Page 6S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Feestelijke jubileumviering

Act ueel

De ANBOS bestaat zestig jaar en dat mag gevierd worden! De brancheorganisatie organiseerde een fantastisch jubileumcongres met bijzondere sprekers en hoogwaardig entertainment. Spetterend klapstuk was het optreden van Karin Bloemen, die speciaal voor de branche een ANBOS-lied schreef.

De congrescommissie wilde dit jaar met iets bijzonders komen. Niet zomaar een congres, maar een feestelijke bijeenkomst waarbij werd stilgestaan bij het verleden maar ook aandacht was voor de toekomst van het vak. Het congres begon met het tonen van een speciale jubileum-dvd, die alle leden na afloop van het congres cadeau kregen. Op de dvd wordt een mooi beeld geschetst van de ontwikkeling die het vak schoonheidsverzorging de afgelopen zestig jaar heeft doorgemaakt.

Samenwerking ANBOS-voorzitter Onno Bijlsma schetste een beeld van een groeiende branche die steeds professioneler wordt. De branche schoonheidsverzorging wordt anno 2009 gekenmerkt door diversiteit, veelzijdigheid en – dat is van alle tijden - passie voor het vak. De samenwerking met andere sectoren, zoals sportscholen, kappers, visagisten, nagelstylisten en hotels, neemt toe. Ook mag de branche zich verheugen op een toenemende belangstelling vanuit de dermatologie. Hoogleraar dermatologie Dr. Neumann (Erasmus universiteit Rotterdam), tevens voorzitter van het Huidfonds, was uitgenodigd om op het congres te komen spreken. Neumann is groot voorstander van nauwere samenwerking tussen dermatologen en schoonheidsspecialisten. Het aantal gevallen van huidkanker zal de komende jaren dramatisch toenemen, stelt Neumann. “Nu al behandelen wij jaarlijks 50.000 gevallen van basaalcelcarcinoom. Dit

betekent dat een op de zeven Nederlanders deze vorm van huidkanker vroeg of laat krijgt. Deze vorm van huidkanker zaait gelukkig zelden tot nooit uit, maar moet wel behandeld worden.”

Brug slaan Per jaar behandelen dermatologen ook zesduizend gevallen van plaveiselcelcarcinoom. Aan de meest gevreesde vorm van huidkanker, het kwaadaardige melanoom, overlijden jaarlijks zo’n zevenhonderd mensen en daar zit een stijgende lijn in. Neumann: “Schoonheidsspecialisten kunnen, veel beter dan huisartsen, een belangrijke rol spelen bij het voortijdig herkennen van vormen van huidkanker.” Neumann wil een brug slaan tussen dermatologen en andere zorgverleners, waaronder ook schoonheidsspecialisten. “Wij hebben u nodig om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.” Neumann ging ook in op het belang van de zon voor de aanmaak van vitamine D in de huid en op het behandelen van verschillende huidaandoeningen met UV-licht.

Versterven en versieren Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde dr. Herman Pleij hield een prachtig betoog over de verstervingscultuur in de late Middeleeuwen. Het lichaam werd in die tijd gezien als de speelbal van de

Dr. Herman Pleij en

Jacqueline Lissenburg

Slotoptreden van

Voorzitter

Nelleke Vermeulen.

met haar dochter.

Karin Bloemen.

Onno Bijlsma.

LR_SSP5_2009_voorANBOS  

zorgverzekeraars jubileumviering Vergoedingen nieuwe ontwikkelingen: Feestelijke aNBOs no.5 mei 2009

LR_SSP5_2009_voorANBOS  

zorgverzekeraars jubileumviering Vergoedingen nieuwe ontwikkelingen: Feestelijke aNBOs no.5 mei 2009

Advertisement