Page 3

Colofon

Voorwoord

no. 5 - mei 2009 - 44e jaargang

Toename

De Schoonheidsspecialist, vakblad voor gevestigde en aankomende schoonheidsspecialisten in Nederland en België. Verschijnt maandelijks. Website: www.schoonheidsspecialist.nl Hoofdredactie: Saskia Petit, tel +31 (0)174-389676, fax +31 (0)174-315003, e-mail saskia.petit@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Astrid Marquenie, Mirjam Mos Vormgeving: Cindy Heskes Beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680, fax +31 (0)174-315002, e-mail hans.de.jong@lakerveld.nl Mediaorder: Ronald Romijn, tel. +31 (0)174-389682,

no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

huidkanker Wat mij betreft is de zomer al een beetje ingeluid met het spetterende ANBOS-congres. Leuk programma, informatief en feestelijk. Achter de schermen is hard gewerkt om de leden een mooi vakevenement te bieden en daarin zijn ze geslaagd. Wat was het gezellig!

fax +31 (0)174-315002, e-mail ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax +31 (0)174-315002, e-mail sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail debiteuren@ lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail distributie@lakerveld.nl Abonnementstarief 2009: Per jaar: e 103,50 (incl. btw) voor Nederland, e 103,50 voor België, cursisten e 59,50, overige landen e 130 (zeepost e 125). Losse nummers e 10. ANBOSleden ontvangen de Schoonheidsspecialist gratis. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk bij de uitgever is opgezegd. Uitgave: De Schoonheidsspecialist is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, Turfschipper 53, 2292 JC Wateringen, tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail uitgeverij@lakerveld.nl Website: www.lakerveld.nl Uitgever/directeur: Ad van Gaalen Adjunctdirecteur: Henk Marin Klaassen Hoofd distributie: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok Hoofd verkoop: Richard van der Hak Research:

Boeiend was de lezing van professor dr. Neumann op het ANBOS-congres. Deze dermatoloog, tevens voorzitter van het Huidfonds, waarschuwt voor de enorme toename van huidkanker. Nu al krijgt een op de zeven Nederlanders in zijn leven te maken met een basaalcelcarcinoom. Neumann verwacht dat de toename van huidkankerpatiënten zo dramatisch zal zijn, dat dermatologen het werk de komende jaren niet aan kunnen. Hij pleit voor nauwere samenwerking tussen dermatologen en schoonheidsspecialisten bij het voorlichten over en het tijdig herkennen van huidkanker. “We hebben u nodig”, zei Neumann. “Dermatologen zullen bepaalde taken moeten uitbesteden aan andere deskundigen in het veld om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. In de keten van zorg is plaats voor de schoonheidsspecialist. In het verleden waren we wellicht elkaars tegenpolen, maar men is veel meer gebaat bij samenwerking. Ik wil me daar onder de paraplu van het Huidfonds graag voor inzetten.” Een interessante ontwikkeling die we zullen blijven volgen.

Pauline Montfoort

Saskia Petit, hoofdredacteur

ISSN 0168 - 9630 Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Het volgende nummer van de Schoonheidsspecialist verschijnt op 5 juni 2009. Druk: De Schoonheidsspecialist wordt gedrukt op chloor-arm papier. Persoonsgegevens: De Schoonheidsspecialist legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of belt u naar +31 (0)174-389693. Cover: Marion Alders volgt momenteel de beroepsopleiding visagie bij Micky Jooren visagie opleidingen. Bij haar model Daphne legde ze het accent op de ogen, wat resulteerde in een stoere look. De volle lippen zijn mooi geaccentueerd en een blikvanger voor de foto. De foto is gemaakt door Michel Zoeter. Website: www.visagie-opleidingen.nl

Wil je reageren, mail dan naar saskia.petit@lakerveld.nlLR_SSP5_2009_voorANBOS  

zorgverzekeraars jubileumviering Vergoedingen nieuwe ontwikkelingen: Feestelijke aNBOs no.5 mei 2009

LR_SSP5_2009_voorANBOS  

zorgverzekeraars jubileumviering Vergoedingen nieuwe ontwikkelingen: Feestelijke aNBOs no.5 mei 2009

Advertisement