Page 1

S

S

no.11

noVeMBeR 2009

SchoonheidSspecialist

cosmeticaclaims

aan banden? ‘Beurs moet meer

beleving bieden’ passie is

wie je bent


natuurlijke schoonheid Mary Cohr heeft een reeks innovatieve huidverzorgingsproducten ontwikkeld voor gezicht en lichaam vanuit het hart van de natuur. 100% natuurlijk, op basis van essentiële oliën, vrij van parabenen en chemische filters en dierproefvrij.

Mary Cohr behoort wereldwijd tot de top van de beste professionele cosmeticamerken en is exclusief voorbehouden aan de professionele schoonheidsspecialist. Wilt u meer informatie? Bel dan nu voor een afspraak met één van onze specialisten.

NEM PRODUCTS B.V.

PRODUCTS b e a u t y

s p a

w e l l n e s s

Gerdina's Hof 25, 4191 MX Geldermalsen Tel. 0345 - 588 100, Fax 0345 - 573 842 www.nemproducts.com info@nemproducts.com


Colofon

Voorwoord

no. 11 - november 2009 - 44e jaargang

Vertrouwen

no.11 Schoonheidsspecialist

De Schoonheidsspecialist, vakblad voor gevestigde en aankomende schoonheidsspecialisten in Nederland en België. Verschijnt maandelijks. Website: www.schoonheidsspecialist.nl Hoofdredactie: Saskia Petit, tel +31 (0)174-389676, fax +31 (0)174-315003, e-mail saskia.petit@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Astrid Marquenie, Mirjam Mos, E-mailadres voor persberichten: saskia.petit@lakerveld.nl Vormgeving: Cindy Heskes Beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680, fax +31 (0)174-315002, e-mail hans.de.jong@lakerveld.nl Mediaorder: Ronald Romijn, tel. +31 (0)174389682, fax +31 (0)174-315002, e-mail ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax +31 (0)174-315002, e-mail sonja.bruin@lakerveld. nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail debiteuren@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail distributie@lakerveld.nl Abonnementstarief 2009: Per jaar: e 103,50 (incl. btw) voor Nederland, e 103,50 voor België, cursisten e 59,50, overige landen e 130 (zeepost e 125). Losse nummers e 10. ANBOSleden ontvangen de Schoonheidsspecialist gratis. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk bij de uitgever is opgezegd. Uitgave: De Schoonheidsspecialist is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, Turfschipper 53, 2292 JC Wateringen, tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174-315001, e-mail uitgeverij@lakerveld.nl Website: www.lakerveld.nl Uitgever/directeur: Ad van Gaalen Adjunct-

De perikelen rondom de DSB Bank maken maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het vertrouwen van de consument is. Voor banken is dat een eerste levensbehoefte zonder welke zij niet kunnen bestaan. Valt dat vertrouwen plotseling weg, dan is het einde snel in zicht. Maar geldt dat niet eigenlijk voor alle ondernemers? Het succes van een schoonheidsinstituut hangt af van het vertrouwen dat klanten hebben in de ervaring en deskundigheid van de schoonheidsspecialist. Daar moet je dus zorgvuldig mee omspringen. Uitspraken die je niet waar kunt maken, moet je vermijden. Voor producenten van cosmeticamerken zou dat eigenlijk ook moeten gelden. Zij doen aan de lopende band uitspraken en claims die niet zorgvuldig zijn onderbouwd. Wordt het niet eens tijd dat cosmeticaclaims aan banden worden gelegd? In de levensmiddelenindustrie gebeurt dat al. Daar wordt nu streng gecontroleerd op claims die niet langer zijn toegestaan. Ik zou het wel weten voor onze branche. Claims als ‘dermatologisch getest’ en ‘hypoallergeen’ zetten consumenten op het verkeerde been. ‘Natuurlijke’ cosmetica is vaak lang zo natuurlijk niet als de consument denkt. Juist binnen de professionele schoonheidsverzorging is het van belang dat we het vertrouwen van de consument niet beschamen, maar eerlijke informatie verstrekken over producten, behandelingen, apparatuur, en de resultaten die daarmee behaald kunnen worden. Eerlijk duurt het langst, nietwaar?!

directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd distributie: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok Hoofd verkoop: Richard van der Hak Public

Saskia Petit, hoofdredacteur

Relations: Pauline Montfoort

ISSN 0168 - 9630 Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Het volgende nummer van de Schoonheidsspecialist verschijnt op 4 december 2009. Druk: De Schoonheidsspecialist wordt gedrukt op chloor-arm papier. Persoonsgegevens: De Schoonheidsspecialist legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of belt u naar +31 (0)174-389693. Cover: Thema voor de coverfotoshoot bij Micky Jooren visagie opleidingen was glamour. Visagist Sandra Kuppens heeft zich laten inspireren door trends waarin dierlijke prints en bont gecombineerd worden met felle kleuren. De make-up van model Odielle bevat dan ook bruin en kopertinten gecombineerd met een fel roze rode mond. Fotograaf Michel Zoeter heeft de combinatie van stoer en glamour perfect in de foto vast weten te leggen. Website: www.visagie-opleidingen.nl

Wil je reageren, mail dan naar saskia.petit@lakerveld.nl

3


meso | Beauty Therapy® Naaldloos opvullen Perfectie zónder injectie

Waar het effect van massages, maskers en crèmes ophoudt, begint de meso I Therapy.

Anti-Aging, lifting, weefselopbouw, pigment- en ouderdomsvlekken, UV-beschadigingen, anticellulite, striae en littekens.

Eindelijk kunt u zonder naalden diep in de huid werken zoals geen andere methode dit kan! Transcutaan kunnen speciale werkstoffen ingebracht worden, die - in combinatie met de eenvoudig in te stellen programma’s ongekende resultaten geven.

Bovendien heeft de meso I myo een programma voor een push-up van de huid en spieren. Met deze myotonologische spiercorrectie kan men de spieren nauwkeurig vormen. Deze kunst onderscheidt vakbekwame schoonheidsspecialisten van de middenmoot.

Wat de meso I myo ook zo bijzonder maakt, is dat met één enkele behandeling er al direct zichtbare resultaten geboekt kunnen worden! Hierdoor kunt u uw klanten overtuigen dat u als schoonheidsspecialist(e) schoonheid met onbegrensde mogelijkheden heeft!

Bel voor een gratis en vrijblijvende demonstratie : 010 - 266.78.78 of mail naar info@beauty2people.nl Beauty2People B.V. • ‘s Gravenweg 19 2901 LA Capelle a.d. IJssel www.beauty2people.nl • www.labiocome.nl


Inhoud

no.11 Schoonheidsspecialist

I n t e r na t i o naa l

A c t uee l

Zijn we beursmoe?

14

‘Beurs moet meer beleving bieden’

16

Agenda

90

64

B eu r s 22

B r anche

Productnieuws

73, 75, 77, 79

A N B O S - nieuws

I n t e r view Vijf jaar MedCos

Jubileumeditie Professional Wellness

66

Column Els van Gogh 70

Natural Beauty

Leve r ancie r

Barbecuen

43

Opleiding Ontharingstechnieken

44

Speciale ANBOS-leden korting!

45

Dertig jaar Hannah

30

Gedichtenwedstrijd!

45

Première bij Pascaud

36

Sta voor je zaak

46

Agenda

46

Nieuwe ANBOS-leden

47 48

Cosmeticaclaims aan banden?

6

Focus on the Future

8

Anders dan anders

21

Mooi met wijn

60

ANBOS Academy

Passie is wie je bent

24

Lezersactie

62

Het Kwaliteitscentrum UV is op

P r a k t ij k

Rub r ie k en

C o n g r es 26

Beauty Box

Alles over huid en haar

38

De Lezer

19

De Stelling

29

Publicaties

31

Column Online Marketing

58

34

Zilveren jubileum

8

22

30

64

49

Regiobijeenkomsten

49

13, 33, 57, 69

Haarscherp bekeken

I ns t i t uu t

zoek naar u!

14

ANBOS-bestuur

Lidmaatschap ANBOS

De ANBOS is niet verantwoordelijk voor door adverteerders

De heer O. Bijlsma (voorzitter), Mevrouw M. van den Broek

Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap van de ANBOS zijn

aangeboden goederen en/of diensten. De ANBOS erkent

(penningmeester), Mevrouw F. Boels, Mevrouw L. Wermers,

aan te vragen bij het ANBOS-secretariaat. De contributie be-

geen verplichting tot het opnemen van aangeboden adver-

Mevrouw G. Hoedeman, Mevrouw T. Verspui

draagt voor startende kernleden 1e jaar e 175, 2e jaar e 210,

tenties. De ANBOS is uitsluitend verantwoordelijk voor de

kernleden e 245, leden e 125, aspirant leden e 95, aspirant-

inhoud van de artikelen op de ANBOS-pagina’s.

ANBOS-secretariaat

lid via school e 50 (exclusief btw). Lidmaatschappen gaan

Reactorweg 301, 3542 AD Utrecht,

in per eerste dag van de maand. Opzegging dient schriftelijk

tel. +31 (0)30-2142727, fax +31 (0)30-2384238,

en aangetekend te geschieden aan het ANBOS-secretariaat,

e-mail info@anbos.nl, www.anbos.nl

uiterlijk één maand voor het einde van het jaar. ANBOS-leden ontvangen de Schoonheidsspecialist gratis.

© Copyright ANBOS-pagina’s 2009, ANBOS Utrecht

5


6

SchoonheidSspecialist no.11

Cosmeticaclaims aan banden?

Branche

‘Wimpers zeventig procent langer ’, ‘rimpels voorgoed vervagen’. Je hoeft de tv maar aan te zetten of je hoort de mooiste beloftes van cosmeticafabrikanten. Wordt het niet eens tijd dat cosmeticaclaims meer aan banden worden gelegd?

Dat cosmeticaclaims zwaar aan inflatie onderhevig zijn, daar is iedereen het wel over eens. De regelgeving omtrent cosmeticaclaims is vastgelegd in de Europese Cosmetica Richtlijn. Deze regeling houdt kort gezegd in dat je heel veel kunt claimen, zolang je die claim maar kunt onderbouwen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert in Nederland of de Europese Cosmetica Richtlijn wordt nageleefd.

controle De VWA controleert echter vooral op veiligheid van producten en houdt zich daarom niet actief bezig met het toetsen van alle cosmeticaclaims. De VWA kan fabrikanten terugfluiten als een claim niet is onderbouwd, maar in de praktijk blijkt dit echter weinig voor te komen. “Of weinig nodig te zijn”, zegt Peter Bragt, inspecteur productveiligheid bij de VWA. “Van veel zaken weet de consument ook wel dat het niet kan. Bijvoorbeeld een product voor senioren dat belooft een babyhuidje te creëren. Daar gaan wij niet eens op in, omdat het wel duidelijk is dat dit niet kan.”

onderbouwd Als fabrikant mag je volgens de wet dus bijna alles zeggen, mits de claims onderbouwd zijn. Maar er worden geen eisen gesteld aan de vorm van die onderbouwing, zoals dat wel het geval is bij geneesmiddelen. Daarvan moet wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat de claims waar zijn. De VWA let wel op de geloofwaardigheid van dergelijk onderzoek en controleert steekproefsgewijs cosmeticaproducten en dossiers bij producenten en importeurs. Ook doet de VWA onderzoek naar aanleiding van klachten van consumenten. Mocht een consument een klacht over een reclame-uiting of claim hebben, dan kan hij terecht bij de Warenklachtenlijn van de VWA of zich richten tot de Reclame Code Commissie (RCC). De VWA is extra alert op cosmetische producten die medische of gezondheidsclaims uiten.

opvallend In Amerika heerst veel meer dan in Europa een claimcultuur. Bedrijven die onterechte claims hanteren, worden geregeld afgestraft door consumenten. Toch komt dit ook in Europa voor. In Engeland tikt reclame-

waakhond ASA regelmatig bedrijven op de vingers. Zo werd het cosmeticamerk Bio Oil onlangs teruggefloten vanwege onterechte claims over striae en littekens. Estee Lauder mag niet meer claimen dat de rimpelfiller Tri-Aktiline een ‘instant rimpelwegpoetser’ is.

Reclame In ons land waakt de Reclame Code Commissie (RCC) over claims in reclames. De RCC tikte in 2008 cosmeticafabrikant Vichy op de vingers. Vichy beloofde in haar reclame dat rimpels in een maand tijd met 23 procent verminderen en dat het product zelfs de diepste rimpels binnen een maand opvult. Volgens de RCC kon Vichy die claim niet hard genoeg maken. De belofte was volgens de Commissie ‘te absoluut’ en daardoor misleidend volgens de normen die in de Nederlandse Reclame Code zijn vastgelegd. Vichy moest haar uitingen intrekken. Opvallend in deze zaak is dat de Commissie haar uitspraak begint met: ‘In de eerste plaats overweegt de Commissie dat bij de aanprijzing van cosmeticaproducten enige overdrijving niet ongebruikelijk is. De gemiddelde consument weet dat en is zich er ook van bewust dat cosmeticaproducten geen wondermiddelen zijn’.

Verwarring Toch beseffen veel consumenten niet dat de termen ‘dermatologisch getest’ of ‘hypoallergeen’ niets zeggen over de werkzaamheid van het product. Deze termen zijn niet wettelijk gedefinieerd, en dus vrij te gebruiken. Dat is verwarrend voor consumenten. Sommige leveranciers pleiten dan ook voor strengere controles en regelgeving. Rimke de Groot, chemicus bij Medex, vindt dat de regels ten aanzien van cosmeticaclaims over het algemeen wel strenger mogen. “Neem bijvoorbeeld de term ‘dermatologisch getest’. Daar zou eigenlijk meer inhoud aan gegeven moeten worden. Ook de term mesotherapie wordt maar voor alles gebruikt. Wat het precies is, is nu een grijs gebied. Daarom plakken mensen zo’n term op hun product, omdat ze zien dat het bij anderen goed gaat. Eigenlijk zou deze term ook beschermd moeten worden. Je kunt wel stellen dat claims aan inflatie onderhevig zijn, maar je moet er ook voor waken dat het saai wordt. Bij cosmetica hoort ook de illusie van eeuwig jong en schoonheid.”


no.11 SchoonheidSspecialist

Leuk Ronald van Welie, technisch directeur van de Nederlandse Cosmetica Vereniging vindt eveneens dat fabrikanten moeten waken voor nonsensclaims. “Maar als er nieuwe producten op de markt komen, komen er ook nieuwe claims. Dat houdt de markt leuk en anders wordt het bijna onmogelijk een nieuw en onderscheidend product op de markt te brengen. Daarentegen moet je oppassen dat het geen medische claims worden. Dan is de cosmetische wetgeving niet van toepassing, maar de geneesmiddelenwetgeving.”

Toekomst De Europese Commissie beseft ook dat er onder consumenten veel verwarring is rondom cosmeticaclaims. Daarom hebben Europarlementsleden eind maart van dit jaar nieuwe regels voor veilige cosmetica aangenomen. ‘De bedoeling van de nieuwe verordening is om juridische onzekerheden en het gebrek aan samenhang weg te nemen en de veiligheid van cosmetische producten te vergroten. Verdere amendementen moeten de wetgeving verbeteren, met name wat betreft de claims die bedrijven voor hun producten gebruiken en de veiligheid van nanomaterialen in cosmetica. Alleen claims over de werkelijke effecten van een product mogen voor de reclame en de etikettering worden gebruikt. De Commissie is gevraagd om een actieplan op te stellen en een lijst aan te nemen met geharmoniseerde normen voor het gebruik van claims.’ Helaas kan het nog een aantal jaar duren eer dergelijke normen van kracht zijn, maar het lijkt in ieder geval een stap in de goede richting.

‘Je mag alles claimen, zolang je het maar kunt onderbouwen’

7


8

Branche

SchoonheidSspecialist no.11

Trends Focus on the Future

Wat zijn de belangrijkste mode- en make-uptrends deze winter? Welke accessoires zijn de absolute must haves? Visagist Micky Jooren en Marjanne Riemens gaven tijdens de vakbeurs Beauty Salon dimensions een flitsende presentatie over de internationale catwalktrends. “Blauw is het nieuwe zwart.”

Micky Jooren is visagist en beroepshalve goed op de hoogte van de internationale ontwikkelingen op het gebied van visagie en haarstyling. Marjanne Riemens is hoofdredacteur van trendmagazine Estetica. Samen gaven zij een overzicht van trends op het gebied van design, haar, fashion en make-up en vertaalden deze naar het schoonheidsinstituut. Micky en Marjanne signaleren vier wereldtrends: Colour, Black & White, Blue Energy en Shape. Door alle stijlen heen zie je dat de mode deze winter weer lekker pittig is.

colour De trend Colour spreekt voor zich en zie je vooral terug in vrolijke, beetje ‘poppy’ ontwerpen van designer Karim Rachid. Deze stijl is futuristisch, vrolijk, kleurrijk en opvallend. Schoonheids- en kapsalons kunnen in hun interieur inspelen op deze trend. Binnen de kapperswereld gebeurt dat al, binnen de schoonheidsverzorging zal je dat volgens Marjanne ook steeds meer gaan zien. “Het interieur van de salon is een belangrijk onderdeel van de totaalbeleving van klanten. Met een gedurfd en opvallend interieur kun je je instituut onderscheiden.” De kleur rood zal deze winter een heel bepalende rol spelen.

Black & White Inspirator van de Black & White-trend is ontwerper en architect Ron Arad. Zijn stijl is rauw, onafgewerkt, experimenteel, met veel metaal. Dit sluit aan op de revival van de punk, maar dan met een eigentijdse twist. De haarmode is weelderig, met veel krullen en haarstukjes. Deze kunnen heel eenvoudig tussen het eigen haar gezet worden om zo meer volume te creëren. “Haarstukjes zijn een gat in de markt voor schoonheidsspecialisten”, aldus Micky. “Met visagie en haarstyling kun je klanten een nieuwe look geven, bijvoorbeeld voor de feestdagen en bovendien is het een goed verkoopproduct.” >>

De mode is deze winter lekker pittig Micky Jooren (links) en Marjanne Riemens.


no.11 SchoonheidSspecialist

Nieuwe trend Black & White. (foto Philip Lim)

9


10

SchoonheidSspecialist no.11

Blauw is het nieuwe zwart.

Kleurrijke en opvallende ontwerpen bij

Trend Shape. Vreemde vormen bij ontwerper

(foto Balmain)

Paul & Joe.

Bruno Pieters.

Blue energy

Shape

Ross Lovegrove balanceert in zijn ontwerpen op de grens van technologie, design, architectuur en wetenschap. Zijn ontwerpen zijn holistisch en evolutionair. In zijn ‘fantasy world’ smelten vorm en volume naadloos in elkaar over. De kapsels zijn in deze trend avangardistisch, bijna kunstwerkjes. Blauw – en dan vooral gecombineerd met zwart – speelt de hoofdrol.

Ontwerpster Zaha Hadid staat voor experimentele vormen met zachte, ronde lijnen. De kledingontwerpen in deze trendstroming Shape zijn heel erg ‘over the top’, met brede schouders en vreemde wikkeltechnieken. Vorm is heel belangrijk. De kapsels zijn ware kunstwerkjes.

in het instituut In de schoonheidssalon kunnen trends een belangrijke rol spelen: in de visagie, de haarstyling en door de verkoop van trendy accessoires. De verkoop van accessoires zoals tassen en sieraden, zal steeds belangrijker worden, meent Marjanne. “De salon van de toekomst biedt een breed en actueel assortiment en kan bijvoorbeeld (stijl)adviezen geven over de laatste trends. Styling kan een toegevoegde waarde hebben voor schoonheidsspecialisten. Zorg er wel voor dat alle elementen van de salon op elkaar zijn afgestemd, zowel het interieur, de producten en behandelingen en de accessoires. Focus op de doelgroep die bij je past. In de VS zie je nu salons die helemaal op mannen gericht zijn. Naast behandelingen en producten verkopen ze daar ook typische mannengadgets en tijdschriften. De ruimte is helemaal afgestemd op wat mannen leuk en interessant vinden. Eigenlijk kun je niet meer spreken van een schoonheidssalon, het is veel meer dan dat.”

Accessoires hebben de toekomst. (foto Chanel)

C


Institut Esthederm ondersteunt u bij de opbouw van een succesvol instituut, door datgene te bieden wat uw klanten ĂŠcht wensen: zichtbare en duurzame resultaten. Consulta ondersteunt uw persoonlijk succes met een doorgevoerd trainingsprogramma, waarin u leert hoe u de ĂŠchte (huid)behoeften van uw klanten ontdekt.

DE SLEUTEL TOT EEN SUCCESVOL INSTITUUT

Consulta-Nederland bv - Aluminiumstraat 4 - 4823 AL Breda - Tel: 076/542.41.84 - email: breda@consulta.cc Consulta-Belgium NV - Gen. de wittelaan 5a - 2800 Mechelen - Tel: 015/29.48.48 - email: info@consulta.cc www.consulta.cc


‘Drie jaar geleden begon ik mijn ‘Studio Mooi’ in een klein Brabants dorp. De salon loopt goed en omdat ik binnenkort start met de opleiding tot voetreflexzonetherapeut, heb ik mijn baan bij een bank opgezegd. In mijn visie staat ‘mooi’ namelijk voor ‘innerlijke en uiterlijke schoonheid’. Dat geldt natuurlijk voor vrouwen èn mannen. Maar voor

heren is de

drempel om naar een schoonheidssalon te gaan vaak vrij hoog. Om hen te trekken is een speciale herenbehandeling noodzakelijk, met aparte producten met een mannelijke uitstraling. Een schoonheidssalon is gewoonweg niet compleet zonder professionele herenlijn. Daarom werk ik met BioBalance for Men van Dr. Tadlea. Betaalbaar, stoer gestyled, de producten doen wat ze beloven en ruiken heerlijk. De meeste mannelijke klanten worden getipt ‘Laura Wijnen, schoonheidsspecialiste te Zijtaart’

door hun partner. Ik geef dames regelmatig de proefjes van BioBalance mee en vaak rolt daar later een afspraak uit. Adverteren doe ik zelden, alleen rondom

‘Dr. Tadlea verzekert mij van trouwe klanten’

Vaderdag. Inmiddels bestaat ruim 5 procent van mijn clientèle uit mannen. Ik behandel hen zonder poespas, maar wèl met veel persoonlijke aandacht. De producten verkopen gemakkelijk. Door een heldere uitleg en het resultaat natuurlijk - worden mannen trouwe klanten. Vooral de 24 Hours Firming Cream, Face Wash en Total Shower Scrub zijn populair. Mannen die producten thuis gebruiken, denken iedere dag even aan mijn salon. Zo blijven ze trouw.’ Voor meer informatie over Dr. Tadlea kunt u altijd bellen met Corrective Cosmetics BV in Amstelveen, tel: 020-6412986. Mailen mag ook; E: info@correctivecosmetics.com


Beaut y Box no.11 SchoonheidSspecialist

Formule uitgebreid Cosmetitext is de afgelopen zes jaar sterk uitgebreid. Het bedrijf, met een nieuw pand in Wijk en Aalburg, is een gespecialiseerd fullservice marketing en pr-bureau voor de beautyindustrie. Niet alleen fungeert Cosmetitext als gespecialiseerd Beauty & otC Pr- en marketingbureau voor diverse (inter)nationale merken, maar het bedrijf kan ook ingezet worden voor tekstuele vormgeving, vertalingen, als reclamebureau, voor professionele productfotografie en trendadvies. Een nieuw logo hoort daarbij.

Honingmassage Stageplaatsen Zo’n 190.000 bedrijven bieden in totaal 400.000 stageplaatsen aan. Daarmee leggen zij de basis voor talloze succesvolle carrières. Als gevolg van de economische crisis moeten veel bedrijven noodgedwongen bezuinigen en is er geen geld meer voor stagiairs. Colo, de vereniging van samenwerkende kenniscentra en bedrijfsleven, roept in de campagne ‘& Stagiair’ bedrijven en ondernemers op om juist nu te blijven investeren in jong talent. om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, heeft Colo de site www.stagemarkt.nl gelanceerd. Hierop kunnen studenten hun gegevens achterlaten en zoeken naar stageplaatsen.

Mindfulness Medici en andere wetenschappers van de radboud Universiteit in Nijmegen gaan onderzoek doen naar de werkzaamheid van mindfulness. De populaire methode leert je om de baas te blijven over eigen lichaam en geest. op 10 september is in Nijmegen het eerste centrum voor mindfulness in Nederland geopend. (BR on: ALGEMEEN DAGBLAD)

Massagehuis Carpe Diem in het Belgische Meulebeke verzorgt sinds kort de eendaagse training Honingmassage voor professionals. Honingmassage is een krachtige massage, die de huid roze tot rood laat worden en tot in het bindweefsel werkt. De massage versnelt het herstel van de spiertonus en weekt diepzittende gif- en afvalstoffen los. ook verbeteren de bloedcirculatie en de zuurstofopname in de huidweefsels en de spieren. Vanwege de plakkerigheid van het product worden aangepaste massagetechnieken gebruikt. Meer informatie: www.massagehuiscarpediem.be.

Dikke billen Vrouwen hoeven niet meer te klagen over dikke billen. Dikke billen blijkt volgens Deens wetenschappelijk onderzoek zelfs gezond te zijn. Vrouwen met slanke bovenbenen lopen meer kans op het ontwikkelen van hartziekten dan degenen met dikke billen. Aan het onderzoek namen bijna 3.000 mannen en vrouwen tussen de 35 en 65 jaar deel. (BRon: DE TELEGRAAF)

Branchediploma Visagie Nederland kent ruim vijftig Visagie-opleidingen. Met een erkend branchediploma Visagie wil ANBoS duidelijkheid geven aan aankomende visagisten en hun klanten. Je weet dan in één oogopslag wat je van een erkende basisopleiding Visagie kunt verwachten. In het branchediploma worden landelijk de minimale basiseisen vastgelegd, waaraan een (basis)opleiding en het diploma Visagie aan moeten voldoen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de basisopleiding Visagie gewaarborgd. Het schooljaar 2009-2010 is een proefjaar. Doel is dat alle opleidingen vanaf 2010 kunnen kiezen om te gaan opleiding voor het branchediploma Visagie, dat erkend wordt door ANBoS. Meer informatie: info@anbos.nl.

13


14

Act ueel

SchoonheidSspecialist no.11

Zijn we beursmoe?

Afgelopen najaarsbeurs viel het ineens op: steeds meer bedrijven blijven weg of staan nog maar eenmaal per jaar op de beurs. Ze houden in plaats daarvan open dagen of een huisshow. is hier sprake van een trend?

Twee maal per jaar is er in de Jaarbeurs Utrecht een vakbeurs voor de schoonheidsverzorging. Beauty Trade special in het voorjaar en Beauty Salon dimensions in het najaar. De meeste leveranciers staan twee keer per jaar met een stand op de beurs. Omdat ze vinden dat ze er horen te staan voor hun klanten, voor hun naamsbekendheid of omdat ze er goede zaken doen. Toch zie je steeds meer leveranciers wegblijven of nog maar één keer per jaar gaan. Wat is daarvan de reden?

eén beurs Nem Products is zo’n leverancier. De afgelopen jaren was Nem Products altijd prominent aanwezig op beide beursedities. Dit jaar stond het bedrijf voor het eerst alleen op de Beauty Trade special. Het bedrijf liep al langer met het idee om nog maar eenmaal per jaar te gaan. “Wij vinden twee keer een soortgelijke beurs op een relatief klein gebied wel veel”, zegt eigenaar Menno de Haan. “We kiezen er daarom voor om het geld voortaan direct aan onze klanten te besteden in de vorm van een gezellige en informatieve huisshow.” Monica van Ee, directeur van Hannah Skin Improvement, is het hiermee eens. “Wij staan sinds twee jaar alleen in maart op de beurs. Het is onze wens om jaarlijks één goede beurs te hebben. Dat zou veel beter zijn. Dan kun je eens in het jaar helemaal uitpakken, misschien zelfs vier dagen. Het zou ook voor de bezoekers beter zijn. Starters weten bijvoorbeeld niet dat de voorjaarsbeurs heel anders is dan de najaarsbeurs. Je hebt best kans dat als ze alleen in september komen,

ze denken ‘wat is dit voor raar marktje?’. Ik denk dat de Jaarbeurs beter moet kijken naar wat de branche wil.”

Minder bezoekers Alliance staat sinds vorig jaar alleen nog maar op de voorjaarsbeurs. Directeur Frida van Eijden is afgehaakt voor de najaarsbeurs, mede omdat er dan minder bezoekers zijn. Ze denkt dat veel mensen dan net terug zijn van vakantie en de agenda vol staat met andere zaken. “Daarbij hebben ze volgens mij op dat moment geen geld of zin in grote investeringen. Ik pleit dan ook voor één beurs. Vroeger hadden we de Indro-parfumeriebeurs, die werd altijd druk bezocht. Daar stonden drogisterijen, parfumerieën en schoonheidssalons. Misschien zou zoiets wel weer werken.”

Kwaliteit bezoekers Annelies Bodifée, beursmanager VNU Exhibitions, is van plan om de beide vakbeurzen volgend jaar een grondige metamorfose te geven. Zal dit voldoende reden zijn voor bedrijven om twee keer per jaar deel te nemen? Leveranciers klagen niet alleen over het aantal bezoekers, maar ook over de kwaliteit van de bezoekers en de uitstraling van met name de najaarsbeurs. Monica van Ee vindt de najaarsbeurs geen echte vakbeurs meer. “Je moet eerst langs de tasjes en pruiken om bij de stands te komen waar het eigenlijk om gaat. Dat zie ik niet meer zitten.” De firma Derm Aesthetics staat sinds vorig jaar maart niet meer op


no.11 SchoonheidSspecialist

de beurs. Trainer Ahmet Turkkani : “Het was voor ons niet meer lonend om op de beurs te staan. Het publiek wat op de beurzen komt is erg breed en onze doelgroep is iets kleiner. We merken dat de serieuze klanten ons toch wel via andere kanalen weten te vinden. Bijvoorbeeld via internet en vooral veel via mond-tot-mond reclame.” Cindy van der Peet van de firma Lookx zag de samenstelling van de beursbezoekers de afgelopen jaren ook veranderen. “Er kwamen naar ons idee meer consumenten, terwijl wij ons richten op de gespecialiseerde schoonheidsspecialisten”.

den toch niet alles laten zien wat we wilden”, zegt eigenaar Anja van den Bosch. “Daarnaast was het altijd heel erg hectisch, één dag opbouwen en drie dagen beurs. Nu we zelf een event organiseren, kunnen we opbouwen wanneer we dat willen en hebben we alle ruimte. We zorgen ook voor een uitgebreide catering. Eerst hadden we twee huisshows, maar dat hebben we inmiddels beperkt tot één huisshow in het najaar. De klanten vonden één event wel genoeg.”

evenement Leveranciers kiezen er steeds vaker voor om zelf een evenement te organiseren. De motivatie is veelal de tijd die zij aan hun klanten kunnen besteden en het uitgebreidere assortiment dat ze kunnen laten zien. Begin september organiseerde Nem Products voor het eerst het driedaagse Nem Event. Naast het showen van het hele assortiment waren er workshops over onder andere verkoop in de salon en marketing. Klanten konden gerichte vragen stellen en diverse demonstraties bijwonen. “Daarnaast zorgden we onder andere voor een prachtige aankleding, een kok, een barbecue en een dj”, zegt Menno, “Je kunt veel meer uitpakken dan tijdens een beurs”.

hectisch Cosinta organiseert al jaren een eigen huisshow, die druk wordt bezocht. “We hadden op de beurs altijd een hele grote stand, maar kon-

“Je kunt veel meer uitpakken dan tijdens een beurs”

15


16

SchoonheidSspecialist no.11

‘Beurs moet meer beleving bieden’

Act ueel

in de branche zijn kritische geluiden te horen over de vakbeurzen in nederland. Veel mensen zijn van mening dat één jaarlijkse beurs voldoende zou zijn. Annelies Bodifee is verantwoordelijk voor de vakbeurzen Beauty Trade special en Beauty Salon dimensions. Vakblad de Schoonheidsspecialist stelde haar enkele vragen.

Annelies Bodifée van VNU Exhibitions

Hoe kijk je terug op de afgelopen editie van Beauty salon dimensions? “We hebben de afgelopen beurs de eerste stap gezet naar verdere professionalisering van de vakbeurzen. Bezoekers kregen voor het eerst badges, zodat exposanten meteen kunnen zien of ze te maken hebben met een schoonheidsspecialist, nagelstylist, kapper, student of consument. Dat is voor alle partijen makkelijker. Helaas droegen lang niet alle bezoekers hun badge, veel mensen wisten niet waar het voor was, maar de eerste aanzet is gegeven en volgend jaar zullen we duidelijker communiceren dat het dragen van de badge verplicht is. Er valt nog veel stichtingswerk te doen. We kregen veel wisselende reacties op de laatste beurseditie. Sommige exposanten vonden de beurs te rustig, andere gaven aan juist veel orders te hebben kunnen plaatsen.” Volstaat de huidig formule van de vakbeurzen nog? “Ik vind de beurzen in hun huidige formule wat tam geworden, er gebeurt naar mijn mening te weinig. Volgend jaar willen we de beide vakbeurzen een volledige metamorfose laten ondergaan. De uitstraling moet luxer en bezoekers moet meer beleving worden geboden. We hebben daarvoor een binnenhuisarchitect in de arm genomen. We willen de beurzen nieuw leven inblazen, bezoekers moeten verrast worden. We hebben besloten te stoppen met het grote podium en het terras, omdat mensen bijna niet kijken naar wat er op het podium gebeurt. In plaats daarvan willen we verspreid over de beurs kleine terrasjes neerzetten rondom een thema. Die thema’s kunnen per beurs verschillen. Bij de entree willen we een moderne, luxe loungeruimte maken en we willen er bijvoorbeeld de salon van de toekomst laten zien. Volgend najaar zal er meer aandacht zijn voor wellness en spa’s. Bezoekers moeten op de beurs geprikkeld en geïnspireerd raken.” Wat gaat er met de wedstrijden op het podium gebeuren? “Daar stoppen we mee. De make-up wedstrijden, de bodypaintwedstrijd en de Blue Diamond Award zullen verdwijnen. Het publiek kijkt niet, dus dan heeft het geen zin om ermee door te gaan. De nagelkampioenschappen zullen op het Vakplein tussen de nagelverzorgingsbedrijven worden gehouden. Wel blijven we de visagiewedstrijd organiseren. In plaats van

de wedstrijden, en daar heeft de branche dit najaar al een voorproefje van kunnen nemen, willen we bezoekers elk halfjaar trendrapportages aanbieden. Iedere keer met een ander thema. We willen dat de vakbeurs weer de plek wordt om nieuwe ontwikkelingen en trends te spotten. En nieuw is natuurlijk ook de Beauty Award, de prijzen voor de Schoonheidsspecialist van het Jaar en de Salon van het Jaar.” Blijven consumenten welkom op de vakbeurzen? “De beurzen zijn vakevenementen en in principe alleen toegankelijk voor vakmensen. Maar aangezien per salon twee entreekaarten gekocht kunnen worden, is de tweede bezoeker heel vaak een consument (moeder, vriendin). Dit willen we niet veranderen omdat de beurs voor de vakbezoeker ook een dagje uit moet zijn. En als zij niemand mee mag nemen, heb je kans dat ze helemaal niet meer komt. Daarnaast is het vanzelfsprekend ook mogelijk voor mensen die nog niet in de branche werkzaam zijn maar zich willen oriënteren, om de beurs te bezoeken. Zij betalen het normale entreetarief van 25,50 euro en ontvangen geen reductie op de toegangsprijs.” Verschillende exposanten geven aan nog maar één keer per jaar op de beurs te gaan staan. Kunnen we niet beter één grote vakbeurs hebben in plaats van twee beurzen? “Afgelopen zomer heb ik twee rondetafelsessies met een representatieve groep exposanten gehouden. Daaruit kwam naar voren dat een kleine meerderheid voorstander is van één grote beurs. Maar de exposanten begrijpen ook dat als de VNU nog maar één beurs per jaar organiseert, er direct een andere beursorganisator in het gat springt. Met name voor bedrijven die geen vertegenwoordigers hebben blijven twee vakbeurzen per jaar heel belangrijk. Bovendien heeft iedereen altijd de keus om maar één keer per jaar deel te nemen! Voor het ene bedrijf is de voorjaarsbeurs beter, voor het andere bedrijf de najaarsbeurs.”


no.11 SchoonheidSspecialist

“Een kleine meerderheid is voor één grote beurs”

17


nouvcont_schoonh_A4_okt:Layout 1 28-09-09 13:06 Page 1

Perfectie in

permanente

make-up IS DE MARKTLEIDER

ONTDEK DE WERELD VAN NOUVEAU CONTOUR

Nouveau Contour is de toonaangevende leverancier

VERHOOG UW OMZET

op het gebied van permanente en medische toepassingen. Nouveau Contour is verkrijgbaar in 18 landen waarvan in vele marktleider. Ons know-how en kennis is uw garantie voor perfectie in permanente make-up.

Burgemeesterlaan 2 • 6002 EG Weert • NL • tel 0495-547409 Nouveau Contour België • Markt 25 • 2460 Kasterlee • tel 014 / 671 154


De lezer ans leferink “Als een vis in het water”

Gezin: “Ik heb twee kinderen en een vriend.”

g e verzorgin v ie t k a n e Frisse ivere huid! u z n o e d r voo

Abonnee sinds: “Ik ben in 2006 gediplomeerd schoonheidsspecialist geworden. Ik ben direct gestart met een salon en meteen lid geworden van de ANBoS.” Bedrijf: “Ik heb een salon aan huis: Schoonheidssalon Synergie in Doetinchem. In mijn begintijd werkte ik in de woonkamer. Het is best veel werk om iedere keer weer alle spullen op te ruimen. Dus uiteindelijk heb ik gevraagd of mijn kinderen bij elkaar op de kamer wilden slapen zodat er een ruimte vrij kwam voor de salon. We zouden dan de woonkamer weer voor onszelf hebben. Dat vonden ze prima.” in het vak terechtgekomen via: “Na mijn burnout wist ik dat ik niet terug wilde in mijn oude baan. Ik was commercieel administratief medewerkster bij een groot bedrijf. Uit een beroepskeuzetest bleek dat schoonheidsverzorging goed bij me past. Bovendien wilde ik graag voor mezelf beginnen, dus dat kwam goed uit! Een vriendin van mij was al schoonheidsspecialist en dat vond ik altijd al heel interessant. Alles viel ineens op zijn plek. In 2002 kon ik met de opleiding beginnen en ik voelde me er meteen als een vis in het water.” Gek op: “Aromatherapie. Ik heb bewust gekozen voor deze richting omdat je veel dieper op het lichaam kunt inwerken. Met aromatherapie werk je zowel van binnen als van buiten en kun je problemen echt oplossen. Bovendien zit er geen rommel in de producten, ze zijn heel zuiver. ook dat spreekt me aan. Je bent op een verantwoorde manier met de huid bezig.” Als ik niet in de schoonheidsbranche zou werken, dan: “Was ik vast kapster of nagelstylist geworden. In ieder geval iets in de uiterlijke verzorging. Iets met bloemsierkunst lijkt me ook interessant, ik hou ervan om iets mooi te maken. Maar schoonheidsverzorging past het beste bij mij!” Leest als eerste: “Als de Schoonheidsspecialist op de mat valt, lees ik eerst de grotere artikelen. Dan ga ik kijken op de ANBoS-pagina’s en vervolgens lees ik de rest. Ik zou wel wat meer willen lezen over meer alternatieve methoden van huidverzorging en over plantaardige ingrediënten. o ja, ik kijk ook bij de kleine advertenties, want ik zou graag een salon in Brabant willen overnemen. Als iemand iets weet...”

De natuurwetenschappelijk gefundeerde formules van de Linie A verzorgingslijn behandelen de oorzaken en behoeften van de onreine en vette huid. Doelgericht wordt de overmatige sebumproduktie van de folliculaire hyperkeratose en de sterke groei en ontwikkeling van Acne bacteriën bestreden. De intensieve werking van deze speciale produkten zorgen voor een aangename en resultaatgerichte behandeling, die bij consequent gebruik tot zichtbare resultaten zal leiden.

Importeur Benelux: LUNA Cosmetics Westvlietweg 101, 2495 AD Den Haag Tel 070-3993865 Fax 070-3909352, info@lunacosmetics.nl, www.lunacosmetics.nl


Ontharen met GiGi is ontharen met een glimlach.

Voor meer informatie: H van der Heijden Import bv Westvlietweg 7 2491 EA Den Haag Tel.: 070 301 86 00 Fax: 070 320 72 99 www.gigi-nederland.nl


Branche

no.11 SchoonheidSspecialist

Anders dan anders Binnen de schoonheidsverzorging kun je meer kanten op dan je denkt. Je kunt natuurlijk een eigen instituut beginnen, maar je kunt ook besluiten om te gaan lesgeven, examineren, een bestuursfunctie te vervullen of in een ziekenhuis te gaan werken. om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, geven we om de maand het woord aan een collega die ‘anders dan anders’ is.

Ahmet Turkkani

Ahmet Turkkani (30) is een zeer bevlogen schoonheidsspecialist en een van de weinige mannen in de branche. Ahmet werkt in een huidverbeteringspraktijk en is daarnaast ook trainer. Hij draagt zijn visie op het vak deskundig en met verve uit.

hetzelfde. De variatie en verschillende wensen van mensen houden me scherp en zorgen ervoor dat ik elke dag dingen bijleer en me verder verdiep in diverse processen in de huid. Mijn streven is continue verbetering en upgrading van mijn kennis en kunde.”

Wat is je achtergrond en hoe ben je in de schoonheidsverzorging terechtgekomen? “Ik heb een hbo-opleiding Lichaamsverzorging gedaan en ik ben allround gediplomeerd in de uiterlijke verzorging, van kapper tot pedicure en alles wat daar tussenin zit. Ook heb ik alle specialisaties gevolgd volgens het STIVAS-B diploma van vroeger. Deze opleiding sprak me enorm aan omdat ik me altijd al aangetrokken voelde tot verzorgende beroepen, met name het schoonheidsvak en visagie. Eigenlijk wilde ik de juridische hulpverlening in, maar mijn acnehuid van mijn puberteit had er al voor gezorgd dat ik op jonge leeftijd aan de slag ging met diverse producten en behandelingen. Ooit heb ik me aangemeld bij een MDGO-UV opleiding, waar ik ben geweigerd omdat ik een man ben. Dat was een enorme teleurstelling. Ik liet me echter niet kisten en ben ondertussen een andere opleiding gaan doen. Na die opleiding ben ik alsnog een particuliere opleiding schoonheidsverzorging gaan volgen op hbo-niveau. Tijdens mijn opleiding werkte ik al in de parfumerie en daar deed ik veel commerciële ervaring op. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als beauty consultant voor een exclusief merk en vandaar uit ben ik verder in het vak gegroeid.”

Welke ontwikkelingen in de branche zijn volgens jou voor schoonheidsspecialisten van belang? “Naar mijn mening zouden collega’s in de branche zich wel wat zakelijker mogen opstellen. De prijs/kwaliteit-verhouding van behandelingen wordt gelukkig al beter. De hedendaagse consument is niet op zijn of haar achterhoofd gevallen en weet goed wat er te koop is. Wonderen bestaan, maar ze zitten echt niet in een potje. Het is belangrijk dat schoonheidsspecialisten dit goed naar hun cliënten communiceren en daarbij aangeven dat ze daar zelf ook iets voor moeten doen. Verder is het belangrijk dat schoonheidsspecialisten ook op langere termijn resultaten boeken. Ontwikkelingen binnen de huidverbetering gaan snel. Je kunt jezelf upgraden en modernere technieken aanbieden, dit geeft een beter aanzien aan het vak en meer voldoening. De kunst is vervolgens om die klant aan je te blijven binden door regelmatig met vernieuwingen te komen.”

Wat spreekt je aan in het vak? “Mensen! Ik vind het leuk om met mensen te werken en hun wensen te kunnen realiseren. Wegens de huidproblemen die ik had, is huidverbetering nu mijn passie. Ook anti-aging is helemaal mijn uitdaging en ik heb er zo mijn eigen visie op. Deze probeer ik enigszins over te brengen tijdens mijn trainingen en behandelingen.” Wat houdt je huidige werk in en waarom doe je dit? “In mijn huidige functie ben ik verantwoordelijk voor de sales en trainingen. Ik vind het een uitdaging om collega’s kennis bij te brengen en mijn visie op huidverbetering uit te dragen. Dit is een uit de hand gelopen hobby. Waarom ik dit doe vraag ik me soms zelf ook af, maar geen dag is

Wat zijn je toekomstplannen? “TOP SECRET! Ik heb plannen, al zijn ze niet nog in duidelijke vormen gegoten, zogezegd. Ik heb er ook geen haast bij, ik geloof dat alles gebeurt wanneer het moet gebeuren. Ik wil mijn visie binnen de huidverbetering, anti-aging en cosmetica (ja, dat zijn drie verschillende dingen) graag overbrengen op zowel consumenten als vakmensen. Hoe weet ik nog niet precies. Ik houd me aanbevolen voor tips en suggesties want ik ben er nog lang niet!”

“Het is een uit de hand gelopen hobby”

21


22

SchoonheidSspecialist no.11

Jubileumeditie professional Wellness het was alweer de vijfde editie van Professional Wellness. de beurs is de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een gerenommeerde vakbeurs voor professionals uit de sectoren Beauty, Wellness, Body Shaping & health.

De Professional Wellness beurs in Kortrijk straalt rust en kwaliteit uit. De beurs is ruim opgezet en het aanwezige bezoek is allemaal vakgericht. De exposanten nemen duidelijk de tijd voor hun bezoek. De beurs trok elf procent minder bezoekers dan vorig jaar. Desondanks zijn de exposanten best tevreden omdat de kwaliteit van de totaal 5.203 bezoekers hoog is.

Feestelijk De vijfde editie van Professional Wellness in Kortrijk in het weekend van 19 en 20 september begint voor de bezoekers feestelijk. Iedereen krijgt een gratis welkomstdrankje. De hal is aangekleed in de kleuren wit en groen. Een toepasselijke kleur gezien de speciale aandacht dit jaar voor de natuur- en biocosmetica in de sectie Greenovation. De focus van Professional Wellness ligt dit jaar op anti-aging. Naast het massageplein is er voor het eerst ook een actief demoplein. Hier kunnen exposanten behandelingen laten zien met bijvoorbeeld apparatuur. Volgens de beursmanager Annick Pycarelle is het belangrijk dat bezoekers op de beurs zelf behandelingen kunnen ontdekken en ervaren.

innovation Award Producten Ieder jaar worden op Professional Wellness de Innovation Awards toegekend aan het meest innovatieve producten. In de categorie producten wint de definitieve biologische haarverwijderingsmethode van Enzymtec. Het product bestaat uit enzymen die op natuurlijke wijze het lichaam weer verlaten. Deze methode is toepasbaar op elk deel van het lichaam en geschikt voor elk haartype. Als tweede eindigt Fishspa, een spabeleving waarbij honderden visjes de huid op natuurlijke wijze peelen en tegelijkertijd de huid masseren. Op de derde plaats staat de nieuwe Crackling Massage Spray van Axelle. Deze spray geeft een uniek ‘crackling’-effect alsof duizenden tintelende kristalletjes het lichaam en geest stimuleren.

innovation Award Apparaten In de categorie apparaten gaat de Innovation Award naar de ‘Sweet Table’ van Equipal. Deze designtafel is geschikt voor verschillende (natte) behandelingen. Zo is de tafel thermisch verwarmd en rondom is er een overloop voorzien van water. Aan het hoofdeinde is een verwarmingspaneel waar je producten zoals modder of oliën kunt opwarmen. De tweede plaats is voor de Pranarom SHA ultrasoonverstuiver

De vijfde editie van Professional

Op het massageplein kon de

De Ultra-Fast Cross-Trainer van

A

Wellness was op 19 en 20

bezoeker verschillende massages

Skinline trok veel bekijks tijdens

d

september in Kortrijk.

bekijken.

de beurs.

d


Beurs

no.11 SchoonheidSspecialist

van 4basicswellness. Deze aromaverstuiver heeft een ingebouwde verlichting en muziek en kan tot zes uur ononderbroken werken. Op de derde plaats eindigt het houten Halu saunakussen. Een houten hoofdsteun met de flexibiliteit van een kussen.

Massage Op het massageplein valt de ‘Aphrodite Massage’ van Jean d’Arcel op. Dit is een twee uur durende massage waarbij verschillende technieken worden gecombineerd. Deze veelomvattende massage maakt onder andere gebruik van hot stones, ijskegels, Koreaanse ringen, kruidenstempels en een oor- lichaamskaars. Ook bevat zij elementen uit de Japanse, ayurvedische en Shiatsu-massage. De massage wordt afgesloten met een klankschaal.

Groen Groen is nog steeds hot. Dat blijkt wel in Greenovation waar ‘groene’ producten van exposanten in de spotlights staan. Tijdens de beurs worden verschillende ‘groene’ lijnen gelanceerd, zoals de make-up lijn Terrabio van Onelife. Deze lijn is gecertificeerd door Ecocert Italië en bestaat uit negen verschillende producten. Terre & Mer is een nieuwe

23

Onelife kwam met de nieuwe make-uplijn Terrabio.

biologische verzorgingslijn van Thalgo. Essentiële oliën en natuurlijke wieren worden in deze producten gecombineerd. Of zoals de naam al zegt: een alchemie tussen de zee en mediterrane planten.

Toekomst De naam van de beurs wordt volgend jaar aangepast in ‘Professional Beauty en Wellness’ om de misvatting te voorkomen dat de beurs alleen geschikt is voor mensen uit de wellnessbranche. Ook de komende jaren blijft de beurs zich richten op het vakpubliek. Annick: “Natuurlijk kunnen we met consumenten en meer directe verkoop het aantal bezoekers omhoog halen, maar daar kiezen we bewust niet voor. Het moet een echte vakbeurs blijven, waarbij mensen geïnspireerd worden en waarbij zeer gerichte contacten ontstaan. Daar blijven we ons voor inzetten en zonodig vernieuwen.”

Alle bezoekers kregen een welkomst-

Bij de nieuwe massage van

Professional Wellness zette de ‘groene’

Op het demoplein konden exposan-

drankje ter ere van het jubileum van

Jean d’Arcel worden verschillende

producten van de exposanten in de

ten verschillende demonstraties met

de beurs.

technieken gecombineerd.

kijker op de Greenovation stand.

apparaten laten zien.


24

Branche

SchoonheidSspecialist no.11

Symposium MaQuis passie is wie je bent Passie is bevlogenheid, enthousiasme, innerlijke energie. het symposium van MaQuis import stond helemaal in dit teken. op een bijzondere locatie kregen de depositaires van de merken S.P.A. Aromatherapie en Les Gavots de Provençe een dosis inspiratie en motivatie.

Ieder jaar organiseert importeur Alette de Vries van MaQuis Import een event voor haar klanten. Vorig jaar was dat een studiereis naar de Provençe, dit jaar stond een symposium op het programma. Het symposium vond plaats in De Verzameling in Westervoort. Dit is een gerenoveerd kerkje waar workshops en congressen kunnen worden gegeven. Eigenaren zijn Jan en Marie-José van Hekke van ontwerpbureau Concept & Images. Zij willen met De Verzameling een inspirerende en kunstzinnige omgeving bieden.

interieur en kleur Marie-José hield een boeiende presentatie over de inrichting en uitstraling van het instituut. Zij is binnenhuisarchitect en weet veel te vertellen over kleur en materiaalgebruik. “Als je een ruimte binnenkomt moet de sfeer je omarmen”, aldus Marie-José. “Creëer een mooie, rustige omgeving waar de klant zich op zijn gemak voelt. Veel salons zijn te druk en te rommelig ingericht. Mijn advies is: maak de ruimte helemaal leeg en hou alleen datgene wat je echt nodig hebt.” Kleurgebruik in het schoonheidsinstituut is heel belangrijk. Door bepaalde kleuren te kiezen kun je ergens de aandacht op vestigen. Een donkere muur zorg ervoor dat alles wat ervoor staat optimale aandacht krijgt. Kleur hangt ook sterk samen met licht. “Gebruik je koele kleuren, zorg dan dat je warm licht hebt, anders wordt je gelaatskleur heel bleek. Sommige kleuren geven een ongezonde uitstraling, daar moet je

Alette de Vries en mevrouw Magonet.

Bloemen voor mevrouw Magonet.

rekening mee houden. Met kleur kun je spanning geven aan een ruimte, door met contrasten te werken kun je een ruimte een heel verrassend effect geven.”

Moodboards Aan de hand van moodboards liet Marie-José zien welk effect kleuren en materialen in een kleine ruimte kunnen hebben. “Door met fotobehang te werken, kun je een ruimte diepte geven. Dat kun je gewoon bij de Hema laten maken. Zorg ervoor dat je de kleuren in je interieur afstemt op de foto, dat geeft rust en eenheid.” Concepts & Images biedt alle deelnemers aan om tegen gereduceerd tarief een quick scan te laten maken van hun salon. Een website is het online visitekaartje van een bedrijf. De uitstraling van een website moet professioneel zijn én aansluiten bij de uitstraling van het schoonheidsinstituut. Door met dezelfde kleuren te werken krijg je eenheid in stijl en uitstraling.

Sprookje Mevrouw Magonet van S.P.A. was uit Frankrijk overgekomen om met passie te vertellen over de aromatherapie. Zij vertelde een waargebeurd sprookje over een schoonheidsspecialist (Alette de Vries) die dankzij de aromatherapie haar passie voor het vak ontdekte. “Aromatherapie is niet makkelijk”, aldus mevrouw Magonet. “Je moet er veel voor leren en je


no.11 SchoonheidSspecialist

moet erbij nadenken. Daar is passie voor nodig, maar dan kun je ook prachtige resultaten bereiken.” Ook ging Magonet in op enkele nieuwe producten van S.P.A. en Les Gavots. Beiden merken hebben een nieuwe, modernere uitstraling gekregen. De producten hebben nu airless verpakkingen waardoor ze langer houdbaar zijn. Nieuw is onder meer BioPur, een ontsmettingsproduct voor de handen met plantaardige glycerine. “Vetproducten dragen altijd kiemen, daarom bevat BioPur geen olie.” Ook ging ze in op het gebruik van zware en lichte plantaardige oliën. “We masseren altijd met een lichte plantaardige olie, omdat de huid dan werkstoffen kan opnemen die we aan de olie toevoegen. Zo kun je dieper werken. Met zware plantaardige oliën lukt dat niet omdat die op de huid blijven liggen en daar een beschermlaagje aanbrengen.”

Het MaQuis Symposium vond plaats in een bijzonder kerkje in Westervoort.

waarmee je werkt zijn een hulpmiddel, klanten komen voor jou. Wees jezelf daar van bewust en oefen je vak uit met passie.” De dag werd afgesloten met een gezellige borrel. “Het is goed om af en toe met een frisse blik naar je interieur en je website te kijken”, zei Alette aan het einde van de dag. “Ben je op de goede weg? Klopt de uitstraling van je instituut en je website met wie je bent en de boodschap die je wilt uitdragen? Ik hoop dat deze dag jullie geïnspireerd en gemotiveerd heeft om met passie ons prachtige vak uit te oefenen!”

Passie Aan Ludo Daems de eer om de dag gepassioneerd af te sluiten, en dat deed hij met verve. “Passie is wie je bent. Vraag jezelf af: waarom doe ik datgene wat ik doe? Dat is een zoektocht die je inzicht zal geven. Passie is energie. We leven te kort om te blijven hangen in zaken die ons alleen maar negatieve energie geven. Richt je op de zaken die je positieve energie geven. Maak van je leven een goed leven. Jullie hebben een prachtig beroep. Mensen komen naar jullie toe om te ontspannen, om weer tot zichzelf te komen. Iets mooiers kun je mensen niet geven. De producten

“De sfeer moet je omarmen”

25


26

Congres

SchoonheidSspecialist no.11

Haarscherp bekeken! Voor de tweede keer organiseert de Kerngroep een vakinhoudelijk congres over lichttherapie onder de titel haarscherp. Gastspreker is wederom Patrick J. clark, in de VS een absolute autoriteit op het gebied van laser en lichttherapie. het congres vindt plaats op 24 en 25 januari 2010 in het Van der Valk in Vianen.

Patrick J. Clark is een autoriteit op het gebied van laser en lichttherapie.

De ontwikkelingen rondom laser en licht gaan razendsnel. Naast het verwijderen van overtollige haargroei, zijn tal van andere indicaties met licht te behandelen. Voorwaarde om veilig te kunnen werken is dat de behandelaar beschikt over voldoende kennis en ervaring. Veiligheid is dan ook een belangrijk thema tijdens dit congres.

Programma Patrick J. Clark is een van meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van laser en lichttherapie. Lichtbehandeling gaat verder dan alleen haarverwijdering. Tijdens het tweedaagse congres zal hij niet alleen ingaan op de basiskennis omtrent licht en de huid, maar ook op onderwerpen als de verschillende tussen IPL en laser, huidverjonging, het behandelen van vasculaire aandoeningen, pigment, acne en cellulite. Ook de toe-

passingen van radiofrequente energie (RF) en cavitatie zullen uitgebreid aan de orde komen. Tijdens het congres zijn diverse demonstraties te zien en er staan diverse leveranciers van laser, IPL en RF-apparatuur. De lezingen zijn in het Engels, maar er is simultaanvertaling beschikbaar. Het congres richt zich op schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten en dermatologen. Voor huidtherapeuten is accreditatie aangevraagd. De kosten bedragen voor twee dagen 395 euro, dat is inclusief lunch en congresmanual. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

datum, plaats en tijd Het congres Haarscherp vindt plaats op 24 en 25 januari 2010 in het Van der Valk in Vianen. Ontvangst en registratie zijn om 9.00 uur, exacte aanvang van het programma is om 9.30 uur. Het programma duurt tot circa 17.00 uur. Aanmeldingsformulieren zijn te vinden op www.kerngroep.nl.

De ontwikkelingen gaan snel


Was uw vakantiegeld toereikend dit jaar? Geachte schoonheidsspecialiste, Behandelen of ver anderen Steeds weer hetzelfde doen en telkens een andere uitkomst verwachten. Volgens Albert Einstein is dit de definitie van waanzin. Hoe werkt dat in uw bedrijf? Bent u iedere dag druk bezig met behandelen en aan het eind van de dag toch weer nieuwsgierig naar de omzet?

Marketing Kost het geld of brengt het geld op? Ieder keer weer adverteren met hetzelfde resultaat? Besteed de juiste hoeveelheid tijd en geld aan het bedenken en uitvoeren van uw marketingcampagne.

Duidelijk concept Is er duidelijkheid in uw bedrijf? Duidelijkheid voor zowel uzelf als uw klanten? Kennen uw klanten uw concept? Bepaalt ú de behandeling en de productkeuze? Of zegt de klant wat ze zo graag wil, omdat het de vorige keer zo prettig was.

De juiste klanten in uw salon. Schoonheidsspecialistes hebben doorgaans voldoende klanten. Het blijkt echter dat niet alle klanten de verzorgingsproducten kiezen waarmee de schoonheidsspecialiste werkt. Uit onderzoek blijkt dat personen die geld uitgeven aan een behandeling zeker ook geld uitgeven aan verzorgende producten voor thuis. Hoe kunt u hiervan profiteren?

Profiteer gratis van onze kennis, die wij graag met u delen. Gratis bedrijfsanalyse van uw bedrijf Neem direct contact met ons op. Waar liggen uw kansen en mogelijkheden? Graag maak ik een afspraak om geheel vrijblijvend bij u langs te komen.

Tel: 0162-574757 of stuur een e-mail naar: fr ank@deynique.nl

Met vriendelijke groeten, Frank van Iersel mede-eigenaar

Deynique Nederland B.V. P.S. Gratis voor u Iets krijgen is altijd leuk. Daarom krijgt u bij mijn bezoek aan uw bedrijf een leuk cadeau. De Gold lifting set exclusief. Deynique Nederland B.V. • Het Goorke 31 • 4906 CZ • Oosterhout tel: 0162-574757 • fax: 0162-574758 www.deynique.nl • info@deynique.nl


Therapeutic care

Masters

Acne Management

Dermaminerals

Derma Facials Derma Peels

Bezoek onze NIEUW E website www.dermaquest.nl

Age Management

Welcome to the new Science of Skincare Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met de huidverbeterende producten en innovatieve behandelingen van DermaQuest™ Skin Therapy. De toekomst van resultaatgericht behandelen ligt in handen van peptiden en hoogwaardige antioxidanten; werkstoffen die in staat zijn het functioneren van de huid in een korte tijd merkbaar te beïnvloeden. Echter: deze werkstoffen bereiken enkel resultaat, wanneer zij in hoge concentraties aanwezig zijn. Bij DermaQuest™ beseffen we dit maar al te goed. Daarom verwerken wij in onze producten minimaal de dosis die in klinische studies hun efficiëntie bewijzen. Specialisten die reeds behandelen met de producten van DermaQuest™ blijven geboeid door het resultaat en tevredenheid van hun klanten. Wilt u zich ook onderscheiden met uw kennis en daadwerkelijk resultaat? Concentreer u dan op DermaQuest™ Skin Therapy!

Schrijf u in voor de Derm I-Q seminar op 28 november! Wij komen graag met u in contact: +31(0)35 52 30 090, info@dermappeal.nl, www.dermaquest.nl


De stelling no.11 Schoonheidsspecialist

ls

In ‘de stelling’ reageren schoonheidsspecialisten, leveranciers en andere betrokkenen bij de

branche op een maandelijks wisselende al dan niet actuele stelling. Zij worden door de redactie telefonisch benaderd.

Merken als Pascaud en Hannah adverteren steeds meer in consumentenglossy’s. Zij willen de naamsbekendheid van het merk onder consumenten vergroten zodat de vraag naar de behandelingen en producten zal toenemen. Zouden meer merken dat moeten doen? De stelling luidt:

“Leveranciers moeten meer investeren in landelijke naamsbekendheid van hun merk” Sonja Huidverzorging, Treebeek-Brunssum “Dat is een lastige stelling”, zegt eigenaar Sonja Tubee. “Je hebt de naamsbekendheid nodig, maar ook de kundigheid van de depositaires. Daar moet je ook in blijven investeren. Hoe meer wij van het merk weten, hoe beter wij het aan de man kunnen brengen. Ik zit al dertig jaar in het vak en ook als kleine salon moet je je laten horen. Naamsbekendheid is heel belangrijk. Ik denk dat leveranciers vooral de landelijke media op moeten zoeken en een salon juist de regionale kranten. Maar als je voldoende naamsbekendheid hebt, moeten de depositaires het uiteindelijk gaan waarmaken. Zij moeten dus goed ondersteund worden. Ik vind het zelf belangrijk als een merk samples aanbiedt. Depositaires kunnen de klanten zo kennis laten maken met het merk. Kortom je hebt zowel naamsbekendheid als goede ondersteuning van de schoonheidsspecialist nodig als je als merk op de markt wilt komen en blijven.” Centre Beauté, Berg en Terblijt Mede-eigenaar Charlotte Maenen is het niet eens met de stelling. “Ik denk dat je beter samen met je leverancier regionale acties kunt bedenken. Regionaal sta je dichter bij een klant dan wanneer je het landelijk aanpakt. Ik kan me voorstellen dat landelijke naamsbekendheid beter is voor bijvoorbeeld de grote beautycentra waar mensen voor een hele dag heengaan. Voor de salon bereik je volgens mij meer mensen met een regionale aanpak. Wij hebben bijvoorbeeld een Limburgs glossyblad en toevallig heb ik daar laatst een gesprek mee gehad. Zij willen meer abonnementen verkopen en aan een nieuw lid een cadeau aanbieden. We hebben zitten brainstormen over een kennismakingspakket van Babor met een lekkere behandeling bij ons. Babor kan ons daar misschien in ondersteunen en zo op regionaal niveau naamsbekendheid creëren.” Schoonheidssalon L’Image, Heerlen “Nee, ik denk dat je beter in depositaires kunt investeren”, zegt eigenaar Natasja Hendriks. “Ik werk zelf met Weleda, zij hebben in de natuurlijke lichaamsverzorging al wel een bepaalde naam opgebouwd. Maar zij steken meer geld in bijvoorbeeld folders of tijdschriften die we vanuit de salon aan onze klanten mee kunnen geven, dan in landelijke campagnes. De klant heeft daar dus het voordeel van. Ik denk

dat je als schoonheidsspecialist ook meer gemotiveerd bent en de kennis van de producten beter kunt overbrengen. In de landelijke media zie je zoveel verschillende producten, volgens mij doet een consument dan meer aan merkhoppen. Ik merk in mijn salon dat de klanten veel merkbewuster zijn als ik mijn eigen kennis van de producten deel. Dat werkt beter dan wanneer ze over het product op tv horen.” Paliska Cosmotrend, Landgraaf “Daar ben ik het mee eens”, reageert mede-eigenaar Ineke Paliska. “Natuurlijk lopen bekendheid en ondersteuning wel een beetje naast elkaar, maar je moet ergens beginnen. Ik vind dat je eerst naamsbekendheid moet hebben. Hoe meer mensen de naam van een merk kennen, hoe meer klanten erbij komen. En buiten het feit dat consumenten bekend moeten worden met de naam, moet een schoonheidsspecialist dat ook. Want hoe kom je als leverancier anders aan depositaires? Ik ben zelf importeur van een Zwitsers huidverzorgingsmerk en ik merk hoe belangrijk die naamsbekendheid is.” Verzorgingssalon Tanama, Landgraaf Eigenaar Wilma Lindelauf is het daar niet mee eens. “Wij moeten voor de bekendheid zorgen en de leveranciers voor de ondersteuning. Voor grote merken zoals Olaz werkt het misschien wel goed met landelijke reclame, maar voor ons niet. In onze branche werken nu eenmaal veel zzp’ers aan huis. Als een consument een reclame van een product ziet op tv, zal zij niet snel bij een salon aan huis haar producten halen. Die drempel blijft te hoog. De losse verkoop is meestal besteed aan consumenten die je al behandelt of aan consumenten die bijvoorbeeld via een vriendin over het product en je salon hebben gehoord. In de eerste jaren vond ik de ondersteuning in de producten het belangrijkste, daarna de ondersteuning in de verkoop. Nu ik al wat jaartjes in het vak mee ga, vind ik de ondersteuning in de advertenties het belangrijkst. Het is soms wel lastig, leveranciers staan niet te popelen om je financieel te ondersteunen bij een advertentie in een regionaal blad. Dat is begrijpelijk, maar ik denk wel dat het meer klanten oplevert als depositaires zelf vaker regionaal adverteren. En hoe meer klanten depositaires hebben, hoe meer ze afnemen bij een leverancier.”

29


30

SchoonheidSspecialist no.11

Leverancier

Dertig jaar Hannah Sinds 1979 staat hannah voor huidverbetering. het dertigjarig bestaan van het merk werd eind september groots gevierd. Ruim driehonderd gasten waren aanwezig bij de spetterende dinnershow of dreams in Studio 21 in hilversum.

Haar dromen realiseren, dat deed Hannah Hakze. Zij ontwikkelde op basis van haar jarenlange ervaring als schoonheidsspecialist verschillende huidverbeterende therapieën, waaronder de Bindweefselmassage en de Rimpel Reductie therapie. Samen met de producten van Hannah resulteerde dat in een compleet huidverbeteringsconcept, waar inmiddels 190 huidcoaches enthousiast mee werken. Op 5 oktober 2006 overleed Hannah. Haar levenswerk wordt voortgezet door het team van Hannah Skin Improvement, onder leiding van Monica van Ee.

Hannah-depositaire Ant Krijnse Locker werd extra in het zonnetje gezet. Zij kreeg de Hannah Jubileumaward voor haar inzet voor het merk. Ant werkt al jaren met het merk en is nog altijd – op 79-jarige leeftijd – zeer actief met het Hannah-concept. “Voor ons het bewijs dat we goed bezig zijn”, aldus Monica van Ee. Monica kijkt terug op een bijzondere jubileumviering. “We hebben een geweldige avond beleefd. Het gevoel dat achteraf overheerst is de samenhorigheid onder elkaar. Dat is het mooiste.”

Samen Aan het begin van de avond sprak Monica haar dankbaarheid uit jegens alle depositaires. “Dankzij jullie inzet en betrokkenheid heeft het merk Hannah de afgelopen dertig jaar zo succesvol kunnen worden. Samen zijn wij Hannah, haar geest leeft in ons voort.”

De spetterende Dinnershow of Dreams.


Publicat ies afslanken zonder dieet Zoek je een manier om je eetgedrag onder controle te krijgen en je gewicht op peil te houden? Auteur Jessica robbins gelooft dat we voedsel vaak misbruiken om in onze emotionele behoeften te voorzien, zoals troost, controle of plezier. Het wordt dus alleen maar erger als we onszelf bepaalde voedingsmiddelen ontzeggen. Jessica laat maaltijdschema’s en calorieën tellen voor wat ze zijn, zodat je je los kunt maken van eetbuien door de onderliggende oorzaken aan te pakken. Ze gebruikt hiervoor technieken uit NlP en zelfhypnose. Verschenen bij Centrale Uitgeverij Deltas in oosterhout. ISBN 978-90-447-2253-6. Prijs: € 14,95.

Het geheime genot van de overgang Christiane Northrup schreef zeven jaar geleden haar bestseller De overgang als bron van kracht (reeds zesmaal herdrukt). In haar nieuwste boek pakt ze dit thema weer op, met het accent op de positieve kant van de overgang. Het geheime genot van de overgang laat een krachtige boodschap horen: durf te genieten van de overgang. Verschenen bij Altamira-Becht/gottmer Uitgevers groep te Haarlem. ISBN 978-90-6963-840-9. Prijs: € 15,90.

De Jassentechniek

zaterdag 28 en zondag 29 november houden wij onze traditionele

KERSTSHOW beide dagen van 10.00/17.00 uur. Gezellige sfeer Aanbiedingen Agenda 2010 (op=op!) Hapje en drankje

De Jassentechniek is een inspirerend boek voor iedereen die fitter, gezonder, meer ontspannen en met meer vertrouwen in het leven wil staan. De techniek behelst een frisse, nieuwe aanpak van omgaan met blokkades die je door de jaren heen hebt opgebouwd. Door de verschillende soorten blokkades als ‘jas’ te visualiseren en begrijpelijk te maken dat het nut van deze jas zijn langste tijd heeft gehad, maakt Hans de Waard (ontwikkelaar van de Jassentechniek) dit ontwerp voor een breed publiek toegankelijk. Met behulp van de Jassentechniek-sessie op de bijbehorende cd, kun je zelf een groot aantal jassen uittrekken. Verschenen bij A3-boeken in geesteren. ISBN 978-90-77408-66-7. Prijs: € 19,95.

Wij zijn wegens inventarisatie

Mooi Jezelf

toegewenst door het team van

Mooi Jezelf, het nieuwste boek van Marjan Hopman, gaat over ouder wordende mannen en vrouwen, maar vooral over vrouwen. Vrouwen die zich niets aantrekken van hun leeftijd en gewoon lekker hun gang gaan. Vrouwen die goed in hun vel zitten en vitaliteit uitstralen. Vrouwen die daardoor mooi zijn, aantrekkelijk en leuk om mee om te gaan. In zeven hoofdstukken worden de stappen beschreven om te komen tot leeftijdloze schoonheid. Het leuke is dat je je al lezend realiseert hoeveel van die adviezen je eigenlijk al toepast in je leven. Inclusief interviews met vrouwen van alle plus-leeftijden, onder wie styliste Coco de Meyere en buikdanseres Yonina. Verschenen bij Uitgeverij truth & Dare te Amsterdam. ISBN 978-90-499-9916-2. Prijs: € 14,95.

GESLOTEN vanaf 21 december 2009 t/m 4 januari 2010

Voor een ieder nu alvast heel

prettige feestdagen

Voor meer info: H&S Total Beauty Care Int. Kleine Tocht 28, 1507 CB Zaandam Tel. 075-6350252, Fax 075-6176907, www.hstotalbc.nl


Tele’way apparaat € 1.995,-


Beaut y Box no.11 SchoonheidSspecialist

Cidesco contact Dag Cidesco Sektie Nederland organiseert op zaterdag 14 november in het Corpus te oegstgeest de Nationale Contactdag voor leden, niet-leden en leerlingen. thema van deze dag is ‘reis door de mens’. Bezoekers kunnen de informatiemarkt bezoeken en verschillende demonstraties volgen. De kostten bedragen € 77,50 voor Cidesco-leden, € 92,50 voor niet-leden en € 45 voor leerlingen, inclusief lunch en toegang tot het Corpus. Aanmeldingen svp zo spoedig mogelijk naar info@ cidesco.nl of info@huidvisie.nl. De Zweedse spijkermat bestaat uit kunststof

Vet recyclen

afgetopte spijkers op een flexibele ondergrond.

Het vet dat de cosmetische chirurgie wegzuigt bij liposuctie kan in de toekomst een medicinale betekenis krijgen. In de pot met vet en bloed zitten namelijk vetstamcellen die makkelijk zijn te veranderen in pluripotente stamcellen. Die kunnen in principe tot allerlei verschillende lichaamscellen uitgroeien.

Zweedse spijkermat

(BRon: NRC HANDELSBLAD)

Na enkele succesvolle jaren in Zweden, doet de originele Zweedse spijkermat nu ook zijn intrede in Nederland. Deze flexibele spijkermat heeft een pijnreducerende en ontspannende werking. De pijnverlichting en ontspanning worden in verband gebracht met de druk van de spijkermat tegen de rug die de aanmaak van de lichaamseigen hormonen endorfine en oxytocine activeert. Het product kan ook worden gebruikt op de behandelstoel of de massagebank van de schoonheidsspecialist. Meer informatie is te vinden op www.spijkermat.com.

Geuroverlast Mensen kunnen écht ziek worden van bepaalde luchtjes. Dat zegt een promovenda aan de Universiteit Utrecht aan de hand van haar onderzoek naar geuroverlast. Het onderzoek gaat niet alleen over ‘erkende’ stank, maar ook over parfum- en bloemengeuren en gewone lichaamsgeurtjes. De overheid en industrie kunnen fysieke klachten volgens de promovenda niet meer afdoen als inbeelding. ook het toenemend aantal mensen dat zegt allergisch te reageren op parfum, geurkaarsjes en bloemen kan heel goed gelijk hebben. (BR on: ALGEMEEN DAGBLAD)

Vakdiploma saunaloog De populariteit van de saunawereld blijft stijgen, zowel bij de consument die er ontspanning vindt als bij de werknemers die een carrière in deze branche zoeken. Wie meer wil leren over het vak, kan terecht bij de Vakopleiding Sauna/thermenbedrijf tot Saunaloog die wordt gegeven in Zwolle. Voor degenen die de opleiding met succes hebben afgerond, zijn er aanvullende cursussen. Deze vakopleiding van de SVS is als enige brancheopleiding erkend door het Sociaal Fonds recreatie. Dit betekent dat het voor werkgevers mogelijk is om werknemers met subsidie deel te laten nemen aan de opleiding. Meer informatie: www.saunaopleiding.nl.

Allergisch voor parfum Zeven op de tien vrouwen heeft ooit een allergische reactie van parfum gekregen. Uit Brits onderzoek blijkt dat veel vrouwen daarom denken dat organische geuren een goed alternatief zijn. toch blijken organische geuren niet altijd zo organisch als ze klinken. omdat de organische beautyindustrie niet aan dezelfde regels wordt onderworpen als de etenswarenindustrie, kan een fabrikant zijn product groener laten lijken dan het in werkelijkheid is. Synthetische en chemische componenten kunnen irritaties kunnen veroorzaken. Anderzijds kunnen zij geuren ook complexiteit en kracht geven. Zonder deze ingrediënten kan een geur karakterloos worden. (BRon: DW)

33


34

Inst it uut

SchoonheidSspecialist no.11

Zilveren jubileum voor Krimpense ondernemer Patricia van Gelderen-van den Boom begon vijfentwintig jaar geleden aan de opleiding voor schoonheidsspecialist in Utrecht. nu is zij eigenaar van het professionele bedrijf La Beaumé, een schoonheidssalon en kapsalon aan de Rotterdamseweg in Krimpen aan den iJssel. Ze werkt daarbij samen met andere ondernemers.

In september vierde Patricia dit zilveren jubileum met haar vaste klanten. Zij kregen maar liefst een korting van vijfentwintig procent op de producten. En op 25 september kwam zelfs de burgemeester van Krimpen aan den IJssel de jubilaris complimenteren. Een feestelijke maand dus voor Patricia, die werd overladen met bloemen, kaarten en bedankjes.

Professionaliteit Patricia heeft professionaliteit hoog in het vaandel staan. Al tijdens haar opleiding bezocht ze congressen om haar kennis te verbreden. Ze startte direct na haar opleiding een kleine salon in Bilthoven en later in Nieuwerkerk aan den IJssel. Inmiddels heeft zij al elf jaar een salon in Krimpen aan den IJssel. De salon is volgens Patricia niet alleen in omvang gegroeid, maar ook in kwaliteit. “Ik richt me nu vooral op huidverbetering, terwijl de focus voorheen op ontspanning lag. Ik werk met de merken Babor en Deynique. Zij bieden goede trainingen en veel ondersteuning. Toen ik een jubileumactie wilde houden met de producten waren ze meteen enthousiast en behulpzaam.”

Verschillende disciplines De Krimpense ondernemer heeft alle disciplines in huis. Zij werkt namelijk samen met gespecialiseerde ondernemers, zoals een huid-

therapeut, een cosmetisch arts, een masseur en iemand die permanent make-up geeft. “Die mensen zijn hier elke dag mee bezig, hebben alle know how en komen op afspraak bij mij in de zaak. Zo kun je met de meest professionele mensen een totaalconcept bieden voor je klanten.” Consumenten kunnen ook bij de kapsalon naast La Beaumé terecht. “Ik heb zelf ook de kappersopleiding gevolgd. Samen met mijn man wilde ik een boerderijtje in het zuiden ombouwen tot een beautyfarm. Ik wilde klanten dan ook zelf kunnen knippen, maar het is er nooit van gekomen. We wilden hier eigenlijk toch niet weg. Ik knip nu overigens zelf niet meer, dat laat ik aan andere specialisten over, zodat ik me alleen op de huidverbetering kan richten.”

Actief Patricia is erg actief binnen de branche. Als ambassadrice van de ANBOS organiseert zij regelmatig regiobijeenkomsten. Ze heeft ongeveer zevenhonderd collega schoonheidsspecialisten ‘onder haar hoede’. Daarnaast gaat ze voor de ANBOS langs scholen om onder andere te vertellen over de vernieuwde Code van de Schoonheidsspecialist. Patricia is van alle markten thuis, want eens in de maand schrijft ze ook een column over huidverbetering in een regionaal dagblad. “Ik merk dat klanten je hierdoor nog meer als een deskundige zien. Ik krijg altijd leuke reacties op die column”, aldus de bedreven ondernemer.

La Beaumé is een schoonheidssalon

Patricia vierde voor haar klanten haar zilveren jubileum met hapjes, drankjes

D

en kapsalon in Krimpen aan den IJssel.

en vijfentwintig procent korting op de producten.

k


no.11 SchoonheidSspecialist

Jeugd

Op haar zilveren jubileum kwam ook de burgemeester van Krimpen

Patricia zet zich ook al geruime tijd in voor de jeugd in de schoonheidsbranche. La Beaumé is namelijk een erkend leerbedrijf. Patricia vindt dat er iets moet veranderen in de branche en ziet het daarom als haar taak om stagiaires te begeleiden. Ze leidt al jaren meerdere stagiaires per schooljaar op. “Ik wil het vak graag professioneler maken en waar kun je dan beter beginnen dan bij de jeugd?” Ze begint meteen enthousiast te vertellen over haar ervaringen met stagiaires. “Als ik bij een voorgesprek met een stagiaire vraag wat haar aantrekt in het vak, begint bijna elke stagiaire over het contact met de klant. Maar de eerste keer dat dan de deurbel gaat, duiken ze allemaal weg. Ze moeten vaak leren een klant te ontvangen, dan laat ik ze dat thuis oefenen. ‘Ga maar naar huis, zet je hond voor de deur en laat hem binnen. Oefen daarna met je zus, je moeder, de buurvrouw, enzovoort.’ Het zijn de kleine dingen die al verschil maken.”

aan den IJssel haar feliciteren.

van muziek krijgt”, grapt ze er achteraan. “Een van mijn dochters loopt stage in een luxe hotel in Venetië. Toen ik haar daar bezocht, zag ik dat de werknemers daar trots waren op hun werk en de omzet die ze beloofden. Dat zouden we hier ook meer moeten zijn.” Toch hoopt de ondernemer op een verandering. “Het is een prachtig vak, maar ik hoop dat de branche in de nabije toekomst wat commerciëler gaat worden. Ik heb een eigen zaak en ik ben financieel onafhankelijk. Op winst maken, rust in ons vak soms een taboe. Ik hoop dat dat nog eens verandert.”

Trots Patricia probeert ook collega’s te motiveren leerbedrijf te worden. “Het is goed het plezier dat je in het werk en van klanten hebt, mee te geven aan stagiaires. En om ze te laten proeven van het voor- en naresultaat.” Als Patricia een stagiaire Vivaldi hoort meefluiten, is ze gelukkig. “Het betekent dat ze het naar haar zin heeft”, zegt Patricia. “En dat ze verstand

De twee ruime, lichte behandelruimtes kijken uit op de tuin.

“Waar kun je beter beginnen dan bij de jeugd?”

35


36

Leverancier

SchoonheidSspecialist no.11

Première bij pascaud het Tuschinski Theater in Amsterdam was 21 september het toneel van het Purple carpet event van Pascaud Beauty innovations. de landelijke commercial van Pascaud ging hier in première. Tegelijkertijd werd ook de Pascaud Foundation gelanceerd, een ideële stichting die gelden inzamelt om mensen met een beschadigd uiterlijk te helpen.

De champagne vloeide rijkelijk in het Tuschinski Theater. Naast vrienden en VIP-depositaires liep er ook een aantal bekende Nederlanders over de – in dit geval – paarse loper. Het is duidelijk dat het bedrijf de zaken groots wil aanpakken en focust op een sterke ‘branding’ van het merk Pascaud.

natuurlijke anti-aging Mardge Pascaud startte op negentienjarige leeftijd als schoonheidsspecialist haar eigen instituut. In 2000 richtte ze Pascaud Beauty Innovations op. Dit bedrijf is gespecialiseerd in natuurlijke anti-agingbehandelingen, zoals de Bio Skin Jetting. Dit is een methode om rimpels en littekens te corrigeren door de eigen aanmaak van collageen te stimuleren. Pascaud ontwikkelde onder haar eigen merknaam diverse methoden, behandelingen, apparatuur, voedingssupplementen en cosmeceuticals. Tijdens het Purple Carpet Event werd de commercial ‘Pascaud laat je stralen’ vertoond, met in de hoofdrol Micky Hoogendijk. Deze commercial moet het merk Pascaud landelijk op de kaart zetten.

The saving grace Hoogtepunt van het event was de lancering van de Pascaud Foundation, met als ondertitel ‘Pascaud, the saving grace’. Deze stichting zet zich in voor mensen met een beschadigd uiterlijk in ontwikkelingslanden. Het eerste project dat zal worden ondersteund is Stichting Interplast US, die zich richt op reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden. Namens de Pascaud Foundation overhandigden Mardge Pascaud en Chris Galenkamp aan chirurg Roberto Roddi van Interplast een cheque ter waarde van vijfduizend euro om zijn werk te steunen. In de foyer van Tuschinski werd het event afgesloten met een gezellige after party.

“Pascaud laat je stralen”

Mardge Pascaud en Chris Galenkamp

After party in de

overhandigen een cheque aan de

foyer van het Tuschinski

Stichting Interplast.

Theater.


38

Congres

SchoonheidSspecialist no.11

Alles over huid en haar haarstamceltherapie, huidkanker, melasma; het kwam allemaal aan de orde tijdens het veelzijdige congres ‘de salon is meer dan schoonheid alleen’. organisator Bijscholing.info bood een boeiend programma. de aanwezige schoonheidsspecialisten vroegen de sprekers het hemd van het lijf.

D

o

De huid is ons grootste orgaan, bij elkaar weegt het ongeveer drie kilo. De huid heeft verschillende functies: hij beschermt ons lichaam tegen schadelijke invloeden van buitenaf, hij regelt de temperatuur van ons lichaam, hij maakt vitamine D aan wat belangrijk is voor de botaanmaak en hij is belangrijk voor de tastzin. Tijdens het congres kwamen verschillende huidaandoeningen en hun behandelmethoden aan de orde. Een greep uit de onderwerpen.

haarstamcellen Drs. Coen Gho van het Hair Science Institute beet het spits af met een presentatie over ontharen en beharen. Hij ontwikkelde een nieuwe methode om kaalheid te behandelen door middel van haarstamceltransplantatie. Daarbij wordt een gedeelte van de haarstamcellen in de haarfollikels getransplanteerd naar een andere locatie. De getransplanteerde haarstamcellen groeien vervolgens uit tot gewone haren. Omdat je de haarwortel van de donor intact laat, groeien de haren in het donorgebied ook weer uit, eigenlijk is er dus sprake van haargroeivermeerdering. De methode werkt ook goed bij mensen die als gevolg van brandwonden geen haargroei meer hebben.

huidkanker Er is een duidelijk toename te zien in het aantal huidkankergevallen per jaar, stelde dermatoloog dr. Bea van Dorp tijdens haar lezing. In 1989 waren er 15.000 geregistreerde gevallen van huidkanker. In 2006 was dat gestegen tot 36.000. Dit is overigens een schatting, want er geldt geen registratieplicht voor huidkanker. Negentig procent van de huidkankergevallen is gerelateerd aan zonlicht. De meest voorkomende vorm van huidkanker is het basaalcelcarcinoom, gevolgd door plaveiselcelcarcinoom en melanoon. Basaalcelcarcinoom groeit langzaam en zaait in principe niet uit. Kenmerkend is de parelmoerachtige glans op het plekje. Deze vorm van huidkanker ontstaat meestal pas op latere leeftijd, na het 45ste levensjaar. In 25 tot 45 procent van de gevallen ontstaan er meerdere plekjes tegelijk of na elkaar. Basaalcelcarcinoom heeft verschillende vormen: nodulair, sprieterig groeiend, gepigmenteerd, romphuid type, scleroserend en ulcerend.

Vooral de sprieterig groeiende variant kan problemen geven omdat dit dieper in de weefsels zit. Plaveiselcelcarcinoom ontstaat meestal pas na het zestigste levensjaar. Deze vorm groeit sneller en kan wel uitzaaien. Placeiselcelcarcinoom ontstaat nog wel eens uit een voorstadium van huidkanker, bijvoorbeeld op blote oren die veel aan zonlicht zijn blootgesteld. Melanoom is de meest kwaadaardige (maligne) vorm van huidkanker. Preventie is dan ook belangrijk, hoe eerder een melanoom wordt ontdekt, hoe beter de overlevingskansen. Veranderingen in moedervlekken, kleurverschillen in het pigment, onregelmatige vorm van moedervlekken en jeuk, pijn en bloeden zijn belangrijke signalen van een melanoom. De diagnose wordt op verschillende manieren gesteld: met het blote oog, door een dermatoscoop, met een biopt of door excisie (uitsnijden). Voorlopers van huidkanker zijn actinische keratosen, lentigo maligne en dysplastische naevus.

donkere huid Huidaandoeningen bij de donkere huid zien er vaak anders uit dan bij een licht huidtype. Arts-onderzoeker Marije Kroon van het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP) ging in op de verschillen tussen de donkere en de lichte huid en specifieke problemen van de donkere huid. De donkere huid laat in tegenstlling tot de lichte huidtypes niet of nauwelijks roodheid zien. Bij beschadigingen reageert de donkere huid anders, je ziet sneller pigmentsverschuivingen, een lichen infectie of keloid optreden. De donkere huid is steviger, minder gevoelig voor uv-straling en dus huidkanker, heeft andere haren (spiraalvormig) en wordt sneller warm in de zon en koelt sneller af in de winter.

Problemen De donker huid heeft een normale variatie van pigmentaties: hyperpigmentatie bij de gewrichten, hyperpigmentatie van nagels, hyperpigmentatie van de slijmvliezen en palmaire hyperpigmentaties (donkere lijnen in de handen). Deze pigmentaties vinden patiĂŤnten soms cosmetisch storend, maar zijn normaal bij de donkere huid. Specifieke huidproblemen zijn post-inflammatoire hyper- en hypopigmentaties, dermatosis papulosa nigra, pseudofolliculitis barbae en


no.11 SchoonheidSspecialist

Volgend congres Bijscholing.info zal volgend jaar weer een congres voor schoonheidsspecialisten te organiseren onder de naam ‘schoonheidsspecialisten; de ontbrekende schakel?’ Datum is 18 juni 2010. onderwerpen die Dermatoloog Bea van Dorp sprak

Drs. Coen Gho ging in op haarstam-

over huidkanker.

celtransplantatie.

onder meer aan bod zullen komen zijn acne-aandoeningen, tatoeageverwijdering met laser en dermatologische aandoeningen. inschrijvingen kunnen naar rodenburg@bijscholing.info.

keloïd. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de behandeling van de donkere huid. Erytheem, als gevolg van een behandeling of een huidaandoening, kan leiden tot hyper- en hypopigmentaties en moet dus vermeden worden. Acne kan tot storende pigmentvlekken leiden, een goede behandeling daarvan kan veel schade aan de huid voorkomen. Bepaalde huidaandoeningen komen alleen bij de donkere huid voor, zoals papulosa nigra en pseudofolliculitis barbae. Veel voorkomende huidaandoeningen kunnen er bij de donkere huid heel anders uitzien dan bij de lichte huid. Vitiligo bijvoorbeeld, is bij de donkere huid veel duidelijker zichtbaar dan bij de lichte huid. Behandeling van een ernstige vorm van deze aandoening in het gelaat is soms gericht op het bleken van de rest van de huid omdat camoufleren geen optie meer is.

Melasma Het zwangerschapsmasker, oftewel melasma, is een moeilijk behandelbare huidaandoening. Arts-onderzoeker Bas S. Wind hield hier tijdens het congres een lezing over. Melasma wordt gekenmerkt door grillige, gehyperpigmenteerde maculae op kin, bovenlip, neus, wangen en voorhoofd. De aandoening komt het meest bij vrouwen voor. Het is de derde reden voor mensen om een dermatoloog te consulteren. De oorzaak is onbekend, wel ziet men verbanden met erfelijke aanleg, blootstelling aan uv-licht, zwangerschap, schildklierstoornissen, cosmetica en bepaalde medicijnen. Melasma is er in drie vormen: epidermaal, dermaal en gemengd. Behandeling kan door middel van topicale therapieen met azelaïnezuur, hydrochinon, tretinoïne. Dit moet de aanmaak van hyperactieve en abnormale mlanocyten afremmen. Chemische peelings met glycolzuur en trichloorazijnzuur (TCA) kunnen worden toegepast. Belangrijk is dat mensen met melasma de zon mijden en een SPF 50 gebruiken iedere twee uur dat ze in de zon zijn. Behandeling met laser laat geen goede resultaten zien. Er is een grote kans op post-inflammatoire hyperpigmentaties. De non-ablatieve fractionele lasers laten wel enig resultaat zien, maar in de helft van de gevallen keert de melasma na zes maanden weer terug (dit geldt overigens voor alle therapiën).

Vaatafwijkingen Dermatoloog dr. Wolkerstorfer gaf een presentatie over het behandelen van vaatafwijkingen met laser. Bij sommige vaatafwijkingen zijn daarmee goede resultaten te behalen. Wijnvlekken kunnen heel goed reageren op behandeling met de pulsed dye laser, maar lang niet altijd. Teleangiectasiën zijn prima behandelbaar, evenals rosacea. Diffuse roodheid bij couperose is weer veel moeilijker te behandelen. Ook psoriasis is in sommige gevallen goed met laser te behandelen. Van belang is volgens Wolkerstorfer dat de behandelaar het apparaat waar hij mee werkt goed kent, verstand heeft van de huid (de huid is niet overal even dik), weet welke complicaties kunnen optreden, en bovenal de cliënt goed kent. Vaak zijn de verwachtingen te hoog gespannen en valt het resultaat tegen.

hygiëne Mayette Tenthoff gaf een boeiende lezing over hygiëne in de salon of de huidtherapeutenpraktijk. Om besmetting van jezelf of van je klanten te voorkomen is een goede handhygiëne noodzakelijk. Handreiniging of handdesinfectie wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om besmetting te voorkomen. Handreiniging of handdesinfectie is noodzakelijk na toiletgang, het snuiten van de neus, hoesten en niezen, na contact met lichaamsvochten, slijmvliezen of niet-intacte huid, voorafgaand aan een invasieve ingreep en bij wondbehandeling of -verzorging. Handalcohol bespaart tijd en is minder schadelijk voor de huid dan wassen met zeep. Desinfecterende zeep doodt geen kiemen! Het dragen van handschoenen verkleint de overdracht van micro-organismen, maar geeft geen gegarandeerde bescherming omdat er vaak minuscule gaatjes in zitten waar bacteriën makkelijk doorheen komen. Het is dan ook geen alternatief voor handreiniging of desinfectie. Na het uitrekken van de handschoenen dienen de handen opnieuw gedesinfecteerd te worden. Handschoenen moeten gedragen worden als er kans bestaat op contact met de niet-intacte huid en bij klanten die minder dan zeven dagen geleden een chemokuur hebben ondergaan. Kunstnagels zijn een grote bron van bacteriën. Beroepsbeoefenaars dienen dan ook uit hygiënisch oogpunt geen kunstnagels te hebben. Verder spreekt het voor zich dat behandelaars geen sieraden dragen tijdens de behandelingen, omdat deze ook bacteriën kunnen bevatten.

39


De cadeaubon : het ideale geschenk! Wist u dat cadeaubonnen de omzet van uw zaak gevoelig kunnen verhogen ? Cadeaubonnen bepalen bovendien nog méér dan visitekaartjes het imago van uw zaak. Redenen genoeg om te kiezen voor cadeaubonnen die gecreëerd en geproduceerd zijn door een specialist terzake : Jeso Cards.

Iedereen tevreden Een cadeaubon is leuk om te krijgen én om te geven. De schenker hoeft geen uren te besteden aan de zoektocht naar het perfecte geschenk. En de ontvanger, die is gegarandeerd tevreden. Hij kan iets kiezen wat hij zelf écht leuk vindt en bovendien kan hij dit doen op het tijdstip dat hij verkiest. Maar wie ongetwijfeld nog het meest voordeel haalt uit cadeaubonnen, dat is uw eigen zaak. Cadeaubonnen komen immers vaak terecht bij nieuwe klanten. U kunt dus met een minimale investering uw cliënteel uitbreiden alsook een extra omzet creëren. Bovendien wordt bij het inwisselen van de cadeaubon gemiddeld een kwart méér uitgegeven dan de waarde van de bon. Bent u nog niet overtuigd? Bedenk dan dat zes procent zijn cadeaubon nooit inwisselt. De cadeaubon betaalt zichzelf dus ruimschoots terug.

Het oog wil ook wat Uit marktonderzoek is gebleken dat negen op tien consumenten belang hechten aan het uitzicht van de cadeaubon. Heel wat mensen vinden het jammer dat cadeaubonnen vaak zo saai verpakt zijn. Voor de schenker is het nu eenmaal leuker om een écht cadeautje te overhandigen in plaats van een saaie enveloppe. En voor de ontvanger is uitpakken al ‘half-the-fun’ wanneer het gaat om een fraai verpakte verrassing.

Op de koop toe draagt een stijlvolle cadeaubon bij tot de uitstraling van uw zaak. Zelf een cadeaubon in elkaar knutselen, komt weinig professioneel over. En heeft u al eens uitgerekend hoeveel tijd en geld u er aan besteedt ? Als u via uw huisdrukker werkt, moet u ongetwijfeld grote aantallen bestellen, met het risico dat u jarenlang met een stock opgescheept zit. Haalt u uw cadeaubonnen bij een leverancier in papierwaren, dan is het aanbod meestal beperkt tot een vijftal soorten bons.

Alle kleuren van de regenboog Cadeaubonnen zijn het stokpaardje van Jeso Cards. De firma biedt een keuze uit honderden trendy cadeaubonnen, en dit aan een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De cadeaubonnen zijn steeds voorzien van een afscheurbare en genummerde controlestrook om misbruik te voorkomen. Bovendien houdt u op deze manier een overzicht over de uitgeschreven en ingewisselde bonnen. De bonnen zijn per hoeveelheid van 50 ex. te bestellen en reeds verkrijgbaar vanaf e 0,50 per stuk. Bij een bestelling van minstens 150 exemplaren ontvangt u gratis een display. Jeso Cards biedt bonnen in een waaier van stijlen en kleuren. Maar ook uw eigen ontwerp of logo kan als vertrekpunt dienen. Last but not least : u kunt de cadeaubonnen makkelijk en veilig online bestellen. Bron: Nouvelles Esthétique België


Ontdek het volledige gamma cadeaubonnen op onze webshop!

HANDGESCHEPT Less is more, ontdek onze cadeaubonnen

LUXE Gewoon TOP, de cadeaubon met stijl!

Een mooi aanbod van cadeaubonnen vervaardigd uit handgeschept papier & handgemaakte materialen. Dat vooral met een zeer kwalitatieve en heel fijne afwerking. Een sfeer die voor zichzelf spreekt.

Stijl- en klassevol door de eenvoud ... Vervaardigd uit geraffineerde materialen. Als een cadeaubon een ĂŠcht geschenkje mag zijn, dan zijn de luxe cadeaubonnen de juiste keuze.

PRINT Cadeaubonnen voor alle sectoren

ACCESSOIRES Maak er een feestelijk geschenkje van!

Zoals o.a. wellness, horeca, textiel, bloemen, ... Al deze modellen van cadeaubonnen zijn met sfeerbeelden of neutrale trendy kleuren gedrukt op hoogwaardig papier. Enkele zijn veredeld met technieken zoals glansvernis en reliĂŤfdruk.

Lint, pluimpjes en trendy accessoires in bijpassende kleuren volgens seizoen zorgen voor een stijlvolle en feestelijke afwerking van uw cadeaubonnen of geschenk. Dit zal zeker door uw klanten gesmaakt worden.

Eindejaarsactie tot -30% !!!

www.jesocards.be


60 jaar

Bijlage bij de Schoonheidsspecialist

november 2009

ANBOS

Barbecuen

Juist in deze economisch moeilijke tijden is het eens temeer zaak om kwaliteit te leveren. “Wat u doet, doe dat goed”, zou het credo kunnen zijn van allen die in de branche Schoonheidsverzorging werkzaam zijn op welke manier dan ook.

Nog maar even geleden was ik voor vakantie in Tsjechië. Wat me daar opviel behalve de schitterende natuur, was de hoeveelheid nagelsalons c.q. studio’s. Met name in de steden die wat meer omvang hebben, kwam ik ze meermaals tegen. En dan niet weggedrukt in een onooglijk pandje, nee gewoon gesitueerd in grotere winkelstraten en vaak ook gepositioneerd als blikvanger. In één geval ontdekte ik zelfs een studio waar maar liefst vier dames aan het werk waren plus een man. Vijf man in totaal in een nagelstudio! Dat mag bij ons toch zeker tot de zeldzaamheden worden geregeld als ze in die omvang al voorkomen. Als je dat ziet dan ga je er ook op letten wie gebruik maakt van dergelijke studio’s. De leeftijdscategorie daaraan verbonden kun je het best kwalificeren met jongeren, maar dat begrip mag redelijk ruim worden genomen. Eind deze maand, om precies te zijn vrijdag 27 november, organiseert ANBOS en dan met name de sectie VO en Specialisatie weer een symposium. Ditmaal vindt het plaats in Houten, een locatie die voor iedereen makkelijk te bereiken is. Er is gezorgd voor een zeer gevarieerd programma met daarin voor de middag keuzes die de deelnemers kunnen maken op basis van hun belangstelling. In de ochtend komen er thema’s aan de orde die ons allemaal aangaan en die o.a. met name gericht zijn op ondernemerschap en de vergoeding door ziektekostenverzekeraars.

Vandaar dat ik daar dan ook nog maar eens uw aandacht op vestig. Zo’n dag is natuurlijk ook een uitgelezen mogelijkheid om met betrekking tot dat onderwerp met vragen te komen. En vindt u het niet plezierig om dat voor het front van de troepen te doen. Wel geen nood, de mensen die uw vragen kunnen beantwoorden zijn voldoende lang aanwezig om u ook buiten de presentatie van dienst te kunnen zijn. Samen met HBA geeft ANBOS momenteel invulling aan een landelijk diploma Visagie. Daar is een flink traject van voorbereiding aan vooraf gegaan en daarin zaten natuurlijk ook de nodige hobbels. Maar nu is het dan eindelijk zover. De pilot met een tiental scholen gaat lopen, de exameneisen zijn vastgesteld en dat moet midden 2010 de eerste groep gediplomeerden gaan opleveren. Bedoeling van dat alles is om tot een breed gedragen basisdiploma Visagie te komen dat voor iedereen herkenbaar is. Er blijkt veel belangstelling voor te bestaan en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen nu de examinering in een helder kader komt te staan. ANBOS heeft inmiddels gezorgd voor een platform Visagie waar opleidingsinstituten lid van kunnen worden, zodat ze mee kunnen praten over het verdere traject en wie weet leidt dit in de toekomst tot een nog verdergaande professionalisering. Onno Bijlsma, Voorzitter ANBOS

ANBOS nieuws

En koppel daar dan ook een juiste prijs aan. Kwaliteit mag ook wat kosten! Laat u niet gek maken door de waan van de dag en doe dat vooral nu niet. Als u dat wel doet, laadt u al snel de verdenking op zich dat u in het verleden teveel zou hebben gerekend. In een arbeidsintensieve branche als de schoonheidsverzorging nu eenmaal is, moeten de loonkosten simpelweg worden betaald. Te vaak merk ik dat ondernemers het met hun eigen ondernemersloon dan maar niet zo nauw nemen. Knoeien is er immers niet bij als we het over kwaliteit hebben. Knoeien mag alleen mijn kleinzoon, want die heeft het nog steeds over ‘barbeknoeien’ en die verbastering is op zijn leeftijd toegestaan. Bovendien vindt hij het echt knoeien, want bij “barbeknoeien” mag hij met zijn handen eten.

43


ANBOS nieuws

Opleiding Ontharingstechnieken Het Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging (KWC-uv) is in opdracht van ANBOS in het najaar 2008 gestart met een (ver)nieuw(d)e opleiding Ontharingstechnieken die centraal wordt aangeboden vanuit het Kwaliteitscentrum UV te Utrecht. De (ver)nieuw(d)e opleiding is op basis van het eindtermendocument van de brancheorganisatie ANBOS en de daarvan afgeleide exameneisen ontwikkeld en bestaat uit een vakkencombinatie Lichttechnieken IPL en Laser en ontharing volgens de Blendmethode.

Nieuw aan deze opleiding zijn de vakken lichttechniek IPL en Laser en ontharing volgens de Blend-methode. Hier is voor gekozen, omdat in de praktijk blijkt dat er een grote vraag is vanuit de consument voor een Allround Ontharingsspecialist. Het werken met een IPL of Laser is niet het moeilijkste onderdeel van de behandeling. Essentieel is het instellen van het apparaat na het juist vaststellen van de huid en het haartype. Hiervoor is een gedegen kennis, inzicht van de huid en haren nodig en de specifieke gerichte mogelijkheden voor ontharing voor de cliënt. Goede voorlichting aan de consument over de kennis van de haren, de groeicyclus, de verwachtingen op lange termijn, kunt u pas geven als u zelf regelmatig elektrisch onthaart en daar een vaardigheid in bezit. Een behandelaar die niet alle technieken beheerst om cliënten optimaal te kunnen ontharen is te vergelijken met een tandarts die alleen kiezen trekt in plaats van ze ook te kunnen boren. Wie goed kan elektrisch ontharen, weet dat de methode diathermie en Blend niet achterhaald is. Het is namelijk geschikt om alle haarsoorten, in alle groeistadia, in alle seizoenen en op alle huidsoorten, te verwijderen. Hoe ziet de opleiding Ontharingstechnieken eruit? De opleiding wordt gegeven in Utrecht bij het KwaliteitscentrumUV en omvat de volgende drie onderdelen: - Elektrisch Ontharen: Theorie van de Diathermie- en de Blendmethode - Lichttherapie, IPL en Laser: Theorie en praktijk - Stage, inclusief stageverslag; De stage omvat, naast de zes cursus dagen, 3 dagen.

ANBOS nieuws

Wie kan hier aan deelnemen? Deelname aan de opleiding Ontharingstechnieken is mogelijk voor schoonheidsspecialisten die in het bezit zijn van: - een vakdiploma Schoonheidsverzorging - een diploma Schoonheidsverzorging niveau 3 of 4 - de Specialisatie Elektrisch Ontharen - een diploma Voortgezette Opleiding Schoonheidsverzorging (VO shv) met het onderdeel Elektrisch Ontharen

44

NB: Ook zonder Specialisatie Elektrisch Ontharen en/of een diploma VO, kunt u de opleiding volgen. Echter, in dit geval is het voor u dan niet mogelijk deel te nemen aan het examen. Wilt u het diploma Ontharingstechnieken wél behalen, dan moet voor het praktijkexamen Specialisatie Elektrisch Ontharen een voldoende behaald zijn. De opleiding voor de Specialisatie Elektrisch Ontharen wordt door de opleidingsinstituten Schoonheidsverzorging verzorgd.

Hoe ziet het examen Ontharingstechnieken eruit? Het totale examen voor de Specialisatie Ontharingstechnieken omvat de volgende vier onderdelen: - Theorie-examen Elektrisch Ontharen en de Lichttherapie (IPL en Laser) - Praktijkexamen Elektrisch Ontharen volgens de Blend-methode - Praktijkexamen Lichttherapie - Stage Voor al deze onderdelen moet een voldoende zijn behaald om het diploma Specialisatie Ontharingstechnieken in ontvangst te kunnen nemen. Interesse? Wilt u zich opgeven voor de opleiding, dan kan dat onder voorbehoud nog op: Voorjaar 2010 Woensdag: 02 december 2009 13 en 20 januari 03, 10 en 24 februari Zomer 2010 Donderdag: 04, 18 en 25 maart 08, 15 en 22 april Najaar 2010 Woensdag: 08, 15 en 22 september 06, 13 en 27 oktober Wees er snel bij, want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Deelname aan de opleiding voor de Specialisatie Ontharingstechnieken kost € 915,Meer informatie over de opleiding Ontharingstechnieken en een inschrijvingsformulier zijn te verkrijgen op de website van het KWC-uv, www.kwaliteitscentrum-uv.nl, en bij het secretariaat KWC-uv: Tel.nr. 030 2142740, Emailadres info@kwaliteitscentrum-uv.nl


Speciale ANBOS-leden korting! Op 11, 12 en 13 december vindt in de Jaarbeurs Utrecht de beurs Naturisme Totaal plaats. Het thema Wellness is hier prominent aanwezig. U kunt massageworkshops volgen op het Massageplein, een sauna of whirlpool aanschaffen voor thuis, massagestoelen testen, producten als oliën en crèmes kopen en geïnformeerd worden over de diensten van verschillende sauna- en wellnesscentra. Gegarandeerd een leuk dagje uit!

Registreer u op www.naturismetotaal.nl/kaartverkoop onder vermelding van de code ANBOSVOORDEEL. U betaalt dan slechts € 12,50 i.p.v. de reguliere € 22,50! Neem een kijkje op www.naturismetotaal.nl voor meer informatie en het volledige beursprogramma!

U en uw klanten zijn van harte welkom om de beurs te komen bezoeken. ANBOS is kennispartner van de beurs. Uzelf als ANBOSlid én uw klanten ontvangen daarom een korting op de toegangsprijs van maar liefst € 10,-.

Gedichtenwedstrijd! “Sint en Piet kregen een leuk idee We organiseren een gedichtenwedstrijd, wie doet er mee? Schoonheidsspecialist, waar u ook bent Wij vragen ons af… bent u een dichttalent?” Vindt u dichten leuk en laat u dat graag zien? Dicht dan mee tijdens de ANBOS-gedichtenwedstrijd en maak kans op een boekenbon te besteden bij de Schoonheidsspecialist vakboeken service, t.w.v. € 50,- of € 25,-.

Doet u mee? U kunt uw gedicht tot en met 17 november inzenden. Dit kan per mail naar info@anbos.nl. Vermeld hierbij in de onderwerpbalk: “Gedichtenwedstrijd”. U kunt uw gedicht ook per post naar ons zenden: Reactorweg 301, postbus 40357, 3504 AD Utrecht. Vergeet niet om ook uw naam, de naam van uw schoonheidsinstituut en, indien per post, uw emailadres duidelijk te vermelden. Bent u ANBOS-lid, vermeld u dan s.v.p. ook uw lidnummer erbij.

ANBOS nieuws

Om u een houvast te geven, is het thema ‘de schoonheidsspecialist en Sinterklaas’ en dient het gedicht niet langer te zijn dan 30 regels. Verder bent u vrij in het schrijven van uw gedicht. De drie beste gedichten zullen in het decemberblad worden gepubliceerd!

45


ANBOS nieuws

“Sta voor je zaak”: Een veilige zaak dankzij de beveiligingsscan van Economische Zaken Extra sloten, een alarmsysteem en interne regels voor personeel. Voorkom je zo criminaliteit en vandalisme? En beschermt u zo voldoende uw klanten en uw winst? Wacht niet af tot er iets gebeurt, maar test de veiligheid van uw onderneming met de beveiligingsscan van Economische Zaken. De scan biedt onafhankelijk advies van een beveiligingsexpert tegen lage kosten en een subsidie voor de aanschaf van veiligheidsmaatregelen.

Vanaf 1 september 2009 kunnen ondernemers gebruik maken van de beveiligingsscan. Met deze scan krijgen kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers – FTE’s) onafhankelijk advies op maat, toegespitst op hun branche en zaak. Via de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) kan de ondernemer de helft van de kosten (tot 10.000 euro) voor het veiliger maken van zijn zaak vergoed krijgen. De overheid vergoedt maximaal 300 euro voor de scan. De eigen kosten bedragen 50 euro. De scan kun je aanvragen via www.stavoorjezaak.nl.

Mede tot stand gebracht door... De beveiligingsscan is onderdeel van het programma Veiligheid Kleine Bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW, gemeenten, politie, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. SenterNovem voert de beveiligingsscan uit. Meer informatie vind u op www.stavoorjezaak.nl

Hoe werkt het? De beveiligingsscan wordt verricht door een onafhankelijke, vakbekwame beveiligingsadviseur. Hij licht uw onderneming door op zwakke punten in uw organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen. Zoals procedures voor personeel of het gebruik van camera’s. Zijn aanbevelingen verwerkt hij in een beveiligingsrapport. Het rapport voegt u bij de subsidieaanvraag. Voorwaarde is wel dat u maatregelen binnen een half jaar na advies uitvoert. Vooral trainingen, camerasystemen, afroomkluizen en vals gelddetectoren worden via de regeling aangevraagd.

Agenda Symposium Sectie VO/ Specialisaties

ANBOS nieuws

Vrijdag 27 november 2009 Locatie: Hotel Houten, Houten

46

Naturisme Totaal

Vrijdag 11 t/m zondag 13 december 2009 Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Beauty Trade special

Zaterdag 20 t/m maandag 22 maart 2010 Locatie: Jaarbeurs Utrecht


Nieuwe ANBOS-leden Deze nieuwe leden hebben gekozen voor het ANBOS-lidmaatschap. Zij profiteren van de vele voordelen die het lidmaatschap te bieden heeft, zoals: ANBOS-muurschild, toegang tot ledensite op www.anbos.nl, korting op HBA, korting op ANBOS-workshops, deelname collectieve verzekering, gratis vakblad, recht op juridisch advies en ondernemersadvies, klachtencommissie, symposia en andere bijeenkomsten.

Kernlid per oktober 2009 - Boulevard of Beauty, S. van Vliet, Roosendaal - Norlife, N. Bagdasar, Amersfoort - Schoonheidssalon Cemile, C. Bektas Ertop, Nijmegen - Beauty by Nature Schoonheidssalon, P.C.M. Bregten-Butter, Wormer - Mooi & Zo Skincare, S. de Vries-Wagenaar, Westerbroek - Jarina, J. Jonas-Aprigliano, Amersfoort - Schoonheidssalon Bellezza, M.D.C. Goedhart, Oost-Souburg - Salon Mooi, F. Te Boekhorst-Walthuis, Bergen op Zoom - Schoonheidssalon ‘De Watertuyn’, C.G. Jansen-Nout, Barneveld - Beauty by Daniëlle, D. van Groningen, Hoofddorp - Beautysalon Monica.nl, M. Brandenburg, Berkel en Rodenrijs - Ellen’s Esthetiek, E. Kuiper-Masman, Deventer - Semprebelli, E.E.C. Schuil, Mensingeweer - Salon Royale, T. Vervuren, Asten - Schoonheidssalon Anemoon, K. van Wensveen-Buijs, De Lier - Schoonheidssalon Unique Beauty, M. Kijk in de Vegte, Vollenhove - Health and Beauty Center An-nisa, J.A. Eter, Amsterdam - Kim Oomens, K. Oomens, Zevenbergen - Style Cosmetics, G.J. Bensik, Ermelo - Schoonheidssalon Monique, M.L.W. Moes, Mierlo - BeauMel, M.P.A. de Ruiter, Delft - By Erna Schoonheidssalon, E.G. Dofferhoff-van Rooyen, Lisse - Melanie van Kessel, M.T.M. van Kessel, Weesp - Schoonheids- en Pedicuresalon Noëlle,

H.C.H. Gamers, Raamsdonksveer - De Kleine Schoonheid, S.G.M. Franken-Tonies, Monster - Cristina’s Schoonheidssalon, C.M. Soares, Deurne - Ntika Salon, S. Salmah, Purmerend - Salon Huidverzorging Hilda, H. Schonewilk-Akse, Hollandscheveld - De Salon, S. van Manen, Pesse - Day Spa Mooi B.V., J.H. van der Lende, Blaricum - Beauty & Health Corner, A.L. van Elk-Langbein, Asperen - Salon de Glinstering, M.C.P.J. van de Riet, Etten-Leur - Beauty & Nails for All, L. Nieuwenhuizen, Zeist - Beauty and Nature, A.L.G.M. BroekmanLousberg, Eygelshoven - Huidverzorging voor Hem en Haar, L.T.M. Snelder-Engels, Nijmegen - Schoonheidssalon Unlimited Beauty, D. Seldenthuis-Spiering, Berkel en Rodenrijs - Gabi’s Beautysalon, G. Dycková, Castricum - BRIEZ, B.N. Stadhouders, Den Haag - Dermawell, C. van Es, Kamerik - Solution Clinic BV, A.I. Ramkisoensing, Amsterdam - MyTime Beautysalon, N. Guichelaar-de Wilde, Hoogeveen - Schoonheidssalon Mascha de Pee, M.C.C. de Pee-Koevoet, Nieuwekerk a/d IJssel - Beauty Clarokx, A.J.P. Claessens-Rokx, Maastricht - Annemieke Schoonheidssalon & Pedicure, A.J van Wijk-Beuker, Nieuwegein - Luxury Natural Skin Care, U.K. Autar-Timal, Capelle a/d IJssel - Beautysalon C’est la Vie, C.G.J. van Kleefvan Hogezand, Barendrecht - Schoonheidssalon Elle, E. Zuijderduijn-de Ridder, Katwijk aan Zee - Salon 180, A.E. Muurling-Miedema,

Harlingen - Dreamskin, T. Ruitenberg, Zwolle - Beauty en Wellness Center The Natural Style, V.V. Tereshenko, Amsterdam - Face to Feet care, J. Rensink, Hilversum - Annette Uijterlinde, A. Uijterlinde-de Gans, Hendrik Ido Ambacht - Beauty Salon Lucky Skin, F van Doorn, Almere - Hart voor Schoonheid, S.J.M. Hartjes, Arnhem - Schoonheidssalon Grietje, G. Flaman-Walen, Leiderdorp - Schoonheidssalon Judith Kies, J. Kies, Apeldoorn - Skin Essentials, C.A.M. Jongerius-Mc Kernan, Tienray - Mooi op de Laan, M.M. Barentsen-Scipio, Den Haag - Azzurro Beauty, M.H. Haasnoot-Vletter Noordwijk Lid per oktober 2009 - L.J. de Vries, Leiden

ANBOS nieuws

Aspirantlid per september 2009 - D. Roos, Alkmaar - N.M. van Leersum, De lier - M.E.M. van der Wals, Deventer - P. Greiner, Apeldoorn

47


ANBOS nieuws

ANBOS Academy

ANBOS nieuws

Onderstaande workshops kunnen voor u en uw bedrijfsvoering interessant zijn. In het programmaboekje “ANBOS Academy 2009/2010” dat u heeft mogen ontvangen, kunt u meer informatie lezen over de diverse workshops. Mocht u dit boekje onverhoopt niet hebben ontvangen, dan kunt u dit alsnog via onze website www.anbos.nl downloaden.

48

Onderstaand treft u het complete overzicht aan: - Al Hadjaar al Karima - Edelsteenmassage Vrijdag 27 november 2009 - Detox Dinsdag 1 december 2009 - Khiaahh Milhh Bedoeïenenmassage Donderdag 3 en vrijdag 4 december 2009 - Ayurvedische massage Maandag 11 en dinsdag 12 januari 2010 - Succesvol verkopen zonder te pushen Donderdag 14 januari 2010 - Manuele lymfedrainage nek- en schoudermassage Dinsdag 19 januari 2010 - Leren variëren met klassieke gezichtsmassagegrepen Donderdag 21 januari 2010 - Guasha Gezichtsbehandeling Woensdag 27 en donderdag 28 januari 2010 - Make-Up technieken Dinsdag 2 en 9 februari 2010 - Psychognomie Dinsdag 2 en 9 maart 2010 - Chinflex® (basis): weldaad voor lichaam en geest Woensdag 10 en 17 maart 2010* - Klachtenvrij werken Dinsdag 16 maart 2010 - Deep Tissue Massage Maandag 12 en 19 april 2010 - Nieuwe impulsen voor de klassieke massage Dinsdag 13 en 20 april 2010 - Guasha Gezichtsbehandeling Maandag 3 en dinsdag 4 mei 2010 - Triggerpoint massage Dinsdag 11 mei 2010 - Triggerpoint massage Vrijdag 14 mei 2010 - Bowen techniek Dinsdag 18 mei 2010 - Leren variëren met klassieke gezichtsmassagegrepen Donderdag 20 mei 2010 - Klachtenvrij werken Vrijdag 21 mei 2010 - Succesvol verkopen zonder te pushen Donderdag 27 mei 2010 - Detox Maandag 31 mei 2010 - Al Hadjaar al Karima - Edelsteenmassage Dinsdag 1 juni 2010

- Khiaahh Milhh Bedoeïenenmassage Woensdag 2 juni en donderdag 3 juni 2010 - Kasaath Hawa Bedoeïenenmassage Vrijdag 4 juni 2010 - Dorn Methode en Breuss massage Maandag 7 en dinsdag 8 juni 2010 ANBOS ACADEMY Workshops - Leiding geven: leiden of lijden? Maandag 18 en 25 januari 2010 - Cosmetische Ingrediënten en INCI-lijsten Maandag 15 februari, 1 en 15 maart 2010 - Time- en Self management Woensdag 3 en donderdag 11 maart 2010 - Ondernemerschap: 10 stappen verder in 1 dag Woensdag 14 april 2010

ACADEMY

09 20 10 20

R ANBOS 60 JAA

Wilt u verzekerd zijn van deelname, dan is het zaak u tijdig aan te melden. Verder willen wij u nogmaals attenderen op de kortingsregeling die van toeppassing is voor ANBOSleden. Deze treft u achter in het programmaboekje aan. * Rectificatie: In de ANBOS Academy staat de workshop Chinflex® op 10 en 17 mei gepland. Dit moet echter 10 en 17 maart zijn. Op het aanmeldingsformulier staat dit wel juist aangegeven.


Het Kwaliteitscentrum UV is op zoek naar u! Schoonheidsspecialisten opgelet! Het Kwaliteitscentrum UV is op zoek naar nieuwe assessoren die de huidige pool komen versterken. Bent u op zoek bent naar leuk en gevarieerd werk, een uitdaging naast uw eigen salon met daarbij de mogelijkheid ook veel mensen te ontmoeten en wilt u de mogelijkheid om u verder te ontwikkelen in uw vak Schoonheidsverzorging? Dan is deze taak wellicht voor u weggelegd.

Een assessor beoordeelt de examens en examenonderdelen van de opleidingen in de schoonheidsverzorgingsbranche. Met name voor de assessments op MBO niveau 4 is het Kwaliteitscentrum UV op zoek naar goede assessoren die een bijdrage willen leveren aan het nieuwe competentiegerichte onderwijs. Taakomschrijving assessor: - beoordelen van het portfolio - beoordelen van een proeve van bekwaamheid - afnemen van een assessment gesprek - waarderen van het competentieniveau van de kandidaat - geven van feedback en advies Kwalificaties assessor: - in het bezit van het diploma Voortgezette Opleiding of een MBO-4 diploma met minimaal één van de volgende specialisaties: Acne, Camouflage, Pincementsmassage, Oosterse massage volgens de Shiatsu methode en/of Elektrisch ontharen. - minimaal 5 jaar werkervaring in de schoonheidsverzorgingsbranche - kunnen samenwerken met collega’s en deskundigen - ervaring met het beoordelen van medewerkers en/of leerlingen is een pré

Randvoorwaarden en eisen: - bereid zijn het volledige traject assessorentraining met goed gevolg af te leggen - bereid zijn om twee tot drie maal per jaar een periode van vijf tot zeven werkdagen beschikbaar te zijn - bereid zijn om te reizen - het in acht nemen van de geheimhoudingsplicht Bent u geïnteresseerd om als assessor te werken en samen met ons de kwaliteit van de examens te borgen? Meldt u aan als assessor! Het afnemen van assessments is een mooie aanvulling op uw huidige werkzaamheden en draagt sterk bij aan uw professionalisering. De mogelijkheid dat u zich verder kunt ontwikkelen in uw vak Schoonheidsverzorging, is zo dichterbij. Assessoren worden beloond in overeenstemming met de aard en omvang van de functie. Sollicitaties inclusief curriculum vitae met een kopie van het VO- of MBO-4 diploma kunnen gestuurd worden naar: Kwaliteitscentrum, Postbus 40346, 3504 AC Utrecht.

Wist u dat: - ook dit jaar zich bedrijven in diverse stands presenteren rondom de bijeenkomst? - er altijd een gratis buffet inbegrepen is bij de regiobijeenkomsten en indien nodig, u uw speciale wensen ten aanzien van een dieet, bij uw aanmelding aan ons kunt laten weten? Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. - het niet uitmaakt voor welke regiobijeenkomst u kiest? U kiest wat het beste bij u past. - wij ernaar uitkijken het programma met u te mogen delen? Het programma is wederom sterk en biedt voor elk wat wils!

Het programma 15.30 uur Ontvangst leden en mogelijkheid tot bezoeken standhouders 16.15 uur Aanvang programma met welkom en nieuws van de ANBOS-bestuurstafel 17:15 uur Carla Uppelschoten, directeur van U-Consultancy en gespecialiseerd in opleidingen het vakgebied Dermatologie. Zij gaat ons uitgebreid vertellen en laten zien hoe we huidafwijkingen moeten beoordelen en op wat voor manier we dit kunnen communiceren met artsen. Sinds 2 jaar zijn er ook opleidingen dermatologie voor de schoonheidsspecialist. 17:45 uur Bezoek standhouders 18:00 uur Buffet >>

ANBOS nieuws

Regiobijeenkomsten

49


ANBOS nieuws

19:15 uur

19:45 uur

20:15 uur

Patrick Willems is ervaringsdeskundige op het gebied van het ontgiften en leidt ons door de wereld van vervuiling naar innerlijke reiniging, ontgifting, ontslakking. Janneke Griffioen wordt vaak ‘nageldokter’ genoemd. Oorspronkelijk afkomstig uit de verpleging is haar passie overgeslagen naar de nagels en vooral nagelziekten en afwijkingen. Aan nagels van handen en voeten is veel af te lezen. Hiervoor is naast uiteraard praktische, vooral ook theoretische kennis vereist. Welke probleemnagels kunnen wél en welke probleem nagels kunnen niet behandeld worden? Hoe ontstaat het nagelprobleem? Tijdens deze lezing zal aan de hand van diverse foto’s ingehaakt worden op de mogelijke oorzaken en oplossingen. Afsluiting met afscheidsdrankje en laatste mogelijkheid bezoek standhouders.

Uitgebreide informatie over de sprekers kunt u vinden op de ledensite: www.anbos.nl

Regio Noord

Samengesteld uit de districten Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder en een gedeelte van Overijssel. Voor 2009 bijeenkomsten op de eerste donderdag van februari en september. Regio-ambassadeur: Saskia de Valois E-mail: info@declare-beauty.nl Locatie: nog niet bekend Bijeenkomst: donderdag 4 februari 2010

Regio Oost

Samengesteld uit de districten Gelderland, NW Veluwe, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Overijssel. Voor 2009 bijeenkomsten op de derde woensdag van maart en oktober. Regio-ambassadeur: Els van de Steeg E-mail: anbos.regio.oost@gmail.com Locatie: nog niet bekend Bijeenkomst: woensdag 17 maart 2010

Regio Midden

Samengesteld uit de districten Utrecht, gedeelte van Zuid-Holland, een gedeelte van Gelderland en een gedeelte van Noord-Brabant. Voor 2009 bijeenkomsten op de vierde woensdag in maart en oktober. Regio-ambassadeur: Thea Hiele E-mail: info@estheticasalon.nl Locatie: nog niet bekend Bijeenkomst: woensdag 24 maart 2010

Regio West Onder

Samengesteld uit de districten Zeeland en een gedeelte van NoordBrabant. Voor 2009 bijeenkomsten op de derde dinsdag in april en november. Regio-ambassadeur: Femmy Meenhorst E-mail: khmeenhorst@raketnet.nl Locatie: Twee Gebroeders, Hoge Neerstraat 1, 4873 LM Etten-Leur, tel. 076-5031064 Bijeenkomst: dinsdag 17 november 2009

Regio West Midden

Samengesteld uit de districten Zuid Holland, Groot Rotterdam en een gedeelte van Utrecht. Voor 2009 bijeenkomsten op de derde dinsdag in februari en september. Regio-ambassadeur: Patricia van Gelderen E-mail: info@la-beaume.nl Locatie: nog niet bekend Bijeenkomst: dinsdag 16 februari 2010

Regio West Boven

Samengesteld uit de districten Noord Holland, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Zuid Holland. Voor 2009 bijeenkomsten op de vierde maandag in februari en september. Regio-ambassadeur: Jan van Eijk E-mail: janvaneijk@planet.nl Locatie: nog niet bekend Bijeenkomst: maandag 22 februari 2010

Regio Zuid

ANBOS nieuws

Samengesteld uit de districten Limburg en gedeelte van NoordBrabant. Voor 2009 bijeenkomsten op de tweede maandag in mei en november. Regio-ambassadeur: Wilma Lindelauf E-mail: tanama@tiscali.nl Locatie: Hotel Nobis Asten, Nobisweg 1, 5721 VA Asten, tel. 0493-681300 Bijeenkomst: maandag 9 november 2009

50

Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij uw regioambassadeur. Vermeldt alstublieft uw lidmaatschapnummer en de naam waarmee u staat ingeschreven. Heeft u geen e-mail, dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het secretariaat: 030-2142727. Mededelingen uitsluitend bestemd voor ANBOS-leden. Uitgave van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Onderdeel van ‘De Schoonheidsspecialist’. Regioactiviteiten worden georganiseerd door het ANBOS-bestuur in samenwerking met de regioambassadeurs. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de regioambassadeur. Elk lid kan een introducé meenemen. Introducées betalen € 10,- toegang.


“De branche professioneler maken, dat is ons doel”

65 Leden telt onze vereniging, dit zijn 60 gevestigde leveranciers die gespecialiseerd zijn in de Beauty Branche. De overige zijn geassocieerde leden, zoals de vakbladen en KOC. 02-03-2009 10:59:23

In uw vakblad De Schoonheidsspecialist stellen we u steeds enkele leden uitgebreider voor. BT&EA heeft als doelstelling om de kwaliteit binnen onze branche te verbeteren. De aangesloten leveranciers bieden u dan ook de garantie van een langdurige ervaring op uw vakgebied. Zij leveren voor het merendeel aan de Beauty Branche en doen dat al vele jaren. Om aangesloten te kunnen zijn moet een bedrijf in ieder geval langer dan 5 jaar bestaan. Kortom het zijn specialisten. Zij kunnen u dan ook adviseren bij uw aankopen, zij kennen de branche als geen ander. De speciale condities die onze leden u aan kunnen bieden zijn afgestemd op de schoonheidsspecialist en de specifieke behoeften van de beautybranche. Als verenigde leveranciers dragen de BT&EAleden bij aan het kwaliteitsniveau van onze branche.

Schrijf u meteen in voor een nieuw evenement:

Verkiezing Beauty Award 2010

BT&EA-spread-BTS en BA [420x297].indd 2

Voor wie? Elke schoonheidsspecialist die minimaal vanaf 1 januari 2008 in het vak zit kan zich aanmelden. Naast het vakmanschap zijn de zakelijke en commerciële kant van het vak minstens zo belangrijk: de Award zal dan ook een sterk businesskarakter hebben. Er zijn twee categorieën Om ‘Schoonheidsspecialist van het Jaar’ te kunnen worden, moet de deelnemer verschillende soorten behandelingen kunnen aanbieden in de salon en uitstekende beautyvaardigheden hebben waardoor klanten worden aangetrokken. Echter ook een goede verkoopfilosofie is erg belangrijk en daarnaast moet hij of zij het vak willen promoten in de media en bij de consument. Voor de categorie ‘Beauty Salon van het Jaar’ zal de deelnemer een aantrekkelijk ingerichte salon moeten hebben met meerdere ruimten en excellente behandelingen moeten aanbieden. Tijdens de Beauty Trade special 2010 zullen de eerste Awards uitgereikt worden. BT&EA en Vakmagazine Kosmetiek zijn de organisatoren van de prestigieuze Beauty Award. Aanmelden kan tot 31 oktober via www.beauty-award.nl.

02-03-2009 10:59:23


Neoderma Hettinga, gevestigd in Den Haag, is al jarenlang importeur van Neoderma producten voor de Benelux. Naast het importeurschap besteedt eigenaresse Iwona Hettinga veel aandacht aan professionele begeleiding van haar depositairs en het geven van cursussen aan gediplomeerde schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten in zowel het Nederlands als het Frans. Neoderma Hettinga staat vooral bekend om haar kruidenpeeling, maar naast deze peeling is er ook een anti-aging lijn, make-up lijn, zonbeschermingsproducten en een uigebreide gezichts- en lichaamsverzorging voor zowel de man als vrouw.

Bio-peeling behandeling Na jaren van wetenschappelijk onderzoek heeft Neoderma een revolutie ontketend in de dermatologie door de ontwikkeling van de “Neoderma Biopeeling”. Een professionele behandeling gebaseerd louter en alleen op Algen, Planten en Kruiden extracten. De Algen, Muntolie, Melisse en Calendula extracten werken samen om de bloedcirculatie te verbeteren, de celvernieuwing te stimuleren en de huid te verjongen. De behandeling wordt toegepast bij een vette huid, acné, littekens, rosacea, grove poriën, pigmentvlekken en levervlekken. Voor verwijdering van dode huidcellen en verminderen van lijntjes en rimpels. Neoderma Kruidenpeeling is geschikt voor het behandelen van alle huidtypen, zowel voor vrouwen als mannen en is speciaal geschikt voor de blanke, donkere, gevoelige, allergische en dunne couperose huid. Ook geschikt voor lichaamsbehandelingen. Deze peeling met tweevoudige werking helpt mechanisch maar vooral biologisch met zichtbare resultaten vanaf de allereerste behandeling. Ook preventief te gebruiken. Huidveroudering Neoderma heeft een complete lijn tegen het verouderen van de huid. Een vooruitstrevende en moderne lijn verrijkt met natuurlijke ingrediënten die bescherming geeft tegen milieuinvloeden, het voorkomt uitdrogen van de huid, stimuleert huidcelvernieuwing en het weerstandsvermogen van de huid. De “Intelligence Prevent” is samengesteld voor het voortijdig verouderen van de huid, herstelt de jeugdigde uitstraling en heeft een hydraterende en verzorgende werking. Uitstekend te gebruiken vanaf dertig jaar of bij de eerste tekenen van huidveroudering.


De “Intelligence Rejuvenate” is een anti-rimpelcrème die ervoor zorgt dat de fijne lijntjes en bestaande rimpels worden verminderd waardoor het proces tegen huidveroudering tegengaat. Een voedende rijke bodycrème met Shea boter en zoete amandelolie gaat de strijd aan tegen een vochtarme en droge huid. Dankzij de Aloe Vera extracten helpt de crème tegen bestrijding van vrije radicalen en huidveroudering van het lichaam. Huidonzuiverheden Mee-eters en puistjes zijn allebei een direct effect van overmatige talgproductie met verstopte poriën als resultaat. Voor het effectief behandelen van acne heeft Neoderma o.a. “Clear Solution” producten. Een doel-

treffende oplossing in de vorm van natuurlijke ingrediënten die de overactieve talgklieren in de huid in balans brengen. Clear Solution Perfecting Topical Gel biedt samen met Clear Solution Purifying Mask een sterk ontstekingsremmend en antimicrobieel complex dat direct werkt op onzuiverheden en tegelijkertijd de vermeerdering van bacteriën tegengaat. Beide producten hebben een driedubbele effectieve werking tegen huidonzuiverheden door het te kalmeren, uit te drogen en te herstellen. De “Cleansing Cream” is een afspoelbare, schuimende crème die zacht maar grondig de huid diep reinigt. Het zorgt voor de natuurlijke bescherming van de epidermis en geeft een frisse gloed. For men Neoderma heeft een unieke, speciaal op de man van de 21ste eeuw gerichte, huidverzorgingslijn ontwikkeld. De ‘for men’ lijn, die gebaseerd is op gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek, geeft uitstekende resultaten in huidherstel, zuurstoftoevoer en hydratering. Bovendien biedt deze lijn specifieke oplossingen voor ingegroeide haartjes, het kalmeren van scheerwondjes en, niet te vergeten, het voorkomen en gladstrijken van fijne lijntjes en rimpels.

Neoderma / Hettinga Laan van Meerdervoort 422 | 2563 BE Den Haag | T 070-3634025 | F 070-3645865 | E info@neoderma.nl | I www.neoderma.nl


NEM Products B.V. is inmiddels 37 jaar actief op de Nederlandse markt als dé totaalleverancier voor de beauty-, spa- en wellnessbranche. Sinds 1972 is NEM Products de vertrouwde specialist en professionele totaalleverancier in de beauty-, spa- en wellnessbranche. Dankzij jarenlange ervaring, betrouwbaarheid, service en door succesvol te reageren op wensen van klanten is NEM Products uitgegroeid tot een van de marktleiders. Zij onderscheiden zich door innovatieve kwaliteitsproducten te combineren met rentabiliteit, resultaat en training. Zo helpt NEM Products de bij haar aangesloten salons zo efficiënt en rendabel mogelijk te maken.

Mary Cohr; de uitvinder van professionele aromatherapie voor gezicht en lichaam. Een reeks unieke en weldadige behandelingen, gericht op natuurlijke schoonheid. Mary Cohr heeft producten ontwikkeld die zo dicht mogelijk bij de natuur blijven en gebaseerd zijn op essentiële oliën. 100% natuurlijk, vrij van parabenen, chemische filters en dierproefvrij. De huid kan zich zo voeden met de meest actieve bestanddelen uit het hart van de plant. Mary Cohr biedt naast een uitgebreid assortiment aan producten voor zowel het gezicht als lichaam een reeks luxe en complete salonbehandelingen. Zij behoort hiermee wereldwijd tot de top van de beste professionele cosmeticamerken en is exclusief voorbehouden aan de professionele schoonheidsbranche. NEM Products draagt actief bij aan het succes van elke salon en laat u graag kennis maken met Mary Cohr.


Ultra VPL Plus lichtflits apparatuur; haarverwijdering, huidverjonging- en verbetering Het Ultra VPL Plus lichtflitssysteem, wereldwijd marktleider, is het meest geavanceerde lichtflitssysteem op het gebied van haarverwijdering en huidverbetering en huidverjonging. De unieke huidbeschermende technologie Variable Pulse Light (VPL) is gebaseerd op de nieuwste blokpuls; in één flits worden meerdere individueel instelbare blokpulsen gegenereerd. De VPL techniek is veilig, snel, effectief en comfortabel. De Ultra VPL is medisch gekeurd op veiligheid en efficiëntie. Zij heeft zelfs een strenge FDA goedkeuring wat maximale zekerheid biedt. Het alles in één apparaat maakt veel nieuwe behandelingen mogelijk met hoge opbrengsten. Ontharing, huidverjonging, huidverbetering, acne, couperose, pigmentbehandelingen etc. De Ultra VPL biedt: • 840 verschillende instelmogelijkheden • Watergekoeld systeem, dus hogere energieoutput • Energie output: 10 tot 51 j/cm² (255 joule) • Herhaling: 1 puls per 2 seconden (maximaal) • Gegarandeerd 25.000 flitsen

Ondersteuning van NEM Products Het NEM Trainingscentrum Innoveren, jezelf ontwikkelen en onderscheiden, professionaliteit en… u wilt meer Zeer belangrijk bij NEM Products zijn de trainingsruimtes – zowel theorie- als volledig ingerichte praktijkruimtes –, waar demonstraties, werkinstructies, trainingen, opfriscursussen en workshops worden geven. Dit om haar klanten goed te informeren en optimaal te trainen. NEM Products tracht enerzijds starters (of herintreders) na hun opleiding te begeleiden en te ondersteunen. Anderzijds wil zij ook de ervaren specialisten kennis laten maken met nieuwe behandelapparatuur en producten, behandelingen en concepten. Zo begeleiden en ondersteunen zij u op het cosmetisch-technische (praktijk) vlak en het commerciële (financiële) vlak, onder meer op het gebied van marketing, verkoop, praktijkervaring en trainingen. Hiermee is NEM Products een van de weinigen die op deze manier haar klanten volledig ondersteunt en helpt op de weg naar succes.

NEM Products B.V. Gerdina’s Hof 25 | 4191 MV Geldermalsen | T 0345-588100 | F 0345-573842 | E info@nemproducts.com | I www.nemproducts.com


Beaut y Box no.11 SchoonheidSspecialist

Directiewisseling Bij INMA Cosmetics Nederland heeft een directiewijziging plaatsgevonden. Mark Dwarswaard, voorheen eigenaar/directeur van het Bossche bedrijf, heeft per 28 augustus INMA Cosmetics Nederland verkocht. Het bedrijf gaat verder onder dezelfde naam en het kantoor blijft gehuisvest in ’s-Hertogenbosch. De nieuwe directie bestaat uit broer en zus roel de rooij, Adriana Bourdy-de rooij en financieel directeur Wibo Schuit. Roel de Rooij en Adriana Bourdy-de Rooij runnen nu Inma Cosmetics.

Hoge hakken Salon aan huis In Spijkenisse is de mobiele ‘schoonheidssalon’ Beauty everywhere gaan rijden, een initiatief van de voormalig werkloze Angie (Anzelika) lohk. In haar stationcar vervoert zij de benodigde spullen, waarmee zij op locatie schoonheidsbehandelingen geeft. Voor het idee voor de mobiele ‘salon’ ontving zij in 2007 de Baanbrekersprijs – een initiatief van maatschappelijk investeerder Start Foundation – uit handen van Wim kok. Via de Baanbreker Academie kreeg lohk individuele begeleiding en van de gemeente Spijkenisse een startkapitaal om haar plannen te verwezenlijken. V.l.n.r.: Mirjam Salet (burgemeester

Britse vakbonden hebben onlangs een motie goedgekeurd die het verplicht dragen van hoge hakken op het werk verbiedt. lorraine Jones, van de vereniging van pedicures en chiropedisten, is de indiener van de motie. Veel vrouwen, zoals stewardessen en verkoopsters, worden verplicht tot het dragen van hoge hakken. Jones ziet in haar werk veel klachten als gevolg daarvan. In groot-Brittannië gaan er volgens Jones elk jaar twee miljoen arbeidsdagen verloren als gevolg van de problemen die zijn ontstaan door het dragen van hoge hakken. (BRon: NU.NL)

Spijkenisse), Angie en André Hendrikse (projectadviseur van Angie). (Foto: Jan-Reinier van der Vliet)

Advies aan huis Jouwlijf.nl is een nieuwe service gestart: plastisch/esthetische consulten aan huis. Dit maakt het mogelijk om thuis advies te krijgen op het gebied van plastisch/esthetische chirurgie. Bea van den Broek en Ada Hoefnagels zijn Jouwlijf.nl gestart omdat zij er in de praktijk achter kwamen dat het voor veel vrouwen die nog in de oriëntatiefase zitten, een grote stap is om een consultafspraak te maken bij een kliniek. klinieken die met Jouwlijf.nl samenwerken, hebben het ZkN-keurmerk. Meer informatie: www.jouwlijf.nl.

Lood in lipsticks De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft opnieuw het loodgehalte in lipsticks gemeten. Het gehalte ligt vier keer hoger in vergelijking met een onderzoek uit 2007, dat destijds werd uitgevoerd door de Campaign for Safe Cosmetics (CSC). De FDA concludeert dat eerdere meetmethodes de loodwaarden in cosmetica onderschat hebben. lood is een gifstof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid, vooral bij zwangere vrouwen en kinderen. Het zou leer- en gedragsproblemen veroorzaken. (BRon: DW)

57


PRAKTIJK TIP

Di Vine! Grape seed extract helpt wondgenezing te versnellen, onnodige littekenvorming te voorkomen en zorgt voor een betere hydratatie van de huid. De regenererende en herstructurerende eigenschappen verminderen stretchmarks en zijn ook bijzonder effectief bij de huid rond de ogen. Het is geschikt voor alle huidtypen, maar met name ook voor de gevoelige huid. Echte goddelijke producten voor goddelijke behandelingen. Kijk voor meer informatie op www.webecos.nl.

Column Digitale nieuwsbrieven De afgelopen tijd is het versturen van digitale nieuwsbrieven een hot item. Op 1 oktober 2009 is de nieuwe SPAM-wetgeving in werking gegaan. Deze wetgeving geldt voor nieuwsbrieven naar consumenten al sinds 2004. De SPAM-wetgeving moet de consument en nu ook bedrijven beschermen tegen ongewenste email. Allereerst, wat is SPAM? SPAM is het versturen van emailberichten waar de ontvanger geen toestemming voor heeft gegeven. Het gaat bij SPAM om commerciële of ideële berichten. Naast email kan SPAM ook verzonden worden via sms, mms of bijvoorbeeld fax. De vraag die de laatste tijd vaak gesteld wordt, en die ik zal proberen te beantwoorden, is hoe digitale nieuwsbrieven verzonden mogen worden en aan welke eisen er voldaan moet worden. De volgende drie punten zijn erg belangrijk voor het verzenden van een digitale nieuwsbrief: 1. Toestemming van de ontvanger Wat belangrijk is, is dat de ontvanger van je nieuwsbrief toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Dit kan bijvoorbeeld door in een contact- of aanmeldformulier, zowel op papier als op internet, een aanvinkmogelijkheid te plaatsen met daarbij de opmerking “ik meld mij aan voor de nieuwsbrief”. Deze optie mag standaard niet aangevinkt zijn. 2. Vermeld duidelijk uw naam Het moet voor de ontvanger van de nieuwsbrief direct duidelijk zijn van wie de nieuwsbrief komt. Vermeld daarom duidelijk je volledige bedrijfsnaam en als je geregistreerd staat bij de kamer van koophandel moet ook het KvK-nummer in de nieuwsbrief weergegeven worden. 3. Duidelijke afmeldmogelijkheid Mocht de ontvanger geen interesse meer hebben in de nieuwsbrief, dan moet hier makkelijk voor kunnen worden afgemeld. De afmeldmogelijkheid moet duidelijk weergegeven worden in de nieuwsbrief. Dit kun je doen door een link ‘afmelden’ te plaatsen onder aan de nieuwsbrief. Klikt de lezer op deze link, dan kan er bijvoorbeeld een pagina geopend worden waarop de afmelding bevestigd wordt. De afmelding moet vervolgens in je mailbox terecht komen, zodat je de betreffende ontvanger kunt verwijderen uit je emaillijst. Naast de correctheid van de nieuwsbrief is het natuurlijk belangrijk dat de nieuwsbrief een goede uitstraling heeft en de juiste informatie bevat die de lezer interesseert! Arjan Renkema is eigenaar van Digiproducts. Hij houdt zich vooral bezig

Pure producten voor pure behandelingen

met het adviseren van klanten en het ontwerpen van websites.


SCHOONHEID BEGINT MET . . . MALU WILZ

HAPARKO

COSMETICS

HAPARKO Cosmetics Het Tasveld 5 3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht tel: 0031 78 681 66 28 fax: 0031 78 682 13 12 e-mail: info@haparko.nl WWW.HAPARKO.NL

:

| A NATURAL DIFFERENCE速 BENELUX - QUATTRO COSMETICS MEDICOSMETICA | tel. 026-364 52 63 |

| e-mail: and-benelux@hetnet.nl & info@PurezzO.nl | www.a-natural-difference.nl & www.PurezzO.com |

Naamloos-3 1

21-08-2009 11:40:40


60

SchoonheidSspecialist no.11

TheraVine Mooi met wijn

Prakt ijk

Tijdens de wintermaanden kan de huid last hebben van een tekort aan vocht. de nieuwe hydravine Facial van het Zuid-Afrikaanse merk TheraVine is een intensief vochtherstellende behandeling en geeft de huid een extra vitamineboost.

1

Huidverzorgingsmerk TheraVine staat voor vinotherapie, gecombineerd met essentiële oliën, plantaardige werkstoffen en actieve ingrediënten zoals peptiden, enzymen en liposomen. Vinotherapie maakt gebruik van de extracten uit Pinotage en Chardonnay druiven, druivenpitten en rode wijnbladeren. Deze zitten boordevol polyfenolen en anti-oxidanten. TheraVine ontwikkelde onlangs een nieuwe serie spa-behandelingen voor gezicht en lichaam. In Bloemenbeek ‘s World of Wellness & Beauty in De Lutte werden de schoonheidsspecialisten onlangs getraind in de nieuwe behandeltechnieken. Speciaal daarvoor was toptrainster Melvina Anthony uit Zuid-Afrika overgekomen. Zij gaf een demonstratie van de Hydravine Facial. Deze behandeling duurt zestig of negentig minuten en bevat elementen uit de Shiatsu drukpuntenmassage en de manuele lymfedrainage.

4

2 5

1 2 3

4 5

Iedere behandeling begint met de relaxing ademhalingstechniek, zodat de cliënt optimaal ontspannen aan de behandeling begint. De cliënt ademt drie tellen in terwijl er druk wordt uitgeoefend op drukpunten onder de voet en vervolgens op het hoofd. Stretchen van de nek. Na de reiniging van het gezicht wordt de Pinotage enzympeeling aangebracht. De peeling wordt ingemasseerd met een Shiatsu drukpuntenmassage. op de ogen wordt een zakje druivenpitten gelegd voor totale ontspanning. ook de voeten krijgen een Pinotage enzymepeeling en wor-

3 6


no.11 SchoonheidSspecialist

6

den in folie verpakt zodat de werkstoffen optimaal kunnen indringen. Na het verwijderen van de peeling start de zeer uitgebreide theraVine-gezichtsmassage met het Hydravine Polyphenol Serum. Deze massage maakt onder meer gebruik van acupressuurpunten... ...en grepen uit de lymfedrainage. Dan volgt een massage met de Vine Cream waarbij wederom verschillende drukpunten worden behandeld. Vervolgens wordt het Hydravine Chardonnay grape Mask aangebracht. Dit is een gaasmasker met hyaluronzuur en Chardonnay-extract. op hals en decolletĂŠ komt het Ultra

7 8/9 10

7 10

11

Vine Pro-Firming Serum. tijdens het masker krijgt de cliĂŤnt een Shiatsu Hoofdhuid Massage en... ...het Pinotage voetritueel. De behandeling wordt indien nodig afgesloten met Super Hydrating Day Cream.

8 11

9

61


62

Lezersact ie

SchoonheidSspecialist no.11

Met korting naar De Bloemenbeek Wil jij ook kennismaken met de producten en behandelingen van theraVine bij De Bloemenbeek in De lutte? Speciaal voor lezers van de Schoonheidsspecialist stelde De Bloemenbeek een arrangement op met één overnachting. Normaal kost dit arrangement € 210, tegen inlevering van deze bon betaalt u slechts € 150. Zonder overnachting betaal je € 80,-. Dit arrangement bestaat uit: • Ontvangst met rooibosthee en soetkoekies; • Een overnachting in een Zuid-Afrikaans ingerichte Suite; • Een rijkelijk ontbijtbuffet gedurende het verblijf; • Treatments in Bloemenbeek’s World of Wellness & Beauty, bestaande uit: • een heerlijke bodyscrub met Shiraz druivenpitten, gevolgd door een douche met bath en showergel op basis van Merlotdruiven. • pinotage bodypakking met firming body mask van Aloe Ferox Extract; • een verzorgende pinotage voetpakking; • vrij gebruik van de zonnebank; • vrij gebruik van alle spafaciliteiten, bestaande uit verwarmd zwembassin, sauna, tepidarium, stoombad, scrubzout, douchegel en shampoo; • een presentje op de Suite. Deze aanbieding is op basis van beschikbaarheid en is geldig tot 1 maart 2010 (niet geldig op feestdagen). kijk voor meer informatie over De Bloemenbeek op www.debloemenbeek.nl.

De grootste collectie verpakte relatiegeschenkjes voor de body & beauty branche. Kijk op www.petitcadeau.nl.

Melissa HET computerprogramma voor de gehele schoonheids- en verzorgingsbranche Melissa bevat o.a. : * Klantenbeheer * Agenda * Kassa module * Volledige boekhouding * Vakinhoudelijke modules

Melissa is de beste behandeling voor uw administratie !

Vraag vrijblijvend een demonstratie-cd aan

*WEGA Automatisering

Het Gareel 5 8256 DM Biddinghuizen Tel. 0321 - 333 911 Internet www.wega.nl info@wega.nl


A Touch of Excellence

| Bentlon | Het brede assortiment van Bentlon omvat producten voor verschillende segmenten in de beauty,- wellness,kapper,- en pedicurebranche. Zeer bekend zijn de behandelstoelen die ontwikkeld zijn in samenwerking met schoonheidsspecialisten, fysiotherapeuten, pedicures en ergonomisch deskundigen. Ook de salonapparatuur zoals stoomapparaten, borstelapparaten, combinatieapparaten, werklampen, etc. hebben hoge Bentlon kwaliteit en schitterende Bentlon design.

www.bentlon.com

Neem voor meer informatie contact op met Dancohr Corporation B.V. Marconilaan 8 6003 DD Weert T. +31 (0)495 - 434 601 F. +31 (0)495 - 434 699

E. info@dancohr.com

I. www.dancohr.com


64

SchoonheidSspecialist no.11

Interview

Vijf jaar MedCos innoveren is een must’ de firma Medcos, producent en leverancier van iPL-apparatuur en bijbehorend marketingconcept, vierde in oktober haar vijfjarig bestaan. in die tijd is het bedrijf snel gegroeid, maar kreeg het ook veel kritiek over zich heen. We stelden directeur/eigenaar cees van der Kamp enkele vragen naar aanleiding van dit jubileum.

Vijf jaar geleden betrad Medcos de branche schoonheidsverzorging. in de loop van die jaren heeft het bedrijf een groot marktaandeel weten te veroveren. Hoe kijk je terug op de afgelopen vijf jaar? Cees van der Kamp: “We hebben de afgelopen vijf jaar aangetoond dat we bestaansrecht hebben in de branche. De ontwikkelingen zijn vanaf de start heel snel gegaan. Voordat we de markt betraden hebben we eerst diepgaand onderzoek gedaan naar de branche. De combinatie van ons IPL-apparaat en het bijbehorende marketingconcept bleek een gat in de markt te zijn. Schoonheidsspecialisten zijn vakmensen en hebben vaak behoefte aan extra ondersteuning op bedrijfskundig en marketingtechnisch vlak. Daarin kunnen wij voorzien. De snelle groei van MedCos was organisatorisch gezien een flinke uitdaging. We zijn in vijf jaar tijd van nul naar meer dan vierhonderd klanten gegroeid. We hebben onze technische diensten de afdeling marketingondersteuning flink moeten uitbreiden om een goede service te kunnen blijven leveren. Wij bieden een garantie van vijf jaar op onze producten, dat is uniek in de branche. Deze garantieservice is een belangrijk onderdeel van onze brand. De eerste jaren hebben we ons primair gericht op het opbouwen van ons marktaandeel, nu kunnen we ons ook richten op landelijke, overkoepelende marketingsupport ten voordele van onze klanten en het merk MedCos. Dat doen we onder meer door landelijke acties op te zetten met consumentenbladen en andere consumentgerichte bedrijven.” Je bent niet afkomstig uit de branche schoonheidsverzorging. Hoe bevalt het eigenlijk om in deze branche te opereren? Cees van der Kamp: “Het is fantastisch. Beauty is mondiaal booming en daar kunnen schoonheidsspecialisten enorm van profiteren. Wel vind ik dat de markt zich nog te weinig professioneel gedraagt. Het gaat al beter dan vijf jaar geleden, maar het is nog lang niet voldoende voor een branche waar veel geld in omgaat. Schoonheidsspecialisten zijn over het algemeen echte vakmensen, – daar heb ik veel respect voor – maar op bedrijfseconomisch vlak ontbreekt vaak de kennis. Als je als ondernemer een grote investering wilt doen, moet je onder meer weten hoeveel je gaat afschrijven en wat de exploitatiekosten zijn. Anders kun je nooit beoordelen of een investering voldoende rendement gaat opleve-

ren. Bovendien moet je kijken naar het bedrijf met wie je langdurig gaat samenwerken. Heeft dat bedrijf bestaansrecht opgebouwd of is het een eendagsvlieg? En je moet weten op welke parameters je de apparatuur moet beoordelen. Zo voorkom je teleurstellingen. Ik zie nog te vaak dat ondernemers beslissingen maken op basis van emotie in plaats van op zakelijke overwegingen.” Medcos heeft ook veel kritiek uit de branche gekregen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Cees van der Kamp: “Hoge bomen vangen veel wind. Wij waren in het begin een vreemde eend in de bijt, de ‘snelle jongens’ met gladde verkooppraatjes. Maar inmiddels hebben wij ruim vierhonderd apparaten in het hele land staan, dan doe je toch wel iets goed denk ik. Wij zullen in het verleden ongetwijfeld ook fouten hebben gemaakt, maar daarvan hebben we geleerd. Heel belangrijk is dat we zo transparant en helder mogelijk maken waar het MedCos-concept voor staat, zodat onze klanten precies weten waar ze aan toe zijn. Dan zijn ook de verwachtingen reëel. In tegenstelling tot veel andere bedrijven voeren wij een heel pro-actief beleid. Dat stuitte in het begin op veel weerstand. Wij geven onze klanten op diverse terreinen ondersteuning, maar in ruil daarvoor verwachten wij dat ondernemers zich pro-actief opstellen. Onze marktbenadering, gecombineerd met een pro-actief beleid van de ondernemer, zorgt namelijk voor het beste resultaat. Gebeurt dat niet, dan benadeel je de klant, jezelf en het merk. De laatste jaren richten wij ons steeds meer op een specifiekere doelgroep: de reeds gevestigde wellnessbranche, schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten met voldoende professionele potentie om verder te groeien. Dat hoeven niet per definitie grote bedrijven zijn, we hebben ook veel succesvolle eenmansbedrijven onder onze klanten.” Wat zijn de belangrijkste (internationale) ontwikkelingen binnen de schoonheidsverzorging? Cees van der Kamp: “Je ziet steeds meer technieken en innovaties uit de medische sector bij de schoonheidsspecialist terechtkomen. Vooral op het gebied van niet-invasieve behandelingen met betrekking tot huidverjonging. Dat zijn mondiale ontwikkelingen die ten koste zullen


no.11 SchoonheidSspecialist

Cees van der Kamp, directeur/eigenaar van MedCos.

gaan van de medische sector. Met deze technieken kunnen veel betere resultaten behaald worden. Maar dat vergt wel bepaalde investeringen. We verwachten dat er onder invloed hiervan een zekere sanering zal plaatsvinden onder schoonheidsinstituten. Positief daaraan is dat dit de professionaliteit van de branche ten goede zal komen. Andere belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer sectoren wellness en beauty integreren, denk maar aan grote fitnesscentra, kappers en het hotelwezen. Dat betekent dat schoonheidsspecialisten meer concurrentie gaan krijgen uit andere branches. Schoonheidsspecialisten zullen meer toegevoegde waarde moeten gaan bieden, in de vorm van innovatieve behandeltechnieken en cosmeceuticals. Daar liggen de kansen.” Wat zijn de toekomstplannen van Medcos? Cees van der Kamp: “MedCos zal zijn assortiment de komende jaren verder uitbreiden. We komen in 2010 met een nieuw, zeer innovatief apparaat op de markt waar we grote verwachtingen van hebben. We hopen dit in maart op de beurs te kunnen introduceren. Verder zullen we ons trainingsprogramma intensiveren, opdat schoonheidsspecialisten nog meer rendement uit hun apparatuur kunnen halen. Het gemiddelde omzetniveau per klant van de schoonheidsspecialist in de Benelux is veel te laag en kan substantieel omhoog. En we hebben grote internationale ambities. Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden en de directie van MedCos is uitgebreid met twee directieleden: Marcel Blaas als international sales director en Ewout Epping als financial director. We gaan het MedCos-concept naar het buitenland brengen. Het afgelopen jaar zijn we al gestart in België en Duitsland, het komende jaar willen we MedCos in vijftien tot twintig Europese landen introduceren en drie tot vijf Zuid-Amerikaanse landen. Onze ambitie is om als Nederlandse IPL-producent in de topdrie komen te staan van internationale spelers in de beautybranche en daarnaast onze thuismarkt verder te versterken.”

“Het gemiddelde omzetniveau per klant moet omhoog”

65


Column Doe eens wat anders!

SFEERVOLLE FEESTDAGEN

KAARSMASSAGE Ontdek het plezier van masseren met de speciale kaarsen op afgestemde muziek. Een echte beleving! Puur genieten CHOCOLADE Ontdek de zalige chocoladebehandeling voor gezicht en lichaam. Een krachtige behandeling die met smaak wordt ontvangen Voor informatie en training over deze en alle andere unieke verzorgingsproducten van dit franse topmerk. Bezoek & Showroom Putterweg 85 3886 PB GARDEREN

Fun4Skin

Tel: 0577-460115 info@jeandestrees.nl

De standaard of klassieke gezichtsbehandeling die je leert tijdens de opleiding, wordt door sommige collega’s tien jaren later nog steeds op dezelfde manier gedaan. Dat lijkt me een ontzettende sleur worden. Ik heb zelf altijd geprobeerd er iedere keer weer wat anders van te maken. Je wordt anders zo voorspelbaar voor de klant. Dus ik dacht, misschien moet ik eens wat tips opschrijven voor die broodnodige verandering: 1. Voordat je met de massage begint, leg je een heel warm kompres in de nek, dat ontspant je klant direct. 2. Geef een voet/handmassage, een hoofd- of oormassage tijdens masker, of (en dat moet extra berekend worden) een warme parafinepakking voor handen of voeten. 3. Verander je massage eens, leer andere technieken. Ik denk hierbij aan Shiatsu voor het gelaat, nek en schouders, of de bindweefselmassage. 4. Plaats een warmte masker over een kompres ipv van de Vapozone. Ook op deze manier kun je na dit extra warme kompres de huid heel goed uitreinigen en bovendien stimuleer je de bloedsomloop. 5. Maak vooraf een goede analyse van de huid, ook al is je klant al een tijdje bij je. Zet haar weer eens in die stoel en zeg, we gaan alles weer eens op een rijtje zetten. Dit kan ook weer helpen met je verkoop en de klant voelt weer even die extra aandacht en het breekt de sleur. 6. Geef een massage op het ritme van de muziek. 7. Zorg dat alles klaarligt voordat je begint. Er is niets irritanter dan wanneer een schoonheidsspecialiste steeds moet opstaan om iets te pakken wat niet op de behandeltafel ligt. 8. De kunst is te zwijgen wanneer nodig maar ook te spreken wanneer nodig! Soms wil je klant van alles vertellen en andere keren wil ze gewoon liggen en niets zeggen. 9. Verwarm de oogkompressen voordat je ze op de ogen legt, dat geeft een heerlijk ontspannen gevoel. Je kunt dat of met warm water doen en dan breng je van te voren een oogserum of masker aan op de ogen of een nat warm kompres met warme hotstones erop. 10. Doe een druppeltje etherische olie in het water, dan ruiken de kompressen lekker. Lavendel werkt bijvoorbeeld erg ontspannend. Succes ermee! Met deze stressvolle tijden is leuk je klant eens iets onverwachts aan te bieden!

Vakcollega Els van Gogh schrijft iedere maand een column voor de Schoonheidsspecialist. Els heeft een schoonheidsinstituut met personeel in Huizen. Ze is tevens eigenaar van Dermappeal, een importeursbedrijf voor de schoonheidsverzorging.


Sch.Sp.11-09


Het meest complete softwarepakket voor uw schoonheidssalon ! Voor een demo bel naar: 035-8200 229 of e-mail naar: info@BeautyManager.nl Voor meer informatie, kijk op de website: www.BeautyManager.nl

Elektrisch Epileren: zie ons verkoop en verhuurprogramma www.nibet.nl/brochures

De serie bestaat uit: iD, iD-plus en iQ Op alle modellen is de tijd af te lezen Ook is er een foutmeldingssyteem De iD-plus kan rekenen en haren tellen De iQ kan handsfree pijnpunt instellen

Dit zijn nu de nieuwe Nova Blend’s Bij inruilen is uw Nova Blend CE € 450,- waard (mits in goede staat)

Nova Blend CE

Nova Blend iD-plus

NIBET B.V. - TEL. 075-642 33 54 - WWW .NIBET.NL - WWW .BALLETNAALDEN.NL - WWW .EPILEREN.NL - WWW .THALASSO.NL


Beaut y Box no.11 SchoonheidSspecialist

ANBOS-symposium op 27 november vindt het ANBoS-symposium voor de sectie Vo/Specialisaties plaats in Houten. Dagvoorzitter is Helga Wouterse. Sprekers zijn verder: ron van Stormbroek met ‘Acne, wat doe je ermee?’, Herman van Venetië met ‘Het beleid van zorgverzekeraars, wat doet ANBoS voor u?’, ria van tol met ‘Innoveren in uw bedrijf: kiezen om vooruit te komen’, robert rissmann met ‘Een vernieuwende therapie voor huidaandoeningen? ontwikkeling van kunstmatige vernix caseosa’, Jetske Ultee met ‘De waarheid over cosmetica’, gert Schuitemaker met ‘orthomoleculaire voeding: met voedingssupplementen de juiste balans voor huid en bindweefsel’ en Claudia de Vos met ‘Aromapsychologie: werken met etherische olie’. Meer informatie: www.anbos.nl.

Paula’s site Sinds kort is www.paulaschoice.nl in de lucht, de Nederlandstalige site van cosmeticagoeroe Paula Begoun. op de site geeft Paula adviezen over welke producten het best bij joú passen. En daarbij gaat het niet alleen maar om haar eigen producten. De site bevat beoordelingen van Europese en Amerikaanse cosmeticamerken, die zijn gebaseerd op een check van de ingrediënten van het product en op literatuuronderzoek. op haar site beantwoordt Paula bovendien elke maand een vraag over cosmetica.

Nieuwe regelgeving alcohol Per 15 september geldt nieuwe regelgeving voor het gebruik van gedenaturiseerde alcohol (ook wel bekend als ethanol of spiritus keronatus). Alcohol staat sinds begin 2008 op de lijst van kankerverwekkende middelen. Het gevolg van deze regelgeving voor onder andere schoonheidsspecialisten, pedicures/ voetverzorgers en tandtechnici is, dat zij na 15 september alléén producten en materialen die op de lijst van geregistreerde producten voorkomen, mogen inkopen en gebruiken. Het is wel toegestaan gedenaturiseerde alcohol 70-80% zonder toevoegingen, die vóór 15 september 2009 is aangeschaft, op te maken.

Lager btw-tarief Nagelstylisten willen net als kapsalons onder het lage btw-tarief (6 procent) werken. Brancheorganisatie Het Nagelgilde heeft staatssecretaris Jan kees de Jager van Financiën hierom verzocht. De vakvereniging stelt dat nagelstudio’s arbeidsintensieve diensten leveren die vergelijkbaar zijn met die van kapsalons. De brancheorganisatie hoopt dat een lager btw-tarief het zwartwerken terugdringt. (BR on: ALGEMEEN DAGBLAD)

Lingerie In het kader van ‘oktober borstkankermaand’ organiseerde lingerieontwerpster Marlies Dekkers vorige maand in haar eigen winkels pasavonden voor vrouwen met borstkanker. Zij gaf daarbij persoonlijk advies. Het vinden van een passende én mooie bh is voor veel vrouwen lastig, laat staan als één of beide borsten zijn afgezet. Volgens de rotterdamse ontwerpster krijgt ze dagelijks mail van vrouwen die op zoek zijn naar mooie en sexy lingerie die goed draagbaar is met een prothese. (BR on: ALGEMEEN DAGBLAD)

Verhuizing MkB-Nederland verhuist 9 november naar de Malietoren in Den Haag, waar VNo-NCW reeds gehuisvest is. Het adres is: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag. Het postadres is: postbus 93002, 2509 AA Den Haag. telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd.

Bedorven cosmetica Veel Britse vrouwen bewaren hun cosmeticaproducten tot ver over de houdbaarheidsdatum. Dit blijkt uit Brits onderzoek. Een kwart van de onderzochte vrouwen gooit haar dagcrème of lipsticks zelfs nog niet weg als deze een vreemde geur of verkleuring heeft. Als cosmeticaproducten over de datum zijn, hebben ze vaak geen effect meer. Bovendien kunnen er na verloop van tijd bacteriën in terechtkomen die infecties kunnen veroorzaken. (BRon: NU.NL)

69


70

SchoonheidSspecialist no.11

Internat ionaal

Natural beauty

Groene cosmetica heeft de toekomst, althans als je internationale vakbeurs Beyond Beauty Paris mag geloven. Beauty en wellness staan hier centraal. de beurs vond plaats van 13 tot en met 15 september in Porte de Versailles. deze zevende editie liet een kleine stijging zien van bezoekersaantallen.

Beyond Beauty Paris is een combinatie van drie beurzen. Gelijktijdig met Cosmeeting (professionele huidverzorging) vonden ook de vakbeurzen Creative (toeleveranciers van grondstoffen) en de European Spa Exhibition & Summit plaats. De European Spa Exhibition is het platform voor de grote merken die zich richten op de spa- en wellnessbranche. Op Cosmeeting is sinds drie jaar een aparte zone ingericht voor groene cosmetica: Natural & Bio Zone. Hier lieten ruim zeventig natuurlijke en organische merken hun noviteiten zien. ZOOM is het platform voor jonge nichemerken op Cosmeeting.

Beauty challenger Awards Tijdens Beyond Beauty Paris werden de Beauty Challenger Awards uitgereikt aan de meest veelbelovende merken. Natuurlijke en organische huidverzorgingmerken voerden hier de boventoon. De Special Jury Prize ging naar Absolution, het – naar eigen zeggen – eerste organische huidverzorgingsmerk met een unisex uitstraling. Absolution benadert de huid als een ecosysteem, dat steeds wisselende behoeftes heeft. De compacte lijn biedt veel mogelijkheden omdat producten met elkaar gemengd kunnen worden afhankelijk van de behoefte van de huid. De Emerging Brands Prize was voor 66°30, een – eveneens organisch – huidverzorgingsmerk voor mannen. 66°30 staat voor de hellingsgraad van de aarde en staat hier symbool voor kracht en balans.

De Niche Brand Prize ging naar Fleurs de Bach, een prachtige lijn huidverzorgingsproducten op basis van Bach Bloesem Remedies die ingrijpen op lichaam en geest. De lijn bestaat uit elixers, crèmes, zeep en geuren. Voor het eerste werd de Certified Organic Brand Prize 2009 uitgereikt. Deze ging naar het organische merk Aïny. Dit Franse merk combineert inzichten uit het Sjamanisme met moderne technieken. Beyond Beauty Paris 2010 vindt plaats van 12 tot en met 15 september in Pasis Expo Porte de Versailles. Kijk voor meer informatie op www.beyondbeautyparis.com.


the moment your business changed. forever.

Dermalogica staat steeds nummer ĂŠĂŠn op de wereldranglijst van beste professionele merken. Waarom? Omdat de producten niet alleen sublieme resultaten in het instituut geven, maar ook bij de verzorging thuis. Met Dermalogica producten die door een gekwalificeerde Dermalogica skin therapist zijn geadviseerd, bereiken klanten thuis een ongekend hoog verzorgingsniveau, dat tot nu toe niet voor mogelijk werd gehouden. Ontdek wat een verschil Dermalogica voor jou kan betekenen en neem contact met ons op. Voor Nederland: Tel. 0031 (0)76-564 2000 info@dermalogica.nl

Voor BelgiĂŤ: Tel. 0032 27 26 4840 info@dermalogica.be

dermalogica.nl

dermalogica.be


Product nieuws no.11 Schoonheidsspecialist

Celvernieuwing

Care Cosmetics

Wanneer de huid niet meer vitaal is en extreem vermoeid, dan duurt celvernieuwing langer dan de 28 dagen die daar normaal voor staat. Met de Stimulskin Plus Lift renewalseries biedt Darphin een oplossing om de jeugdige uitstraling van de huid te activeren. Deze 30-daagse kuur werkt op twee niveaus: stimulatie van de natuurlijke celvernieuwing en versterking van de huidstructuur. Care Cosmetics, Dordrecht

Groen en goud

Maria Galland

De nieuwe kleuren van Maria Galland Paris zijn voor vrouwen die naar hartelust willen spelen met hun vrouwelijkheid. Glamour gaat hierbij voor groen. Voor de ogen zijn er de soepele oogschaduwkleuren Ombre Unique 526 nuance 13 Vert Jade (groen)en Ombre Unique 526 nuance 12 Reflet d’Or (goud). Correcteur Yeux 514 nuance 10 Lumière (huidkleur) is een camouflagecrème. Een bruidrode lippenstift en lipverzorgingsproduct maken de look compleet. Maria Galland, Brussel

Thais zandcompres

Thai Wellness

Nieuw bij Thai Wellness zijn de Thaise zandcompressen. Ze worden in een aromabrandertje opgewarmd in basisolie, waaraan desgewenst essentiële olie is toegevoegd. Het stempeloppervlak heeft een doorsnede van 5 cm, waardoor de stempels geschikt zijn voor zowel gezichts- als lichaamsmassage. Voordeel van de zandstempels is, dat ze langer warmte vasthouden dan de reguliere kruidenstempels. Bovendien kunnen ze gewassen worden voor hergebruik. Eveneens nieuw zijn de lavendel-kruidenstempels. Thai Wellness, Nieuw-Vennep

Multi-zintuiglijk

Pilou Cosmetics

Ons drukke dagelijkse leven brengt een steeds groter wordende behoefte aan onthaasting en ontspanning met zich mee. Met het kille herfst- en winterseizoen in aantocht is een lekker warm bad met daarin een rijke mix van natuurlijke etherische oliën een weldaad voor lichaam en geest. Met de Balneo Cosmetica van Piroche moet baden een multi-zintuiglijke verwenbehandeling worden. Er is keuze uit acht verschillende badoliën met elk een eigen werking. Pilou Cosmetics, Oosteind

Nieuwe huid

NEM Products

CatioVital van Mary Cohr is een behandelmethode voor het gelaat die exclusief is voorbehouden aan Mary Cohr-depositaires. De methode zorgt binnen een uur voor een ‘nieuwe huid’. CatioVital heeft een diepreinigende werking door middel van het thermische masker in combinatie met een diepreinigende lotion, afgestemd op het huidtype. Tweede stap is het insluizen van een specifiek gelserum, eveneens afgestemd op het huidtype, door middel van iontoforese. NEM Products, Geldermalsen

73


BEAUTYTEC SIM ULTRAPORESE® technologie Technologie die u helpt betere resultaten te behalen met uw behandelingen. Met de BEAUTYTEC SIM beschikt u over een uniek professioneel systeem dat2 verschillende technieken met elkaar combineert : Langdurige Ultrasoon (Ultrageluid) en de Hoge Voltimpuls. huidverbetering bij o.a.

Rimpels Na de behandeling

Couperose Voor de behandeling

Couperose Na de behandeling

Acné Littekens Rimpels/Anti-Aging Gevoelige huid Face-lifting Couperose

ec ht

e!

Rimpels Voor de behandeling

     

en

ig

e

T-AWAY

de

De directe oplossing bij huidoneffenheden

Het systeem dat directe resultaten geeft bij de behandeling van cosmetische huidproblemen! Onze T-AWAY is door zijn fantastische USHF-procédé (Ultra Short High Frequency) in staat bij veel soorten indicaties al direct bij de eerste behandeling zichtbare resultaten te leveren.       

Couperose Spider Naevi Bloedblaasjes Pigmentvlekken Ouderdomsvlekken Steelwratjes Fibromen

Voor

Na

Voor

Verwijdering Couperose in één behandeling van enkele minuten

Na

Verwijdering van een fibroom na een korte behandeling

Micro-Dermabrasie is de basis voor veel behandelingen en mag dus in geen enkele salon ontbreken!

de

wede in S n

e

de

Sw

ade in Sw

QUALITY

M

eden • Ma

Micro-Dermabrasie uit Zweden SWEDISH

     

Herstellen van zon beschadigde huid Opfrissen van de verouderde- & futloze huid Diepe reiniging bij Acné Verhelpen Pigmentatie veranderingen Vervagen van Littekens Fantastische resultaten bij combinatiebehandelingen met BEAUTYTEC-SIM

Made n• in

Bel voor een vrijblijvende demonstratie

010 - 2667878

BEAUTY2PEOPLE B.V. .......Medical Beauty for Professionals BEAUTY2PEOPLE B.V. - 's-Gravenweg 19 - 2901 LA Capelle aan den IJssel Telefoon 010-2667878 - Fax 010-2667879 - info@beauty2people.nl - www.beauty2people.nl


Product nieuws no.11 Schoonheidsspecialist

Voor huid en haar

Alcina Cosmetic

Alcina verwent deze winter zowel de huid als de haren. De zachte Butter Balm met amandelgeur geeft de huid soepelheid. Verrijkt met onder meer cacaoboter en shea butter. Voor de handen is er Winter Handbalsem met amandelgeur. Een product dat tegen vroegtijdige huidveroudering beschermt. Voor het haar lanceert Alcina Winter-Shampoo en Winter-Haarbalsem, beide met granaatappelextract. Alcina Cosmetic Nederland, Waardenburg

Nostalgie

NEM Products

Beleef de jaren ’50 opnieuw met de nieuwe Stagecolor-trend Fifties Boulevard. Met vier looks voor deze herfst- en winterperiode. Ze worden gekenmerkt door fascinerende kleurencombinaties én nieuwe producten. Stagecolor introduceert tevens de Showstar-mascara voor volumineuze en mooi gekrulde wimpers. Het synthetische borsteltje moet de wimperharen perfect van elkaar gescheiden houden. Verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauwzwart. NEM Products, Geldermalsen

Night and day

Neolabo

Phytomer bindt de strijd aan tegen vrije radicalen met de lancering van Systeme Antioxydant Nuit Crème Capital Jeunesse. Het product heeft een dubbele werking: neutralisatie van de vrije radicalen gedurende de nacht en een onafgebroken bescherming tijdens de daaropvolgende dag. De crème biedt de huid een optimale cellulaire bescherming dankzij de kustplanten blauwe strobloem en alant. Neolabo, Zottegem (B)

Makkelijke make-up

LOOkX Group

Een mooie make-up opbrengen, vergt veel oefening. Niet iedereen heeft hier geduld voor of handigheid in. Daarom heeft LOOkX een bijzondere kwast ontwikkeld, waarmee je in één keer twee kleuren oogschaduw kunt opbrengen op de juiste plek. De kwast heeft de toepasselijke naam ‘Easygo Brush’ meegekregen. LOOkX Group, Heiloo

Woman from Tokyo

La Tinta Cosmétique

De inspiratie van Barbara Bort wordt dit najaar verkregen uit één van de meest bekende metropolen van deze tijd: Tokio. De tijdloze najaarslook Tokio Girl combineert het traditionele met de glamour van de moderne tijd. Silken Foundation 7 Geisha is een nieuwe kleur foundation met vitamine C en E. De nagellak is gerestyled en heeft de naam ‘Jewels’ gekregen en omvat de kleuren 375 Sushi en 376 Sake. Zen en Lotus zijn nieuwe oogschaduwpotloden. La Tinta Cosmétique, Drachten

75


Elegante, volle, lange en mooie wimpers, wie wil dat nu niet? Rejuville is het nieuwste product op dit gebied. De revolutionaire formule met onder andere

De revolutionaire Rejuville Eyelash Revitalizer: nu met gratis display en â‚Ź 89 korting!

Vitamine B, Angelica, ginseng en ginkgo extract zorgt voor een onovertroffen resultaat. Bied uw klanten nu de ideale wimpers en pak zelf flink voordeel! Bij een pakket van 10 stuks Rejuville, krijgt u nu namelijk een gratis display ĂŠn â‚Ź 89 korting. Het aanbod geldt ook als u geen Rejuvi specialist bent. Bestel nu een pakket via 036-5361164.

De huid verdient deskundigheid. Rejuvi

PMU-specialist worden? De Academie voor Permanente Make-up gaat nu open! Per januari 2010 start de Academie voor Permanente Make-up. Deze eerste eenjarige opleiding op dit gebied is een initiatief van Hulscher Cosmetics. Irma Hulscher verzorgt zelf de gehele opleiding. Na een geschiktheidtest wordt u in een jaar tijd opgeleid tot volleerd, allround PMU-specialist. Liever losse Masterclasses volgen? Vanaf dit najaar kunt u beginnen aan de PMU Masterclasses Brow Design & Hairstrokes, Eyeliner & Smudgen, Lips & Full Lips of Tepel- en Tepelhof en littekens. Aanmelden of meer informatie? Bel 036-5361164.


Product nieuws no.11 Schoonheidsspecialist

Mooie handen

OPI Nederland

Manicure by OPI is een lijn voor de handen. Met ingrediënten en een werking die een gewone behandeling het gevoel van een spa-ervaring kunnen geven.. De lijn omvat de suikerscrub Skin Renewal Scrub, Effervescent Soak met mineralen, Rejuvenating Serum met druivenpit- en zoethoutextracten en de vochtinbrengende Finishing Butter met SPF 15. OPI Nederland, Helmond

Nice nails

Dr. Grandel

Ingescheurde nagelriemen en doffe nagels behoren tot het verleden met de nieuwe mooimakers voor verzorgde nagels van Arabesque. De milde nagellakremoverpads met bisabolol verwijderen elke nagellak. Geschikt voor zowel echte als kunstnagels. De basis van de Nail Peeling is zuivere suiker. Nail Repair is een concentraat met vitamineparels voor droge en broze nagels. Last but not least is er de Nail Buffer, een polijstblokje met twee verschillende oppervlakten. Dr. Grandel, Augsburg (D)

French Manicure Set

La Tinta Cosmétique

Het merk Ainhoa brengt een French Manicure Set. Deze bevat Nail Polish white, Nail Polish pink, Nail Polish transparent, Nail Polish Corrector en een nagelvijl. Alles tezamen gebracht in een bijpassend make-uptasje. La Tinta Cosmétique, Drachten

LOOkX-nieuws

LOOkX Group

Met LOOkX Body 2 in 1 wash wordt afgerekend met lichaamsverslapping, droge onderbenen en ontsierende oneffenheden. Het reinigt met directe hydratatie voor onder de douche en enzymatische scrub voor dagelijks gebruik. Een andere noviteit van LOOkX is het Crystal Mask, een anti-agingmasker met sterk hydraterende eigenschappen. Het helpt de huid haar balans in korte tijd te hervinden. LOOkX Group, Heiloo

Natuurlijke bronnen

Mineral Care

Mineral Care introduceert de natuurlijke productlijn GIGI Ecology Organics die het Ecocert-label mag voeren. De serie bestaat uit zeven huidverbeterende producten voor het gezicht. 99 Procent van de samenstelling van de producten, als oliën, wassen en emulgatoren, is afkomstig van natuurlijke bronnen. Zowel de ingrediënten, het proces van vervaardiging, verpakking als het eindproduct hebben het Ecocert-label. Mineral Care, Nijkerk

77


NEOLABO

is exclusief verdeler van vooraanstaande cosmeticamerken in de Benelux. In het kader van een verdere uitbreiding zijn wij dringend op zoek naar:

NEOLABO

is exclusief verdeler van vooraanstaande cosmeticamerken in de Benelux. In het kader van een verdere uitbreiding zijn wij dringend op zoek naar:

ZELFSTANDIGEN

3 VERTEGENWOORDIGERS M/V (fulltime)

(o.a. eigenaar schoonheidssalon) om als opdrachtnemers op zelfstandige basis (parttime) werkzaamheden voor Neolabo te verrichten.

regio noord NEDERLAND regio west NEDERLAND regio zuid NEDERLAND

Door heel prospectie. cosmeticaPhytomer. klanten.

Nederland zal u ons bestaand cliënteel uitbreiden via U informeert mogelijke nieuwe klanten over de luxe en verzorgingsproducten die wij aanbieden van het merk U zorgt ook voor de commerciële opvolging van onze

Door heel Nederland informeert u bestaande en nieuwe klanten over de luxe cosmetica- en verzorgingsproducten die wij aanbieden van het merk Phytomer. U ontvangt hen in onze firma, op beurzen of gaat ter plaatse bij de klant.

Profiel

Profiel

Goede kennis Nederlands. U bent gediplomeerd schoonheidsspecialiste en hebt HBO werk - en denkniveau. Ruime kennis binnen het domein van professionele huidverzorging en/ of ervaring in de sector zijn pluspunten.

Goede kennis Nederlands. U bent gediplomeerd schoonheidsspecialiste en hebt HBO werk - en denkniveau. Ruime kennis binnen het domein van professionele huidverzorging en/ of ervaring in de sector.

Aanbod

Contract bepaalde duur. Een functie met verantwoordelijkheid in een aangename werkomgeving. Een motiverend salarispakket. Er wordt een opleiding voorzien door de firma.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Neolabo en zelfstandige (met V.A.R. - verklaring). Een zelfstandige functie met verantwoordelijkheid in een aangename werkomgeving. Een motiverende vergoeding. Opleidingen worden voorzien door de firma.

Interesse

Interesse

Aanbod

Stuur je CV met recente pasfoto naar: Neolabo cvba t.a.v. Dhr. Soenen Roger Sluizeken 34 B-9620 Zottegem Tel: +32(0)9 364 51 10 info@neolabo.be www.neolabo.be

Stuur je CV met recente pasfoto naar: Neolabo cvba t.a.v. Dhr. Soenen Roger Sluizeken 34 B-9620 Zottegem Tel: +32(0)9 364 51 10 info@neolabo.be www.neolabo.be

Microvezel

KOMPRESDOEK

De 7 voordelen van de Pure Expert Kompresdoek t.o.v. de traditionele kompresdoek zijn: Snelheid: reinigt vele malen sneller. Hygiëne: de doek is op 90° C uitwasbaar. Comfort / souplesse: makkelijk uitwringbaar waardoor er geen pijn aan de handen ontstaat. Zeer zacht: door de ZD10 vezel, o.a. herkenbaar aan het niet klitten aan de huid, zal er geen irritatie aan de huid ontstaan. Kwaliteit: zelfs na veelvoudig wassen behoudt de doek zijn structuur en goede werking. Ontwerp: Ideaal formaat van 50 x 30 cm, door de slimme vormgeving gemakkelijk op te bergen. Intensievere reiniging: de ZD10 vezel zorgt voor een intensievere reiniging van de huid.

Bezoek onze webshop op www.pure-expert.nl Hier vindt u meer informatie over onze producten en de bestelmogelijkheden. Of bel 0294-480810

Ook te koop bij onderstaande distributeurs: Via Vitale - Barneveld, www.viavitale.nl Sun Star - Ede, www.sunstar.nl


Product nieuws no.11 Schoonheidsspecialist

Verantwoord zonnebanken

Bradford & Hamilton

Australian Gold zegt de gezondheid van de huid bovenaan de lijst van de belangrijkste kernwaarden te hebben staan. Met het nieuwe product No Worries is een speciale bruiningsformule ontwikkeld. In combinatie met een verantwoord gebruik van de zonnebank zorgt deze lotion snel en langdurig voor een mooie, bruine teint, waardoor te veel gebruik van de zonnebank voorkomen moet worden. Bradford & Hamilton Nederland, Oud Gastel

Druppelvormige top

Care Cosmetics

Om sensuele en perfecte lippen te creëren introduceert Pupa de nieuwe lipstick Diva’s Rouge. Door de nieuwe, druppelvormige top is deze lipstick zeer precies aan te brengen. Leverbaar in een roze-serie, beige-/bruin-serie en een oranje- en rood-serie. Voor een perfecte dekking, longlasting effect en satijnzachte finish. Care Cosmetics, Dordrecht

Splendid!

EM&CL Trade

Hoewel de verzoging van de man vanzelfsprekend is, moet het vooral niet te ingewikkeld zijn. EM&CL Trade introduceert daarom een nieuwe, compacte mannenlijn onder de naam Splendid. De lijn bestaat uit drie krachtige producten op basis van rijke plantaardige werkstoffen: Hydro Power for men is een revitaliserende verzorging, Energy Push for men is een celactiverend serum, Vitality After Shave Balm tot slot moet irritaties na het scheren voorkomen. EM&CL Trade, Haarlem

Soak-Off

OPI Nederland

Er zijn zes nieuwe kleuren Axxium Soak-Off Gel Lacquers beschikbaar, gebaseerd op de populaire OPI-nagellakken You Don’t Know Jacques!: OPI Ink., Bogota Blackberry, I’m Indi-a Mood for Love, Aphrodite’s Pink Nightie en Dulce de Leche. Voor French Manicure is nu ook het spierwitte Alpine Snow als Soak-Off Gel Lacquer verkrijgbaar. De gels zijn los te bestellen, maar er zijn ook twee voordeelsets: een voor starters en de Black and White kit. OPI Nederland, Helmond

Winterklaar

Beautymusthaves

Grote temperatuurverschillen zorgen er voor dat de huid in de winter heel wat te verduren krijgt. De voedende en hydraterende producten van het Japanse cosmeticamerk Menard Embellir moeten de huid de winter door helpen. Bijzonder in deze lijn is de gecombineerde werking van rode en zwarte reishi-paddestoelen, die helpen bij het vernieuwen van de huidcellen en het oplossen van huidproblemen. De lijn omvat acht items en is bestemd voor een jeugdige en vitale huid. Beautymusthaves, Den Haag

79


Ontdek de wereld van REVIDERM skintelligence - een nieuw concept voor een uniek mooie huid REVIDERM wordt in Nederland gedistribueerd door MB Cosmetics - Havinghastraat 24 1817 DA Alkmaar - 072-5715679 - www.reviderm.nl


Skin Science made by REVIDERM Een geschiedenis zonder weerga: Microdermabrasie van REVIDERM De beste methode om gecontroleerd en zacht de afgestorven cellen van het huidoppervlak te verwijderen. De SkinPeeler staat centraal in de behandelingssystemen van REVIDERM, de wereldwijde marktleider voor microdermabrasie. Talrijke uitvindingen garanderen de hoogste kwaliteit: made in Germany. Moderne techniek, exclusief design en innovaties - zoals bijvoorbeeld ultrasound - zijn de basis voor unieke resultaten. Microdermabrasie behoort intussen tot de standaard uitrusting van de moderne schoonheidssalon. De Skin Peeler - als alleen het beste goed genoeg is.

Hoe de huid van Uw klant er in de toekomst uitziet ...

... bepaalt U vandaag !

Ca. 35% meer omzet in 4 weken De basis voor een succesvolle verkoop van producten is een professionele huidanalyse. De steeds complexer wordende basiskennis over producten, werkstoffen, milieuinvloeden, allergieën enzovoort maken deze belangrijke opgaven niet eenvoudiger. De SkinAlyzermed7 begeleidt U met een gefundeerde anamnese en adviseert Uw cliënten precies die producten en behandelingen, die exact op de respectievelijke huidsituatie van Uw cliënt afgestemd zijn. Dankzij deze professionele ondersteuning verhoogt de SkinAlyzermed7 de acceptatie van Uw advies. De SkinAlyzermed7 is het nieuwste en modernste huidanalyse apparaat op de markt verkrijgbaar. Ook U wilt toch nieuwe klanten winnen, de omzet vergroten en Uw persoonlijke competenties op de voorgrond zetten? Dan mag de SkinAlyzermed7 niet in Uw salon onbreken!

Werk aan schoonheid en gezondheid REVIDERM Skintelligence biedt totaaloplossingen om de jeugdige uitstraling van uw huid te bewaren. Het REVIDERM systeem is gebaseerd op de nieuwste onderzoekresultaten van de moderne dermatologie en cosmetologie. Het bestrijdt succesvol de zichtbare tekenen van huidveroudering en gaat ook vroegtijdig de oorzaken van het verouderingsproces tegen en helpt om het huideigen afweersysteem sneller te activeren. De werkstofcosmetica van REVIDERM combineert op unieke wijze moderne wetenschap met de krachten van de natuur. Huidspecifieke werkstoffen in samenspel met huidactieve vitaminen, enzymen, OPC en fruitzuren zijn de garantie voor de grote werkzaamheid van de REVIDERM producten. Uw klanten merken al na de eerste behandeling een duidelijk onderscheid. Daarbij is het de missie van REVIDERM om met een overzichtelijk productassortiment succesvolle oplossingen voor ieder huidprobleem te ontwikkelen. Voor gezicht en lichaam. REVIDERM Skintelligence is de slimme keuze voor de succesvolle schoonheidsspecialist.


82

Schoonheidsspecialist no.11

Handelsregister

Deze informatie is mede tot stand gekomen na raadpleging van de basisgegevens uit het handelsregister van de Kamers van

Koophandel van de maand september 2009. Noch de Schoonheidsspecialist noch de (nv Databank van de) Kamers van Koophandel en Fabrieken aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de nieuwe bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrijving loopt niet altijd synchroon.

Amsterdam INSCHRIJVINGEN Winkels in parfums en cosmetica La Botee, 2e Goudsbloemdwarsstraat 8, 1015 JZ AMSTERDAM. Wassima Beauty Center, Klieverink 70, 1104 KD AMSTERDAM ZUIDOOST. Alyt’s Pedicuresalon, Westzijde 91, 1506 GA ZAANDAM. A. Munoz Alvarez, Wingerd 10 A, 1944 ND BEVERWIJK. Beauty Treatments, Van Zeggelenplein 121, 2032 KG HAARLEM. Beauty Wellness Centre Anke B.V., Overtoom 557, 1054 LK AMSTERDAM. Corr. adres: Sinclair Lewisplaats 510-C, 3068 ED ROTTERDAM. Body Soul, Runstraat 4, 1016 GK AMSTERDAM. B. van den Broek, Jan van Kuikweg 155 A, 1962 WC HEEMSKERK. China Massage City Jimmy, Nieuwendijk 4, 1012 MK AMSTERDAM. D. Veltman, Javakade 732, 1019 SH AMSTERDAM. Ici Zara, Volendammerweg 152, 1024 JR AMSTERDAM. Jennifer Mackintosh Hair en Make-up, Vogelplantsoen 16, 1022 XG AMSTERDAM. Judith, Wingerd 10-A, 1944 ND BEVERWIJK. L & S Nails, Bijlmerplein 505, 1102 DN AMSTERDAM ZUIDOOST. Minke Boeijen Visagiste, President Kennedylaan 895, 1079 MX AMSTERDAM. MMassage, Reijnier Vinkeleskade 34 2hg, 1071 ST AMSTERDAM. Podoposturaaltherapie/Pedicure Wijngaarden, Spilstraat 7, 1433 HD KUDELSTAART. Corr. adres: Derde Zijweg 11, 3643 PT MIJDRECHT. Saen Beauty, Saendelverlaan 142, 1567 JE ASSENDELFT. Voetbets pedicure, De Weer 13, 1504 AG ZAANDAM. W. Wester Boon Pedicure, Zaandammerstraat 22, 1531 DR WORMER. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty Salon Jolanda Vega, Akerdijk 218, 1171 PZ BADHOEVEDORP. Theo Hopman Hair & Make up, Groen van Prinstererstr 82hs, 1051 EP AMSTERDAM. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Adviesbureau SHAPE, Durgerdamstraat 38, 1507 JM ZAANDAM. Bamboo Thai Massage, Langeweide 150, 1507 NH ZAANDAM. Beauty-at-Home, Balistraat 114-3, 1094 JV AMSTERDAM. Beautyparck.nl, Spaarndammerstraat 51-Winkel, 1013 ST AMSTERDAM. De Ekster, Domselaerstraat 13-H, 1093 JL AMSTERDAM. Ikratos, Woestduinstraat 126 2HG, 1059 SX AMSTERDAM.

Latifa Beauty, Jan Voermanstraat 1-A, 1061 VZ AMSTERDAM. Marije Rosenbach, Kempen 84, 2036 EM HAARLEM. Martine Kaandorp schoonheidsspecialiste, Rendorppark 86, 1963 AN HEEMSKERK. Rudy’s Voetverzorging, Westzijde 45-A, 1506 EB ZAANDAM. Corr. adres: De Wetstraat 45, 1501 RH ZAANDAM. Susanne Pedicure, Rietvinkkade 18, 1531 CN WORMER. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Raquel Styling - Haar & Make Up, Teylerstraat 35, 2032 SN HAARLEM. Transdreams, Dick Greinerstraat 16, 1019 CT AMSTERDAM. van Rijsoort Haar & Make-Up, Meteorenweg 83, 1033 GV AMSTERDAM. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures ‘Beautylicious’ by Maya, Peperstraat 214, 1502 AN ZAANDAM. ‘t Voetenhuys, Barbara van Meertenstr 12, 1507 XN ZAANDAM. Astrid Havinga Pedicure en Voetverzorging, Snekermeer 8, 1509 JM ZAANDAM. BeautySalon Shekinah, Harriet Freezerstraa 79kamer 2, 1103 JN AMSTERDAM ZUIDOOST. Corr. adres: Arenpalmstraat 8, 1104 DB AMSTERDAM ZUIDOOST. Carmen Lichaamsverzorging, Haarlemmermeerstraat 127-1hg, 1058 JW AMSTERDAM. Carmen’s Hairstyle, Doctor Plesmansingel 225, 1185 GR AMSTELVEEN. Goldline De Luxe, Maria Austriastraat 194, 1087 EK AMSTERDAM. March Fifteen Beautysalon, Raderbootstraat 46, 1034 JV AMSTERDAM. Nagelschuurtje Leonie, Schalkwijkerstraat 45zw, 2033 JC HAARLEM. Schoonheidsstudio Alexandra, Cantate 13, 1507 VM ZAANDAM. Skin Studio Sonneville, Voorduinstraat 37, 2023 PC HAARLEM. S.A. van Eesteren, William Boothlaan 238, 1185 NX AMSTELVEEN. @linda’s Schoonheidssalon, Mercuriusstraat 11, 1561 PM KROMMENIE. Corr. adres: Albert Verweijstraat 2, 1521 MR WORMERVEER. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Claudia Creebsburg, Prinsengracht 979, 1017 KM AMSTERDAM.

Centraal Gelderland INSCHRIJVINGEN Winkels in parfums en cosmetica PAK Kapperswinkel, Spoorstraat 14, 6602 AZ WIJCHEN. Corr. adres: De Zalmen 84, 6865 AL DOORWERTH.

INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Charlotte MailhÉ Make Up Artist, Planetenstraat 5, 6543 VV NIJMEGEN. de Jong Kindermassage, Kleine Houtplein 3, 6718 GG EDE GLD. Githa Endeman Pedicure, Meidoornstraat 49, 7151 ZV EIBERGEN. Huidverzorging voor Hem en Haar, Dorpsstraat 53, 6544 AB NIJMEGEN. Impressive Looks, Maanderdijk 6a, 6718 NG EDE GLD. Jaschenka¥s Nagelstudio, Bongenkamp 101, 7122 TW AALTEN. Linda’s Voetverzorging, Kronenkamp 21, 7161 HE NEEDE. Loezie’s Nagelsalon, Boekweitstraat 12, 6617 BW BERGHAREN. Marianne Hartgers Boesveld Chiropodist Pedic., Oranjestraat 70, 7051 AK VARSSEVELD. Medical Assist Beauty, Hemelstraat 6, 6691 EW GENDT. Corr. adres: Biesdelselaan 25, 6881 CB VELP GLD. Pearl Touch Schoonheidssalon, H W Raschstraat 6, 7221 AK STEENDEREN. Pedicure Linette, De Pas 3, 7123 AE AALTEN. Pedicuresalon Evelien, Nettelhorst 49, 6714 MB EDE GLD. PerfectioNail, Brinkweg 32, 7021 BW ZELHEM. Corr. adres: Antoniusstraat 14, 6942 HM DIDAM. Salon Alivio beauty & wellness, Hogestukke 3, 7152 KM EIBERGEN. Schoonheids- en Massagepraktijk Kinnaree, Rijnkade 141, 6811 HD ARNHEM. Schoonheidssalon Elivé, Dorpsstraat 41, 6741 AB LUNTEREN. Sharona Feet & Beauty, Laarweg 58, 6721 DG BENNEKOM. Verwaijen Pedicure, Bieslookpad 1, 6833 BZ ARNHEM. Voetverzorging Pedias, Voerakker 60, 6713 SP EDE GLD. Warna Warni, Diedenweg 107, 6706 CL WAGENINGEN. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Anneke’s praktijk voor HANDS & FEET, Alkmaarsingel 194, 6843 WP ARNHEM. Beauty Passion, Wadestein 49, 6714 DW EDE GLD. Centre CosmÉtique Femke, Hoofdstraat 29, 6671 CD ZETTEN. De Voetsalon, van Broeckhuysenstraat 10, 6511 PH NIJMEGEN. Eli Spa, Joubertweg 42, 6861 DN OOSTERBEEK. Corr. adres: Poststraat 2a, 6862 DW OOSTERBEEK. Huidverzorgingsstudio Kitty, Hengstdalseweg 46, 6523 EM NIJMEGEN. L’Art Unique Cosmetics, Bredeweg 47a, 6562 DB GROESBEEK. Linda-Lou, Hoogstraat 17, 6701 BK WAGENINGEN. Michelle Smit Visagie, Van Wageningenstraat 51, 6813 DN ARNHEM. MOOI! Prakt. huidverbeter., verzorging/ ontsp., Doornenkampseweg 17, 6866 BA HEELSUM.

Schoonheidssalon Beauté du Monde, Dorpsplein 41, 6931 CZ WESTERVOORT. Corr. adres: Postbus 3016, 6802 DA ARNHEM. Schoonheidssalon Douglas Beauty, Grotestraat 22, 6711 AM EDE GLD. Corr. adres: Otterloseweg 36, 6733 AM WEKEROM. YOURSKIN Schoonheidssalon, Prinses Irenestraat 4, 6576 BC OOIJ. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty & Feet, Hemelstraat 6, 6691 EW GENDT. Huidverzorgingspraktijk Debby, Generaal Gavinstraat 316, 6562 MR GROESBEEK. Medical Assist, Biesdelselaan 25, 6881 CB VELP GLD. Nails ‡ la Car, Schenck van Nijdeggenstr 2, 6587 AH MIDDELAAR. Still, Hoge Valkseweg 13, 6741 GK LUNTEREN.

Friesland INSCHRIJVINGEN Winkels in parfums en cosmetica Afrosalon Maastricht, Ahornstraat 23-C, 8924 GA LEEUWARDEN. ‘t Pootje, De Himmen 20, 8618 NR OOSTHEM. Beauty Skincare, Lisdodde 21, 7909 HJ HOOGEVEEN. Beautysalon Naturel, Hoofdstraat 82-A, 7941 AL MEPPEL. De Salon, Beilerstraat 2-A, 7933 TT PESSE. Emmy’s Schoonheidssalon, Vitusdyk 2, 8615 LM BLAUWHUIS. Corr. adres: Gerben Rijpmastraat 48, 8615 LJ BLAUWHUIS. Gera’s Nagelstudio, Harm Tiesingstraat 66, 9571 AZ 2E EXLOÀRMOND. Heleens pedicuresalon, Oosterstraat 31, 9561 PJ TER APEL. Jessica’s Beautysalon, Akkerdistel 103, 7891 DR KLAZIENAVEEN. Nagelstudio Moos, Robinsonstraat 112, 8923 AW LEEUWARDEN. Pedicure Gerda van der Wal, Schuilenburg 88, 8926 KS LEEUWARDEN. Pedicure Jennie Hartlief, Smeulerhof 26, 9341 BR VEENHUIZEN. Pedicure Marga Hofman, De Grift 15, 8415 AP BONTEBOK. Pedicure Praktijk Le Cavalier, Engwerd 6, 9202 AP DRACHTEN. Prakt. voor integratieve massage J. Schaafsma, Noorderstraat 3, 9989 AA WARFFUM. Salon BeautÉ, Hoofdweg 64, 9362 RB BOERAKKER. Salon Huidverzorging Hilda, Eenendertigste Wijk-Z 22, 7913 AC HOLLANDSCHEVELD. Salon Skin Spa, Watersingel 65, 9351 XN LEEK. Schoonheidssalon Ingrid, Elingsloane 19, 9251 MN BURGUM. Schoonheidssalon Sophia, Dirk Jakobsstraat 4-A, 7941 KJ MEPPEL. SkinNuvÛ Beautysalon, Wijbrand de Geeststraat 6c, 8921 AL LEEUWARDEN.

Voor de idealistische schoonheidsspecialiste Académie Scientifique de Beauté Paris – Chen Yu Paris

www.cvr-cosmetique.com


no.11 Schoonheidsspecialist

Uw schoonheidsspecialist-Nadine Flameling, Ringweg 9, 9153 BK BRANTGUM. Voetenbelang, Koarnleane 18, 8771 LA NIJLAND. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beautycenter De Terp, De Vos van Steenwijklaan 89, 7902 NP HOOGEVEEN. Convenience Medical Pedicure B.V., Zeppelinstraat 7, 7903 BR HOOGEVEEN. Corr. adres: Kerkweg 3, 7921 RP ZUIDWOLDE DR. G.J. Kooger t.h.o.d.n. Pearly White, Korteweg 11, 9551 BL SELLINGEN. Huidpraktijk Rita, Vastenow 154, 7885 AP NIEUW-DORDRECHT. Krista Kuipers, Oudeweg 27, 9967 SG EENRUM. Lunchroom Snackbar Oost, ‘t Oost 14, 8431 LJ OOSTERWOLDE FR. M. Dijkema-van der Laan, Beukenlaan 36, 9741 HM GRONINGEN. Corr. adres: Anselmusstraat 16, 9746 BP GRONINGEN. Nagelstudio RENAILS, Landbouwstraat 12, 9648 GB WILDERVANK. N. Hoekstra, Vallaat 38, 8754 EW MAKKUM FR. Pedicure Praktijk Mirjam Schaafsma, Dyksfeart 35, 8801 ZE FRANEKER. Pedicuresalon Swannet, Valkenhorst 50, 9932 LR DELFZIJL. Puckstudio, Brugstraat 38, 9503 HM STADSKANAAL. Schoonheidssalon Goodlookin’, Zwanendrift 11, 9932 LN DELFZIJL. S. Ottema, Hoornweg 26, 9363 EG MARUM. T. Klompstra, De Morgenzon 3, 9151 KM HOLWERD. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Janny de Vries Voetverzorging, Groningerstraatweg 214-A, 8921 TX LEEUWARDEN. Corr. adres: Minnemastraat 36, 8911 GW LEEUWARDEN. J.J.M. Huizing-van Kampen, Verlengde Vaart NZ 33-C, 7887 EE ERICA. Nagelstudio Marianna van der Meer, Sassingastins 76, 8925 JN LEEUWARDEN. Nailz by me, Nagelstudio Gerda, Hitzumerweg 13, 8806 KE ACHLUM. Pedicuresalon Fiona, Holtstraat 53, 7814 PE EMMEN. Sala Nails, Bekemaheerd 44, 9737 PT GRONINGEN. Schoonheidssalon Sandra, Ypeijstraat 11, 8933 DT LEEUWARDEN. Schoonheidssalon Shakina, Dr G A Wumkesstraat 21, 8501 DL JOURE. Studio Symphony, Berkenstraat 46, 8924 BZ LEEUWARDEN. Voetsalon De Kruisweg, Kruisweg 33, 9363 AB MARUM.

Hairclusief, Lindenlaan 23, 3741 WN BAARN. Pam’s Pedicure, Israelsstraat 27, 3741 ST BAARN. PP Nagelstudio, Molenstraat 39, 3927 AB RENSWOUDE. Salon Roosmarie, Mosroos 32, 3892 XJ ZEEWOLDE. SolsirÉÉ Marcha, Aristotelesstraat 57, 3822 BS AMERSFOORT. Voetverzorging aan huis Carin vd Meulen Dijk, De Sikkel 6, 8253 CS DRONTEN. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Amazone Huidverzorging, Noordzijde 4, 8302 GL EMMELOORD. Bianca’s Voetverzorging, Holbeinstraat 46, 1328 TZ ALMERE. De Lavendelhof, Pieter de Hooghstraat 8, 1318 KA ALMERE. Irma Hulscher, Operetteweg 31, 1323 VK ALMERE. Lucia GallÉe, Wim Schuhmacherhof 13, 1328 GJ ALMERE. Medi-Voet Huizen, Constantijn Huygenslaan 7, 1398 XG MUIDEN. Naomi’s X-clusive Nails, Lupinestraat 29, 1338 VE ALMERE. Pedicure Praktijk Martine Bakker, Indira Gandhistraat 32, 1314 RX ALMERE. Schoonheidssalon Chantal Daniels, Soesterbergsestraat 41, 3768 EB SOEST. Corr. adres: Burgemeester Penstraat 4, 3741 AH BAARN. Thotally Tho, Beijerinck 1, 3825 MC AMERSFOORT. Wellness & Beauty Salon JIREH, Oslostraat 45, 1334 CB ALMERE. Corr. adres: Klaverweg 40, 1314 PT ALMERE. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty Faktor, Borstelgrasstraat 31, 1313 BC ALMERE. Dreamz, Markerkant 1046, 1316 AJ ALMERE. Henny Veldhuizen voetverzorging, Kievitshof 5, 1383 GH WEESP. Nagelstudio ‘Carlnails’, Colijnstraat 42a, 3752 AS BUNSCHOTEN-SPAKENBURG. Corr. adres: Hoornse Hop 30, 3752 TN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG.

Haaglanden INSCHRIJVINGEN Winkels in parfums en cosmetica Miky International, Weldamstraat 103, 2531 PV ‘S-GRAVENHAGE. Sabine’s Party’s, Capadosestraat 3, 2523 AA ‘S-GRAVENHAGE. WIJZIGINGEN Winkels in parfums en cosmetica Pour Vous Parfumerie Alphen, Van Mandersloostraat 80, 2406 CE ALPHEN AAN DEN RIJN. Corr. adres: Postbus 7191, 2701 AD ZOETERMEER.

Gooi- & Eemland WIJZIGINGEN Winkels in parfums en cosmetica Parfumerie Beauty Center, Markerkant 1205/01, 1314 AJ ALMERE. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Annelies Visagie, Vermeerlaan 6, 3931 TW WOUDENBERG. Beauty & Shape, Ineke Sluiterstraat 21, 1326 TA ALMERE. Denisessalon, Dwergkonijnstraat 28, 1338 AJ ALMERE. Dingena’s Huidverzorging, Vuurpad 14-B, 8312 PM CREIL.

INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Aquarius Pedicure and More, Abeelstraat 33, 2565 XL ‘S-GRAVENHAGE. Beautysalon Oudshoorn, Oudshoornseweg 54b, 2401 LB ALPHEN AAN DEN RIJN. Beautysalon Ypenburg, De Voswater 16, 2497 ZX ‘S-GRAVENHAGE. De Kleine Schoonheid, Poelenburgh 2, 2681 NW MONSTER. Delphin Stoelmassage, Hendrik van Randwijkstr 73, 2264 XM LEIDSCHENDAM. Eye For Beauty, Fazantstraat 15, 2162 GJ LISSE. Fidanka Beauty, Norgstraat 73, 2545 TV ‘S-GRAVENHAGE.

H. Huyser, Rijswijkseweg 624, 2516 HW ‘S-GRAVENHAGE. Ingrid Luijnenburg Pedicure, Jacob van den Damstraat 7, 2435 WJ ZEVENHOVEN. Jax, Damsigtstraat 46, 2272 XS VOORBURG. JosÉ van den Beukel, Wethouder Brederodelaan 45, 2286 AN RIJSWIJK ZH. JP Visagie, Van Polanenstraat 31, 2678 VW DE LIER. Leonie de Mol, Clematislaan 14, 2343 VL OEGSTGEEST. Liesbeth Nagelsalon ‘Mooie Handen’, Trompstraat 40, 2266 KK LEIDSCHENDAM. Lizzy Haar en voetverzorging, Heeswijkplein 141, 2531 HJ ‘S-GRAVENHAGE. Mirella Plooij, Spiekmanstraat 48, 2628 VG DELFT. Corr. adres: Debussystraat 109, 2625 BD DELFT. Odalis Uw Schoonheidsspecialiste, Apeldoornselaan 324, 2573 LZ ‘S-GRAVENHAGE. Pedicure M.D.Verkerk Mansur, Cubalaan 5, 2622 AM DELFT. Pedicure Nicole Menheere, Van Embdenruimte 3, 2728 MR ZOETERMEER. Pedicure- en massage praktijk Henny Lepelaar, Professor Lorentzlaan 30, 2251 VL VOORSCHOTEN. Pimp-M-Up, Gerard Doggerlaan 61, 2493 AZ ‘S-GRAVENHAGE. Prachtig Body & Skincare, Tom Navislaan 10, 2493 BN ‘S-GRAVENHAGE. R.E. Breidel, Romehof 9, 2548 VB ‘S-GRAVENHAGE. Sandy’s Nagelstudio, Gerbrandylaan 16, 2253 LA VOORSCHOTEN. Schoonheids- en massagesalon Skinz, Dorpskade 34-A, 2291 HR WATERINGEN. Corr. adres: Mainstroom 67, 2721 EC ZOETERMEER. Schoonheidssalon Christa, Klapwijkse Zoom 225, 2652 BN BERKEL EN RODENRIJS. She Style Studio, Christinalaan 6, 2231 ZP RIJNSBURG. Stoelmassage op locatie Roemers, Groen van Prinstererlaan 39, 2555 HK ‘S-GRAVENHAGE. WHY?! Beauty, Vinkenlaan 41, 2201 BR NOORDWIJK ZH. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures 7 Beauties, Stellingmolen 20, 2661 LD BERGSCHENHOEK. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty Parts, Stationsstraat 11, 2405 BL ALPHEN AAN DEN RIJN. D-hair & make-up, Laan van Wateringse Veld 554, 2548 CL ‘S-GRAVENHAGE. Huidverzorgingspraktijk Silvia Heijns, Zuidpoolsingel 298, 2408 BS ALPHEN AAN DEN RIJN. Nail Art & Massage Salon ‘XinXin’, Nieuwe Langendijk 25-A, 2611 VG DELFT. Pedicure Voeten van de Vloer, Moerbeiplein 90, 2564 KD ‘S-GRAVENHAGE. Salon Ilona, Kerveltuin 31, 2353 PM LEIDERDORP. Salon Silva, Van Stolberglaan 33, 2713 ES ZOETERMEER. Corr. adres: Doctor van Noortstraat 111a, 2266 GV LEIDSCHENDAM. Schoonheidssalon Ingrid Eindhoven, Kruisweg 118, 2665 HD BLEISWIJK. The Little Cabin, Monsterseweg 67, 2691 JC ‘S-GRAVENZANDE. Touch of Beauty Schoonheidssalon, Frederik Hendriklaan 34, 2351 GC LEIDERDORP. Corr. adres: Resedastraat 22, 2351 PN LEIDERDORP. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures beauty salon YVETTE, Wilhelminalaan 41, 2405 EB ALPHEN AAN DEN RIJN. Corr.

adres: Spuisluis 59, 2408 PR ALPHEN AAN DEN RIJN. Creative Nails by Angelique, Westkanaalweg 10-F, 2461 EC TER AAR. Diana Kramer, Ruysdael 70, 2681 PZ MONSTER. M. Hogewoning, De Zeven Provincien 60, 2253 XL VOORSCHOTEN. Nagelstudio Karin, Hans Lodeizenstraat 45, 2548 EN ‘S-GRAVENHAGE. Salon de Duinen, Duinaveruit 24, 2224 DV KATWIJK ZH. Trendy Nails Store, Anna Paulownastraat 15, 2518 BA ‘S-GRAVENHAGE. Corr. adres: Queridostraat 5, 2274 XB VOORBURG.

NoordwestHolland INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Carla Rep Make up & Hairstyling, Nieuwpoortslaan 9, 1141 BS MONNICKENDAM. Marja’s Voetverzorging, Noorddijkerweg 72, 1645 VH URSEM. Pedicuresalon Shiona, Bertus Aafjeshof 179, 1628 VV HOORN NH. Saskia’s Pedicurepraktijk Hoorn, Matissehof 192, 1628 XV HOORN NH. Schoonheidssalon Natural Care, Hugo de Grootstraat 31, 1782 NG DEN HELDER. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Diana’s Beautystudio, Trinidadstraat 59, 1448 TE PURMEREND. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Classic Beauty Elena, meester Tigchelaarstraat 1, 1788 BM DEN HELDER. Corr. adres: Vogelzand 3242, 1788 MC DEN HELDER. Lillian’s Nagelstudio, Wierdijk 142, 1689 WD ZWAAG. Orlane Salon Lianne, van Uytrechtlaan 26, 1901 JL CASTRICUM. Pedicuresalon New You, Kogerlaan 36-A, 1741 DA SCHAGEN. Corr. adres: Kogerlaan 65-12, 1741 DM SCHAGEN. Toujours Gezichts- en Lichaamsverzorging, Oude Gouw 30, 1687 AK WOGNUM. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beautysalon Con Vista, Willem Hedastraat 42, 1816 KC ALKMAAR. Huidverzorgingssalon Angelique, Het Veer 20, 1633 HE AVENHORN. M.C. Joosten-Vlug, Graaf Willemlaan 6, 1141 XK MONNICKENDAM.

Oost-Brabant INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Art of Solutions, Maaslaan 182, 5704 LK HELMOND. ChrÉtiÎnne Nails & More, Anna Paulownahof 17, 5038 VV TILBURG. Colour Nails Nagel Studio, Van Graftstraat 28, 5703 EK HELMOND. femme! nagelstudio, Vaandel 18, 5346 WD OSS. Jacqueline van Gool Care4Feet, Kasteel Strijenstraat 31, 5037 HP TILBURG. Moniek Massage, Veluwehof 72, 5709 KB HELMOND. Mooimooier, Borculolaan 17, 5043 ZP TILBURG.

een unieke combinatie huidverzorging Postbus 1046, 3860 BA Nijkerk Tel: 033-2464532 Fax: 033-2460412 info@mineralcare.nl www.mineralcare.nl

83


84

Schoonheidsspecialist no.11

Nail Studio Claudia, Biesveldje 13, 5706 KT HELMOND. Nailstyliste Young Nails, Heer van Scherpenzeelweg 7, 5731 EG MIERLO. Niki’s Nagelstudio, Heer Dickbierweg 13, 5731 CK MIERLO. One Rose Beautysalon, J L Moonenstraat 20, 5684 TJ BEST. Pedicure C van der Elzen Beerendonk, Aletta Jacobsstraat 1, 5142 PL WAALWIJK. Pedicure Jolanda, Burg Schaepmanstraat 6-A, 5571 CV BERGEIJK. Permanente Make-up Valentijn, Rompert Park 46, 5233 RP ‘S-HERTOGENBOSCH. Schoonheidsinstituut Farfalla, Montgomerystraat 1, 5103 TL DONGEN. Schoonheidssalon Sanne, Kaarderhof 54, 5709 GJ HELMOND. Schoonheidssalon Suzanne, De Wingerd 26, 5741 DH BEEK EN DONK. Schoonheidssalon Time2Relax, Loveren 24, 5563 AD WESTERHOVEN. Visienna, Roessel 4, 5761 RP BAKEL.

Pedicure Aphrodite, Jan Tooropstraat 15, 5025 RD TILBURG. Praktijjk Huid- en voetverzorging Ise Weemen, Irenestraat 7, 5443 BB HAPS. Salon Pedic, Willebrordstraat 69, 5473 BA HEESWIJK DINTHER. Salon Pied a Terre, Meidoornlaan 14, 5248 AJ ROSMALEN. Schoonheidssalon Carla, Middelvaart 8, 4285 WS WOUDRICHEM. Schoonheidssalon Estilo, Tielekeshoeven 2, 5242 KA ROSMALEN.

INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures MOOI Schoonheidcoach, Moseik 10, 5682 HJ BEST. Pedicure Maddy Blom Verhoeven, Meemortel 53, 6021 AD BUDEL.

INSCHRIJVINGEN Winkels in parfums en cosmetica Cornmix, Chopinstraat 3b, 3131 DA VLAARDINGEN.

WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beautysalon Brendy, Hoge Slagen 397, 5233 SP ‘S-HERTOGENBOSCH. Brigitte¥s Creations, Driehuizerweg 11, 5089 PA HAGHORST. Derma Beauty, Chopinlaan 3, 5707 RD HELMOND. Nagelstudio Blanche, Wilhelminastraat 36a, 5251 ES VLIJMEN. Nancy Visagie, Polakhof 26, 5237 CR ‘S-HERTOGENBOSCH. Pedicure Astrid Swinkels, Sint Isidorusstraat 17, 5694 AL BREUGEL. Puur huidverzorging, De Vorster 19, 5688 VJ OIRSCHOT. Schoonheidssalon DaniÎlle, Landvoort 6, 5706 HE HELMOND. Schoonheidssalon De Coevering, Sluisstraat 29a, 5666 AA GELDROP. Corr. adres: Karel Doormanstraat 28, 5666 GK GELDROP. Schoonheidssalon Hannie van Uum, Provincialeweg 87, 5503 HC VELDHOVEN. Schoonheidsstudio ‘Essee’, Norbertusdreef 49, 5551 BB VALKENSWAARD. Shabri ChÉrie, Vlethof 3, 5237 PC ‘S-HERTOGENBOSCH. Skinology Skin Care, Valendries 1c, 5831 DV BOXMEER. Tessa Schouten, St. Brigittastraat 22, 5242 JE ROSMALEN. Vertaalbureau Minic, Nederhoven 26, 5655 BS EINDHOVEN. Voetenhoek’s Weebosch, Weebosch 86, 5571 NH BERGEIJK. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Tan & Beauty, Korvelseweg 60, 5025 JJ TILBURG. Corr. adres: Lindenstraat 12, 5038 PJ TILBURG. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Andromeda, Molenstraat 50, 5554 JR VALKENSWAARD. BeautÉ Lizzy, Bertrandhof 17, 5404 MC UDEN. Heavenly Skin, Goirkestraat 60, 5046 GL TILBURG. Corr. adres: Randwijkstraat 13, 5035 AM TILBURG. M-Naildesign, De Vlier 5, 5741 DJ BEEK EN DONK. Nagelsalon Pepita, Korhoenderveld 81, 5431 HB CUIJK.

Rotterdam INSCHRIJVINGEN Winkels in parfums en cosmetica Me Gorgeous!, Beijerlandselaan 192-194, 3074 ES ROTTERDAM. Corr. adres: West-Kruiskade 37-B, 3014 AK ROTTERDAM.

WIJZIGINGEN Winkels in parfums en cosmetica Hairplus Concepts, Pesetastraat 76, 2991 XT BARENDRECHT. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Allyson Hair & Beautysalon, Henegouwerlaan 87-E, 3021 CV ROTTERDAM. Annette Uijterlinde, Reeweg 40, 3342 AB HENDRIK-IDO-AMBACHT. Beautysalon Elisabeth IJsselstijn, Merellaan 67, 3135 KP VLAARDINGEN. Beautystudio Priscilla, Rijnstraat 40, 2931 XV KRIMPEN AAN DE LEK. Bourgina Schoonheidssalon, Dries van der Vlerkstr 115, 3063 RC ROTTERDAM. Elaness, Jonker Fransstraat 125, 3031 AS ROTTERDAM. Energy4Work, Jan Jacob Slauerhoffstr 73, 3069 JV ROTTERDAM. Erica Beauty & Nails, Griegplein 152, 3122 VN SCHIEDAM. Faffie¥s Nail Design, Wevershoekstraat 67-A, 3081 PD ROTTERDAM. FiVoet, Wilhelminastraat 21, 3255 BP OUDETONGE. Jetty van Pelt, Rietveen 4, 2912 SK NIEUWERKERK AD IJSSEL. Lies Face and Feet, Evertsenstraat 16, 3342 CG HENDRIK-IDO-AMBACHT. Margriet Kraaijeveld, Steilsteven 83, 3356 MC PAPENDRECHT. Miss Tique Nagelstyling, Koekoekslaan 71, 3121 XJ SCHIEDAM. Nagelsalon Tiara, Ingenieur Albardastraat 12, 2982 VK RIDDERKERK. Pedicure C. Peters, Johannes Spaanstraat 56, 3313 XE DORDRECHT. Praktijk Voor-Zorg, Mandolinehof 38, 2992 NH BARENDRECHT. Schoonheidssalon Janny de Haas, Tjalk 4, 3356 MB PAPENDRECHT. Stoelmassage Touch Pro, Elsbes 47, 3069 LN ROTTERDAM. Treasures 4 Body, Groen v Prinstererstraat 18, 3354 BD PAPENDRECHT. Wellness en Beauty Oase, Peperstraat 15en 17, 2801 RD GOUDA. Y. Bergshoeff Morat, Zonnebloemstraat 53-A, 3051 ST ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Alexandra’s passion 4 Nails, Juliana van Stolberglaan 58, 2741 EG WADDINXVEEN. G. Patings, Ribeslaan 50-A, 3053 MR ROTTERDAM.

Handelsregister

Pedicure Pas de BourrÉ, Biezenbloker 22, 3297 GL PUTTERSHOEK.

WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty Centre Anke - Carnisselande B.V., Reuchlinhaven 8, 2993 EL BARENDRECHT. Corr. adres: Sinclair Lewisplaats 510-C, 3068 ED ROTTERDAM. Beauty Centre Anke Slegtenhorst, Sinclair Lewisplaats 510c, 3068 ED ROTTERDAM. Beauty/Wellness Centre Anke B.V., Energieweg 9, 3041 JC ROTTERDAM. Corr. adres: Sinclair Lewisplaats 510-C, 3068 ED ROTTERDAM. Both sides of Beauty, Zuidplaslaan 70, 2743 CZ WADDINXVEEN. Elim Inst. huidverjonging en huidverbetering, Kerksingel 16, 2951 GE ALBLASSERDAM. Exclusive Nails Mariska, Ln van Magisch Realisme 109, 3059 VJ ROTTERDAM. Marleen Visser, Burg Knappertlaan 88, 3117 BC SCHIEDAM. Massagesalon ‘Erna’, Oranjestraat 25, 2952 AG ALBLASSERDAM. ONS (Oudenhoornse Nagel Studio), Molendijk 70, 3227 CD OUDENHOORN. Po-Dien Voetverzorging, Weegje 231, 3295 CT ‘S-GRAVENDEEL. Prakt. huidverbet./ontspanning E. van der Zee, Julianalaan 4, 3238 AL ZWARTEWAAL. Puur Caroline!, Wilhelminastraat 15-C, 3271 BX MIJNSHEERENLAND. Schoonheidssalon Bellezza, Overschieseweg 88, 3044 EH ROTTERDAM. Schoonheidssalon Irene Verschelden-Donker, Fregat 2, 2951 JD ALBLASSERDAM. Schoonheidssalon Melanie, Iependaal 7, 3181 AH ROZENBURG ZH. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures J.A. Broers Vrolyk, Rupsklaver 57, 3069 DC ROTTERDAM. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty & Verzorging, Reeweg Zuid 30a, 3317 NH DORDRECHT. Bio-HCG+ Nederland, Bachweg 75-1, 3816 NC AMERSFOORT. Divine Nailz and Hairstudio, Sperwerstraat 82, 3362 ER SLIEDRECHT. Irene’s Beautysalon, Hallant 20, 3191 SH HOOGVLIET ROTTERDAM. Jolanda’s Voetverzorging, Vroonlandpolderstraat 8, 2807 NR GOUDA. Schoonheidssalon Face to Feet, Forel 7, 2986 RA RIDDERKERK. Voetverzorging Karin Vianen, Jan Steenlaan 21, 2821 VB STOLWIJK.

Utrecht & Omstreken INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Buy & Care, IJsseloord 5, 3448 VA WOERDEN. Chantal Veenstra Massage, Pahud de Mortangesdreef 196, 3562 AG UTRECHT. Dararat Beautysalon, Herenweg 279, 3645 DN VINKEVEEN. Schoonheidssalon Jessica, De Grote Pekken 226, 3901 JJ VEENENDAAL. Schoonheidssalon Maaike, Karolingersweg 104, 3962 AL WIJK BIJ DUURSTEDE. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Jolanda’s Nailstudio, Heidetuin 123, 3994 PE HOUTEN.

ALLES VOOR DE SCHOONHEIDSSPECIALIST... KIJK EENS OP

WWW.COSINTA.NL

WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Boutique Joke, Traay 193, 3971 GH DRIEBERGEN-RIJSENBURG. Mooi! Bij Mijnhuid, Oudwijkerdwarsstraat 56, 3581 LG UTRECHT. Corr. adres: Vredesteeg 10, 3582 ER UTRECHT. Nailcare by Monique, Ringoven 43, 3961 EH WIJK BIJ DUURSTEDE. New Skin Center, Vlierweg 12a, 3991 BC HOUTEN. praktijk Rezothera, Jachtvalk 29, 3435 ZD NIEUWEGEIN. Pieds de Maison, Yokohamadreef 68, 3564 XL UTRECHT. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty Salon Rhijnauwen, Rhijnauwenselaan 10, 3981 HH BUNNIK. Nagelstudio Heavenly, Lingestraat 6, 3522 TM UTRECHT. Radoua Nail Studio, Noorderkroon 29, 3902 VA VEENENDAAL. Sasja’s Schoonheidssalon, Noorderbreedte 31, 3454 KB DE MEERN. Schoonheidssalon Bertina, Gansstraat 133, 3582 EE UTRECHT. Schoonheidssalon Donja, Weidelaan 24, 3956 EJ LEERSUM.

Veluwe & Twente INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Amazing Nails & More, H W Iordensweg 43, 7391 KC TWELLO. Ambulante Pedicure Marja, Wingerdstraat 6, 8162 VP EPE. Beautysalon Linda, Nieenhof 58, 8111 CG HEETEN. Beautystede, Ploegstede 11, 8171 HB VAASSEN. Comfort Beauty, Jacob van Ruisdaelstraat 1, 7391 AV TWELLO. Nailsalon Daphne, Rheezerend 108, 7701 BH DEDEMSVAART. Pedicure Praktijk Pasja, Weefkamer 87, 7641 LM WIERDEN. Pedicurepraktijk Saskia de Ruyter, Veluws Hof 33, 3852 JM ERMELO. S Cosmetics, P de Hooghstraat 7, 7771 WR HARDENBERG. Schoonheidssalon InËs, Bernard van Dierenhof 25, 7425 HN DEVENTER. Schoonheidssalon Jolanda, Haven 23, 8325 XE VOLLENHOVE. Schoonheidssalon Karim, Synagogestraat 2, 8064 DM ZWARTSLUIS. Simply Nails, Jasperskamp 11, 7418 GE DEVENTER. Style Cosmetics, Harderwijkerweg 193, 3852 AC ERMELO. Voetverzorging Geldershofje, Zwarteweg 60, 8097 PX OOSTERWOLDE GLD. Wellness Be Fit, Breugelmansgaarde 128, 7511 PT ENSCHEDE. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures G.J. Nieland Voetwerk, Schoolbosweg 6-G, 8141 PX HEINO. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Anmalu Ambulante Pedicure+, Sleedoornstraat 4, 8013 XE ZWOLLE. Beauty Junkies B.V., Molenstraat 18, 7551 DC HENGELO OV. Bettie’s Voetspecialiste, Zuiderzeestraatweg


Oost 84-A, 8081 LE ELBURG. Es Nailcreations, Langstraat 40, 8131 BC WIJHE. Esther’s Nails, Eekschillersdreef 410, 7328 LG APELDOORN. Hand- en Voetverzorgingspraktijk NailCare, Zwolsewegje 54, 8071 RX NUNSPEET. Huidverzorgingsstudio Bianca, Pastoor Ossestraat 7, 7627 PH BORNERBROEK. Lovely Nails, Boompjes 19, 7607 HE ALMELO. Mevrouw M.J. Jansen, Kervelstraat 9, 7383 XN VOORST GEM VOORST. Misagie Visagie, Straatmakershoeve 379, 7326 DV APELDOORN. Mw.J. Scheppink-van Eyk pedicure, Boomkamp 39-104, 7461 AW RIJSSEN. Nagelstudio Manon, Essenkamp 5, 3888 LL UDDEL. Nailfashion Cynthia, Morgenster 12, 7443 LA NIJVERDAL. Pedicure Evelien, Pinksterbloem 8, 7483 BG HAAKSBERGEN. Pedicure Kiba, Loenenseweg 43, 6961 CM EERBEEK. Pure Nature, Cozijnsenlaan 35, 3772 NP BARNEVELD. Sam’s Nail Care, Kerkdennen 40, 3851 BB ERMELO. Schoonheidssalon Judith Kies, Hoofdstraat 104, 7311 KJ APELDOORN. Corr. adres: De Hegge 6, 7314 JS APELDOORN. Slendersalon Elvie, De Reulver 120, 7544 RT ENSCHEDE. Vanka’s Beautysalon, Scheerdersdonk 721, 7326 CC APELDOORN. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures A.M. Schepers-Reuvers, Larixstraat 4, 7545 KX ENSCHEDE. Beautysalon Melissa, Waardeel 52, 8332 BE STEENWIJK. Francis nails @ home, Strenkhaarsweg 15, 8152 DL LEMELERVELD. Schoonheidssalon Florence, Van Asseltsweg 3, 8096 AT OLDEBROEK.

West-Brabant INSCHRIJVINGEN Winkels in parfums en cosmetica Rituals Zeeland, Langeviele 1, 4331 LR MIDDELBURG. WIJZIGINGEN Winkels in parfums en cosmetica Parfumerie Van Biemen, Klokstraat 8-10, 4461 JK GOES. OPHEFFINGEN Winkels in parfums en cosmetica DJ Sport Cosmetics, Van Merwedestraat 21, 4931 XD GEERTRUIDENBERG. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Anita’s BeautyCase, Schoonheidssalon/ pedicure, Meester Hennequinstraat 10a, 4501 AT OOSTBURG. A.F. Hack, Klein Brabant 82, 4707 DT ROOSENDAAL. A.J.J.M. Suykerbuyk, Scherpenbergsebaan 11, 4721 AS SCHIJF. Collinda’s pedicure, Meerkoet 35, 4617 KN BERGEN OP ZOOM. Jennifer’s StarNails, Brouwerijstraat 26, 4501 CR OOSTBURG. KM Spa Nails, Hendrik Gerard Dirckxstr 13, 4701 AV ROOSENDAAL. Mooi & Zo, Polderstraat 7 -1, 4815 AG BREDA. M.W. van Sluijs, Dokter Vosstraat 5, 4471 CW WOLPHAARTSDIJK. Nagelstyliste Michelle, Brandestraat 12, 4845 PH WAGENBERG. Nails for you, Loevensteinlaan 157, 4902 WS OOSTERHOUT NB. Peach, Ambachtenlaan 97, 4813 HG BREDA. Phuong Nagelstudio, Brigittadonk 10, 4707 WJ ROOSENDAAL. Corr. adres: Passage Zuidpoort 10, 4811 NT BREDA. Pretty Nails, van Slotendreef 51, 4715 EB RUCPHEN. Schoonheidssalon Ingrid, Stationspark 29-D, 4462 DZ GOES. Corr. adres: Kerkplein 51, 4421 AB KAPELLE.

Schoonheidssalon M. Woestenberg, Alsemhof 28, 4907 AN OOSTERHOUT NB. Slank82, Muddy Watersstraat 52, 4337 WK MIDDELBURG. Visagie-Hairstyling-Maci, Wilhelminastraat 18, 4424 BC WEMELDINGE. INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures RDD Schoonheidsbehandelingen, Poolsedreef 18, 4904 WC OOSTERHOUT NB. WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Britt’s Beauty & Image, Zandstraat 134-A, 4614 CM BERGEN OP ZOOM. Cindy’s Schoonheidssalon, Beatrixstraat 4, 4782 AS MOERDIJK. Corry Voetverzorging, Nieuwstraat 14, 4921 CX MADE. Corr. adres: Valkenbergstraat 13, 4921 ZC MADE. Exclusive Feet & Nails, William Boothstraat 32, 4695 GX SINT-MAARTENSDIJK. Leonie Wilderom Skincare, Langstraat 41, 4341 EC ARNEMUIDEN. Pedicure Noordhil, Noordhil 36, 4617 LW BERGEN OP ZOOM. Pedicure & Schoonheidssalon Marjolein, Korenbloemstraat 17, 4941 BS RAAMSDONKSVEER. Pedicuresalon Ixelle, Jazzroute 57, 4337 XB MIDDELBURG. Pedicuresalon Lydia, Poststraat 31, 4851 AL ULVENHOUT. Praktijk voor Pedicure Yvonne-Louise, Waldhoornlaan 95, 4876 BB ETTEN-LEUR. Schoonheids- en Pedic.sal. Margaux van Gastel, Sint Antoniusstraat 21, 4902 PT OOSTERHOUT NB. Schoonheidssalon Lila, Jan Vermeerlaan 67-B, 4703 KE ROOSENDAAL. Studio Kap-Zone, Bazuinlaan 8, 4876 AE ETTEN-LEUR. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Pedicure Myriam, Past van Breugelstraat 97, 4744 RC BOSSCHENHOOFD. Pedicure Myriam, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB ROOSENDAAL. Corr. adres: Past van Breugelstraat 97, 4744 RC BOSSCHENHOOFD. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Arianne’s Voetverzorging, Monsterweg 15, 4454 AA BORSSELE. Le Salon Fenna, Meent 209, 4817 NT BREDA. Pedicure- en Massagesalon Daane, Haydnlaan 2, 4384 KV VLISSINGEN. Pedicuresalon Mevrouw Ferron, Jan van Renesseweg 8, 4325 GN RENESSE. Salon La Tien, Nieuwe Kerkstraat 13, 4421 JX KAPELLE.

Salon Panpan, Nieuwstraat 67, 5961 HJ HORST. Sandra Permanent Make-up, Benzenraderweg 99, 6417 SK HEERLEN. Corr. adres: Elandstraat 23, 6414 CL HEERLEN. Schoonheidssalon Karin, Hubert Ummelsstraat 20, 5953 PT REUVER. Stella’s Nails & Beauty, Hoofdstraat 123, 6432 GB HOENSBROEK.

Cenzaa

sensation of nature

WIJZIGINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Agency of Beauty, Kleine Steeg 18, 6131 KS SITTARD. All by Sil, Raadhuisstraat 25, 6042 JK ROERMOND. Corr. adres: Postbus 6734, 6075 ZG HERKENBOSCH. Arte de Belleza, Aventijnhof 3-B, 6215 ES MAASTRICHT. Beautysalon Beau Monde, Veldstraat 46a, 5988 AK HELDEN. CamÉe, Prakt. voor natuurzuivere Huidverz., Kapelaan Wijnensingel 94, 6191 WL BEEK LB. Hair- and Nailstudio Angela, Straelseweg 367, 5916 AC VENLO. Marjo Merx Pedicure, Schummerstraat 9, 6462 GD KERKRADE. Nagelsalon Carola, Zandbergstraat 4, 6043 AA ROERMOND. Nailcenter Leudal, Wederik 15, 6081 BV HAELEN. Pedicurepraktijk Lindsey de Bijl, Anne Frankstraat 29, 5912 HC VENLO. Pedicuresalon Manu, Burg Schrijenstraat 52, 6137 RT SITTARD. Salon ‘Di Bellezza’, Eksterstraat 2, 6135 EK SITTARD. Corr. adres: Sint Michaelsplein 3, 6129 KJ URMOND. Schoonheidssalon Ile de BeautÉ, Roggehof 100, 6418 KT HEERLEN. Schoonheidssalon Marijke Jongen, Dokter Schepelstraat 8, 6271 GE GULPEN. Schoonheidssalon Victoria, Past Arnold Somyasingel 191, 6231 HR MEERSSEN. Schoonheidsspecialiste en pedicure Tanja, Broekhuizenstraat 46, 6374 LM LANDGRAAF. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures SURYA Healing & Wellness, Klein Holtum 17, 6122 EG BUCHTEN. OPHEFFINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures B’well, Hoogstraat 15, 6001 ET WEERT. Corr. adres: St. Antoniusplein 18, 6031 ED NEDERWEERT. Colors & Style B.V., Boschstraat 60, 6211 AX MAASTRICHT. M.H.L. Verstappen-Mertens, Kazernelaan 17, 6006 LV WEERT. Perfect Ten Nailstyling, Overstraat 38, 6151 CN MUNSTERGELEEN. Schoonheidssalon Th. Henssen-Keulers, Hubertusstraat 72, 6191 PD BEEK LB.

Cenzaa Solutions feel the power!

Zuid-Limburg INSCHRIJVINGEN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Beauty and Nature, Dillegaard 284, 6417 HP HEERLEN. Beauty Helena, Jacob van Lennepstraat 28, 5922 TE VENLO. Domonique, Wilhelminastraat 29, 6001 HD WEERT. Klus-Ruffini Pedicure, Hazenkampstraat 109, 6445 BL BRUNSSUM. La Dolcia, Benzenrade 37, 6419 PH HEERLEN. Nail Creation 4 U, Luchesiusstraat 1, 6462 BX KERKRADE. Nails4U, Akerstraat 6b, 6466 HH KERKRADE. NM-Beautysalon, Slakstraat 70, 6462 CV KERKRADE. Noortje Gijsen, Kerkstraat 22b, 5961 GD HORST. Nykky’s nailart, Hoofdstraat 21-B, 6372 CN LANDGRAAF. Pedicure Susan de Boer-Middeldorp, Frans Halsstraat 23, 6464 CE KERKRADE. Pedicure Voetstudio Anita, Meerselsepeel 10, 5813 AG YSSELSTEYN LB.

www.cenzaa.nl

S A L Oproducts N

b a s i c

Bokdamsweg 1 - 7627 NC Bornerbroek Tel. 074 - 2783500

www. basicsalonproducts.nl


Aangeboden ®

ALOE VERA COSMETICS www.deynique.nl

www.haparko.nl

OREADEN COSMETICS Lady Esther - Solarium Decoderm - Apparatuur www.oreaden.nl

Aangeboden Diode Laser met huidtherapeute (lid NVH) Beschrijving: Wij verzorgen laserbehandelingen voor overbeharing en couperose bij u in uw eigen instituut. Voor u geen kosten zoals: laserhuur/koop, verzekering, cursus enz. Geen medisch risico. Interessante verdiensten. Tevens diode laser apart te huur. Bel voor meer info 0318-59 59 33 info@lasermedikos.nl of www.lasermedikos.nl

Aangeboden Permanente make-up in uw instituut Beschrijving: Heeft u 1 dag per maand 1 cabine vrij? Wilt u een uitgebreider en specialistischer behandelingenpakket? Wilt u extra omzet zonder inspanning? Wilt u meer professionaliteit zonder risico's? Kijk dan voor meer informatie op: www.permanentcosmetics.nl Of bel naar 06 24287757, info@permanentcosmetics.nl

www.consulta.cc

www.dancohr.com

Prijs:  27,50 /  32,50 Beschrijving: DVD MLD gezicht en/of lichaam voddermethode door Desirée Groen docente/therapeut MLD duur 40/60 min. Detailopnames techniek en ned. talige tekst. Contact: Tel. 070-320 29 67 E-mail: praktijk-groen@ziggo.nl

Medcos IPL apparaat Prijs:  20.000,Beschrijving: Te koop aangeboden wegens omstandigheden IPL apparaat voor definitieve ontharing, couperose, acne en huidverjonging. Contact: Tel. 0543-53 18 38 E-mail: ptenborge@gmail.com

Diode Laser (lightsheer) te huur

Vip chromosystem

Beschrijving: Wij werken met de lightsheer diode laser. Wilt u ook de beste ontharings resultaten? Wij verhuren de laser per dag. Voor inlichtingen 06-10 93 16 74 of mail naar rooyen@evrucos.nl.

Prijs:  15.000,Beschrijving: W.O. te koop VIP cromosystem voor lymfedrainage, vetverbranden, verstevigen, plaatselijk afslanken en kleur- en lichttherapie incl. professionele opleiding in Italie van 5 dagen. Contact: Tel. 0172-60 00 21 E-mail: info@eyeforbeauty.nl

Ter overname aangeboden

Aangeboden Salonapparatuur

Beschrijving: Goedlopende schoonheidssalon in de omgeving van Helmond-Noord brabant.Totale opp. 85m2: Volledige ingerichte ruimtes incl. winkelruimte/ workshopruimte. Vele mogelijkheden door breed aanbod van behandelingen. (Hotstone/Microdermabrasie/ Saunadeken o.a. aanwezig). Contractduur 1,5 jaar incl. klantenbestand. Mail je reactie naar salonhelmond@live.nl.

Prijs:  3.100,Beschrijving: StudioCenter Nemectron inclusief Thermodyn  3.100,-. Tevens Reviderm Microdermabrasie apparaat te koop aangeboden t.e.a.b. Contact: Tel. 070-383 75 44 E-mail: merx@merxhuidverzorging.nl

Glazen open kast

Auriége salon en verkoopprodukten

Prijs:  25,Beschrijving: Glazen open kast met 4 glazen legplanken. 80 cm hoog, 64cm breed, 38 cm diep. Contact: Tel. 0162-32 16 11 E-mail: info@visuelle.nl

Prijs: n.o.t.k. Beschrijving: Te koop diverse salon en verkoopprodukten van Auriége ivm beëindigen salon. Alles moet weg. Prijs n.o.t.k. Contact: Tel. 06-52 10 67 36 E-mail: nathaniewillemsen@hotmail.com

Beautystimm

Etna Face-Lift Ros’s methode

Prijs:  600,Beschrijving: Te koop Beautystimm volgens methode piroche cosmetics. Contact: Tel. 0575-55 98 98 E-mail: info@orthodermica.nl

Prijs:  1.600,Beschrijving: Z.g.a.n. 3 jaar oud . De etna geeft soft laser thermoferese en iontoforese electro lifting met microcurrents. Effectieve contourverbetering en verstviging van gelaatsspieren. Contact: Tel. 06-51 00 48 07 E-mail: ilcia@chello.nl

www.entercare.nl

www.consulta.cc

DVD manuele Lymfedrainage

PAS OP! Ondeskundig gebruik van 2ehands apparatuur kan de gezondheid ernstig schaden. Neem daarom altijd contact op met de leverancier.


? vonden Iets ge rzonden? ve die E-mail ressen rnetad

te ns de in bay. ook ee atie. eauty b Bezoek p o e inform vinden ol nuttig v e rd o je kunt bo or stuk Stuk vo

Aangeboden

Behandelstoel van Ionto-Comed

Make-up BareMinerals

Prijs:  350,Beschrijving: Mooie wit leren stoel 1,5 jaar oud. Ideaal voor starters incl. een witte tabouret. Mail evt voor foto. Contact: Tel. 06-57 57 56 49 E-mail: info@unlimitedbeauty.nl

Prijs: n.o.t.k. Beschrijving: Z.g.a.n. make-up bareminerals. Alles moet weg. Contact: Tel. 06-22 16 28 75

Vapazone met Loupe-lamp

My Beautyfarm

Prijs:  75,Beschrijving: Te koop vap. + loupelamp. Zeer geschikt voor starter. Tevens een tabouret met rugleuning. Te koop voor  95,-. Contact: Tel. 06-51 95 30 68 E-mail: ivanoorschot@chello.nl

Prijs:  150,- incl. btw Beschrijving: Te koop my beautyfarm om cosmetica zelf te maken. Contact: Tel. 0575-55 98 98 E-mail: info@orthodermica.nl

Bentlon softsteamer + multistation

Teleway apparatuur

Prijs:  1.275,Beschrijving: Softsteamer platinm + multistation met alle toebehoren. Weinig gebruikt, als nieuw. Bel of mail voor info of foto’s. Contact: Tel. 0475-58 21 41 E-mail: info@beautysaloncastelli.nl

Beschrijving: Teleway apparatuur in zeer goede staat voor het verwijderen van tele's, steelwratjes, huidoneffenheden, pigmentvlekken. Make-up Arabesque. Graag bellen tussen 17.30 en 18.30 uur. Contact: Tel. 024-355 39 66

www.nemproducts.com

www.lunacosmetics.nl

www.megapoint.nl

www.chronique.nl

Gratis service voor onze lezers

Ben je abonnee of ANBOSlid en wil je iets verkopen of aanbieden, maak dan gebruik van onze gratis rubriek BEAUTYBAY en vul onderstaande bon in. BEAUTYBAY is bedoeld als servicerubriek voor lezers van de schoonheidsspecialist die apparatuur en/of producten ter overname willen aanbieden. Personeel gevraagd, onroerend goed en het aanbieden van diensten valt buiten deze gratis rubriek. Deze advertenties kunnen wel in de rubriek worden geplaatst, maar daarvoor gelden de reguliere advertentietarieven van een zestiende pagina. Voor het plaatsen van deze advertentie kunt u contact opnemen met Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680 of e-mail lakerveld@eircom.net. Indien uw opdracht uiterlijk drie weken voor verschijning in ons bezit is kan uw advertentie, mits er nog ruimte is, in de eerstvolgende editie worden opgenomen.

Aanmeldbon BEAUTYBAY

zenden in gefrankeerde envelop naar: Uitgeverij Lakerveld bv, o.v.v. BEAUTYBAY, postbus 160, 2290 AD, Wateringen

kop: prijs:

www.laneche.com 

beschrijving:

Contact:

www.dijadirect.nl

tel.

ANBOS lidmaatschapsnr.: naam/handtekening: adres/postcode/plaats:

e-mail

indien van toepassing


Aangeboden

www.hannah.nl

OROS COSMETICS DIBI direct huidresultaat www.oros.nl

www.bentlon.com

www.cosinta.nl

Decleor producten

Nlite Laser

Prijs:  550,Beschrijving: Wegens salonbeeindiging te koop decleor verkoop + kleine voorraad salon producten waarde +/-  1000,-, nu voor  550,-. Contact: Tel. 06-44 86 43 24

Prijs:  29.500,- ex btw. Beschrijving: Laserbehandeling voor Huidversteviging/ verjonging, Acne en Vasculaire. Licht gebruikt en zeer goede staat. Contact: Tel. 035-523 00 90 E-mail: info@dermappeal.nl

Hive Multi Pro Heater Nieuw!

Medi Blend ontharingsapparaat

Prijs:  50,Beschrijving: Div. soorten paraffine en hars tegelijk op te warmen in 2 apart van elkaar in te stellen warmtekamers. Verwarmt zowel harsvullingen van zowel 80 ml als 100 ml. Uiterst hygiënisch! Contact: Tel. 06-13 11 25 95 E-mail: carla@ecuilibrium-huidverbetering.nl

Prijs:  2400,- excl. BTW. Beschrijving: Precies 1 jaar en 5 maanden oud. Voor Diathermie, Blend en Tele's. Gratis koffertje en nabehandelingsgels. Nieuwwaarde  3750,Contact: Tel. 06-26 028 047 / 079-316 85 57

Microdermabrassie apparaat

Pupa Make-up Display

Prijs: n.o.t.k. Beschrijving: Wegens beëindiging schoonheidssalon Bentlon micrabrader te koop aangeboden. Zeer weinig gebruikt (10 beh.) en is in perfecte staat. Incl. uitgebreid pakket verbruiksartikelen. Contact: Tel. 06-53 92 99 61 E-mail: info@prebeaute.nl

Prijs:  200,Beschrijving: Te koop Pupa make-up display (compacte versie met lade) incl. standaard. Testers en bijbehorende verkoopprodukten tegen een goedkope inkoopprijs verkrijgbaar. Contact: Tel. 06-55 15 10 95 E-mail: salon.la.vie.en.rose@xs4all.nl

Diontomat 3000 gevraagd

PHD mini harsapparaat

Prijs: n.o.t.k. Beschrijving: Ontharingsapparaat van medi-charme. Defect geen bezwaar. Contact: Tel. 026-36 39 422 E-mail: info@instituutpantarhei.nl

Prijs:  50,Beschrijving: Te koop nieuwe PHD mini harsapparaat + applicators, hars en stroken wegens einde salon. Contact: Tel. 06-44 86 43 24

PMU apparaat MB Beauty Liner

Multifuctioneel app van Sorisa

Prijs:  1.750,Beschrijving: MB Beauty Liner compleet met voetpedaal, pigmenten, naalden, pigmentdopjes- en houders. Poster, oefenhuid. In perfecte staat. Contact: Tel. 06-17 69 24 74 E-mail: elementscosmetics@telfort.nl

Prijs: t.e.a.b. Beschrijving: Z.g.a.n. 4 jaar oud en weinig gebruikt. Luxe uitstraling. Behandelingen nu luxer en intensiever. Kinesie, ionisatie, desincrustratie, glaselektrode, sproeiflacons en borstels. Weg wegens verandering. Contact: Tel. 0172-49 78 12 E-mail: info@derma-innovations.nl

Cadeaupapierhouder en deco bloemen

Violet Ray

Prijs:  25,Beschrijving: Cadeaupapier- en linthouder in een incl. 1 grote rol cadeaupapier  25,-. Decoratiebloemen in rietenmand (2 stuks) foto kan door gemaild worden. Per stuk  25,- incl. mand. Contact: Tel. 0162-32 16 11 E-mail: info@visuelle.nl

Prijs:  400,- incl. btw Beschrijving: Z.g.a.n. te koop Violet Ray in te zetten tijdens behandeling van acne, stimuleren van doorbloeding. Verzachten van rimpels, cellulitis, enz. Contact: Tel. 0575-55 98 98 E-mail: info@orthodermica.nl


Boekwinkel Vakboeken

cosmetische behandelmethoden

elektrokosmetiek, theorie & praktijk (Hoek)  32,50 ANBoS-leden:  22,50* Leerboek voor de donkere huid (rozenblad)  23,60 Alles over wenkbrauwen (Hulscher)  14,95 Verjong je huid in 21 dagen (Horn)  14,95

no.11 SchoonheidSspecialist

holistische behandelwijzen hot Stones, massage met warme stenen (Fleck, Jochum)  17,90 Wat je lichaam je zegt (ohashi)  24,90 het handboek van de LaStone-therapie (Nelson-Scrivner)  19,50 Shiatsu kosmetiek methodiek (riksen)  31,38

dermatologie heelhuids (nieuwe druk, Coopman)  29,90 huid en lichaam (Fokke)  63,50 dermatologie en Venereologie (van Vloten, Degreef, Stolz, e.a.)  119,95 Geef je huid een kans (Hakze)  19,95 Praktische dermatologie (Niedner Adler)  72,50

naslagwerken Lexicon van cosmetische ingrediënten (Schutte)  29,90 Atlas van het menselijk lichaam (Schadé)  40,25

Mooier! Beauty volgens leco van Zadelhoff  19,95 Kleding genoeg -vrouwen (van ‘t Wout)  24,95 Visagie (Micky Jooren haar- en make-up cursussen)  25,87

voeding

cosmetische massagemethoden Bindweefselmassage (Piët/Sachs/SachsPiët)  64,25

visagie/styling

bedrijfskunde NIEUW Aannemen! Handboek voor werving en selectie van uw – eerste – personeel (Boekel)  22,50 handboek voor de zzp’er (Dasselaar)  29,90 de ondernemende ondernemer, leer jezelf te ontwikkelen tot een entrepreneur (Driessen)  17,95 Van 10 tot 2 BV, de verleiding van parttime ondernemen voor vrouwen (Van Dort)  19,95 Verkopen met méér succes (Blom)  14,10

het dikke afvalboek (Wolffers)  19,90

permanent make-up handboek voor permanente make-up (Wiechmann)  59

Diversen

Verzamelband Schoonheidsspecialist  6 Beauty Junkies (kuczynski)  17,95

vrouw/meiden het Lijfboek, encyclopedie van het vrouwen-lichaam (godson)  29,95 Beautygids voor hippe meiden (goldstein)  16,95

Ja, ik ontvang graag

ex. van

Kleding genoeg - Vrouwen Merel van ‘t Wout

kleuren- en kledingadviseur Merel van ‘t Wout geeft handige adviezen voor vrouwen met de meest uiteenlopende figuurvormen. Zij legt uit hoe kennis van vormen, kleuren en stoffen het kiezen (en adviseren) van kleding ineens een stuk makkelijker maakt. Kleding genoeg - Vrouwen is helemaal vernieuwd en ‘in een modern jasje gestoken’. In de nieuwe druk ook aandacht voor het gevoelsaspect van kleding, want uiteindelijk moeten innerlijk en uiterlijk samenvallen, zo meent Van ‘t Wout. Uitgave: Frey House Publishing. Harde kaft, 167 pag. Rijk geïllustreerd met verhelderende voorbeeldfoto’s. Prijs: € 24,95. Vergeet niet uw adresgegevens in te vullen.

Bestelformulier Ja, stuur mij de aangekruiste boeken/cd’s

Abonnement Jaarabonnement Nederland/België  103,50 Jaarabonnement cursisten Ned./België  59,50 Jaarabonnement overige landen  130

Welkomstgeschenk Nieuwe abonnees ontvangen gratis het boek Kleding genoeg - vrouwen, van Merel van ‘t Wout (winkelwaarde  24,95), of het boek Lexicon van cosmetische ingrediënten, van Marieke Schutte (winkelwaarde  29,90), of het boek Heelhuids, van Dr. Serge Coopman (winkelwaarde  29,90), of een eenmalige korting van 25% op de abonnementsprijs. Meer informatie bij de afdeling klantenservice: tel. (0174) 315000, e-mail: klantenservice@lakerveld.nl.

Zie ook www.schoonheidsspecialist.nl

Datum: Handtekening: Bij opgave cursistenabonnement hier stempel opleidingsinstituut:

Naam: Adres: Examenjaar: Postcode: telefoon:

Plaats: *ANBoS-lidmaatschapsnr.: (alleen bij boeken met *)

Hierbij machtig ik Uitgeverij lakerveld eenmalig het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven. Bank- of gironummer: Ik ontvang een rekening en krijg mijn bestelling na betaling thuisgestuurd.

insturen aan: Lezersservice de Schoonheidsspecialist, antwoordnummer 20014, 2290 VG Wateringen (postzegel niet nodig). Bestellingen per e-mail: hennie.brouwer@lakerveld.nl, per tel. +31 (0)174-315000, per fax +31 (0)174-315001. Prijzen zijn inclusief btw. Vakboeken, cd’s en verzamelband excl. verzendkosten. Bij een factuurbedrag vanaf e 90 betaalt u binnen Nederland geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. SCH 11-09

89


90

Agenda

Schoonheidsspecialist no.11

7 en 8 november 2009

Internationaal Therapeut Americahal Apeldoorn www.internationaaltherapeut.nl

Advertentie index A Natural Difference

59

Luna Cosmetics

Basic Salon Products

85

MB Cosmetics

80, 81

19

4,74

Maquis Import

90

Beauty Injection

68

Mikos

67

14 november 2009

Beauty Manager

68

Mineral Care

Cidesco Contact Dag

C.V.R. Cosmetique

82

Nem Products

Corpus, Oegstgeest

Consulta Nederland

11

Neoderma/Hettinga

Corrective Cosmetics

12

Neolabo

78

27 november 2009

Cosinta

84

Nibet Totaalkosmetiek

68

ANBOS Symposium VO/Specialisaties

Dancohr Corporation

63

Nouveau Contour

18

Derm-appeal Distributors

28

Petit Cadeau Jeannette

62

Dermaesthetics

91

Plus Products

66

Dermalogica

71

Pure Expert

78

Deynique Nederland 

27

R. Gerschon GmbH

62

Dija Zeist

42

Rejuvi Nederland

76

Ecuri Cosmetics

32

Sothys Nederland

92

Jaarbeurs Utrecht

Florint

66

Webecos

58

www.agingwell.nl

Haparko

59

Wega Automatisering

62

H&S Total Beauty Care Int.

31

11 t/m 13 december 2009

H. van der Heijden Import

20

Bijsluiters:

Naturisme Totaal

Inma Cosmetics

72

GhariĂŤni Nederland

Jaarbeurs Utrecht

Ivox

37

Jeso Cards

www.naturismetotaal.nl

Jeso Cards

Van der Valk, Houten www.anbos.nl 8 december 2009

Aging Well

24 en 25 januari 2010

Congres Haarscherp Van der Valk Vianen www.kerngroep.nl 30 januari t/m 1 februari 2010

Beautyworld Frankfurt www.messefrankfurt.com 6 en 7 maart 2010

MassageDagen Sydneyhal Arnhem www.massagedagen.nl 7 t/m 9 maart 2010

Professional Beauty Londen ExCel Londen www.professionalbeauty.co.uk 20 t/m 22 maart 2010

Beauty Trade special Jaarbeurs Utrecht www.beautybeurzen.nl 26 t/m 28 maart 2010

Beauty International DĂźsseldorf www.beauty.de

Beauty2People

La Tinta

40, 41

Nem Products

56

O.P.I. Products

83 2, 52, 53 54, 55


De mannenlijn van Nimue bestaat uit geavanceerde dermacosmeceutische producten met innovatieve en actieve ingrediënten uit de biotechnologie. De Nimue man producten zijn geschikt voor de beschadigde huid door invloeden van buitenaf, rimpels, grove poriën, vette huid, droge huid en irritaties na het scheren.

SCIENTIFIC SKIN CARE FOR MEN

cleanse

Een reiniging met dubbelzijdige werking. Zorgt voor een intensieve reiniging rond de haarschachten en poriën, om de huid voor te bereiden op het scheren.

hydrate

Een dagelijkse moisturiser die onmiddelijk de doorbloeding en het volume activeert in de verwaarloosde huid. Essentiële ingrediënten behouden het vochtverlies, dat verloren gaat tijdens het scheren. Gaat discomfort en een geïrriteerde huid tegen.

rejuvenate

Een geavanceerde verjongings behandeling om langer een jonge uitstraling te behouden. Het helpt de verschijning van fijne lijntjes, rimpels, en donkere vlekken voorkomen.

anti-age

Nimue man skin activator bevat een multi-actief antioxidanten complex. Zorgt voor stevigheid, elasticiteit, verminderd de zichtbaarheid van roodheid en beschadigde haarvaatjes.

soothe

Een lichte, gemakkelijk aan te brengen multi-actieve balsem, om te kalmeren, verzachten en te hydrateren na het scheren.

protect

Een olie-vrije, makkelijk aan te brengen zon bescherming. Een formule met een optimale zon beschermings factor, die alle tekenen van photoageing en invloeden van buitenaf tegengaat.

www.dermaesthetics.nl

Interesse? Neem contact op met: Dermaesthetics telefoon: 035 69 82 437 email: info@dermaesthetics.nl


Collagene:Layout 1 11-09-09 11:49 Page 1

Uw huid heeft niet dezelfde leeftijd als u

EEN COSMECEUTISCH

ANTI-AGE PATENT*

GRAAD

1

GRAAD

2

GRAAD

3

GRAAD

4

NIEUW [ C ] COLLAGÈNE HYALURONIQUE ™ INTENSIEVE INSTITUUTBEHANDELING

Sothys, topklasse in professionele huidverzorging, gekozen door meer dan 15.000 instituten en wellnesscentra in de wereld. Informatie: Sothys Nederland B.V. tel.0348-554695 - fax 0348-552073 e-mail sothys@xs4all.nl www.sothys.nl

3 behandelingen, 4 jaar jonger** Nog nooit gezien in het schoonheidsinstituut. Sothys ontwikkelt de eerste Intensieve anti-âge Instituutbehandeling aangepast aan de werkelijke leeftijd van de huid. Deze technologie met bewezen en langdurige doeltreffendheid ** is cosmeceutisch gepatenteerd en bevat een complex van lijnzaad, het resultaat van het zuiver wetenschappelijk onderzoek van de Beauty Garden van Sothys in Auriac. Een exclusieve en exceptionele behandeling gebaseerd op de kundige diagnose op maat van de schoonheidsspecialist, die de graad van veroudering van de huid vaststelt. Om deze behandeling af te sluiten worden de nieuwe serums op maat voor thuisverzorging aanbevolen om dit prachtige resultaat te verlengen. Kent u een ander Instituutmerk dat in staat is om een totaalprogramma aan te bieden, dat even doeltreffend is? * Patent Sothys gedeponeerd in Frankrijk ** Doeltreffendheidstest, opinie van 90% van de 41 proefpersonen, die elk 3 behandelingen kregen.


94

Psychologie

SchoonheidSspecialist no.11

Het schoonheidsideaal: impact van de media het huidige schoonheidsideaal is zo onrealistisch dat hier geen normaal mens meer aan kan voldoen. dat werkt ontevredenheid over het eigen lichaam in de hand. het lichaam lijkt steeds meer maakbaar – een ingreep is al bijna gewoon geworden – en de verwachting is dan ook dat de vraag naar cosmetische ingrepen de komende jaren alleen maar zal toenemen. de vraag is of we ons kunnen wapenen tegen het onrealistische schoonheidsideaal waarmee we dagelijks in de media worden geconfronteerd.

Onder invloed van de media zijn mensen anders naar hun lichaam gaan kijken. Beelden in de media bepalen voor een deel ons zelfbeeld. “De mate waarin dat gebeurt hangt af van je persoonlijke vatbaarheid. Hoe lager je zelfbeeld, hoe hoger je vatbaarheid. Vooral jongeren in de puberteit zijn kwetsbaar omdat hun lichaam belangrijke veranderingen doormaakt. Dat brengt extra onzekerheid met zich mee”, aldus psycholoog Greta Noordenbos. Zij is verbonden aan de universiteit van Leiden en werkte mee aan het lespakket Body Talk. Dit lespakket laat pubers op school zien hoe reclame en tijdschriften een onrealistisch schoonheidsideaal voorschotelen. Dat heeft een negatieve invloed op mensen met een laag zelfbeeld en jongeren in de kwetsbare leeftijd. Body Talk werd mede ontwikkeld door cosmeticafabrikant Dove.

obsessie Op zich is er niets mis mee dat mensen hun lichaam willen verfraaien en versieren, vindt Greta Noordenbos. Dat is inherent aan de menselijke natuur, we beleven er veel plezier aan. “Wanneer iemand niets meer om zijn uiterlijk geeft en zich laat verslonzen, is er vaak sprake van ziekte, bijvoorbeeld een depressie. Voelt men zich beter dan gaan mensen weer naar de kapper of dragen ze weer make-up.” Je uiterlijk willen verfraaien is dus op zich gezond. Het gaat echter mis wanneer dat omslaat in een obsessie voor het uiterlijk. “Je ziet dan dat mensen zich alleen nog maar focussen op datgene wat in hun ogen lelijk is. Ze lijden aan hun uiterlijk. Probleem bij deze mensen is dat het nooit genoeg is. Ze denken dat die ene ingreep hen gelukkig zal maken, maar als het zover is, is er wel iets anders dat niet deugt. Deze mensen hebben baat bij psychische begeleiding omdat er een ander probleem aan ten grondslag ligt.”

“Benadruk iemands positieve aspecten”

impact media Het beeld dat mensen van schoonheid hebben, wordt voor een groot deel bepaald door de media. De impact daarvan is veel groter dan vroeger. Drie factoren spelen volgens Greta Noordenbos daarbij een rol. Het huidige ideaalbeeld is heel extreem door de mogelijkheden om foto’s te manipuleren. De meeste beelden die we te zien krijgen zijn gephotoshopt en dus niet realistisch. Bovendien heeft de westerse maatschappij een veel sterkere beeldcultuur vergeleken met vroeger. “Die beeldcultuur is zeer dominant aanwezig, we kunnen ons er bijna niet aan onttrekken. Vroeger was dat veel minder het geval. Bovendien zijn de lichamen die we zien in de media steeds bloter geworden, waardoor we ‘ideale’ lichaamsdelen zien die vroeger verborgen bleven. Denk maar aan borsten of schaamlippen. Vroeger zag je die nooit, nu denken jonge meiden dat ze afwijkend zijn omdat ze niet voldoen aan een onrealistisch ideaalbeeld uit de porno-industrie”, aldus Greta Noordenbos.

Jongeren Kinderen zijn op steeds jongere leeftijd bewust van de heersende schoonheidsidealen. Meisjes meer dan jongens, omdat zij al van jongs af aan meer beoordeeld worden op hun uiterlijk. In de puberteit zijn jongeren extra kwetsbaar omdat hun lichaam verandert. Dat brengt grote onzekerheid met zich mee en kan leiden tot een negatieve lichaamsbeleving. Het is dan ook belangrijk dat jongeren leren omgaan met onze beeldcultuur, vindt Noordenbos. “Jongeren moeten bewust worden gemaakt van de impact van de media. Het lespakket Body Talk leert jongeren om kritisch te kijken naar allerlei ideaalbeelden.” Maar uit onderzoek blijkt dat je onbewust toch door deze beelden beïnvloed wordt, ook al weet je dat de beelden bewerkt zijn. Noordenbos: “Daarom is het ook belangrijk om tegelijkertijd te werken aan het zelfbeeld van jongeren. Want mensen met een positief zelfbeeld zijn minder snel ontevreden over hun lichaam dan mensen met een negatief zelfbeeld. Het is heel belangrijk dat jongeren een positief zelfbeeld ontwikkelen en trots leren zijn op datgene wat ze doen, of dat nu ligt op het terrein van sport, schoolprestaties, of muziek. Versterken van het zelfbeeld en het bevorderen van zelfwaardering maakt jongeren minder kwetsbaar voor beïnvloeding door de media. Het doel van Body


Psycholoog Greta Noordenbos werkte mee aan het lespakket Body Talk, dat het zelfbeeld en de lichaamsbeleving van jongeren moet versterken.

Talk is dan ook het versterken van het zelfbeeld en de lichaamsbeleving van jongeren. We laten zien dat een positieve waardering voor jezelf van meer belang is voor een positieve uitstraling, dan hoe je eruitziet of wat je aanhebt. Wij denken dat deze aanpak ook een preventieve werking heeft op het ontstaan van negatieve lichaamsbeleving en daarmee aan de preventie van eetstoornissen.”

Positieve lichaamsevaluatie Een negatief zelfbeeld wordt niet opgelost door verandering van het uiterlijk of een cosmetische ingreep. Artsen, maar ook schoonheidsspecialisten, zouden daar alert op moeten zijn, vindt Greta Noordenbos. Tijdens de opleiding schoonheidsverzorging zou daar meer aandacht aan moeten worden besteed. Schoonheidsspecialisten kunnen een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van een positief zelfbeeld van hun klanten en doen dat vaak ook al. Noordenbos: “Door de positieve aspecten van iemand te benadrukken kun je mensen een goed gevoel geven. Zeg niet wat er niet goed is aan iemands uiterlijk, maar benadruk iemands sterke kanten. We noemen dat positieve lichaamsevaluatie en het is zeer effectief. Leg daar de nadruk op tijdens de behandeling. Versterk iemand positieve aspecten, bijvoorbeeld een mooie huid of een leuke oogopslag, dat geeft zelfvertrouwen. Mensen, en vooral jongeren, moeten het gevoel krijgen dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Als je dat kunt bereiken, kunnen mensen prima leven met schoonheidsfoutjes. Want mensen met een positieve zelfbeleving zijn veel minder kwetsbaar.”


96

SchoonheidSspecialist no.11

Ondernemen

Onderscheiden door synergie

Samenwerken met andere ondernemers is een goede manier voor schoonheidsspecialisten om zich te onderscheiden. de consument wordt immers steeds veeleisender. door samen te werken kan een ondernemer de klant een – soms verrassend – totaalpakket aanbieden.

Samen sta je sterker. Je kunt en hoeft immers niet overal goed in zijn. Het kan heel profijtelijk zijn om samenwerking te zoeken met andere specialisten die een aanvulling vormen op je eigen dienstenpakket. Bij samenwerken kan een schoonheidsspecialist aan verschillende combinaties denken, bijvoorbeeld aan een samenwerking met een vakcollega, huidtherapeut, kapper, pedicure of arts.

Kim Verhoeven (27) werkt als schoonheidsspecialist in Gezondheidscentrum Le Sourire in Waalre. In een oud klooster zijn maar liefst veertien ondernemingen gevestigd, waaronder haar schoonheidsinstituut ‘Sense it’. De disciplines hebben allemaal met gezondheid of beauty te maken en verwijzen cliënten naar elkaar door. “Ik werk nu tweeënhalf jaar in het gezondheidscentrum. Ik heb eerst de kappersopleiding gevolgd en daarna de opleiding tot schoonheidsspecialist. Na mijn opleiding hoorde ik via via dat de schoonheidsspecialist die hiervoor in het centrum werkte, wegging en dat ze graag weer een schoonheidsspecialist in haar ruimte wilden. We huren allemaal een even grote ruimte bij de eigenaar van het pand. Als er iemand vertrekt, probeert de eigenaar dus weer zo’n zelfde ondernemer te vinden om het aanbod compleet te houden. We werken met veertien ondernemers onder één dak. Alle ondernemingen hebben te maken met beauty of gezondheid, van podoloog, tot osteopaat en van haptonoom tot huidtherapeut. Ik werk zelf vooral samen met de huidtherapeut. We verwijzen vaak klanten naar elkaar door. De pedicure en de podoloog doen dat onderling bijvoorbeeld ook. Ik vind het een voordeel om in een gezondheidscentrum te werken, omdat je daardoor veel aanloop hebt. Je naamsbekendheid is bovendien veel groter. Daarnaast hebben wij een gezamenlijke receptionist die alle afspraken voor ons maakt. We hebben daar zelf geen omkijken naar. Dat is heel prettig, want je wordt dus niet gestoord door de telefoon tijdens een behandeling. Ik werk voor mezelf, maar ik heb toch de voordelen van het samenwerken. Ik hoop dat ik dit nog lang op deze manier kan voortzetten.”

Kim Verhoeven werkt samen met dertien andere ondernemers in een gezondheidscentrum.


no.11 SchoonheidSspecialist

Ellis Kock (28) runt samen met haar moeder Wilma Binkhorst en haar broer Waldo Kock (27) het Zwem- en schoonheidsinstituut De 3 Berken in Ulvenhout. Wat ooit begon als een salon-aan-huis is nu uitgegroeid tot een schoonheidscentrum en zwemschool inéén. “Begin dit jaar hebben mijn broer en ik de zaak deels overgenomen van mijn moeder, het is nu een vennootschap onder firma (vof) in plaats van een eenmanszaak. Mijn moeder is na haar opleiding ooit aan huis begonnen met ‘Salon Wilma’. Ruim dertig jaar geleden breidde ze uit met een sauna en klein zwembad. Maar met zo’n bak water in de tuin moesten de kinderen natuurlijk wel op zwemles. Zo ontstond het idee van een zwemschool. Ongeveer zestien jaar geleden hebben we alles opnieuw verbouwd en is het zwembad vergroot. Mijn broer is gymleraar en ik heb de opleiding voor schoonheidsspecialist gevolgd. We zijn allebei bevoegd om zwemlessen te geven. Het is een voordeel dat je twee disciplines onder één dak hebt, want je merkt dat het één het ander uitlokt. Als mensen komen zwemmen, zijn ze vaak nieuwsgierig naar de salon of omgekeerd. De bedrijven versterken elkaar. Beide ondernemingen hebben wel een aparte ingang, dus je hebt geen last van elkaar als je dat niet wilt.”

Sandra werkt samen met een huidtherpeut.

Sandra van Leeuwen (28) werkt samen met huidtherapeut Jantine van ’t Klooster. Bij Mijnhuid huidtherapie in Utrecht kunnen mensen terecht met een probleemhuid en sinds dit jaar ook met een gezonde huid. Sinds januari 2009 kunnen klanten van Jantine namelijk voor extra aandacht en nazorg naar Sandra’s schoonheidsinstituut ‘Mooi! Bij mijnhuid’. “Jantine en ik raakten aan de praat op een verjaardag van een gezamenlijke vriendin. Als huidtherapeut was ze op zoek naar een schoonheidsspecialist, omdat haar patiënten na haar behandelingen vaak behoefte hebben aan nazorg. Ik heb mijn opleiding al een tijd geleden afgerond bij Berber Hoogkamer in Utrecht en huur inmiddels een ruimte bij Jantine. Deze samenwerking biedt mooie kansen. We leren veel van praktijkervaringen van elkaar, daardoor vergroten we onze kennis. Voor de patiënt is het ook goed, want ze kunnen in de vertrouwde omgeving blijven. Ze hoeven niet verder te zoeken naar een nieuw instituut. We sturen cliënten makkelijk naar elkaar door. De vakgebieden van huidtherapeut en schoonheidsspecialist sluiten heel goed op elkaar aan.”

(Vanaf links) Broer Waldo, moeder Wilma en Ellis Kock runnen een zwemschool met schoonheidsinstituut.

“Deze samenwerking biedt mooie kansen”

97

LR_SSP11_2009  

SchoonheidS specialist S c h o o n h e i d SSchoonheidS aan banden? wie je bent beleving bieden’ cosmeticaclaims ‘Beurs moet meer no.11 noVe...

LR_SSP11_2009  

SchoonheidS specialist S c h o o n h e i d SSchoonheidS aan banden? wie je bent beleving bieden’ cosmeticaclaims ‘Beurs moet meer no.11 noVe...

Advertisement