Page 1

MARÇ 13, 2018

COORDENADES DE MAPEJAT PRÀCTICA 3

LAIA ROYUELA DOMINGO - GRUP 102


Ă?NDEX Enunciat Cadira Tamboret Tauleta Conclusions

2


ENUNCIAT Treballar amb 3 mobles posant en pràctica les coordenades de mapejat Aplicar ''Correct Correction'' per aconseguir diferents acabats Introduir els 3 mobles en una escena, a mode d'exposició Realitzar renderitzats de diferents plans i perspectives Combinar els models obtinguts en diferents agrupacions

3


CADIRA 4 models mitjançant el ''Color Correction'' aplicat a un model de fusta donat. Aplicació de diferents paràmetres de contrast i brillantor.

4


5


6


TAMBORET 3 models Fusta utilitzada com a base:

7


Per la base del seient vaig començar utilitzant el gizmo ''box'' i seguidament el ''cylindrical'' però cap dels dos reflectia la fusta amb el patró adeqüat, així que vaig decidir acabar utilitzant el ''planar'' que permet un millor resultat i més realístic.

En canvi, per l'anella inferior que envolta el tamboret si que quedava bé el ''cylindrical'', tot i així vaig girar la orientació per simular millor l'efecte de fusta arrodonida.

8


Per a les potes, ja que presenten una forma rectangular i allargada, vaig aprofitar per posar en pràctica el gizmo ''box'' que permet plasmar de forma real la textura en les 4 cares de la peça.

Un cop el ''box'' està enquadrat amb les potes i ajustat el màxim possible de mida, he jugat amb la possible orientació que podia tenir per variar la part de la fusta que queda projectada.

9


10


11


TAULETA 3 models 2 fustes utilitzada com a base:

12


Aprofitant la forma rectangular dels calaixos, he fet servir el gizmo ''box'' ja que permet plasmar la textura a la perfecció. A més a més, sense necessitat de fer variar la seva orientació.

Per les potes i les parts superiors de la tauleta he repetit el mateix procediment que per els calaixos., degut a la forma semblant que mantenen, 

13


Per cobrir tots els costats rectangulars de la tauleta vaig creure més eficaç tractar-los tots junts com si d'un cub es tractessin. Per tant, el procés utilitzat per al gizmo és el mateix que he mencionat anteriorment per les potes i les parts superiors.

Per últim, per la part superior de la tauleta, la qual vaig voler donar-li un toc diferent aplicant una fusta d'una altra tonalitat, el gizmo utilitzat de nou és el ''box'' però per aconseguir plasmar la textura més realística vaig modificar la orientació. 14


15


16


CONCLUSIONS Hem posat en pràctica el nou motor de render Arnold i he comprovat que es requereix de suficient estona per cada render per aconseguir una bona qualitat i poc soroll. Tot i que al principi no aconseguia que desaparegués el soroll, hem trobat els paràmetres que ho permet i els resultats que finalment s'aconsegueixen són molt realístics i de alta qualitat. He agafat destresa amb el tractament d'escenes d'exposició i de la col· locació dels objectes que la formen. A més a més, he treballat força amb el joc de paràmetres característics de cada objecte que permet canviar la seva visualització final, ombres, reflexes... Finalment, he pogut comprovarla varietat de models que permet aconseguir el ''Color Correction'' mitjançant només un únic material de base principal.

17


18


LAIA ROYUELA DOMINGO - GRUP 102

P3 - Coordenades de mapejat  
P3 - Coordenades de mapejat  
Advertisement