustus 2011 |

Meubel 48 31

Eens iets anders Nieuwskop Nieuwsbody

longue

Een consument is toe aan nieuwe zitmeubels. Hij en zijn vrouw willen eens wat anders dan

Klacht

een geijkt twee- en driezitsbankstel met fauteuil. Ook wil het stel eens een lichte kleur zit-

kleurverschil en afwijkend zit-

meubelen. Met dit wensenlijstje gaat het paar op pad en slaagt bij de derde woonzaak die ze

comfort

bezoeken. Er wordt getekend voor de aanschaf van een leefhoek: een driezitsbank, een chaise

Kosten

longue plus een fauteuil, allemaal in een lichte kleur leder en bestaande uit losse delen.

Geschil

x 2.599,Direct na de levering hangt de consument al aan de telefoon. Hij klaagt bij de ondernemer dat de afzonderlijke delen van de bank een verschillende kleur hebben. En na enkele maanden gebruik klaagt de consument dat de vulling van de afzonderlijke delen verschillend is, waardoor de bank niet lekker zit. Meneer heeft het gevoel dat hij ‘in een gat zit’. Hij wil een bankstel van goede kwaliteit, zoals hij die in de showroom van de ondernemer heeft gezien.

Liggen Een serviceman van de ondernemer inspecteert de zitmeubels naar aanleiding van de klacht. Maar hij kan geen productiefouten ontdekken. Wel vertelt hij de consument dat de constructie van de zitelementen die de bank vormen anders is dan die van de chaise longue. “De zitelementen zijn bedoeld om te zitten en de chaise longue is bedoeld om te liggen”, legt hij de klant uit. “De totale veren constructie van de chaise longue is daarop aangepast. Als je tóch gaat zitten op een chaise longue, voel je dit. Een mankement is dit echter niet. Ook het kussen van de chaise longue is gemaakt om op te liggen en kan - als je er op gaat zitten - anders aanvoelen. De uitvoering, naden en de structuur van de stukken leder kunnen onderling wat verschillen. Dat is normaal en acceptabel omdat het maken van meubels nog steeds handwerk is. Door lichtinval en structuurverschil kan het lijken alsof er kleurverschil in het leder zit.” Daar kan de consument het mee doen en de ondernemer doet hem verder geen aanbod.

Groot verschil Meneer laat het er echter niet bij zitten en schakelt de Geschillencommissie is. Deze geeft haar deskundige opdracht een afspraak te maken met zowel de consument als met de ondernemer voor een onderzoek. Wellicht kan er een schikking worden getroffen. En zo gebeurt het dat beide partijen vreedzaam in dezelfde ruimte vertoeven, terwijl de deskundige de meubels aan een onderzoek onderwerpt. Samen met de expert komt de ondernemer uiteindelijk toch tot de conclusie dat de driezitsbank in vergelijking met de chaise longue verschilt in kleur voor wat betreft het leder van de zittingen; het leder op de driezitter heeft een donkerder tint wit dan dat op de chaise longue. En het gaat om een gróót verschil. De klacht op het zitcomfort van de driezitsbank ten opzichte van de chaise longue is volgens de deskundige niet terecht. “Op dit meubel wordt voorstaand links intensief gezeten in verband met de plek waar de televisie staat. Deze zitplaats is in zeven maanden tijd veel vaker gebruikt dan de overige zitplaatsen. Dat geeft deze zitplaats een zachter gevoel. De chaise longue voelt nauwelijks gebruikt aan.” Na de bevindingen van de deskundige voor wat betreft het kleurverschil beslist de ondernemer de leefhoek terug te nemen en zijn klant een nieuwe zitcombinatie te leveren. De consument gaat hiermee akkoord. Wel raadt de deskundige hem aan dan ook de overige zitplaatsen van de driezitter regelmatig te gebruiken. De commissie hoeft verder niets meer te doen, want als schikking zijn de ondernemer en zijn klant overeengekomen dat alle geleverde zitmeubelen plus de chaise longue door de ondernemer worden teruggenomen. Hij zal ze vervangen door eenzelfde combinatie waarbij geen sprake is van kleurverschil.

SCHIKKING


32 Meubel 48

26 augustus 2011 |

Handelsregister Meubel 2011

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van Graydon Nederland BV. Dit bedrijf noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie.

Nieuw uitgesproken faillissementen A-Tex bv Oudkerkhof 43, 3512 GJ Utrecht Dossiernr.: 34109308 (KvK Midden-Nederland) Datum uitspraak: 9/8/11 Branche: groothandel in huishoudtextiel en beddengoed Curator: B.P. Willemse, postbus 354, 3500 AJ Utrecht, (030) 232 08 00 AV Projects bv Voltastraat 4, 4004 KA Tiel Dossiernr.: Handelsnaam/Beroep: Datum uitspraak: Branche: Curator:

27112637 (KvK Midden-Gelderland) AV Exclusive Project Wallpaper 9/8/11 industrieel ontwerp en vormgeving R.C. Faase, postbus 124, 4000 AC Tiel, (0344) 67 71 88

G.J. Mulder v.o.f. Noorderstraat 305-309, 9611 AH Sappemeer Dossiernr.: 02330011 (KvK Noord-Nederland) Datum uitspraak: 9/8/11 Branche: winkels in meubels Curator: D.Y. Li, postbus 604, 9700 AP Groningen, (050) 360 37 68 Peham bv M.J. van Olmstraat 13, 9672 AE Winschoten Dossiernr.: 02328090 (KvK Noord-Nederland) Datum uitspraak: 9/8/11 Branche: winkels in artikelen voor woningin- richting algemeen assortiment Curator: M. Schuring, Praedniussingel 1, 9711 AA Groningen, (050) 366 37 37 Saray Meubels bv Boekdrukkerij 2, 2993 CC Barendrecht Dossiernr.: 24280957 (KvK Rotterdam) Datum uitspraak: 9/8/11 Branche: holdings (geen financiële) Curator: P.A. de Lange, postbus 148, 2990 AC Barendrecht, (0180) 69 51 15

Opgeheven faillissementen A. Maas bv Haagdijk 35, 4811 TN Breda Dossiernr.: Handelsnaam/Beroep: Datum beëindiging: Reden:

20086221 (KvK Zuidwest-Nederland) Beddencentrum 9/8/11 opgeheven bij gebrek aan baten

Home and Garden Village bv Rosada 74, 4703 TB Roosendaal Dossiernr.: 20138228 (KvK Zuidwest-Nederland) Datum beëindiging: 9/8/11 Reden: opgeheven bij gebrek aan baten C.F. Kaller Generaal Cronjestraat 3, 2021 JA Haarlem Dossiernr.: 34259473 (KvK Amsterdam) Handelsnaam/Beroep: Cronje Vloeren Datum beëindiging: 9/8/11 Reden: omzetting in een schuldsanering N.W.J. van Leeuwen Hoge Akkers 40, 5554 GC Valkenswaard Dossiernr.: 1711793 (KvK Brabant) Handelsnaam/Beroep: Woningstoffeerbedrijf N. van Leeuwen Datum beëindiging: 1/8/11 Reden: omzetting in een schuldsanering

Definitieve schuldsaneringen C.F. Kaller Generaal Cronjestraat 3, 2021 JA Haarlem Dossiernr.: 34259473 (KvK Amsterdam) Handelsnaam/Beroep: Cronje Vloeren Datum uitspraak: 9/8/11 Branche: winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Bewindvoerder: G.F.H. Velthuizen, postbus 1275, 1500 AG Zaandam, (075) 631 31 21 N.W.J. van Leeuwen Hoge Akkers 40, 5554 GC Valkenswaard Dossiernr.: 1711793 (KvK Brabant) Handelsnaam/Beroep: Woningstoffeerbedrijf N. van Leeuwen Datum uitspraak: 1/8/11 Branche: afwerking van vloeren en wanden Bewindvoerder:. L. Janssen, postbus 5018, 5800 GA Venray, (077) 463 38 20


Nieuws

Nieuws

26 augustus 2011

Meubel 48 33

kussens en synthetische dekbedden. Beide

vertegenwoordiger: Lennart Gerdessen.

partijen hebben dit, naar eigen zeggen, in

“Ik ben sinds 3,5 jaar zelfstandig agent en

goed overleg besloten. Ducky Dons fabri-

werkzaam voor meerdere agenturen, waar-

ceerde voor Auping al dekbedden, maar

onder New Ambiance en Jomasil. Hier-

omdat volgens Auping hoofdkussens en

voor ben ik werkzaam geweest bij Koos

dekbedden door consumenten en dealers

Gerdessen Meubelagenturen en Trend Collection”, aldus Gerdessen, die nu ook het aanspreekpunt is voor de klanten van Interdomus in de regio West-Nederland. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 0650521744. www.interdomus.nl

Vijfde verjaardag als één categorie worden beschouwd, heeft

AMSTERDAM - Jysk viert binnenkort haar

men besloten alles door één leverancier te

vijfde verjaardag. Het bedrijf opende in

laten vervaardigen. Auping geeft aan dat

2006 de eerste vier winkels in Nederland.

de kussenlijn grotendeels in samenstel-

Eind mei 2011 werd ook de mijlpaal van

ling gelijk blijft, maar dat het assortiment

vijftig winkels bereikt. Jysk heeft echter een

wordt opgefrist. Het zou meer passen bij

groter doel: “In 2018 moeten er 130 winkels

de nieuwe matrassenlijn die men dit na-

zijn. Met de opening van 12 nieuwe winkels

jaar gaat introduceren. De Mistral Natuur

per jaar, ligt de groei op schema. Hoe meer

en Mistral Synthetische kussens zijn wel in

vestigingen, hoe bekender we worden”, al-

vorm en samenstelling aangepast. Zo is de

dus Frank Christant, directeur Jysk Neder-

Blijven samenwerken

Tencel-vezel toegevoegd aan de tijk, die

land. “De formule slaat ook in Nederland

OOSTERHOUT - Bas Wiendels en Marc

ervoor zorgt dat het vocht wordt opgeno-

aan. Er is behoefte aan een goede verhou-

Uitenbroek, directeuren van Valverde en

men in de vezelkern. Ook heeft Auping het

ding tussen prijs en kwaliteit en dat is wat

Cornelien Baijens, directeur van easyFairs

Air Synthetische dekbed vernieuwd. www.

Jysk biedt aan de Nederlandse consument”.

Netherlands BV blijven met elkaar samen-

auping.nl

Op donderdag 1 september 2011 viert Jysk

werken. Valverde blijft de logistieke dienst-

haar vijfde verjaardag met een ballonnen-

verlener voor de easyFairs beurzen in Ne-

feest in alle filialen. In iedere winkel worden

derland en België. Cornelien Baijens zegt

Biotapijt

250 ballonnen losgelaten waarvan vijf met

dat sinds de samenwerking de opbouw

EMMEN - Het Kunststoflaboratorium in

een JysKado Card ter waarde van vijftig

van de beurzen weinig tot geen proble-

Emmen heeft een composteerbaar tapijt

euro. www.jysk.nl

men kent op het logistieke vlak. Volgens

ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik ge-

Marc Uitenbroek is easyFairs één van de’

maakt van maïszetmeel in plaats van de

toonaangevende onafhankelijke beursor-

meer gangbare grondstof aardolie. Het

ganisatoren’ in Nederland. Valverde zal haar

biologisch tapijt hoeft aan het einde van

diensten aanbieden via de beurswebsite

zijn levenscyclus niet te worden gestort

van easyFairs. Via ‘my easyFairs’ wordt een

of verbrand, maar kan op industriële

haal- en brengservice voor exposanten aan-

wijze worden gecomposteerd. Volgens

geboden. www.easyfairs.com

Jan Jager van het laboratorium Emmen ligt de toepassing van de nieuwe ontwikkeling momenteel bij tijdelijk gebruik,

Auping hoofdkussens

bijvoorbeeld ten behoeve van tentoon-

DEVENTER - Koninklijke Auping en Duc-

stellingen.

ky Dons Nederland hebben hun samenwerking uitgebreid. Vanaf 25 september worden alle Auping hoofdkussens en de

Nieuwe vertegenwoordiger

synthetische dekbedden door Ducky Dons

NUNSPEET - Interdomus is al jaren groot-

Nederland gefabriceerd en uitgeleverd.

handel in fauteuils en levert in binnen –en

Auping beëindigt daarmee een samenwer-

buitenland. Per 1 augustus is het team van

king met Jade voor het leveren van hoofd-

Interdomus uitgebreid met een nieuwe

Tweede vestiging ENKHUIZEN - Per 1 september opent Erna Roorda, eigenaresse van woonwinkel Tierlantijn Wonen, een tweede vestiging. In het winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel is een pand van 189 vierkante meter gehuurd. Op dit moment is men druk bezig de winkel te verbouwen en in te richten. Voorheen was er een Zeeman in het pand gevestigd. In de winkel is alles te koop voor in de woning, zoals meubels en accessoires. Ook voor woninginrichting- en stylingadvies kunnen klanten bij de winkel terecht. www.tierlantijn-wonen.nl


34 Meubel 48

Interieursector

26 augustus 2011

On derscheidin gen Uitgeverij Lakerveld vraagt met initiatief extra aandacht voor kwaliteit woonbranche

Woonawards op najaarsbeurs HTC RIJSWIJK - Uitgeverij Lakerveld presenteert tijdens de najaarsbeurs in het HTC in Nieuwegein onder meer de Lakerveld Woonvakbladen Awards 2011. Er worden onderscheidingen uitgereikt in vijf verschillende categorieën. De awards worden toegekend op aangeven van onder meer het Woonzakenpanel van Van Es Marketing Services. De najaarsbeurs wordt gehouden van 11 tot en met 14 september. De Lakerveld Woonvakbladen Awards 2011 worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Atrium in het HTC op maandag 12 september.

Genomineerd voor de Lakerveld-WoonvakbladenAwards-2011 in de verschillende categorieën zijn: Meubel-Award 2011 - Karel Mintjens, Westmalle (Be) - Bert Plantagie, Cuijk - De Bommel, De Lier

Uitgeverij Lakerveld heeft wederom besloten de redactie, de sa-

- Nix Design, Zwijndrecht

lesafdeling en de vormgeving van de woonvakbladen tijdelijk te

- Interstar, Assen

verhuizen naar het HTC. Twee jaar geleden is dat voor het eerst gebeurd. Dat betekent dat bezoekers ter plekke kunnen zien hoe

Woninginrichter-Award 2011

Vakweekblad Meubel, Vakblad Slapen, Vakblad Home & Living,

- ADO, Winschoten

Parketvakblad en het Vakblad voor de Woninginrichter worden ge-

- Jasno Shutters, Eersel

produceerd. Computers, digitale netwerken, een bibliotheek met

- Gebrs. Willard, Naarden

90-jaar Meubeledities, alles gaat in de verhuiswagen richting Nieu-

- Brancheorganisatie Crisp, Nieuwegein

wegein naar stand 2-C007.

- Bece, Nunspeet

Als onderdeel van de beurspresentatie gaat de redactie openbare gesprekken voeren op maandag 12 september vanaf 16 uur met

Home&Living-Award 2011

prominenten uit de branche. De rondetafelgesprekken vinden

- Zandbergen Deco, Noordwijkerhout

plaats naar de formule van ‘Pauw en Witteman’ en ‘Knevel en Van

- Gert Snel, Linschoten

de Brink’.

- More Than Hip, Montfoort - PTMD, Oud Gastel

Woonvakbladen Awards

- Puylaert Home Basics, Sint-Niklaas, (Be)

Uitgeverij Lakerveld heeft in de aanloop naar de uitreiking van de awards vijfmaal een lijst van genomineerden samengesteld. De lijs-

Slapen-Awards 2011

ten zijn tot stand gekomen op basis van aanbevelingen van redac-

- RetourMatras, Nieuwerbrug

teuren, salesmedewerkers, vormgevers en (andere) kenners van de

- Van Es Home, Amerongen

diverse branches. Vervolgens heeft een onafhankelijk comité geno-

- Stichting Promotie Matrassen, Haarlem

mineerden aangewezen die gewogen zijn door het Woonzakenpa-

- Recticel Bedding, Kesteren

nel van Van Es Marketing Services.

- Maxtras / Soft Line, Wijchen

Per 11 september wordt de website van Vakweekblad Meubel vol-

Vloeren-Award 2011

ledig vernieuwd. De site wordt geheel geïntegreerd met social me-

- Desso, Waalwijk

dia als Twitter en LinkedIn en omvat onder meer blogs en uiteraard

- Balterio, Sint-Baafs-Vijve (Be)

actuele berichtgeving. Na de site van Vakweekblad Meubel krijgen

- Cunera, Rhenen,

ook de sites van de overige woonvakbladen van Uitgeverij Laker-

- Interfaceflor, Scherpenzeel

veld een update.

- Moso International, Zwaag


home trade center

slapen doe je ook in nieuwegein Grootste interieurvakbeurs van Nederland: 11 t/m 14 september 2011 Naast de productgroepen verlichting, accessoires, meubels, textiel en advies vindt u ook diverse aanbieders van slapen in Nieuwegein. Exposanten in de productgroep slapen zijn o.a.: • Velda • Mérens • van Landschoot • PBH • HML Bedding • Baker en Bedford • Van Dijk • Dorminette • Kartell bedding • Musterring • Polypreen International • “Topdream” door Euretco • Robell

Voor meer informatie: www.homeandinterior.nl

n 250 Meer da

35.000

VERLICHTING

merken

m2

ACCESSOIRES

MEUBELS

SLAPEN

ADVIES

TEXTIEL


Agenda

26 augustus 2011 |

Nationaal AUGUSTUS 2011 t/m 23/10 Den Haag Tentoonstelling ‘Keizerlijk porselein uit Shanghai’ | Gemeentemuseum | www.gemeentemuseum.nl t/m 6/11 Tilburg Expositie Lelies en distels, bloemmotieven in tafeldamast | Textielmuseum | www.textielmuseum.nl 28 t/m 30 Linschoten open dagen Gert Snel | www.gertsnel.nl 29 en 30 Amsterdam Open huis showroom Wilhelmine van Aerssen | +31 (0)20 640 50 60/info@wva.nl 29 Culemborg Trade Day | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.nl SEPTEMBER 2011 4 t/m 6 Culemborg Autumn Fair | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.nl 4 t/m 7 Maarssen Woonmodecity | De Fabrique | www.woonmodecity.nl 4 t/m 6 Utrecht Najaarsbeurs Trade Mart | www.trademart.nl 5 en 6 Druten Huisshow Het Anker i.s.m. Eleonora | www.eleonora.nl/www.het-anker.nl 5 Nieuwegein Market Day XL | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl 5 t/m 7 Beesd Huisshow De Toekomst | www.de-toekomst.nl 5 en 6 Beusichem Najaarsbeurs Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl 11 t/m 14 Nieuwegein Home & Interior najaarsbeurs | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl 12 en 13 Aalsmeer TICA XTRA | www.tica.nl 12 t/m 14 Beusichem Najaarsbeurs Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl 12, 19 en 26 Culemborg Trade Day | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.nl 13 Nieuwegein Stijlistendag in het HTC | www.hometradecenter.nl/www.homeandinterior.nl 19 en 26 Nieuwegein Market Day | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl 22 t/m 25 Delft Oude kunst- en antiekbeurs Delft | Museum Het Prinsenhof | www.antiekbeursdelft.nl 23 t/m 25 IJburg Insight Design Amsterdam (consumentenevenement) | www.insidedesign.nl 24/9 t/m 2/10 Amsterdam Woonbeurs Amsterdam | www.woonbeurs.nl 24/9 2011 t/m 29/1/2012 Tilburg Tentoonstelling ‘ i FABRIC. EUROPEAN TALENT | Audax Textielmuseum | www.textielmuseum.nl 25/9 t/m 2/10 Amsterdam Woonbeurs Amsterdam 2011 | RAI | www.woonbeurs.nl 27 t/m 29 Gorinchem Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs | Evenementenhal | www.evenementenhal.nl 27 t/m 29 Rotterdam Holland Transport & Logistiek | Ahoy’ | www.hollandtransport.com

Beursa gen da

36 Meubel 48

OKTOBER 2011 1, 2 en 8, 9 Udenhout Woonbeurs Brabant | www.woonbeurs-brabant.nl 2 Eindhoven Open Dag Hout | Klokgebouw | www.opendaghout.nl 3 Culemborg Trade Day - ETC Experience; Website | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.nl 3 Nieuwegein Market Day XL | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl 3 en 24 Utrecht Trade Mart | www.trademart.nl 4 t/m 6 ‘s Hertogenbosch Milieu 2011 | www.milieuvakbeurs.nl 7 Amsterdam Nationaal Symposium Hout- en Meubelrestauratie door Stichting Ebenist | Podium Mozaïek | www.ebenist.org 10 en 11 Aalsmeer TICA XTRA | www.tica.nl 10 en 24 Culemborg Trade Day | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.n 10, 17, 24 en 31 Nieuwegein Market Day | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl 10 t/m 11 Voorburg Open huis Mischa de Vries | www.mischadevries.nl 11 en 12 Nijmegen Jaarcongres Consumententrends door Euroforum | Wellness Center Sanadome | www.consumententrends.nl 15 en 16 Bunnik Vormgevers in hout | Fort bij Vechten | www.vormgeversinhout.nl 17 Culemborg Trade Day - ETC Expo goes German | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.nl 19 t/m 23 Maastricht Woon Mooi 2011 | consumentenbeurs voor interieur, bouw en tuin | MECC | www.woon-mooi.nl 22 t/m 30 Eindhoven Dutch Design Week | www.dutchdesignweek.nl 31 Culemborg Trade Day - ETC Experience; NNB | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.nl NOVEMBER 2011 1, 8, 15, 22 en 29/11 + 6/12 Maarssen Topopleiding Trade Marketing (in 6 dagen volledig bijgeschoold over alle nieuwe ontwikkelingen in het trade marketing vak | Meeting Plaza Maarssen | Euroforum | www.euroforum.nl/trademarketing 7 en 21 Culemborg Trade Day | ETC Expo | (0345) 51 96 46/www.etcexpo.nl 7 Nieuwegein Market Day XL | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl 7 en 28 Utrecht Trade Mart | www.trademart.nl


Positief Beursnieuws bij NIX Design !

NIX Design is natuurlijk weer van de partij op de Najaarsbeurs op 5 - 6, en 12 t/m 14 september in Beusichem.

.nl

NA

Beu JAAR 5sich SB 6 s 12 em EUR - 1 3 e p te m b sep 14 HA S * te m e r v a n b sep 9 L9 te m e r v a n . 0 0 to t 21 ber 9.0 .00 0t va

info@ nixdesign

*

T 0800 444 45 67 (voor nix) fax 084 7120242 E info@nixdesign.nl Pascalstraat 13 3335 LS Zwijndrecht

n9

.00

ot 2 uur 1.0 0u to t ur 18. 00 uur


Agenda

26 augustus 2011 |

Internationaal AUGUSTUS 2011 26 t/m 30 Frankfurt Tendence 2011 | www.tendence.messefrankfurt.com/www.messefrankfurt.nl 28 t/m 30 Brussel Najaarsbeurs Trade Mart | www.trademart.be 29 t/m 31 Shanghai Intertextile Shanghai Home Textiles 2011 | Shanghai New International Expo Centre | www.heimtextil.messefrankfurt.com SEPTEMBER 2011 1 t/m 4 Kopenhagen CODE11 (COpenhagen DEsign Fair) | Bella Center | www.bcdesigncenter.dk 4 t/m 7 Birmingham Autumn Fair International | NEC | www.autumnfair.com 4 t/m 7 Brussel DECOoh! | Brussels Expo | www.decooh.eu 4 t/m 6 Brussel Najaarsbeurs Trade Mart | www.trademart.be 4 t/m 6 Keulen Spoga+Gafa | www.spogagafa.de 8 t/m 11 Milaan AbitaMi (decor&design) | Milano-Rho | +39 (0)51 860965/info@acropolidue.com 8 t/m 11 Milaan Macef | www.macef.it 12 t/m 18 Parijs Maison&Objet www.maison-objet.com 12 t/m 18 Parijs Paris Design Week (nieuw designevenement voor professionals en consumenten) | www.parisdesignweek.fr 12 t/m 14 Dubai Domotex Middle East | www.hf-netherlands.com/www.domotex-middle-east.com 13 t/m 15 Brussel MoOD (Meet only Original Design) | international trade fair for producers of upholstery, window & wall coverings | www.moodbrussels.com 13 t/m 16 Curitiba Femade (international fair for machinery, equipment and products for extraction and industrialization of wood and furniture) | www.messe.de 14 t/m 18 Madrid Giftrends | Feria Madrid | +31 (0)180 321 346 ( 14 t/m 17 Shanghai Furniture China | www.furniture-china.cn 21 t/m 23 Moskou Heimtextil Russia 2011 | www.heimtextil.messefrankfurt.ru 22 en 23 Brussel Deco & Finish 2011 | www.easyfairs.com 25 t/m 27 Kortrijk DIY & Homing (vakbeurs voor de doe-het-zelfsector en woninginrichting) | www.diy-homing.be 25 t/m 28 Londen Decorex 2011 | www.decorex.com 26 Brussel Collectieve beursmaandag Trademart Brussel | www.trademart.be 27 t/m 29 Gent Eurofinish 2011 | Europese vakbeurs voor oppervlaktebehandeling | Flanders Expo | www.eurofinish.be 27 t/m 28 Telford The Bed Show 2011 | www.bedshow.co.uk

Beursa gen da

38 Meubel 48

OKTOBER 2011 1 t/m 9 Lissabon Intercasa www.eventseye.com 9 t/m 14 Mรถssingen Huisshow Rรถwa (Rรถssle & Wanner) | www.roewa.com 12 t/m 15 Shanghai Interior Lifestyle (China International Trade Fair for Household Products and Accessories) | www.messefrankfurt.com 15 t/m 28 Valencia FIMMA (vakbeurs voor houtbewerkingstechnologie) | http://fimma.feriavalencia.com 18 t/m 21 Brno Wood-Tec (vakbeurs voor houtbewerkingstechnologie) | www.bw.cz/wood-tec.gb 19 t/m 22 Pordenone SICAM, toeleveringsvakbeurs voor de meubelindustrie en interieurbouw | www.exposicam.it 25 t/m 28 Madrid Ofitec (International Trade Exhibition of Office and Contract Furniture and Equipment) | www.infurma.es/www.prensa.ifema.es 25 t/m 28 Valencia Maderalia (vakbeurs voor de hout- en meubelindustrie) | http://maderalia.feriavalencia.com 31 Brussel Collectieve beursmaandag Trademart Brussel | www.trademart.be 6 t/m 9 7 t/m 12 17 t/m 20 28 29/11 t/m 2/12

NOVEMBER 2011 Brussel Meubelbeurs Brussel | www.meubelbeurs.be Parijs Batimat (vakbeurs voor de bouw) | www.batimat.com Antwerpen Hout & Hatbitat | Antwerp expo | www.houtenhabitat.be Brussel Collectieve beursmaandag Trademart Brussel | www.trademart.be Moskou Woodex (Russische houtvakbeurs) | www.eumabois.com

10 t/m 14 11 t/m 14 16 t/m 22 29/1 t/m 1/2 30/1 t/m 3/2

JANUARI 2012 Essen Deubau (internationale vakbeurs voor bouw en afbouw) | www.deubau.de Frankfurt Heimtextil | http://heimtextil.messefrankfurt.com Keulen Imm Cologne 2012 | www.imm.cologne.de Gent Intirio 2012 | Flanders Expo | www.intirio.be Las Vegas Summer Las Vegas Market | www.LasVegasMarket.com


home trade center

stylistendag Grootste interieurvakbeurs van Nederland: 11 t/m 14 september 2011 Home & Interior beurs! Meer dan 250 merken Meer dan 35.000 m2 Dinsdag 13 september stylistendag: Presentaties en workshops over o.a.: • Kennismaking met 3-D tekenprogramma Sketch-up • Leer spelen met licht en kleur • Basistechnieken van perspectieftekenen • Power workshop:

13 september 2011

Hoe acquireer ik nieuwe klanten? • Stalenmarkt: Verzamel je eigen collectie knipstalen • Trends • Primeur: Stylistenkoffer • Workshop verftechnieken • Vragen uur Gordijnen & Vitrages • Kleuren adviseren voor interieurprojecten Programma samengesteld in samenwerking met deelnemers aan het Stalenlab: Luxaflex Promotions Nederland, Desso, Ado, Eijffinger, Perletta, Kobe, Pure & Original, Aristide en nieuwe deelnemers als Chivasso, JAB ANSTOETZ, Plinten en Profielen Centrale en Amorim en het NIA Academie en CRISP.

Voor meer info: www.homeandinterior.nl

VERLICHTING

ACCESSOIRES

MEUBELS

SLAPEN

ADVIES

TEXTIEL


40 Meubel 48

Toekomst HTC

26 augustus 2011

Stra tegie

Anne-Marie Burger: ‘markt is momenteel best explosief’

‘Het beste van jezelf delen met anderen’ VLIJMEN - Anne-Marie Burger is sinds eind 2008 algemeen directeur van het Home Trade Center in Nieuwegein. We ontmoeten Anne-Marie in haar woonplaats Vlijmen voor een, letterlijk, kijkje in de keuken. Een dialoog over servicegerichtheid, de platformfunctie en co-creatie.


Toekomst HTC

26 augustus 2011

Meubel 48 41

Wie heeft je huis ingericht?

wen aan het HTC. Plotseling waren de uitgangspunten drastisch

“Dat heb ik samen met mijn man Erik en onze dochter Lotte ge-

veranderd. De vastgoedsector heeft het ontzettend moeilijk gehad

daan. Ik moet zeggen dat ik een duidelijk beeld heb van hoe ik mijn

en ons moederbedrijf TCN ís een vastgoedbedrijf, dus we hebben

persoonlijke omgeving graag zie. Dat heb ik met volle overtuiging

een stevige pas op de plaats moeten maken. Ik durf van mijzelf te

tijdens het democratisch familieoverleg duidelijk gemaakt. Dit is

zeggen dat ik een doorzetter ben. Er zijn altijd mogelijkheden om

echt ons droomhuis. Het huis heeft voor ons allemaal mogelijk-

verder te komen, als je ze natuurlijk wel wilt zien.”

heden om het leven prettig te maken. Ik ben vaak te vinden in de woonkeuken. Uiteraard wordt daar gekookt, met name door Erik,

Heb je je initiële plannen flink moeten bijstellen?

en gegeten maar ik ben aan de keukentafel ook vaak aan het werk

“Bijsturen was zeker noodzakelijk. We hebben bijvoorbeeld het

voor het Home Trade Center.”

tempo van de veranderingen omlaag gebracht. We weten wat we willen, maar we kunnen onder de huidige economische omstan-

Komt je liefde voor het koken voort uit je opleiding aan de Hogere Hotelschool?

digheden niet simpelweg in één ruk van A naar Z. We hebben

“Nou, mijn interesse voor koken is vooral versterkt door mijn oplei-

we begonnen met het implementeren van de nieuwe strategie.

ding aan de Hogere Hotelschool. Die opleiding heeft me groten-

Langzaam afscheid nemen van het oude concept en groeien naar

deels gevormd. Het is een prachtige, brede managementopleiding

een model waarbij het Home Trade Center wederom kan fungeren

waar je verschrikkelijk veel kanten mee op kunt. In de kern van de

als het platform voor de branche, aangepast aan de nieuwe tijden

zaak doet het er niet zo heel veel toe of je terecht komt in het hotel-

en omstandigheden. Dat betekent dat we ieder jaar één of twee

wezen, bij een bank of in de meubelbranche. Van de basisvaardig-

nieuwe elementen aan het HTC toevoegen om de platformfunctie

heden pluk ik nog iedere dag de vruchten.”

verder vorm te geven. We hebben inmiddels meer te bieden dan

kleine stappen vooruit gezet in de juiste richting. Begin 2010 zijn

alleen de productgroep meubels. We hebben verlichting kunnen

Op welke manier?

toevoegen en het concept ‘Stalenlab’, de gratis te gebruiken flexi-

“Je leert er heel sterk klant- en servicegericht denken. Je verplaat-

bele werkplekken in het HTC voor interieurprofessionals. Momen-

sen in een ander; wat denkt mijn klant en waarom denkt hij zo?

teel zijn we onder meer bezig met een collectief van aanbieders

En hier niet uit gaan van veronderstellingen, maar ook écht vragen

van vloeren aan het HTC te binden.

naar de motieven en overwegingen van je klant. Je leert echt naar verbazen omdat je ze meer biedt dan ze verwachten. Daarmee

Hoe reageert de branche op het ‘nieuwe’ Home Trade Center ?

bouw je langdurige relaties op!”

“Er is ons als HTC verweten dat we geen keuzes maken. Maar die

mensen te kijken en te luisteren waardoor je mensen kunt leren

hebben we mijn inziens heel duidelijk wél gemaakt. We hebben

Hoe ben je bij het HTC terecht gekomen?

bewust gekozen om een brede ontmoetingsplaats te worden voor

“Ik werd benaderd voor mijn huidige baan en daar hoefde ik niet

de interieurbranche. Naast de verbreding van de productgroepen

lang over na te denken. Eerlijk is eerlijk, ik vond direct dat het Home

hebben we gekozen voor samenwerking met onder meer Woon-

Trade Center toe was aan een volgende fase in zijn ontwikkeling.

Werk, de retailorganisaties Euretco en Intres en met CRISP. Organi-

Dat bracht ik bij het eerste gesprek dan ook direct naar voren. Mijn

saties die volgens ons niet kunnen ontbreken in het platform.”

instelling was: als ik hier iets ga doen, dan moet er ook echt iets veranderen. Daar had en heb ik mijn ideeën over. Kijk alleen maar

Het HTC als verzamelplaats voor de branche.

eens naar het inkoopproces, dat is zó veranderd de afgelopen jaren.

“Juist. We organiseren niet alleen de grootste interieurvakbeurs

Kortom, ik wilde de kar maar wat graag trekken, maar alleen met de

van Nederland. Het hele jaar door willen we de verzamelplaats

mogelijkheid de strategie van het project aan te passen.”

zijn voor de branche. Het feit dat Euretco zijn vergaderingen in het Home Trade Center houdt past bij die platformgedachte. Voor ons

En dat speelde zich af in het beruchte jaar 2008... “Inderdaad. Ik was nog geen maand in dienst of de financiële crisis brak uit. De uitdaging bleek ineens nog groter dan ik aan-

een prachtig voorbeeld van hoe de vernieuwing van het Home Trade Center werkt. Tot nu toe allemaal nog in de eerste fase van die transformatie, want we zijn er nog lang niet.”

vankelijk had ingeschat. Maar goed, dat maakte me ook weer extra creatief. Het maakte de noodzaak om te veranderen alleen

Leg uit...!

nog maar groter.”

“Als je alleen al denkt aan de diversiteit van productgroepen, dan zie ik nog veel mogelijkheden. Tot en met bij wijze van spreken,

Heb je dat achteraf ook zo bezien?

geuren voor in huis aan toe. Daar is echt nog een wereld te ontdek-

“Zonder meer, ja. In de eerste instantie vroeg ik me af waar ik

ken voor ons. Ter versterking van het offline concept zijn we van

eigenlijk aan was begonnen. Financieel en organisatorisch wa-

plan om als Home Trade Center ook online een prominente rol in te

ren er aanvankelijk mogelijkheden te over om verder te bou-

nemen. Let wel, ik ben ervan overtuigd dat in een b2b- omgeving


42 Meubel 48

Toekomst HTC

Stra tegie de behoefte bestaat om elkaar te blijven ontmoeten. Internet is een fantastisch medium, maar de behoefte om elkaar face-to-face te ontmoeten, blíjft. “

Hoe ziet een online versie van het HTC er uit? “Mensen virtueel het Home Trade Center laten ontdekken. Ook online zullen alle facetten van het platform vertegenwoordigd moeten zijn. Iedereen heeft tegenwoordig een website, maar het is onze kracht om de diverse partijen samen te brengen in weer die ontmoetingsplaats. Onze relaties ondersteunen in hun zoektocht naar waar klanten behoefte aan hebben, hun zoektocht naar kansen om met andere partijen succesvol samen te werken. Daar zijn we als HTC nu al van. Wij geloven duidelijk in dat je moet doen waar je goed in bent.”

Ieder zijn specialisme? “Exact. Wij moeten niet op de stoel van de fabrikant of de retailer gaan zitten, het HTC moet juist het cement zijn tussen de partijen op de markt. Wij willen onze rol als dienstverlener versterken en aanpassen aan de veranderende wensen van de gebruikers. We geloven in samenwerking. In de tweede fase zal dat op een nog intensievere basis vorm gaan krijgen. Van samenwerking naar co-creatie. Met diverse partijen om tafel zitten om te bedenken hoe we samen iets kunnen creëren om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Wat wil de klant? Hoe kunnen we door middel van het online en offline platform de branche faciliteren?”

Hoe ver zijn jullie daar momenteel mee? “De eerste gesprekken zijn gevoerd en je merkt dat iedereen zoekende is. En zo gek is dat ook niet. We zitten in een markt die momenteel best explosief is, dus waar gaat het heen? Je merkt dat men samen wil filosoferen over wat vernieuwend is. Vanuit deze oriënterende fase gaan we binnen een jaar het concept verder concreet maken.”

Doen in plaats van alleen denken? “Zonder meer. Kijk, twee jaar geleden werd er nog gezegd: we moeten veranderen, maar vervolgens gebeurde er niets. Dat doet de ander wel. Nu medio 2011, is die bewustwording dat je zelf actie zal moeten ondernemen er wel degelijk. Gelukkig maar, want je zult jezelf moeten blootgeven en elkaar moeten vertrouwen. Alleen dan gaat het lukken. Het beste van jezelf delen met anderen, dat is waar we naartoe moeten en naartoe gaan. Let maar op...” Tekst en fotografie: Mike Tekst & Beeld

26 augustus 2011


Meubelpanel

nel? Neem even contact op met de redactie. Dat kan via redactie@meubel.nl of door te bellen met (070) 336 46 42 en zelfs via de sociale media. Op LinkedIn is

Meubel te vinden onder groepen: Vakblad Meubel, en op twitter onder @vakbladmeubel

Meubel 48 | 43

Uitgaan van eigen kracht Omzetcijfers gelden als een belangrijke indicatie voor de financiële conditie van de woondetailhandel. Deze dagen komen de scores over het tweede kwartaal van dit jaar naar buiten. Werd er voorheen met de nodige interesse naar de omzetgegevens uitgekeken, om ze naast de resultaten van het eigen winkelbedrijf te leggen, inmiddels lijken woonwinkeliers de informatie vooral voor kennisgeving aan te nemen. Dat brengt ons tot de volgende stelling: “Negatieve omzetcijfers van de woonbranche maken nauwelijks nog indruk op individuele woonwinkeliers.” Sandra Gelderland | Directeur ZVI Glass - Helderr De laatste tijd is het in de media kommer en kwel over de economie. Hoe meer er gemeld wordt over dalende beurzen, slechte verkopen van huizen etc... hoe minder geld de consument uit lijkt te geven. Daar wordt niemand vrolijk van en het draagt ook zeker niet bij aan een verbetering van de economie. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat de sterkere woonondernemers juist hun eigen plan trekken om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast zijn er ook hele grote verschillen in omzetten op dit moment: waar woonondernemers extreem goed draaien, doen anderen zelfs het licht niet meer aan in de winkel waardoor de omzet die er was nog verder achteruit holt. Uitgaan van je eigen kracht, in plaats van je neerleggen bij wat er lijkt te spelen op de markt, is de beste manier om je hoofd boven water te houden.

Meubelpan el

Lid worden van het meubelpa-

26 augustus 2011

Maarten Bakker | Directeur Euretco Wonen Ook mijn collega’s en ik constateren dat de vertaling van negatieve omzetberichtgeving in concrete en positieve acties door ondernemers steeds lastiger wordt. Als belangrijkste oorzaak hiervan signaleren wij meer en meer het gebrek aan herkenning van en aansluiting bij de individuele situatie van de cijfers zoals gepubliceerd en gerapporteerd (“Bij ons is het echt anders”). Als gevolg van branchering en vasthouden aan meerjarige statistische methodes door de rapporteurs vragen wij ons binnen Euretco regelmatig hardop af wat de aansluiting van de officieel gerapporteerde cijfers nog is met de dagelijkse praktijk. Gaat het over geschreven of gefactureerd en waarop wordt gecontroleerd ? Binnen Euretco vangen wij dit op met een gestandaardiseerde benchmark methode, die vergelijkbare bedrijven op essentiële punten (anoniem) een inhoudelijk inzicht geeft in hun prestatie ten opzichte van gemiddeld en gezonde doelen. Iedere exploitatie kent haar unieke en persoonlijke eigenschappen, waarbij normalisering noodzakelijk is om ‘appels met appels te vergelijken’. Het is gewenst (en wellicht zelfs noodzakelijk) dat omzetrapportages gebaseerd gaan worden op gefactureerde omzetten, omdat bij betaling van de factuur pas inkomsten in het kanaal gerealiseerd worden. En deze inkomsten zorgen uiteindelijk voor dekking van de operationele kosten, wat dan weer inzicht geeft in succesvol of niet succesvol ondernemen. Als iedereen snapt waarover we het hebben, en het is herkenbaar, dan is het aan de ondernemer om te beoordelen of het bij hem of haar indruk maakt !

Dirk Steenbeke | Passe Partout Dat het niet allemaal goud is wat er blinkt, zal iedereen deze dagen wel kunnen beamen. Uiteraard zijn omzetcijfers belangrijk en uiteraard zijn we gezond nieuwsgierig naar resultaten van andere bedrijven, vooral om bevestiging te krijgen van mijn eerste zin. Maar is uw collectie nu plots zo slecht, zijn uw medewerkers plots niet meer die goede mensen uit de betere tijden… Het is volgens mij juist gezond om daar zeker volledig vertrouwen in te hebben en geen bokkensprongen te maken. Vandaar ook dat het sterker is om je niet te laten (mis)leiden door de economische crisis om nieuwe ‘strategieën’ te bewandelen. Versterk juist je muren, je entourage, je collectie door de USP’s van je bedrijf of collectie beter in de verf te zetten! Dat men steeds op zoek is naar iets nieuws, is heel natuurlijk en al zo oud als de straat. Dus aanpassingen, vernieuwingen vind ik OK, maar om het roer om te gooien, daarvoor moet je al echt diep zitten en van geen hout meer pijlen weten te maken. Daarom heb ik bij de stelling een dubbel gevoel. Knap en moedig dat de woonbranche zich niet laat beïnvloeden door de negatieve omzetcijfers, maar mijn tweede gevoel is van: doen ze dat wel (marge?)! Vertrouwen hebben, heel attent zijn en op de juiste golven surfen, dat zijn onze tools om de crisis te trotseren, allen veel succes!


44 Meubel 48

Colofon

26 augustus 2011 |

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag. Website: www.meubel.nl Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 70-3364641, fax. +31(0) 70-3364640, e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Astrid Marquenie, Moniek Robbe, Ingrid Rompa Ontwerp: Christiaan Hoogeveen Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31(0) 70-3364671, fax. +31(0) 70-3364670, tel. mobiel. +31 (0)6-12973239, e-mail: richard.van.der.hak@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31(0) 70-3364673. Hans de Jong, tel. +31(0) 70-3364688. Jos Tourné tel. +31 (0)70-3364676 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)70-3364672, fax +31 (0)703364670, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)70-3364673 , fax. +31 (0)70-3364670, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)703364600 , fax +31 (0)70-3364601, e-mail: klantenservice@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)70-3364660, fax +31 (0)70-3364670, e-mail: distributie@ lakerveld.nl Abonnementsprijzen Nederland en België:

jaarabonnement € 207,50

jaarabonnement studenten € 105

halfjaarabonnement € 105

proefabonnement voor twee maanden € 30

Overige landen:

jaarabonnement € 270

Los nummer:

€ 6 (excl. verzendkosten)

Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.

Prijzen zijn inclusief btw. (voor Nederland). Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch verlengd, halfjaarabonnementen na zes maanden. Opzeggen kan tot Ess.indd 1

twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Proefabonnementen lopen na twee maanden automatisch af.

In de bladen

16-7-09 12:22

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD, Wa-

Home & Living | editie 26 augustus 2011

teringen. J.C. van Markenlaan 3, 2285 VL, Rijswijk (Zh). tel. +31 (0)70 - 336 46 00, fax +31

Pleidooi voor afschaffen minimum inkoopbedrag. | Vilten accessoires: helemaal hip. | Kunstontmoetingen en veel ruimte voor accessoires op PAN Amsterdam. |

(0)70 - 336 46 01, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uitgever/ directeur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd redactie: Harrie Jabroer Hoofd administratie: Ed Kok Hoofd verkoop en marketing: Richard van der Hak Distributie: Irene Semp Public relations: Pauline Montfoort

Vakblad Slapen | editie 26 augustus 2011 Van bedstee tot boxspring. Tentoonstelling ‘Tussen de lakens’ in Dordrecht. | De vijf houtsoorten voor ledikanten. | Britse en Turkse beddenbranche belicht. | Najaarsbeurzen: Woonmodecity, HTC, ETC. | Vakblad voor de Woninginrichter | editie 19 augustus 2011

ISSN 0165-4543 Copyright: © 2011 Uitgeverij Lakerveld bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)70-3364660.

Pvc/vinyl potentiële de kaskraker 2011. | Over het imago van de branche en de strijd tegen het grootwinkelbedrijf. Rondetafelgesprek tussen deelnemers Woonmodecity. |

Parketblad | editie 16 september 2011 Webwinkelende klanten, hoe ga je ermee om. | De nieuwste omzetcijfers uit de branche. | Parket Groothandel Amsterdam verhuisd. | Vakdiploma’s voor acht parketteurs. | Geschil: Slecht geventileerde kruipruimte. | Gratis proefnummer ontvangen? Ga naar www.homeandliving.nl, www.vakbladslapen.nl, www.vakbladvoordewoninginrichter.nl of www.parketblad.nl. U bent nog geen abonnee van Vakweekblad Meubel? Vraag uw eigen proefexemplaar aan via www. meubel.nl, of neem een abonnement met korting.


Bella met extra kleurstoffen... Het BellA-label! Wie z’n meubels zo kwalitatief hoogwaardig

model Gaby

en

onderscheidend

maakt,

verdient natuurlijk het A-label. Het BellA-

Nieuw bij Bella Comfort !

label wel te verstaan. Wat staat voor hoogwaardige meubels met een wel heel

Het losse hoezen concept, de verschillende modellen banken,

voordeligeprijs/kwaliteits-verhouding.

fauteuils en eetkamerstoelen staan voor U klaar op de beurs in

Eigentijdse modellen, - door productie in

Beusichem!

eigen beheer, zeer flexibel in mogelijk-

2011

We zien u graag op de Najaarsbeurs Be usichem, 5 - 6, 12 t/m 14 se ptember Bella Comfort

W: www.nijwie.nl

T 078 75 01 765

heden en uitvoering.

Hal

3

Efax 084 71 80 145

T: 0031 546 564001

Openingstijden: 5, 6, 12 en 13 september van 9.00 - 21.00 14 september van 9.00 tot 18.00 uur

info@bellacomfort.nl

www.bellacomfort.nl

E: info@nijwie.nl


4 - 6 SEPTEMBER

DE FABRIQUE, MAARSSEN

Woonmodecity is hèt vakevenement voor de wonenen slapenbranche. In een verrassende omgeving worden noviteiten getoond van leveranciers op het gebied van vloer-, raam- en wandbekleding, bed- en badtextiel en slaapsystemen. Een nieuwe locatie en een ander thema zorgen er voor dat de 6e editie van Woonmodecity weer totaal anders wordt. Gratis entree, parkeren en catering voor bezoekers. Kom en laat u verrassen!

TOEGANGSREGISTRATIE EN MEER INFO OP WWW.WOONMODECITY.NL

WOONMODECITY IS EEN NII EVENT

Agenten Jan Heesakkers Hermen Rebel Jaap Rebel

Programma Brazil P.Th. Verstraelen & Zn meubelfabriek Stayerhofweg 25d 5861 EJ Wanssum Telefoon +31 (0)478 69 17 74 Fax +31 (0)478 69 23 75 Mobiel +31 (0)6 53 73 86 69 E-mail info@verstraelen.nl Internet www.verstraelen.nl Kijk op www.verstraelen.nl voor onze andere modellen

zuiden 06 50 51 65 84 noorden 06 14 17 11 70 westen 06 22 42 26 54


home trade center

uitnodiging Grootste interieurvakbeurs van Nederland: 11 t/m 14 september 2011 Home & Interior beurs! Meer dan 250 merken Meer dan 35.000 m2 Nieuwkomers zijn o.a:

TCN

Daniëls Led Design • Jame • LIFESTYLE home collection • Mérens • Ethnicraft • ROM • BSM • SKOVBY MØBELFABRIK • Mister Design • Nordic Easy Chair • Chivasso • JAB ANSTOETZ • Gardisette Textiles • Verjans met Winter Home • Bamar • Vivante • Impressions • Livingstone • CC by Jab • European Furniture • Soho Company • Van der Zwet • Robell • MERKwaardig • Van Sand • ABZ Raamdecoratie BV • Keymer • Lee & Lewis • Kashmir arts Voor meer info: www.homeandinterior.nl

in Woontextielple

VERLICHTING

= nieuw

ACCESSOIRES

MEUBELS

SLAPEN

ADVIES

TEXTIEL


M48-26-08-26low  

Anne-Marie Burger zet HTC op de voorgrond Meubel 48OnafhankelijkvakweekbladvoordeinterieurbrancheenaanverwantebedrijveninNederlandenBelgië 9...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you