Prolog 2017 - Deltagarfolder

Page 1


PROGRAM LAJV ........................................... 1

WORKSHOPS ................................ 11

Alla gossar äro klara som en dag ............................................. 1

Att tvinna en bågsträng ............................................................ 11

Dance the Macabray................................................................. 1

Boffra historiskt ....................................................................... 11

Den sista filmen........................................................................ 1

Brodera med mera ...................................................................11

Diktatorernas stora möte......................................................... 1

Datadriven rolldesign ...............................................................11

Don't Care About Us ................................................................ 2

Enkel nålbindning från grunden ............................................. 12

Favourable odds ....................................................................... 2

Experimentverkstaden .............................................................12

Född till världskrig ...................................................................3

Fång- och förtrycksspel............................................................ 13

Förnuft och Känsla ...................................................................3

Fight Club - Workshop i Stagefighting ....................................13

Gudomlig och ondskefull ......................................................... 4

Filmisk tortyr ...........................................................................14

Halleluja I Love Her So ............................................................ 4

Gör det osynliga synligt............................................................ 14

Ingenstans ................................................................................5

Grundläggande el-lära med LED............................................. 14

Kärlek enligt ABBA .................................................................. 5

Hur du trär en nål ....................................................................14

Kessel 512 .................................................................................5

Kaosdans - interaktioner och energier ....................................15

Mon Dieu! En 1700-talsfars..................................................... 5

Konsten att skugga ...................................................................15

M/S Kristina............................................................................. 6

Kontaktimprovisation ..............................................................15

Nästa Station Kymlinge ........................................................... 6

Kulning och lajv ....................................................................... 15

Papper ......................................................................................6

Musik och Människan ..............................................................16

Point of No Return ...................................................................6

Pardans för nybörjare ..............................................................16

Restrictions .............................................................................. 7

Reformation pågår:Konsten att lajva en utställning ............... 17

Silent Screams ..........................................................................7

Religion för lajvbruk ................................................................ 17

Ske i din vilje ............................................................................ 8

Showfight med blankvapen......................................................17

Slaget om Kronan .....................................................................8

Skiss för nybörjare ...................................................................18

The Circle of Life ...................................................................... 8

Sy en pilgrimsväska.................................................................. 18

Tillblivelsen .............................................................................. 8

Upplevelsedesign för känslor och erfarenheter.......................19

Trans dysphoria blues ..............................................................9

Videodokumentation ...............................................................19

Vittnesmål ................................................................................9

Visstuga .................................................................................... 20

Wilt ........................................................................................... 10

Webbdesign för mitt lajv.......................................................... 20

Winson Green Prison............................................................... 10


UTVECKLINGSFORUM ..................... 21

Hantverkshäng .........................................................................31

Att bygga en lajvby ...................................................................21

Internationella lajv - how to .................................................... 32

Att lajva med sin partner ......................................................... 21

Jugger .......................................................................................32

Att lajva som veggie ................................................................. 22

Lajvloppis .................................................................................33

Att ta det svåra samtalet .......................................................... 22

Lajvpresentationer ...................................................................33

Cut! Eller jag menar Break, nej, Brems... ................................ 22

Larp Women Unite - träff ........................................................33

Inlajvtext som spelbärare ........................................................22

Nätverksträff - Leia .................................................................. 34

Knutpunkt 2018 - Bättre än någonsin .....................................23

Prologs avslutning ....................................................................34

Lajv som bollsport- det är en puck, inte en boll!..................... 23

Prologs invigning .....................................................................34

Mansrollen inlajv .....................................................................24

Secret Hitler ............................................................................. 34

Nördfeminism för män ............................................................ 24

LAJVPRESENTATIONER .................. 35 FÖRELÄSNINGAR .......................... 25 Adaptationer av existerande verk till lajv................................ 25

OMRÅDESKARTA ........................... 40

Chefens roll i spelet; Ledarskap på lajv ...................................25 Hur IT kan användas under lajv .............................................. 26 Jämställd fiktion ...................................................................... 26 Lajv som bollsport - hur du blir en bra medlajvare.................27 Mat som spelmekanik ..............................................................27

KARTA ÖVER CULTUREN ................. 41 SCHEMA .......................................... 42

Psykisk ohälsa på lajv............................................................... 27

FILMVISNING ............................... 28 Nordic Larp Talks ....................................................................28 The Mixing Desk of Larp.......................................................... 28

ÖVRIGT ....................................... 29 90-talsdisco .............................................................................. 29

Prolog 2017 - Ett svenskt lajvkonvent

Återträff Sigridsdotter 2016..................................................... 29 Carcassonne - brädspel ............................................................ 30

3/3 - 5/3 Västerås www.lajvkonvent.se

Danceoke - Dansa loss! ............................................................ 30

Deltagarträff för Academia Octavia .........................................30

Foto (framsida och baksida): John Paul Bichard

Deltagarträff för Kampen i Ringen ..........................................30

Sponsored by Bichard

Fika med arrangörerna för Krigshjärta VIII............................ 31

www.johnpaulbichard.com


LAJV

Alla gossar äro klara som en dag

Den sista filmen

fre 18:00 – 20:45 Lådan

lör 20:00 – 22:45 Elektra

lör 16:00 – 18:45 Box 2

Björn Thalén, Simon Larsson

Lukas Renklint

I skydd av biomörkret utbyts ett sista farväl. Ett

Alla gossar är ett scenbaserat lajv som utspelar sig i

sista känslofyllt sms och blickar som förklarar allt.

ett matriarkat. Vi kommer att spela 3 familjers

Kärleken är förbjuden. Kanske är denna stund den

vardagsliv och deras hanteringsprocess när en fest

sista de har tillsammans? Biomörkret ger dom en

spårar ur. Vi kommer att djupdyka i könsnormer

temporär fristad. Kampen fortsätter. Lajvet

och könat förtryck i ett samhälle där normen

utspelar sig samtidigt som en biofilm visas. Nästan

anpassas efter kvinnan. Män, ha helst långärmat

all kommunikation sker via text och telefon.

och en sjal. Det finns extra att låna.

❤ Tillsammans skapar vi en stark berättelse där

❤ Vi utforskar normer och sätter oss själva i nya

filmens suggestiva kraft ger bakgrundsljud till de

positioner gentemot varandra under några

textbaserade känslorna.

timmar.

Experiment, På allvar, Spelteknik

På allvar Diktatorernas stora möte Dance the Macabray fre 19:00 – 22:45 Box 3 Frida Karlsson Lindgren, Sofia Stenler

fre 17:00 – 18:45 ABF Stora Vincent Rankila Diktatorernas möte är ett politiskt lajv som utspelas

De döda lämnar sin kyrkogård för att dansa med de

i Sverige och handlar om en värld med endast

levande, en sista gång. Det handlar om det svåra i

diktaturer. Din roll är att vara en diktator och skapa

att lämna, sorgen i att vara lämnad, det oavslutade

allianser, förhandla och starta krig med varandra

som skaver och den magiska chansen att mötas

för att på alla sätt försöka gynna dig och ditt land.

igen. Detta är ett lajv som använder sig av dans för

Lajvet är ett slags FN-spel och alla deltagare får ett

att gestalta sorgearbetet och det som behövs för att

dokument med sina tillgångar och mål.

kunna gå vidare, in i döden eller ut i livet.

❤ En chans att styra ett land och föra det dit du

❤ Uttryck känslor med dans och gestalta nära

vill.

relationer och sorgearbete

Fartfyllt, Lekfullt

Lekfullt, På allvar

1/45 PROLOG 2016


Don't Care About Us

Favourable odds

fre 16:00 – 17:45 Lådan

lör 16:00 – 17:45 Lådan

sön 10:00 – 11:45 Lådan

Carl Nordblom

Simon Larsson

Ni är eliten inom underhållning. Ni som kittlar

Trots att ni är den etniskt största gruppen blir ni

nerver och får tittarsiffror att explodera. Det börjar

alltid marginaliserade. Frustrationen finns alltid

närma sig nästa Hungerspel och ni är hjärnorna

där. Det finns inget startskott. Era röster hörs

bakom designen. Är du beteendevetaren som vill ge

aldrig i media, gränserna flyttas så att er mark

hopp och lyfta individer eller arkitekten som vill

minskar, era vänner skjuts ihjäl utan straff.

utforska effekten av krympande rum? Vad är

Demonstrationen är över. Ni är gripna. Sälj ut dina

egentligen bäst för de som betyder något - tittarna?

vänner eller dö. Ni håller ihop. För tillfället.

❤ Delta i utvecklingen av ett spel där deltagare

❤ Ett känslomässigt scenario där alla spelare bär

dör för andras nöje och utforska frågan om vad

ögonbindlar och håller varandra i händerna. Leva

som är underhållande.

eller dö? Experiment, På allvar, Rollarbete

PROLOG 2017 2/45


Född till världskrig

Förnuft och Känsla

lör 16:00 – 18:45 Box 1

fre 20:00 – 23:45 Special 1

sön 10:00 – 12:45 Box 1

Anna Westerling

Johan Nylin, Terje Walberg

Ett rollspel baserat på Jane Austens roman med

Lajvet handlar om de unga soldaterna under Det

samma namn som utspelar sig i överklassens

Enda Världskriget, och är ett actionfyllt äventyr ur

England i början av 1800-talet. Genom

den lilla människans synvinkel. Med hjälp av ljud,

fördefinierade scener och brev följer vi två olika

ljus och rekvisita berättar vi tillsammans historien

systrar på deras resa mot äktenskap som

om kamratskap, tvivel, mod och den ständigt

förhoppningsvis ger både kärlek och pengar.

närvarande döden under tiden 1914-1945. Ingen

❤ En emotionell resa och upp-på-golvet-spel då vi

egen utrustning behövs.

gör en bok interaktiv.

❤ Spänning, tårar och adrenalin i en historisk kontext. Fartfyllt, Historiskt, På allvar

3/45 PROLOG 2017


Gudomlig och ondskefull

Halleluja I Love Her So

sön 12:00 – 15:45 Box 2

lör 16:00 – 18:45 Box 3

Johanna Nyberg Hamrén

Olle Ireflod, Tobias Jensen

Var nittionde år föds tolv gudar i människornas

Sitcom-serien "Halleluja I Love Her So" är inne på

värld. De blir älskade. De blir hatade.

sin andra säsong. Det har varit en omskakande

Inom två år är de döda.

inspelning med många problem bakom kameran.

Hur väljer de att leva den tid som de har kvar?

Skådespelare som inte kommer i tid, avundsjuka

Ett lajv inspirerat av “The Wicked + The Divine”.

mellan kollegor och personal med alkoholproblem.

Du behöver inte känna till serien för att delta.

Till råga på allt lägger sig alla hela tiden i hur serien

❤ Ett karaktärsdrivet relationsdrama där bara en

borde utvecklas. Kan tv-serien verkligen överleva?

sak är säker: Du kommer att dö.

❤ Ett fartfyllt och humoristiskt lajv som handlar

Experiment, På allvar, Rollarbete

om inspelningen av en sitcom. Räkna med snabba beslut och många intriger Fartfyllt, Lekfullt

PROLOG 2017 4/45


Ingenstans

Kessel 512

fre 16:00 – 19:45 Box 2

lör 13:00 – 15:45 Box 3

Olle Ireflod, Tobias Jensen

sön 13:00 – 15:45 Box 3

När allt har gått under, Sverige översvämmats och

Mathilda Hagfoss

livet efter kommer till ytan igen. Vad finns då kvar

Tio rebeller. En fängelsecell. Ett förflutet.

där ute, vilka har överlevt, kan man klara sig? Man

Ett äventyrligt relationslajv i Star Wars-universat,

måste ut och samla mat, bygga skydd emot dom

spelat i scener. Du behöver inte vara världens

som vill dig illa, se till att samarbeta.

största Star Wars-fan för att spela, men lite

❤ Ett lajv om efter katastrofen, looting, jobb i

förkunskaper är bra att ha.

grupp, bunker, överleva.

❤ Relationsspel och lite action med Rogue One-

Fartfyllt, Lajv som varit

inspiration. Experiment, På allvar

Kärlek enligt ABBA lör 19:00 – 22:45 Box 3

Mon Dieu! En 1700-talsfars.

Anna Westerling

lör 19:00 – 21:45 4:e Teatern

Ett band under en turnésommar på 70-talet.

Malin Gustavsson, Martina Green, Siri Arvidsson

Kärlek, dramatik, musik & fest. Vi gör nedslag på

Det är invigningsgala på kungliga teatern och du är

fem partykvällar under fem månader/akter och

bjuden! Alla är där - tyvärr! Vänner som fiender. Vi

följer bandets kärleksliv med nya förbindelser, slut

spelar fars i 1700-talsmiljö där det duelleras,

och längtan. ABBA-musiken används för att

svimmas dramatiskt, dansas, kurtiseras, slås i

uttrycka rollens inre känslor, som bakgrund och att

dörrar och konspireras. Det blir ett tramsigt,

sjunga och dansa till. Alla kan vara med oavsett

opretentiöst lajv där alla känslor är uppskruvade till

sång-skills.

opera!

❤ Ett fartfyllt emotionellt äventyr till ABBA-

❤ En 1700-tals-släng-i-dörrarna-fars. Hjärta!

musik. Du får spela, sjunga och dansa ut dina

Smärta! Drama!!

känslor för maximal dramatik.

Fartfyllt, Lekfullt

Fartfyllt, Lekfullt

5/45 PROLOG 2017


M/S Kristina

Papper

lör 19:00 – 22:45 Box 2

sön 14:00 – 15:45 Akvariet

Eva Wei, Rosalind Göthberg

Lisa Nordemo

M/S Kristina är en berättelse om en grupp

Ett hysteriskt lajv med glada leenden i en

flyktingars båtfärd från vad som en gång var deras

nyskapande kontorsmiljö. Peppen är stor, tempot

hem mot det nya och okända. Spelet berättar en

högt och sociala koder tydliga. Papper är ett

historia om en farlig resa mot ett okänt mål, om

surrealistiskt lajv som lämnar dig energisk och

förlust och förtvivlan men också om drömmar och

peppig. Vi letar efter svaret på frågan ”är

hopp om en bättre framtid.

medarbetarna på kontoret lyckliga”? Ett

❤ En intensiv upplevelse av gemenskap,

återkommande lajv som passar nybörjare som

frustration och obegriplig byråkrati.

veteran.

På allvar

❤ En upplevelse av hur performance och lajv kan användas tillsammans. Hög igenkänningsfaktor

Nästa Station Kymlinge lör 12:00 – 15:45 Box 2

för den som jobbat på kontor! Fartfyllt, Lekfullt

Annica Strand, Annika Lykta, Sofia Stenler Ett blackboxlajv i UnderStockholms regi. Ett möte

Point of No Return

mellan det vardagliga och det obegripliga. Scenen

sön 13:00 – 15:45 Special 2

är en tågresa en dag som vilken som helst, fokus är

Elin Gissén

tunga beslut och rannsakan när valen plötsligt

Ett ungt par sitter i ett väntrum. Om en timme

gäller liv, död och tid.

kommer de att göra en abort. Om de inte ändrar

❤ Deltagarna får lajva kring svåra livsfrågor och

sig. Medan de väntar minns de hur de hamnade

samtidigt göra en resa i gränslandet mellan Över-

här, och föreställer sig hur livet kommer att bli från

och UnderStockholm.

och med nu. Med eller utan ett barn.

Lekfullt, På allvar

Rollerna för paret är fasta, den tredje spelaren gestaltar främst barnet, men även andra personer i parets liv. ❤ Kärleksfulla relationer och stora beslut i ett vardagligt liv. Lajv som varit, Mysigt, På allvar

PROLOG 2017 6/45


Restrictions

Silent Screams

lör 23:00 – 23:45 Box 2

fre 19:00 – 22:45 Box 1

Elin Gissén, Lina Mannberg, Peter Hansson-Silva

lör 12:00 – 15:45 Box 1

Restrictions är ett icke-verbalt lajv om hur vi

Joel Östlund, Martin Rother-Schirren

förhåller oss till varandra. Våra rörelsemönster

Silent screams is a horror and adventure LARP. For

formar våra livsvillkor, och det blir så vackert,

a couple of hours you will play out the most

ledsamt, knasigt och absurt som livet är.

important days in the history of the small town

Lajvet skrevs av Frida Karlsson-Lindgren och Sofia

Bear Lake. As a Grave Digger, Doctor or High

Stenler till en antologi av feministiska spel. Det har

School Student you will have the opportunity to

element av dans men inga särskilda kunskaper

save Bear Lake or to be part of its downfall.

krävs.

The LARP is written in English but will be played in

❤ Utforska trams med allvarliga undertoner för

Swedish.

hur vi rör oss tillsammans.

❤ Horror is coming to Bear Lake. Will you save

Lajv som varit, Lekfullt

your hometown? Or will your silent screams echo in an empty street? Fartfyllt

7/45 PROLOG 2017


Ske i din vilje

The Circle of Life

fre 17:00 – 20:45 Special 2

lör 13:00 – 15:45 Lådan

lör 20:00 – 23:45 Special 2

Emelie Klanac, Sally Ståhl

Caroline Sjövall

Ett friformsscenario där spelarna får uppleva

Ske i din vilje är ett litet smakfullt scenario för både

maktspel och kampen för rättvisa och jämlikhet löst

nya och erfarna spelare, med det värsta och bästa

baserat på berättelsen i filmen Lejonkungen.

ur 1900-talets historia. De åtta spelarna får

Spelarna skapar tillsammans en berättelse om makt

tillsammans följa en familj vars öde inte lämnar

och förändring. Hur känns det att ha makt och att

någon oberörd. Historien bygger på en sann

förlora den? Åldersgräns 16 år.

berättelse och gjorde stor succé på Stockholm

❤ Lev ut ditt inre djur i kontorsmiljö!

Scenario Festival 2016.

Lekfullt

❤ Tre timmar av fantastiskt friformsrollspel. Lekfullt, Mysigt, På allvar

Slaget om Kronan

Tillblivelsen lör 19:00 – 22:45 Box 1 Karolina Staël, Kristoffer Lindh

fre 17:00 – 19:45 4:e Teatern

Vi är inte, vi blir. Vårt jag uppstår i kontakten med

Alex Giles, Thilion Strömberg

andra människor och olika sidor av oss själva

Häxan Zazif som länge har hållit fred i landet har

kommer fram i samspel med olika människor, både

dött, och nu förbereder sig alla olika grupper för att

sidor vi gillar och sidor vi önskar att vi vore utan. I

ta över landet. Vilken sida står du på ?

Tillblivelsen får du chans att följa en person när

❤ Deltagarna kommer vara med om ett lajv där

den rör sig mellan olika sociala kretsar och hur

din fiende kan bli din vän och din vän kan bli en

detta påverkar personen.

fiende. Lekfullt, Rollarbete

❤ Ett lajv där rollen är föränderlig och flexibel. Rollskapandet är även tänkt som en integrerad del i upplevelsen Experiment, Lekfullt, På allvar, Rollarbete

PROLOG 2017 8/45


Trans dysphoria blues

Vittnesmål

fre 21:00 – 23:45 Lådan

lör 19:00 – 22:45 Special 3

Charlie Haldén, Jonatan Dahlander, Pi Fröjd,

Åsa Nilsson, Eva Meunier

Samuel Sjöberg, Vidar Axelsson

Vittnesmål är ett mörkt scenario om händelserna i

Trans dysphoria blues är ett lajv skrivet för

en liten by i östra Polen under de första åren av

cispersoner som följer fem transpersoner, alla med

andra världskriget. På den krigshärjade

olika syn på identitet och politik, när de påbörjar

landsbygden vände sig katolikerna mot sina

varsin transutredning hos sjukvården och söker

grannar, en nästan lika stor judisk befolkning och

stöd och gemenskap hos varandra i en stödgrupp.

brände dem levande eller dödade dem på andra

❤ Ett npc-tungt lajv för cispersoner om att gå

bestialiska sätt.

igenom en transutredning och de medföljande

❤ Att erkänna sig själv som förövare och

känslorna som kan uppstå.

formulera om historien för att orka leva med sig

På allvar, Spelteknik

själv. Historiskt, På allvar

9/45 PROLOG 2017


Wilt

Winson Green Prison

fre 20:00 – 23:45 Box 2

sön 10:00 – 12:45 4:e Teatern

Jens Karström

Rosalind Göthberg, Siri sandquist

Wilt är ett icke-verbalt lajv om att gå genom olika

Ett lajv om Suffragettrörelsen i Storbritannien

faser efter att man avslutat en romantisk relation.

under det tidiga 1900-talet. Historien kretsar kring

Under lajvet kommer man främst interagera med

kvinnorna som kämpade för sin rösträtt och

personen som spelar ens partner, och tillsammans

männen som på olika sätt stod vid deras sida. Vad

uppleva separationen och processen efteråt. Lajvet

händer när politiken tar sig in i privatlivet och när

brukar beskrivas som vackert, personligt och

det privata blir politiskt? Hur mycket är friheten

emotionellt medryckande. Av: Frausig och Meland.

värd? Hur mycket är kärleken värd?

❤ En introspektiv och medryckande

❤ Spelarna får utforska ämnen som politisk

känslokarusell om processen efter man gjort slut.

kamp, förtryck, frigörelse, familj, värderingar,

Mysigt, På allvar, Rollarbete

rädsla och kärlek. Historiskt, På allvar

PROLOG 2017 10/45


WORKSHOPS

Att tvinna en bågsträng

Brodera med mera

lör 16:00 – 17:45 LajvVerkstaden

fre 15:00 – 17:45 LajvVerkstaden

Emil Rogvall

lör 13:00 – 15:45 LajvVerkstaden

Att göra en bågsträng är ett ärans och hjältarnas

Anna-Maria Odén

hantverk. På denna punkt lär vi oss göra en s.k.

Workshop i broderi. Vi syr en syrulle, ett rese-etui

flemish twist-bågsträng, en enkel och historiskt

för sysaker, och går samtidigt igenom grunderna i

korrekt teknik som både är stark och inte innehåller

broderi & lär oss sex basstygn för handsömnad och

några knutar eller dylikt som kan gå upp. Passar

broderi. Förstygn, Efterstygn, Stjälkstygn,

såväl armborst som pilbåge. Inga förkunskaper

Kedjestygn, Läggsöm, & Langettsöm. Vid mån av

eller medtaget material krävs!

tid kan även andra stygn läras ut.

❤ Lär dig göra en bra bågsträng i HK-teknik,

Kursen riktar sig till nybörjare men alla som vill är

perfekt t.ex. inför sommarens stridslajv.

välkomna.

Hantverk/Teknik, Historiskt, Mysigt

❤ Grundkunskaper i handsömnad & broderi och modet att fatta nålen hemma. Med sig får man

Boffra historiskt lör 12:00 – 13:45 4:e Teatern

även en egensydd messma. Hantverk/Teknik, Mysigt

Andreas Lindegren, Andreas Markehed, Eva Wei Ta med ditt favoritboffersvärd så lär vi dig hur du

Datadriven rolldesign

hanterar det basterat på historiska källor. Förutom

lör 15:00 – 16:45 ABF Stora

att vi går igenom grunderna i fäktning så avskriver

Sebastian Utbult

vi en del myter om svärd och dess användande. Vi

Att skriva och matcha roller kan vara både

som visar dig är till vardags tränare i historisk

tidsödande och svårt, oavsett om det är roller som

fäktning.

arrangörerna eller deltagarna skapar. Jag kommer

❤ Kunskap om hur man historiskt hanterade

gå igenom lite design för datadrivna, strukturerade

svärd och hur det kan appliceras på boffer.

rollskelett och hur du kan arbeta med dem för att

Fartfyllt, Historiskt

renodla roller. Sedan designar vi lite roller för påhittade lajv. ❤ Tankar och design kring datadrivna karaktärer samt gruppövningar i sådant rollskapande. Arrangörsfokus, Experiment, Rollarbete

11/45 PROLOG 2017


Enkel nålbindning från grunden

Experimentverkstaden

lör 18:00 – 19:45 Ateljén

lör 13:00 – 14:45 ABF Stora

Celina Hongslo

Elin Gissén

Vi täljer en nålbindningsnål av en glasspinne och

Nyfiken på blackbox, meta-tekniker eller

lär oss grunderna i nålbindning.

skuggspel? Huvudet fullt av koncept och design-

❤ Tälj din egen nålbindningsnål och lär dig en

idéer? Söker du det lilla extra som kryddar din

enkel nålbindningsteknik.

spelvärld eller ditt lajvande? Välkommen till

Hantverk/Teknik

Experimentverkstaden! Här prövar, skapar och omskapar vi lajvtekniker av alla slag. Workshopen är deltagarstyrd, era idéer avgör vad vi gör. Inga förkunskaper krävs. ❤ Deltagare får möjlighet att pröva på lajvtekniker. Sätt spinn på en gammal favorit, lär av varann eller skapa helt nytt! Drop-In, Experiment, Rollarbete, Spelteknik

PROLOG 2017 12/45


Fång- och förtrycksspel

Fight Club - Workshop i Stagefighting

lör 16:00 – 18:45 4:e Teatern

fre 17:00 – 18:45 Box 1

Maria Rodén

Isak Wessman

Praktisk workshop med viss teori gällande hur vi

Slå folk i huvudet. Däng folk i väggen. Sparka på

kan få till bra förtrycksspel både som förövare och

dem när de ligger. Stryp dem och knäck nacken på

offer. Även om workshopen utgår från fantasylajv

dem.

såsom Krigshjärta går mycket att applicera på

Detta är en workshop där vi lär och och tränar på

andra lajv. Under workshopen kommer deltagarna

mängder av sätt att på ett säkert och snyggt sätt

involveras i olika övningar för att få känna på hur

simulera slagsmål. Vi kommer diskutera hur man

det är att vara både förövare och offer.

snyggast bygger upp en fightscen och hur man kan

❤ Tillsammans utforskar vi hur vi kan skapa

ta med det till lajv.

bättre förtrycksspel och ge varandra bra upplevelser. På allvar

Kom och slåss med oss! ❤ Introduktion och träning i simulerade slagsmål och varierade tekniker att använda i stagefights. Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik

13/45 PROLOG 2017


Filmisk tortyr

Grundläggande el-lära med LED

fre 22:00 – 23:45 Ateljén

fre 15:00 – 18:45 Ateljén

Karin Edman

lör 14:00 – 17:45 Ateljén

En workshop i tortyrsimulation med målet att se

Cornelia Karlslund, Linnéa Björklund

otrevligt ut men kännas spännande att delta i. Vi

Lär dig hur du kan använda LED-dioder på lajv! Vi

övar på att kommunicera och att improvisera

går igenom de olika alternativ som finns för

utifrån blandade metoder, inspirerade av

belysning, samt visar upp färdiga projekt. Därefter

actionfilmer och tv-spel. Workshopen använder sig

får du löda din egen LED-manick. Vi har material

av opt-out. Fotografering ej tillåten utan tillstånd.

till en lykta på plats, men ta gärna med dig något du

Ta gärna med en handduk.

vill pimpa med LED (gasmasker, manicker, vapen,

❤ Lär dig simulera tortyr på lajv på sätt som både

kläder, mopeder). OBS: nybörjarnivå.

ser filmiskt ut utifrån men som också ger en

❤ Tillverka en lajvprop med LED-dioder på

sensorisk upplevelse för deltagarna.

nybörjarnivå.

På allvar

Hantverk/Teknik

Gör det osynliga synligt

Hur du trär en nål

sön 14:00 – 15:45 4:e Teatern

lör 18:00 – 20:45 LajvVerkstaden

Alina Olestad

Karin Gustafsson

En spelteknik för spelet kring osynliga roller för att

Tips och tricks från historisk lädersömnad. De

få ett bra flöde i bytet mellan osynlighet och

osexiga detaljerna som inte syns på den färdiga

synlighet - exempelvis för spöken, älvor, vampyrer

produkten men som din kropp kommer tacka dig

och magiker. Få en samexistens mellan parallella

för. Trä en nål. Vaxa en tråd. Provsy i läderspill. Om

spelvärldar.

tid finns provar vi också att sy med svinborst. Inga

Workshopen avslutas med ett kort minilajv. ❤ En spelteknik som gör alla säkra på vad de ser och när de syns utan extra rekvisita som slöjor och annat.

förkunskaper krävs. ❤ Lär dig de tråkiga men smarta grunderna för att sy i läder. Hantverk/Teknik, Historiskt

Arrangörsfokus, Lekfullt, Spelteknik

PROLOG 2017 14/45


Kaosdans - interaktioner och energier

Kontaktimprovisation

fre 22:00 – 23:45 ABF Stora

fre 15:00 – 16:45 4:e Teatern

lör 18:00 – 19:45 ABF Stora

sön 10:00 – 11:45 ABF Stora

Elina Andersson

Emma Lundqvist

Välkommen till ett dansgolv med lekfull kaos-dans

Fokuset i kontaktimprovisationsdans ligger på

utan regler eller mönster! Vi undersöker energier,

kontakten mellan deltagarna, att vara närvarande i

interaktioner och skapande på dansgolvet och kopplar det till interaktioner i lajv. Korta diskussioner och framförallt mycket dans, ingen förkunskap krävs. Klä dig för rörlighet och bekvämlighet! ❤ Dansworkshop med fokus på interaktioner och

stunden och reagera på impulser från varandra och musiken. Första halvan är uppvärmning och introduktion och resterande del blir ett fritt kontaktimprovisationsjam. Ha gärna bekväma kläder som du kan röra dig i.

energier.

(Söndag blir lugnare än fredag)

Fartfyllt, Lekfullt

❤ En introduktion med olika övningar och ett kontaktimprovisationsdansjam.

Konsten att skugga sön 14:00 – 15:45 ABF Stora Alma Elofsson, Mimmi Lundkvist

Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Kulning och lajv

Tvådelad WS. Timme 1 ägnas åt diskussion om

sön 10:00 – 11:45 Box 2

metatekniken skuggning och hur den kan göras

Björn Thalén

som bäst. Dela med dig av dina erfarenheter, och

Vi prövar på den traditionella svenska

lyssna på andras!

herdesången. Det blir mycket teknik och musik

Därefter undersöker vi det vi kommit fram till i scener och testar tekniker. Det går bra att komma på bara en av delarna! (För endast del 2 bör du dock ha tidigare kunskaper om skuggor.) ❤ Idéutbyte av och experiment med en av de mest

men också fäbodshistoria och en diskussion om hur och när kulning kan användas på lajv. Känslan när ljudet bara fortsätter att eka i naturen (eller betongen) från ett ljud du själv skapat är underbar. Lätt uppdaterad workshop från 2016.

intressanta metateknikerna på marknaden.

❤ Lär dig mer om fäbodshistoria men framförallt

Experiment, Spelteknik

pröva på att själv testa sångtekniken som kan höras kilometer. Historiskt, Lekfullt, Mysigt

15/45 PROLOG 2017


Musik och Människan

Pardans för nybörjare

fre 20:00 – 21:45 4:e Teatern

lör 20:00 – 23:45 ABF Stora

lör 14:00 – 15:45 4:e Teatern

sön 13:00 – 15:45 Box 1

Lo Ersare

Carl Nordblom, Frida Karlsson Lindgren

Ett konstformsöverskridande experiment där vi

Vi går igenom grunderna i lindyhop, vals och

hyllar mänskligt uttryck och interaktion genom

slängpolska för att ni lätt ska kunna föra er på nästa

improvisation.

danslajv eller socialdans.

Lo Ersare ger en workshop med vokal elektronisk

Varken förkunskap, högerfötter eller musiköra

improviserad musik där deltagarna ska reagera

krävs.

med rörelse och beröring.

❤ Lära dig grunderna i lindy hop, vals och

Densiteten i musikens resonans är synapser som styr kroppens nervsystem och därmed tar över

slängpolska! Lekfullt

människan. ❤ Deltagarna lär sig att använda musik till att påverka och stärka deras kroppsliga uttryck. Drop-In, Experiment, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt, Rollarbete

PROLOG 2017 16/45


Religion för lajvbruk fre 20:00 – 21:45 ABF Stora Anneli Friedner, Maria Carlsson Vad är religion? Vad ska den vara bra för? Hur känns den i kroppen? Hur kan man göra den på lajv för att berika både lajvet i stort och spelarnas inre upplevelser? Vi blandar religionskunskap och teatererfarenhet till en tvådelad workshop om att göra mer och bättre religion på lajv. Först ett teoripass, följt av praktiska övningar. ❤ Teoretiska verktyg och praktiska övningar för spelare, grupper och arrangörer som vill få ut mer av religion på lajv. Rollarbete, Spelteknik

Showfight med blankvapen sön 10:00 – 12:45 Box 3 Maria Rodén, Susan Olsson Reformation pågår:Konsten att lajva en utställning

Grunderna för vikingainspirerad showfight. Känn

lör 15:00 – 15:45 Special 1

en uppvisningsstrid tillsammans med en annan

Qla Zetterberg

deltagare. Vi går också igenom vad som är bra att

Under reformationsåret 2017 har Västerås Stift och

tänka på, både gällande säkerhet och vad som ser

Västerås Pastorat skapat en utställning kring

snyggt ut. Ingen förkunskap krävs.

frågorna Konflikt, Språk & Samtal. Syften är att

❤ Introduktion till vikingatida showfight med

lyfta dessa frågor för 5 & 6:e klassare.

blankvapen.

I denna workshop visas utställningen och de

Fartfyllt, Lekfullt

lajvmetoder som används. ❤ Under 1 h får deltagarna ta del av utställningen "Reformation pågår" samt de lajvpedagogiska metoder som används. Fartfyllt, Historiskt, På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

17/45 PROLOG 2017

på riktiga vapen, lär dig enkla rörelser och sätt ihop


Skiss för nybörjare

Sy en pilgrimsväska

lör 20:00 – 21:45 Akvariet

sön 10:00 – 12:45 LajvVerkstaden

Andreas Lindegren

Anna-Maria Odén

Skrattar du nervöst när någon ber dig rita?

Vem behöver inte en väska? Alla behöver något att

Vill du få ut idéer snabbt på papper?

bära och förvara sina hemliga papper och ätdon i,

Vi går igenom grunderna i skissteknik. Att med

och vad kan då vara bättre än en liten axelväska?

enkla medel kunna förmedla tankar, idéer och

Kom och sy dig en pilgrimsväska! Vi blandar teori

koncept på kort tid. Målet är att alla ska kunna göra

om den historiska pilgrimsväskan med praktik då vi

enkla skisser när vi är klara. Ju mindre

syr våra egna väskor anpassade och dekorerade för

förkunskaper desto bättre.

lajv. Grunderna i handsömnad får du på köpet!

❤ Deltagarna på workshopen lär sig grunderna

❤ Deltagarna får lära sig grunderna i

inom skissteknik för att förmedla koncept, tankar

handsömnad medan de syr sig en pilgrimsväska.

och idéer.

Hantverk/Teknik, Historiskt

Hantverk/Teknik, Mysigt

PROLOG 2017 18/45


Upplevelsedesign för känslor och erfarenheter

Videodokumentation

sön 13:00 – 15:45 Kupolen

lör 16:00 – 18:45 Vasen

Jon Back

lör 20:00 – 22:45 Vasen

Genom att designa lajv inte som spel utan som lek

Johannes Axner

och uppmuntran till lekfullhet öppnas nya

En kort introduktion och genomgång av verktyg

angreppssätt för att skapa specifika upplevelser och

och tekniker för att med video dokumentera lajv

känslor. Med utgångspunkt i Jon Backs

och deras produktion. Vi utgår ifrån smartphone

doktorsavhandling testar vi praktiska designverktyg

men går även igenom en del tillbehör, belysning

för att skapa dessa känslor och upplevelser.

och andra verktyg. På plats kommer finnas så

Oroa dig inte, du behöver inga högskolepoäng för

mycket vi kan få med av Nordiclarp.org's video-

att delta!

utrustning.

❤ Praktiska verktyg för att designa

❤ Du får lära dig enkla tips på att dokumentera

känsloupplevelser.

lajv med video. Alla med en smartphone kan vara

Arrangörsfokus, Experiment, Spelteknik,

med!

Teoretiskt

19/45 PROLOG 2017


Visstuga

Webbdesign för mitt lajv

fre 21:00 – 22:45 Kupolen

fre 19:00 – 20:45 Kupolen

lör 22:00 – 23:45 Lådan

Johanna Nyberg Hamrén

Sanna Vuorenmaa

Vad gör en lajvhemsida bra? Vilken information

Gillar du att sjunga folkvisor och stämsång? Vi

och vilka färger ska jag ha för att det ska bli så

träffas och lär varandra nya visor. Sanna leder oss

tillgängligt som möjligt?

framåt och har ett antal visor att lära ut, men allt

Detta vänder sig till dig som vill veta mer om

skapas gemensamt genom att du som deltagare är

grafisk formgivning. En del begrepp och tekniker

med och sjunger och kanske delar med dig av dina

kommer tas upp, men framförallt finns det

favoriter. Inga förkunskaper krävs, glädje och

möjlighet att ställa frågor. Fokus är främst estetiskt

engagemang räcker gott!

och front-end.

❤ Vi sjunger tillsammans och lär oss nya folkvisor med stämmor. Drop-In, Lekfullt, Mysigt

❤ Lär dig grunder i webbdesign. Ta gärna med bärbar dator om du vill experimentera själv på plats. Arrangörsfokus, Hantverk/Teknik, Teoretiskt

PROLOG 2017 20/45


UTVECKLINGSFORUM

Att bygga en lajvby

Att lajva med sin partner

sön 11:00 – 12:45 Akvariet

sön 12:00 – 12:45 Kupolen

Benjamin Fahlgren, Nova Norell, Sanna

Anna Sortti, Tobias Jensen

Vuorenmaa

Ett utvecklingsforum där deltagarna delar med sig

Vi träffas och diskuterar vad som gör en lajvby bra

av personliga erfarenheter av hur det funkar (eller

och vad bör finnas i och till den. Diskussionen

inte funkar) att åka på lajv med sin partner. Hur

berör lajvbyar som finns idag, som har funnits och

undviker man krystat spel och bryter mot den

vad vi vill se i framtiden. Gällande framtida byar

invanda vardagsrelationen? Vilka gränser sätter

diskuterar vi lite mer ingående den

man för att spela romantiska relationer med andra?

postapokalyptiska lajvby som föreningen Förenade

etc. Kom själv eller med din partner!

Lajvare är i uppstartsfasen med att bygga.

❤ Ta del av andras erfarenheter i ämnet och få

❤ Diskussioner utifrån erfarenheter och tankar om

tips och tricks på hur man kan utveckla sitt

vad som kännetecknar en bra lajvby och hur du

lajvande med sin partner.

bygger en sådan. Arrangörsfokus, Lajv som varit

21/45 PROLOG 2017

Mysigt, På allvar, Rollarbete, Teoretiskt


Att lajva som veggie

Cut! Eller jag menar Break, nej, Brems...

lör 14:00 – 14:45 Kupolen

sön 11:00 – 11:45 Kupolen

Karl Victorin

Elin Gissén

Många lajvare är veganer eller vegetarianer, men vi

Säkerhetsord är en etablerad del av

pratar ofta förvånansvärt lite sinsemellan om de

trygghetsarbetet i vår lajvkultur. Men hur fungerar

olika utmaningar vi ställs inför, t.ex. på fantasylajv

de egentligen? Hittar en orden i det ögonblicket de

vars dräkter ofta förväntas innehålla läder etc.

behövs? Och vilka ord borde vi använda?

Tanken här är att vi utbyter tips och erfarenheter

I en avspänd samtalsmiljö delar vi våra tankar och

för att vi inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt

erfarenheter kring säkerhetsord. Hur de används i

hela tiden. Hantverk, lajvmatrecept osv.

praktiken, olika ords för/nackdelar samt deras roll i

❤ Inspireras till nya hantverkslösningar, recept

trygghetstänk.

och hur du som veggie kan hantera ev. problem

❤ Deltagare på utvecklingsforumet får

inom hobbyn.

möjligheten att tillsammans med andra reflektera kring användningen av säkerhetsord.

Att ta det svåra samtalet

Arrangörsfokus, På allvar, Spelteknik

sön 12:00 – 13:45 Lådan Eva Meunier, Janusz Maxe

Inlajvtext som spelbärare

Ett utvecklingsforum om det där som arrangörer

lör 17:00 – 18:45 Akvariet

ibland måste ta tag i, men som inte alltid är så

Adrian Bergström, Martina Jansson

enkelt. Att sätta gränser, att vara den som måste

Ett samtal om hur vi som arrangörer och deltagare

säga ifrån.

kan använda diegetisk (inlajv-) text för att driva

Med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter

spel och stötta lajvets fiktion.

diskuterar vi vilka situationer man kan hamna i och

Språkbruk, olika typer av text, transparens vs.

vilka strategier som kan fungera.

hemligheter.

❤ Vi arbetar i mindre grupper uppdelat efter

Praktiska exempel från flera kampanjer.

tema, med målet att förutom att själva ha lärt oss

❤ Praktiska tips för hur man använder

av varandra också försöka skapa någon form av dokument som kan användas som stöd av andra. Arrangörsfokus, På allvar

inlajvtexter som verktyg för ett bättre lajv. Arrangörsfokus, Spelteknik, Teoretiskt

PROLOG 2017 22/45


Knutpunkt 2018 - Bättre än någonsin lör 16:00 – 17:45 Kupolen

Lajv som bollsport- det är en puck, inte en boll!

Charlotte Brolin, Eva Wei

lör 14:00 – 14:45 Akvariet

2018 är det Sveriges tur att vara värd för den

Carl Nordblom, Josefin Westborg

internationella lajvkonferensen Knutpunkt. För att

Utveckla vår modell och ta den ett steg längre. Har

vi ska lyckas göra Knutpunkt så bra som möjligt

vi helt fel? Är bollen en puck? Är sportens

behöver vi massor av idéer och engagemang. Vi

regelsystem otydligt? Vad innebär det egentligen

välkomnar alla ambitionsnivåer. Från den nyfikne

att lajva? Hur kan vi lära ut detta på bästa sätt? Hur

till den som vill vara med och arrangera. Du

kan vi förstå det här på bästa sätt? Let's take the red

behöver inte ha varit på något tidigare Knutpunkt

pill and read the code! (Bygger på tidigare

för att delta.

programpunkt)

❤ Kom med synpunkter och förslag på hur

❤ Var med och utveckla vår modell för hur vi ser

lajvkonferensen Knutpunkt 2018 ska bli så bra

på skillen lajvande.

som möjligt.

Spelteknik, Teoretiskt

Arrangörsfokus, Drop-In, Lajv som varit

23/45 PROLOG 2017


Mansrollen inlajv

Nördfeminism för män

fre 15:00 – 16:45 ABF Stora

fre 19:00 – 20:45 Akvariet

Lukas Renklint, Robin Schlyter

Johannes Axner

Öppet för alla och visst utanförperspektiv är

Ofta när jämställdhet inom lajv diskuteras så ställs

välkommet men fokus ligger på män som definierar

frågor om män och hur deras behov hamnar i

mansroller och diskuterar kring varför manliga

skymundan. Alla är välkomna, men vi talar om

roller ser ut som de gör på lajv.

frågor som berör män. Hur drabbas män av icke

❤ Beskriv manliga roller efter en enklare mall och

jämställda miljöer? Vilka strategier kan män ha för

diskutera sedan tillsammans kring mindre

ökad jämställdhet? Hur kan män reflektera och

frågeställningar.

prata med varandra? Hur tar vi med oss de här

Mysigt, På allvar, Teoretiskt

synsätten på lajv? ❤ Utrymme att tala om mansfrågor inom jämställdhet och feminism. På allvar

PROLOG 2017 24/45


FÖRELÄSNINGAR

Adaptationer av existerande verk till lajv

Chefens roll i spelet; Ledarskap på lajv

lör 12:00 – 12:45 Elektra

lör 15:00 – 16:45 Elektra

Anna Westerling

Torbjörn Walberg

Kan man göra lajv av böcker, pjäser eller musik?

En föreläsning om att spela gruppchef, hur

Hur gör man då? Hur gör man så att det blir

ledarskap fungerar och kan användas för att ge alla

interaktivt och inte stelt? Är medierna olika och

inblandade en bättre upplevelse. Mycket

vilka strategier bör man använda? Jag har gjort lajv

diskussioner utlovas!

av pjäser av Ibsen och Strindberg, böcker av Jane

❤ Introduktion till hur ledarskap fungerar och hur

Austen och musik av ABBA och delar med mig av

man kan göra allas lajv bättre genom att använda

erfarenheter och tankar.

den kunskapen.

❤ Tankar om hur du kan göra lajv utifrån

På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

existerande verk.

25/45 PROLOG 2017


Hur IT kan användas under lajv

Jämställd fiktion

lör 14:00 – 14:45 Vasen

lör 14:00 – 14:45 Elektra

Aleksandar Jankovic

Lukas Renklint

En dator eller mobil kan användas till mycket

Lukas Renklint berättar utifrån egna erfarenheter

under ett lajv. Under föreläsningen kommer det

om att skapa fiktion med alternativa genusroller

pratas om hur dessa kan användas för att skapa en

och om att göra medvetna val kring normer när en

bättre upplevelse för både deltagare och arrangörer.

skriver fiktion. Vad innebär det att skriva en

Exempel kommer tas från system som använts

jämställd fiktion och varför är det inte förenligt

under flera lajv. Föreläsningen riktar sig till både

med en homofobisk kultur?

deltagare och arrangörer, utan krav på teknisk

❤ Erfarenhetsbaserade tips för den som vill skriva

bakgrund.

fiktion bortom patriarkala normer.

❤ En genomgång av hur IT kan användas under

Arrangörsfokus, Experiment, På allvar,

lajv av både arrangörer och deltagare för en

Teoretiskt

bättre upplevelse Arrangörsfokus, Spelteknik, Teoretiskt

PROLOG 2017 26/45


Lajv som bollsport - hur du blir en bra medlajvare lör 13:00 – 13:45 Akvariet Carl Nordblom, Josefin Westborg Det räcker inte att spela sin roll för att det ska bli ett bra lajv. Det finns en tydlig skill kopplat till lajvande. Men eftersom vi inte pratar om vad den innebär eller har ord för det så blir det väldigt svårt att lära sig den. Vi har undersökt detta och försökt

Psykisk ohälsa på lajv sön 12:00 – 12:45 ABF Stora Alex Giles I denna föreläsning så får ni en inblick i vardagen med psykisk ohälsa och hur det fungerar på lajv. Detta görs ur ett deltagarperspektiv men kan även användas av arrangörer. ❤ Ni som är med på denna föreläsning får en

ta fram ett system och exempel för att hjälpa oss

inblick i psykisk ohälsa i världen, både i och

lajvare öva upp denna skill.

utanför lajv.

❤ Verktyg och ord för att kunna ge dig själv bättre

På allvar, Teoretiskt

lajvupplevelser. Spelteknik, Teoretiskt

Mat som spelmekanik lör 17:00 – 17:45 Elektra Rosalind Göthberg, Siri sandquist Mat på lajv kan vara så mycket mer än bara en praktisk nödvändighet. Under den här föreläsningen kommer vi med hjälp av våra egna erfarenheter från matlagning på lajv visa hur köket i allmänhet och maten i synnerhet kan användas för att på olika sätt förhöja stämningen och spelupplevelsen för deltagare samtidigt som de hålls mätta och belåtna ❤ Exempel på hur mat kan användas som spelmekanik samt en del allmänna tips och tricks gällande matlagning på lajv Arrangörsfokus, Spelteknik

27/45 PROLOG 2017


FILMVISNING

Nordic Larp Talks

The Mixing Desk of Larp

fre 22:00 – 22:45 Vasen

lör 23:00 – 23:45 Elektra

lör 19:00 – 19:45 Elektra Nordic Larp Talks är korta TED-inspirerade föreläsningar om den nordiska lajvkulturen. ❤ Korta och kärnfulla föreläsningar om lajv. Arrangörsfokus, Lajv som varit, Mysigt, På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

En introduktion och några exempel på hur man kan använda designverktyget The Mixing Desk of Larp. Med Mixing Desk så kan man titta på hur olika designval en arrangör gör påverkar ett lajv på olika sätt. Filmat på Larpwriter Summer School 2016. Filmerna är på engelska. ❤ Lär dig ett nytt verktyg och nya perspektiv på lajvdesign! Arrangörsfokus, In English, Teoretiskt

PROLOG 2017 28/45


ÖVRIGT

90-talsdisco

Återträff Sigridsdotter 2016

fre 23:00 – 23:45 Box 1

lör 15:00 – 15:45 Special 3

Kalle Lantz

Anna Emilie Groth, Elin Gissén

Alla gillar dans och alla gillar 90-tal! Så vi skrålar

Var du deltagare på Sigridsdotter 2016? Vill du

med till Back Street Boys och förnekar att vi kan

träffa de andra deltagarna och återuppleva gamla

versen och inte bara refrängen till Freestyler.

minnen, jämföra hur det har blivit efter lajvet eller

❤ Dans. Motion. 90-tal. Gött.

bara prata livet? Gillar du att fika? (Klart du gör!)

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt

Då är du välkommen på återträff! Kom och umgås en stund med oss. Träffen ordnas inte av lajvets arrangörer, utan oss två glada deltagare. ❤ Du som varit på Sigridsdotter får återse dina medspelare, hylla arr och funkisar och minnas era upplevleser. Och fika! Drop-In, Lajv som varit, Mysigt

29/45 PROLOG 2017


Carcassonne - brädspel

Deltagarträff för Academia Octavia

lör 23:00 – 23:45 Special 1

lör 12:00 – 12:45 Kupolen

sön 14:00 – 14:45 Special 1

Emma Ershag

Vincent Rankila

Träffa en av arrangörerna från Academia Octavia,

Vi kör lite Carcassonne ett klassikt brädspel som är

diskutera världen och bolla roller samt peppa lajvet.

tar 30 till 50 minuter och är för max 6 deltagare.

Academia Octavia är en lajvkampanj som äger rum

Om spelet:

i en väldigt lik nutid, dock med magi. Lajvet

Ett enkelt och klurigt brickspel!

utspelar sig på en magiskola och själva världen är

Spelarna utvecklar området kring Carcassonne genom att placera landbrickor. Varje tur gör att området växer allt eftersom spelarna lägger till vägar, fält, städer och kloster. ❤ En rolig spelupplevelse och härliga minuter av

en blandning av Harry Potter och Skivvärlden. Vad kan gå fel? ;) ❤ Deltagarträff med information om Academia Octavia. Drop-In, Lekfullt, Rollarbete

att försöka expandera ditt egna rike i Carcassonne världen.

Deltagarträff för Kampen i Ringen

Lekfullt, Mysigt

lör 12:00 – 12:45 Vasen Maria Rodén

Danceoke - Dansa loss! lör 23:00 – 23:45 Box 1 I 45 rafflande minuter så får du prova Danceoke. En slags blandning av video och karaoke där alla tillsammans dansar inspirerat av rörelser från musik med musikvideor som spelas på projektor. Drop-in under hela programpunkten. ❤ Dans, högt tempo och tokighet.

Är du nyfiken på det vikingainspirerade lajvet Kampen i Ringen (KiR)? Vill du träffa andra deltagare och arrangörer? Vi ger en introduktion till kampanjen, pratar om kommande lajv, vilka roller som söks och svarar på eventuella frågor. Dessutom får du fika. ❤ Introduktion till KiR med möjlighet att möta andra deltagare och arrangörer.

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt

PROLOG 2017 30/45


Fika med arrangörerna för Krigshjärta VIII

Hantverkshäng

sön 10:00 – 11:45 Special 2

fre 21:00 – 23:45 LajvVerkstaden

Emil Rogvall, Fredrik Nilson, Madelene Tivås

lör 21:00 – 23:45 LajvVerkstaden

Under 3-9 juli 2017 äger Krigshjärta VIII rum. Vill

sön 13:00 – 15:45 LajvVerkstaden

du prata med arrangörerna, dryfta någon fråga,

Häng med eget hantverk. Ta tid för småpysslet du

peppa eller kanske något helt annat? Då är det här

aldrig hinner göra eller kom med ditt stora projekt.

punkten för dig! Under denna punkt hänger

Ingen person leder hänget. Drop-In under hela

arrangörerna i fiket och pratar gärna om saker och

programpunkten.

ting som har med lajvet att göra. Välkommen!

❤ Hantverk, pyssel och sällskap.

❤ För dig som vill peppa lajvet eller har enklare

Drop-In, Hantverk/Teknik, Mysigt

frågor. Drop-In, Mysigt

31/45 PROLOG 2017


Internationella lajv - how to

Jugger

fre 21:00 – 21:45 Akvariet

fre 15:00 – 16:45 Box 1

Maria Rodén

Kalle Burbeck

Vill du åka på ett internationellt lajv, men tycker

Gillar du lajvstrid? Då finns det en lekfull sport för

det verkar krångligt eller läskigt? Har du varit iväg

dig som heter Jugger. Jugger har använts på flera

och vill dela med dig av erfarenheter? Kom och möt

lajv i modifierad form, bland annat på Lazarus

likasinnade och prata om vad det innebär att åka

under namnet Hjälteblod. Här är din chans att lära

utomlands och lajva. Vi passar också på att titta på

dig grunderna i Jugger och få jaga och slå dina

vilka internationella lajv som är aktuella under

vänner med rejäla tillhyggen. Gymnastikskor och

2017.

bekväma kläder rekommenderas.

❤ Erfarenhet kring vad det innebär att åka på ett

❤ Introduktion till den lajvvänliga sporten

internationellt lajv och tips för att komma iväg

Jugger.

själv.

Fartfyllt, Lekfullt

Arrangörsfokus, Drop-In

PROLOG 2017 32/45


Lajvloppis

Lajvpresentationer

sön 10:00 – 13:45 Special 1

lör 10:00 – 11:15 Box 1

Öppen loppis där alla som vill kan sälja sina saker.

Presentationer av årets lajv.

Ta med det du vill bli av med och kom hem med

❤ En inblick i lajvåret 2017.

något som någon annan vill bli av med. Det

Drop-In, Lekfullt, Mysigt, På allvar

kommer att finnas bord där du kan ställa ut dina saker under loppistiden, du ansvarar själv för försäljningen av dina saker. Drop-In under hela

Larp Women Unite - träff lör 12:00 – 12:45 ABF Stora

programpunkten.

Karin Edman

❤ Sälj och köp roliga lajvpryttlar.

Är du medlem i Larp Women Unite på Facebook

Drop-In

och vill träffa andra medlemmar på Prolog? Kom på en fysisk träff där vi får en chans att knyta nya bekantskaper och kanske hänga med någon ny på konventet? ❤ Deltagarna får träffa och få ett ansikte på andra medlemmar från Larp Women Unite. Drop-In, Mysigt, På allvar

33/45 PROLOG 2017


Nätverksträff - Leia

Secret Hitler

sön 15:00 – 15:45 Special 1

fre 22:00 – 23:45 Akvariet

Charlotte Brolin, Linnea Risinger

Vincent Rankila

Nätverket Leia är ett mentorskapsprogram och ett

Secret Hitler är ett socialt spel för 5-10 personer om

nätverk för unga kvinnor i spelhobbyn.

att hitta och stoppa den hemliga Hitler.

Under den här träffen får du möjlighet att träffa

Majoriteten av spelarna är liberaler. Om de kan lära

arbetsgruppen och veta mer om hur man kan gå

sig att lita på varandra, och har tillräckligt med

med i nätverket. Du behöver inte ha deltagit i några

röster för att styra bordet kan de vinna. Men vissa

andra Leia-träffar för att delta. Alla som identifierar

spelare är fascister. De kommer att säga vad som

sig som kvinna eller ickebinär är välkomna.

krävs för att bli valda och föra sin agenda.

❤ Veta mer om vad som är på gång i Sveroks

❤ Ett roligt sällskaps spel där men lär sig att

nätverk för unga kvinnor i spelhobbyn.

genomskåda andra eller helt enkelt försöka hitta

Drop-In

de du kan lita på. Fartfyllt, Lekfullt

Prologs avslutning sön 16:00 – 16:30 Torget Prolog 2017 säger hejdå i en gemensam kort avslutning. Dags för lajvåret 2017 att fortsätta! ❤ En skön avslutning på en härlig helg. Mysigt

Prologs invigning fre 14:00 – 14:45 Box 1 Vi startar Prolog med en stor invigning där vi samlas och går igenom viktig info för alla deltagare. Ett utmärkt tillfälle att lära känna andra deltagare. ❤ Lär kanske känna några nya bekanta, viktig info och en bra start på konventet. Lekfullt, På allvar

PROLOG 2017 34/45


LAJVPRESENTATIONER

1942 - Who can you trust?

Academia Octavia

Magnus Alvestad, Anita Myhre Andersen, Tor

Emma Ershag, Teresa Stenberg, Marianne

Kjetil Edland, Jon Ree Holmøy, Ståle Askerød

Lyckemo, Eva Flodin och Adéle Lindkvist

Johansen, Bjørn Kleven, Trine Lise Lindahl,

6-8 juli 2017

Margrete Raaum & Irene Tanke

Academia Octavia är ett lajv som grundas på

Run 1: November 3rd to november 7th

böckerna om Harry Potter och Skivvärlden, en slags

(Norwegian) & Run 2: November 8th to november 12th (English) A larp about the second world war, as one might have experienced it in a small village on the west coast of Norway. We wish to recreate the mood and ambience from thence, and we hope that the participants may have some of the same thoughts that people actually may have had. Join us and be part of a different time and age for a few days. 1942.no

35/45 PROLOG 2017

blandning där vi tar roliga och spännande bitar ur bägge för att göra ett bra lajv, anpassat till både unga och gamla. Lajvet äger rum på en sommarskola, där elever som går vanlig skola de andra terminerna läser de magiska ämnena som varje magiker bör kunna. academiaoctavia.wordpress.com


Acnaral

Ekdahl 1995

Styrelsen för Acnaral

Elvira Fallsdalen och Caroline Holgersson

Sommaren 2017

18-21 maj 2017. Follökna vängård, Flen.

En förening som sysslar med allt vad lajv har att

Ett ockult häxlajv om kulturkrockar, blodiga

erbjuda

ritualer och famlande känslor. Vi vill skapa ett förstärkt vardagsporträtt av livet i en samling av

Bröllopsgille i KiR-kampanjen

häxor och låta lajvet handla om övermäktiga

Sofie Ulfsdotter Andersson, Julia Andersson,

känslor, hjälplöshet, rädsla och mod, vänskap och

Maria Lindström

hierarkier, stort ansvar, ung-vuxen-ångest och om

5-7 maj 2017 Det vankas bröllop för att knyta ätter samman och efter en hård vinter kan det vara välkommet med

att bära på en kraft långt större än en själv. ekdahl1995.wixsite.com/lajv

fest och glädje. Även en del mer allvarliga ämnen lär diskuteras både öppet och dolt nu när så många samlas. KiR, Kampen i ringen, är ett vikingainspirerat blankvapenlajv. För den som funderar på att åka på sommarlajvet kan detta vara en utmärkt introduktion till kampanjen. kampeniringen.se

Cosplaylajv 2017: See You Föreningen PeppKai UNF 13-16 juli 2017 Cosplaylajvet är ett lajv där deltagarna agerar iklädda cosplay. Cosplay är en sammansättning av orden "Costume" och "play" vilket är ar att en person som utför cosplay klär sig och försöker efterlikna en specifik karaktär eller figur. event-peppkai-unf.se

PROLOG 2017 36/45


Drömmen om Sanctera Del V: Kring Brustna Kedjor

Fortune & Felicity

William von Hofsten, Simon Smedja, Leonard

24-28 maj

Nordin

Ett lajv inspirerat av Jane Austens böcker om

20e till 23e Juli 2017

Anna Westerling, Anders Hultman and more

kärlek, pengar och stora personligheter. Medevi

Den femte delen i Fantasylajvkampanjen Drömmen

Brunn med balsal, kyrka, brunn, te-veranda mm

om Sanctera som utspelar sig i Moriaberg

gestaltar Primrose Park - vår spelplats där den

Medeltidsby i Tumba, Stockholm. En Grim-Dark

engelska överklassen dricker brunn, dansar,

Fantasyvärld där förslavade alver slåss för sin frihet

socialiserar och letar efter ett lämpligt äktenskap åt

mot människornas korrupta riken och svartblodens

sig och sin familj. Upplev kärlek, svek, finansiella

ångmaskiner. Ett lajv med fokus på en mörk värld där ingenting är rättvist sanctera.se

begränsningar, snobbiga släktingar och en hel by av Austen. austenlarp.com Four Weddins an' a Funeral Isabelle Kyed, Jan-Erik Grenlund, Martina Green 11-13 maj 2018, Moriaberg, Stockholm Ett helglajv inom Krigshjärtakampanjen som fokuserar på den hessbrändska kulturen och djupdyker i traditioner, slagsmål, släktfejder, dans, fest, lekar, spel, musik, giftermål, riter kring döden och ännu mer slagsmål.

37/45 PROLOG 2017


Heimland Vårdagjämning

Knutpunkt 2018

Petra Kronvall, Daniel Mårtensson, Martin

Eva Wei, Charlotte Brolin, Sofie Falk

Rydberg Heden, Emelie Axelsson - Föreningen

15-18 april 2018

Pegas

År 2018 är det åter igen Sveriges tur att vara

30e mars - 2 april

värdland för det nordiska lajvkonferensen

Medeltida lowfantasy bylajv som centreras runt den

Knutpunkt. Kom och upplev den internationella

vårens högtid och fest. Nybörjar och barnvänligt

lajvscenen och stifta bekanskap med såväl gamla

myslajv.

lajvrävar som nybörjarlajvare från hela världen. I år

pegas.nu

har vi ett särskilt fokus på att att inkludera så många som möjligt, såväl vad gäller lajvare som

Kampen i Ringen - Trenne runor Christian Berntson (huvudarrangör) med flera. Vecka 28, 11-16 juli Kampen i ringen är en vikingainspirerad by och blankvapenkampanj som utspelar sig under tidigt

lajvformer. knutpunkt.org Morgondagens Gryning VII – Ödets lott Föreningen Orion, Huvudarrangörerna Peder

1100-tal i ett fiktivt land som heter Hunaland.

”Spazze” Liljeroth, Jenny ”Nennen” Gahnström.

Lajvet utspelar sig i byn Berghem i Skillingaryd i

14-17 september 2017

Småland.

Ett lajv där deltagarna får ta del av flera olika

kampeniringen.se

speltekniska system. Eller vad sägs om att besöka underjorden, flytta trupper i ett storpolitiskt spel, få

Krighhjärta VIII: Skymningsläge

hjälp av gudarna att lösa dina intriger, samla in

Fredrik Nilson och Emil Rogvall

resurser eller vinna högsta vinsten i vårt landlotteri,

3-9 juli, Kopparbo i Dalarna

för att nämna några.

Ett anakronistiskt lajv där episka strider, konflikten

morgondagensgryning.se

och action är i fokus i en värld där ingenting är svart eller vitt.

Nordsken

kh8.se

Emma Ershag Maj 2017

Klappande hjärtan

Norrlands största spelfestival med lajv, cosplay,

Johan Nylin, Linnéa Björklund, Erland Nylund

LAN, serier, nördkonst, SCA, flipperspel, bordspel,

14-16 juli 2017

rollspel mm.

Klappande hjärtan är tänkt att vara ett

nordsken.se

lättillgängligt lajv i bymiljö inspirerat av folkliga förlovningstraditioner som handlar om uppvaktning, kärlek, och lite dans. Det är ett kärleksdrama där spelaren själv har inflytande över hur lycklig eller olycklig berättelsen blir för ens roll. klappandehjartan.wordpress.com

PROLOG 2017 38/45


Postcon 2017

Tales from the Sprawl

Förenade Lajvare

Martina Jansson

2-6 juni

Mellan Allhelgona och Lucia 2017

Ett postapokalyptiskt utomhuskonvent. Vi binder

Har du för lite matrix och katanas i din

ihop lajv, airsoft, rollspel, liveframträdanden,

mainstreamfantasy? Eller för få orker och magiker i

tävlingar, workshops, föreläsningar och mycket mer

dina framtidsdystopier?

genom programpunkter i temat postapokalyps. Ett

Misströsta inte, för nu blir det äntligen

gemytligt konvent med fokus på umgänge, häftiga

Shadowrunlajv!

miljöer och att uppleva nya saker. Vi vill sänka tröskeln mellan olika hobbies, det ska vara lätt att prova på andras intressen och visa upp sina egna. postcon.episkalajv.se

Enkvälls, lekfullt, färgsprakande klubblajv i den Sjätte Tidsåldern. Bygg ett cyberdeck av en gammal synth! Limma på dig alvöronen bakochfram och ta på dig dina snabbaste solglasögon! Vi ses i betongdjungeln!

Sagosång del 1 Älvdrottens sista dans

talesfromthesprawl.se

Täby Sommarlajv Vecka 26

Vinterblomman I

Nybörjarlajv baserat på nordisk fantasy. Tre bygder

John Bergström, Lukas Renklint, Mojje

ska återigen ha storting och alla folken bland andra

Mårtensson och Rune Nordborg.

älvor, troll och människor ska åter träffas. Men

December 2017/Januari 2018

saker blir inte helt som de tänkt.

Minns du julafton när du var liten?

Inspirerat av 1800-tal och nordisk fantasy.

Förväntan, spänning och ett visst mått rädsla.

taby.se/tss

Ett enkvällslajv där folket från tre gårdar träffas för att äta god mat, skvallra och fatta ett stort beslut. vinterblomman.com

39/45 PROLOG 2017


OMRÅDESKARTA

KOPPAR RESTAURANG

PARKERINGSYTA

CULTUREN 
 40/45 PROLOG 2016


KARTA ÖVER CULTUREN VÅNING 2 ATELJÉN LÅDAN

KUPOLEN

REDAKTIONEN

AKVARIET

WC

VASEN

VÅNING 1 KÖKET DUSCH BALKONGEN BRON

ABF STORA

WC

VILRUM

ENTREPLAN DUSCH

DUSCH BOX 2

BOX 1

BOX 3

BIO ELEKTRA 4:E TEATERN

RECEPTION TORGET WC

LAJVVERKSTADEN

TORGET STÄLLE FÖR HÄNG

41/45 PROLOG 2017

CAFÉ

SALEN

WC

WC

AKVARIET

VIKTIG PLATS LOKAL FÖR PROGRAMPUNKT INGÅNG

TRAPPA


16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

BOX 1

Fight Club Workshop i Stagefighting

Jugger

Prologs invigning

Ingenstans

BOX 2

Slaget om Kronan

Kontaktimprovis ation

ELEKTRA

Brodera med mera

Diktatorernas stora möte

Mansrollen inlajv

CULTUREN VÅN 1 LAJVVERKSTADEN ABF STORA

LAJV

Gör det osynliga synligt

00:00

23:00

nybörjare 22:00

SOVSAL

PROLOG 2016 42/45

Att bygga en lajvby

AKVARIET

Konsten att skugga

Papper

Psykisk ohälsa Hantverkshäng på lajv

Kontaktimprovisation

CULTUREN VÅN 1 ABF STORA

FÖRELÄSNING

Gjutning för alla!

hemma och på lajv

Prosthetics

How to treat your funkis

Att marknadsföra lajv - Hur når vi ut egentligen?

Skapandet av det nya samhället Lajva för fred

Lajva med ADHD

Alla ska lajva!

Vattenvärld

Att lajva svåra ämnen med barn

Alkohol och speldesign

Arrangemangssäkerhet

Lajvloppis

16:00

15:00

14:00

13:00

Trans dysphoria blues

12:00

11:00

10:00

Alla gossar äro klara som en dag

Don't Care About Us

FILMVISNING

ÖVRIGT

Prologs avslutning

Nätverksträff Leia

Carcassonne brädspel

Point of No Return

Visstuga

arrangörerna för Krigshjärta VIII

Fika med mitt lajv

SAMLING VID RECEPTIONEN SPECIAL 1 Webbdesign SPECIAL 2för

Filmisk tortyr

Att ta det svåra samtalet

FILMVISNING

Secret Hitler

Upplevelsedesign för känslor Nordic och erfarenheter Talks

LÅDAN Don't Care About Us

Larp

Att lajva med sin

Break, nej, Brems...

Cut! Eller jag menar

Internationellapartner lajv - how to

män

CULTUREN VÅN 2 ATELJEN KUPOLEN Nördfeminism för

Grundläggande el-lära med LED

ÖVRIGT

Förnuft och Känsla

Ske i din vilje

14:00

ÖVRIGT

Lajvanpassat Teaterimprov smink och Materialkunskap presentation av Teaterveckan

/FÖRELÄSNING Middag 17:00 - 21:00 UTVECKLINGSFORUM FILMVISNING

Costumes & Textiles as a Part of Early Set Design

CULTUREN VÅNSAMT 2 SCHEMAÄNDRINGAR HITTARSAMLING VID RECEPTIONEN ALL INFO OM PROGRAMMET 
 AKVARIET DU VID VASEN KUPOLEN LÅDAN SPECIAL 1 SPECIAL 2 RECEPTIONENATELJEN SAMT PÅ PROLOG2016.SPELKONVENT.SE

WORKSHOP

Bortom Barrikaderna

unga tjejer i spelhobbyn

UTVECKLINGSFORUM

SOVSAL

Kaosdans interaktioner och energier

Religion för lajvbruk

VASEN

UTVECKLINGSFORUM

FÖRELÄSNING

Hantverkshäng

Sy en pilgrimsväska

LAJVVERKSTADEN

SOVSAL

Musik och Människan

WORKSHOP

SOVSAL

SOVSAL

Gör det osynliga synligt

Prison

Winson Green Macabray

ELEKTRA

ALL INFO OM PROGRAMMET SAMT SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR 
 DU VID RECEPTIONEN SAMT PÅ PROLOG2017.SPELKONVENT.SE

LAJV

LAJV

Kessel 512

Showfight med blankvapen

CULTUREN ENTREPLAN BOX 3 4:E TEATERN Dance the

WORKSHOP

Gudomlig och ondskefull

Wilt

Kulning och lajv

90-talsdisco

Pardans för

21:00

20:00

Född till världskrig

BOX 2 Silent Screams

19:00BOX 1

18:00

Spelledning och Metatekniker

2017-03-01

Regression

PROLOG 2017 / SÖNDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 11:00 - 14:00

17:00

16:00

15:00

14:00

CULTUREN ENTREPLAN BOX 3 4:E TEATERN

PROLOG / FREDAG / version FREDAG / Middag2017 17:30 - 20:30 16:00

15:00

14:00

13:30

13:00

00:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

SCHEMA

Prologs avslutning


15:00

14:00

13:30

13:00

Regression

Gör det osynliga synligt

Spelledning och Metatekniker

Bortom Barrikaderna

unga tjejer i spelhobbyn Costumes & Textiles as a Part of Early Set Design

Gjutning för alla!

hemma och på lajv

Prosthetics

How to treat your funkis

Att marknadsföra lajv - Hur når vi ut egentligen?

Skapandet av det nya samhället Lajva för fred

Lajva med ADHD

Alla ska lajva!

Vattenvärld

Att lajva svåra ämnen med barn

Alkohol och speldesign

Arrangemangssäkerhet

Lajvanpassat Teaterimprov smink och Materialkunskap presentation av Teaterveckan

43/45 PROLOG 2017

BOX 1

Kessel 512

Boffra historiskt

Adaptationer av existerande verk

Brodera med mera

Larp Women Unite - träff

Lajv som bollsport - hur du blir en bra medlajvare

Deltagarträff för Kampen i Ringen

Grundläggande el-lära med LED

Deltagarträff för Academia Octavia The Circle of Life

Reformation pågår:Konsten att lajva en utställning

Återträff Sigridsdotter 2016

10:00

00:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

SOVSAL

Danceoke Dansa loss!

Tillblivelsen

Född till världskrig

SOVSAL

Restrictions

M/S Kristina

Alla gossar äro klara som en dag

SOVSAL

Kärlek enligt ABBA

Halleluja I Love Her So

SOVSAL

Mon Dieu! En 1700-talsfars.

Fång- och förtrycksspel

Musik och Människan

The Mixing Desk of Larp

Den sista filmen

Nordic Larp Talks

Mat som spelmekanik

Chefens roll i spelet; Ledarskap på lajv

Jämställd fiktion

Hantverkshäng

Hur du trär en nål

Att tvinna en bågsträng

Pardans för nybörjare

Kaosdans interaktioner och energier

Datadriven rolldesign

Experimentverkstaden

Skiss för nybörjare

Inlajvtext som spelbärare

Videodokumentation

Videodokumentation

Lajv som bollsport Hur IT kan - det är en puck - användas under lajv inte en boll!

Enkel nålbindning från grunden

Knutpunkt 2018 Bättre än någonsin

Att lajva som veggie

Visstuga

Favourable odds

Carcassonne brädspel

Vittnesmål

Ske i din vilje

00:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

Nästa Station Kymlinge

ELEKTRA

12:00

Silent Screams

BOX 2

ALL INFO OM PROGRAMMET 
 CULTUREN VÅNSAMT 2 SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR SAMLING VID RECEPTIONEN AKVARIET DU VID RECEPTIONEN VASEN ATELJEN KUPOLEN LÅDAN SPECIAL 1 SPECIAL 2 SAMT PÅ PROLOG2016.SPELKONVENT.SE

11:00

Lajvpresentationer

CULTUREN VÅN 1 LAJVVERKSTADEN ABF STORA

11:00

10:00

CULTUREN ENTREPLAN BOX 3 4:E TEATERN

16:00

PROLOG 2017 / LÖRDAG Lunch 11:00 - 14:00 / MiddagFILMVISNING 17:00 - 21:00 LÖRDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 11:00 - 14:00//Frukost Middag 17:3008:00 - 20:30 - 10:00 FÖRELÄSNING LAJV /WORKSHOP UTVECKLINGSFORUM ÖVRIGT

Prologs avslutning


16:00

15:00

14:00

13:00

Pardans för nybörjare

BOX 1

BOX 2

Gudomlig och ondskefull

Kulning och lajv

BOX 2

Gör det osynliga synligt

Spelledning och Metatekniker

Kessel 512

Showfight med blankvapen

Gör det osynliga synligt

Winson Green Prison

CULTUREN ENTREPLAN BOX 3 4:E TEATERN ELEKTRA

Hantverkshäng

Sy en pilgrimsväska

Psykisk ohälsa på lajv

Kontaktimprovisation

CULTUREN VÅN 1 LAJVVERKSTADEN ABF STORA

Bortom Barrikaderna

unga tjejer i spelhobbyn Costumes & Textiles as a Part of Early Set Design

Gjutning för alla!

hemma och på lajv

Prosthetics

How to treat your funkis

Att marknadsföra lajv - Hur når vi ut egentligen?

Skapandet av det nya samhället Lajva för fred

Lajva med ADHD

Alla ska lajva!

Vattenvärld

Winson Green Prison

ELEKTRA

Gör det osynliga synligt

Psykisk ohälsa på lajv

Kontaktimprovisation

Att bygga en lajvby

AKVARIET

Konsten att skugga

Papper

FÖRELÄSNING

Hantverkshäng

Sy en pilgrimsväska

CULTUREN VÅN 1 LAJVVERKSTADEN ABF STORA

FÖRELÄSNING

WORKSHOP

Kessel 512

Showfight med blankvapen

CULTUREN ENTREPLAN BOX 3 4:E TEATERN

Papper

Att bygga en lajvby

CULTUREN VÅN 2 ATELJEN LÅDAN

Att ta det svåra samtalet

Don't Care About Us

FILMVISNING

Upplevelsedesign för känslor och erfarenheter

Att lajva med sin partner

Break, nej, Brems...

Cut! Eller jag menar

KUPOLEN

UTVECKLINGSFORUM

VASEN

Konsten att skugga

UTVECKLINGSFORUM

ALL INFO OM PROGRAMMET SAMT SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR 
 DU VID RECEPTIONEN SAMT PÅ PROLOG2017.SPELKONVENT.SE

WORKSHOP

Arrangemangssäkerhet

ÖVRIGT

Prologs avslutning

Nätverksträff Leia

Point of No Return

Fika med arrangörerna för Krigshjärta VIII

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

Att ta det svåra samtalet

FILMVISNING Carcassonne brädspel

Lajvloppis

SAMLING VID RECEPTIONEN SPECIAL 1 SPECIAL 2

Upplevelsedesign för känslor och erfarenheter

Att lajva med sin partner

Break, nej, Brems...

Cut! Eller jag menar

Don't Care About Us

Point of No Return

Fika med arrangörerna för Krigshjärta VIII

ÖVRIGT

Prologs avslutning

Nätverksträff Leia

Carcassonne brädspel

Lajvloppis

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

ÖVRIGT

Lajvanpassat Teaterimprov smink och Materialkunskap presentation av Teaterveckan

FILMVISNING

Att lajva svåra ämnen med barn

Alkohol och speldesign

ALL INFO OM PROGRAMMET CULTUREN VÅNSAMT 2 SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR 
 SAMLING VID RECEPTIONEN AKVARIET DU VID VASEN KUPOLEN LÅDAN SPECIAL 1 SPECIAL 2 RECEPTIONENATELJEN SAMT PÅ PROLOG2016.SPELKONVENT.SE

16:00

ALL INFO OM PROGRAMMET SAMT SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR 
 DU VID RECEPTIONEN SAMT PÅ PROLOG2017.SPELKONVENT.SE

Gudomlig och ondskefull

Kulning och lajv

LAJV

LAJV

Pardans för nybörjare

16:00

12:00

BOX 1

Född till världskrig

Född till världskrig

15:00

14:00

13:00

11:00

Regression

PROLOG 2017 / SÖNDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 11:00 - 14:00

12:00

11:00

10:00

10:00

15:00

14:00

13:30

13:00

PROLOG 2017 / Frukost 08:00 - 10:00 Lunch 11:00 - 14:00 SÖNDAG / Frukost 08:00 - / 10:00SÖNDAG / Lunch 11:00 - 14:00 FÖRELÄSNING LAJV / WORKSHOP UTVECKLINGSFORUM

PROLOG 2016 44/45

Prologs avslutning


PROLOG

NGERAS M 2017 ARRA DALEN

MÄLAR

45/45 PROLOG 2017

ED STÖD AV