Page 1

K

É

S

Z

középen kétoldalas poszterrel!

B

E

A

ke c ske m é t i i f j ú sá g i m a g a zi n

D

2010

J

A

első évfolyam | 1.szám

Szabó Balázs interjú

„maradandót alkotni, a hagyomány szigora nélkül”

Bihal roland interjú No Thanx

Homokhátságból sivatag lesz ?!

FREE

Kecskemétiek a klímakérdésről

Manófaktúra „...partiból jött–partiba megy...”


∑címlapfotó: Végh Andrea címlapterv és arculat: Lakatos Ábel ∏grafika: rokon

Lapkóstoló: »Interjú 4 Szabó Balázs, az éneklő királyfi 11 Autorun 18 Bihal Roland 24 (L)Égből kapott interjú 28 „ ...partiból jött, partiba megy...” Interjú Kovács Zsuzsival

»Benyomások 10 Modern kalózok 14 Homokhátságból sivatak lesz?! 20 The "Scenes" are coming 21 Menzakommandó 23 Sí vagy snowboard?

»Kritika 26 Filmkritikák: ∫ Zombieland, Ω United 93 30 Recenziók: könyvek, filmek

»Szárnyasokk 31 Képregény


3

KecsUp! 2010 1.szám »Beköszönő

…kezedben az 1. szám.

Csak egy dolgot utálok jobban a bevezetők elolvasásánál... megírni azokat. A legtöbb újság introja –hacsak nem hat, ékesszóló Nobel-díjas hozta össze– már az elején elcseszi az egészet azzal, hogy jobb ötlet híján felsorolja az adott lapszám témáit. Ezt kivédve én nem mondom meg mikről írtunk, inkább azonnali továbblapozásra bíztatlak. Ha mégsem tudsz uralkodni mazoista hajlamaidon, vagy épp órán ülsz és hangos lenne a hajtogatással babrálni, akkor néhány mondatban összegzem, hogy mi folyik itt. Valamikor a kilencvenes évek elején, amikor divatját élte a holdjáró cipő és még Hip-Hop Boyzt hallgatni sem volt ciki, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon kiadásában megszületett az első KecsUP. Hogy a névválasztás az akkori szerkesztők –hozzánk hasonlóan– lendületes humorának köszönhető, vagy szimpla hízelgés a város egyik legnagyobb támogatói szegmense előtt, már a múlt titka marad. Azt azonban tapasztalatból mondhatom, hogy a tinédzser, illetve majdnem felnőtt korosztály ízlését kiszolgálni, érdeklődését fenntartani, kulturális-művészeti ismereteit fejleszteni éppúgy a magazinírás maratonja, mint anno. Ennek ellenére mégis akad néhány lelkes ember, így éledt újjá ez a havilap, amit a kezedben tartasz. A Kecskeméti Főiskola titeknek-szerkesztősége és a vákum (Városi Kulturális Mozgalom) Egyesület maroknyi csapata néhány támogatóval az oldalán (Norvég Civil Alapprogram, Öko-társ Alapítvány) azt a célt tűzte maga elé, hogy megnyissa és erősítse a helyi ifjúsági nyilvánosságot. Éljetek az új médiafelület és a közvélemény alakítás lehetőségével... Oda-vissza. bbb

»KeCsapat főszerkesztő: Bajáki Zsani Lapszerkesztők: Csukás Anna, Kéri Miklós, Mászáros Etele, Matuska Zoltán Művészeti vezető: Lakatos Ábel Hirdetésszervezés: hirdetes@kecsup.hu Levezési cím: 6000 Kecskemét, Vacsi köz 50/7 időszaki kiadvány Kiadja a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Készült: AS-Nyomda Kft.Kecskemét Készült 3000 vwpéldányban. A folyó szöveget Jos Buivenga Anivers betűtípusából szedte: Lakatos Ábel info@kecsup.hu


4

KecsUp!  2010 1.szám

interjú fotók: Végh Andrea

Szabó Balázs ...az „Éneklő Királyfi” Sokunkban él a vágy, hogy mindössze egy hátizsákkal a vállunkon nekivágjunk és kövessük álmainkat. Legtöbben azonban túl gyávák vagyunk feladni a biztosat, vagy az első akadálynál elbukunk. Az éneklő királyfi kalandokban bővelkedő életútja azonban bizonyíték arra, hogy nem mindenki téved el, aki vándorol….

S Z Í N HÁ Z

Nem mindenki téved el, aki vándorol… KecsUp: Hogyan kerültél színház közelbe? Szabó Balázs: Ez a történet még Debrecenhez köthető. Itt jártam gimibe, főiskolára és egyetemre is, noha ez utóbbit nem fejeztem be (sunyi mosoly). Magamban csak hátizsákos életnek nevezem, amit akkor éltem. Mivel az egyetemet félbehagytam –csalódást okozva ezzel szüleimnek, akik mindig is a jó szándék szigorával terelgettek –haza nem volt szívem menni, így barátoknál húztam meg magam. Két–három napokat töltöttem egy–egy helyen, hogy senkinek ne legyen terhére, és olykor megfordultam a színészlakban is. Egy reggel arra ébredtem, hogy a nagyszínház rendezője –mivel látta egy Pilinszky-estemet– azonnali kezdéssel, statisztának kért fel egy darabhoz. Emlékszem, hogy kosztümös operettekben, maszka bújva, tálcán szolgáltuk fel a műanyag disznófejeket a főuraknak. Így kerültem be a debreceni Csokonai Vit éz Mihály Nagyszínhá z tíz fős statiszta brigádjába.

K.: Mivel foglalkoztál az előadások mellett? Sz.B.: Hat–hét évvel ezelőtt, még debreceni

diákként én is alapító tag ja voltam eg y, a VÁKUM- hoz hasonló kulturális egyesületnek, amit Tizek Társaságának neveztünk el. Sok ismerősöm volt az egyetemen, akik általában művészeti, oktatási körökben mozogtak, vagy éppen zenekarban játszottak. Mi is hasonló célokkal gondolkoztunk: ing yenes rendezvényeket csináltunk, hogy ha bevételt nem is láttunk belőlük, de legalább a beszűkült lehetőségeken t á g í t a n i tudjunk. Ha ki akarok kapcsolódni hétvégente, jelenleg nincs más választásom: elmegyek diszkóba, vagy


KecsUp!  2010 1.szám

5

otthon maradok. Hiánycikk egy olyan közössé- K.: Hogyan éli meg ezt a színészközösség? Milyen a légkör? gi tér, ahová az ember betér, hogy hangulatos környezetben beszélgessen az ismerősei- Sz.B.: Én abszolút érzem a színházbüfé hiável, megismerjen hasonló érdeklődési körű, nyát, de nem vagyok ezzel egyedül. Noha korábban volt rá próbálkozás a Cirókában is, de csak gondolkozású arcokat, akikkel kivesézhetik hobbijaikat. Pedig számtalan példa van rá, két hónapig evickélt el valahogy, mert az a húsz– hogy az ilyen kreatív, inspiráló környezetben harminc művész nem tud fenntartani egy születő együttműködésekből hatalmas alko- ilyen létesítményt. Annyi bevételből nem lehet megfizetni egy munkaerőt, aki folyton ott tások, művek fogannak. A saját példánkon tanulva ez csak úgy működik normálisan, ha van és teljesíti a változatos kívánságokat, mert az egyesületben van egy kinevezett művé- a huszonnyolc emberből mind éppen mást szeszeti vezető, aki teljes odaadással intézke- retne. Ha van pékárú akkor legyen sós, de édes is, ha sör van, akkor nem mindegy milyenféle dik-szervezkedik. A Tizek Társaságában …szóval nehéz összehangolni az ízléseket. rám hárult ez a feladat, de csakhamar azt vettem észre, hogy minden energiámat fel- Emlékszem ugyanakkor, hogy Debrecenben emészti. A színházra és a zenélésre már nem milyen sokat jelentett a színészeknek ez a kis futotta elegendő idő, ezért fel kellett hagy- vendéglátó egység. Elég belegondolni, hogy a bábszínházban reggel tíztől zajlanak a prónom vele. Most, harmincegy évesen kezdem érezni, hogy már nem vagyok egyetemista, bák, este nyolckor pedig –mire az emberek de még felnőtt sem. Amikor belecsöppenek teljesen letompulnak– befut a rendezői utasíegy huszonéves társaságba látom a szemük- tás: „na akkor még húzzunk rá két órát srácok, ben, vagy érzem a beszélgetések alatt, hogy menjünk át rajta még egyszer!”. Ilyenkor jönne egyfajta mini tisztelettel közelednek felém, jól –pláne, ha lazább direktorral van dolgunk– azt hiszik, hogy rám a koromnál fogva már beülni egy pohár sörre a büfébe, közben áthallgatni kell. Kívülállónak érzem magam, beszélni egy-egy jelenetet, mehetnek az ötleholott pont azt szerettem, ahogy barátokként telések, hogy aztán újult erővel a színpadra összeültünk ötletelni és két sör után már ment állva megvalósítsuk azokat. Lehet, hogy ez az agyalás, világmegváltás. kívülről nem látszik, de a színházi élet egy koIlyen közösségi helyre lenne szükség… moly pszichés hadviselés. A legnehezebb benne, hogy állandóan vizsgázol, olyan mentális teherK.: Kecskemét beszűkültebb lenne ilyen téren? nek vagy kitéve, ami jó és rossz is egyben. Sz.B.: Abszolút nem. Kecskemét számomra Lelkileg és fizikailag is fárasztó, ugyanakkor egyféle művészgyűjtő helynek tűnik. Sok város- muszáj, hogy így legyen, mert ha valakiből kiban megfordultam már, de itt ismerek a legtöbb veszik a megfelelési kényszer és esténként már fotóst, képzőművészt és zenészt. Lehet, hogy csak a rutin hajtja, akkor egyszerűen beszürugyanennyien vannak Debrecenben is, csak kül és ezt a közönség éppúgy megérzi, mint ott ritkábban futunk egymásba, nagyobb a vá- a kollégák. Ilyenkor kell tudni azt mondani, ros, sokkal több ember tölti meg a közösségi hogy állj, na most van vége. Ami szinte lehehelyeket, könnyebb elveszni a tömegben. tetlen, hiszen színészetből tarják fenn önmaUgyanakkor nagyon jellemző Kecskemétre, gukat, a családjukat, fizetik a kocsi vagy a lakás hogy mindenki kifelé dolgozik. A nagyobb ér- részleteit és nem akarnak az utcára kerülni. El vényesülés reményében elmennek Győrbe, lehet menni még különböző iskolákba irodalmat, Pécsre vagy Kaposvárra. Ha megfigyelitek színháztörténetet tanítani, ezzel azonban az színházi tervező is alig akad nálunk, szinte a gond, hogy itt Kecskeméten is véges a száma csak a bérletes rendszer éli világát. Van egyik azoknak az intézményeknek, ahol igény van az oldalról a bábszínház, ahová az iskolák-szülők ilyesmire. Tehát marad a megalkuvás, az ember fizetik be a gyerekeket, a nagyszínház törzs- pedig egy idő után azt veszi észre, hogy olyan közönsége pedig évek óta abból az idősebb partnerrel áll a színpadon, akiből kiveszett nemzedékből tevődik össze, akik már meg- a tűz és az elhivatottság. Külföldön bevett szokásból, illetve prestízsből vásárolnak szokás a tanároknál és a színészeknél, hogy bérletet. Ezzel persze nem őket szeretném három-négy évente kapnak egy év szünetet, bántani, de egyelőre sajnos nincs a színház- vagy szabadságot. Ezt itthon is be kellene nak olyan stratégiája, amivel új rajongókat vezetni, szerintem nagyon nagy segítséget tudna becsábítani a kapuin. jelentene a szakmabelieknek.


6

KecsUp!  2010 1.szám

Olyan zenét játszani, ami éppen a hétköznapi problémákról tereli el az emberek figyelmét, ami húsz–harminc év múlva is hordoz magában mondanivalót. Erre a népzene tökéletesen alkalmas közeg, szóljanak a dalok például K.: Miként vált ez népszerűvé Kecskeméten? a szerelemről –itt most nem az A szerelem TÁNCHÁZ kezdetű, falvédőkre varrt szöveSz. B .: Amikor ide kerültem felmerült bennem piros rózsa... Maradandót alkotni, az igény, hogy heti rendszerességgel lehetne gekre gondolok– vagy bármi egyébről, de a hagyomány generációk múlva is ugyanazt az érzést váltják táncházat szervezni. Akkoriban Csík Jánosék szigora nélkül is próbálkoztak hasonlóval a Művelődési Köz- ki az őket éneklőkből, hallgatókból. pontban, de ez egy szolidabb változata volt az én elképzeléseimnek. A dekadensen lépege- K.: Miért éppen a hegedű? tő táncospárok helyett én egy olyan táncházat Sz.B.: Ez is Debrecenhez kötődik. Huszonhárom múltam, amikor annyira lenyűgözött szerettem volna, ahol a profiktól bárki ellesheti a lépéseket, a kezdők is beállhatnak akár a mold- ez a hangszer, hogy eldöntöttem megtanulok vai közepén is és senkit nem néznek ki a többiek. játszani rajta. Persze bennem is ott motoszkált, Végül a Kilele Music Café tulajdonosának amit mindig mondanak, hogy ha nem pelenkás köszönhetően minden szerdán ilyen kötetlen korban áll neki az ember hangszeren tanulni, szórakozással várjuk a vállalkozó szellemű fiata- akkor kuka az egész, de valahol mélyen magamlokat, akik mást is ki akarnak próbálni, nem ban éreztem, hogy ez nekem annyira menne. csupán a trendi dolgokat. Azt vettem észre, Biztos ti is voltatok már így valamivel, amiről első hogy egyre több a külföldi is, akik a galoppozó alkalommal tudtátok, hogy nektek van kitalálva. párok mellett valamilyen egyéni, rögtönzött koreográfiára, de jól érzik magukat. Vannak K.: És beváltotta a hozzá fűzött reményeket? olyan táncházak, akik az ilyenekre nagyon Sz.B.: Ááá, dehogy. Az első hegedűvonás kényesek, én viszont egyáltalán nem bánom, után rájöttem, hogy lekéstem. Szörnyű érzés mert közben élvezik a zenénket és örömü- volt és hosszú időre el is vette a kedvem. ket lelik abban, amit csinálnak. Úgy gondolom, Később azonban egy színész barátom kölcsön hogy ez sokkal több értéket közvetít, mint adott nekem megőrzésre egy hegedűt, amit elaz a fajta vaskalaposság, ami miatt a táncház kezdtem nyekergetni az éppen aktuális albérletem padlásán, az alattam lakó család nagy név negatív felhanggal rögzült a fejekben. örömére. A kitartó gyakorlásoknak hála, végül K.: Mostanában mégsem láttunk téged lenn eljutottam a táncházakba zenélni, beletanulaz ”Amstelben”? tam a furulyába is, amivel később a veszprémi Sz.B.: Eltűntem egy kis időre, mert a báb- Utcazene Fesztiválon is felléptünk, Mind a mai színházzal Japánban és Finnországban jártunk, napig becsülöm és csodálom azokat az örömde volt egy lány, aki helyettesített engem ez- zenészeket, akik egy szál hangszerrel kiállnak alatt. Szerencsére a kecskeméti zenekarok oda és bemutatják a tudományuk, hiszen annak között vannak ilyen átfedések. Tökéletes példa idején mi is így kerültünk oda. erre az Uzgin Üver, de jó kapcsolatban vagyunk a Navranggal is. Más városokhoz képest na- K.: Ez már valami konkrét, névvel ellátott formáció volt? gyon jó együttműködés él a kecskeméti zenei világban. Debrecenben például érezhető Sz.B.: Igen, az volt a nevünk, hogy Sugalló. a hatamas széthúzás. Nálunk mindenki másfelé Erre egy erdélyi út során bukkantunk, van dolgozik, így sosem fogunk betörni a másik te- ugyanis ott egy ilyen elnevezésű hegy, ami rületére, nincs rivalizálás. Nem az a közfelfogás, nekem annyira megtetszett, hogy a zenekart hogy minél népszerűbb az egyikünk, annál keve- is erre kereszteltük. Hát igen van némi áthalsebb tér jut egy másik zenekarnak, nincs félté- lás a Suhancos sal. [Érdekes azonban, hogy ez kenykedés és én a mai napig örülök a többiek si- a formáció mind a mai napig létezik, igaz nem kereinek. Ez igaz a Feri esetében is, bár valahol az alapító tagokkal, de a név megmaradt.] azt látom, hogy Ő egyre inkább belemerül a hétköznapi élet problémáiba, míg én egyfajta örök értékű dolgot igyekszem teremteni.


7

KecsUp!  2010 1.szám

A stílusok orgiája

Z e n e k ar

K.: Előnyt jelent, hogy a színház és a zene

egymás mellett megy?

Sz.B.: Mindkét területen be lehet sokallni

egy idő után. A Suhancos befutásakor volt olyan időszak hogy havi négy-ötször koncerteztünk, a vége felé pedig –különösen a nyári fesztiválidőszakban– már minden péntekszombat-vasárnap a fellépésekről szólt és egyszer csak arra eszméltem, hogy megint jön a busz, megint fel kell pakolni a hangszereket, újra utazunk a sötétben… Maga a színpadon töltött másfél óra viszont olyan energiával töltött fel, amiért megéri csinálni az egészet. Kezdő zenekarként persze a szükséges körítést is nagyon élvezi az ember: „Fú, de jó, nem vagyunk otthon,” lehet sörözni a buszban a haverokkal, megy a beszélgetés, poénkodás. Csak, amikor már heti háromszor ülsz ugyanazokkal, ugyanott, elveszti a kuriózumát a dolog. Már tudod, hogy kinek mi van a családjával, rutinná válik a sörözgetős-beszélgetés és nincs élvezeti értéke. Tudod magadban, hogy ha két-három hét kimaradna, akkor megint visszatérne az a bizsergés, hiányozna a turnézás. Ezért nem is bánom, hogy most ezen téren új fejezet indul.

K.: Könnyű áthidalni egy zenekarnál a kezdeteket? Sz.B .: Ezt éppen nem mondanám, sőt! A legelső Suhancos koncert az annyi-

ból állt, hogy Feri rappelt én pedig ültem mellette egy szál akusztikus gitárral. Egy kalapkiállítás kapcsán kértek fel bennünket az Ifjúsági Otthonban, Feri pedig a neten hirdette meg a programot. Koncert közben egyszer csak feltűnt, hogy tizenkét–tizen három baseballsapkás arc bólogat a teremben. Szét se néztek, látszott rajtuk, hogy hangos az ének mellett. Ezek a körülmények konkrétan miattunk jöttek. Elég vicces volt, abszolút jellemzőek arra, ahogy most indul ahogy a kalapkiállítás idősebb, konszolidáltabb egy vidéki zenekar: próbaterem nélkül, minden vendégei közt sorra tűntek fel a fiatal srácok. nélkül… Akkor már bő tíz éve énekeltem, zenélAztán elkészült az első nagylemez és kitalál- tem, de ez volt ez első, tudatosan alakított tuk, hogy a Ciróka Bábszínházban legyen formáció, ami nyomon követhetően befutott. a bemutatója. Mi is meglepődtünk, amikor egymás után két teltházas estét csináltunk. K.: Hip-hop és népzene társítása is tudatos volt? Persze a neten is nyomon követhető volt a siker, Sz.B.:Nem. Ez abszolút ad hoc jelleggel jött. rengetegen nézték a videóinkat és ránk írtak, Ha őszinte akarok lenni, még magát a hip-hop hogy bejött nekik a dolog. Ennek köszönhetően stílust sem szerettem soha. Ferivel bennünket megjött az a fajta önbizalmunk, hogy belevág- a véletlen hozott össze egy Kormos névre junk a zenekarosdiba. Egy kis vidéki házban hallgató közös ismerősünk személyében. A nagy próbáltunk, ahol fűtés se volt. Valahol talán egymásra találást követően sokat mulattunk még vannak is ilyen felvételek, ahogy ülök együtt, Feri a jobbik értelemben vett ellentéegy ilyen hokedlin a konyhában, a dobot pedig tem volt és ma is az. Nagy beszédes, nagy dukitettük az udvarra, hogy ne legyen olyan más, a társaság középpontja, én magam pedig


8

KecsUp!  2010 1.szám

interjú

egy csendesebb, visszahúzódóbb jellem vagyok, de azért engem sem kell félteni. (sunyi mosoly) Első közös produkciónkként összehoztuk a Békét, aminek immár öt éve. Épp a napokban nézegettem az egyik kislemezen a dátumokat és megütött, hogy milyen őrült tempóban rohan az idő. Először csak arról volt szó, hogy felgitározok egy-két dolgot illetve segítek a stúdióban. De miután felénekeltem a refrént az 56 családi karácsonyához Feri megkért, hogy írjak egy-két saját számot az albumra.

K.: Hasonló élmények elé nézel a Szabó Balázs kettőtök zenei világát? Band-el is? Sz.B.: Emlékszem, amikor először elvittem Sz.B.: Sosem szabad hátrafelé nézni. Tanulhat Ferit egy táncházba. Állt a tömeg szélén fejébe ugyan az ember a múltjából, de hajlamosabbak húzott sapkával és próbálta befogadni az össz- vagyunk szimplán csak keseregni a történteképet. Cserébe ő is elráncigált engem egy pécsi ken. Persze, hogy szeretnék hasonló sikereket hip-hop buliba. Korábban én azt gondoltam, elérni, pláne azok után, hogy egyszer már volt hogy ennek a rétegzenének a rajongói kis közös- szerencsém átélni, milyen felemelő, boldogító ségekben, mindössze néhány négyzetméteren érzés kiállni olyan emberek elé, akik a zenémre, mulatnak. Nagy meglepetés volt, ahogy egy a gondolataimra kíváncsiak. Ugyanakkor most hatalmas teremben, egyszerre több százan még állandó kontroll alatt kell tartanom magam. lengetik a karjukat ütemre. Nem szabad nekikeseredni, ha 450 helyett csak harmincan vannak egy koncertünkön. K.: Furcsa volt, hogy a koncertjeiteken egyre Tudatosítani kell, hogy nincs semmi baj, ettől én több lett a rajongó? még nem leszek sem kevesebb, sem több. Nem Sz.B.: Abszolút. A Suhancos előtt csak kisebb ez határozza meg az alkotómunkát, csak az irodalmi esteken –maximum százfős közönség ember –különösen mikor fáradt és kevés az önelőtt– álltam színpadra. Már akkor is teljes bizalma– hajlamos hinni ezeknek a mutatóknak, lámpalázban égve adtam elő saját– és megze- hogyha kevesen érdeklődnek, akkor rossz, amit nésített verseket. Ehhez képest a koncertezés csinál. Persze ebben a szakmában hatalmas jóval nagyobb dolog volt, hogy ezerötszázan befolyása van a médiának. A Suhancos is érezis részt vettek rajta. Ezek a fellépések ha- hetően akkor indult be, amikor a Petőfi Rádió kezdte el játszani a számainkat. Onnantól kezdve sonlítottak legjobban arra az álomra, amikor a fesztiválszervezők is felfigyeltek ránk, jöttek a kezdő zenész kézbe kapja a gitárját, lehunyja a koncert utáni autogram kérések és az utcán a szemét és elképzeli, ahogyan a teltházas is egyre gyakrabban szólítottak meg. bs-ben (r.i.p.) játszik. K.: Hogyan reagálsz ilyen helyzetekben? Sz.B.: Mindig nagyon zavarba jövök. (szende mosoly). Fotózásokon, közönségtalálkozókon

sosem tudom, hogyan viselkedjek. Ha az ember túlságosan laza, az beképzeltnek tűnhet, de ha csendben ül sem jó. Még ma is leszólítanak az utcán, olyankor azt sem tudom hova nézzek. A zenekar sikereit én nem a sajátomként könyvelem el. Attól, hogy ismerik és szeretik a zenénket, én még nem leszek jobb ember. Valahol én is így kezelem a művészembereket. Van egy fotós, akinek imádom a munkáit. Olyan szikárak a képei, rengeteg félárnyékos megoldással él, amik engem nagyon megfognak, de tegyük fel váltok

myspace.com/szabobalazsband

K.: Mennyire volt nehéz összeegyeztetni


9

KecsUp!  2010 1.szám

Fogalom tár Keretes írás: Interjú kecskemétiekkel, akik kint voltak Koppenhágában. Kecs up: Mi volt a legemlékezetesebb élményed? Falusi Norbert: Amikor kimentünk egy elhagyatott gyártelepre, ahol a másnapi tüntetést szervezetük. Nagyon jó hangulat volt, mindenki szabadon megszólalhatott. A legérdekesebb az volt, hogy a háromszáz szervező közt nem volt egy szem dán sem.

Klíma Igazságosság: A klímaváltozás elleni küzdelemben figyelembe kell venni a globális egyenlőtlenségeket is. Így a fejlett országoknak (USA, Európa)nagyobb szerepet kell vállalni a küzdelemben. Klímaadósság: A múltban a levegő be jutatott szén-dioxid ugyanúgy felelős a mostani változásokért. Azok az országok, akik a múltban szennyezték a levegőt (pl. Nagy-Brittania, Oroszország), most kell áldozniuk a klímaváltozásért.

Seattle-i mozgalom: Egy másfajta globalizációért küzdő különféle mozgalmak (alternatív értelVágó Gábor: Az egész mozgalmár atmoszfémiségiek, jogvédők, parasztok, harmadik világvele azkét mondatot ehhez tíz éve az amerikai Seattle-ben megra megfogott. De legjobb talán volt, amikor és rájövök, hogy beliek,) emberhezvárosrénekem semmi közöm. Hiába nyűgöz Christiániába (Koppenhága az független akadályozták a Világkereskedelmi Szervezet le a világa,egy nem tudnék sem a barátja (WTO) lenni, ülését. Ezzel lelassították a WTO által sze) miközben mi békésen táncoltunk nagy sem beszélgetni vele. sátorban, az alatt betörtek a pedig rendőrök a vátámogatott, a közvagyon privatizációjára irárosrészbe, és eldobtak pár könnygáz gránátot. nyuló folyamatokat. A művész személyisége abszolút nincs hatásÓriási buli volt addig, amígK.: a sátor meg nem telt sal arra, hogy az alkotásait hogyan fogadod be? könnygázzal. Sz.B.: Nyílván vannak határok. Ha valakit személy szerint nem kedvelek, de bírom a művéKecs-up: Titeket is ért rendőri atrocitás? szetét, akkor nincs gond. De, ha csalódom benne emberileg, F.N.: Egyáltalán nem, csak távolrólerkölcsileg szagoltunk–mondok egy sarkított dolgot: látom ahogy belerúg az utcán egy hajegy kis könnygázt. A rendőrök nagyon jól beléktalanba– széltek angolul és korrektek voltak.utána nem tudom én sem úgy nézni a fotóit, nem akarok azonosulni a világával. V.G.:Mivel nem kerestük a bajt, így nem. De egy K.: Hol tartotok az új projekttel? volt kollégiumi szobatársamat ártatlanul ülSz.Bkövön. .: Az újAmúgy együttes hangzásvilágában egy tették órákon át a hideg jó fejek álmomat váltottam valóra. Már évek óta voltak a dán zsaruk,régi igazoltatáskor még viccefurdalt a kíváncsiság, hogy milyen zenei prolődni is lehetett velük. dukció születhet egy nagybőgővel és basszusgitárral komponált alappal. Kecs-up: A koppenhágai élményeiteket hogyanSikerült is találnom pár tehetséges fiatalt, akik ezeknek a hangszetudjátok kamatoztatni Kecskeméten? reknek a mesterei, és érdekelte őket az ötlet, így belevágtunk. Sosem szerettem stílusnevekF.N.: Bebarangoltam egész Koppenhágát, és az alkotómunkát, megteszi nagyon tetszett kel az megbélyegezni a kerékpáros kultúra, ami ezt helyettünk a média, így kaptuk most ott kialakult. Kecskeméten is szükség volna folkfunky kategóriát. kerékpárutakra, aés arra, hogy nagyobbJelenleg figyel- egy lajosmizsei próbateremben egy vendéglátó met kapjanak azok is, akik nem gyakorlunk autóval közleegység pincéjében. kednek. Legutóbbi, A38-as fellépésünkön V.G: Az alternatív konferencián több előadáson nagyon jól magunkat és a visszajelzések vettem részt, éreztük amik a helyi cselekvés lehetősé- is ígéretemár vanhelyi új időpontunk a Hajóra. Tavasszal geiről szóltak.sek, Igyekszem szakmai programegjelenik az első nagylemezünk, mokba ágyazni a kint hallott pozitív példákat, úgyhogy most közösen a kitűzött mert Kecskemét környékeevezünk hatalmas kihíváscélok felé… előtt áll. Meg kell állítanunk a Homokhátság bbb elsivatagosodását, és ebben a küzdelemben, mindenkire szükség van. Keretes írás:

koncert-fotók:BergicsBalázs


10

KecsUp!  2010 1.szám

odern kalózok A világ kereskedelmének 80%-a a tengereken zajlik: hajók tízezrei hordják az arab olajtól kínai zoknikig az árut bolygónk egyik pontjáról a másikra. Vízen szinte mindenhova el lehet jutni, hiszen a Föld kétharmadát óceánok borítják. Ráadásul ez a legolcsóbb szállítási mód –feltéve, hogy a szállítmány a célkikötő helyett nem egy kalózbanda titkos raktárában köt ki.

A

kalózkodás a tengeri közlekedés feltalálása óta létező jelenség. A nemzetközi vizeken uralkodó anarchia csupán a hidegháború négy évtizede alatt szorult vissza a hatalmasra duzzasztott amerikai és orosz hadiflottáknak köszönhetően. Abban az időszakban a titkos fegyverszállítmányokra és egymás tengeralattjáróira vadászó szuperhatalmak hadihajói és repülőgépei olyan szigorú megfigyelés alatt tartották a hajózást, hogy teljesen beszűkült a potenciális kalózok mozgástere. A Szovjetunió bukásával azonban ezen a téren is döntő változás állt be. Az általános leszerelési lázban minden ország drasztikusan csökkentette hadiflottáit, az azok által 1990 előtt ellenőrzött területek nagy részéről kivonultak. Nem is csoda hát, hogy a '90-es években a kalóztámadások száma robbanásszerűen megnőtt. 1993 és 2003 között megháromszorozódott a támadások száma, végül már évente 400 incidens került nyilvánosságra, pedig az esetek egy részét biztosítási okokból egyáltalán nem is jelentik be a hajózási cégek. A kalózok számára a szegény, haditengerészettel és parti őrséggel alig rendelkező országok és a nagy forgalmú nemzetközi szorosok jelentik az ideális terepet. A feketelista élén Szomália, Indonézia, Malajzia ésNigéria áll. A tengeri bűnözők módszerei rendkívül sokfélék. Az egyik végletet a 4-5 kalóz által, egy motorcsónakkal és néhány bozótvágó késsel elkövetett támadások jelentik, miközben olyan esetek is előfordultak, mint amikor a partoktól 600-700 kilométerre egy nagy "anya" hajóról indított gyors motorosokkal kerítették be a kiszemelt célpontot a gépkarabélyokkal és rakétavetőkkel felszerelt támadók. A rajtaütés célja lehet a rakomány vagy – gazdag turistákat szállító luxusjachtok esetén– az utasok vagyonának elrablása, esetleg túszok ejtése, de akár maga a hajó is lehet a remélt zsákmány.

A kalózkodás hidegháború utáni felfutásának a 2001. szeptember 11-i merényletek utóhatásai vetettek véget. A Bush elnök által indított terror elleni háború egyetlen igazi eredményének az bizonyult, hogy a tengerek újra felélénkülő ellenőrzése időlegesen visszaszorította a kalóztámadásokat. Két év leforgása alatt az incidensek száma csaknem egyharmaddal csökkent –ám a siker csupán rövid életűnek bizonyult. Az elmúlt három évben ugyanis újra a támadások gyakoribbá válásának lehetünk tanúi, főleg az egyre romló szomáliai helyzet miatt. 2008-ra már újra évi 13-16 milliárd dollárra rúgott a kalózok miatt keletkező veszteség és nyilvánvalóvá vált, hogy széleskörű nemzetközi összefogás nélkül ez az összeg csak nőni fog. Másfél évvel ezelőtt sor is került az összefogásra, azóta az ensz felhatalmazása alapján több nemzet küldött hajókat a legveszélyesebb vizekre szomáliai partjaihoz. A legerősebb flottát az Európai Unió küldte. A jelenleg 12 fregattból, egy tengeralattjáróból és három felderítő repülőgépből álló európai erő 2009 folyamán sokszor sikeresen verte vissza a kalózok támadását, a legtöbbször azonban tehetetlennek bizonyult a katonák kezét megkötő szigorú szabályok miatt. A hadihajók csak tettenérés esetén támadhatják meg a kalózokat, egyébként csak annyit tehetnek, hogy átkutatják a gyanús halászbárkákat . A kommandósok persze soha nem találnak semmit sem, hiszen amint megjelennek, a kalózok a tengerbe dobják fegyvereiket. Ilyen módszerekkel persze lehetetlen teljesen visszaszorítani a kalózkodást, így biztosak lehetünk benne, hogy a jövőben is gyakran hallunk majd elrabolt hajókról és túszul ejtett utasokról.

Halasi Endre

oldalterv:Bednárik Andrea


KecsUp!  2010 1.szám in t er jú

11

2005. Az elektronikus zene kecskeméti érájában feltűnik egy üde színfolt, az Autorun Crew. Három srác, a tojáshéj ott, ahol lenni szokott. Azóta a fiúk szárnyra kaptak és már öt éve hajtják fülünket a törtütemek igájába. fotók: Szabó Ádám

Mitől más az Autorun, Ki, mit csinál a csapatban? mint a többi partyszervező brigád Magyarországon? Manual: Az elmúlt 1 évben Bandi(Komix) Manual: Nem gondolom, hogy teljesen mávitte az ügyeket, mert neki volt a legtöbb sok lennénk, ez mind környezetfüggő, attól ideje erre. Sajnos minket sok, más jellegű függ, hogy az adott városban milyen a hangulat, probléma vett körbe. milyenek az emberek, nem hiszem, hogy annyira Komix: Mostanában egyre kevesebb a teendő, eltérnénk. Az ambíciók ugyanazok, a kérdés mert ritkítottuk a partikat. Régebben, mikor csak az, hogy ki mennyi munkát akar beleölni több bulit szerveztünk a feladatokat aszerint és mennyi pénzt. osztottuk fel, hogy ki milyen kapcsolati tőkéKomix: Mindenhol más a helyzet, attól függ, vel rendelkezik. Az egyikünk tudott egy jó hogy milyen közösség alakul ki, ha jó közönség, nyomdát, ahol kinyomták olcsón a szórólapoakkor egy bulit is könnyebb megszervezni. Az is kat, a másikunk pedig a reklámot intézte, mert sokat segít, hogyha vannak olyan emberek, akik- ott voltak barátok. És így tovább… re támaszkodhatsz. Szerencsére Kecskeméten Komixot már régebben is kialakult egy elég jó kis ”zenélős társaság”. faggattam arról, hogyan zajlik egy Ezek szerint voltak olyanok, külföldi dj Kecskemétre szerveakik a kezdő lökést megadták. zése, honnan van a kontakt? Manual: Inkább inspirációt kaptunk. Komix: Van olyan, akit meg tudsz keresni, A Zene Füleimnek formáció, a Tangó vagy mondjuk, megnézed a myspace oldalát. Ezek a Playground hibájából próbáltunk tanulni, inkább a kisebb nevek, de az is előfordul, hogy hogy mi az, amit másként tudunk megvalónem is válaszolnak az üzenetedre. sítani. Ezekből építkezve, tapasztalatokat Ilyenkor szükséged van producer ismerősökre. cserélgetve csináltunk egy új dolgot. Nekünk ilyen Chriss SU, SK C, vagy az egriek közül Snatch. Ők nagyon segítőkészek, Komix: Nem volt olyan, aki közvetlenül segíde ez persze oda-vissza működik. Igyekszünk tett volna nekünk az indulásban. Figyeljük fenntartani ezt a szubkultúrát, mert másként a környezetünket, a reakciókat, azokat a benem haladnak előre a dolgok. hatásokat, amik ránk irányulnak.


12

KecsUp!  2010 1.szám

interjú

Előfordult olyan külföldi dj, akinek különleges kívánsága volt? Például lányokat kért a hotel szobájába, vagy meg akarta kóstolni a magyar gulyást? Komx: Az ételeinket nagyon szeretik és mindent, ami magyar. (összekacsintás...-a szerk.) De a viccet félretéve, nincsenek akkora sztárallürjeik, mint mondjuk egy popikonnak. Ők még nem rugaszkodtak el annyira az anyaföldtől. Manual: Bőven elég nekik, ha foglakozunk velük. Mondjuk, kimegyünk eléjük a reptérre, elvisszük őket a szállodájukba, vagy elkísérjük őket egy bevásárló túrára. Ethan: Ez visszafelé nem nagyon működik, ha magyarok mennek külföldre, akkor általában az a tapasztalat , hogy bedugják őket egy koszos kis szállodába, este lenyomják a szettjüket és csináljanak amit akarnak. Akarjátok-e bővíteni a brigádot? Vannak fiatal tehetségek, akik esetleg csatlakoznának? Manual: Nem terveztük. Volt már ilyen megkeresés, furcsa módon inkább Budapestről. Így is nehéz a hármunk időbeosztását összehangolni. Nem akarunk senkit sem avval hitegetni, hogy minden buliban tud majd zenélni. Komix: Előfordul, hogy a saját bulidban nem tudsz lejátszani két zenét sem, mert a vendégeknek is kell az idő és a hely. Ilyenkor ott állsz, hogy belefektettél időt, pénzt, energiát, és nem kapsz vissza belőle semmit, még egy élményt sem. Ethan: Vagy a megtelő, vagy az éppen kiürülő tánctérnek játszol... Bakelit vagy cd? Manual: Ha a pénzem engedné, akkor bakelitet vennék, de mivel az anyagi lehetőségeim korlátozottak, például a beatport-ról töltönk le pár dollárért, jogtisztán mp3-at. Komix: A lemeznek előbb utóbb le fog áldozni az ideje. Hála istennek még mindig vannak olyan nagy szakik, akik nem engedik, hogy a fekete korong kivesszen a köztudatból. Otthon mit hallgattok legszívesebben? Igazából azt szeretném tudni, hogy van-e valami sötét titkotok, mondjuk hallgattok-e stikában Celine Dion-t? Manual: Őt csak akkor, ha nem tudom elég gyorsan kihúzni a rádiót. Nekem túl teátrális.

Ethan: Mindent meghallgatunk, szól a zenetévé, a rádió is, persze nem egyszerre. Erre azért van szükség, mert ha ráállsz egy stílusra akkor beszűkülhetsz zeneileg. Néha onnan jön a segítség ahonnan nem is várnád. Egy teljesen más zenei irányzatban fedezel fel egy olyan hangot, ami jól szól a D’n’B szettedben is. Mit éreztek, milyen változások zajlanak az elektronikus zenei világban? Van-e olyan új irány, ami megfogott titeket? Manual:

Én éppen a dub step-be kaptam bele.

Magyarosrszágon egyre nagyobb rajongótábora van ennek a stílusnak. Itthon is szoktam egy– két zenét felrakni, ebből a műfajból és már kezdik megszokni, hogy a buli elején dub step szól...


13

KecsUp!  2010 1.szám oldalterv: rokon

Gondoltatok-e már arra, hogy más városban is szervezzetek bulit, mondjuk a fővárosban? Manual: Budapest nagyon telített. Egy héten több szuperparti is van, nagy a kínálat, nem sok értelme lenne időt és pénzt beleölni abba, hogy talán lesz valami… Nem nagy rá az esély, hogy bármit is elérnénk. Inkább a saját territóriumunkon belül kéne ügyködni. Komix: Kifejezetten a drum&bass buliknak nincs meg a törzsközönsége, mint ahogyan 3-5 éve meg volt, és ez nemcsak nálunk érződik, Szegeden, Egerben és Kalocsán is megfigyelhető. Mi lenne az álomhelyszín számotokra Kecskeméten? Manual: A mostani klub tökéletesen megfelelne, csak a menedzselésével van némi probléma. Ethan: Ne felejtsük el a technika bővítését sem, ami döntő jelentősségű lehet egy sikes party megitélésénél. Komix: Egy nagyon kedves barátom egyszer azt mondta:

„...minden zeneszerető fogjon meg egy építési téglát és kezdjünk el építeni egy klubbot!”

Csukás Anna


14

KecsUp! 2010 1.szám

Ben yom á sok

„Van más alternatíva, mielőtt bekrachol a klíma!” Homokhátságból sivatag lesz. Magyarország az úgymond medencehatás miatt jobban ki van téve a klímaváltozás hatásainak. Kecskemét környéke (a Homokhátság), 20-25 éven belül sivatagi–félsivatagi klímával fog rendelkezni, ha nem sikerül gyorsan és radikálisan változtatni a jelenlegi helyzeten. Ez nem csupán azt jelenti, hogy forróak lesznek a nyarak, de nem lesz elég csapadék se, és a napi hőingadozás megnő, azaz forró nappalok és jéghideg éjszakák várnak ránk. Eldőlni látszik a bolygónk jövője. Ha nem kapnak gyorsan észbe a világ fejesei, és nem teszik háttérbe az azonnali készpénzben mérhető tényezőket annak érdekében, hogy emberi klímánk megmaradjon, akkor globálisan 3-4 °C-kal fog megnőni az átlaghőmérséklet a bolygón. A tudósok többsége egyet ért abban, hogy a globális felmelegedés az emberiség okozta folyamat. A kérdés már nem csupán pár akadémikus, és néhány zöld szervezet ügye, minden fórumon azt szajkózzák az emberek:

cselekedjünk most! Koppenhágában a politikai elit eljátszotta a Föld klímája megmentésének a lehetőségét. Mindenki a rövid távú, dollárokban mérhető, win-win szituációkat kereste. Nem fogták fel a politikusok, és a serpáik(tárgyaló hivatalnokok), hogy mindenkire kiterjedő közös összefogás szükséges, és ez egy negatív összegű játék, lényeg a nagyobb rossz elkerülése lett volna. Ehelyett egy új, zöld gazdasági buborék, egy új szennyezési kereskedelmi rendszer összetákolásához kezdtek hozzá, amihez persze nem asszisztáltak a fejlődő országok. Így eleve halva született volt a koppenhágai megegyezés. A koppenhágai alternatív konferenciák és a tüntetések során a Klíma Igazságosság zászlaja alá gyűltek öszsze mindazok, akik a helyi erőforrásokra épülő helyi

/K aukázus/

gazdaságok, és a hosszú távú, rendszerszintű változtatás mellett tették le a garast. A demonstrációk, és a polgári engedetlenség békés formái nem vezettek nagy eredményekhez, ezért új stratégia után kellene nézni a mozgalomnak. A régi seattle-i mozgalom újjászületésére még várni kell, de látszódnak már az új stratégia körvonalai. Habár a legtöbb hazai médiumban csak a (rendőri) erőszak híre, és nem a demonstrálók üzenete ugrotta át a médiaküszöböt, de így is világossá vált, hogy több tízezren elégedetlenek a hivatalos ensz konferencián történő szócsépléssel. Céljuk az volt, hogy a hivatalos napirendre felkerüljenek olyan kérdések, mint az élelmiszer–önrendelkezés, a fosszilis tüzelőanyagok (olaj, szén, földgáz) használatának radikális csökkentése, és a globális igazságosság. Egyelőre azonban a demonstrációk üzenetét elnyomja a rendőri csatazaj, a civil lobbisták hangját, pedig az energiaipari lobbik. Ha sikerül egy új stratégiát felállítania a nemzetközi klímaigazságosságért küzdő mozgalomnak, akkor majd Mexikóból, a cop16 találkozóról, nagyobb elégedettséggel jöhetnek vissza a mozgalmárok és a politikusok is. A legfőbb tényező a klímaváltozás elleni küzdelemben, hogy mindenki tartsa rendben a portáját, fogyasszon klímatudatosan, és válasszon olyan politikusokat, akik komolyan veszik a klímaváltozás fenyegetését. Vágó Gábor politológus–közgazdász

Seattle-i mozgalom: A másfajta globalizációért küzdő különféle mozgalmak (alternatív értelmiségiek, jogvédők, parasztok, harmadik világbeliek) tíz éve az amerikai Seattle-ben megakadályozták a Világkereskedelmi Szervezet (wto) ülését. Ezzel lelassították a wto által támogatott, a közvagyon privatizációjára irányuló folyamatokat.

Klímaadósság: A múltban a levegőbe jutatott szén-dioxid ugyanúgy felelős a mostani változásokért. Azok az országok, akik a múltban szennyezték a levegőt (pl. Nagy-Brittania, Oroszország), most kell áldozniuk a klímaváltozásért.

Klíma Igazságosság: A klímaváltozás elleni küzdelemben figyelembe kell venni a globális egyenlőtlenségeket is. Így a fejlett országoknak (USA, Európa) nagyobb szerepet kell vállalni a küzdelemben.


15

KecsUp! 2010 1.szám Ha többet akarsz megtudni a klímaváltozásról: http://klima.blog.hu/ http://klimavaltozas.lap.hu http://www.globalisfelmelegedes.info/

Interjú Kecskemétiekkel, akik kint voltak Koppenhágában KecsUP: Mi volt a legemlékezetesebb élményed? Falusi Norbert: Amikor kimentünk egy elhagyatott gyártelepre, ahol a másnapi tüntetést szerveztük. Nagyon jó hangulat volt, mindenki szabadon megszólalhatott. A legérdekesebb az volt, hogy a háromszáz szervező közt nem volt egy szem dán sem. Vágó Gábor: Az egész mozgalmár atmoszféra megfogott. De legjobb talán az volt, amikor Christiániába (Koppenhága független városrésze) miközben mi békésen táncoltunk egy nagy sátorban, az alatt betörtek a rendőrök a városrészbe, és eldobtak pár könnygáz gránátot. Óriási buli volt addig, amíg a sátor meg nem telt könnygázzal. KecsUP: Titeket is ért rendőri atrocitás? F.N.: Egyáltalán nem, csak távolról szagoltunk egy kis könnygázt. A rendőrök nagyon jól beszéltek angolul és korrektek voltak. V.G.: Mivel nem kerestük a bajt, így nem. De egy volt kollégiumi szobatársamat ártatlanul ültették órákon át a hideg kövön. Amúgy jó fejek voltak a dán zsaruk, igazoltatáskor még viccelődni is lehetett velük. KecsUP: A koppenhágai élményeiteket hogyan tudjátok kamatoztatni Kecskeméten? F.N.: Bebarangoltam egész Koppenhágát, és nagyon tetszett az a biciklis kultúra, ami ott kialakult. Kecskeméten is szükség volna kerékpárutakra, és arra, hogy nagyobb figyelmet kapjanak azok is, akik nem autóval közlekednek. V.G.: Az alternatív konferencián több előadáson vettem részt, amik a helyi cselekvés lehetőségeiről szóltak. Igyekszem helyi szakmai programokba ágyazni a kint hallott pozitív példákat, mert Kecskemét környéke hatalmas kihívás előtt áll. Meg kell állítanunk a Homokhátság elsivatagosodását, és ebben a küzdelemben, mindenkire szükség van.

oldalpár:Bednárik Andrea


16

grafika: Bednรกrik Andrea

KecsUp! 2010 1.szรกm


KecsUp! 2010 1.szรกm

17 2010 1.szรกm


18

KecsUp!  2010 1.szám

in t er jú

Mi volt a legelső dolog, amit a No Thanx frotnembereként csináltál? A Gong Rádióban adtam egy interjút, Farkas Gerinek köszönhetően.

Hogyan indult el a karriered? 2008-ban a Megasztár 4-ben próbáltam szerencsét miután az első bandám a Hangover feloszlott. Ott több ezer jelentkezőből a legjobb kétszázig jutottam. A jó eredmény ellenére kicsit mégis letört voltam, de egy hét lehangoltság után úgy döntöttem, hogy nem adom fel a dolgot. Kerestem gyorsan egy másik bandát amiben énekelhettem ,mert rájöttem, hogy zene nélkül nem tudok létezni. Általában kecskeméti bandákban énekelgettem. Legelőször a Hangoverben majd a Demonaxban (pár hónapra csatlakoztam hozzájuk) ezt követte az Eurochild és az Angeldust. Milyen stílus/ok állnak közel hozzád? Mindenre nyitott vagyok zeneileg: lehet az éppen rock, pop, metal, electro vagy disco csak igényes, élvezhető legyen. Hogyan jött a felkérés, hogy a No Thanx zenekar frontembere legyél? A dolog tulajdonképpen nagyon egyszerű: jókor voltam a jó helyen. A korábbi énekes Erik kilépése miatt ugyanis üresedés volt ezen a poszton. A csapat ott volt a szegedi, szabadtéri Megasztáros castingon, ahol épp koncerteztek és a nap folyamán felfigyeltek rám. Amikor megsejtették, hogy Erik távozni akar, rámkerestek egy közösségi portálon és látták, hogy az akkori zenekarommal Budapesten is vállalunk koncerteket. Eljöttek a legközelebbi fellépésemre, majd a program végén Dávid (a gitáros) elkérte a számomat. Így került sor az első közös próbára, ami után mindenki számára világossá vált, hogy nekem ott a helyem a zenekarban. Azonnal igent mondtál, vagy gondolkoztál rajta? Egy hetet filóztam rajta, de aztán örömmel belementem.

Milyen volt a beilleszkedés, hogyan jösz ki a fiúkkal? Nagyon meglepődtem, ugyanakkor jól is esett, hogy egyből befogadtak. Ez egy barátságos, kedves huszonévesekből álló társaság, ahol mindenkit egyformán kedvelek. Még egyik zenekaromban sem volt ilyen béke, kölcsönös tisztelet és összhang. Rengeteg vicces dolog történik velünk. Az egyik legemlékezetesebb talán az első közös bulizásunk alkalmával történt, amikor egyik szórakozóhelyről a másikra járkáltunk Budapesten, én pedig útközben kiszúrtam egy emberkét, aki éppen akkor hatalmasat esett a csúszós úton. Csak én voltam szemtanuja a dolognak, ezért meg akartam mutatni a srácoknak, ám eközben egy jó kis mátrixos mozdulattal én is a betonon landoltam. Ezt a mutatványt azóta is sokat emlegetjük. Milyen a kapcsolatod Erikkel, az elődöddel? Eriket a Wigwamos búcsúbulija óta nem láttam, ahol én is ott voltam csak még titokban. Ő akkor még nem tudta, hogy én vagyok az utánpótlás, azóta pedig nem volt alkalmunk személyesen beszélni. Hogyan zajlanak a próbák? Mi a helyzet a fellépésekkel? Budapesten próbálunk a Próbazóna nevű helyen, ahonnan olyan nagy hazai zenekarok indultak, mint a Bikini vagy a Hoolingans. A készülő új album miatt -ami várhatóan februárban jelenik meg- nem sok időnk jut a koncertezésre. A NoThanx-et sokan az emo hazai képviselőinek tartják... Mennyire helytálló gondolatok ezek?

Semennyire! Pop–rockzenét játszunk.

oldalterv és címgrafika: rokon

Mióta foglalkozol komolyabban zenével? A zene szeretete már ovis korom óta bennem van, zenekarokban konkrétan 15-16 éves korom óra játszom.


19

KecsUp!  2010 1.szám

Mik a rajongói visszajelzések? A rajongók legtöbbje úgy látom meg van velem elégedve, és remélem ez a tábor csak gyarapodni fog, ahogy a februári album kijön. Mennyi dícséret, esetleg kritika ér? Sokan gratulálnak és büszkék rám az ismerőseim közül, hiszen aki zenélni kezd annak ez az álma, hogy idáig eljusson és nekem sikerült. Kritika is ér természetesen, mint mindenkit, hiszen olyan ember még nem született a világra akit mindenki szeretne. Közösségi portálokon, ismerőskereső oldalakon kapom a velem kapcsolatos leveleket, de negatívum általában csak a zenekar régi arculata miatt ér. Fő feladatomnak érzem tehát, hogy ezen változtassak. Hogyan lehet kezelni a hirtelen jött hírnevet (család, barátok)? Nagyon nehéz igazából! Lehet sablondumának tartják ezt az emberek, de mostmár nem csak a szüleimnek, barátaimnak kell megfelelnem, hanem az egész országnak. Sok ember megváltozott körülöttem, de hát ezt valahol természetesnek tartom. Már előfordul, hogy az ellenségeim is kezet nyújtanak nekem.. A magánéletedre hogyan hatott ez a dolog? Hála az égnek éjszakánként nem kapok rideg telefonokat! Egyre többen felismernek az utcán és ennyiben ki is merül az egész. Van barátnőd vagy reménykedhetnek a tinilányok? Nincs barátnőm! Nemrég léptem ki egy három éves kapcsolatból. Ismerkedni persze szabad, de ezt az életvitelt nagyon kevés lány tudja elviselni. Milyen a nőideálod, ha van? Milyen a lány, akit el tudsz képzelni magad mellé? Tudja tolerálni az életritmusomból és a zene iránti szenvedélyemből adódó nehézségeket. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy annyira szeressen, mint én őt. Legyen fiatalos, intelligens, igényes, tudjunk együtt jókat nevetni! Külsőleg az Avril Lavigne-hez hasonló lányok jönnek be, de az emos külső is tetszik, ha nem viszik túlzásba. Hogyan látod a kezdő kecskeméti zenészek, zenekarok, énekesek helyzetét Magyarországon? Úgy tapasztalom, hogy a fiatal zenészeknek ma előnye van az előrejutásra, ugyanakkor arra is fel kell készülniük, hogy két-három év mire a szakma is elfogadja, hogy befutottak. Kecskeméti kezdő zenekarok esetében azt látom, hogy amint megvan az első nagyobb siker elbízzák magukat és nem feljődnek tovább. Pedig a jó zenész olyan, mint a jó pap: holtig tanul. A legfontosabb az alázat, a kompromisszumkészség, a tisztelet, a zenei nyitottság és a maximalizmus önmagunkkal szemben. Mindig kell, hogy lebegjen egy cél az ember előtt.

Mi a véleményed az emo-ról mint zene és mint jelenség?

Nekem bejön az amerikai emo zene mivel, mint mondtam mindenféle zenei ágazatot kedvelek. A stílus, mint öltözködés tetszik, de szellemiségében nem tartom magam annak, hiszen életvidám ember vagyok, akárcsak a NO THANX–ből mindenki!


20

KecsUp!  2010 1.szám Ben yom á sok

The

Sences

are comin’

Ha gorcső alá vesszük a kilencvenes évek nagy poprobbanása utáni zenei érák alakulását megállapítható, hogy az egyes szubkultúrák csak ideig–óráig képesek uralni a konzummédiát, és ami tegnap még menő volt, azt holnap már piszkavassal se. Az emo alig két éve honosodott meg nálunk és lehet, hogy 20-30 év múlva a stílus életben maradt veteránjai majd lézerborotvákat égetnek a re-emo partykon, de addig is itt az új divathullám:

a scene.

wtf

Mit gondolsz milyen lehetőséget jelent neked a későbbiekben, ebben a szakmában, hogy most az egyik legismertebb hazai banda frontembere vagy? Megnyíltak bizonyos kapuk, amikkel valószínűleg élni is fogok. Nagyon jól tudom, hogy életem végéig nem fog tartani a siker és a csillogás, de mindent megteszek azért, hogy a zenekar jó irányba haladjon. Már az is nagy megtiszteltetés, hogy akikre felnézek –és ez alatt a Hooligans zenekart értem– nagyon kedvesen fogadtak a kecskeméti koncertjük alkalmával a vip-részlegben. Mit vársz a 2010-es évtől? Jó sok nyári koncertet, hogy megmutathassuk mindenkinek, milyenné is alakult a csapat.

bbb

scene?

A sceneket első ránézésre sima, mezei emóknak is hihetnénk, másodjára azonban a nagy előd egyfajta parodizálására gondol az ember, különösen ami a tarkabarka öltözéket és madárfészek firzurákat illeti. A fő különbség tehát emok és scenek között az, hogy ez utóbbiak főként a külsejükre helyezik a hangsúlyt, így szabadidejüknek kevesebb mint öt százaléka jut csak a világ fájdalmai felett érzett depressziós sarokban kuporgásra.

Honnan ismer fel a hétköznapi halandó egy scenet?

A vadászidény kezdetekor ezek az egyedek megjelenésükben nagyon harsányak, ruhazátukban és hajkölteményeikben az élénk, neon színek dominálnak. Hangulatuk és kedélyállapotuk pontos ellentéte az emonak, hiszen ők imádnivalónak akarnak tűnni. Példaképük és vezérük a mai tininemzedék szociális labilitására épülő fogyasztói társadalom kulturális holokausztja: a Hello Kitty.

H(l)ol cserkészhetünk be egy scenet?

fotók: Szabó Ábám

Többségük netfüggő, és élve a közösségi oldalak által felkínált önkifejezési lehetőségekkel minden verbális és vizuális eszközt megragadnak, hogy elhitessék veled: cukibbak, mit a szomszéd palotapincsije. Offline állapotban leginkább koncerteken, showbemutatókon pompáznak a fanatikus rajongó szerepében. És a legfontosabb tudnivaló: az igazi scenek nem vallják be magukról, hogy ők scenek. Íme az eredeti ideológia: részese lenni egy csoportnak úgy, hogy az egyik alappillér éppen maga az összetartozás megtagadása.


21

KecsUp! 2010 1.szám

The Sences are comin’

Az alant olvasható térkitöltésben –nevezzük esetleg rovatnak– nyomon követhetitek, ahogy médiaképzésünk aktív résztvevői havonta gorcső alá veszik az iskolai menzák felhozatalát.

Gasztroharcosaink első áldozata a kecskeméti Katona József Gimnázium étkezdéje Első nekifutásra megkértünk nyolc diákot, hogy értékelje a menza színvonalát 1-től 5-ig. Négyen 3-asra, hárman 4-esre szavaztak, és egy ember a maximum adható ötösre voksolt. Ezek alapján az átlag 3,6 lett, amiben benne van az ételek minősége, mennyisége, a higiénia, és a hangulat egyaránt. A napi betevőt a k o n ze r v g y á r szállítja. A diákok kétféléből választhatnak, amik között akadnak finom falatok, de kevésbé jó ételek is. Ez utóbbiak könynyen felismerhetőek arról, hogy tetemes mennyiségben szomorkodnak azon peches diákok tányérjain, akiknek aznap hét órájuk volt.

oldalterv:Bednárik Andrea, tördelés:rokon

Menzakasztok és kancsócsata A fiatalabbaknak sorban állásnál mindig előre kell engedniük a nagyokat a menza írott és íratlan szabályai szerint, melyeket folyamatosan alakítja, a rendre és fegyelemre szakosodott tanár, aki már több éve szívesen látja el ezt a feladatot. Egyedül ő engedheti be a tanulókat az ebédlő területére, és amíg ez nem történik meg, addig a többiek a folyosón várakoznak. Mivel az alagsorban –egy-két váltótermen kívül– más nincs, így az egyszerre őrlő fogak moraja, valamint a vizeskancsókért vívott harc csatazaja nem akadályozza a tanórák menetét. Külön territóriuma van a tanerőnek, ahol egyszerre tízen férnek el. Ezzel szemben a diákok részére csak négyfős asztalokat állítottak, ami azért jelentős gátat szab a jóízű csevegésnek, kivéve egy helyen, ez viszont a tanári asztallal szemben található. (Ott meg ugye, ki akar titkokat kifecsegni) Az étkezde viszonylag kicsi, de csak ritkán van arra példa, hogy teljesen megtelik, ilyenkor a folyosón lévőknek meg kell várniuk, hogy beférjenek. A korszerűsített belépés számmal ellátott mágneses kártyák lehúzásával történik. Ugyancsak az alagsorban vannak a csapok, ahonnan a diákok vizet tudnak hozni a kiharcolt kancsókba, vagy kezet tudnak mosni. Ezek sajnos sokszor nem

Ha gorcső alá vesszük a kilencvenes évek nagy poprobbanása utáni zenei érák alakulását megállapítható, hogy az egyes szubkultúrák csak ideig-óráig képesek uralni a konzummédiát, és ami tegnap még menő volt, azt holnap már piszkavassal se...Az emo alig két éve honosodott meg nálunk,és lehet, hogy 20-30 év múlva a stílus életben maradt veteránjai majd lézerborotvákat égetnek a RE-mo partykon, de addig is itt a küszöbön az új divathullám: a scene. elég tiszták, de az evőeszközökre nem panaszkodnak WTFBeScene? a tanulók. kell ismernünk, hogy a konzervgyárra is valószínűleg hatott a gazdasági világválság, hiszen A sceneket ránézésre sima, mezei emóknak eddig reform ételekelső is szerepeltek a menüsorban, amik is hihetnénk, másodjára azonban a nagy előd legtöbbször nem tartalmaztak húst. Most azonban egyfajta parodizálására gondol az ember, külöhárom helyett csak kétféléből lehet választani, nösen ami a tarkabarka öltözéket és madárféés a minőség is lanyhuló tendenciát mutat, noha szek fi rzurákat illeti. A fő különbség tehát emok törekednek a változatosságra. és scenek között az, hogy ez utóbbiak főként a külsejükre helyezik a hangsúlyt, így csak szabadideA Katona József Gimnáziumban az iskola ebéjüknek kevesebb mint öt százaléka csak a det biztosít, mert a kollégisták a diákszállónjutesznek, világ fájdalmai felettEgy érzett depressziós sarokígy az árak is olcsóbbak. hónapra körülbelül ban kuporgásra. 4500–6500 forintba kerül, az iskolában töltött napok számától függően, így egy ebéd ára 297,5 forint. Honnan ebből ismermég fel lejön a hétköznapi halandó egy Természetesen egy 50%-os kedvezscenet? mény az arra jogosultaknak. A vadászidény kezdetekorhogy ezek az egyedektöbb, megÁltalánosságban elmondható, a diákok jelenésükben nagyon harsányak, ruhazátukban mint fele nincs megelégedve az iskolai étkeztetéssel, és hajkölteményeikben élénk,jobb neon színek ami valószínűleg azért van, mertazotthon minősédominálnak. Hangulatuk és kedélyállapotuk gű ételeket kapnak és annyit esznek, amennyit szepontos ellentéte az emonak, hiszenkijelentheti ők imádniretnének. Azt viszont majdnem mindenki valónak akarnak tűnni. Példaképük és vezérük a középiskolákban, hogy az általános iskolai színvonala mai tininemzedék szociális labilitására épülő hoz képest nagy az előrelépés. fogyasztói társadalom kulturális holokausztja: a Hello Kitty. Büf-é? A gimnázium H(L)olbüféjében cserkészhetünk mindenki be rátalálhat egy scenet? a számára megfelelő finomságokra. Édességek nagy választéTöbbségük netfüggő, ésvásárlóit, élve a közösségi olka és a kedves büfés néni várja aki nagyon dalak önkifejezési lehetőségekközvetlen az által arra felkínált tévedőkkel. A hűtött italoktól minden vizuális eszközt megkezdve kel a forró teáigverbális mindenésmegtalálható itt, amik hogy elhitessék veled: cukibbak, pótoljákragadnak, az automata hiányát. Az éhesek portyázhatmit a szomszéd palotapincsije. állapotnak a különböző csomagolt pékárúkból,Offl de ine vannak jól banszendvicsek, leginkább koncerteken, showbemutatókon telerakott sőt még melegszendvicsek is. pompáznak a fanatikus rajongógyümölcsöket, szerepében. És Kapni egészségesebb árukat, például a legfontosabb az igazi scenek nem vagy joghurtot is. Annaktudnivaló: ellenére, hogy nem túl olcsó, magukról, hogy ők scenek. Íme az a diákok vallják nagyon be szeretik ezt a kis üzletet, amit az állandó h o s s zeredeti ú sor isideológia: bizonyít.részese lenni egy csoportnak úgy, hogy az egyik alappillér éppen maga az Detti összetartozás megtagadása.


22

KecsUp!  2010 1.szám E ur o p e a n Yo un g Journalist Awa r d 2 0 1 0 ”Bővítsd látókörödet” Keressük Európa legjobb fiatal újságíróit! Mondd el te is a véleményed az EU-bővítésről! A 2010-es Európai Fiatal Újságíró Díj arra hív, hogy vesd górcső alá az eubővítést, és újságírói tehetségdet használva hallasd a hangod annak hatásairól és a benne rejlő sokoldalú lehetőségekről. Ha 17 és 35 év közötti újságíró, vagy újságírást tanuló diák vagy, akkor ez egy kihagyhatatlan lehetőség számodra! Te lehetsz hazád országos győztese, vagy megnyerheted a kiváló pályaműveket megillető 3 különdíj egyikét is. A díjra a nyomtatott, illetve online médiában vagy rádióban dolgozó újságírók és újságíródiákok jelentkezhetnek 2010. február 28-ig. A témát kreatív, gondolatébresztő módon kell körbejárni. A nemzeti zsűri 36 országos győztest hirdet majd ki Európában, akik 2010 májusában egy kulturális és történelmi programokkal színesített utazáson vehetnek részt. Ja igen: Isztambulban. eujournalist-award.eu

kép/vers vizuális és konkrét költészet –nemzetközi kiállítás a budapesti Vasarely

Múzeumban

Beszélj a szemeddel, mutass a hangoddal, láss a kezeddel… mert a művészetek befogadásának ezernyi módja létezik. A Nyílt Struktúrák

Művészeti Egyesület

(osas) új, nemzetközi kiállításamásolatokatés eredeti munkákat, képvers szemelvényeket mutat a XX. század elejétől a legújabb időkig. Több karakteres korszak és terület találkozik benne egymással: a nyugati típusú, szikár, tipografikus konkrét költészet, a konceptart és a strukturalizmus által áthatott vizuális költészet –ennek sajátos ágát magyar írók műhelyéből származó képversek képviselik–, és a kortárs japán vizuális irodalommal Josef Linschinger osztrák képzőművész átfogó gyűjteményéből. A kiállítás képanyagát néhány történeti filmdokumentum és egy kortárs fónikus költészeti mű egészíti ki.


23

KecsUp! 2010 1.szám Ben yom á sok

Melyik a menőbb hóbort?

oldalterv: rokon

...........................,...vagy ....................................? Téli szünet….................................................. a baráti társaságok összeülnek, és megbeszéljük, mit is kezdjünk magukkal a rendelkezésünkre álló szabadidőben. Persze bizonyos mennyiségű forralt bor elfogyasztása után már extrémebb kihívásokra vágyunk, így felmerül a kérdés: síeljünk vagy inkább snowboardozzunk?

gaz mindkettő kiváló téli sport, elsajátításukban és oktatásukban mégis hatalmas különbségek vannak. Úgy is mondhatnám: mindössze annyi a hasonlóság a két sport között, hogy mindkettőt havon űzik. Síelésnélegy–azemberáltalmegszokott–álláshelyzet van, ezt azonban a nagyobb létszámú csoportok miatt kicsit nehezebb elsajátítani. Ha mégis túléljük, hogy Dömperék negyedszerre is ránk dőlnek és az újrakamaszodó nyugdíjasok gyűrűjéből is kiszlalomozunk, a gyors fejlődés garantált. Mire a második nap sugarai bekacsintanak a kis osztrák panzió ablakán, te már jó eséllyel egyedül suhansz végig egy könnyebb pályaszakaszon. A hódeszkázás tudományának felgöngyöléséhez elsősorban egy elszánt és kitartó oktató szükségeltetik, aki addig, amíg teljesen magunkévá nem tesszük a csúsztatás (rollozás) művészetét, folyamatosan mellettünk van. Lelkesen segít szórványos egyensúlyunk megtalálásában, hogy ne csak a hideg valósággal kelljen szájba és szembesülnünk. Az sem utolsó dolog, hogy míg az alapok bemagolása könnyebb, onnan tovább fejlődni azonban már egy ZEN mester türelmét is

próbára teszi. Főleg úgy, ha mentorunk időközben saját lelki és fizikai épségére hivatkozva önálló szárnybontogatás címszó alatt, lead bennünket. Szóval állunk szemtől szemben, mi és a meghódítani kívánt meredély. Rögtön itt van kihívásnak az élen vezetett kanyarok bevétele, lehetőleg két lábon. Általában itt megreked minden deszkás —v a n a k i csak egy kicsit , a k a d , aki viszont ö r ö k r e . Az elszánt és forraltbortól pirosló arcok azonban nagyjából a harmadik naptól már statisztának is jelentkezhetnének A Lavina Visszatér című magyarolasz-francia kooprodukcióba. Én személy szerint mindkét sportágat ajánlom, de tíz év alatt inkább még maradjunk két lécen. E fölött pedig csak azt tudom javasolni, hogy kéken-zölden-lilán pompázó foltjaink ne rettentsenek vissza bennünket az új kalandoktól, hiszen protector használatával vagy egy kis alapozóval minden szivárványosodás elkerülhető, eltűntethető.

Fred fotó: Adorján Tirza

Ár és hóhatárok.............................................

Kezdőként biztos nem kötelezed el magad egy százezer forintos beruházásra. A kölcsönzési árak szinte mindenhol megegyeznek, így akár 10-15 ezer forint között megúszhatsz egy tábort. Arra azonban mindenképp ügyelj, hogy időben foglald le a felszerelést, hiszen nem biztos, hogy lesz akkora szerencséd, hogy néhány nappal az indulás előtt még találsz magadnak megfelelő cuccot!


24 interjú

KecsUp!  2010 1.szám

Égből kapott interjú

(L)

grafika: Lovas Ádám

Alkalmunk nyílt egy villámlátogatás keretében körülnézni a kecskméti mh-59. számú Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. Elsősorban az érdekelt bennünket, hogyan lesz valakiből pilóta, milyen érzés kettészelni az égboltot, s milyen élmények fűződnek a repüléshez. Ennek okán megkérdeztük Kádár Sándor századost, aki az 1. Harcászati Repülőszázad tagja és egy Gripen típusú vadászgép pilótája. Hogyan keresztezte életutad ez a kihívásokkal teli szakma? Kádár Sándor (Kava): Minden gyerek szeretne vadászpilóta lenni, vagy bármilyen eszközzel (seprű, bot, stb.) felemelkedni a földről és repülni. Én is ilyen mindennapi gyerek voltam, bár konkrét álmaim sose voltak… nem hittem, hogy hétköznapi gyerekekből is lehetnek igazi pilóták, így hát más dolgokról álmodoztam, s vagy focizni jártam ki a sporttelepre, vagy otthon a vasútmodellemmel játszottam. Mivel elsőben találkoztam egy sráccal, aki repülő makettokat épített, s mivel a miniatűr dolgok mindig is érdekeltek, s ez új volt, elkezdtem én is érdeklődni a repülők iránt. Később megfigyeltem, hogy Debrecenben elég hangosan zúgnak a vadászrepülők (az oroszok akkor még ott voltak) és hangrobbanások törik meg néha a tanórák monotóniáját. Lassan felvillant bennem egy gondolat, hogy én is olyat szeretnék csinálni, mint amit a vadászpilóták csinálnak. Vagányak és mindenki becsüli őket, valamint minden más munkással ellentétben nem a munka végét, hanem pont az elejét várják. Elém került egy régi szórólap, amit még a Farkas Berci osztott szét általánosban, mikor meglátogatta a sulinkat. Akkor döntöttem el, hogy én vadászpilóta akarok lenni!

Milyen gépen repültél először? K.S.: Első és egyben szűzrepülésem egy Jak–52-es géppel volt, 1997 tavaszán. l–39 albatrosszal 2000 nyarán kezdtem el repülni, igaz még hátsó ülésből, utasként. A pilótaképzésem az albára 2001 januárjában kezdtem meg. Mig–29-essel három felszállásom van, utasként. Ez azt jelenti, hogy saját repidőt nem kaptam rá, de hátsó ülésből kipróbálhattam. Gripenre a típusátképzést 2007 őszén kezdtem el, s azóta is csak azon repülök. Így hát a Mig–29-est kivéve volt/van jogosításom vezetni a vadász– és kiképző repülőket.

Miből áll egy pilóta napja? Hogyan egyeztethető össze a családdal? K.S.: Minden munkanap kezdete előtt másfél órával eligazítás van. A repülések számunkra úgynevezett hullámokban történnek. A napi négy hullámból két felszállás összejöhet, ha van repülőgép és természetesen, ha jó az idő. Egy repülés általában egy órás, amely lehet reptechnikai elemek (műrepülés, műszeres leszállások, stb.), vagy egyszerűbb–komplexebb légiharc gyakorlása (1 vs. 1, 1 vs. 2, 2 vs. 1, 2 vs. 2). A repülés vége után fél órával minden érintett szolgálatnak  (Légiforgalmi irányítók, pilóták, műszaki és logisztika) repülés utáni eligazítás következik, ahol megbeszéljük az aznap Milyen iskolákat végeztél, és hogyan történt eseteket és megoldásokat keresünk lehet valakiből pilóta? a felmerült problémák megszüntetésére, vagy K.S.: ´95-ben jelentkeztem a Kilián György Repülő hatásuk csökkentésére. Műszaki Főiskola megszűnése után létrehozott A katonacsaládoknak mindig is nehéz dolga volt. Szolnoki Repülőtiszti Főiskolára. Irtózatos sze- Nálam szerencsére ez nem annyira veszélyes, köszönrencsém volt, mert 1993-ban indították újra hetően feleségem türelmének és megértésének. a pilótaképzést, s 1995-ben lehetett utoljára jelentkezni még ilyen szakra, s én még éppen Milyen érzés repülni? hogy belefértem ebbe a korosztályba. A fel- Lőttél már célpontra rakétával? vételi követelményekről annyit tudtam, hogy K.S.: Ez a legnehezebb kérdés, amit feltehettél, az egészségügyi vizsga után elméleti és fizikai mert elég nehéz leírni azt, amit annyira szeretsz felmérés lesz. Az egészségügyi vizsgától már és számodra olyan természetes, mint például a sokkal jobban tartottam, és a mende–mondák légzés. Fantasztikus érzés 1200-1500 km/h-val miatt eleve elvetettem, hogy alkalmas lehetek. száguldozni az égen és közben 8-9 G-ket húzni Lyukas fogaim voltak, a sok számítógépezéstől a repülőbe. Csak a vadászrepülés, illetve a műpedig azt hittem a látásom is romlott. Hát nem repülés során érezheted, hogy szabadon repülsz, volt igazam, s az akkori háromnapos vizsgálat mint a madár. Az utasszállítón repülőket mi után –a közel negyven jelentkezőből–megfelelő buszsofőröknek nevezzük, mert eléggé kötött 1/a minősítést kaptam, a legjobb négy közé útvonalon haladnak, kötött időben. Nálunk nincs kerülve ezzel. Manapság már más a helyzet. olyan, hogy utaskomfort! A pilótajelölteknek diplomával és legalább angol Éleslövészeten eddig L-39 albatrosszal lőttem középfokú nyelvvizsgával kell rendelkezniük, NIR-t, azaz nem irányított rakétákkal a lőtéren mielött egészségügyi, majd fizikai alkalmas- kihelyezett páncélosokba tettem lyukakat, míg a Gripennel ugyanilyen célokra gépágyúval lőttem. sági vizsgálatra mehetnének.


25

KecsUp!  2010 1.szám

“Aki érez magában elég bátorságot, hogy kipróbálja saját képességei határát, aki nem riad meg a kihívásoktól és képes kiélezett helyzetekben is jó döntéseket hozni, annak ez a szakma tökéletes!”

Kellett már katapultálnod, akár gyakorlatból is? K.S.: Eddig szerencsémre nem kerültem olyan helyzetbe, amikor meg kellett volna húznom a katapult karját. Egyszer nem sokon múlott a dolog. Még albatrosszal oktattam egy kanadából hazajött fiatalt, amikor a repülőnk hirtelen nagy sebességen átesett és 1000 méteren, így óriási sebességgel hatvan fokos zuhanásban találtuk magunkat. Egyből átvettem a repülő vezetését, de az ösztöneim azt súgták, hogy nem kell kiadnom a gép elhagyására parancsot. Finom mozdulatokkal végül sikerült úgy ötszáz méter magasan kivenni a repülőt a zuhanásból, s hazajöttünk egyből leszállni. A hiba a gép korából adódott, az idők során vetemedett a gép törzse és hajlamos volt nagy sebességgel vízszintes szárnyak mellett is kitörni valamelyik irányba. Azóta ezt a gépet kivonták a forgalomból.

Mered ajánlani a fiataloknak ezt a hivatást? K.S.: Azt hiszem ez nem kérdés! Aki érez magában elég bátorságot, hogy kipróbálja saját képességei határát, aki nem riad meg a kihívásoktól és képes kiélezett helyzetekben is jó döntéseket hozni, annak ez a szakma tökéletes! Persze nem mindennapi türelem kell hozzá! Göcsörtös és buktatókkal teli az út, mire valakiből vadászpilóta válik. De még azoknak is megéri erre az útra lépni, akik útközben elakadnak valahol, mert addig is olyan élményeket szereznek amelyek, csak nagyon kevés embernek adatnak meg. Van-e a pilótáknak mottója? K.S.: Van sok mottó, pl.: okos pilóta alagútban nem katapultál. de, ha komolyan kell válaszolnom, akkor inkább az elköszönést mondnám. Amikor egy pilóta útnak indul, akkor

Amikor fenn vagy, és mondjuk jó leszállásokat hangsebességgel repülsz, mit érzel szoktunk kívánni, hiszen ha szerencsésen a pilótafülkében és mit látsz, landoltál, akkor már sok baj nem történhet. ha kinézel az ablakon? K.S.: A Gripen repülőgépek működését számíMészáros Etele tógép felügyeli, és kompenzálja a legkisebb turMatuska Zoltán bulenciákat is. Ennek köszönhetően nem igazán lehet megkülönböztetni, hogy most 500 km/hval repülők, vagy mondjuk 1400 km/h-val. A táj természetesen gyorsabban mozog alattam, meg a hud (Head-up Display) kijelzőn is más érték mutatja az aktuális sebességet. Az viszont biztos, hogy olyan panoráma nincs a földön máshol, mint egy vadászrepülő kabinjából. Az f-16-os vadászgépek buborékkabinja adja a tökéletes kilátást, amihez a mi Gripenünk nagyban hasonlít. Nekem például nagyon tetszett, amikor Svédországba vittem ki repülőt és tiszta időben még tizenegy kilométeres magasságból is lehetett látni a nagy tengerjáró hajókat. A másik kedvenc emlékem Szlovákiához kötődik, még 2002ben l-39 albatrosszal szálltunk fel, a kassai fehér albatroszok repülőivel “Okos pilóta és az első két héten végig elég borongós idő volt. Teljesen zárt alagútban nem felhőzet, a szlovák tájat csak katapultál.” fel– és leszálláskor láttuk. A felhők felett azonban mindig süt a nap! Mindössze két dolog volt, amit használni tudtunk a műrepülések során iránypontként: a Napot és a Tátra csúcsait...

www.nftc.hu/b-jelentkezes.htm


26

KecsUp!  2010 1.szám

Kritika

Már volt szó arról, hogy manapság a zombik mekkora szerepet játszanak a játékokban. Filmekben sincs hiány belőlük, ám itt a felhozatal már kevésbé szimpatikus. Borzasztóan kevés az értékelhető zombis film, és különben is, erről a témáról filmet készíteni már alapjáraton őrültség. A Zombieland-et ez nem érdekelte, jött, látott, mi is láttuk, és kellemes meglepetés ért minket! A történet nem akar többet adni, mint amit egy ilyen témából ki lehet (szabad) hozni. A Földet ellepik a zombik. Kész. A Föld lakoságának 99%-a bezombul, a maradék iszonyatos kínokat él át, és kétségbeesetten küzd a túlélésért, egy-két kivétellel… Elsőszámú túlélőnk egy tipikus GAMF-os, lezüllött WoW függő, akit reménybeli barátnője vezetett be Zombieland fincsiségeibe. A srác szabályokat dolgoz ki a túlélésért, mint például: 1. Jó kondi 2. Kerüld a WC-t 3. Csekkold a hátsó üléseket 4. Csatold be az övet

Zombieland

Szóval fel van készülve! Ellenben friss társa, a zombi invázióban sokat veszített tanyasi nagymenő. Ezt az embert csak egy valami állíthatja meg, és ez a Twinky nevezetű csokis piskóta. Minden mást könyörtelenül lezúz, vagy lelő. A csapatot két lány egészíti ki, akiknek külseje talán megtévesztő, igazából belevaló szuper-tolvajok, de a zombik földjén ők se utasítanak vissza némi segítséget. A túlélők reménysége egy vidámpark, ahova még nem léptek be az agyzabálók. A bökkenő csak az, hogy előbb fogják egymást megölni, mint a zombikat! A sztori nem egy hűha , ugyanúgy szolgáltat megfelelő mennyiséget poénokból, mint a gusztustalan zombulásból. A film elején látható képsorok több mint undorítóak, meg is ijedtem, hogy végig ilyen gyomorforgató lesz. De nem, sőt, a film elsősorban egyáltalán nem a zombikról szól. A lényeg a túlélők egymáshoz való viszonyain van; teljesen élvezhető módon láthatjuk a csapat "összeverődését”. Először senki nem kedvel senkit, majd szép lassan megismerjük a szereplőket mélyebbről. Buggyant helyzetekbe kerülnek, amik nem is túlzottan erőltetett poénokra épülnek. Igazat megvallva a film elejét és végét leszámítva ez egy tök nyugis film, zombik csak ritkán tűnnek fel, akkor is csúfos véget érnek. Mikor már éppen zombikra vágyunk, tökéletes pontossággal következik a harc... Pásztor "Róka" Bence


27

KecsUp!  2010 1.szám

Serious Sam HD

Borderlands

R emél em a l eg t ö bben minimum felröhögtök a cím láttán. A már elég régi Serious Sam anno hihetetlen nagyot szólt a játékok világában, nem csoda, hisz egyszerre áldozott a kemény fps-ek és a casual, azaz alkalmi játékok oltárán. Mivel a mai napig milliók veszik elő újra ezt a programot, hogy két vizsga között zúzzanak egyet, a készítők gondoltak egyet, és felújították nekünk Serious Sam kalandjait. Így kell újjáéleszteni egy legendát! Ez a fehérpólós, farmergatyás muksó a jövőben csak úgy pihenés képpen ruccant le a Földre, erre mit talál: félmillió szörnyeteget egymás hegyén hátán. Mivel Serious Sam meglehetősen serious, ezért serious-an veszi a dolgokat, és megpróbál meglógni a bolygóról. Ehhez viszont tényleg több ezer elfajzott lénynyel kell végeznie. Ez egy őrült játék, és mindenkinek ajánlott. Tökéletesen megfelel, ha unatkozunk, idegesek vagyunk, ha bánatosak, vagy esetleg sürgős kezelést igénylően boldogok. Magasabb nehézségi fokozaton, világszerte elismerten a ssdh az egyik legnehezebb fps, szóval még kihívás is van rendesen.

Tömegé v el ér k e z nek a játékpiacra az fps-ek, amik mind ugyanarra a sémára épülnek, és nem igazán hoznak újításokat a kiéhezett játékosoknak. Borzasztóan kevés az olyan lövöldözős játék, ami képes valami újat mutatni, vagy legalábbis próbál úgy szórakoztatni, ahogy másik játék nem tud. A Borderlands ezzel tett egy próbát, és félig-meddig sikerült is neki! Egyedi grafika, rpg elemekkel megtűzdelt kaland fps, és hangulatos környezet. Eredetileg a játék úgy lett bejelentve, hogy a Földön fog játszódni, a távoli jövőben. Egy meteorit amortizálja le a felszínt, a föld alól előbújó túlélők pedig a fennmaradásért egymás torkának ugranak. Mindez szép és jó, ám ezt a  Fallout 3 már hasonlóan kijátszotta, méghozzá utolérhetetlen minőségben. Így történt, hogy a fejlesztők egy sallerral az egész játékot kifordították önmagából, és a vérkomoly akciójátékból lett egy szórakoztató, kaland rpg-fps.

J.

borderlandsthegame.com Pásztor „Róka” Bence


28

KecsUp! 2010 1.szám

in t er jú

...parti ..partibóljött

W

Kovács Zsuzsi birodalma valahol ott lehet, ahol az ipar találkozik a képzőművészettel és barátságot kötnek egymással. Ahol csupán a kreativitás szabhat határt annak, hogy elkészüljenek a napfelekeltés hippyhautecouture darabok. Ami olyan jó alapokból fogan, mint ezek a táska–alkotások, annak olyan élet is dukál. Hisz egy fényes és nevében is varázslatos helyről származnak ezek a finom kelmék... Miért csinálod ezt Zsuzsi?

Kiskorom óta érdekel a művészet. Kezdetben hobbiként volt jelen az életemben, most már abszolút meghatározó része; az önkifejezés eszköze. JelenlegVeszelszky Zoltánnal dolgozunk közösen. Veszó az ötletek kivitelezéséért, és a szaktudásért felelős, én pedig tervezem, szabom és díszítem a táskákat. Így harmónikusan kiegészítjük egymást!

Kihez készülnek a táskáid, a fiúknak, vagy lányoknak szánod őket ?

Mindenkinek akik a praktikus, színes, eredeti, és környezetazonos gondolkodásban hisz. Tulajdon képpen az óvodástól a felnőttekig. Igazából ezek unisex táskának készülnek. De vannak kifejezetten női és kislány darabok. A vidám motívumokat részesí tem előnyben, koponyákkal, halálfejekkel nehezen azonosulok.

Partiból jött – partiba megy…

Fél éve határoztam el, hogy a saját lábamra állok, de már évekkel ezelőtt érlelődött bennem a gondolat. Négy éve —egy fesztivál alkalmával— tettem szert olyan speciális hulladékanyagra, ami táskáim alapját képezi. Az elkészült termékek nagy része pedig party-kiegészítőként kerül vissza a bulikba, így egyfajta körforgás jött létre. Ez a partywearing egy újabb ágának kibontakozása: az újrahasznosított partiviselet. Ez nagyon sokat jelent! Másról sem hallani mint, hogy az újrahasznosítás az egyik leghatékonyabb harc a globális felmelegedés ellen. Ez egy kézenfekvő alternatíva, és mindenkit csak buzdítani tudok a hasonló jellegű megmozdulásra. Nem csak tömegkultúrára van szükség!

Egy adott darabnak mi határozza meg a koncepcióját?

Minden egyes darabot olyan odafigyeléssel varrunk, mintha magunknak készítenénk. Szinte 100%-ig hulladék–anyagokból dolgozunk. Ezeknek a kézzel készített egyedi daraboknak, egyik iskolában vagy buliban sincs párja!

Honnan meríted az inspirációidat?

A természetből, az univerzumból jön az inspiráció. Minden reggel ezer ötletből, gondolatból innoválok ki valamit!


W

29

KecsUp!  2010 1.szám

partibamegy Mi motivál dekorálás közben?

Több féle technikát is alkalmazok, mindegyiket különféle módszerrel készítem: puffadófesték, textilfesték, bármi amit tudok kenni, festeni, keverni! Ezt imádom! Első az önkifejezés, utána a gyakorlás és a fejlődés. Fontos, hogy az adott darab úgy adjon valamit viselőjének, hogy közben magával is ragadja őt egy különleges világba.

Mit jelent számodra a munkafolyamat?

Ha nem így, akkor más módon törne ki belőlem a kreatívitás, az érzések és a gondolatok. Ez a én menedékváram.

Melyik van rád nagyobb hatással; a szín vagy a forma?

Miben különböznek az övtáskáid a boltban kaphatóktól?

Többféle, méretre állítható övvel dolgozom, amiken a bújtató nagyobb, így tehát sokkal kényelmesebb. Emellett még rengeteg kisebb–nagyobb fortélyt használunk. Övtáskáról–övtáskára jutnak eszembe az újabb és újabb ötletek, amiket azonnal meg is valósítok.

Mik az esélyeid, hol tudod kamatoztatni ezt a kreatívitást és technikai tudást?

Kecskeméti fiatalként úgy tapasztaltam, hogy több féle lehetőség is rendelkezésére áll, de a sikerhez nem csak egy eredeti ötletre, hanem szorgalomra is szükség van. Ezért is szeretnék minél több tehetséges fiatallal együtt dolgozni. Honlapunkon szívesen biztosítunk teret, azok számára, akik éreznek magukban elég kreatívitást és tetlegességet. Igazából az egész olyan, mint egy nagy család, sokszor maga az alkotási folyamat is együtt történik.

Szerinted mi leszel, ha nagy leszel?

Szeretnék kézműves foglalkozásokat tartani kicsiknek és nagyoknak egyaránt. De bármerre is tartsak az életben, az biztos, hogy az alkotás iránti szeretet végigkísér.

A funkció, tehát a formája. Rengeteg alak készült és készül el folyamatosan: a csepptől, a trapézon át a tulipánig. A szín Elérhetőek vagyunk az ovtaska.hu című weboldalunkon, inkább másodlagos, mert az mit sem ér, ha valami jól néz ki, és a zsuzsi108@gmail.com e-mail címen. de kényelmetlen, illetve nem hordható. Talán itt kapcsolóad él dik össze az ipar és képzőművészet. Ez az egész valahogy fotók: Jana Uoldalpár: rkn egyé válik, mert már nem csak arról van szó, hogy valami praktikusat hozzunk létre, hanem egyedit is.


30

Ne tévesszen meg senkit a könyv címe (n aprÓl napra –a tibEti buddHista HagYomÁnY gondol atai é l E t r Ő l é s H a l Á l r Ó l ),

Rinponcse bölcseleteit

Om: „utalás a Legfelsőbbre” (szanszkrit)

a moCsokvÁros utCÁin az a fajta könyv, amire az ember csak futtában akad rá, mégis az első pár oldal után tudja, hogy gyűjteményének egy értékes darabjává fog avanzsálni. Történetének főszereplője maga az amerikai író, a 27 éves NICK FLYNN, aki egy bostoni hajléktalan szállón dolgozik szociális munkásként. Egy este azonban az utcán rátalál rég halottnak hitt apjára. Arra a ködösen felsejlő zsarnokra, aki évekig lírai hangú levelekkel bombázta fiát, hol a börtönből, hol különböző albérletekből, otthonnak nem nevezhető búvóhelyekről küldte nevelő sorait, miközben végig afféle életművészként, a „ n a g y r e g é n y” megírására készül. A fiú maga is vergődik a világban, édesanyja öngyilkossága óta nem találja helyét. Egy sülylyedő kikötői bárkán húzza meg magát, és miközben kirakós játékként próbálja megmenteni szétesett életét, hirtelen a tékozló apa sorsa is a nyakába szakad… Az életrajzi ihletésű könyv olykor már kegyetlenül realisztikus ember ábr á zol á s s al feszegeti a gyermeki kötelesség témakörét: Mire adhat jogot, és mire sarkallhat a vérségi kapcsolat, miféle szellemi vagy lelki örökséget adhat át a társadalom egyik számkivetettje bbb a másiknak?

n Eil g a im a n , s osEHol című fantasyjában egy elfeledett, elveszett emberekkel teli, alternatív metropoliszba kalauzolja el olvasóit, a valóság és a képzelet határmezsgyéjére. Ebben a világban –mely szerves részét képezi a mai Londonnak– veszi kezdetét Richard Mayhew és Ajtó menekülése a két, feltehetően nem emberi bérgyilkos Mr. Croup és Mr. Vandemar elöl, miközben próbálnak Ajtó családja megg yilkolásának miértjére rálelni. Segítőik közül kiemelkedik a gyönyörű Vadász, kinek célja a legnagyobb vadak elejtése, illetve Carabas Márki, aki leginkább kétes ügyleteiről híres, és nem utolsó sorban kiváló harcos is. Történetünk nagyrészt a London alatti metróvonalak kuszaságában játszódik, ami egy eddig ismeretlen stílust erősít a fantasy-k világában. A könyv ügyesen bejárja mindkét világ gyönyörű és sötét oldalát, a luxust és a nélkülözést. A főszereplők és –túlélésük szempontjából– fontosabb segítő -ik karakterfejlődését követhetjük végig, mivel hőseinknek megvannak a maguk bonyodalmai, jellemük ezeken keresztül is formálódik.

NEIL GAIMAN

befejezte, ám koránt sem zárta le a történetet, így reményeim és az író állítása szerint még a könyv folytatására is számíthatunk.

Patai Eszter

még azok az egyszerű földi halandók is könynyen megemészthetik, akiket egyébként heveny hányinger kerülget a hegyi kolostorokba grafika: Lovas Ádám zárkozó kopaszok kétl között, csendben elmormolt észosztásától. A nyugaton élő, tibeti a F a r k a s E m b E r I G A Z Á B Ó L A P A . buddhista tanító és az utóbbi évek egyik Az S.O.S. Szerelem és mester összefoglaló legpechesebb filmje. a 9 és ½ randi sikermunkája az ősi hagyo- Nem elég, hogy eddig receptje alapján kémányok egyszerű alap- négyszer változtatták szített filmet tavaly jaira hajazó, mégis meg a bemutató idő- nyáron 25 nap alatt hatásos gyakorlatokat pontját, a marketing- forgatták le nálunk, mutat be, amiket bárki, stábnak remekül sike- Kecskeméten. bármilyen vallási hát- rült időzítenie az első A romantikus komédia térrel elvégezhet, hogy előzetes fellövését is: főszereplője egy köértelmetadjonéletének. pontosan két órával zépkorú festőművész Rinponcse a meditáció az A v a t a r (Kaszás Géza), aki alhíres mestere, átfogó trailer premier utánra. kotói válságában haképet ad életről és A film sztorija szerint zatér Magyarországra, halálról, gyűjteménye jó a tékozló fiú (Benicio ám ihlet helyett egy forrása lehet az együttér- Del Toro) bátyja halála kislányt talál, akit elzésnek, életünk napjait miatt hazatér apjához hunyt szerelme az ő ( Hopkins) egy tudta nélkül hozott örömmel, derűvel, de Anthony elsősorban bölcsesség- isten háta mögötti fa- világra. Újonnan meglucskába, ahol a múlt talált gyermekét azongel töltheti meg. A szerző mantra-kal- rémségei már alig várják, ban a menő ügyvéd ligráfiáival illusztrált, hogy valaki előkapar- (Kamarás Iván) neveli, szép kötet megértő ja őket a szőnyeg alól. akinek persze esze szeretetre nevel, mély Mindezt tetézi a köte- ágában sincs lemondabölcsességgel mutat- lező telihold–motívum, ni a gyámságról. A két ja be a szellemi út amikor annak rendje s férfi tehát minden eszmegpróbáltatásait és módja szerint a fiú far- közt megragadva verjutalmát, a halál elfo- kassá vedlik és elsza- seng, hogy kiderüljön, gadását, a cselekvésben badul a pokol. Emellett melyikük lesz méltó megnyilvánuló együttér- még kapunk egy sze- az igazi apa szerepére. bbb zést, a meditáció és a relmi szálat a brutálikarma megértésének san meggyilkolt báty menyasszonyával alapvető lényegét. S ZÖGYAL R INPOCSE (Emily Blunt), aki vőnyilvános tanításokat legénye elvesztését tart szerte a világban, egy új románccal próés meditációs gyakor- bálja orvosolni... bbb latokat vezet, melyekkel igazi segítséget nyújt a befogadóknak. bbb

KecsUp! 2010 1.szám


KecsUp!  2010 1.szám

31

képregény: Lovas Ádám©


KecsUp! #1  

Freen urban magazine for/about/from young people living in Kecskemét, Hungary. Published by the VÁKUM local cultural movement. Printed in 30...