Page 1

2014 m. sausis

Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos laikraštis

,,Jeigu ,,Jeigu dirbsime kartu, daug pasieksime.“ Siūlome paskaityti pokalbį su Mokyklos tarybos pirmininke Inga Kučinskiene. Papasakokite apie save. Labai mėgstu bendrauti su žmonėmis: ir su vaikais, ir su suaugusiais. Reiškiu mintis paprastai, atvirai, niekada nesibaiminu, ką pagalvos kiti. Sakau tai, ką tą minutę galvoju. Lengvai ir nuoširdžiai bendrauju tiek su vyresniojo sūnaus, tiek su dukros draugais. Tikriausiai ir pati esu suaugęs vaikas. Labai nemėgstu kalbėti apie save. Labiau patinka kažką veikti, siūlyti, būti sambūriuose. Nors pati esu namų šeimininkė (dabar tai madinga profesija), noriai įsitraukiu į visuomenines veiklas, nes man to trūksta. Esu žmogus su pavara, visus šeimos narius raginu judėti pirmyn. Tokia esu nuo jaunystės laikų: visur dalyvauju, esu aktyvistė. Į mokyklos veiklą įsitraukiau dėl dukters. Dabar gyvenu dėl vaikų ir vaikams, nes mano ,,profesija” įpareigoja. Pastebiu, kad bėgant metams tampu namų žmogumi. Tačiau labai patinka išlįsti iš namų, kad galėčiau save realizuoti. Tai darau aktyviai dalyvaudama mokykliniame vaikų gyvenime. Kokia buvo pirmoji mintis sužinojus, kad Jus išrinko pirmininke? ,,Ups” – pirmoji mintis. ,,Gyventi – reiškia veikti”. Ši mintis buvo antroji. Jei atvirai, sureagavau visai ramiai. Tai nebuvo ypatinga staigmena. Net nemąsčiau, kad gali išrinkti. Nuo pat pirmų tarybos posėdžių bendraudama stengiausi, kad atmosfera būtų šilta, jauki, kad kalbėtume gerdamos arbatą, pasivaišindamos pačių keptais sausainiais. Tada žmonės daugiau atsipalaiduoja, būna atviresni, paprastesni. Žmonėms labai trūksta dėmesio. Jei parodai dėmesį, pabendrauji, būni atviras, nearogantiškas, tave žmonės priima. Galbūt tai įtakojo tarybos pasirinkimą. Kaip įsivaizduojate darbą Mokyklos taryboje? Galvoje knibžda daug minčių, idėjų. Dabar, kai esu

Senamiesčio pagrindinėje mokykloje išrinkta nauja Mokyklos taryba. Šių metų sausio 8 d. vyko pirmasis šios tarybos posėdis, kuriame buvo išrinktos Mokyklos tarybos pirmininkė, pavaduotoja ir sekretorė. Mokyklos tarybos pirminikė – Inga Kučinskienė, tėvų atstovė, pavaduotoja – Irma Leonavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, sekretorė – Asta Aukštuolienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, nariai – Alma Kiaušinienė, matematikos mokytoja metodininkė, Jurgita Namikienė – tėvų atstovė, Rasa Žiaunienė – tėvų atstovė, Gerda Sadauskaitė – 7a klasės mokinė, Gintarė Perednytė – 7b klasės mokinė, Laurynas Lukoševičius – 7a klasės mokinys. tarybos pirmininkė, pastebiu dalykus, kurių anksčiau nematydavau. Reiktų, kad šalia mokyklos būtų šiukšlių rūšiavimo konteineriai. Reikia sutvarkyti mokyklos aplinką. Mokytojai galėtų organizuoti, kad kiekviena klasė turėtų po gėlynėlį, kurį prižiūrėtų. Taip gražintume mokyklos aplinką, o bendra veikla suartintų vaikus. Svarbu į bendrą mokytojų, mokinių veiklą įtraukti kuo daugiau tėvelių. Žinoma, lėšų daug nėra, tačiau ir su minimaliomis lėšomis galima daug padaryti. Tik reikia norėti. Daug kas priklauso nuo tėvų, nuo Mokyklos tarybos. Jeigu dirbsime visi kartu, daug pasieksime. Juk vienas lauke – ne karys. Reikia norėti, siekti ir eiti pirmyn. Manau, per keletą metų galime daug pasiekti. Jūsų palinkėjimas šiai Mokyklos tarybai. Skaičiau labai gražius žodžius, kuriuos dabar pabandysiu pakartoti: ,,Laiko tėkmėje keičiasi žmonės, tačiau amžinosios vertybės išlieka nepakitusios. Jos tarsi bendrakeleivės, besidalinančios su visais gyvenimiška patirtimi.” Todėl šiai šauniai tarybai noriu palinkėti, kad nebijotų keistis ir keisti, nes pats gyvenimas yra iššūkis, kurį reikia priimti. Gerų idėjų ir sėkmingo jų įgyvendinimo!

Parengė mokytoja Živilė Kudlinskienė

1


Įvykių sūkury...

Dovana grupės draugams Sausio 13 d. Laičių pradinio ugdymo skyriaus , priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinis Matas Sankauskas padovanojo grupės draugams žaislų, kurie suteikė ne tik džiaugsmo draugams, bet ir papuošė grupę.

Aktyvių tėvų forumas Sausio 23 d. vyko pirmasis Aktyvių tėvų forumo susirinkimas. Idėja suburti aktyvius tėvus gimė kalbant apie pokyčius. Vienas iš pokyčių – didesnis tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą. Aktyvių tėvų forume dalyvauja po 2-3 tėvelius iš kiekvienos klasės. Susirinkimo metu kalbėta apie mokyklos įvaizdį, naujų aplinkų kūrimą, sklaidą. E-pamoka Senamiesčio pagrindinėje mokykloje Vasario 3 d. 11 valandą realiu laiku internetu 9 klasės mokiniai galėjo stebėti „Barclays“ ir projekto ,,Kam to reikia" rengiamą ePamoką „Laužome stereotipus: kas iš tiesų yra IT?“. Pamokos metu devintokai išgirdo tiesiogiai transliuojamus pristatymus ,, Stereotipai apie ITišnikus", ,, Kompiuteriniai žaidimai - verslas ir kūryba" ir ,,Kodėl po 10 metų visi mokės programuoti". Mokiniams itin patiko tiesiogiai transliuota pamoka, kuri ne tik paįvairino ugdymo procesą, bet ir davė realios naudos - mokiniai pakeitė požiūrį į programuotojo specialybę ir stereotipus.

Karžygiu mes Donelaitį šiandie minim, Kurs laimėjo didžią kovą mums mums. Salomėja Nėris Sausio 30 d. dieną Senamiesčio pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko renginys Kristijono Donelaičio 300-ų metų gimimo jubiliejui paminėti ir meninio skaitymo konkursas ,,Metų laikai“, skirtas lietuvių literatūros pradininkui. Mokykloje skamba muzika Mokyklos pirmo ir antro aukštų koridoriuose pakabinti televizoriai. Kaip gimė ši idėja, pasakoja direktorė Audra Uselienė: ,,Lankantis įvairiose įstaigose teko matyti pakabintus ekranus, vadinamus tablo, naudojamus informacijai skelbti, muzikai transliuoti. Jie yra labai brangūs, todėl buvo pasirinkti televizoriai. Kol kas jie tarnauja kaip ekranai. Vyresnių klasių mokiniai pasiūlė įvairių idėjų. Viena iš jų – sveikinti mokinius gimtadienio praga. Juk smagu, kai pamatai, kad tave sveikina šia svarbia proga. Taip pat galima klausytis muzikos, pasižiūrėti video klipų. Skambanti foninė muzika visada maloniai nuteikia žmones.” Paroda „Matematika gyvai“ Apsilankymas interaktyvioje parodoje "Matematika gyvai" paliko mums puikius prisiminimus. Parodoje mus pasitiko pagalbininkas, studentas Robertas. Vaikinas supažindino su užduotimis ir padėjo, jei iškilo klausimų. Parodoje buvo galima paliesti ir išbandyti 20 eksponatų! Mes dėliojome dėliones, statėme tiltus, sukome galvas ties kauliukų žaidimais, stebėjome rutulių lenktynes, pūtėme nuostabius muilo burbulus ir tuo pat metu – lyg visiškai tarp kitko – sprendėme matematikos uždavinius. Už atliktas užduotis gavome dovanų.

2 Parengė Agnė Iziumcevaitė


Patyčios. Patyčios. Vienos mergaitės istorija. istorija. Apie patyčias girdime, kalbame dažnai ir daug, tačiau jos giliai įleidusios šaknis mūsų visuomenėje. Nors ir kaip stengiamės, patyčios mus skaudina, žemina, žaloja. Spausdiname moksleivės laišką apie patirtas patyčias. Mergaitės atvirumas - didelis žingsnis kovojant su užgauliojimais. Tikimės, kad šis drąsus poelgis pasieks Jus ir Jūsų širdis.

Patyčios ir Aš Rašau juodai ant balto, nes taip galiu išreikšti savo jausmus. Rašydama galiu daug ką apsvarstyti, apgalvoti, kas įvyko per visą dieną, ir suprasti, ką bloga padariau. . Visiems žinoma problema – patyčios. Kiekvienas Mes nei vienas nepabėgsime nuo patyčių. Bet reikia žmogus yra patyręs patyčias, tarp jų ir aš. Kai kurie su tuo kovoti, ypač mokyklose. Juk ne visi mano bijo prisipažinti. Jie yra silpni ir dėl to negali bendraamžiai yra tokie ištvermingi kaip aš. apsiginti. Dažnas vaikas apie tai nenori niekam sakyti, ,,Kiekvienas turi būti stiprus“ – dažna girdime. ypač suaugusiesiems. Dėl to vaikams ir atrodo, kad Vieniems tai tik paprasti žodžiai ar nereikšmingos geriau pasitraukti iš šio gyvenimo. Skaudu girdėti, frazės. Bet man tai tarsi peilis į nugarą. Nors jokių kaip daugelis jų sugeba pakelti prieš save ranką, bet rūpesčių niekam nekėliau, vis tiek be jokios priežasties kas nors ieškodavo, kaip prie manęs tai neišsprendžia problemos. prisikabinti. Taigi kažkam tiesiog neįtikau. Aš jiems Tie, kurie tyčiojasi, net nepaklausia, kaip jų aukos galiu pasakyti: ,,Visų pirma, kiekvienas pasižiūrėkite į jaučiasi. Žinau, ką tai reiškia, nes pati taip jaučiausi. save, o tada į kitus. Pasijauskite kito vietoje." Aš Jausmas neapsakomai sunkus, atrodo, tuoj pakelsi puikiai suprantu kiekvieną, nes esu tai patyrusi ir ranką su aštriu daiktu ir persipjausi venas, ar kažką žinau, kas tai yra ir kaip tokioje situacijoje kiekvienas padarysi sau, kuo vėliau gailėsies. Labai skaudu, kai jaučiasi. Todėl ir rašau... Rašymas man padeda iš Tavęs tyčiojasi ar Tave žemina. Tuomet gali jaustis atsikratyti blogų minčių. išgąsdintas ir nelaimingas. Tai gali būti taip skaudu ir Mokinė nemalonu, kad gali būti sunku susikaupti ir mokytis. Patyčios gali versti jaustis taip, lyg būtum kažkuo blogas, lyg su Tavim būtų kažkas negerai. Priekabiautojai stengiasi, kad Tu pats pasijustum kaltas dėl to, kas vyksta. O kaipgi tie, kurie tyčiojasi? Ką jaučia jie? Iš tikrųjų jie jaučiasi lygiai taip pat kaip ir tas, iš kurio šaiposi. Manau, kad skriaudėjas jaučiasi lygiai taip pat, kaip ir tas, kuriam jis suteikia skausmą. Man teko daug ką išgyventi, ir tai mane padarė stipresnę nei esu iš tikrųjų. Todėl rūpi ir kiti vaikai, kurie susiduria su tokiomis problemomis. Man su visu tuo padėjo kovoti stipri valia ir supratimas, kad kita diena bus šviesesnė ir bloga diena tiesiog išnyks kaip blogas prisiminimas, kuris daugiau niekada nepasikartos. Be to, noriu padėkoti savo brangiausiems draugams, tėvams, mokytojams, net ir pačiai sau už stiprybę kovojant su patyčiomis. 3


Psichologės atsakymas Ntrą arba grafinį vizdą aprašanti antraštė.

Pritariu laiško autorei: taip, patyčios gali paliesti kiekvieną. Tie, kurie šiandien mano draugai, rytoj gali tapti priešais. Daug kalbama apie šią problemą, kuri mūsų visuomenėje, reikia pripažinti, tapusi tam tikra bendravimo kultūros dalimi. Labai dažnai žmonės, bijantys būti savimi, parodyti savo tikruosius jausmus ir bijantys kitų atstūmimo, pažeminimo, pirmi imasi smurto, patyčių mokyklose, darbovietėse ar kiemuose tarp kaimynų, taip bandydami įsitvirtinti, pakelti savo pačių savivertę. Kiti tuo tarpu lieka įskaudinti, sugniuždyti ar net pasirenka kelią į niekur. Negalėjau neatsiliepti į jautrų išgyvenimą, kuriuo dalinasi autorė. Jos pačios patirtis leidžia suprasti kitus, atsidūrusius tokioje pat situacijoje. „Nors jokių rūpesčių niekam nekėliau, vis tiek be jokios priežasties kas nors ieškodavo kaip prie manęs prikibti“ – dalinasi savo mintimis laiško autorė. Moksleivė pastebi, kad žmonės skirtingi ir nevienodai reaguoja į užgauliojimus (priekabes): kažkam paprasti žodžiai, nereikšmingos frazės, o kažkam kaip peilis į nugarą, vieni apsigina, kitiems pritrūksta ištvermės. Palaikydama ir suprasdama, kaip jaučiasi vaikai, patiriantys patyčias, savo pačios pavyzdžiu autorė skatina nenuleisti rankų, rasti savyje jėgų, nelikti vienam, kreiptis palaikymo į draugus, tėvus, mokytojus.

Patiko Dan. Olweus mintys, kaip mažinti patyčias ir padėti vaikams: „Manoma, jog svarbu sukurti aplinką mokykloje (idealiu atveju ir namuose) kuriai, pirma – netrūktų suaugusiųjų skleidžiamos šilumos, tikro domėjimosi ir įsitraukimo į veiklą, o antra – būtų aiškios nepriimtino elgesio ribos. Trečia – nepaisymo ir taisyklių nesilaikymo atvejais turi būti nuosekliai taikomos nepriešiškos ir ne fizinės bausmės“ Olweus, Dan. Patyčios mokykloje, 2011.

Ačiū laiško autorei už jos pasidalinimą mintimis, patirtimi, už drąsiai išsakytą nuomonę ir už tai, kad jai ne vis tiek. Nepaprasta, kai žmonės neabejingi. Norėtume sulaukti daugiau mūsų moksleivių laiškų šia tema. Pasidalinkite savo nuomone, mintimis, išgyvenimais. Parengė mokyklos psichologė Edita Gaškienė

Mokyklos administracija informuoja, kad galite rašyti laiškus, užduoti klausimus mokykos psichologei Editai Gaškienei elektroniniu paštu

senamiescio.psichologas@gmail.com Psichologė atsakys į Jūsų klausimus, patars, kaip elgtis tapus patyčių auka, kur ieškoti pagalbos.

Parengė Guoda Strelčiūnaitė 4


SKRUZDĖLIUKŲ TEATRAS Norime papasakoti apie teatrą, gyvuojantį mūsų mokykloje jau ne vienerius metus. Kalbiname teatro vadovę, pradinių klasių mokytoją Irmą Leonavičienę. Leonavičienę. Papasakokite, kaip atsirado Skruzdėliukų teatras. Pradinių klasių mokinių vaidybos būrelis gyvuoja apie 16 metų. Esu jo įkūrėja ir ,,mama" mūsų mokykloje iki šiol. Iš pradžių vadinosi tiesiog vaidybos arba dramos būreliu, vėliau Mažųjų teatru, o prieš keletą metų buvo vaikų pavadintas Skruzdėliukų teatru. Patys būrelio dalyviai sugalvojo tokį pavadinimą. Motyvas - aktoriai maži, linksmi ir darbštūs, kaip skruzdėlytės.

Ar Jums patinka vadovauti šiam teatrui? O gal ir pati vaidinate? Man patinka teatras kaip žiūrovui. Scenoje ir pati nesijaučiu sukaustyta. Dažnai tenka vesti mokyklos ar rajono pradinukams skirtus renginius, o štai vaidinti publikai - ne mano duona. Su pradinių klasių mokytojomis esame sukūrę ne vieną gražų spektaklį vaikams, bet vaidindama jaučiuosi kaip musė barščiuose. Dirbti su vaikais labiau prie širdies Sekasi juos išmokyti įsijausti į personažo charakterį, pajausti, kad gali įveikti scenos baimę, rasti būdą pasakyti tai, ką nori ir kaip nori.

Ar visi vaikučiai gali vaidinti? Mažųjų aktorių šiuo metu būrelyje yra 14 (yra buvę ir 21): visi nori būti pačiu pagrindiniu veikėju, bet tai neįmanoma. Kartais tenka įrodinėti, koks svarbus kiekvienas, net ir mažiausias, vaidmuo spektaklyje. Talentai matosi iš karto. Bet labai smagu, kai nedrąsūs vaikai ima ir nustebina savo pasirodymu scenoje. Man visi yra gabūs ir pagrindiniai - svarbiausia, kad vaikams būtų smagu ir gera teatro užsiėmimuose ir scenoje. Sunkiausia rasti tinkamą kūrinį, kuris virs spektakliu, nes reikia daugybės personažų. 14 pagrindinių - ne juokas. Tenka ne vieną kūrinį, knygą perversti, kol randi tinkamą. Surašai scenarijų ir staiga pamanai - nieko gero... Bet paskui viskas susidėlioja. Aktoriai laimingi, žiūrovams patinka ir man smagu... Esu dėkinga tėvams ir seneliams, kurie pasirūpina kostiumais. Susitikimai ir repeticijos būna labai linksmos, kartais net triukšmingos, nes beimprovizuodami vaikai taip įsijaučia, kad, galima sakyti, tiesiog ima šėlti ir kvatoti vieni į kitus žiūrėdami. Repeticijose visada vyrauja linksmos nuotaikos, kurios dieną nudažo kitomis spalvomis.

5


Vaidinate tik mokykloje ar pasirodote ir kitur? Kas antri metai Ukmergėje vyksta vaikų teatrų šventė ,,Saulės zuikutis" - mūsų teatriukas joje dalyvauja visada. Šiemet pavasarį ruošiamės pasirodymui ,,Saulės zuikutyje" su spektakliu ,,Mergaitė ieško pasakos". Tikiuosi, kad savo spektakliais džiuginame mokyklos bendruomenę per Kalėdas, o pradinių klasių mokinukus Skruzdėliukų teatro pasirodymu palydime ir vasaros atostogų. Kasmet į mokyklą kviečiamės lopšelių-darželių ,,Nykštukas" ir ,,Žiogelis" vaikučius ir auklėtojas stebėti mūsų spektaklių.

Štai ką apie teatrą pasakoja ketvirtos klasės mokinė Rūta Jakimavičiūtė.

Rūta Jakimavičiūtė

Gal pamenate kokių linksmų nuotykių iš teatriuko gyvenimo? Praėjusiais metais teko mūsų teatrui šioks toks iššūkis. Į mūsų mokyklą atvyko ,,Žiogelio“ darželinukai. Kadangi laikas nebuvo suderintas, mes nebuvome pasiruošę: salė be dekoracijų, daiktai, reikalingi vaidybai, buvo palikti klasėje. Mums reikėjo pasiruošti per penkiolika minučių. Gerai, kad kostiumus klasėje turėjome. Viskas baigėsi sėkmingai ir vaikai parodė darželinukams savo spektaklį.

Kodėl pasirinkai būtent vaidybos būrelį? Man labai patinka vaidinti ir smagu pabūti su savo klase. Tai padeda geriau pažinti kiekvieną savo klasės draugą. Įdomu mokytis scenarijų, patinka įsikūnyti vis į kitą personažą. Labai mėgstu padėti daryti dekoracijas. Patinka dėmesys, pagyrimai. Sulaukiu ir kritikos, iš kurios daug ko galima pasimokyti, ji padeda tobulėti. Vaidyba padeda labiau pasitikėti savimi ir patikėti tuo, ką darai scenoje ir už jos. Ateitį norėčiau sieti su vaidyba. Man labai patinka vaidinti, galima daug ko išmokti ir tai pritaikyti realiame gyvenime. Vaidyba – tarsi tikras gyvenimas. Ačiū mūsų pašnekovei Rūtai už įdomu pokalbį. ☺ Parengė Deimantė Tichonova ir Judita Pintukaitė

Dėkojame už pokalbį.

Nuotrauką arba grafinį vaizdą aprašanti antraštė.

6


Talentas matematikai ir matematika talentui ,,Šeštos klasės matematikos vadovėlyje yra įdomių užduočių mokiniams, besidomintiems matematika. Mokydamiesi trupmenų sudėties ir atimties, nusprendėme išbandyti užduotis, siūlomas skyrelyje ,,Trupmenos ir muzika“. Vieni mokiniai muziką kūrė patys, kiti ,,skaičiavo‘ žinomų kompozitorių parašytas natas“, - pasakoja šeštos klasės mokiniai. Šeštokai yra smalsūs ir nori visur save išbandyti. Todėl integruotoje pamokoje mėginome sujungti matematiką, muziką, magiją ir meną... Manau, kad mums pavyko! Muzika gimė matematikos pamokose. Mokantis trupmenų sužinojome muzikos paslapčių, kurios padėjo sukurti muziką. Parengė Ugnė Bekešaitė ir Karolina Dzevaškevičiūtė, 6 klasės mokinės.

Muzika gimė matematikos pamokose mokantis trupmenų. Mūsų kompozitorės Karolina Dzevaškevičiūtė ir Kamilė Kaselytė.

Savo kūrinį atliko Kamilė Kaselytė.

Vytautas Glazauskas su trimitu sugrojo pasaką ir maršą.

O dabar prasidėjo burtai. Klasės matematikas demonstravo magijos triukus.

Menišką sveikinimą dovanojo Guoda Gabrielė Kučinskaitė. Jos paskatinti vienas kitam palinkėjome gerų, sveikų, dosnių Naujųjų Metų.

7

Laikraštis sausis  

Mokyklos laikraštis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you