Page 1

11

Nieuw testcentrum voor industriële vloeistof- en gasmeters Hans Rudy Bos:

‘Maintenance in polderland’

Arnold Heertje:

Hoezo ‘ondemocratisch’?

november 2009, 48e jaargang

Kringen

Industrieel Management Magazine

www.europoortkringen.nl


Flow-X速 series flow computers

De Imtech Flow Suite速 is een complete lijn van zowel hardware en software producten voor de olie- en gasindustrie. De Flow Computer kan worden beschouwd als de nieuwe generatie FC serie flow computer. De Flow-X serie computers zijn beschikbaar in veel verschillende hardware configuraties, van kostbesparende single stream flow modules, verscheidene multi-stream flow computer panelen tot complete distributie flow computersystemen. Productspecifieke supportsystemen zijn er voor onder andere gas, stoom, speciale gassen, ruwe olie, halffabrikaten / geraffineerde producten, NGL, LPG, etc. Imtech Analyser Systems, Marquesweg 4 (Bedrijventerrein de Poel II), 4462 HD Goes, Postbus 308, 4460 AS Goes Telefoon: +31 (0)113 241 100, Telefax: +31 (0)113 241 200, sales.tholen.ip@imtech.nl

www.imtech.eu


inHouD

Europoort Kringen • 11 2009

10 15

Foto: Danny Cornelissen

Kringen

ISSN: 1568 - 881X Uitgever Europoort Producties bv Harrie Jabroer Dotterbloemstraat 1, 3053 JV Rotterdam Postbus 33050, 3005 EB Rotterdam Telefoon 010 4613000 Telefax 010 4612401 E­mail info@europoortproducties.nl

18

Redactie Lucie Groeneveld (hoofdredactie) Astrid Hardenbol (eindredactie) Constant Gras (redactie) E­mail redactie@europoortkringen.nl Vaste medewerkers redactie Cees Jan Asselbergs Laurent Chevalier Arnold Heertje Jacques Kraaijeveld Co van Liere Kees Marges Abonnementen administratie E­mail abonnement@europoortkringen.nl Bladmanagement Barry Stok, telefoon 070 850 50 53 Advertentie exploitatie Waterfront Media Concepten B.V. Remco Rooij, telefoon 070 850 50 68 Vormgeving Waterfront Media Concepten B.V. Druk Den Haag offset Abonnementsprijs € 75,­ per jaar. Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd, tenzij er binnen twee maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. Verschijning 13 x per jaar Europoort Kringen biedt u een platform om gedachtenwisseling en meningsvorming te bevorderen. De verantwoordelijkheid voor de ingekomen mededelingen blijft bij de inzenders. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

33 50 56

Groot en nauwkeurig

Nieuw testcentrum voor industriële vloeistof- en gasmeters

navelstaren in de polder

Poging het onderhoudsvak op de kaart te zetten

nieuwe waterstoffabriek in de maak

En verder:

Kastanjehout blijkt zeer duurzaam bij productie en in het gebruik Tijdelijk hotel Maasvlakte biedt onderdak aan bouwpersoneel Spraakmakers: Sheila Neijman over succesmanagement

Columns:

5 21 59 65 77

Lucie – Monopoly cursus Co van Liere - Oemoemenoe Rianne Roes – Lichtvoetige maatschappelijke stages gezocht Arnold Heertje – Hoezo ‘ondemocratisch’? Kees Marges – Omkoping, illegaliteit en criminaliteit

6 37 85 87 91 94

Kort Nieuws Korte Berichten Boeken Mensen in bedrijven Agenda Uit

Rubrieken:

Wellicht ten overvloede: de aankeilers op de cover staan niet in relatie met de coverfoto.

Europoort Kringen november 2009

1


SPIE een gezamenlijke ambitie SPIE-Asset Management SPIE-Asset Management biedt oplossingen om maximale waarde te behalen uit uw productiemiddelen. Waarde die wij zien in o.a. veiligheid, milieu, winst en betrouwbaarheid van uw installaties. Wij bieden u hiervoor hulp bij het uitdenken en implementeren van vernieuwende onderhoudsstrategieën, ontwikkelen van nieuwe software voor het efficiënter besturen, registreren of inspecteren van uw assets en kunnen wij uw partner zijn voor het overnemen van de gehele verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Wij denken hiertoe altijd mee vanuit de doelstellingen van de klant zoals winst, veiligheid, milieu en de betrouwbaarheid van uw installaties. Wij benaderen uw situatie vanuit een brede expertise en ervaring en zijn open voor verschillende vormen van samenwerking. SPIE Nederland biedt een compleet pakket multitechnische diensten aan de industriële, commerciële en institutionele branche. De divisie SPIE-Asset Managment kan ook een beroep doen op de kennis en ervaring van een van de andere divisies van SPIE Nederland: SPIE-Building Systems, SPIE-Controlec Engineering, SPIE-Industrie en SPIE-Infra.

SPIE-Asset Management I De Brauwweg 74-82 I 3125 AE Schiedam I T +31(0)10 409 04 00 I www.spie-nl.com


Industrieel Management Magazine

Kringen

Europoort Kringen is een managementblad voor bedrijfs­ leven, kennisinstituten en overheden. Het blad informeert over actuele ontwikkelingen op het kruispunt van nieuwe technologie, innovatieve projecten en regel­geving en vertaalt dat naar de praktijk. Ons motto ‘Ver­anderingen bij de één, hebben gevolgen voor de an­der’ staat hierbij symbool voor de integrale aanpak van on­der­ werpen op het gebied van (petro)chemie, transport en infrastructuur, milieu, arbo en maintenance.

Kamer van Koophandel Rotterdam

Havenschap Moerdijk

Educatief Informatie Centrum

Havenschap Vlissingen en Terneuzen

Zeehaven Dordrecht

Rijkswaterstaat

Havenbedrijf Rotterdam (HbR)

Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam

Rotterdam Port Promotion Council

Nederland Distributieland/ Holland International Distribution Council

Deltalinqs

Havenvereniging Rotterdam

Europoort Kringen wordt o.a. verzonden aan: ABN AMRO Bank nv Ahoy Rotterdam AIB Vinçotte Nederland bv Air Products Nederland B.V. - www.airproducts.com Ajax Fire Protection Systems B.V. Akzo Nobel Chemicals bv Algeco modulaire huisvesting – www.algeco.nl Almatis B.V. Aluminium & Chemie Rotterdam bv ARBO-Support - www.arbosupport.nl Ballast Nedam Industriebouw bv Ballast Nedam Infra B.V. BAM Techniek - www.bamtechniek.nl Binder Groenprojecten - www.binder.nl Bis Industrial Services Bos Nieuwerkerk b.v. Schoorsteentechniek BP Raffinaderij Rotterdam B.V. Brabant Groep - www.brabantgroep.nl Carbon Black Nederland bv Croon Elektrotechniek bv da Vinci College Techniek & Educatie - www.davinci.nl DDM Demontage BV Deloitte & Touche Delta Heat Services B.V. - www.delta-heat-services.nl Dow Benelux nv DSM Special Products Rotterdam bv E.I.C. Mainport Rotterdam ENCI b.v. vestiging Rotterdam Esso Nederland bv Raffinaderij European Bulk Services (EBS) bv Europe Container Terminals bv

Flash Services Nederland - www.flash-services.com Fortis Bank - Haven & Logistiek GE Capital Modular Space - www.modspace.nl GTI West Industrie HBD Total Security BV - www.portsecurity.nl Huntsman Holland BV H.W. Technics B.V. - www.hwtechnics.com Hydratight BV - www.hydratight.com ISO-Point - www.iso-point.nl Kemira Chemicals BV Keppel Verolme B.V. Kuwait Petroleum (Nederland) bv Linde Gas Benelux - www.lindegasbenelux.com Logisticon Water Treatment bv - www.logisticon.nl Lukagro B.V. - www.lukagro.nl Lyondell Chemie Nederland B.V. Maasvlakte Olie Terminal cv Maatschap Europoort Terminal Mammoet Holding B.V. MilieuTech bv, Milieu en Energie Mobil Oil bv Mourik Services - www.mourik.com Nederlandsche Benzol Maatschappij B.V. Nederlandse Aardolie Mij. (NAM) bv Nederlandse Gasunie nv Nederlandse Spoorwegen nv Peinemann - www.peinemann.nl Pietersen Elektriciteit b.v. – www.pietersen.nl R&AT bv Regel- en Analysetechniek Repro Voorne - www.reprovoorne.nl

Rotary Equipment Service b.v. www.rotaryequipmentservice.nl Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding cv Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij. Sicon bv Schaeffler Nederland b.v. - www.schaefflergroup.com Schielab bv SGS Nederland B.V., Industrial Services - www.sgs.com Shell Nederland Chemie bv Shell Nederland Raffinaderij bv Smit - www.smit.com SmitSpido bv Sonovation B.V. - www.sonovation.com Stork Gears & Services Stork Industry Services B.V. Technicom - www.technicom.nl ThyssenKrupp Veerhaven Tower Service Europe - www.towerserviceeurope.nl Troost Pernis Groep bv Van Hattum & Blankevoort Vecom Group B.V. - www.vecom-group.com Vopak Chemicals Logistics Netherlands BV Vopak Management Chemicals Logistics Netherlands BV Vopak Oil Logistics Netherlands bv Westmark BV - www.westmark.nl Zuidgeest Uitzendbureau - www.zuidgeest.nl

Europoort Kringen november 2009

3


Industrie… Natuurlijk BAM Techniek BAM Techniek is dé multidisciplinaire dienstverlener voor het realiseren, onderhouden en beheren van technische installaties. Techniek is onze tweede natuur. Wij beschikken over alle kennis en ervaring voor elk industrieel project, hoe groot of complex ook.

BAM Techniek – Industrie is een betrouwbare, breed inzetbare partner op het gebied van middenspanning. De dienstverlening vindt zijn grondslag in uitgebreide ervaring bij uiteenlopende opdrachtgevers en omvat advies, engineering, installatie, metingen, inspectie, onderhoud en beheer. Ook realiseert BAM Techniek middenspanningsinstallaties ge schikt voor teruglevering van energie vanaf advies tot en met oplevering volgens de DTe meetcode.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van BAM Techniek – Industrie? Bel (010) 289 77 77 of kijk op www.bamtechniek.nl/industrie

Techniek, onze tweede natuur.

www.bamtechniek.nl


Lucie Groeneveld

Foto: Eric Bakker

Column Monopoly cursus Onlangs reikte mij iemand een foldertje aan. Het ging over ‘provocerend leidinggeven’. Wat ik daarvan vond. Omdat gewoon leidinggeven in onze maatschappij erg moeilijk schijnt te zijn, worden er allerlei tactieken verzonnen om het gebrek aan die vaardigheid te maskeren. De training in het foldertje moest managers van ‘lastige werknemers’ ondersteuning bieden. Het voorbeeld dat erbij gegeven werd, maakte al nieuwsgierig: ‘Provoceren is een middel om het gesprek op gang te brengen over zaken die je niet makkelijk ‘gewoon’ aan de orde stelt. Overdrijven kan dan helpen. Bijvoorbeeld het overgewicht bij een medewerker. ‘Wauw Karel, van de Arbo mag je maar 25 kilo dood gewicht tillen. Als ik jou zo zie, kan je nog geen potlood dragen man. Zullen we een rolstoel voor je bestellen?’ Afijn u begrijpt dat die lastige dikke Karel nu meteen zijn beste beentje voor gaat zetten. Beter lijkt het mij om medewerkers gewoon de waarheid te vertellen. Namelijk, dat we straks allemaal worden gemonitord door de verzekeraars. Wie te zwaar is, wie rookt, wie te weinig sport, zal drie maanden de tijd krijgen om daar via een ‘personal lifestyle programma’ verandering in aan te brengen. Als niet, dan de premie omhoog. Buitenbeentje zijn gaat geld kosten! Karel zal na een dergelijk gesprek wellicht gaan nadenken over zijn gewicht en de kosten die daaraan verbonden gaan worden. Nu vind ik het provoceren om discussies over taboes los te maken, prima. Tal van zaken die eigenlijk besproken hadden moeten worden, zijn immers te lang onder het tapijt geveegd. En zie waar dat ons heeft gebracht. Echter, zodra het respect voor mensen in het geding komt, krijg ik pijn in mijn buik. In dit geval doel ik met het woordje ‘respect’ op de normale beleefdheid jegens elkaar, en niet op de afgedwongen eerbied waarop zij die zich hoger gesteld voelen door afkomst, religie of cultuur recht menen te hebben. Respect moet verdiend worden! Gewone beleefdheid en wellevendheid is een schaars goed geworden. Terwijl het de smeerolie is van onze maatschappij, daar zouden we ons meer bewust

van moeten zijn. In Den Haag is men dat in ieder geval niet, gezien het laatste ‘schetenwappelijk onderbouwde’, maar vooral ‘onafhankelijke onderzoek’ om politieke tegenstanders onderuit te halen. We leven in een onduidelijke wereld. Hiërarchie is eng, want we moeten allemaal gelijk zijn. Leidinggeven is daarom niet meer nodig en senioriteit is een belachelijk begrip. Gevolg: de rollen tussen werkgever en werknemer zijn vervaagd. Zoals het verschil tussen the good guys & the bad guys in de politiek een grijs gebied is geworden. Vroeger was de baas, de dokter, de notaris, de makelaar, de bankdirecteur, de politieagent, de minister of de ministerpresident iemand van gezag. Maar zijn die mensen vandaag de dag wel zomaar te vertrouwen? Onder invloed van de zestigerjaren generatie is het verhullende ‘coachend’ leidinggeven ontstaan, met z’n theedrinkende bestuurders en aanverwante zendergestuurde pseudo-wetenschappelijke onderzoeksbureautjes. De buurtagent is voorzien van een hobbezak jack en een tokkie-petje, en dagelijks worden we geconfronteerd met beelden van elkaar in alle toonaarden overstemmende borstkloppers die zichzelf hebben opgeworpen als het geweten van ‘de natie’, en ‘effe dimme’ of ‘knettergek’ roepende politici… die dan weer wel voor de kijkcijfers zorgen. Het natuurlijk overwicht is weggesaneerd, en sociale structuren zijn vervaagd. En daarmee is er veel losgezongen geraakt van de samenleving. Kansen voor machtsmisbruikers te over in zo’n loszand maatschappij. En nu ontwikkelen we ons in hoog tempo tot vervelende werknemers, irritante collega’s of buren en lastige kiezers...‘Lastig’ omdat je in dit kleine landje altijd wel iemand op de tenen staat en tegenspraak niet meer gewenst is. De zucht naar controle uit zich dan ook in allerlei betuttelende regeltjes en slinkse tactieken. Ik hoop nu op een snelcursus ‘Ethiek’ voor politici, overheidsdienaren, leidinggevenden, pseudo-wetenschappers en mediamensen. Want velen van hen spelen wel een heel slecht spelletje Monopoly: ‘Zij kunnen allemaal langs AF, en krijgen géén tweehonderd euro mee!’ Europoort Kringen november 2009

5


Kort nieuws Overslag in Rotterdamse haven stabiliseert De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is over de eerste negen maanden van het jaar afgenomen met 11,9 procent tot 283 miljoen ton. Vrijwel alle goederensoorten vertoonden een negatieve ontwikkeling: ijzer en schroot (-56 procent), agribulk (-18 procent), kolen (-17 procent), overig droog massagoed (-19 procent), ruwe olie (-7 procent), overig nat massagoed (-19 procent), containers (-12 procent), roll on/roll off (-13 procent), overig stukgoed (-23 procent). Alleen de overslag van minerale olieproducten groeide sterk, met 21 procent tot 22 miljoen ton. Hierdoor bleef de totale overslag van nat massagoed vrijwel constant op 147 miljoen ton. De behandeling van droog massagoed daalde scherp met een derde tot 46 miljoen ton. De stukgoederen bewegen zich daartussen, met -12 procent naar 89 miljoen ton. President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: “De teruggang in procenten is nog stevig maar de trendcurve buigt vanaf juli weer iets omhoog. Per saldo betekent dat een stabilisering van de overslag. Dit komt overeen met de verwachting van halverwege het jaar. In lijn daarmee blijft de prognose voor het gehele jaar; een teruggang van de overslag met circa tien procent.”

Leegstand op bedrijventerreinen iets toegenomen De leegstand op bedrijventerreinen in de regio Rotterdam is iets toegenomen, maar nog altijd erg laag. Van de bedrijfsruimten stond in mei 2009 tweeënhalf procent leeg. De leegstand van kantoorruimten (op bedrijventerreinen) bedroeg acht procent. Een jaar geleden lagen die cijfers respectievelijk op twee procent en zeven procent. Dit blijkt uit de ‘Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam’. In het onderzoek zijn alleen regionale bedrijventerreinen van meer dan vijf hectare meegenomen. Dit zijn er in totaal 44. Op 1 januari 2000 waren er op de 44 onderzochte bedrijventerreinen in totaal 4700 bedrijven gevestigd. Op 1 januari 2008 waren dat er inmiddels 5655, een toename van twintig procent. Ook het aantal werkzame personen is in die acht jaar tijd gegroeid: van 95.000 op 1 januari 2000 naar 107.000 werknemers op 1 januari 2008. Dit is een toename van dertien procent.

Wereldprimeur Op 16 oktober 2009 is het eerste door de ‘Herman Wijffels Innovatie prijs 2008’ bekroonde systeem in de praktijk gebracht. Opdrachtgever vereniging Natuurmonumenten was naarstig op zoek naar een duurzaam systeem voor het oudste beschermde natuurgebied van Nederland: Naardermeer. Dit systeem wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van de panden op boerderij ‘Stadszigt’ te Naarden. De bijna onmogelijke voorwaarden werden als volgt gesteld: er mochten geen aardlagen worden doorboord, 6

Europoort Kringen november 2009

het systeem moest uit duurzame materialen bestaan en er mochten geen giftige stoffen in het leidingsysteem voorkomen. De Lopikse vinding van Jacob en Reijer Lehmann heeft invulling aan deze eisen kunnen geven. Het systeem is gevuld met zuiver water en is geen gevaar voor de ecologische bodemstructuur. Het systeem, dat tevens gebruikmaakt van energietransitie (hergebruik van atmosferische warmte energie), draait circa vijftig procent hoger dan bestaande systemen en neemt onder andere 95 procent van de aanwezige temperatuur uit de bodem.

Nieuwe auto’s steeds schoner Het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2009 in de periode januari 2007 tot en met augustus 2009 toont aan dat de CO2-uitstoot maandelijks 0,46 procent omlaag gaat; een significante daling. Dat blijkt uit analyse door RDC, informatiseerder in Nederland voor de mobiliteitssector. Stootten nieuwe personenauto’s in Nederland in januari 2007 gemiddeld ruim 166 gram CO2 per kilometer uit, in augustus 2009 was dat nog maar 143 gram CO2 per  kilometer. De gestage afname is toe te schrijven aan de combinatie van stringenter overheidsbeleid met een daarop inspelende auto-industrie. Fiscale maatregelen van het kabinet om kopers van zakelijke auto’s met een lagere CO2-uitstoot te belonen, door hun bijtelling te beperken, blijken vruchten af te werpen. De daling van de CO2-uitstoot is mede een resultaat van de versneld aangepaste modellenpolitiek van autofabrikanten. Vrijwel over de hele linie is de industrie in de genoemde RDCmeetperiode gekomen met aanmerkelijk zuiniger motoren, die bovendien minder belastend zijn voor het milieu. De onder de term ‘downsizing’ vallende trend betekent dat auto’s steeds vaker zijn uitgerust met een kleinere motorinhoud. Vaak zijn deze auto’s tegenwoordig uitgerust met een kleine, bijspringende turbo. In de dagelijkse praktijk hoeft de zakelijke rijder die schoner wil rijden dus niet in te leveren aan rijcomfort.

Vijf maritieme prijzen uitgereikt Op woensdag 28 oktober 2009 zijn de winnaars van vijf belangrijke maritieme prijzen bekendgemaakt tijdens het vierde Maritime Awards Gala in De Doelen in Rotterdam. Het Maritime Awards Gala wordt georganiseerd door Scheepsbouw Nederland (Vereniging Holland Marine Equipment en VNSI), de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS), HISWA Vereniging en de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR). Deze vijf organisaties werken nauw samen met de Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw (NISS). Tweede Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) reikte de prijzen uit. De winnaars zijn: KNVTS Schip van het Jaar Prijs: Doña Angela Maria T. van Damen Shipyards Gorinchem; VNSI Timmersprijs: Albert de Krijger met Ontwerpgereedschap voor de snijkopzuiger in golven; HME Maritime Innovation Award: Datema Delfzijl met ENC-Track; HISWA Excellence Award: Frans Heesen van Heesen Yachts; KVNR Shipping Award: SMIT met E3 Tug.

Investeringsimpuls nodig Commissie De Boer pleit voor oprichting Centres of Expertise. Hogescholen zouden achttien bètatechnische Centres of Expertise moeten ontwikkelen op thema’s die gekoppeld zijn aan de nationale sleutelgebieden en maatschappelijke innovatieprogramma’s. Dit helpt om  een dreigend tekort van 31.000 hbo-technici te voorkomen. Dat staat in het sector investeringsplan hbo 2011-2016 van de Commissie De Boer dat onlangs is overhandigd aan Jeroen van der Veer (voormalig CEO Royal Dutch Shell en voorzitter Platform Bèta Techniek) en Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad). Voor de uitwerking van het plan wordt 27 miljoen euro per jaar aan overheidsfinanciering gevraagd, aangevuld met co-financiering vanuit het bedrijfsleven. Afgelopen jaren hebben hogescholen zich ingespannen om meer bètatechniekstudenten te trekken. Het aantal studenten bètatechniek groeide in 2008 ruim twee keer harder dan het aantal studenten bij andere studies. Ondanks deze ontwikkeling en het recente succes in Nederland kiezen nog steeds te weinig mensen voor een technische studie. Nederland loopt hiermee achter op de rest van Europa.

Leidraad samenwerking ROC’s en bedrijfsleven Het rapport ‘Winst maken van beroepsonderwijs’ is op 29 september overhandigd door Bertho Eckhart, vice-voorzitter van de BOVAG, aan Jan van Zijl, voorzitter van de MBO raad. De zes grootste brancheorganisaties in de technische en technologische sector hebben hiermee een leidraad ontwikkeld voor de publiek private samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven. Doel


van de leidraad is deze samenwerking een structureel karakter te geven. Regionale opleidingscentra (ROC’s) werken steeds nauwer samen met het bedrijfsleven waar het gaat over het opleiden van leerlingen voor technische beroepen. ROC’s en bedrijven kunnen de leidraad gebruiken bij het maken van afspraken voor samenwerking. In de gezamenlijke technische branches draagt het bedrijfsleven een belangrijke verantwoording voor vijfentwintigduizend leerlingen, waarmee een private investering van driehonderd miljoen euro per jaar is gemoeid. Bedrijven stoppen zoveel energie in deze opleidingen, omdat er meer leerlingen moeten komen om het werk in de technische en technologische sector te doen. Daarnaast willen de bedrijven het opleidingsniveau omhoog brengen zodat er een betere aansluiting komt op de vraag van het bedrijfsleven. Alle zes de brancheorganisaties -Bovag, Fosag, Uneto-VNI, Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland en FME-CWM- informeren hun netwerk over het rapport ‘Winst maken van beroepsonderwijs‘. Belangstellenden uit het beroeponderwijs kunnen het rapport downloaden via de website van de MBO-raad: www.mboraad.nl.

KVK Nederland en Turkije versterken handel en investeringen De Nederlandse en Turkse Kamer van Koophandel hebben een convenant (MoU) ondertekend waarmee de handel en investeringen in beide landen worden versterkt. Frans van Steenis (algemeen directeur KvK NL) en de heer Cengiz Özcan (Deputy Secretary General van de Turkse Kamer van Koophandel) bekrachtigden dit voornemen onlangs in Istanbul, tijdens een handelsmissie onder leiding van staatssecretaris Heemskerk. Dit convenant is onderdeel van het project Cooperation between Dutch and Turkish Chambers, gefinancierd door het ministerie van EZ en de EVD. Deze samenwerking moet de bilaterale economische betrekkingen met Turkije duurzaam versterken. Turkije biedt veel mogelijkheden voor handel en investering met het Nederlandse bedrijfsleven. Het land heeft zich, ook door het proces rond de toetredingsonderhandelingen met de EU, de laatste jaren snel ontwikkeld. Daarnaast zijn de strategische ligging en de grootte interessant voor Nederlandse bedrijven. Hoewel Nederland een van de belangrijkste investeerders in Turkije is, wijzen de handelscijfers uit dat de internationale concurrentie beter presteert. Nederlandse bedrijven laten, onder andere door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden in Turkije, kansen liggen. Tegelijkertijd is er een trend te constateren dat Turkse bedrijven die de focus op Europa richten, niet weten waar zij moeten beginnen.

Rotterdam ontvangt General Electric Eind vorige maand ontving het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een uitgebreide delegatie van General Electric (GE), onder leiding van bestuursvoorzitter Jeffrey Immelt. GE heeft de intentie om zijn expertise op het gebied van energie, water, mobiliteit, financiering en duurzaamheid met het HbR en het havenbedrijfsleven te delen en uit te bouwen. Het havenbedrijf wil de ervaring, netwerk en kennis van GE een impuls laten geven aan innovatie en havenontwikkeling. ‘s Morgens werd Jeff Immelt nog ontvangen in Parijs door president Sarkozy. En een paar uur later nam hij deel aan twee rondetafeldiscussies rond de thema’s ‘healthcare’ en ‘energy & sustainability’ in het World Port Center. Na een receptie met het havenbedrijfsleven werd Immelt in de vooravond ontvangen door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

World Port Master Classes Vorige maand stond Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, voor de klas. Dit gebeurde in een ‘world port master class’ aan klas 3 vmbo (richting ICT/economie) van de GK van Hogendorpschool in Delfshaven. Het is de eerste van in totaal ongeveer twintig havenlessen die directeuren van uiteenlopende bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied dit najaar geven aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Onder de directeuren: Max van der Meer (Huntsman), Jan Westerhoud (ECT), Frans Dumoulin (Shell), Erik Hietbrink (STC) en Ben Vree (Smit). Ze proberen interesse te kweken voor een baan in hun branche en wijzen op de vele kansen en opleidingsmogelijkheden. Dat gebeurt onder de vlag van Your World Port - Europese Jongerenhoofdstad. In totaal krijgen zo’n duizend leerlingen van vooral vmbo-scholen in Rotterdam en het Rijnmondgebied havenles. In de afgelopen weken hebben Deltalinqs, Your World en het Educatief Informatie Centrum (EIC-Mainport Rotterdam) scholen en directeuren benaderd. “Zowel vanuit het onderwijs als bij de bedrijven is met enthousiasme gereageerd op het idee. Op een enkele school gaat het niet om een enkel lesuur, maar wordt de aula vrijgemaakt en geeft de CEO daar college aan de complete bovenbouw”, zegt EIC-directeur Jaap Luikenaar. Aan het eind van de les krijgen de deelnemers aan de masterclass een certificaat en een uitnodiging voor een havenexcursie met een bezoek aan het Educatief Informatie Centrum op de Landtong Rozenburg.

KRIKKE A.W. Salverda

McDonalds weg uit IJsland:

Hoe goed kan slecht gaan... (Foto Casper Rila)

Europoort Kringen november 2009

7


Totale projectaanpak, compleet op maat Bent u op zoek naar een goede dienstverlener die een totaalpakket aan milieugerelateerde diensten kan leveren? Een totale projectaanpak, compleet op maat en toch slechts één aanspreekpunt? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Of het nu gaat om de inzameling, reiniging, transport, bewerking, recycling, verwerking en/of opslag van uw afvalstoffen, wij verzorgen dit graag.

Reym, dé specialist in industriële

jaren tot de meest toonaange-

beschikt over verschillende instal-

reiniging en afvalmanagement

vende milieubedrijven in Neder-

laties en is 24 uur per dag, zowel

Reym B.V. is een vooruitstrevende

land. De Shanks-bedrijven hou-

over de weg als via het water,

dienstverlener op het gebied van

den zich bezig met een breed

bereikbaar om afvalstoffen in

industriële reiniging, transport en

pakket van activiteiten, variërend

ontvangst te nemen en te ver-

afvalmanagement. Met het hoofd-

van de inzameling en verwerking

werken.

van afval tot en met industriële reiniging. Ieder Shanks-bedrijf heeft in de loop der jaren haar specifieke kennis en vaardigheden ontwikkeld, altijd gebaseerd op de kwaliteitsnormen en de behoeftes die bij klanten leven. Het onderkantoor in Amersfoort, vijf stra-

nemersinstinct bij de Shanks-

Van Vliet Groep,

tegisch door geheel Nederland

bedrijven heeft er in geresulteerd

dé inzamelaar van gevaarlijke

verspreide vestigingen beschikt

dat wij een breed scala aan mili-

afvalstoffen Van Vliet Groep is

Reym over een landelijk opererend

eudiensten kunnen aanbieden.

een logistiek sterke dienstverle-

netwerk. Bij Reym werken ruim

Een totaalpakket aan diensten op

ner op het gebied van afval. Of

500 medewerkers, die al hun ken-

maat.

het nu gaat om inzameling, trans-

nis en ervaring inzetten om u zo

port, opslag of bewerking van

optimaal mogelijk van dienst te

ATM, dé afvalverwerker

afvalstoffen, de Van Vliet Groep

zijn.

Afvalstoffen Terminal Moerdijk

regelt het. Vanuit het hart van

B.V. is een van de grootste afval-

Nederland biedt de Van Vliet

Shanks Nederland

verwerkers

Groep haar dienstenpakket lan-

Shanks Nederland behoort al

afvalstoffen ter wereld. ATM

www.reym.nl

www.atmmoerdijk.nl

voor

gevaarlijke

delijk aan.

www.vanvlietgroep.nl


Maintenance

Groot en nauwkeurig Nieuw testcentrum voor industriële vloeistof- en gasmeters

door Constant Gras

Aan de Petroleumweg in Europoort wordt de laatste hand gelegd aan EuroLoop, Europa’s grootste en meest geavanceerde test- en kalibratiefaciliteit voor industriële vloeistof- en gasmeters. Met deze nieuwe vestiging komt het Nederlandse keurings-, kalibratie-, certificerings- en trainingsinstituut NMi tegemoet aan de groeiende vraag naar meer capaciteit op dit gebied voor met name de grote meetapparatuur. Nauwkeurigheid speelt daarbij in toenemende mate een belangrijke rol, gelet op de stijgende prijzen en transportstromen van olie- en gasproducten. EuroLoop biedt de mogelijkheid industriële meetapparatuur met capaciteiten tot vijfduizend en dertigduizend kubieke meter per uur voor respectievelijk vloeistoffen en gassen uiterst nauwkeurig te testen en te kalibreren. Gesloten leidingcircuits voorzien van innovatieve meet- en regelsystemen vormen daarvoor de basis.

D

e apparatuur voor het meten van de hoeveelheid en stroomsnelheid van olie, gassen en petrochemische producten is de afgelopen decennia niet alleen technisch geavanceerder geworden, maar ook toegenomen in omvang. Met het oog op de korte termijn kosten en de continuïteit van het productieproces wordt de productiegroei van deze industriële vloeistoffen en gassen doorgaans opgevangen met het parallel aanbrengen van extra leidingen, voorzien van eigen meters. “Eén grote buisleiding met één grote meter is evenwel efficiënter en makkelijker in het beheer en gebruik en levert vaak ook nauwkeurigere meetresultaten op”, aldus Wim Volmer, namens NMi project engineer voor EuroLoop. “Dus zodra de situatie zich daarvoor leent, wordt die aanpassing in veel gevallen gerealiseerd. Op boorplatforms bijvoorbeeld is de mogelijkheid van parallelle leidingen met kleine diameters al beperkt vanwege de schaarse ruimte. De toepassing van grote industriële vloeistof- en gasmeters zal de komende jaren dan ook nog wel verder stijgen”, voorspelt hij. Kwaliteitskeurmerk Het keuren en kalibreren van industriële meetapparatuur voor vloeistoffen en gassen is al ruim zestig jaar een van de kernacti-

10

Europoort Kringen november 2009

viteiten van NMi, de naam waaronder het IJkwezen in 1989 als onafhankelijk en zelfstandig instituut verder ging. Ook in andere sectoren, zoals het wegverkeer (alcohol- en snelheidsmeting), garagebedrijven (APK-meetapparatuur) en de kansspelmarkt verricht NMi deze activiteiten. Daarnaast verzorgt het instituut de certificering van meetapparatuur en meetsystemen, en trainingen op dat gebied. “Het keuren, kalibreren en certificeren, wordt voor een belangrijk deel verricht in het kader van de wetgeving, als RVAgeaccrediteerde instelling”, vertelt Volmer. “Dat doen we zowel in opdracht van fabrikanten van meetapparatuur als van de gebruikers daarvan. Omdat het NMi-certificaat als kwaliteitskeurmerk internationaal hoog staat aangeschreven, hebben we in Europa een leidende positie in deze markt. Voor de meetapparatuur in de olie-, gas- en petrochemische industrie is dit altijd al een internationale markt geweest. Met een NMi-certificaat tonen bedrijven niet alleen aan dat hun meetapparatuur aan de wettelijke eisen voldoet, maar ook dat deze zeer nauwkeurig meten. Een proeve van betrouwbaarheid dus waarmee bedrijven markttoegang kunnen verkrijgen of hun marktpositie kunnen verbeteren.” Kennis en ervaring De leidende positie van NMi in de markt voor industriële vloeistof- en gasmeters is volgens Volmer in eerste instantie gebaseerd op de grote kennis en ervaring van het instituut op het gebied van kalibreren en keuren. “Voor alle vakgebieden hebben we experts in huis die de apparatuur kennen, weten welke eisen daaraan gesteld worden en goed kunnen meten, maar ook in staat zijn de resultaten daarvan goed te interpreteren”, stelt hij vast. “Het belang van een goede kalibratie en keuring van de meters op transportleidingen waar dagelijks tien- en honderdduizenden kubieke meters olie, chemicaliën en aardgas doorheen stromen, zal duidelijk zijn. Een kleine afwijking in de meetapparatuur kan op jaarbasis grote kosten met zich meebrengen. Het verbeteren van de betrouwbaarheid van de meetapparatuur op bijvoorbeeld een oliepijpleiding tussen Duitsland en de Rotterdamse haven is een relatief goedkope oplossing voor het reduceren van kostbare verliezen. En in productieomgevingen betekent beter meten een betere productkwaliteit en minder afgekeurde producten.”


Beschikbaarheid Industriële gasmeters worden door NMi tot nog toe getest en gekalibreerd in laboratoria in Westerbork en Bergum, waar het meetinstituut gebruikmaakt van gasleidingcircuits die zijn afgetakt van het aardgasnetwerk van Gasunie. “Daar kunnen we meetapparatuur testen tot een capaciteit van circa 28.000 kubieke meter per uur”, vertelt Volmer. “De beschikbaarheid van deze faciliteiten is echter beperkt, omdat we daar in een praktijksituatie meten waardoor de meetcondities vaak onvoldoende zijn voor goede metingen. Als het daar vriest, wordt er veel gas gebruikt en kunnen we goed meten, maar op waakvlammetjes kunnen we daar niet draaien.” Voor industriële vloeistofmeters beschikt NMi over een test- en kalibratiefaciliteit op de hoofdvestiging van het bedrijf in Dordrecht. Volmer: “Voor de grote vloeistofmeters vanaf pakweg 250 kubieke meter per uur, die in de olie- en petrochemische industrie gebruikt worden, kunnen we daar echter niet terecht. Daarvoor moeten we naar het buitenland. Er zijn in Europa slechts twee laboratoria waar dergelijke grote meters getest kunnen worden, beide in Frankrijk. Omdat alle Europese meetinstituten, fabrikanten en eindgebruikers daar een beroep op doen, zijn deze overbelast. Met de groei van het aantal grote vloeistofmeters wordt het daarom steeds moeilijker voor de keuring en kalibratie daarvan een strakke planning en korte doorlooptijden te garanderen.” Nieuw in Europa Met EuroLoop, het nieuwe meetcentrum voor industriële vloeistofen gasmeters in de Rotterdamse haven, worden beide knelpunten opgelost. “De schaalgrootte die we hier aan de vloeistofkant gaan realiseren, is voor heel Europa nieuw. De grootste testcapaciteit tot nog toe is drieduizend kubieke meter per uur. Hier bij EuroLoop

kunnen we straks vloeistofmeters met een capaciteit tot vijfduizend kubieke meter per uur aan, terwijl de faciliteit zo ontworpen is dat deze eenvoudig naar tienduizend kubieke meter per uur is om te bouwen”, licht Volmer toe. “Nieuw voor óns zijn de closed loops, zowel aan de vloeistof- als gaskant. Gesloten leidingcircuits waarin we de gewenste meetcondities kunnen realiseren en optimaal kunnen beheersen. De temperatuur bijvoorbeeld, van zowel het medium als de omgeving, is voor gasmeters een zeer kritische factor in het meetproces. Het constant houden van die temperaturen is heel lastig omdat die op vele manieren beïnvloed kan worden. Zo wordt bij het rondpompen van het medium warmte aan het proces toegevoegd. Daarom hebben we hier een chique koeling staan, waarmee we tot grondtemperatuur kunnen koelen en een dynamisch evenwicht kunnen realiseren tussen de temperatuur van het medium en die van de omgeving. Het goed kunnen regelen en beheersen van de meetcondities is niet alleen een voorwaarde voor nauwkeurige metingen, maar maakt het ook mogelijk de installaties efficiënter te benutten en klanten sneller en adequater te bedienen.” Piston provers In 2005 besloot NMi tot de bouw van het nieuwe meetcentrum dat niet alleen de capaciteitsproblemen van het instituut zelf gaat oplossen, maar tegelijkertijd extra capaciteit en nieuwe functionaliteit toevoegt aan de Europese keurings- en kalibratiemarkt voor grote industriële vloeistof- en gasmeters. “Er is in Europa behoefte aan zo’n faciliteit en wij hebben de expertise in huis om deze te bouwen en de marktpositie om deze te exploiteren”, zegt Volmer. “We zijn begonnen met een inventarisatie van wat er in Europa aan vloeistof- en gasmeters is en hebben op basis daarvan de benodigde capaciteit, functionaliteit en kwaliteit vastgesteld.” De vertaling van

••

Europoort Kringen november 2009

11


Maintenance meters, maar deze zijn daarvoor inmiddels te groot geworden.” Het exact kunnen meten van de temperatuur is daarom ook aan de vloeistofkant van de testfaciliteit een belangrijke voorwaarde voor nauwkeurigheid. “Dat doen we hier door ultrasoon geluid dwars op de buisleiding door het medium te sturen”, aldus Volmer. “Ultrasoon geluid beweegt zich namelijk sneller door een medium naarmate dat kouder is. Op deze manier meet je de gemiddelde temperatuur over de buisdiameter, hetgeen voor de toepassing een betere maat is dan de spottemperatuur die je met een vaste thermometer meet. Afhankelijk van de stroomsnelheid kunnen de temperatuurverschillen in het medium bij toenemende buisdiameters snel groter worden. Met ultrasoon geluid worden temperatuurveranderingen sneller geregistreerd dan bij metingen met thermometers.”

die specificaties naar de technische installaties vroegen om enkele innovaties ten opzichte van de bestaande situatie. Maart 2007 ging de bouw officieel van start. Volmer: “Om te beginnen de schaalgrootte aan de vloeistofkant. Zoals reeds vastgesteld, is de behoefte aan meetcapaciteit voor de hele grote vloeistofmeters sterk aan het groeien. Om ook bij die grote diameters nauwkeurig te kunnen testen en kalibreren, was een andere manier van justeren of instellen van de meetinstrumenten in de testloops nodig.” Bij EuroLoop wordt daarvoor gebruikgemaakt van twee grote ‘piston provers’ in plaats van de gebruikelijke ‘ball provers’. Intelligente zuigers die in speciale buisleidingsecties worden voortbewogen door het rondgepompte vloeistofmedium en met behulp van sensoren elektronisch onder meer de afgelegde weg en de minieme afstand tussen zuiger en buiswand meten. “De ball provers die daarvoor doorgaans gebruikt worden, meten door hun bolvorm inherent minder nauwkeurig, terwijl ze bij hoge vloeistofdruk meer vervormen”, licht Volmer toe. “De piston provers zetten bij hoge druk ook uit. Maar omdat we de veranderende afmetingen real-time meten, weten we exact welke correcties moeten worden toegepast. Dat resulteert in een hoge nauwkeurigheid of een lage onzekerheid zoals wij dat noemen. De gemiddelde dichtheid van de pistons is dusdanig dat zij netjes in het midden van de buisleiding ‘drijven’, waardoor slijtage van de afdichtingen wordt geminimaliseerd. Door het innovatieve ontwerp van de intelligente zuiger is de kans op het lekken van medium daarlangs kleiner en de slijtage van de zuiger miniem.” Energiewaarden Industriële vloeistofmeters meten het volume op basis van buisdiameter, stroomsnelheid en dichtheid van het medium. “Uiteindelijk wil de gebruiker van de meter weten hoeveel massa medium gepasseerd is”, vervolgt Volmer. “Bij petrochemische, olie- en gasproducten gaat het immers om energiewaarden, waarvoor het volume onder invloed van temperatuurschommelingen geen constante maat is. Een kubieke meter benzine bijvoorbeeld bevat bij vijftien graden meer Joules dan bij 25 graden. Een kilogram benzine daarentegen heeft bij elke temperatuur dezelfde energie-inhoud. Vroeger was wegen dan ook een beproefde methode voor het ijken van dergelijke 12

Europoort Kringen november 2009

De testinstallatie voor vloeistofmeters bestaat uit verschillende secties, met elk een eigen pompset en in totaal achttien ‘master meters’. De buisleidingdiameters variëren van vier tot 24 inch. Afhankelijk van de viscositeit van het medium kunnen stroomsnelheden van vijfduizend kubieke meter per uur gerealiseerd worden. De twee piston provers bevinden zich in aparte horizontale buisleidingen met lengtes van 36 en 46 meter. “Voor standaardvolumes vloeistofmeting levert de installatie een onzekerheidsfactor van minder dan 0,02 procent op en dat is nauwkeuriger dan er tot nog toe in Europa gemeten kon worden”, stelt Volmer vast. “Wat betreft de capaciteit kunnen we hier jaarlijks zeshonderd vloeistofmeters van grote omvang testen en kalibreren.” Gaskant Aan de gaskant beschikt EuroLoop over vijf meetsecties met buisleidingdiameters van twee tot dertig inch en acht sets van twee master meters in serie. Metingen kunnen hier uitgevoerd worden bij een druk variërend van één tot 65 bar en een stroomsnelheid van vijf tot dertigduizend kubieke meter per uur. “We hebben deze faciliteit zeer compact gebouwd met het oog op het constant houden van de temperatuur, hetgeen voor gasmetingen cruciaal is”, licht Volmer toe. “Nieuw is dat we hier meten in een closed loop en kunnen koelen tot grondtemperatuur, waarmee praktijkcondities zeer nauwkeurig benaderd worden. Dat laatste kunnen zelfs de Denen niet, die voor het testen en kalibreren van gasmeters over het eerste rondpompsysteem in Europa beschikken. In zo’n gesloten systeem kun je daarnaast relatief makkelijk spelen met de druk. Hier in Rotterdam hebben we meetstations die een druk aankunnen tot 8, 25, 40 en 65 bar. Afhankelijk van de grootte van de meters is de capaciteit van EuroLoop goed voor het testen van achthonderd tot vijftienhonderd gasmeters per jaar, met een onzekerheidsmarge van gemiddeld 0,15 procent.” De gasinstallatie van EuroLoop is technisch reeds opgeleverd en de overdracht daarvan aan de operationele afdeling die ermee gaat werken, zal nog dit jaar plaatsvinden. Aan de vloeistofkant wordt momenteel de laatste hand gelegd. Na de commissioning daarvan, die in het eerste kwartaal van 2010 verwacht wordt, beschikt het Nederlandse NMi over Europa’s grootste en meest geavanceerde kalibratie- en keuringsfaciliteit voor industriële vloeistof- en gasmeters. “Wij zijn van mening hiermee op dit gebied een nieuwe standaard te hebben neergezet. En wie weet, gaan we dit kunststukje elders nog eens herhalen, want op ieder continent is minimaal ruimte voor één zo’n faciliteit”, zo besluit Volmer.


Zelfs elektriciteitscentrales beginnen met onze elektrotechniek

Voordat de gasturbines van de Sloecentrale twee

over de oplevering zijn. Zeker op een werkplaats

miljoen huishoudens van energie gaan voorzien,

waar, op het hoogtepunt van de bouw, maar liefst

moeten de monteurs van Croon allang klaar zijn

900 mensen van minstens acht verschillende natio-

met hun werk. Zonder stroom en zonder goede ver-

naliteiten werken. Als geen ander lukt het ons om

lichting kunnen de werknemers van deze energie-

zulke grote en complexe projecten tot een goed

centrale niet aan de slag. Men zou zelfs niet de

einde te brengen. Wilt u meer weten over het groot-

laatste hand kunnen leggen aan de bouw. Croon

ste in elektrotechniek gespecialiseerde bedrijf, met

begrijpt dan ook hoe belangrijk goede afspraken

meer dan 130 jaar ervaring? Kijk op www.croon.nl

ontwerp . realisatie . maintenance croon.nl


EH2009-133

Wij maken tijd voor u. Minimalisering van de installatie-downtime, verhogen van de uptime en een tijd- en kostenbesparing op de onderhoudskosten. Tijd is in alles het belangrijkste component. Met tientallen jaren van praktische know-how helpen we onze klanten binnen de kortste keren hun productierendement te verhogen. Services van Endress+Hauser – tijd is geld. www.nl.endress.com/services

Endress+Hauser BV Postbus 5102 1410 AC Naarden

Tel. (035) 695 86 11 info@nl.endress.com www.nl.endress.com


Maintenance

Navelstaren in de polder

Poging het onderhoudsvak op de kaart te zetten

door Hans Rudy Bos

Onderhoud of maintenance kan zich niet presenteren als het oudste beroep van de wereld en met een moderne benaming als Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) wordt de herkenbaarheid ervan voor buitenstaanders alleen maar minder. Maar het zit op de ranglijst toch wel erg dicht bij die kwalifi catie. Alleen op de wereld is ook zo maar wat, dus werd zonder veel overleg snel aan de uitbreiding van de soort gewerkt. Toen dat succesvol bleek, werd met wat meer overleg besloten om de groep te beschermen tegen de soms barre weersomstandigheden. Wellicht nog niet als een dagvullend beroep, maar toch wel als een serieuze bezigheid. Om in die behoefte te voorzien, ontstond het vak van architect, naar alle waarschijnlijkheid nog gecombineerd met dat van bouwvakker en later uitgebreid met het aannemersvak. In den beginne moest men de kneepjes van het vak nog onder de knie zien te krijgen, met als gevolg dat de bouwsels niet echt duurzaam genoemd konden worden en regelmatig in elkaar kukelden. Dan werd de hulp ingeroepen van de echte redder in nood, die het hele zaakje niet alleen weer in elkaar zette, maar ook qua duurzaamheid verbeterde. Evolutionair gezien was dit dus het moment waarop het onderhoudsvak ontstond ….

M

et de ontdekking van het ijzer zo’n vierduizend jaar voor onze jaartelling, werd de bronstijd afgesloten en de ijzertijd ingeluid. Hierin ontwikkelde men aanmerkelijk efficiëntere wapens en werktuigen. Al die ontwikkelingen leidden ertoe dat de diversiteit binnen het onderhoudsvak steeds groter werd. De grote haast om nieuwe wapens en werktuigen te ontwikkelen, ging nogal eens ten

koste van de kwaliteit, zodat er ook op dat vlak een beroep op de inventiviteit van de onderhoudsdeskundige gedaan moest worden. industriële revolutie Toen met de uitvinding van het wiel, rond drieduizend jaar voor onze jaartelling, ook de transportsector tot leven kwam, bleek ook

••

Europoort Kringen november 2009

15


Maintenance

foto Eric Bakker

hier niet alles echt ongestoord op rolletjes te lopen. Dit gaf dan weer een verdere uitbreiding van het onderhoudsvak. Maar dé doorbraak kwam met de industriële revolutie, de uitvinding van de stoommachine, de diesel- en verbrandingsmotoren en niet te vergeten de vliegtuigen. Allemaal geweldige en spectaculaire ontwikkelingen, maar op een enkele uitzondering na verre van perfect. Dus opnieuw voor het onderhoudsvak een geweldige groeistuip en een uitdaging voor de echte vaklieden. Die uitbreiding van het werkveld en de complexiteit en veelzijdigheid van het vak door de loop der eeuwen overziend, zou je verwachten dat het aanzien dat onderhoudsvaklieden genieten wel erg hoog moet zijn. Maar niets is minder waar. Het onderhoudsvak is nauwelijks gekend, laat staan erkend. Voor een belangrijk deel ligt dat overigens aan de onderhoudsmensen zelf. Zij zijn zo gebiologeerd en in beslag genomen door hun werk dat ze weinig of geen tijd besteden aan de zogenaamde public relations. De kreet ‘Be good and tell it!’ is hen vreemd. “Waarom zou je met je werk te koop lopen? Men kan het resultaat toch zelf zien!”, is de gangbare, maar weinig profijtelijke veronderstelling. JSF Maar daar lijkt verandering in te komen.Onderhoud wordt big business! Zeker met de haast onvermijdelijke komst van de JSF, de Joint Strike Fighter of F35A Lightning II Programma van Lockheed Martin voor insiders. Dit toestel moet de thans in gebruik zijnde circa 130 F16 Fighting Falcons gaan vervangen. Als bijdrage in de 16

Europoort Kringen november 2009

ontwikkeling van de JSF heeft Nederland in 2002 al achthonderd miljoen euro gestort. Het project ligt ondertussen al twee jaar achter op het schema en de oorspronkelijke geschatte kostprijs is inmiddels opgelopen van 45 miljoen dollar naar 93 miljoen per stuk. Maar daar heb je dan ook wat voor! Volgens een Nederlands Industrieel Platform dat nauw betrokken is bij de aanschaf van de toestellen, levert de aanschaf van de 85 toestellen vierduizend banen op. Dat zou dus 47 FTE’s per toestel zijn. Over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid zullen we het dus maar niet hebben bij dit soort lobbycijfers. Daarentegen levert de order volgens het CPB nauwelijks meer banen op. Maintenance valley Wat ook de waarheid mag zijn, het lobbycircuit is volop in actie geschoten. Het gaat hier om groot geld, dus is actie geboden! Met bovengenoemde cijfers kan dat dan ook erg lucratief zijn. Er wordt gedroomd over een Maintenance Valley; er moet een Maintenance Competence Center komen ter versterking van het MRO-competenties binnen het bedrijfsleven in Zuid-Nederland. Bedrijfsleven en opleidingsinstituten willen voorbereid zijn als Defensie definitief de JSF als vervanger voor de F16 krijgt. Om vraag en aanbod goed op elkaar te kunnen afstemmen, ging de directeur van het Markiezaat College, onderdeel van het ROC WestBrabant, naar de VS waar werd rondgekeken bij Lockheed Martin. In navolging daarvan werd een uitgebreide studie gedaan naar ‘World Class Maintenance in de Nederlandse Delta. De Stichting


Maintenance Education Consortium (MEC) gaat in samenwerking met de industrie een ‘Topinstituut Maintenance’ ontwikkelen naar analogie van het ‘Topinstituut Logistiek’. Onderhoud van een JSF zou het toppunt van Maintenance zijn.... Om in te spelen op het grote belang van Maintenance wil Avans Hogeschool samen met de Hogeschool Zeeland het komende studiejaar de eerste hboopleiding Maintenance starten. Er wordt bovendien ook nog een lector Maintenance aangesteld. Maar er zijn niet alleen ‘handjes’ nodig, nieuwe ontwikkelingen moeten niet alleen bijgehouden worden, men wil ook voorop lopen. Vandaar dat Breda een universitaire studie in de Maintenance sector wil hebben. Want vanuit een universitaire opleiding kunnen heel gemakkelijk onderzoeken geïnitieerd worden, is het idee. En daarom gaan de gemeente Breda, de hogescholen Avans en NHTV en de KMA onderzoeken of ze binnen een afzienbare tijd kunnen komen tot een degelijke universitaire opleiding met alle voordelen van dien. Door de Avans Hogeschool in Breda werd half oktober het ‘Masterplan 2010-2014’ gepresenteerd. Daarin staat dat het World Class Maintenance project (WCM) vijftig miljoen euro wil steken in vernieuwing en uitbreiding van het professioneel onderhoud als bedrijfstak. Een ambitieus plan, maar het geld ervoor moet komen van het bedrijfsleven en de overheid samen, die beide vooralsnog de hand op de knip houden.

De gedachte achter al die activiteiten worden wat dubieus als men zegt te veronderstellen dat industriële concerns niet meer zullen investeren in nieuwe fabrieken in Nederland; dat doen ze in goedkope landen. Maar, zo is het idee; wij kunnen de bestaande industrie wel behouden wanneer via slim onderhoud de levensduur van machines wordt verlengd en de kosten en het energieverbruik worden verlaagd. Vervolgens kan die opgedane kennis dan een exportproduct worden. Hoe dat met elkaar te rijmen valt, ontgaat me enigszins, want met de onderhoudservaring die we gaan opdoen met verouderde installaties zal men niet echt een exportmarkt creëren voor klanten die werken met nieuwe installaties. Als dat wel het geval is, kunnen we nu al proberen onze ervaring met windmolens en stoommachines als exportartikel aan te prijzen. Ondertussen kan dan de dans om de subsidiepotten ongestoord doorgaan, de lobbyisten hun werk voor de JSF voortzetten. Als dan uiteindelijk ook deze luchtbel uiteengespat is, kunnen de onderhoudsprofessionals uit hun ‘Maintenance Valley’ en in het vlakke land weer ongestoord hun werk voortzetten. Dit dan wel met in het achterhoofd de wetenschap, dat de hele drukte, rond hun eeuwenoude vak, ervoor heeft gezorgd dat het publiek nu ook weet hoe belangrijk en onmisbaar onderhoud is. Die PR-taak was dus even uitbesteed…

Europoort Kringen november 2009

17


Maintenance

Nieuwe waterstoffabriek in de maak

Air Products heeft een lange termijn contract ondertekend voor de levering van waterstof aan de raffinaderij van ExxonMobil (Esso) in Rotterdam en enkele andere klanten in de regio. Daarom zal Air Products op het terrein van ExxonMobil in Rotterdam Botlek een nieuwe fabriek voor de productie van waterstof bouwen, die wordt uitgerust met de modernste technologie voor de optimalisatie van energie-efficiency en de reductie van emissies. De fabriek, die gekoppeld wordt aan het waterstofpijpleidingnetwerk van Air Products in de Rotterdamse regio, is naar verwachting medio 2011 operationeel.

“W

e zijn verheugd, dat we onze zakelijke banden met ExxonMobil in Europa dankzij dit nieuwe contract versterkt hebben en dat we een nieuwe, ultramoderne waterstoffabriek kunnen bouwen”, zei Howard Castle-Smith, vice-president Tonnage Gases, Equipment and Energy van Air Products Europe and Middle East. “Dit project betekent voor Air Products in Nederland een uitbreiding van de bestaande activiteiten en het regionale pijpleidingnetwerk. We hebben in de regio Rotterdam een aantal installaties voor de productie van waterstof, waarmee we raffinaderijen en de chemische industrie bevoorraden. Dit nieuwe project is een bewijs van ons commitment aan een regio, die waterstof als een van de sleutels voor de toekomstige ontwikkeling beschouwt.” “De nieuwe waterstoffabriek zal gebruikmaken van de meest geavanceerde processen en technologieën om een optimale energiehuishouding te bereiken en tevens de emissies van de fabriek flink te reduceren”, licht Denis Deheusch, general manager Tonnage Gases voor Air Products in de Benelux toe. “We zullen die verbeteringen realiseren met behulp van een verbeterd ontwerp van de fabriek, dat gericht is op een minimaal verlies van warmte en een vermindering van de benodigde hoeveelheid aardgas voor de productie van waterstof.“ Het Rotterdamse project is een vervolg op twee eerdere aankondigingen van samenwerking tussen Air Products en ExxonMobil in de Verenigde Staten. Air Products bouwt momenteel ook een nieuwe waterstoffabriek in Amerika, die waterstof zal leveren aan de raffinaderij van ExxonMobil in Baton Rouge (Louisiana). Vorig jaar werd eveneens een

18

Europoort Kringen november 2009

overeenkomst aangekondigd voor de levering van waterstof per pijpleiding aan de raffinaderij van ExxonMobil in Baytown (Texas). Beide projecten worden in 2010 opgeleverd. De waterstoffabriek van Air Products in Rotterdam wordt gebouwd als onderdeel van het wereldwijde samenwerkingsverband tussen Air Products en Technip. Deze alliantie, die wereldwijd al meer dan dertig productielocaties voor waterstof heeft gebouwd, levert raffinaderijen concurrerende en uiterst veilige technologie. Technip brengt de expertise in voor het ontwerp en de constructie van de stoomreformers; Air Products de technologie voor gasscheiding. Air Products en Technip hebben door hun operationele netwerk en de lange lijst van referenties ook veel knowhow van exploitatie en engineering opgebouwd, waardoor de installaties een hoge betrouwbaarheid en efficiency hebben. De fabrieken worden door Air Products gerund en onderhouden. Daarvoor worden lange termijn overeenkomsten met klanten afgesloten. Air Products is sinds 1970 in Rotterdam actief en heeft zijn activiteiten en investeringen daar voortdurend uitgebreid. Air Products heeft productiefaciliteiten in de Botlek, Pernis, Chemiehaven en Europoort en beheert een uitgebreid pijpleidingnetwerk van zo’n zestig kilometer voor het transport van waterstof. De nieuwe waterstoffabriek voegt zo’n zes kilometer pijpleiding aan het bestaande netwerk toe. Behalve in de regio Rotterdam heeft Air Products pijpleidingnetwerken voor het transport van waterstof aan de Gulf Coast en in Californië (USA) en in Ontario en Alberta (Canada).


OBO BETTERMANN - ook voor turn key projecten in de industrie E.ON Energy from Waste Centrale in Delfzijl

Stroom geleiden Data overbrengen Energie beheersen

In een tijdsbestek van ca. 6 maanden wordt voor de E.ON Energy from Waste Centrale in Delfzijl door OBO BETTERMANN ca. 4.000 m kabelgoten, 2.000 m kabelladders en 3.000 m verspankabelladders geleverd en gemonteerd.

OBO BETTERMANN B.V. Postbus 114 3640 AC Mijdrecht Tel. 0297-515700 Fax 0297-515760 www.obo-bettermann.nl


U wilt uw doelstellingen halen: maximale productie, een veilige installatie, hoge beschikbaarheid, de laagst mogelijke kosten.

U wilt geen verrassingen: binnen budget en optimale betrouwbaarheid.

Maintenance Engineering is uw middel: onze praktische en effectieve onderhoudsoplossingen en tools uit de MaxMate leiden u naar uw doel.

U wilt maximale grip op uw onderhoud: MaxGrip voor maintenance consultancy en maintenance software services. MaxGrip logo CMYK versie

100C /0M /71Y /43K

0C /91M /76Y /0K

Producten en diensten van MaxGrip:

www.optimizerplus.nl

www.maxmate.nl

www.maint-it.nl

MaxGrip B.V. De Bouw 123, 3991 SZ Houten. Tel: 030-281 78 23 www.maxgrip.nl


Co van Liere

Foto: Eric Bakker

Column Oemoemenoe De Commissaris van de Koningin in Gelderland opende vorige maand een nieuw hoogspanningslaboratorium van KEMA in Arnhem en sprak daarbij opmerkelijke woorden. De wereld, zo zei hij, maakt zich op voor Kopenhagen. In de stad van de sprookjesverteller Hans Christian Andersen en de fysicus Niels Bohr wordt in december de beslissende VN-klimaattop gehouden. In de stad die een broedplaats is van creativiteit en denkkracht, wordt de definitieve inhoud bepaald van een verdrag dat over generaties en decennia heengaat. Waarbij enorme stappen genomen moeten worden die je alleen in de sprookjeswereld maakt met speciale laarzen. Het is tijd om daarin te stappen, de tijd van de tochtstrip en de jacht op kieren is voorbij. Nu moet de knop om, zo sprak hij en met een toepasselijke druk op de knop opende hij de nieuwe testfaciliteit. Deze gebeurtenis trok mijn aandacht, niet alleen omdat een hoge bestuurder er blijk van gaf dat hij de essentie voor een duurzamere samenleving begreep maar ook omdat hij de sprookjeswereld van Andersen en de fysische wereld van Bohr zo prachtig aan elkaar verknoopte. Want naast het lelijke jonge eendje, de prinses op de erwt en de nieuwe kleren van de keizer werden in Kopenhagen sprookjes geschreven waarin het ondeelbare werd gedeeld, waarin deeltjes spontaan verschenen en verdwenen en waarbij je eigenlijk nooit precies wist waar ze waren. Andersen had het niet kunnen verzinnen. Maar met Hiroshima, Nagasaki, Three Miles Island en Tsjernobyl bleek dat deze sprookjes ook nachtmerries kunnen zijn. Het verbluffende theoretische werk van Bohr in combinatie met het experimentele werk van Fermi hebben de potentie om significant aan onze energievoorziening bij te dragen. Maar het nieuwe principe van kernsplijting werd helaas gekoppeld aan het oude principe van stoomopwekking waardoor het merendeel van de exergetische waarde van het proces verloren gaat. Niettemin blijft het een technisch ‘sprookje’ van ongekende allure. Want wanneer we naar de energievoorziening in Nederland kijken op basis van fossiele brandstoffen dan verbranden we nu circa tachtig miljoen toe (ton olie equivalenten) met globaal negenhonderd miljoen ton lucht om de gewenste hoeveelheid energie op te wekken. Met kernenergie is daar in principe slechts 35 kg massa voor nodig, hoewel het in de praktijk ordegroottes meer is. En dat zullen de wereldleiders in Kopenhagen waarschijnlijk niet zomaar meer kunnen negeren. Regelmatig duiken stemmen op om in Nederland kernenergie weer op te pakken. Een kerncentrale op de Maasvlakte of Borssele voor energie-

opwekking en in Petten voor medische doeleinden. Dat laatste wil ik wel geloven, het eerste niet. Door de liberalisatie en privatisering van de energiebedrijven zijn deze merendeels in buitenlandse handen gevallen. Omdat deze bedrijven op commerciële basis opereren, hoeden ze zich wel voor een hachelijke onderneming als het bouwen van een kerncentrale op onze bodem. Kernenergie voor Nederland maar niet in Nederland, wordt er waarschijnlijk stilzwijgend gedacht op de hoofdkantoren in Dortmund, Stockholm, Brussel en Parijs. En daarom trok de opening van het hoogspanningslaboratorium bij KEMA zo mijn aandacht. Want wanneer in Europa kernenergie nieuw perspectief krijgt door de marktliberalisatie, de klimaattop en de ontwikkelde inherent veilige reactoren, dan zijn nieuwe Oost-West hoogspanningslijnen op basis van gelijkspanning en vermogenselektronica één van de sleutels tot een duurzamer continent. Drie HV-DC lijnen over vier tijdzones, van Lissabon tot de Kaspische zee, van Londen tot Moskou en een Baltische lijn van IJsland tot Moermansk zouden de Europese levensaders zijn waarop niet alleen nieuwe kerncentrales maar ook de grote windparken en belangrijke waterkrachtstations kunnen aansluiten. In combinatie met decentrale energieopwekking uit ons aller fusiereactor (de zon) is dan een solide basis voor een hybride energievoorziening gelegd. Een testlaboratorium als in Arnhem voor hoogspanningsapparatuur kan in dat geval een wezenlijke bijdrage leveren voor de betrouwbaarheid van een dergelijke investering. De wereldleiders zullen in Kopenhagen ingrijpende besluiten nemen voor onze toekomst. De zekerheid van de oude wereld is voorbij; de onzekerheidsrelaties van Bohr en Heissenberg in de nieuwe wereld bleken evenmin een definitief antwoord op de uitdagingen van onze tijd. Maar Kopenhagen als broedplaats van creativiteit en denkkracht heeft zijn plaats in de geschiedenis gelukkig bewezen. De stad doet me gek genoeg denken aan Veere. Niet vanwege zijn ligging aan het water maar vanwege een oude Veerse voetbalclub met een prachtige naam: oemoemenoe. Dat is Zeeuws voor .... hoe moeten we nu. Misschien weten Obama, Sarkozy, Medvedev of Hu Jintao het op 7 december ook niet allemaal precies, krabben zich zuchtend achter de oren en vragen zich stilzwijgend af hoe het verder moet. Het is zo menselijk. Maar Balkenende krabt zich dan waarschijnlijk zuchtend aan het Zeeuwse gat en denkt .... oemoemenoe.

Europoort Kringen november 2009

21


foto Eric Bakker


INFORMATIEF

Opleidingsbedrijf VSB start nieuwe opleidingslocatie In samenwerking met een aantal prominente steigerbouwbedrijven en het ROC Noorderpoort heeft het Opleidingsbedrijf VSB (www.opleidingsbedrijfvsb.nl) nu ook haar vleugels uitgeslagen naar het hoge noorden van Nederland. Na Dordrecht, Rotterdam, Zwolle en Nuth behoort ook Groningen tot de locaties waar startende jonge monteurs worden opgeleid tot gekwalificeerde steigermonteurs en waar steigerbouwbedrijven personeel kunnen scholen en inhuren. Het aantal leerlingen dat momenteel in opleiding is, bedraagt daarmee zestig; een aantal dat in de komende periode verder zal toenemen. Op de nieuwe locatie in Groningen wordt samengewerkt met het ROC Noorderpoort en de steigerbouwbedrijven BIS Industrial Services, Gjaltema Montage Bedrijf en Stalen Steigers Van Dorland. Op initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) is in 2007 een start gemaakt met het Opleidingsbedrijf VSB. Nadat de opleiding inhoudelijk werd vormgegeven, erkend en geformaliseerd én de organisatie professioneel was ingevuld, is vanaf

eind 2008 een aanvang gemaakt met het Opleidingsbedrijf VSB. De VSB beoogt uiteindelijk één ‘opleidings- en trainingsloket’ te hebben voor het werken op hoogte in elke regio. Vooralsnog concentreert het Opleidingsbedrijf zich op de opleidingen (BBL2 niveau) en cursussen in het kader van de steigermontage. Leidend daarbij zijn de nieuwe Richtlijn Steigers, waaraan de branche dient te voldoen en de actuele ontwikkelingen op scholingsgebied. Het Opleidingsbedrijf VSB weet zich gesteund door Fundeon en werkt samen met gerenommeerde ROC’s, erkende uitzendorganisaties, de lokale overheden, opleidingsinstituten zoals STE en Bouwradius, de leden van de VSB en vooral de eigen deskundigen. Met de start van de nieuwe opleidingslocatie in Groningen wordt verdere invulling gegeven aan de missie van de VSB: het op een hoger niveau brengen van het vakgebied en de continuïteit van de branche. Steigerbouw is een specialisme, waarbij veiligheid, deskundigheid en kwaliteit onder meer de uitgangspunten zijn.

Afvalwater neutraliseren met CO2 uit rookgas Bij bedrijven waarbij alkalisch afvalwater vrijkomt, moet dit water voor lozing in het riool of op oppervlaktewater, worden geneutraliseerd. Deze neutralisatie wordt over het algemeen uitgevoerd met behulp van minerale zuren. Een reeds lang bekend proces is de neutralisatie met rookgas uit het ketelhuis van het bedrijf. Het proces is gedurende de tijd in vergetelheid geraakt. Er waren maar weinig compacte en werkelijk uitontwikkelde systemen op de markt. Toch biedt de opname van CO2 uit rookgas ten behoeve van de neutralisatie van afvalwater een interessant voordeel voor wat betreft de CO2-uitstoot van het betreffende bedrijf. EnviroChemie heeft het milieuvriendelijke proces geanalyseerd en vervolgens

een compacte, gestandaardiseerde installatie ontwikkeld. In het standaard programma zijn installaties met twintig, dertig en veertig m³ per uur opgenomen. Indien gewenst zijn grotere installaties vanuit het bouwpakketprincipe ook leverbaar. Het CO2-gehalte van rookgas ligt bij circa tien procent. Hiermee kan afvalwater met een pH waarde tot pH 12 worden geneutraliseerd. De systemen kunnen eenvoudig in een bestaande zuiveringinstallatie worden geïntegreerd. Als gevolg van de besparing op de aan te kopen zuren, welke benodigd zijn bij de klassieke zuurneutralisatie, kan de installatie al binnen drie jaar worden terugverdiend. Tevens ontstaat er een positief effect op het milieubeleid van het bedrijf.

Overgestapt op groene stroom APM Terminals Rotterdam heeft haar nieuwe, door windenergie gedreven krachtcentrale op haar containerterminal op de Maasvlakte in gebruik genomen. Met de overgang van grijze naar groene stroom vermindert de containerterminal haar CO2-uitstoot met 45 procent per jaar. De groene stroom wordt betrokken van de windmolenparken Hagenwind in Aalten en De Landtong in Rotterdam. De nieuwe energiecentrale levert de energie voor de veertien containerkranen, die ’s werelds grootste containerschepen bedienen die de Rotterdamse terminal aandoen. Daarnaast levert de centrale de stroom voor alle opgeslagen koelcontainers, de terminalverlichting en al het overige energieverbruik. APM Terminals heeft een bedrag van 12,5 miljoen euro in de nieuwe stroomcentrale geïnvesteerd. APM Terminals kondigde tegelijkertijd met de overstap aan dat het in haar wereldwijd terminal netwerk de CO2-emmissie per verwerkte TEU (containereenheid) de komende drie jaar met vijftien procent wil terugdringen. In 2007 bedroeg de totale wereldwijde emissie 543.000 metrische ton, wat neerkomt op 17,5 kg CO2 per verwerkte TEU. APM Terminals reduceert de CO2-emissie via innovatieve oplossingen, de invoering van best practices, benchmarking, strategische investeringen en een energiebewuste planning op al haar terminals. De ingezette verlaging van vijftien procent CO2-emissie leidt tot het streefgetal van 14,96 kg CO2 per verwerkte TEU. Bij de ingebruikname van de nieuwe krachtcentrale stelde APM Terminals CEO Kim Fejfer: “De visie, missie en bedrijfsbeleid van APM Terminals garanderen een proactieve inspanning om de modernste en meest milieuvriendelijke terminalfaciliteiten te ontwerpen, te ontwikkelen en in praktijk te bouwen. Wij zien dit als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van een organisatie die onderdeel is van de wereldwijde samenleving en lokale gemeenschappen. Ons 24

Europoort Kringen november 2009

beleid is er op gericht de milieu ‘footprint’ van onze dagelijkse werkzaamheden op de terminals en toekomstige projecten te minimaliseren. Dat betekent dat we de procedures en werkwijzen op onze terminals zodanig zullen verbeteren dat de milieuprestaties hoger liggen dan de vereisten van nationale en locale regelgeving. Veelbelovend zijn in dat opzicht ook de mogelijkheden om nieuwe, innovatieve oplossingen bij onze terminals door te voeren. APM Terminals’ innovatieteam werkt aan de optimalisering van het ontwerpen van nieuwe terminals zodat deze minder energie verbruiken en gebruik kunnen maken van alternatieve energiebronnen.” “Het meten van onze milieu ‘footprint’ maakte ons duidelijk dat we beter kunnen. Met het minimaliseren van die ‘footprint’ reduceren we niet alleen de uitstoot van reststoffen, maar besparen we ook op energiekosten”, aldus Hans van Kerkhof, managing director van APM Terminals Rotterdam. “Er zijn talloze manieren om de uitstoot terug te dringen, zoals de vermindering van energieverbruik, het verkleinen van de rijafstanden binnen de terminal, een efficiënter gebruik en inrichting van het terrein en de toepassing van nieuwe, verbeterde technologieën.” APM Terminals Rotterdam is een van de productiefste terminals van het wereldwijde netwerk van APM Terminals. De terminal verwerkt wekelijks elf moederschepen, twintig feeder schepen en honderdzestig binnenvaartschepen. Daarnaast verwerkt de terminal wekelijks 5500 containervrachtwagens en verscheept het drieduizend spoorcontainers per week naar Europese bestemmingen. Tot eerdere ‘groene initiatieven’ van APM Terminals behoren onder andere de, samen met Siemens AG ontwikkelde, brandstofefficiënte Eco-RTG. Van deze Eco-RTG’s zijn er wereldwijd meer dan duizend in gebruik. Een ander voorbeeld is het gebruik van ‘on-dock’ rail en geavanceerde poort processing waarmee de emissies van zwaar vrachtverkeer worden teruggedrongen.


Š 2009 Swagelok Company

Behalve buisfittingen maken wij ook kleppen, drukregelaars, filters en gelukkige klanten.

In tegenstelling tot wat u misschien denkt, zijn we veel meer dan alleen maar producent van buisfittingen. Dat komt door onze obsessie om klantgericht te zijn. Inderdaad, voor onze buisfittingen zijn we wereldwijd bekend. En inderdaad, ze zijn al 60 jaar onze specialiteit. Maar vandaag zoeken ondernemers meer dan ooit naar meerwaarde. Bij ons ligt die in onze wijde waaier producten waarmee we u meer bieden dan u verwacht: orbitale lasapparatuur, modulaire systemen en een compleet gamma flexibele slangen. Bekijk het zelf op swagelok.com/moreproducts.


Andus Construction HSM Steel Structures Intersteel Nigeria Intersteel Slovakia Lengkeek IJmond Lengkeek Staalbouw Mebra Metaalbewerking P&K Rail Rijndijk Engineering Rijndijk Steel Contracting Rijndijk Technical services WVL Staalbouwers

Andus Oil & Gas HSM Offshore

Andus Process Asselbergs Ventilatoren FIB IndustriĂŤle Bedrijven

Andus Refractories Gouda Refractories

Serving the industry

Gouda Projects Gouda Vuurvast Services Gouda Vuurvast Belgium Gouda Feuerfest GFD Services

Ons kernwoord: klanttevredenheid. Onze kerncompetenties: vuurvaste bekledingen, grootschalige industriĂŤle staalgerelateerde projecten, sluizen en bruggen, olie- en gasplatforms, drukvaten, warmtewisselaars, opslagtanks, kelderbierinstallaties, systemen voor filtratie en separatie,

Andus Group Aalsterweg 183 5644 RA Eindhoven Tel (040) - 211 58 00

luchttechniek, bovenleidingsystemen voor het spoor, service en onderhoud. Nationaal en internationaal gecertificeerd, werkend volgens de hoogste veiligheidsnormen. Kennismaken? Graag. Belt u even of kijk op www.andusgroup.com.


MVO

Erasmus Centre

of Behavioural Ethics (ECBE)

De vele bedrijfsschandalen van de afgelopen jaren illustreren dat onethisch en onverantwoordelijk gedrag binnen organisaties nadrukkelijk aanwezig is. Dat leidt tot een sterke behoefte aan meer inzicht in bedrijfsethiek. Rotterdam School of Management, Erasmus University heeft daarom het kenniscentrum Erasmus Centre of Behavioural Ethics (ECBE) opgericht. Op 23 oktober jl. is het centrum officieel van start gegaan onder leiding van prof.dr. D. De Cremer. Tevens aanvaardde hij het ambt van hoogleraar Behavioural Business Ethics.

I

n zijn oratie ‘On Understanding the Human Nature of Good and Bad Behavior in Business: A Behavioral Ethics Approach’ stelt De Cremer de vraag waarom gerespecteerde managers van bijvoorbeeld Ahold of Enron fraude pleegden. Of algemener gesteld: ondanks het besef dat er ethische regels bestaan, gebeurt het nog vaak dat managers gedrag vertonen dat onverantwoordelijk is en volledig in strijd is met deze ethische regels. Het is van belang in kaart te brengen wat de onderliggende, vaak psychologische motieven zijn achter het onethische gedrag, stelt De Cremer. Neem de financiële wereld. Voor de crisis namen bankiers onverantwoordelijk grote risico’s, maar tegenwoordig gedragen banken zich juist weer extreem voorzichtig. Het motief is echter nog steeds gelijk: zij komen alleen op voor hun eigen belangen. Erasmus Centre of Behavioural Ethics
De Cremer wil met zijn onderzoek aan de leerstoel Behavioural Business Ethics én

het Erasmus Centre of Behavioural Ethics inzicht scheppen in deze vraagstukken. Het Erasmus Centre of Behavioural Ethics is uniek in Europa en neemt  een leidende rol op zich om antwoorden te verschaffen op de ethische en morele vragen die er momenteel in de maatschappij worden gesteld. Het doel is om gefundeerde wetenschappelijke inzichten te bieden die uiteindelijk tot praktische oplossingen voor management en organisaties leiden. Binnen dit onderzoekscentrum worden de fundamentele psychologische processen van de gedragsethiek gekoppeld aan een grote verscheidenheid aan onderzoeksvelden als management, recht, en de sociale wetenschap. Het centrum stelt zich tot doel antwoorden te bieden op vragen als waarom goede mensen slecht gedrag kunnen vertonen, wanneer en hoe ethisch leiderschap effectief is en hoe ethisch falen vertrouwen niet noodzakelijk hoeft te schaden. Het ECBE zal onder leiding van De Cremer een internationaal netwerk van academici op het gebied van gedragsethiek samenbrengen. Europoort Kringen november 2009

27


foto Danny Cornelissen


WAAR?

HIER?

Gaslekken kosten niet alleen een fortuin, ze brengen ook mens en milieu in gevaar. Dit geldt vooral voor raffinaderijen, petrochemische en gaswinnings-faciliteiten, waar lekkages soms erg moeilijk zijn op te sporen. De FLIR gasdetectiecamera zorgt ervoor dat deze onzichtbare lekken visueel gemaakt worden. Deze infraroodcamera is onovertrefbaar bij het opsporen van zelfs de kleinste gaslekken vanaf een veilige afstand. Dankzij de hoge gevoeligheid van de camera wordt de bron van het lek getraceerd en de inspectietijd aanzienlijk verkort. De camera detecteert ook SF6, een gas dat 24.000 keer zo gevaarlijk is voor het milieu als CO2.

Wilt u meer weten over gaslekdetectie en - visualisatie, bel dan het FLIR Benelux kantoor: tel. +32 (0)3 2878710.

BEZOEK www.flir.com/thg/gasdetection VOOR EEN GRATIS EXEMPLAAR VAN DE “GAS DETECTION GUIDE�!

WWW.FLIR.COM/THG


Total Waste Management partner voor de industrie Indaver biedt de industrie totaaloplossingen op het vlak van afvalverwerking, logistiek en onsite beheer. Wij garanderen voor elke afvalstroom – gevaarlijk en niet-gevaarlijk – de beste oplossing op het gebied van techniek en kostprijs. Daarvoor beschikken we over diverse eigen hoogtechnologische installaties en betrouwbare partners. Indaver beschikt over de juiste expertise om complexe afvalprojecten efficiënt te implementeren. Dankzij een transparante dienstverlening die voortdurend wordt geëvalueerd en verbeterd, garandeert Indaver de laagste Total Cost of Ownership. Ondertussen kan de klant zich concentreren op zijn eigen corebusiness. Veiligheid en wettelijke conformiteit zijn steeds van het grootste belang. Op dat vlak neemt Indaver geen enkel risico en worden liabilities vermeden. salesinternational@indaver.nl

Tel. +31 115 61 90 48

www.indaver.nl www.indaver.com

Toonaangevend in duurzaam afvalbeheer


Milieu

Convenanten energieverbruik werken niet Verandering van het Nederlandse beleid richting een grotere inzet van deze instrumenten kan dan ook helpen om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. Als toch (deels) doorgegaan wordt op de convenantenweg, dan moet in ieder geval geprobeerd worden de effectiviteit van convenanten te vergroten. Dit kan door bijvoorbeeld een duidelijke sanctie op te nemen als het convenant mislukt.


Het Nederlandse energiebeleid is voor een groot deel gebaseerd op convenanten, maar het effect hiervan is niet aan te tonen. Elbert Dijkgraaf, bijzonder hoogleraar Empirische economie van de publieke sector pleit er in zijn oratie ‘Bewijzen beleid baat’ dan ook voor dat Nederland net als de landen om ons heen ervoor kiest meer belastingmaatregelen, subsidies of regelgeving in te voeren. Dijkgraaf aanvaardde op 13 oktober 2009 zijn leerstoel in de Erasmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.

Dijkgraaf studeerde en promoveerde aan de EUR. Hij combineert het hoogleraarschap met een aanstelling als adjunct-directeur bij SEOR (tevens Erasmus Universiteit Rotterdam). In zijn leerstoel richt hij zich op onderzoek naar de gevolgen van gemaakte beleidskeuzes door overheden. Aan de hand daarvan kunnen adviezen gedaan worden om publieke belangen beter te waarborgen. Daarbij gaat het om thema’s als de verschillen tussen korte en lange termijn effecten van beleid, de verbreding van de gemeten effecten van beleid met kwaliteitsindicatoren en de heterogeniteit van reguleringspakketten en doelgroepen.

Via vrijwillige afspraken met bedrijven probeert de overheid het energiegebruik en aan dit gebruik verbonden emissies van CO2 te verminderen. Dijkgraaf onderzocht in welke mate beleidsinstrumenten samenhangen met energiegebruik, CO2-emissies en het gebruik van hernieuwbare energie. Hieruit blijkt dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van convenanten. Andere landen kiezen vaker voor subsidies, belastingen of regelgeving. Daarvan is wel vast te stellen dat deze invloed hebben op het energieverbruik. Vooral belastingen scoren veel beter, maar ook subsidies en regelgeving hebben invloed. 


Onderzoeken haalbaarheid CO Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie en leverancier van opslagdiensten voor bulkvloeistoffen Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) hebben aangekondigd dat de bedrijven de haalbaarheid gaan onderzoeken voor het gezamenlijk ontwikkelen van een distributieknooppunt voor de afhandeling en tijdelijke opslag van CO2 in Nederland. Gasunie en Vopak bouwen momenteel samen Gate terminal, de eerste Nederlandse ontvangstterminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) in Rotterdam. De bedrijven willen de mogelijkheden onderzoeken voor het creëren van een CO2-distributieknooppunt in Nederland, waar gasvormig en/ of vloeibaar gemaakt CO2 ontvangen kan worden van bedrijven die CO2 uitstoten en waar deze volumes vervolgens kunnen worden overgeslagen naar zeeschepen of doorgezet naar pijpleidingnetwerken voor het transport naar de diverse lege aardgasvelden voor de Nederlandse kust.

2

distributieknooppunt “De gedeelde visie van Gasunie en Vopak om de mogelijkheden te onderzoeken kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor afgevangen CO2 en de tijdelijke opslag in Nederland, in gasvormige of vloeibaar gemaakte vorm. Dit kan een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen betekenen.” Als onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid, verwacht de Nederlandse regering een substantiële vermindering van de CO2 emissies van de elektriciteitsproducenten en andere industriële activiteiten. Energie-efficiency en ‘renewables’ alleen zullen niet voldoende blijken te zijn om tijdig de beleidsdoelstellingen voor CO2-reductie te bereiken. Om deze reden worden in Nederland momenteel plannen ontwikkeld voor het afvangen van CO2 en voor het overslaan en permanent opslaan hiervan in lege aardgasvelden in de Noordzee. Een mogelijk CO2distributieknooppunt in de Rotterdamse regio zou kunnen profiteren van de beschikbare koude energiestromen van Gate terminal.

John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak en Marcel Kramer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie, reageerden beiden:

Trainingscentrum voor duurzame, biogebaseerde industrie Bio Base Europe, het in april 2009 opgestarte gezamenlijke project van Biopark Terneuzen en Ghent Bio-Energy Valley, laat weten dat het nieuwe trainingscentrum voor biogebaseerde industrie op schema ligt om begin 2011 geopend te worden. Dit initiatief van Bio Base Europe is het eerste in zijn soort en omvat zowel een proeffabriek als een trainingscentrum, speciaal opgezet voor de biogebaseerde industrie. Daarnaast wil het project een stimulans zijn voor de versnelde ontwikkeling van een duurzame, op biogrondstoffen gebaseerde economie in Europa. Het trainingscentrum vertegenwoordigt een investering van acht miljoen euro. Het centrum geeft onderdak aan verschillende faciliteiten

voor het onderwijs en de training van procesoperators. Daarnaast vormt de promotie en het uitdragen van de kennis over de biogebaseerde technologie aan het publiek een belangrijk zwaartepunt. Het nieuwe trainingscentrum komt in Terneuzen en wordt gezamenlijk gefinancierd door Interreg IV (het interregionale steunfonds van de Europese Unie), de Vlaamse deelregering, de Nederlandse overheid en de gemeente Terneuzen. In lijn met de nadruk op duurzaamheid wordt het gebouw geheel zelfvoorziend qua energie door middel van een windturbine en zonnepanelen.

Europoort Kringen november 2009

31


industrial projects construction piping

multidisciplinaire shutdowns prefabrication piping construction equipment steam-tracing

Nederland: T +31(0)10 462 16 66 België: T +32(0)3 568 74 12

info@mob-group.com

www.mob-group.com

© decrealisten.nl

What’s in the pipeline?


Milieu

Kastanjehout blijkt zeer duurzaam bij productie en in het gebruik

Kastanje, Eiken, Lariks, en Douglas zijn stuk voor stuk prima houtsoorten die al eeuwen lang in Nederland, en in onze omringende landen worden toegepast. Nu het duurzaam inkopen in Nederland grootschalig wordt ingevoerd, blijkt dat traditionele houtsoorten en bouwmethoden hoog scoren. Van Vliet Kastanjehout leverde in 1993 de eerste kastanjehouten palen en heeft zich sterk gemaakt voor de levering van duurzaam geproduceerd hout. Ernst Jan Damen van het in Langbroek gevestigde bedrijf, vertelt dat naast PEFC nu ook kastanjehout uit Engeland met een FSC-certificaat leverbaar is. Dit is een erkenning voor het bosbeheer dat al 25 jaar op deze wijze wordt uitgevoerd.

D

e rijksoverheid wil samen met de medeoverheden de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen. Jaarlijks besteden de gezamenlijke overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) meer dan vijftig miljard euro aan de inkoop van goederen, werken en diensten. Als overheden duurzaam inkopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De overheden hebben zichzelf duidelijke doelen gesteld: de rijksoverheid wil in 2010 voor honderd procent duurzaam inkopen. De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en honderd procent in 2015. Provincies en waterschappen hebben minimaal vijftig procent in 2010 als doel gesteld en zijn in gesprek over verhoging.

zaam inkopen is het ook een stuk beter, omdat het nogal wat energie vraagt om tropisch hardhout naar Nederland te transporteren. Inlands hout (zoals Lariks, Douglas en Eikenhout) heeft zeer veel toepassingsmogelijkheden. Op steeds meer plaatsen wordt hout toegepast voor de bouw van buitenverblijven, recreatiewoningen, bruggen en geluidschermen. Voorbeelden zijn: dierentuinen zoals de Apenheul, Blijdorp, en het Gaiapark (Kerkrade), daar zijn spectaculaire objecten met Europees hout gerealiseerd die ook mooi zijn om te zien. Ook Staatsbosbeheer gebruikt voor haar objecten (educatiecentra, opslagruimten etc) voornamelijk hout uit eigen bossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook het vakmanschap van bouwen met hout in Nederland door timmerlieden in opleiding weer nieuw leven ingeblazen wordt.

Nederland heeft langjarige ervaring met het gebruik van Europese houtsoorten Pas in de jaren zeventig heeft het gebruik van tropische houtsoorten zijn intrede gedaan. Echt noodzakelijk is het gebruik van tropisch hardhout voor buitentoepassingen niet. Er zijn tegenwoordig nieuwe verbindingstechnieken en milieuvriendelijke houtbeschermingsmiddelen, waardoor het gebruik van Europese houtsoorten voor langdurige toepassingen heel goed mogelijk is. Vanuit duur-

Het gebruik van inlands hout in Nederland zoals Lariks en Douglas is nog sterk ondergewaardeerd. In Scandinavië, Finland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Hongarije, Polen etc. wordt veel hout uit eigen bossen gebruikt. De transportafstanden zijn beperkt en de cyclus: bosbeheer, houtproductie en inzet van hout als bouwmateriaal in plaats van staal en beton levert een hoge duurzaamheid op. Inlands hout is in Nederland van hoge kwaliteit, dus het gebruik kan nog een stuk beter.

••

Europoort Kringen november 2009

33


Milieu

Om de duurzaamheid van bouwmaterialen te kunnen beoordelen, zijn er diverse computerprogramma’s ontwikkeld zoals GreenCalc+ en Eco-Quantum (voor woningen en gebouwen) en DuboCalc (voor de GWW sector). Duurzaam geproduceerd hout uit Europa scoort beter dan tropisch hout, omdat de transportafstanden van Europees hout veel lager liggen. De levensduur van hout kan door ‘open te construeren’ ook veel langer zijn dan bij gebruik van traditionele verbindingen. Hierdoor kunnen houtsoorten als Lariks, Douglas en Eikenhout voor lange duurtoepassingen ingezet worden. Wereldwijd zijn er diverse certificeringsystemen waarmee aangetoond kan worden dat hout duurzaam geproduceerd is. 1. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een non profit organisatie die wereldwijd duurzaam bosbeheer bevordert door certificering van het bosbeheer door een onafhankelijke derde partij. De PEFC-Certificering gericht op de regeneratie en heraanplant van het (productie)bos. Wereldwijd is circa tweehonderd miljoen hectare bos gecertificeerd. 2. FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale non-profit, multistakeholder organisatie, die een verantwoord bosbeheer promoot. De FSC-certificatie stelt ook eisen aan ARBO en veiligheid van de bosarbeiders, verbetering van de sociale aspecten van de (oorspronkelijke) bewoners en eigenaren (furst nations) van het bos en controleert de hele houtproductieketen. Wereldwijd is er circa honderd miljoen hectare bos met een FSC-certificaat. Het kastanjehout van Van Vliet is zowel met het PEFC als met het FSC-certificaat leverbaar. Hout met een van deze keurmerken voldoet aan de eisen van duurzaam inkopen van het ministerie van VROM. Daarnaast is het een garantie dat Europese bosgebieden op verantwoorde wijze in stand worden gehouden.

34

Europoort Kringen november 2009

Een kwart eeuw ervaring met levering en toepassing van kastanjehout Van Vliet Kastanjehout is de grondlegger van de import van Kastanjehout in Nederland. In 1993 is de import gestart direct vanuit vaste leveranciers in Frankrijk en Engeland. Het materiaal wordt met eigen vrachtwagens in Nederland , België en een deel van Duitsland ‘right in time’ geleverd. Daarnaast heeft het bedrijf een netwerk van zagerijen in binnen- en buitenland voor de productie van houtsoorten op maat. De laatste jaren heeft Van Vliet zich toegelegd op het geven van advies en leveren van Europees hout. Daarnaast zijn er goede contacten met ontwerpers en aannemersbedrijven opgebouwd die complete projecten kunnen ontwerpen en realiseren. Ook wordt er kennisoverdracht op maat geleverd. Bijvoorbeeld het ondersteunen van een eigen werkploeg bij het plaatsen en onderhouden van hekwerken. Duurzaam inkopen van kastanjehout Kastanjehout heeft niet alleen een goede duurzaamheid maar wordt ook duurzaam geproduceerd, zo blijkt uit het ‘Eindrapport duurzaam houtgebruik in leefmilieu- en infrastructuursector van WWF Belgium vzw/asbl’. In vergelijking met andere houtsoorten vraagt kastanjehout maar circa 1/3 -1/9 deel van de energie die andere houtsoorten vragen bij het transport en de modificatie. Als de natuurlijke duurzaamheid van kastanjehout hier nog bij betrokken zou worden, zal de score nog gunstiger uitvallen, omdat uit de praktijk bekend is dat kastanjehouten palen onbehandeld circa tien tot twintig jaar mee gaan, afhankelijk van de dikte en de toepassing. Certificatie Duurzaam geproduceerd kastanjehout Kastanjehouten hekwerk is leverbaar met een PEFC-certificaat en sinds kort ook met het FSC-certificaat. Onlangs heeft de Engelse leverancier van kastanjehout als eerste het FSC-certificaat ontvangen van Control Union. Deze leverancier, die ook landgoedeige-


naar en natuurliefhebber is, heeft duizenden hectare land in beheer en wil dit duurzaam beheren. Als een goed rentmeester kiest hij voor duurzaam ondernemen en brengt producten met een toegevoegde waarde op de markt. Van Vliet kastanjehout is blij met deze ontwikkeling. De productiemethode van kastanjehout voldoet al op veel plaatsen aan de eisen, maar met deze FSC-certificering is dit nu ook vastgelegd. Goed beheer van kastanjehakhoutbossen is niet alleen een must voor de natuur, maar ook voor een economische bedrijfsvoering. Om elk jaar te kunnen oogsten, zijn de gebieden in percelen verdeeld die om de circa vijftien tot twintig jaar geoogst worden. Voor de flora en fauna heeft dit als voordeel dat er gedurende deze periode geen werkzaamheden worden verricht. Na het kappen van een perceel ontstaat er nieuwe flora en fauna waarbij pioniersoorten weer volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het eerste kastanjehouten hekwerk met een FSC-certificaat is inmiddels in Nederland geleverd aan de gemeente Zandvoort. Ook voor de Olympische zomerspelen die in 2012 in Engeland gehouden worden, zal kastanjehout met een FSC-certificaat geleverd worden. Praktijktoepassing: ‘anti sanddrifting’ Gemeente Zandvoort paste in 1999 de eerste kastanjehouten hekwerken toe als kustbescherming en op andere plaatsen waar zandverstuiving voorkomen moet worden. Deze anti Sanddrifting hekken worden inmiddels op veel plaatsen gebruikt (Zeeland, Kijkduin, de waddeneilanden etc). Strandbeheerder R.C.J.Willigers kwam daar tijdens een vakantie in navolging van grootschalige toepassingen langs de Franse kust op het idee en paste de hekken ook in Zandvoort toe. Door de open hekwerken ontstaat reductie van de windsnelheid zodat het stuifzand daartussen neervalt en er nieuw duin ontstaat. Bijkomend voordeel is dat het zand niet over boulevards en woningbouwgebieden stuift. De hekwerken zijn oprolbaar en kunnen permanent of tijdelijk geplaatst worden. Gemeente Zandvoort heeft hier bewust voor gekozen om net iets meer te doen op het gebied van Duurzaam inkopen. Ook

andere opdrachtgevers hebben aangegeven interesse te hebben in Kastanjehout met FSC-certificaat. Houtgebruik heeft toekomst Voor jonge en meer ervaren houtgebruikers liggen er kansen om iets goeds te doen met hout uit onze eigen (Europese) bossen. Veel opdrachtnemers zijn al bezig of moeten binnenkort overgaan op Duurzaam Inkopen. SenterNovem ondersteunt opdrachtgevers bij het Duurzaam Inkopen. Om duurzaamheid serieus te nemen en te betrekken in het inkoopproces is het goed om een deelnameverklaring te ondertekenen. Hiermee wordt de organisatie deelnemer aan het programma Duurzaam Inkopen, dat zich richt op gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheden. Inmiddels doen er al ruim tweehonderd deelnemers (waaronder honderdzeventig gemeenten, twaalf provincies, veertien rijksoverheden en verschillende waterschappen) mee aan het programma. De verklaring is een goede stimulans om duurzaamheidscriteria mee te laten wegen bij de aanschaf van producten en diensten en dit een stap verder te brengen. Het toepassen van gecertificeerd Europees hout levert een positieve bijdrage van duurzaam inkopen. Daarnaast worden de mooie eigenschappen van deze houtsoorten weer goed zichtbaar. Hout is een hernieuwbaar materiaal dat goed kan concurreren met staal en beton. Verantwoord rentmeesterschap is weer terug van weggeweest. Met als gevolg minder CO2 uitstoot en constructies die goed passen in de natuurlijke omgeving. Verder lezen: http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/ wat_is_duurzaam_inkopen/index.asp http://www.duurzaaminkopendag.nl/upload/files/ factsheet_duurzaam_hout.pdf http://www.kastanjehout.nl/ http://www.geodomedesign.nl/geodomedesign.nl/Publicaties_files/ DinoDome_Arc2_Houtblad.pdf http://www.probos.nl/home/pdf/ScanboekHakhout.pdf

Europoort Kringen november 2009

35


Sommige zaken vinden wij nu eenmaal vanzelfsprekend. Vinรงotte Nederland levert als onafhankelijke inspectie- en keuringsinstelling diensten aan op het gebied van veiligheid, kwaliteit en het milieu. Onze expertise omvat onder meer de controle van de integriteit van constructies, installaties, machines, apparaten en gebouwen en diensten rond arbeidsomstandigheden. Bij Vinรงotte Nederland werken meer dan honderd technische deskundigen. Naast de hoofdvestiging te Breda hebben we ook kantoren te Rhoon en Akersloot en logistieke steunpunten in het hele land. Vinรงotte Nederland maakt deel uit van de internationale groep Vinรงotte, die met zijn meer dan 2000 medewerkers een kenniscentrum vormt en wereldwijd in vijftien landen vestigingen heeft. Interesse in een oplossing op maat? Neem dan een kijkje op onze website www.vincotte.nl.

Safety, quality and environmental services www.vincotte.com


Korte berichten

Supplier van het Nuon Solar Team

Net zoals voor de race in 2007 met de Nuna4, was de Schaeffler Groep Industrie wederom Official Supplier van het Nuon Solar Team van de TU Delft voor de race met de Nuna5. Schaeffler heeft ook nu alle lagers in de auto kosteloos ter beschikking gesteld en gedurende het gehele traject technische ondersteuning verleend. Naast Permaglide glijlagers en ELGES stangkoppen, die toepassing vinden in de wielophanging en de stuurinrichting, zijn FAG superprecisie hoekcontactlagers gebruikt in de wiellagering en de motorlagering. Er is gekozen voor hybride lagers in P4-nauwkeurigheid met keramische kogels. De keuze voor dit lagertype komt vooral voort uit de eis om een zo laag mogelijke rolweerstand te bereiken en daarmee het rendement van het voertuig zo hoog mogelijk te maken. Het Nuon Solar Team heeft spannende momenten beleefd tijdens de scrutineering (APK) die plaatsvond in Australië. Vooral na de crash van Nuna5 was deze extra spannend. Twee weken lang heeft het team non stop gewerkt om de Nuna5 weer rijklaar te maken. Met succes, want het team is als tweede geëindigd. Toch was het team wel teleurgesteld, omdat ze niet goed heeft kunnen laten zien wat Nuna5 kan presteren.

Besparen op energienota De energieprijzen zijn sinds de liberalisering van de energiemarkt behoorlijk gestegen. Reden dus voor veel bedrijven om kritischer naar hun energieverbruik en energie-inkoop te kijken. Voor vrijwel iedere ondernemer is de energiemarkt niet transparant. Dit heeft als gevolg dat vele mogelijke besparingen niet gerealiseerd worden. Om toch inzicht te krijgen in deze markt heeft een ondernemer uit Oost-Nederland een systeem ontwikkeld dat op een eenvoudige manier precies laat zien hoe bedrijven kunnen besparen op energiekosten. Het systeem, dat gewoon via internet toegankelijk is, ziet er kinderlijk eenvoudig uit: het verbruik van een bedrijf komt nauwkeurig in beeld en net zo simpel is dan te zien hoe bespaard kan worden. Zie je een hoog energieverbruik in een rustige periode, dan kun je je gaan afvragen of er toevallig een machine aan staat, die ook best uitgeschakeld kan worden. Maar het systeem gaat nog verder. Het biedt ondernemers een tool om elektriciteit en gas strategisch in te kopen. “Je hebt geen offertes meer nodig, alles is te zien in dit systeem”, legt Tino Wullink -al jaren bezig om het contractbeheersysteem (Energy Data Watcher) nauwkeurig uit te denken en verder te ontwikkelen- uit. Hij heeft contracten met diverse energiebeurzen, die de basis vormen voor de prijsvorming van de energieleveranciers. Hierdoor is het niet meer nodig om offertes op te vragen bij energieleveranciers. De dagelijks vastgestelde prijzen worden gekoppeld aan de originele verbruiksdata en de huidige prijzen. De eventuele besparing of meerkosten worden direct weergegeven. Tevens is er een factuurcontrole in het systeem ingebouwd waarmee alle facturen van leveranciers en netbeheerders gecontroleerd kunnen worden. Een lange tijd wachten op een offerte of een afrekening, hoeft dus niet meer. Met name grootverbruikers op het gebied van energie, met een verbruik van één tot tien miljoen kilowattuur en/of een gasverbruik van groter dan driehonderdduizend kubieke meter per jaar, kunnen voordeel halen met dit systeem. ”Je hele bedrijf wordt gescreend op techniek, meting en financiële situatie. Extra interessant is dat ook de CO2-uitstoot per locatie te zien is. Erg praktisch voor in het milieujaarverslag.” Wullink brengt het systeem op de markt vanuit zijn firma De Energieconsultant. Hij heeft het samen met Syscon uit Lelystad ontwikkeld en hij is op dit moment bezig het systeem uit te rollen in Nederland en volgend jaar in de rest van Europa. www.energieconsultant.nl.

Met bamboe onderkleding minder ziekteverzuim Ziekteverzuim kost het bedrijfsleven jaarlijks veel geld. Door een investering van slechts een paar tientjes in goede thermo onderkleding kunt u het lichaam beter beschermen. Zo zijn griep, verkoudheid, spierblessures en kneuzingen te voorkomen. Door het gebruik van bamboe koolstof verkrijgen de producten een aantal bijzondere eigenschappen. Dit resulteert in kleding die antibacterieel, antistatisch en geurneutraliserend is. Bovendien biedt het bescherming tegen UV stralen. Het materiaal is sneldrogend, zweettransporterend en zorgt voor een goede isolatie waardoor het lichaam droog en warm blijft. De betere temperatuur- en vochtbeheersing op het lichaam heeft niet alleen een positief effect op het ziekteverzuim, maar verhoogt ook het comfort en werkplezier. De producten zijn vrij van naden, labels en etiketten, waardoor vervelende irritaties tot het verleden behoren. Het assortiment bestaat uit een tweetal shirts, een boxershort en een lange onderbroek. MASCOT (www.mascot.dk) onderkleding kan het hele jaar door worden gedragen. Europoort Kringen november 2009

37


Korte berichten

Nederlandse Technische Afspraak 8044:2009 verband met de scheiding tussen IBN en EDN. De CV-installatie/ketel is nu op een aparte groep aangesloten en daardoor geschikt gemaakt voor Micro-WKK ketels (warmte/krachtkoppeling). Ook bij service en onderhoud is het handig dat de spanning kan worden uitgeschakeld en de verlichting in de omgeving van de ketel kan blijven branden. Inspelend op de toepassing van PV-installaties, zoals zonnepanelen, is bij eengezins- of soortgelijke woningen een lege leiding voorzien vanaf de zolder/dakverdieping naar de meterruimte. Het Elux-installatieconcept biedt een infrastructuur om comfortabel, slim én flexibel te wonen. Met de totstandkoming van de nieuwe NTA 8044:2009 is het Elux-installatieconcept verder gestandaardiseerd waardoor de toepassing voor installateurs nog eenvoudiger is geworden. Daarnaast is de installatietijd voor de installateur verminderd, zonder dat wordt ingeboet aan flexibiliteit. Het Elux-installatieconcept wordt ondersteund door toonaangevende leveranciers en groothandels, verenigd in de Stichting Elux.

Het eerste exemplaar van de nieuwe NTA 8044:2009 is op 29 september door Philip van Roosmalen (links) overhandigd aan de voorzitter van de UNETO-VNI Marcel Engels. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8044:2009 heeft enkele praktische aanpassingen ondergaan. Zo wordt een aantal leidingen rechtstreeks over de vloer of in het plafond naar de meterruimte geleid. De leidingen vanaf de meterruimte naar de centraaldozen worden nu enkelvoudig uitgevoerd; alleen de laatste centraaldoos wordt weer verbonden met de meterruimte. Zelfs met minder leidingen -vooral in de plafonds- is de capaciteit voor het aanbrengen van bedrading en bekabeling toegenomen. Vooral multimediatoepassingen zijn aanmerkelijk makkelijker te realiseren. Dankzij de vernieuwde NTA is het Elux-installatieconcept makkelijker toe te passen. De IBN-centraaldoos in de verkeer- en verblijfsruimtes mag nu worden gebruikt voor het plaatsen en aansluiten van een rookmelder volgens het Bouwbesluit. De aansluiting dient uit veiligheidsoverweging met een speciaal hulpmiddel te worden aangesloten, in

Informatiebron Veiligheidskunde Sinds vele jaren worden in het kader van het afstuderen voor de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) door de cursisten scripties geproduceerd. Deze gaan meestal over veilig-

heidskundige problemen die binnen de bedrijven spelen waar de cursisten aan verbonden zijn. Om een indruk te geven van de onderwerpen waar scripties over worden geschreven, heeft de

stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) samenvattingen van scripties die de afgelopen jaren opgesteld zijn, op de website geplaatst, www.phov.nl

Eervolle vermelding Innovatie Award 2009 Advies- en ingenieursbureau Movares uit Utrecht heeft de eervolle vermelding in het kader van de Erasmus Innovatie Award 2009 gekregen. Winnaar van de Award was zaadverbeteraar Incotec International. Dit werd bekendgemaakt tijdens het event ‘Destination: Innovation’ van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie in Amsterdam. Movares-directeur Johan van den Elzen: ‘Bij Movares wordt sterk gestuurd op zowel technische als sociale innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat het juist deze combinatie is die ons bedrijf meerwaarde geeft voor onze klanten.’ Volgens de jury is juist onder de huidige economische omstandigheden voldoende aandacht voor innovatie en vernieuwing van bedrijfsactiviteiten van belang. De jury van de Innovatie Award bestaat uit dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, mr. Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW; drs. Chris Buijink, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en drs. Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland. Uit het juryrapport over Movares: ‘Een duidelijke visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit stelt Movares in staat om innovatieve concepten aan te bieden die duidelijk verder

38

Europoort Kringen november 2009

gaan dan de huidige ideeën en oplossingen. Daarnaast is Movares een vernieuwingstraject gestart op het gebied van arbeidsrelaties dat heeft geresulteerd in een vooruitstrevend pakket aan arbeidsverhoudingen. Innovatie en vernieuwing worden op deze manier op verschillende manieren verankerd in de organisatie. Movares is een duurzame organisatie met vernieuwingsdrang. Door het opzetten van regionale kenniscentra, die fungeren als belangrijke voelsprieten, weet Movares de uiteindelijke klant duidelijk te betrekken bij het innovatieproces. Deze hechte sociale relaties met een uitgebreid netwerk van klanten blijkt cruciaal te zijn voor innovatie. Nieuwe ideeën voor productontwikkeling kunnen op deze manier snel worden getest op haalbaarheid en aantrekkelijkheid.’ De Innovatie Award wordt toegekend op basis van de jaarlijkse Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor, die onder tienduizend Nederlandse ondernemingen wordt uitgevoerd. Er waren vijf organisaties genomineerd. Deze zijn stuk voor stuk voorlopers op het gebied van innovatie, vernieuwing, ondernemerschap en bedrijfsresultaten.


Gebruik onze Ariane!

Cegelec heeft meegewerkt aan ontwikkeling van de grondinstallaties van de Arianeraket. U profiteert mee van de innovaties die Cegelec daarbij heeft toegepast. Dankzij jarenlange ervaring in de (petro)chemische industrie, heeft Cegelec op het gebied van Elektro, Instrumentatie en Analysetechniek een uitstekende reputatie opgebouwd. Of het nu gaat om advies, engineering, installatiewerk, service onderhoud of technisch management; Cegelec is uw partner die voor elke vraag een passende oplossing heeft. U mag dan ook kwaliteit op hoog niveau van ons verwachten bij alle diensten die we leveren.

Onze Business Units: -

Business Unit Industrie & Infra olie en gas, voeding en genotmiddelen, (petro)chemie, pharmacie en metallurgie

090841

natte en droge infrastructuur,

Hoofdkantoor te Dordrecht Laan van Europa 450

energie, telecommunicatie,

3317 DB Dordrecht

waterzuivering, luchthavens,

Tel.: 078 750 82 00

transport en gasdistributie

Fax: 078 750 82 82

-

Business Unit Building Maintenance

-

Business Unit Building Projects

info.nl@cegelec.com www.cegelec.nl


ISO 9001-2000, VCA* en Stoomwezen Lloyd’s gecertificeerd

Wij zorgen voor uw economische doorstroming! Driessen Appendages BV - Molenveld 4 - 6566 CK Millingen aan de Rijn - Telefoon: 0481 433244 - Fax: 0481 431632 E-mail:info@driessen-appendages.nl - Website: www.driessen-appendages.nl

����������������������������������������������������������


Korte berichten

Opdracht voor elektromechanische installaties Cofely Energy & Infra heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen de elektro-mechanische installaties te plaatsen aan de nieuwe Westrandweg in Amsterdam. Met deze opdracht is 24 miljoen euro gemoeid. Cofely installeert onder meer dynamische openbare verlichting en realiseert stilstanddetectie voor afwijkend verkeersgedrag, waarmee files tijdig worden gesignaleerd en maatregelen kunnen worden genomen om de verkeersstroom weer op gang te brengen. Daartoe zorgt Cofely bovendien voor de benodigde aanpassingen in de VerkeersCentrale Noord-West Nederland. Het werk aan de Westrandweg wordt naar verwachting in 2012 opgeleverd. De Westrandweg is onderdeel van het project Tweede Coentunnel/Westrandweg, waarvoor onlangs, op 7 september, de eerste spade symbolisch de grond in ging in aanwezigheid van de minister van Verkeer en Waterstaat C. Eurlings. De Coentunnel is al jarenlang een knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Daarom is besloten om naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel aan te leggen. En om te voorkomen dat de verkeersdruk zich verplaatst naar de A10-west wordt een nieuwe snelweg tussen de A10 en knooppunt Raasdorp aangelegd, de Westrandweg. Deze nieuwe snelweg van circa tien km lang krijgt twee aansluitingen in het westelijk havengebied van Amsterdam. In de bedrijvenzone Westpoort wordt de Westrandweg uitgevoerd als een 3,3 kilometer lang viaduct. “Om optimaal aan die eisen tegemoet te komen, werken we al in de ontwerpfase van de Westrandweg zeer nauw samen met Rijkswaterstaat”, stelt directeur Ruud Majenburg, Lid van het Executive Team en Algemeen Directeur Cofely marktsegment- en specialistische bedrijven. “In het ontwerp van de weg en in de elektro-mechanische installaties is veel aandacht voor efficiënt energiegebruik. Bijvoorbeeld door het toepassen van dynamische openbare verlichting rond de Westrandweg, waardoor fors op de elektriciteitskosten wordt bespaard”, aldus Majenburg.

Nieuwe vloot SwetsODV, specialist in de flexibele arbeidsmarkt voor nautisch personeel, doopt haar vloot om en maakt de nieuwe namen bekend van haar recentelijk verworven vloot van elf werk- en patrouilleschepen. SwetsODV heeft recentelijk Van Laar Scheepvaart en haar vloot overgenomen van Acta Marine Holding. De begeleidingsschepen behouden de RWS kleuren maar gaan wel onder de SwetsODV vlag varen. De veelzijdige vloot van goed uitgeruste werkschepen met geringe diepgang bestaat uit negen communicatievaartuigen, één truckable workboat en één multicat. De nieuwe namen vinden hun oorsprong in de volksmond bekende namen van de schepen. De Jacoba 12 stond alom bekend als De Twaalf en er is voor gekozen om alle schepen uit de vloot een cijfer als scheepsnaam te geven. De schepen zullen omgedoopt worden tot:De Eén (ex Adelaar), De Twee (ex Albatros), De Drie (ex Buffel), De Vier (ex Jacoba 4), De Vijf (ex Jacoba 5), De Zes (ex Jacoba 6), De Zeven (ex Jacoba 7), De Acht (ex Swift), De Negen (ex Tarzan), De Twaalf (ex Jacoba 12) en De Dertien (ex Sara Maatje XIII). SwetsODV Nautisch Beheer beheert de vloot en zijn bemanning, welke met name worden ingezet op projecten in de sectoren waterbouwkundige infrastructuur en scheepvaartbegeleiding, zoals assistentie bij bagger- en waterbouwprojecten, assistentie en supply diensten voor binnenwater, survey werkzaamheden, inleggen van zinkers ,patrouillewerk, inspectie- en schouw werkzaamheden, verkeersbegeleiding en transport van personeel en bemanningen.

Billboards Maasvlakte Kunstenares Paulien Oltheten heeft voor de Maasvlakte vijf kleine en een groot billboard ontworpen. Op de billboards zijn beelden te zien die ze afgelopen zomer maakte tijdens haar bezoeken aan de Maasvlakte. Ze fotografeerde mensen met bezigheden die typerend zijn voor dit gebied: motorcrossen, vogels en schepen spotten, kitesurfen, werken en wandelen. Vervolgens voorzag ze die foto’s van (handgeschreven) commentaar. Paulien Oltheten heeft mensen gefotografeerd tijdens hun gewone bezigheden op de bestaande Maasvlakte. Daarbij zoomt ze in op opvallende details, vraagt ze soms mensen een handeling te herhalen en voorziet ze de zo ontstane foto’s van handgeschreven of getekend commentaar. Oltheten laat de kijker toevallige, ongewone details zien en geeft daar een betekenis aan. Soms speelt ze met de getallen één en twee door twee mensen zo achter elkaar te plaatsen dat een van beiden aanvankelijk niet zichtbaar is: een verwijzing naar de Eerste en de Tweede Maasvlakte. Langs de A15 op de Maasvlakte staat een groot billboard met een enkel beeld. Vijf kleinere billboards met haar kenmerkende collages staan op de plaatsen waar de foto’s gemaakt zijn. In Informatiecentrum FutureLand zijn twee video’s van Oltheten te zien en is een plattegrondje te krijgen van het gebied waarop de billboards zijn gemarkeerd. Het werk blijft tot medio november te zien. Paulien Oltheten is een van de twaalf kunstenaars die gevraagd zijn dit jaar werk te maken met de aanleg van Maasvlakte 2 als aanleiding. Dit

werk is daarmee onderdeel van Portscapes, een artistieke ontdekkingsreis naar het archtectonische, politieke, sociale en ecologische verleden, heden en toekomst van de Rotterdamse haven. Portscapes is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (Projectorganisatie Maasvlakte 2). SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) adviseert. Het programma is ontwikkeld door het curatorenduo Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna).

Europoort Kringen november 2009

41


Maintenance

Rigoureuze ombouw van drijvende bok door Peter Joore

Arme economische crisis. De huidige teloorgang lijkt alweer haar trieste dieptepunt te hebben bereikt en daardoor aan repetitieve zeggingskracht te verliezen. De ergste krimp lijkt, althans voor een deel van de maatschappij en in ieder geval in de binnenvaart, achter de rug. Hier en daar nog een omvallende bank, maar de klad zit er onomkeerbaar in en langzaam wordt dit tijdelijk handelsverlammende monster verslagen. Bij SMIT Transport & Heavy Lift nemen ze alvast een voorschot op betere tijden. Afgelopen zomer werd, in weerwil van het miezerig ondernemersklimaat, gestart met een rigoureuze ombouw van de drijvende bok Taklift 4. “En dan is die bak weer gereed voor twintig zware jaren”, aldus Project Manager Leo Stobbe. In het verleden werkzaam bij onder meer All Seas.

O

Vrijwel de gehele projectmatige ombouw wordt door eigen mensen in daguren uitgevoerd. Er lopen dagelijks circa zeventig monteurs aan boord om alle arbeid in diverse disciplines te verzetten. Slechts twee hoofdaannemers versterken de ploeg. Dat zijn het Schiedamse Huisman Equipment voor het hijsgedeelte en Bakker Sliedrecht voor alle elektrotechnische aanpassingen.

ver de geraamde kosten van deze ‘lifetime extension’ hult SMIT zich in gepast stilzwijgen. “Daar doen wij nooit mededelingen over”, aldus Manager Corporate Communications Claudia van Andel. “Daarbij zitten wij momenteel in een ‘gesloten’ periode. Vlak voor publicatie van de kwartaalcijfers verstrekken wij nooit financiële informatie aan pers en analisten.” De huidige operatie dient medio december gereed te zijn. Indien dat lukt dan zijn zowel doelstellingen, schema als budget in grote lijnen gerespecteerd. Naast allerlei regulier onderhoud (“Je bent toch bezig, dus pak je dat ook direct beet”, deelt Stobbe mee.) zijn de speerpunten gelegen in een behoorlijke capaciteitsvergroting. “Natuurlijk stuit je bij een operatie als deze op onverwachte zaken. Dat valt nooit in te calculeren. Maar tot op heden valt alles mee. Er moet nog wel veel werk worden verzet, maar we blijven hoopvol naar de kalender kijken. Medio december hopen we klaar te zijn. Kwestie van hard werken, stug doorgaan en duimen dat alles gladjes blijft verlopen.” Een rondgang over en door de ‘patiënt’ die achter het kantoor aan de Waalhaven O.Z. ligt, leverde de navolgende feiten op: Het voorop het dek geplaatste A-Frame gaat in hijscapaciteit fors vooruit van zestienhonderd ton naar ongeveer tweeëntwintighonderd ton. De twee kleinere buitenblokken worden elk opgewaardeerd van vierhonderd naar zevenhonderd ton. “Dat kost de nodige tonnen staal, maar de Taklift 4 is het allemaal waard. De bok is in prima conditie.” Verder worden de lieren gemoderniseerd. De aandrijving van Ward Leonard moet het veld ruimen. “Dat systeem is achterhaald”, legt Stobbe uit. “Onderdelen zijn er haast niet meer te krijgen. Van gelijkstroom wordt alles omgeturnd naar wisselstroom en wordt het toerental van de lieren geregeld door frequentieomvormers. We hebben daarmee de nieuwste techniek aan boord.” Op het moment dat wij rondlopen, worden vier nieuwe Caterpillar motoren geïnstalleerd. Type: C32. Ze zijn aangeschaft vanwege bewezen duurzaamheid en zijn betrouwbaar. Het zijn 32,1 liter motoren en leveren een vermogen tot 910 ekW. Alle achttien lieren worden voorzien van nieuwe elektromotoren.

42

Europoort Kringen november 2009


Verder koel- en afvalwatersystemen, nieuwe accommodatie voor 32 personen, gloednieuwe consoles in controlekamer en op de brug. Die laatste wordt ook nog twee meter verlengd. “Tegenwoordig wil de klant meekijken bij het werk. Dan heb je iets meer serviceruimte nodig.” Verder gaat de spanning van 440 naar 690 Volt. “Dat scheelt een hele berg koper en dus minder duur. Maar ja, daar hoort dus ook wel weer een nieuwe omvormer bij.” Je wint wat en je verliest wat. Hier een nieuw keteltje compleet met uitlaatgassenleiding, daar een aantal nieuwe tandwielkasten. Weggebroken vloeren tonen deels bezette kabelgoten. “Er gaat circa dertig kilometer kabel in. Veel konden we gelukkig wegwerken in de ‘void spaces’ of holle ruimtes onder dek.” Stobbe wijst als we door de lege ruimte lopen die kombuis moet worden, met een zekere trots op de waterleidingen. “Dat is kunststof en wordt thermisch gelast. Prachtig systeem. Zou ik thuis ook wel willen.” Dat de Taklift 4 in het verleden al een asbestvrije verklaring kreeg, maakt dat op het strenge gebied van milieueisen nu slechts een beperkt aantal maatregelen getroffen behoeft te worden. “De AC compressor bijvoorbeeld krijgt een ander koelmiddel. Freon 22 wordt vervangen door het milieuvriendelijker en gangbare Freon/ Suva 407C dat in de A1/A1 klasse valt.” De Taklift 4 is bijna dertig jaar oud en zal als alles goed blijft gaan een uiteindelijke levensduur van een halve eeuw kennen. “Dat is redelijk uniek in een tijd van continue veranderingen. Maar bij SMIT weten ze wat ze doen.” Als de laatste handtekeningen zijn gezet, vertrekt de Taklift 4 in januari op eigen kracht naar Brazilië. Daar zal de bok worden ingezet bij een Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) integratie. Andere

werkzaamheden van de Taklift 4 zijn het hijsen en plaatsen van brugdelen en windmolens. In het Zuid-Amerikaanse worden modules op een FPSO geïnstalleerd. Een bijzondere operatie tijdens de opwaarderingoperatie was die van de verwijdering van de bestaande as van het A-Frame. “Die zat daar al dertig jaar in weer en wind aan boegzijde en die sprong er dus niet vanzelf uit. Met een diameter van zeshonderd millimeter en een lengte van zo’n twee meter nog een hele operatie. Daar hebben we uiteindelijk de thermische lans opgezet en de as met een warmte van ongeveer vijfendertighonderd graden Celsius uitgehold in een druppelvorm en vervolgens met hydraulische vijzels uit het A-Frame (de stoelen) gedrukt.” De tijden van Meester brandkastkraker Aage M(einesz) herleefden voor even aan dek van de Taklift 4. Op termijn zal het bijna honderdzeventig jaar oude SMIT nog de nodige keren de kop in de wind moeten steken om economische fluctuaties het hoofd te kunnen bieden. Maar behalve het tijdelijk noodzakelijke gebruik van de thermische lans heeft het bedrijf wel voor hetere vuren gestaan. “Economie is een ding als de golven. Je hebt de pieken en je hebt de dalen en er is altijd beweging. Dat is voor een bedrijf dat zich altijd en eeuwig op de Zeven Zeeën bevindt dan ook niet echt vreemd. Onverwachter wordt het wanneer de economie zich als een exacte wetenschap laat voorspellen. Dan pas moet je je echt zorgen gaan maken.” Zolang de wereld nog bouwt en land een steeds schaarser goed wordt, zal er voor bedrijven offshore immer werk blijven. Daar zijn ze na een kleine twee eeuwen bij SMIT in ieder geval wel achter. Aan het management zal het in ieder geval niet liggen. “Dat is een goede club met visie en vertrouwen in de toekomst,” besluit Stobbe de rondleiding in het drijvend stalen kruipdoor sluipdoor land. Europoort Kringen november 2009

43


MILIEU

Eenspaarlampen miljoenvoor gratis Mexico Luz Verde-project distribueert een miljoen gratis spaarlampen in Mexico in de strijd tegen lokale armoede en CO2-emissies vooruitlopend op de klimaatconferentie in Kopenhagen. Nederlands partnerschap tussen Eneco Energy Trade, Koninklijke Philips Electronics en ING Wholesale Banking maakt, met steun van de Mexicaanse overheid, distributie van dertig miljoen CFLs naar huishoudens met lage- en middeninkomens mogelijk.

O

nlangs is de lancering van het project Luz Verde (Groen Licht) bekendgemaakt door de Mexicaanse overheid. Dit is het startsein voor de distributie van de eerste één miljoen gratis energiebesparende lampen naar huishoudens met lage en middeninkomens in Mexico, in de aanloop naar de klimaatconferentie in Kopenhagen in december. De Australische organisatie Cool nrg zal dit initiatief -een wereldprimeuruitvoeren, waarbij vanuit CO2-handel een grootschalig energieefficiencyprogramma ten behoeve van Mexicaanse huishoudens wordt gefinancierd. Het project wordt ondersteund door de Mexicaanse regering en een samenwerkingsverband van drie Nederlandse bedrijven: Koninklijke Philips Electronics, ING Wholesale Banking en Eneco Energy Trade, een bedrijfsonderdeel van energiebedrijf Eneco. Dit baanbrekende project omvat de distributie van de eerste miljoen van de in totaal dertig miljoen beschikbare Compact Fluorescent Lights (CFL-lampen). Deze CFL-lampen, waarvan er vier per huishouden worden verstrekt, kunnen het energiegebruik terugdringen tot wel tachtig procent in vergelijking met traditionele lampen. Het project moet leiden tot een reductie van CO2-emissies met meer dan zeven miljoen ton over een periode van tien jaar. Het project is wereldwijd het eerste voorbeeld van een huishoudelijk energiebesparingsproject in het kader van het ‘Clean Development Mechanism’ programma (CDM) van de Verenigde Naties, dat bedrijven in geïndustrialiseerde landen in staat stelt om emissiereductie in ontwikkelingslanden te financieren. De CO2 -reductie zal worden verhandeld als CO2 credits in geïndustrialiseerde landen waar bedrijven en overheden strikte doelstellingen hebben ten aanzien van emissiereducties. Guido Dubbeld, Managing Director van Eneco Energy Trade: “Ons partnerschap in het Luz Verde-project is een uitstekend voorbeeld van onze eigen innovatieve aanpak en langetermijnvisie op de CO2-markt. We zullen verder gaan dan het huidige Kyoto44

Europoort Kringen november 2009

protocol, door ook na 2012 de CO2-credits van dit project aan te kopen. Luz Verde is een voorbeeld van een CDM van topkwaliteit, waarbij ook nog milieu- en sociale belangen worden behartigd. Het is een veelbelovend instrument om klimaatverandering tegen te gaan. We zijn dan ook erg blij om deel te nemen in dit project, omdat het prima past bij de corporate strategie van Eneco, die gefocust is op zowel duurzame energie als energie-efficiency.” Philips ziet milieu-uitdagingen -en de mogelijkheden voor duurzame oplossingen- als een van de belangrijkste mondiale trends waarop het bedrijf inspringt. Mahesh Iyer, VP & General Manager voor CFLi bij Philips Lighting: “Philips heeft zich hier altijd nadrukkelijk over uitgesproken, en heeft constant opgeroepen tot het overstappen naar energiezuinige lampen, aangezien het een win-win-scenario oplevert. Met deze omschakeling kunnen mensen geld besparen, en direct bijdragen aan een reductie van de energieconsumptie en CO2-emissies in de strijd tegen klimaatverandering. Er zijn al veel overheden die actie ondernemen, en met dit programma stellen we meer mensen in staat om ook te profiteren van de voordelen. Het is een geweldige kans om de duurzaamheidsontwikkelingen te versnellen, en biedt de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de klimaatsverandering die we allemaal kunnen doen, door middel van een eenvoudige overstap.” Stephen Hibbert, Global Head of Emissions Products bij ING Wholesale Banking: “ING is verheugd om als eerste bank een project in het kader van het CDM-programma van de Verenigde Naties te financieren. Sociale en duurzame verantwoordelijkheid is een van de vier core business-principes van ING. Onze betrokkenheid bij Luz Verde is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop een financiële instelling haar expertise en mankracht kan inzetten voor duurzame ontwikkeling.” Het Luz Verde-project zal problemen aanpakken op het gebied van armoede, ongelijkheid en duurzaamheid van de leefomgeving, en maakt tegelijkertijd een commerciële opbrengst mogelijk.


SGB Cleton is onderdeel van de HARSCO Corporation, een conglomeraat van bedrijven actief in de industriële dienstverlening. In Nederland behoren tot de groep: SGB Cleton, SGB Holland en SGB Hünnebeck. SGB Cleton is gespecialiseerd in het managen en uitvoeren van multidisciplinaire zogenaamde SIP´s onderhoudscontracten met de disciplines:

Deze disciplines worden volledig geïntegreerd vanuit één organisatie uitgevoerd en bieden de industriële opdrachtgevers vele voordelen, zowel financieel (minder kosten) als operationeel (minder aansturing).

• Thermische en Akoestische isolatie • Montage elektrische tracing • Total Access, waaronder wij verstaan: • Steigerbouw • Hoogwerkerverhuur • Aluminium rolsteigers • Hefsteigers • Hanginstallaties • Wandbeplating en plafondsystemen • Brandbeveiliging • Scheepsisolatie en offshore services • Schilderen • Non-destructief materiaal onderzoek

SGB Cleton werkt landelijk en ook in Duitsland en België vanuit vestigingen in Delfzijl, Klazienaveen, Heteren, Velsen-Noord, Vlaardingen, Elsloo, Hoogerheide, Meppen (D) en Antwerpen (B). Ondersteuning vindt plaats vanuit de andere SGB vestigingen in Groningen, Enschede, Nieuwegein, Arkel, Nuenen, Amsterdam en Rotterdam. Met in totaal duizend personeelsleden, een ervaring van honderd jaar isolatie en vijfenzeventig jaar in bereikbaarheid, zo´n 2.000.000 m3 steiger, zeshonderd hoogwerkers en vijf hoogwaardige isolatie werkplaatsen is SGB Cleton uw partner in onderhoud en nieuwbouw van industriële plants.

Nederland: Vlaardingen 3133 KJ George Stephensonweg 15 tel. 010 445 54 44 fax 010 435 14 03

Hoogerheide 4631 RB Antwerpsestraatweg 64 tel. 0164 613 450 fax 0164 615 735

Duitsland: August Priesthofstrasse 6 49716 Meppen tel. +49 (0) 5931 7404

Elsloo 6181 DN Sanderboutlaan 17 tel. 046 420 18 80 fax 046 437 99 20

België: Bergstraat 8 B2000 Antwerpen tel +32 (0) 3 2312248

18329

Klazienaveen 7891GV Industriestraat 26 tel. 0591 390 690 fax 0591 390 699 Heteren 6666 LV Poort v Midden Gelderland Oranje 6 tel. 026 472 36 32 fax 026 472 20 27

Velsen-Noord 1951 JZ Wenckebachstraat 1 tel. 0251 208 728 fax 0251 233 464


HBVlocksystems

anti vibration bolt securing systems

Offshore Petrochemie Industrie Bouw Scheepvaart

Maatwerk voor elke tak van industrie Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk

Uitgevoerd in verscheidene metaalsoorten Titanium alloy, Duplex stainless, Carbon steel, etc

100% borging bij kritieke boutverbindingen Extreme microbewegingen, hitte expansie of corrosie.

Professionele service

Product ondersteuning d.m.v. product demonstratie op locatie.

HBV Locksystems Maasambacht 11 2676 AW Maasdijk

"When safety comes first"

T 0174 - 510 810 F 0174 - 518 157 E info@hogervorst-bv.nl

www.hogervorst-bv.nl


Informatief

Hbo-investeringsplan 2011-2016 De commissie De Boer heeft in opdracht van de HBO-raad en het Platform Bèta Techniek een investeringplan uitgewerkt voor de hbo-sector techniek 2011-2016. Deze is door Hans de Boer (lid Innovatie Platform, voorheen trekker van de Taskforce Jeugdwerkeloosheid, voorzitter MKB-Nederland, en initiatiefnemer van de vakcolleges vmbo) overhandigd aan Jeroen van der Veer (voormalig CEO van Royal Dutch Shell en voorzitter van het Platform Bèta Techniek) en Doekle Terpstra (voorzitter van de HBO-raad). In de periode 2004-2010 hebben hogescholen in samenwerking met het Platform Bèta Techniek en de partners uit het toeleverend onderwijs flink geïnvesteerd in het verhogen van het aantal technisch opgeleide hbo’ers. De resultaten van deze investeringen worden zichtbaar: sinds twee jaar stijgt het aantal hbo-studenten dat voor een technische studie kiest. Een voortzetting van deze inspanning is hard nodig ter versterking van de Nederlandse economie, het verhogen van innovatieve prestaties, en niet te vergeten de vervangingsvraag vanwege de

aanstaande ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking. Er is volgens de initiatiefnemers een aantal redenen om ook na 2010 in het bètatechnisch hbo te investeren: Het voortzetten en profiteren van de ingezette opgaande lijn van het aantal bètatechnische studenten en afgestudeerden; Het verzilveren van de groei van leerlingen in havo/vwo met exacte (‘N’) profielen; Verbeteren van de doorstroom vmbo-mbo-hbo (vakcolleges) in het beroepsonderwijs; Blijvend kunnen voldoen aan de vraag naar bètatechnische hbo’ers voor het bedrijfsleven; De belangrijke rol van hbo’ers, nu en in de toekomst bij het realiseren van (toepasbare en rendabele) innovaties in het bedrijfsleven; De onmisbare functie die de sector techniek vervult in de in augustus 2009 gepresenteerde beleidsagenda van de HBO-raad ‘Kwaliteit als opdracht’, waarin de komende jaren op zowel de kwaliteit van het onderwijs als op een rol in innovatie wordt geïnvesteerd.

Lobbyregister en gedragsregels gewenst Lobbyen wordt in de meeste Europese landen gezien als nuttig onderdeel van het besluitvormingsproces - mits het op transparante wijze gebeurt. Dat blijkt uit het onlangs verschenen onderzoek van strategisch communicatiebureau BursonMarsteller, gehouden onder vijfhonderd hoge ambtenaren en politici in EU-lidstaten (‘Guide to Effective Lobbying 2009’). In Nederland bestaan echter nog steeds geen regels die het werk van lobbyisten reguleren. Dat moet snel veranderen, zeggen Kees Boef en Michiel van Hulten van Burson-Marsteller. Een lobbyregister en gedragsregels voor bedrijven en organisaties zijn gewenst om recht te doen aan de volwassen rol die lobbyen in onze democratie heeft ingenomen. Lobbyen is een steeds meer geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel. Bedrijven en organisaties willen in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over wetgeving die voor hen van belang is, terwijl ambtenaren en politici merken dat ze baat hebben bij een ‘reality check’ voordat hun plannen werkelijkheid worden. Uit het onderzoek van Burson-Marsteller blijkt dat de energiesector, de gezondheidszorg en de landbouwsector de meest effectieve lobby hebben, zowel in Brussel als in Den Haag. Opmerkelijk genoeg worden Nederlandse bedrijven door Haagse beslissers niet gezien als goede belangbehartigers. Een belangrijke reden lijkt het relatieve gebrek aan transparantie in Nederland. Wanneer besluitvormers gevraagd wordt wat zij belangrijk vinden bij een lobby, scoort transparantie het hoogst. Maar van de in het

onderzoek ondervraagde ambtenaren en politici vindt 67 procent dat lobbyen in Nederland onvoldoende inzichtelijk geregeld is. Boef en Van Hulten pleiten er daarom voor een voorbeeld te nemen aan Europa, waar de meeste grote lobbykantoren zich hebben verbonden aan een gezamenlijke gedragscode (http://epaca.org/en/code-of-conduct/text-of-code/). Zo moeten lobbyisten bij ieder contact met de Europese overheid aangeven namens wie zij optreden. Daarnaast houdt de Europese Commissie sinds kort een vrijwillig register voor lobbyisten bij. Een logische vervolgstap zou zijn dit register een verplichtend karakter te geven, zodat ook kantoren die het met de transparantie niet zou nauw nemen, zich er niet langer aan kunnen onttrekken. In Nederland zou het bedrijfsleven het initiatief moeten nemen tot een gemeenschappelijke code met gedrags- en fatsoensregels met betrekking tot lobbyen, zodat beleidsmakers en lobbyisten weten wat ze aan elkaar hebben. Lobbyen, mits op zorgvuldige en ethische wijze uitgeoefend, draagt bij aan betere besluitvorming door beleidsmakers te voorzien van nieuwe informatie, argumenten en inzichten. Lobbyen vormt daarmee een onmisbaar onderdeel van onze parlementaire democratie en verdient het als dusdanig te worden behandeld - in de eerste plaats door lobbyisten zelf.

25-jarig bestaan IHC Hydrohammer® bestaat 25 jaar. Het toekomstbeeld van het bedrijf is positief. Waar men in 1984 begon met vier enthousiaste medewerkers, werken er nu 75; is er een wereldwijd servicenetwerk aangelegd en is een uitgebreide verhuur- en verkoopvloot opgezet. Begin jaren tachtig zat de Nederlandse scheepsbouw in een enorme dip. Grote bedrijven verkenden de horizon om de dure machines en hun technisch hoog gekwalificeerde medewerkers aan het werk te houden. In 1984 werd de business unit voor hightech hydraulische heihamers opgericht. Sindsdien verovert IHC Hydrohammer® er als ‘technology innovator’ met toenemend succes de wereld mee. Zowel in de offshore als op het land. De vraag naar steeds zwaardere heihamers voor de allengs uitdijende energiemarkt (olie, gas en wind) en voor grote infrastructurele en bouwkundige projecten zorgt nog steeds voor een gestage uitbreiding van het bedrijf IHC Hydrohammer®. Veel architectonische hoogstandjes van het bedrijf zijn inmiddels wereldberoemd. Voor het overeind houden van de Londense Canary Wharf, de vertrekhal van Schiphol, de 416 m hoge Jim Mao-toren in Sjanghai of het Burj Al Arab-hotel in Dubai moeten tienduizenden palen diep de grond in worden geheid. Het is lastig voor te stellen dat er op negenhonderd meter diepte in de zeebodem kan worden geheid. Dit is echter wel noodzakelijk om de enorme

offshore installaties in zee te verankeren. Dankzij het gesloten systeem van de Hydrohammer® kan deze inderdaad op zeer grote dieptes onder water heien. En niet alleen verticaal, maar ook in een hoek van 45° en zelfs horizontaal. Daardoor kan men bijvoorbeeld tunnelbuizen met een diameter van vijf meter door een talud slaan, rotsen breken en enorme funderingspalen voor windmolens heien. Al deze Hydrohammer®-toepassingen vinden over de hele wereld plaats. In de bouw en de offshore beschouwt men de Hydrohammer® al jaren als een uniek ‘staaltje’ techniek en vindingrijkheid. 25 jaar geleden was het vooral een tijd van pionieren. Maandenlang proefondervindelijk vaststellen welk materiaal het best bestand blijkt tegen de enorme krachten die in de heihamer vrijkomen. Dat is niet gering. De grootste Hydrohammer®, de S-2300, met een slaggewicht van 115 ton, vergelijkbaar met het gewicht van 115 personenauto’s, levert maar liefst 2300 kJ slagenergie! De synergie binnen de omvangrijke en veelzijdige IHC Merwede Groep is zichtbaar aanwezig. Er is een vanzelfsprekende relatie met de divisies voor de markten Offshore & Marine en Dredging & Mining. Men versterkt elkaar in research en technologische ontwikkeling. En men ondersteunt elkaar in datgene waar Nederlanders altijd koplopers in zijn geweest: het produceren van innovatieve en betrouwbare producten. Europoort Kringen november 2009

47


Transport

Duurzaam IBC’S reinigen Zowel in de levensmiddelen als in de chemische industrie neemt de inzet van IBC’s sterk toe. IBC’s worden steeds vaker gebruikt om grondstoffen en halffabricaten voor de productie aan te voeren en om eindproducten aan de klant af te leveren. Euroliquids te Rotterdam produceert en distribueert onder meer vloeibare meststoffen. Het bedrijf heeft in samenwerking met Feige en Gröninger Cleaning Systems een geïntegreerd systeem van ontvangst, reiniging en vulling van IBC’s ontwikkeld en geïnstalleerd.

I

BC’s bieden de voordelen van bulk handling bij relatief kleine hoeveelheden (tot duizend liter). Daardoor hoeven producten niet per se per tankautolading tegelijk ingekocht te worden en kunnen investeringen in opslagtanks/ ontvangstsystemen worden beperkt en tevens voorraadniveaus worden geoptimaliseerd. Naast generieke modellen, zoals de bekende kunststof IBC in een buisframe, hebben veel bedrijven inmiddels ook ‘custom made’ IBC modellen in omloop gebracht. Deze zijn meestal gemaakt van bestendige materialen zoals RVS en uitgerust met speciale appendages voor klantspecifieke toepassingen.

Een belangrijk voordeel van een IBC is de mogelijkheid tot hergebruik. Maar hergebruik introduceert ook risico’s, zoals contaminatie met niet goed verwijderende voorgaande ladingen of gevaren op het terrein van microbiële besmetting/voedselveiligheid. Effectiviteit en borging van de reiniging is daarom van groot belang. Het spreekt voor zich dat ook de efficiency (beperking water- en energiegebruik) en integratie met bestaande infrastructuur, zoals de waterzuivering, belangrijke randvoorwaarden zijn. Door de installatie optimaal in te richten, kan naast ‘duurzaamheid door hergebruik’ extra duurzaamheid gecreëerd worden bij de handling en reiniging van de IBC’s. In geval van kleine aantallen IBC’s per dag kunnen bedrijven meestal nog wel uit de voeten met een eenvoudig, handmatig hogedruk systeem met waskoppen en pistolen. Bij grotere hoeveelheden worden logistieke en ergonomische aspecten belangrijker en neemt het risico op menselijke fouten of onzorgvuldigheid toe. In de afgelopen maanden zijn door Gröninger Cleaning Systems twee maatwerk installaties afgeleverd, waarbij juist deze aspecten een belangrijke rol hebben gespeeld. Euroliquids heeft met name in het voorjaar behoefte aan

- advertentie -

ERVAAR DE ERVARING VAN DE ROHRER GROUP

KLIP EN KLAAR DE ROHRER GROUP MAAKT HET VOOR U WAAR


een hogere IBC omloopsnelheid. Vanuit deze behoefte heeft Euroliquids in samenwerking met Feige en Gröninger Cleaning Systems een geïntegreerd systeem van ontvangst, reiniging en vulling van IBC’s ontwikkeld en geïnstalleerd. De IBC’s die retour komen, worden met een heftruck buiten het bedrijfsgebouw op een rollenbaan gezet. Vanaf dit moment loopt het proces volautomatisch. Allereerst wordt restlading afgetapt door de IBC op de band licht te kantelen. Dit restproduct wordt via een separaat afvoersysteem op milieuvriendelijke wijze verwerkt. Vervolgens loopt de band verder naar een RVS wascabine met aan weerszijden automatische deuren, die de IBC conform een vooraf geselecteerd volautomatisch wasprogramma zowel van binnen als van buiten reinigt met hergebruikt water van zestig graden Celsius. Verschillende sensoren volgen de IBC’s en geven via de PLC de signalen af naar de hardware. Voor de binnenreiniging is er een programma voor zware en lichte vervuiling. Binnen deze progamma’s is er een voorwas waarvan het eerste, meest vuile spoelwater apart wordt opgevangen en afgevoerd. De hoofdwas maakt gebruik van honderd procent hergebruikt water, hetgeen een flinke besparing oplevert. Na de reiniging verlaat de IBC via de rollenbaan de cabine en wordt de IBC opnieuw gekanteld om het resterende spoelwater te laten uitlopen. Vervolgens gaat de IBC direct door naar de meststof vulinstallatie. De hele cyclus duurt per IBC slechts enkele minuten. Behalve voor toepassing in de chemie is een dergelijke installatie, aangepast of met extra functionaliteit, ook zeer geschikt voor

levensmiddelenbedrijven. Zo kunnen volautomatische doseersystemen voorzien in de applicatie van zeep en desinfecteermiddel en kan ook een IBC droger worden ingepast. Het vanuit de wereld van de tankautoreiniging bekende TRS borgings- en certificeringssysteem kan eveneens worden geïntegreerd. Met dit systeem wordt gedurende het wasproces met verschillende sensoren en de PLC gemeten en geregistreerd of tijdens het wasproces daadwerkelijk wordt voldaan aan de met de (eind)klant afgesproken vereisten. Denk daarbij aan het bereiken van de minimale temperatuur van het water, duur en correct verloop van de wascyclus, juiste dosering van zeep en/of desinfecteermiddel, uitvoering van de droging, etc. Op basis van de registratie en validatie wordt een attest afgegeven van de reiniging: een zeer sterke ‘tool’ om de conformiteit van het proces voor eindklanten te waarborgen. Gröninger verwacht dat het voor steeds meer bedrijven interessant gaat worden om de handling en reiniging van IBC’s en vaten te automatiseren (www.groninger.eu). De bottleneck die ontstaat door de toenemende aantallen kan immers niet één, twee, drie met extra personeel en ruimte worden opgelost. Gerichte investeringen in handling en reiniging bieden de kans om logistieke en personeelskosten te reduceren. Bovendien wordt, niet minder belangrijk, de belasting op het milieu beter beheerst en watergebruik tot een minimum beperkt. Zo gaan duurzaam en effectief hand in hand. 

- advertentie -

OP HET GEBIED VAN

• stopmanagement/shut down service/industriële reiniging • tankreiniging/tankrevamp/scrubber en decanteer technologie • mobiele affakkel systemen/afvallogistiek/chemische reiniging • stralen en conserveren/W montage/assemblage service

OP HET GEBIED VAN

• steigerbouw Layher Allround System 1 miljoen m³ • 400.000 m³ direct beschikbaar voor de Benelux • industriële isolatie/tracing en montage

TOEGEVOEGDE WAARDE ROHRER GROUP

• project management / development management • advies & detachering • reiniging van lucht en klimaatsystemen en rioleringen • verhuur van pneumatish gereedschap en ademluchtlijnsystemen • verhuur van 70 m³ gesloten vloeistofdichte Bakercorp containers • afspraak is afspraak en uniek transparant Wij zoeken altijd voor u de meest • geen protectionisme, geheel veilige en meest economische onafhankelijk in de branche oplossing, ons motto hoge kwaliteit en blijvend scherp geprijsd.

BINNEN DE BENELUX 250 MAN PARAAT

Johann Rohrer Netherlands B.V. Pampus 25 3251 ND Stellendam

Tel: 0187 - 49 00 00 Fax: 0187 - 49 11 10 Website: www.rohrer-grp.com


tWeeDe maasVLaKte

tijdelijk hotel

maasvlakte biedt onderdak aan bouwpersoneel

door Laurent Chevalier

De aanleg van Maasvlakte 2 is onderdeel van een omvangrijk project om de economie in de regio te versterken. Gevolg hiervan is dat op termijn permanente huisvesting nodig is voor duizenden personeelsleden die de nieuwe economie moeten laten draaien. Allereerst is echter ‘dicht bij huis’ tijdelijk onderkomen nodig voor de eveneens duizenden personeelsleden van de aannemers, die de komende jaren op de Maasvlakte aan de gang gaan. Je moet er immers niet aan denken dat zij dagelijks over de al zwaar belaste A15 uit alle windstreken moeten komen. Daar is iets slims op bedacht: een tijdelijk hotel op de Maasvlakte met maximaal vijfentwintighonderd bedden.

A

lleen al dit jaar investeert het Havenbedrijf Rotterdam driehonderdzeventig miljoen euro in de haven. De helft daarvan gaat naar de infrastructuur in het bestaande havengebied, de andere helft is bestemd voor investeringen op Maasvlakte 2. Voor de lange termijn verwacht het Havenbedrijf tot 2020 zo’n vier miljard euro te investeren. Het resultaat van dit alles moet zijn dat Rotterdam mee blijft tellen in de felle concurrentiestrijd tussen de wereldhavensteden om zo de werkgelegenheid in deze regio op peil te houden en liefst te versterken. De werkgelegenheidsramingen zijn indrukwekkend. Alleen al de aanleg van Maasvlakte 2 zorgt in de eerste fase (2008-2013) voor zestienhonderd tijdelijke arbeidsplaatsen per jaar. Vanaf 2012 komen daar nog eens drieëndertighonderd arbeidsplaatsen bij voor de bouw van terminals, bedrijven en distributiecentra. Dit resulteert na voltooiing van Maasvlakte 2 (rond 2033) in tweeënzestighonderd permanente directe arbeidsplaatsen en nog eens tienduizend indirecte arbeidsplaatsen.

Hotel at work De aanleg van Maasvlakte 2 heeft zondermeer als vorm van ‘spin off’ ook z’n uitstraling gehad op de plannen en ambities 50

Europoort Kringen november 2009

van de bedrijven die nu al op de Maasvlakte zijn gevestigd. Zo breiden E.ON en Enecogen hun elektriciteitscentrales op de Maasvlakte thans al fors uit. Voorts gaan GATE en Liongas hun LNG-terminals binnenkort uitbreiden. Daarnaast hebben diverse bedrijven bekend gemaakt tal van grotere en kleinere uitbreidingen op de rol te hebben staan. Alle plannen hebben tot gevolg dat binnenkort dagelijks gedurende lange tijd duizenden werklieden, technici en wat en wie al niet meer op de Maasvlakte aan de slag gaan of al zijn. Zodra het nieuwe land op Maasvlakte 2 bouwrijp is, komen daar vanaf 2012 nog eens duizenden werklieden bij om de nieuwe havens, kantoren, opslagplaatsen en andere faciliteiten te bouwen. Voor de tijdelijke huisvesting van de eerste golf werklieden die binnenkort al op de huidige Maasvlakte aan de slag gaan, heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met het bedrijf Weststellingwerf onder de naam ‘Hotel at work’ een slim huisvestingsplan ontwikkeld. Deze Rotterdamse partner is van huis uit actief in de reiswereld, containerlogistiek en vastgoed. ‘Hotel at work’ wil zeggen dat op de werkplek een tijdelijk hotel wordt gebouwd met in dit geval plaats voor uiteindelijk liefst vijfentwintighonderd personen. De bouw van het hotel is


inmiddels van start gegaan tussen het Distripark Maasvlakte en de Slufter. Begin volgend jaar zal het eerste woongedeelte, bestaande uit een hoofdgebouw, eetzaal, recreatievoorzieningen en de eerste slaapgebouwen voor tweehonderd bewoners worden opgeleverd. Jeroen van Beek van ‘Hotel at work’ vertelt dat het hotel in mei van het volgend jaar al plaats biedt aan minimaal vierhonderd gasten. “Afhankelijk van de vraag kunnen wij het hotel makkelijk opschalen tot maximaal vijfentwintighonderd bedden.” Mooie woonvoorziening Op de vraag aan Van Beek of de kamers in het tijdelijke hotel wel voldoende comfort bieden -de slechte voorbeelden van Neerlands gastheerschap richting ‘gastarbeiders’ zijn genoegzaam bekendantwoordt Van Beek dat ‘Hotel at work’ alle mogelijke comfort zal bieden. “Er komen verschillende soorten kamers, variërend van eenpersoonskamers met eigen sanitair tot comfortabele kamers voor vier personen. Verder zorgen wij voor alle mogelijke voorzieningen tot en met internet op de kamers om het verblijf aangenaam te maken. De kamers worden trouwens alleen verhuurd aan bedrijven die betrokken zijn bij bouwprojecten in het havengebied.” Sjaak Poppe, woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam, vertelt dat het hotel op de Maasvlakte blijft staan tot 2015. “Daarna komt er op die plek een railemplacement. Wij zijn blij met deze mooie woonvoorziening. Om de komst van het hotel snel mogelijk te maken, hebben wij de grond tegen een sterk gereduceerd tarief beschikbaar gesteld. Verder hebben wij de aansluitingen van de nutsvoorzieningen voor onze rekening genomen. Deze voorziening zorgt ervoor dat de vele bouwvakkers die hier de

komende jaren tijdelijk werken, straks niet twee keer per dag over de A15 hoeven te rijden naar allerlei tijdelijke woonbestemmingen elders in de regio. Dat vermindert de files.” Of dat inderdaad precies zo het geval zal zijn, lijkt voor discussie vatbaar. Vast staat wel dat het fileleed dankzij deze slimme oplossing in ieder geval niet nog groter zal worden dan nu al het geval is. In Rozenburg volgt Jan Schrijver, directeur van de lokale woningcorporatie Ressort Wonen, met belangstelling de ontwikkelingen rond de toekomstige huisvesting voor de mensen die in de toekomst permanent op de Maasvlakte gaan werken. Ressort Wonen is een kleine (drieëntwintighonderd huurwoningen en diverse koopwoningen), maar in Rozenburg zeer actieve corporatie. Met sloop en renovatie van diverse oude complexen en de bouw van comfortabele en fraai vormgegeven nieuwe woningen heeft de corporatie de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de facelift van Rozenburg. Corporatiedirecteur Schrijver zegt over de mogelijke rol van Ressort Wonen bij het ontwikkelen van permanente huisvesting: “Ik ben uiteraard graag bereid om daarover samen met Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de lokale autoriteiten mee te denken. Als wij iets kunnen betekenen, doen wij graag mee. Vanuit Rozenburg kun je immers filevrij naar de nabijgelegen Maasvlakte en weer terug rijden. We hebben goede en nog redelijk betaalbare woningen. Rozenburg is een prettige gemeente om te wonen en we liggen precies in het gebied waar in de toekomst wellicht een tunnel wordt aangelegd richting Westland. Er zijn diverse bouwprojecten opgestart en in voorbereiding. Ik zie dus best kansen en mogelijkheden. Het is bovendien goed wonen in het groene Rozenburg. Onze kennis van de plaatselijke omstandigheden stellen wij in ieder geval graag ter beschikking.” Europoort Kringen november 2009

51


Hoe ingewikkeld uw logistieke traject ook is, Wagenborg Nedlift beschikt over een passende oplossing. Wij bieden u met onze 450 deskundige collega’s en uitstekend materieel een compleet pakket diensten. Van (de)montage tot projectengineering en van kraanwerk tot horizontaal (zwaar) transport. En we brengen altijd ruime ervaring mee in ondermeer de olie- en gasindustrie, energiesector en bouwsector in Europa en daarbuiten. Nedlift is onderdeel van Koninklijke Wagenborg. U vindt daarom bij ons gegarandeerd iedere mogelijke schakel in de wereldwijde transportketen. www.wagenborg.com Groningen Gideonweg 5, 9723 BM Groningen Tel. +31 (0)50 368 28 00 Fax +31 (0)50 368 28 49 Vlaardingen Schiedamsedijk 66, 3134 KK Vlaardingen Tel. +31 (0)10 234 08 96 Fax +31 (0)10 434 04 86 E-mail nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift. De kunst van zwaar transport.

52

Europoort Kringen november 2009

Vestigingen: Delfzijl / Emmen / Groningen / Hengelo / HĂśrstel-Dreierwalde / Meppel / Rijssen /Schoonebeek / Vlaardingen / Voorschoten.


KORTE BERICHTEN

Systeemintegratiecontract EPZ -leverancier van elektriciteit met behulp van kernenergie, kolen en biomassa en beter bekend als de kerncentrale in Borssele- en Atos Origin, internationale IT-dienstverlener, hebben een driejarig systeemintegratiecontract ondertekend. De IT-dienstverlener wordt verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe IT-systeem voor Enterprise Asset Management en exploitatie van EPZ. Atos Origin zal de huidige systemen van EPZ migreren naar een nieuw systeem en daarbij een groot aantal toepassingen vervangen. EPZ heeft de IT-dienstverlener na een Europese aanbesteding geselecteerd. Het zeer complexe en kritieke proces van de migratie van een groot aantal verschillende toepassingen naar één systeem wordt uitgevoerd in samenwerking met Ventyx - wereldwijd specialist op het gebied van levering van kritieke software aan de nucleaire industrie. Behalve voor de implementatie en configuratie is Atos Origin ook verantwoordelijk voor het end-to-end projectbeheer, van het bouwen van interfaces tot het testen van IT-systemen en toepassingen. Bovendien is Atos Origin verantwoordelijk voor services op het gebied van wijzigingsbeheer en voor levering van trainingen voor eindgebruikers. De introductie van dit centrale systeem voor onderhoud en exploitatie, dat is gekoppeld met alle andere zakelijke toepassingen, biedt eindgebruikers eenvoudig toegang tot alle gegevens die essentieel zijn voor hun dagelijkse activiteiten. Daardoor ontstaat er een effectievere en veiligere werkomgeving.

Responsible Care® Award 2009 Op 2 oktober tijdens de Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique1 (Cefic) in Lissabon, Portugal, is het progressieve, milieuvriendelijke iQ* kunststofportfolio van SABIC Innovative Plastics onderscheiden met een Responsible Care® Award voor 2009. Het bedrijf verwierf deze hoog aangeschreven onderscheiding in de algemene categorie voor zijn ecologisch verantwoorde iQ kunststof, geproduceerd met een door SABIC ontwikkeld proces ter verwerking van gebruikte polyethyleentereftalaatflessen (PET) tot een uiterst krachtige kunststof voor een brede reeks hoogwaardige toepassingen. iQ kunststoffen worden geproduceerd met gebruikmaking van tot 65

Maritiem lesmateriaal voor het onderwijs Op 28 september jl. is officieel een nieuwe lesbrief voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs geïntroduceerd. Dit keer is gekozen voor een lesbrief in de vorm van een bordspel. ‘Schip In-zicht!’ is een spannend en avontuurlijk bordspel, waarbij leerlingen spelenderwijs kennis opdoen over de maritieme maakindustrie. De leerlingen leren onder meer over watersport, waterbouw, offshore en scheepsbouw. Het spel is tot stand gekomen door EZ-subsidie vanuit het Maritiem Innovatie Programma en de inzet van de brancheorganisaties Hiswa, Scheepsbouw Nederland, Vereniging van Waterbouwers, IRO (Offshore) en Nederland Maritiem Land. Naast ‘Schip In-zicht!’ heeft Nederland Maritiem Land samen met de maritieme branches nog meer lesmateriaal ontwikkeld voor andere doelgroepen binnen het basis- en voortgezet onderwijs: ‘Gave Haven’, ‘Een wereld vol vaart’, en ‘Work@Water’. www.spetterendeopleidingen.nl

Beveiliging mobiele telefoon KPN heeft de beveiliging op de mobiele voicemail verbeterd. Voortaan hebben alle mobiele bellers op het KPN-netwerk een persoonlijk password nodig als ze vanuit het buitenland hun voicemail willen beluisteren. KPN realiseert zich dat de voicemailprocedure voor mensen in het buitenland hiermee omslachtiger is geworden maar is van mening dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van klanten zwaarder weegt

procent postconsumptie plasticafval, waardoor de economische levensduur van een PET-fles tot twintig jaar verlengd wordt. Andere milieuvoordelen van iQ kunststoffen omvatten onder meer een verlaging van 55 à 57 procent van CO2kooldioxide-emissies en procesenergieverbruik per kilo PBT. De jury van de Responsible Care Awards 2009 bevestigde dat het iQ kunststofplatform ‘een uitstekend voorbeeld is van hoe productzorg effectief kan worden ingezet’. Vergeleken met concurrerende producten biedt de iQ kunststofportfolio een goede stijfheid, schok- en chemische bestendigheid en verwerkbaarheid, evenals superieure esthetiek door afgestemde kleurselectie. De materialen van SABIC Innovative Plastics zijn tijdens het eerste volledige verkoopjaar met succes gebruikt in meer dan twintig toepassingen. Potentiële toepassingsgebieden omvatten meubels, computer- en consumentenelektronica, transport- en autocomobielcomponenten zoals connectoren, ventilatoren, spatschermen, deurgrepen en behuizingen voor verlichting. Responsible Care (verantwoordelijke zorg) is een wereldwijd, vrijwillig initiatief van de chemische industrie waarin bedrijven samenwerken ten behoeve van de doorlopende verbetering van hun prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu. In 1985 werd Responsible Care voor het eerst geïntroduceerd in Canada. Nu wordt het in praktijk gebracht door nationale en regionale verenigingen van chemische fabrikanten in 53 landen wereldwijd.

Europoort Kringen november 2009

53


KORTE BERICHTEN

Pallettransportsysteem

Kunst+Techniek-prijs 2009

Costo gaat in het nieuwe distributiecentrum van Hillfresh te Barendrecht -import en export van groente, fruit en exoten- een nieuw ontwikkeld pallettransportsyteem leveren, waarbij de transportbanen worden geïntegreerd in de betonvloer. Men levert tevens de kolomliften. Costo is producent en leverancier van transporttechnieken en geïntegreerde opslagsystemen. Van eenvoudige rollenbaan tot en met compleet geautomatiseerde magazijnen. Het bedrijf ontwerpt en produceert geautomatiseerde logistieke oplossingen voor het opslaan, verzamelen en sorteren van orders in distributiecentra en groothandelcentra.

Edwin van der Heide (1970) is de winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2009. De prijs, ingesteld ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van Witteveen+Bos, bestaat uit een bedrag van vijftienduizend euro, een publicatie in boekvorm en een expositie in de Bergkerk te Deventer. Van der Heide, geluidskunstenaar en componist, ontvangt de prijs op grond van zijn unieke plaats binnen de nieuwe media in de beeldende kunst. Eigentijdse muziek, beeldende kunst en architectuur worden door zijn innovatieve constructies op scherpzinnige wijze met elkaar verbonden. Door Van der Heide is in het kader van de Kunst+Techniekprijs een op de locatie toegespitste installatie ontwikkeld met als werktitel Coils. Deze installatie is tot en met 3 december 2009 in de Bergkerk te ervaren. Coils bestaat uit ruimtelijke magnetische spoelen, die geluid in magnetische velden afstralen. De spoelen vormen tezamen een metacompositie, die door het publiek via een ontvanger te beluisteren is.

Informatievoorziening haven-community Recent hebben Havenbedrijf Rotterdam en Koninklijke Dirkzwager overeenstemming bereikt op het gebied van de informatievoorziening richting de Rotterdamse haven-community. Deze overeenstemming zal de informatievoorziening, de operationele afstemming en het Rotterdamse port community systeem ten goede komen.

foto Danny Cornelissen

Salarisservice bureau voor de bouw CBBS Salarisservice -een all-round salarisservice bureau voor grote-, middenen kleinbedrijven in de bouw en afbouw- is FOSAG-Partner geworden. FOSAG is de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds, metaalconserverings- en glasbranche en behartigt de belangen van ruim 2.800 bedrijven met zo’n 26.000 medewerkers. “Dit is het rechtstreekse gevolg van de groeiende vraag van leden naar advies en ondersteuning op het gebied van salarisverwerking”, aldus FOSAG-directeur Kruiderink. “Door de huidige economie kijken de ondernemers opnieuw naar hun kostenplaatje en wegen opnieuw af of deze administratie, inclusief eventuele loonaangifte naar de Belastingdienst en de ziekmeldingen naar de Arbodienst, in huis of buiten de deur moet worden verricht”, licht hij toe. CBBS directeur Ton van den Berge vult aan: “Daarnaast spelen er fusies en overnames, die gevolgen hebben voor de salarisadministratie en de loonkosten. CBBS wordt regelmatig ingeschakeld om de consequenties voor het personeel in kaart te brengen en mogelijke problemen op te lossen”. CBBS zal zich door het partnership tevens presenteren op het komende FOSAG Congres op 27 november a.s. te Noordwijkerhout.

Flowmeter Voor hete lucht applicaties in bijvoorbeeld energiecentrales, de staalindustrie, de keramische industrie maar ook chemische plants, kan de McON Air van het Duitse Promecon een geschikte problemsolver zijn. Dit instrument is gebaseerd op twee antennes die achter elkaar in de leiding gestoken worden, aldus A-B-T. De antennes detecteren elektromagnetische velden tengevolge van bijvoorbeeld statische elektriciteit. Door de toepassing van autocorrelatietechnieken wordt de gassnelheid in de leiding bepaald. De McON Air heeft geen bewegende delen, is ongevoelig voor vervuiling en kan ook bij 54

Europoort Kringen november 2009

temperaturen tot 1100 °C ingezet worden. De insteeksensoren geven geen drukval. De antennes kunnen van een resistent materiaal naar keuze gemaakt worden. De McON Air is SIL-2 geclassificeerd. Naast dit 1-kanaals instrument is er ook de mogelijkheid meerkanaals systemen in te passen. Belangrijke doelstellingen kunnen emissie gerelateerd zijn, bijvoorbeeld om de NOx en CO2 uitstoot te minimaliseren, de UBC (Un-Burned Carbon) te beperken en voor procesoptimalisatie. Voor informatie: tel. 013 5287225.


adv. spartaan 6-2008:europoort 2008

09-06-2008

10:23

Pagina 1

HO O G V L I E T - A MS T E R DA M - R A A MS D O N KS V E E R - MO E R D I J K - V E N L O - A S S E N - V E E N DA M - R I J S W I J K - L O N D E R Z E E L ( B )

HĂŠt adres voor verhuur en lease van kranen, heftrucks en hoogwerksystemen Peinemann is al ruim 50 jaar een toonaangevend bedrijf in de wereld van horizontaal- en verticaal intern transport. Vanuit het hoofdkantoor in Hoogvliet is Peinemann uitgegroeid tot een one-stop-shopping bedrijf met vestigingen verspreid over heel Nederland. Met een verhuurvloot van ca. 7000 units kunnen wij u altijd een op uw situatie afgestemd aanbod doen. Of het nu gaat om kranen, heftrucks, hoogwerkers, detachering of opleiding: Peinemann is uw zakenpartner!

Hoofdkantoor Peinemann Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet Tel.: 010 - 295 50 00 Fax: 010 - 295 50 49 E-mail: info@peinemann.nl www.peinemann.nl

PIRANACONCEPTS.COM

TAS TECHNICS B.V. Ambachtweg 29a 2841 MB MOORDRECHT THE NETHERLANDS T +31 (0)182 373 182 F +31 (0)182 370 895

tastech@euronet.nl www.tastechnics.com

HEAT EXCHANGERS SHELL & TUBE / PLATES SHELL & PLATE / FINNED TUBES

L. TAS & Co. BVBA Dorp 38 2242 PULDERBOS BELGIUM T +32 (0)3 466 05 40 F +32 (0)3 466 05 49

info@tas.be www.tas.be


spraakmakers

Sheila Neijman over succesmanagement

“Als je houdt van je werk, doe je meer je best”

door Jacques Kraaijeveld

“Na een reorganisatie waarbij ik niet herplaatst werd, kwamen levensvragen naar boven zoals: ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’, ‘waarom doe ik de dingen die ik doe?’ en ‘wat kan ik goed?’ Ik ontdekte dat ieder mens een roeping heeft, waarvoor alle talenten en innerlijke drijfveren in huis zijn. Na deze reorganisatie werd mijn roeping duidelijk. Talenten die ik voor diverse werkgevers had ingezet, werden niet als dusdanig erkend of herkend. Via mijn eigen bedrijf wel”, vertelt Sheila Neijman over de reden waarom ze voor zichzelf begon. Niet alleen een bewuste keus, maar voor haar ook de juiste. Sindsdien groeit ze in haar bedrijf Succes Management. Ze vertelt over haar aanpak en haar eigen succes.

“I

k daag mensen uit, spiegel ze, confronteer mensen om hen te laten kijken naar zichzelf, bewust te maken om duurzaam succes en geluk te creëren. Het is een streven dat goed past in de huidige tijdgeest en sluit naadloos aan bij business spiritualiteit en het natuurlijk leiderschap. In mijn werk als succesmanager reik ik mensen tools aan om

De beste tien tips voor ondernemers en managers 1 Denk in termen van win-win. Succes gaat nooit ten koste van iemand anders, maar levert voor beide partijen een win situatie op. 2 Ontdek waar je passie en je innerlijke drijfveren liggen. Word je bewust van werkzaamheden die je positief voeden en werkzaamheden die stress opleveren. 3 Zorg voor kleur, planten en een opgeruimd bureau. Creëer geen chaos op je eigen werkplek maar ruim je bureau op. 4 Geef het goede voorbeeld. 5 Zorg voor stiltekamers. Bied de werknemers een meditatietraining aan. 6 Bied je medewerkers de mogelijkheid aan om een sabbatical te nemen. 7 Leer horizontaal en creatief te denken. Veel mensen denken verticaal in kaders en patronen, van oorzaak naar gevolg. 8 Neem een coach in dienst. Een coach die een duurzame stap in organisatiegroei wil bewerkstelligen, zowel op fysiek, inrichtingsniveau als op het innerlijke proces, van inspiratie naar realisatie. 9 Voer gesprekken met medewerkers eens niet aan het bureau maar ga samen buiten wandelen. Een eenvoudig concept maar zeer doeltreffend. 10 Vergeet nooit dat organisaties draaien om de kracht en emoties van mensen en niet de communicatiemodellen of managementmodellen.

56

Europoort Kringen november 2009

duurzaam succes en geluk te creëren in hun werk en leven. En als mensen persoonlijk kunnen groeien en zich gelukkiger voelen dan functioneren ze beter, geven ze beter leiding, zijn ze vindingrijker, gezonder, socialer, energieker en leven langer. Bovendien kunnen we veel meer dan we denken. Dat heb ik zelf ook ondervonden, onze gedachten hebben een enorme kracht. Een goede mentale conditie is een voorwaarde voor geluk. Ik vind mijn werk meer dan leuk, het is een avontuur. Ik ben heel erg dankbaar. Waarom? Omdat mijn werk bepalend is voor de kwaliteit van mijn eigen leven. Ik volg mijn eigen principes en onderwijs ze. Als je houdt van wat je doet, werk je harder, doe je meer je best, geniet je meer van het leven, heb je meer energie en plezier, ben je beter in staat om anderen te inspireren en te motiveren. De tijd dat we zeggen: ‘Ik ben zoals ik ben’ is nu wel achterhaald. Je bepaalt je eigen koers, dus ook je eigen geluk en succes. Gelukkig zijn is geen plicht, maar wel de moeite waard om na te streven.” Mindset “Het is voor elk individu of bedrijf mogelijk geluk en succes te ervaren door in overeenstemming en harmonie met jezelf te zijn. Het heeft alles te maken met je mindset en overtuigingen. Dingen zijn alleen mogelijk binnen het grensgebied van jouw overtuigingen. Hiermee begrenzen we onszelf of groeien we. Elk mens verlangt ernaar gelukkig te zijn, het is een basisbehoefte, een levenshouding en een besluit. Geluk en succes hangen niet af van het formaat van je hersenen, maar van het formaat van je denken. En dit is maakbaar, iedereen kan gelukkig worden. Maar je zult wel moeten leren anders te gaan


denken, train je denkgeest, daar ligt de sleutel. Ik geloof dat niemand beter, slechter, meer of minder bevooroordeeld is dan een ander. We zijn allemaal mensen. Je komt niet tot eenheid als je de ander hoger of lager plaatst dan jezelf. Het maakt niet uit wie ik ben of wat ik doe, net zo goed als dat dit voor jou niet uitmaakt. Als we juist specifieke kenmerken gaan benadrukken als: ‘ik ben een publiek figuur”, dan ontstaan er verschillen. En als we die verschillen niet benadrukken, kunnen we beter ervaringen delen en communiceren.” Waarheid “Of het allemaal waar is wat ik beweer? Leuke vraag. Wat is waarheid? Heel veel is te meten, maar waarheid ook? Mijn waarheid is niet de waarheid. En niets is zo verstarrend als mijn waarheid uitroepen tot de waarheid. Onderzoek altijd de waarheid. Gebruik je hart als je naar mij luistert en ga af op je eigen ervaringen. Het enige wat er is, is jouw interpretatie van wat ik zeg. Misschien is de waarheid wel voortdurend in beweging en komt het naar je toe als je er open voor staat en je gedachten even stil zijn. Om de waarheid te ontdekken, zul je niet alleen moeten luisteren naar wat ik zeg, maar vooral naar wat er in je eigen denken gebeurt als ik wat zeg. Praat mij niet na, maar ontdek je eigen waarheid. Wees geen volgeling maar een creator. Probeer er achter te komen wat de valkuil is van je eigen kwaliteit.”

Wie is sheila Neijman? Sheila Neijman is oprichtster van Succes Management. Zij is werkzaam als succesmanager, coach en therapeut. Haar missie is het creëren van duurzaam succes en geluk, zowel voor individuen als organisaties. Zij vindt dat succes en geluk universeel wenselijk zijn. Zij biedt diverse programma’s aan die, bij consequent toepassen van de technieken, gegarandeerd leiden tot meer bewustwording, inspiratie, succes en geluk. Ze is de bedenker van de ‘Psychologie van Succes®’, ‘word Kapitein van je Brein®’ en ‘de Shift’. In diverse trainingen geeft ze strategieën en inzichten, die bijdragen tot het vergroten van succes en geluk. Ook geeft ze informatie over gelukslessen op school. Daarnaast organiseert ze seminars op maat en ontwikkelde ze e-mail coaching, die zowel persoonlijk als zakelijk goed scoort.

sensitiviteit “Ik ben van nature iemand die heel ruimdenkend is en mensen niet in hokjes plaatst. Daarbij heb ik een hoge sensitiviteit en ben ik altijd bereid om te groeien en te leren. Ik begrijp mensen vaak heel erg goed en ook hun gedragsstijlen begrijp ik goed. Ik heb een scherp analytisch vermogen en kan mensen goed spiegelen en confronteren en inspireren. Ook ik kende momenten in mijn leven dat het minder goed ging. Ik voelde mij niet gelukkig. De ratrace van het moderne leven had ook zijn beslag op mij. Ik moest er goed uitzien, tijd aan mijn vrienden besteden, goede moeder zijn en noem maar op. Ik leerde dat het er niet om gaat of je ambitieus moet zijn, maar meer wat je ambities zijn. En die kunnen klein of groot zijn. Als mensen doen wat ze graag willen doen, wordt de wereld vanzelf een betere plek. Het draait niet om materiële perceptie, maar om geluksperceptie. Kortom: Whether you think you can or whether you think you can’t, you’re right. Een laatste wens? Ik wil een school oprichten. Een school die leert hoe je duurzaam gelukkig kunt worden in je leven. We hebben allemaal een bepaalde vorm van educatie en scholing gehad, maar we hebben nooit geleerd hoe we het leven van onze dromen kunnen leven en hoe we succes en geluk kunnen creëren. In het basisonderwijs wordt veel aandacht besteed aan reguliere lesprogramma’s, maar niet hoe we een gelukkig leven kunnen vormgeven. Het belang van geluk wordt steeds meer ondersteund vanuit de wetenschap. Gelukkige mensen leven langer en zijn gezonder, leveren betere prestaties, pesten minder, hebben een betere zelfbeheersing, meer vrienden, verdienen meer et cetera. Iedereen kan leren om gelukkiger te worden, net zoals je kunt leren schrijven. Dus waarom niet al op jonge leeftijd deze kennis aanbieden… Europoort Kringen november 2009

57


Maintenance

Loodrecht op volle zee Windturbinebouwer Bard Engineering GmbH ontwikkelde een uniek concept voor het fundament van zijn windturbines. De mast staat namelijk op een ondersteuningskruis dat bóven het wateroppervlak op drie hoofdpijlers rust. Voor het nauwkeurig en in korte tijd waterpas stellen van dit ondersteuningskruis wordt gebruik gemaakt van het Enerpac Synchronous Lifting System.

B

58

ARD Engineering werd in 2003 opgericht met als doel het bouwen van windturbines en offshore windparken. Vanuit de filosofie onafhankelijk te willen zijn van verschillende toeleveranciers, worden alle onderdelen en alles wat nodig is voor de installatie in de eigen fabriek ontwikkeld, vervaardigd dan wel geassembleerd. Daartoe behoort ook de ‘Wind Lift I’, het schip dat speciaal gebouwd is om het windturbinepark op volle zee te installeren. Momenteel verrijst in de Noordzee, ongeveer honderd kilometer ten noordwesten van het Duitse eiland Borkum, het windturbinepark ‘BARD Offshore 1’. Dit windturbinepark omvat tachtig windturbines van het type ‘BARD VM’, vijf MW machines, welke uitgerust worden met een zogeheten ‘doubly-fed induction generator’ (DFIG).

45 meter in de zeebodem geheid. Daarbij wordt de positie met behulp van een satellietgestuurd navigatiesysteem nauwkeurig bepaald. Ook de hoogte van de pijlers boven de waterspiegel wordt op drie tot vier cm nauwkeurig automatisch vastgelegd. Deze drie pijlers zijn boven het wateroppervlak met elkaar verbonden door een kruisconstructie (cross piece) waarop de turbinemast staat. “Het unieke aan ons fundament is onder meer dat dit gedeelte en alle verbindingen boven het wateroppervlak zijn, want meestal staat de mast onder water op een fundament ”, zegt Robert Ebert, Deputy Managing Director bij Bard Building GmbH & Co. KG. “Wij hebben ervoor gekozen alle installatiewerkzaamheden boven water plaats te laten vinden. Dat heeft als praktische voordelen dat er minder duikers nodig zijn, dat we bij het bouwen minder afhankelijk zijn van de weersomstandigheden én dat we veel sneller en eenvoudiger onderhoud kunnen doen.”

Uniek fundamentconcept De onderneming uit Bremen ontwikkelde een eigen, gepatenteerd concept voor het fundament van de windturbines: De BARD Tripile. De negentig meter hoge windturbine rust op drie hoofdpijlers met elk een lengte van negentig meter. Afhankelijk van de bodemgesteldheid, worden deze pijlers met behulp van een sjabloonconstructie dertig tot

Waterpas Belangrijk is uiteraard dat het steunkruis waterpas staat zodat de turbinemast na plaatsing nauwkeurig in het lood staat. Enerpac leverde met haar hydraulische Synchronous Lifting System de oplossing voor het waterpas stellen van het steunkruis. “De verbindingsflenzen zijn niet altijd recht en vlak en het bleek onmogelijk om handmatig even-

Europoort Kringen november 2009


tuele flensafwijkingen millimeter nauwkeurig te corrigeren. Vandaar dat we hebben gezocht naar een mogelijkheid om de vijfhonderd ton wegende steunconstructie snel en nauwkeurig te kunnen stellen en dat was met synchroon gestuurde hydraulische cilinders”, aldus Robert Ebert. Bij plaatsing van het steunkruis worden op iedere pijler, rondom verdeeld, drie cilinders gemonteerd met elk een capaciteit van honderd ton. Per fundament zijn dat dus negen cilinders met een totaal hefvermogen van negenhonderd ton. De cilinders worden vervolgens gekoppeld aan de computer van het Synchronous Lifting System die zich aan boord van de ‘Wind Lift I’ bevindt, waardoor uiteindelijk met één druk op de knop het steunkruis automatisch waterpas wordt gesteld. Daartoe wordt het steunkruis eerst door de cilinders circa twintig millimeter gelift om vervolgens vanuit die beginpositie met een nauwkeurigheid van één millimeter waterpas te worden gezet. De controle op het stelproces gebeurt door de software aan de hand van wegopnemers en een inclinatiemeter. Nadat het steunkruis waterpas staat, wordt dit met de pijlers vergrendeld door een vijf meter hoge betonnen mantel waarbij het beton als een ring van dertien centimeter dikte in een holle ruimte tegen de wand van zowel het steunkruis als de pijlers wordt gestort. “Er wordt niets gelast of gebout; de betonnen mantel vangt alle krachten op’, legt Ebert uit. standaard cilinders De cilinders blijven op hun plaats totdat het beton is uitgehard en worden dan weer gebruikt voor een van de andere fundamenten. Intussen gaat Bard wel verder met het opbouwen van het volgende fundament met andere cilinders. “We willen de fundamenten snel plaatsen en uitrichten en daarom kunnen we niet drie à vier dagen wachten tot het beton is uitgehard”, aldus Ebert. Voor de eerste vijftig windturbines zijn in totaal 450 standaard 700 bar cilinders besteld. “We verwachten dat we deze cilinders tweemaal gaan gebruiken”, zegt Ebert. Dat lijkt weliswaar niet veel, maar door de dikwijls extreme weersomstandigheden en het zoute zeewater is het niet honderd procent zeker hoe de cilinders daar op reageren. “We hebben voor de eerste testfase bewust niet voor kostbare speciale cilinders gekozen. Eerst maar eens kijken of dit in de praktijk werkelijk noodzakelijk is.” Bard Engineering heeft behalve de cilinders geïnvesteerd in twee besturingsmodules van het Synchronous Lifting System. Enerpac heeft ook de training van Bard’s mensen op het Synchronous Lifting System verzorgd. De resultaten zijn uitstekend, zo weet Ebert intussen. “Het mooie van dit hydraulische Synchronous Lifting System is dat het volautomatisch werkt. Menselijke fouten bij het handmatig waterpas stellen zoals bijvoorbeeld het opendraaien van een verkeerd ventiel, zijn met dit systeem volledig uitgesloten”, zo besluit Robert Ebert. testturbine in Hooksiel In Hooksiel nabij Wilhelmshafen, op vierhonderd meter uit de kust, staat sinds ongeveer een jaar een testwindturbine. Daarbij werd voor de eerste keer het gepatenteerde BARD Tripile fundament toegepast, speciaal ontwikkeld voor offshoretoepassingen. Deze ‘nearshore’ installatie is gelijk aan de tachtig windmolens in het ‘BARD Offshore 1’ windpark en heeft een nominaal vermogen van vijf Megawatt. Afhankelijk van het tij is het water ter plekke tussen de twee en maximaal acht meter diep. De pijlers van de BARD Tripile zijn ongeveer 44 meter in de bodem geheid. Daarbij werd gebruik gemaakt van ’s wereld grootste heimachine. De verbinding met het elektriciteitsnet gebeurt via een 20-KV kabel. enkele kerngetallen Gewicht rotor: 180 ton • Gewicht gondel (machinehuis): 280 ton Gewicht mast: twee delen van resp. 130 en 160 ton • Gewicht fundamentpijler: 400 ton • Gewicht steunkruis: 500 ton • Hoogte fundamentpijlers: 90 meter • Hoogte turbinemast: 90 meter • Diameter rotor: 122 meter • Vermogen: 5 MW Type windturbine: BARD VM

Column ssen Rianne Roes

Onder tuop school...

Lichtvoetige maatschappelijke stages gezocht Schooljaar 2011-2012 is het zover, de maatschappelijke stages worden voor alle middelbare scholieren verplicht. In navolging van Engeland, waar sinds 2001 het vak ‘citizenship’ is ingevoerd, waarbij kinderen vanaf drie jaar worden onderwezen in hun taken als burger. Ook de Verenigde Staten stimuleert haar scholieren om deel te nemen aan ‘service learning’. Uit onderzoek naar de lange termijneffecten van vrijwilligerswerk onder scholieren in de Verenigde Staten blijkt, dat het participeren in vrijwilligerswerk tot tenminste vijf jaar na het voltooien van de middelbare school, directe en indirecte effecten heeft. De scholieren blijken meer sociaal vaardig en zijn meer toegewijd aan de gemeenschap en aan het onderwijs. Ook wordt duidelijk, dat de interesse voor kwesties met betrekking tot multiculturaliteit en diversiteit versterkt is (Astin, Sax & Avalos, 1999). Kijk, moet men bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedacht hebben, dat willen wij in Nederland ook wel. Een maatschappelijke stage is een vorm van leren, waarbij een leerling vrijwilligersactiviteiten doet en hierdoor kennismaakt met allerlei aspecten van de samenleving. De maatschappelijke stage is verplicht voor leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs. De duur van de maatschappelijke stage verschilt per schooltype. VWO-leerlingen moeten dan een maatschappelijke stage doen van 72 uur. Voor havo-leerlingen is de norm op zestig uur gesteld. Leerlingen uit het vmbo of praktijkonderwijs doen een maatschappelijke stage van 48 uur. Dit betekent dat er meer dan tweehonderdduizend leerlingen naar een stageplaats op zoek zijn. Bovendien moeten de leerlingen uit het vmbo naast de maatschappelijke stage ook nog hun beroepsgerichte stage van drie tot vijf werkweken vervullen. Het ministerie erkent dat dit een ‘overspannen’ stagemarkt op zou kunnen leveren en heeft de eisen waaraan een maatschappelijke stage zou moeten voldoen de afgelopen jaren bijgesteld. Het ministerie raadt scholen aan om de invulling van de stageplekken vooral simpel te houden: ‘Het moeten lichtvoetige stageplekken zijn’. Volgens staatssecretaris Marja van Bijsterveldt vindt zestig procent van de leerlingen haar stageplek zelf. Vol trots verkondigt zij dan ook in Trouw: “Ze gaan zelf bij de boer in de buurt vragen of ze kunnen helpen met het knotten van wilgen of vragen bij de sportclub waar ze spelen of er nog iets te doen is.” Dus boeren: maak uw borst maar nat, in 2011 stormen tweehonderdduizend middelbare scholieren met verwilderde blikken in hun ogen uw erf op met een dwingend verzoek of zij alstublieft de stront uit uw stallen mogen mesten of uw wilgen mogen knotten, anders kunnen zij hun diploma niet halen. Europoort Kringen november 2009

59


PIRANACONCEPTS.COM

EJECTORS VACUUM SYSTEMS GAS SCRUBBERS FALLING FILM/SHORT PATH EVAPORATORS TAS TECHNICS B.V. Ambachtweg 29a 2841 MB MOORDRECHT THE NETHERLANDS

L. TAS & Co. BVBA Dorp 38 2242 PULDERBOS BELGIUM

T +31 (0)182 373 182 F +31 (0)182 370 895

T +32 (0)3 466 05 40 F +32 (0)3 466 05 49

tastech@euronet.nl www.tastechnics.com

info@tas.be www.tas.be


InformatIef

Rotterdam Port Experience in Business Class De Port Experience is een meeting point aan de Maas voor alle bedrijven die zich verbonden voelen met de stad en de haven. Deze bijzondere attractie ligt aan de voet van de Erasmusbrug tussen Rotterdam city en de mainport van Europa. Port Experience heeft diverse zakelijke arrangementen ontwikkeld voor een havenbeleving in Business Class vanaf de kade. De Port Terminal is de centrale hal in de experience. Een ruime ontvangstlocatie voor diverse evenementen tot vijfhonderd personen. Met loungebanken en handige informatiezuilen. De terminal ademt havensfeer en zelfs de statafels zijn in het thema verweven. Bijzonder is de ruimtevullende luchtfoto van Rotterdam tot en met de tweede Maasvlakte, het is daarmee de grootste luchtfoto van Europa. De terminal biedt toegang tot de experience: een interactieve kijk op de Rotterdamse haven, veilig aan wal. Een bijzonder uitzicht op het Manhattan aan de Maas bij nacht vanaf een virtueel panoramadak op

601 meter hoogte of een simulatievaart op hoge snelheid met een reddingsboot. Port Experience ligt in hartje Rotterdam, dus goed bereikbaar met auto, OV en boot. Port Experience biedt kant-en-klare zakelijke arrangementen. Een mix and match van terminalhuur, toegang tot de experience en catering in samenwerking met het naastgelegen grand-café Prachtig aan de Maas. Eigen catering, een behind the scenes programma en een pakket op maat zijn ook mogelijk. Daarnaast zijn er de partner- en promotiepakketten. Port Experience is als poort van de haven een aantrekkelijk platvorm voor havengerelateerde bedrijven. De experience staat midden in het havenbedrijfsleven. Partners van de Port Experience bereiken zo eenvoudig de doelgroep, zo’n tweehonderdduizend man per jaar.

Eén miljard dollar voor biotechnologie DuPont investeert jaarlijks ruim één miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling, onder meer om te helpen de wereldwijd groeiende vraag naar voedsel en vezels met biotechnologische innovaties aan te pakken en om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. “Met biotechnologie kunnen we de productie van voedsel en de distributie ervan veranderen, net als productie van energie en de daarvoor benodigde grondstoffen”, aldus James Borel, Executive Vice President van DuPont. Volgens Borel wordt in toenemende mate onderkend dat voedselveiligheid een fundamentele factor is van onze algehele veiligheid. Plantenbiotechnologie vormt een cruciale factor om de wereldwijde landbouwoogsten tegen 2050 te verdubbelen. Bovendien zal het helpen om in de voedselveiligheid te voorzien van de naar schatting negen miljard mensen die onze planeet dan zullen bevolken. Verder kan biotechnologie een belangrijke rol spelen bij het voorzien in de behoefte aan energie en grondstoffen uit hernieuwbare bronnen en bij het zoeken naar oplossingen die minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Met de onderzoeksinvesteringen speelt DuPont in op de volgende megatrends: Toegenomen voedselproductie: investeringen in vooruitstrevende teeltmethoden zorgen nu voor een toename in de voedselproductie door innovaties zoals de Y-Serie sojabonen van de DuPont business Pioneer Hi-Bred, die vijf tot tien procent meer opbrengst geeft. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen: een veelzijdige vezel van DuPont met de naam Sorona® heeft alle positieve eigenschappen van nylon, maar kent een fabricageproces dat op milieugebied dusdanig verbeterd is dat het voor honderd procent natuurlijke grondstoffen gebruikt. De vraag naar deze vezel en naar andere materialen uit hernieuwbare bronnen is meer dan verdubbeld sinds het twee jaar geleden op de markt kwam. De biotechnologische kennis van DuPont speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van biobutanol, een moderne biobrandstof die samen met BP wordt ontwikkeld. Eerder dit jaar gingen DuPont en BP een joint venture aan -Butamax Advanced Biofuels LLC- om deze technologie tegen 2012 op de markt te brengen. Een joint venture met Danisco werkt aan cellulose-ethanol en moet in 2012 operationeel zijn. Volgens Borel ligt het potentieel van biotechnologie om echt het verschil te maken op de gebieden waar ook de grootste uitdagingen liggen. Volgens hem hebben opkomende markten misschien wel het meest te winnen bij biotechnologie. “De positieve effecten van biotechnologie zullen enorm zijn

voor mensen in ontwikkelingslanden, want de technologie is toepasbaar op elke schaal en kan doeltreffend zorgen voor een toename in de omvang en de kwaliteit van de oogsten.” Hoewel de toepassing van plantenbiotechnologie een vlucht heeft genomen, benadrukte Borel dat het belangrijk is om de consument continu te informeren over de technologie en om onvermoeibaar te werken aan het zorgvuldig beheer van de technologie. “Transparantie van de informatie naar onze belangrijkste belanghebbenden is essentieel voor het begrip van de mensen en het vertrouwen van de consument,” zei Borel. “Ons rentmeesterschap van de technologie -hoe we die toepassen, beheren en reguleren- zal uiteindelijk bepalen hoe snel en hoe volledig het potentieel van de technologie zal worden gerealiseerd.” DuPont levert producten en diensten die hun oorsprong vinden in de wetenschap. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te bedenken en produceren die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in meer dan zeventig landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw, voedingsmiddelen, bouw, communicatie en vervoer.

Europoort Kringen november 2009

61


Informatief

Opening RDM Campus door Prins van Oranje Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opende op 29 oktober jl. RDM Campus, een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de voormalige RDM-werf in Heijplaat, Rotterdam. Hier hebben zich inmiddels ook, na de ingebruikname door het onderwijs in voorjaar 2009, de eerste bedrijven gevestigd. De oude machinehal en het directiegebouw van de RDM zijn vanaf 2007 grondig verbouwd en heten nu Innovation Dock en Droogdok. In het voorjaar van 2009 is het scholendeel van het Innovation Dock al in gebruik genomen door Hogeschool Rotterdam en Albeda College. Met de afronding van de verbouwing van het bedrijvendeel van het Innovation Dock én van het Droogdok, is RDM Campus vanaf najaar 2009 volledig in bedrijf. Op RDM Campus werken mbo- en hbo-onderwijs samen onder één dak. Daarnaast wordt samengewerkt met de innovatieve en creatieve maakindustrie, die hier bedrijfsruimte kan huren. De eerste bedrijven hebben zich hier inmiddels gevestigd: Ampelmann, Formula Zero en Prometics. Verder is er op RDM Campus ruimte te huur voor evenementen die bij het concept passen, van vergadering tot congres. Bedrijven op RDM Campus Ampelmann (www.ampelmann.nl) bouwt zelfstabiliserende platforms voor gebruik op zee. De reden om zich te vestigen op RDM Campus is de enorme ruimte die het Innovation Dock biedt en de mogelijkheid om samen te werken met studenten van zowel Hogeschool Rotterdam als Albeda College. Het doel van Formula Zero (www.formulazero.nl) is om automobilisten enthousiast te maken voor brandstofcelvoertuigen en de invoering ervan te versnellen. De racerij is de ideale plaats voor het verder ontwikkelen van deze technologie, zodat deze techniek uiteindelijk ook in gewone auto’s kan worden toegepast. Prometics (www.prometics.nl) is een atelier voor het ontwerp, engineering, bouw en assemblage van prototypen voor de innovatieve maakindustrie. In samenwerking met Albeda College, Hogeschool Rotterdam en bedrijven worden prototypes gerealiseerd met behulp van de laatste stand van de techniek. Deze drie bedrijven zijn gevestigd in het bedrijvendeel van Innovation Dock, waar innovatieve en duurzame bedrijven die opereren op de markten ‘Building, Moving & Powering’ een plek kunnen krijgen. RDM Campus biedt deze bedrijven: Een open kavel van tweehonderd tot tweeduizend vierkante meter, dat flexibel en vrij is in te vullen; gedeelde technische en ondersteunende faciliteiten en ruimte voor workshops, bedrijfspresentaties en andere evenementen; een ontwikkelomgeving voor innovatieve producten en diensten: Research, Design & Manufacturing in samenwerking met kennisinstellingen; ontwikkelingskracht

door snelle en effectieve inzet van studenten en ‘uitbesteding’ van werk aan onderwijsbedrijven; faciliteiten en begeleiding voor startende ondernemers door de incubator Dnamo (www.dnamo.nl). Samenwerken aan innovatie op een historische locatie RDM Campus wil een concrete stimulans zijn voor de innovatieve en creatieve maakindustrie in Rotterdam en een verbinding tot stand brengen tussen praktijkgericht onderzoek en innovatie & ondernemerschap, via samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. De dynamiek van het innovatieve bedrijfsleven samen met het praktijkgerichte onderwijs én de historische plek van de RDM zijn de perfecte ingrediënten voor een unieke leerwerkomgeving. Studenten werken samen met bedrijven aan innovatieve productconcepten en productiewijzen, van concept tot prototyping en met behulp van de nieuwste technieken. Building, Moving & Powering Duurzaam bouwen op land en water, slimme mobiliteit en autotechniek, energietechniek en duurzame energie. Dit zijn de terreinen waar de samenwerking binnen onderwijs, bedrijven en evenementen op RDM Campus om draait. In al deze thema’s klinken de ideeën door die Rotterdam verwoord heeft in het Rotterdam Climate Initiative. Daarmee is RDM Campus een grote troefkaart voor Rotterdam bij de realisatie van energiezuinig, duurzaam en milieuvriendelijk produceren, wonen, werken en recreëren.   RDM Campus RDM Campus (www.rdmcampus.nl) is een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de oude werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) in Heijplaat, midden in de Rotterdamse Stadshavens. Onder het nieuwe motto Research, Design & Manufacturing werken onderwijs en bedrijven hier samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie (Building, Moving & Powering). RDM Campus is een samenwerking tussen Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Opdracht voor LNG-project

Boskalis Australia, een dochter van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een opdracht verworven voor de aanleg van een haven ten behoeve van het Gorgon LNG-project voor de kust van de Australische deelstaat Western Australia. De waarde van het contract bedraagt circa vijfhonderd miljoen euro en de opdrachtgever is Chevron Australia Pty Ltd in samenwerking met Kellogg Joint Venture - Gorgon. De werkzaamheden zullen begin 2010 starten en naar verwachting eind 2011 zijn afgerond. Het project omvat het ontwerp en de aanleg van een haven met onder meer een faciliteit voor de verlading van materiaal bij Barrow Island, vijftig 62

Europoort Kringen november 2009

kilometer ten noordwesten voor de kust van Western Australia. Boskalis heeft ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van verschillende maritieme aannemingsactiviteiten. Zo zal er naast tweehonderd meter kademuur en een aantal ‘dolphins’ ook een roll-on-roll-off faciliteit worden gebouwd. Tevens heeft Boskalis de verantwoordelijkheid voor de logistiek en het programmamanagement van een deel van de basisinfrastructuur. Voor de uitvoering van dit project worden een jumbo cutterzuiger, een grote sleephopperzuiger en enkele backhoes ingezet.


3638 Europoort

29/10/09

11:58

Page 1

I-FLEX DETACHERING B.V. is een jong internationaal opererende technische detacheringorganisatie. Ons Werving & Selectie team heeft langdurige ervaring in het werven en selecteren van technisch personeel in binnen en buitenland.

Werkzaamheden - Werven - Selecteren - Detacheren - Payroling - Organisatie en advies - Trainingen

Onze doelgroepen en sectoren: - Machine en apparatenbouw - Piping - Petrochemie - Tank en drukvaten bouw - Constructiebouw - Scheeps- en Jachtenbouw - Electro techniek (industrie en utiliteit) - HVAC Wij zijn lid van de NBBU en gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 en VCU normen. Beurtschipperstraat 114 • 3194 DK Hoogvliet (Rotterdam) Tel: +31(0)10-4160400 • Fax: +31(0)10-2950132 Email: info@ iflex-uitzendbureau.nl • www.iflex-uitzendbureau.nl

Wij zien wat u niet ziet

Als meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland zetten we altijd de juiste mensen in. Werken we met de meest geavanceerde technologieën. En brengen we alles samen in de modernste AlarmServiceCentrale van Europa. Het maakt Trigion tot dé toonaangevende partner in het creëren van veiligheid. Ook voor u! Wilt u weten wat Trigion voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op www.trigion.nl of bel 010-298 11 33. Wij zijn u graag van dienst. Trigion. Toonaangevend in veiligheid

Hydratight sets international standards in joint integrity on a global scale. With a team of over 1,000 employees operating from 35 global locations, Hydratight has the engineering technology and expertise to offer fast, accurate solutions to your bolting and machining needs. We are the world leader in leak-free connections and pipeline integrity solutions which ensures that our customers improve their operational efficiency. Using state-of-the-art equipment, our qualified onsite technicians offer extensive monitoring, bolting, machining and training services to maximise safety, reduce plant down-time and extend facility life.

To find out more visit

www.hydratight.com or email integrity@hydratight.com

ENGINEERING

MAINTENANCE

TRAINING

SERVICE

De juiste mensen op de juiste plek Europoort Kringen november 2009

63


Tijdelijk of semi permanent behoefte aan extra warmte en/of energie? Uw bron van informatie bij het kopen of huren van ketelinstallaties voor stoom, warm en heet water. Verhuur

• warmwaterketels tot 8 MW • heetwaterketels tot 12 MW • automatische expansie-inrichtingen • stoomketelunits tot 28 barg van 400 kg/hr tot 16.000 kg/st • ontgassers, voedingswatertanks, ontharders • olietanks 3, 5, 10 en 20m3 • in container, buitenopstelling of romneyloodsen

Services

• 24 uurs storingsdienst • leidingwerkmontage • onderhoud • engineering

Milieuzorg

• Low-NOx installaties • geluidsbesparende omhuizingen • CE normering

www.ecotilburg.com Postbus 899, 5000 AW Tilburg - Hectorstraat 23, 5047 RE Tilburg - Tel: 013 5839440 - Fax: 013 5358315 - E-mail: info@ecotilburg.com

Permanente Visco-Elastische Coating & Sealant Systemen - Offshore & Onshore - Renovatie & Nieuwbouw - Veld & Fabrieksapplicaties - Onderwater & Bovengronds

www.stopaq.com

- Directe hechting op staal, PE, PP, epoxies, ook bij koude temperaturen - Snelle en eenvoudige applicatie (zonder primers) - Minimale ondergrond voorbehandeling St 2/3 (Shell GS) - Zelf-reparerende eigenschappen bij kleine beschadigingen - Eenvoudig te combineren met Outerwrap tapes, Sleeves, Polyester, Flamespray, PU infill etc.

Gasselterstraat 20 9503 JB Stadskanaal

64

Europoort Kringen november 2009

P.O. Box 285 9500 AG Stadskanaal The Netherlands

T +31 (0) 599 696170 F +31 (0) 599 696177 info@stopaq.com


Column A. Heertje

Hoezo ‘ondemocratisch’? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een rapport laten schrijven door drie wetenschappers over radicalisering in onze samenleving. De uitkomst is dat de partij van Geert Wilders de democratie ondermijnt, de sociale cohesie bedreigt en staatsgevaarlijk is. De opinie van de wetenschappers berust vooral op de waarneming dat de partij van Wilders uitspraken doet die afwijken van wat in het algemeen wordt gezegd. De uitspraken worden extreem genoemd, maar passen wel in de rechtsorde. De wetenschappers wekken de indruk dat hun conclusie vooraf is gegaan aan de analyse, want daarvan is nauwelijks sprake. Zo wordt de vraagstelling vermeden hoe het komt dat ongeveer twintig procent van de Nederlandse bevolking bij Tweede Kamerverkiezingen op de partij van Wilders gaat stemmen. Ik heb mij afgevraagd of een onderzoek naar mijn uitspraken in de loop van de jaren, wellicht ook de conclusie oplevert dat ik de democratie ondermijn en de sociale cohesie bedreig. Ik neig tot een bevestigend antwoord. Als iedereen op het spoor zit van ongebreidelde economische groei en ik steun met Pieter Winsemius de milieuorganisaties die pleiten voor behoud van natuur, omgeving, leefbaarheid en gezonde lucht, dan ga ik in tegen de gevestigde orde, de gangbare mening en het papagaaiengedrag. Het staat dan vast dat ik mij onttrek aan sociale cohesie en deze bewust verstoor. Ik ondermijn ook de belangen van projectontwikkelaars en ga in tegen het VNO onder leiding van Wientjes, dat juist voor deze belangen opkomt. In zekere zin breng ik ook de veiligheid van de staat in gevaar, want ik verstoor de rust en noop de mensen na te denken over alternatieven voor de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk ben ik ook een bedreiging voor de democratie, althans in de ogen van de machthebbers in stadsdelen, gemeenteraden en provinciale staten. Immers, de opvattingen van actiegroepen over de effecten van de verbreding van een weg of de aanleg van een tunnel op de natuur verschillen van die van de bureaucraten die samen met belanghebbers projecten willen realiseren en zich daarbij beroepen op de formele democratie. Soms wordt zelfs beweerd dat een beroep op de Raad van State, buiten de rechtsorde is, omdat GreenPeace en Milieudefensie

niet democratisch gekozen zijn. Voor sommige groepen in de samenleving was ik staatsgevaarlijk toen ik een pleidooi hield voor het invoeren van de 24-uurs economie. De Zondagsrust werd hierdoor rechtstreeks bedreigd. In de loop van de jaren heb ik wel meer thema’s aan de orde gesteld die tegen de stroom ingingen. Ze gingen vaak ook in tegen wat de meerderheid er op een bepaald moment van vond. Het verwijt ‘ondemocratisch gedrag’ ligt de mensen dan voor in de mond. Ik ben zeker niet de enige Nederlander die van tijd tot tijd denkbeelden naar voren brengt die de sociale cohesie aantasten, tijdelijk of voorgoed, de uitkomsten van een formalistische democratie ter discussie stelt of de overheid aan het denken zet. Als dat niet meer mag, beweegt Nederland zich in een bedenkelijke richting. Mensen vanwege afwijkende analyses omtrent de gebeurtenissen in de wereld en vanwege onorthodoxe opvattingen ineens staatsgevaarlijk, ondemocratisch en extreemrechts noemen, enkel en alleen om het schrikbeeld op te roepen van de Nazi-terreur in de Tweede Wereldoorlog, is veeleer een uiting van een politiek oogmerk dan de uitkomst van een wetenschappelijke analyse. Het streven maakt van Nederland een eenheidsworst en roept de verdenking op dat de kleinkinderen van de generatie, die in de duistere jaren actief meedeed met de terreurdoelen van de bezetter, op deze wijze de handen van hun voorouders willen schoon wassen. Tegen deze achtergrond moeten ook de vergeefse pogingen worden beschouwd, de krant van wakker Nederland niet langer als een foute krant te typeren, zoals door de promovenda Mariëtte Wolf wordt gedaan. Zolang Wilders korte metten kan maken met de ondoordachte beschuldigingen aan zijn adres, de misplaatste associaties met een belast verleden, blijft Nederland in de greep van ongrijpbare, enigszins instabiele politieke bewegingen, waardoor het voeren van een overtuigend, toekomstgericht beleid wordt bemoeilijkt. Gevestigde politieke partijen doen er verstandig aan de concrete vraagstukken waarvoor Nederland zich gesteld ziet op de agenda te zetten, aan te pakken en op te lossen. Laat de discussie over de toon van het debat maar over aan obscure, pseudo-wetenschappers, die blijkbaar serieuze analyse niet weten te scheiden van een vooropgezette mening. Europoort Kringen november 2009

65


Informatief

Economisch succes Azië niet alleen te danken aan strakke politieke sturing

Vistrawler met voortstuwingssysteem door windenergie

Veel Aziatische landen hebben in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een hoog niveau van economische ontwikkeling bereikt. Vaak denkt men dat deze prestatie is geleverd doordat deze staten geleid worden door technocraten die vrij zijn van sociale en politieke druk. Dit beeld is te eenzijdig, want voor vooruitgang moet zeker wel aan een aantal sociaal-politieke voorwaarden worden voldaan, stelt prof.dr. Tak-Wing Ngo in zijn oratie Governing Rapid Growth in Asia: State-led Development in Historical Perspective. Prof.dr. Ngo aanvaardde op 16 oktober jl. de bijzondere leerstoel History of Asia in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. De enorme economische ontwikkeling bij de Oost Aziatische tijgers (Japan, Zuid-Korea, Taiwan Hong Kong, Singapore) maar ook in China en India gaat niet volgens de conventionele economische theorieën, waarbij groei wordt bereikt langs de principes van de vrije markt en vrije handel. De groei in Azië is niet alleen afhankelijk van private ondernemingen of marktmechanismen, maar staat onder leiding van een sterke staat, die grote controle houdt over economische activiteiten en hervormingen. Dit kunnen zij niet zomaar doen, stelt Ngo; er zijn wel een aantal voorwaarden aan economische ontwikkeling gebonden. Zo moet economische groei door de staat worden gepresenteerd als nationaal project waar iedereen aan mee moet helpen en aan bij moet dragen. Daarnaast moeten conflicten tussen de verschillende sociale klassen en de machthebbers worden opgelost en moeten alle neuzen één kant op staan. Tenslotte moet de staat als institutie goed functioneren en als dat niet het geval is, moet er ruimte zijn voor politici om dit te verbeteren. Als aan deze condities wordt voldaan, kunnen geplande hervormingsplannen worden aangepast als dat nodig blijkt. Deze dynamiek en flexibiliteit is nodig om hervormingen die door de staat worden geleid tot een succes te maken. Ngo nuanceert het veelgenoemde concept van The Invisible Hand en laat zien dat de economische boom in Azië wel degelijk gepaard is gegaan met sociale en politieke veranderingen. 

 Prof.dr. Tak-Wing Ngo is gepromoveerd bij de School of Oriental and African Studies aan de Universiteit van Londen. In 1995 kwam hij naar Nederland. Zijn huidig onderzoek focust zich op de geschiedenis, politiek en politieke economie van Oost-Azië. Naast zijn bijzonder hoogleraarschap aan de EUR doceert hij aan de Universiteit Leiden en is hij hoofd van het Centre for Regulation and Governance van het International Institute for Asian Studies.

Op 6 oktober ondertekenden D. Parlevliet, Chief Executive Officer (CEO) van Parlevliet & Van der Plas -een van de grootste visserijondernemingen in Europa met zijn hoofdkantoor in Katwijk- en S. Wrage, directeur van de fabrikant SkySails in Hamburg Duitsland, het koopcontract voor het wereldwijd eerste SkySails voortstuwingssysteem door windenergie dat op een vistrawler wordt geïnstalleerd. De SkySails-voortstuwing zal begin volgend jaar op het visserijschip ROS-171 ‘Maartje Theadora’ in bedrijf worden genomen. “Door de inzet van het SkySails systeem verwachten wij een aanzienlijke brandstofbesparing, in het bijzonder bij de lange afstandsreizen richting de Afrikaanse kust en de Zuid Pacific, maar ook tijdens de visserij zelf”, aldus Parlevliet. “Tegelijkertijd kunnen wij op deze wijze  jaarlijks grote hoeveelheden CO2 emissie besparen en daardoor een aanzienlijke bijdrage  leveren aan het  milieu.”   De ‘Maartje Theadora’ is met haar lengte van 141 meter, Duitslands grootste visserijvaartuig. Eigenaar is de Westbank Hochseefischerei GmbH, gevestigd in Sassnitz,  behorende  tot de Parlevliet & Van der Plas groep. Zij is uitgerust met twee MAK-motoren met een totaal vermogen van 8.640 KW. Het schip wordt uitgerust met een 160 m2 grote SkySails voortstuwing  zoals  tot op heden alleen op vrachtschepen wordt toegepast. In het kader van een door de EU en de deelstaat Mecklenburg- Vorpommern gesteund pilotproject, evalueren Parlevliet & Van der Plas en de fabrikant SkySails aan boord van de ‘Maartje Theadora’ of en hoe het windvoorstuwingssysteem voor het gebruik op visserijvaartuigen aangepast moet worden.

Groen aggregaat voor RWS Minister Eurlings bekijkt op de Innovatie-estafette het afvalproduct van een ‘groene’ aggregaat: puur water. Dit mobiele aggregaat is gebouwd op basis van brandstofcellen. Er gaat bio-ethanol en waterstof in, er komt elektriciteit uit. Zonder lawaai, trillingen en schadelijke uitstoot.

66

Europoort Kringen november 2009

Dit project is een van de drie winnaars van de prijsvraag die twee jaar geleden uitgeschreven was door RWS voor schone en stille toepassingen voor de grond-, weg- en waterbouw, met name bij nachtwerkzaamheden.


Specialist in Heat Treatment Preheating and stress relief Induction and resistance Stationary furnaces Dry out and curing Rental and sales Mobile furnaces E. info@delta-heat-services.nl T. +31 (0) 187 - 49 69 40

Tinstraat 49

T +31 (0) 180 - 432 880

2984 AN Ridderkerk

F +31 (0) 180 - 433 756

The Netherlands

info@towerserviceseurope.nl

TSE provides the following services Supply and installation of Distillation Internals Internal inspections & report writing Revamps of complete towers Project co-ordination and Management Supply of key personnel for TA & Shutdowns

www.delta-heat-services.nl

Aggregatenverhuur! Sterk in energie

Stammis Verhuur is graag uw partner op het gebied van verhuur van aggregaten. Of het nu gaat om een klus van een dag of grootschalige projecten, de medewerkers van Stammis Verhuur staan voor u klaar. • Generatorsets van 10 tot 1250 kVA • Externe brandstoftanks van 600 tot 23.000 liter • Verlichtingunits met eigen energievoorziening • 24-7 service en ondersteuning • Turn key oplevering mogelijk • Vestigingen en leveringen door heel Nederland

Compressoren • Mobiele verlichting Hijs- en hefwerktuigen • Steigers

Your

partner for all tower activities in the

petro-chemical industry www.t o we r s e r v i c e s eu rope.n l

Stammis Verhuur bv • Telefoon 0251 - 290 210 Fax 0251 - 290 215 • www.stammis.nl • sales@stammis.nl Europoort Kringen november 2009

67


AS IT COMES TO OUR SERVICE, THE SKY IS THE LIMIT

DEVELOPMENT • INSPECTION • CRANE TESTING • MAINTENANCE USED CRANES • PARTS • LIFE EXPECTANCY RESEARCH • REPAIR HEAVY TRANSPORTS • MODERNISATION• ALL CRANE BRANDS Konecranes B.V. Ampèrestraat 15, NL-1446 TP Purmerend, The Netherlands Tel.: +31(0)299 488 888, Fax: +31(0)299 647 926 Website www.konecranesservice.nl, E-mail: info.nl@konecranes.com

WARMTEBEHANDELINGEN

WBT-Electron is specialist in het uitvoeren van warmtebehandelingen en thermisch reinigen, tevens zijn wij uniek in ovenafmetingen. Met onze stationaire gasgestookte installaties bieden wij u een compleet aanbod.

• • • • •

Spanningsarm gloeien / Oplossend gloeien Normaliserend gloeien / Zacht gloeien Waterstofarm gloeien Droogstoken, sinteren vuurvaste vormdelen Drogen en uitharden van lakken en coatings

THERMISCH REINIGEN • Warmtewisselaars / Leidingen / Klephuizen • Tanks en vaten / Extruder onderdelen • Meetbuizen / Hotrunners

OVENAFMETINGEN • • • •

68

Europoort Kringen november 2009

Ovenafmetingen tot 18 meter lengte Beladinggewicht tot 100 ton Temperatuur tot 1400 °C Milieuvriendelijk verwijderen van kunststof en rubber

Zuidplaspolderweg 15

tel. +31 (0) 182 374 620

2841 DC Moordrecht

www.wbt-electron.nl


mILIeU

Nu aan de slag met het landschap Op 30 september 2009 maakten de twaalf provinciale Landschappen en Rabobank in Nieuwspoort bekend dat zij samen gaan werken aan de ďŹ nanciering van het landschap. Het provinciale Landschap staat voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Centrale elementen zijn de regionale focus, de mensgerichtheid, en de trits natuur, landschap en cultuurhistorie. Provinciale Landschappen richten de blik verder dan alleen de eigen terreinen; ze hebben een visie op de ontwikkelingen in het regionale landelijk gebied.

De ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn legio. Voor het landschap zijn die echter veelal desastreus. Er is sprake van een afname van het landbouwareaal, van het dichtslibben van de open ruimte door verstedelijking en uitbreiding van de infrastructuur. Economische ontwikkeling resulteert in een industrialisering van de landbouw en een ontkoppeling van de relatie met de grond. Dat alles met als gevolg dat de afgelopen eeuw meer dan de helft van de landschapselementen uit het Nederlands landschap is verdwenen. Ons landschap wordt eentonig en gelijkvormig. Het traditionele, kenmerkende, cultuurhistorische landschap verdwijnt. Bovendien neemt de verrommeling toe. En dat terwijl nota bene de overheid zelf geconstateerd heeft dat het landschap netto achttien miljard euro waard is! Gelukkig is de politiek-bestuurlijke belangstelling voor het landschap recent toegenomen, zoals onder meer blijkt uit de Agenda Landschap van LNV. Kernpunten daarin zijn versterking van de publieksparticipatie en de noodzaak voor duurzame investeringen in het landschap. Met een versterking van de rol van de provincies. Op veel plaatsen is sprake van een toenemende interesse van de burger bij zijn/haar eigen leefomgeving. Ook de belangstelling van het bedrijfsleven een duurzame bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving neemt toe. Dat alles maakt een streekgerichte aanpak kansrijk. Ten slotte duiden ook veranderingen in het Europese landbouwbeleid op een herwaardering van het landelijk gebied. Het taakgebied van het provinciale Landschap.

De provinciale Landschappen stellen dat het nu tijd is om het landschap versterkt onder de aandacht te brengen van politiek en burger, om daadwerkelijk het verschil te maken. De provinciale Landschappen zien daarbij in de samenwerking met de Rabobank unieke mogelijkheden om duurzame financiering van het landschap van de grond te tillen. Duurzaam, in de zin van investeren in de streek, in de zin van lange termijn, en in de zin van breed gedragen door de burger, de locale bevolking. Daarvoor moet niet alleen intens worden samengewerkt in het landelijk gebied met andere partijen, er zijn ook nieuwe allianties nodig. De provinciale Landschappen gaan samen met de Rabobank die uitdaging graag aan, en nemen het voortouw. Een goede streekvisie is noodzakelijk voor het vormen van partnerships en het zoeken naar streekgerichte financieringsbronnen. Randvoorwaardelijk bij dit alles is een meedenkende en voorwaardenscheppende overheid. De ontwikkeling van streekrekeningen biedt een geweldige kans om de duurzame financiering van het landschap een boost te geven. De provinciale Landschappen, als belangrijke partij in het landschap, zetten er graag en met ambitie de schouders onder en vervullen een voortrekkers- en regisseursrol. In het besef dat financiering van het landschap (mogelijkheden zoeken om een karakteristiek landschap te herstellen en te behouden) de meeste kans van slagen heeft bij een regionale insteek. Daar zit immers de verbondenheid, de energie en de expertise. Europoort Kringen november 2009

69


Transport

Huzarenstukje: het laden van de coke removal unit van facet

Op 5 oktober 2009 hesen twee grote Mammoet-kranen een speciale Coke Removal Unit (CRU) van Facet International van het assemblageplatform van Montage Onderneming Benelux (MOB) op een ponton in de Rotterdamse ‘Lingehaven’. De CRU van zo’n honderddertig ton had als eindbestemming Shell Moerdijk.

D

e draagconstructie (inclusief pijpwerk, instrumentatie en isolatie) maakte deel uit van het ORCA-project (Oil Refinery Chemical Advantage) en werd uitgevoerd volgens de ‘Safety first’-richtlijnen van Shell. Safety first is erop gericht om zo min mogelijk werk bij hoge temperaturen in de fabriek te laten plaatsvinden. Naast Shell (SNC), Fluor, MOB, BIS en Mammoet droeg de speciaal gevormde joint venture van Intecha en Facet Deutschland bij aan de succesvolle afronding van dit project. De beslissing van Shell om te investeren in een nieuw en veel effectiever scheidingssysteem voor cokes had twee redenen. Het nuttig effect van de huidige mandfilters liet te wensen over. Bovendien was er rekening gehouden met het afzetten van extra cokes door het gebruik van hydrowax als hulpgrondstof. Het verwijderen van cokesdeeltjes is noodzakelijk, omdat de aanwezigheid ervan in de cyclus van hardingsolie veel nadelige effecten heeft. Het efficiënt verwijderen van cokes zorgt voor

een grote besparing tijdens het bedrijfsproces. Dit betekent dat de investering in de CRU van Facet zich al snel terugbetaalt. De CRU van Facet bestaat uit een hydrocyclone filter en twee speciale filters voor cokesverwerking (geproduceerd en geleverd in minder dan zeven maanden tijd). De CRU zorgt ervoor dat cokesdeeltjes van groter of gelijk aan vijfhonderd micron continu worden gescheiden en dat droge cokesdeeltjes daarna worden verwijderd en verwerkt. Dankzij de verdere ontwikkeling van de CRU kunnen in het laatste filterstadium de droge cokes ofwel via zwaartekracht worden afgevoerd in een reservoir -na het openen van de bodemflens- ofwel via een vacuümfilter worden afgevoerd. De recent ontwikkelde vacuümmethode betekent dat de cyclus van de hardingsolie altijd (zelfs tijdens het afvoeren van de cokes) volledig is geïsoleerd en dat er bij het afvoeren geen uitstoot is in de atmosfeer. Dit betekent dat er in belangrijke mate wordt voldaan aan de eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Alle aansluitingen van de CRU die moeten worden geïnstalleerd in de cyclus van de hardingsolie (QO) zijn al voorgefabriceerd/ gefabriceerd, zodat de fabriek niet hoeft te worden gesloten. Het installeren en in werking zetten, is in feite een kwestie van ‘plug & play’. De start is gepland voor eind oktober/begin november 2009. Met het oog op de toekomst kan de gedeeltelijke QO-stroomoplossing gemakkelijk worden uitgebreid naar een CRU voor de volledige QO-cyclus die dan tijdens de eerste volledige sluiting van de fabriek kan worden geplaatst. Diverse CRU’s in verschillende uitvoeringen en met een ontwerpcapaciteit van duizend tot achtduizend kubieke meter per uur zijn operationeel of kunnen binnenkort van start gaan. Deze state-of-the-arttechnologie wordt wereldwijd beschouwd als ‘BAT’, dat staat voor de best beschikbare technologie (best available technology).

70

Europoort Kringen november 2009


HELMOND-DOETINCHEM ROTTERDAM-SOEST

Tubes & Pipes

Fittings

Flanges

Valves

Noxon Stainless B.V. P.O. Box 6096 5700 ET Helmond The Netherlands

Bars & Profiles

Tel.: +31 (0)492-582111 Fax: +31 (0)492-538970

info@noxon.nl

www.noxon.nl

de kracht van veelzijdigheid

kraanbedrijf

VCA**

kraanverhuur Nevenvestiging

van Gouda 0182 - 565 555 www.nederhoff.nl

ISO 9001

G

Vianen 0347 - 372 122 www.vangenderen.nl

Europoort Kringen november 2009

71


Informatief

Economische crisis gaat ten koste van MVO De economische crisis heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de achtergrond gedrukt. Op de strategische prioriteitenlijst van ondernemingen wordt dit thema nauwelijks nog genoemd. Gevraagd naar de strategische uitdagingen voor de toekomst noemen HR-managers de bestendiging van de door personeelsreducties nieuw vormgegeven organisaties (91 procent) en het aantrekken van het juiste profiel jongeren voor het bouwen aan een kwalitatief en kwantitatief juist samengestelde medewerkerpopulatie (82 procent). Daarnaast worden vooral het centraal stellen van de klant (‘heel belangrijk’, volgens 79 procent) en continuïteit van de organisatie (77 procent) hoog op de strategische agenda gezet voor de lange termijn. Dit blijkt uit onderzoek van HR-adviesbureau Towers Perrin onder 72 (middel)grote ondernemingen in Nederland. Raymond Welmers, senior adviseur bij Towers Perrin: “Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen van de agenda verdwenen lijkt, is opmerkelijk. Zeker gezien het belang dat medewerkers hieraan hechten. Uit Towers

Perrin’s Global Workforce Study onder ruim 2500 medewerkers in Nederland zetten zij maatschappelijk verantwoord ondernemen op plaats drie als het gaat om hun betrokkenheid bij de onderneming en op plaats zes als het gaat om de keuze bij een werkgever te blijven.”   De verwachting bestaat dat de ‘War on Talent’ de komende jaren zal doorgaan. 42 procent van de deelnemende organisaties geeft aan dat zij de strategische uitdagingen vooral in acht nemen bij het aannemen van talent. Verder blijkt dat 38 procent van de deelnemende organisaties bij het aannemen, ontwikkelen, belonen én inzetten van talent de strategische uitdagingen van de organisatie centraal stelt. Raymond Welmers: “Op dit moment zal voor veel organisaties het optimaal benutten van eigen talent een grotere rol spelen dan het extern aantrekken ervan. Wij zouden dus verwachten dat -meer nog dan bij werving- hierbij aansluiting tussen talentontwikkeling en richting van de organisatie zou worden gezocht. Dit is dus lang niet altijd het geval.”

Industriële isolatie versterkt duurzaamheid en winst De industrie verbruikt ongeveer 26 procent van de wereldwijde energie en produceert ongeveer vijftig procent van alle CO2-uitstoot. Maar vooral in de industrie is er een groot, maar nog onbenut, potentieel om deze cijfers te verbeteren met behulp van duurzame isolatiesystemen. Het grootste voordeel is dat de verbetering van de isolatie een sterk aan te raden investering is, vanwege de verrassend korte terugverdientijden. Om de voordelen voor het milieu alsook voor investeerders en fabriekseigenaren te promoten, is de EUROPEAN INDUSTRIAL INSULATION FOUNDATION (EiiF) dit jaar opgericht.

De eerste acties van de EiiF zijn, om samen met economische en politieke beleidsmakers het potentieel van duurzame isolatieoplossingen publiek te maken. Hierop aansluitend worden opleidings- en trainingsprogramma’s opgezet met als doel concrete projecten te initiëren. Het EiiF is een Europese non-profit stichting gevestigd in Genève, Zwitserland. Het is opgericht om het gebruik van industriële isolatie te promoten en te vestigen als een breed begrepen en geaccepteerde manier om duurzaamheid te realiseren. De medeoprichters zijn Armacell, Bilfinger Berger Industrial Services, FESI, Foamglas, Hertel, Kaimann, KAEFER, Rockwool Technical Insulation en Saint-Gobain Isover.

Metallurgische Industrie kiest voor verdere energiebesparing De voorzitter van de Vereniging Nederlandse  Metallurgische Industrie (VNMI), Wim Hamers, heeft op 2 oktober het Meerjarenconvenant Energie-efficiency ETS-bedrijven (MEE) met de rijksoverheid getekend. Hiermee spannen de energie-intensieve bedrijven in de metallurgische industrie zich de komende jaren nog meer in om het relatieve energieverbruik te verminderen. In dit meerjarenconvenant nemen naast de VNMI ook andere bedrijfssectoren deel.   Met het tekenen van de MEE spreekt de metallurgische industrie met de overheid af om zich in te spannen om een substantiële energie-efficiency verbetering (EEV) in de periode tot 2020 te realiseren, zowel in processen als in de keten. Hiernaast verplichten de bedrijven zich tot het opstellen van een voorstudie en routekaart naar mogelijkheden om vijftig procent EEV in 2030 te realiseren ten opzichte van 2005. Hierbij wordt niet alleen naar industriële procesverbeteringen gekeken maar vooral ook naar mogelijkheden om het energieverbruik van producten in de gebruiksfase te verlagen. De VNMI was hier al mee bezig en is de eerste industriële branche die vorige maand haar voorstudie al heeft afgerond en aangeboden aan de overheid.   VNMI voorzitter Wim Hamers: “De VNMI participeert al jaren in energiebesparingsprogramma’s, maar neemt ook veel eigen initiatieven om het 72

Europoort Kringen november 2009

energieverbruik te verminderen. Enkele bedrijven in onze branche mogen zich zelfs tot de wereldtop rekenen op het gebied van energie-efficiëntie. Naast onze verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld, is er ook een duidelijk economisch voordeel voor de bedrijven. Energie is duur en om de concurrentiepositie te behouden en te verbeteren, moeten we voortdurend zo efficiënt mogelijk omgaan met  energie en grondstoffen. Het afgesloten convenant biedt een prima kader voor onze ondernemingen om hun duurzaamheidsprofiel verder te verbeteren.”   De VNMI, opgericht op 7 december 2000, is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabrikaten daarvan. Bij de VNMI zijn die bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de productie van en/of eerste verwerking van ‘metalen in primaire vorm’. Bij de aangesloten ferro en non-ferro bedrijven werken meer dan dertienduizend mensen in 2008. Er werd voor bijna zes miljard euro omgezet. VNMI behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven op het terrein van technologie en economie in de ruimste zin van het woord. Zij fungeert als aanspreekpunt van de Nederlandse metallurgische industrie voor de Nederlandse overheid en is bij de uitvoering van haar taken niet alleen in het ‘Haagse’ actief maar ook in het ‘Brusselse’. De VNMI is onderdeel van de ondernemersorganisatie voor de technologisch-industriële sector FME -CWM.


InnoVaTIe

Shore Tension:

rotterdamse uitvinding houdt schepen stevig aan de kade

Door Lucie Groeneveld

In augustus liep de MSC Nikitia op de Noordzee bij een botsing averij op, Het schip werd teruggebracht de haven in, waar het moest worden gelost. Daarbij is voor de eerste keer de Shore Tension van Koninklijke Roeiersvereniging de Eendracht (KRVE) ingezet, een telescopische cylinder die ervoor zorgt dat de scheepstros op constante spanning blijft. De Shore Tension is in eigen huis bij de KRVE ontwikkeld door Gert van der Burg.

KRVE-Voorzitter Mat Slotboom: “Wij werden door Kotug gevraagd om te assisteren bij het afmeren. Het schip was ‘dood’, er was geen stroom meer aan boord en de bemanning had het schip verlaten. Twaalf van onze roeiers stonden aan dek om het schip binnen te halen. Al snel ontstond bij ons het idee om de Shore Tension in te zetten. Bij proeven had het apparaat al bewezen goed te werken. Alles is perfect gelopen. Ook bij het afmeren bij ECT bewees de Shore Tension haar diensten.” Dezelfde spanning Uitvinder Gert legt uit waar de Shore Tension voor dient: “Als een schip om welke reden dan ook van de kant afdrijft, door wind of door zuiging, dan krijgen de trossen iedere keer een geweldige klap. Op een gegeven

moment kunnen trossen daardoor breken. De Shore Tension wordt tussen de bolder aan de wal en de scheepstros geplaatst en ziet erop toe dat de trossen van het schip altijd onder dezelfde spanning staan. Het apparaat wordt van te voren ingesteld op het tonnage dat de kapitein wenst (de trosspanning kan variëren van dertig tot negentig ton). Wanneer in de tros een zeeg ontstaat, trekt de Shore Tension hem direct op het gestelde tonnage. Het veert als het ware mee met de beweging van het schip.” Grote belangstelling De KRVE is al twee jaar bezig met de ontwikkeling van de Shore Tension. Met name overslag bedrijven als ECT blijken in de vinding geïnteresseerd. Immers, grote schepen bewegen altijd een beetje als ze aan de kade liggen, wat bij de lossing voor problemen kan zorgen. Ook het Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij de ontwikkeling van de Shore Tension. Sinds tijdens een geweldige storm in 2007 het containerschip Claudel van haar trossen losbrak en een steiger van de MOT ramde, wordt al naar oplossingen gezocht. Daar komt bij dat containerschepen steeds groter worden. Het zijn enorme windvangers; scheepswanden en trossen krijgen soms geweldige klappen te verwerken. Er wordt bij de verdere ontwikkeling van de Shore Tension nauw samengewerkt met de havenmeester en het HbR. De uitvinding is inmiddels voorgelegd voor goedkeuring van Lloyds Londen. En kortgeleden is het apparaat gepresenteerd op een congres van havenmeesters, en die waren zeer enthousiast. De Shore Tension staat volop in de belangstelling, in Europa en daarbuiten. Europoort Kringen november 2009

73


EEN GOED VERZORGD WEGDEK, DAG EN NACHT Onze

dienstverlening

omvat

een

volledig

Het grondig reinigen van asfalt gebeurd

pakket, waarmee aan al uw eisen en wensen

voor zowel overheid en gemeenten als voor

kan worden voldaan. Daarin is het reinigen

bedrijven. Grondigheid is niet het enige kenmerk

van bedrijfsterreinen en het schoonmaken

van ons werk. Ook flexibiliteit is voor ons een

van freesvakken van oudsher onze specialiteit.

sleutelbegrip.

ZANTELWEG 48 • 3161 XS RHOON • TEL: (010) 5014289 FAX: (010) 5012522 • I: WWW.VERHUCO.NL • E: INFO@VERHUCO.NL

Het werkt binnen drie weken... Verhuco Pantone: 299 CV Font: Eurostile - Bold

snel internet via een hoogwaardige straalverbinding. n n n n n

capaciteiten van 2 tot 48 Mbit/s ongedeeld, dus 1:1 upload- en downloadsnelheden zijn gelijk uptime garantie 99,9 % beschikbaar van Maasvlakte tot Waalhaven

CAIW is het derde kabelbedrijf in Nederland, gevestigd in Naaldwijk.

www.caiway.nl/business Telefoon: 088 - 224 90 90.

74

Europoort Kringen november 2009


Informatief

KAGO is een feit Door een wildgroei gedurende met name het laatste jaar is vanuit diverse instanties, het bedrijfsleven, maar ook de gasmeetbranche zelf de uitdrukkelijke wens ontstaan om de werkwijze en het kwaliteitsniveau van gasmeetdeskundigen, gasmeetbedrijven, ontgasbedrijven, opleiders en aanverwante betrokkenen te verhogen. Hoewel het bedrijfsleven samen met de overheid steeds meer aandacht heeft voor containers met ladinggassen, is het risico groot dat gasmetingen en ontgassingen niet op de juiste wijze worden uitgevoerd omdat formele eisen en richtlijnen ontbreken. Gasmeetbedrijven of bedrijven die het gasmeten erbij doen, schieten als paddenstoelen uit de grond zonder dat de juiste kennis aanwezig is. Medewerkers die containers lossen alsmede consumenten lopen hierdoor mogelijk gevaar. Schijnveiligheid dus. De eerste trends in die richting worden inmiddels helaas waargenomen. Een aantal gerenommeerde gasmeet- en opleidingsbedrijven hebben daarom zelf het initiatief genomen om met een eigen aanpak te komen. Daartoe is Stichting KAGO in het leven geroepen (www.stichtingkago.nl). Met als voornaamste doelen:

Bevordering veilig lossen van containers en (bulk)ladingen; kwaliteit waarborging gasvrij metingen en ontgassingen; kenniscentrum regelgeving en afstemmen eenduidige meetmethodieken, toepassing grenswaarden en afstandseisen; advisering aan bedrijfsleven en overheid; onderzoek, uitbouwen en overdracht vakkennis; kwaliteitswaarborging opleidingen ten behoeve van gasmeetdeskundige, vaststellen eindtermen en opleidingspakken; begeleiding stageplekken aspirant gasmeetdeskundigen; examinering & certificering gasmeetdeskundigen; certificering en laten auditen gasmeet- en ontgassingsbedrijven; inventarisatie producten en gevaren; regelgeving behandeling en afvoer van reststoffen. Stichting KAGO gaat zich per 1 oktober 2009 actief profileren naar de branche met als doelstelling gasmeet- en ontgassingsbedrijven per 1 januari 2010 te kunnen laten deelnemen aan het kwaliteitswaarborg systeem. Als men voldoet aan de gestelde eisen krijgt men het KAGO Keurmerk. Dit keurmerk moet een ieder de garantie geven dat de veiligheid, meetmethodiek, verslaglegging, handelswijze, opleiding- en kennisniveau van medewerkers e.d. gewaarborgd zijn.

Samen in duurzaam Havenafvalplan Met ingang van 1 januari 2010 zal de Van Gansewinkel Groep zorgdragen voor de inzameling van scheepsafval. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die onlangs door Zeeland Seaports is uitgeschreven. De overeenkomst geldt voor de komende drie jaar met een optie tot verlenging. Het havenafvalplan is er op gericht zeeschepen te stimuleren hun scheepsafval in te leveren in de havens van Zeeland Seaports in plaats van het in zee te dumpen. Het nieuwe plan bestaat sinds medio 2007 en heeft sindsdien veel opgeleverd voor het milieu. Momenteel levert meer dan 25 procent van de schepen hun afval in, terwijl dat voordien minder dan vijftien procent was. Het idee achter het plan is dat de administratieve afwikkeling van het inleveren van afval zoveel mogelijk uit handen van de schepen wordt genomen. Hierdoor wordt het veel eenvoudiger voor de schepen om hun afval in te leveren. Bovendien hoeven de schepen niet meer te betalen voor het afval wat ze inleveren, maar volstaat het betalen van een afvalheffing per schip. De Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en energieleverancier. Ze zamelt afval in en bewerkt of verwerkt afval tot grondstoffen en energie. De Benelux is thuismarkt, maar de groep is ook actief in TsjechiÍ, Polen, Frankrijk, Hongarije en Portugal. Zo’n zesduizend medewerkers realiseren een jaaromzet van circa 1,2 miljard euro waarbij ruim elf miljoen ton afval wordt verwerkt. Ruim driekwart hiervan krijgt een tweede leven in de vorm van grondstoffen, de rest wordt omgezet in energie. De Van Gansewinkel Groep streeft naar de duurzaamste oplossing voor haar afvalstromen. Van Gansewinkel is dan

ook verheugd dat zij als beste aanbieder uit de bus is gekomen bij de aanbesteding omdat ze nu ook in de maritieme sector een bijdrage kan gaan leveren aan een duurzamer milieu. Zeeland Seaports is als havenbedrijf verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van de Zeeuwse zeehavens van Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Samen vormen zij de derde zeehaven van Nederland na Rotterdam en Amsterdam. Bij Zeeland Seaports werken circa 65 mensen. De missie van Zeeland Seaports is het creĂŤren van werkgelegenheid door het continu ontwikkelen van de havens. Een van de speerpunten in het beleid hierbij is duurzaamheid. Haar Havenafvalplan is hiervan een succesvol voorbeeld. Europoort Kringen november 2009

75


foto Danny Cornelissen


Kees Marges

Foto: Eric Bakker

Column Omkoping, illegaliteit en criminaliteit Politieke thrillers en maatschappelijk geëngageerde schrijvers bestaan al heel lang. Eén van de meest bekende is de Brit John Le Carré. Zijn eigen ervaringen als inlichtingen officier (zeg maar spion) stelde hem in staat met grote kennis van zaken te schrijven over ontvoeringen, moorden en andere namens het vaderland gepleegde misdaden tijdens de koude oorlog. Alsof ze werkelijk gebeurd waren. Toen de muur was gevallen, kon hij niet meer schrijven over spionnen die bij check-point-charly in de Berlijnse Friedrich Strasse uit het oosten naar het westen probeerden te vluchten, zoals in zijn tot klassieker verheven boek ‘The spy who came in from the cold’. Le Carré verbreedde zijn aandacht naar maatschappelijke misstanden van deze tijd, zoals de medische experimenten door medicijnen makende multinationale ondernemingen op willoze slachtoffers in derde wereld landen. In ‘The Constant Gardener’ (De Toegewijde Tuinier) beschrijft hij deze misdadige wereld alsof het een rapportage is van gebeurtenissen die werkelijk hebben plaats gevonden. Ook de spanningen die gepaard gaan met al dan niet bestaande pogingen om vanuit Arabische landen aanslagen in het westen te plegen, vormen voor Le Carré een fascinerende achtergrond voor zijn boeken. Behalve dat de boeken van Le Carré meestal juweeltjes zijn om te lezen, bevatten ze ook goed gefundeerde informatie over werkelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Het zelfde geldt voor een andere topschrijver van politiek bestsellers, John Grisham. Zijn boeken spelen zich dikwijls af in de wereld van rechtbanken, corrupte rechters en politici en omkopende ondernemers. In zijn boek ‘De Aanklacht’ beschrijft hij op zeer realistische wijze een conflict tussen de bewoners van een klein dorpje en een machtig chemieconcern, dat de grond in de omgeving van dat dorpje zo erg vervuild en vergiftigd heeft, dat dodelijke slachtoffers daar het onvermijdelijke gevolg van zijn. Hij beschrijft niet alleen zo’n actueel conflict, maar verbindt dat met ondernemers die misbruik maken van het democratisch systeem, waarin niet alleen politici, maar ook rechters (in een aantal staten van de VS) gekozen moeten worden en die veel geld nodig hebben om gekozen te kunnen worden. Dat maakt ze rijp voor omkoping. Grisham laat in De Aanklacht rijke ondernemers, gesteund

door ultraconservatief Amerika zo’n verkiezing manipuleren met als doel de vervanging van een progressieve rechter door een omgekochte jurist. Op die manier hopen ze de veroordeling van het chemieconcern tot het betalen van een miljoenen claim, te voorkomen. En passant krijg je ook nog te lezen hoe de Amerikaanse claimcultuur functioneert. Grisham laat zien hoe verrot de zogenaamde Amerikaanse democratie in werkelijkheid is. Nederland heeft met Charles den Tex een schrijver die in staat is om met behulp van zijn thrillers actuele maatschappelijke ontwikkelingen zeer helder te schetsen. Den Tex heeft zijn eigen stijl ontwikkeld, waarmee hij de invloed op de samenleving van moderne computer- en informatietechnologie duidelijk maakt en hoe de cybercriminelen die technologie weten uit te buiten. In zijn boek ‘Cel’ gaat het om de gevolgen van het stelen van iemands identiteit door een criminele organisatie. De persoon wiens identiteit was gestolen, wordt verantwoordelijk gehouden voor oplichting en andere misdaden, die een crimineel met gebruikmaking van zijn identiteit pleegt. Hij is in feite zelf slachtoffer, maar draait toch voor die misdaden de gevangenis in. Zijn boeken geven op overtuigende wijze de angstige werkelijkheid weer waar ieder van ons in terecht kan komen. Het boek ‘McMaffia, misdaad zonder grenzen’ van de journalist Mish Glenny toont aan dat wat Den Tex met verzonnen personages heeft beschreven, in de praktijk realiteit is. Alhoewel het in de politieke thrillers meestal om verzonnen personen en gebeurtenissen gaat, zien de grote schrijvers met hun boeken kans om de verontrustende en soms angstaanjagende werkelijkheid door middel van een gedeeltelijk verzonnen verhaal aan de lezers duidelijk te maken. Zij doorgronden de corruptie en uitbuiting beter dan politici dat durven te doen. Omdat ze onafhankelijk zijn en geen eigen politiek belang hoeven te dienen of persoonlijk belang hoeven te verbergen. Maar soms zijn de verbindingen tussen politiek en misdaad zo onvoorstelbaar en de gevolgen zo walgelijk, dat zelfs politieke thrillerauteurs het niet hadden kunnen bedenken.

Europoort Kringen november 2009

77


Milieu

Méér ventileren moet! De fabrikanten van balansventilatiesystemen hebben met veel interesse kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van het GGD-onderzoek naar het effect van de verbetermaatregelen in woningen met balansventilatie in de Amersfoortse wijk Vathorst en de concrete maatregelen van het college van burgemeester en wethouders en de betreffende woningcorporaties en ontwikkelaars. De fabrikanten juichen deze maatregelen toe, omdat zij ervan overtuigd zijn dat onderhoudscontracten en vooral het bouwen van woningen met te openen ramen tot meer tevreden bewoners van woningen met balansventilatie had geleid en daardoor veel commotie omtrent deze ventilatiemethode voorkomen was. In combinatie met de initiatieven uit de ventilatiebranche om de deskundigheid omtrent ventilatiesystemen te vergroten en kwaliteit van installaties te kunnen borgen, zoals de onlangs geïntroduceerde VentilatiePrestatieKeuring, zijn de fabrikanten ervan overtuigd dat de toepassing van balansventilatie zal blijven bijdragen aan een comfortabel binnenmilieu in woningen in Nederland.

D

e afgelopen jaren hebben de fabrikanten zich ingespannen voor een kwaliteitsverbetering van balansventilatiesystemen en ventilatiesystemen in zijn algemeenheid. Dat is nodig omdat moderne, energiezuinige en comfortabele ventilatietechnieken vragen om zorgvuldigheid en deskundigheid voor, tijdens de bouw en bij oplevering. Betrokkenheid bij wet- en regelgeving, het geven van opleidingen en trainingen en het beschikbaar stellen van bewonersinformatie via www.mijninstallaties.info en www.mijnbalansventilatie.nl zijn voorbeelden van dergelijke initiatieven. Recentelijk is daar ook de VentilatiePrestatieKeuring bijgekomen waarmee de kwaliteit van een ventilatiesysteem bij oplevering geborgd wordt. Binnenkort wordt een kwaliteitssysteem voor het reinigen van woninginstallaties gelanceerd. Dat nu ook vanuit overheid, bouwers en corporaties maatregelen worden getroffen om de bewoners de kwaliteit van het binnenmilieu te geven waar zij recht op hebben, juichen de fabrikanten dan ook alleen maar toe. De fabrikanten scharen zich dan ook positief achter: - Het opnemen in het Bouwbesluit van geluidseisen en de verplichting spuivoorzieningen, zoals te openen ramen, toe te passen. - Het initiatief om bewoners in Vathorst tegemoet te komen in het alsnog plaatsen van te openen ramen, kleppen of schuiven.

78

Europoort Kringen november 2009

- Het stimuleren van professionele onderhoudscontracten in Vathorst. - Het blijven voorlichten van bewoners in Vathorst over gebruik en onderhoud van en aan ventilatiesystemen. De fabrikanten verwachten dat bovenstaande maatregelen een positief effect zullen hebben op de kwaliteit van het binnenmilieu. Energiebesparing en comfortverbeteringen hebben geleid tot steeds dichtere woningen. Ventilatie is noodzakelijk om deze woningen van een gezond en comfortabel binnenmilieu te kunnen voorzien. Initiatieven die bijdragen aan méér ventilatie en betere ventilatie worden dan ook omarmd door alle fabrikanten. In de Amersfoortse wijk Vathorst zijn circa duizend woningen voorzien van een balansventilatiesysteem, waarover de meeste bewoners tevreden zijn. In heel Nederland zijn er de afgelopen twintig jaar meer dan driehonderdduizend woningen voorzien van een balansventilatiesysteem. De meeste bewoners zijn tevreden over de bijdrage die dit ventilatiesysteem levert aan de kwaliteit van het binnenmilieu. De fabrikanten van balansventilatie zijn Agpo Ferroli, Bergschenhoek, Brink Climate Systems, Itho, J.E. StorkAir en Orcon BV. Zij zijn verenigd in de Kring HR Balansventilatie, via de VLA, de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten.


Reliable Solutions

Dedicated Sulzer Turbo Services

Full Service for Rotating Equipment Any time - Anywhere - Any brand independent service. Sulzer Turbo Services Rotterdam B.V. www.sulzerts.com, sulzertsrotterdam@sulzer.com, Phone +31 (181) 282 000

WINDMASTER SERIE

GEHEEL VERNIEUWDE 3D ULTRASONE ANEMOMETERS Wittich & Visser presenteert de geheel vernieuwde WindMaster serie, de 3D ultrasone windmeters van marktleider Gill Instruments. Met een 3D ultrasone anemometer wordt niet alleen de horizontale wind, maar ook de verticale luchtbewegingen (valwinden) goed gemeten.

WindMaster Pro (volledig RVS)

De WindMaster serie is daarmee ideaal om het turbulente windveld rond grote gebouwen, bruggen, tunnels, windturbines of onder andere complexe situaties te monitoren voor windsnelheden tot 65 m/s. OOK INZETBAAR IN OFFSHORE- EN MARINETOEPASSINGEN! Nieuw: • sterk verlaagde prijzen • verbeterde resolutie van de verticale windsnelheidsmeting • verhoogde meetnauwkeurigheid van de temperatuur • WindMaster Pro nu geheel in RVS uitgevoerd en geschikt voor windsnelheden tot 65 m/s • geheel vernieuwde elektronica en software

Kijk op www.wittich.nl voor uitgebreide informatie! ingenieursbureau

wittich & visser

wetenschappelijke en meteorologische instrumenten tel 070 3070706

|

fax 070 3070938

| info@wittich.nl

|

www.wittich.nl

Europoort Kringen november 2009

79


 

 





Hofhoek 3 Poortugaal Tel.: 010 - 5016111 Fax: 010 - 5013650 info@binder.nl www.binder.nl

INDUSTRIEEL GROEN REALISATIE EN INTEGRAAL BEHEER

Bestekservice- en Advies, Terreininventarisatie, Integraal Terreinonderhoud, Maaiwerk Dijken & Vlakland, Chemische Onkruidbestrijding, Grond- & Straatwerk

BIN6018 ADV EUROPOORT.indd 1

30-10-2006 13:46:38

Prefab loodsen en hallen Snel

Flexibel Economisch Eigen productie en montage

Bliek 21 - 4941 SG Raamsdonksveer T : +31 162 518 165 - info@frisomat.nl

www.frisomat.com

Gizom levert een compleet programma producten en halffabrikaten in aluminium, koper en brons. In vrijwel elke afmeting. Wij kunnen meestal uit voorraad leveren.

UIT ONZE CATALOGUS www.gizom.nl

80

Europoort Kringen november 2009

Aan de leiding in aluminium, koper en brons. Tel. (0598) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.


Milieu

Ouderwetse lompen niet populair Wie dacht dat de ouderwetse poetslap verdwenen was, komt bedrogen uit. Uit onderzoek van Tork, fabrikant van hygiëneproducten, blijkt namelijk dat dertig procent van de industriële sector nog steeds een ouderwetse poetslap gebruikt om schoon te maken. Opvallend is dat erg veel gebruikers (71 procent) hier allerminst tevreden over zijn. Hoewel vaak wordt gedacht dat poetsproducten niet zo belangrijk zijn, merken gebruikers op de werkvloer en professionele inkopers wel degelijk dat een goed poetsproduct een groot verschil kan maken in efficiëntie en effectiviteit. Poetsproducten voldoen vaak niet Uit het onderzoek blijkt dat in de industriële sector vooral gewerkt wordt met papier (37 procent), nonwoven (32 procent) en ouderwetse lompen (31 procent) om materialen en oppervlakken te reinigen. De gebruikers van ouderwetse lompen zijn het minst tevreden omdat er teveel product nodig is voor een reinigingsklus, het resultaat niet optimaal is en het schoonmaken teveel tijd kost. Bij de vraag wat men zoekt in een goed poetsproduct blijkt de top 5 te bestaan uit: goede kwaliteit (58 procent), goede absorptie (51 procent), dun en flexibel (46 procent), geschikt voor zware taken (dertig procent) en snel en gemakkelijk te gebruiken (26 procent). Kwaliteit boven kwantiteit Verder blijkt uit dit onderzoek dat men steeds meer op kosten en afvalbesparing let. Zo geeft 34 procent van de respondenten aan liever minder materiaal te gebruiken. En zestien procent wil minder solventen of schoonmaakmiddel gebruiken als uitgangspunt bij de keuze voor een poetsproduct. Heel belangrijk blijkt de kwaliteit van het product te zijn (58 procent). “Goedkoop is vaak duurkoop. Tegenwoordig is er een nieuwe generatie producten op de markt die ontwikkeld is voor specifieke poetstaken. Door hun combinatie van papier en kunststofvezels zijn deze zogenaamde ‘nonwovens’

uitermate geschikt voor allerlei toepassingen. Ze maken het reinigingswerk makkelijker, sneller en kosteffectiever. De ouderwetse lomp is nu echt toe aan vervanging!”, aldus Reneé Remijnse, Product & Market Manager bij Tork.    Het onderzoek ‘Products used in Industrial Environment’ (2009) is uitgevoerd in opdracht van Tork door het onafhankelijke onderzoeksbureau Netigate onder vijfhonderd Nederlanders die werkzaam zijn in de industriële sector, met als doel de beoordeling en wensen over poetsproducten in kaart te brengen. Dit onderzoek liep van juni tot augustus 2009. De respondenten werd naar hun mening gevraagd over acht onderwerpen met deels open en deels meerkeuze vragen.

Nederlandse milieu-innovatie: passieve vloerverwarming Wetenschappers uit drie verschillende landen hebben inmiddels met zeer veel belangstelling kennis genomen van het feit dat het Nederlandse bedrijf TONZON er in is geslaagd een systeem te ontwikkelen waardoor begane grondvloeren nog warmer worden dan de luchtlaag er boven, op een passieve manier. Passief omdat geen kunstmatig toegevoerde warmte wordt gebruikt in de vorm van bijvoorbeeld warmwater of elektriciteit. Unaniem is men van mening dat de verklaring die de ontdekker hiervoor geeft wetenschappelijk volstrekt verantwoord is. Daarbij realiseert men zich ook dat de manier waarop de warmteleer tot op heden gegeven wordt door deze ontdekking principieel moet worden aangepast. De passieve vloerverwarming (ontdekt door Ton Willemsen, www. passievevloerverwarming.nl) is gebaseerd op een nog niet eerder toegepaste combinatie van bekende natuurkundige krachten. Het opzienbarende daarbij is, dat de wetenschap het nooit voor mogelijk heeft gehouden dat er een combinatie zou kunnen bestaan die in de praktijk zo’n fantastisch effect teweeg zou kunnen brengen. Wereldwijd kunnen woningen op de begane grond ineens een stuk comfortabeler, energiezuiniger en gezonder worden gemaakt op een ongekend eenvoudige en milieuvriendelijke manier. De energie die nodig is voor grondstof, productie, transport en installatie van het systeem is al binnen enkele winterweken terugverdiend.

Het systeem kan zonder hakken of breken worden toegepast bij houten en stenen vloeren en bij ieder type vloerbedekking. Het wordt onder tegen de vloer aangebracht vanuit de kruipruimte en is zelfs geschikt voor handige doe-het-zelvers. Het biedt naast een aangenamer wooncomfort een forse energiebesparing. Omdat de vloer altijd en zoveel warmer is, daalt de behoefte aan aanvullende warmte. Dit wordt merkbaar in een verkorting van het stookseizoen en een verkorting van de dagelijkse stooktijd. De klokthermostaat kan ‘s ochtends later worden ingeschakeld omdat de woning nu sneller op temperatuur is. ‘s Avonds kan de kachel eerder worden teruggezet omdat de warmte veel langer blijft hangen. Zowel de dag-, nachtals de avondtemperatuur kunnen een graadje lager worden ingesteld zonder comfortverlies. De besparing op de verwarmingskosten kan daardoor oplopen tot wel 25 procent en meer. Een en ander is afhankelijk van het type woning, de klimaatzone en het stookgedrag.

Europoort Kringen november 2009

81


Informatief

Grote ‘headers’ voor elektriciteitscentrale geplaatst Voor het koelwatersysteem van de nieuw te bouwen Enecogen elektriciteitscentrale heeft BAM een van de vier enorme ‘headers’ geplaatst. BAM Civiel heeft van Siemens opdracht gekregen voor de civieltechnische werkzaamheden van dit koelwatersysteem. De nieuwe stoom- en gascentrale (STEG) krijgt een capaciteit van 870 MegaWatt en wordt gebouwd in het Rotterdamse Europoortgebied. Siemens is hoofdaannemer van Enecogen. Het werk van BAM Civiel bestaat uit de bouw van een koelwaterinlaatgebouw met een inlaatconstructie en een koelwateruitlaatgebouw met uitlaatconstructie, beide in het Beerkanaal. Vanuit de inlaatconstructie via het inlaatgebouw naar de gascentrale en terug naar het Beerkanaal worden grote diameter polyester pijpen aangebracht voor het koelwater van de stoomturbine. De ‘headers’ zijn koppelingspunten tussen de pijpen en de centrale. Het werk wordt eind 2010 opgeleverd.  

Eerste windmolen-transitiestuk Engineers en bemanning van het DP2-installatieschip Jumbo Javelin hebben met succes hun eerste transitiestuk voor offshore windturbines geïnstalleerd. De operatie vond plaats voor de zuidoost kust van Groot-Brittannië. Dit is de eerste keer dat een dergelijke constructie zowel getransporteerd als geïnstalleerd is door een en hetzelfde DP2-schip*. De installatieproef omvatte het plaatsen, richten, fixeren en zelfs het verwijderen van het transitiestuk. Met het succesvol afronden van de proefinstallatie heeft Jumbo Offshore zich in een goede positie geplaatst om tot een significante golfhoogte van ten minste anderhalve meter hijsoperaties uit te voeren. Hiermee kan het bedrijf verscheidene bijdragen leveren aan het installeren van windparken op zee. Na het laden in Vlissingen werd het 255 ton wegende transitiestuk naar de offshore locatie gebracht. Daar positioneerde de Jumbo Javelin zich door middel van DP naast de al aanwezige ‘monopile’ (fundatie). Hier werd het transitiestuk uit het ruim gehesen en op de fundatie geplaatst. Na het stellen van het transitiestuk werd ook de procedure voor het fixeren** van het transitiestuk beproefd. Veilige toegang Om veilige toegang naar het transitiestuk vanaf de Jumbo Javelin en ook het ‘grouten’ (het pompen van vloeibaar beton) mogelijk te maken, werd de Ampelmann II ingezet. Dit zelfstabiliserende platform compenseert alle bewegingen van het schip en maakt het overzetten van personeel naar een vast object op zee veilig en eenvoudig. In totaal werd 72 keer de oversteek gemaakt van en naar het transitiestuk. Daarnaast werd de groutslang over de Ampelmann naar het transitiestuk geleid. Op deze manier is het mogelijk te werken in golfhoogtes tot en met 2,5 m. Het was de eerste keer dat een windturbine-transitiestuk op een fundatie werd gezet door een onverankerd schip op DP. De hele operatie werd uitgevoerd in ongeveer 24 uur en verliep zoals gepland: transport, installatie, toegang tot het transitiestuk, stellen en weer verwijderen en dit alles op veilige wijze. Gelijktijdig transport en installatie De Jumbo Javelin is in staat om negen transitiestukken tegelijk te vervoeren, elk met een gewicht tot driehonderd ton. Alle transitiestukken kunnen verticaal in het ruim worden gezet en getransporteerd naar open zee. Het schip drijft vrij en gebruikt haar DP2 systeem om een werkomgeving te creëren waarin de transitiestukken geïnstalleerd kunnen worden in significante golfhoogtes tot tenminste anderhalve meter. Met een hoge vaarsnelheid van zeventien knopen is het schip daarom zeer goed uitgerust voor de installatie van windparken op zee. Het gebruik van een schip met DP voor het transport en de installatie van transitiestukken heeft een aantal voordelen. Ten eerste wordt het schip ingezet voor het vervoeren van een aanzienlijke lading in één keer. Ten tweede voltrekken het transport en de installatie zich snel. Ten derde kan het schip zich in zeer korte tijd naar de volgende locatie begeven, doordat er geen ankers gezet of binnengehaald hoeven te worden en er niet op en neer ‘ge-jacked’ hoeft te worden. Jumbo Offshore heeft de beschikking over veertien zwaar transport schepen, waarvan twee uitgerust met DP2: de Jumbo Javelin, en de Fairplayer. Deze DP2 schepen kunnen ingezet worden voor onderwater installatie werkzaamheden zoals het plaatsen van constructies en de installatie van meersystemen voor drijvende productie eenheden.

BAM Civiel voert het werk uit samen met zusterbedrijven Nelis Infra die verantwoordelijk is voor het leidingwerk, BAM Grondtechniek, verantwoordelijk voor de GEWI-ankers, en De Ruiter Boringen en Bemalingen, verantwoordelijk voor de bemalingen van leidingsleuven en diep gelegen betonconstructies.

In augustus 2009 zijn speciale diepwater lieren geïnstalleerd in de Fairplayer. Hiermee kan Jumbo Offshore zware en grote objecten in één beweging vanaf het dek in diep water op de zeebodem plaatsen. Typische ladingen die geïnstalleerd kunnen worden zijn zeshonderd ton op vijftienhonderd meter en tweehonderd ton op drieduizend meter. Op You Tube is een kort filmpje beschikbaar van de installatie. Ga naar ‘jumboheavylift’ of klik op: www. youtube.com/watch?v=B9aVCsc4KIA. * Dynamische Positionering (het schip blijft op haar plek liggen zonder ankers te gebruiken) ** Een transitiestuk wordt op zijn fundatie vastgezet door grout (beton) in de lege ruimte tussen de beide constructies te storten.

82

Europoort Kringen november 2009


Ketelbouw Ketelonderhoud Branders Branderonderhoud Ketelreparatie 24-uursservice Inspecties Procesoptimalisering Gereedschapverhuur Machineverhuur Merken: TAS, Ten Horn, Bronswerk, Standard Fasel, NEM, Stork

Steam, service and knowhow...

Voor storingen buiten kantooruren: +31(0)30 244 9 244 +31(0)74 851 5 555

www.nemstandardfasel.nl Europoort Kringen november 2009

83


HOT NEWS…

• • • • • • • •

6-KANAALS 50/70KVA GLOEITRANSFORMATOR Doorontwikkeling van de algemeen gebruikte 50kVA gloeitransformator heeft geleid tot een apparaat met een hogere veiligheidsgraad, doordat een éénfasige open spanning is gereduceerd tot 32,5 Volt (wisselstroom). Een per kanaal ingebouwde nieuw ontwikkelde procesregelaar stuurt ieder gewenst gloeiprogramma aan, hierbij kunnen verschillende gloeiprogramma’s gelijktijdig aangestuurd worden, maar ook door een in te stellen onderlinge koppeling kunnen de procesregelaars exact hetzelfde programma uitsturen. Hierdoor ontstaat een uniek en universeel systeem voor de aansturing van alle gangbare gloeiprocessen. De gloeitransformator is in een duurzame en onderhoudsvrije RVS omkasting ingebouwd.

HW Technics B.V. Zuidzijde 5 • 3181 LR Rozenburg • PO Box 1077 • 3180 AB Rozenburg • The Netherlands T. +31 (0)181 417 777 • F. +31 (0)181 417 252 • info@hwtechnics.com • www.hwtechnics.com HW-Technics_Advertentielijn_L.indd 3

BOUW Nieuwbouw/Restauratie/ Renovatie ONDERSTEUNINGEN Bruggen/Viaducten/U-bouw Speciale bekistingen ALPI MONTAGE / VERHUUR / VERKOOP

SINDS 1960

Europoort Kringen november 2009

Ons werkterein: • • • • • • • •

Krachtstroomcentrales Raffinadereijen Gasstations Chemische Industrie Scheepsbouw Machinefabrieken Montagebedrijven Offschore

Uitvoering: • • • •

Elektrisch Gas Olie Inductie

10/16/07 5:24:31 PM

INDUSTRIE Contracten/Projecten

84

Voorverwarmen Waterstofarm gloeien Normaliserend/oplossend gloeien Op- en afkrimpen Ovens vast en tijdelijk Uitdrogen van vuurvaste materialen Verkoop en Verhuur Advies

PREHEAT AND POSTWELD HEAT TREATMENT SPECIALISTS

HW Technics is gespecialiseerd in warmtebehandelingen:


Boekbespreking

1. De Zeven Eigenschappen Voor Succes In Je Leven S. Covey Uitgeverij Business Contact € 26,50 2.    Prooi        Blinde trots breekt ABN AMRO       Jeroen Smit        Prometheus € 19,95 3. De Grote Recessie - Het CPB over de Kredietcrisis C. Ewijk & C. Teulings Uitgeverij Balans € 15,00 4. Superfreakonomics (Engelstalig) S. Levitt & S. Dubner Uitgeverij Penguin € 19,00 5. Doodlopende Hulp D. Moyo Uitgeverij Contact

€ 22,95

6. De Branson-Way R. Branson Uitgeverij De Boekerij

€ 21,50

7. Echte Leiders gebruiken geen Powerpoint C. Witt & D. Fetherling Uitgeverij Het Spectrum   8. Wat LED je? R. Koornstra Uitgeverij Nieuw-Amsterdam   9. Calimeromarketing 2.0 K. Romme Uitgeverij Freeman Media 10. De WIJ-Economie W. Vermeend Uitgeverij Lebowski

€ 19,95

€ 14,95

€ 22,50

€ 19,90

Grenzen aan transparantie

Ready for Anything

De wereld lijkt steeds transparanter, maar die transparantie -in vrijheid van meningsuiting, privacy, fatsoen, bedrijfsstrategieën en verwante thema’s- krijgen we niet voor niets. Hoe open willen en kunnen we zijn? Wat betekent transparantie voor onze samenleving? En kunnen we met alle benodigde informatie overweg? Deze en andere vragen stelden Piet Hein Coebergh en Edi Cohen aan vooraanstaande experts uit de politiek, wetenschap, journalistiek, overheid en het bedrijfsleven. Sommigen menen dat meer transparantie dwingt tot het democratiseren van kennis, en dus van macht. Dat bevordert de emancipatie, het onderling vertrouwen en maatschappelijke zekerheden. Anderen stellen dat de eis van transparantie juist een verstikkend juridisch doolhof oplevert dat onderling wantrouwen cultiveert en leidt naar een Orwelliaanse samenleving. De gesprekken leren dat grenzen aan transparantie vooral individueel bepaald zijn. Deze bundel bevat persoonlijke, gedreven betogen, die een waardevolle bedrage leveren aan het publieke debat over dit actuele onderwerp.Enkele stellingen uit het boek: ‘Schijnwerpers belemmeren creativiteit’ - Alexander Rinnooy Kan ‘Je moet je altijd afvragen waarom iemand transparant wil zijn, of juist niet’ - Jacob Gelt Dekker ‘Als je saai bent, hoef je minder transparant te zijn’ - Hans Hoogervorst ‘Veiligheid zal transparantie steeds vaker in de weg staan’ - Rob de Wijk ‘De consument bepaalt wat transparant is’ - Arendo Joustra ‘Transparantie raakt onze diepste angsten’ - Jaap Winter. Piet Hein Coebergh is communicatieadviseur en partner bij Coebergh Communicatie & PR. Hij publiceert over netwerken, public relations en het communiceren van strategie. Edi Cohen is communicatieadviseur en director bij Citigate First Financial. Zij was werkzaam in de financieel-economische journalistiek bij Het Financieele Dagblad, FEM en The Independent. Het boek is uitgegeven door Amstel Uitgevers en te koop voor 19,90.

Wil je meer bereiken zonder harder te werken? In Ready for anything laat productiviteitsgoeroe David Allen in 52 korte, verhelderende hoofdstukken zien dat het kán. Als je weet wat je drijfveren zijn en je belemmeringen, kan niets je meer tegenhouden en kun je alles aan! De productiviteitsprincipes helpen je je hoofd leeg te maken en te focussen. Je leert structuur aan te brengen in je leven. Een greep uit de 52 principes: te veel controle is geen controle; je krijgt pas succes als je er ruimte voor maakt; een andere focus leidt tot een ander resultaat. Ready for Anything is een bliksemsnelle, efficiënte kennismaking met de Getting things done-methode, maar is ook handig als opfriscursus en naslagwerk voor de kenners. David Allen is auteur van de bestsellers Getting things done en Making it all work. Een uitgave van SDU, € 17,95.

Het allerspannendste boek over de kredietcrisis De wereldwijde kredietcrisis raakt ons allemaal, maar slechts een enkeling was ooggetuige van het begin. Lawrence McDonald was een van de vicepresidenten van Lehman Brothers toen de bank in september 2008 faillissement aanvroeg. Zonder enige terughoudendheid vertelt hij over de dreigende ondergang van Delta Airlines en General Motors, het instorten van de huizenmarkt, het hypotheekdebacle, de roekeloze hang naar winstmaximalisatie en het falende beleid van de directie van Lehman Brothers. Hij onthult dat insiders al in mei 2005 met zeer specifieke informatie waarschuwden voor de kredietcrisis en de verpletterende gevolgen ervan. In een voortsnellend tempo werkt McDonald toe naar het beantwoorden van de hamvraag: hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Met een voorwoord van Willem Middelkoop P. Robinson is een bekend thrillerauteur. Een uitgave van Uitgeverij Luitingh, € 19,95.

Technology and the Making of the Netherlands Technology and the Making of the Netherlands. The Age of Contested Modernization, 1890-1970 is een bewerkte Engelstalige boekuitgave van het zevende en laatste deel van de serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20) en verschijnt onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek (SHT). In dit boek wordt geanalyseerd hoe techniek de Nederlandse geschiedenis mee heeft gevormd. Aan de orde komt een breed scala aan veranderingen, waaronder de opkomst van de consumptiemaatschappij, de ontwikkeling van een kennissamenleving en de rol van ingenieurs in de zich moderniserende samenleving. Zo ontstaat een rijk en gevarieerd inzicht in de (her)schepping van Nederland in de 20ste eeuw. Techniek en modernisering werden in de 20ste eeuw gezien als een twee-eenheid, die overigens niet altijd vanzelfsprekend en onbetwist was. Enerzijds betekende modernisering een enorme vooruitgang en economische groei. Anderzijds stond de wenselijkheid van schaalvergroting in industrie, landbouw en het huishouden altijd ter discussie. Behalve schaalvergroting is ook netwerkvorming een belangrijk 20steeeuws mechanisme: de materiële eenwording van Nederland via transportwegen, elektriciteitsnetwerken en gasnetten. Nieuwe technieken vormden in meer of mindere mate de aanjagers van het moderniseringsproces: elektriciteit, de verbrandingsmotor, synthetische chemie en nieuwe communicatietechnieken zoals de telefoon en de radio. Vaak vonden innovaties plaats op locaties waar allerlei technieken samenkwamen, zoals het huishouden, de stad, het kantoor, de Rotterdamse haven of Schiphol. Johan Schot (1961) en Harry Lintsen (1949) zijn beiden verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als hoogleraar Techniekgeschiedenis. Arie Rip (1941) is emeritushoogleraar Filosofie aan de Universiteit Twente. Een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen en MIT-Press. € 39,50

Europoort Kringen november 2009

85


Haaksbergen Tolstraat 26, 7482 DB Postbus 97, 7480 AB Telefoon 053 5728785 Fax 053 5727375

TILbUrg Aresstraat 3a, 5048 CD Postbus 5107, 5004 EC Telefoon 013 5780070 Fax 013 5780071

veenenDaaL De Smalle Zijde 16, 3903 LP Postbus 958, 3900 AZ Telefoon 0318 550466 Fax 0318 551528

DracHTen De Kiel 29, 9206 BG Postbus 731, 9200 AS Telefoon 0512 546269 Fax 0512 546279

www.meesvandenbrink.nl

europoort 2007:europoort 2005

11-06-2009

14:11

•

Pagina 1

info@meesvandenbrink.nl

Ik had 2 birdies en 6 parren, echt waar! Ja, ja, dat zal best... De verhalen over die geweldige rondes van uw vrienden of relaties lang genoeg aangehoord? Laat hun dromen dan maar eens uitkomen! Speciaal voor de golfwereld hebben wij een exclusieve reeks golfafbeeldingen ontworpen, waarin uw (zaken) relatie met zijn of haar naam altijd de hoofdrol speelt.

BESTEL VIA MEDIAGOLF .NL

Als winnaar van een Major in de krant, op het hesje van de eigen caddy, het grote scorebord etc. etc. Elke afbeelding ziet er uit alsof het echt waar is. Wat een topspeler! Een uniek geschenk, dat wordt lachen! Verkrijgbaar als luxe, grootformaat kalender die op elke gewenste maand kan ingaan of luxe ingelijste golfprint. Elke afbeelding is voorzien van de naam van uw relatie! En.. een kalender of golfprint is vanaf 1 exemplaar te bestellen! Interesse, kijk dan op www.mediagolf.nl U wilt de kalender als relatiegeschenk geven voorzien van uw bedrijfslogo? Dat kan natuurlijk ook! Neem contact met ons op! Wij geven u snel een offerte op maat. Snelle productietijden, tot 10 dagen voor aanvang van uw golfdag te bestellen. Succes verzekerd! Uniek in de wereld!

86

Europoort Kringen november 2009

E-mail: info@mediagolf.nl Telefoon: 0183-699 772


Mensen in bedrijf R. de Vries (49) wordt op 10 maart (Rijks)havenmeester van Rotterdam, waar hij verantwoordelijk wordt voor het vlot, veilig, schoon en beveiligd afwikkelen van het scheepvaartverkeer. Hij begon zijn loopbaan bij het Havenbedrijf in 1982 als matroos op een patrouillevaartuig en klom in de loop van de jaren op tot manager van de afdeling Verkeersplanning & Operaties. Onder zijn leiding werken zo’n 570 mensen onder andere in verkeerscentrales, het Havencoördinatiecentrum, bruggen en sluizen, op patrouillevaartuigen en als inspecteur aan boord van bezoekende schepen. Dat werk gebeurt voor een groot deel in continudiensten. De (Rijks)havenmeester maakt enerzijds onderdeel uit van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en legt anderzijds voor zijn publieke taken verantwoording af aan het college van B&W en aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De havenmeester is tevens port security officer en maakt deel uit van de veiligheidsstaf van Rotterdam. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vereniging Logistiek management (vLm) op 21 oktober jl. is prof. dr.ir J. van Nunen unaniem als nieuwe voorzitter van de vereniging gekozen. Hij was reeds aan de vereniging verbonden als vice-voorzitter. De hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, kreeg de voorzittershamer overhandigd van zijn voorganger prof.dr. H.B. Roos, die na een periode van zes jaar zijn voorzittersrol neerlegde. In de Algemene Ledenvergadering werden ook twee nieuwe bestuursleden benoemd: M. Damen (o.a. bestuurslid Stichting Nederland = Logistiek) nam de rol van J. van Nunen over als vice-voorzitter. C. Hoefnagels (Managing director Alloga Benelux en jurylid Logistiek Manager van het Jaar) zal vanaf nu het bestuurlijke stokje overnemen van H. Oudenes. D. Deheusch (56) is door Air Products benoemd tot general manager Tonnage Gases Benelux. Deheusch is verantwoordelijk voor de verkoop van industriële gassen, die in de eigen productiefaciliteiten in de havengebieden van Rotterdam, Antwerpen en D. Deheusch Gent/Terneuzen geproduceerd worden. Denis Deheusch werkt al sinds 1990 voor Air Products. Hij was general manager Tonnage Gases UK, Northern and Central Europe en eerder werkzaam als major account en business area manager in de Benelux, Frankrijk en Zwitserland. Daarvoor werkte hij bij Akzo Coatings in Parijs en Brussel en bij Danheux Maroye SA (Volker Stevin) in België, waar hij operations manager van de divisie ondergrondse pijpleidingen was. Deheusch studeerde civiele techniek aan de universiteit van Brussel en haalde daar ook zijn MBA. Hij heeft niet alleen veel algemene management en commerciële ervaring, maar heeft zich ook uitgebreid beziggehouden met R&D, installaties en pijpleidingnetwerken voor de offshore en de petrochemische industrie.

Met ingang van 1 november 2009 is M.L. van Schaijk gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Oss. Zij volgt R. Engels op, die is benoemd tot secretaris/ directeur van het Samenwerkingsverband M.L. van Schaijk Regio Eindhoven (SRE). Van Schaijk werkt sinds april 2008 bij de gemeente Oss als directeur van de dienst Gemeentebedrijven. Daarvoor werkte ze in diverse functies bij het ministerie van LNV. C. van der Veen (38) is door ingenieursbureau Oranjewoud benoemd als directeur bij Van der Heide Groep. Hij werkte hiervoor bij Feenstra Verwarmingen, de laatste zes jaar als directeur. Hij volgt S. Resink op die als directeur-aandeelhouder bij Ruma Rubber de verantwoordelijkheid voor new business development op zich heeft genomen. D. Goeijenbier is in dienst getreden bij senior energy consultant bij GEN Nederland. Zij werkte hiervoor tot voor kort bij Deloitte Consulting als manager voor energy & utility. W. Bontes (40) is financieel directeur geworden bij de Rotterdamse ov-maatschappij RET. Hij is afkomstig van General Electric en werkte eerder onder meer bij KPN, Budget Rent a Car en PricewaterhouseCoopers. E. Overvoorde (42) is directeur ICT geworden bij Royal Haskoning. Hij is afkomstig van PricewaterhouseCoopers, waar hij IT Director was. Hij werkte eerder bij Coopers & Lybrand Dijker van Dien en Robeco Groep. Bij Vopak is W. Samlal benoemd tot director corporate control & business analyse. Hij volgt M. Gilsing op, die managing director van Vopak Terminals Australia is geworden. Dr. J.M. Geißinger, voorzitter van de bedrijfsleiding van de Schaeffler Groep, is gekozen tot de nieuwe president van de World Bearing Association (WBA) tijdens haar vierde jaarvergadering in Tokio. De WBA werd in september 2006 als overkoepelende Dr. J.M. Geißinger brancheorganisatie van de Amerikaanse (ABMA - American Bearing Manufacturers’ Association), de Japanse (JBIA - Japan Bearing Industrial Association) en de Europese (FEBMA - European Bearing Manufacturers’ Association) wentellagerfederaties opgericht. Tot de doelen van de WBA behoren de afbouw van door concurrentie verstorende handelsbeperkingen evenals de invoering van uniforme standaarden op het

gebied van milieubeheer. Een bijzonder aandachtspunt is het bestrijden van productpiraterij. Ir. F.J. Abbink, Algemeen Directeur van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt door Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. 

De Minister lichtte toe dat de verdienste van de heer Abbink, die eind december -na een veertigjarig dienstverband- met pensioen gaat, met name is gelegen in het bevorderen van de lucht- en ruimtevaartactiviteiten in Nederland én daarbuiten. De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft mr. P. van der Meer Mohr benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur per 1 januari 2010. Zij begon haar loopbaan in de advocatuur en werkte vervolgens bij de Koninklijke/Shell mr. P. van der Meer Groep in verschillende Mohr juridische en management functies, waaronder als lid van de directie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In 2004 werd zij benoemd tot Group Human Resources Director van TNT. In 2006 werd zij benoemd tot Directeur Generaal en hoofd Human Resources bij ABN AMRO bank, een functie die zij vervulde tot april 2008. Zij verliet de bank in 2008 en startte haar eigen adviespraktijk Amstelbridge Human Capital Strategies. In 2008 haalde ze bovendien een cum laude Masters graad in Advanced Dispute Resolution aan de Universiteit van Amsterdam. Zij volgt drs. J.W. Oosterwijk op die zijn functie ter beschikking stelt wegens ziekte. Oosterwijk blijft aan als adviseur van het College. Op uiterlijk 15 februari 2010 treedt drs. B. Straatman als lid toe tot het College van Bestuur. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in management- en adviesfuncties op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in de publieke sector. Hij behaalde cum laude een Master degree in de algemene economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte vervolgens lange tijd bij de gemeentelijke overheid o.a. als directeur Financiën. Hij vervolgde zijn carrière in de consultancy, eerst als partner bij Bakkenist Management Consultants (1991) en vanaf 1999 als partner bij Deloitte Consultancy. Hij adviseerde tal van organisaties in de publieke sector waarbij hij zich vooral richtte op Operations Management en Organisational Design. Sinds 2005 is hij lid van de Raad van Bestuur van de Lumens Groep, een maatschappelijke onderneming voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de provincie Noord-Brabant. Hij beheert daar de portefeuille bedrijfsvoering. Beide nieuwe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Samen zullen zij met de rector magnificus, prof.dr. H. Schmidt, het College van Bestuur vormen. Het College zal in nauwe samenwerking met de decanen een leidende rol spelen in het realiseren van de strategische visie 2013.

Europoort Kringen november 2009

87


ADVISeRING/DIeNSTVeRLeNING

Duitse etiquette:

hoe ondernemers valkuilen kunnen omzeilen

“Dat komt wel goed” is een veelgehoorde uitspraak door Nederlanders in de zakelijke omgang met Duitsers. Is dit echter wel zo? Onze oosterburen mogen weliswaar qua taal en cultuur enigszins op ons lijken, de interculturele valkuilen zijn echter groter dan gedacht. Zakelijk gezien zijn Duitsers op een aantal vlakken heel anders dan Nederlanders.

D

us zonder stropdas naar een afspraak en de Duitse partner direct op zijn Nederlands tutoyeren? Of toch maar beter van niet? Janet Antonissen van Interkulturelle-trainer.com (ITC) vindt dit typische valkuilen en volgens haar gaan Nederlanders te vaak slecht voorbereid het gesprek in wanneer zij zaken willen doen met Duitsers. “Een serieus, verzorgd verschijningsbeeld, geeft iemands competentie weer en daaraan wordt in Duitsland veel waarde gehecht.” Dus Nederlanders poets jullie schoenen! “Belangrijk voor Duitsers is om deskundigheid uit te stralen oftwel ‘Ich hab was drauf’”, zegt Janet Antonissen. “Niet alleen het tutoyeren dat in Nederland redelijk normaal is, is in Duitsland om die reden compleet ondenkbaar, maar ook aspecten zoals een academische titel of de auto waarmee je naar een afspraak komt, is van een veel groter belang dan in Nederland.” De Duitse voorkeur voor kennis blijkt ook uit de manier waarop bij onderhandelingen en presentaties wordt opgetreden. “Een fantastische presentatie waarin concepten worden voorgesteld, maar niet wordt ingegaan op de specificaties, slaat volkomen de plank mis”, aldus Janet Antonissen. “Voor Duitsers is van belang dat er wordt ingegaan op het zogenoemde ‘Fachwissen’ oftewel de deskundigheid die er voor nodig is om een project te kunnen volbrengen.” Ook op commercieel vlak is dit verschil duidelijk. Commercieel zijn in Duitsland heeft een andere betekenis dan in Nederland. De helikopterview en de ‘het lukt wel’-houding zal de Nederlandse verkoper, als hij in Duitsland voet aan de grond wil krijgen, moeten inwisselen voor een gedegen voorbereiding en het laten zien van vakkennis. Een goede voorbereiding is dus een absolute must. Waar Duitsers hun privé- en zakelijke leven strikt afbakenen, proberen Nederlanders op een veel persoonlijker vlak contact te leggen met de zakelijke partner. Tijdens zakelijke besprekingen wordt het privéleven al helemaal niet besproken. “Let ook vooral op het verschil in overlegstructuur”, aldus Lars Gutheil, persvoorlichter van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK). “Bij vergaderingen in Duitsland wordt de beslissing vaak al vooraf gemaakt. Gebruikelijk is vooral dat de directeur het uiteindelijke besluit zelf neemt. Duitsers voelen zich daarom ook vaak niet serieus genomen wanneer Nederlandse onderhandelingspartners met besluitnemers

aankomen die lager in de hiërarchie zitten. Verbaas u ook niet over het feit dat vergaderingen soms uitsluitend belegd worden, omdat de directeur een besluit bekend wil maken.” Vaak is de directe onderhandelingspartner in Duitsland ook niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing. Regelmatig moet een plan door verschillende afdelingen goedgekeurd worden en daarna nog door de directeur. Rekenen op een antwoord vandaag of morgen is er niet bij. “Samenwerking die gebaseerd is op basis van jarenlange betrekkingen, wordt erg belangrijk gevonden en deze worden dan ook niet zo snel aan de kant geschoven. Daar wordt echt in geïnvesteerd”, aldus Janet Antonissen. Belangrijk daarbij zijn de zakelijke diners die doorgaans ’s avonds plaatsvinden en bovendien in een restaurant met een goede naam. De Duitser wil zo tonen dat hij niet alleen de deelname van zijn partner aan het diner waardeert, maar dat hij ook bereid is daarvoor een hoop geld uit te geven. Andersom moeten Nederlanders dus niet aankomen met een koffietafel met broodjes voor de lunch. “Kortom, flexibiliteit en pragmatisme tegenover structuur en regels, zo kan men de tegenstellingen tussen het Nederlandse en Duitse het best typeren,” aldus Janet Antonissen. De praktijk leert, dat door een beter begrip van interculturele verschillen veel misverstanden kunnen worden voorkomen. Hierdoor wordt het zakendoen met de grote buur aanzienlijk makkelijker. De top tien van meest voorkomende struikelblokken: 1. Onderschatting van de hiërarchie in Duitse organisaties 2. Gebruik van Du/Sie 3. Gebrek aan inzicht in de overlegstructuren 4. Gebrek aan goede en deskundige voorbereiding bij meetings 5. Contract- is-contract-mentaliteit van Duitsers 6. Strikte punctualiteit in Duitsland 7. Uiterlijk verschijningsbeeld 8. Goede verzorging en investering in contacten 9. Strikte scheiding tussen privé en werk 10.Titulatuur Voor meer informatie: Nederlands-Duitse Handelskamer DNHK, www.dnhk.org


een dynamische Leasepartner in een dynamisch werkgebied • operational lease • flexlease • shortlease • vanpooling • personeels-vervoerprojecten • ontwerp en uitvoering autoregeling • beheer van uw eigen wagenpark • autohuur • voorloopauto’s • autotransport • 24 uurs service • schadelastbeheersing

U weet wat u wilt. Maar ook wat u niet wilt. En dát willen wij graag weten. Want alleen dan kunnen we uw wensen en onze mogelijkheden samenbrengen. Dat doen we inmiddels voor een groot aantal bedrijven die dagelijks van onze ervaring en kwaliteit profiteren. En daar zijn we best trots op! Met bijna 20 jaar ervaring in dit bijzondere werkgebied heeft V&M Leasing een eigen kijk op mobiliteit ontwikkeld. Een bijzondere aanpak is ook wel nodig als je letterlijk 24 uur per dag op je rijdende gereedschap moet kunnen vertrouwen. Nieuwe of tijdelijke werknemer, proeftijd, onzeker economisch klimaat, aparte voertuigen… soms voldoet een standaard leasecontract. Maar meestal niet. En dat prikkelt onze creativiteit, maakt ons enthousiast en ja, soms zelfs wat eigenwijs. Maar dat is wél de manier om samen tot een gedegen invulling van uw mobiliteitsbehoefte te komen. “Outsourcing” tot het niveau dat u wenst. Snel, flexibel en vooral persoonlijk. Want we zitten in de buurt en dat werkt wel zo prettig. Zullen we eens een afspraak maken?

V&M LEASING BV | Christiaan Huygensweg 14 | 3225 LD Hellevoetsluis | Telefoon: +31(0)181-395520 | Fax: +31(0)181-324424 | E-mail: info@venmleasing.nl | Internet: www.venmleasing.nl

v o r k h e f t r u c k s

b . v .

Albert Plesmanweg 73 • 3088 GB Rotterdam Tel. 010-4293000 • Fax 010-4295656 www.vitesse-forklifts.nl

drijf e b r u u h r Ve ucks r t f e h k r o van v Europoort Kringen november 2009

89


www.moespompen.nl

Breevaartstraat 11-19 3044 AG Rotterdam

Tel. 010 - 415 52 77 Fax 010 - 415 45 02

info@bollegraafbv.com www.bollegraafbv.com

Oersterk in hijswerk!

De Bollegraaf hightech portaalkranen voor zwaargewicht hijswerk

Eenvoudige bediening, ook radiografisch · twee jaar garantie elk hefvermogen · eigen service-afdeling · efficiënt en kostenbesparend

aa

t

!

Altijd

19000026.adv mammoetkraan 90x1301 1

een

op

sin los

go

p

m

adv 90 x 130www.moespompen.nl 13-02-2007

13:20

info@moespompen.nl Pagina 1

29-03-2007 14:49:16

Een beter milieu met duurzame isolatie

● INDUSTRIËLE ISOLATIE ● CONSTRUCTIEWERK ● ASBESTVERWIJDERING

Van der Linden & Veldhuis b.v. Edisonstraat 5 Postbus232 - 3130 AE Vlaardingen Telefoon 010 - 445 66 00 Telefax 010 - 435 64 80 Vestigingen: Sas van Gent Wormerveer

www.lindveld.nl

90

Europoort Kringen november 2009


agenda 24 november, Meppel Leiderschap in Duitse ondernemingen Inl.: Ned.Duitse Kamer van Koophandel, tel. 070 3114133, fax 3114199 25-26 november, Rotterdam EasyFairs Solids Inl.: www.easyfairs.com/SOLIDS-NL 25-26 november, Zeist Explosieveiligheid;beheersen van gas/damp/stofexplosierisico’s Inl.: Paton, tel. 071 5214155, www.paton.nl 25-27 november, Enschede Lasers Materials Processing Inl.: Paton, tel. 071 5214155, www.paton.nl 26 november, Voorthuizen VCA Jaarcongres 2009 ‘Veiligheidsbewustzijn en nieuwe opleidingseisen VCA’ Inl.: Uitgeverij Kerckebosch, tel. 030 6984222, fax 6984223

3 december, Utrecht Cleaning-in-Place Inl.: Paton, tel. 071 5214155, www.paton.nl 8 december, Heerlen Workshop ‘Duitse klanten binden’ Inl.: Ned.Duitse Kamer van Koophandel, tel. 070 3114133, fax 3114199 8 december, Amstelveen Conferentie ‘Het beheersen van de totale life cycle kosten van spooractiva’ Inl.: Europoint, tel. 030 6981800, fax 6917394, www.lifecycleconference.eu 15-16 december, Spijkenisse Oplossingen voor Corrosie in de Praktijk Inl.: IIR, tel. 020 5805400, fax 5805454 16-17 december, Parijs 7th European Motor BioFuels Forum Inl.: www.biofuels2009.eu

26 november, Gouda Slappe bodemdag Inl.: CURNET, tel. 0182 540650, fax 540601 29 november, Utrecht Gevarenzone: Indeling bij explosieveiligheid Inl.: Paton, tel. 071 5214155, www.paton.nl 1 december, Capelle a/d IJssel Pragmatische training ‘Doelgericht Netwerken’ Inl.: www.netwerkacademie.nl, tel. 06 30274216 1 december, Gorinchem Het platte dak als werkplek: val in geen geval! Inl.: www.consolidated.nl/seminars 1-2 december, Hamburg International Algen Congress Inl.: www.algaecongress.com 1-3 december, Zeist Toxicologie Inl.: Paton, tel. 071 5214155, www.paton.nl 2-3 december, Utrecht Geo-Info Xchange Inl.: VNU Exh.Europe, tel. 030 2952700, fax 2952701, info@vnuexhibitions.com 3 december, Utrecht Hoe presenteer ik mijn bedrijf in Duitsland? Inl.: Ned.Duitse Kamer van Koophandel, tel. 070 3114133, fax 3114199

Symposium ‘Grenzen aan de Groei?’ Op donderdag 26 november 2009 vieren de twee gezichtsbepalende opleidingen op het gebied van Veiligheidskunde jubilea. De opleiding Hogere Veiligheidskunde (Stichting PHOV) bestaat veertig jaar en de masteropleiding Management of Safety, Health & Environment (Delft TopTech) bestaat twintig jaar. Deze gezamenlijke jubilea worden gevierd met het symposium ‘Grenzen aan de Groei?’ en een reünie voor oud-cursisten van de opleidingen. Bijna veertig jaar geleden uitte de Club van Rome in het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ grote zorgen over de toekomst van de aarde. Het rapport schetste een aantal onheilspellende toekomstscenario’s. Vandaag de dag lijken deze scenario’s actueler dan ooit. Hebben we voldoende geleerd van de waarschuwingen van toen? Tijdens het symposium staan de volgende thema’s centraal: financiële veiligheid, voedselveiligheid, patiëntveiligheid, sociale veiligheid en sportveiligheid. Er wordt terug geblikt op vier decennia veiligheidskunde, er wordt vooruit gekeken en we vragen ons af in hoeverre het beheersen van risico’s grenzen stelt aan groei. Voor meer informatie zie www.phov.nl of www. delft-toptech.nl

Algen: prestatie en potentie Na het succes van het eerste internationale algencongres dat vorig jaar plaatsvond in Amsterdam, kondigen de organisatoren -de ‘European Society of Microalgal Biotechnology’ (ESMB), DLG eV uit Duitsland en APP uit Zeist- het tweede ‘international algae congress’ aan in het Duitse Hamburg op 1 en 2 december aanstaande. Deze editie van dit congres zal zich specifiek richten op de prestaties en het potentieel van photothrophic aquacultuur, microalgen, cyanobacteriën en microcrops. De eerste congresdag, 1 december, richt zich op thema’s zoals algen, microcrops - biomassa en biobrandstoffen. Ook de productie van algen, de productiviteit en de verwerking ervan zullen worden behandeld. Deze laatste sessie gaat bijvoorbeeld nader in op scheiden, drogen, extractie, hoge waarde en de bijproducten van algen. Het congres wordt geopend door Jens Högel, Biotechnologies, Agriculture & Food van het Directoraat-Generaal Research van de Europese Commissie. Zijn keynote speech gaat over photothropic aquacultuur, projecten en financieringsbronnen binnen het kader van het ‘7th Framework Programme’. Op de tweede congresdag komen de thema’s massabalansen en geïntegreerde systemen aan de orde. Deze dag eindigt met een speciaal podium waar de toekomstige mogelijkheden van phototrophic aquacultuur door een geselecteerde groep van deskundigen zullen worden besproken. Gedurende de twee dagen zal het publiek gezichtspunten te horen krijgen uit alle delen van de wereld aangezien de sprekers organisaties vertegenwoordigen uit Duitsland, België, Nederland, Italië en Israël, maar ook Maleisië, Japan, SaoediArabië en de Verenigde Staten. Een greep uit de sprekers zijn Andrew Beck van het Amerikaanse PetroAlgae en Dr. Yoshihiro Shiraiwa, Professor of Plant Physiology & Metabolism verbonden aan de Universiteit van Tsukuba in Japan. Laatstgenoemde spreekt over ‘fixation of carbon dioxide and the production of biomass, biofuel and biominerals by microalgae’. In de sessie over massabalansen komen onder andere aan het woord: Prof. Dr.-Ing. Martin Kaltschmitt en Michael Kröger van het DBFZ Leipzig Biomassezentrum uit Duitsland. Deze co-presentatie gaat over ‘balancing of algae production and its impact on climate factors’. Alexander Döring van het Belgisch European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) houdt in dezelfde sessie een presentatie over ‘marketing and use of microalgae as feed – an overview on key EU feed regulatory requirements’. In de sessie over geïntegreerde systemen houdt Dr. Bernd Kroon van National Prawn Company uit Saoedi Arabië een verhandeling over ‘marine agriculture: phytoplankton, a global resource, leading a global paradigm change towards a sustainable world’. Voor meer inlichtingen: APP, tel. 030 6981801.

Europoort Kringen november 2009

91


Informatief

Dwarse vrouwen: verbindingen en verbeeldingskracht Op 10 november is ‘Dwarse Vrouwen, Verbinding en verbeeldingskracht’ verschenen, een bundel brieven, essays, columns, een sprookje, beschouwingen, herinneringen, dialogen en fotoreportages van veertig vrouwen van diverse komaf en generaties. Zij vormen bijzondere schrijfcombinaties van ervaren en prille onderzoekers. Het eerste exemplaar van het boek zal in ontvangst worden genomen door wethouder Jantine Kriens van Welzijn en Volksgezondheid. ‘Witte politievrouwen hebben ook eergevoel’,’Bevallingspijn van Turkse vrouwen is niet cultuurbepaald’,’Marokkaanse meiden balen van ouderlijke én ministeriële huwelijksarrangementen’. Autonomie is het sleutelwoord. Wat betekent autonomie voor een excuus top-truus, vastberaden moslima, alleenstaande bijstandsmoeder, een net aangekomen ‘importbruid’, kort gehouden tienermeisje en vrijgevochten Grieks-Nederlandse lesbienne. Hoeveel ruimte en vertrouwen krijgen zij van familie, media, gearriveerde feministen, professionals en politiek? Ervan uitgaand dat dwarse denkers niet tevreden zijn met stereotiepe beelden en makkelijke antwoorden, maar sociale verhoudingen en ontwikkelingen willen doorgronden.  Zes jaar nadat minister De Geus de voltooiing van de emancipatie van ‘autochtone’ vrouwen afkondigde en de bevrijding van de ‘allochtone’ vrouwen aankondigde, maken zij een andere balans op. Niet met achterstandspercentages, want emancipatie is geen rechte weg met voorlopers en achterblijvers. Wél met verhalen over verschillende levensroutes en over onverwachte dwarsverbindingen tussen groepen vrouwen. En dwars door de veronderstelde tweedeling tussen geëmancipeerde autochtone vrouwen en onderdrukte allochtone vrouwen heen. De ervaren en prille onderzoekers die de bijzondere schrijfcombinatie vormen van het boek bestaan onder andere uit Halleh Ghorashi, Sawitri Saharso, Baukje Prins, Marjo Buitelaar, Sarah van Walsum, Trees Pels en Doutje Lettinga, Ouafila Essaya, Nora Kasriou, Diana van Bergen en Ferdows Kazemi.  Dwarse Vrouwen is een coproductie van de auteurs en Kosmopolis Rotterdam, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam (JOS) in het kader van het programma Dialogen Stadsburgerschap, en uitgegeven door Uitgeverij Aksant. Redactie: Joke van der Zwaard, Janine Janssen, Saskia Keuzenkamp en Fouzia Outmany. 

92

Europoort Kringen november 2009

Nederland vergadert vierkant verkeerd Een baropstelling is beter voor de groepseenheid en samenwerking, een huiskamersfeer is optimaal voor gevoelige onderwerpen en de ovale tafel voldoet beter voor veel andere vergaderdoelen. Door de inrichting aan te passen aan het doel van de vergadering wordt er efficiënter, nuttiger en plezieriger vergaderd. TNO onderzocht het effect van verschillende vergaderopstellingen in afhankelijkheid van het doel van de vergadering. Opvallend resultaat uit dit TNO-onderzoek: de gangbare vierkante vergaderopstelling scoort significant minder goed dan de andere drie onderzochte opstellingen: bar, huiskamer en ovale vergadertafel. De vierkante vergadertafel heeft met name een minder gunstig effect op groepscohesie, betrokkenheid bij de inhoud, aantal mensen in het blikveld, een veilig klimaat en de overlegsfeer. Vergaderopstelling aanpassen 25 procent van onze werktijd vergaderen we. Dat doen we vaak in een vierkante vergaderopstelling. En die scoort volgens de test van TNO juist significant minder goed dan de drie andere door TNO onderzochte opstellingen: bar, huiskamer en ovale vergadertafel. Uit eerder TNO-onderzoek was al bekend dat met dezelfde kwaliteit van de besluitvorming en dezelfde resultaten een vergadering een derde korter kan worden door staand te vergaderen. Al met al is er voldoende reden om te pleiten voor verschillende andere opstellingen, waardoor de inrichting passend bij het doel van de vergadering kan worden gekozen en vergaderen efficiënter, nuttiger en plezieriger verloopt. Groepscohesie De barkruk-inrichting wordt in het TNO-onderzoek beoordeeld als doelmatig en oplossingsgericht, geschikt voor een innovatief klimaat en goed voor samenwerking en het genereren van ideeën. Dit is belangrijk, want door de toename van het nieuwe werken (meer onderweg en thuis werken) komt de groepscohesie onder druk te staan. Mensen voelen zich minder verbonden met het werk. De juiste vergadertafel kan de groepscohesie gunstig beïnvloeden en dat doet de vierkante vergadertafel niet. Onderzoeksopzet Het onderzoek kent twee onderdelen met elk een eigen onderzoeksmethode. Volgens methode 1 beoordeelden vijftig studenten met weinig ervaring in vergaderen en vijftig medewerkers met veel vergaderervaring foto’s van vergaderopstellingen op geschiktheid voor verschillende overlegdoelen en typen overleg. In methode 2 werden zes groepen van drie tot twaalf ervaren vergaderaars (totaal 114 proefpersonen) naar hun oordeel gevraagd voor- en nadat zij in de verschillende vergaderopstellingen daadwerkelijk hadden vergaderd. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het boek ‘Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur’ dat is verschenen bij Kluwer. Prof. Dr. Peter Vink, teammanager Omgeving en Innovatie bij TNO, is redacteur van het boek, waaraan TU Delft, Koninklijke Ahrend NV en TNO bijdragen leverden.


wij worden graag getest

www.penhotel.com luxe schrijfwaren - scherpste prijzen

Europoort Kringen november 2009

93


UIT

Made in Holland uitvindingen en innovaties

1)

Watermolen Tekening Collectie Nationaal Archief

Kunsthal Rotterdam presenteert in samenwerking met het Nationaal Archief en de Technische Universiteit Delft van 19 december tot en met 21 maart 2010 een veelzijdige familietentoonstelling over Nederlandse uitvindingen en innovaties. Aan de hand van vernuftige ontwerpen en modellen, zeer divers filmmateriaal, octrooien en verfijnde tekeningen wordt duidelijk waarom en hoe Nederlanders uitvinden en innoveren. De tentoonstelling laat op een verrassende manier zien hoe allerhande problemen door de eeuwen heen zijn opgelost, hoe nieuwe producten worden uitgetest en hoe kleine ontwerpen onze samenleving kunnen veranderen. Jong en oud worden geprikkeld zelf modellen te testen, producten te verbeteren en hun innovatieve plannen aan te dragen. Ontdekkingstocht De Kunsthal neemt de bezoekers mee op een ontdekkingstocht langs Nederlandse producten en technieken. De collectie octrooien en tekeningen van het Nationaal Archief uit de periode 1580 tot 1990 vormt samen met de modellen en ontwerpen van de TU Delft een indrukwekkend overzicht van wat Nederlandse uitvinders en ontwerpers door de eeuwen heen hebben voortgebracht. Er zijn tekeningen te zien van beroemde uitvinders als Simon Stevin en Jan Adriaanszoon Leeghwater naast de ingenieuze windbestendige SENZ stormparaplu of praatpaal van industrieel ontwerpers uit Delft. In een 94

Europoort Kringen november 2009

windturbine worden bezoekers uitgedaagd de paraplu op stormvastheid te testen. Ook leren zij ‘zwemmen’ met een ingenieuze machine en mogen zij zelf een operatie uitvoeren. Land in ontwikkeling Nederland is een van de hoogst ontwikkelde landen ter wereld. Van zijn dijken en polders, steden en dorpen tot aan de producten waarmee Nederlanders zich dagelijks omgeven, alles is door de mens bedacht, ontworpen en gemaakt. Uitvindingen en vernieuwingen beïnvloeden onze persoonlijke, sociale en maatschappelijke omgeving. Aan de hand van thema’s als de strijd tegen de elementen en het overbruggen van afstand laat de tentoonstelling zien hoe Nederlanders hun leven en werk hebben veilig gesteld en vergemakkelijkt. Waar eeuwen geleden oplossingen werden gevonden voor grootschalige problemen als watersnoodrampen en de uitbraak van ziekten als cholera en pest, vinden ontwikkeling en vernieuwing vandaag de dag plaats op ‘de vierkante centimeter’; denk aan de talloze gadgets die geschikt zijn voor mobiele communicatie. De tentoonstelling omvat een breed scala aan producten en ideeën, van eeuwen terug en recenter datum, van lopende telegraaf tot geheimschrift en van Friese doorloper tot klapschaats. De Kunsthal is geopend dinsdag t/m zaterdag 10-17 uur, zon- en feestdagen 11-17 uur, tel. 010 4400301, www.kunsthal.nl


Baggermachine en pomp Tekening door François Xavier d’Arles de Lignière Collectie Nationaal Archief

Stoommachine Aquarel Collectie Nationaal Archief

SENZ Umbrella Ontwerp Gerwin Hoogendoorn, 2005 Collectie Technische Universiteit Delft Faculteit Industrieel Ontwerp

Praatpaal Collectie Technische Universiteit Delft Faculteit Industrieel Ontwerp

Droogtrainer voor het leren van de schoolslag Tekening Antonius Johannes van Himbergen, 1963 Collectie Nationaal Archief

Europoort Kringen november 2009

95


Kringen

Mediagegevens

TThemalijst 2010 Inleverdata 1 MAINTENANCE 05 jan VSK, Jaarbeurs, 1-5 februari 2 CERTIFICERING / Petrochemie 02 feb ESEF, Jaarbeurs, 9-12 maart 3 ENERGIE / Maintenance 02 mrt Industrie en Milieu, Antwerpen, 24 en 25 maart 4 DUURZAAM PRODUCEREN 30 mrt Construction & Shipping Industry, Gorinchem, 27-29 april 5 MILIEU / Petrochemie 27 apr Industrie en Milieu, Ahoy, 19 en 20 mei 6 ROTTERDAM metropool 01 juni Start Tour de France, Rotterdam, 1-4 juli 7 PETROCHEMIE 06 juli 8 WERELDHAVENS 03 aug Wereldhavendagen, Rotterdam, 3-5 september 9 TECHNIEK / Maintenance 07 sep Industriële week, Jaarbeurs, 5-8 oktober HET Instrument, RAI, 28 september-1 oktober 10 LOGISTIEKE PROCESSEN / Petrochemie 05 okt 11 MVO / Maintenance 02 nov REVIEW Engelstalige Europoort Kringen 02 nov Highlights 2010 voor internationale, industriële bedrijven 12 INFRASTRUCTUUR 30 nov Preview Europoort Kringen 50 jaar CG Company Guide 2011 23 aug

Uitkomstdata 26 jan 23 feb 23 mrt 20 apr 18 mei 22 juni 27 juli 24 aug 28 sep

26 okt 23 nov 23 nov 21 dec 21 dec

* wijzigingen voorbehouden

DUURZAAMHEID Europoort Kringen 2010 staat in het teken van het centrale thema duurzaamheid. In twaalf specials wordt dit mondiale onderwerp van vele kanten belicht. Europoort Kringen 2010 is hét platform voor industriële bedrijven die zich aan een groot publiek willen presenteren. Naast de twaalf specials verschijnen dit jaar opnieuw een Engelstalige Review voor internationaal opererende bedrijven en de Company Guide 2011. Advertentietarieven Europoort Kringen per 1 januari 2010 Titel : Europoort Kringen Oplage: 6.275 Ondertitel : Industrieel Management Magazine Speciale oplage : 8.500 Datum : oktober 2009 - vervangt gegevens januari 2009 Code : V ISSN: 0441 - 588X 1x 3x 6x 9x 12x 1/1 pagina € 1.935,- € 1.830,- € 1.725,- € 1.620,- € 1.560,1/2 pagina € 1.130,- € 1.060,- € 990,- € 925,- € 865,1/4 pagina € 640,- € 610,- € 590,- € 550,- € 525,1/8 pagina € 370,- € 360,- € 345,- € 320,- € 310,Toeslag voorkeursplaatsing 15% op zwart/wit tarief Toeslag omslagpagina 2 25% op zwart/wit tarief Toeslag omslagpagina 3 15% op zwart/wit tarief Toeslag omslagpagina 4 30% op zwart/wit tarief Meerprijs steunkleur € 375,Meerprijs full colour € 850,Meerprijs PMS kleur op aanvraag. Bij aanlevering van niet compleet advertentie­ materiaal zullen wij productiekosten in rekening brengen. Bijsluiters Bijsluiters tot 20 gram € 2.460,- Bijsluiters boven 20 gram op aanvraag

Company Guide 1/1 pagina bedrijfspresentatie € 1175,2/1 pagina bedrijfspresentatie € 1575,-

Bedrijvenindex en website Vermelding bedrijvenindex inclusief logo-link € 500,Online banners: Tarieven op aanvraag Verschijningsfrequentie 12 x per jaar Abonnementsprijs € 85,- per jaar inclusief Company Guide Proefabonnement € 25,- (3 maanden) Losse nummers € 9,50 Aantallen boven 100 € 6,00 per exemplaar Alle tarieven zijn exclusief BTW.

‘Veranderingen bij de één, hebben gevolgen voor de ander’ Ook in 2010 zal Europoort Kringen -het eigenzinnige industrieel management magazine met wortels in en om groot Rotterdam- op geheel eigen wijze veranderingen signaleren, achtergronden bij trends beschrijven en ruimte geven aan onafhankelijke meningen bij het wel en wee van het industriële bedrijfsleven. Het aandachtsgebied voor de redactie omvat zowel (petro)chemie, haven, transport, automatisering en infrastructuur als milieu en arbo. Aanleveren advertentiemateriaal: info@europoortproducties.nl Materiaal aanleveren: Drie weken voor verschijningsdatum. Bij voorkeur de advertentie aanleveren per e-mail of op CD als Certified PDF of PDF geschikt voor drukwerk (300 dpi, CMYK). Kunt u geen certified PDF aanleveren, dan graag gebruik maken van Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Wij verzoeken u alle gebruikte foto’s, logo’s en fonts met het opgemaakte bestand mee te sturen. De logo’s en foto’s dient u op te slaan als EPS of TIFF in CMYK met een resolutie van 300 dpi. Advertentieformaten:

zetspiegel breedte x hoogte 1/1 pagina : 190 x 275 mm 1/2 pagina liggend : 190 x 130 mm 1/2 pagina staand : 90 x 275 mm 1/4 pagina liggend : 190 x 60 mm 1/4 pagina staand : 90 x 130 mm 1/8 pagina liggend : 190 x 30 mm 1/8 pagina staand : 90 x 60 mm bladspiegel breedte x hoogte 1/1 pagina : 210 x 297 mm

Aanleveren redactie: redactie@europoortkringen.nl Aanleveren materiaal: 4 weken voor verschijningsdatum Bij voorkeur digitaal: Per e-mail of CD Let op: Fotomateriaal minimaal 300 dpi op A4-formaat Adresgegevens: Europoort Producties B.V. Postbus 33050, 3005 EB Rotterdam Telefoon +31 (0)10 4613000 E-mail: info@europoortproducties.nl Wilt u reserveren? Neem dan contact op met Remco Rooij van Waterfront Media Concepten b.v. telefoon +31 (0)70 850 50 68 of +31 (0)6 53 22 08 22. Meer informatie vindt u op www.europoortkringen.nl


2rent:

professional equipment

Full-Service verhuur

TOOLS & EQUIPMENT

STEIGERS, LIFTEN & HOOGwERkERS

LASSPEcIALIST, AdvIES APPARATUUR & TRAINING

ENERGIE

vERLIcHTING

PERSLUcHT

cONSUMAbLES

HEFFEN EN HIjSEN

VERHUUR-INFOLIJN NL 0900-2020069 B 070/220.440 FR 0811 888 987 www.2rent.nl www.2rent.be www.2rent.fr


All-round Industrial Services Managing Contractor for Maintenance, Projects and Turnarounds • mechanical & piping • exchanger services • furnace & boiler services • equipment construction • structural steel • high-pressure cleaning • vacuum cleaning • asbestos removal • catalyst handling • inert entries • civil engineering • industrial construction • earth moving & road building • blasting & painting • environmental technology

one name, many talents

Clients: • (petro)chemical industry • oil & gas • steel/metal production • power plants • waste incinerators • tank terminals • food industry • government / institutions

Mourik N.V. Groenendaallaan 399 2030 Antwerp Belgium Tel. +32-3-542 20 40 (24 hrs) Fax +32-3-542 36 23 E-mail: mourik@mourik.be

Mourik Services B.V. Nieuwesluisweg 110 3197 KV Botlek-Rotterdam The Netherlands Tel. +31-10-296 54 00 (24 hrs) Fax +31-10-296 54 09 E-mail: mserv@mourik.com

Offices: Antwerp • Botlek-Rotterdam • Echt • Gent • IJmond • Moerdijk • Vlissingen

www.mourik.com

Profile for Uitgeverij Lakerveld bv

EK11_2009  

Hoezo ‘ondemocratisch’? ‘Maintenance in polderland’ Hans Rudy Bos: Arnold Heertje: Industrieel Management Magazine www.europoortkringen.nl n...

EK11_2009  

Hoezo ‘ondemocratisch’? ‘Maintenance in polderland’ Hans Rudy Bos: Arnold Heertje: Industrieel Management Magazine www.europoortkringen.nl n...

Advertisement