Issuu on Google+

Titol del guió Núm d'escena Enquadrament o següència i Moviment de la càmera

Pla

Guió

Diàlèg

Música

Efectes especialsGuió tècnic