Page 1

La enginyeria genètica i la biotecnologia (bioremediació i teràpia gènica)

Biologia i Geologia Alfredo Balaguer, Macarena Salas i Gabriel Torner Laia Sanchis 4t ESO S.I. Dosrius


ÍNDEX BIOTECNOLOGIA

1

ENGINYERIA GENÈTICA

2

INTRODUCCIÓ A LA BIOREMEDIACIÓ

2

APLICACIONS DE LA BIOREMEDIACIÓ

2

ELS AVANTATGES DE LA BIOREMEDIACIÓ

3

ELS INCONVENIENTS DE LA BIOREMEDIACIÓ

3

INTRODUCCIÓ A LA TERÀPIA GÈNICA

4

APLICACIONS DE LA TERÀPIA GÈNICA

4

TIPUS DE TERÀPIES GÈNIQUES

4

COMENTARI DE TEXT

5

AVANTATGES DE LA TERÀPIA GÈNICA

7

INCONVENIENTS DE LA TERÀPIA GÈNICA

7

CONCLUSIONS

8

BIBLIOGRAFIA

8


BIOTECNOLOGIA La biotecnologia es pot definir com l’ús d’éssers vius i organismes per l’obtenció de béns i serveis . Amb aquesta definició observem que des de fa milers d’anys ja utilitzàvem la biotecnologia per l’ús quotidià, com la domesticació de animals i plantes, elaboració de cervesa a Sumeria i Babilònica (6000 aC), fabricació de blat a Egipte (4000 aC) etc... Però la biotecnologia tal com la coneixem actualment no va sorgir fins als anys 70, amb eines que ens permetessin alterar el ADN. Aquí tenim les branques de la biotecnologia mes utilitzades: Microbiologia

És l’estudi de els microorganismes, com virus, procariotes i eucariotes simples.

Bioquímica.

És l’estudi de les reaccions químiques que es donen en els organismes vius.

Genètica

És l’estudi de l’herència i la variació en els éssers vius.

Biologia

És l’estudi de les propietats, estructura i funció de les cèl·lules.

cel·lular Química.

És l’estudi de la composició, estructura i propietats de la cèl·lula

Enginyeria

És l’estudi de l’estructura molecular

(bio)química Enginyeria

És l’estudi dels estudis de la física per anàlisi, disseny i manufactura

mecànica Ciència i

És la ciència que estudia els aliments i els millora genèticament.

Tecnologia dels aliments Electrònica Informàtica

Branca de la física que estudia els dispositius electrònics. És la ciència que estudia el tracta ment automàtic de la informació.


ENGINYERIA GENÈTICA L’enginyeria genètica, també coneguda per tecnologia de l' ADN recombinant in vitro, es caracteritza per la seva capacitat de tallar i enganxar gens o fragments de ADN d'organismes diferents, creant noves combinacions no existents en la naturalesa, combinacions que podem treballar en l’interior d’una varietat d’organismes hostes, per al nostre profit.

LA BIOREMEDIACIÓ. La bioremediació és el procés mitjançant, s’aprofita la capacitat d’alguns bacteris o fongs per tal de poder degradar compostos de tipus contaminant i tòxic. Els microorganismes poden, degradar tòxics com són els pesticides o hidrocarburs i fins i tot descompondre productes químics alliberats en un vessament de petroli.

APLICACIONS DE LA BIOREMEDIACIÓ Un exemple d’aplicació de la bioremediació és el bacteri de l'espècie Ralstonia eutropha, a qui se l'incorpora un gen de ratolí que li permet eliminar metalls pesants,

per exemple, atrapant ions de cadmi. També és pot considerar el concepte de la bioremediació en fins farmacèutics, com són, la creació d’antibiòtics. El nexe d’unió que té el fi farmacèutic i el fi descontaminant de sòls, és que tots dos serveixen per eliminar substàncies tòxiques emprant bacteris per la producció de la solució. Els antibiòtics són substàncies creades per bacteris per eliminar bacteris nocius per a humans, i en el cas de descontaminació de sòls el propi bacteri elimina substàncies tòxiques. Tot i que la creació d’antibiòtics no és una aplicació específica de la bioremediació, ens ha semblat molt interessant, ja que s’usen organismes per a trobar la solució a un problema.


ELS AVANTATGES DE LA BIOREMEDIACIÓ Els avantatges de la bioremediació, són que es poden eliminar substàncies tòxiques i contaminants del sòl o del nostre organisme, mitjançant l’aplicació de microorganismes. La bioremediació, permet descontaminar vessaments de petroli. Per tant podem dir que també ajuda en els casos, en els qual els vessaments contaminants són a l’aigua.

ELS INCONVENIENTS DE LA BIOREMEDIACIÓ Alguns dels inconvenients de la bioremediació és que hi ha alguns metalls pesants com el cadmi o el plom que els microorganismes utilitzats en treure els materials contaminants no poden o els costa molt d’eliminar,a més la bioremediació és un procés lent.


INTRODUCCIÓ DE LA TERÀPIA GÈNICA La teràpia gènica consisteix en inserció de còpies funcionals absents en el genoma d’un individu. Es realitza en les cèl·lules i teixits amb l’objectiu de tractar una malaltia. La tècnica encara es troba en procés de desenvolupament, per tant, la seva aplicació actualment és exclusiva en assajos clínics controlats, i en el tractament de malalties molt greus, tant de tipus hereditari com d'adquirides.

APLICACIONS DE LA TERAPIA GÈNICA La teràpia gènica s’utilitza concretament per a tres tipus d’aplicacions; · Marcatge gènic: Aquesta aplicació no té com a objectiu curar la determinada malaltia del pacient, la seva funció bàsica és fer un seguiment dels efectes de la determinada malaltia sobre les cèl·lules. Vigilar el què afecta i l’extensió de cèl·lules afectades. · Teràpia de la malaltia monogènica hereditària: S’utilitza en les malalties en les que no es poden realitzar o no es suficient l’administració de la proteïna deficitària. Es proporciona el gen defectiu o absent. · Teràpia de la malaltia monogènica adquirida: S’utilitza en les malalties de tipus no hereditari, per tant es freqüent en el tractament de casos com el càncer. S’utilitza com a estratègia l’aplicació de determinats gens suïcides en les cèl·lules afectades.

TIPUS DE TERÀPIES GÈNIQUES · Teràpia gènica somàtica: És aquella que es realitza en les cèl·lules somàtiques d’un determinat individu, les modificacions que s’implanten només tenen lloc en aquell individu. Per tant la malaltia no és de tipus hereditari. · Teràpia gènica germinal: És aquella que es realitza en les cèl·lules germinals o dit d’una altre manera, es realitza sobre les cèl·lules reproductores de l’individu. Les modificacions que s’implanta tenen lloc en l’individu i la seva descendència. Per tant hereditari.

la malaltia és de tipus


ARTICLE :EL PAIS”,nº 931. Divendres, 20 de novembre de 1998. “Resultats animadors d'una teràpia gènica contra dos tipus de càncer” Dos assaigs clínics de teràpia gènica, un contra el melanoma i un altre contra el glioblastoma, han produït resultats animadors en proves clíniques amb 20 pacients humans, segons un equip d'investigadors francesos dirigit per David Klatzman, de l'hospital Pitié Salpétrière de París. Els resultats clínics són els següents: dos dels quatre pacients de melanoma tractats amb la tècnica han mostrat necrosi del tumor. Quatre dels dotze malalts de gliobasoma no han mostrat recaiguda detectable radiològicament quatre mesos després del tractament. Tres d'ells han sobreviscut fins ara 15 mesos. El tractament és complex. Comença per injectar en els tumors unes cèl·lules manipulades que porten uns virus incapaços de multiplicar-se. Aquests virus contenen un gen suïcida. Quan les cèl·lules manipulades es fiquen al tumor, el virus introdueix el gen suïcida en les cèl·lules canceroses. Una setmana després, s'administra als pacients un medicament que normalment s'utilitza contra l'herpes. Aquest fàrmac és innocu per a les cèl·lules normals. I també ho és generalment per a les cèl·lules tumorals. Però no per a aquelles que han incorporat en gen suïcida. Aquest gen fabrica una proteïna que transforma el medicament contra l'herpes en un producte molt tòxic. Per tant, les cèl·lules tumorals que contenen aquest gen moren enverinades. Segons els investigadors, els pacients, responguin o no al tractament, manifesten una acceptable tolerància tant a les cèl·lules manipulades i portadores del virus com al fàrmac transformat en tòxic pel gen suïcida. Segons la societat francesa de biotecnologia Genopoïètic, els resultats d'aquests assaigs clínics preliminars amb 20 pacients obren esperançadores perspectives per a la futura presentació d'un medicament amb efectes contra alguns tipus de càncer. Si es confirmés l'èxit, la tècnica seria també una de les primeres en utilitzar la teràpia gènica amb èxit relatiu.”


AVANTATGES DE LA TERÀPIA GÈNICA La teràpia gènica té diverses avantatges una d’elles és que t’ajuda a controlar les malalties en casos en els que no existeix cap medicament per poder curar a les persones afectades. En altres casos, fins i tot pot arribar a tractar malalties greus.

INCONVENIENTS DE LA TERÀPIA GÈNICA La teràpia gènica té pocs inconvenients, un d’ells és que és molt cara, i per tant molt poca gent pot tenir accés a que li duguin a terme la teràpia gènica. També un altre inconvenient, és que la teràpia gènica no arriba a curar del tot la malaltia , sinó que només la tracta i ajuda a controlar-la.

CONCLUSIONS Les conclusions extretes fent aquest treball és que la biotecnologia té diferents usos que realment ens poden ajudar a l’hora d’intentar curar diverses malalties com és el cas d’utilitzar la teràpia gènica. També ens permet utilitzar la bioremediació per tal d’ajudar a descontaminar sòls, o fins i tot aigua contaminada. També hem de dir que una manera d’utilitzar els organismes i la genètica d'aquests força interessant és la creació i producció d'antibiòtics. En conclusió, la teràpia gènica i la bioremediació ens poden ajudar per solucionar problemes quotidians.


BIBLIOGRAFIA http://www.renovogen.com/index_es.asp http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852404003220 http://www.gestion-ambiental.com/?sid=11 (http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_g%C3%A9nica)

bioremediacio terapia genica  
bioremediacio terapia genica  

treball realitzat per alumnes de biologia de 4t del SI Dosrius