Page 1

undum f Ad

Vak bl ad voor d e d r a nkenb r a nche - a ug ustus/ sep temb e r 2011

Slijter middelpunt

Proeven in de winkel

op vakbeurs


Alles onder 1 dak!

Totale consumptie Gedistilleerd Nederland 2009

12% 2%

6%

Totaal buitenlands gedistilleerd: 50% Totaal binnenlands gedistilleerd: 50% Jenevers (incl. Fruitjenevers en Korenwijn) Beerenburg en Bitters Vieux Overig

Bron: Data Intellica/Nielsen

30%

Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier

www.hooghoudt.nl Geniet, maar drink met mate

DRINKWIJZER.INFO

Wist u dat … ... binnenlands gedistilleerd nog steeds ruim 50% van de totale gedistilleerd markt vertegenwoordigt? Binnen dit marktsegment is Hooghoudt al jarenlang de onbetwiste nummer één. Sinds 1888 biedt Hooghoudt als enige speler in de markt een uniek totaal pakket van zeer kwalitatieve producten, allemaal onder hetzelfde sterke merk en in een uniforme, zeer herkenbare, productpresentatie. Hiermee bieden wij onze klanten een volwaardige “one stop shopping” oplossing, optimaal gemak dus. Ook dat is wat Holland hoog houdt! Voor meer informatie en een overzicht van ons volledige productassortiment bezoekt u onze website, www.hooghoudt.nl


in dit

nummer

Veiligheid in de winkel

22

Van een overheid die veiligheid tot hoofdthema gekozen heeft, kan verwacht worden dat ze zich profileert in strijd tegen winkelcriminaliteit. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gooide dan ook zijn volle gewicht in de strijd toen hij onlangs in het Haagse winkelcentrum Waldeck het startsein gaf voor de preventietour ‘Laat je niet overvallen’ van het HBD. In opdracht van zijn ministerie organiseert het HBD tenminste 24 voorlichtingsbijeenkomsten om winkeliers te leren hoe zij het risico op een overval, geweld of agressie kunnen verkleinen. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie aanwezig. Een overzicht van de bijeenkomsten staat op de speciale website www.laatjenietovervallen.nl.

En verder…

Nieuwe Drank- en Horecawet 4 Het Nieuwe Winkelen 5 Vrouwen in drankendetailhandel 6 Special Dranken Pakket Expo 2011 10 Whiskynotities 16 De top in wijnvakopleidingen 18 High spirits 20 Sobere feiten 24 Beurzen en proeverijen 26 Week van de Veiligheid 27 Wijnzaken 28

Alcoholvrij bier

8

De Nederlandse bierconsumptie is in 2010 op peil gebleven. Per hoofd van de bevolking werd 72 liter bier gedronken, tegen 72,8 liter in 2009, een daling van slechts één procent; in 2009 bedroeg de daling ten opzichte van 2008 nog 7,3 procent. Dat het segment stabiliseert, is onder meer te danken aan de groei van de categorie alcoholvrij en alcoholarm bier. Brouwer Bavaria heeft hierin een duidelijke impuls gegeven en won daarmee dit jaar de ‘Wheel of Retail’. Vorig jaar dronk de Nederlandse consument 18 procent meer alcoholvrij en –arm bier, waarmee de productie steeg naar ruim 125 duizend hectoliter. Op die ontwikkeling werd het glas bier – al dan niet met alcohol – geheven op de jaarlijkse bierparty van Nederlandse Brouwers in Breukelen.

Colofon

19de Jaargang nummer 8/9, augustus/september 2011

Abonnementsprijs: Nederland _ 62,50 per jaar inclusief btw. Overige landen _ 88,50. Losse nummers _ 7,00 inclusief

AdFundum, vakblad voor de drankenbranche

btw, exclusief verzendkosten. Collectieve abonnementen op

Website: www.adfundum.nl

aanvraag, T 070 -336 46 60.

Hoofdredacteur: Willem Verstraaten, E willemvcopy@planet.nl,

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden na een jaar

Copyright: © 2011 Uitgeverij Lakerveld bv

automatisch verlengd. Opzeggen kan tot twee maanden voor het

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel

einde van de abonnementsperiode.

van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder

redactie: Astrid Marquenie, T 070 - 336 46 49 E astrid.marquenie@lakerveld.nl, Fiona de Lange, Tineke Prins, Frank Schoonhoven, Jan Snel vormgeving: Marco Zuijdwijk, advertenties: Jos Tourné, T 070 - 336 46 76, F 070 - 336 46 70, E jos.tourne@lakerveld.nl mediaorder: Ronald Romijn, T 070 - 336 46 72, F 070 - 336 46 70,E ronald.romijn@ lakerveld.nl, Sonja Bruin, T 070 - 336 46 73, F 070 - 336 46 70, E sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: T 070 - 336 46 00, F 070 -336 46 01, E klantenservice@lakerveld.nl abonnementen: Irene Semp, T 070 - 336 46 60, F 070 - 336 46 70, E distributie@lakerveld.nl

schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Uitgave: AdFundum is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, J.C. van Markenlaan 3, 2285 VL Rijswijk (Zh), Postbus 160, 2290

ISSN 09 29-6247

AD Wateringen. T 070 - 336 46 00, F 070 - 336 46 01, E uitgeverij@lakerveld.nl. Website: www.lakerveld.nl.

Persoonsgegevens: AdFundum legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze

Uitgever/directeur: Ad van Gaalen adjunct-directeur:

gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere

Henk Marin Klaassen Hoofd redactie: Harrie Jabroer Hoofd

producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat

distributie: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok

laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar 070 - 336

Hoofd verkoop en marketing: Richard van der Hak Public

46 60.

relations: Pauline Montfoort

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

3


d h SlijtersUnie ingenomen met nieuwe Drank- Horecawet

Dranken proeven

in de winkel wordt toegestaan

Op donderdag 30 juni 2011 is met ruime meerderheid van stemmen het nieuwe wijzigingsvoorstel voor de Drank- en Horecawet aangenomen door de Tweede Kamer. In de nieuwe wet is het toegestaan om een klant in een slijtersbedrijf (gratis) drank te laten proeven. Dit mag echter alleen op verzoek van de klant zelf en niet

op initiatief van het slijtersbedrijf gebeuren. Een tweede belangrijke wijziging is dat jongeren onder de 16 strafbaar zijn als zij in voor

publiek toegankelijke ruimten wijn of bier in hun bezit hebben (voor gedistilleerde dranken is dit 18 jaar); ze zijn voor hetzelfde niet strafbaar in slijterij of supermarkt. De strafbaarstelling van jongeren zelf, óók in horecagelegenheden en in supermarkten, was nieuw in het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet. Voor de volledige strafbaarstelling is geen steun, maar wel voor het amendement van PvdA en CDA. Dat betekent dat jongeren onder de 16 jaar niet strafbaar zijn in de supermarkt of slijterij, maar wel op andere openbare voor het publiek toegankelijke plaatsen zoals in horecagelegenheden. De Koninklijke SlijtersUnie is blij met de vernieuwde wet aangenomen heeft. “Het akkoord over het laten proeven bij de slijter en strengere naleving van de regels omtrent leeftijdscontrole zijn een zege voor de sector,” stelt Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie; hij complimenteert de betrokken ministers en feliciteert zijn achterban met dit resultaat.

Lobby Als het aan de slijters van Nederland ligt, wordt de wet zo snel mogelijk door de Eerste Kamer goedgekeurd. Het laten proeven van het product bij de slijter is volgens de sector van essentieel belang, zodat de consument de beste aankoopbeslissing kan nemen. Daarom heeft de SlijtersUnie het initiatief genomen deze lobby te starten. “Uiteraard hebben wij in overleg met de drankenbranche bepaalde richtlijnen opgesteld voor het verantwoord laten proeven van alcoholische dranken. Slijters hebben in het verleden al bewezen dat zij deze vorm van zelfregulering aankunnen,” aldus Andes. Hij refereert hier aan de strikte naleving van de leeftijdscontroles. Vorig jaar werden daartoe bij de branchevereniging stimuleringsmaatregelen genomen met ‘ageviewer’, een waterdicht leeftijdscontrolesysteem. Na de inbreng van de verschillende fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer en de reacties van de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Opstelten (Veiligheid), werd het wetsvoorstel met ruime meerderheid aangenomen. Er bleek geen steun te zijn voor verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Tevens is er geen meerderheid voor het herinvoeren van het experi4

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

Als de nieuwe wet door de Eerste Kamer komt, wordt het eindelijk toegestaan de consument in de winkel op zijn verzoek een drank te laten voorproeven.

menteerartikel, waarbij gemeenten zelf mogen bepalen om de leeftijdsgrens in hun gemeente naar 18 jaar te verhogen. Het kabinet kiest ervoor om de leeftijd op 16 te houden, maar dan moet die grens wel worden gehandhaafd en nageleefd. Alle fracties en de minister zijn van mening dat de leeftijdsgrens eigenlijk verhoogd zou moeten worden naar 18 jaar, maar een meerderheid en de regering is van mening dat dat op dit moment niet opportuun is. De handhaving is nog onvoldoende en ook is het zo dat teveel ouders nog niet doordrongen zijn van het belang om je kind niet voor het zestiende jaar te laten drinken.

Alcoholreclame Er is geen meerderheid om de branche mee te laten betalen voor toezicht. Het kabinet is er heel stellig in dat dit een overheidstaak is en het extra geld (150 miljoen euro per jaar) dat aan gemeenten is gegeven, onder andere voor het toezicht op leeftijdsgrens, kan worden ingezet voor lokaal toezicht. Alleen SP, ChristenUnie en SGP pleitten voor beperking alcoholreclame. De ingediende amendementen en moties werden door Schippers sterk gepareerd. Wel wordt duidelijk dat de leeftijdsgrens van 18 jaar er ooit zal gaan komen. De uitkomst is niet alleen voor slijters, maar ook voor producenten en importeurs een goede zaak, concludeert Ron Andes. “Afgewend zijn vooralsnog verhoging van de leeftijdsgrens, beperking reclame en al te radicale sancties voor retail waardoor de branche tegen praktische problemen qua distributie zou aanlopen.” De verwachting is dat na de zomerreces de wet in de Eerste Kamer behandeld zal worden. Op zijn vroegst zal de wet 1 januari 2012 in werking treden.


h Pilot in Veenendaal

Het Nieuwe Winkelen

Consumenten zijn via (mobiel) internet en social media binnenkort altijd en overal met alles en iedereen verbonden. Hierdoor verandert het koop- en winkelgedrag ingrijpend. Er wordt veel gesproken over ‘bricks & clicks’, maar onderbelicht blijft dat funshoppen (winkelen in de binnenstad) vrijetijdsbesteding nummer 1 is in Nederland. Met dit unique selling point hebben winkelgebieden een antwoord op de hele ontwikkeling van clicks. Dit vraagt echter een andere bedrijfsvoering en een update van het winkelen. Die ontwikkeling wordt ‘Het Nieuwe Winkelen’ genoemd.

Veenendaal fungeert als pilotstad voor het project ‘De binnenstad van de toekomst’. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) wil met dit project ondernemingen helpen en optimaal voorbereiden om de kansen en mogelijkheden van moderne technologie als service, contact en informatie met de consument te pakken. Het nieuwe winkelen betekent niet alleen dat klanten de winkels weten te vinden, maar vooral ook dat de winkels de klanten weten te vinden. En die klanten bepalen of, en zo ja, waar, wanneer en via welke sociale netwerken ze worden gevonden. Dit betekent dat in ieder geval de omgeving waarin winkels opereren (zoals binnensteden), optimaal ingericht moet zijn voor het nieuwe winkelen. Zowel klanten als werknemers moeten op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier gebruik kunnen maken van internet, mobiel en social media. In de pilot werkt het HBD een plan uit voor het realiseren en inrichten van een dergelijke omgeving in de binnenstad van Veenendaal. Hierbij wordt samengewerkt met de ondernemers, verenigd in het Platform Binnenstadmanagement, de gemeente en de Stichting Promotie Veenendaal.

krijgt vorm

binnenstad vormt. De deelnemers maken zich minstens acht uur per maand vrij voor het project. “Dat betekent bijeenkomsten bijwonen, maar ook huiswerk maken. Iedereen heeft bijvoorbeeld een ‘aanbieding’ gemaakt, inclusief een foto van het artikel, een beschrijving, etcetera. De aanbiedingen hebben we in een systeem ‘geplakt’ en op de volgende bijeenkomst laten zien welke mogelijkheden een collectief systeem allemaal biedt. Dat het door moderne technologie te gebruiken mogelijk is een foto en een eenvoudig tekstje te transformeren in een professioneel uitziende presentatie. Zo wordt een betrekkelijk abstract begrip als het nieuwe winkelen veel tastbaarder.”

Vindbaarheid Op dezelfde manier worden de ondernemers vertrouwd gemaakt met QR-codes, narrow casting, sms service, het maken van mobiele apps, etc. Weiss: “Veel ondernemers kennen die fenomenen niet en maken er daarom ook geen gebruik van. Een volgende opdracht is: meld je aan op google places. Van de 360 winkeliers in Veenendaal is slechts een handjevol te vinden op google maps, waarschijnlijk omdat ze het niet kennen. Dus moeten we die ondernemers duidelijk maken dat google places gratis is, niet eng of risicovol en vooral een uitstekende en eenvoudige manier om de vindbaarheid van je winkel te vergroten.” De pilot in Veenendaal moet tot een ‘platform’ leiden waarin in totaal dertien elementen zijn geïntegreerd die samen zorgen voor een optimale winkelbeleving voor de consument, zoals inzet van internet, navigatie, ‘Zoek en vind’, stadsplatform, persoonlijke benadering, klantenbinding, extra informatie over aanbiedingen en assortiment, aflevering, en ‘het nieuwe betalen’. Meer informatie over het Nieuwe Winkelen en een film met een impressie wat het kan betekenen is te vinden op www.hetnieuwewinkelen.org.

Mogelijkheden Rob Weiss, namens het HBD projectleider in Veenendaal over de voortgang van de pilot: “Het gaat er in de eerste plaats om dat de ondernemers de kansen en de mogelijkheden van het nieuwe winkelen herkennen, zoals meer traffic in de binnenstad, een betere klantenbinding en hogere conversie. Dat is wat ondernemers willen. De technische uitwerking komt daarna.” Weiss komt regelmatig bij elkaar met een groep van circa twintig ondernemers; een ‘pilotgroep’ die een afspiegeling van de augustus/september 2011 -

f

Ad undum

5


o Inzet van social media

Ondernemende

vrouwen in dranken In economisch minder florissante tijden wordt ondernemerschap op de proef gesteld. Geloof in het eigen kunnen, originaliteit en doorzettingsvermogen zijn daarbij vereist. Daarvan kent ook de drankendetailhandel aansprekende voorbeelden. Bij de startende jonge ondernemers neemt het aandeel van vrouwen daarin gestaag toe. Gewapend met vakkennis onderscheiden ze zich vaak door een innovatieve aanpak van de markt. Inzet van social media is voor de ondernemende jonge vrouwen een vanzelfsprekende zaak. Zo tilden Jolanda Bührs en Elise van Tol onlangs via Twitter een geslaagde proefexcursie voor klanten naar Zuidam Distillers van de grond.

In Krommenie heeft Jolanda Bührs onder de naam Drinks & Gifts een aantrekkelijke speciaalzaak neergezet. In de formule wordt de nadruk gelegd op producten die geschonken kunnen worden, in de dubbele betekenis: er is een keur aan feestelijke dranken te koop, en hun geschiktheid als geschenk wordt aangevuld met een assortiment cadeauartikelen.

Activiteiten Inmiddels staat Jolanda alweer drieënhalf jaar aan het hoofd van haar eigen slijterij. “Ik wil per se zelfstandig zijn, omdat ik zelf mijn assortiment wil bepalen. Altijd vernieuwend zijn en producten verkopen waar ik achter sta, vaak heel bijzondere en unieke producten, op alle gebieden: gedistilleerd, wijn, bier en geschenkartikelen. We verzinnen leuke activiteiten, voor de klanten in de winkel, maar ook voor onze klanten op twitter! En

Jolanda Bührs BROUWT EIGEN BIER Doorzetter Jolanda deed ervaring op in de drankendetailhandel bij een ViniFrance-zaak. “Ik heb daar tien jaar gewerkt. Toen besloten werd dat met de winkel gestopt zou worden, wilde ik hem overnemen. Maar dat ging jammer genoeg niet door: alle winkels van de formule werden overgedaan aan Mitra. Intussen was ik vastbesloten om toch voor mezelf te beginnen. Ik vond vierhonderd meter verderop een pand, en daar heb ik mijn eigen slijterij gestart.” Een hele stap, “en best eng, omdat Mitra wel ‘mijn winkel’ doorzette. Gelukkig kwam al direct de helft van de klantenkring die ik had opgebouwd naar mij. Maar was dit genoeg? We gingen heel actief te werk, veel adverteren, opvallende etalages, veel proeverijen, nieuwsbrieven. Ja ik ben een doorzetter.” Na precies een jaar, en nadat Drinks & Gifts al drie etalagewedstrijden gewonnen had, besloot Mitra de oorspronkelijke winkel te sluiten. “Op dat moment had ik alweer driekwart van mijn klanten terug. En na de sluiting kwam het laatste kwart ook al snel weer in mijn zaak.” 6

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

sinds kort heb ik ook een webwinkel, www.drinks-gifts.nl.” Jolanda brengt haar assortiment aan de man en vrouw met de nodige vakkennis. “Ik ben vinoloog en liquorist van de Wijnacademie, maar helaas nog geen bieroloog, haha.” Het lachje geldt de laatste titel, die niet meer bestaat, maar ook het feit dat ze wel degelijk een vakvrouw op biergebied is. Samen met vier andere vrouwelijke drankenprofessionals wijdt ze zich sinds kort aan het in de markt zetten van het speciaalbiermerk Tasty Lady. Enkele maanden geleden assisteerden de ‘tasty ladies’ persoonlijk bij de productie van het eerste brouwsel. Ze hopen dat veel Nederlandse drankenwinkeliers hun bier in het assortiment opnemen. De vijf ondernemende biervrouwen hebben intussen al een deal gesloten met Mitra; de keten neemt dit najaar hun bier op in alle filialen.

Onderscheiding Collega Elise van Tol zetelt in Bergen op Zoom. Ze toont zich een waardig opvolgster van de Heeren XVII, de welhaast archetypische voorbeelden van Nederlands ondernemerschap uit de


Jolanda Bührs: “Ik wil per se zelfstandig zijn, want ik wil mijn eigen assortiment bepalen.”

De winkel in Krommenie.

Elise van Tol krijgt in haar zaak in Bergen op Zoom haar oorkonde van John Roep van Moët Hennessy Nederland, importeur van Ardbeg.

Gouden Eeuw. De vergelijking is niet toevallig; de winkel van Elise draagt de naam DH17. Die hoort bij een kleine franchiseketen van drankenspeciaalzaken in Zuidwest-Nederland. De ondernemers hebben elkaar gevonden in kennis van en passie voor bijzondere gedistilleerde dranken en wijnen. De naam verwijst naar de Heeren XVII, het centrale bestuur van de VOC. Er zijn momenteel vier ondernemingen aangesloten bij de formule, in Moordrecht, Bergschenkhoek, Doorwerth en Bergen op Zoom.

plooid om de robuuste distilleerderij nieuw leven in te blazen en ervoor te zorgen dat het vuur onder de ketels niet opnieuw gedoofd hoefde te worden. Het resultaat overtrof de verwachtingen; wereldwijd heeft het Ardbeg Committee van verknochte liefhebbers van het merk nu al meer dan 50 duizend ‘followers’.

Elise van Tol VOLGT HEEREN XVII OP De winkel van Elise is de grootste van de vier, en is gehuisvest in het pand van een voormalige goudsmid, inclusief originele kluisruimte; handig voor het opbergen van kostbare whisky’s. Aan die laatste categorie besteedt Elise van Tol veel aandacht. Dat werd onlangs gehonoreerd met een bijzondere onderscheiding: haar zaak werd benoemd tot Ardbeg Embassy.

Barbecue Het concept van de ambassades van Ardbeg krijgt gestaag uitbreiding. Midden jullie werd alweer de derde geïnstalleerd; na Versailles Dranken in Nijmegen en Woudenberg Drankenhandel in Wageningen mag nu ook DH17 in Bergen op Zoom het bord aan de muur dragen dat de klant erop attent maakt dat hier diplomatieke ondersteuning gegeven wordt aan een van de topmerken in de categorie Islay malt. Eigenaresse Elise van Tol nam de gelegenheid te baat om selecte klanten op een barbecue te trakteren en onder meer de Supernova 2010 en de Alligator te laten proeven. Sinds Ardbeg in 1997 werd ingelijfd door Glenmorangie Ltd., zijn wereldwijd vele activiteiten ont-

Turf Ook het concept van de Ardbeg Embassy is gericht op pr en klantenbinding. Liefhebbers van single malt worden in de uitverkozen zaken ontvangen als kwamen ze op een echte ambassade. Wereldwijd moet een netwerk ontstaan van gespecialiseerde ondernemers in whisky, die de beschikking krijgen over een scala aan verkoopondersteunende materialen en een training over Ardbeg om klanten het beste te kunnen informeren. Zij krijgen ook de primeur van nieuwe ‘expressions’, ‘limited editions’ en geschenkverpakkingen. De opening van de nieuwste Ardbeg Embassy werd verricht onder auspiciën van importeur Moët Hennessy Nederland. Enige humor mag bij een whiskyevenement niet ontbreken. Die kwam op het feestje van Elise van Tol en haar klanten onder meer naar voren toen John Roep haar namens de importeur een ‘PHD’ overhandigde. Die afkorting staat voor ‘Peat Head Diploma’, met een knipoog naar het stoer geturfde karakter van Ardbeg. augustus/september 2011 -

f

Ad undum

7


Alcoholarm bier in opmars

Totale bierconsumptie in Nederland vrijwel De Nederlandse bierconsumptie is in 2010 op peil geble-

op de jaarlijkse bierparty van Nederlandse Brouwers in

men ze vorig jaar links liet liggen. Op dit product is overigens nog wel wat te winnen. Er zit veel smaakverschil tussen de alcoholvrije biermerken. In een proef werd dit goed duidelijk. Om de consument te winnen voor het alcoholvrije bier is, net als bij alcoholhoudend bier, de kwaliteit naar mijn idee een belangrijk aandachtspunt. Niet voor niets was dit in het verleden de reden waarom het alcoholvrij bier massaal de rug werd toegekeerd. Het beste moment voor de bierliefhebber om alcoholvrij bier te drinken is uiteraard wanneer je de BOB bent. Bij vrouwen is dit als ze zwanger zijn. De brouwers steken in dit hernieuwde segment gezamenlijk acht miljoen euro aan marketing. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van 2009. Volgens Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers, is het aandeel van alcoholvrij bier nog steeds beperkt maar wel sterk groeiende, in vergelijking met het totale biersegment.

Breukelen.

Alcoholproblematiek

ven. Dat het segment stabiliseert, is onder meer te danken aan de groei van de categorie alcoholvrij en alcoholarm bier. Brouwer Bavaria heeft hierin een duidelijke impuls gegeven en won daarmee dit jaar de ‘Wheel of Retail’. Vorig jaar dronk de Nederlandse consument 18 procent meer alcoholvrij en –arm bier, waarmee de productie steeg naar ruim 125 duizend hectoliter. Op die ontwikkeling werd het glas bier – al dan niet met alcohol – geheven

Tijdens het feestje werd duidelijk dat de afname van de bierconsumptie in Nederland vrijwel tot stilstand is gekomen. We dronken in 2010 per hoofd van de bevolking 72 liter, tegen 72,8 liter in 2009, een daling van slechts één procent; in 2009 bedroeg de daling ten opzichte van 2008 nog 7,3 procent. Die verlaging is onder meer te verklaren door de marginaal lagere afzet van bier in combinatie met een toename van de Nederlandse bevolking. De sneeuw in december 2010 heeft nog net gezorgd voor een daling van één procent, zo werd in de wandelgangen vastgesteld. In vergelijking met buurland België doen we het een stuk beter. Daar werd nog een procentuele daling van 2,8 procent over 2010 genoteerd. Even wat cijfers op een rij. De Nederlandse brouwerijen produceerden in 2010 24 miljoen hectoliter bier. De totale binnenlandse afzet bedroeg tien miljoen hectoliter, met een stijging van speciaal bier met tien procent naar bijna 285 duizend hectoliter. De export van bier daalde in 2010 met 8,3 procent naar ruim 14 miljoen hectoliter; in 2009 was de daling 7,7 procent.

Smaakverschil Uit onderzoek van Nederlandse Brouwers blijkt dat 56 procent van de bierdrinkers let op het alcoholpercentage. Maar liefst 30 procent van de bierdrinkers drinkt weleens alcoholvrij bier; 16 procent overweegt het te drinken en wil het toch ook eens gaan proberen. De categorie zit dus duidelijk in de lift. Een mooi bewijs dat het taboe rondom het drinken van deze bieren ook bij de medewerkers van de brouwerijen zelf is verdwenen, was zichtbaar tijdens de bierparty. Dit jaar werden er behoorlijk veel alcoholvrije bieren gedronken en leek men er bijna om te vechten, terwijl

Op de agenda van Nederlandse Brouwers stond uiteraard ook de alcoholproblematiek. Deze is, zo blijkt, helemaal niet zo schrikbarend als vaak naar buiten gebracht wordt. Punt is dat er een vergrootglas wordt gericht op een kleine groep probleemjongeren. De WHO-gezondheidsorganisatie heeft Nederland een laag risicoprofiel gegeven op het gebied van alcohol. Net als België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Dit betekent dat de risico’s op alcoholgebied voor de volksgezondheid in Nederland minimaal zijn. Ons land is stabiel en het alcoholbeleid werpt zijn vruchten af. “Uiteraard is ieder geval er één teveel,” stelt Cees-Jan Adfema. “Maar laten we ook blijven kijken naar wat er allemaal goed gaat, en daar trots op zijn. De alcoholproblematiek betreft een kleine groep jongeren. Deze groep moet geen norm worden waarop we beleid gaan maken. Door steeds de focus te leggen op de rotte appels dwalen we straks af en belanden we in een neerwaartse spiraal. Daar moeten we naar mijn idee voor oppassen. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de alcoholconsumptie van jongeren tussen de 6 en 12 jaar in 2010 is gedaald. De maandconsumptie van alcohol van 16-jarigen is bovendien stabiel. De maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel ook bij de ouders zelf; vijftig procent van de minderjarigen drinkt namelijk thuis alcoholhoudende dranken.” Landen waar momenteel echt problemen zijn op alcoholgebied zijn de Scandinavische en Oost-Europese landen. Nederland gelooft volgens Cees Jan Adema niet alleen in het steeds strenger maken van de regels. “Er moet een dialoog blijven tussen consument, overheid en het bedrijfsleven. Ons beleid blijkt hierin succesvol. Door een combinatie van overleg, voorlichting, aankoopbeperking, verbruiksbeperking en reclameregulering boeken we gezamenlijk goede resultaten. Wellicht is onze aanpak een mooie blauwdruk die als voorbeeld kan gelden voor andere landen. Nederland


stabiel

Bier

Nieuw

bouwt momenteel serieus aan een prachtige biercultuur. We moeten dit niet uit het oog verliezen.”

Bieradvies Voor de Nederlandse overheid is de stabilisatie van bier goed nieuws; er wordt hier veel accijns op bier geheven, zeker als dit vergeleken wordt met de buurlanden. De impact van accijns, btw en andere belastingen is daardoor op de NeJan-Cees Adema derlandse brouwerijen, met name tijdens zijn in de grensstreek, erg groot. In presentatie van 2010 werd de schatkist gevuld met de marktgegevens bijna 385 miljoen euro. Dit kan van alcoholvrij vertaald worden naar de volgende bier. accijnsbedragen per krat: Duitsland 0,80, België 1,80 en Nederland 2,80 euro. Ook voor de detailandel is bier een belangrijk product. Drie vijfde van de bierdrinkers die bij een slijter, supermarkt of online bier kopen, staan open voor advies over de combinatie met een gerecht. Een derde van deze groep wil graag advies over de herkomst van het bier en de bitterheid. Een kwart van de ondervraagde bierdrinkers geeft aan geadviseerd te willen worden over de ingrediënten Kwaliteit en varivan bier en het alcoholpercentage. atie van de alcoCees-Jan Adema: “We zijn blij dat holvrije en –arme de Nederlandse bierdrinker advies bieren neemt toe. over ons product waardeert. Dit sterkt ons erin variatie te blijven aanbrengen in onze biersoorten. Niet alleen in smaak en ingrediënten, maar ook in het alcoholpercentage.”

Fiona de Lange www.bier.blog.nl

Voorzitter Hans Wiegel en directeur Jan-Cees Adema van Nederlandse brouwers.

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

9


D

Dranken Pakket Expo 2011, 11 en 12 september, Expo Houten

Wereldassortiment

gedistilleerd, wijn en bier

Met een verlepte zomer achter de rug en een economisch Slijterij van het Jaar dat door de Koninklijke SlijtersUnie wordt georganiseerd. Op Dranken Pakket Expo 2011 worden de tien

klimaat dat met recht stormachtig genoemd mag worden, genomineerden voor de titel voor het voetlicht gehaald. De hebben ondernemers alle reden om letterlijk en figuurlijk drankenwinkel die zich de komende tijd Slijterij van het Jaar de paraplu bij de hand te houden. De drankenbranche voor thuisverbruik beschikt daarnaast over een wettelijke paraplu: de door de overheid gereguleerde distributie van alcoholhoudende dranken. De nieuwe Drank- en Horecawet die naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar van kracht wordt, belooft voor slijters een opsteker te worden: binnenkort mogen ze de verkoop stimuleren door de klant op verzoek hun producten te laten proeven.

Ook voor drankenondernemers is dat proeven essentieel: ze willen tenslotte weten wat ze de klant gaan schenken voordat ze een nieuwe drank in hun assortiment opnemen. Daarvoor kunnen ze weer volop terecht op de jaarlijkse drankenvakbeurs voor thuisverbruik. Op zondag 11 en maandag 12 september

mag noemen, wordt aan het eind van de beursmiddag bekendgemaakt. De presentatie van het beursevenement is in handen gegeven van een van Nederland meest vooraanstaande wijnpublicisten, Harold Hamersma. In zijn columns in Het Parool en NRC en in zijn boeken – hij legt nu de laatste hand aan ‘De Grote Hamersma’ - zet hij wijn neer als “het mooiste product van de wereld”. Voor gespecialiseerde wijnzaken ziet hij uitstekende marktkansen. “In de supermarkt ontbreekt een gezicht bij de wijn, iemand die je kent. De specialist kan houvast bieden bij de keuze van het gecompliceerde product dat wijn is. De middenstander kan meerwaarde bieden, door gastvrijheid, door kennis, door persoonlijk advies, door eigen connecties met wijnmakers. Hij kan mensen enthousiasmeren. Hij kan snel inspelen op de lokale behoefte, alles wat de supermarkt niet heeft. Daar staat een mainstream-assortiment, terwijl de wijnspecialist juist minder bekende wijnen kan brengen. En het is een misverstand dat die altijd duurder zijn. Een goedkope wijn die niet lekker is, vind ik trouwens een dure wijn. Gelukkig mag er weer geproefd worden in de winkel, want proeven is kopen.”

Vakbeurs levert VERKOOPKRACHT VOOR HET NAJAAR aanstaande biedt Dranken Pakket Expo 2011 opnieuw een in de diepte én in de breedte representatief overzicht van wat er door producenten en importeurs in Nederland op de fles gebracht wordt. “Voor iedere ondernemer is het van belang zijn specialisme actief uit te dragen,” stelt Ron Andes, voorzitter van de Slijtersunie. “Dat vereist voortdurende actualisering van de vakkennis, en dat kan op de beurs. Wie wil weten wat er verandert met de nieuwe Drank- en Horecawet, mag Dranken Pakket Expo 2011 zeker niet missen. Op de stand van de Koninklijke SlijtersUnie kunnen bezoekers zich erover laten informeren hoe ze om moeten gaan met het laten proeven in de slijterij.”

Gastvrijheid Om te benadrukken dat de beurs mede opgezet is om de gespecialiseerde drankendetailhandel te ondersteunen bij de marketing, wordt op de beursmaandag dit jaar voor het eerst gastvrijheid verleend aan het jaarlijkse concours om de titel 10

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

Zakelijke ambiance Harold Hamersma ziet een nieuwe generatie wijnspecialisten ontstaan die goed gekeken hebben naar de ontwikkelingen op de markt en naar de aanpak van specialisten in andere retailbranches. “Jonge jongens durven het aan te starten in een tak van sport die aan erosie onderhevig is, ze zien nieuwe kansen, met een onderscheidende aanpak. Niet meer dat doormidden gezaagde eiken vat dus, geen leren voorschoot, geen schoolbordjes bij het schap, maar een aankleding van de winkel die past bij de stijl van andere speciaalzaken die het goed doen, bij die van de succesvolle webwinkels. En daar hoeft helemaal geen topdesignbureau aan te pas te komen. De inspiratie ligt voor het opscheppen!” De ervaring heeft geleerd dat niet alleen de winnaar maar ook de overige genomineerden voor de titel Slijter van het Jaar aan het concours extra verkoopkracht ontlenen, onder meer door publiciteit in hun regio. Extra verkoopkracht wordt ook aan de


Dranken 2011

bezoekers van Dranken Pakket Expo 2011 geleverd, in de vorm van een gespecialiseerd productenpakket. De beursvloer van Expo Houten staat op beide dagen vol met stands met een wereldomspannend assortiment aan gedistilleerde dranken, wijnen en bieren, aangevuld met alles wat nodig is om deze producten in het najaarsseizoen van een feestelijk tintje te voorzien. Het beursaanbod van de exposanten is zo gekozen dat het past in het najaarsassortiment van de slijterij-wijnhandel, met veel aandacht voor geschenkverpakkingen en accessoires. Het geheel wordt gepresenteerd in een gastvrije zakelijke ambiance die optimale voorwaarden schept voor relatiemarketing en in- en verkoop. Nadere informatie: www.drankenpakketexpo.nl.

Harold Hamersma: “De inspiratie ligt voor de gespecialiseerde wijnwinkelier voor het opscheppen!”

Ron Andes: “Wie wil weten wat er verandert met de nieuwe Drank- en Horecawet, kan zich er op de beursstand van de Koninklijke SlijtersUnie over laten informeren.”

Bedrijfsnaam Standnummer A Brand New Day 211 Amaro 121 Aridjis 238 André Kerstens T006 Anker Amsterdam Spirits 240 Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij 114 Bossenbroek 134 Bresser & Timmer 110 Brouwerij De Leckere T004 CB Select 118 Coenecoop Wine Traders 236 Les Clos Wijnimport T005 D.B. Luxe Verpakkingen 117 De Monnik dranken 102 Deilse Wijnhuis Wijnimport 108 DGS Wijnkopers 236 Dogro Plastics 209 Emkapak Verpakkingen 100 Fine Drinks 214 Fourcroy Nederland 122 GCF 132 GeoDev T001 Goessens Professionals in Wine 218 Halslabel 119 Henkell & Co. Nederland 212 Hollandsche Exploitatie Maatschappij 244 Horizon Wines 116 J. van Ouwerkerk 228 Jongeneel Verpakkingen 210 Ketel 1/Nolet 126 Koninklijke De Kuyper 216 Koninklijke SlijtersUnie 99 La Gironde Wijnimport 116 Ladeco 208 Maxxium Nederland 217 Mini Art Products 124 MulitBier Asten 103 Neerlands Wijnhuis 104 Oud Reuchlin & Boelen 130 Pap-I Nederland 224 Port & Wine Company T002 Present international 242 Jos Rijnaarts Wijnimport 226 Rutte & Zn. 213 Schavemaker 234 Schermer Wijnkopers & Distillateurs 220 Schouten Wijn & Gedistilleerd Import T003 Sprankelend Champagne Import 227 La Source Nederland 106 Terra Vitis Wine Company 101 Van Wees Groothandel 120 Vinée Wijnimport 116 Wine & Spirits Company 123 Wine World Holland 223 Zuidam Distillers 232 augustus/september 2011 -

f

Ad undum

11


Dranken 2011

Nieuws van de exposanten Amaro (121) startte met wijnen uit het hogere segment uit Zuid-Afrika en heeft daar een goede plaats in de vakhandel mee veroverd, met namen als Guardian Peak, Saronsberg, Provenance en Knorhoek. Inmiddels heeft het aanbod zich sterk verbreed. Uit Argentinië komen wijnen van het befaamde huis Escorihuela Gascón uit Argentinië; de 1884-lijn is inmiddels een begrip. Nieuw in het assortiment zijn de Inicio-wijnen van het Spaanse huis Gordonzello, met onder meer een aansprekende Verdejo. Bossenbroek (134) presenteert de nieuwe catalogus 2011 – 2012, met het grootste assortiment wijnaccessoires van de Benelux: glazen en karaffen van Chef Sommelier, SdV-kurkentrekkers, Ice Bag in diverse uitvoeringen, metalen tafelflessenhouders, kunststof wijnrekken, wijncadeauverpakkingen, nieuwe bewaar- en serveerkasten van GSDV, een champagnecoupe in r.v.s., en talloze andere producten. Bresser & Timmer (110) blijft zich specialiseren in gedistilleerd, met een gamma limoncello van het huis Russo, met calvados van Drouin, en met veel whiskynieuws. Op de beurs wordt Glen Roger 12 yrs single malt gepresenteerd, evenals de uitbreiding van de Compass Box en de complete lijn van Nikka uit Japan. Als kerstwijn wordt Château Maillard Graves 2007 aangeboden. Les Clos Wijnimport (tafel 5) is sinds een jaar op de markt en biedt een assortiment wijnen van hoge kwaliteit exclusief voor de vakhandel. Het omvat ruim zestig wijnen afkomstig uit Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Op de beurs extra aandacht voor Brutalis uit Portugal, verpakt in een houten kist van vier flessen, en eveneens in kist verpakte en zeer aantrekkelijk geprijsde St.Émilion en Graves. Verder is er een beursactie met gratis Ipad.

12

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

Coenecoop (236) komt voor het eerst naar de beurs en zet er een uitgebreid assortiment biologische wijnen neer. Van Sicilië Santa Tresa, officieel gecertificeerd als biologische wijn, uit de Penedès Paxvinum, met een traditie vanaf 1790, uit Zuid-Afrika het fairtrade-bedrijf Stellar dat binnenkort overgaat naar ‘fair for life’, en nieuw de wijnen van Waterkloof, en uit Argentinië de wijnen van de familie Zuccardi. Deilse Wijnhuis (108) presenteert weer een groot deel van zijn assortiment en zet een tweetal leveranciers extra in de schijnwerpers. Van het bourgognehuis Vigne en Verre is exportdirecteur Jean-Philippe Legros aanwezig op de stand; het huis vertegenwoordigt een twintigtal domaines. Daarnaast uit de Bordeaux Maison Sichel, waarvan de wijnen op de stand gepresenteerd worden door Judith Hanekamp; het huis heeft wijnen uit alle streken binnen de Bordeaux, alsmede een Domaine in de Corbières, maar ook armagnacs en cognacs. DGS (236) maakt op de beursstand de winnaar van de Wine Innovation Award bekend. De prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, heeft tot doel om creativiteit en innovatie in de Nederlandse wijnbranche te stimuleren. De inzendingen hebben betrekking op innovaties in de wijngaard, vinificatie, verpakking en marketing. Opvallende thema’s onder de inzendingen zijn social media en duurzaamheid. De jury bestaat uit Harold Hamersma, vooraanstaand wijnschrijver, Joris Snelten, ceo van Delta Wines, Wibo Broek, art director van B-Creative! en Jeroen Tebbe, creatief directeur van Lemon Scented Tea. Dogro Plastics (209) komt met Kristallino, een vouwdoosconcept waarin een vlak product in een mum van tijd omgetoverd wordt tot een luxe, glasheldere en duurzame presentatieverpakking voor flessen. De box kan hergebruikt worden. De vouwdozen zijn leverbaar in diverse kleuren en/of bedrukkingen, maar de transparantie is het constante verkoopargument. Personalisatie is mogelijk door opdruk en een ruimte waarin een topkaart aangebracht kan worden.


Dranken 2011

Emkapak Verpakkingen (100) focust geheel op het drankenkanaal en heeft weer innovatieve ontwikkelingen te melden. Het kleurengamma is op basis van verzoeken van afnemers sterk uitgebreid; naast bordeauxrood, blauw en groen hebben zwart, paars en oranje ook hun plaats gekregen. Het aantal bierpakketten is flink uitgebreid. Ook zijn er nu wijnblikken in diverse trendy kleuren met een unieke ritssluiting, en opklapdozen die in een handomdraai opgezet kunnen worden. Uiteraard blijven ook de wijnkisten, in zware kwaliteit uitgevoerd zonder nietjes of spijkers en voorzien van een blokverbinding en geïntegreerde bodem. FoodCom (tafel 7) geeft de stand de slagzin ‘Let’s Rueda!’ mee. Dit oude wijnbouwgebied heeft de laatste jaren een wedergeboorte meegemaakt, dankzij snelle technische ontwikkelingen. In Spanje is Rueda inmiddels de meest gedronken witte wijn, maar ook in andere landen, waaronder Duitsland en Nederland, groeit de belangstelling. Fourcroy Nederland (122) zet de nieuwe wijnen van ‘Die Kaapse Seleksie’ centraal; daarvoor is bij diverse leveranciers een keuze gemaakt uit wijnen met een uitgelezen kwaliteit en authentieke smaak. Ook worden wijnen gepresenteerd van het jonge Argentijnse wijnhuis Alta Vista. GCF (132) komt onder de naam GCF Exclusif met een veelzijdig assortiment wijnen voor de vakhandel, waarbij de prijs scherp blijft door rechtstreekse inkoop bij de producent. Het gaat om moderne wijnen uit Frankrijk en andere landen op ieder prijs- en kwaliteitsniveau, uitsluitend voor de gespecialiseerde vakhandel; ze zijn niet verkrijgbaar in de supermarkt. Er kan al besteld worden vanaf 20 dozen (120 flessen) assorti franco huis rechtstreeks vanuit Frankrijk. GeoDev (tafel 1) blijft zich profileren als de specialist in Georgische en Roemeense wijnen, met onder meer aandacht voor de prijswinnende Solo Quinta van de Recas-wijngaarden in Roemenië en het nieuwe Georgische wijnhuis Château Mukhrani.

Hollandsche Exploitatie Maatschappij (244) helpt de winkelier aan Ageviewers, om te controleren of de koper van alcoholhoudende drank niet onder de wettelijke leeftijdsgrens zit. Het hele proces is daarbij zodanig ingericht dat slechts het aanraken van een schermpje voldoende is voor volwassenen om, zoals gebruikelijk, terstond drank te kunnen kopen. In oktober 2009 zijn de eerste zelfstandige slijterijen gestart met deze wijze van controleren. Waar de verplichte leeftijdscontrole normaliter tot de taken van het kassapersoneel behoort, worden met het Ageviewerssysteem van de HEM (Hollandsche Exploitatie Maatschappij) transacties ‘op afstand’ beoordeeld. De controle is bovendien volstrekt anoniem, waardoor de privacy van kopers te allen tijde is gewaarborgd. Ketel 1 (126) komt ditmaal met de boodschap van ‘mixability’ naar de beurs. Het vsuccesvolle merk Ketel 1 maakt in nieuwe jonge doelgroepen furore als onderdeel van mixdranken. Dat komt onder meer tot uiting op de vrijdagmiddagborrel van het merk in Rotterdam, waar het mixen met cranberry en cassis gretig aftrek vinden, naast de traditionele cola en sinas. Koninklijke De Kuyper (216) legt het accent op zijn Premium Plus-assortiment, exclusieve, hoogwaardige kwaliteitsproducten met een uitstekende marge voor de slijter. Zo zijn er speciale beursaanbiedingen voor The Glenrothes Single Speyside Malt Whisky, No.3 London Dry Gin, Mandarine Napoléon, De Kuyper Cherry en Apricot Brandy XO, en King’s Ginger likeur. Ladeco Drinks brengt als nieuwkomer op de beurs onder meer theelikeuren met fruitextract van Tatratea uit Slowakije, absint met het merk Skull uit Duitsland, Black Moth Vodka met truffel uit Engeland, koosjere wodka Hava Nagila uit Polen en Antica Sambuca uit Italië.

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

13


Dranken 2011

De Monnik Dranken (102) staat direct bij de ingang van de beurs met interessante acties voor bestaande en een groot aantal nieuwe producten. Toegevoegd is het wijnassortiment van Figee Wine Import uit Zoeterwoude. Hans Olde Monnikhof: “Door de jarenlange samenwerking van De Monnik en Figee was deze overname een logische stap. Het uitstekende distributienetwerk van De Monnik gecombineerd met een mooie portfolio aan wijnen zorgt ervoor dat De Monnik ook de komende jaren dé totaalleverancier voor de slijter kan zijn.” Met trots worden de wijnen van Baron Philippe de Rothschild, zoals Mouton Cadet en wijnen uit de Pays D’Oc, gepresenteerd; hiervan werd onlangs het importeurschap verworven. Ook nieuw zijn de Twent-wijnen uit de regio waar De Monnik gevestigd is. Ook in gedistilleerd is er veel, onder meer nieuwe malt whisky’s van BenRiach en GlenDronach, gerijpte rums van El Dorado, Dooley’s Espresso, likeuren van Geuting en Pravda Vodka. MultiBier (103) staat garant voor een interessant bierassortiment voor de speciaalzaak. De in 2003 in Asten opgerichte drankenhandel onderscheidt zich door het enorme assortiment in dit segment: er kunnen meer dan negenhonderd soorten geleverd worden. Neerlands Wijnhuis (104) breidt het toch al veelomvattende wijnaanbod uit met een aantal gereputeerde wijnmerken, waaronder Château La Gardine uit de Rhône, Pierre André uit de Bourgogne en Clarence Dillon uit Bordeaux. Oud Reuchlin & Boelen (130) komt met nieuwe wijnen en scherpe aanbiedingen. Na de succesvolle introductie van de witte Natureo van Torres wordt op de beurs de Natureo Tinto 2010 gepresenteerd, eveneens alcoholarm. Wijnhandel J. van Ouwerkerk (228) komt met speciale aanbiedingen voor Kopke Ports, Bordeaux, Bourgognes, Rhônewijn, Beaujolais en champagne van Henri Mandois. Nieuw in 14

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

het brede assortiment zijn onder meer de fraaie ‘6-ième Sens’wijnen met schroefdop van Gérard Bertrand uit het Pays d’Oc, Noord-Italiaanse wijnen van het huis Bertani, uit Zuid-Afrika de Bellingham Legend-Collection en de Bellingham Bernard-serie, uit de Alentejo Herdade dos Grous en de Douro-tafelwijnen van Kopke. Tevens een speciale lijst bordeauxwijnen met superlage beursprijzen. PAP•I Nederland (224) heeft het assortiment geschenkverpakkingen uitgebreid met diverse nieuwe modellen en verpakkingsmogelijkheden, onder meer het gamma Briljant & Goliath, nieuw ontwikkelde korven en dozen. Pleasure & Liqueurs (221) heeft als beursprimeur John B. Stetson Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Het merk is genoemd naar de legendarische hoedenmaker. Opvallend aan deze bourbon is dat hij minder zoet is dan de meeste andere merken. De productie geschiedt in pot-stills.

Port & Wine Company (tafel 2) laat de bezoeker kennismaken met de ports van Churchill’s Graham en de madeira’s van Henriques & Henriques. Levering is voorbehouden aan de exclusieve wijnhandel en de betere horeca. Beide huizen presenteren noviteiten op de beurs. Om half vijf ’s middags staat een glaasje gekoelde Dry White Port van Churchill’s klaar.


Dranken 2011

Rutte & Zn. (213 ) helpt de slijter de gepassioneerde hobbykok naar de winkel te lokken. De distillateur uit Dordrecht heeft een culinaire lijn ontwikkeld, op basis van zes authentieke recepten van John Rutte, met bijbehorende recepten. De 0,2-literflesjes staan goed op de keukenplank. Ze worden geïntroduceerd met een beursactie: bij opname van de gehele lijn van zes smaken een Rutte-schort gratis. Schavemaker (234) presenteert een omvangrijk assortiment ports, likeuren, cocktails , whisky’s, cognacs, gin, jenever en brandy’s, aangevuld met een brede collectie wijnen. Nieuw voor Nederland is de port van Real Companhia Velha onder de merknaam Silva Reis. Van het huis Labouré-Roi is het gehele assortiment opgenomen. De serie likeuren van Giffard is uitgebreid tot meer dan veertig smaken. Het whiskymerk Hankey Bannister Scotch heeft een uitmonstering in nieuwe stijl gekregen en onderscheidt zich door een hoog gehalte aan malt; nieuw op de beurs: de versie 25 Years Old. Verder champagne van Regny & Pidansat, sake Shirayuki, melklikeur Tolon-Tolon, Absinthe Diable, Broker’s Gin met originele bolhoed, Garvey-sherry’s, cognacs van Comte Joseph en ambachtelijk gestookte stadsJenevers van Hasselt. De collectie wordt gecompleteerd met wijnen uit Spanje, Italië, Frankrijk, Hongarije, Californië, Australië en Chili. Schouten Wijn & Gedistilleerd Import (tafel 3) zet vele nieuwe aanwinsten neer, met een introductieactie van 11 plus 1. Bijzondere verschijning in het brede wijnassortiment: lycheewijn van Guangzhou Conghua Shunchangyuan uit de regio Guandong in het zuiden van China nabij Hongkong. Terra Vitis (101) richt zich op wijnen van duurzame wijnbouw, met zeer strenge regionale eisen voor alle factoren: mens, bodem, plant, landschap en flora en fauna; toevoegingen en bestrijdingsmiddelen zijn tot een absoluut minimum zijn beperkt. In Frankrijk hebben zich inmiddels 400 wijnboeren aangesloten bij de Terra Vitis-federatie. Uit de Languedoc wordt een serie wijnen onder de naam Roc de L’Aigle geïntroduceerd, met als beeldmerk de steenarend die zijn habitat heeft in ZuidFrankrijk maar met uitsterven bedreigd wordt. Daarnaast wordt een speciaal vrouwenlabel gepresenteerd, en een module onder de naam winesupport.

Wine & Spirits (123) komt weer naar de beurs met een selectie wijnen, ports, champagnes, gedistilleerdmerken en geschenkverpakkingen. Sinds de oprichting van zusterbedrijf Vini & Liquori ligt de focus per 2011 op Italiaanse wijnhuizen met een ziel. Een daarvan is Bolla, ontdekker van de amaronewijnen maar ook zeer goed vertegenwoordigd in overige wijnen uit de Veneto. Binnen enkele jaren is Label5 in de top 10 van de meest verkochte whisky’s binnen gedrongen; nu wordt een exceptionele blend met sherry cask finish gepresenteerd, in luxe verpakking: Label 5 No. 55. Van Calem Porto wordt de Vintage 1999 aangeboden met een spectaculaire beursactie. Bezoekers kunnen ook inschrijven op de actie met spaarformulier voor een reis naar Porto. Wine World Holland (223) is weer aanwezig met een scala aan interessante producten voor de vakhandel, met als specialiteit Zwitserse producten. Van porthuis Quinta do Infantado is eigenaresse Paula Roseira is aanwezig. Nieuw is Fine de Bordeaux van Thompson’s. Zuidam Distillers (232) brengt als een van Nederlands laatste ambachtelijke familiedistilleerderijen op de beurs wederom een aantal noviteiten; de gehele familie is aanwezig op de stand om ze te laten proeven en van een toelichting te voorzien. Een van de paradepaarden is de Nederlandse malt whisky Millstone, die prijzen won op gerenommeerde internationale concoursen; zo won de recent geïntroduceerde geturfde versie onlangs in Londen een zilveren medaille. Nieuw is de eerste rum die ooit in Europa gedistilleerd is, in de eigen koperen destilleerketels in Baarle-Nassau gestookt uit zuivere suikerrietmelasse.

Van Wees Groothandel (120) presenteert de advocaat van de Belgische jeneverstokerij Filliers, ambachtelijk gemaakt van verse eieren, room en suiker, in nieuwe knijpflessen. augustus/september 2011 -

f

Ad undum

15


w Whiskynotities

Door Willem Verstraaten KQ

Nieuwe oogst

voor de whiskyherfst

De herfst is per traditie de tijd waarin naar de whiskyfles gegrepen wordt. Producenten en importeurs zijn voorbereid op de vergrote vraag, met nieuwe ‘expressions’ van hun merken en met acties om consumenten te enthousiasmeren. Een greep uit de oogst voor het najaar.

In Heusden aan de Maas werd een wel zeer beperkte ‘release’ onthuld in een kunstgalerie: wereldwijd zijn duizend flessen van de Glenmorangie Whisky Pride 1981 beschikbaar. Het kunststuk is in een karaf van baccaratkristal gestoken, verpakt in een eiken ‘coffret’ van de Nederlandse ontwerper Wouter Scheublin. De in 1981 gestookte whisky was bedoeld als 18 years old vintage, maar toen in 1999 enkele vaten van Château d’Yquem beschikbaar kwamen, werd besloten een deel van de voorraad nog tien jaar te laten rijpen op de vaten van het legendarische sauternes-château. Dr. Bill Lumsden, hoofd van het Whisky Creation Team, is lyrisch over het resultaat: “Glenmorangie Pride 1981 is de exquise uitkomst van 28 jaar passie, geduld en kunstzinnig talent. De invloed van de sauternes-vaten geeft de whisky een betoverend karakter van zoete desserts met exotisch fruit, nootmuskaat en wat anijs, onderbouwd met de geur en tannines van eikenhout.”

Eigen etiket Ook David Stewart, malt master van The Balvenie, leverde een kunstwerk af, Tun 1401 Batch 2. Hij bracht daarvoor tien vaten samen, met whisky’s van verschillende ouderdom: drie van sherry en zeven van bourbon. De inhoud werd ‘gehuwd’ in ‘marrying tun’ 1401, en de eerste ‘batch’ werd in 2010 uitgebracht. Omdat deze al snel uitverkocht was, heeft The Balvenie batch 2 op fles gebracht. Vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Ook in blended Scotch wordt werk gemaakt van diversificatie. Zo kreeg de nieuwste ‘release’, de Sherry Oak Cask Finish, een Nederlands tintje: op het etiket staat Jaap Melle van den Bosch uit Utrecht vermeld. Tijdens de masterblenderwedstrijd op het International Whisky Festival in Leiden wist hij het dichtst bij het originele recept van de nieuwe Sherry Oak Cask Finish te komen. “Ik beschouw het als een grote eer dat mijn eigen naam op de nieuwe fles van The Famous Grouse staat!”

Irish whiskey Wereldwijd maakt Irish whiskey een gestage opmars door. Die gaat gepaard met een steeds grotere diversiteit van het aanbod. Vaste waarde in de hogere kwaliteitsregionen blijft het merk Bushmills, dat met de regelmaat van de klonk onderscheiden wordt, zowel voor de blended versies als voor de malt uit de vierhonderd jaar oude Noord-Ierse distilleerderij. Master distiller Colum Egan benadrukt dat Bushmills de enige distilleerderij in Ierland is die drievoudig gedistilleerde malt whiskey maakt. “Al onze whiskeys hebben een unieke combinatie van zachtheid en rijkdom, met een specifieke honingzoete ondertoon,” stelt hij. Op St. Patrick’s Day – 17 maart – gaf Egan het startsein voor de actie ‘Make it 2 Bushmills’ die de uiteindelijke winnaar, plus diens beste vriend, de mogelijkheid geeft twee weken lang in Ierland in de keuken van Bushmills te kijken en een eigen blend te creëren. De eindronde van deze internationale competitie vindt dezer dagen plaats in augustus in het plaatsje Bushmills waarnaar het merk is genoemd. 16

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

Jaap Melle van den Bosch. (Foto: Michel Schnater).


Vakbeurs voor retailers in dranken en geschenkpakketten

Zondag 11 en maandag 12 september 2011

Expo Houten

Finale en uitreiking van de Verkiezing Slijterij van het Jaar 2011 maandag 12 september 2011

Organisatie: Promotion Projects B.V. • Postbus 61 • 1430 AB Aalsmeer • T: +31(0)297-382 170 F: +31(0)297-348 019 • E: info@promotionprojects.nl • W: www.drankenpakketexpo.nl

•••••••••••••••••••••••••••••••••• Dranken Pakket Expo

@drankenpakket


w

Vakkundig inspelen op vragen van de markt

Wijnopleidingen

op hoogste zakelijk niveau Met de wildgroei aan wijncursussen voor consumenten is het voor ondernemers in het wijnvak van groter belang dan ooit een kennisvoorsprong te behouden op hun klanten. En dan niet alleen op het gebied van hun product – dat zit meestal wel goed, dankzij de wijnvakopleidingen op het hoogste niveau -, maar ook op het gebied van marketing, in- en verkoop, logistiek en distributie. Daar lag nog terrein braak, stelden Corria Houthuizen (39) en Jan Rutten (41) vast, en op dat terrein hebben ze hun gloednieuwe Wine Business School gegrondvest.

Gezamenlijk staan Corria Houthuizen en Jan Rutten aan het hoofd van WineCom – kort voor: Wine & Food Communication Group -, dat een groeiend aantal activiteiten ontplooit in wijnevenementen en – opleidingen. “Er zijn uitstekende wijnopleidingen in Nederland, maar die zijn vooral op het product gericht. Vandaaruit moet je als professional een vertaalslag kunnen maken naar het zakendoen in wijn, of dat nu in de vakhandel, de horeca of bij een importeur is. Daarop is het concept van Wine Business School gebaseerd.” Het onlangs gestarte instituut verzorgt vakopleidingen voor iedereen die in zijn werk met wijn te maken heeft. “Ook wij stellen het product centraal, maar dan met alle aspecten daarvan waar je als professional mee te maken krijgt; de opleiding is dus uitsluitend toegankelijk voor mensen die met wijn werken. Wij benaderen de materie geheel vanuit de praktijk van de professional, en dat onderscheidt ons van andere opleidingen. De kennis die wij overdragen is puur marktgericht. De cursisten leren in deze nieuwe opleiding hoe ze in de praktijk aansluiting vinden bij het referentiekader van de consument.”

Veel ervaring Zowel Corria als Jan heeft langdurige professionele ervaring in de wijnmarkt. Ze kenden elkaar uit de wijnwereld, en toen er een aantal jaren geleden een ‘pitch’ uitgeschreven werd voor een evenement dat ze niet individueel konden behappen, schreven ze er samen op in en haalden het project binnen. “We moesten onder hoge tijdsdruk een groot wijnevenement organiseren voor geïnteresseerde consumenten, met tientallen wijnimporteurs. Het ging om meer dan proeven; er moesten lezingen komen, muziek, gezelligheid. We wisten 1200 bezoekers te trekken.” 18

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

De samenwerking beviel en het tweetal besloot elkaar vaker in te schakelen bij opdrachten; dat leidde twee jaar geleden tot een formeel zakelijk ‘huwelijk’. In de namen van projecten onder de koepel van WineCom staat wijn centraal: WINE Events, WINE View, en nu dus Wine Business School. “We richten ons daarmee ook op de detailhandelaren en hun personeel. Ze hebben over het algemeen veel kennis over hun producten, niet alleen wijn, maar ook gedistilleerd, en in mindere mate bier. Maar vaak ontbreekt het aan essentiële kennis over de consument. Die haalt de basiskennis over wijn tegenwoordig gemakkelijk van internet, maar er is nog steeds een heel grote groep klanten die niets van wijn weet. Als vakman of –vrouw moet je goed weten hoe je inspeelt op vragen van de consument; die wil meestal niet horen over mineralen en microvinificatie. Wij hebben juist op het terrein van marketing en direct contact met de consument veel ervaring, en daar hebben we ook onze docenten op geselecteerd.” De nieuwe school start met gevulde klaslokalen: de eerste cursus op maat voor een landelijke supermarktketen is in maart reeds aangevangen, en intussen is ook de opleiding voor winkelpersoneel van een landelijke slijterijketen gestart. Het opleidingsaanbod bestaat zowel uit programma’s die op maat worden ontwikkeld voor opdrachtgevers, als uit sessies waarvoor individueel kan worden ingeschreven. “We schakelen per vakgebied de beste docenten en ervaringsdeskundigen in en werken samen met internationaal erkende instanties voor het afnemen van examens. We vinden het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat om een opleiding af te sluiten met een diploma.” Verdere informatie: www.winebusinessschool.nl.


Corria Houthuizen en Jan Rutten, geestelijke ouders van de Wine Business School.

Frank Smulders MV, docent aan de De WSET® Diploma Course.

Werken met wijn

Benelux Diploma Course

In Amsterdam start Het Wijninstituut in september in het geheel gerenoveerde en goed te bereiken hotel/conferentiecentrum CASA400onder de titel ‘Werken met Wijn’ een interactieve opleiding voor gevorderden in wijn. De opleiding, die in 2009 van start ging in Den Haag, is bedoeld voor serieuze wijnliefhebbers en voor wijnvakmensen, werkzaam in de wijnhandel of horeca, die zich na het Wijnbrevet (SWEN-2) verder willen ontwikkelen in het wijnvak. De opleiding kan een einddoel zijn, maar ook een brug vormen naar de opleiding voor Vinoloog van de Wijnacademie.

Begin september gaat in Meerle in België – net onder Breda de negende WSET® Diploma Course van start. Deze hoogste wijnopleiding van de Benelux begint wederom in september en loopt door tot en met november 2012. De lessen en examens worden gespreid over twintig dagen gegeven en zijn geheel in het Engels. Na het behalen van alle examens en het schrijven van een eindscriptie mag men zich ‘Weinakademiker’ (WA) noemen.

Praktijkgericht, verrijkend, creatief en interactief zijn de vier kernwoorden die de opleiding omschrijven. De lesstof richt zich op de actualiteit en wordt elk jaar aangepast. De vakexperts verdiepen en verbreden de kennis van de - veelal theoretisch - geschoolde cursisten, waarbij wijnen worden geproefd van een hoog niveau. Elke docent brengt vanuit zijn vakgebied een andere invalshoek met zich mee. De interactie tussen docent en cursisten onderling zorgt voor levendige avonden. Vooraf opgegeven stellingen en onderwerpen motiveren de cursist om de discussie aan te gaan en zijn eigen mening te vormen en te verdedigen. Werkstukken en een voordracht behoren tot de examenopdrachten binnen deze opleiding. Werken met Wijn bestaat uit dertien bijeenkomsten (inclusief een examen). Elke les kent een specifiek thema en staat onder leiding van een praktijkgerichte vakexpert, waaronder Karel de Graaf (Karel de Graaf Bourgogne agenturen), Albert de Jong (freelance wijnschrijver), Frank Jacobs (docent Wijnacademie, freelance wijnschrijver), Olaf Kerstens (Partners in Wijn) en Hans Bijvoets (Anfors Wijnen). Meer informatie: www.werkenmetwijn.nl.

De Diploma Course is een Engelstalige cursus van de Wine & Spirit Education Trust, de grootste wijnopleider ter wereld. Doordat de cursus is verdeeld in verschillende modules, kan deze over meerdere jaren worden verspreid. Elk jaar volgen zowel mensen uit de wijnhandel, de horeca, als een aantal wijnliefhebbers de cursus. Deze laatste groep overweegt vaak de stap te zetten naar de wijnwereld en wil hierop alvast goed voorbereid zijn. De WSET® Diploma Course wordt gezien als vooropleiding voor de studie tot Master of Wine. Het diploma is als enige in de Nederland internationaal erkend en staat in binnen- en buitenland in hoog aanzien. Deze wijncursus wordt onderwezen door een internationaal team van ervaren Masters of Wine: dr. Josef Schuller MW, Lynne Sherriff MW, Michael Palji MW, Frank Smulders MW, Jan Declercq MW, Fiona Morisson MW en Pedro Ballesteros MW. De lessen ‘viticulture’ en ‘vinification’ van prof. dr. Monika Christmann worden gehouden op de universiteit van Geisenheim in Duitsland. Het volledige programma is te vinden op www.winewise.be.

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

19


Topdiploma in sterke dranken Vanaf oktober kunnen slijters en hun medewerkers een geheel vernieuwde Liquoristenopleiding gaan volgen. Met het diploma kan de slijter zich goed onderscheiden en zijn omzetten in het gedistilleerd verhogen. De Gedistilleerdacademie is een samenwerking aangegaan met de Koninklijke SlijtersUnie om de opleiding te professionaliseren en toegankelijker te maken.

Liquorist van de Gedistilleerdacademie is in Nederland het hoogste erkende diploma in de gedistilleerdsector, vergelijkbaar met Vinoloog van de Wijnacademie. De opzet van de opleiding is dit jaar vernieuwd, het lesmateriaal geactualiseerd en er zijn nieuwe docenten aangetrokken. De Koninklijke SlijtersUnie en de Gedistilleerdacademie werken samen om de slijters in Nederland warm te maken voor deze bijna onmisbare vakopleiding. Dankzij deze samenwerking kan de opleiding voor een zeer aantrekkelijk prijs gevolgd worden. “Met het wegvallen van het verplichte Slijtersvakdiploma in 1996 zijn de vaktechnische opleidingen voor slijters op de achtergrond geraakt,” stelt Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie. “Toch is het van groot belang dat een slijter zich onderscheidt en specialiseert met name op het gebied van sterke dranken. Het diploma liquorist kan helpen zijn/haar vakkennis uit te breiden en om te zetten in rechtstreeks voordeel op de winkel-/werkvloer.” De opleiding bestaat uit 12 cursusdagen startend in oktober 2011 met een examen in mei 2012. De meeste (maan)dagen worden in Maarn gegeven maar er zijn ook leerbezoeken aan distillateurs op locatie. De opleiding kost 895 euro ex BTW. Alle slijters kunnen voor zichzelf en voor de medewerkers subsidie (Europees Subsidie Fonds) aanvragen bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Deze subsidie voorziet in 40 procent van de opleidingskosten. Leden van de SlijtersUnie krijgen nog eens tien procent korting, met een bonus van honderd euro bij het behalen van het diploma. Voor informatie en aanmelding: www.wijnacademie.nl.

Cocktails online In de drankenwinkel ontstaat steeds meer vraag naar advies over toepassing van sterke dranken in cocktails en longdrinks. Een nieuwe website helpt de ondernemer creatieve

antwoorden te vinden op de vragen van de klanten. Met ruim duizenden recepten voor cocktails, smoothies en shooters biedt www. cocktailrecepten.nl een uitgebreid online naslagwerk voor vakmensen in winkels en bars. “We hebben de site ontwikkeld omdat zo’n professioneel opgezet online naslagwerk nog niet bestaat,” aldus initiatiefnemer NewEgo. “We hebben een handige zoekmachine gemaakt waarmee eenvoudig cocktails op naam of op ingrediënt gezocht kunnen worden, en een calorieënteller. Bovendien staat er van de meeste drankjes een interactieve voorstelling in flash op de site, zodat het eindresultaat zichtbaar is.” De website is tevens op de mobiele telefoon te raadplegen via m.cocktailrecepten.nl

Calva in de cocktail Veel producenten van klassieke spirits die meestal puur gedronken worden, hebben zich de laatste jaren op het cocktailpad begeven. Verrassend voorbeeld levert de nieuwe website van calvados, die uit twee delen bestaat: www.calvados-classic.nl en www. calvados-mix.nl online. Met de slogan ‘Un calvados peut en cacher un autre’ wil de Interprofession Des Appellations Cidricoles (brancheorganisatie IDAC) de Nederlandse bezoeker informeren over de verschillende soorten en consumptiemomenten van calvados, zowel in pure vorm als in mixen en cocktails. De website richt zich op een breed publiek, variërend van de vaak traditionele bezoeker die vooral calvados als digestief drinkt tot de jongere bezoeker die op zoek is naar nieuwe trends en een cocktail verkiest boven een digestief. Op de homepage kunnen de bezoekers op twee verschillende visuals, ‘Classic’ en ‘Mix’, klikken die overeenkomen met de twee consumptiewijzen. De brancheorganisatie IDAC heeft bij de lancering van de site een wedstrijd uitgeschreven voor de internetbezoekers. Zij maken kans op een verblijf voor twee personen in Normandië, cocktailreceptenboeken, cocktailshakers of toeristische boeken over Normandië.


Spirits

High De neus van cognac Geur is het belangrijkste ingrediënt van de klassieke spirits, en daarop wordt innovatief ingespeeld door Courvoisier. Het cognacmerk komt via importeur A Brand New Day op de Nederlandse markt met een geurkit, genaamd ‘Le Nez de Courvoisier’, die flacons met de specifieke geuren van de verschillende cognacs bevat. Door specialisten wordt de kit al langer gebruikt, maar nu is deze ook beschikbaar voor consumenten. Cognacdrinkers kunnen hiermee de vele aroma’s ontdekken die deze drank kan ontplooien. De geurset bestaat uit een etui met daarin zes geurflesjes. Door eerst aan de flesjes te ruiken en vervolgens aan een glas cognac, kunnen de geuren ook in deze drank worden herkend. De geurkit is verpakt in een luxe leren etui en bevat een duidelijke uitleg. In de cognacvarianten van Courvoisier zijn uiteenlopende geuren te ontdekken, zoals bijvoorbeeld crème brûlée (in XO Imperial), gemberkoekjes en gebrande koffie (in Exclusif). De geurflesjes zijn voorzien van nummers in plaats van namen. Hierdoor kunnen liefhebbers zichzelf extra uitdagen en kijken of zij de aroma’s kunnen identificeren zonder op de bijgevoegde beschrijving te kijken. Voor meerdere soorten Courvoisier zijn geursets beschikbaar.

Sterk uit Groningen Het merk Hooghoudt heeft een sterke positie opgebouwd in Nederlands gedistilleerd, maar de gelijknamige Groningse producent maakt zich in toenemende mate sterk voor spirits van internationale herkomst. Onlangs werd bijvoorbeeld een roze wodka gelanceerd met de naam Trojka, die verwijst naar drievoudig gedistilleerde graanalcohol. De kleur komt van aardbeien en cranberry’s, de geur heeft een vleugje aloë vera meegekregen, en de smaak is die van een likeur. Toepassing wordt vooral aanbevolen in cocktails, zoals een Strawberry Mojito. Naast de Trojka Pink zijn er onder meer ook versies op basis van exotische vruchten, sinaasappel, citrusvruchten en zwarte vruchten. Voor het bekende wodkamerk Royalty voert Hooghoudt actie in het uitgaansleven. Deze zomer konden consumenten zichzelf gratis op de gastenlijst van een van de 250 hipste clubs van Nederland plaatsen.

Om de geschiktheid van de wodka voor het mixen te benadrukken, werden kanten-en-klare cocktails op basis van Royalty uitgebracht. De flessen kregen actiestickers mee, met een kraslaag waaronder codes verstopt waren die kans gaven op toegang tot een hippe club. De actie is uitgebreid ondersteund op abri’s op hogescholen en universiteiten en online media als YouTube, Facebook en Twitter. De actie loopt door tot eind oktober. De Groningse distillateur presenteerde ook een Italiaanse amandellikeur onder de naam Amaretto Gozio, met als aanbeveling: “Deze amaretto in sierlijke eigentijdse fles is op authentieke wijze gedistilleerd volgens een geheime formule en wordt uitsluitend gemaakt van de hoogste kwaliteit natuurlijke ingrediënten en verschillende geselecteerde fruitsoorten, die minimaal zestig dagen in vaten op trek hebben gestaan. Deze likeur wordt geproduceerd door distilleerderij Franciacorta uit Gussago in de buurt van Brescia. Alleen de beste amandelen uit de streek worden gebruikt, die met de hand zijn geplukt en geselecteerd.”

‘Neue Flasche’ voor Apfelkorn Sinds kort is Berentzen ApfelKorn in een nieuwe, eigentijdse fles gestoken. Berentzen behoort tot de top-10 likeurmerken van de wereld. In food en horeca is het merk sinds de jaren ’70 uitgegroeid tot een van de toonaangevende likeuren. In Nederland behoort Berentzen al jarenlang tot de top-3 van trendy likeuren. Als dé partylikeur van Nederland, onderneemt Berentzen talloze activiteiten om jongeren tussen 18 en 24 jaar aan zich te binden. Deze Apfelkorn is dé huisdrank in vele studentenhuizen (in de mix met Spa Rood) en is een vooraanstaand merk in horeca en slijterij. De nieuwe fles bevestigt de autoriteitswaarde van Berentzen. Meest in het oog springend is de aanduiding ‘ApfelKorn’. Dat lijkt misschien vreemd, maar alleen echte ApfelKorn mag deze door de EU beschermde aanduiding dragen. In combinatie met het verfrissende Apfelicoon aan de bovenzijde van de moderne fles kan er geen onduidelijkheid over bestaan: ApfelKorn = Berentzen! En uiteraard is Berentzen alleen uit honderd procent natuurlijke ingrediënten vervaardigd. Momenteel wordt voor Berentzen een omvangrijk programma van activiteiten in horeca en slijterijen ontwikkeld, gericht op de grote groep jongeren tussen 18 en 24 jaar; studenten en jongeren in het uitgaansleven zullen op een verrassende manier met het merk in aanraking komen. In Nederland wordt Berentzen gedistribueerd via A Brand New Day.

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

21


f

Eén op de elf winkeldieven is 55-plusser

Fraudeurs maken

geen carrière in detailhandel

De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) maakt zich zorgen over jongeren die nieuw zijn op de arbeidsmarkt en bereid blijken populaire artikelen zoals sportschoenen, cosmetica en elektronica te stelen. Sander van Golberdinge, secretaris van de FAD: ”Het komt zelfs voor dat jongeren solliciteren bij een winkelier louter en alleen met de bedoeling na indiensttreding diefstallen te plegen.” De frauderende winkelmedewerkers bedienen zich vaak van ‘sweethearting’; zij laten geliefden, vrienden en familie artikelen stelen. Door ‘sweetheart deals’ te sluiten hopen fraudeurs zelf niet betrapt te worden.

Uit dervingsonderzoek van Detailhandel Nederland blijkt dat de totale schade door winkelcriminaliteit (naast winkeldiefstal ook interne fraude, ramkraken en andere delicten) in 2010 op 745 miljoen euro uitkwam. Hiervan is circa 340 miljoen toe te schrijven aan winkeldiefstallen. Aan preventie geven winkeliers 290 miljoen uit. Winkelcriminaliteit kost dus meer dan één miljard euro. Er is dus sprake van groot ondernemersrisico en maatschappelijke problematiek. Op diverse manieren bindt de detailhandel de strijd daarmee aan.

Integriteit De schade door ‘sweet hearting’ bedraagt rond de 60 miljoen euro, circa een derde van alle interne fraude. De FAD adviseert winkeliers hier extra alert op te zijn. In het jaarverslag over 2010 stelt de stichting overigens vast dat de detailhandel er steeds beter in slaagt diefstal door eigen medewerkers te voorkomen. De schade als gevolg van interne fraude in de totale detailhandel is afgelopen jaar gedaald naar circa 170 miljoen euro; in 2009 was dat nog 180 miljoen. De FAD werkt aan de integriteit van alle winkelmedewerkers. De stichting beheert het Waarschuwingsregister waarin frauderende ex-winkelmedewerkers opgenomen kunnen worden, voor twee of vier jaar, na ontslag of als de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal of een ander fraudevergrijp ten aanzien van zijn werkgever. Voorwaarden zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende ex-medewerker, de winkelier een proportionaliteitstoets doet en dat betrokkene geïnformeerd wordt. Wanneer de fraudeur solliciteert bij een andere deelnemende winkelier, komt via het register zijn verleden aan het licht. Met dit register straalt een winkelier al aan de voordeur uit scherp te zijn in het voorkomen van interne fraude.

Privéproblemen Van deelname aan het Waarschuwingsregister gaat een preventieve werking uit. In samenhang met deelname investeren 22

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

winkeliers in andere preventieve maatregelen. Voorbeelden zijn kassacontrolesystemen en uitgangscontroles. Een andere ontwikkeling is dat winkeliers proactief handelen wanneer een medewerker met loonbeslag te maken krijgt. Werkgevers zijn zich ervan bewust dat problemen in de privésfeer een negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van werknemers. In het geval van loonbeslag wordt een gesprek gevoerd met de medewerker om te voorkomen dat de problemen groter worden en de medewerker dientengevolge kwetsbaarder wordt voor fraude. De winkeliers die deelnemen aan deze collectieve fraudeaanpak, zien zich dan ook minder vaak genoodzaakt frauderende ex-medewerkers in te voeren in het Waarschuwingsregister. Het betreft 377 nieuwe registraties in 2010 tegenover 406 in 2009 (-7 procent). De daling is extra opvallend omdat steeds meer winkeliers meedoen met de FAD. Het Waarschuwingsregister bereikt inmiddels circa 40 procent van alle medewerkers van winkelbedrijven met meer dan 100 medewerkers. Een soortgelijke ontwikkeling zal zich voordoen bij ondernemers met minder winkelmedewerkers. Voor hen is het recent mogelijk gemaakt zich aan te sluiten.

Agressie Ook bij winkeldiefstal door anderen dan medewerkers doen zich opvallende ontwikkelingen voor. In tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt, ontzenuwen politiecijfers de mythe dat het daarbij hoofdzakelijk om een jongerendelict gaat. Van de door de Nederlandse politie aangehouden winkeldieven blijkt 77 procent ouder dan 18 jaar. Uit de registraties valt verder op te maken dat wat winkeldiefstallen betreft, crimineel gedrag nauwelijks afneemt naarmate mensen ouder worden. Pas na de leeftijd van 45 jaar doet zich een duidelijke daling van de diefstallen voor. Toch plegen ook senioren nog altijd een flink aantal winkeldiefstallen: één op de elf winkeldieven is een 55-plusser. Dat blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland op basis


Minister Opstelten in actie met Gerard van Breen (Detailhandel Nederland) en Elrie Bakker (voorzitter HBD).

van politieregistraties. Van alle winkeldieven, zowel minderjarigen als volwassenen, is 59 procent man en 41 vrouw. Opmerkelijk is dat meisjes zich beduidend vaker schuldig maken aan winkeldiefstallen dan jongens. Bij volwassenen daarentegen zijn het juist vaker mannen dan vrouwen. Winkeldieven veroorzaken niet alleen een financiële schadepost, maar kunnen ook agressief en gewelddadig reageren. In 2010 pakte de politie 33 duizend personen op voor winkeldiefstal; in bijna duizend gevallen ging de winkeldiefstal gepaard met geweld. Bij verreweg de meeste van deze winkeldiefstallen pakt politie een dader op. Opvallend is dat 12 procent van deze gewelddadige dieven minderjarig is. Sander van Golberdinge, tevens secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland, concludeert: “Winkeldiefstal blijkt voor lieden van alle leeftijden een aanlokkelijk vergrijp. Waakzaamheid zonder onderscheid in leeftijd is dus het devies.” Axel van Pel, landelijk programmamanager van de politie: “Politie onderschrijft dat winkeldiefstal een groot probleem is. Wij werken dan ook graag intensief samen met de detailhandel.”

Preventietour Van een overheid die veiligheid tot hoofdthema gekozen heeft, kan verwacht worden dat ze zich profileert in strijd tegen winkelcriminaliteit. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gooide dan ook zijn volle gewicht in de strijd toen hij onlangs in het Haagse winkelcentrum Waldeck het startsein gaf voor de preventietour ‘Laat je niet overvallen’ van het HBD. Voorafgaand aan het startsein van de preventietour overhandigde de minister de eerste HBD-ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen aan de ondernemers, gemeente en politie. De HBD-ster onderstreept dat ondernemers, gemeente, politie en andere belanghebbenden afspraken hebben gemaakt om de veiligheid in het winkelgebied structureel aan te pakken. In opdracht van het ministerie organiseert het HBD tenminste

24 voorlichtingsbijeenkomsten om winkeliers te leren hoe zij het risico op een overval, geweld of agressie kunnen verkleinen. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie aanwezig. Een overzicht van de bijeenkomsten staat op de speciale website www.laatjenietovervallen.nl. De preventiebijeenkomsten zijn een onderdeel uit het Actieprogramma Ketenaanpak Overvallen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ketenprogramma, dat mede dankzij de inzet van Detailhandel Nederland tot stand is gekomen, omvat een groot aantal maatregelen om het overvalrisico in de detailhandel te verkleinen. Zo heeft het HBD ook de opdracht gekregen het aantal winkelgebieden met een Keurmerk Veilig Ondernemen flink uit te breiden. HBD-voorzitter Elrie Bakker benadrukte nog eens dat goed getrainde medewerkers ‘het beste wapen’ tegen overvallen zijn. “Technische hulpmiddelen kunnen ondersteunen, maar het is met name de oplettendheid en het werken volgens de juiste procedures waarmee het risico op een overval verkleind kunnen worden. En natuurlijk niet alleen op de eigen zaak letten, maar ook elkaar een beetje in de gaten houden. Ik ben ervan overtuigd dat oplettende medewerkers veel kunnen doen.” Aangehouden winkeldieven per leeftijdsgroep en geslacht in 2010 Man Vrouw Totaal 12 – 17 jaar 10,3% 12,4% 22,7% 18 – 24 jaar 10,3% 8,1% 18,4% 25 – 34 jaar 13,1% 6,4% 19,5% 35 – 44 jaar 12,1% 6,0% 18,1% 45 – 54 jaar 7,9% 4,6% 12,5% 55 jaar en ouder 5,0% 3,8% 8,8% Totaal 58,7% 41,3% 100,0% Bron: Detailhandel Nederland op basis van politieregistraties augustus/september 2011 -

f

Ad undum

23


WHO-rapport over wereldalcoholgebruik De Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO - eigenlijk de Wereld Ziekte Organisatie, ziekte is het enige onderwerp - heeft de versie van het rapport ‘Global Status Report on Alcohol and Health’ - het Wereld Status Rapport over Alcohol en Gezondheid - gepubliceerd. Een kloek verslag dat als een te hard gekookt ei nauwelijks is te verteren vanwege de nadruk op de negatieve effecten van alcoholconsumptie. Als we dat even met een goed glas wegspoelen om daar een volgende keer op in te gaan, blijven er nog genoeg gegevens over die waard zijn om hier naar voren te brengen. Wereldwijd wordt gemiddeld 6,13 liter per hoofd ouder dan 15 jaar geconsumeerd. Met 7 miljard stervelingen is er sprake van een enorme plas van 32 miljard liter pure alcohol. De hoogste consumptie wordt gevonden in het ontwikkelde deel van de wereld. Het Noordelijk Halfrond; vooral noordelijk en midden-Europa kent een consumptie van minstens tien liter per persoon. In Argentinië, Australië en Nieuw Zeeland nuttigt men eenzelfde hoeveelheid. De NoordAmerikanen, Zuid-Amerikanen en Canadezen verorberen minder per capita, namelijk tussen de 7,5 en tien liter per hoofd. De laagste consumptie wordt gevonden in de landen van Noord-Afrika en Afrika beneden de Sahara. Als we deze landen zien als onontwikkeld of minder ontwikkeld, dan is de conclusie dat een ontwikkeld mens meer alcohol gebruikt. Laag is de consumptie ook in het oostelijke mediterrane gebied en in zuidelijk Azië en rond de Indische Oceaan. Dit zijn de gebieden met een grote islamitische bevolking die hogere percentages geheelonthouding kennen.

Inkomensfactor

Interessant is het stuk over niet geregistreerde alcohol, waaronder wordt verstaan alcohol waarover geen belasting wordt geheven en die buiten het system van overheidscontrole valt omdat het buiten de officiële kanalen wordt geproduceerd, gedistribueerd en verkocht. Het omvat consumptie van thuis geproduceerde alcohol, niet officieel geproduceerde alcohol, gesmokkelde alcohol, alcohol voor industrieel of medisch gebruik en alcohol verkregen van over de grens als wel de consumptie door toeristen. Gebied

Totale Consumptie

Niet geregistreerde

Niet geregistreerde

Per capita

Consumptie/capita

Consumptie als %

Afrikaanse Landen 6.15 1.93

31.4

Zuid en Noord Amerika

23.1

8.67

2.01

Oostelijke Middellandse

24

Zee gebieden

0.65 0.36

56.2

Europese landen

12.18

21.9

Zuidoost Azië

2.20 1.52

69.0

Westelijk Stille Oceaan

6.23

26.2

Wereld

6.13 1.76

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

2.67 1.63

28.7

Opvallend is dat naarmate in landen minder geconsumeerd wordt, het aandeel niet geregistreerde alcoholverbruik het hoogst is. Met andere woorden: hoe minder het consumeren van alcohol officieel is, des te meer wordt alcohol clandestien verorberd. Verboden vruchten… Een factor die hierin van belang is, is het inkomen. Het blijkt dat in armere en zich ontwikkelende landen, waar het alcoholgebruik laag is, veel van de consumptie komt uit thuis gemaakte of illegaal geproduceerde en daarom goedkopere alcohol. In ontwikkelde en rijkere landen is de alcoholconsumptie hoger; het meeste ervan is legaal geproduceerde alcohol.

Welke drank?

Welke dranksoort in de verschillende regio’s in de wereld gedronken wordt, verschilt nogal. Sterke drank wordt het meest gedronken in Azië en de Oost-Europese landen. In de Europese landen en in de wijn verbouwende Zuid-Amerikaanse landen Argentinië en Chili vormt wijn het grootste aandeel van de consumptie. Traditioneel werd in de Noord-Europese landen vooral bier gedronken, terwijl in zuidelijk Europa meer wijn werd gedronken. Dit wordt steeds minder. Tegenwoordig wordt in Spanje bier als pure alcohol gemeten het meest gedronken; in Zweden is dat wijn. Gebied

Sterkedrank% Bier%

Wijn%

Ander%

Afrikaanse Landen 12.0 34.1 5.6 48.2 Zuid en Noord Amerika

32.9

54.7

12.0

0.6

Oostelijke Middellandse Zee gebieden

25.2 37.8 5.7 31.3

Europese landen

34.6 37.1 26.4 2.5

Zuidoost Azië

71.0 25.5 2.5 1.0

Westelijk Stille Oceaan

54.0

35.5

3.6

6.9

Wereld

45.7

36.3

8.6

10.5

Opvallend is dat in Zuidoost-Azië, waar op zich weinig alcohol genuttigd wordt, er vooral sterke drank wordt geconsumeerd. Omdat daar van de consumptie tweederde niet officieel is, suggereert dit thuisdestillatie. De verhalen over ondeugdelijke illegale alcoholstokerijen zijn genoegzaam bekend.

Publiciteit

Zoals we weten is er een voortdurende, wereldwijde negatieve publiciteit over de kwalijke gevolgen van alcoholmisbruik, alcoholisme en de daarmee gepaard gaande negatieve effecten. Langzamerhand zou iedereen zijn buik vol moeten hebben van alcohol en minder gaan drinken. Is dat zo? Gebied

Toename %

Stabiel %

Afname %

Afrikaanse Landen 25.3

70.2 4.5

Zuid en Noord Amerika

94.7

5.3

0.0

Oostelijke Middellandse Zee gebieden 5.4 81.5 13.1 Europese landen

12.1

87.3 0.6

Zuidoost Azië

68.3

31.7 <0.1

Westelijk Stille Oceaan

5.1

94.5

0.4

Wereld 23.5 74.9 1.6


Sobere Wereldwijd gezien, over de periode van 2001-2005 - recentere, completere gegevens zijn niet voorhanden -, is er sprake van een kwart toename. Met name in Zuidoost-Azië begint men de smaak te pakken krijgen. Mogelijk dat de middenklasse in India en China die rijker wordt zich daarmee een meer westerse leefstijl kan aanmeten waarin het genot van een drankje een vaste plaats heeft. Dat de opvallende daling met ruim 13 procent in de oostelijke MiddellandseZeegebieden toegeschreven kan worden aan een sterker worden islamitische cultuur is aannemelijk, maar wordt in het rapport niet naar voren gebracht. In het uitontwikkelde Europa is de consumptie stabiel, net als in de Amerikaanse landen en die rond de Stille Oceaan.

Zorgenkinderen

Drinken door jongeren vormt en zorgenkind, althans zo ziet de WHO het. In het rapport wordt dan ook veel aandacht geschonken aan de jeugd van 13-15 jaar oud. Van de 73 landen waarover gegevens bekend zijn, laat 71 procent een toename zien, 4 procent een afname, en van 16 procent is het onduidelijk welke kant de consumptie opgaat. Het rapport stelt dat globaal comazuipen en binge drinken toenemen. Vooral het drinken van ‘alcopops’ wordt gezien als mogelijke oorzaak. Uit publicaties na 2005 komt echter naar voren dat dronkenschap en binge drinken op steeds meer afkeuring onder jongeren komen te staan. Ook wordt tussen jongens en meisjes niet langer een verschil gevonden in hoe vaak men dronken is. Comazuipen en binge drinken behoren tot de drinkpatronen die risico’s inhouden voor de gezondheid en het doen en laten. Al die risicovolle drinkpatronen gecombineerd leveren een bepaalde score op. Hoe hoger deze score, des te groter het risico van alcohol voor de gezondheid. Heel opmerkelijk is dat de laagste score in de wereld, dus het laagste gezondheidsrisico, alleen gevonden wordt voor een aantal West-Europese landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje en Portugal. Het hoogste scoort, niet erg verrassend, de Russische Federatie.

Stevig doordrinken

Een voorbeeld van een risicovolle drinkpatroon is het stevig doordrinken (‘heavy episodic drinking’): het drinken van tenminste zes glazen bij één gelegenheid in de laatste zeven dagen. Globaal geven mannen daar vaker aan toe dan vrouwen. Dit gedrag komt het meeste voor in de Afrikaanse landen, de landen rond het oostelijk Middellandse-Zeegebied en in Zuidoost-Azië. Kennelijk is men zich in die landen nog bewust van de plaats van dit genotmiddel in een levensstijl die als gezond wordt aangemerkt.

Stevig doordrinken

Een voorbeeld van een risicovolle drinkpatroon is het stevig doordrinken (‘heavy episodic drinking’): het drinken van tenminste zes glazen bij één gelegenheid in de laatste zeven dagen. Globaal geven mannen daar vaker aan toe dan vrouwen. Dit gedrag komt het meeste voor in de Afrikaanse landen, de landen rond het oostelijk Middellandse-Zeegebied en in Zuidoost-Azië. Kennelijk is men zich in die landen nog bewust van de plaats van dit genotmiddel in een levensstijl die als gezond wordt aangemerkt.

feiten

Gebied

Vrouwen % Mannen %

Afrikaanse Landen

16.2 30.5 25.1

Zuid en Noord Amerika

4.5

17.9

12.0

Oostelijke Middellandse Zee gebieden

17.9

24.9

24.7

Europese landen

4.6

16.8

11.0

Zuidoost Azië

12.9 23.0 21.7

Westelijk Stille Oceaan

1.3

11.6

Totaal %

8.0

Wereld 4.2 16.1 11.5

Niet-drinkers

Het voorgaande geeft wellicht de indruk dat ieder mens wel eens een alcoholisch drankje naar binnen werkt. Er zijn echter mensen die nooit een druppel alcohol (zeggen) aan te raken. Er zijn verschillende typen niet-drinkers, onderscheid moet er blijven. Gebied

Categorie 1%

Cat. 2

Cat.3

Cat. 4

Afrikaanse Landen 57.3 13.5 70.8 19.1 Zuid en Noord Amerika

21.5

20.2

41.7

48.4

Oostelijke Middellandse Zee gebieden

87.8 8.7 96.5 9.0

Europese landen

18.9 12.3 31.2 39.4

Zuidoost Azië 80.4 8.9 89.3 10.0 Westelijk Stille Oceaan 29.2 14.5 43.7 33.1 Wereld

45.0 13.1 58.2 22.6

Categorie 1: Levenslange Geheelonthouders Categorie 2: Vroegere drinkers Categorie 3: geheelonthouders in het laatste jaar Categorie 4: het % vroegere drinkers in cat. 3

Opvallend is dat de Europese landen het meest gealcoholiseerd zijn. Slechts één op de vijf mensen zegt nooit alcohol over de lippen te krijgen. Van de vrouwen is dit een kwart en van de mannen 19 procent. Ook vindt men in Europa het laagste percentage dat het laatste jaar niets gedronken heeft, en slechts één op de tien mensen daarvan dronk daarvoor. Daarnaast is de bron van al dit genot, officieel, dus legaal. De samenvattende conclusie is dat er in Europa een uitgekristalliseerde drinkcultuur is. Men vindt er weliswaar de hoogste consumptie per capita, maar slechts weinigen nuttigen levenslang geen alcohol, wat erop wijst dat de consumptie over de hele bevolking verdeeld is. Er wordt weinig op de verkeerde manier gedronken, men kan het zich financieel veroorloven, het is een legale activiteit en de consumptie is stabiel. Het eerste deel van dit WHO-rapport laat zie hoe, waar ter wereld en door wie en wat voor alcohol wordt genuttigd. In het tweede deel wordt als onderwerp Alcohol en Gezondheid naar voren gebracht. Daarover een volgende keer. Proost! Bron: WHO (2011). Global status report on alcohol and health. D. A. Alwan, Assistant Director-General, , World Health Organization. ISBN 978 92 4 156415 1 (NLM classification: WM 274)

Jan Snel, Universiteit van Amsterdam, Directeur Stichting SHARE-advies

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

25


Beurzen

& proeverijen

Overzicht van de geplande beurzen en evenementen, Wijnproeverij ProChile voor zover deze interessant zijn voor Nederlandse pro12 september 2011 ducenten, importeurs, groot- en detailhandelaren in de Locatie: Amsterdam drankenbranche. t. +31 (0)70 3645 252 Dit overzicht van de drankenbeurzen in 2011 is gebaseerd op de door de organisatoren verstrekte gegevens; Riesling & Co voor eventuele fouten in de opgave en wijzigingen kan de 19 september 2011 redactie niet verantwoordelijk worden gesteld. Locatie: Amsterdam ArenA info@duitsewijn.nl t. +31 (0)76 5244 680

Najaarsproeverij Fourcroy Nederland 5 september 2011 Locatie: Fort Voordorp, Groenekan info@fourcroy.nl t. +31 (0)35 6952 929

Maltstock III 9 t/m 11 september 2011 Locatie: Overasselt, Nijmegen www.maltstock.com

Overzichtsproeverij Wines of Argentina 9 september 2011 Locatie: nog niet bekend www.winesofargentina.com.ar t. +31 (0)70 3637 877

23 t/m 25 september 2011 Locatie: Groesbeek www.nederlandsewijnfeesten.nl t. +31 (0)6 4233 0503

Gekruiste druivenrassen proeverij

Open Dag Nederlandse Wijngaarden 1 en 2 oktober 2011 Locatie: heel Nederland josee@wijninfo.nl t. +31 (0)70 3708 326

24 september 2011

Locatie: Amsterdam www.thewinesite.nl

Wine Experience 2011 2 en 3 oktober 2011 Locatie: De Lichtfabriek, Haarlem www.wine-events.nl/evenementen t. +31 (0)23 5315 084

Locatie: Amsterdam +31 (0)20 6235 877

Fine Food Professional

Groupe LFE - Open Wine Day 2011

Locatie: Amsterdam www.thewinesite.nl

25 september 2011

11 en 12 september 2011 Locatie: Expo Houten, Houten www.drankenpakketexpo.nl t. +31 (0)297 382 170

30 september t/m 2 oktober 2011 Locatie: Amersfoort www.potstillfestival.com

1e Lustrum Nederlandse Wijnfeesten; Proef en geniet in 23e Proefschrift Wijnconcours wijndorp Groesbeek 2 oktober 2011

Locatie: Maartensdijk www.groupelfe.com

Dranken Pakket Expo

Pot Still Festival

500% Wijn 26 september 2011 Locatie: Olofskapel van het NH Barbizon Palace Hotel, Amsterdam www.500procentwijn.nl

3 oktober 2011

Nationale Wijnweek 3 t/m 9 oktober 2011 Locatie: diverse in Nederland josee@wijninfo.nl t. +31 (0)70 3708 347

C.J. Hendriks Expeditie- en Veembedrijf heeft alles in huis voor de logistiek van wijn en gedistilleerde dranken. Voor meer dan 60 Europese importeurs zijn wij de logistieke dienstverlener. Onze medewerkers koesteren uw producten tijdens het logistieke proces en zijn als geen ander thuis in de administratieve afhandeling van onveraccijnsde goederen. U hebt er geen omkijken meer naar.

Alles in huis C.J. Hendriks Expeditie- en Veembedrijf bv

Plimsollweg 4, Postbus 8981, 1006 JD Amsterdam Telefoon: (020) 58 78 123, E-mail: info@cjhendriks.com www.cjhendriks.com

c


c

Week van de Veiligheid

‘Crimineel ontbijtje’ van het HBD

Van 10 tot en met 16 oktober vindt de ‘Week van de Veiligheid’ plaats. Daarin presenteert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een handleiding voor de organisatie en invulling van een werkontbijt rondom het thema veiligheid, oftewel een ‘crimineel ontbijtje’. In die week organiseren ook diverse branche- en koepelorganisaties activiteiten om de aandacht voor veiligheid bij detailhandelaren te stimuleren. Hendrik-Jan Kaptein, hoofd afdeling winkelcriminaliteit van het HBD: “Dat is van groot belang, want het effect van preventieve maatregelen tegen winkelcriminaliteit is sterk afhankelijk van de manier waarop ondernemers en hun medewerkers er op de winkelvloer mee omgaan.”

Regelmatig werkoverleg met daarin aandacht voor het thema veiligheid maakt ondernemers en hun medewerkers alerter op het voorkomen van winkelcriminaliteit. Structureel werkoverleg is in de detailhandel echter nog lang geen gemeengoed en als het al gebeurt, is de aandacht voor veiligheid vaak miniem. Daar moet verandering in komen, vindt het HBD. “We omarmen als HBD het initiatief voor de nationale Week van de Veiligheid.” Onderdeel van de week is een Dag van de Medewerker. “We willen bereiken dat ondernemers en medewerkers een werkoverleg organiseren over het thema veiligheid. Om ze daarbij te helpen hebben we een handleiding voor een veiligheidsontbijtje gemaakt met de titel ‘Een crimineel ontbijtje. Bijt u vast in het thema veiligheid’. Het pakket bevat onder meer een uitnodigingsposter om in de kantine op te hangen, een agenda, een afsprakenlijst, achtergrondinformatie en verschillende werkvormen, onder andere een veiligheidsquiz en stellingen.”

Afspraken Aan de orde komen zaken als hoe te handelen in geval van agressie, geweld, winkeldiefstal of een overval in de winkel, en te doen bij een vermoeden van interne criminaliteit. “Na afloop leg je vast welke afspraken je samen maakt om winkelcriminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen,” legt Kaptein uit. “Het is van groot belang dat ondernemers en medewerkers die boodschap tussen de oren krijgen. Dus blijven we erop hameren dat veiligheid niet alleen zit in allerlei technische oplossingen, maar vooral in de afspraken die men onderling maakt. Prettige bijkomstigheid is natuurlijk dat organisatorische maatregelen ook nog eens de goedkoopste manier zijn om criminaliteit aan te pakken. Vandaar ons pleidooi voor structureel werkoverleg met daarin de nodige aandacht voor veiligheid.” Onder diegenen die vóór 30 september het gratis pakket voor een crimineel ontbijtje aanvragen, verloot het HBD tien compleet verzorgde ontbijtjes (voor maximaal tien personen). De ontbijtjes worden bezorgd op donderdag 13 oktober 2011.

Training In de Week van de Veiligheid brengt het HBD ook de nieuwe online-training ‘Voorkom een overval’ uit, bestemd voor verkoopmedewerkers en (v)mbo leerlingen. De première is gelijktijdig op negen ROC-scholen waar HBDadviseurs gastlessen verzorgen. Kaptein: “Ook in deze training draait het weer voor een belangrijk deel om preventie, maar in de training komt bijvoorbeeld ook aan de orde hoe je moet handelen tijdens een overval en wat te doen na een overval. Dat laatste, de impact van agressie of een overval, wordt nog altijd door velen onderschat.” Het aantal overvallen is vele malen groter dan het aantal keren dat beroep wordt gedaan op Slachtofferhulp Detailhandel, een gratis opvangregeling van het HBD speciaal voor ondernemers en medewerkers in de detailhandel. “Het merendeel van de slachtoffers denkt het zelf op te kunnen lossen, maar dat blijkt vaak een misvatting. We zien in de praktijk regelmatig dat het aanvankelijk goed lijkt te gaan, maar dat later de angst terugkomt. Dus, bereid je goed voor, doe trainingen. Maar als je dan toch te maken krijgt met agressie of een overval, maak dan gebruik van Slachtofferhulp Detailhandel. Het gratis alarmnummer 0800-0801 is 24 uur per dag bereikbaar en binnen twee uur is een professionele hulpverlener ter plaatse.” Verdere informatie: www.deweekvandeveiligheid.nl. augustus/september 2011 -

f

Ad undum

27


Wijn MVO in wijn Een hoofdthema tijdens de Nationale Wijnweek van dit jaar (maandag 3 tot en met zondag 9 oktober) is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in wijn. Aan dit onderwerp is het ‘pièce de résistance’ van de wijnweek voor professionals gewijd: het jaarlijkse symposium over wijnmarketing. Het wordt op donderdag 10 november door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) in samenwerking met het Productschap Wijn georganiseerd in Boerderij Mereveld in Utrecht. Bedoeling is dat het thema MVO ook de komende jaren aan het symposium gekoppeld blijft. De afgelopen tijd heeft de KVNW strategisch marktonderzoek op het gebied van MVO laten uitvoeren door Trendbox. De resultaten van dit marktonderzoek zullen tijdens het symposium worden gepresenteerd. Dagvoorzitter van het symposium is Peter van Houtert, voorzitter van de KVNW. Matthijn de Boer, directeur van Atmosphere zal een presentatie houden over MVO. Tijdens het symposium in Utrecht worden voor de derde keer op feestelijke wijze de Productschap Wijn Marketing Awards uitgereikt. Er zijn 17 inzendingen ontvangen. Daarvan zijn drie ‘cases’ door de jury genomineerd: in de categorie Wijnimporteur: Winetracks International met de casus ‘Canei invite You?’, en in de categorie Niet-wijnimporteur: BestWineRoutes.com met de website BestWineRoutes.com, en WineWineWine met de casus WineStein. Ook voor wijndocenten is MVO tegenwoordig een essentieel studieonderwerp. Ze zullen er ongetwijfeld over te spreken komen tijdens de Nationale Wijndocentendag op donderdag 6 oktober. Voor de zevende keer komen ze dan bijeen in het kantoorgebouw van het Productschap Wijn. Tijdens de bijeenkomst zal de ScriptiePrijs Wijn worden uitgereikt aan de student die de beste scriptie over wijn in de meest brede zin schreef. Met deze prijs wil het Productschap Wijn het onderzoek naar wijn als cultuur- en handelsproduct stimuleren en een brug slaan tussen studenten en ondernemers uit de wijnsector.

28

augustus/september 2011 -

f

Ad undum

zaken

Wijnconcours Aan het begin van de Nationale Wijnweek wordt op zondag 2 oktober in de St. Olofskapel van NH Barbizon Palace in Amsterdam het 23ste Proefschrift Wijnconcours gehouden. Het wordt georganiseerd door The Wine & Food Association. Tijdens dit wijnconcours hebben wijnprofessionals en consumenten de gelegenheid om hun favoriete wijn te kiezen uit wijninzendingen van Nederlandse supermarkten, slijterijketens en wijnspeciaalzaken. De te proeven wijnen zijn vooraf geselecteerd door een professionele jury bestaande uit pers, Belgische en Nederlandse sommeliers, restaurateurs en het proefpanel van Proefschrift. De wijnimporteurs zijn zelf aanwezig om hun wijnen toe te lichten. Naast de verkiezing van witte, rode, mousserende en zoete wijnen van het jaar kunnen de bezoekers inspirerende lezingen, presentaties en workshops bijwonen en kennismaken met gezonde fine food-producten voor de hedendaagse keuken en de laatste trends op culinair gebied. Info: http://www.thewinesite.nl.

Sparkling Wine Symposium De vele aspecten van mousserende wijnen uit talloze streken worden behandeld op het tweede International Sparkling Wine Symposium dat op dinsdag 1 en woensdag 2 november in Denbies Wine Estate in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Ditmaal ligt de focus bij innovatie van de productie van mousserende wijn en de commercialisatie op de wereldmarkt. Oenologen, producenten, marketeers, kopers en journalisten uit de hele wereld laten tijdens het symposium hun licht schijnen over deze materie. Nadere informatie: www.sparklingwinesymposium. com.

Apps voor Beaujolais Decennia geleden ontketenden de wijnboeren uit de Beaujolais een wereldwijde rage met hun Primeurwijn. Nu lopen de Beaujolaisboeren voorop bij het gebruik van nieuwe technologie. De Beaujolais is sinds kort het eerste Franse wijngebied met een eigen Ipad magazine. Begin deze zomer werd ook een Iphone applicatie gelanceerd met de Beaujolais wijnroute. Het Ipad magazine staat boordevol wijnroutes, bijzondere wijnmakers, wijngaardwandelingen, logeeradresjes midden in de wijngaard en toeristische informatie. Bij een bezoek aan de streek vertelt het interactieve magazine steeds precies wat er allemaal in de buurt te zien, doen en proeven is. Zo rijdt de wijntoerist nooit meer een bijzondere wijnmaker of wijngaard voorbij! Het Ipad magazine is gratis te downloaden in de App Store en de inhoud wordt regelmatig geüpdatet. Ook in 2010 waren de Beaujolais boeren hun tijd al vooruit met de lancering van een GPS wijnroute. De route is inmiddels al meer dan honderdduizend keer gedownload van www. beaujolais.com. Sinds het begin van deze zomer is de route ook beschikbaar als Iphone app. Jean Bourjade, directeur van Inter Beaujolais: “We willen zoveel mogelijk mensen vertellen over alle troeven van ons mooie wijngebied: onze wijnen, gastronomie, Bistrots Beaujolais, prachtig landschap, ontelbare kastelen en eeuwenoude historie. Als er nieuwe technologische mogelijkheden zijn om dit verhaal te vertellen, investeren we daar graag in.”


Voor een goed gevuld schap... Nieuw in het assortiment

Nieuw in het assortiment

... the perfect choice

U bent van harte uitgenodigd op onze stand 234, op 11 of 12 september Dranken Expo Houten.

Schavemaker bv De Wildschutter 25 - 1509 ZX Zaandam T (075) 631 00 38 - F (075) 616 99 08 E c.schavemaker@chello.nl - I www.schavemakerbv.nl


a

Grootste foodbeurs ter wereld

Anuga met groeiend drankenaandeel

Van 8 tot en met 12 oktober vindt in Keulen de Anuga en die kunnen op de beurs inzicht krijgen in de wereldwijde ontwikkelingen en een keur aan zakelijke ideeën opdoen.”

plaats. In het beursaanbod van deze grootste foodbeurs Nadere informatie: www.anuga.de, www.anuga.com. ter wereld hebben dranken een groeiend aandeel. “Ook

Vinexpo 2011

dit jaar is de Anuga weer de belangrijkste ontmoetings- Een record aantal internationale bezoekers is dit jaar naar de plaats voor de internationale voedingsmiddelen- en dran- 16de editie van de Vinexpo afgereisd. Van deze internationale (niet-Franse) bezoekers was één op de drie Aziatisch. Naast

kendindustrie,” aldus Peter Grothues, vicevoorzitter van Frankrijk, was China het land met de meeste bezoekers op de de beursorganisatie Koelnmesse. “Vooral op wijngebied zijn onze activiteiten uitgebreid, met vele proeverijen en seminars. Maar ook spirits, bieren en sekt nemen een belangrijk deel van het beursprogramma voor hun rekening.”

Inspelend op de internationale consumptietrend richt de Anuga een Trend Forum Drinks in als platform voor innovatieve alcoholhoudende en niet-alcoholische dranken, met een bar waar gedemonstreerd wordt wat de mogelijkheden van gedistilleerde dranken zijn, met name in cocktails. “Verder is er voor de tweede maal een Anuga Wine Special. Speciale aandacht is er ditmaal ook voor Duitse bieren. Brouwers en retailers in Duitsland kunnen maar heel weinig marge maken op hun product. Ze richten zich nu toenemend op de export, onder de leuze ‘German beer goes international’.” In de editie van dit jaar tonen ongeveer 6500 exposanten, uit honderd landen en van vijf continenten, het volledige spectrum aan voedingsmiddelen en dranken op het volledige beursterrein in Keulen, met een oppervlakte van 284 duizend vierkante meter. “Meer dan ooit zijn beurzen toonkamers van trends,” stelt Peter Grothues, “en daarin loopt de Anuga voorop. We verwachten rond de 150 duizend vakbezoekers uit de hele wereld,

30

augustus 2011 -

f

Ad undum

Vinexpo. De inmiddels dertig jaar bestaande beurs in Bordeaux registreerde ruim 48 duizend bezoekers uit 148 verschillende landen, een stijging van 3,22 procent. Binnen Europa viel de stijging van het aantal Nederlandse bezoekers op: plus zes procent. Met kwalitatief goede en geïnteresseerde bezoekers, energieke en gemotiveerde exposanten, prestigieuze proeverijen en een zakelijke sfeer, waren alle ingrediënten aanwezig voor de Vinexpo om haar positie te versterken als ’s werelds meest vooraanstaande vakbeurs op het gebied van wijn- en gedistilleerd. Het aantal niet-Franse bezoekers dat naar de Vinexpo is afgereisd, bevestigt de van het in opdracht van de beurs uitgevoerde onderzoek: “Tussen 2010 en 2014 zal de consumptie van stille wijnen stijgen met 72,9 miljoen dozen van negen liter, een stijging van bijna drie procent. Bijna driekwart van deze wereldwijde stijging zal plaatsvinden in slechts drie markten: de VS, met 26,94 miljoen meer dozen, China, met 20,76 miljoen meer dozen en Rusland met 5,53 miljoen meer dozen,” stelt Robert Beynat, algemeen directeur van de Vinexpo. De laatste ontwikkeling op de beurs werd unaniem toegejuicht: voor het eerst werden de proeverijen gehouden onder een gezamenlijke noemer, ‘Tastings by Vinexpo’. Dit is een enorm succes gebleken, dat in totaal 13.250 professionals heeft aangetrokken, die meer over een product te weten wilden komen, hun kennis wilden uitbouwen of ter voorbereiding op onderhandelingen die vervolgd werden bij de desbetreffende stands.


â&#x20AC;&#x2DC;Leeftijdscontrole is wettelijk verplicht. Voor iedereen. Ik druk dus gewoon even op die knop.â&#x20AC;&#x2122;

Daar doe je toch niet moeilijk over?

Standnummer 244 Dranken pakket Expo 2011

Het beste systeem voor leeftijdscontrole. Goed gezien! Ageviewers is een product van de Hollandsche Exploitatie Maatschappij BV Oude Vest 4 | P.O. Box 1196 | 4801 BD Breda | T +31 (0)76 5222955 info@ageviewers.com | www.ageviewers.com


ADF-08-09-2011low  

Slijter middelpunt op vakbeurs in de winkel Vakblad voor de drankenbranche - augustus/september 2011 www.hooghoudt.nl Jenevers (incl. Fruitj...

Advertisement