Page 1

Mercado.se Q4 2008

Laios Webb & Analys Ab Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm tel 08. 599 224 00 org. nr/f-skatt 556771-4067 info@laioswebbanalys.se www.laioswebbanalys.se


Mercado.se Innehållsförteckning Executive Summary (Q4 2008) ....................................................................................................... 3 Nyckeltal ......................................................................................................................................................... 4 Action List – Förslag på Åtgärder ................................................................................................................... 5

Inledning ......................................................................................................................................... 7 Popularitet....................................................................................................................................... 8 Sökmotorinformation....................................................................................................................................... 8 Besöksstatistik .............................................................................................................................................. 12

Funktion ........................................................................................................................................ 22 Tillgänglighet och prestanda ......................................................................................................................... 22 Kompatibilitet och tekniska problem ............................................................................................................. 25

Design .......................................................................................................................................... 27 Webbläsarkompatibilitet................................................................................................................................ 27 Interaktionsdesign ......................................................................................................................................... 33

Avslutning ..................................................................................................................................... 35 Bilagor .......................................................................................................................................... 37 Begrepp och terminologi ............................................................................................................................... 37 Screenshots .................................................................................................................................................. 38 Brutna länkar (sidor) ..................................................................................................................................... 46 Brutna länkar (filer) ....................................................................................................................................... 47 Valideringsrapport ......................................................................................................................................... 51

CD-skivan som medföljer innehåller denna analys i PDF-format (Acrobat Reader) samt en sammanfattad presentation i PowerPoint-format.

2


Mercado.se

Executive Summary (Q4 2008) Strengths •

Majoriteten av besökarna har god kännedom om varumärket Mercado.

Majoriteten av de återkommande besökarna är lojala och besöker sidan ofta.

Besökarstatistiken visar att produktsidorna på mercado.se är populärast, med väldigt hög andel besökare och sidvisningar.

Weaknesses •

Mercado.se skapar få nya kundkontakter på grund av att sidan fungerar som en sekundär marknadsföringskanal som är beroende av övrig marknadsföring.

Webbplatsen saknar exponering på internet, varken bloggar, forum eller andra sidor skriver nämnvärt om företaget. Antalet länkningar till Mercado.se är väldigt lågt.

Opportunities •

Optimering av alla sidors titlar och rubriker skulle förbättra resultatet mot sökmotorer.

Genomgång av nyckelord och innehåll för startsidan och de mer betydande undersidorna skulle göra att innehållets relevans ökar. Detta medför bättre placering hos sökmotorer.

Threats •

Eftersom sidan saknar betydande länkpartners och intresset i bloggvärlden är så tunt utvecklas inte sidans besökarantal och status bland sökmotorer. Mindre satsningar på marknadsföring genom tex Google's Annonsprogram skulle kunna generera fler kvalitativa besökare och därigenom ge sidan en knuff i rätt riktning.

3


Mercado.se Nyckeltal Nedan följer viktiga nyckeltal för den analyserade perrioden: Q4

Q3

Q2

Antal besök

7 626

6 556

7 670

Antal unika besökare

4 445

3 894

4 414

Sidvisningar per besök

3,75

4,20

4,33

Genomsnittlig tid på webbsidan

02:14

2:32

2:26

Andel nya besökare

45%

45 %

44 %

Google PageRank

3 av 10

4 av 10

3 av 10

Google Pagerank Mer information om Google PageRank finns under Sökmotorinformation.

4


Mercado.se Action List – Förslag på Åtgärder Popularitet Sträva efter att öka antalet externa länkar till webbsidan Resultat: Fler inkommande länkar ökar PageRank och därmed också webbsidans räckvidd. Ett förslag är att undersöka om det finns relevanta intresseorganisationer eller samarbetspartners som skulle kunna förmås att länka till sidan.

Rekommenderas Mindre åtgärd

Skapa och registrera sitemaps för Sökmotorer Resultat: Ger sökmotorerna en färdig lista över alla sidor som kan hittas på Mercado.se. Detta ser till att inga sidor glöms bort och att alla går att hitta via en sökning, vilket inte är fallet idag.

Rekommenderas Mindre åtgärd

Inför beskrivningar, nyckelord samt tydliga titlar på webbsidan Resultat: Förbättrar Mercados sökmotorpositionering då sökmotorer kontrollerar relevansen hos dessa element och jämför dem med orden i löptexten. Ju högre relevans, desto bättre rankning.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda dubbletter på sidan Resultat: Minskar risken för bestraffning från sökmotorer samtidigt som relevans och pålitlighet stiger - vilket förbättrar sökmotorpositioneringen.

Kritisk Mindre åtgärd

Design Optimera filstorlek för bilder Resultat: Minskar nerladdningstid och därigenom också belastning på server. Mindre nerladdningstid och färre förfrågningar till servern betyder att besökarna ser sidan snabbare. Använd en bildkarta för designen av sidan istället för flera små bilder. Resultat: Gör att all grafik till sidan bara behöver hämtas från servern en gång. Detta minskar antalet förfrågningar till servern och därigenom också laddningstid och prestanda.

Rekommenderas Mindre åtgärd

Rekommenderas Mindre åtgärd

5


Mercado.se

Funktion Förbättra läsbarheten för sökningar Resultat: Se till att de olika sidornas titlar mer beskriver innehållet. Vid en sökning blir resultatet ofta förvirrande.

Rekommenderas Större åtgärd

Åtgärda brutna länkar Resultat: Webbplatsen har flera brutna länkar som antingen bör tas bort eller länkas om till en existerande sida.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda dubbletter på sidan Resultat: Minskar risken för bestraffning från sökmotorer samtidigt som relevans och pålitlighet stiger - vilket förbättrar sökmotorpositioneringen.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda valideringsfelen Resultat: Sidan har fortfarande ett par valideringsfel, inte på startsidan utan på ett flertal undersidor. Dessa bör rättas till för att hålla kodstandard och tillgänglighet på topp.

Kritisk Mindre åtgärd

Dubbletterna hamnar under både Popularitet och funktion eftersom de påverkar båda kategorierna negativt.

6


Mercado.se

Inledning Den här rapporten syftar till att ge en överskådlig bild av statusen för Mercado.se's webbplats och hur den förhåller sig till omvärlden. Detta är en rapport för kvartal 4 – Q4. Den är som tidigare disponerad utifrån tre huvudrubriker: Popularitet, Funktion och Design. Under rubriken popularitet analyseras webbsidans besöksfrekvens, besökarprofil och sökmotorpositionering. Webbsidans tekniska profil och hur målgruppsanpassad funktionaliteten är tas upp under rubriken funktion. Layout, navigation och informationsstruktur tas upp under rubriken design. Utifrån dessa områden skapas ett beslutsunderlag där webbsidans styrkor och svagheter identifieras samt vilka åtgärder som är rekommenderade och/eller nödvändiga.

Rapporten omfattar tidsperioden 2007-10-01 – 2007-12-31

7


Mercado.se

Popularitet Under denna avdelning ges en åskådlig bild av webbsidans räckvidd gentemot kunder och intressenter under tidsperioden. Dessutom presenteras webbsidans nuvarande ställning i förhållande till viktiga marknadsföringskanaler på webben.

Sökmotorinformation Alla som nyttjar internet använder sökmotorer för att hitta vad de söker. Hur framgångsrik en sida blir har många gånger en direkt koppling till hur väl den placerar sig i sökresultaten. Det finns många måttstockar på hur väl en sida kommunicerar med sökmotorerna, en av de mest vedertagna är PageRank. Alla hemsidor på Internet har en PageRank, ett värde mellan 1 och 10 där 10 är bäst. Vid slutet av den analyserade perioden har Mercado.se PageRank :

3 av 10

Om Google Pagerank Google är den ledande sökmotorn på nätet med mer än hälften av marknaden. Därför är deras mått på en webbsidas popularitet av stort intresse. PageRank beräknas utifrån hur många webbsidor som länkar till varandra, samt hur högt rankade dessa sidor i sin tur är. Det innebär att varje länk som går till er sida bättrar på er PageRank, hur stor ökningen blir basseras på PageRank för sidan som länkar. Men som med allt annat slutar det inte där. Google tittar också väldigt noga på hur "pålitlig" och "relevant" de tycker en sida verkar vara. T.ex. har sidor som slutar med .gov (för government) väldigt hög pålitlighet medans en vanlig .com-domän måste kämpa betydligt mer för att nå samma nivå. Relevansen i sin tur avgörs genom att kontrollera huruvida nyckelord, titel, ut-länkar och rubrik stämmer överens med brödtexten på sidan.

Ut-länkar? Avser länkar går till en sida "utanför" den aktuella sidan. En länk på Mercado.se som går till www.google.se är därför en "ut-länk" medans www.mercado.se/nyheter blir en "in-länk".

8


Mercado.se Antal länkar till Mercado.se Nedan rapporteras hur många webbsidor som länkar direkt till www.mercado.se för de fem största sökmotorerna: Sökmotor

Q4

Q3

Q2

Q2

Google

4

4

4

4

Yahoo

87

76

74

76

MS Live Search

50

0

4

4

AllTheWeb

95

-

-

-

Altavista

90

105

76

75

MS Live rapporterar en ökning från 0 till 50 vilket antagligen betyder att de uppdaterat sin databas sedan tredje kvartalet och börjar komma ikapp de andra söktjänsterna. Google ligger kvar på 4 länkar, samma som under hela 2008.

Åtgärder: Sökmotorinformation Sträva efter att öka antalet externa länkar till webbsidan Resultat: Fler inkommande länkar ökar PageRank och därmed också webbsidans räckvidd. Ett förslag är att undersöka om det finns relevanta intresseorganisationer eller samarbetspartners som skulle kunna förmås att länka till sidan.

Rekommenderas Mindre åtgärd

Skapa och registrera sitemaps för Sökmotorer Resultat: Ger sökmotorerna en färdig lista över alla sidor som kan hittas på Mercado.se. Detta ser till att inga sidor glöms bort och att alla går att hitta via en sökning, vilket inte är fallet idag.

Rekommenderas Mindre åtgärd

9


Mercado.se Sökmotorpositionering Mercado.se får ca 25% av sina besökare från sökmotorer. Nedan följer en lista över de 10 vanligaste sökningarna som leder till en träff för Mercado.se: De tio vanligaste söktermerna Sökord

Q4

Q3

1. mercado

750

618

(+21%)

2. mercado medic

362

272

(+33%)

3. mercado.se

180

223

(-19%)

4. mercado medic ab

68

49

(+39%)

5. www.mercado.se

63

45

(+13,51%)

6. mercado trippelstoelen

29

5

(+480%)

7. skumtvätt

27

39

(-31%)

8. mercado rehab

22

20

(+10%)

9. matningsstol

21

20

(+5 %)

10. matningsstolar

13

10

(+30 %)

De som hittar Mercado.se genom en sökmotor letar till största del specifikt efter företaget. Mercado ingår som ett sökord i 7 av 10 av de vanligaste sökningarna, som ger en träff. Detta visar att sidan har låg genomslagskraft på andra, mer generella, sökord. Sökord som skulle kunna generera fler besökare som letar efter en produkt, inte en redan känd tillverkares hemsida.

10


Mercado.se Analys: Sökmotorpositionering Av 1999 träffar från sökmotorer har 1474 varit från sökningar som inkluderat företagsnamnet, Mercado, i olika kombinationer. Detta innebär att bara 555 besökare hittade till sidan på andra, mer generella sökord. Detta är ett problem för Mercado. Besökare som söker på "Mercado" känner redan till företaget, eller vill eventuellt veta mer om spanska marknadsplatser, och försöker bara hitta hemsidan. Där FINNS redan en kund som intresserat sig för just Mercado. Någon som söker efter "arbetsstolar" vet bara att han/hon vill ha en arbetsstol och letar efter en försäljare/tillverkare. Sökord (nyckelord) På vilka sökord borde Mercado hamna bland top-10? En genomgång kan resultera i en lista att jobba mot. Dessa sökord ska sedan hittas på så många ställen som möjligt runt om på webbplatsen. Att skapa individuella titlar för varje sida, där gärna sökord inkluderas, bättrar också på resultatet bland sökmotorerna. Relevans Eftersom sökmotorer till största del använder en sidas innehåll för att avgöra när och var den ska hamna i sökresultaten är det otroligt viktigt att hålla informationen på sidan så relevant och rik på nyckelord som möjligt. Sökord bör alltså finnas både i titel och i löptext, dessutom gärna även i sidans rubrik. Dubbletter Dubbletter, eller sidor med identiskt innehåll, ses som något mycket negativt och tolkas ibland, av sökmotorer, som försök till fusk. Mercado har en mängd sidor med mer eller mindre identiskt innehåll och detta bör åtgärdas omgående! En mer utförlig analys måste dock göras ang. dubbletterna eftersom antalet är så pass stort!

Åtgärder: Sökmotopositionering Inför beskrivningar, nyckelord samt tydliga titlar på webbsidan Resultat: Förbättrar Mercados sökmotorpositionering då sökmotorer kontrollerar relevansen hos dessa element och jämför dem med orden i löptexten. Ju högre relevans, desto bättre rankning.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda dubbletter på sidan Resultat: Minskar risken för bestraffning från sökmotorer samtidigt som relevans och pålitlighet stiger - vilket förbättrar sökmotorpositioneringen.

Kritisk Mindre åtgärd

11


Mercado.se Besöksstatistik Totalt sett har webbsidan under tidsperioden besökts 7 626 gånger av 4 445 unika besökare. Utav dessa besökare var 45 % nya och 55 % av besökarna hade besökt sidan tidigare. Antal besök (diagram 1)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ons 1 okt

ons 5 okt

ons 29 okt

ons 2 nov

ons 26 nov

ons 0 dec

ons 24 dec

Förutom slutet av perioden håller sig besökarna till vardagar för sina besök. Jul och nyår visar tydligt att Mercado.se besöks under arbetstid, inte helgdagar.

12


Mercado.se Distribution av besökslängd (diagram 2) Hur länge stannar besökarna på sidan?

0- 10 sek

41,42% 0,63%

11-30 sek 31-60 sek

5,43%

61-180 sek 11,85% 17,05%

181-600 sek 601-1 800 sek

13,81%

9,81%

1 801+ sek

Nästan 70% stannar inte mer än 1 minut på sidan. Det kan tyda på att besökarna går direkt till det innehåll de söker, och därefter lämnar webbplatsen. Vi kan jämföra med att de mest välbesökta sidorna är produktsidor, och därmed dra slutsatsen att majoriteten av besökarna går direkt in på produktsidorna. En annan tolkning är att dessa besökare till stor del hamnar fel eller inte snabbt hittar vad de söker och därför går vidare och lämnar sidan.

13


Mercado.se Besöksfrekvens (diagram 3) Hur många gånger återkommer besökare till sidan? 4 000 3 500

3 386

3 000 2 500

Q4

2 000

Q3 Q2

1 500

Q1

950

1 000

506

500

340

475 250

213

157

370

122

250

381 167

59

0 201+ gånger

101- gånger

51- gånger

26- gånger

15- gånger

9- gånger

8 gånger

7 gånger

6 gånger

5 gånger

4 gånger

3 gånger

2 gånger

1 gång

Lojaliteten hos besökarna är god, dock visar det sig att nästan hälften av dom endast besöker webbplatsen en gång. Därefter är det jämnt fördelat mellan hur många gånger de återvänder, vilket ändå tyder på att många besökare är lojala och återvänder till sidan regelbundet.

Unika besökare? Alla användare på internet kan identifieras med ett sk IP-nummer. Detta nummer är unik och används för att t.ex. kontrollera lojalitet som i tabellen ovan. Problemet är bara att de flesta, framförallt hemanvändare, inte har ett fast/permanent IP-nummer utan de byts ut med jämna mellanrum. Detta betyder att flera av besökarna som enl. tabellen ovan bara besökt sidan en gång mycke väl kan vara en återvändande besökare, men med ett annat IPnummer.

14


Mercado.se Besöksintervall (diagram 4) Hur ofta återkommer besökare? 450

414

383

400 350

341

316 260

300 250

219

Q4

200

149

150

142 92

100

Q3

96

87

93

Q2 Q1

50 0 121-364 dagar

61-120 dagar

31-60 dagar

15-30 dagar

8-14 dagar

7 dagar

6 dagar

5 dagar

4 dagar

3 dagar

2 dagar

1 dag

Intervallet är relativt jämt fördelat över hela året och Mercado har alltjämt en god lojalitet bland sina besökare.

Antal besök per land (topp sex) (diagram 5) 7 000 6 000

5 401

5 000 4 000

Q4 Q3

3 000

Q2

2 000

1 430

1 000

Q1 227

79

77

67

0

52

47

34

29 Island

Italien

USA

Finland

Frankrike

Norge

Tyskland

Storbritanien

Nederländerna

Sverige

Besökarna kommer alltjämt från fram för allt Sverige och Nederländerna. Alla länder, även de med ytterst få besökare håller sig på en jämn nivå.

15


Mercado.se Antal besök per svensk ort (topp tio) (diagram 6) 1800 1600 1400 1200 1000

1004

Q4 Q3

800

Q2

600

Q1

449

400

309

296

246

213

200

179

171

155

153

0 Sundsvall

Umeå

Halmstad

Amsterdam

Zeewolde

Malmö

Göteborg

Bromma

Lidingö

Stockholm

Vi ser störst koncentration runt Stockholmsområdet där både Bromma och Lidingö fått så hög kvot att de numera har egna staplar. I övrigt kommer internationella besökare fortfarande från Zeewolde och Amsterdam.

Nya platser? Sedan slutet av Q3 delas Stockholm upp i flera orter, så som Bromma och Lidingö. Detta medför att referenserna till tidigare kvartal, som i Brommas fall, inte är korrekta. Flera orter kan komma att dyka upp om besökarantalet visar sig högt nog.

16


Mercado.se Besökarnas källor (diagram 7)

60,00% 52,15% 50,00%

40,00%

Q4

30,00%

Q3

22,20%

Q2

20,00%

Q1 10,00% 3,81%

3,57%

1,54%

1,36%

0,59%

0,53%

0,00% eengoedhulpmiddel.nl

sweclockers.com

Eniro

mercado-medic.nl

Sesam/hjälpmedel

Msn - Live

Google

Direktingång

Som under resten av året kommer största delen av Mercado's besökare antingen som direkt-trafik eller genom google. Swecklockers forum hade sin höjdpunkt under Q2 men allt eftersom inlägget i forumet blir äldre minkar träffarna från sidan.

17


Mercado.se Källor efter typ: Antal

%

+/-

Direkt trafik

3 977

52,15%

-2,20%

Sökmotorer

1 999

26,21%

+3,21%

Hänvisningar (länkar)

1 650

21,64%

+1,76%

Ovan syns tydligt att huvuddelen av Mercados besökare kommer till sidan som "Direkt trafik". Dvs de skriver in www.mercado.se direkt i webbläsaren. Sökmotorer och hänvisningar (länkar) delar sedan relativt jämnt på resten av besökarna.

Analys: Nyckelord och sökresultat Av 1999 träffar från sökmotorer har 1474 varit från sökningar som inkluderat företagsnamnet (Mercado) i olika kombinationer. Detta innebär att bara 555 besökare hittade till sidan på andra, mer generella sökord. Detta är ett problem för Mercado. Besökare som söker på "Mercado" känner redan till företaget, eller vill veta mer om spanska marknadsplatser, och vill bara hitta hemsidan. Där FINNS redan en kund som intresserat sig för just Mercado. Någon som söker efter "arbetsstolar" vet bara att han/hon vill ha en arbetsstol och letar efter en försäljare/tillverkare.

Nyckelord! På vilka sökord borde Mercado hamna bland top-10? En genomgång kan resultera i en lista på nyckelord att jobba mot. Dessa nyckelord ska sedan hittas på så många ställen som möjligt runt om på webbplatsen.

18


Mercado.se Bloggnärvaro Hur mycket som skrivs i bloggvärlden ger en god fingervisning om dagsintresset för varumärket. Nedan presenteras antalet bloggar för respektive bloggsökmotor under den studerade perioden.

Mercado förekommer fortfarande inte i bloggvärlden!

Om bloggar Under de senaste åren har intresset för bloggen ökat lavinartat. Antalet bloggar och läsare ökar ständigt vilket gör bloggen till ett viktigt medium i marknadsföringen av produkter och varumärken. Bloggare har också en tendens att frenetiskt byta länkar med varandra efter "jag länkar till dig om du länkar till mig"-principen. Detta medför att enorma nätverk av länkade sidor snabbt byggs upp, och ger medlemmarna hög PageRank på kort tid. Skriver bloggaren dessutom om något som är relevant i sammanhanget får bloggens inlägg hög placering hos sökmotorerna. Länkar från bloggar blir därför värdefulla i relationen med sökmotorerna. En länk räknas ju, enl Google, som en röst på din sida och ju fler röster desto bättre placering i sökresultaten. Detta tillsammans med den gratis uppmärksamhet som inlägget ger ert företag...

19


Mercado.se Forum Nedan presenteras en kort genomgång av de forum som i dagsläget har inlägg som, på olika vis, har med Mercado att göra. Funktionshinder.se

Sida om och för funktionshindrade. Deras forum och "panelen svarar"avdelning står för merparten av alla inlägg man hittar om Mercado. Länk: http://www.funktionshinder.se/sok_frm_res.php?sok=mercado

Sweclockers.com

Community för data- och spelintresserade unga människor. Fokus ligger på datorer och allt kring teknik, spel och digital underhållning. Länk: http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=2df76bee41601a4 6a6e94ab2e03b4951&postid=8229944

Bf2.se

Community för spelserien Battlefield. Länk: http://www.bf2.se/forums.php?m=posts&p=466423#466423

Speedfreaks.nu

"Sveriges största mötesplats på Internet för Nissan och Datsuns Z sportbilar samt Skyline." Mycke fokus på bilar helt enkelt. Länk: http://speedfreak.nu/forums/viewtopic.php?p=146638&sid=8b4b6632a3eb da0748f45565baf118f8

Mer utförlig information, och utdrag ur inläggen, hittar du i slutet av analysen under bilagor.

Om forum Forum har sedan 90-talet varit skådeplatsen för Internets många debatter. Det finns oräkneliga mängder forum inom alla tänkbara ämnen och användarantalet verkar på inget sätt minska. Ett kännetecken för debatter på Internet är bla inläggens ärlighet, folk är mindre rädda att uttrycka sin åsikt och inget ämne är för smalt för att diskuteras. Därför är forum ett bra "forum" att plocka in ris och ros från riktiga kunder och besökare från er sida. Länkar från välbesökta forum hjälper i kampen om PageRank och placering hos sökmotorer.

20


Mercado.se Analys: Popularitet Sammanfattningsvis kan konstateras att Mercados webbnärvaro under 2008 inte varit god. Detta gäller såväl PageRank, sökmotorpositionering som bloggnärvaron. Sökmotoroptimering Detta får sägas vara Mercados svagaste punkt i dagens lägen. Sidan är väldigt stor, med nästan 4000 undersidor, och har en PageRank på bara 3 av 10. Dessutom saknas fokus på sökord och sidans relevans och pålitlighet får räknas som låg. Efter det att nedanstående åtgärder genomförts bör en mindre sökmotoroptimering genomföras där en strategi för hur Mercados synlighet på Internet ska förbättras.

Åtgärder: Popularitet Sträva efter att öka antalet externa länkar till webbsidan Resultat: Fler inkommande länkar ökar PageRank och därmed också webbsidans räckvidd. Ett förslag är att undersöka om det finns relevanta intresseorganisationer eller samarbetspartners som skulle kunna förmås att länka till sidan.

Rekommenderas Mindre åtgärd

Skapa och registrera sitemaps för Sökmotorer Resultat: Ger sökmotorerna en färdig lista över alla sidor som kan hittas på Mercado.se. Detta ser till att inga sidor glöms bort och att alla går att hitta via en sökning, vilket inte är fallet idag.

Rekommenderas Mindre åtgärd

Inför beskrivningar, nyckelord samt tydliga titlar på webbsidan Resultat: Förbättrar Mercados sökmotorpositionering då sökmotorer kontrollerar relevansen hos dessa element och jämför dem med orden i löptexten. Ju högre relevans, desto bättre rankning.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda dubbletter på sidan Resultat: Minskar risken för bestraffning från sökmotorer samtidigt som relevans och pålitlighet stiger - vilket förbättrar sökmotorpositioneringen.

Kritisk Mindre åtgärd

21


Mercado.se

Funktion Under denna rubrik analyseras tekniska aspekter av webbsidans funktionalitet och tillgänglighet med avseende på målgrupp och besökare.

Tillgänglighet och prestanda Validering Nedan har vi kontrollerat hur väl sidan validerar mot satt standard för publicering av hemsidor på internet.

Sidan validerar till största del men innehåller fortfarande fel! Mercado.se har fortfarande sidor som inte validerar helt mot satt standard.

I dagens läge validerar större delen av sidan utan problem, startsidan har tex inga fel och är helt godkänd. Däremot finns mindre fel i det innehåll som skapas genom administrations-systemet. En snabb titt på de rapporterade felen räcker för att åtgärda problemet. - Mer om valideringsfelen hittar ni i bilagan, under validering.

Om validering och kodstandard! För att göra Internet mer strukturerat och lättarbetat har man genom åren tagit fram olika standarder för hur kod bör skrivas. Detta gäller allt från hur en hemsida ska programmeras till hur information bör skickas och tas emot. Idén är att alla parter - webbläsare, servrar, applikationer mm - ska tolka informationen på samma sätt. Att hålla sig till dessa uppsatta standarder är därför mycke viktigt! Fel och missar kan resultera i dåliga relationer med sökmotorer, felaktigt visade sidor och minskad tillgänglighet.

22


Mercado.se Inladdningstid Ingen större förändring har skett sedan Q3-diagrammet, inladdningstiden har ökat marginellt för webbsidans olika element på långsamma respektive snabba uppkopplingar. Elementen består av bilderna som är tyngst på 134 kilobytes totalt, text och formatering 19 kilobytes och samt övrigt på 16 kilobytes.

Inladdningstid (diagram 9) Hur många sekunder tar det att ladda ner sidans innehåll (utgår från startsidan). 35

31,66

30 25

Långsam uppkoppling

20

Snabb uppkoppling

15 10

8,78

8,22

5

6,29 2,36

1,21

0 Övrigt

Bilder

Text och formatering

Övrigt innefattar sådant som Javascript och flashanimationer.

Inladdningstid? Dessa siffror är en rent matematisk beräkning på laddningstider men ger en fingervisning om fördelningen av sidans innehåll. Vad tar längst tid att ladda och var kan man i så fall optimera?

23


Mercado.se Anslutningshastighet Om inladdningstiden är ett problem för besökarna, förväntas ett negativt samband mellan besökarens anslutningshastighet och avvisningsfrekvens (det vill säga andel besökare som lämnar webbsidan efter den första sidvisningen). I tabellen nedan presenteras genomsnittsvärdena för besökens längd och avvisningsfrekvens utifrån indelningen långsamma (under 1 mbit) respektive snabba anslutningar (över 1 mbit).

Anslutningshastighet

Antal

Besökslängd

%

Avvisningsfrekvens

Över 1 mbit

3515

00:02:27

46,09 %

20,22 %

Under 1 mbit

134

00:01:49

1,75 %

22,55 %

Okänd

3 977

00: 02:08

52,15 %

24,87 %

Tyvärr anger inte majoriteten av observationerna vilken anslutningshastighet besökaren har, men utifrån de övriga observationerna är det rimligt att anta att antalet med långsamma uppkopplingar är relativt lågt. Dessutom tycks det inte finnas något tydligt samband mellan besökarens anslutningshastighet och avvisningsfrekvens samt besökslängd. Mer information om prestanda samt förslag på förbättringar finns under Design.

24


Mercado.se Kompatibilitet och tekniska problem Plugins Webbplatsen utnyttjar idag två plugins: Flash Player (swf) och Acrobat Reader (pdf). Flash används endast på startsidan, och Acrobat Reader till att läsa och granska dokument som också är nedladdningsbara. Dessa bedöms inte orsaka några tekniska problem, förutom det som nämns ovan: att valideringen kräver ett alternativ för dem som saknar Flash. Besökaren informeras tydligt att pdf-dokumenten kräver Acrobat Reader, och på webbsidan tillhandahålls även länk till nedladdning av denna plugin.

Brutna länkar

Brutna länkar funna! Mercado.se har i slutet av testperioden 148 brutna länkar.

Mer om de brutna länkarna hittar ni i bilagan, under brutna länkar.

Brutna länkar? En länk som är bruten är en länk som går till en sida/fil som inte existerar, eller till en sida som inte kan visas p.g.a. fel av någon typ. Oavsätt vilket betyder det förlorad funktionalitet och dålig publicitet mot besökare. En bruten länk bör åtgärdas så fort som möjligt!

25


Mercado.se Sammanfattning: Funktion Sammanfattningsvis vad gäller funktionaliteten, finns det vissa brister. Dessa rör framför allt att sidan inte valideras korrekt, vilket innebär att webbsidan går miste om den tillgänglighet och användbarhet som en korrekt validerad sida erbjuder. Vidare finns många brutna länkar och dubbletter som bör åtgärdas så fort som möjligt.

Åtgärder: Funktion Förbättra läsbarheten för sökningar Resultat: Se till att de olika sidornas titlar mer beskriver innehållet. Vid en sökning blir resultatet ofta förvirrande.

Rekommenderas Större åtgärd

Åtgärda brutna länkar Resultat: Webbplatsen har flera brutna länkar som antingen bör tas bort eller länkas om till en existerande sida.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda dubbletter på sidan Resultat: Minskar risken för bestraffning från sökmotorer samtidigt som relevans och pålitlighet stiger - vilket förbättrar sökmotorpositioneringen.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda valideringsfelen Resultat: Sidan har fortfarande ett par valideringsfel, inte på startsidan utan på ett flertal undersidor. Dessa bör rättas till för att hålla kodstandard och tillgänglighet på topp.

Kritisk Mindre åtgärd

26


Mercado.se

Design Under denna rubrik utvärderas om navigation, layout och innehåll tillsammans skapar en logisk, lättfattlig och åskådlig enhet. Syftet är att säkerställa att webbsidans element är optimerade för effektiv kommunikation och marknadsföring på webben.

Webbläsarkompatibilitet Det finns en uppsjö av olika webbläsare och det finns många skillnader mellan hur dessa tolkar koden för en webbsida. De allra vanligaste webbläsarna är Internet Explorer, Firefox och Safari. Nedan presenteras fördelningen av vilka webbläsare som webbsidans besökare använder.

Besökarnas webbläsare (diagram 10)

1,88%

Int ernet Explorer 92,91%

5,21%

Firefox

Övriga

Internet Explorer (IE) är fortfarande den i särklass mest använda webbläsaren. Totalt, om man ser till all internetanvändning i världen, ligger IE bara på ca 60%. Att Mercado's besökare använder IE i så stor utsträckning kan ha att göra med den specifika målgruppen. Alla PC-datorer har IE installerat från början medans t.ex. Firefox måste laddas ner manuellt. Många företag tillåter inte att man installerar egna program på datorn och användaren är då fast med IE.

27


Mercado.se Följande webbläsare visar sidan korrekt: o

Internet Explorer 6 (Win)

o

Internet Explorer 7 (Win)

o

Firefox 1.5 (Win)

o

Firefox 2.0 (Win)

o

Firefox 2.0 (Mac)

o

Konqueror 3.5 (Linux)

Följande webbläsare visar sidan inkorrekt: o

Internet Explorer 5.0 (Win)

o

Internet Explorer 5.5 (Win)

o

Safari 1.3 (Mac)

o

Safari 2.0 (Mac)

o

Firefox 2.0 (Linux)

Sammanfattning: Webbläsare Mercado.se har inte 100% tillgänglighet eftersom 5 webbläsare inte visar sidan på ett korrekt sätt. Dessa fem representerar dock bara 1-2% av marknaden och har alla nya versioner, som i sin tur visar sidan korrekt. Felen som uppkommer i webbläsarna är, i de flesta fall, inte heller så allvarliga att de omöjliggör användandet av hemsidan.

Om webbläsare Även om Microsoft Internet Explorer är den mest populära webbläsaren idag används även andra flitigt. Firefox ökar t.ex. stadigt sin marknadsandel och Mac-användare håller sig oftast till Safari. Olika webbläsare tolkar koden för en hemsida på lite olika sätt och därför kan er webbplats se olika ut beroende på vem som ser den.

28


Mercado.se Korrekt visning av webbsidan – Internet Explorer 8.0 (Win)

Den nyaste versionen av Internet Explorer har inga problem att visa sidan precis som den ska.

29


Mercado.se Korrekt visning av webbsidan – Safari 3 (Mac)

Safari är standardwebbläsaren för Mac och har i version 1.3 och 2 haft problem att visa sidan korrekt. Version 3 är dock nu så vedertagen att version 2 och framförallt 1.3 är försumbara.

30


Mercado.se Inkorrekt visning av webbsidan – Internet Explorer version 5.1 & 5.5 (Windows)

Internet Explorer (version 5 till 5.5) har större problem än Safari att tolka sidan korrekt. Dessa versioner är dock gamla och har en liten skara användare. Under en procent av webbsidans besökare använder någon av dessa tidigare versioner av Internet Explorer.

31


Mercado.se Inkorrekt visning av webbsidan – Firefox 2.0 (Linux)

Firefox 2.0 visar sidan korrekt på alla plattformar utom på Linux.

32


Mercado.se Interaktionsdesign För att utvärdera begriplighet, vad gäller navigation och layout, analyseras det populäraste innehållet. Nedan presenteras de 10 mest besökta sidorna från det gångna året. Mest besökta sidor

25,00% 22,20% 20,00% 14,84%

15,00%

Q4 Q3

10,00% 6,69%

Q2

6,23% 4,22%

5,00%

2,99%

2,67%

2,65%

2,33%

Q1

2,17%

0,00% Real 9000 (Ned)

Byte språk (Eng)

Teknisk Info

Real 2000

Kontaka oss

Produkter (Ned)

Byte språk (Ned)

Real 9000

Produkter (Sve)

Ingångssidan

Startsidan är givetvis den sida som besöks mest. Majoriteten av besökarna kommer ju till sidan direkt och landar då automatiskt på startsidan. I övrigt är produktsidorna populära, en trend som håller i sig, vilket är mycke positivt. Sökningar Hopräknat står sökningar på sidan för 4,8% av totala sidvisningar vilket visar att sökfunktionen används i viss utsträckning. Vi ser däremot att det vanligaste sökordet internet på sidan är skumtvätt. En sökning som inte genererar några resultat. Nyhetsbrev Tyvärr har bara 0,26% av besökarna besökt sidan om nyhetsbrevet. Av dessa är flertalet inne på den svenska versionen.

33


Mercado.se Sammanfattning: Design Sammantaget är designen av webbsidan god och välstrukturerad och stimulerar till många visningar av produkter och produktsortiment. Däremot är det få som läser nyhetsrutan och detta borde ses över om man vill öka antalet prenumeranter av nyhetsbrevet. Det finns alltid förbättringar att göra men design och användarvänlighet är för tillfället inte Mercado.se's svaga sida. Följande åtgärder riktar främst in sig på de ca 22% av besökarna som har en långsam internetanslutning. Dessa skulle dra störst fördel av den minskade laddningstiden som åtgärderna innebär. Åtgärder: Design Optimera filstorlek för bilder Resultat: Minskar nerladdningstid och därigenom också belastning på server. Mindre nerladdningstid och färre förfrågningar till servern betyder att besökarna ser sidan snabbare. Använd en bildkarta för designen av sidan istället för flera små bilder. Resultat: Gör att all grafik till sidan bara behöver hämtas från servern en gång. Detta minskar antalet förfrågningar till servern och därigenom också laddningstid och prestanda.

Rekommenderas Mindre åtgärd

Rekommenderas Mindre åtgärd

34


Mercado.se

Avslutning Under 2008 har Mercado's webbplats utvecklats en hel del. Sidan validerar nu till största del mot uppsatt standard och kommer därför att få högre ranking av sökmotorer samt bättre tillgänglighet mot besökarna. Det arbete och de uppdateringar som gjorts på sidan har förnyat och optimerat sidan både tekniskt och grafiskt.

Popularitet Mercado behöver ta fram en strategi för att synas mer på internet. Kanalerna är många och t.ex. skulle en väl avvägd kampanj på Google's tjänst AdWords kunna ge en hel del utdelning. Vidare är internet fullt av samlingsplatser varifrån länkar väger tungt, som tex Facebook, YouTube, Forum och bloggar. Forumet på Funktionshinder.se genererar t.ex. en del träffar och kanske skulle en annons på den sidan också kunna locka fler besökare. Överlag måste webbplatsen locka fler besökare som letar efter en produkt/lösningen på ett problem och inte företaget Mercado Medic.

Nyckelord I driften av en webbplats, särskilt om den fungerar som en handelsplats, bör nyckelord alltid finnas med i planeringen. Vilken typ av användare vill man ska besöka sidan och vad söker denne i så fall på i sökmotorn? Jobba fram en lista och arbeta kontinuerligt med att uppdatera sidans innehåll med dessa ord. Att sidans titel och rubrik är relevant med brödtextens innehåll är också något som höjer relevansen för sidan, därigenom också placeringen hos sökmotorerna. Ett bra exempel kan vara startsidans "kampanjfält", fältet med flash-animationen. I texten står: "...service av arbets-/specialstolar..." Här missar startsidan ett av de kanske viktigaste nyckelorden, "arbetsstolar", och skriver bara ut "arbets-". Tittar man på Google hamnar Mercado i Topp-3 vid en sökning på specialstolar (nyckelordet finns på startsidan) men finns inte ens med på topp-100 vid arbetsstolar.

35


Mercado.se Dubbletter Mercado har problem med snarlikt innehåll på våldigt många sidor. För att en sökmotor ska betrakta en sida som en dubblett kan det räcka med att titel och metadata är identiskt. Sidor som anses vara dubbletter indexeras inte och sidan i sin helhet ges en lägre relevans, vilket påverkar positioneringen mot sökmotorer negativt.

Funktion I sin helhet fungerar Mercado.se mycket väl. Sidan validerar till största del och fungerar för ca 99% av alla webbläsare. Problemen som finns ligger i brutna länkar och dubbletter, se bilagan för mer information.

Söktfunktionen Här finns ett par problem som sänker användarvänligheten. Framförallt är det svårt att utskilja de olika resultaten eftersom sidornas titel inte är särskilt beskrivande. Lösningen till en del av problemet finns i den redan föreslagna åtgärden med mer beskrivande titlar på sidorna, eftersom dessa titlar även skulle reflekteras i sökresultaten. Vidare kan fler "filter/begränsningar" kunna göra sökningarna mer överskådliga. Längst ner i resultaten visas också ett felmeddelande som nog bör åtgärdas.

Design Sidans design ger ett solitt intryck även om mindre missar går att hitta här och där. Webbsidan har en logisk och välanpassad layout och navigation, men prenumerationssidan för nyhetsbrevet har idag mycket få visningar. Åtgärder för att stimulera fler besökare att prenumerera skulle kunna öka Mercado's kundkontakt.

36


Mercado.se

Bilagor Begrepp och terminologi Avvisningsfrekvens Procentandel enkelsidiga besök, det vill säga besök där personen lämnade webbplatsen från ingångssidan. Flash Flash Player är en vanligt förekommande plugin som används bland annat för att visa rörliga bilder och animationer. PageRank Googles jämförelsemått på webbsidors popularitet; PageRank följer en diskret skala från 0 till 10, där 10 anger högst popularitet. Grundprincipen är att PageRank beräknas utifrån hur många webbsidor som länkar till varandra, samt hur högt rankade dessa sidor i sin tur är. Det innebär att en högre rankad sida som länkar till en annan sida, ökar värdet på webbsidan som länkas. Validering En kontroll för att säkerställa att webbsidans kod följer den standard som uppges.

37


Mercado.se Screenshots Internet Explorer v6, v7 & v8 (Windows)

38


Mercado.se Internet Explorer v5.5 (Windows)

39


Mercado.se Firefox v1.5, v2 & v3 (Windows)

40


Mercado.se Google Chrome v0.4, v1 & v2 (Windows)

41


Mercado.se Safari v3 (Mac)

42


Mercado.se Firefox v2.0 & v3 (Mac)

43


Mercado.se Firefox v2.0 (Linux)

44


Mercado.se Konqueror 3.5 (Linux)

45


Mercado.se Brutna länkar (sidor) Länk

Från sidan/sidorna:

http://www.mercado.se/en/askus

http://www.mercado.se/en/cont http://www.mercado.se/sv/askus

http://www.mercado.se/en/node/cont

http://www.mercado.se/en/node/12

http://www.mercado.se/en/node/links

http://www.mercado.se/en/node/12 http://www.mercado.se/en/node/231

http://www.mercado.se/en/node/news

http://www.mercado.se/en/node/12

http://www.mercado.se/en/node/products

http://www.mercado.se/en/node/321 http://www.mercado.se/en/node/225

http://www.mercado.se/en/node/quality

http://www.mercado.se/en/node/12 http://www.mercado.se/en/node/231

http://www.mercado.se/nl/askus

http://www.mercado.se/sv/askus

http://www.mercado.se/nl/node/cont

http://www.mercado.se/nl/node/12

http://www.mercado.se/nl/node/links

http://www.mercado.se/nl/node/12 http://www.mercado.se/nl/node/16

http://www.mercado.se/nl/node/news

http://www.mercado.se/nl/node/12

http://www.mercado.se/nl/node/products

http://www.mercado.se/nl/node/225 http://www.mercado.se/nl/node/227

http://www.mercado.se/nl/node/quality

http://www.mercado.se/nl/node/12 http://www.mercado.se/nl/node/16

http://www.mercado.se/sv/node/links

http://www.mercado.se/sv/node/231 http://www.mercado.se/sv/node/16

http://www.mercado.se/sv/node/products

http://www.mercado.se/sv/node/227 http://www.mercado.se/sv/node/321

http://www.mercado.se/sv/node/quality

http://www.mercado.se/sv/node/231 http://www.mercado.se/sv/node/16

Ett par av länkarna ovan är brutna eftersom länkarna för byte av språk inte fungerar.

46


Mercado.se Brutna l채nkar (filer) L채nk

Fr책n sidan/sidorna:

http://www.mercado.se/files/twinfolder_0.pdf

http://www.mercado.se/nl/technical http://www.mercado.se/nl/products/216 http://www.mercado.se/en/products/216 http://www.mercado.se/sv/products/216

http://www.mercado.se/sv/themes/custom/Mer cado/Scripts/swfobject.js

http://www.mercado.se/sv/products/31 http://www.mercado.se/sv/products/35 http://www.mercado.se/sv/products/39 http://www.mercado.se/sv/products/43 http://www.mercado.se/sv/products/41 http://www.mercado.se/sv/products/206 http://www.mercado.se/sv/products/210 http://www.mercado.se/sv/products/401 http://www.mercado.se/sv/products/38 http://www.mercado.se/sv/products/384 http://www.mercado.se/sv/node/325 http://www.mercado.se/sv/products/390 http://www.mercado.se/sv/products/42 http://www.mercado.se/sv/products/402 http://www.mercado.se/sv/node/227 http://www.mercado.se/sv/products/221 http://www.mercado.se/sv/node/321 http://www.mercado.se/sv/products/209 http://www.mercado.se/sv/products/217 http://www.mercado.se/sv/node/231 http://www.mercado.se/sv/products/214 http://www.mercado.se/sv/node/228 http://www.mercado.se/sv/products/216 http://www.mercado.se/sv/products/224 http://www.mercado.se/sv/products/30 http://www.mercado.se/sv/products/208

47


Mercado.se http://www.mercado.se/sv/products/207 http://www.mercado.se/sv/products/399 http://www.mercado.se/sv/node/16 http://www.mercado.se/sv/products/212 http://www.mercado.se/sv/products/213 http://www.mercado.se/sv/products/223 http://www.mercado.se/sv/node/326 http://www.mercado.se/sv/products/219 http://www.mercado.se/nl/node/12 http://www.mercado.se/nl/products/35 http://www.mercado.se/nl/products/31 http://www.mercado.se/nl/node/226 http://www.mercado.se/nl/node/16 http://www.mercado.se/nl/products/401 http://www.mercado.se/nl/products/214 http://www.mercado.se/nl/products/209 http://www.mercado.se/nl/products/39 http://www.mercado.se/nl/node/225 http://www.mercado.se/nl/products/206 http://www.mercado.se/nl/products/402 http://www.mercado.se/nl/products/221 http://www.mercado.se/nl/products/216 http://www.mercado.se/nl/products/217 http://www.mercado.se/nl/products/41 http://www.mercado.se/nl/node/227 http://www.mercado.se/nl/products/42 http://www.mercado.se/nl/products/38 http://www.mercado.se/nl/products/207 http://www.mercado.se/nl/products/384 http://www.mercado.se/nl/products/213 http://www.mercado.se/nl/products/210 http://www.mercado.se/nl/node/228 http://www.mercado.se/nl/products/208 http://www.mercado.se/nl/products/390

48


Mercado.se http://www.mercado.se/nl/products/224 http://www.mercado.se/nl/products/399 http://www.mercado.se/nl/products/43 http://www.mercado.se/nl/products/219 http://www.mercado.se/nl/products/30 http://www.mercado.se/nl/products/223 http://www.mercado.se/nl/products/212 http://www.mercado.se/en/node/12 http://www.mercado.se/en/node/325 http://www.mercado.se/en/products/214 http://www.mercado.se/en/products/209 http://www.mercado.se/en/products/390 http://www.mercado.se/en/products/206 http://www.mercado.se/en/products/43 http://www.mercado.se/en/products/210 http://www.mercado.se/en/products/39 http://www.mercado.se/en/node/231 http://www.mercado.se/en/products/31 http://www.mercado.se/en/products/401 http://www.mercado.se/en/products/207 http://www.mercado.se/en/products/41 http://www.mercado.se/en/node/226 http://www.mercado.se/en/products/213 http://www.mercado.se/en/products/38 http://www.mercado.se/en/products/217 http://www.mercado.se/en/products/216 http://www.mercado.se/en/products/208 http://www.mercado.se/en/products/42 http://www.mercado.se/en/products/224 http://www.mercado.se/en/products/399 http://www.mercado.se/en/node/321 http://www.mercado.se/en/products/212 http://www.mercado.se/en/products/402 http://www.mercado.se/en/products/35

49


Mercado.se http://www.mercado.se/pdf/swe/1/real9000.pdf

http://www.mercado.se/sv/node/4?prod=3134&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/en/node/4?prod=3088&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/sv/node/4?prod=3088&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/sv/node/4?prod=3108&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/en/node/4?prod=3115&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/en/node/4?prod=3108&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/nl/node/4?prod=3088&sid a=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/nl/node/4?prod=3095&sid a=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/en/node/4?prod=3095&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/nl/node/4?prod=3141&sid a=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/sv/node/4?prod=3141&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/nl/node/4?prod=3108&sid a=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/nl/node/4?prod=3134&sid a=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/sv/node/4?prod=3095&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/en/node/4?prod=3134&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/sv/node/4?prod=3115&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/nl/node/4?prod=3115&sid a=50&kod=REAL&grupp=&qu= http://www.mercado.se/en/node/4?prod=3141&si da=50&kod=REAL&grupp=&qu=

Vi kan se att http://www.mercado.se/sv/themes/custom/Mercado/Scripts/swfobject.js länkas fel tillett stort antal olika sidor. Filen tillhör flash-animationen på förstasidan den brutna länken gör ingen direkt skada. Brutna länkar till PDF-filer bör dock åtgärdas så fort som möjligt.

50


Mercado.se Valideringsrapport Exempel 1 - Produkter Antal fel

Se resultat

9 st

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.mercado. se%2Fsv%2Fproducts

Exempel 1 - Atikelsök (Artikel) Antal fel

Se resultat

19 st

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.mercado. se%2Fsv%2Fnode%2F4%3Fprod%3D9%26sida%3D1%26kod%3DREAL%26 grupp%3D%26qu%3D

Exempel 1 - Kontakta oss Antal fel

Se resultat

22 st

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.mercado. se%2Fsv%2Fcont

Exempel 1 - Nyheter Antal fel

Se resultat

8 st

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.mercado. se%2Fsv%2Fnews%2F353

Detta är ett urval av de mest besökta sidorna som innehåller fel. Det är framförallt dessa som behöver åtgärdas.

51

Webbrapport - Mercado Medic Q4 2008  

Webbrapport för Mercado.se Period: Kvartal 4 2008