Page 1

Mercado Medic http://www.mercado.se

Q1 2009 01/01 2009 - 31/03 2009

Laios Webb & Analys AB Bryggargatan 10 111 21 Stockholm

Tel: E-post: Hemsida:

+46 8 599 224 00 info@laioswebbanalys.se www.laioswebbanalys.se


Om CD-skivan CD-skivan som medfĂśljer innehĂĽller denna rapport i PDF-format (Acrobat Reader) samt en sammanfattad presentation i PowerPoint-format.

1

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Innehållsförteckning EXECUTIVE SUMMARY .............................................................................................................................. 3 SWOT Analys ...................................................................................................................................................... 3 Nyckeltal .............................................................................................................................................................. 4 Action List – Förslag på åtgärder...................................................................................................................... 5 INLEDNING ................................................................................................................................................. 7 POPULARITET ............................................................................................................................................. 9 Sökmotorinformation ....................................................................................................................................... 10 Källor .................................................................................................................................................................. 13 Besöksstatistik .................................................................................................................................................. 18 Bloggnärvaro..................................................................................................................................................... 22 Forum................................................................................................................................................................. 23 Sociala nätverk .................................................................................................................................................. 24 Länkkataloger ................................................................................................................................................... 26 Portaler och bokmärkesnätverk ...................................................................................................................... 26 Sammanfattning: Popularitet........................................................................................................................... 27 FUNKTION ................................................................................................................................................ 29 Tillgänglighet och prestanda ........................................................................................................................... 30 Webbserver ....................................................................................................................................................... 33 Stavningskontroll .............................................................................................................................................. 35 Kompatibilitet och tekniska problem ............................................................................................................. 36 Sammanfattning: Funktion............................................................................................................................... 37 DESIGN ..................................................................................................................................................... 39 Webbläsarkompatibilitet ................................................................................................................................. 40 Förstasidan ........................................................................................................................................................ 43 Sammanfattning: Design .................................................................................................................................. 50

Mercado Medic Q1 2009

2


Sammanfattning

Executive Summary SWOT Analys Nedan följer en summering av webbplatsens nuvarande Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Strengths

Majoriteten av besökarna har god kännedom om varumärket Mercado.

Majoriteten av de återkommande besökarna är lojala och besöker sidan ofta.

Sidan har en solid kod och struktur som visas korrekt i alla populära webbläsare.

Weaknesses

Mercado.se skapar få nya kundkontakter på grund av att sidan fungerar som en sekundär marknadsföringskanal som är beroende av övrig marknadsföring.

Webbplatsen saknar exponering på internet. Varken bloggar, forum eller andra sidor skriver nämnvärt om företaget. Antalet länkningar till Mercado.se är väldigt lågt.

Produkterna är dåligt marknadsförda på webbplatsen och sökfunktionen är svårhanterad och oöverskådlig. Många informationssidor för produkter har även snarlikt eller identiskt innehåll.

Opportunities

Optimering av alla sidors titlar och rubriker skulle förbättra resultatet mot sökmotorer.

Genomgång av nyckelord och innehåll för startsidan och de mer betydande undersidorna skulle göra att innehållets relevans ökar. Detta medför bättre placering hos sökmotorer.

Threats

Eftersom sidan saknar betydande länkpartners och intresset i bloggvärlden är tunt utvecklas inte sidans besökarantal och status bland sökmotorer. Mindre satsningar på marknadsföring genom tex Googles Annonsprogram skulle kunna generera fler kvalitativa besökare och därigenom ge sidan en knuff i rätt riktning.

Hälften av alla besökare spenderar mindre än 1 minut på sidan samtidigt som ca 25 % lämnar webbplatsen redan från förstasidan (avvisningsfrekvens). Webbplatsen fångar inte upp nya besökare på ett bra sätt och tappar besökare p.g.a. detta.

3

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Sammanfattning

Nyckeltal Här presenteras de övergripande statistiska nyckeltalen för den analyserade perioden. +/-

Q1 '09

Q4 '08

Q3 '08

Q2 '09

Besök

12,69 %

8 594

7 626

6 556

7 670

Unika besök

11,00 %

4 934

4 445

3 894

4 414

Sidvisningar

27,75 %

36 487

Genomsnittliga sidvisningar

13,33 %

4,25

3,75

4,20

4,33

Genomsnittlig tid på webbplatsen

11,19 %

2:29 min

2:14 min

2:32 min

2:26 min

Genomsnittliga besök per dag

11,52 %

95,49

82,89

71,26

84,29

Nya besökare

-

45 %

45 %

45 %

44 %

Avvisningsfrekvens

0,17 %

24,21

24,17

26,91

26,54

Google PageRank

-

3 av 10

3 av 10

4 av 10

3 av 10

MER INFORMATION Besök:

Totalt antal besökare; både återkommande och nya.

Unika besökare:

Räknar inte återkommande besök från samma användare utan enbart det första besöket. Mer information om unika besökare finns under Besöksstatistik.

Sidvisningar:

Varje gång en sida på webbplatsen visas räknas detta som en sidvisning.

Genomsnittliga sidvisningar:

Antal sidor som den genomsnittlige besökaren öppnar.

Genomsnittlig tid på webbplatsen:

Hur lång tid det genomsnittliga besöket varar.

Nya besökare:

Andelen av de Unika besökarna som aldrig besökt sidan tidigare.

Avvisningsfrekvens:

Om en besökare lämnar sidan direkt från förstasidan, utan att klicka på någon länk, räknas detta som en avvisning.

Google PageRank:

Mer information om Google PageRank finns under Sökmotorinformation på sidan 10.

Mercado Medic Q1 2009

4


Sammanfattning

Action List – Förslag på åtgärder Nedan följer förslag på åtgärder som på olika sätt kan förbättra sidan. Mer information om respektive åtgärd återfinns under sammanfattningen för respektive huvudrubrik. Popularitet Öka antalet inlänkar till webbplatsen Jobba för att öka antalet länkar till er webbplats genom att blogga, nätverka och skapa samarbeten med relevanta portaler, sociala nätverk och informationssidor.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Resultat: Fler inkommande länkar ökar Länkpopularitet och därmed PageRank och webbsidans räckvidd.

Sidkartor för sökmotorer Skapa, ladda upp och registrera sidkartor till sökmotorer. Resultat: Ger sökmotorerna en färdig lista över alla sidor som kan hittas på Mercado.se. Detta ser till att inga sidor glöms bort och att alla går att hitta via en sökning, vilket inte är fallet idag.

Beskrivningar, nyckelord samt tydliga dokumenttitlar Se till att alla sidor har unika titlar och relevanta beskrivningar och nyckelord. Resultat: Förbättrar webbplatsens sökmotorpositionering då sökmotorer kontrollerar relevansen hos dessa element och jämför dem med orden i löptexten. Ju högre relevans, desto bättre rankning.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Kritisk Mindre åtgärd

Funktion Förenkla prenumereringsprocessen för nyhetsbrevet Nyhetsbrevet har väldigt få nya prenumeranter. Förenkla registreringen med färre fält för att inte skrämma iväg besökaren. Resultat: En enklare process minskar kraven på besökaren och ökar möjligheterna att han/hon börjar prenumerera. Formuläret är i dagsläget så omfattande att många antagligen drar sig för att prenumerera av ren lathet.

Skapa en "Tack"-sida för nya prenumeranter "Tack"-sidan som besökaren kommer till efter registreringen är tom och bör kompletteras med en text som meddelar att registreringen är genomförd! Resultat: Ser till att besökaren tydligt förstår att han/hon nu prenumererar på nyhetsbrevet.

5

Rekommenderad Mindre åtgärd

Rekommenderad Mindre åtgärd

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Resultat: Webbplatsen har flera brutna länkar som antingen bör tas bort eller länkas om till en existerande sida. En bruten länk skapar badwill både från besökare och sökmotorer.

Dubbletter på sidan Åtgärda eventuella dubbletter runt om på sidan genom att ge alla sidor unika titlar och innehåll. Resultat: Minskar risken för bestraffning från sökmotorer samtidigt som relevans och pålitlighet stiger - vilket förbättrar sökmotorpositioneringen.

Sammanfattning

Brutna länkar Ta bort eller redigera de felaktiga länkningar som finns på sidan.

Kritisk Mindre åtgärd

Kritisk Mindre åtgärd

Design Optimera bilder Genomför en optimering av webbplatsens bildmaterial. Resultat: Minskar nerladdningstid och därigenom belastning på server. Mindre nerladdningstid och färre förfrågningar till servern betyder att besökarna ser sidan snabbare.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Använd bildkartor Konvertera alla bilder i webbplatsens design till en bildkarta. Resultat: Gör att all grafik till sidan bara behöver hämtas från servern en gång. Detta minskar antalet förfrågningar till servern och därigenom också laddningstid och prestanda. Den totala storleken för bilderna minskar också med en bildkarta jämfört med många små bilder.

Förbättra läsbarheten för interna sökningar Se till att de olika artiklarna får unika titlar och lägg eventuellt också till bilder och beskrivande ikoner i resultaten. Att kategorisera upp produkter och ge dem nyckelord är också att rekommendera.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Rekommenderad Omfattande åtgärd

Resultat: Ökar träffsäkerhet och tydlighet vid sökningar internt på sidan. I dagsläget är resultatet förvirrande och svåröverskådligt.

Mercado Medic Q1 2009

6


Inledning Den här rapporten syftar till att ge en överskådlig bild av statusen för Mercado Medics webbplats och hur den förhåller sig till omvärlden. Detta är en löpande kvartalsrapport och håller sig inom en tremånadersperiod. Rapporten analyseras utifrån tre huvudområden: Popularitet, Funktion och Design. Under Popularitet analyseras bl.a. webbplatsens besökare, sökmotorpositionering och källor. Webbplatsens tekniska profil och hur målgruppsanpassad funktionaliteten är tas upp under Funktion. Layout, navigation och informationsstruktur tas upp under Design. Utifrån dessa områden skapas ett beslutsunderlag där webbplatsens styrkor och svagheter identifieras och förslag på åtgärder som är rekommenderade och/eller nödvändiga presenteras.

Rapporten omfattar tidsperioden 2009-01-01 – 2009-03-31

7

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Mercado Medic Q1 2009

8


Popularitet

Popularitet Under denna avdelning ges en åskådlig bild av webbplatsens räckvidd gentemot kunder och intressenter under tidsperioden. Dessutom presenteras webbplatsens nuvarande ställning i förhållande till viktiga marknadsföringskanaler på webben.

INNEHÅLL Sökmotorinformation ................................................................................................................................... 10 Källor ................................................................................................................................................................. 13 Besöksstatistik ................................................................................................................................................ 18 Bloggnärvaro .................................................................................................................................................. 22 Forum ............................................................................................................................................................... 23 Sociala nätverk ............................................................................................................................................... 24 Länkkataloger ................................................................................................................................................. 26 Portaler och bokmärkesnätverk................................................................................................................. 26 Sammanfattning: Popularitet...................................................................................................................... 27

9

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Alla som använder Internet använder sökmotorer för att hitta det de söker. Hur framgångsrik en sida blir har många gånger en direkt koppling till hur väl den placerar sig i sökresultaten. Det finns många måttstockar på hur populär en sida är hos sökmotorerna. En av de mest vedertagna är PageRank. Alla hemsidor på Internet har en PageRank, ett värde mellan 1 och 10 där 10 är bäst.

PageRank i slutet av den analyserade perioden:

Totalt antal sidor på webbplatsen som kan indexeras:

3 av 10 7 342

Antal indexerade sidor (Google):

2 620

% av webbplatsen som indexeras (Google):

35,7 %

Genomsnittligt antal inlänkar:

38

Google:

18

Yahoo:

81

MSN Live:

72

OM GOOGLE PAGERANK Google är den ledande sökmotorn på nätet med mer än hälften av marknaden. Därför är deras mått på en webbplats popularitet av stort intresse. PageRank beräknas utifrån hur många webbsidor som länkar till varandra samt hur högt rankade dessa sidor i sin tur är. Det innebär att varje länk som går till er sida bättrar på er PageRank Hur stor ökningen blir baseras på PageRank från sidan som länkar. Google tittar också väldigt noga på hur "pålitlig" och "relevant" de anser webbplatsen vara. T.ex. har sidor som slutar med .gov (för government) hög pålitlighet medan en vanlig .com-domän måste kämpa för att nå samma nivå. Relevansen i sin tur avgörs genom att kontrollera huruvida nyckelord, titel, länkar och rubrik stämmer överens med brödtexten på sidan. Därför är en väl utformad copy också viktigt för att nå en hög PageRank.

Mercado Medic Q1 2009

10

Popularitet

Sökmotorinformation


Popularitet

Indexerade sidor per sökmotor Antal sidor som respektive sökmotor har indexerat. Sökmotor

% av sidan indexerad

Antal sidor

Google

35,7 %

2 620

MSN Live

17,2 %

1 250

Yahoo

32,9 %

2 448

Altavista

5,9 %

443

All The Web

4,9 %

371

Att Google enbart indexerar 35% av Mercado.se kan tyckas dåligt men större delen av webbplatsen tas upp av produktdatabasen. Dessa har i många fall snarlikt innehåll och identiska titlar vilket bidrar till att exkludera dem från indexeringen. 35% inkluderar dock alla de viktigaste delarna av Mercado.se och sidan får sägas ha en godkänd indexering, i alla fall mot Google och Yahoo. Altavista och All The Web har en marginell marknadsandel i Sverige där Google toppar med ca 98% av användarna.

MER INFORMATION Indexering av sidor Här menas antalet sidor som respektive sökmotor känner till. En sida som är indexerad går att hitta via sökmotorn medan oindexerat innehåll aldrig kommer dyka up i sökresultaten. Vilka sidor som indexeras eller inte är upp till respektive sökmotor och de har alla regler för hur detta går till. En del i arbetet med sökmotoroptimering handlar om att få en så stor del som möjligt av er webbplats indexerad. Genomsnitt och sökmotorer Genomsnitten ovan baseras på statistik från de 3 största sökmotorerna, Google, Yahoo, MSN Live som tillsammans har ca 90% av marknaden. För listor med värden för respektive sökmotor, se sida 12. Inlänkar och länkpopularitet Länkar är en av de viktigaste punkterna för att hamna högt upp i rökresultat och Google baserar en sidas PageRank till stor del beroende på hur många som länkar till sidan. En inlänk är en länk till er sida från en annan sida. Länkpopularitet mäts i antalet sådana länkar. Vi kontrollerar inlänkar som sökmotorerna känner till eftersom detta är vad er placering i sökresultaten baseras på. Länkar till er webbplats som sökmotorerna inte känner till är bra men påverkar inte placeringen i sökresultaten.

11

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Hur många andra sidor som länkar till er sida är viktigt i relationen med sökmotorerna. En länk räknas som en röst på er sida.

INLÄNKAR FÖR DOMÄNEN Antal länkar till er domän enligt respektive sökmotor: Sökmotor

+/-

Q1 '09

Q4 '08

Google

+350,00%

18

4

MSN Live

+44,00%

72

50

Yahoo

-6,90%

81

87

Dessa siffror visar inte hur många sidor som faktiskt länkar till er sida. Det är med största sannolikhet ett betydligt höge tal. Dock är detta vad sökmotorerna anser riktigt och vad de kommer basera er webbplats ranking på. Att antalet varierar beror bl.a. på att varje sida som länkar måste uppfylla olika kriterier för att få räknas. Eftersom sidor och deras ranking förändras över tid kommer också antalet inlänkar göra så.

INLÄNKAR PER SIDA (TOPP 10) Antal inlänkar till specifika undersidor till er sida: Sökmotor

Altavista

Google

All The Web

Yahoo!

/sv/node/4

1 930

-

1 930

1 904

/sv/start

1 890

17

1 890

1 857

/sv/products

1 880

-

1 880

1 856

/sv/cont

1 880

-

1 880

1 856

/sv/mm

1 880

10

1 880

1 858

/sv/technical

1 870

-

1 870

1 858

/sv/order

1 850

11

1 810

1 855

/en/start

99

3

98

88

/nl/start

92

3

93

84

/sv/newsletter

27

-

27

26

Här redovisas de 10 sidor som får flest länkar från både er egen och andras webbplatser. Tyvärr stödjer inte MSN Live möjligheten att kontrollera detta i dagsläget. Om läget förändras kommer även den statistiken tas med.

Som vi ser ovan har Google hårdare kriterier för inlänkar än Yahoo och MSN. Ryktet säger bl.a. att Google inte räknar inlänkar från sidor med en PageRank under 4.

Mercado Medic Q1 2009

12

Popularitet

Länkpopularitet


Popularitet

Källor Här tittar vi närmare på varifrån besökarna kommer och hur de hittar till webbplatsen.

KÄLLOR EFTER TYP Källor

+/-

Q1 2009

Q4 2008

Direkttrafik

-0,81%

51,34%

52,15%

Sökmotorer

-0,50%

25,72%

26,21%

Hänvisningar

1,31%

22,95%

21,64%

Ovan syns att huvuddelen av webbplatsens besökare kommer till sidan som "Direkttrafik". D.v.s. de skriver in www.dinsida.se direkt i webbläsaren. Sökmotorer och hänvisningar (länkar) delar sedan relativt jämnt på resten av besökarna.

BESÖKARNAS KÄLLOR (TOPP 10) 60,00% 51,34% 50,00%

40,00%

30,00% 21,83% 20,00%

10,00%

4,77%

3,91%

2,15%

1,59%

3,67%

1,00%

0,71%

0,98%

0,00%

Q1 2009

Q4 2008

Detta är topp 10 av de källor som har genererat trafik till webbplatsen.

13

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

HÄNVISNINGSPLATSER (TOPP 10) Popularitet

Vilka sidor är det som ger er inlänkar och vad är deras länk värd? Hänvisningsplats

Antal

PageRank

Länktyp

Länktext

Vll.se

1

6

Text

www.mercado.se

hi.se

1

6

Text

www.mercado.se

Lj.se

1

6

Text

Mercado AB

Foraldrakraft.se

1

5

Text

www.mercado.se

Eirberg.is

3

5

Bild

-

Aboutus.org

1

5

Text

Visit website

Kommuninfo.se

2

5

Text & Bild

www.mercado.se

Rontgenveckan.se

2

4

Bild

-

Handikappkunskap.se

1

4

Text

Arbetar med specialstolar

Hjalpnu.se

1

4

Text

www.mercado.se

Alla länkar är bra men när länktexten är beskrivande och innehåller nyckelord blir effekten betydligt större. Som vi ser innehåller enbart en länktext relevanta nyckelord - "Arbetar med specialstolar ". En länk som denna berättar för sökmotorerna att er sidan ska associeras med specialstolar, ett sökord ni placerar er bra på i sökresultaten. Antagligen delvis beroende på länken från Handikappkunskap.se.

Mercado Medic Q1 2009

14


Popularitet

Sökord och positionering

En viktig del i sökmotoroptimering är att känna till vilka sökord som faktiskt genererar trafik till er sida. SÖKORD FRÅN BESÖKARE (TOPP 10) Nedan följer de 10 främsta sökorden som använts av besökare för att hitta till er sida under perioden: Sökord

+/-

Q1 2009

Q4 2008

1

mercado

-2,53%

731

750

2

mercado medic

-0,28%

361

362

3

mercado.se

-3,89%

173

180

4

mercado medic ab

51,47%

103

68

5

www.mercado.se

3,17%

65

68

6

mercadomedic

500,00%

24

4

7

matningsstolar

38,46%

18

13

8

the mercado

38,46%

18

13

9

mercado arbetsstol

77,78%

16

9

10

skumtvätt

-44,44%

15

27

PLACERING - SÖKORD FRÅN BESÖKARE (TOPP 10) Nedan följer placeringar för ovanstående sökord i sökmotorerna Google, MSN Live och Yahoo! Sökord

Google

MSN Live

Yahoo!

mercado

1

1

1

mercado medic

1

1

1

mercado.se

1

1

1

mercado medic ab

1

1

1

www.mercado.se

1

1

1

mercadomedic

1

-

-

matningsstolar

1

1

2

the mercado

5

1

-

mercado arbetsstol

1

1

1

skumtvätt

9

41

-

Vi kontrollerar de första 100 resultaten. Placeringar över 100 resulterar i ett streck (-).

15

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

SÖKORD FRÅN WEBBPLATSEN (TOPP 10) mest använda orden på webbplatsen samt deras placering i sökmotorerna Google, MSN Live och Yahoo. Sökord

Antal gånger *

Google

MSN Live

Yahoo!

real

152

-

-

-

mercado

116

1

1

1

plysch

78

17

92

33

sits

64

-

-

-

ergomedic

61

3

14

5

medic

46

3

23

26

teknisk

34

-

-

-

plus

33

-

-

-

stolar

30

-

-

-

stoppdetaljer

25

4

1

1

Vi kontrollerar de första 100 resultaten. Placeringar över 100 resulterar i ett streck (-).

* Antalet gånger ordet förekommer i webbplatsens innehåll.

GENERELLA SÖKORD Följande sökord genereras både utifrån statistik från sökmotorer och sammanställd data från andra webbplatser med liknande verksamhet. Orden är de 10 mest förekommande relevanta sökorden för 20 webbplatser som kan anses som konkurrenter. Sökord

Google

MSN Live

Yahoo!

arbetsstol

-

34

56

arbetsstolar

-

79

93

ergonomisk arbetsstol

-

-

-

ergonomisk kontorsstol

-

-

-

ergonomisk stol

-

-

-

ergonomiska arbetsstolar

-

-

-

ergonomiska kontorsstolar

-

-

-

ergonomiska stolar

-

-

-

kontorsstol

-

-

-

kontorsstolar

-

-

-

Vi kontrollerar de första 100 resultaten. Placeringar över 100 resulterar i ett streck (-).

Mercado Medic Q1 2009

16

Popularitet

Genom att analysera textinnehållet på er webbplats tas en lista med frekventa ord fram. Nedan följer de 10


Popularitet

Analys: Sökmotorinformation Av de 2 210 träffar som genererats via sökmotorer är merparten från sökningar som inkluderat företagsnamnet ”Mercado”. Detta innebär att ytterst få besökare hittar till sidan med andra, mer generella sökord såsom stol, arbetsstol eller kontorsstol. En besökare som söker på ”Mercado” eller ”Mercado Medic” känner antagligen redan till varumärket och letar bara efter hemsidan. Någon som söker efter ”arbetsstolar” eller ”ergonomisk specialstol” är däremot intresserad av information om stolar. Att fånga upp dessa besökare genererar inte bara träffar till webbplatsen utan introducerar också nya människor till varumärket Mercado Medic AB.

SÖKORD (NYCKELORD) På vilka sökord borde Mercado.se synas bland top-10 i sökresultaten? Fundera över vad era besökare antagligen söker på och vilka ord förutom företagsnamnet, som sammanfattar er verksamhet. Ta fram en lista på nyckelord och arbeta in dessa i textmaterialet på sidan. Att skapa individuella titlar för varje sida, där gärna sökord inkluderas bättrar också på resultatet bland sökmotorerna.

RELEVANS Eftersom sökmotorer till största del använder en sidas innehåll för att avgöra placering i sökresultaten är det otroligt viktigt att hålla informationen på sidorna så relevant och rik på nyckelord som möjligt. Sökord bör alltså finnas både i titelraden och i löptext, dessutom gärna även i sidans rubriker.

17

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Totalt har webbplatsen under tidsperioden besökts 8 594 gånger av 4 934 unika besökare. Utav dessa besökare var ca 45% nya medan ca 55% har besökt sidan tidigare. Se nyckeltal på sidan 4 för mer information. ANTAL BESÖK PER DAG UNDER PERIODEN 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-jan-09

15-jan-09

29-jan-09

12-feb-09

26-feb-09

12-mar-09

26-mar-09

BESÖK FÖRDELADE ÖVER ETT DYGN 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

00:00:00

04:00:00

08:00:00

12:00:00

16:00:00

20:00:00

Vi ser här att merparten av besöken görs under kontorstid och antalet besök under helger är väldigt lågt. Detta indikerar att många besökare använder webbplatsen i samband med sitt arbete.

Mercado Medic Q1 2009

18

Popularitet

Besöksstatistik


FÖRDELNING AV BESÖKSLÄNGD Popularitet

Hur länge stannar besökarna på sidan? Angivet i sekunder.

0-10 41%

1800+ 1%

0-10 10-30 31-60

601-1800 6%

61-180 181-600 10-30 16%

181-600 12%

601-1800 1800+

61-180 14%

31-60 10%

Över hälften av besöken varar i mindre än 1 minut. Det kan antingen betyda att besökarna går direkt till det innehåll de söker och därefter lämnar webbplatsen. En annan tolkning är att dessa besökare till stor del hamnat fel eller inte snabbt hittar det de söker och därför går vidare och lämnar sidan. Dock kvarstår det faktum att merparten av webbplatsens besökare redan känner till varumärket och dessutom till största del kommer till sidan genom att själva skriva in adressen i webbläsaren. Ett så medvetet besök borde innebära att besökaren stannar längre, åtminstone mer än 10 sekunder (38 %). Anledningen kan därför vara att besökaren helt enkelt besöker sidan för att kontrollera om det finns något nytt, inser att så inte är fallet och lämnar sidan.

UNIKA BESÖKARE Alla användare på Internet kan identifieras med ett s.k. IP-nummer. Detta nummer är unikt och används för att t.ex. kontrollera lojalitet som i tabellen ovan. Problemet är att de flesta, framförallt hemanvändare, inte har ett fast/permanent IP-nummer utan det byts ut med jämna mellanrum. Detta betyder att flera av besökarna som enligt tabellen ovan bara besökt sidan en gång mycket väl kan vara återvändande besökare, men med ett förnyat IP-nummer.

19

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

BESÖKARNAS LOJALITET Popularitet

Hur många gånger återkommer besökare till sidan? 50% 45%

44,86%

40% 35% 30% 25% 20% 15%

11,71%

10%

6,09%

5%

3,82%

3,08%

5,42%

2,39%

1,65%

4,90%

1,45%

4,57%

5,00%

1,95%

3,11%

0% 1

2

3

4

5

6

7

Q1 2009

8

9-14

15-25

26-50

51-100 101-200

200+

Q4 2008

I vilken utsträckning återkommer besökarna till webbplatsen? Notera att statistiken påverkas av problematiken med "Unika besökare" som beskrivs på sidan 20.

BESÖKSFREKVENS Genomsnittligt antal dagar tills besökaren återkommer till sidan. 6,00% 4,69%

5,00% 4,00% 3,00%

4,25%

3,56%

3,87%

4,22%

2,51% 2,07%

2,00%

1,68% 1,22%

1,19%

1,25%

1,00%

1,20%

1,02%

0,00% 1

2

3

4

5

6

Q1 2009

7

8-14

15-30

31-60

61-120

121-364

365+

Q4 2008

Diagrammet visa antal dagar det gått sedan besökarens föregående besök. Notera att statistiken påverkas av problematiken med "Unika besökare" som beskrivs på sidan 20.

Mercado Medic Q1 2009

20


ANTAL BESÖK PER LAND (TOPP 10) Popularitet

80,00%

69,97%

70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 17,72%

20,00% 10,00%

2,72%

1,21%

1,15%

1,07%

0,87%

0,74%

0,69%

0,50%

0,00%

Q1 2009

Q4 2008

Även om webbplatsen finns på 4 språk är det framförallt besökare från Sverige, Nederländerna och England som kommer till sidan. Att Frankrike enbart ligger på 0,74% beror på att den franska sidan ligger på en egen domän och besökare som går direkt in till dgkmedical.com syns inte i statistiken för mercado.se.

ANTAL BESÖK PER STAD/ORT (TOPP 10) 14,00% 12,00%

11,18%

10,00% 8,00% 6,00%

6,76% 4,49%

4,00%

3,97%

3,90%

3,75% 2,59%

2,56%

2,43%

2,40%

2,00% 0,00%

Q1 2009

Q4 2008

Störst koncentration syns i Stockholmsområdet där enbart Lidingö står för drygt 6% av besöken. Det finns här en överhängande risk att statistiken förvrängs p.g.a. mängder av besök från Mercados eget kontor.

Att använda det egna företagets hemsida som startsida i webbläsaren är något som bör undvikas för att statistiken inte ska bli missvisande.

21

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Popularitet

Bloggnärvaro Hur mycket som skrivs i bloggvärlden ger en god fingervisning om dagsintresset för varumärket. Nedan presenteras ett axplock av de inlägg som gjorts under den övervakade perioden.

Antal funna blogginlägg:

1

Positiva:

0

Neutrala:

1

Negativa:

0

Utdrag Lidingöbolag 2009-02-29 Bloggen presenterar företag i och runt om Lidingö. Inlägget för Mercado innehåller adress, kontaktinformation och länk till mercado.se. Länk: http://lidingobolag.se/bolag/mercado-medic-ab/

OM BLOGGAR Under de senaste åren har intresset för bloggar ökat lavinartat. Antalet bloggar och läsare ökar ständigt vilket gör bloggen till ett viktigt medium i marknadsföringen av produkter och varumärken. Bloggare har också en tendens att frenetiskt byta länkar med varandra efter "jag länkar till dig om du länkar till mig"-principen. Detta medför att enorma nätverk av länkade sidor snabbt byggs upp, och ger medlemmarna hög PageRank på kort tid. Skriver bloggaren dessutom om något som är relevant i sammanhanget får bloggens inlägg hög placering hos sökmotorerna. Länkar från bloggar blir därför värdefulla i relationen med sökmotorerna. En länk räknas enligt Google som en röst på din sida och ju fler röster desto bättre placering i sökresultaten.

Mercado Medic Q1 2009

22


Popularitet

Forum Nedan presenteras en kort genomgång av de forum som i dagsläget har inlägg som på olika vis har med Mercado att göra.

Antal funna foruminlägg:

0

Positiva:

0

Neutrala:

0

Negativa:

0

Utdrag Inga nya inlägg gjorda under den analyserade perioden kunde hittas.

OM FORUM Forum har sedan 90-talet varit skådeplatsen för Internets debatter. Det finns oräkneliga mängder forum inom alla tänkbara ämnen och användarantalet verkar på intet sätt minska. Ett kännetecken för debatter på Internet är bl.a. inläggens ärlighet där folk är mindre rädda att uttrycka sin åsikt och inget ämne är för smalt för att diskuteras. Därför är forum ett bra "forum" för att plocka in ris och ros från riktiga kunder och besökare från er sida. Länkar från välbesökta forum hjälper i kampen om PageRank och placering hos sökmotorer.

23

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Popularitet

Sociala nätverk Nedan följer en sammanställning av ert varumärkes spridning över de största sociala nätverken.

Minimal

Total synlighet på sociala nätverk:

Facebook Grupp:

Nej

Fansida:

Nej

Evenemang:

Nej

Twitter Antal inlägg om företaget/webbplatsen:

0

Antal länkar till webbplatsen:

0

Nyckelord från inlägg

Antal

Inga inlägg har hittats.

Bloggy Antal inlägg om företaget/webbplatsen:

0

Antal länkar till webbplatsen:

0

Nyckelord från inlägg

Antal

Inga inlägg har hittats.

YouTube 0

Antal videoklipp om/från företaget/webbplatsen: Kanal:

Nej

Evenemang:

Nej

Videoklipp

Antal visningar

Antal kommentarer

Inga videoklipp har hittats. Utdrag - kommentarer Inga kommentarer har hittats.

Mercado Medic Q1 2009

24


Popularitet

Flickr Antal bilder:

0

Utdrag - kommentarer Inga kommentarer har hittats.

LinkedIn Fรถretagspresentation:

Nej

Grupp:

Nej

25

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

DMOZ:

Nej

Yahoo Directory:

Nej

Infoo.se:

Nej

Popularitet

Länkkataloger

Portaler och bokmärkesnätverk Delicious Antal bokmärken:

0

X-Marks Finns webbplatsen på X-Marks?

Nej

Popularitetsranking:

-

Antal recensioner:

-

Snittbetyg i recensioner:

-

Mercado Medic Q1 2009

26


Popularitet

Sammanfattning: Popularitet Webbplatsens synlighet på Internet är minimal och vilket försämrar möjligheterna till ökad PageRank och nya besökare. Ska sidan så småningom kompletteras med en webbshop måste synlighet och popularitet tas på allvar.

BESÖKAREN Den typiske besökaren på Mercado.se är från Sverige, Stockholmsområdet och kommer till sidan på vardagar under arbetstid. Under 1-3 minuter besöker han/hon 3 olika undersidor och återkommer till sidan efter ca 1-2 månader.

LOJALITET Eftersom drygt hälften av webbplatsens besökare lämnar sidan efter mindre än en minut är genomsnittet på 2.5 minuter för ett besök bra. Detta visar att det finns en trogen skara besökare som ofta återkommer och tillbringar mycket tid på webbplatsen. Att så många lämnar sidan efter bara ett par sekunder är dock ett problem. Särskilt eftersom merparten av besökarna på ett eller annat sätt redan verkar känna till varumärket. De vet alltså vad de letar efter men stannar inte kvar på sidan när de väl hittat dit. Förstasidan är också viktig för att intressera besökaren och kräver kontinuerligt arbete för att hållas levande och aktuell. Vi ser också att nästan hälften av alla klick på förstasidan görs på fliken Produkter.

SÖKMOTORER Mercado.se får nästan inga nya besökare från sökmotorer och sidans värde och PageRank ökar därför långsamt. Mer information hittas i analysen av ”Sökmotorinformation” på sidan 10.

BLOGGAR OCH FORUM Mercado Medic AB får minimal uppmärksamhet i bloggar och forum. Under 2009 har inget blogg- eller foruminlägg hittats som uttrycker åsikter om varumärket. Den enda blogg som tillkommit under perioden anger enbart kontaktinformation samt en länk till hemsidan.

27

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Popularitet

Åtgärder: Popularitet Nedan följer föreslagna åtgärder för rubriken Popularitet.

Popularitet Öka antalet inlänkar till webbplatsen Jobba för att öka antalet länkar till er webbplats genom att blogga, nätverka och skapa samarbeten med relevanta portaler, sociala nätverk och informationssidor.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Resultat: Fler inkommande länkar ökar Länkpopularitet och därmed PageRank och webbsidans räckvidd.

Sidkartor för sökmotorer Skapa, ladda upp och registrera sidkartor till sökmotorer. Resultat: Ger sökmotorerna en färdig lista över alla sidor som kan hittas på Mercado.se. Detta ser till att inga sidor glöms bort och att alla går att hitta via en sökning, vilket inte är fallet idag.

Beskrivningar, nyckelord samt tydliga dokumenttitlar Se till att alla sidor har unika titlar och relevanta beskrivningar och nyckelord. Resultat: Förbättrar webbplatsens sökmotorpositionering då sökmotorer kontrollerar relevansen hos dessa element och jämför dem med orden i löptexten. Ju högre relevans, desto bättre rankning.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Kritisk Mindre åtgärd

Förklaring ÖKA ANTALET INLÄNKAR TILL WEBBPLATSEN Fundera över att starta en blogg, skriv om nya produkter, mässor och nyheter som har med Mercado att göra. Att vara mer aktiv på de forum som finns kring Mercados produkter kan också hjälpa upp antalet inlänkar och öka goodwill och synlighet på webben.

SIDKARTOR FÖR SÖKMOTORER En sidkarta kan genereras automatiskt antingen genom webbplatsens CMS eller ett verktyg från 3:e part.

BESKRIVNINGAR, NYCKELORD SAMT TYDLIGARE DOKUMENTTITLAR Snarlika titlar och avsaknad av unika sk. META-taggar med beskrivning och nyckelord kan bidra till en låg indexering från sökmotorer eftersom de ser mycket negativt på dubbletter. Användarvänligheten, framförallt vid artikelsök skulle också öka enormt om varje produkt hade en unik titel.

Mercado Medic Q1 2009

28


Funktion Funktion

Under denna rubrik analyseras tekniska aspekter av webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet med avseende på målgrupp och besökare.

INNEHÅLL Tillgänglighet och prestanda ...................................................................................................................... 30 Webbserver..................................................................................................................................................... 33 Stavningskontroll ........................................................................................................................................... 35 Kompatibilitet och tekniska problem ....................................................................................................... 36 Sammanfattning: Funktion .......................................................................................................................... 37

29

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Tillgänglighet och prestanda besöker sidan använda den fullt ut? Hur bra fungerar er server?

Validering Nedan kontrolleras hur väl sidan validerar mot uppsatt standard för publicering av hemsidor på Internet.

HTML:

Ja

CSS:

Ja

RSS:

Saknas

Webbplatsen har inga problem med validering - koden håller sig till uppsatt standard.

OM VALIDERING OCH KODSTANDARD För att göra Internet mer strukturerat och lättarbetat har man genom åren tagit fram olika standarder för hur kod bör skrivas. Detta gäller allt från hur en hemsida bör programmeras till hur information bör skickas och tas emot. Idén är att alla parter - webbläsare, servrar, applikationer mm - ska tolka informationen på samma sätt. Att hålla sig till dessa uppsatta standarder är därför viktigt! Fel och missar kan resultera i dåliga relationer med sökmotorer, felaktigt visade sidor och minskad tillgänglighet.

Mercado Medic Q1 2009

30

Funktion

Här syns hur väl webbplatsen fungerar mot olika typer av besökare, webbläsare och system. Kan alla som


Inladdningstid Nedanstående mätningar är gjorda på webbplatsens förstasida och redovisar fördelningen av sidans innehåll Funktion

samt den uppskattade tiden det tar i sekunder att visa sidan (ladda ner innehållet från servern).

FÖRDELNING AV INNEHÅLL

HTML 3,51%

JavaScript 26,14%

HTML CSS 9,78%

JavaScript CSS

Flash 14,74%

Flash

Bilder 45,83%

Bilder

INLADDNINGSTID 16,83

18,00 16,00

14,77

14,00 12,00 10,00

8,42

8,00 6,00

4,75

4,00 2,00 0,00

1,13

0,04

HTML

0,33 JavaScript

0,12 CSS

Långsam uppkoppling

0,19 Flash

0,58 Bilder

Snabb uppkoppling

Staplarna visar antalet sekunder det tar för en dator med snabb respektive långsam uppkoppling att ladda ner de olika delarna av webbplatsen. Långsam uppkoppling representerar ett modem (56 k) medan snabb är bredband på 1 Mbit.

Dessa siffror är en matematisk beräkning på laddningstider och ger en fingervisning om fördelningen av sidans innehåll. Vad tar lång tid och var går att optimera?

31

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Anslutningshastighet Om inladdningstiden är ett problem för besökarna förväntas ett negativt samband mellan besökarens första sidvisningen). I tabellen nedan presenteras genomsnittsvärdena för besökens längd och avvisningsfrekvens utifrån indelningen långsamma (under 0,5 Mbit) respektive snabba anslutningar (över 0,5 Mbit). Anslutningshastighet

+/-

%

Besök

Avvisningsfrekvens

+/-

Okänd

0,83%

52,58

4 519

25,32%

1,81%

Snabb

-9,99%

19,76

1 698

18,61%

-11,00%

Långsam

6,80%

27,66

2 377

24,91%

-8,78%

Tyvärr anger inte majoriteten av observationerna vilken anslutningshastighet besökaren har, men utifrån de övriga är det rimligt att anta att antalet besökare med långsam uppkoppling är relativt lågt. Dessutom tycks det inte finnas något tydligt samband mellan besökarens anslutningshastighet och avvisningsfrekvens samt besökslängd.

Mercado Medic Q1 2009

32

Funktion

anslutningshastighet och avvisningsfrekvens (det vill säga andel besökare som lämnar webbplatsen efter den


Webbserver Följande mätningar avser den webbserver som er webbplats ligger på. Funktion

Tillgänglighet Det spelar ingen roll hur bra en webbplats fungerar om servern ligger nere. Alla webbhotell har därför garantier för hur stor procent av tiden er hemsida ska vara tillgänglig. Mätningarna nedan är till för att kontrollera dessa garantier samt för att uppmärksamma er på eventuella avvikelser på servern. Tillgänglighet under perioden: Antal tillfällen då servern varit otillgänglig: Total otillgänglig tid: Längsta enskilda avbrott:

99,71% 40 6tim 10min 2tim 49min

TILLGÄNGLIGHET FÖR WEBBSERVERN 105

100

95

90

85

80

75

Mercado.se har inga problem med tillgänglighet från serverns sida sett. 99,71 % är utmärkt. 100 % är en utopi då även en server ibland måste startas om eller lagas. Det har heller inte förekommit några stora avvikelser och serverns tillgänglighet fungerar utifrån våra mätningar mycket väl.

Med avvikelser menas längre avbrott, ovanliga felmeddelanden eller extrema svars- och laddningstider.

33

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Svarstider När en besökare vill besöka er hemsida skickas en förfrågan till webbservern som sedan skickar innehållet effektivt den fungerar. Eftersom svarstiden enbart ligger på serverns sida spelar det här ingen roll vilken typ av uppkoppling besökaren använder. Tiden som mäts är mellan det att servern fått en förfrågan till dess att informationen börjar skickas tillbaka till besökaren.

SVARSTID FÖR ANROP TILL SERVERN 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Diagrammet avser svarstid i millisekunder.

Genomsnittlig svarstid:

1 126 ms

Högsta uppmätta svarstid:

2 273 ms

Lägsta uppmätta svarstid:

1 007 ms

Svarstiden för webbplatsen är inom godtagbara gränser. Som vi ser i diagrammet ovan går dock svarstiden upp och ner. Den högsta uppmätta tiden är lite över 2 sekunder vilket är högt och bör åtgärdas om trenden fortsätter.

Mercado Medic Q1 2009

34

Funktion

tillbaka till användarens webbläsare. Hur lång tid det tar för servern att svara är en god måttstock på hur


Stavningskontroll En automatiserad kontroll av stavningen har genomförts på hela webbplatsen. Stavningen genomförs ord för Funktion

ord och flaggar för rena felstavningar, inte grammatiska fel eller missar i meningsbyggnaden.

Antal kontrollerade dokument: Antal funna stavfel:

7 342 1

Stavfel Ord:

fortsättsättningsvis

Från: http://www.mercado.se/sv/news/7

35

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Kompatibilitet och tekniska problem Webbplatsen utnyttjar idag två plugins: Flash Player (swf) och Acrobat Reader (pdf). Flash används i sidhuvudet på alla sidor och Acrobat Reader till att läsa och granska dokument som också är nedladdningsbara. Dessa bedöms inte orsaka några tekniska problem och besökaren informeras tydligt om att pdf-dokumenten kräver Acrobat Reader.

Brutna länkar En bruten länk är en länk som inte fungerar d.v.s. länkar till en plats/fil som inte existerar. Antal brutna länkar:

16

En eller flera brutna länkar har hittats på sidan. Se bilagan för detaljerad information.

BRUTNA LÄNKAR En länk som är bruten är en länk som går till en sida/fil som inte existerar, eller till en sida som inte kan visas p.g.a. fel av något slag. Oavsett vilket betyder en bruten länk förlorad funktionalitet och dålig publicitet mot besökare. En bruten länk bör åtgärdas så fort som möjligt!

Mercado Medic Q1 2009

36

Funktion

Plugins


Sammanfattning: Funktion Både kod och stilmallar validerar mot gällande standard vilket gör att både besökare och sökmotorer kan se Funktion

sidans innehåll på ett korrekt sätt.

INLADDNINGSTID I dagsläget måste varje besökare ladda ner ca 230Kb från servern för att visa förstasidan för webbplatsen. Detta är inte oöverkomligt men kan med fördel komprimeras för snabbare visning av webbplatsen.

WEBBHOTELL OCH SVARSTIDER Under den undersökta perioden hade sidan stundom höga svarstider vilket kan bli en svaghet för webbplatsen om problemen håller i sig. Svarstider på uppemot 2 sekunder är på gränsen till det som kan anses vara rimligt och bör åtgärdas om situationen inte förbättras. Långa svarstider betyder att besökaren måste vänta längre innan sidan visas vilket kan bidra till att fler lämnar sidan i förtid.

BRUTNA LÄNKAR Det finns ett antal brutna länkar på webbplatsen och dessa bör åtgärdas så fort som möjligt.

37

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Åtgärder: Funktion Funktion

Nedan följer föreslagna åtgärder för rubriken Funktion. Funktion Förenkla prenumereringsprocessen för nyhetsbrevet Nyhetsbrevet har väldigt få nya prenumeranter. Förenkla registreringen med färre fält för att inte skrämma iväg besökaren. Resultat: En enklare process minskar kraven på besökaren och ökar möjligheterna att han/hon börjar prenumerera. Formuläret är i dagsläget så omfattande att många antagligen drar sig för att prenumerera av ren lathet.

Skapa en "Tack"-sida för nya prenumeranter "Tack"-sidan som besökaren kommer till efter registreringen är tom och bör kompletteras med en text som meddelar att registreringen är genomförd! Resultat: Ser till att besökaren tydligt förstår att han/hon nu prenumererar på nyhetsbrevet.

Brutna länkar Ta bort eller redigera de felaktiga länkningar som finns på sidan. Resultat: Webbplatsen har flera brutna länkar som antingen bör tas bort eller länkas om till en existerande sida. En bruten länk skapar badwill både från besökare och sökmotorer.

Dubbletter på sidan Åtgärda eventuella dubbletter runt om på sidan genom att ge alla sidor unika titlar och innehåll. Resultat: Minskar risken för bestraffning från sökmotorer samtidigt som relevans och pålitlighet stiger - vilket förbättrar sökmotorpositioneringen.

Mercado Medic Q1 2009

Rekommenderad Mindre åtgärd

Rekommenderad Mindre åtgärd

Kritisk

Mindre åtgärd

Kritisk Mindre åtgärd

38


Design Under denna rubrik utvärderas huruvida navigation, layout och innehåll tillsammans skapar en logisk, lättbegriplig och åskådlig enhet. Även kompatibilitet för olika typer av webbläsare kontrolleras för att Design

säkerställa att webbplatsen visas korrekt för alla besökare.

INNEHÅLL Webbläsarkompatibilitet ............................................................................................................................. 40 Förstasidan ...................................................................................................................................................... 43 Sammanfattning: Design ............................................................................................................................. 50

39

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Webbläsarkompatibilitet Det finns en uppsjö av olika webbläsare och det finns många skillnader mellan hur dessa tolkar koden för en webbplats. De vanligaste webbläsarna är Internet Explorer, Firefox och Safari. Nedan presenteras fördelningen över de webbläsare som era besökare använder. Design

BESÖKARNAS WEBBLÄSARE

6,99%

Internet Explorer

0,94%

Firefox

0,49%

Safari Opera Mozilla

90,55%

Chrome Konqueror

Webbläsare

+/-

Q1 2009

Q4 2008

Globalt

Internet Explorer

-2,53%

90,55%

92,91%

67,20%

Firefox

34,33%

6,99%

5,21%

21,57%

Safari

-7,85%

0,94%

1,02%

7,47%

Opera

645,39%

0,49%

0,07%

0,73%

Mozilla

-11,26%

0,45%

0,51%

0,08%

Chrome

67,61%

0,40%

0,24%

1,15%

Konqueror

121,84%

0,06%

0,03%

0,01%

Internet Explorer är den i särklass mest använda webbläsaren för Mercados besökare. Alla webbläsare vi testat, 99 % av marknaden visar sidan på ett korrekt sätt.

Mercado Medic Q1 2009

40


Korrekt visning: Internet Explorer 8.0 (Windows XP)

Design Den senaste versionen av Internet Explorer visar sidan precis som den ska se ut.

41

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Sammanfattning: Webbläsare Kontrollen går igenom drygt 50 webbläsare på Windows, Mac, Linux och Unix-datorer. Dessa kontrollerade webbläsare representerar ca 99 % av marknaden. 99 % är därför den högsta möjliga tillgängligheten som kan

Tillgänglighet mot webbläsare för Mercado.se

Design

uppmätas.

99%

Antal kontrollerade webbläsare:

92

Antal kontrollerade webbläsare som visar fel:

0

Samtliga kontrollerade webbläsare visar webbplatsen på ett korrekt sätt och tillgängligheten är mycket god.

OM WEBBLÄSARE Även om Microsoft Internet Explorer är den mest populära webbläsaren idag används även andra flitigt. Firefox ökar t.ex. stadigt sin marknadsandel och Mac-användare håller sig oftast till Safari. Olika webbläsare tolkar koden för en hemsida på lite olika sätt och därför kan er webbplats se olika ut beroende på vem som ser den.

Mercado Medic Q1 2009

42


Förstasidan Förstasidan är den viktigaste sidan på en webbplats. Härifrån ska man inspirera och göra besökaren intresserad av att gå vidare och djupare in på hemsidan. Därför bör förstasidan innehålla mycket information t.ex. i form av kampanjer, nyheter och länkar till andra delar av sidan. Design

1 832

Totalt antal klick på förstasidan:

KLICK PÅ FÖRSTASIDAN (TOPP 10) Vilka länkar genererar klick på förstasidan? Element

% av totalt antal klick

Produkter

43,207%

Kontakta oss

11,348%

Artikelsök

6,340%

Sök: "Sökfältet"

5,860%

Teknisk info

5,807%

Orderformulär

3,463%

Om Mercado

3,303%

Mercados Artikelsök

2,824%

Sök: "Sök-knappen"

2,025%

"Klicka här för att läsa vår…"

1,758%

Procentsatsen representerar fördelningen av klick som görs från förstasidan.

43

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Var klickar besökarna på förstasidan? Bilden nedan är en s.k. HeatMap som är en grafisk representation av aktiviteten på förstasidan. Varje klick gör det "klickade" området ljusare eller "varmare". Ju varmare desto fler klick. Design

Mercado Medic Q1 2009

44


Information: Förstasidan Nedanstående text pratar om förstasidan ur ett marknadsföringsperspektiv och ger förslag på optimering av innehåll och struktur mot både besökare och sökmotorer. Design

FÖRSTASIDANS UPPDRAG Förstasidan, startsidan eller landningssidan som den kallas räknas som webbplatsens viktigaste del. Här ska besökaren informeras om hemsidans innehåll och inspireras till att gå vidare in på webbplatsen. Förstasidan blir därför och bör betraktas som, ett skyltfönster där besökaren antingen blir intresserad eller lämnar sidan. Förstasidan är även den naturliga platsen för nyheter och kampanjer och kan därför med fördel användas för att styra trafik till olika delar av webbplatsen. För en sökmotor blir också förstasidan den sida som talar om vad resten av webbplatsen handlar om. Den text som återfinns här bildar nyckelord som sedan blir till sökord i sökmotorer. Därför är det viktigt att på förstasidan berätta så mycket som möjligt om webbplatsens totala innehåll. Konsten är dock att klämma in så mycket information som möjligt utan att användarvänligheten blir lidande.

TEXT OCH NYCKELORD En förstasida ska inte innehålla mängder av text utan helst väl valda stycken relaterade till sidans undersidor och avdelningar. Någonstans mellan 300 - 600 ord är rekommenderat för textinnehållet på förstasidan. Denna text bör heller inte disponeras i ett enda stort textfält utan delas upp i små bitar som var för sig berättar om olika delar av sidans innehåll. Av denna text rekommenderas att ca 5 - 20 % av orden är nyckelord, dvs. ord som sökmotorer ska koppla samman med er webbplats. Att skriva text till startsidan blir därför en konst även om mängden nyckelord aldrig får prioriteras framför god meningsbyggnad och läsförståelse – besökaren går alltid först.

BILDER En bild har betydligt större genomslagskraft mot en besökare än text och har mycket större chans att generera klick. Därför bör så många bilder som möjligt användas som länkar. Eftersom en sökmotor inte kan urskilja om bilden innehåller text är det också viktigt att beskriva bilden med relevant bildtext.

45

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Analys: Förstasidan Nedan ges förslag på förändringar och förbättringar av förstasidan.

MER INTERAKTIVT SIDHUVUD användas mer effektivt. Att lägga in kampanjinformation med länkar till undersidor uppblandat med animationen gör att ytan inte enbart är för syns skull. T.ex. skulle ett antal produkter kunna presenteras med bild, text och länk.

NYHETER Nyhetssnurran är en kul funktion men inte anpassad mot sökmotorer. Det är dessutom svårt att få en överblick över nyheterna och den tunna raden förbises lätt. Att använda 25% av sidhuvudet och presentera nyheterna vertikalt istället skulle göra det lättare att både se och läsa. Text i en flashanimation är också betydligt svårare att läsa för sökmotorer och länkarna kommer inte att följas och indexeras.

MINDRE TEXT – FLER LÄNKAR Undvik stora textytor och dela upp texten i mindre bitar. Inkludera även fler länkar till relevanta undersidor runt om på sidan. Informationstext såsom företagspresentation bör läggas på en undersida och bara ges ett par rader på förstasidan. Fundera istället på vad ni helst vill att besökarna ska se och läsa på sidan, utforma sedan text och bild därefter. Är det t.ex. viktigare att besökaren först får information om företaget eller dess produkter? I dagsläget nämns det ingenting om produkter på förstasidan.

ETT KONTINUERLIGT ARBETE Förstasidan är den del av en webbplats som kräver mest löpande arbete. Den bör ständigt förnyas, anpassas och optimeras för att behålla sin aktualitet och status. Se gärna till att genomföra uppdateringar minst en gång i månaden. Google uppdaterar sitt index med det intervallet och ger aktiva hemsidor en högre rankning. Att återkommande besökare möts av nytt innehåll gör också att de fortsätter återkomma.

Mercado Medic Q1 2009

46

Design

Animationen i sidhuvudet är ett mycket trevligt inslag på sidan och ger liv och rörelse. Dock kan utrymmet


Interaktionsdesign Under denna rubrik utvärderas huruvida navigation, layout och innehåll tillsammans skapar en logisk, lättbegriplig och åskådlig enhet. Syftet är att säkerställa att webbplatsens element är optimerade för effektiv kommunikation och marknadsföring på webben. Design

MEST BESÖKTA SIDOR Nedan presenteras de 10 mest besökta sidorna från den undersökta perioden. Sida

+/-

Q1 2009

Q4 2008

sv/start

-10,44%

19,88%

22,20%

sv/products

-20,76%

11,76%

14,84%

sv/product/30

-20,41%

5,33%

6,69%

nl/start

-23,35%

4,78%

6,23%

nl/products

-14,57%

3,60%

4,22%

sv/cont

-1,07%

2,95%

2,99%

sv/technical

-0,65%

2,64%

2,65%

sv/products/38

-21,72%

2,09%

2,67%

sv/node/4

15,06%

2,07%

1,80%

nl/products/216

-13,77%

1,87%

2,17%

Startsidan är givetvis den sida som har besöks mest. Majoriteten av besökarna kommer ju till sidan direkt och landar då automatiskt på startsidan. I övrigt är produktsidorna populära liksom Kontakt.

AVSLUTNINGSSIDOR En avslutningssida är den sida som användare befinner sig på när han/hon lämnar sidan. Nedan följer topp 10. Sida

+/-

Q1 2009

Q4 2008

/sv/start

-0,13%

20,98%

21,01%

/sv/products/30

-12,42%

10,54%

12,04%

/sv/cont

1,49%

6,20%

6,11%

/sv/technical

8,74%

5,38%

4,94%

/nl/start

-9,79%

4,27%

4,73%

/sv/products

-24,25%

3,67%

4,84%

/nl/products/216

-5,77%

3,60%

3,82%

/sv/products/38

-25,04%

3,29%

4,39%

/sv/order

-23,62%

2,80%

3,67%

/sv/products/35

-8,35%

2,20%

2,40%

47

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Interna sökningar De interna sökningarna på sidan står för 3.83% (1 397 sökningar) av det totala antalet sidvisningar. Detta visar att sökfunktionen används i viss utsträckning.

Sökord

+/-

Q1 2009

Q4 2008

Antal sökningar

2.19%

1 397

1 367

Unika sökningar

3.23%

1 086

1 052

Avvisningsfrekvens vid sökning

-20.34%

23,19%

29,11%

Genomsnittlig tid som funktionen används

-8.13%

00:00:32

00:00:34

Design

NYCKELTAL

Avvisningsfrekvens en bör vara så låg som möjligt och därför anses en negativ utveckling vara positiv i jämförelsen ovan.

SÖKORD Nedan presenteras de 10 populäraste sökningarna gjorda från webbplatsen. Sökord

+/-

Q1 2009

Q4 2008

arbetsstol

242.48%

28

8

skumtvätt

-27.40%

23

31

produkter

682.82%

16

2

elregl

109.68%

15

7

spårbricka

-

10

0

sittkryss

-

7

0

sittställning

-

7

0

team lazy

128.32%

7

3

wielen

584.97%

7

1

axialrullager

14.16%

7

6

Vi ser här att det populäraste sökordet på webbplatsen är arbetsstol, ett sökord som webbplatsen inte placerar sig särkilt bra på i sökmotorerna. I tabellen "Sökord från webbplatsen" på sidan 16 redovisas de 10 mest använda orden på webbplatsen. En jämförelse mellan dessa ord och ovanstående tabell visar att webbsidans textinnehåll inte reflekterar besökarnas sökningar.

Mercado Medic Q1 2009

48


SÖKMOTORPOSITION FÖR INTERNA SÖKORD Nedan redovisas de interna sökordens position på de 3 största sökmotorerna.

Design

Sökord

Google

MSN Live

Yahoo!

arbetsstol

-

34

56

skumtvätt

9

41

-

produkter

-

-

-

elregl

-

-

-

spårbricka

1

1

-

sittkryss

1

1

1

sittställning

39

94

67

team lazy

2

2

-

wielen

-

-

-

axialrullager

16

29

-

Resultaten ovan visar de interna sökordens genomslagskraft på de tre största sökmotorerna. Listan är de 10 vanligaste interna sökorden och uppenbarligen letar era besökare efter information relaterade till dessa ord. Hur väl de presterar mot sökmotorerna indikerar i vilken utsträckning respektive sökmotor associerar dessa sökord med er webbplats.

Med andra ord: hur stor möjlighet har en besökare att hitta er webbplats redan i sökmotorn.

49

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Sammanfattning: Design Designmässigt fungerar webbplatsen bra. Sidan visas korrekt för alla besökare och menystruktur och layout är tydliga även om mängden information gör att sidan lätt blir svåröverskådlig. Sökfunktionen fungerar också dåligt och ger väldigt otydliga resultat. Design

FÖRSTASIDAN Alla förstasidans olika delar drar till sig besökare även om nyhetsbrevet och nyheterna får förhållandevis lite uppmärksamhet. Här finns dock en del att arbeta på både mot besökare och mot sökmotorer. Sida 43 visar att produkter är populärast bland besökarna. Kanske bör sortimentet lyftas fram mer på förstasidan t.ex. genom att göra om flashanimationen till att även visa produkter ur sortimentet med bild och kort text. Den nuvarande texten som ligger bredvid bildspelet med stolarna är dock bra och innehåller många bra nyckelord. Textmaterialet på förstasidan bör överlag handla mer om vad ert företag erbjuder. På förstasidan räcker en kortare presentation av företaget. Låt besökaren själv gå vidare och läsa mer om verksamheten via en undersida. Se också till att arbeta in fler viktiga nyckelord och länkar till undersidor i förstasidans text.

WEBBLÄSARE Gällande tillgängligheten mot webbläsare fungerar sidan till 99 % vilket är mycket bra. Ni kan räkna med att alla besökare som använder sidan ser den på ett korrekt vis. SÖKFUNKTIONEN I dagsläget används sökfunktionen väldigt lite av besökarna och användarvänligheten för funktionen får anses som låg. Resultatlistan är plottrig och svåröverskådlig samtidigt som respektive resultat ger väldigt lite information om sidan den länkar till. Eftersom resultat från alla språk visas vid varje sökning består också resultatet till stor del av dubbletter, något som ytterligare minskar överskådligheten.

Mercado Medic Q1 2009

50


Åtgärder: Design Nedan följer föreslagna åtgärder för rubriken Design.

Design

Design Optimera bilder Genomför en optimering av webbplatsens bildmaterial. Resultat: Minskar nerladdningstid och därigenom belastning på server. Mindre nerladdningstid och färre förfrågningar till servern betyder att besökarna ser sidan snabbare.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Använd bildkartor Konvertera alla bilder i webbplatsens design till en bildkarta. Resultat: Gör att all grafik till sidan bara behöver hämtas från servern en gång. Detta minskar antalet förfrågningar till servern och därigenom också laddningstid och prestanda. Den totala storleken för bilderna minskar också med en bildkarta jämfört med många små bilder.

Förbättra läsbarheten för interna sökningar Se till att de olika artiklarna får unika titlar och lägg eventuellt också till bilder och beskrivande ikoner i resultaten. Att kategorisera upp produkter och ge dem nyckelord är också att rekommendera.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Rekommenderad Omfattande åtgärd

Resultat: Ökar träffsäkerhet och tydlighet vid sökningar internt på sidan. I dagsläget är resultatet förvirrande och svåröverskådligt.

51

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Mercado Medic Q1 2009

52


53

Webbrapport


Mercado Medic http://www.mercado.se

Mercado Medic Q1 2009

54

Webbrapport - Mercado Q1 2009  

Webbrapport för Mercado.se Period: Q1 2009