Page 1

S

S

no.5

mei 2009

Schoonheidsspecialist

Feestelijke ANBOS

jubileumviering nieuwe ontwikkelingen:

cosmeceuticals Vergoedingen

zorgverzekeraars


Mary Cohr; Natuurlijke schoonheid

Luxe zonnelijn

Mary Cohr heeft een reeks innovatieve huidverzorgingsproducten voor gezicht en lichaam ont-

Bezoek onze stand

wikkeld uit het hart van de natuur. Alle producten zijn samengesteld op basis van essentiele

tijdens de Beauty Trade

oliĂŤn en zijn vrij van parabenen, GGO's en chemische filters. De huid kan zich zo voeden met de

Special in Hal 1:

beste en meest actieve bestanddelen uit het hart van de planten. Zelfs de meest veeleisende huid-

stand 0 12 en 0 26.

typen krijgen nieuwe vitaliteit, energie en uitstraling! Mary Cohr is exclusief voorbehouden aan de professionele schoonheidsspecialist en biedt vele trainingsmogelijkheden en ondersteuning.

NEM PRODUCTS B.V.

PRODUCTS b e a u t y

s p a

w e l l n e s s

Gerdina's Hof 25, 4191 MX Geldermalsen Tel. 0345 - 588 100, Fax 0345 - 573 842 www.nemproducts.com info@nemproducts.com


Colofon

Voorwoord

no. 5 - mei 2009 - 44e jaargang

Toename

De Schoonheidsspecialist, vakblad voor gevestigde en aankomende schoonheidsspecialisten in Nederland en België. Verschijnt maandelijks. Website: www.schoonheidsspecialist.nl Hoofdredactie: Saskia Petit, tel +31 (0)174-389676, fax +31 (0)174-315003, e-mail saskia.petit@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Astrid Marquenie, Mirjam Mos Vormgeving: Cindy Heskes Beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680, fax +31 (0)174-315002, e-mail hans.de.jong@lakerveld.nl Mediaorder: Ronald Romijn, tel. +31 (0)174-389682,

no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

huidkanker Wat mij betreft is de zomer al een beetje ingeluid met het spetterende ANBOS-congres. Leuk programma, informatief en feestelijk. Achter de schermen is hard gewerkt om de leden een mooi vakevenement te bieden en daarin zijn ze geslaagd. Wat was het gezellig!

fax +31 (0)174-315002, e-mail ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax +31 (0)174-315002, e-mail sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail debiteuren@ lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail distributie@lakerveld.nl Abonnementstarief 2009: Per jaar: e 103,50 (incl. btw) voor Nederland, e 103,50 voor België, cursisten e 59,50, overige landen e 130 (zeepost e 125). Losse nummers e 10. ANBOSleden ontvangen de Schoonheidsspecialist gratis. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk bij de uitgever is opgezegd. Uitgave: De Schoonheidsspecialist is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, Turfschipper 53, 2292 JC Wateringen, tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail uitgeverij@lakerveld.nl Website: www.lakerveld.nl Uitgever/directeur: Ad van Gaalen Adjunctdirecteur: Henk Marin Klaassen Hoofd distributie: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok Hoofd verkoop: Richard van der Hak Research:

Boeiend was de lezing van professor dr. Neumann op het ANBOS-congres. Deze dermatoloog, tevens voorzitter van het Huidfonds, waarschuwt voor de enorme toename van huidkanker. Nu al krijgt een op de zeven Nederlanders in zijn leven te maken met een basaalcelcarcinoom. Neumann verwacht dat de toename van huidkankerpatiënten zo dramatisch zal zijn, dat dermatologen het werk de komende jaren niet aan kunnen. Hij pleit voor nauwere samenwerking tussen dermatologen en schoonheidsspecialisten bij het voorlichten over en het tijdig herkennen van huidkanker. “We hebben u nodig”, zei Neumann. “Dermatologen zullen bepaalde taken moeten uitbesteden aan andere deskundigen in het veld om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. In de keten van zorg is plaats voor de schoonheidsspecialist. In het verleden waren we wellicht elkaars tegenpolen, maar men is veel meer gebaat bij samenwerking. Ik wil me daar onder de paraplu van het Huidfonds graag voor inzetten.” Een interessante ontwikkeling die we zullen blijven volgen.

Pauline Montfoort

Saskia Petit, hoofdredacteur

ISSN 0168 - 9630 Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Het volgende nummer van de Schoonheidsspecialist verschijnt op 5 juni 2009. Druk: De Schoonheidsspecialist wordt gedrukt op chloor-arm papier. Persoonsgegevens: De Schoonheidsspecialist legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of belt u naar +31 (0)174-389693. Cover: Marion Alders volgt momenteel de beroepsopleiding visagie bij Micky Jooren visagie opleidingen. Bij haar model Daphne legde ze het accent op de ogen, wat resulteerde in een stoere look. De volle lippen zijn mooi geaccentueerd en een blikvanger voor de foto. De foto is gemaakt door Michel Zoeter. Website: www.visagie-opleidingen.nl

Wil je reageren, mail dan naar saskia.petit@lakerveld.nl
UW SALON, IN GOEDE HANDEN!

Deskundigheid • 75 jaar professionele ervaring en expertise • Dé anti-aging specialist met meer dan 10

Samen werken we aan het succes van uw salon! Interesse? Neem contact op via: Elha Cosmetics B.V. Leimuiderdijk 298 2154 MS Burgerveen Tel. nr.: 0172-507442 www.gatineau.nl

gezichts- en lichaamsbehandelingen • Creatief, innovatief en modern

• Totaalconcept voor ieder huidtype

Service • Loyaliteitsprogramma: het Gatineau Beauty Paspoort • GRATIS volledige tester- en samplepakketten • Doelgerichte verkooptraining • Intensieve verkoopondersteuning d.m.v.

promotiedagen • In voor- en najaar GRATIS product- en salontrainingen door trainingsmanagers opgeleid in het Gatineau trainingscentrum in Parijs

Bekendheid • Actieve mediacampagnes in glossy magazines en vakbladen door middel van advertenties en free publicity • Diverse marketingactiviteiten en ondersteuning

G A T I N E A U ,

U W

S A L O N

E I S T

R E S U L T A A T


Inhoud

no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

R u b r ie k en

A c t u eel

6

Feestelijke jubileumviering

Tien gouden regels voor verstandig 13, 20, 25, 61

Beauty Box

zonnen

48 49

Vergoedingen zorgverzekeraars

26

Column Online Marketing

31

Beursactie Beauty Trade special 2009

Agenda

90

De Lezer

34

Agenda

49

Column Els van Gogh

39

Regiobijeenkomsten

49

Publicaties

65

B r an c he Voor advies naar de Beauty Coach

10

De Stelling

Trends in cosmetische ingrepen

14

Productnieuws

66 71, 73, 75, 77

S e r vi c e

D e r m a t olo g ie 40

Huidveroudering

3

Colofon

87

Boekwinkel

Cosmeceuticals: 68

nieuwe ontwikkelingen

V oedin g I ns t i t u u t

Anti-aging in de dagelijkse praktijk

62

22

Babor Beautyworld in Wassenaar

A N B O S - N ie u ws I n t e r na t ionaal

Leer mij vrouwen kennen 32

Wereld om in te verdwalen

44

ANBOS

6

Praktijk Vetkussentjes verdwijnen

26

10

17

43

Geslaagd 60-jarig jubileumcongres Jubileumprogramma workshops voorjaar 2009

14

47

22

ANBOS-bestuur

Lidmaatschap ANBOS

De ANBOS is niet verantwoordelijk voor door adverteerders

De heer O. Bijlsma (voorzitter), Mevrouw M. van den Broek

Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap van de ANBOS zijn

aangeboden goederen en/of diensten. De ANBOS erkent

(penningmeester), Mevrouw F. Boels, Mevrouw L. Wermers,

aan te vragen bij het ANBOS-secretariaat. De contributie be-

geen verplichting tot het opnemen van aangeboden adver-

Mevrouw G. Hoedeman, Mevrouw C. Konings

draagt voor startende kernleden 1e jaar e 175, 2e jaar e 210,

tenties. De ANBOS is uitsluitend verantwoordelijk voor de

kernleden e 245, leden e 125, aspirant leden e 95, aspirant-

inhoud van de artikelen op de ANBOS-pagina’s.

ANBOS-secretariaat

lid via school e 50 (exclusief btw). Lidmaatschappen gaan

Reactorweg 301, 3542 AD Utrecht,

in per eerste dag van de maand. Opzegging dient schriftelijk

tel. +31 (0)30-2142727, fax +31 (0)30-2384238,

en aangetekend te geschieden aan het ANBOS-secretariaat,

e-mail info@anbos.nl, www.anbos.nl

uiterlijk één maand voor het einde van het jaar. ANBOS-leden ontvangen de Schoonheidsspecialist gratis.

© Copyright ANBOS-pagina’s 2009, ANBOS Utrecht


S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Feestelijke jubileumviering

Act ueel

De ANBOS bestaat zestig jaar en dat mag gevierd worden! De brancheorganisatie organiseerde een fantastisch jubileumcongres met bijzondere sprekers en hoogwaardig entertainment. Spetterend klapstuk was het optreden van Karin Bloemen, die speciaal voor de branche een ANBOS-lied schreef.

De congrescommissie wilde dit jaar met iets bijzonders komen. Niet zomaar een congres, maar een feestelijke bijeenkomst waarbij werd stilgestaan bij het verleden maar ook aandacht was voor de toekomst van het vak. Het congres begon met het tonen van een speciale jubileum-dvd, die alle leden na afloop van het congres cadeau kregen. Op de dvd wordt een mooi beeld geschetst van de ontwikkeling die het vak schoonheidsverzorging de afgelopen zestig jaar heeft doorgemaakt.

Samenwerking ANBOS-voorzitter Onno Bijlsma schetste een beeld van een groeiende branche die steeds professioneler wordt. De branche schoonheidsverzorging wordt anno 2009 gekenmerkt door diversiteit, veelzijdigheid en – dat is van alle tijden - passie voor het vak. De samenwerking met andere sectoren, zoals sportscholen, kappers, visagisten, nagelstylisten en hotels, neemt toe. Ook mag de branche zich verheugen op een toenemende belangstelling vanuit de dermatologie. Hoogleraar dermatologie Dr. Neumann (Erasmus universiteit Rotterdam), tevens voorzitter van het Huidfonds, was uitgenodigd om op het congres te komen spreken. Neumann is groot voorstander van nauwere samenwerking tussen dermatologen en schoonheidsspecialisten. Het aantal gevallen van huidkanker zal de komende jaren dramatisch toenemen, stelt Neumann. “Nu al behandelen wij jaarlijks 50.000 gevallen van basaalcelcarcinoom. Dit

betekent dat een op de zeven Nederlanders deze vorm van huidkanker vroeg of laat krijgt. Deze vorm van huidkanker zaait gelukkig zelden tot nooit uit, maar moet wel behandeld worden.”

Brug slaan Per jaar behandelen dermatologen ook zesduizend gevallen van plaveiselcelcarcinoom. Aan de meest gevreesde vorm van huidkanker, het kwaadaardige melanoom, overlijden jaarlijks zo’n zevenhonderd mensen en daar zit een stijgende lijn in. Neumann: “Schoonheidsspecialisten kunnen, veel beter dan huisartsen, een belangrijke rol spelen bij het voortijdig herkennen van vormen van huidkanker.” Neumann wil een brug slaan tussen dermatologen en andere zorgverleners, waaronder ook schoonheidsspecialisten. “Wij hebben u nodig om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.” Neumann ging ook in op het belang van de zon voor de aanmaak van vitamine D in de huid en op het behandelen van verschillende huidaandoeningen met UV-licht.

Versterven en versieren Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde dr. Herman Pleij hield een prachtig betoog over de verstervingscultuur in de late Middeleeuwen. Het lichaam werd in die tijd gezien als de speelbal van de

Dr. Herman Pleij en

Jacqueline Lissenburg

Slotoptreden van

Voorzitter

Nelleke Vermeulen.

met haar dochter.

Karin Bloemen.

Onno Bijlsma.


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

“Dermatologen en schoonheidsspecialisten hebben elkaar nodig�


S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Demonstratie Ashiatsu Oriental Bar

Dr. Neumann.

Massage.

uit Curaçao was aanwezig.

duivel. Het lichaam stond bloot aan aardse verleiding en moest dus getemd worden. Die cultuur leidde tot – in onze ogen – hilarische verhalen en legenden van heiligen die hun lichaam twintig jaar lang ten prooi lieten aan maden en andere lugubere zaken. De conceptie mocht alleen lusteloos en op vaste tijden plaatsvinden, niet op woensdag en vrijdag en niet op heiligendagen – en dat waren er veel –. Daarvoor had de kerk lange lijsten opgesteld die je kon raadplegen. “Dat de praktijk anders werkte bewijst uw aanwezigheid hier”, stelde Pleij vrolijk. Daar tegenover ontstond een beweging die het lichaam als de schepping van God zag, die je juist wel mooi mocht maken en verzorgen. “Hier begint feitelijk uw vakgebied.”

Bare foot Na dit beeldende relaas volgde een demonstratie van de Ashiatsu Oriental Bar Therapy door onze Belgische collega’s Julie Berben en Christiane Maertens van instituut Santé Magic in Leuven. Deze bijzondere massage wordt met de voeten uitgevoerd, terwijl de behandelaar zich vasthoudt aan een speciale stellage. Doordat je met de voeten en benen werkt, kun je meer druk uitoefenen en langere bewegingen maken. Deze massage is een combinatie van de traditionele Thaise massage, de bare foot shiatsu uit Zuid-India en westerse technieken. De voordelen van deze massagetechniek is dat je tijdens de behandeling je rug recht kunt houden en

Muzikaal cabaret van Stenzel en Kivits.

Ook een enthousiaste delegatie

Feestelijk buffet.

minder kracht hoeft uit te oefenen omdat je gebruikmaakt van je eigen lichaamsgewicht. De behandeling is voor de cliënt aangenaam doordat de oppervlakte van de voeten groter is dan van de vingers of de handen. De Ahiatsu Oriental Bar Therapy lijkt op een dans, met langzame, soepele bewegingen. Een behandeling duurt zestig tot negentig minuten.

Muziek Visagist Mari van de Ven liet een mooie trendmake-up zien en beantwoordde vragen uit het publiek. Na het feestelijke dinerbuffet, waar volop tijd was om met elkaar bij te praten en nieuwe contacten op te doen, volgde een muzikaal optreden van het cabaretduo Stenzel en Kivits. Hoogtepunt van de avond was het optreden van Karin Bloemen, ook al zo’n vakvrouw, die de zaal in vervoering bracht met geestige sketches en prachtige liedjes. Bijzondere rol was daarin weggelegd voor ANBOSvoorzitter Onno Bijlsma, die er zelf ook hartelijk om kon lachen. Speciaal voor het jubileum schreef ‘La Bloemen’ een ANBOS-lied, dat ze ter afsluiting samen met de zaal zong. De ANBOS kan terugkijken op een succesvol en feestelijk congres. Op naar de volgende zestig jaar!

Mari van de Ven geeft visagie-tips.


10

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Voor advies naar de Beauty Coach

Branche

Veel schoonheidsspecialisten lopen rond met vragen over hun behandelaanbod, de omgang met personeel of het rendement van hun onderneming. Met Beauty Coach speelt vakcollega Kirsten van der Velde in op deze behoefte. Ze geeft zowel gevestigde als startende collega’s praktijkgerichte ondersteuning.

Het kriebelde al een tijdje bij Kirsten van der Velde. Ze wilde wat nieuws opzetten waar ze haar passie voor het vak en haar creativiteit in kwijt kon. “Sinds ik in 2001 werd uitgeroepen tot ‘Schoonheidsspecialist van het Jaar’ word ik regelmatig gebeld door collega’s voor advies over hun onderneming. Ik bleek ze vaak goed te kunnen helpen en vond het ook erg leuk om te doen. Dat bracht me op het idee van Beauty Coach. Vorig jaar ben ik daarmee begonnen en inmiddels heb ik al zo’n tien bedrijven geadviseerd, zowel starters als gevestigde ondernemers. Dat zijn niet alleen schoonheidsspecialisten, er zitten ook hotels bij met een wellnessafdeling. Bij de een blijft het bij een adviserend gesprek, bij de ander ga ik een langer begeleidingstraject in. Afhankelijk van wat de klant wil.”

werken en niet goed weten hoe ze daar uit moeten breken. Ze lopen er als het ware op dood. Voor klanten is het behandelaanbod zeer voorspelbaar, terwijl je hen juist moet blijven verrassen met nieuwe dingen. Dat zie je namelijk direct terug in je rendement. Doel van mijn gesprekken is om ondernemers buiten hun vaste kaders te laten denken. Dat kan op verschillende manieren. Na een uitgebreid intakegesprek stel ik samen met de ondernemer een stappenplan op. We kijken naar verschillende aspecten: de producten, de inkoop, de kwaliteit van de behandelingen, het aanbod en de samenstelling van arrangementen, de personeelstrainingen. Ik geef ze voorbeelden van hoe ze anders kunnen werken.”

Aanvulling

Bij Kirsten’s instituut is een behandeling nooit hetzelfde. “Wij werken in Beauty Fashion met thema’s. Twee keer per jaar hebben we een thema, dat we tot in de kleinste details doorvoeren. In de aankleding van het instituut, in de producten en behandelingen, in de acties, op de website en op de behandelkaarten. Dat vergt wel enige research. Je moet weten welke producten je met elkaar kunt combineren, wat effectief is en wat niet, maar daarin ligt juist de uitdaging. Want ik ga wel voor kwaliteit en resultaat. Alle behandelingen bedenk ik zelf en vervolgens proberen we het in ons team uit om te kijken of het werkt. We trainen elkaar zodat alle medewerkers de nieuwe behandelingen tot in de puntjes beheersen. Dat maakt ons werk heel gevarieerd en voor klanten is het nooit saai. Je hebt altijd wat nieuws en je laat zien dat je serieus met de vak bezig bent.

Het werk als beauty consultant combineert Kirsten met haar instituut Body Fashion in Veenendaal, dat ze al 23 jaar succesvol runt. “Het is een enorm leuke aanvulling op het werk in mijn instituut. Ik kan al mijn kennis en ervaring nu op een andere manier inzetten. Ik krijg via mijn website www.kirstenvandervelde.nl reacties van schoonheidsspecialisten uit het hele land. Het aanbod cursussen en trainingen in onze branche is groot, maar er blijkt veel behoefte te zijn aan praktijkgerichte ondersteuning die is afgestemd op het eigen instituut.”

Out of the box Welke problemen komt Kirsten zoal tegen bij schoonheidsspecialisten? “Je ziet vaak dat schoonheidsspecialisten al jaren in een vast stramien

Thema


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

We hebben ook een speciale toolbox waarin we producten en spullen opbergen waarmee we een behandeling aankleden. De ene keer krijgt de klant bij een behandeling een bijzonder schuimmasker, de keer erna doen we een massage met rozenkwarts of een speciale halspakking. Klanten hoeven daar niets extra’s voor te betalen en stellen het enorm op prijs.”

Behandelplan De dienstverlening van Beauty Coach varieert van enkele adviezen tot het volledig uit handen nemen van bepaalde taken. Kirsten: “Als een ondernemer daar behoefte aan heeft, maak ik voor het komende jaar een heel behandelplan waarbij alle behandelingen helemaal zijn uitgewerkt, inclusief de producten en attributen die daarvoor nodig zijn. Dat hoeft helemaal niet veel te kosten, ook kleine instituten kunnen zo werken.” Het valt haar op dat veel schoonheidsspecialisten een te uitgebreide behandelkaart hebben. “Daarin staat tot in het kleinste detail opgesomd wat een behandeling inhoudt. Het is teveel informatie waar de klant geen wijs uit kan. Ik adviseer ondernemers om een overzichtelijke en beknopte behandelkaart te maken en daarnaast een aparte kaart waarop de arrangementen zijn uitgewerkt.”

Feestje De kunst is volgens Kirsten om van elke behandeling een feestje te maken. Aandacht voor details geven de doorslag. “Door je bedrijf en je dienstverlening op een andere manier te presenteren, kun jij je onder-

Kirsten van der Velde richtte Beauty Coach op, voor praktijkgericht advies aan ondernemers.

scheiden. Heel belangrijk in deze economisch lastige tijden. Het is het totaalpakket dat telt. Ik ben onlangs als Mystery Guest bij een instituut geweest om te kijken hoe het personeel met de klant omgaat en hoe zij de behandelingen uitvoeren. Als eigenaar kom je daar heel moeilijk achter. Dit is een goede manier om eens te puntjes op de i te zetten. Met kleine aanpassingen kun je al groot effect bereiken. Vaak blijkt na een bezoek al dat een ondernemer veel meer uit zijn instituut kan halen. Collega’s daarbij kunnen helpen geeft me een geweldige kick.”

“Voor klanten is het nooit saai”

11


‘Van jongs af aan wist ik dat ik schoonheidsspecialiste wilde worden. Altijd was ik in de weer met crèmes en maskers. Na mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan in verschillende instituten. Telkens een stapje verder. Ik vind het prettig om in een team te werken. Je leert veel van elkaar en stimuleert elkaar. Ons vak heeft zoveel mogelijkheden. Ik wil graag in die breedte werken. Daarom ben ik in het instituut waar ik nu werk helemaal op mijn plek. Een sfeervolle ruimte, moderne apparatuur, perfecte producten… Je hoeft niemand de deur te wijzen, alles is er. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. In mijn vrije tijd sport ik graag. Van zaalvoetbal tot aerobics. Actief bezig zijn, op meerdere fronten tegelijk, dat past bij me. In mijn werk en in de producten van Dr. Tadlea vind ik die afwisseling ook. Bijvoor‘Renate Appelman, schoonheidsspecialiste te Heerhugowaard’

beeld in de UltimateCare serie voor de rijpere huid. De verschillende werkstoffen hebben elk een eigen effect, zoals bijvoorbeeld verhoging van de zuurstofopname,

‘Dr. Tadlea biedt mij zoveel mogelijkheden’

ontspanning van mimische rimpels of stimulering van celvernieuwing. Met die combinatie bereik ik ook zonder injectables uitstekende resultaten. Mijn klanten zijn terecht kritisch. Ze willen weten waarom een product juist voor hen werkt. Met de wetenschappelijke ondersteuning van Dr. Tadlea heb ik op alle vragen een antwoord. De klanten waarderen mijn uitleg en advies. Ze vertrouwen op mijn deskundigheid, zien dat het werkt en nemen de thuisverzorging dan mee. Dat is ook mooi meegenomen.’ Voor meer informatie over Dr. Tadlea kunt u altijd bellen met Corrective Cosmetics BV in Amstelveen, tel: 020-6412986. Mailen mag ook; E: info@correctivecosmetics.com


Beaut y Box no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

Verscherpte regels Het Europees parlement heeft ermee ingestemd dat cosmetica scherper beoordeeld gaat worden op veiligheid. Men name op de aanwezigheid van nanotechnologie. Voortaan moet ook op de verpakking gemeld worden of er nanodeeltjes in het product zitten. Bestaande producten met nanodeeltjes gaan overigens niet in de controle. Ook anti-rimpelclaims zullen strenger worden gecontroleerd.

Waarschuwende armband Onderzoekers van de universiteit van Strathclyde (Schotland) hebben een materiaal ontwikkeld dat langzaam van geel naar blauw verkleurt zodra er UV-stralen op worden gericht. Op het moment dat de zon voor verbranding zorgt, ontstaat in het blauwe gedeelte een brede roze streep. Wie dan de schaduw opzoekt, voorkomt verbranding. De wetenschappers willen nu armbanden en andere draagbare attributen ontwikkelen van het materiaal. De techniek is aan te passen aan diverse huidtypes. ( B r on : A l g e m e e n D a g blad )

Amerika raakt niet uitgepraat over de strakke bovenarmen van Michelle Obama. Het Amerikaanse bedrijf Très Sleek lijkt met de Flabuless een oplossing voor verslapte armen gevonden te hebben. De Flabuless is een soort korset voor de armen. Het hulpmiddel, dat bestaat uit nylon en elastaan, sluit nauw aan op de huid en drukt de bovenarmen samen. Leverbaar in verschillende mouwlengtes en in diverse kleuren.

Creatief inpakken Inpakshop.nl verzorgt op dinsdag 9 juni om 19.30 uur in Leusden een workshop Creatief inpakken voor de beautybranche. Stap voor stap wordt ingegaan op diverse inpaktechnieken voor veel verkochte artikelen in deze branche. Tevens komt het werken met verschillende decoratiematerialen aan bod en worden allerlei inpaktips aangereikt. Meer informatie en/of inschrijven: tel. (033) 432 08 33 of www.inpakshop.nl.

Slanke bovenarmen

( B r on : N u . nl )

Tijdens de workshop Creatief inpakken werk je met enkel- en dubbelzijdig papier.

Kennismakingsavond Tijdens het onlangs gehouden Information & Inspiration Event 2009 van Lookx konden de huidige en toekomstige partners op een persoonlijke manier kennis maken met de verschillende merken van dit bedrijf. De avond vond plaats in het sauna wellness resort Trivíum in Etten-Leur. Topvisagist Roberto Dresia toonde de laatste trends op visagiegebied. En er was onder meer aandacht voor het nieuwe Lookx Skincare Bio Sun-concept en het Citrus-ritueel van het Spa Paradise-concept. Cosmetisch arts Dr. Silvy Philippi gaf uitleg over de nieuwste fillers en injectables.

Zeg ‘ns Aaa Sinds enkele tijd is de hernieuwde televisieserie Zeg ‘ns Aaa weer op de buis. De complete crew van de populaire tv-serie wordt tijdens de opnamen verzorgd met de huidverzorgingsproducten van Alcina Dr. Kurt Wolff Balance Kosmetik. Pietertje Schmitt en Sharon Coutimho zijn enthousiaste gebruiksters van de Alcina-huidverzorging en -make-upseries. Deze twee professionals zijn op 8 juni als gasttrainers bij Alcina in Waardenburg aanwezig om Alcina-relaties een dag Master Class professional make-uptechnieken aan te bieden. Meer informatie of aanmelden: tel. (0418) 65 24 25 of info@alcina.nl. Pietertje Schmitt en Sharon Coutimho geven in juni een Master Class bij Alcina.

13


14

Branche

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Trends in cosmetische ingrepen Van borstvergroting tot buikwandcorrectie of botox. Cosmetische ingrepen worden steeds gewoner. Wat zijn volgens plastisch chirurgen en esthetisch artsen op dit moment de trends en wat kunnen we voor de toekomst verwachten?

Consumenten willen graag oud worden, maar zonder er ouder uit te zien. En als ze dan al een cosmetische ingreep laten doen, moet het resultaat zo natuurlijk mogelijk zijn, want niemand mag zien dat ze ‘iets hebben laten doen’. Voor die jonge look blijft botox favoriet, maar deze ingreep krijgt steeds meer concurrentie. Daarnaast zien ook steeds meer mensen het belang in van anti-aging van binnenuit.

Fillers De American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) doet een aantal voorspellingen op het gebied van cosmetische chirurgie. Zo zegt de ASAPS dat de populariteit van fillers zal toenemen. Ron van Stormbroek, bioloog en clinic manager van het Nationaal Huidcentrum, ziet dit ook. Naast de populariteit van botox-ingrepen merkt hij dat vooral de nietpermanente fillers in opkomst zijn. “En dan met name die op basis van hyaluronzuur. Hyaluronzuur is een huideigen stof die onder andere een belangrijke functie vervult bij het handhaven van de vochtbalans van de huid. Bij driedimensionale crosslinking vormen de eiwitketens van het hyaluronzuur een zeer dicht netwerk, daardoor blijft de filler gemiddeld een jaar zitten. Ik merk ook dat de fractionele CO2-laser waar wij mee werken, steeds gewilder is. Vaak zijn mensen na een huidverbetering- of verjongingsbehandeling een periode uit de roulatie om te herstellen. Met nieuwe lasertechnieken is er minder hersteltijd nodig. Tijdens een behandeling met de fractionele laser wordt de laser door een speciaal filter verdeeld in fijnere laserbundels. De huid rondom de laserbundeltjes blijft onbeschadigd, waardoor het herstel sneller is en de behandeling minder pijnlijk.”

Overgewicht Aangezien de samenleving zich steeds meer bewust is van de gevaren en gevolgen van obesitas (zwaar overgewicht), zal volgens het ASAPS het aantal gewichtsoperaties verder toenemen. Dit blijkt ook uit onderzoek van het Eindhovens Catharina Ziekenhuis. In 2000 werden zulke operaties zo’n 500 keer uitgevoerd, inmiddels is dat in Nederland al gestegen naar ruim 3000 keer per jaar. En volgens het onderzoek zal het aantal operaties nog meer gaan stijgen. Voor steeds meer Nederlanders met

obesitas is de maagverkleining namelijk de enige uitweg. Meestal wordt er bij gewichtsoperaties een bandje aangebracht om de maag te verkleinen. Soms wordt ook de dunne darm verkort om opname van voedsel in het lichaam te beperken.

Inwendige bh Een andere opvallende ontwikkeling is de inwendige bh, waarover onlangs veel aandacht in de media was. Plastisch chirurg H. de Bruijn is bezig met het wereldwijd verspreiden van dit concept. De inwendige bh is een flinterdun, sterk netje dat onder de huid wordt aangebracht en de borsten op hun plaats houdt. Een traditionele borstlift helpt maar tijdelijk, maar het resultaat van deze bh belooft blijvend te zijn. Daarnaast zit de plastische chirurgie voor mannen in de lift. In 2008 ondergingen in Groot-Brittannië meer dan drieduizend mannen een cosmetische ingreep. Stijgend in populariteit is de borstoperatie bij mannen (‘Mooboperatie’). Neuscorrecties, ooglidcorrectie en het corrigeren van flaporen en liposuctie staan bij mannen nog wel aan kop. Bij Britse vrouwen zijn borstvergrotingen en de ooglidcorrecties het meest populair. Roel Fresow, plastisch chirurg bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en bij het Medisch Centrum Waalre zegt dat de bovenooglidcorrectie en de borstvergroting ook in Nederland al jaren bovenaan staan. Er is in Nederland overigens geen centrale registratie van esthetische ingrepen. Maar volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is er een schatting van totaal ongeveer 30.000 esthetische ingrepen per jaar in Nederland.

Lipofilling Lipofilling stijgt ook in populariteit. De Kliniekmanager van Kliniek Klein Rosendael, Wil Rutges, en de plastische consulenten José Leijenaar en Frederike Goulmy, signaleren dit ook. “Met lipofilling wordt vet uit het lichaam – meestal rond de navel – gebruikt om rimpels, plooien en deuken elders in het lichaam op te vullen. Sommige mensen hebben een diepe rimpel op hun voorhoofd of neusbrug. Anderen hebben aan weerszijden van hun neus een plooi die tot aan de mond of kin loopt. Deze rimpels en plooien zijn soms met eigen vetweefsels op te vullen. Deuken


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

We willen wel oud worden, maar er niet ouder uit gaan zien.

op willekeurige plekken op het lichaam kunnen op deze manier eveneens worden opgevuld, zoals bijvoorbeeld na een ongeval of een slecht uitgevoerde liposuctie.” Naast deze trend, zien zij een toename van het via een minimale insnijding ‘ophangen’ van de weefsels, oftewel Minimal Access Cranial Suspension (MACS). “Dit betekent dat de plastisch chirurg net vóór het oor een zeer beperkte huidzone vrij hoeft te maken. Daarna hangt hij in de diepte de verslapte weefsels (spieren en vet) weer in hun oorspronkelijke positie op. Op die manier wordt de huid van wangen, onderkin en hals, die tijdens het verouderen is gaan hangen, opnieuw opgespannen. De chirurg dient slechts een kleine hoeveelheid overtollige huid te verwijderen en laat alleen een litteken achter in de plooi vóór het oor en tegen de haargrens. Een combinatie met halslift en halsliposculpture geeft vaak een goed resultaat.”

Naturel Gijs Anker, die als cosmetisch arts werkzaam is in Amsterdam en in de Velthuiskliniek in Hilversum en Eindhoven, merkt dat er steeds meer vraag is naar een naturel resultaat. “Ondanks het feit dat er steeds minder een taboe heerst op cosmetische ingrepen, willen de mensen niet op hun ingreep aangesproken worden. Ik adviseer de klant dan ook om zich met een lagere dosering te laten behandelen voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Nadeel voor de consument is wel dat dit vaker moet gebeuren. Ze moeten zich bijvoorbeeld in plaats van om de vier tot zes maanden om de twee tot drie maanden laten behandelen. Een andere trend die ik onder de specialisten zie, is dat zij steeds vaker de onderliggende weefsels bij een behandeling betrekken. Daarnaast zie je in het buitenland de combinatie tussen injectables en facelifts. Ik vind dit een positieve ontwikkeling die wij ook in Nederland meer moeten toepassen. Bij een facelift verdwijnt de overtollige huid, maar er is vaak ook vulling nodig. In Nederland leven de injectables nog niet zo onder de plastisch chirurgen. Ik hoop toch dat beide partijen, plastisch chirurgen en cosmetisch artsen, in de toekomst vaker zullen samenwerken.”

Van binnenuit Paul Musarella, arts voor esthetische ingrepen en directeur van Aestetica Europa in Zeist, gelooft in verzorging van binnenuit als nieuwe trend. “Niet iedereen wil onder het mes. Gezond en gevarieerd eten is essentieel om fysiek en geestelijk fit te blijven. Hormoontherapie kan hier naar mijn mening ook een grote rol in spelen. Patiënten met bijvoorbeeld een te lage bloeddruk en een echt aldosterontekort (een hormoon), kunnen de kwaliteit van hun leven aanzienlijk verbeteren met behulp van adequate hormonale aanvulling. Ook op het gebied van anti-aging speelt de hormonale huishouding dus een grote rol. Ik ga hier ook op in in mijn boek ‘Eeuwige Jeugd, droom of werkelijkheid’.”

Verplicht toezicht In de toekomst zullen steeds meer nieuwe technieken en producten op de markt komen, die nog betere resultaten creëren en een kortere herstelperiode. De consument zal bij het kiezen van een cosmetisch arts steeds meer letten op erkende diploma’s en certificaten. Onlangs eisten Nederlandse plastisch chirurgen en privé-klinieken van minister Klink van VWS betere regelgeving en verplicht toezicht voor klinieken. Daarmee willen ze voorkomen dat zich ernstige misstanden voordoen. In Nederland mag iedereen een privé-kliniek beginnen voor onverzekerde zorg. Er is geen registratieplicht er zelfs een vergunning is niet nodig. Ze moeten wel aan de Kwaliteitswet en de Wet BIG voldoen. Probleem is echter dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg geen reguliere controles houdt bij klinieken. Pas als er iets goed mis gaat, kom de inspectie in actie. Daar moet volgens de plastische chirurgen en klinieken verandering in komen. Een positieve ontwikkeling die mensen veel leed kan besparen.

“Niet iedereen wil onder het mes”

15


Perfectie in

permanente

make-up IS DE MARKTLEIDER

ONTDEK DE WERELD VAN PERMANENTE MAKE-UP

VERHOOG UW OMZET Permanente make-up is één van de snelst groeiende specialisaties

binnen

de

schoonheidsbranche.

Nouveau Contour is de toonaangevende leverancier

Enerzijds vanwege de toenemende vraag van de

op het gebied van permanente make-up en

consument, anderzijds vanwege de uitermate

medische toepassingen. Nouveau Contour is ver-

aantrekkelijke winstmarges van ca. € 200,- per behandeling.

krijgbaar in 18 landen waarvan in vele marktleider. Onze know-how en kennis is uw garantie voor

Breidt de services van uw salon uit en verhoog uw

perfectie in permanente make-up.

omzet. Met onze Nouveau Contour Academy legt u de basis voor een succesvolle toekomst. Neem vandaag nog contact op met Nouveau Contour voor een professionele start en doorgroei naar top specialiste.

Burgemeesterlaan 2 • 6002 EG Weert • NL • tel 0495-547409 Nouveau Contour België • Markt 25 • 2460 Kasterlee • tel 014 / 671 154


Prakt ijk

no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

Mapquassage vetkussentjes verdwijnen Op de consumentenbeurs New Beauty trok ze veel bekijks met de Mapquassage. Alina Eekema haalde deze bijzondere massagetherapie uit Vietnam naar Nederland. De Mapquassage is een totale lichaamsbehandeling die door middel van speciale grepen wordt toegepast bij diverse lichamelijke klachten en overgewicht.

Alina leerde de Mapquassage kennen toen zij in Vietnam woonde. Aan de bevalling van haar tweede kind hield ze veel lichamelijke klachten over. Ze kwam terecht bij een massagetherapeut, die vet zou kunnen wegmasseren. “Ik was heel sceptisch, maar besloot het te proberen”, aldus Alina. “Ik voelde me gebroken na die massage. Maar diezelfde avond voelde ik me al veel beter. Na twintig behandelingen voelde ik me fantastisch. Ik had geen klachten meer, vetkussentjes waren verdwenen en ik zat weer lekker in mijn vel.” Terug in Nederland zocht Alina een therapeut die deze massagetechniek beheerste. Toen bleek dat niemand de therapie kende, besloot ze de Vietnamese masseuse naar Nederland te halen om van haar deze bijzondere massage te leren.

Techniek Veel mensen kampen met doorbloedingsproblemen, overgewicht en celulite. De Mapquassage is een massagetherapie die zeer diep op de weefsels ingrijpt. Speciale grepen zorgen voor een versoepeling van door vet aangetaste bloedvaten. De circulatie komt weer op gang waardoor zuurstof en voedingsstoffen hun weg weer kunnen vinden en afvalstoffen en vetdeeltjes versneld worden afgevoerd. Mapquassage lijkt niet op andere massages. De grepen gaan veel dieper dan bijvoorbeeld bij de bindweefselmassage. De therapeut maakt gebruik van schraap- en zaagtechnieken, waarbij zowel de vlakke hand als de zijkant van de handen gebruikt worden. Dit heeft een positief effect

op het metabolisme van de spieren, die aangezet worden om vet te verbranden. Alina: “We maken geen gebruik van effleurages of petrissages, de grepen van de Mapquassage zijn heel specifiek. Ik werk tot op het bot, zeg ik wel eens. Het is een zeer intensieve massage waar je echt feeling voor moet ontwikkelen.”

Achtergrond De Mapquassage is in Vietnam ontwikkeld door een Frans-Aziatische arts en werd toegepast in het ziekenhuis om patiënten sneller te laten genezen, bijvoorbeeld na een operatie maar ook na een hartinfarct. De Vietnamese massagetherapeut van wie Alina de methode leerde, is samen met nog enkele therapeuten door deze arts opgeleid. Het is een intensieve massageopleiding die twee jaar duurt. Alina leidt in Nederland therapeuten op in de Mapquassage, zoals de massage hier genoemd wordt. ‘Mapqua’ is Vietnamees voor vet. “Maar de behandeling is bij veel meer indicaties dan overgewicht in te zetten”, legt Alina uit. “We passen de therapie ook toe bij mensen die last hebben van oedeem, reuma, cellulite, rusteloze benen en doorbloedingsproblemen. Ook mensen met obesitas hebben baat bij de massage. Vaak zit hun doorbloeding op slot en daar kun je met deze therapie wat aan doen. In het begin kan de behandeling pijnlijk zijn, wanneer de weefsels in betere conditie zijn voelt het lekker aan.” De behandeling duurt anderhalf tot twee uur en wordt in kuurverband toegepast. >>

Alina Eekema.

“Ik werk tot op het bot”

17


1

18

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

4

5

1 2

3

7

2

4

10

 e behandeling begint met de rug. Alina tast de dieper geD legen weefsels en spieren af. “Het lichaam vertelt mij waar ik moet masseren.” Ze oefent gedoseerde druk uit en maakt daarbij gebruik van haar eigen gewicht. Zo is de behandeling goed vol te houden. Bij de bovenarmen hopen vet en afvalstoffen zich op. “Je kunt geen vet “weg” masseren, je kunt wel het metabolisme van de spieren stimuleren zodat ze vet verbranden.” Ook de billen en bovenkant van de dijen zijn zones waar vet en afvalstoffen zich ophopen. Alina masseert de diepe weefsels, zodat alle huid en spierlagen los van elkaar kunnen bewegen. Met krachtige zaagbewegingen met de binnenkant van haar

5 De Mapquassage stimuleert de bloedcirculatie en het onderliggende bind- en spierweefsel. 6 ‘Uitdrukken’ van de weefsels. Met haar vingers voelt Alina verhardingen in spieren en vaten. 7 Activeren van de reflexzones op de voet. 8 Buigen onderbeen richting billen om de spieren aan de voorkant van het bovenbeen op te rekken. 9 Ook de knieën worden intensief gemasseerd omdat hier vaak hand maakt ze de weefsels weer soepel.

10

klachten ontstaan als gevolg van opeenhopingen van vet en afvalstoffen. De Mapquassage kan vaatproblemen helpen voorkomen of

8

11


3

107-1062 adv CeC 90x268SSpec:107-1062 adv EC schoonheidsspec

6

• 100% natuurlijk en dierproefvrij • Met EKO gecertificeerde ingrediënten • Conform BDIH norm voor natuurcosmetica • Kleine hoeveelheid, verbluffend resultaat • Alles is onderling te combineren • Producten zijn voor meerdere doeleinden te gebruiken • Aan de lijn kunnen etherische oliën worden toegevoegd • Ook geschikt voor de zeer gevoelige huid • Tevens geschikt voor mannen • Exclusieve distributie via schoonheidsspecialisten • Geen minimale afname per jaar

CEC praktijkdag volgen? Kijk op www.chi.nl of mail naar info@chi.nl

11 12

verminderen. Door de intensieve massage versterken de vaatwanden zich en verbetert de bloedcirculatie. Massage van de buik om overtollig vet te verbranden en de weefsels strakker te maken. De massage eindigt met de nek en het gelaat.

Alina Eekema heeft haar praktijk in Ouderkerk a/d Amstel. Zij heeft inmiddels twee nieuwe therapeuten opgeleid. Omdat er behoefte is aan meer therapeuten, organiseert Alina na de zomervakantie een selectiecursus voor diegene die de Mapquassage willen leren. In deze cursus leren deelnemers ontspanningsgrepen die gebaseerd zijn op de Mapquassage. Kijk voor meer informatie op www.layna.nl.

12

Y O U R N AT U R A L L I F E S T Y L E Chi International bv Breda NL • www.chi.eu

w&k 107-1062ssp

9


20

Beaut y Box

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Lees je relaxed

Filmpjes!

Al verdiep je je maar zes minuten in een boek, dan kun je je stresslevel al met tweederde verlagen. Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Sussex. Als methode om te ontspannen werkt lezen beter en sneller dan luisteren naar muziek, wandelen of rustig op de bank zitten met een kopje thee. De onderzoekers denken dat dit komt omdat je je moet concentreren op het lezen.

Op de beurs geweest dit voorjaar? Of de beurs juist gemist? Ga dan naar www.schoonheidsspecialist.nl en bekijk de interessante filmpjes die het redactieteam maakte. Wat staat er op het programma? - De heer Van Seters verklaart de crisis; - Hoe werkt dat, bamboe-massage?; - Waarom Tenne Cosmetics een fantastisch boek uitgaf; - De geest van Hannah blijft, zegt Monika van Ee; - Verdienen? Ja, verdienen! Mirella Bisschops vertelt hoe dat moet; - Peggy Hoek verwijdert lang niet alleen haren met de elektrolyse. Bij Nem demonstreert ze; - Marianne van der Broek is ANBOS-bestuurslid. Hoor wat ze vertelt en kijk wat ú kunt doen voor de branche-organisatie. Dus surf meteen naar www.schoonheidsspecialist.nl en klik op Filmpjes.

( B r on : A l g e m e e n D a g blad )

Mineral Evolution is een natuurlijke make-uplijn.

Importeurschap Jims Cosmetics is officieel importeur voor de Benelux geworden van het make-upmerk Mineral Evolution. Dit is een honderd procent natuurlijke make-up, gefabriceerd in Amerika. Jims Cosmetics is telefonisch bereikbaar via (073) 850 89 79 of (06) 338 91 676, info@jimscosmetics.com. Meer informatie is te vinden op de website www.jimscosmetics.com.

CBS-site Begin april lanceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn website ‘CBS voor uw bedrijf’. Op deze site worden elke werkdag nieuws en wetenswaardigheden gepubliceerd, helemaal toegesneden op het bedrijfsleven.

Vier merken in het middelpunt Care Cosmetics heeft de eerste editie van ‘CareXperience’ achter de rug. Voorheen waren de marketingmeetings die Care Cosmetics voor zijn klanten organiseerde gescheiden per merk. Tijdens ‘CareXperience’ stonden alle vier de merken in de schijnwerpers en konden de bezoekers ermee kennismaken, noviteiten bekijken en inspiratie opdoen. Het complete magazijn van Care Cosmetics was omgetoverd tot een futuristische omgeving met vier aparte werelden, waarin de merken Skeyndor, Matis, Pupa en Darphin op eigen wijze gepresenteerd werd. Oosterse sferen in de wereld van Skeyndor.

Regenwater Nieuwste hype tegen rimpels is: regenwater! Lekker goedkoop zou je denken, maar niet heus. De basis van het product Luxtural is speciaal regenwater dat boven de Stille Oceaan wordt opgevangen. Alleen de zuiverste druppels komen terecht in dit luxeproduct. In Amerika schijnt het al een doorslaand succes te zijn bij celebrities als Angelina Jolie en Demi Moore. ( B r on : N u . nl )


AFSLANKEND SÉRUM ANTI-VET

AFSLANKEND SÉRUM ANTI-WATER

88% POSITIEF RESULTAAT NA 14 DAGEN

WAT IS UW CELLULITE TYPE? TEVEEL VET OF TEVEEL WATER?

Met MORPHO CELLULAR CARE creëert Institut Esthederm een superactieve lichaamsverzorgingslijn. Alle producten bevatten het MCS patent, dat verslapping van de dermis ten gevolge van huidveroudering effectief bestrijdt. Het SVELT SYSTEM maakt een onderscheid tussen WATER- of VETCELLULITE en biedt een aangepaste verzorging, zowel in de verkoop als in het Instituut. Het gamma is compact en de instituutbehandelingen zijn snel en effectief. VOOR MEER INFORMATIE:

Consulta-Nederland bv - Aluminiumstraat 4 - 4823 AL Breda - Tel: 076/542.41.84 - email: breda@consulta.cc Consulta-Belgium NV - Gen. De Wittelaan 5a - 2800 Mechelen - Tel: 015/29.48.48 - email: info@consulta.cc www.consulta.cc


22

Inst it uut

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Babor Beautyworld in Wassenaar De rust overvalt je als je Babor Beautyworld Wassenaar betreedt. Het pand, waar oorspronkelijk een dierenkliniek zat, is een jaar geleden helemaal verbouwd tot schoonheidssalon. Eigenaar Sacha ruilde een drukke centrumlocatie in voor rust en ontspanning.

Vakcollega Sacha Altorf (32) verhuisde vorig jaar met haar instituut van de drukke Langstraat midden in Wassenaar naar een locatie net buiten het centrum. In eerste instantie misschien een rare zet. Van de drukte waar klanten langslopen, naar de rust, waar je de klanten naar toe moet halen. Maar voor Sacha was het een goede stap.

Babor Beautyworld Sacha wilde met haar instituut verder groeien, iets wat niet mogelijk was op haar oude locatie. Ze vond een nieuwe locatie op de Starrenburglaan waar dat wel kon. De oude dierenartsenpraktijk moest wel helemaal worden verbouwd, maar daardoor kon ze het wel naar wens inrichten. Ze wisselde niet alleen van locatie, maar ook van merk. Ze koos voor het complete Babor Beautyworld-concept dat tot in alle details van het instituut is doorgevoerd. “Ik heb gekozen voor Babor omdat het een heel breed assortiment heeft; voor ieder wat wils, voor elk huidtype en in elke prijsklasse. Het merk staat niet stil, ze ontwikkelen veel innovatieve producten. Ik wilde dus helemaal voor Babor gaan en het totaalconcept is prachtig.” In Barendrecht bestond al een Babor Beautyworld, waar alleen behandelingen met Babor worden gegeven. Sacha is de tweede in Nederland met dit concept. Toevallig had ze voor haar inrichting al voor de kleuren

van het merk gekozen. “Dat hoeft op zich niet, maar kwam wel zo mooi uit. In Nederland ben je daar vrijer in, in Duitsland word je strakker gehouden aan bepaalde richtlijnen voor de inrichting.”

Body Clinic Om je instituut Babor Beautyworld te mogen noemen, moet je aan bepaalde criteria voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de oppervlakte. Ook word je intensief begeleid. Om Sacha te ondersteunen bij de realisatie van haar concept kwam er speciaal iemand over uit Duitsland. Iedere zes weken komt een trainster van Babor langs om nieuwe behandelingen aan te leren of om oude vaardigheden van het team op te frissen. En een nieuwe medewerker gaat een aantal dagen op training in Aken en wordt intern door Babor opgeleid. Vanuit Babor krijgt Sacha ook managementtrainingen en zijn er congressen en workshops. “Ik krijg daar altijd veel energie van en doe er inspiratie op.” Eens in de maand is in Babor Beautyworld Wassenaar de Body Clinic aanwezig. Een gecertificeerde arts geeft dan behandelingen met onder meer injectables en lipolyse. Sacha: “Daar is steeds meer animo voor. Maar in eerste instantie ligt het accent bij ons op huidverbetering en ontspanning met wellness.”

Babor Beautyworld zit net buiten het

Alle behandelingen worden met

Klanten kunnen hier ook terecht voor

Eén ruimte is helemaal ingericht

centrum.

producten van Babor gegeven.

een behandeling in de duo-ruimte.

op wellness.


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

Sacha Altorf is eigenaresse van Babor Beautyworld Wassenaar.

Samenwerking Naast diverse gezichts- en lichaamsmassages kun je bij Babor Beautyworld ook terecht voor een manicure en een pedicure. Een hele ruimte is ingericht op wellness met een speciaal (kruiden)bad. Het instituut heeft verder vier behandelkamers, waarvan twee met douche, en een duo-kamer. Er is ook een ruimte met infraroodsauna en douche. Nieuwe klanten krijgen altijd eerst een intakegesprek. Daar komen de verwachtingen en wensen van de klant en de haalbaarheid van de resultaten ter sprake. Na een reiniging krijgt de klant een doorbloedingmasker. Aan de hand van de doorbloeding van de huid wordt de vitaliteit van de huid bepaald. Dit is de basis voor iedere behandeling. “We werken nauw samen met de klant. Eens in de paar weken komt de klant voor een behandeling en thuis gebruikt hij de producten. Door die samenwerking kun je qua huidverbetering echt resultaten boeken.”

Manager Sacha is doordeweeks alle dagen en drie avonden geopend. In het weekend is ze dicht. “Ik merk dat op zaterdag iedereen met het gezin bezig is en weinig tijd voor zichzelf heeft. Ik heb er daarom voor gekozen om meer avonden open te zijn in plaats van het weekend. Dat bevalt tot nu toe erg goed.”

Sinds de uitbreiding heeft ze drie schoonheidsspecialisten in dienst: een fulltimer en twee parttimers. Ze is op het moment ook bezig om erkend leerbedrijf te worden. “Nu je met een team werkt, ben je ook ineens manager. Dat is wel even wennen. Maar ik vind het een hele leuke combinatie om zowel organisatorisch bezig te zijn en als schoonheidsspecialist te werken.”

Toekomst Het was Sacha’s meisjesdroom om schoonheidsspecialist te worden, maar ze is pas op latere leeftijd de opleiding gaan doen nadat ze jaren in de administratieve sector had gewerkt. Haar eerdere werkervaring komt goed van pas. “Ik denk dat het best een goede stap is om pas op latere leeftijd als schoonheidsspecialist te beginnen. Je hebt dan iets meer levenservaring. Je krijgt toch veel verschillende mensen in je stoel met verschillende problemen. Als je wat ouder bent kun je daar makkelijker mee omgaan.” Ze is constant bezig met vernieuwen. Ze wil dat de zaak perfect loopt en is van plan in de toekomst haar specialisaties uit te breiden. “Er zijn veel mogelijkheden, want er is hier genoeg ruimte. Maar echt specifieke plannen heb ik nog niet. We zijn natuurlijk nog maar pas open, dus eerst moet dit goed lopen. Ik wil me wel op het ambacht blijven richten, dus huidverbetering met de handen en niet zozeer met de nieuwste apparaten. Daar ligt mijn passie.”

‘Babor heeft voor ieder wat wils’

23


Beaut y Box no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

Puike Pruikenteam Op 16 mei wil het Puike Pruikenteam een prachtige pruik weggeven aan twintig vrouwen met kanker die het financieel niet makkelijk hebben. Het Puike Pruikenteam bestaat uit Miralda Schoonenberg (46) en twee vriendinnen, alledrie ex-kankerpatiënten. Miralda verloor haar haar door een chemokuur. Zij kon zich een speciaal op maat gemaakte prachtige pruik veroorloven. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. De ziektekostenverzekering keert een basisvergoeding van 269,50 euro uit, terwijl een kwalitatief goede pruik minimaal 600 euro kost. Reden voor de drie vrouwen om zich sterk te maken voor Puike Pruikendag, een actie die is geadopteerd door de Stichting Viva la Donna. Haarwerkers en sponsors die willen meedoen, kunnen zich melden bij puikepruikendag@live.nl. ( B r on : A l g e m e e n D a g blad )

Trainingsdagen Laviesage verzorgt in samenwerking met Billabong Beauty trainingsdagen over de volgende onderwerpen. Op 18 mei is er in Amsterdam een trainingsdag ‘Nutri-Cosmetics in de salon’. Op 25 mei kan in Utrecht de ‘Psoriasis en Rosacea’-dag worden gevolgd. ‘MicroNeedling & Nutri Cosmetics’ wordt gegeven op 23 juni in Eemnes. En in oktober is er in Zeist een ‘Anti-Ageing’-dag. Meer informatie: contact@laviesage.nl of info@billabongbeauty.nl.

Informatief congres Op 8 juni organiseren Dermalogica en The International Dermal Institute het congres ‘Puberty, Pregnancy & Menopause’ in Breda. De gastsprekers bij dit informatieve congres zijn afkomstig van The International Dermal Institute, dat begin maart een Professional Beauty Award heeft gewonnen in de categorie ‘Training Provider of the Year’. De deelnamekosten bedragen 75 euro, incl. koffie/thee, lunch en goodiebag). Meer informatie: tel. (076) 564 20 00.

Sneller opgespoord Borstkanker kan straks sneller worden opgespoord door gebruik te maken van digitale foto’s. Minister Klink (Volksgezondheid) heeft het startsein gegeven voor de modernisering van het bevolkingsonderzoek borstkanker, waar jaarlijks bijna een miljoen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar aan deelnemen. De manier waarop de borstfoto’s worden gemaakt, verandert niet. De kwaliteit van digitale foto’s is echter dusdanig beter dan de oude foto’s, dat er meer details op zichtbaar zijn. Artsen kunnen het resultaat op hun computer bestuderen, in plaats van op de klassieke lichtbakken. ( B r on : D e T e l e g r aaf )

Beautybranche crisisvrij? Bij schoonheid is altijd sprake van conjunctuur, dat bleek op de onlangs gehouden vakbeurs Beauty International Düsseldorf. Beursdirecteur Werner M. Dornscheidt zegt heel tevreden te zijn met het verloop van de vakbeurs. “Ik zie de afgelopen Beauty International als positief teken dat niet alle branches door de crisis zijn geraakt en dat er niet alleen reden tot klagen is.” De volgende Beauty International Düsseldorf vindt plaats van 26 tot en met 28 maart 2010. Meer informatie: www.beauty.de. In totaal bezochten tijdens de drie beursdagen 51.000 bezoekers uit 44 landen Beauty International.

Mannen kopen meer Huidverzorgingsproducten voor mannen, zoals dagcrème en ooggel, krijgen steeds meer belangstelling. Mannen besteden wereldwijd jaarlijks 2,49 miljard euro aan cosmetica. Dat is circa 15 procent van de totale bestedingen aan cosmetica. In Nederland gaven mannen in 2008 25 miljoen euro uit en vrouwen 21 miljoen euro. Het betreft echter vooral scheer- en haarverzorgingsartikelen. Mannen houden vooral van massaproducten die ze in anonimiteit kunnen aankopen. Ook blijkt dat mannencosmetica steeds vaker in de supermarkt wordt gekocht. ( B r on : M K B - n e t )

25


26

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Vergoedingen zorgverzekeraars

Act ueel

Consumenten kunnen behandelingen als acne, camouflage of elektrisch ontharen vergoed krijgen volgens de aanvullende verzekering. Maar niet alle zorgverzekeraars doen dat. ANBOS is druk bezig gesprekken te voeren met alle maatschappijen om daarover afspraken te maken. Wat is de stand van zaken?

Toen de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 werd ingevoerd, was iedereen bang dat het afgelopen zou zijn met de vergoedingen van specialistische behandelingen door schoonheidsspecialisten. Dat bleek mee te vallen. Veel verkeringsmaatschappijen namen met name acne, camouflage en elektrisch ontharen op in hun aanvullende polissen. Maar nu het pakket ontharende behandelingen is uitgebreid met IPL en laser, blijkt dat veel maatschappijen deze behandelingen alleen aan huidtherapeuten vergoeden.

Nieuwe zorgstelsel Eind vorig jaar heeft ANBOS alle zorgverzekeraars benaderd om te praten over het vergoedingenpakket. Doel is om de gespecialiseerde behandelingen goed op de kaart te zetten bij verzekeraars om zo tot een betere vergoeding te komen. Herman van Venetië namens de ANBOS: “De ANBOS heeft dit onderwerp onvoldoende aandacht gegeven in de laatste jaren. Na de introductie van de nieuwe Zorgwet was er voor ANBOS geen directe aanleiding om zich pro-actief op te stellen. Door de vele reacties van leden over met name de vergoeding van ontharingstechnieken, heeft ANBOS vorig jaar besloten om van de vergoedingen een belangrijk speerpunt voor 2009 te maken. We hebben contact opgenomen met alle 35 maatschappijen in Nederland. We hebben alle voorwaarden van alle polissen onderzocht, wat geresulteerd heeft in een duidelijk overzicht van wat welke maatschappij vergoedt.”

IPL Tevens voert de ANBOS onderhandelingsgesprekken met de verzekeraars over verruiming van de vergoedingen. Er is helaas geen overkoepelend orgaan waar collectieve afspraken kunnen worden gemaakt. Zorgverzekeraars mogen los van het basispakket (overal hetzelfde) zelf bepalen wat ze vergoeden en wat niet. Van Venetië: “We willen dat ontharende behandelingen met IPL ook vergoed worden. We hebben nu immers het nieuwe diploma Ontharingstechnieken. In de meeste polisvoorwaarden staat alleen elektrisch ontharen vermeld. Dat moet in de toekomst worden aangepast om ook duidelijkheid te krijgen voor de consument/verzekerde. Belangrijke voorwaarde voor verzekeraars is de kwaliteit en deskundigheid van de behandelaar. Ons registratie- en na-

scholingssysteem van gespecialiseerde ANBOS-leden is een mooi instrument om dat te kunnen garanderen. We kijken nu of we, daar waar gewenst, onze databank kunnen koppelen aan de systemen van verzekeringsmaatschappijen, zodat zij direct kunnen zien of een schoonheidsspecialist (ondernemer of werknemer) geregistreerd staat met haar diploma. Dat scheelt verzekeraars veel werk. Met de nieuwe opleiding Ontharingstechnieken en het bijbehorende diploma staan we een stuk sterker om ook ontharende behandelingen met IPL vergoed te krijgen. Daarover voeren we nu gesprekken.”

Gelijkstelling Schoonheidsspecialisten maken zich zorgen over de vergoedingen van IPL-ontharing. Greet Hoedeman namens de Kerngroep Ontharen: “Wij zitten met ons specialisatiediploma en ervaring op hetzelfde acceptatieniveau als huidtherapeuten en soms zelfs daarboven. Het is onterecht dat onze behandelingen niet vergoed worden en bovendien is het slecht voor de consument. Er zijn veel meer schoonheidsspecialisten dan huidtherapeuten.” De Stichting Kerngroep en de ANBOS spannen zich gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat schoonheidsspecialisten bij overheid en zorgverzekeraars op hetzelfde acceptatieniveau komen als huidtherapeuten.

Positief Van Venetië is overigens positief over de verwachte resultaten van de onderhandelingen. Uit onderzoek is gebleken dat er op het niveau van de vakspecialisaties geen verschil is tussen schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten. Van Venetië: “Marlies Wannet van onderzoeksbureau Grow Consult heeft daar op verzoek van ANBOS onderzoek naar gedaan. Doel van het onderzoek was om te kijken wat het niveau van de specialisaties van schoonheidsverzorging is en die – indien nodig – op een hoger niveau te brengen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is er dus sprake van een gelijkstelling. Een sterk argument van ANBOS tijdens de gesprekken met verzekeraars.”


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

Overzicht zorgverzekeraars Nederland Vergoedingen voor behandeling van Acne, Camouflage en Elektrisch ontharen (elektrisch epileren en licht- laserontharing). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vergoedingen door zorgverzekeraars volgens de polisvoorwaarden 2008/2009 volgens de aanvullende verzekeringen. Sommige zorgverzekeraars kennen meerder aanvullende verzekeringen, waarbij de vergoedingen van toepassing zijn vanaf een bepaald niveau, bijvoorbeeld vanaf een polis met drie of vier sterren. In het overzicht is zowel de vergoeding voor de Schoonheidsverzorging (SV) als Huidtherapie weergegeven (HT). Een kruis in het vakje betekent dat de behandeling in aanzet vergoed wordt volgens de polisvoorwaarden. Als bij de zorgverzekeraars de ruimte onder de specialisatie groen is, dan is een vergoeding van schoonheidsverzorging van toepassing. De paarse vakjes geven aan dat de vergoeding nu niet is geregeld, maar dat ANBOS in onderhandeling is met de zorgverzekeraars om dit alsnog aangepast te krijgen. Als de ANBOS dat voor elkaar krijgt, zal dit niet eerder van toepassing zijn dan per 1 januari 2010 als de nieuwe polisvoorwaarden beschikbaar zijn. Een blauw vakje met een kruis betekent dat er vergoed wordt, maar dat er ook aanleiding is voor aanvullende onderhandelingen. Onder het kopje ‘elektrisch ontharen’ kan een paars vakje voorkomen, waarbij wel de behandeling met elektrische ontharen (blend of diathermie) wordt vergoed, maar dat de polisvoorwaarden nog niet voorzien in de nieuwe vakspecialisatie ontharingstechnieken. Ook dat is onderwerp van gesprek met die zorgverzekeraars.

De ANBOS voert onderhandelingen om ook IPL-ontharen vergoed te krijgen.

Als in de kolom achter bepaalde zorgverzekeraars niets is vermeld, dan richt zo’n zorgverzekeraar zich vaak op een specifieke doelgroep (ziekenhuispersoneel, scheepvaart). De polisvoorwaarden van deze maatschappijen zijn dan vaak niet publiek toegankelijk zodat ANBOS (nog) niet kan beoordelen of schoonheidsverzorging daar wordt genoemd. In het vervolg van het onderzoek zullen deze kleinere verzekeraars ook bij de inventarisatie worden betrokken. Daarnaast komt het voor dat het geen zelfstandige zorgverzekeraar is, maar dat de genoemde organisatie optreedt als een tussenpersoon voor meerdere verzekeringsmaatschappijen. Ook dan zijn er geen eenduidige polisvoorwaarden en is het afhankelijk van de keuze van de consument bij welke maatschappij de polis wordt gesloten en of er vergoedingen voor behandelingen door schoonheidsverzorging worden betaald.

27


28

Act ueel

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

MAATSCHAPPIJ

BEHANDELINGEN

acne

camouflage

elektr. ontharen

SV

SV

SV

HT

HT

Achmea Zorg X X X X Agis Zorgverzekeringen N.V. X X X Amersfoortse Zorgverzekering X Anderzorg X X X X AvĂŠro Achmea X X Azivo Zorgverzekeraar X X AZVZ Confior CZ Actief in Gezondheid X X X X X De Friesland Zorgverzekeraar X X Delta Lloyd Zorgverzekering X X X X X FBTO X X X X X Fortis X X X X X Groene Land Achmea X X X Interpolis Zorgverzekeringen X X X IZA Zorgverzekeraar IZZ Zorgverzekeraar X X X X X Menzis zorg en inkomen X X X X OHRA X X X X X

HT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

MAATSCHAPPIJ

BEHANDELINGEN

acne

camouflage

elektr. ontharen

SV

SV

SV

HT

HT

ONVZ Zorgverzekeraar X X X X X OOM Verzekeringen OZ Zorgverzekeringen X X X OZF Zorgverzekeringen X X X X X PNO Ziektekosten Salland verzekeringen X X X X Stad Holland zorgverzekeraar X X X Trias zorgverzekeraar X X X UnivĂŠ Zorgverzekeraar X X X VGZ Zorgverzekeraar X X X X X Zilveren Kruis Achmea X X X Zorgverzekeraar Cares Gouda X X X Zorgverzekeraar DSW X X X Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid X X

HT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Registreren Schoonheidsspecialisten kunnen hun specialisatiediploma’s laten registreren bij de ANBOS. Daarvoor moet je wel lid zijn van de brancheorganisatie. De ANBOS kan op basis van deze registratie consumenten doorverwijzen naar een gespecialiseerde schoonheidsspecialist in hun regio. Tevens is de registratie een kwaliteitsaanduiding voor zorgverzekeraars. Aan de registratie zit wel een verplichte nascholing verbonden (eens in de drie jaar). Daarmee blijft de kwaliteit van het diploma gewaarborgd.

29


$MFBO &BTZ8BYJOH4QB )FUNFFTUHFCSVJLUF POUIBSJOHTTZTUFFN

%F$MFBO &BTZ8BYJOH4QBXPSEUEBHFMJKLTEPPSTDIPPOIFJETTQFDJBMJTUFT QFEJDVSFTFO OBHFMTUZMJTUFTPWFSEFIFMFXFSFMEHFCSVJLU)FUBQQBSBBUJTNPEFSOWPSNHFHFWFOFOIFFGU FFOHFQBUFOUFFSEASPMMPOTZTUFFN)FUXFSLFONFUEF8BYJOH4QBJTFGGJDJ»OU WFJMJHFOTOFM %FHFNBLLFMJKLUFIBOUFSFOWVMMJOHFO[JKOWFSLSJKHCBBSJOWFSTDIJMMFOEFNBUFOFOFMLFWVMMJOH IFFGU[JKOFJHFONBBUSPMMFS)FUGMJOUFSEVOOFPQEFIVJEBBOHFCSBDIUFIBSTMBBHKFXPSEUTJNQFM FOIZHJ»OJTDIWFSXJKEFSEEPPSNJEEFMWBOTUSJQT EJF[PXFMJOLBUPFOBMTQBQJFSWFSLSJKHCBBS [JKO$MFBO &BTZXFSLUVJUTMVJUFOENFUEFCFTUFIBSTTPPSUFO TBNFOHFTUFMEVJU[VJWFSF OBUVVSQSPEVDUFO[PBMTCJKFOXBT LBNJMMFFOEFOOFOIBST0QPO[FJOUFSOFUTJUFCFTUFMUVTOFM FOWPPSEFMJH7PPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSEF[FFOBOEFSF$MFBO &BTZTZTUFNFOFOQSPEVDUFO LVOUVCFMMFOPGNBJMFOOBBSPOEFSTUBBOEBESFT

#FTUFMTOFM XXXDMFBOBOEFBTZOM

)WBOEFS)FJKEFO*NQPSUCW8FTUWMJFUXFH&"%FO)BBH 5FM'BY&NBJMJOGP!DMFBOBOEFBTZOM


Column

no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

PRAKTIJK TIP

Di Vine! Grape seed extract helpt wondgenezing te versnellen, onnodige littekenvorming te voorkomen en zorgt voor een betere hydratatie van de huid. De regenererende en herstructurerende eigenschappen verminderen stretchmarks en zijn ook bijzonder effectief bij de huid rond de ogen. Het is geschikt voor alle huidtypen, maar met name ook voor de gevoelige huid. Echte goddelijke producten voor goddelijke behandelingen. Kijk voor meer informatie op www.webecos.nl.

Online Marketing Om de populariteit van je website te verhogen hebben we gezien dat het aantal links dat naar je website verwijst mede bepalend is voor de hoogte van je website in de zoekmachines. Een ander belangrijke factor is de naam van de link die naar je website verwijst, ook wel linktitel genoemd. Het is zaak dat je de belangrijkste zoekterm waarop je gevonden wilt worden, laat gebruiken als titel. Je salon heet bijvoorbeeld ‘Schoonheidssalon Jolanda’ en je bent gevestigd in Amsterdam. Het beste is dan om naar je website te laten linken met als titel ‘Schoonheidssalon Amsterdam’ of ‘Schoonheidsbehandeling Amsterdam’ in plaats van gewoon ‘Jolanda’. Als klanten je via internet zoeken en ze weten je salonnaam, dan zullen ze bijna altijd op de juiste website uitkomen. Maar aangezien er meer schoonheidssalons in Amsterdam zijn, is het beter om met de (verwachte) zoekopdracht van de klant te worden gelinkt. Bij de meeste overzichtspagina’s kun je zelf aangeven met welke naam je gelinkt wordt. Er wordt dan gevraagd om een URL (dit is je domeinnaam) en een URL-titel. Bij de URL-titel geef je dan de naam op waarmee je het liefste gevonden wilt worden. Zorg er tevens voor dat je niet overal dezelfde tekst gebruikt om je te laten linken, varieer af en toe met combinaties. Dit wordt beter opgepakt door Google. Het is verder zaak dat je niet meer dan drie trefwoorden tegelijk gebruikt en dat deze wel een zinsverband vormen. FOUT: Jolanda Amsterdam Schoonheidssalon GOED: Schoonheidssalon Jolanda Amsterdam Deze volgorde is logischer en Google zal het dan ook minder snel zien als SPAM omdat het een goede zin is, en geen opsomming van zoekopdrachten. Als je iets te ijverig met zoekmachine optimalisatie aan de slag gaat, kan het zijn dat Google je site iets te goed vindt matchen en het dan als SPAM ziet. Naast verwijzingen vanaf andere websites kun je ook gebruikmaken van een goede opbouw binnen je eigen website. Denk hierbij aan de navigatie of de linken die je bijvoorbeeld onder een nieuwsbericht kunt plaatsen. Ook deze tellen mee voor de verbetering van je positie in Google.

Tip 4 • Zorg voor voldoende linken naar je website; • Zorg dat de linktitel de juiste zoekwoorden bevat; • Varieer met de woorden in je linktitel, om spam te voorkomen; • Zorg ervoor dat de plaatsnaam altijd in de linktitel voorkomt (zie tip 2, Maart 2009); • Bekijk welke linkmogelijkheden je eigen website heeft. Al vanaf 1995 is Johan Zandbergen actief in de wellnessbranche. Sinds 2003 runt hij

Pure producten voor pure behandelingen

samen met Arjan Renkema internetbureau Digiproducts. Digiproducts realiseert internet gerelateerde concepten.

31


32

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Internat ionaal

Wereld om in te verdwalen

Een wereld om in te verdwalen. Dat is Cosmoprof Bologna. De grootste Europese vakbeurs voor de cosmetica-industrie vond plaats van 2 tot en met 6 april. In maar liefst zesendertig hallen toonden exposanten hun innovaties op het gebied van cosmetica.

‘Where are you going, beauty?’ luidde de slogan van de nieuwe Cosmoprof. In plaats van een traditionele vakbeurs wil Cosmoprof een smeltkroes zijn van invloeden en culturen, die wereldwijd trends en ontwikkelingen signaleert. De beurs was opgedeeld in vier segmenten: Perfumery & Cosmetics, Hair, Beauty en Packaging. Een apart gedeelte van de beurs was geheel gewijd aan Cosmoprof Spa.

Stamceltherapie Op de Cosmoprof is alles, maar dan ook alles te vinden op het gebied van cosmetica, parfum, haar en nagels. Het gebruik van stamceltherapie is nu echt doorgedrongen in de cosmetica-industrie. Stamcellen zijn extra krachtige cellen die de huid aanzetten om nieuwe cellen te maken of huidcellen extra bescherming moeten bieden. Veel merken passen deze techniek nu toe in hun cosmetica. Zoals het merk BioLine, dat stamcellen van planten heeft verwerkt in zijn innovatieve lijn Details of Beauty. In het gedeelte Masterpieces van de beurs, waar exclusieve parfumeriemerken zich presenteren, zagen we het Zwitserse merk Stemcell van de firma Bioresearch, een high tech product voor spectaculaire huidverjonging met behulp van stamceltechniek.

Vetreductie Contourverbeterende apparatuur combineert steeds meer technieken met elkaar. Op de stand van Promoitalia was het erg druk. Deze Itali-

aanse firma is gespecialiseerd in onder meer afslankapparatuur. Zij presenteerden de vetreducerende Twister, die met behulp van laagfrequent ultrageluid en infrarood licht lokaal vet moet laten verdwijnen. Het laagfrequente ultrageluid zorgt ervoor dat de celmembranen van de vetcellen imploderen, het infrarood stimuleert de bloed- en lymfecirculatie. De behandeling is geschikt voor vetophopingen op onder meer armen, buik, heupen en knieën. Op de stand van Spazio Beauty werd de Trilogi gedemonstreerd, een apparaat voor contourverbetering en huidversteviging. De Trilogi combineert verschillende technieken, waaronder infrarood licht, ultrasoon (25 KHz), monopolaire radiofrequente energie (0,5 tot 1,5 MHz) en cryotherapie.

Cosmoprof Spa Wellness blijft booming. Op Cosmoprof Spa zagen we Halotherapy van de firma Spa Invest. Deze therapie tegen ademhalingsproblemen en huidaandoeningen als psoriasis en eczeem, is eeuwenoud en wordt nu ook toegepast in een spa-setting. Tijdens een ‘zoutsessie’ zit de klant in een speciale zoutkamer, waar micro-elementen van zout voortdurend in de lucht worden rondgeblazen. Het ioniserende zout zit boordevol heilzame mineralen als magnesium, sodium en bromium, die een positieve uitwerking hebben op het lichaam en de huid. Een ander opvallend item dat we hier zagen is de Aqua Spa Gold van

Met deze make-up van Pascal Firenze,

Masterpieces is gewijd aan exclusieve

De Aqua Spa Gold van Jean Klebert,

kun je je zelfs in het donker opmaken.

parfumeriemerken.

een multifunctionele behandelbank.


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

de Jean Klébert Baldan Group. Met deze multifunctionele massagebank heb je een complete wellness salon in huis. De bank bestaat al langer, en is nu uitgebreid met een apparaat waarmee ontspannende en afslankende behandelingen kunnen worden gegeven. Er zijn ook mogelijkheden om ayurvedische behandelingen te geven evenals hot stone massages. De bank heeft tevens een infraroodfunctie.

Masterpieces Op Masterpieces staan alle exclusieve parfummerken. De presentatie van deze ‘glamourmerken’ viel dit jaar helaas wat tegen. Heel mooi vonden we het Londense merk Bahoma. Het merk bestaat twee jaar en heeft een uitgebreide, met de hand samengestelde geurlijn voor in huis. Op Cosmoprof lanceerden ze ook een lijn voor het lichaam. Deze bestaat uit tien verschillende geuren waarvan een eau de toilette, douchegel, badolie, body crème, scrub en body lotion. Doordat Bahoma alles zelf in Londen maakt, kunnen ze direct inspelen op de wensen van de klant.

33

lipstick, lipgloss, oogschaduw en mascara. Het merk lanceerde ook een wellnesslijn op basis van de baobab-boom. In totaal bezochten 139.523 mensen Cosmoprof Bologna, waarvan 33.338 bezoekers uit het buitenland. Het aantal bezoekers is 7,5 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, wat erop kan duiden dat de recessie niet helemaal aan de cosmeticabranche voorbij gaat. De volgende editie van Cosmoprof Bologna vindt plaats van 16 tot en met 19 april 2010.

Make-up Ook op het gebied van make-up zagen we een noviteit. Na de trillende mascara komt Pascal Firenze nu met een make-up lijn met licht. ‘Moonlight: make-up that comes alight.’ De make-up is voorzien van een spiegeltje en LED lampjes, waardoor je ook in het donker je make-up kunt aanbrengen. De lijn bestaat uit verschillende kleuren foundation, Bahoma London lanceerde BioLine heeft een innovatieve lijn met

Halotherapie met zout als nieuwe

stamceltherapie.

spabehandeling.

een geurlijn voor het lichaam.


Melissa HET computerprogramma voor de gehele schoonheids- en verzorgingsbranche Melissa bevat o.a. : * Klantenbeheer * Agenda * Kassa module * Volledige boekhouding * Vakinhoudelijke modules

Melissa is de beste behandeling voor uw administratie !

Vraag vrijblijvend een demonstratie-cd aan

*WEGA Automatisering

Het Gareel 5 8256 DM Biddinghuizen Tel. 0321 - 333 911 Internet www.wega.nl info@wega.nl

De lezer Ingeborg Ebbinge ‘Van huis uit mee gekregen’

Gezin: “Ik heb twee zoons van tien en elf jaar.” Abonnee sinds: “Ik heb al zo’n 26 jaar een eigen salon en heb daarvoor in een salon van Douglas gewerkt. Ik ben altijd lid geweest van de ANBOS, het is belangrijk om je aan te sluiten bij een brancheorganisatie. Het geeft aan dat je je beroep serieus neemt en je blijft op de hoogte. Schoonheidsspecialist is een zelfstandig beroep, maar je komt mede door de organisatie toch in contact met collega’s. Lid zijn van een brancheorganisatie onderstreept naar mijn mening je professionaliteit.” Bedrijf: “Schoonheidssalon Ingeborg Ebbinge in Santpoort.” In het vak terechtgekomen via: “Mijn moeder had een opleidingsschool voor schoonheidsverzorging in Haarlem, het Rose Ebbinge en Diny Verspoor Instituut. Ik wist na school niet goed wat ik wilde en ben eigenlijk automatisch deze kant opgegaan, omdat ik het van huis uit mee heb gekregen.” Gek op: “De massages vind ik erg belangrijk en leuk om te geven. Je geeft de mensen een stukje ontspanning, je ziet ze soms onder je handen veranderen, dat geeft voldoening. Daarnaast vind ik de omgang met mensen en het zelfstandig werken heel prettig.” Als ik niet in de schoonheidsbranche zou werken, dan: “Ik zou dan wel heel graag een muzikaal beroep willen hebben, zoals zangeres of pianiste. Het enige probleem is dat ik niet muzikaal ben, maar ik heb echt bewondering voor mensen die dat wel zijn. Het fascineert me.” Toekomstplannen: “Ik werk met Selvert en Lookx. Ik vind het erg leuk als zij met nieuwe dingen komen en ik wil in de toekomst zeker daarin mee blijven gaan en de trainingen volgen. Ik werk op het moment vijf dagen tijdens schooltijden. Op den duur zou ik dat wel af willen bouwen. Maar voorlopig vind ik de combinatie van de werktijden met mijn gezin prima.” Leest als eerste: “Ik bekijk meestal als eerste de aan- en afmeldingen in mijn buurt en deze rubriek. Daarna lees ik de rest.”


Een nieuw Anti-âge concept aux Fruits Rouges van

Bernard

Cassière.

Een

Instituutbehandeling

Dermabrasion AHA et Cranberry plus een anti-verouderings serie met rode vruchten.

De alternatieve schoonheid BERNARD CASSIERE PARIS IVOX BV. 3e Industrieweg 11 A, 3411 MD Lopik tel.0348-553199


36

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

advertorial

Wellness@home Happy Tubes! Deze zomer komt Plus Products met een vrolijk concept: @home tubes. Met deze leuke giftsets kun je wellness op een andere manier bij de klant thuis brengen. De producten in de tubes zijn van het nieuwe huidverzorgingsmerk Yoaki.

9OAKI

HEARTSOULCOSMETICS

Met de speelse @home tubes wil Plus Products de kunst van het geven op een hoger wellnessplan brengen. De tubes zijn er in verschillende uitvoeringen: Massage@home tube met een mini hot-stone massagesetje, He@home tube met lekkere verwenproducten voor de man en de She@home tube met verzorgingsproducten voor de vrouw. Leuk als verkoopcadeautje, verrassende suprise of om je klanten te bedanken. Jan-Willem van Plateringen, directeur van Plus Products, kwam op het idee van de tubes toen hij op zoek was naar een onderscheidend en betaalbaar wellness-concept. “Vorig jaar zijn we begonnen met het ontwikkelen van een nieuw cosmeticamerk. Betaalbaar, overzichtelijk en met een vrolijke uitstraling. Dat werd Yoaki: betaalbare luxe op natuurlijke basis.”

Kracht Yoaki betekent ‘kracht’ in het Japans. De producten van Yoaki bevatten krachtige bio-organische ingrediënten die lekker ruiken en heerlijk aanvoelen. Yoaki is vrij van parabenen en minerale oliën om de huid optimaal te kunnen ondersteunen. De producten bevatten onder meer aloë vera, sinaasolie, kamille, zoethoutextract, shea boter en tarwekiemolie. “We hebben de formules heel basic gehouden en gekozen voor een paar krachtige werkstoffen in hoge concentraties. Daardoor kunnen we de producten betaalbaar houden en toch topkwaliteit bieden”, legt Van Plateringen uit.

Verkoop De @home tubes zijn een speelse oplossing voor een probleem waar veel schoonheidsspecialisten tegenaan lopen: dalende productverkopen. Van Plateringen: “Zeker nu het economisch wat minder gaat kun je met de tubes de productverkoop in je instituut een stimulans geven. Klanten die komen voor een behandeling, kopen daar nu geen dure gezichts- of oogcrème meer bij. Dat zie je in de salons en ook in de grotere spa’s en beautycentra. Mensen willen zichzelf wel verwennen, maar letten nu meer op de prijs. De tubes zien er leuk uit en bevatten lekkere producten die ook een jonge doelgroep aanspreken. De prijs is dusdanig, dat de klant het daarvoor niet hoeft te laten. Bovendien kun je er veel kanten mee op. Het zijn leuke gifts voor verjaardagen, voor moederdag, voor een bruidspaar of om jezelf te verwennen, noem maar op. Schoonheidsspecialisten kunnen de tubes ook gebruiken om er een kortingsbon in te doen of cadeau geven bij een bepaalde behandeling. Het is juist in deze tijden belangrijk om je klanten dicht bij je te houden.” Kijk voor meer informatie op

www.ppi-online.nl


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

Yoaki De tubes zijn er in drie varianten. Daar komen binnenkort nog drie bij. In de tubes zitten producten van Yoaki, maar ook andere verrassende items, zoals bijvoorbeeld massagestenen plus een korte uitleg over hoe je ze moet gebruiken. Simpel en verrassend. “Zo kun je de ervaring in het instituut thuis voortzetten. Binnenkort komen we met de Sensual@hometube, voor verliefden of pasgetrouwden, een Spa@hometube en een Beach@hometube. Natuurlijk zit er ook dit jaar nog een Xmas@hometube in de planning.” De producten van Yoaki kunnen ook los verkocht worden, zonder dat een heel salonprogramma hoeft te worden aangeschaft. Het zijn leuke extra’s die de verkoop een impuls kunnen geven. Yoaki bestaat uit tien producten, waaronder drie gezichtscrèmes, drie bodyproducten en een zonproduct.

Speelse oplossing “Voor ons is Yoaki een mooie uitbreiding van ons assortiment”, zegt Van Plateringen. “Wij waren nog niet actief in dit segment. We hebben bij de ontwikkeling van Yoaki heel goed gekeken naar waar schoonheidsspecialisten behoefte aan hebben. Dat bleek een betaalbaar merk te zijn met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Wij denken met Yoaki en de tubes een speelse oplossing te hebben gevonden om klanten te blijven binden aan hun schoonheidsspecialist.” De tubes zijn leverbaar vanaf medio juni, informatie is vanaf mei beschikbaar. Tevens is het mogelijk om de tubes te laten personaliseren. Leuk voor bijvoorbeeld bedrijven als relatie-geschenk of als extraatje voor hun medewerkers. Met de tubes breng je wellness bij de mensen thuis.

Yoaki is betaalbare luxe op natuurlijke basis

37


Natuurlijk goed!

Huidverzorging

Voetverzorging

Lichaamsverzorging

Harsproducten

Haarverzorging

De Tea Tree producten zijn erg succesvol in het behandelen van verschillende huiden voetproblemen. Medisch onderzoek en praktijk gebruik hebben bewezen dat de effecten van Tea Tree olie wonderbaarlijk zijn en veel problemen kunnen genezen.

www.courtin.eu Dancohr Corporation B.V. Marconilaan 8

6003 DD Weert

T. +31 (0)495 - 434 601

F. +31 (0)495 - 434 699

E. info@dancohr.com

I. www.courtin.eu


Column

»Bel-Energen«

Lastige klanten Wie heeft ze niet? Als je in dit vak begint, neem je iedereen aan als klant. Je moet immers een klantenbestand opbouwen en die ene klant met wat extra noten op haar zang neem je voor lief. Als je al je wat langer meedraait en je hebt personeel, dan liggen de zaken wat anders. In mijn instituut wordt iedereen voorafgaand aan de behandeling gefotografeerd, of het nu voor een wellnessbehandeling is of voor huidverbetering. Omdat de resultaten van onze behandelingen pas geleidelijk zichtbaar worden, is het belangrijk om het resultaat met een voor- en een na-foto te kunnen laten zien. Klanten merken die geleidelijke veranderingen namelijk niet altijd op. Wij hebben een fotostudio laten bouwen, waarbij de belichting en positie van de klant altijd hetzelfde is, om toch vooral zo eerlijk mogelijk het resultaat te kunnen laten zien. Maar wat nu als een van je medewerkers dit protocol vergeet en de klant na verloop van tijd zegt dat ze een vlekje of een rimpeltje heeft, die er daarvoor nog niet was? Bewijs dan maar eens het tegendeel! Klanten die dit doen, proberen vaak gewoon een gratis behandeling los te peuteren. Ik ga daar in principe één keer in mee (omdat we geen voor-foto hadden gemaakt) maar dan is het over en uit. Als deze klant er nog meer probeert uit te halen, stuur ik haar voor een second opinion door naar een arts. Die klant zien we dan natuurlijk niet meer terug. Het is belangrijk te laten merken dat er niet met je valt te sollen. Maar nog belangrijker is om van te voren goed uit te vissen wat de klant van je verlangt en te kijken of je aan die wensen kunt voldoen. Zo vermijd je teleurstellingen, zowel bij de klant als bij jezelf. Want je wilt toch graag die goede resultaten halen en zo je zaak op de kaart zetten. Klanten die zich misdragen, wijzen wij de deur en zij hoeven ook niet meer terug te komen. Dat is nog niet zolang geleden gebeurd. Een klant die vijf minuten moest wachten omdat een van mijn medewerkers nog met het IPL- apparaat bezig was, hoorde ik aan mijn medewerker om korting vragen. Ik liep naar haar toe en vroeg “hoezo?”. “Nou, ik moest toch wachten”, antwoordde ze. “Oh,” zei ik, “dus als u bij de slager in de rij staat voor een biefstuk, vraagt u ook korting?” Nee, nee, zo bedoelde ze het niet. Iets later vroeg ze weer om korting. Ik heb deze klant, nadat ze betaald had, vriendelijk gevraagd weg te gaan en niet meer terug te komen. Wat ik hiermee zeggen wil is: laat je niet manipuleren en laat de klant duidelijk de regels weten. Ook met te laat komen, het missen van afspraken of als klanten je niet respectvol behandelen. Zo bouw je een goede relatie op met je klanten. En maak vooral foto’s!

g eef t uw huid w eer extra en erg ie

Als u prijs stelt op een goed persoonlijk contact en u wilt een cosmetica merk van hoge kwaliteit met aantrekkelijke publieksprijzen, een goede kortingsregeling, regelmatige aanbiedingen, persoonlijke training en goed promotiemateriaal dan willen wij graag met u een goede relatie opbouwen.

Vakcollega Els van Gogh schrijft iedere maand een column voor de Schoonheidsspecialist. Els heeft een schoonheidsinstituut met personeel in Huizen. Ze is tevens eigenaar van Dermappeal, een importeursbedrijf voor de schoonheidsverzorging.

Importeur Benelux: LUNA Cosmetics Westvlietweg 101, 2495 AD Den Haag Tel 070-3993865 Fax 070-3909352, info@lunacosmetics.nl, www.lunacosmetics.nl


40

Dermat ologie

S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t no . 5

Huidveroudering terug naar de basis Wat kun je écht doen om huidveroudering tegen te gaan? Het aanbod anti-agingbehandelingen is groot, maar het is moeilijk voor schoonheidsspecialisten om te bepalen wat werkt. Om te weten wat je kunt doen, moet je eerst weten wat het verouderingsproces precies inhoudt.

Wat is huidveroudering? Als je dat proces begrijpt, kun je beter inschatten wat de waarde is van een bepaalde therapie of behandeling. Onderzoeker Willem Bos hield daar onlangs een boeiende lezing over voor Cidesco-leden.

Wetgeving Allereerst stelt Bos de cosmeticawetgeving aan de kaak. “Het is jammer dat cosmetica niet valt onder de geneesmiddelenwetgeving. Dan zou namelijk de werking met wetenschappelijk onderzoek moeten worden aangetoond. Helaas is dat bij cosmetica niet het geval, iedereen mag een potje met vaseline vullen, er een lekker luchtje aan toevoegen en het vervolgens verkopen als het nieuwste van het nieuwste op het gebied van anti-aging.” Schoonheidsspecialisten moeten dus zelf het kaf van het koren scheiden en dat valt niet altijd mee. Kennis over het verouderingsproces is dus essentieel om claims te kunnen beoordelen.

Opbouw huid Veroudering kun je niet tegenhouden, je kunt hooguit de ergste symptomen verminderen. Kennis van de huid is noodzakelijk om te weten wat je kunt doen. De huid is opgebouwd uit de opperhuid (epidermis) en de lederhuid (dermis) en het onderhuidse bind- en vetweefsel (subcutis). Wanneer de huid veroudert, wordt de dikte van de huidlagen dunner. Ook het onderhuidse vetweefsel wordt dunner. Bos: “De huid kan niet

goed krimpen, hij wordt te ruim en gaat plooien. Dat zijn rimpels.” Ons hele lichaam, dus ook de huid, is opgebouwd uit cellen. Cellen bestaan uit een celmembraan (soort huidje) waarin een vloeistof zit, het cytoplasma. In het cytoplasma drijven organellen, waaronder de mitochondriën en de celkern. De mitochondriën zijn een soort energiecentrales van de cel, ze zijn verantwoordelijk voor de celstofwisseling. In de kern zit ons erfelijk materiaal, het DNA. Rondom de cellen zit de extracellulaire vloeistof (tussenstof of matrix). De celwand wordt doorlaatbaar onder invloed van een spanning die het lichaam zelf opwekt (bio-elektriciteit), zodat voedingsstoffen en zuurstof kunnen worden opgenomen. Ons hele lichaam werkt met deze bioelektriciteit. Wanneer we bijvoorbeeld onze arm willen buigen, gaat er een klein stroompje vanuit de hersenen via de zenuwen naar de spieren, die vervolgens samentrekken. Zo werkt alles in het lichaam, ook op celniveau.

Veroudering Aan het einde van de levensduur van een cel dupliceert hij zichzelf. Daarbij kunnen foutjes in de celdeling ontstaan. Niet al het erfelijk materiaal wordt dan op de juiste wijze gekopieerd, stukjes ontbreken of veranderen. Deze verkeerde cellen functioneren minder goed. Ook de snelheid waarmee de huidcellen zich delen wordt langzamer naarmate we verouderen. Op je dertigste duurt het ongeveer dertig dagen, op je veertigste en vijftigste respectievelijk veertig en vijftig dagen. Dit

Doorsnede van de huid. stratum corneum stratum lucidum stratum granulosum keratinocyte stratum spinosum

merkel cell

stratum basale melanocyte langerhans cell dermis

sensory neuron


no . 5 S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t

zijn de interne verouderingsfactoren. Ook door externe factoren treden foutjes op in het DNA, die vervolgens gekopieerd worden. Het schadelijkst voor de huidcellen is UV-licht. Dit is dan ook de belangrijkste factor voor huidveroudering.

Dermis Onder de opperhuid (epidermis) ligt de dieper gelegen lederhuid (dermis). De dermis bevat zweetkliertjes, haarzakjes en tal van sensoren, onder meer voor de regulering van de temperatuur van ons lichaam. De structuur van de droge lederhuid bestaat uit circa zeventig procent collageenvezels en dertig procent elastinevezels. Collageenvezels zijn dikker en stugger en geven de huid haar stevigheid. Elastinevezels zorgen voor veerkracht en rekbaarheid van de huid. Collageen en elastine worden geproduceerd onder invloed van de fibroblasten in de huid. Zij maken bepaalde enzymen aan, en samen met bepaalde hormonen ontstaan daaruit collageen- en elastinevezels.

Dunner en slapper Wanneer we ouder worden neemt de hoeveelheid collageenvezels in de huid af. De hoeveelheid elastine neemt niet zoveel af, maar de veerkracht is er als het ware uit. De verouderde huid is daardoor dunner, slapper en transparanter dan een jonge huid. De celstofwisseling vertraagt en cellen dupliceren zich minder snel. De talgklieren en cellen in de huid produceren minder huidvet, waardoor

de huid makkelijker vocht verliest en droger wordt. De wanden van de capillaire bloedvaatjes worden stijver en ruwer. Daardoor vermindert de doorbloeding en dus ook de celstofwisseling van de huid. Bij veroudering zakt ook het onderhuidse bind- en vetweefsel in. De bindweefselschotjes waartussen vet is opgeslagen, krimpen. De huid wordt ruimer, dunner en slapper. Onder invloed van de zwaartekracht gaat de huid vervolgens hangen.

Epidermis De epidermis bestaat uit vijf lagen. In de basaalcellenlaag worden nieuwe huidcellen aangemaakt, die langzaam naar boven worden gedrukt door de toevoer van steeds nieuwe cellen. De cellen nemen langzaam in activiteit af. In het stratum lucidum gaan ze dood. Het stratum corneum (de hoornlaag) bevat enkel nog dode huidcellen. Wat kun je tegen het verouderingsproces in de huid doen? Niet zo heel veel, de epidermis is moeilijk doorlaatbaar. Bos: “Wil je met cosmetica of apparatuur werkelijk iets verbeteren in de huid, dan zul je op zijn minst in de basaalcellenlaag moeten komen. Dat is geen gemakkelijk weg. Er zijn niet veel stoffen die zo diep in de huid kunnen komen.” Werkstoffen die de huid kunnen binnendringen, moeten een kleine moleculaire afmeting hebben, ze moeten in olie oplosbaar zijn en ze moeten een lage oppervlaktespanning hebben. Met apparatuur kun je de doorlaatbaarheid van de epidermis wel beïnvloeden, maar ook dat effect is beperkt”, stelde Willem Bos.

“De epidermis is moeilijk doorlaatbaar”

41


LR_SSP5_2009_voorANBOS  
LR_SSP5_2009_voorANBOS  

zorgverzekeraars jubileumviering Vergoedingen nieuwe ontwikkelingen: Feestelijke aNBOs no.5 mei 2009

Advertisement