Page 1

S

S

no.8

Augustus 2009

Schoonheidsspecialist

Werkt cosmetica:

hormoonverstorend? Littekentherapie

met de naald Tienerbehandelingen

een hype of een kans?


Mary Cohr; Natuurlijke schoonheid Mary Cohr heeft een reeks innovatieve huidverzorgingsproducten voor gezicht en lichaam ontwikkeld uit het hart van de natuur. Alle producten zijn samengesteld op basis van essentiële oliën en zijn vrij van parabenen en genetisch gemanipuleerde werkstoffen. De huid kan zich zo voeden met de beste en meest actieve bestanddelen uit het hart van de planten. Mary Cohr is exclusief voorbehouden aan de professionele schoonheidsspecialist.

NEM-Event 2009

Op zat. 5, zon. 6 en ma. 7 september a.s. organiseren we het NEM-Event. In onze trainings- en presentatieruimtes laten we u zien wat de laatste trends zijn en wat we u allemaal te bieden

Ga naar www.nemproducts.com

hebben. We geven demonstraties met onze apparatuur en organiseren twee inspirerende

voor meer informatie. Geef u

workshops i.s.m. interessante vakmensen uit de wereld van Marketing en Organisatie. De

vandaag nog op!

onderwerpen: “Nieuwe kansen in de markt volgens de Blue Ocean methode” en “Marketing in

Tot september...

moeilijke tijden… en daarna”.

Wij nemen dit jaar geen deel aan de

Tijdens een hapje en een drankje kunt u in de NEM shop profiteren van 11% korting op de pro-

Beauty Salon Dimensions beurs in sep-

ducten en aantrekkelijke acties op onze apparatuur.

tember

NEM PRODUCTS B.V.

PRODUCTS b e a u t y

s p a

w e l l n e s s

Gerdina's Hof 25, 4191 MX Geldermalsen Tel. 0345 - 588 100, Fax 0345 - 573 842 www.nemproducts.com info@nemproducts.com


Colofon

Voorwoord

no. 8 - augustus 2009 - 44e jaargang

Cosmetica en

De Schoonheidsspecialist, vakblad voor gevestigde en aankomende schoonheidsspecialisten in Nederland en België. Verschijnt maandelijks. Website: www.schoonheidsspecialist.nl Hoofdredactie: Saskia Petit, tel +31 (0)174-389676, fax +31 (0)174-315003, e-mail saskia.petit@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Astrid Marquenie, Mirjam Mos Vormgeving: Cindy Heskes Beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680, fax +31 (0)174-315002, e-mail hans.de.jong@lakerveld.nl Mediaorder: Ronald Romijn, tel. +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174-315002, e-mail ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax +31 (0)174-315002, e-mail sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail debiteuren@ lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail distributie@lakerveld.nl Abonnementstarief 2009: Per jaar: e 103,50 (incl. btw) voor Nederland, e 103,50 voor België, cursisten e 59,50, overige landen e 130 (zeepost e 125). Losse nummers e 10. ANBOSleden ontvangen de Schoonheidsspecialist gratis. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk bij de uitgever is opgezegd. Uitgave: De Schoonheidsspecialist is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, Turfschipper 53, 2292 JC Wateringen, tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail uitgeverij@lakerveld.nl Website: www.lakerveld.nl Uitgever/directeur: Ad van Gaalen Adjunctdirecteur: Henk Marin Klaassen Hoofd distributie: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok Hoofd verkoop: Richard van der Hak Research: Pauline Montfoort

ISSN 0168 - 9630 Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv

no.8 Schoonheidsspecialist

sperma Iedere zomer is het weer raak. Dan verschijnen er negatieve berichten over cosmetica. Meestal wordt dan een verband gelegd tussen het gebruik van bepaalde producten, zoals deodorant of zonnebrand en (borst)kanker. Vaak blijken dit soort berichten niet gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek, maar afkomstig uit de koker van milieuorganisaties die het met de wetenschappelijke waarheid niet zo nauw lijken te nemen. Afgelopen maand was het weer zover. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum St.-Radboud in Nijmegen bleek dat er een relatie is tussen cosmeticagebruik van mannen en verminderde spermakwaliteit. Mannen die dagelijks twee of meer producten gebruiken zouden een vijf maal grotere kans hebben op vruchtbaarheidsproblemen. Dat is toch wel even schrikken. Zeker als bij navraag blijkt dat het hier wel degelijk om wetenschappelijk onderzoek gaat en dat de resultaten zijn gecorrigeerd voor leefstijlfactoren. De onderzoekers benadrukken dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de conclusies hard te kunnen maken, maar hebben sterke vermoedens dat er sprake is van een verband. Deze zorgwekkende uitkomsten vragen om actie. De veiligheid van cosmeticaproducten moet voor de consument voorop staan. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk, maar daarvoor is geld nodig. Het zou mooi zijn als de cosmeticaindustrie geld beschikbaar zou stellen voor onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van blootstelling aan cosmetica op de vruchtbaarheid. De uitkomsten van het Nijmeegse onderzoek zijn tevens reden voor schoonheidsspecialisten om kritisch te blijven kijken naar ingrediënten in cosmeticaproducten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Saskia Petit-de Barbanson, hoofdredacteur

Het volgende nummer van de Schoonheidsspecialist verschijnt op 4 september 2009. Druk: De Schoonheidsspecialist wordt gedrukt op chloor-arm papier. Persoonsgegevens: De Schoonheidsspecialist legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of belt u naar +31 (0)174-389693. Cover: Diana Elling volgt momenteel de beroepsopleiding visagie bij Micky Jooren visagie opleidingen. Ze verzorgt echter al de make-up bij Ralf’s hairmaxx in Tilburg. Om het zomerse gevoel te benadrukken heeft ze bij haar model Charlotte gekozen voor een make-up met veel glans en frisse kleuren. De bijpassende kleurige kleding werd verzorgd door Zowiezo. Foto is gemaakt door Michel Zoeter. Website: www.visagie-opleidingen.nl

Wil je reageren, mail dan naar saskia.petit@lakerveld.nl

3


Inhoud Actueel

Tienerbehandelingen een hype of

Werkt cosmetica hormoonverstorend?

een kans?

no.8 Schoonheidsspecialist

6 66

Agenda

52

R ubri e k e n

Naturisme Totaal

34

ANBOS Academy

35

Nieuwe ANBOS-leden

36

Agenda

36

Workshop van de maand

37

B ranch e

Beauty Box

11, 27, 55

De tijd van je leven

Publicaties

15

Grieppandemie

38

Online Marketing

15

Regiobijeenkomsten

38

Column Els van Gogh

18

De Lezer

21

16

I ns t i t uu t 12

Alles stroomt bij Panta Rhei

50

De Stelling

L e v e ranci e r 28

Fair Trade met Esse

S e rvic e

O nd e rn e m e n

Colofon

Stelen: voorkomen is beter dan

Boekwinkel 22

optreden

Minder is meer! Professionele make-up 24

P ra k t i j k Krachtige werking, zachte handelwijze 19 Littekentherapie met de naald

57, 59, 61

Productnieuws

48

12

16

22

28

3 63

A N B O S - ni e uws Evenwicht

31

“ANBOS komt naar u toe”

32

Nieuw beleid biociden

33

ANBOSweekend Thaise massage

34

6

ANBOS-bestuur

Lidmaatschap ANBOS

De ANBOS is niet verantwoordelijk voor door adverteerders

De heer O. Bijlsma (voorzitter), Mevrouw M. van den Broek

Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap van de ANBOS zijn

aangeboden goederen en/of diensten. De ANBOS erkent

(penningmeester), Mevrouw F. Boels, Mevrouw L. Wermers,

aan te vragen bij het ANBOS-secretariaat. De contributie be-

geen verplichting tot het opnemen van aangeboden adver-

Mevrouw G. Hoedeman, Mevrouw C. Konings

draagt voor startende kernleden 1e jaar e 175, 2e jaar e 210,

tenties. De ANBOS is uitsluitend verantwoordelijk voor de

kernleden e 245, leden e 125, aspirant leden e 95, aspirant-

inhoud van de artikelen op de ANBOS-pagina’s.

ANBOS-secretariaat

lid via school e 50 (exclusief btw). Lidmaatschappen gaan

Reactorweg 301, 3542 AD Utrecht,

in per eerste dag van de maand. Opzegging dient schriftelijk

tel. +31 (0)30-2142727, fax +31 (0)30-2384238,

en aangetekend te geschieden aan het ANBOS-secretariaat,

e-mail info@anbos.nl, www.anbos.nl

uiterlijk één maand voor het einde van het jaar. ANBOS-leden ontvangen de Schoonheidsspecialist gratis.

© Copyright ANBOS-pagina’s 2009, ANBOS Utrecht

5


6

Act ueel

Schoonheidsspecialist no.8

Werkt cosmetica hormoonverstorend? Het stond in alle kranten. Het gebruik van cosmetica zou mogelijk kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid van mannen. Deze opvallende conclusie trekt het Universitair Medisch Centrum St.-Radboud in Nijmegen op basis van langlopend onderzoek. Reden tot veel onrust in de branche. Moeten we nu stoppen met het gebruik van cosmetica?

Aftershave, crèmes, lotions en deodorants hebben mogelijk een hormoonverstorende werking. Mannen die dagelijks twee of meer cosmetische producten gebruiken hebben vermoedelijk een vijf keer zo grote kans op een verlaagde spermakwaliteit dan mannen die geen cosmetica gebruiken. Het is voor het eerst dat dergelijke resultaten over cosmetica worden gevonden.

Verrast Wat betekent dit bericht voor de branche schoonheidsverzorging? Moeten we helemaal stoppen met het gebruik van cosmetica of is er in de berichtgeving sprake van onterechte paniekzaaierij? Van paniekzaaierij is geen sprake, maar wel moeten de resultaten van het onderzoek in het juiste perspectief worden geplaatst. Het onderzoek naar verminderde zaadkwaliteit is onderdeel van een grote studie over afwijkingen aan het mannelijke reproductieapparaat, die ruim zes jaar duurde. Ouders van pasgeboren jongetjes en honderden mannen in de leeftijd van twintig tot veertig jaar zijn daarbij middels enquêtes ondervraagd. Er is dus geen onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke blootstelling aan cosmetica. Toch zijn de uitkomsten van het onderzoek op zijn minst opmerkelijk te noemen. “De onderzoeksresultaten hebben ons verrast”, zegt onderzoeksleider Nel Roeleveld van de groep Reproductie Epidemiologie. “Maar voordat we verregaande conclusies trekken is verder onderzoek noodzakelijk. We hebben in deze omvangrijke studie gekeken naar onder meer de invloed van voeding, roken, alcohol en dus ook cosmetica op de mannelijke vruchtbaarheid. Uit dit onderzoek blijkt ook dat zonen van vrouwen die werken met cosmetica, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, meer kans hebben op cryptorchisme (niet of slecht ingedaalde zaadballen). We zijn best geschrokken van de resultaten. Er bestonden al langer verdenkingen over een aantal stoffen in cosmetica die mogelijk een hormoonverstorende werking zou hebben, maar nog niet eerder is dit verband zo duidelijk aangetoond. Wel wil ik nogmaals benadrukken dat dit voorlopige resultaten zijn, die bevestigd moeten worden door ander onderzoek.”

Schadelijk Cosmetica is samengesteld uit zeer veel verschillende stoffen. Van sommige stoffen wordt al langer vermoed dat zij (in bepaalde concentraties) een hormoonverstorende werking kunnen hebben. Verdachte stoffen

zijn onder meer ftalaten (oplosmiddelen), parabenen (conserveermiddelen), benzofenolen (UV-filters) en siloxanen (smeermiddelen). In het Nijmeegse onderzoek is niet gekeken naar welke specifieke stoffen in cosmetica verantwoordelijk zijn voor de verminderde vruchtbaarheid bij mannen. Daarvoor is ander onderzoek vereist. “Ook kan het zijn dat een bepaalde combinatie van stoffen een hormoonverstorende werking heeft. Dat zou nader onderzocht moeten worden”, stelt Roeleveld. De stoffen in cosmetica komen via de huid in de bloedbaan terecht en kunnen zo wellicht de hormoonbalans van het lichaam verstoren. “Hoe dat precies werkt is nog onduidelijk. Vast staat wel dat de receptoren voor geslachtshormonen, zoals oestrogeen en testosteron, daar een belangrijke rol in spelen.”

Vrouwen De onderzoeksresultaten roepen de vraag op wat de invloed van cosmetische producten op vrouwen is. Zij gebruiken veel langer en veel meer producten dan mannen. Daar is tot nog toe geen onderzoek naar gedaan. “Onderzoek naar vrouwelijke vruchtbaarheid is vele malen gecompliceerder dan bij mannen”, zegt Roeleveld. “We vermoeden dat het hormoonverstorende effect van cosmetica alleen op mannen invloed heeft, omdat zij veel gevoeliger zijn voor stoffen met een oestrogene werking.” Wel bleek uit het Nijmeegse onderzoek dat vrouwen die veel met cosmetica werken, meer kans hebben zonen te krijgen met slecht ingedaalde zaadballen. Het mogelijk hormoonverstorende effect van cosmetica zou dus tot in volgende generaties (mannen) kunnen doorwerken.

Omkeerbaar Wat zou er naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten moeten gebeuren volgens Roeleveld? “Ik zou er niet voor pleiten om geen deodorant meer te gebruiken, zeker niet gezien deze warme dagen”, lacht Roeleveld. “Maar ik zou mannen wel adviseren om enigszins te minderen met cosmetica, zeker als ze een kinderwens hebben. We vermoeden dat het hormoonverstorende effect omkeerbaar is. Dat betekent dat wanneer het cosmeticagebruik wordt beperkt, de vruchtbaarheid van het sperma weer zal toenemen. Als hormoonverstoring de oorzaak was, natuurlijk.” Mogelijk is de huidige wetgeving rond cosmetica niet streng genoeg en


no.8 Schoonheidsspecialist

Nader onderzoek is nodig om de mogelijk hormoonverstorende werking van cosmetica bij mannen aan te tonen.

7


8

Schoonheidsspecialist no.8

Act ueel

“We zijn best geschrokken van de resultaten”

moet deze, wanneer de resultaten in nieuw onderzoek worden bevestigd, verder worden aangescherpt. Roeleveld: “In veel wettelijke normen die gelden voor stoffen in cosmetica is de hormoonverstorende werking niet meegenomen omdat we over dit onderwerp nog maar heel kort iets weten. Bovendien weten we weinig over de effecten van combinaties van stoffen in cosmetica. Mogelijk zijn die effecten veel sterker. Ook kan het zo zijn dat bepaalde groepen mensen gevoeliger zijn voor deze stoffen, waardoor hun hormoonhuishouding sneller uit balans raakt. Op al deze vragen hebben we nog geen antwoord. Daar is meer onderzoek – en dus geld – voor nodig.” De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) reageert als volgt: “Omdat de onderzoeksresultaten nog niet zijn gepubliceerd, is de cosmetica-industrie niet in de gelegenheid om de resultaten te beoordelen. De Nederlandse Cosmetica Vereniging betreurt dit aangezien de media onterecht angst kan oproepen. Naar aanleiding van de publicatie in de Volkskrant zegt Prof. R. Sharpe, MRC Human Reproductive Sciences Unit van Queen’s Medical Research Institute Edinburgh: “De studie is gebaseerd op een enquête over cosmeticagebruik in plaats van daadwerkelijk onderzoek naar blootstelling. Onderzoek aan de hand van enquêtes is over het algemeen minder betrouwbaar. Bovendien is het mogelijk dat er een niet-causaal verband is tussen de hoeveelheid spermacellen en het gebruik van cosmetica. Bijvoorbeeld, mannen die meer cosmetica gebruiken hebben mogelijk een andere leefstijl die hun hoeveelheid spermacellen beïnvloedt.” De ervaring leert dat artikelen als deze veel onrust en vragen oproepen bij consumenten. Zodra de onderzoekers de resultaten vrijgeven, kan een beter oordeel over de studie worden gegeven. Indien nodig wordt de risicobeoordeling van producten opnieuw uitgevoerd en worden producten aangepast. Tot die tijd is het voorbarig om cosmeticagebruik in relatie te brengen met een verminderde vruchtbaarheid van mannen.”


I

TITU S T N

HUIDVERBETERING OP CELNIVEAU De Time Cellular Care productlijn van Esthederm herprogrammeert de levenscyclus van de huidcellen, voor een duurzaam jongere en mooiere huid. Maak kennis met het Esthederm gamma en ontdek wat deze producten zo uniek maakt.

Oscar 2008

cosmĂŠtiquemag Consulta-Nederland bv - Aluminiumstraat 4 - 4823 AL Breda - Tel: 076/542.41.84 - email: breda@consulta.cc Consulta-Belgium NV - Gen. De Wittelaan 5a - 2800 Mechelen - Tel: 015/29.48.48 - email: info@consulta.cc www.consulta.cc


the moment your treatments changed. forever.

Dermalogica is de motor achter ’s werelds meest succesvolle skin care therapists. Waarom? Omdat wanneer de huid in aanraking komt met Dermalogica, de huid volledig vernieuwt. Klanten zullen merken dat dat een resultaat geeft, waarover andere merken alleen maar kunnen praten. Samen met het hoge opleidingsniveau van de skin care therapist is dat een garantie voor klanten om terug te komen en hun tevredenheid naar anderen te uiten. Ontdek wat een verschil Dermalogica voor jou kan betekenen en neem vandaag nog contact met ons op. Voor Nederland: Tel. 0031 (0)76-564 2000 E-mail: info@dermalogica.nl

Voor BelgiĂŤ: Tel. 0032 27 26 4840 E-mail: info@dermalogica.be

dermalogica.nl

dermalogica.be


Beaut y Box no.8 Schoonheidsspecialist

Open dagen Basic Salon Products organiseert dit jaar wederom open dagen. Op zondag 6 en maandag 7 september worden de open dagen ditmaal gegoten in de vorm van een Wellness & Beauty Event. Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen geïnteresseerden demonstraties bijwonen en kennismaken met de nieuwe trends. Tevens vindt de lancering van Extenso Aromatherapy en van de nieuwe producten van Cenzaa Solutions plaats. Meer informatie: www.basicsalonproducts.nl.

Trainingen In samenwerking met de ANBOS verzorgt Cure&& in het najaar een cluster van trainingen centraal gelegen in Utrecht. Op 26 november is dat de Kasaath Hawa Bedoeïenenmassage, op 27 november de Edelsteenmassage, op 1 december Detox inwendig, met drie uitwendige massages van de buik en op 3 en 4 december de Khiaahh Milhh Bedoeïenenmassage hele lichaam. Voor vragen mailen met: info@arabic-massage-ritual.eu. Opgeven uitsluitend via de ANBOS: www.anbos.nl.

Professional Wellness Op zaterdag 19 en zondag 20 september vindt in Kortrijk Xpo de vijfde editie plaats van Professional Wellness. De vakbeurs zegt zich van andere beurzen te onderscheiden door de vier complementaire sectoren Beauty, Wellness, Body shaping en Health in één totaalmanifestatie te combineren. 130 Exposanten uit de vier sectoren bieden onder meer verzorgingsproducten voor gelaat, huid of lichaam, anti-ageingproducten, apparatuur voor de schoonheidsbranche, zonnebanken, (medi)spa’s, essentiële oliën, aroma- en lichttherapie, massagetechnieken, voedingssupplementen, afslankapparaten en dieetproducten. De gratis bezoekersregistratie is exclusief voorbehouden aan vakmensen of starters in de sector en staat online op www.profwellness.com.

NEM blijft thuis Dit jaar neemt NEM Products niet deel aan de Beauty Salon dimensions. Het bedrijf presenteert zich wel, maar dan in eigen huis tijdens het NEM Event van 5 tot en met 7 september.Tijdens deze dagen komen trainsters vanuit de leverancier uit onder meer Canada, Parijs en Spanje. Er worden lezingen gegeven en in de trainings- en verkoopruimtes zijn de laatste trends te zien en worden doorlopend demonstraties gegeven. Meer informatie: www.nemproducts.com.

Vrijwilligers gevraagd Stichting De Belevenis is dringend op zoek naar vrijwilligers (uit de beautysector) die komend najaar een of meerdere dagen willen komen werken op De Belevenis. De Belevenis is een reizende uitgaansgelegenheid voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, volwassenen en dementerende ouderen (niveau 3), waarbij alle activiteiten gericht zijn op het prikkelen van de zintuigen. De vrijwilligers kunnen de gasten begeleiden, knippen, masseren en een eenvoudige pedicure- en/of manicurebehandeling aanbieden. Meer informatie: www.debelevenis.nl, info@debelevenis.nl of (020) 636 78 06. Gehandicapten worden langs kleurige ballen geleid, zodat ze ze kunnen aanraken.

V.l.n.r.: Mardge Pascaud, Annemarie Postma en Micky Hoogendijk.

Geslaagd Pascaudseminar Het laatstgehouden Pascaud-seminar die werd gehouden in Vianen, stond in het teken van schoonheid van binnen naar buiten, van buiten naar binnen en schoonheid van inzicht. Pascaud noemt dat de ‘Beauty Triangle’. Micky Hoogendijk, onder andere model in de commercial ‘Pascaud doet je stralen’, presenteerde de dag. Sprekers op het seminar waren schrijfster Annemarie Postma over duurzame schoonheid en gezondheid, anti-ageingarts Paul Musarella over de rol van hormonen bij het verouderingsproces en Mardge Pascaud over omgaan met zon.

Distributeur Skin Equipment is officieel distributeur geworden van Corpora Hialurox koude laser. Dit nieuwe anti-ageingsysteem met koude laser en ‘nanosphere hyaluronzuur gel’ vult rimpels op natuurlijke en pijnloze wijze, aldus Skin Equipment. Meer informatie: www.skinequipment.eu.

11


12

Schoonheidsspecialist no.8

Alles stroomt bij Panta Rhei

Inst it uut

“Zal ik u nog even een make-up opdoen voor u de winkelstraat in gaat?”, vraagt Anke Baks als zij en haar klant uit de behandelkamer komen. Anke Baks is eigenares van schoonheidsinstituut Panta Rhei. Haar nieuwe instituut in Velp ligt aan de winkelstraat. Ze heeft service hoog in het vaandel staan en wil haar klant graag stralend de deur uit zien lopen.

Mensen helpen en verzorgen is Ankes lust en leven. Het is haar gelukt dit met haar werk in de praktijk te brengen. Voordat zij in 2001 de opleiding Uiterlijke Verzorging aan het Gelders Opleidingsinstituut volgde, was zij secretaresse. Ze wilde meer dan het secretaresseleven en met succes. Na haar opleiding en een jaartje loondienst, begon ze al snel voor zichzelf aan huis in Doesburg. Eind vorig jaar werd een van Ankes dromen werkelijkheid en opende ze haar deuren van een schoonheidsinstituut buitenshuis.

Presentatie Anke werkte in Doesburg al een aantal jaar aan huis, maar die ene behandelkamer voelde de eerste dag al te klein. “Ik wilde heel graag een apart instituut, waarbij ik meer ruimte had. Maar het was nog een hele zoektocht naar een geschikte locatie. In Velp kwam ik bij dit pand uit, het was vroeger een lingeriezaak. Ik heb er zelf allemaal aparte kamers in laten maken. Dat was een hele verbouwing, maar ik kon het daardoor wel op mijn manier inrichten.” Anke heeft veel zorg besteed aan de inrichting, want de uitstraling vindt ze erg belangrijk. Eerst wilde ze het pand helemaal in Art Deco-stijl inrichten. De kunstige koffiekopjes en prachtige vazen met Art Deco-afbeeldingen getuigen hier nog van. Toch was het pand daar niet helemaal geschikt voor, dus koos Anke voor een rustige aankleding met kunst als ‘De Kus’ van Gustav Klimt aan de Anke heeft veel zorg besteed aan de inrichting.

muur en een paar Art Deco-accenten. Verder heeft Anke de inrichting bewust rustig gehouden, zonder reclame aan de muur. De namen van de producten zijn alleen aanwezig op de producten zelf die in een mooie vitrinekast staan uitgestald voor de verkoop.

Toegankelijkheid De inrichting was uiteraard niet de enige verandering. Anke ging van één naar drie behandelkamers, ook die stralen rust uit. “Ik houd van rust, de klant moet zich optimaal kunnen ontspannen tijdens een behandeling, dus dan moet de kamer ook rust uitstralen en opgeruimd zijn. Ik heb kasten laten maken waar ik mijn apparaten zo in kan rijden. Als ik een apparaat niet gebruik, heb ik er dus ook geen last van, evenmin van de snoeren die er anders slordig naast liggen.” Anke wil dat haar instituut voor iedereen toegankelijk is. Daarom vindt ze haar verhuizing ook belangrijk. “Mensen stappen toch eerder over de drempel van een instituut aan een winkelstraat, dan over die van een woonhuis. Toegankelijkheid is belangrijk. Ik wil voor ieder wat wils in mijn instituut. Daar heb ik ook met mijn productkeuze rekening mee gehouden.” Anke werkt met producten van Nimue Skin Technology, Belnatur, Yonka en make-up van Pupa en bareMinerals. “Ik geef veel anti-aging-behandelingen, doe licht-ontharing en behandel pigmentvlekken.” Volgens Anke moet je gedreven zijn in dit beroep. Je Anke Baks doet mee aan de verkiezing Schoonheidsspecialist van het jaar 2010.


no.8 Schoonheidsspecialist

moet iets extra’s willen geven en daar krijg je veel voor terug. “Ik werk de wenkbrauwen gratis bij of knip de neusharen, het gaat om de kleine dingen. Als iemand na een behandeling nog gaat winkelen, maak ik ze op, zodat ze niet met een kaal gezicht de straat op gaan. Vaak is dit een verkoopmoment. De mensen raken enthousiast en kopen meteen producten voor thuis.”

Ambities Voor de ambitieuze Anke is de schoonheidsverzorging een passie. “Ik wil elk jaar twee opleidingen/specialisaties volgen om bij te leren en bij te blijven. Ik heb bijvoorbeeld al mijn diploma voor de specialisaties bindweefsel massage, electrisch ontharen en acné-behandelingen met zorgverzekeringsregistratie. Het is belangrijk om de mensen erop te wijzen dat ze sommige behandelingen vergoed krijgen, dat vind ik mijn taak.” Anke doet ook mee aan de verkiezing Schoonheidsspecialist van het jaar 2010. Ze is tijdens haar opleiding al eens als derde geëindigd bij de Blue Diamond Award-Verkiezingen voor ‘Cursist van het jaar’. Het mag duidelijk zijn dat als de perfectionistische Anke ergens voor gaat, ze dat voor de volle honderd procent doet. “Ik ga voor het resultaat en ik geniet van het contact met de mensen. Het is fijn als je iets kunt betekenen voor de mensen, in welke zin dan ook. Dat kan op het gebied

Panta Rhei ligt aan een winkelstraat in Velp.

van huidverbetering, maar voor sommige mensen is een luisterend oor bieden en de ontspanning ook heel belangrijk. Doordat ik iets later met dit beroep ben begonnen, heb ik al meer levenservaring, waardoor ik me goed kan inleven.” Bij Anke gaat het dus om meer dan een gewone schoonheidsbehandeling. Dit sluit aan op de naam van haar salon Panta Rhei, dat betekent ‘alles stroomt’, een bekende uitspraak van filosoof Heraclitus die wil zeggen dat alles in de wereld steeds verandert. De behandelingen hebben ook als doel je weer in balans te brengen. Rust, ontspanning en gemeende aandacht waardoor stress verdwijnt en de levensenergie weer gaat stromen. Anke werkt met hart en ziel in haar nieuwe zaak. Haar dromen houden hier niet op. Ze wil eerst goed gekwalificeerd en betrokken personeel aannemen. Op den duur sluit ze een tweede instituut en/of een groothandel niet uit. “Je kunt wel dromen hebben, maar het hangt toch van het moment af. Kortom als er een kans is, moet je die met beide handen aangrijpen.”

‘Ik ga voor het resultaat en ik geniet van het contact met de mensen’

13


Publicat ies Supplement Risicovoet Bij Uitgeverij The Container is het Supplement Risicovoet verschenen. Het is een uitbreiding op de al bestaande leerstof over de risicovoet uit het Leerboek Voetverzorging-Extra, dat de behandeling van de reumatische en diabetische voet beschrijft. Supplement Risicovoet omvat 404 pagina’s en gaat over de ‘spastische’, ‘verwaarloosde’ en ‘oudere voet’, met daarnaast speciale technieken als nagelreparatie en -regulatie door middel van verschillende nagelbeugeltechnieken en drukverlichting door vilttechniek en het maken van ortheses. Tevens bevat het boek verdieping van de kennis over fysiologie in verband met de doorstroommogelijkheid naar het hbo. ISBN 978-90-7050-238-6. Prijs: € 55,33.

Vijftig jaar Barbie in beeld De bekende meisjespop is dit jaar 50 geworden. In Vijftig jaar Barbie in beeld komen alle Barbie’s in beeld: van Pony Tail Barbie uit 1959 tot Jewel Girl Barbie van nu. Een boek over meisjes van alle leeftijden die allemaal verliefd werden op hun favoriete Barbie én over het typische Barbie-gevoel. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Mattel. Het bevat interviews met Diane Von Furstenberg, Vera Wang en andere modeontwerpers. Barbie krijgt als verjaarscadeau een eigen modemerk, inclusief cosmeticalijn en modeshows. Voor vrouwen en meisjes van toen en nu. Verschenen bij Kosmos Uitgevers in Utrecht. ISBN 978-90-215-4540-0. Prijs: € 29,95.

De kracht van het bekken De kracht van het bekken laat zien hoe je een sterker lichaam kan krijgen door het trainen van de bekkenbodemspieren. Ook veel rug-, knie- en voetproblemen kunnen daardoor verlicht worden. Omdat de vrouwelijke bekkenbodem van nature flexibeler is dan die van de man, richt dit trainingsprogramma zich vooral op flexibiliteit voor de man en het opbouwen van kracht voor de vrouw. Met veel illustraties. Verschenen bij uitgeverij Altamira-Becht in Haarlem. ISBN 978-90-6963-845-4. Prijs: € 16,95.

Aannemen! Ondanks de recessie blijft het moeilijk om goed personeel aan te nemen. Ondernemers die op zoek zijn naar personeel merken dat werknemers blijven zitten waar ze zitten. De onzekerheid van een proeftijd en het opgeven van de huidige baan vormen momenteel een grote drempel voor de doorstroming op de arbeidsmarkt. Ook het verleiden van zzp’ers tot het werknemerschap is lastig. De zzp’er heeft van de vrijheid geproefd en wil niet meer terug. Esther Boekel deed onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt. In haar boek Aannemen! schrijft ze haar bevindingen over werving en selectie van personeel in deze tijd. Verschenen bij uitgeverij Publimix in Bergen. Prijs: € 22,50.

Column

no.8 Schoonheidsspecialist

Verbod op spam Het is met ingang van oktober dit jaar verboden om spam, ongevraagde e-mail met veelal reclameboodschappen, te versturen naar bedrijven. Spam aan personen was in Nederland al verboden. Je kent het vast wel, al die vervelende reclame ongevraagd in je mailbox. Volgens sommige schattingen bestaat zo’n 80 tot 85% van het wereldwijde mailverkeer uit spam. Naast het aanprijzen van producten die je in een normale winkel ook nooit zou kopen, wordt spam ook veel gebruikt om achter persoonlijke gegevens te komen. De Nederlandse overheid hoopt nu met dit verbod daar een halt aan toe te roepen. Het valt mij zelf op dat de laatste maanden steeds meer reclame van Nederlandse bedrijven komt. De meeste ongevraagde mail komt echter uit landen waar ik nog nooit geweest ben. De maatregel klinkt dus erg ambitieus, het is alleen de vraag in hoeverre deze de oneindige stroom van ongewenste mail kan indammen. Een mailing moet aan de volgende punten voldoen om niet als spam aangemerkt te worden: • Je moet zelf vooraf opdracht hebben gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, of je bent reeds een bestaande relatie van de verzender. • Uit de nieuwsbrief moet duidelijk blijken wie de afzender is. • Het e-mailbericht moet een geldig postadres of e-mailadres bevatten, waar ontvangers een verzoek toe kunnen richten om dergelijke berichten niet meer te ontvangen. Krijg je ongewenste mail binnen die niet aan de bovenstaande punten voldoet, dan kun je deze doorgeven aan www.spamklacht.nl. Je kunt zelf ook voorkomen dat je e-mailadres bij de verkeerde mensen bekend wordt. Hiermee voorkom je al een groot deel van de ongewenste reclame. Geef nooit je e-mailadres weg op websites, nieuwsgroepen of andere zogenaamde ‘communities’. Webrobots van spammers speuren automatisch het web af op zoek naar deze e-mailadressen! Laat je veel berichten achter op het internet, maak dan een apart e-mailadres aan of gebruik een tijdelijk e-mailadres. Reageer niet op kettingbrieven en ongevraagde berichten. Berichten waarbij je gevraagd wordt deze door te sturen naar een groep vrienden of kennissen om zo in aanmerking te komen voor een prijs, zijn vaak het werk van een spammer. Als je de e-mail doorstuurt naar een groep vrienden, raken die e-mailadressen automatisch bij de spammer bekend. Wie antwoordt op een spambericht, geeft aan een spammer de boodschap: ‘Ik lees spamberichten.’. De spammer zal concluderen dat je een geschikte kandidaat bent voor nog méér spam. Al vanaf 1995 is Johan Zandbergen actief in de wellnessbranche. Sinds 2003 runt hij samen met Arjan Renkema internetbureau Digiproducts. Digiproducts realiseert internet gerelateerde concepten.

15


16

Branche

Schoonheidsspecialist no.7

De tijd van je leven Wat maakt dat iemand tot op hoge leeftijd vitaal blijft? Gezonde voeding is

belangrijk, maar er zijn meer factoren. Albert Sonnevelt studeerde psychologie en deed jarenlang onderzoek naar vitale ouderen en hun gemeenschappelijke kenmerken. Het werd een ‘wonderbaarlijke ontdekkingsreis’ die hem vele inzichten opleverde.

Die inzichten vormen de basis voor de workshop Vitali-Tijd. Daarin gaat Albert Sonnevelt in op hoe je een leven in balans kunt leiden. Vitaliteit is belangrijk voor vele gebieden in het leven: je lichamelijke conditie, je sociale contacten, je werk en de doelen die je nastreeft in het leven. “Ik hoop jullie in deze workshop inspiratie te geven voor een gezond en vitaal leven.”

Balans Met aanstekelijk enthousiasme gaat hij tijdens de workshop in op de gemeenschappelijke kenmerken van vitale ouderen en hoe je die in je eigen leven kunt integreren. Gedurende de dag laat hij de deelnemers verschillende oefeningen doen, alleen of met elkaar. Doel van de workshop is mensen te laten zien op welke vlakken van hun leven ze de dingen anders zouden kunnen doen. Inzicht is daarbij cruciaal. Welk gedrag veroorzaakt een ongezonde levensstijl? Wat is nodig om weer in balans te komen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, gedachtes, sociale contacten en doelen in het leven? “In balans komen vraagt om keuzes, iedere dag weer”, stelt Albert. “Het is moeilijk om slechte gewoontes af te leren. Je moet ieder moment weer bewust en met aandacht kiezen voor gezondheid.”

Energie Gezondheid bestaat volgens de World Health Organisation uit drie aspecten: lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en maatschappelijk welbevinden. Al deze aspecten beïnvloeden elkaar. Ongeveer 75 procent van de klachten, zoals diabetes, reuma en bepaalde vormen van kanker, wordt veroorzaakt door een verkeerde levensstijl. Het goede nieuws is dat we daar dus wat aan kunnen doen. Volgens de Chinese gezondheidsleer wordt ieder mens geboren met een bepaalde hoeveelheid energie. Het is aan onszelf of we die energie snel of langzaam verbruiken. “Een mens leeft gemiddeld zo’n vierduizend weken. De meesten van jullie zitten al op de helft, de tijd die je hebt is dus beperkt. Vraag jezelf af welke dingen je energie geven en welke dingen je energie kosten. Datgene wat je met bezieling en enthousiasme doet, geeft je energie. The energy flows where the attention goes.”

Piramide Op basis van gesprekken met vitale ouderen ontwikkelde Albert de Vitaliteitspiramide, die aangeeft welke factoren tot een hogere levensverwachting leiden. In de bovenste punt van de piramide zitten: optimale voeding, actieve beweging en voldoende herstelmomenten. Onderin de piramide zitten: positief denken, het hebben van ondersteunende relaties en een zinvol leven leiden. Albert: “Uit mijn gesprekken met vitale ouderen bleek keer op keer dat niet voeding en beweging de belangrijkste factoren zijn voor het verhogen van de levensverwachting, maar juist de subjectieve aspecten onderin de piramide: positief denken, het hebben van sociale contacten en het leiden van een zinvol leven. Dat vond ik verrassend, omdat de nadruk altijd wordt gelegd op voeding en beweging.”

Positief denken Toch is dat wel begrijpelijk. Met optimisme, humor en relativeringsvermogen kun je tegenslagen beter verwerken. “Realiseer je dat niets een betekenis heeft, behalve de betekenis die jij er aan geeft”, stelt Albert. “Sommige zaken kun je niet veranderen, maar je kunt wel de manier waarop je ermee omgaat veranderen. Denk aan die vierduizend weken en vraag je dan af of het je wel waard is om je ergens zolang druk over te maken.” Ook het hebben van ondersteunende relaties blijkt een belangrijke factor te zijn voor de levensverwachting. “Al deze vitale, oude mensen hadden een netwerk van ondersteunende contacten om zich heen. De een zat op een fietsclubje, de ander op bridge of dansen. Sociale contacten hebben grote invloed op onze gezondheid. Het positieve effect van het ‘kunnen delen’ is groot.”

Voeding Als het op gezonde voeding aankomt, is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Gezonde voeding gaat volgens Albert over wat je eet, hoe je eet, wanneer je eet en wie je bent als eter. Belangrijk is om voor jezelf onderscheid te maken tussen buikhonger (lege maag), smaakhonger (lekkere trek) of emotiehonger (eten om niet te hoeven voelen). Het perfecte dieet bestaat volgens Albert niet, daar-


no.7 Schoonheidsspecialist

voor is iedereen te verschillend. Hij benadrukt het belang van volwaardige voeding, dat is voeding die zo min mogelijk is bewerkt, zoals noten, fruit en bruin brood. Stress is slecht voor de opname van voedingsstoffen. Hij adviseert om voor elke maaltijd een moment van rust te nemen. Langzaam en goed kauwen zorgt ervoor dat je je bewust bent van wat je eet. Albert: “Veel voeding schuiven we gedachteloos naar binnen. Wanneer je de tijd neemt voor het eten, zul je meer genieten en minder, maar beter eten. Daarom zijn de Fransen ook zo slank!”

Albert Sonnevelt: “In balans komen vraagt om keuzes.”

Keuzes Een mens leeft gemiddeld ‘maar’ vierduizend weken. Als je al het geluk hebt de tachtig te halen. Wanneer je je dat realiseert, maak je misschien andere keuzes in je leven. “Als je mensen aan het einde van hun leven vraagt wat ze anders hadden willen doen, zeggen ze vaak: ‘ik had meer tijd met mijn dierbaren willen doorbrengen’. Het kan zinvol zijn om te kijken welke gebieden in je leven je meer aandacht zou willen geven. Misschien wil je meer tijd voor je kinderen nemen, vaker vrienden opzoeken of wil je je in je werk verder ontwikkelen. Doe dat dan. Het leven is veel te kort om te blijven hangen in iets waar je niet tevreden over bent.” Op 8 september zal de workshop Vitali-Tijd in de Stadsschouwburg Utrecht worden gegeven. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.workshopvitalitijd.nl of bel (0418) 515782.

Inspireren Albert Sonnevelt (1960) verdiepte zich na zijn studie psychologie in de Oosterse geneeskunde. Als levens- en vitaliteitscoach is hij dagelijks bezig om mensen te inspireren en te stimuleren tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Sinds 1994 is hij directeur van Sonnevelt Opleidingen, een opleidingsinstituut dat gespecialiseerd is in cursussen en workshops op het gebied van natuurlijke geneeswijzen.

17


18

Column

Schoonheidsspecialist no.8

Thuis-lasers Ik ben me er al een tijdje van bewust dat via postorderbedrijven en televisie-shoppen ‘thuis-onthaar-lasers en ipl-apparaten’ te koop worden aangeboden aan het publiek. En ook nog voor een koopje. Er was zelfs een firma die ermee op de vakbeurs stond. ‘Slechts’ € 199,- en dan mag je het nog afbetalen ook. Bij een ander stond er een voor € 495,-. Het lampje gaat 400 flitsjes mee en die kun je voor een laag prijsje vervangen, € 37,50. Het is niet te geloven, helemaal als je bedenkt dat het niet eens zonder gevaar is. Deze apparaten werken met een heel laag wattage, waar je de haren écht niet mee weg krijgt. Je veroorzaakt hooguit wat roodheid, zwelling en korstvorming. Maar als het publiek niet goed weet hoe het er mee om moet gaan, kan er wellicht blijvende schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan flitsen over pigment- en moedervlekken. Stel je eens voor dat zo iemand nietsvermoedend misschien wel iets kan activeren! Te eng voor woorden... Vorig jaar stuitte ik op een artikel in Trouw Weekendgids dat ging over dit onderwerp. Een goed geschreven artikel dat ook de hierboven genoemde punten naar voren haalde. De ANBOS gaf in dit artikel een reactie en stelde dat het overdreven is om verplicht een dermatoloog in huis te hebben. Ik vind dat ook niet echt nodig. Als goed opgeleide ontharingsdeskundige, en er zijn er inmiddels velen onder ons die deze specialisatie op zak hebben, weet je dat als je bij een intakegesprek en evaluatie van het ontharingsgebied verdachte plekken en laesies constateert, je deze klant direct naar een specialist doorverwijst. Je gaat daarna alleen behandelen wanneer er groen licht is gegeven door de specialist. Persoonlijk laat ik deze arts dan een verwijsbrief schrijven met zijn consent. Dat gaat dan in het dossier, op die manier is het ALTIJD veilig! Binnen iedere beroepsgroep zitten echter behandelaars die het niet nodig vinden de juiste weg te bewandelen of een specialisatieopleiding te volgen. Ze nemen genoegen met alleen een tweedaagse cursus van een firma. Er worden de laatste tijd lange televisiedocumentaires gewijd aan de gevolgen hiervan. De horrorbeelden staan nog op mijn netvlies gebrand. Wildgroei is groot met als gevolg dat er flink qua prijs onder elkaars duiven wordt geschoten en er fouten worden gemaakt die de goede behandelaar in een slecht daglicht stellen. Er is helaas geen regelgeving. Certificering via de overheid moet er komen, maar dan wel voor die mensen die een degelijke opleiding hebben gevolgd en hebben getoond te weten waar ze mee bezig zijn. Men zou dezelfde weg moeten volgen als die in Engeland; een goede opleiding, examen en een apparaat met toebehoren dat is goedgekeurd! Vakcollega Els van Gogh schrijft iedere maand een column voor de Schoonheidsspecialist. Els heeft een schoonheidsinstituut met personeel in Huizen. Ze is tevens eigenaar van Dermappeal, een importeursbedrijf voor de schoonheidsverzorging.

Melissa HET computerprogramma voor de gehele schoonheids- en verzorgingsbranche Melissa bevat o.a. : * Klantenbeheer * Agenda * Kassa module * Volledige boekhouding * Vakinhoudelijke modules

Melissa is de beste behandeling voor uw administratie !

Vraag vrijblijvend een demonstratie-cd aan

*WEGA Automatisering

Het Gareel 5 8256 DM Biddinghuizen Tel. 0321 - 333 911 Internet www.wega.nl info@wega.nl


Prakt ijk

no.8 Schoonheidsspecialist

Krachtige werking, zachte handelwijze Je bent niet alleen schoonheidsspecialist, maar soms ook ‘therapeut’. Je krijgt vast wel eens een klant met spanningshoofdpijn, rugpijn, darmklachten of menstruatieklachten op je stoel. De Bowen Techniek, gekenmerkt door haar zachte aanraking, is een behandelmethode die daar iets aan zou kunnen doen.

Bij de behandelingsvorm staat het fasciale systeem centraal. Dit bindweefsel dat zich overal in het lichaam, maar vooral rond spieren, botten en gewrichten uitstrekt, wordt geactiveerd door er met duimen en vingers korte rollende bewegingen over te maken. Daardoor wordt het lichaam gestimuleerd om een betere balans te krijgen, en zo wordt pijn verminderd en kunnen klachten verdwijnen. Als schoonheidsspecialist kun je misschien een meerwaarde vinden in de Bowen Techniek. Niet alleen op het gebied van ontspanning (wellness), maar ook ter ondersteuning van een gezichtsbehandeling. Daarnaast kan het een zinvolle uitbreiding zijn in het totaalpakket van behandelmogelijkheden.

Bowen Thomas Ambrose Bowen ontwikkelde de Bowen Techniek zo’n zestig jaar geleden in Australië. Tom observeerde en bestudeerde graag mensen en dieren. Hij behandelde met zijn zelfbedachte techniek duizenden mensen met allerlei klachten. En met succes. De Bowen Techniek is inmiddels wereldwijd verspreid en sinds 1996 ook in Nederland. Sporttherapeut Karel Aerssens is directeur en hoofddocent van BowNed, Centrum voor Bowen Nederland en België.

The Move De Bowen Techniek doet alle grepen met ‘the move’. Deze bestaat uit drie fases: allereerst schuif je de huid lichtjes opzij, vervolgens geef je lichte druk en tot slot maak je daarmee een korte rolbeweging over de spieren. Een behandeling duurt gemiddeld drie kwartier. Na ongeveer

vier bewegingen verlaat de therapeut kort de kamer om de fascie de tijd te geven te reageren op de impulsen. Waar je tijdens een massage de knoop opzoekt, doet het lichaam dat zelf bij de Bowen Techniek. Met de Bowen Techniek activeer je dus het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Het voordeel is dat het lichamelijk nauwelijks belastend is voor de therapeut, omdat deze maar hele zachte, subtiele bewegingen maakt. Meestal kun je zelfs door lichte kleding heen werken. Om tot veranderingen te komen, zelfs bij chronische klachten, kunnen vier tot vijf behandelingen, eens per week, al genoeg zijn. Je kunt daarna preventief de behandeling voortzetten.

Opleiding De reguliere opleiding bestaat uit een praktisch gedeelte waarin de basisbehandeling en een aantal specifieke combinaties (procedures) worden aangeleerd. Naast de basis is er een aantal theoretische aspecten waarbij onder andere de geschiedenis, de grondgedachte en eenvoudige anatomie aan bod komen. De Bowen Techniek vergt ook veel zelfstudie, want alleen door veel te oefenen krijgt de cursist de techniek in de vingers. Na de reguliere basisopleiding, kun je de vervolgopleiding tot Bowen Therapeut volgen. Tijdens de ANBOS-workshop leer je in een dag een aantal basistechnieken en wat er mogelijk is met Bowen. Naast handgrepen uit de basisbehandeling wordt er ook specifiek op het gezicht gewerkt. De Bowentechniek werkt diep door op alle systemen van het lichaam: naast het be-

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd

19


1

20

Schoonheidsspecialist no.8

3

2

wegingsapparaat bijvoorbeeld ook op het zenuwstelsel (ontspannend), de spijsvertering (regulerend), de ademhaling en de huid (ontgiftend). Zo leer je het ook in de salon toe te passen als ondersteuning van acneen eczeembehandelingen.

4

 en behandeling begint altijd met deze greep: ‘de onderste E stoppers’. Hierbij maak je de opgeslagen kinetische energie vrij. Op de bovenrug doe je hetzelfde, deze greep heet ‘de bovenste stoppers’. Uiteraard voer je alle grepen aan de linker- en rechterkant uit. Als je niet elke keer om wilt lopen, kun je voor de linkerkant met de duimen werken en voor de rechterkant met de vingers. De klant ligt nu op haar rug. Deze greep is net boven de knie en

6

1 2

5 6

3

7

5

bedoeld om de balans in het hele lichaam te versterken en te verdelen. Met de linkerhand maak je met je duim de rollende beweging over de linkerkant van de nekspieren. Met je andere hand ondersteun je je andere vingers, zodat die niet op het lichaam van de klant steunen. Je duim- en wijsvinger krul je licht om de spier in de nek, terwijl je een rollende beweging maakt. Dit werkt ontspannend voor het hals- en keelgebied en drainerend op het lymfesysteem. Om de klant algeheel te laten ontspannen, loop je als het ware met acht vingers over het voorhoofd. Dit is de ‘spin-greep’, die goed tegen hoofdpijn werkt. Hiermee kun je een behandeling ook beginnen als de klant nerveus is.

8 9


De lezer

4

no.8 Schoonheidsspecialist

Anja Jacobs ‘Ik zou niet meer terug willen!’

Gezin: “Ik heb twee dochters, een van zeventien en een van negentien.” Abonnee sinds: “Tijdens mijn opleiding was ik al abonnee. Ik werk nu vier jaar in het vak, dus ik ben al zes jaar lid.”

7

Bedrijf: “Ik heb een salon aan huis in Dongen, Schoonheidssalon Dacar. Die naam is de combinatie van de namen van mijn twee dochters Dafne en Carmen. Ik werk met het merk Sothys.”  ls een klant last heeft van een (beginnende) verkoudheid kan A deze greep goed werken, daarnaast ontspant het bindweefsel rond de ogen. Je geeft hier lichte druk rondom de ogen. Je herhaalt voorgenoemde greep bij de neus. En bij het jukbeen. Dit werkt niet alleen ontspannend, maar helpt ook tegen tandenknarsen. Veel mensen hebben last van de spijsvertering. Deze greep werkt specifiek op de ademhaling en darmen.

8 9 10

In het vak terechtgekomen via: “Ik heb altijd als directiesecretaresse gewerkt, ook bij mijn man in de zaak. Hij is zelfstandig ondernemer. Ik wilde mijn zelfstandigheid bewaren en een baan aan huis leek me ideaal, dus liet ik me omscholen tot schoonheidsspecialist. In eerste instantie ben ik dus in het vak terechtgekomen uit praktische overwegingen. Maar nu zou ik niet meer terugwillen. Ik vind dit een geweldig beroep.”

Kijk voor meer informatie op www.bowen.nl. Datum en tijd ANBOS-workshops: dinsdag 20 oktober 2009, van 10.00 tot 16.30 uur en dinsdag 18 mei 2010, van 10.00 tot 16.30 uur. Inschrijving: workshop - aanmeldformulier uit ANBOS academy. Opleiding - inschrijfformulier te downloaden via www.bowen.nl.

Gek op: “Het contact met de mensen vind ik heel fijn. En je kunt soms echt iets betekenen voor ze. Als mensen blij de zaak uitgaan, ben ik ook blij. Ik werk persoonlijk het liefst aan huidverbetering in het gezicht. Het gezicht is wel echt ‘mijn ding’.”

10

Als ik niet in de schoonheidsbranche zou werken, dan: “Ik zou in ieder geval mijn zelfstandigheid willen behouden. Misschien iets van een winkel beginnen. Eigenlijk vind ik zoveel leuk. Mijn dochter wil geneeskunde gaan studeren, dat lijkt me ook geweldig. Als ik iets jonger was geweest...” Toekomst: “Ik wil mijn kennis vergroten en wellicht doorgroeien. Ik heb het voorrecht dat ik eventueel aan huis kan uitbreiden.” Leest als eerste: “Ik lees het hele blad en begin eigenlijk gewoon van voren af aan.”

21


22

Ondernemen

Schoonheidsspecialist no.8

Stelen: voorkomen is beter dan optreden Helaas zijn er soms ‘dames’ die het verschil tussen mijn en dijn niet goed kunnen onderscheiden. Iedere ondernemer kent het wel. Er is een klant in je winkel die zich verdacht gedraagt. Je vertrouwt het niet en later blijkt dat er een pot crème mist. Maar spreek je de klant aan met het risico het mis te hebben en een klant te verliezen?

Diefstal door klanten komt regelmatig voor in het schoonheidsinstituut. Wat laat je wel en wat laat je niet merken? Belangrijke vragen. Toch gaat er wat aan vooraf: Hoe veilig is je winkel? En wat kun je doen om de veiligheid in je winkel te verbeteren? Voorkomen is immers beter dan moeten optreden. Om te zien hoe veilig je winkel is, kun je een veiligheidsscan laten uitvoeren. Vanaf 1 september aanstaande is hiervoor een subsidieregeling van kracht speciaal voor kleine bedrijven.

Veiligheidsscan Winkelcriminaliteit kost de detailhandel naar schatting zo’n € 1 miljard per jaar. Er is dus reden genoeg om maatregelen ter preventie van diefstal te nemen. Hendrik-Jan Kaptein is hoofd van het Projectteam Stop Winkelcriminaliteit van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Volgens hem is een veiligheidsscan een uitstekend instrument voor ondernemers om inzicht te krijgen in de mate van veiligheid in en rond hun winkel. Deze scan kun je online uitvoeren (zie www.hbd. nl/pages/2174/Veiligheidsscan.html). Maar verstandiger is het om een professional langs te laten komen. “Die persoon maakt je bewust van de risico’s waar je zelf blind voor bent.” De kosten bedragen rond de € 300,die je op € 50,- na terugkrijgt. Met de veiligheidsscan krijg je inzicht in de veiligheidssituatie van je instituut én hoe je die kunt verbeteren. De online vragen hebben onder andere betrekking op overvallen, inbraken, winkeldiefstal, overlastsituaties in de winkel en interne criminaliteit. Na het beantwoorden van de vragen, krijg je een overzicht op maat van de organisatorische, bouwkundige en (elektro)technische maatregelen die je kunt nemen om je zaak veiliger te maken.

We moeten geen luilekkerland voor dieven creëren

Kleine bedrijven (maximaal tien full-timers) kunnen gebruikmaken van de regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ van het ministerie van Economische Zaken. Als je op basis van dit veiligheidsrapport investeert in maatregelen, kun je 50 procent van de kosten terugkrijgen via de subsidieregeling (tot een maximum van € 10.000,-). Let op, dit kan niet op basis van het online rapport, alleen op basis van het rapport van een professionele scanner.

Preventie Als je al maatregelen wilt nemen, maak je winkel dan zo overzichtelijk mogelijk. Dus geen schappen waar dieven zich achter kunnen verbergen. Heb je dit wel, hang daar dan spiegels, zodat je die hoeken toch in de gaten kunt houden. Als je de kassa bij de in- of uitgang plaatst kunnen mensen moeilijker ongemerkt met de producten naar buiten lopen. Je houding kan ook bepalend zijn. Met een juiste houding naar je klanten toe kun je al veel narigheid voorkomen. Je positieve aanwezigheid en dat van je team schrikt kwaadwillende klanten wellicht af en trekt tegelijkertijd klanten aan die je wel graag wilt ontvangen. Begroet elke klant die binnenkomt en maak bewust oogcontact zodat deze weet dat hij is opgemerkt en niet anoniem meer is. Spreek een klant aan op afwijkend of opvallend gedrag. Zorg voor voldoende personeel op de juiste plek. Stap regelmatig op iemand af. Stel open vragen als ‘Waarmee kan ik u helpen?’. ‘Kan ik u helpen?’ wordt vaak afgedaan met een kortaf ‘nee’. Tijdens een behandeling ben je soms achterin de zaak en zijn de uitgestalde producten en in het ergste geval ook de kassa onbemand. Je kunt een winkelbelletje aan de deur hangen, zodat je hoort wanneer er iemand binnenkomt. En je mag gebruikmaken van camera’s, maar je moet dit wel kenbaar maken. Dat kan bijvoorbeeld door de camera’s te noemen in de huisregels of door de camerasticker van het HBD op de winkeldeur te plakken.

Dief Met alle preventieve maatregelen kan het toch gebeuren dat je stelende klanten in de winkel krijgt. Winkeldieven gedragen zich anders dan gewone klanten. Dieven letten bijvoorbeeld meer op de omgeving dan op


no.8 Schoonheidsspecialist

de producten, staan vaak te dicht bij de schappen of willen niet geholpen worden. Let op... de echte professionals vertonen dit gedrag natuurlijk niet. Bij twijfel kun je ervoor kiezen om de persoon als klant aan te spreken. Zeg bijvoorbeeld ‘Kan ik dat alvast van u aanpakken?’. In de meeste gevallen zal de winkeldief zich dan bedenken en ontstaat er geen agressie. Geef ook persoonlijke aandacht bij het afrekenen. Mocht je zien dat iemand al iets in de tas heeft en wil je de klant niet verliezen, zeg dan bij het afrekenen bijvoorbeeld luchtig, ‘Ik zag dat u die pot ook heeft, zullen we die meteen afrekenen?’.

Aangifte Als je zeker bent van je zaak kun je de winkeldief aanhouden en 112 bellen. Je doet dan aangifte bij de agent. Als de dader al is vertrokken, moet je aangifte doen op het politiebureau of via internet. Doe altijd aangifte bij winkeldiefstal! Per winkeldief wordt namelijk een dossier opgebouwd, waardoor dieven die vaker winkeldiefstallen plegen harder kunnen worden aangepakt. Ook krijgt de politie een beter beeld van de hoeveelheid criminaliteit in het mkb als winkeliers consequent aangifte doen. Het HBD heeft een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat slechts 23 procent van de detaillisten die een winkeldief in de kraag vatten aangifte doet. “Als ondernemers geen aangifte doen van diefstal, bestaat het gevaar dat we een soort luilekkerland voor winkeldieven creëren”, stelt Hendrik-Jan. Om te stimuleren dat winkeliers vaker aangifte doen, heeft het HBD een gratis training winkeldiefstal online gezet. Daarin wordt antwoord gegeven op vragen als wat er wel en niet mag bij een aanhouding, hoe iemand aangehouden moet worden en hoe winkeldiefstal überhaupt te voorkomen is.

Wat nu? Simone Keijzer van Schoonheidscentrum ”Simone” in Zwaagdijk-West had een wel heel vervelende ervaring met een stelende klant. “Terwijl de klant in de behandelruimte was vroeg een medewerker aan mij of ik die pot van Maria Galland uit de vitrine had verkocht. ‘Nee’ was mijn antwoord, dus gingen we op zoek. Al snel kwamen we tot de conclusie dat alleen de klant die in behandeling lag de pot kon hebben. Ik heb haar oogkompressen gegeven, de muziek hard aangezet en de stoel waarop haar tas stond omgestoten. De pot zat er inderdaad in. Maar wat nu? Het is al jaren een vaste klant. Zo’n klant die onregelmatig komt, met de vakantie een monstertje wil, maar nooit iets koopt. Als ze dan ook nog steelt, ben je die liever kwijt dan rijk, maar ze heeft een eigen zaak en er zijn veel klanten aan haar gelieerd. Zo’n verhaal komt dan waarschijnlijk op een verkeerde manier naar buiten, dat wilde ik niet. We hebben besloten om de pot terug te pakken uit haar tas. Alleen het erge was dat wij ons toen bijna een dief voelden, terwijl zij de dief is! Ze is nog steeds klant en we hebben er nooit iets over gezegd. Alleen als ze hier is, zorg ik wel dat er elk moment iemand bij haar is.”

23


24

Ondernemen

Schoonheidsspecialist no.8

Minder is meer Professionele make-up Lange nagels, loshangend haar en veel te dikke make-up, zorgen niet voor een professionele uitstraling. Iedere ondernemer weet hoe belangrijk een eerste indruk is. De ontvangstruimte van je salon bepaalt die eerste indruk, maar ook de presentatie van jezelf. Jij bent het visitekaartje van de salon.

Je wilt uitstralen dat je professioneel schoonheidsspecialist bent, maar hoe doe je dat, zonder dat het er meteen – letterlijk en figuurlijk – te dik bovenop ligt? Vooral starters in dit vak kunnen deze vragen bezighouden: hoe zie je er tegelijkertijd modern én professioneel uit. We vroegen topvisagist Micky Jooren om tips.

Natuurlijk Juist als schoonheidsspecialist is het van belang om er verzorgd uit te zien. Zorg er daarom voor dat je huid er mooi uitziet en egaliseer deze met foundation en eventueel een camouflagestick. Gebruik daarna een poeder om de huid er mat en rustig uit te laten zien. Je wenkbrauwen zijn heel belangrijk, dus zorg ervoor dat die goed geëpileerd en eventueel bijgetekend zijn. Ongekamde wenkbrauwen zien er al snel onverzorgd uit. In dit geval is de uitdrukking ‘less is more’ van toepassing, dus houd de make-up basic met natureltinten. Gebruik naast de mascara bijvoorbeeld een lichte oogschaduw en een naturelkleur voor de lippen. Op de bleke huid staat een blusher vaak net iets frisser. Als je lang haar hebt, bindt het dan achter vast. Loshangende plukken aan de voorkant kunnen echt niet, die kun je het beste vastzetten met bijvoorbeeld een schuifspeldje. Voor een schoonheidsspecialist zijn de handen cruciaal, daarmee sta je direct in contact met je klant tijdens het behandelen. Let er op dat je nagels goed geknipt zijn en er mooi verzorgd uitzien, bijvoorbeeld met een blanke lak. Als je als jongere een oudere dame in je stoel krijgt, wil je er niet als scholier uitzien. Draag dan het liefst werkkleding, dat ziet er professioneel uit. We geven een aantal voorbeelden van de do’s en dont’s.

1

Te weinig

Less is more, maar te weinig is ook niet goed! Je kunt met een beetje make-up juist aspecten in je gezicht accentueren of camoufleren. Een klant zou kunnen denken, ‘dat is een mooie highlight’ of ‘zij ziet er stralend uit, dat wil ik ook’.

2

Klassiek

Voor een klassieke uitstraling begin je met de foundation. Op het oog kun je eventueel, ook al is dat niet nodig, lichte camouflage doen, dan

komt de oogschaduw mooier naar voren. Met een poeder fixeer en matteer je de foundation. Deze blijft dan langer en mooier zitten en glimt niet. Als je een beetje lak op je wenkbrauwborsteltje spuit, voordat je je wenkbrauwen in vorm kamt, blijven ze beter in model. Teken je wenkbrauwen eventueel bij met wat wenkbrauwpoeder of een wenkbrauwpotlood. Gebruik voor de oogschaduw matte, rustige aardetinten. Dat ziet er verzorgd uit, maar niet kaal of te opgemaakt. Werk met een lichte oogschaduw op het ooglid en een iets donkerdere in de arcadeboog. Dit maakt je ogen groter en sprekender. Met een zachte oudroze blush op de wangen krijg je een frisse, natuurlijke uitstraling. Een lichte highlight boven het jukbeen zorgt ervoor dat die er mooier uitkomt. De lippen kun je bij een klassieke look het best naturel houden. Zet een randje met een potlood en kleur je lippen met datzelfde potlood in. Zo heb je toch een beetje kleur. Het haar zit strak naar achter opgestoken of in een knot met een zijscheiding.

3

Modern

4

Over the top

Bij de moderne look, kun je de oogmake-up iets verzwaren, zonder dat het meteen teveel wordt. Blijf rustige kleuren gebruiken. Zet bijvoorbeeld de arcadeboog iets dikker aan en breng een lijntje onder de ogen aan. Met een zwart lijntje direct onder ín het oog, maak je de ogen nog sprekender. Als je de wenkbrauwen iets omhoog kamt, in plaats van mee in de vorm, dan ziet dit er al meteen hipper uit. Over de ingekleurde lippen kun je een gloss doen, dat ziet er nog steeds verzorgd uit, maar wel iets jeugdiger. Zet de blush iets zwaarder op, in de zomer is het leuk om te spelen met een beetje glans in de blush en in de highlight bij het jukbeen. Het haar mag iets losser, nonchalanter vastgezet met een middenscheiding. Zolang er maar geen plukken loshangen.

Less is more! Het is de bedoeling dat je er verzorgd uitziet, maar wel naturel. Gebruik dus niet teveel kleur. Let er bijvoorbeeld op dat je de wenkbrauwen in vergelijking met je haarkleur, niet te donker maakt, dat ziet er niet natuurlijk uit. Gebruik, zoals op het voorbeeld, geen kobaltblauwe oogschaduw. Voor overdag is dit niet mooi. Kortom: zorg ervoor dat je de make-up niet te dik aanzet en houd het bij naturel tinten.


no.8 Schoonheidsspecialist

1

2

3

4

Model: Dammarys Landsbergen (22). Visagie: Micky Jooren van Micky Jooren haar-en make-up cursussen.

Jij bent het visitekaartje van de salon

25


Ontharen met GiGi is ontharen met een glimlach.

Voor meer informatie: H van der Heijden Import bv Westvlietweg 7 2491 EA Den Haag Tel.: 070 301 86 00 Fax: 070 320 72 99 www.gigi-nederland.nl


Beaut y Box no.8 Schoonheidsspecialist

Trainingen via CVR Voor het komend najaar maakt CVR Cosmétique zijn trainingsprogramma bekend. Van Académie zijn er de volgende trainingen: basis gelaatsproducttraining, specifieke gelaatsproducttraining, lichaamsproducttraining en training in salonbehandelingen. Van Chen Yu is er de training visagie Chen Yu. Verder worden trainingen liftende massage, anti-stressmassage, bindweefselmassage en Acadayspa massage gegeven. Alle productcursussen van Académie en Chen Yu worden gratis gegeven in het instituut van CVR Cosmétique in Turnhout. Voor de massage-/verkooptrainingen vraagt CVR een vergoeding. Meer informatie: telefoon (013) 508 24 77, +32 14 427 651 of info@cvr-cosmetique.com.

Carla Breedveld mag zich een jaar lang ‘Henriëtte Faroche Beautician van het jaar’ noemen.

Louis XIV De visagisten van Gruppo Select hebben wederom uitgepakt en hun talenten laten zien voor het thema ‘Louis XIV’, met een knipoog naar het huidige modebeeld. Gedurfd, charmant, verrassend, vernieuwend, teder, sexy en brutaal. Afgebeeld is de inzending van visagist Martijn Dortweg met model Nathalie. (Fotografie: Toeps)

Symposium Henriëtte Faroche Huidverzorgingsmerk Henriëtte Faroche heeft haar jaarlijkse symposium in Weert er weer op zitten. Dit jaar stond het symposium in het teken van marketing en hoe je je kunt onderscheiden van de concurrent. Marketingspecialist Imed Baatout gaf een inspirerende workshop vol tips&tricks. “Als je bij voorbaat al denkt dat het niet zal lukken, gaat het ook niet lukken”, liet hij het publiek weten. “Durven en doen, daar draait het om.” Om woord bij daad te voegen, liep hij moeiteloos over glasscherven. Aangestoken door zijn enthousiasme en geloof in zichzelf deden diverse schoonheidsspecialisten hem na. Uiteraard was er ook tijd voor de nieuwe productintroducties. Hoogtepunt van de dag was de verkiezing van de ‘Henriëtte Faroche Beautician van het jaar 2009’ prijs. Deze eer viel te beurt aan Carla Breedveld van salon Basic Beauty uit Almere.

Verse voetverzorgers Curaçao is een aantal officieel erkende voetverzorgers rijker. Na een jaar studeren, modellen zoeken en heel veel oefenen, heeft de eerste lichting studenten van de KOCopleiding Voetverzorging het vakdiploma in ontvangst genomen. Eind deze maand gaan de ‘verse voetverzorgers’ zich overigens nog verder specialiseren. Hennie Rothman van Pediroda en auteur van diverse leer- en vakboeken voor de voetverzorger, komt dan naar Curaçao om trainingen te geven over de reumatische en diabetische voet. De studenten hebben hun kennis opgedaan bij het opleidingsinstituut van Body Care Caribbean, dat al langere tijd de erkende opleiding Schoonheidsspecialist verzorgt.

Gevaarlijke borstvergroting Britse plastisch chirurgen waarschuwen voor het gebruik van permanente ‘fillers’ bij borstvergrotingen en andere cosmetische ingrepen. Ze kunnen namelijk voor complicaties zorgen met blijvende schade. Eén op de vier chirurgen zegt complicaties te moeten corrigeren na het gebruik van permanente ‘fillers’. De grootste reden voor complicaties met de ‘fillers’ is onopgeleid personeel dat niet weet hoe ze de ingreep moeten uitvoeren, patiënten die zich niet bewust zijn van de bijwerkingen en een gebrek aan een duidelijke wetgeving. ( B r o n : N ew B ea u t y )

27


28

Leverancier

Schoonheidsspecialist no.8

Fair Trade met Esse Bij Afrika denken we al snel aan de imponerende fauna: olifanten, giraffes en leeuwen. De Afrikaanse flora is weliswaar minder bekend, maar niet minder uniek. Door de grote klimaatverschillen is die één van de meest diverse ter wereld. Binnen onze branche zijn een aantal ingrediënten van plantensoorten uit Afrika wel bekend, zoals de Baobab of Marula van de aromatherapie.

Afrika kent in totaal maar liefst 24.000 plantsoorten. Een unieke flora waar we dus nog veel meer van kunnen gebruiken. Het klinkt dan ook niet meer dan logisch dat het biologische huidverzorgingsmerk Esse Organic Skincare juist van dit werelddeel haar ingrediënten voor de producten haalt. Esse Organic Skincare is sinds maart ook in Nederland te verkrijgen. In Afrika is het merk al bijna tien jaar op de markt en in Amerika sinds 2006.

Integriteit Esse Organic Skincare is speciaal voor de klant die zowel goed voor zichzelf wil zorgen, als ook voor anderen. Esse wil door de openheid over ingrediënten vooral de klant aanspreken die bewust bezig is met wat ze op haar huid smeert. Integriteit speelt een belangrijke rol. Esse werkt samen met PhytoTrade Africa, dat is een Afrikaanse ondernemingsorganisatie die zich wijdt aan het ontwikkelen van Fair Trade en milieuvriendelijke, natuurlijke producten. De gebruikte plantensoorten groeien alleen in Afrika. Ze worden duurzaam en milieuvriendelijk geteeld en geoogst en kunnen worden verwerkt tot exclusieve ingrediënten. De bewoners worden eerlijk beloond voor hun werk. De oogst wordt gemonitord om ecologisch en economische duurzaamheid te waarborgen. Esse heeft er heel bewust voor gekozen om een eerlijk merk op de markt te brengen dat goed is voor de huid én voor de lokale bevolking in Afrika. Esse is gecertificeerd door Ecocert (Frankrijk). Alle Esse-producten zijn dierproefvrij, biologisch afbreekbaar en vrij van parabenen, petrochemicaliën, parfum en synthetische geur- en kleurstoffen.

Ontstaan Esse is klein gestart. In de jaren negentig begon de Afrikaan Trevor Steyn als afstudeerproject aan de ontwikkeling van een geheel biologische huidverzorgingslijn. Na zijn afstuderen ging hij hiermee verder samen met collega-chemici. Hij deed uitgebreid onderzoek naar medicinale planten en sprak met veel medicijnmannen in Afrika. Zij hebben veel kennis van inheemse planten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het product Esse en in 2000 lanceerde Steyn Esse op de markt in Afrika. De Nederlander Alexander Dikkes ontdekte het product. Dikkes woonde een paar jaar in Afrika en leefde helemaal biologisch: “Dat was daar heel gewoon, vrijwel alles is er biologisch. Ik voelde me in die periode veel energieker, dus toen ik weer in Nederland was, wilde ik dat ook weer. Helaas was dat veel moeilijker vol te houden. Soms moet je een half uur rijden voor een biologisch product.” Dit bracht Dikkes op het idee om zelf biologische producten naar Nederland te halen. Hij ging in 2006 terug naar Afrika en begon zijn zoektocht naar een goed betrouwbaar biologisch product. Toch leidde zijn weg niet naar voedsel, maar naar Trevor Steyn en zijn biologische merk Esse Organic Skincare.

Duurzaam Afgelopen maart was het zover. Esse Organic Skincare lanceerde haar verzorgingslijn op de Beauty Trade special. Dikkes is leverancier voor heel Europa. Hij wil de introductie van Esse in Europa stapje voor stapje aanpakken, te beginnen met Nederland. Esse wordt exclusief in schoonheidssalons gebruikt en verkocht. De lijn voor de consument bestaat uit zo’n


no.8 Schoonheidsspecialist

twintig producten. Als schoonheidsspecialist kun je deze aanvullen met bijvoorbeeld aparte maskers, speciale acnebehandelingen of exfoliators voor in de salon. Alle producten zijn verpakt in duurzaam materiaal, de potjes zijn van recyclebaar glas. Dikkes is bezig met een speciaal recycle-programma, waarbij je oude potjes bij Esse kunt inleveren en nieuwe potjes tegen korting kunt kopen. Er zijn ook aparte salonverpakkingen, bijvoorbeeld potjes van 10 ml. “Sommige producten zijn maar beperkt houdbaar en het is zonde om iets weg te moeten gooien. Van een aantal producten leveren we dan ook zes keer 10 ml in plaats van een pot van 60 ml.”

Organics. Deze lijn zal, in tegenstelling tot Esse Organic Skincare, ook in supermarkten en drogisterijen te vinden zijn. Dikkes heeft dagelijks contact met de Afrikaanse chemicus. Als Dikkes merkt dat er vraag is naar een bepaald product, dan kan hij dat doorspelen naar Steyn. Op die manier is de lijn heel kort en kunnen ze goed inspelen op de vraag in de markt. Esse wil ook meer aan naamsbekendheid doen. Zo is Gaya, een nieuwe talentvolle singer-songwriter uit Amsterdam, de eerste bewuste ‘BN-er’ die Esse gebruikt en zal promoten. Kortom, een nieuw biologisch merk dat de komende jaren beetje bij beetje Europa wil ‘veroveren’.

Training Bij het merk hoort een aparte training. Deze wordt gegeven door een schoonheidsspecialist met ruim 25 jaar ervaring. Zij geeft toelichting op de producten en op de mogelijke behandelingen. Elke training is op maat. “We kijken naar wat een salon wil en passen ons advies daarop aan. De ene salon spitst zich meer toe op korte behandelingen, de ander op lichaamsbehandelingen en weer een ander op de combinatie daarvan.” Naast deze training wil Dikkes volgend jaar gratis verkooptrainingen geven bij salons. “We geven nu al advies, maar vanaf volgend jaar wil ik ook echt regionale trainingen gaan geven. We sluiten daarmee aan op de wens van de schoonheidsspecialist. Je moet hierin samenwerken.”

Toekomst Sinds augustus zit Esse in een bedrijfspand in Amsterdam. Bovendien komt er eind van het jaar een verzorgingslijn uit, genaamd African

‘Bewust goed voor jezelf en voor anderen zorgen’

29


Tele’way apparaat € 1.995,-


60 jaar

Bijlage bij de Schoonheidsspecialist 

augustus 2009

ANBOS

Evenwicht

Je evenwicht bewaren is en blijft moeilijk. Voor ondernemers net zo goed als voor kinderen, al is het één niet te vergelijken met het ander. Bij mijn kleinzoon gaat het allemaal nog heel letterlijk als hij probeert te leren fietsen. Dan is evenwicht een eerste voorwaarde.

Ondernemers proberen dagelijks hun evenwicht te bewaren, zeker in tijden waarin ondernemer zijn niet altijd makkelijk valt. In het kader van de invoering van competentiegericht onderwijs (CGO) in het MBO in 2010 – nu al wordt volop zo gewerkt maar het zijn nog experimenten – proberen wij om voldoende leer- werkplaatsen bij elkaar te krijgen. Zeker nu niveau 4 er bij komt en onderwijsinstellingen behoefte hebben aan meer gedifferentieerde stageplaatsen. Ondernemers, zeker in onze branche, staan niet te springen. Een leerling in je bedrijf betekent tijd, moeite en dus ook geld investeren en daar moet je als ondernemer zin in hebben. Gelukkig zijn die mensen er wel, maar helaas niet genoeg. De verwachting is dat we met ingang van augustus 2010 meer plaatsen nodig hebben. Voor de BBL opleidingen is een financiële regeling beschikbaar, maar bij schoonheidsverzorging gaat het om BOL-plaatsen en daar is geen fiscale regeling voor. Toch zou het gemakkelijk kunnen als de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting Onderwijs (WVA) zou worden aangepast. Dan ook zouden al die ondernemers die zich

moeite getroosten om leerlingen een kans te bieden – en dat is nu extra relevant met een oplopende jeugdwerkloosheid – tenminste enigszins worden gecompenseerd. Onlangs deelde staatssecretaris Bijsterveld echter mee dat ze het betrokken dossier terzijde heeft gelegd. Een gemiste kans wat mij betreft. Om tot een goede invoering van CGO te komen zijn toch twee partijen nodig? Horen daar ook niet ondernemingen bij? Wordt van hen verwacht dat zij al die investeringen doen zonder enig blijk van erkenning? Het wordt tijd dat de staatssecretaris zich realiseert dat zonder het bedrijfsleven een goede en verantwoorde invoering van CGO geen haalbare kaart is. Er moet mij nog wat van het hart De regiobijeenkomsten zijn een groot succes en daar zijn we trots op. Wat minder goed verloopt is de aan- of afmelding voor deze bijeenkomsten. Dat moet echt gebeuren, al blijven er altijd kleine verschillen. Immers de organisatie moet maaltijden inkopen en die betaalt ANBOS. Mensen die zonder opgaaf wegblijven, laten in feite een rekening achter die ANBOS moet betalen. En geloof het of niet, het kost aardig wat geld. Zeker op jaarbasis. Weggegooid geld wel te verstaan, want we hadden ons die kosten kunnen besparen als de wegblijvers zich gewoon hadden afgemeld. Natuurlijk geen uurtje van te voren, maar tenminste een dag. Ik hoor vaak klachten van ondernemers die zitten met het probleem dat een klant zomaar wegblijft. Dat betekent omzetverlies en de vraag is of die dan een rekening gestuurd moet krijgen. In feite blijkt dat sommigen onder ons hetzelfde doen als het gaat om wegblijven van de regiobijeenkomsten zonder bericht! Ik ga er vanuit dat degenen die dat deden beseffen dat zij een vergissing begingen. Tot een volgende keer! Onno Bijlsma, Voorzitter ANBOS

ANBOS nieuws

Op z’n speelgoedtrekker gaat het allemaal gemakkelijk. Kunst, die heeft vier wielen. Van evenwicht is dus geen sprake. Weet hij veel van evenwicht. Het rijdt net als een fiets en dus moet fietsen ook kunnen. Die extra moeilijkheidsgraad willen we hem nog even besparen en dus worden er zijwieltjes gemonteerd. Met die toevoeging racet hij over de paden door de tuin en nog steeds is evenwicht bewaren niet echt aan de orde. Tijd dus om de zijwieltjes op te bergen tot zijn zusje er aanspraak op kan maken. Niet dus, naast de factor evenwicht komt er nu ook conditie bij kijken en als die niet meer is wat hij is geweest, dan geef ik en ook mijn kleinzoon, voorlopig toch de voorkeur aan de zijwieltjes. Zeker nadat hij via een buiklanding kennis heeft gemaakt met het plaveisel. Dan gaat de telefoon en kondigt oom Ron zijn bezoek aan, al kan dat even duren zegt mijn vrouw want hij komt met de fiets. ”Met zijwieltjes oma?”, vraagt mijn kleinzoon alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is, ook al is de betrokken oom inmiddels 48. Teleurgesteld staart hij later naar de betrokken fiets zonder zijwieltjes. Hij had zo graag een lotgenoot gehad.

31


ANBOS nieuws

“ANBOS komt naar u toe” Het komende jaar zullen veel veranderingen plaatsvinden binnen het onderwijs, de branche en ook binnen ANBOS zelf. Dat bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 8 juni plaatsvond in Utrecht.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is een belangrijk moment voor ANBOS. Dan legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar. Maar weinig leden maken gebruik van het recht om hun stem te laten horen. Dat is jammer, want dit is het moment waarop leden vragen kunnen stellen aan het bestuur en punten naar voren kunnen schuiven die voor hen van belang zijn. De Algemene Ledenvergadering is een vast onderdeel van de Ledendag. ANBOS doet ieder jaar haar best om een leuk en leerzaam programma samen te stellen voor de leden. Dit jaar stond een uiterst boeiende lezing op het programma over vrouwen en reclame, waarover in het vorige nummer al is geschreven. Tijdens deze lezing werden tal van tips gegeven hoe je vrouwen het beste kunt benaderen in reclame-uitingen.

ANBOS nieuws

Congres ANBOS-voorzitter Onno Bijlsma opende de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. Belangrijk event was natuurlijk het ANBOS-Jubileumcongres, dat zeer goed is ontvangen maar helaas niet uitverkocht was. Het bestuur heeft daarom besloten te stoppen met het jaarlijkse congres en wil in plaats daarvan kleine symposia organiseren, mogelijk verspreid door het land. De inhoud van deze symposia zal bestaan uit een collectief ochtendprogramma en een keuzeprogramma voor de middag met een sterk vakinhoudelijke inslag. Dit alles onder het motto “ANBOS komt naar u toe”.

32

Onderwijs Eveneens belangrijk zijn de veranderingen binnen het onderwijs. Vanaf september 2009 zullen ANBOS-ambassadeurs scholen bezoeken met een toolkit, gebaseerd op de Code van de Schoonheidsspecialist. Doel van deze bezoeken is het bevorderen van een goede beroepshouding van de aspirant-schoonheidsspecialisten. Daarnaast wordt een presentatie over ANBOS gegeven om nieuwe leden te werven.

Veranderingen De invoering van het competentiegerichte onderwijs heeft ertoe geleid dat er onlangs een nieuwe kwalificatiestructuur is vastgesteld voor de opleidingsniveaus mbo-3 en mbo-4 schoonheidsverzorging. Belangrijkste wijziging is dat de hele mbo-opleiding op niveau 3, van drie naar vier jaar gaat. Op niveau 4 verdwijnt de keuze van twee uit vijf specialisaties. Daarvoor in de plaats komen drie verplichte specialisaties, wat meer recht doet aan het “all round”-karakter van het diploma. Verder zullen de specialisaties in de toekomst alleen nog maar toegankelijk zijn voor mensen met een diploma op niveau 4. Zij die in het bezit zijn van niveau 3 kunnen maar een beperkt aantal specialisaties behalen. Er zal een flinke overgangsperiode worden ingesteld, zodat degene die nu alleen niveau 3 hebben straks toch hun specialisaties kunnen behalen, maar die mogelijkheid zal uiteindelijk verdwijnen. Nog een reden om toch dat diploma op niveau 4 te gaan halen! Houdt hierom uw brievenbus goed in de gaten. In de brochure “EVC-traject MBO-4”, welke branchebreed verspreid zal worden, vindt u hier meer informatie over. Vermeldenswaardig is verder dat er wordt gewerkt aan een Europees niveau van diplomering in de schoonheidsverzorging. ANBOS zal die ontwikkelingen blijven volgen. CAO enzo Wat de CAO betreft is er het afgelopen jaar weinig voortgang geboekt. Belangrijk punt van discussie met de bonden blijft de loondoorbetaling bij ziekte, maar daarover zijn de gesprekken onlangs weer hervat. Belangrijke voorwaarde voor ANBOS is dat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard. Gebleken is echter dat ANBOS niet representatief is voor de hele branche, en dat zou een algemeen verbindend verklaring door de overheid in de weg kunnen staan. Tijdens de ALV is besloten dat de geschillenregeling, die nu nog bij ANBOS zelf is ondergebracht, wordt ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC).


Dit waarborgt de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de geschillenafdeling en draagt bij aan de verdere professionalisering van de branche. Met de branches voet- en haarverzorging zijn gesprekken gevoerd over samenwerking in een overkoepelende commissie. ANBOS-leden zijn gratis en collectief aangesloten bij de SGC. Bestuur Ook in het bestuur zijn tot slot enkele zaken gewijzigd. Bestuurslid Greet Hoedeman (portefeuille Regio’s/IMP) is door de leden herkozen. Aftredend bestuurslid Connie Konings (portefeuille Onderwijs) was niet herkiesbaar. Zij neemt dus afscheid van het bestuur, dat haar dankt voor haar grote inzet en werk in de afgelopen zes jaren. Connie wordt opgevolgd door Trudy Verspui. In het huishoudelijke deel van de vergadering komen de jaarrekening 2008 en de begroting 2009 aan de orde. De penningmeester, Marianne v.d. Broek, stelt de jaarrekening 2008 aan de orde en meldt dat het jaar 2008 met een bescheiden

voordelig saldo is afgesloten. Er worden door de leden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Mevrouw Th. Backus leest namens de financiële commissie de verklaring voor. De commissie heeft de administratie van 2008 gecontroleerd en in orde bevonden en namens de commissie adviseert zij de penningmeester te dechargeren voor het door haar in 2008 gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hier met applaus mee in. De voorzitter constateert dat daarmee de verslaglegging over het jaar 2008 is afgerond. Tot slot behandelt de penningmeester de begroting 2010 en de vaststelling van de contributie 2010 en meldt dat in 2006 een meerjarenbegroting voor de periode 2007-2010 is vastgesteld en dat nu wordt voorgesteld de contributie voor 2010 niet te verhogen. De voorzitter memoreert dat daarmee de contributie voor het 4e opeenvolgende jaar niet wordt verhoogd. De vergadering keurt de begroting 2010 en het contributievoorstel 2010 goed.

Nieuw beleid biociden Producenten en importeurs van biociden, waaronder desinfectie-, ontsmettings-, conserverings- en ongediertebestrijdingsmiddelen, brengen zo’n 800 tot 1000 biociden op de Nederlandse markt zonder de daarvoor vereiste wettelijke toelating. Om hun producten veilig te stellen dienen zij deze vóór 15 juli 2009 voor toetsing aan te melden bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Niet aangemelde biociden zullen na 15 juli 2009 van de markt gehaald worden. Met dit nieuwe gedifferentieerde handhavingsbeleid werkt de rijksoverheid aan een betere bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Wij willen u extra attenderen op de gevolgen van dit beleid voor de professionele toepassing van ethanol (of alcohol) als desinfectiemiddel. Desinfectiemiddelen zijn biociden waarvoor een toelating is vereist. Laat u zich er van vergewissen of de alcohol en/of de producten op basis van alcohol die u in uw praktijk gebruikt door de producent en/ of importeur in het kader van het nieuwe beleid voor biociden is aan-

gemeld bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). U moet daarbij ook nagaan of de toepassingen c.q. gebruikswijzen (b.v. desinfecteren van de huid, instrumenten, oppervlakken, enz.) van deze middelen in uw praktijk als onderdeel van de aanmelding is meegenomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan komt die toepassing namelijk te vervallen. U kunt zich hiervoor wenden tot uw leverancier(s) van deze middelen. Alcohol en/of producten op basis van alcohol kunnen na 15 juli 2009 zonder aanmelding niet worden gebruikt. Voor verdere informatie m.b.t. desinfecteren willen wij u graag verwijzen naar de Code van de Schoonheidsspecialist, ontwikkeld door het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Alle voorschriften en praktijknormen voor ondernemerschap, hygiëne, veilig en gezond werken treft u hier in aan.

ANBOS nieuws

Door de Voedsel Waren Autoriteit (VWA) en het ministerie van VROM zijn wij geattendeerd op het nieuwe beleid voor biociden.

33


ANBOS nieuws

ANBOSweekend Thaïse massage In het kader van het 60 jarig jubileum organiseert ANBOS, uitsluitend voor haar leden, een leer- en verwenweekend ‘echte thaïse massage’. De docente is van Thaïse origine.

Er worden een tweetal weekenden georganiseerd, nml. het weekend van 18 september en het weekend van 25 september 2009. Op het moment van schrijven zijn we ons aan het verdiepen in een passende, maar aantrekkelijke locatie aan de Zuid-Hollandse of Zeeuwse kust. Ziet u het al voor u? Op de dag leren en ’s avonds op het strand

Naturisme

genieten van de ondergaande zon! Aankomst is voorzien op de vrijdag voor het diner en de afsluiting op zondag in de loop van de middag. Meer informatie heeft u onlangs via de nieuwsbrief ontvangen. Heeft u deze gemist, stuur dan even een mail naar info@anbos.nl

Totaal

A way of life

11, 12 & 13 december 2009 PRESENTEER U OP EEN UNIEK EVENT! Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een behandeling bij de masseur en je laten verwennen in een wellnesscentrum. Verzorging in de breedste zin van het woord: rust, ontspanning en welzijn van lichaam en geest. Allemaal aspecten die deel uitmaken van ‘the way of life’ van de naturist en naaktrecreant. Tijdens het nieuwe event Naturisme Totaal vindt u hier alles over terug. Presenteer u nu aan deze unieke doelgroep! Als deelnemer van Naturisme Totaal profiteert u van een landelijke publiciteitscampagne, maakt u deel uit van een uniek en vernieuwend concept en kunt u direct uw boodschap, product en/of dienst onder de aandacht brengen tijdens het persoonlijk contact met uw potentiële klanten.

ANBOS nieuws

Neem voor deelname contact op met OGZ, Maaike Schel op tel.: 040-2979494 of surf naar www.naturismetotaal.nl.

34

www.naturismetotaal.nl


ANBOS Academy ANBOS heeft weer een reeks workshops voor u in petto welke interessant voor u en uw bedrijfsvoering kunnen zijn. Inmiddels heeft u het programmaboekje “ANBOS Academy 2009/2010” mogen ontvangen, waarin u meer informatie over de diverse workshops kunt lezen. Mocht u dit boekje onverhoopt niet hebben ontvangen, dan kunt u dit alsnog via onze website www.anbos.nl downloaden. • Dinsdag 13 en 20 april 2010, Nieuwe impulsen voor de klassieke massage • Maandag 3 en dinsdag 4 mei 2010, Guasha Gezichtsbehandeling • Dinsdag 11 mei 2010, Triggerpoint massage • Vrijdag 14 mei 2010, Triggerpoint massage • Dinsdag 18 mei 2010, Bowen techniek • Donderdag 20 mei 2010, Leren variëren met klassieke gezichtsmassagegrepen • Vrijdag 21 mei 2010, Klachtenvrij werken • Donderdag 27 mei 2010, Succesvol verkopen zonder te pushen • Maandag 31 mei 2010, Detox • Dinsdag 1 juni 2010, Al Hadjaar al Karima - Edelsteenmassage • Woensdag 2 juni en donderdag 3 juni 2010, Khiaahh Milhh Bedoeïenenmassage • Vrijdag 4 juni 2010, Kasaath Hawa Bedoeïenenmassage • Maandag 7 en dinsdag 8 juni 2010, Dorn Methode en Breuss massage ANBOS ACADEMY Workshops • Donderdag 15 oktober 2009, Ondernemerschap: 10 stappen verder in 1 dag • Maandag 18 en 25 januari 2010, Leiding geven: leiden of lijden? • Maandag 15 februari, 1 en 15 maart 2010, Cosmetische Ingrediënten en INCI-lijsten • Woensdag 3 en donderdag 11 maart 2010, Time- en Self management • Woensdag 14 april 2010, Ondernemerschap: 10 stappen verder in 1 dag

ACADEMY

09 20 10 20

R ANBOS 60 JAA

Wilt u verzekerd zijn van deelname, dan is het zaak u tijdig aan te melden. Verder willen wij u nogmaals attenderen op de kortingsregeling die van toeppassing is voor ANBOSleden. Deze treft u achter in het programmaboekje aan. * Rectificatie: In de ANBOS Academy staat de workshop Chinflex® op 10 en 17 mei gepland. Dit moet echter 10 en 17 maart zijn. Op het aanmeldingsformulier staat dit wel juist aangegeven.

ANBOS nieuws

Onderstaand treft u het complete overzicht aan: • Dinsdag 22 september en maandag 5 oktober 2009, Deep Tissue Massage • Maandag 28 september en 12 oktober 2009, Feng Shui • Dinsdag 29 september, 13 oktober en 27 oktober 2009, Polariteitsmassage • Donderdag 1 oktober 2009, Leren variëren met klassieke gezichtsmassagegrepen • Vrijdag 2 oktober 2009, Thaise Yoga massage • Dinsdag 6 oktober 2009, Lymftaping na cosmetische chirurgie • Dinsdag 20 oktober 2009, Bowen Techniek • Woensdag 21 oktober 2009, Succesvol ondernemen in de schoonheidssalon • Maandag 26 oktober en 2 november 2009, Nieuwe impulsen voor de klassieke massage • Donderdag 26 november 2009, Kasaath Hawa Bedoeïenenmassage • Vrijdag 27 november 2009, Al Hadjaar al Karima - Edelsteenmassage • Dinsdag 1 december 2009, Detox • Donderdag 3 en vrijdag 4 december 2009, Khiaahh Milhh Bedoeïenenmassage • Maandag 11 en dinsdag 12 januari 2010, Ayurvedische massage • Donderdag 14 januari 2010, Succesvol verkopen zonder te pushen • Dinsdag 19 januari 2010, Manuele lymfedrainage nek- en schoudermassage • Donderdag 21 januari 2010, Leren variëren met klassieke gezichtsmassagegrepen • Woensdag 27 en donderdag 28 januari 2010, Guasha Gezichtsbehandeling • Dinsdag 2 en 9 februari 2010, Make-Up technieken • Dinsdag 2 en 9 maart 2010, Psychognomie • Woensdag 10 en 17 maart 2010*, Chinflex® (basis): weldaad voor lichaam en geest • Dinsdag 16 maart 2010, Klachtenvrij werken • Maandag 12 en 19 april 2010, Deep Tissue Massage

35


ANBOS nieuws

Nieuwe ANBOS-leden Deze nieuwe leden hebben gekozen voor het ANBOS-lidmaatschap. Zij profiteren van de vele voordelen die het lidmaatschap te bieden heeft, zoals: ANBOS-muurschild, toegang tot ledensite op www.anbos.nl, korting op HBA, korting op ANBOS-workshops, deelname collectieve verzekering, gratis vakblad, recht op juridisch advies en ondernemersadvies, klachtencommissie en congressen.

Aspirantlid per juli 2009 - P. van der Knoop, Lelystad - J. Limmen, De Meern - M. Seif, Amersfoort - T. Zwagers, Zeist - I. Alkhazaly, Utrecht - Y. Ossendorp, De Meern - A. Salomon, IJsselstein - C. Lora Figueroa, Maarssen - H. el Fakih, Hollandsche Rading - P. Goedhart, Utrecht - M. Sahingöz, Nieuwegein - M. Six, Oudewater - S. Klein Wassink, Nieuwegein - C. Landzaat, Vleuten - I. Garcia Largaespada, Woerden - E. Koelewijn, Hilversum - M. Boogaard, Houten - N. al Kallachi, Nieuwegein - F. Lamrini, Utrecht - W. de Boef, Culemborg - S. Aghmir, Rhenen - K. Arismendiz, Hilversum - N. Ashtari, Lopik - S. Grunder, Oud-Zuilen - D. Huussen, Utrecht - L. El Kasah, Veenendaal - S. Kille, IJsselstein - M. Radhi, Gouda - J. Rigter, Eemnes - S. Shadkam, Almere - J. Sleper, Utrecht

- F. Al Tamini, Vleuten - J. Nonkes, Montfoort - N. Yildiz, De Meern - F. El Hafiani, Maarssen - B. Chikhi, Utrecht - K. Jacobs, Utrecht - M. van Remmerden, Kesteren - T. Ghasemei, Maarssen - A. Schmöle, Huizen - M. de Haan, Houten - J.M.C. Simons, Alphen a/d Rijn Kernlid per juli 2009 - Schoonheidssalon Eef, E.E.P.H. Beerens, Wintelre - Schoonheidssalon Ingeborg, I. Stevens, Zwolle - Huidverzorgingssalon Puur & Passie voor Hem en Haar, M.S. Hamelink, Sas van Gent - Schoonheidssalon Marijke, M. van Noort-van den Berg, Opheusden - Schoonheidssalon Manta, M.A. Bosse, Zaandam - Zenzaya, M. Kosterman-Bakker, Maarssen - Himani Beauty- & Health Salon, J.J.A. van der Velde-Brandes, Purmerend - Art in Beauty, S. Kampman-Duifs, Nootdorp - Schoonheidssalon ‘t Egeltje, J.H.P. Mayenburg-Koek, Sidderburen - Drogisterij Schoonheidssalon Fredriek,

F.H. van Benthem-Boes, Hellendoorn - Beauty & Health Center In-Shallah, A.E. Miltenburg-Schot, Utrecht - Beautyparck.nl, J.E.J. Wieringa, Amsterdam - Beautysalon Harriët, H.M.C. de Jong-Commandeur, Dirkshorn - Beautyinstituut Lijf Stijl, A.E. Elsgeest, Roelofarendsveen - D.I.O. Drogisterij Zwanenkamp, R.J. Overdiek, Maarssen - Salon Ingrid, E.A.M. Cuvelier-Simons, Brunssum - Cleopatra Beauty - laser epilation center, N. Yalcin-Süzen, Den Haag - Beauty Home Ella, E. Rezaei, Utrecht - Hairfashion MP, M.G. Paradiek-van Ravenzwaay, Roermond - Beautysalon Biancare, B.J.M.W. Claerhoudt-Huijps, Roosendaal - Schoonheidssalon Nicole, N.C.H.M. Spengler-Driessen, Venlo - Savira Schoonheidsbehandelingen, E.S. Raghoenath, Rotterdam - Pedicure en Schoonheidssalon 4-You, E.G. Geldof, Rockanje Lid per juli 2009 - W.G. Bemelen, ‘s-Hertogenbosch - M. van der Werf, Rockanje

Agenda Beauty Salon dimensions

Naturisme Totaal

Symposium Sectie VO/Specialisaties

Beauty Trade special

ANBOS nieuws

Zaterdag 12 t/m maandag 14 september 2009 Locatie: Jaarbeurs Utrecht

36

Vrijdag 27 november 2009 Locatie: Hotel Houten, Houten

Vrijdag 11 t/m zondag 13 december 2009 Locatie: Jaarbeurs Utrecht Zaterdag 20 t/m maandag 22 maart 2010 Locatie: Jaarbeurs Utrecht


Workshop van de maand

Vreeling Deep Tissue Massage!

Wat is Vreeling Deep Tissue Massage? Vreeling Deep Tissue massage is een zeer specialistische vorm van diep tot zeer diepe bindweefselmassage. Voor wie is Vreeling Deep Tissue Massage bedoeld? De massage is zeer geschikt voor het behandelen van chronische spierpijnen, ter preventie of vermindering van RSI-gerelateerde klachten, voor mensen die een sportmassage te zacht vinden en sportmensen die veel van hun spieren eisen. Voor vrouwen maar ook mannen met striae, is Vreeling ook mogelijk een zeer effectief wapen. Ook mensen met een taaie dikke huidstructuur hebben baat bij deze behandeling. Verder verliest bij deze massagevorm het denken het van het voelen. Diep opgeslagen emoties kunnen hier namelijk spontaan vrij komen (in een psychotherapeutische context), waardoor Vreeling ook massagetherapie genoemd mag worden.

“Het belangrijkste wat ik tijdens de workshop heb geleerd zijn de technieken.”

Los van de doelgroep is deze massage zeer geschikt voor masseurs die relatief veel masseren en last van hun duimen, vingers en handen krijgen. Bij deze methode wordt namelijk niet tot nauwelijks met duimen en vingers gewerkt! Met deze techniek masseert u zeer diep en krachtig, omdat u voornamelijk uw vuisten, knokkels en ellebogen gebruikt in combinatie met uw lichaamsgewicht. U als masseur bent voortaan in staat om deze ‘zware gevallen’ met veel meer gemak te hanteren. Vreeling geeft de cliënt én u als masseur een effectief gevoel!

“Fantastische manier van lesgeven, heel duidelijk en ontspannen!” Interesse? Meld u zich snel aan! De workshop bestaat uit twee dagen en vindt plaats op dinsdag 22 september en maandag 5 oktober 2009. Bent u te laat met aanmelden en zit deze workshop vol? Dan kunt u zich alsnog inschrijven voor de volgende workshop. Wegens eerder succes hebben wij dit jaar een tweede workshop gepland op maandag 12 april en 19 april 2010. Meer info over de workshop bij ANBOS? Ga dan naar www.anbos.nl en download het workshopboekje en het aanmeldingsformulier.

ANBOS nieuws

Iedere maand zetten wij een workshop in de schijnwerpers. Heeft u na het lezen interesse gekregen in deze workshop? Schrijf u dan snel in, want de workshops hebben een maximum aantal deelnemers. Deze maand geven wij u graag meer informatie over de Vreeling Deep Tissue Massage.

37


ANBOS nieuws

Grieppanddemie Op 11 juni 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaard dat er sprake is van een grieppandemie. Graag willen wij u dan ook de volgende sites onder de aandacht brengen alsmede wat algemene tips geven.

Websites •M  inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.minvws.nl Op deze site vindt u duidelijke en heldere handleidingen en publicaties die u kunt downloaden. Ook treft u antwoorden op veelgestelde vragen aan. U vindt deze onder: Home>Onderwerpen> Onder alfabet bij G: Grieppandemie. Aan de linkerkant van de pagina vindt u diverse links (bijvoorbeeld Publicaties) waaronder u de informatie kunt raadplegen/downloaden. •R  ijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.RIVM.nl Deze site geeft meer professionele informatie, waaronder voorbeeldbrieven en richtlijnen die evt. gebruikt kunnen worden als er contact heeft plaatsgevondenen met een besmet persoon. Home>Thema’s> Nieuwe Influenza A (H1N1). Hier kunt u bijv. ook folders in buitenlandse talen downloaden. •P  ostbus 51: www.postbus51.nl Hier kunt u de brochure gratis bestellen en informatie vinden over de grieppandemie. Home>aan linkerkant de link Nieuwe Influenza A (H1N1)>rechterkant van de pagina de link publicatie “wat u moet weten over een grieppandemie (wereldgriep)”. Deze publicatie is wellicht handig voor in uw praktijk.

Algemene tips - Regelmatig handen wassen/reinigen met alcohol. - Het huis/praktijk goed schoonhouden en zorgen voor goede ventilatie. - Het dragen van mondmaskers biedt enige bescherming tegen druppelinfectie en verhindert dat men met besmette handen aan neus of mond komt. - Gebruik chirurgische handschoenen en gooi deze na gebruik meteen weg. - Gebruik papieren zakdoekjes bij hoesten en niezen en gooi deze meteen weg. - Als u griepsymptomen vertoont (koorts, spierpijn, diarree, keelpijn, hoest, benauwdheid en vermoeidheid), vermijdt dan contacten met anderen en raadpleeg uw arts. - Bij griepsymptomen werken de middelen Tamiflu en Relenza. - Houdt u ook rekening met problemen rond levering van producten en of bezorging van de post. Transport kan ook onder druk van de pandemie komen te staan. - Stuur ziek personeel naar huis.

Regiobijeenkomsten

ANBOS nieuws

Aandachtspunten • Ook in 2009 presenteren zich bedrijven rondom de bijeenkomst. • Het gratis buffet is niet meer weg te denken. Mocht u speciale wensen hebben ten aanzien van een dieet, laat dit dan bij uw aanmelding weten! • Weet u niet tot welke regio u behoort? Dat maakt niet uit. U kiest wat het beste bij u past. • Het programma is wederom sterk en biedt voor elk wat wils. Wij kijken er in elk geval naar uit.

38

Het programma 15.30 uur Ontvangst leden en mogelijkheid tot bezoek standhouders 16.15 uur Aanvang programma met welkom en nieuws van de ANBOS bestuurstafel 16.50 uur Carla Uppelschoten, directeur van U-consultancy en gespecialiseerd in opleidingen binnen het vakgebied Dermatologie. Zij gaat ons uitgebreid vertellen en laten zien hoe we huidafwijkingen moeten beoordelen

en op wat voor manier we dit kunnen communiceren met artsen. 17.25 uur Patrick Willems is ervaringsdeskundige op het gebied van het ontgiften en leidt ons door de wereld van vervuiling naar innerlijke reiniging, ontgifting, ontslakking. 18.00 uur Buffet en mogelijkheid tot bezoek standhouders 19.15 uur Janneke Griffioen wordt vaak “nageldokter” genoemd. Aan nagels van handen en voeten is veel af te lezen. Hiervoor is naast praktische kennis vooral ook theoretische kennis vereist. Welke probleem nagels kunnen wel en welke niet behandeld worden? Hoe ontstaat het nagelprobleem? Carla zal tijdens deze lezing aan de hand van foto’s inhaken op mogelijke oorzaken en oplossingen. 19.50 uur ‘ALS ZE JE NIET KENNEN KOMT ER NIEMAND’. Een interactieve presentatie door Corrie van Buel en Dick van der Peijl. Dick, oprichter van RTLZ en jarenlang journalist, leert ons de kneepjes van de publiciteit. Hoe


Regio Noord

Samengesteld uit de districten Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder en een gedeelte van Overijssel. Voor 2009 bijeenkomsten op de eerste donderdag van februari en september. Regio-ambassadeur: Annette Berends E-mail: berendsbody-beauty@hetnet.nl Locatie: Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Boulevard 21, 8448 JA Heerenveen, tel: 0513-651033 Bijeenkomst: donderdag 3 september 2009

Regio Oost

Samengesteld uit de districten Gelderland, NW Veluwe, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Overijssel. Voor 2009 bijeenkomsten op de derde woensdag van maart en oktober. Regio-ambassadeur: Els van de Steeg E-mail: anbos.regio.oost@gmail.com Locatie: De Ruggestee, Krimweg 152, 7351 TM Hoenderloo, tel. 055-3781666 Bijeenkomst: woensdag 21 oktober 2009

Regio Zuid

Samengesteld uit de districten Limburg en gedeelte van Noord-Brabant. Voor 2009 bijeenkomsten op de tweede maandag in mei en november. Regio-ambassadeur: Wilma Lindelauf E-mail: tanama@tiscali.nl Locatie: Hotel Nobis Asten, Nobisweg 1, 5721 VA Asten, tel. 0493-681300 Bijeenkomst: maandag 9 november 2009

Regio Midden

Samengesteld uit de districten Utrecht, gedeelte van Zuid-Holland, een gedeelte van Gelderland en een gedeelte van Noord-Brabant. Voor 2009 bijeenkomsten op de vierde woensdag in maart en oktober. Regio-ambassadeur: Thea Hiele E-mail: info@estheticasalon.nl Locatie: Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos, Speulderbosweg 54, 3886 AP Garderen, tel. 0577-461546 Bijeenkomst: woensdag 28 oktober 2009

Regio West Onder

Samengesteld uit de districten Zeeland en een gedeelte van Noord-Brabant. Voor 2009 bijeenkomsten op de derde dinsdag in april en november. Regio-ambassadeur: Femmy Meenhorst E-mail: khmeenhorst@raketnet.nl Locatie: Twee Gebroeders, Hoge Neerstraat 1, 4873 LM Etten-Leur, tel. 076-5031064 Bijeenkomst: dinsdag 17 november 2009

Regio West Midden

Samengesteld uit de districten Zuid Holland, Groot Rotterdam en een gedeelte van Utrecht. Voor 2009 bijeenkomsten op de derde dinsdag in februari en september. Regio-ambassadeur: Patricia van Gelderen E-mail: info@la-beaume.nl Locatie: Het Rechthuis, Schans 32, 1421 BB Uithoorn, tel. 0297-561380 Bijeenkomst: dinsdag 15 september 2009

Regio West Boven

Samengesteld uit de districten Noord Holland, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Zuid Holland. Voor 2009 bijeenkomsten op de vierde maandag in februari en september. Regio-ambassadeur: Jan van Eijk E-mail: janvaneijk@planet.nl Locatie: Hotel Akersloot A9/Alkmaar, Geesterweg 1a, 1921 NV Akersloot, tel. 0251-361888 Bijeenkomst: maandag 28 september 2009

Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij uw regioambassadeur. Vermeldt alstublieft uw lidmaatschapnummer en de naam waarmee u staat ingeschreven. Heeft u geen e-mail, dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het secretariaat: 030-2142727. Mededelingen uitsluitend bestemd voor ANBOS-leden. Uitgave van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Onderdeel van ‘De Schoonheidsspecialist’. Regioactiviteiten worden georganiseerd door het ANBOS-bestuur in samenwerking met de regioambassadeurs. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de regioambassadeur. Elk lid kan een introducé meenemen. Introducées betalen € 10,- toegang.

ANBOS nieuws

20.30 uur

breng je met een leuke actie je salon over het voetlicht? Corrie, coach en trainer, laat je ervaren wat de presentatie van jezelf daar aan kan bijdragen. Op een leuke, ontspannen, maar zeer leerzame manier nemen beiden ons mee op reis door communicatieland. Voldoende stof voor een interactieve, leuke en sprankelend afsluiting. Afsluiting met afscheidsdrankje en laatste mogelijkheid tot bezoek standhouders.

39


Voor de idealistische schoonheidsspecialiste Académie Scientifique de Beauté Paris – Chen Yu Paris

www.cvr-cosmetique.com

ALLES VOOR DE SCHOONHEIDSSPECIALIST... KIJK EENS OP

WWW.COSINTA.NL

Het meest complete softwarepakket voor uw schoonheidssalon ! Voor een demo bel naar: 035-8200 229 of e-mail naar: info@BeautyManager.nl Voor meer informatie, kijk op de website: www.BeautyManager.nl


Beauty Trade & Exhibition Association

65 Leden telt onze vereniging, dit zijn 60 gevestigde leveranciers die gespecialiseerd zijn in de Beauty Branche. De overige zijn geassocieerde leden, zoals de vakbladen en KOC. 02-03-2009 10:59:23

In uw vakblad De Schoonheidsspecialist stellen we u steeds enkele leden uitgebreider voor. BT&EA heeft als doelstelling om de kwaliteit binnen onze branche te verbeteren. De aangesloten leveranciers bieden u dan ook de garantie van een langdurige ervaring op uw vakgebied. Zij leveren voor het merendeel aan de Beauty Branche en doen dat al vele jaren. Om aangesloten te kunnen zijn moet een bedrijf in ieder geval langer dan vijf jaar bestaan. Kortom het zijn specialisten. Zij kunnen u dan ook adviseren bij uw aankopen, zij kennen de branche als geen ander. De speciale condities die onze leden u aan kunnen bieden zijn afgestemd op de schoonheidsspecialist en de specifieke behoeften van de beautybranche. BT&EA is bovendien een belangrijke sponsor voor verschillende wedstrijden die georganiseerd worden binnen onze branche.

De Nederlandse Make-up Kampioenschappen en de Blue Diamond Award mogen ieder jaar weer rekenen op een financiële bijdrage van de BT&EA. Als verenigde leveranciers dragen de BT&EA-leden bij aan het kwaliteitsniveau van onze branche. BT&EA en Vakmagazine Kosmetiek zijn de organisatoren van de prestigieuze Beauty Award. De nieuwe Beauty Award. De van vroeger bekende “schoonheidsspecialist van het jaar” in een volledig nieuw jasje. U kunt zich nu al meteen aanmelden op de site www.beauty-award.nl. Alle informatie die u wenst, is hier te verkrijgen. De uitreiking vindt volgend jaar plaats tijdens de beursdagen in maart 2010.

“De branche professioneler maken, dat is ons doel”


Alcina Dr. Kurt Wolff Balance Kosmetik wordt in Nederland bij de consument steeds bekender. In Duitsland is het al jarenlang een groot merk dat zich in de top 5 van cosmeticaleveranciers binnen de professionele beauty branche bevindt. Alcina maakt professionele producten die in Nederland alleen verkrijgbaar zijn bij zo’n 600 geselecteerde kapsalons en schoonheidsspecialistes. Alcina werd ruim 60 jaar geleden opgericht in Duitsland als dochteronderneming van het farmaceutische bedrijf Dr. August Wolff, dat in 2005 al het 100 jarig jubileum vierde. Dr. Kurt Wolff (o.a. mede uitvinder van insuline productie) ging een intensieve samenwerking aan met dermatologen en wetenschappelijk onderzoekers om zo een unieke lijn cosmeticaproducten te ontwikkelen. Onder zijn persoonlijke motto “iedere vrouw is mooi” zag ALCINA in 1947 het daglicht.

Het assortiment van Alcina is verrassend breed: van producten voor haar- en huidverzorging tot make-up en van wimperverf tot en met nagelverharder. Het merk richt zich voornamelijk op verzorgingsbewuste vrouwen vanaf 30 tot …………….. tja, hoe oud wordt uw klant. Waarom dit zo bewust gekozen werd; wist u dat vrouwen vanaf 40 jaar gemiddeld 1 x per jaar extra de kapper of schoonheidsspecialiste bezoeken dan vrouwen onder de 40? Wist u dat personen boven de 40 een stijgende koopkracht laten zien in de huidige statistieken? Wist u dat dit de grootste doelgroep van de toekomst is en die toekomst gisteren al begonnen is? Wat doet Alcina Dr. Kurt Wolff Balance Kosmetik voor je? ‘Je lekker voelen’ staat voorop. De producten van Alcina helpen je de balans tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid te vinden. Alcina verkoopt geen sprookjes: alle producten doen echt wat ze beloven. Elke claim werd aantoonbaar hard gemaakt. De producten zijn ingedeeld in series die afgestemd zijn op de verschillende behoeftes van de verschillende huidtypes. Deze series worden

aangeduid met een kleur en een letter. Dat maakt het vinden van de juiste producten voor een huidtype heel eenvoudig voor u, uw medewerkers en vooral uw klanten. Alle ALCINA producten worden alleen geleverd aan officiële kap- en schoonheidssalons die ingeschreven staan bij de KvK. ALCINA Cosmetic Nederland B.V. levert niet aan groothandels. Hier staan wij voor Alcina Dr. Kurt Wolff Balance Kosmetik produceert cosmeticaproducten op een mens- en milieuvriendelijke manier. Er wordt nauw samengewerkt met dermatologen, universiteit klinieken en gerenommeerde wetenschappers. Alle producten zijn intensief getest in huidklinieken en testsalons, allergie is dus een woord dat je met ALCINA producten snel zult vergeten terwijl de werking optimaal is. Om dit te bereiken worden o.a. huidvriendelijke conserveringsmiddelen en selectieve geurstoffen toegepast. Alle grondstoffen voldoen aan het criterium van absolute zuiverheid. Alcina voert per jaar meer dan 10.000 testen


uit om de kwaliteit van de producten te garanderen. Verder wordt er, waar mogelijk, zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt, en indien mogelijk worden materialen gerecycled. Uiteraard zijn alle producten dierproefvrij; voor testen worden vrijwillige proefpersonen gebruikt.

Wij beloven u meer omzet, betere en enthousiaste klanten en de volledige commerciĂŤle ondersteuning van onze zijde. Zo kunnen u en uw medewerkers samen eenvoudig klanten enthousiast krijgen om nog meer dienstverlening af te nemen en een bredere kijk op het mooie beautyvak te krijgen.

ALCINA is ervan overtuigd dat de renderende klant in uw salon niet de jongste klant is. Statistieken tonen aan dat de bevolking van west Europa snel begint te vergrijzen (alleen zie je dat niet meer door al die mooie gekleurde kapsels). Over enkele jaren zijn er meer veertigers en vijftigers dan jongere generaties. En het prettige voor u daaraan is; deze klant geeft meer geld uit aan zelfverzorging, luistert naar een goed advies van haar beauty specialist, is merkbewust en langer trouw aan bedrijven die haar goed bedienen. Als u zich dus minder op jong, wild en sexy publiek richt maar uw toekomst met een premium adviessalon richt op volwassen vrouwen ligt er een wereld aan uw voeten.

Alcina Balance Kosmetik T 0418-652425 | E email info@alcina.nl | I www.alcina.nl


Sinds 1994 is Florint b.v. importeur van Dr. Spiller Biocosmetic in de Benelux en met Florilaine importeur van modieuze bedrijfskleding van CR Design

Dr. Spiller Biocosmetic Dr. Spiller heeft bij de samenstelling van cosmeticaproducten de huid als uitgangspunt genomen. Huidvriendelijke oliën en natuurlijke grondstoffen zijn de basis van Dr. Spiller cosmetica. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe effectieve werkstoffen. Niet alleen gebruikt Dr. Spiller exclusieve werkstoffen in haar producten, ook de concentratie van de toegepaste ingrediënten is hoog. Hierdoor is de werking van de Dr Spiller cosmetica effectiever met meer uitstraling en een fris uiterlijk tot gevolg. Sinds een aantal jaren is Manuel Spiller jr. de nieuwe jonge dynamische directeur van het bedrijf. Onder zijn leiding ondergaat het bedrijf – met behoud van het goede – een metamorfose met nieuwe verpakkingen, nieuwe producten, nieuwe technieken, nieuwe ingrediënten en een voortdurende verbetering van bestaande producten. Dr. Spiller kent een breed productenpallet: “voor iedere huid een oplossing” van een basis tot zeer exclusief (bijv anti aging), van een standaard behandeling tot bijzondere ontspannende Wellnessbehandelingen. De producten van Dr. Spiller kenmerken zich door een hoge concentratie werkstoffen, die een effectieve en langdurige werking garanderen. Daarenboven kent de cosmetica van Dr. Spiller een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

De producten worden uitsluitend via schoonheidspecialisten, beautysalons en wellnesscentra verkocht. Florint heeft een uitvoerig programma trainingen en opleidingen toegespitst op de Dr. Spiller producten, inclusief een unieke cursus ingredientenleer die speciaal door Conne van Groningen ontwikkeld is. Zowel bestaande als nieuwe en grote maar ook kleine klanten krijgen bij Florint een warm en persoonlijk onthaal. CR-Design De kleding van CR Design is speciaal ontwikkeld voor de verzorgingsbranche, De kleding kenmerkt zich door kwaliteit, design en prettig draagbare stoffen. In de afgelopen jaren hebben zeer veel schoonheidspecialisten, beautycentra en sauna’s gekozen voor deze kleding. Jaarlijks wordt de collectie aangepast. In september zal Florilaine op de Beauty Salon dimensions de nieuwe CR-Design collectie tonen. Geïnteresseerden kunnen ook in de webwinkel www.kledingmetzorg.nl de collectie bekijken en direct bestellen.


Florint b.v. Driebergsestraatweg 37 | 3941 ZS Doorn | T 0343-414550 | F 0343-416950 | E info@florint.nl | I www.florint.nl


Peel The Difference DermaQuest™ presenteert de Power Alpha Peptide Resurfacer uit haar reeks boeiende en unieke “designer” peel behandelingen! Deze peeling levert een grote hoeveelheid huidregenererende peptiden af diep in de huid, terwijl tegelijkertijd de lagen van de huid worden vernieuwd met een 40% AHA mengsel van glycolzuur en melkzuur. Power Alpha Peptide Resurfacer is een veelzijdige behandeling die op verschillende manieren kan worden ingezet: 1) Als een op zichzelf staande behandeling die in een serie behandelingen wordt gegeven (wij adviseren zes behandelingen met een interval van 2 weken tussen iedere behandeling) 2) als extra toevoeging bij elke anti-aging facial en 3) als combinatiebehandeling vooraf aan microdermabrasie. De huid ziet er na een behandeling met de Power Alpha Peptide Resurfacer zacht, gehydrateerd, vol en stevig uit! NB: Voer bij iedere cliënt een volledige consultatie uit. Een test uitvoeren ± 72 uur vóór de behandeling wordt aangeraden! Wanneer de huid weinig gewend is, is de aanbeveling deze minstens 1 maand van te voren te preppen met de Balancing kit. Deze producten conditioneren de huid waardoor een optimaal resultaat kan worden behaald met de behandeling.

Stap 1 Verwijder eventuele make-up. Reinig de huid met de Glyco Creamy Cleanser. Verwijder de cleanser met warm water. Herhaal nogmaals.

Stap 2 Ontvet de huid met een, met Dermaprime doordrenkt, gaasje. Werk met lichte druk en besteedt extra aandacht aan de T-zone.

Stap 3

1

U merkt dan dat het product kleverig wordt. Wanneer u nog wat Resurfacer over heeft, kunt u dit gebruiken om langer te kunnen masseren.

Stap 4 De werking van de Power Alpha Peptide Resurfacer wordt direct gestopt door de Neutralizing Solution met een gaasje over het gehele behandelgebied te halen. Druk het gaas aan op de huid.

Stap 5 Kalmeer de huid vervolgens met koude kompressen totdat deze zelf koel aanvoelt.

4

5

2 Stap 6

3a

Breng met een gaasje een dunne laag (5g) van de Power Alpha Peptide Resurfacer aan. Begin op het voorhoofd en werk via de wangen en kin naar beneden. Laat de Resurfacer de huid gedurende 10 minuten exfoliëren (10 minuten tijdens een op zichzelf staande behandeling, 5 minuten tijdens een combinatiebehandeling). Verminder enig ongemak door een rustig draaiende ventilator richting het gelaat te zetten. Tip: Na het aanbrengen van de Power Alpha Peptide Resurfacer, kan het product ook in worden gemasseerd totdat het tijd is om deze te verwijderen, opdat de peeling nog beter in kan dringen.

Completeer de behandeling met het aanbrengen van Revive Eye Firm onder de ogen. Gevolgd door het Advanced B5 Serum, Collagen Activating Complex en Anti Oxidant Soothing Serum op het gelaat, de hals en het decolleté. Bescherm de huid tot slot met Zinclear SPF 30.

6a

6b

3b Stap 7 Essentieel om het beste resultaat te behalen en de huid op te vangen na deze intensieve behandeling is het juiste adviesgesprek met de klant over de producten voor het thuisgebruik. De productlijn van DermaQuest Skin Therapy™ bevat hiervoor doeltreffende producten voor ieder huidtype en indicatie.

7


Therapeutic care

Masters

Acne Management

Derma Facials Derma Peels

Age Management

Welcome to the new Science of Skincare Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met de huidverbeterende producten en innovatieve behandelingen van DermaQuest™ Skin Therapy. De toekomst van resultaatgericht behandelen ligt in handen van peptiden en hoogwaardige antioxidanten; werkstoffen die in staat zijn het functioneren van de huid in een korte tijd merkbaar te beïnvloeden. Echter: deze werkstoffen bereiken enkel resultaat, wanneer zij in hoge concentraties aanwezig zijn. Bij DermaQuest™ beseffen we dit maar al te goed. Daarom verwerken wij in onze producten minimaal de dosis die in klinische studies hun efficiëntie bewijzen. Specialisten die reeds behandelen met de producten van DermaQuest™ blijven geboeid door het resultaat en tevredenheid van hun klanten. Wilt u zich ook onderscheiden met uw kennis en daadwerkelijk resultaat? Concentreer u dan op DermaQuest™ Skin Therapy! Wij komen graag met u in contact: +31(0)35 52 30 090, info@dermappeal.nl, www.dermaquest.nl


48

Schoonheidsspecialist no.8

Littekentherapie met de naald

Prakt ijk

Ieder litteken heeft zijn eigen verhaal: de schotwond uit de oorlog, de val met het skateboard, of de beenbreuk tijdens die ongelukkige skivakantie. Het litteken ‘hoort’ bij de persoon. Toch willen mensen met littekens later liever niet meer aan het pijnlijke of soms traumatische verhaal herinnerd worden. Bovendien past het niet in het schoonheidsideaal om met een litteken te lopen.

Er zijn steeds meer technieken waarmee littekens minder zichtbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld met een laser, met tatoeëren of met rollers. Die laatste techniek wordt steeds vaker toegepast. Om de werking hiervan te begrijpen, is het belangrijk om eerst iets meer over het litteken zelf te leren.

Tot slot heb je het keloïd litteken. Keloïde littekens zijn een soort hypertrofische littekens. Deze ontstaan vaak aan de uiteinden van het litteken en worden in de loop van de tijd langer. Het litteken groeit over de grenzen van de verwonding heen. Bij een keloïd litteken is de kans op een geslaagde behandeling veel kleiner.

Ontstaan

Tatoeage

Bij een oppervlakkige schaafwond zullen geen littekens optreden, omdat in dit geval alleen de opperhuid beschadigd is. Littekens worden pas gevormd na diepere beschadiging van de huid. Wanneer de lederhuid zich gaat herstellen, zal het daarbij een litteken achterlaten. Het littekenweefsel bestaat uit collageen (bindweefsel). Er bestaan verschillende soorten littekens: gewone, atrofische, hypertrofische en keloïd littekens. Een ‘gewoon’ litteken is een pigmentloos strengetje of vlekje. Dit kun je oplopen na een klein wondje. Bij een atrofisch litteken is sprake van een zeer dunne laag littekenweefsel. De littekens kunnen verzonken zijn in de huid. Dit zijn vaak littekens die zijn ontstaan door bijvoorbeeld huidbeschadigingen na infecties en na röntgenbestraling. Littekens na acne zijn meestal ook diep in de huid gelokaliseerd. Hypertrofische littekens zijn dikke roze of witte strengen op de huid die ongeveer drie weken na de verwonding ontstaan en die tot een jaar erna voortdurend dikker kunnen worden. Deze littekens zien we het meest op de huid boven het borstbeen, de schouders, de nek en de oren.

Er zijn verschillende methodes om littekens minder zichtbaar te maken. Dokter Camirand uit Canada begon met het tatoeëren van littekens, hij vulde ze op met een huidskleur. Na enige tijd zag Camirand dat het litteken mooier was. Dit komt omdat de collageenvezels bij tatoeëren als het ware worden doorgesneden, waardoor er meer rekbaarheid in de huid komt. Het weefsel maakt dan nieuw collageen aan en de kleur komt terug door een betere doorbloeding. Uit deze ontdekking zijn verschillende technieken ontstaan. Bijvoorbeeld Multitripannic Collagen Actuation (MCA), dit is een techniek waarbij de huid met een tatoeagetechniek en een bepaalde naaldmodule wordt gestimuleerd zonder de huid daarbij blijvend te beschadigen. Een litteken is namelijk meestal hypertrofisch, dus kom je daarvoor niet diep genoeg.

Na een mislukte voorhoofdslift.

Roller Dokter Des Fernandes, een bekend Zuid-Afrikaans plastisch chirurg, verbeterde en breidde de ontdekking van dokter Camirand uit, waarna de rollende stempel ontstond. Deze manier is vergelijkbaar met die van Na de correctie is nog een witte rand bij de haargrens zichtbaar.


no.8 Schoonheidsspecialist

de gefractioneerde laser. Die schiet ook gaatjes in de huid en de reactie is hetzelfde. Het Microneedle Therapy System (MTS) maakt gebruik van een roller die tweehonderd fijne naaldjes heeft. De specialist rolt duizenden microscopische kleine gaatjes door de opperhuid heen, zonder deze daadwerkelijk te beschadigen. De huid wordt net voldoende verwond om de aanmaak van collageen te stimuleren en het genezingsproces te activeren. De naaldjes hebben een specifieke lengte die ervoor zorgt dat de huid genoeg wordt verwond zónder schade aan te richten. Het is wel de kunst om de juiste lengte van de naald te gebruiken. Daarvoor moet je inzicht in het soort litteken en de huid hebben. In de salon worden naalden gebruikt met een lengte die varieert tussen de 0,5 mm en 2 mm.

Werking Doordat de medische roller net door de basaalcellenlaag heen prikt en de kleine capillair raakt komen groeifactoren vanuit het bloed vrij, die leggen collageen-III aan en dit rijpt naar collageen-I, ook wel het vulcollageen genoemd. Op dat moment zit je in de fase van wondgenezing. Na beschadiging treedt dus reparatie op. Het rijpingsproces van III naar I heeft tijd nodig, daarom is het belangrijk voldoende tijd tussen de behandelingen te laten. Er zal in het begin iets van roodheid en zwelling zichtbaar zijn, voordat het herstel begint. Om de behandeling te ondersteunen kan de roller ook thuis gebruikt Na de MCA behandeling. (Foto’s: Els van Gogh)

Er zijn steeds meer methodes om littekens minder zichtbaar te maken.

worden. De klant gebruikt dan een naald van 0,5 mm, waardoor je niets kunt beschadigen. Je kunt hiermee actieve werkstoffen insluizen, zoals vitaminen en peptiden, dit zijn goede bouwstoffen. Hiermee werk je ook van binnenuit aan de verbetering van je huid. Het is verstandig om dat te doen én supplementen te slikken. Bij gebruik van een 0,5 mm naald komt er geen bloed vrij. In de salon wel, omdat je daar met een langere naald werkt. Het is daarom belangrijk dat er hygiënisch wordt gewerkt met steriele rollers. Door de roller treedt ook huidverjonging op. Daardoor is dit apparaatje niet alleen geschikt voor littekens, maar ook voor rimpels, striemen en grove poriën. Hoe langer het collageen rijpt, soms wel een jaar, hoe mooier het resultaat.

Na beschadiging van de huid treedt reparatie op

49


50

De stelling

Schoonheidsspecialist no.8

In ‘de stelling’ reageren schoonheidsspecialisten, leveranciers en andere betrokkenen bij de

branche op een maandelijks wisselende al dan niet actuele stelling. Zij worden door de redactie telefonisch benaderd.

Een van de trends voor dit jaar is groene cosmetica. We hebben het allemaal over bewuster leven. Maar in hoeverre zijn we eigenlijk bereid om ons ‘oude’ merk hiervoor op te geven? Of wordt alle huidverzorging op den duur groen en kun je maar beter meteen overstappen? De stelling voor de maand augustus luidt:

‘Ik werk het liefst met groene producten.’ Biocosmetiek in Vlissingen “Jazeker, het is iets van deze tijd”, reageert eigenaresse Moretta Vader. “Twaalf jaar geleden ben ik mijn salon gestart. Sindsdien werk ik met Weleda en nu ook met Dr.Hauschka. Ik wist vanaf het begin dat ik met groene producten wilde werken. Ik probeer heel bewust te leven, een betere wereld begint immers bij jezelf. Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust. De klant vraagt tegenwoordig zelf naar groene producten. Ik werk nu ook met Dr.Hauschka, zij werken volgens de kerngedachte: ‘de huid bezit eigen krachten om zichzelf te verzorgen en te herstellen. Cosmetica dient deze krachten te ondersteunen’.” Schoonheidssalon Enface, Oudenbosch “Ja, ik werk het liefst met groene producten”, zegt eigenaresse Sandra Visser-Koghee. “Ik ben al twintig jaar schoonheidsspecialist en werk eigenlijk al vanaf school met voorkeur voor natuurlijke producten. Ik heb sinds 1996 een eigen merk geproduceerd, genaamd Enface met zuivere basisoliën en etherische oliën. Deze producten zijn ook natuurlijk, al moest ik in de beginjaren nog concessies doen vanwege de eisen van de warenwet. Het was toen nog niet voor de volle honderd procent natuurlijk, doordat de natuurlijke emulgatoren en houdbaarheidsingrediënten in die tijd onbetaalbaar waren. Tegenwoordig kun je makkelijker aan natuurlijke ingrediënten komen, dus nu is mijn merk helemaal natuurlijk. Ik vind groene producten ook belangrijk, omdat je dan zo min mogelijk restafval hebt bij de fabricage én in je lichaam. De mens is puur natuur, dus behandel ik die het liefst met puur-natuur-producten, zo is de cirkel ecologisch rond.”

Schoonheidssalon de Hoofdzaak, Breda Eigenaresse Lea van Eil zou het wel willen, maar zegt dat het niet altijd haalbaar is. “Ik werk zo ‘groen’ mogelijk en probeer bijvoorbeeld met natuurlijke geur- en kleurstoffen te werken. Ik vind dat heel belangrijk, want allergische reacties ontstaan vaak door de chemische ingrediënten. Dat kun je voorkomen door met natuurlijke producten te werken. Dit staat het dichtst bij de mens. Naast de producten probeer ik ook zo natuurlijk mogelijk te werken, bijvoorbeeld met desinfecterende middelen. Toch lukt het niet altijd, omdat ik bijvoorbeeld bij een apparaat dat ik gebruik een lidocaïne crème moet gebruiken die de huid verdooft. Ik wil zo zuiver mogelijk werken, ook naar de klanten toe. En gelukkig zijn de mogelijkheden steeds uitgebreider.” Skin Basics Beauty Care, Oosterhout Eigenaresse Inge Vermijs: “Eigenlijk wil ik niet per se alleen met groene producten werken. Ik ga voor de effectiviteit, of het groen is of niet. Ik heb in het verleden wel met een aantal producten gewerkt die op natuurlijke basis zijn, maar ik merk dat de producten waar ik nu mee werk betere resultaten geven. Ik ben erg tevreden met deze producten, dus ik wil niet overstappen. Ik wil wel uitbreiden en ben me aan het oriënteren. Toevallig ben ik nu bezig met een huidverzorgingslijn die uit de zee afkomstig is. Als dat doorgaat, kan ik een breder publiek bedienen. Ik houd uiteraard wel de lijst met schadelijke stoffen in de gaten en kijk of die niet in producten zitten die ik gebruik.”


SCHOONHEID BEGINT MET . . . MALU WILZ

HAPARKO

COSMETICS

HAPARKO Cosmetics Het Tasveld 5 3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht tel: 0031 78 681 66 28 fax: 0031 78 682 13 12 e-mail: info@haparko.nl WWW.HAPARKO.NL

De snelste en meest effectieve manier van wimperpermanent. Geen lijm en rollers! De kracht van iCurl zit in de speciale clip, waarmee alle wimperharen eenvoudig en in één keer zorgvuldig gekamd en gekruld worden. Binnen 30 minuten verlaat uw cliënt tevreden uw praktijk en het resultaat blijft wekenlang zichtbaar. Kijk zelf hoe makkelijk het is op www.iCurl.nl of www.beauty-injection.nl Wilt u iCurl depositaire worden? Wij verzorgen een complete training bij uw installatie. Liever eerst proberen? Dat kan ook! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Beauty Injection | Sallandhaven 2 - 3433 PS Nieuwegein | Tel: 030 60 38 013 | Mail: office@beauty-injection.nl Websites: www.beauty-injection.nl | www.bareMinerals.nl | www.mdformulations.nl | www.casmara.nl | www.divaderme.nl | www.iCurl.nl


52

Prakt ijk

Schoonheidsspecialist no.8

Tienerbehandelingen een hype of een kans? Een tiener die een manicure en pedicure krijgt...fantasie of realiteit? In de MTV-series ‘The Hills’ en ‘My Sweet Sixteen’ komt het al regelmatig voor: de schoonheidssalon als toneel voor roddelende tieners. Ook voor de Nederlandse jeugd komt deze op het oog ‘luxe’ wereld steeds dichterbij.

In ons kleine land lopen op dit moment maar liefst ruim veertienhonderdduizend tieners rond. Gezien dit grote aantal en het feit dat de huid van een tiener heel anders is dan die van een volwassene, is het dan ook niet verwonderlijk dat er voor deze groep aparte behandelingen zijn. Daarnaast heeft de jeugd de toekomst, dus dit is het moment om ze aan jou en je producten te binden: vroeg geleerd is oud gedaan.

Reinigen Juist als tiener kun je extra onzeker zijn over je uiterlijk. Dit zijn de jaren waarin de tieners vaak gaan experimenteren met verzorgingsproducten en make-up. Maar ze weten meestal niet goed hoe ze hun huid vervolgens het best kunnen reinigen. Als schoonheidsspecialist kun je hierin een adviserende rol spelen. En welke tiener wil er nu dezelfde producten als zijn moeder gebruiken? Nimue heeft hierop ingespeeld en een speciale lijn voor tieners ontworpen, de Youth Line. Deze lijn bestaat uit zeven producten en is verpakt in hippe felgekleurde oranje tubes. “Wij merken dat de tieners vooral geïnteresseerd zijn in de producten en iets minder hard lopen voor de behandelingen”, zegt Ahmet Turkkani, trainer van Nimue. “Om de producten onder de aandacht te brengen, adviseren we de schoonheidsspecialisten ‘workshops (met een knipoog)’ te geven, waarin ze de vraag behandelen: ‘Hoe reinig ik mijn huid op de juiste manier?’. We zien dat veel tieners naar de workshop komen in het kader van hun verjaardagspartijtje. Ze doen dan bijvoorbeeld een maskertje bij elkaar op en maken zo op een speelse manier kennis met de producten.” Verschillende schoonheidsspecialisten belonen de tieners met een gratis behandeling nadat ze een bepaald aantal producten hebben gekocht. Zo leren ze toch de behandelingen kennen en soms blijven ze die dan ook boeken.” Toch denkt Ahmet dat de behandelingen voor tieners altijd iets minder goed zullen lopen, omdat tieners voor de financiën vaak afhankelijk zijn van ouders. “Er is echter één behandeling die wel goed loopt, dat is de acnebehandeling.”

Acne Bij een puber is, zoals iedereen weet, één van de grootste huidproblemen acne. Een acnebehandeling is daarom iets wat niet mag ontbreken op het

lijstje met tienerbehandelingen. Cijfers over acne lopen uiteen, maar over het algemeen wordt gesteld dat bijna alle jongeren acne krijgen en iets minder dan de helft van de tieners daar in ernstige mate last van krijgt. De Soap Treatment Store in Amsterdam heeft sinds april ook speciale tienerbehandelingen op de kaart staan. De Get acne clear teen facial ontbreekt natuurlijk niet. Door deze acnebehandelingen lopen ook andere behandelingen beter. Als tieners eenmaal komen, blijken ze ook open te staan voor reinigingen hand- of voetbehandelingen. “De tieners van tegenwoordig worden door films en reclames vroeg wijs gemaakt op het gebied van cosmetica”, zegt medewerker Eva van Groeningen. “Wij zagen in de zaak ook steeds meer tieners, maar eigenlijk waren onze behandelingen niet echt op hen afgestemd. Daarom hebben we voor aparte tienerbehandelingen gekozen. Naast de acnebehandeling hebben we de ‘gewone’ reinigingsbehandeling: Petit Soap teen facial en de Little diva manicure en pedicure. Vooral die laatste loopt erg goed, maar dat komt waarschijnlijk ook door het jaargetijde.”

Zelf doen Mocht je als schoonheidsspecialist ook tienerbehandelingen op je menu willen zetten, houd er dan rekening mee dat dit echt een andere doelgroep is dan de volwassenen. Je kunt hen het best bereiken via de ouders en via leuke acties. Breng je producten onder de aandacht via bijvoorbeeld leuke workshops. En met behulp van je producten kun je ook je behandelingen promoten. Met kleine teennagels ben je korter bezig dan met eksterogen, dus kun je er qua prijs rekening mee houden dat de tieners minder te besteden hebben.


no.8 Schoonheidsspecialist

Mooi Zo! Marieke Veldema schreef het boek Mooi zo! met alles over body en beauty speciaal voor tienermeisjes. Hierin behandelt ze vragen zoals: welk huidtype heb je, wat is dé truc om je ogen groter te doen lijken en hoe kun je je krullen beschermen tegen de zon? Een beautygids met praktische en leuke tips, advies, ideeën over stijl, make-up, body en mind. Leuk voor het tienermeisje, maar ook voor de schoonheidsspecialist die tieners behandelt. Zo komt die wonderlijke tienerwereld weer wat dichterbij en kun je er zelfs wat in wegdromen. Bovendien kun je er tips en ideeën uithalen voor je tienerbehandelingen en -producten. Prijs € 16,50, ISBN 978 90 5908 301 1.

53


inspiratie voor een gezond leven

bewustwording beweging voeding

Dinsdag 8 september 2009 Stadsschouwburg Utrecht 10.00 - 15.00 uur

39,95

p.p. inclusief koffie, thee, sap & lunch

De workshop Vitali-Tijd over bewustwording, beweging en voeding wordt gegeven door Albert Sonnevelt. Hij is docent, auteur, levenscoach en expert op het gebied van een gezonde levensstijl. Sonnevelt neemt de deelnemers op boeiende wijze mee in de ervaring, waarbij kennisoverdracht en beleving elkaar afwisselen. Kom en neem de tijd voor een dag Vitali-TIJD en laat je inspireren om op een leuke en verantwoorde manier vitaal te blijven! Informatie / inschrijven: www.workshop-vitalitijd.nl of bel 0418-51 57 82

Powered by

S O N N E V E LT OPLEIDINGEN

S O N N E V E LT OPLEIDINGEN

Ontwikkel uw persoonlijke groei Verbreed uw vakgebied Start uw eigen praktijk Massagetherapie Voetreflexzonetherapeut Therapeut Integrale Lichaamsmassage Shiatsu Therapeut Toegepaste Psychologie Psychologie in de praktijk Levenscoach Stresscounselor Intuïtieve Ontwikkeling / Energetisch Therapeut Gezondheidscoaching Ismakogiedocent Vitaliteitscoach Gewichtsconsulent Natuurvoedingsadviseur

Gratis Inspiratiedagen Zo. 6 September 2009 11.30 – 17.00 uur Hotel de Witte Bergen te Laren (NH) Za. 12 September 2009 11.30 – 17.00 uur Hotel Regardz te Zaltbommel Laat u adviseren door onze studiecoach en neem deel aan de introductie-workshops van de verschillende opleidingen. Informatie / inschrijven: www.sonneveltopleidingen.nl of bel 0418-51 57 82

Medische Basiskennis

...opleidingen die je raken

www.workshop-vitalitijd.nl

Workshop Vitali-TIJD


Beaut y Box no.8 Schoonheidsspecialist

Gevaarlijke huidbleekmiddelen

Haar taboe

De Voedsel en Waren Authoriteit (VWA) heeft 142 huidbleekmiddelen onderzocht. In 24 ervan vond zij verboden stoffen (hydrochinon, corticosteroĂŻden en kwikverbindingen). Deze kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zoals verminking van de huid of beschadiging van de nieren. Het op de markt brengen van huidblekende cosmetica met deze stoffen is in Europa verboden. De verboden producten komen echter via illegale handel Europa binnen.

Zonnen met lichaamsbeharing lijkt het nieuwste taboe te zijn. Uit onderzoek van Etos blijkt dat zowel mannen als vrouwen zich ergeren aan lichaamsbeharing. Maar liefst 87% van de ondervraagden houdt niet van lichaamsbeharing op ongewenste plekken. Niet alleen bij anderen, maar ook niet bij zichzelf. Haar onder de oksels, bij de bikinilijn, buik, oren en benen is bij vrouwen taboe. Mannen houden hun zwembroeklijn en oksels bij als ze gaan zonnen.

( B r o n : N U . nl )

Goed Verzorgd, Beter Gevoel Televisiezender RTL4 heeft tijdens zijn programma 4me een reportage uitgezonden over een workshop van Goed Verzorgd, Beter Gevoel. Presentatrice Cynthia Abma bezocht hiervoor het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Zij zag hoe de deelnemers praktische tips en adviezen kregen en zelf aan de slag gingen met huidverzorging en make-up. Het aantal ziekenhuizen waar workshops Goed Verzorgd, Beter Gevoel worden gegeven, groeit. Op dit moment kunnen patiĂŤnten van 41 ziekenhuizen deelnemen aan een workshop. Meer informatie: www.goedverzorgdbetergevoel.nl.

( B r o n : N U . nl )

Opleidingen

Verwenners bedankt!

Warme Handen, Lekkere Kost verzorgt diverse opleidingen. In september gaan de volgende opleidingen van start: tweejarige opleiding tot massagetherapeut (in Gorinchem, Barneveld en Eindhoven), opleiding tot gewichtsconsulent (in vier plaatsen in Nederland), specialisaties gewichtsconsulenten, HBO medische kennis, opleiding tot NGS sportmasseur en wellnessmassage en een nascholingstraject voor BATC-therapeuten. Meer informatie: www.warmehanden.net en www.lekkerekost.net.

Meer dan 810 verwenners hebben op 29 mei duizenden vrouwen die door kanker zijn getroffen een heerlijk verwenmoment bezorgd. Deze verwendag, die voor de vierde maal werd georganiseerd, is een initiatief van Viva la Donna. De stichting bedankt iedereen die zich heeft ingezet.

Nieuwe trainingen Dermalogica heeft twee nieuwe trainingen gelanceerd: Speed Mapping en Touch Therapy Series. Speed Mapping is een korte huidanalyse die je kunt uitvoeren als de klant niet komt voor een totale behandeling, maar bijvoorbeeld binnenkomt voor een advies. Met Speed Mapping breng je binnen vijf minuten eventuele huidproblemen aan het licht en kun je hierover adviseren. Bij Touch Therapy Series kun je kiezen uit een aantal verschillende behandelingen die de stresslevels verlagen en ontspannend werken. Meer informatie: telefoon (076) 546 20 00, info@dermalogica.nl of www.dermalogica.nl.

Sperma tegen rimpels Het Noorse cosmeticabedrijf Bioforskin heeft het nieuwe product Skinscience ontwikkeld waar spermine in verwerkt is, een anti-oxidant die vooral in spermacellen voorkomt. Bioforskin benadrukt echter dat spermines in alle lichaamscellen zitten en dus niet uitsluitend afkomstig zijn van de mannelijke voortplantingscellen. Bovendien heeft het bedrijf de spermines nagebootst in het laboratorium. Het nieuwe product zou verjongende en versterkende effecten op de huid hebben. ( B r o n : B ea u t y j o u rnaal )

55


1984

25 jaar

2009

H&S Total Beauty Care Int. Zaandam Dit feest vieren wij met u tijdens onze feestelijke

MINI-BEURS die wij houden op

4-5-6 en 7 september (alle vier de dagen van 10.00 tot 17.00 uur) staat het getal 25 centraal!

25 artikelen met 25% korting!! • Interessante aanbiedingen, óók voor salon-meubilair! • Voor iedere kopende klant ligt de bekende luxe agenda weer klaar GRATIS!! • Tevens voor iedere kopende klant een aardige attentie! Mis deze speciale MINI-BEURS dus niet!

Voor meer info: H&S Total Beauty Care Int. Kleine Tocht 28, 1507 CB Zaandam Tel. 075-6350252, Fax 075-6176907, www.hstotalbc.nl


Product nieuws no.7 Schoonheidsspecialist

Stamcellen

Babor Cosmetics

Babor lanceert Skinovage Nanocell, een lijn huidverzorgende producten met stamcellen van de Zwitserse appelsoort Uttwiler Spätlauber als hoogwerkzaam beautyingrediënt. Door gebruik van deze producten wordt de levensduur van de menselijke stamcellen significant verlengd en blijft de jeugdigheid van de huid behouden. De lijn omvat een Age Protecting Cream, Age Protecting Serum en Age Protecting Eye Cream. Babor Cosmetics, Landgraaf

Bruidstaart

Pilou Cosmetics

Met de nieuwe Professionele Make-up Toonbankdisplay van Amati heb je op een overzichtelijke manier het complete make-up-assortiment van dit merk in je salon. De display lijkt qua vorm een beetje op een bruidstaart. Hij bevat 11x lipstick, 16x lipgloss, 3x eyeshadow Quattro combinatie, 5x eyeshadow Duo combinatie, 1x rouge, 3x mascara, 6x nagellak, 2x Bronze Powder, 7x Perfect Stay Foundation, 1x Foundation Compact en 1x Supreme Foundation. Pilou Cosmetics, Oosteind

Zoetwatermodder

Saprowell

Nieuw in Nederland is Sapropel, een productlijn op basis van organische zoetwatermodder. Dit modder, ‘sapropel’ genaamd, heeft tal van cosmetische voordelen en therapeutische eigenschappen. De lijn omvat een peelingcrème, diverse maskers voor verschillende huidtypen, een voedend masker en een lifting masker. Volgens Saprowell is Sapropel een goed betaalbare biologische lijn die een schoonheidsspecialist prima naast haar duurdere producten kan gebruiken. Saprowell, Zierikzee

‘Mon Amie’ MegaSun Het eerste Collarium is in Nederland geïntroduceerd. Een Collarium is een combinatie tussen een zonne-apparaat en een lichtbehandeling voor huidversteviging (aanmaak van collageen). Het apparaat heeft de naam ‘Mon Amie’ gekregen. De combinatie van bruiningslampen en collageenlampen sluit naadloos aan bij de beleving van ‘je goed voelen’. De klant kan kiezen voor een combinatiesessie of voor alleen een collageen- of zonnebehandeling. Megasun, Goirle

Leuke setjes

Neoderma/Hettinga

Neoderma heeft twee cadeausets én een vakantiesetje voor de consument samengesteld. De cadeausets bevatten respectievelijk Cleansing Milk plus Tonic Lotion voor de droge/normale huid en Liquid Soap plus Herbal Lotion voor de acne/vette huid. De producten zijn 400 ml-verpakkingen. Het vakantiesetje bevat zes producten in een transparant tasje, te weten: Blue Blood Gel, Hydratation Plus, Abricot & Almond Scrub, Hydratation Moisturizing Mask, Cleansing Milk en Tonic Lotion. Het zijn verpakkingen van 15 ml; voldoende voor drie weken. Neoderma/Hettinga, Den Haag

57


Ecuri Ecuri Q-med Q-med laser laser verwijdert verwijdert

Permanent Permanent make-up make-up Tattoo Tattoo Pigmentvlekken Pigmentvlekken Couperose Couperose Littekens Littekens

Ecuri Ecuri Q-med Q-med laser laser is een is een gemodificeerde gemodificeerde Yag-laser Yag-laser waarmee waarmee werkelijk werkelijk ongelofelijke ongelofelijke resultaten resultaten kunnen kunnen worden worden geboekt. geboekt. HetHet gaat gaat hier hier omom eeneen echt echt laser laser licht licht datdat doormiddel doormiddel vanvan ingenieuze ingenieuze fractioneel fractioneel techniek techniek dede huid huid behandelt. behandelt. Pigmentvlekken Pigmentvlekken gaan gaan nagenoeg nagenoeg in in éénéén keer keer weg wegTattoo’s Tattoo’s , permanent , permanent make-up make-up enen zelfs zelfs eyeeye liners liners worden worden verwijderd verwijderd Couperose Couperose enen litteken litteken weefsel weefsel neemt neemt geleidelijk geleidelijk haar haar natuurlijke natuurlijke kleur kleur enen vorm vorm weer weer aan. aan. Bent Bent u geïnteresseerd u geïnteresseerd maak maak dan dan eeneen afspraak afspraak voor voor eeneen demonstratie demonstratie of of alsals u zelf u zelf eeneen behandeling behandeling wilt wilt ondergaan. ondergaan. Wij Wij hebben hebben al al eeneen tiental tiental specialisten specialisten met met veel veel ervaring. ervaring. Voor Voor meer meer informatie informatie enen sprekende sprekende foto’s foto’s kijk kijk opop www.ecuri.com www.ecuri.com

                                                                                                                                                                                           


Product nieuws no.8 Schoonheidsspecialist

More moisture

Artèche Health & Beauty

De Moisture Boosting Care-lijn van Oligodermie is uitgebreid met twee nieuwe producten. Hydra Protective Fluid met argan-olie, sheabutter en mango is een beschermende dag- en nachtverzorging die door de gedehydrateerde huid wordt geabsorbeerd. Hydra Repair Mask is bedoeld voor de huid die als gevolg van dehydratatie gevoelig is geworden. Door een peptide-extract van melk en gist helpt het om de beschadigde huid weer in evenwicht te brengen. Het product bevat olijfolie. Artèche Health & Beauty, Soestduinen

Water op hoog niveau

Edelstenenwater.nl

Drinkwater op een hoger niveau plaatsen? Dat kan met VitaJuwel, een met edelstenen gevulde glazen staaf. Er zijn dertien verschillende melanges, waaronder melanges voor huidverzorging met rozenkwarts, amethist of aventurijn voor lichaams- en schoonheidsverzorging van binnen. VitaJuwel edelstenenwater heeft in Duitsland verschillende prijzen gewonnen en is in diverse landen in luxe hotels, kuuroorden en beautyfarms te vinden. Sinds kort is het ook in Nederland verkrijgbaar. Edelstenenwater.nl, Hoensbroek

Stralende ogen

La Tinta Cosmetique

De nieuwe oogschaduw Eye Sensation van Être Belle wordt gebakken door middel van een speciaal procédé en moet de ogen nog beter laten stralen dan de traditionele oogschaduw. Het is verkrijgbaar in de kleurcombinaties smaragdgroen/parelmoer, goud/bruin, pruim/rose, hazelnoot/ parelmoer, bruin/abrikoos en zwart - twist. Eveneens nieuw van Être Belle is de productserie Spa Elements, die onder meer een Body Peel, Shower- & Bath Gel, Bath Salts en Body Oil omvat. La Tinta Cosmetique, Drachten

Rollertje van jade

Thai Wellness

Na de introductie van het rozenkwarts-rollertje, komt Thai Wellness met een dubbele massageroller van, naar eigen zeggen echte, jade. Jade staat bekend om zijn spirituele en geneeskrachtige eigenschappen. Het heeft onder meer een herstellende werking op de huidcellen en activeert de lymfedrainage in gezicht, hals en rond de ogen. Het rollertje kan zowel op het gezicht als op de rest van het lichaam worden gebruikt om verouderingsverschijnselen of locale problemen te bestrijden. Thai Wellness, Nieuw-Vennep

Zonbescherming

Cosinta Service

Skin Yoga Face van Artdeco is uitgebreid met twee producten die de huid intensief beschermen tegen de negatieve effecten van de zon met UVA- en UVB-filters. Tinted Moisturizer SPF 15, een hydraterende, getinte dagcrème voor alle huidtypen, is verkrijgbaar in drie tinten. Het bevat tarwekiemen, sorbitol, squalaan en hyaluronzuur om onder meer het vochtniveau in stand te houden. Sun Protection Fluid SPF 20 heeft een nieuwe breedbandfilter, die licht reflecteert, absorbeert en UV-stralen verstrooit. Cosinta Service, Bleiswijk

59


Behandel uw klant met expertise Behandel uw klant met expertise Zoekt u een merk waarbij u echt kunt vertrouwen de waarbij beste resultaten in Zoekt u een op merk u echt kunt huidverbetering en beste anti-aging, dan in vertrouwen op de resultaten springt Rejuvi direct tussen hetdan grote huidverbetering en anti-aging, aanbod uit. Dedirect gerenommeerde springt Rejuvi tussen het grote wetenschapper dr. Wade Cheng en aanbod uit. De gerenommeerde toxicoloog professor Arthur Fursten wetenschapper dr. Wade Cheng ontwikkelden de producten toxicoloog professor Arthur vanuit Furst een combinatie dermatologie ontwikkelden devan producten vanuiten biochemie, vitaminecomplexen en en een combinatie van dermatologie traditionele Oosterse kruidenleer. biochemie, vitaminecomplexen en Belangrijke zijn retinoïden, traditioneleingrediënten Oosterse kruidenleer. waarvan bewezen is dat zijn ze vitale Belangrijke ingrediënten retinoïden, huidfuncties verbeteren. maakt waarvan bewezen is dat Dat ze vitale Rejuvi een cosmeceutical die maakt garant huidfuncties verbeteren. Dat staat huidverbetering. Rejuvivoor een zichtbare cosmeceutical die garant Rejuvi oogst al 20 jaar in meer dan staat voor zichtbare huidverbetering.

Dit Dit resulteert resulteert in in 33 unieke unieke pijlers: pijlers:

verder verder te te professionaliseren professionaliseren en en zakelijk zakelijk te te

1. Acne -- hormonaal en 1. hormonaal en bacterieel bacterieel DitAcne resulteert in 3 unieke pijlers: 2. Huidproblemen 2. Huidproblemen 1. Acne - hormonaal en bacterieel

groeien. Zo bereikt met Rejuvi groeien. bereikt uu samen samenen met Rejuvite verder teZo professionaliseren zakelijk het hoogste niveau en de beste resultaten. het hoogste niveau en de beste groeien. Zo bereikt u samen metresultaten. Rejuvi

zoals pigment, pigment, huidverkleuringen, huidverkleuringen, 2. zoals Huidproblemen rosacea, striae en rosacea, striae huidverkleuringen, en littekens littekens zoals pigment,

het hoogste niveau en de beste resultaten.

3. Huidverjonging / anti-aging Deze Deze handige handige indeling indeling maakt maakt het het uu

De bijzondere werking van retinoïden werking De bijzondere ‘Retinoïden’ is ‘Retinoïden’ is de de technische technische benaming benaming van retinoïden

mogelijk alle de te kiezen, of mogelijk alle drie drie de pijlers pijlers te het kiezen, Deze handige indeling maakt u of één of ervan en daarmee uw één of twee twee daarmee uw huidige huidige mogelijk alle ervan drie deenpijlers te kiezen, of

voor bepaalde afgeleiden van vitamine voor bepaalde afgeleiden vanbenaming vitamine A. A. ‘Retinoïden’ is de technische Ze zijn geel van kleur en lipofi el, d.w.z. dat Ze geel vanafgeleiden kleur en lipofi el, d.w.z. dat voorzijn bepaalde van vitamine A.

totaal, specialistisch aanbod waarmee u uw totaal, waarmee uw zorgt uspecialistisch zonder hogeaanbod investering voor ueen klanten alles kunt bieden. klanten alles kunt bieden. totaal, specialistisch aanbod waarmee u uw

de spankracht van en verhogen de spankrachtverbeteren van de de huid huid verhogen opgenomen ze en daadwerkelijk de collageen-aanmaak. Het resultaat: een de Heten resultaat: een de collageen-aanmaak. spankracht van de huid verhogen

3. // anti-aging 3. Huidverjonging Huidverjonging anti-aging rosacea, striae en littekens

behandelingen perfect aan Zo behandelingen perfect aan te te vullen. vullen. Zo één of twee ervan en daarmee uw huidige zorgt u zonder hoge investering voor een zorgt u zonder perfect hoge investering voorZo een behandelingen aan te vullen.

klanten alles kunt bieden.

Professioneel en uitgebreid Professioneel opleidingsprogramma en uitgebreid Rejuvi creëert Rejuvi creëert dus dus kansen kansen voor voor uw uw salon, salon, opleidingsprogramma

de huid ze kan Eenmaal de ze goed goed kan opnemen. opnemen. Ze huid zijn geel van kleur en lipofiel,Eenmaal d.w.z. dat opgenomen verbeteren ze daadwerkelijk opgenomen verbeteren ze daadwerkelijk de huid ze goed kan opnemen. Eenmaal

schitterend stralende huid. schitterend stralende frisse frisse de collageen-aanmaak. Hethuid. resultaat: een schitterend stralende frisse huid.

maar ook voor uzelf. Het namelijk maar voordus uzelf. Het biedt biedt Rejuviook creëert kansen voor namelijk uw salon, een compleet eigen opleidingsprogramma: een compleet eigen opleidingsprogramma: maar ook voor uzelf. Het biedt namelijk

30 landen groot Rejuvi oogst al 20succes. jaar in meer dan

het Rejuvi Educational Programm het Educational Programm (REP). (REP). een Rejuvi compleet eigen opleidingsprogramma: Dit helpt u en uw medewerkers nóg Dit en uw medewerkers het helpt RejuviuEducational Programmnóg (REP).

30 landen groot succes.

Dit helpt u en uw medewerkers nóg

De De importeur importeur van van Rejuvi Rejuvi is is specialiste specialiste Irma Irma Hulscher, Hulscher, tevens tevens de de oprichter oprichter van van Hulscher Hulscher Cosmetics. Cosmetics. De importeur van Rejuvi is specialiste Irma Hulscher, tevens de oprichter van Hulscher Cosmetics.

3 pijlers: voor elk huidprobleem de 3 pijlers: voor elk beste oplossingde huidprobleem Rejuvi zich Rejuvi onderscheidt zich door door de de besteonderscheidt oplossing

Meer Meer weten? weten? Bel of voor Bel of e-mail e-mail voor meer meer informatie informatie Meer weten? of schrijf u in voor een informatieavond. of u in voor voor meer een informatieavond. Belschrijf of e-mail informatie

producten en te producten en behandelingen behandelingen Rejuvi onderscheidt zich doortede rangschikken volgens de rangschikken de situatie situatie producten envolgens behandelingen te

T: T: 036 036 -- 53 53 61 61 164 164

of schrijf u in voor een informatieavond.

of het van huid. of het probleem probleem van de de rangschikken volgens de huid. situatie

Voor Voor behandeling behandeling met met Rejuvi Rejuvi

Na Na behandeling behandeling met met Rejuvi Rejuvi

of het probleem van de huid.

Voor behandeling met Rejuvi

Na behandeling met Rejuvi

E: E: info@rejuvi.nl info@rejuvi.nl T: 036 - 53 61 164 Of Of kijk kijk op op www.rejuvi.nl www.rejuvi.nl E: info@rejuvi.nl Of kijk op www.rejuvi.nl

Bezoek ons tijdens de Beauty Trade Special van 28 t/m maart. 2F092 Bezoek ons30 tijdens deStandnummer: Beauty Trade Special van 28 t/m 30 maart. Standnummer: 2F092

De huid verdient deskundigheid. Rejuvi De huid verdient deskundigheid. Rejuvi


Product nieuws no.8 Schoonheidsspecialist

Mini Roll-on Heater

La Tinta Cosmetique

De Mini Roll-on Heater is een aanvulling op de professionele ontharingsproducten van Beauty Image. De heater is eenvoudig en snel in gebruik en moet zorgen voor een comfortabele, snelle, hygiënische en economische ontharing voor wenkbrauwen, gezicht, nek en gevoelige gebieden. Het kan direct op het lichtnet worden aangesloten, maar is tevens een uitbreiding op de professionele Duo- en Trio-harsapparatuur van Beauty Image. La Tinta Cosmetique, Drachten

Fototherapie

DPL Therapy

Nieuw op de Nederlandse markt is het DPL Therapie Systeem. ‘Deep Penetrating Light’ werkt volgens het principe van fototherapie. In het systeem is een bijzondere combinatie gemaakt van rode en infrarode LED’s. Een verrassende conclusie van NASA-onderzoek naar wondheling in de ruimte was, dat blootstelling aan rode en infrarode LED’s zowel het genezingsproces versnelt als het groeiproces in planten stimuleert. Het apparaat wordt volgende maand op de beurs in Utrecht geïntroduceerd en is geschikt voor zowel salonals thuisgebruik. DPL Therapy Europe, Rosmalen

Matte finish

OPI Products

OPI onthult een nieuwe look voor gekleurde nagels: een gedurfde matte finish. OPI Matte bevat zes van OPI’s meest gevraagde tinten: Alpine Snow, Russian Navy, La Paz-itively Hot, You Don’t Know Jacques, Lincoln Park After Dark en Gargantuan Green Grap. “OPI Matte is een nieuw begrip voor nagels voor wat betreft verfijning en stijl”, volgens Suzi Weiss-Fischmann, OPI Executive VP & Artistic Director. OPI Products Nederland, Helmond

Vital Feeling uitgebreid

Elha Cosmetics

In 2008 lanceerde Gatineau de stimulerende huidverzorgingslijn Vital Feeling. Om deze lijn te optimaliseren, heeft het merk er drie nieuwe producten aan toegevoegd. Bust Concentrate en Refreshing Leg Gel zijn voor de ‘meest verleidelijke’ delen van het vrouwelijk lichaam: de buste en de benen. En om opnieuw het plezier van een massage te ontdekken, introduceert Gatineau Regenerating Beauty Oil for Body. Elha Cosmetics, Burgerveen

2-fasenbehandeling

Artèche Health & Beauty

Het Morpho Fill Serum én Morpho Slim Mask van Ericson Laboratoire zorgen gezamenlijk voor een huidopvullend effect. Samen beïnvloeden ze de plaatselijke vetten van het gelaat en verbeteren ze de gelaatscontouren. Van belang is de bijzondere werking van een actief bestanddeel dat de aanmaak van vetcellen vermindert om de synthese van nieuw collageen te bevorderen. Energy Lift is een behandeling, die zowel opvullend als afslankend werkt. De behandeling is ontwikkeld voor gelaat en hals en stimuleert de fibroblasten. Artèche Health & Beauty, Soestduinen

61


2 DAGEN VOOR DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE Uw eigen huid topfit houden is een teken van zelfrespect. Voor u als schoonheidsspecialiste is het zelfs nog meer. U hoort bij die mensen waar anderen tegenop kijken. Daarom is uw huid uw uithangbord en uw kapitaal. Hoe vaak neemt u zelf de tijd om uw eigen huid te laten verzorgen en wat te verwennen. Hoe vaak gunt u uzelf wat u anderen steeds aanbeveelt.

STRESS AFBOUWEN EN ENERGIE OPLADEN Vanuit uw beroep bent u steeds opzoek naar bijzondere behandelingen. U geeft de voorkeur aan kwaliteit, duurzaamheid en onovertroffen prestaties.

U KUNT NU HET NUTTIGE MET HET AANGENAME VERENIGEN.

Gun uw eigen huid een kleine kuur. Geniet daarbij van compleet nieuwe behandelingsmethoden. Laat uw huid stralen door fantastische werkstoffen. Door de gezonde biodynamische werking voelt u zich meteen een stuk beter. Maar dat is nog lang niet alles. Tussen de behandelingen door krijgt u heel veel nieuwe impulsen voor uw eigen salon. Natuurlijk de producten, Betagenen en MXM maar tevens tijdens deze 2 dagen voor de schoonheidsspecialiste heel veel ideeën voor uw eigen bedrijf.

MAAK KENNIS MET UW EIGEN TOEKOMST Iedereen ziet het. Iedereen is enthousiast. Uw lichaam is weer opgeladen en uw geest is weer dynamisch. Uw huid heeft de stress van de afgelopen 10 jaar afgebouwd. Wat is het geheim van deze verjonging? 1e dag

‘s morgens ‘s middags ‘s avonds

Kennismaking bedrijf samen met onze bedrijfsfilosofie. Bio Face Lifting + Anti Tox ontgifting: nieuw op het gebied van ontgiften Diner + Moorbad: Zuiverend en relaxend.

2e dag

‘s morgens ‘s middags

Marketing en bedrijfsvoering voor schoonheidsspecialistes Meso of Myo speciaalbehandeling

12 en 13 oktober 2009 2 en 3 november 2009 vol geboekt 9 en 10 november 2009 Neem deze uitdaging aan. In 2 dagen wordt u in een kleine groep veel mooier, veel wijzer en u rust heerlijk uit. Dat heeft u toch wel verdiend. Dit is alleen voor zelfstandige schoonheidsspecialistes ingeschreven bij de KvK. Telefonisch aanmelden. Kosten: € 199,- ex BTW - inclusief 1 overnachting + ontbijt in een 4* hotel 2 x luxe lunch 1 x 3 gangen Diner a la carte 4 Behandelingen

®

Deynique Nederland B.V. Het Goorke 31 4906 CZ • Oosterhout Tel: 0162 - 574757


Boekwinkel Vakboeken

cosmetische behandelmethoden

holistische behandelwijzen

 lektrokosmetiek, theorie & praktijk (Hoek) E  32,50 ANBOS-leden:  22,50* Leerboek voor de donkere huid (Rozenblad)  23,60 Alles over wenkbrauwen (Hulscher)  14,95 Verjong je huid in 21 dagen (Horn)  14,95 Beauty Junkies, de krankzinnige wereld van de cosmetische industrie (Kuczynski)  17,95

cosmetische massagemethoden  indweefselmassage (Piët/Sachs/SachsB Piët)  64,25

 ot Stones, massage met warme stenen H (Fleck, Jochum)  17,90 Wat je lichaam je zegt (Ohashi)  24,90 Het handboek van de LaStone-therapie (Nelson-Scrivner)  19,50 Shiatsu kosmetiek methodiek (Riksen)  31,38 De genezende kracht van helende stenen en etherische oliën (Kühni, Von Holst)  26,95

bedrijfskunde Handboek voor de zzp’er (Dasselaar)  29,90 De ondernemende ondernemer, leer jezelf te ontwikkelen tot een entrepreneur (Driessen)  17,95 Van 10 tot 2 BV, de verleiding van parttime ondernemen voor vrouwen (Van Dort)  19,95 Verkopen met méér succes (Blom)  14,10

dermatologie  eelhuids (nieuwe druk, Coopman)  29,90 H Huid en lichaam (Fokke)  63,50 Dermatologie en Venereologie (van Vloten, Degreef, Stolz, e.a.)  119,95 Geef je huid een kans (Hakze)  19,95 Praktische dermatologie (Niedner Adler)  72,50

naslagwerken

no.8 Schoonheidsspecialist

permanent make-up  andboek voor permanente make-up H (Wiechmann)  59

visagie/styling NIEUW Mooier! Beauty volgens Leco van Zadelhoff  19,95

NIEUW Kleding genoeg -vrouwen (van ‘t Wout)  24,95 Visagie, the art of make-up (IMKO Opleidingen)  60,95 Visagie (Micky Jooren haar- en make-up cursussen)  25,87

vrouw Het Lijfboek, encyclopedie van het vrouwen-lichaam (Godson)  29,95

Diversen

Verzamelband Schoonheidsspecialist  9

voeding/gewichtsbeheersing

L exicon van cosmetische ingrediënten (Schutte)  29,90 Atlas van het menselijk lichaam (Schadé)  40,25

Het dikke afvalboek (Wolffers)  19,90

Ja, ik ontvang graag

ex. van

Mooier!

Beauty volgens Leco van Zadelhoff Het vierde boek van Nederlands bekendste visagist. Onder het motto ‘beauty is leeftijdsloos’ geeft hij tips voor vrouwen uit alle leeftijdsgroepen. Van ‘Sweet Sixteen’ tot de ‘Sexy Sixties, and older’. Kijk hoe Leco de cliënt adviseert. Zijn enthousiasme is aanstekelijk! Uitgave: Unieboek. Gebonden uitgave, slappe kaft, 162 pag. Rijk geïllustreerd met kleurenfoto. Prijs: € 19,95. Vergeet niet uw adresgegevens in te vullen.

Bestelformulier Ja, stuur mij de aangekruiste boeken/cd’s

Abonnement Jaarabonnement Nederland/België  103,50 Jaarabonnement cursisten Ned./België  59,50 Jaarabonnement overige landen  130 Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het boek Visagie, haar- en make-up cursussen, van Micky Jooren (winkelwaarde  25,87), of het boek Heelhuids, van Dr. Serge Coopman (winkelwaarde  29,90), of een eenmalige korting van 25% op de abonnementsprijs.

Zie ook www.schoonheidsspecialist.nl Meer informatie bij de afdeling klantenservice: tel. (0174) 315000, email: debiteuren@lakerveld.nl.

Datum: Handtekening: Bij opgave cursistenabonnement hier stempel opleidingsinstituut:

Naam: Adres: Examenjaar: Postcode: Telefoon:

Plaats: *ANBOS-lidmaatschapsnr.: (alleen bij boeken met *)

Hierbij machtig ik Uitgeverij Lakerveld eenmalig het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven. Bank- of gironummer:

Ik ontvang een rekening en krijg mijn bestelling na betaling thuisgestuurd.

Insturen aan: Lezersservice de Schoonheidsspecialist, antwoordnummer 20014, 2290 VG Wateringen (postzegel niet nodig). Bestellingen per e-mail: hennie.brouwer@lakerveld.nl, per tel. +31 (0)174-315000, per fax +31 (0)174-315001. Prijzen zijn inclusief btw. Vakboeken, cd’s en verzamelband excl. verzendkosten. Bij een factuurbedrag vanaf e 90 betaalt u binnen Nederland geen verzendkosten. Prijswijzi­gingen voorbehouden. SCH 08-09

63


Aangeboden ®

ALOE VERA COSMETICS www.deynique.nl

www.haparko.nl

OREADEN COSMETICS Lady Esther - Cosmactive Decoderm - Solarium www.oreaden.nl

Aangeboden Diode Laser met huidtherapeute (lid NVH) Beschrijving: Wij verzorgen laserbehandelingen voor overbeharing en couperose bij u in uw eigen instituut. Voor u geen kosten zoals: laserhuur/koop, verzekering, cursus enz. Geen medisch risico. Interessante verdiensten. Tevens diode laser apart te huur. Bel voor meer info 0318-59 59 33 info@lasermedikos.nl of www.lasermedikos.nl

Aangeboden Permanente make-up in uw instituut Beschrijving: Heeft u 1 dag per maand 1 cabine vrij? Wilt u een uitgebreider en specialistischer behandelingenpakket? Wilt u extra omzet zonder inspanning? Wilt u meer professionaliteit zonder risico's? Kijk dan voor meer informatie op: www.permanentcosmetics.nl Of bel naar 06 24287757, info@permanentcosmetics.nl

Complete Finex systeem toren Prijs: € 1.100,Beschrijving: In zeer goede staat ingebouwde borstelapparaat, vac/spray, vapazone, kruidenring, luxe loupelamp. Contact: Tel. 06-29 28 13 05 E-mail: arentje1@live.nl

Gevraagd motor stoel Flexus Prijs: n.o.t.k. Beschrijving: 1e type flexus stoel/altance motor voor LT6+ZTt. Contact: Tel. 0514-56 54 50 E-mail: info@debruinencho.nl

Diode Laser (lightsheer) te huur

Everlash Eyelashes

Beschrijving: Wij werken met de lightsheer diode laser. Wilt u ook de beste ontharings resultaten? Wij verhuren de laser per dag. Voor inlichtingen 06-10 93 16 74 of mail naar rooyen@evrucos.nl.

Prijs: t.e.a.b. Beschrijving: Individual eyelashes 6 complete sets, 3 x medium, 2 x trim, 1 x short black. Contact: E-mail: info@xeniagouda.nl

Salon ter overname in Amsterdam

Elektrisch ontharingsapp-blend

Beschrijving: Aangeboden wegens vertrek naar het buitenland. Zeer goed lopende salon, since 1992, in het hartje van Amsterdam. Twee cabines. Klanten zijn goed opgevoed! Reacties kunt u sturen onder nummer S-273 aan vakblad Schoonheidsspecialist, Postbus 160, 2290 AD Wateringen.

Beschrijving: Gevraagd elektrisch ontharingsapparaat. Blend tot 600, in goede staat. Maximaal 5 jaar oud. Contact: Tel. 010-591 94 79 E-mail: koree@kabelfoon.nl

www.entercare.nl

www.consulta.cc www.consulta.cc

Vip Cromosystem Prijs: Beschrijving: www.dancohr.com

www.bentlon.com

Make-up Herbs of Grace (mineralen) r) € 15.000,-24 uu evraagd: Te koop wegensGomstandigheden Vip ecialiste (20 p Prijs: n.o.t.k. s id Cromosystem lymfedrainage, afslanken, Schoonhe en zijn wij Beschrijving: incl. testers & verkoopin AmstelveHouten display er-

d verstevigen, kleurenlicht therapie € 15.000,showroom ag en donen penselen. Nieuw! Voor onze , woensdproducten inclusief 5 dagenBe inscholing idsschrijving:in Italy.de dagen dinsdag he on ho sc € 2.000,-, inkoopwaarde or vogebruikt. n er varen Verkoopwaarde Apparaat is slechts 3 maanden Heb jijexcl. btw. ek naar ee erke €n. 1.100,dag op zo ig kan w+/nd , ta g lfs Tel. 0172-60 00 21 Contact: lin ze el ie inst hte076-503 Contact: Tel. 50 87 ecialiste d rkoopgeric E-mail: info@eyeforbeauty.nl sp nodige erciële, ve er deinfo@studio-elegance.nl E-mail: je ov ik een comm ch es b , ring ntgericht tieve er va ben je kla administra n? varing en te advisere ’s ga lle verkooper om co ar t leuk na to Ecuri Tele’way/Medex MesoenGun Massagetafel fo en vind je he met CV el je reactie s.com of b Stuur dan ecosmetic € 150,iv ct rre co Prijs: € 950,- / € 950,Prijs: @ 955. 32 37 directie -5 06 ar tie na Beschrijving: Beide apparaten z.g.a.n. praktijkvo gaat Beschrijving: Mooie wit leder massage tafel. Weinig or informa samenwerken met arts. gebruikt. Contact: Tel. 06-41 93 18 18 Contact: E-mail: Beautyin@tiscali.nl E-mail: eckuijs@hotmail.com

PAS OP! Ondeskundig gebruik van 2ehands apparatuur kan de gezondheid ernstig schaden. Neem daarom altijd contact op met de leverancier.


? vonden Iets ge rzonden? ve die E-mail ressen rnetad

te ns de in bay. e. ook ee beauty formati Bezoek p o n e d uttige in n in l v o t v n e u je k boord or stuk Stuk vo

Aangeboden

Microdermabrassie apparaat

Starvac/Anti-cellulitis apparaat

Prijs: € 1.995,Beschrijving: Wegens verhuizing sterielwerkend en onderhoudsvrij. Apparaat van Dalton Medical. 2 jaar oud en in zeer goede staat. Contact: Tel. 06-42 70 85 15 E-mail: info@artinbeauty.nl

Prijs: € 4.500,Beschrijving: App voor versteviging van de huid, duidelijke vermindering cellulitis izgst resultaten zijn geweldig. Contact: Tel. 045-531 79 73 E-mail: info@procareface-bodystudio.nl

VIP Chromosystems compleet

Thermage huidverjongingsapparaat

Prijs: € 15.000,Beschrijving: Wegens omstandigheden, slechts 3 maanden gebruikt op 4 klanten, lymfedrainage, afslanken, verstevigen en kleurenlichttherapie inclusief 5 dagen inscholing. Contact: Tel. 0172-60 00 21 E-mail: info@eyeforbeauty.nl

L600 + L800 Alliance Prijs: € 4.500,- / € 4.500,Beschrijving: L600 onthaarapp + L800 skinrejuvenation. Afzonderlijk te koop. Wegens nieuw app. combi izgst L600 is van okt. 2004 en L800 van okt. 2007. Contact: Tel. 020-611 43 09 E-mail: info@thebeautyspecialist.nl

www.nemproducts.com

www.lunacosmetics.nl

Prijs: € 22.500,- excl. btw Beschrijving: Door radiofrequentie straling verstrakt en verstevigd het de huid. Een face lift zonder snijden. Contact: Tel. 06-46 04 56 50 E-mail: info@labeautenouvelle.nl

Couperose verwijderen en rimpels smoothen Prijs: € 850,- excl. btw Beschrijving: Zgan Pascaud Bio-skin smoothing apparaat wegens overlappende behandelingsmethodieken. Indien gewenst aan huis af te leveren incl. alle toebehoren. Contact: Tel. 079-361 00 65 E-mail: info@belle-en-beau.nl

www.megapoint.nl

www.chronique.nl

Gratis service voor onze lezers

Ben je abonnee of ANBOSlid en wil je iets verkopen of aanbieden, maak dan gebruik van onze gratis rubriek BEAUTYBAY en vul onderstaande bon in. BEAUTYBAY is bedoeld als servicerubriek voor lezers van de schoonheidsspecialist die apparatuur en/of producten ter overname willen aanbieden. Personeel gevraagd, onroerend goed en het aanbieden van diensten valt buiten deze gratis rubriek. Deze advertenties kunnen wel in de rubriek worden geplaatst, maar daarvoor gelden de reguliere advertentietarieven van een zestiende pagina. Voor het plaatsen van deze advertentie kunt u contact opnemen met Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680 of e-mail lakerveld@eircom.net. Indien uw opdracht uiterlijk drie weken voor verschijning in ons bezit is kan uw advertentie, mits er nog ruimte is, in de eerstvolgende editie worden opgenomen.

Aanmeldbon BEAUTYBAY

zenden in gefrankeerde envelop naar: Uitgeverij Lakerveld bv, o.v.v. BEAUTYBAY, postbus 160, 2290 AD, Wateringen

kop: prijs:

www.laneche.com €

beschrijving:

Contact:

www.dijadirect.nl

tel.

ANBOS lidmaatschapsnr.: naam/handtekening: adres/postcode/plaats:

e-mail

indien van toepassing


Agenda

Cenzaa

sensation of nature

12 t/m 14 september 2009

27 november 2009

Beauty Salon dimensions

Symposium VO/Specialisaties

Jaarbeurs Utrecht

Hotel Houten, Houten

www.beautybeurzen.nl

www.anbos.nl

13 t/m 16 september 2009

8 december 2009

Beyond Beauty Paris

Aging Well

Porte de Versailles, Parijs

Congres over anti-aging & wellness

www.beyondbeautyparis.com

Jaarbeurs Utrecht www.agingwell.nl

19 en 20 september 2009

Professional Wellness

11 t/m 13 december 2009

Kortrijk Xpo

Naturisme Totaal

www.profwellness.com

Jaarbeurs Utrecht www.naturismetotaal.nl

27 en 28 september 2009

Vitasana Vakbeurs voor gezond leven Flanders Expo, Gent www.vitasanaexpo.be 3 t/m 5 oktober 2009

Estetika Herfst Brussels Expo www.estetika.be

Cenzaa Solutions feel the power!

Advertentie index 42, 43

H. van der Heijden Import

26

BT&EA

41

H&S Total Beauty Care Int.

56

Basic Salon Products

66

Inma Cosmetics

Beauty Injection

51

Nem Products

Beauty Manager

40

R. Gerschon GmbH

18

C.V.R. Cosmetique

40

Rejuvi Nederland

60

Cirène Cosmetics

14

Sonnevelt Opleidingen

54

Sothys Nederland

68

Wega Automatisering

18

Alcina Cosmetic Nederland

Consulta Nederland

www.cenzaa.nl

Corrective Cosmetics

64

Cosinta

40

Derm-appeal

b a

46, 47

Dermaesthetics

67

Dermalogica

10

Dija Zeist

S A L Oproducts N s i c

9

Deynique Ecuri Cosmetics Florilaine

Bokdamsweg 1 - 7627 NC Bornerbroek Tel. 074 - 2783500

Florint

www. basicsalonproducts.nl

Haparko

14, 40 62 30, 58 50 44, 45 51

Bijsluiters: Tenne Cosmetics

4 2


uitbreiding concept

Speciale introductie mogelijkheden

nieuw: diamant dermabrasie! Dermaesthetics Brinklaan 30 1404 EW Bussum tel.: 035 - 698 24 37 fax: 035 - 691 18 23 info@dermaesthetics.nl www.dermaesthetics.nl

aesthetic world + dermabrasie aesthetic world + diamant dermabrasie + meso Vraag naar de mogelijkheden voor uw instituut. De drieledige aanpak garandeert een optimaal resultaat: een stevige en veerkrachtige huid met een jonge uitstraling.

De complete anti-aging behandeling van binnenuit èn buitenaf


70

Ondernemen

Schoonheidsspecialist no.7

Vijftigplussers: grijs met geld Volgens de onderzoeksbureaus is het officieel een trend geworden om producten en diensten af te zetten in de brede markt vijftigplussers. Deze ‘nieuwe doelgroep’ heeft over het algemeen de mogelijkheid om bestedingen te doen en is bereid dit aan zichzelf uit te geven. Ook voor de schoonheidsbranche liggen hier kansen.

Vroeger vond je twintig al oud, daarna dertig, toen veertig. En wanneer je Abraham of Sarah ziet, dan ben je écht oud. Maar het zal wel hetzelfde gaan als met die andere leeftijdsmijlpalen – als je zelf vijftig bent, voel je je nog niet oud. Je heb misschien nog wel twintig of dertig jaar voor de boeg! Over het algemeen voelen mensen van vijftig zich tien tot vijftien jaar jonger dan hun paspoort aangeeft. Zij zullen zich dan ook niet aangesproken voelen voor een 50+ evenement, terwijl de zestig-plusser met jonge geest zich daar wel thuis voelt. Een zeventig-plusser vindt het minder erg om op zijn leeftijd aangesproken te worden, is blij dat hij ‘nog zo kan leven’ en neemt graag de leeftijdskorting aan.

Wat is senior? Het is dan ook moeilijk te omschrijven over welke doelgroep we het precies hebben. Er wordt al snel gesproken over seniorenmarketing, maar de overheid legt de ‘seniorgrens’ bij zeventig/vijfenzeventig jaar. Arjan In ’t Veld, eigenaar en oprichter van marketingbureau Inthefield, spreekt in het geval van ouderenmarketing dan ook over ‘vijftigplussers’. “Maar de belevingswereld van de doelgroep boven de vijftig is zo divers, dat je eigenlijk niet op leeftijd kunt selecteren. De ene vrouw van zestig staat heel anders in het leven dan de andere vrouw van zestig! Concentreer je daarom op de vitaliteit van mensen boven de vijftig. En dan kom je wellicht terecht bij mensen van 52, maar ook van 64.”

Zeven miljoen Bureau Inthefield is gespecialiseerd in ouderenmarketing en helpt allerhande bedrijven in hun communicatie met deze doelgroep. “De groep vijftigplussers is de afgelopen jaren al steeds groter en belangrijker voor bedrijven, over een paar jaar zijn er zeven miljoen vijftigplussers!”, weet In ’t Veld. En nog een belangrijk (en wellicht onverwacht) kenmerk volgens de marketeer: het is overwegend de vrouw die de beslissing neemt in deze generaties. De keuze van de boodschappen, de keuze van de kleren, maar ook het aanzetten van de man tot een schoonheidsbehandeling zal vanuit de vrouw komen. Dirk-Jan Meijer, managing partner Artèche Health & Beauty en Living Well SPA & Wellness Group, is expert op het gebied van marketing in de wellnessindustrie en sluit zich aan bij In ’t Veld dat de 50+ doelgroep

steeds belangrijker is. “Juist in de wellnessindustrie zien we dan ook de verschuiving naar meer medische wellness. Het benoemen van de gezondheidseffecten van behandelingen als argument bijvoorbeeld. In het buitenland is medische wellness al een bekend fenomeen, waarbij het niet alleen preventief werkt, maar ook verlichting geeft op klachten”, ziet Meijer. De schoonheidsspecialisten sluiten hier prima bij aan met hun producten en diensten en een steeds specifieker aanbod voor de oudere huid. Niet (enkel) gericht op verjonging, maar wel op het gezond en soepel houden. Zolang een huid met rimpels straalt en gezond is, is het voor deze doelgroep vaak geen bezwaar. Zij willen er niet meer uitzien als twintig, maar er goed uitzien ‘voor hun leeftijd’ en zich daar goed bij voelen. “Wellness staat voor gezondheid. Het is het tegenovergestelde van ‘sickness’. Hoewel de trend wellness ontzettend ver wordt doorgevoerd in allerhande producten en diensten, maakt de schoonheidsspecialist toch een wezenlijk deel uit van de authentieke wellnessbranche”, benadrukt Meijer.

Stel de vraag Maar wat wil die vijftigplusser nu van het schoonheidsvak? Het Centraal Bureau voor Statistiek en diverse andere onderzoeksbureaus bieden wel informatie over de wensen en bestedingen van deze doelgroep. In ‘t Veld waarschuwt echter dat dergelijke grafieken en opiniepeilingen soms een vertekend beeld geven. “Het is goed om deze gegevens te bekijken en mee te nemen, maar neem het niet als ‘waarheid’ aan, want daarvoor is de theoretische leeftijdscategorie te divers in de praktijk.” Er zijn in elke leeftijdscategorie uitschieters die afwijken van de gemene deler, maar in de 50+ doelgroep is dit extremer door het verschil in vitaliteit. “Desalniettemin is er een simpele manier om er achter te komen wat je doelgroep in je eigen verzorgingsgebied – want ook geografisch zitten er grote verschillen – wil. Vraag het ze zelf: Waar heeft u behoefte aan?”, luidt het glasheldere advies van In ’t Veld.

Aandacht Meijer verwacht op zo’n vraag uiteraard verschillende antwoorden, maar bovenal dat hun behoeften echter in essentie altijd neer zullen komen op aandacht: “Het is nuttig om te weten welke behandelingen zij willen,


no.7 Schoonheidsspecialist

maar realiseer je dat deze doelgroep uiteindelijk bovenal oprechte aandacht wil. Tijd die speciaal voor hen wordt vrijgemaakt. Diepgang in het menselijk contact en de begeleiding. De behandeling moet een middel zijn om het doel te behalen, niet een doel op zich.”

Vijftigplussers zijn een interessante doelgroep voor de wellnessbranche.

Positieve benadering Wanneer je een idee hebt van wat je wilt en kunt bieden in je salon aan de vijftigplussers, kun je beginnen met het vormgeven van deze boodschap. Wat zijn de meest voorkomende valkuilen voor deze marketing? “Niet écht luisteren naar de wensen van de klant. Dan kun je ook nooit aan deze wensen voldoen”, luidt de eerste tip van de wellnessmarketeer. In ’t Veld beklemtoont dat je als bedrijf ‘de vijftigplussers’ vooral niet moet onderschatten: “Deze mensen zitten bijvoorbeeld wél op internet. Het zijn geen digibeten die geen e-mails kunnen ontvangen, maar mensen die ook gewoon dagelijks met hun werkmail van doen hebben. Ook de gepensioneerden hebben tegenwoordig internet en weten heel goed wat er te halen valt”. Beide marketeers zijn het er ten slotte over eens dat de boodschap nooit vanuit de negatieve hoek mag worden gepresenteerd. “Niet de focus op wat ze niet meer hebben of kunnen, maar juist op wat ze nog wel hebben en kunnen”, tipt In ’t Veld. “Kijk naar hun leefstijl – roken ze bijvoorbeeld? –, maar probeer dit niet te corrigeren. Zorg voor een verhoging van hun quality of life. Het omzetten van discomfort naar comfort – daar draait het uiteindelijk allemaal om”, sluit Meijer af. Cathelijne Cras

Ons land telt over een paar jaar zeven miljoen vijftigplussers

71


72

Ondernemen

Schoonheidsspecialist no.7

Tevreden klant is goud waard Twintig procent van de klanten zorgt voor tachtig procent van de omzet, zo blijkt uit onderzoek. Het is daarom van groot belang om regelmatig te peilen of klanten nog wel tevreden zijn over je dienstverlening. Ook in het schoonheidsinstituut kan een klanttevredenheidsonderzoek nuttige informatie opleveren.

Klanttevredenheid gaat over de strategie om bestaande klanten aan je te binden, om het vergroten van loyaliteit. Het idee erachter is dat een bedrijf meer omzet kan halen door zich te richten op bestaande klanten en deze optimaal te bedienen. Het binnenhalen van nieuwe klanten kost namelijk meer geld, tijd en inspanning.

Onderzoek Zeker in economisch mindere tijden is het van belang om dicht bij je klanten te staan. Wie zijn je klanten, wat vinden ze belangrijk en hoe ervaren ze jouw dienstverlening? Klanten vertellen echter zelden uit zichzelf wat ze van de dienstverlening vinden. Het is daarom helemaal niet raar om klanten daar regelmatig naar te vragen. Waarom kom je naar mijn schoonheidsinstituut? Wat vind je van het behandelaanbod? Wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn verbeterpunten? Een klanttevredenheidsonderzoek is een middel om klantgerichter te gaan werken zodat bestaande klanten blijven terugkomen en nieuwe klanten vaste klanten worden. Door eens in de zoveel tijd klanten een kleine vragenlijst mee te geven of te laten invullen na afloop van een behandeling, blijf je op de hoogte van wat klanten van je instituut vinden. Uit ervaring blijkt dat veel klanten het leuk vinden om op die manier betrokken te worden bij ‘hun’ instituut en mee te mogen denken. Het is natuurlijk wel van belang dat er ook daadwerkelijk iets met de informatie wordt gedaan.

Klantengroepen Om de klanttevredenheid te onderzoeken is het cruciaal om eerst goed te definiëren over welke klanten we het hebben. Elk bedrijf heeft namelijk verschillende soorten klanten. Wanneer je gegevens van klanten op een klantenkaart noteert, bijvoorbeeld hoe vaak ze komen, hoeveel geld ze aan behandelingen besteden en aan nieuwe producten, kun je je klanten indelen in verschillende klantengroepen. Je kunt bijvoorbeeld klanten indelen in categorie A, B en C. Categorie A bestaat uit heel trouwe klanten die veel geld besteden aan uiterlijke verzorging. Categorie B bestaat uit klanten die wel regelmatig, maar iets minder vaak komen en minder uitgeven. Categorie C bestaat uit klanten die maar heel af en toe komen en weinig besteden.

Je analyseert dus eerst je eigen klantenbestand. Per klantengroep bepaal je vervolgens je doelstellingen voor de toekomst. Doel van klantengroep A is om hen als zeer trouwe klant te behouden door nog beter op hun wensen in te spelen. Bij deze groep kun je focussen op service, specialistische behandelingen en kuurbehandelingen. Doel van klanten uit categorie B is dat ze meer producten aanschaffen en eventueel doorgroeien naar categorie A. Klanten uit categorie C kunnen doorgroeien naar B, maar het is wel de vraag of alle inspanningen bij deze groep geen verspilde moeite zijn. Als je je doelstellingen per klantengroep hebt bepaald, maak je een plan van aanpak. Daarin stel je vast welke acties je binnen welke termijn gaat uitvoeren. Na verloop van tijd kun je zien of je doelstellingen zijn gehaald.

Meten Klanttevredenheid is goed meetbaar. Er zijn verschillende meettechnieken die je kunt toepassen. Je kunt klanten face-to-face vragen stellen, eventueel met behulp van een checklist. Je kunt klanten schriftelijk vragen laten beantwoorden op een enquêteformulier, je kunt klanten telefonisch benaderen of je kunt op je website een vragenlijst plaatsen, waarbij klanten via e-mail worden uitgenodigd de site te bezoeken en de vragen te beantwoorden. Zaken die in een tevredenheidsonderzoek aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld de motivatie van de klant om een schoonheidsspecialist te bezoeken, waarom hij juist voor dit instituut kiest, de bereikbaarheid (telefonisch en fysiek), de service, de kwaliteit van de behandelingen, de kwaliteit van de producten, de prijs-kwaliteitverhouding, het personeel, de inrichting van het instituut, de uitstraling van het bedrijf. Per onderwerp kun je weer deelvragen stellen.

Inzicht Frits Spangenberg, onderzoeker bij Motivaction, doet regelmatig klanttevredenheidsonderzoek bij bedrijven. “Het is een nuttig hulpmiddel, ook voor kleine bedrijven. Hoe preciezer de vraag, hoe meer informatie je krijgt van je klanten. Het is van groot belang voor ondernemers om te weten wat de sterke en wat de minder sterke kanten zijn. Een klanttevredenheidsonderzoek geeft daar inzicht is. Het is een uitstekend middel om de kwaliteit van je dienstverlening te verhogen.”


no.7 Schoonheidsspecialist

Klanttevredenheid gaat over het vergroten van loyaliteit Klacht is gratis advies Een goede omgang met klachten is essentieel om klanten tevreden te houden. Zie een klacht niet als een persoonlijke aanval, maar als een mooie kans om je dienstverlening te verbeteren. Bespreek klachten direct met de klant, zo voorkom je dat een klacht een eigen leven gaat leiden. Houd bij welke klachten er gedurende het jaar binnenkomen en breng zo nodig verbeteringen aan. Na verloop van tijd kun je zien of je inspanningen resultaat hebben opgeleverd. Los klachten van klanten ruimhartig op. De klant zal uitermate tevreden zijn over de dienstverlening en dat ook aan anderen vertellen. Wijs – als je lid bent van de ANBOS – klanten er op dat er een geschillencommissie is waar consumenten met hun klacht naartoe kunnen. Stel periodiek klanttevredenheidsdoelstellingen op en evalueer deze ook regelmatig. In de hernieuwde Code van de Schoonheidsspecialist vind je informatie over klantenregistratie, klanttevredenheid en omgang met klachten. Kijk voor meer informatie over de Code op www.hba.nl.

73


74

Schoonheidsspecialist no.7

Je bent wat je eet Huid en zon

Voeding

De zon stijgt langzaam hoger aan de horizon, de mooie dagen zijn weer in aantocht. Als lezer van dit vakblad heb je interesse in huidverbetering. De zon blijkt belangrijk voor je gezondheid, maar hoe zit het met de zon en de huid? Dat is toch gewoon slecht? Of kunnen we de zon ook slim en verstandig inzetten?

Om te beginnen dient iedereen te begrijpen dat zonder zonlicht nagenoeg geen leven op aarde mogelijk is. ‘Alles’ wat mensen eten heeft zonlicht nodig. De aanhalingstekens gebruik ik om aan te geven dat er altijd weer bedrijven zijn die ons trachten wijs te maken dat eten ook uit een fabriek kan komen. Voedsel met zoveel kunstmatige E-toevoegingen dat het eigenlijk niet als eten bestempeld kan worden.

Zonne-energie Het echte eten begint altijd als zonlicht. Zonlicht doet planten groeien. Biofotonen, de energiedeeltjes die de zon uitstraalt en die leven op aarde mogelijk maken, worden in planten via fotosynthese omgezet tot groei. Daarbij wordt kooldioxide ‘ingeademd’, koolstof wordt omgezet in cellulose en de overgebleven zuurstof wordt afgegeven aan de omgeving. Planten en bomen vormen zo een natuurlijk filtersysteem. Wij ademen immers zuurstof in en leveren kooldioxide via onze longen af aan onze omgeving, waar planten weer van kunnen groeien. De cirkel is zo weer bijna rond. Echter, omdat wij leven, bewegen en energie verbruiken die we uiteindelijk weer afgeven als warmte, zou de energievoorraad langzaam afnemen. De zon compenseert met haar warmte de verliezen en houdt de wereld aan de praat. Hoe meer plantaardige producten mensen eten, liefst onbewerkt, hoe meer energie we tot ons nemen. ‘Dode’ producten uit de fabriek of overmatig bewerkte producten verliezen bij iedere bewerkingsstap wat van de zonne-energie. Dat doen we ook in de keuken. Hoe meer we het voedsel uit balans brengen door het op hoge temperaturen te bereiden of in de magnetron te verwarmen, hoe minder zonneenergie voor ons overblijft. Biologische voeding, groeiende onder de zon en zonder toevoeging van kunstmest of pesticiden, heeft een enorme winst qua energieniveau. Hoe meer micronutriënten we in de bodem vinden, hoe rijker qua voedingsstoffen het eten zal zijn dat op die bodem wordt verbouwd.

zonlicht. Als de ogen geen daglicht zien, dan zijn onze hersenen niet goed in staat om serotonine aan te maken. Dit hormoon wordt ook wel ons gelukshormoon genoemd. Met tekorten worden we depressief, moe en voelen we ons slecht. We gaan er ook slechter van slapen. De nachtelijke tegenpool, melatonine, wordt pas goed aangemaakt als er overdag voldoende serotonine aanwezig is. Met te weinig melatonine slapen we minder diep. Daarnaast is het een zeer belangrijke anti-oxidant die mede verantwoordelijk is voor herstel van lichaam en huid maar ook om oxidatie van bijvoorbeeld cholesterol tegen te gaan. Meer melatonine betekent dus minder veroudering, beter slapen en de dag met meer energie en levenslust beginnen. En meer melatonine maken we gedurende de nacht aan in de epifyse (pijnappelklier) als onze ogen meer daglicht zien, rijk aan UV-licht. Maar UV-licht doet meer.

UV-licht is energie Natuurlijk is dit artikel geen vrijbrief om onbeperkt in de zon te gaan bakken, integendeel zelfs. Dat levert onherroepelijk huidveroudering op en een hoger risico op huidkanker. Het gaat om de juiste omgang met de zon. Jarenlang werd iedereen overladen met informatie dat zonlicht allerlei soorten kanker veroorzaakt, inclusief huidkanker. Feit is echter dat mensen die in regio’s wonen zoals Nederland of België, gedurende een groot gedeelte van het jaar veel te weinig zonlicht op hun huid krijgen en daardoor een van de belangrijkste stoffen missen; vitamine D3. Een zeer groot gedeelte van de bevolking heeft een chronisch tekort aan deze belangrijke stof, die eigenlijk een hormoon is. De huid is de belangrijkste producent van dit hormoon. Onze voeding is zonder suppletie amper toereikend om zelfs de ondergrens van het gewenste vitamine D-niveau te behalen. Je zou diverse keren per week vette vis moeten eten om een beetje aan dat niveau te komen. Gedurende de warme maanden kunnen we wel wat extra vitamine D3 opbouwen om een gedeelte van de winter mee door te komen, maar dan moeten we het wel goed doen!

Dag en nacht

UVB-licht

Is het dan genoeg om alleen gezonde dingen te eten? Nee. Ook mensen hebben zonlicht nodig om energie op te doen en zich goed te voelen. Gedurende de winter worden veel mensen depressief door gebrek aan

De huid kan alleen maar vitamine D3 opbouwen als we UVB-licht op onze huid krijgen. In de wintermaanden lukt dan helemaal niet, tenzij we voorzichtig gebruik maken van een zonnebank. Die moet dan wel


no.7 Schoonheidsspecialist

UVB-licht afgeven, aan UVA-licht hebben we niets. UVA-licht dringt dieper in de huid en komt daarmee ook in de lederhuid (dermis). Als we teveel UVA-licht krijgen, zal onze huid versneld verouderen en zullen het collageen en de elastinevezels versneld aftakelen en hun elasticiteit verliezen. Om dit tegen te gaan is het van groot belang om de eigen beschermfactoren van de huid te verhogen, bijvoorbeeld door het eten van allerlei anti-oxidanten en plantenstoffen zoals resveratrol, druivenpitextract, groene thee-extracten en natuurlijke carotenen. Laat je niet misleiden door de multi’s van de gemiddelde supermarkt; synthetische supplementen bevatten wel wat vitamines, maar geen anti-oxidanten die de huid kunnen beschermen of verbeteren. Synthetische Beta-caroteen, gebruikt in nagenoeg alle multi’s, is slechts een voorstap van vitamine A en kent nauwelijks tot geen beschermfunctie voor de huid. Dit in tegenstelling tot natuurlijke carotenen zoals die in (blad-)groentes of gekleurd fruit voorkomen.

Natuurlijke beschermfactoren Als onze huid beter wordt beschermd door al deze kleurrijke stoffen van moeder natuur, blijkt dat we juist veel beter af zijn door midden op de dag een tijdje van de volle zon te genieten. De volgende vuistregel helpt om te bepalen wanneer de zon voldoende UVB-licht bevat om vitamine D3 op te bouwen in de huid. Zodra je schaduwlengte korter is dan je

lichaamslengte, bevat het zonlicht ook UVB-stralen. Dat is, met uitzondering van de wintermaanden, nagenoeg altijd midden op de dag. Voor een blanke huid is tien minuten al genoeg, maar als de huid donkerder is zoals bij Aziatische en vooral Afrikaanse mensen, moeten we proberen meer richting de dertig minuten te gaan. Hoe donkerder de huid, hoe beter het natuurlijke beschermingsfilter. Maar die huid laat in noordelijke landen veel minder UVB-licht door. Vandaar dat bij donker gekleurde mensen nog veel grotere tekorten ontstaan van vitamine D3. Zij moeten dus veel meer zonlicht tot zich nemen en ontkomen er niet aan supplementen te nemen gedurende de wintermaanden. Vitamine D3 is bijvoorbeeld essentieel om allerlei soorten kanker tegen te gaan, maar ook diabetes type 1 en 2. Vandaar dat donker getinte mensen een substantieel hoger risico hebben op borst- en prostaatkanker naast nog veel meer andere aandoeningen die in hun land van herkomst amper of niet voorkomen. De oplossing is eenvoudig en goedkoop; meer zon of veel meer vitamine D3 tot je nemen. Zorg er wel altijd voor dat je niet uren in de zon ligt en niet verbrandt! Dit artikel is na te lezen op www.beauty-food.info. Vragen via erik@beauty-food.info. Erik- Alexander Richter

75


76

Schoonheidsspecialist no.7

Interview

‘Verlegging van zorg is noodzakelijk’ De laatste decennia is er heel wat veranderd binnen de dermatologie en uiterlijke verzorging. Oorspronkelijk lagen deze twee vakgebieden ver uit elkaar. Maar de roep om samenwerking tussen dermatologen en schoonheidsspecialisten neemt toe. Prof. dr. Neumann, voorzitter van het Huidfonds, is daar groot voorstander van. Hoe ziet hij deze samenwerking?

Martino Neumann, voorzitter Stichting Nationaal Huidfonds en hoogleraar dermatologie aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, stipte het onderwerp tijdens het ANBOS Congres al aan. Door de vergrijzing en de sterke toename van huidkankergevallen krijgen dermatologen het steeds drukker. Om de zorg betaalbaar te houden moet er op zorggebied meer worden samengewerkt. De schoonheidsspecialist kan daarin een belangrijke rol spelen.

beeld op het gebied van herkenning van huidkanker of dermatologie in het algemeen. Schoonheidsspecialisten kunnen hun kennis en ervaring met ‘cosmetische’ behandelingen op hun beurt delen met dermatologen. Verder ben ik van mening dat een samenwerking binnen vier muren tussen dermatologen en schoonheidsspecialisten het beste is, bijvoorbeeld in een gedeelde praktijk of in een ziekenhuis. Wij werken hier in het Erasmus Ziekenhuis zelf ook met een schoonheidsspecialist. Die houdt zich bijvoorbeeld bezig met acne, laserbehandelingen, peelings en ontharen. Wij verzorgen de medische rol, de schoonheidsspecialist de technische. Op die manier is er meer tijd voor de patiënt, omdat je de zorg verdeelt. Daardoor verbeter je uiteindelijk de zorg.”

U vindt dat schoonheidsspecialisten en dermatologen meer zouden moeten samenwerken. Kunt u dat toelichten? “Dat de samenwerking een noodzaak is door de vergrijzing en de toename van huidziektes, lijkt me duidelijk. Door de komst van nieuwe behandeltechnieken groeien de vakgebieden schoonheidsverzorging en dermatologie naar elkaar toe. De dermatologen kunnen de vraag in de toekomst niet meer alleen aan. Ik zie dan ook een rol weggelegd voor de professionele schoonheidsspecialisten, bijvoorbeeld bij het vroegtijdig herkennen van huidkanker. We willen met het Huidfonds graag partners aan ons binden, zodat alle vakgebieden die zich bezighouden met de huid zijn vertegenwoordigd. Daar hoort ook schoonheidsverzorging bij. Dan kun je met één mond naar de Nederlandse overheid spreken. Bijvoorbeeld over de registratie van huidkanker. Huidkanker is de meest voorkomende kanker in ons land, maar gek genoeg wordt het niet geregistreerd, omdat dat te duur is. Als we samenwerken kunnen we meer bereiken. We willen ook publieksacties opzetten, onder andere tegen huidkanker. Door eventuele samenwerking hebben we een groter bereik en een groter netwerk. Dat is belangrijk voor fondsenwerving. We zijn hierover al in gesprek met patiëntenverenigingen en brancheverenigingen.”

In de krant stond dat u samen met de Velthuiskliniek onderzoek gaat doen naar het gebruik van cosmetica door consumenten in Nederland. Wat is het idee achter dit onderzoek? “De centrale vraag die we ons in dit onderzoek stellen is ‘Wat weet Nederland nu eigenlijk van cosmetica? De voordelen en de nadelen.’ Jetske Ultee, arts en hoofd van de afdeling huidtherapie bij de Velthuiskliniek coördineert dit onderzoek en zocht contact met ons. Wij worden op de afdeling dermatologie veelvuldig geconfronteerd met de nadelige effecten van (verkeerd) cosmeticagebruik. Als Huidfonds staan wij dus achter dit onderzoek. Aan het eind van dit jaar hopen we met de resultaten naar buiten te kunnen komen.”

Hoe zou die samenwerking er concreet uit moeten zien? “Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik kan me goed voorstellen dat schoonheidsspecialisten en dermatologen hun kennis uitwisselen via bijvoorbeeld workshops of artikelen. Vanuit de dermatologen bijvoor-

Wat gaan jullie met de uitslag van het onderzoek doen? “Wij, als Huidfonds, willen ons hard maken voor een keurmerk. Nu hangen fabrikanten al snel het label ‘dermatologisch getest’ aan hun product. Dat mag, ook al was de uitslag slecht, omdat het niets zegt over de kwaliteit van een product. Stichting Keurmerk Huidfonds pleit voor een label met ‘dermatologisch goedgekeurd’. Maar veel fabrikanten durven dat niet aan. Waarom is dat? Er worden strenge eisen aan voedsel gesteld, eisen aan steriele operatiekamers enz., waarom dan geen strenge eisen aan cosmetica? De invoering van zo’n keurmerk, dat echt iets zegt over de kwaliteit van een product, zou een stap in de goede richting zijn.”


78

Branche

Schoonheidsspecialist no.8

Anders dan anders Binnen de schoonheidsverzorging kun je meer kanten op dan je denkt. Je kunt natuurlijk een eigen instituut beginnen, maar je kunt ook besluiten om te gaan lesgeven, examineren, een bestuursfunctie te vervullen of in een ziekenhuis te gaan werken. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, geven we om de maand het woord aan een collega die ‘anders dan anders’ is.

Debbie Maring

De jonge en actieve Debbie Maring is nog maar negenentwintig jaar, maar heeft al een hele carrière achter de rug. Ze is erg actief binnen de schoonheidsbranche. Waar anderen na hun opleiding in een instituut gingen werken of voor zichzelf begonnen, koos Debbie ervoor om haar kennis over te dragen. Ze geeft niet alleen les bij het Internationaal Opleidingsinstituut voor huid en lichaamsverzorging Berber Hoogkamer in Utrecht, maar is ook erg actief binnen de Cidesco. Buiten haar werkzaamheden is er op dit moment een kleintje op komst en is ze bezig met een studie.

Wat trekt je aan in dit werk? “De passie waarmee mensen in dit vak werken, spreekt mij enorm aan. Ik wil dat enthousiasme ook op mijn leerlingen overdragen. Er wordt soms lacherig gedaan over dit vak, maar ik wil de leerlingen juist meegeven hoe serieus dit vak is en ze leren om verder te denken dan de basis. Daarnaast vind ik de huid een superorgaan. Ik ben dan ook echt geïnteresseerd in huidproblemen. Ik verdiep me graag in de huid en ik ben gespecialiseerd in voeding. Ik ben ervan overtuigd dat je ook van binnenuit aan huidproblemen moet werken.”

Wanneer heb je je diploma schoonheidsverzorging gehaald? “In 1998 bij Berber Hoogkamer. Ik heb daar de basisopleiding en de Cidesco-opleiding in een jaar gevolgd. Daarna liep ik nog zeshonderd uur stage om praktijkervaring op te doen en heb ik de Voortgezette opleiding gedaan. Direct na mijn opleiding heb ik ruim twee jaar een salon in Houten gehad, maar ik werd ook meteen gevraagd om bij Berber Hoogkamer les te geven. De combinatie heb ik een tijd volgehouden, maar toen er nog meer bij kwam heb ik er voor gekozen om mijn salon op te geven en me volledig in te zetten voor mijn andere werkzaamheden. Ik geef nu praktijk- en theorielessen in de uiterlijke verzorging, de Voortgezette opleiding en ik geef Cidesco lessen. Ik zit in het bestuur van Cidesco Sektie Nederland als secretaris en ik examineer wereldwijd voor Cidesco International.”

Waar haal je de tijd vandaan om zoveel tegelijk te doen? “Dat vraag ik me soms ook af. Ik ben nog bezig met een hbo-studie voor tweedegraads lesbevoegdheid en ik ben ruim een half jaar zwanger. Alleen als je werk ook je hobby is, kun je zoveel aanpakken. Ik zie het eigenlijk niet als werk, maar als een onderdeel van mijn leven, dit is mijn dagelijkse ding.”

Hoe ben je terechtgekomen bij al die zaken die je nu doet? “Ik wilde na mijn havo eigenlijk medicijnen gaan studeren. Ik was toen negentien en zag het uiteindelijk niet zitten om meteen tot zo ongeveer mijn vijfendertigste door te moeten studeren. Berber Hoogkamer zat achter mijn middelbare school, vandaar dat ik de opleiding kende. Het leek me wel leuk om daar een jaartje een opleiding te volgen zodat ik eerst wat kon bijverdienen en daarna misschien toch medicijnen kon gaan studeren. Het liep anders, ik vond de opleiding heel leuk en ik kreeg dus meteen een baan aangeboden. Van het één rol je in het ander en ik werd al snel internationale examinator voor Cidesco en later voorgedragen voor een bestuursfunctie.”

Wat zijn je ambities? “Ik ga straks een dag minder werken als de kleine er is, maar ik ga zeker niet stil zitten. Graag zou ik een eigen school of een Spa Centrum met opleidingsinstituut willen starten. Ook mis ik het behandelen, dat zou ik wel weer willen doen.”

‘Ik vind de huid een superorgaan’


LR_SSP_aug_2009  

met de naald een hype of een kans? tienerbehandelingen Werkt cosmetica: littekentherapie no.8 augustus 2009

LR_SSP_aug_2009  

met de naald een hype of een kans? tienerbehandelingen Werkt cosmetica: littekentherapie no.8 augustus 2009

Advertisement