Page 1

REGLES GENERALS Aquest Reglament de Kumite s'ha concebut per als Campionats de les categories inferiors a Sèniors per tal de poder preparar aquests competidors per al seu futur pas als Tornejos de Ple Contacte. En primer lloc s'estableixen les categories per raó de l'edat i que seran les següents: Combat exhibició (Sense resultat) Mini: 6 i 7 anys (mixt) Benjamin: 8 i 9 anys (mixt) Combat real (Amb resultat) Aleví: 10 i 11 anys (mixt) Infantil: 12 i 13 anys (mixt) Cadet: 14 i 15 anys Junior: 16 i 17 anys En les categories Mini, Benjamin, Aleví i Infantil la participació serà mixta pel que fa a sexes i s'enquadren als competidors tenint en compte el seu pes. En les categories Cadet i Junior la participació serà amb diferenciació de sexes i amb categories de pes. L'organització del campionat establirà les divisions de pes a la vista de les inscripcions. En cap cas l'Organització d'aquestes competicions ni els directius de la IBK seran responsables de les lesions o accidents que puguin ocórrer durant la competició. Serà responsabilitat de cada participant posseir una assegurança individual d'accident esportiu.

VESTIMENTA I PROTECCIONS Els competidors portaran la vestimenta corresponent al seu art marcial o esport. No es podrà utilitzar cap peça sota la vestimenta, únicament les dones podran utilitzar una samarreta sota es la seva vestimenta marcial. Quan competeixin els competidors portaran una cinta o cinturó distintiu de color vermell un d'ells i de color blanc l'altre. Les ungles de peus i mans han d'estar tallades, així mateix està prohibit portar qualsevol tipus de polsera, pendent, subjecta cabell metàl.lic o similar que pugui ocasionar lesió durant el combat. Serà opcional l'ús de bucal. També serà opcional a sencera responsabilitat del competidor l'ús de lents de contacte durant el combat. Les proteccions obligatòries queden establertes de la següent manera segons la categoria: Mini, Benjamí, Aleví i Infantil: Camisa aïllant, guantillas de puny, Espinilleraturmellera, Peto protector i Casc. Cadet: Conquilla, guantillas de puny, Espinillera-turmellera i Casc. Junior: Camisa aïllant, Espinillera-turmellera i Casc. En cas que un competidor resulti lesionat, l'ús de embenats o qualsevol altre material de protecció, serà autoritzat.


ÀREA DE COMPETICIÓ L'Àrea de Competició per les categories Mini, Benjamí, Aleví i Infantil serà un quadrat de 6 metres de costat. Per a les categories Cadet i Júnior l'àrea serà un quadrat de 8 metres de costat.

ÀRBITRES I JUTGES Els combats en les categories Mini i Benjamí seran dirigits únicament per un àrbitre Central en no haver resultat al final del temps reglamentat. En les categories Aleví, Infantil, cadets i júnior l'arbitratge es realitzarà com a les categories senyor. La vestimenta dels àrbitres i jutges serà: Jaqueta Blau Marí amb l'escut de la IBK a la butxaca exterior esquerre, Pantalons Negre, Camisa Blau Marí també amb l'escut de la IBK a la butxaca esquerra i Ocellet Granat.

DURADA DELS COMBATS Els combats tindran una durada d'1 minut i mig a les categories Mini i Benjamí i els àrbitres donaran un vencedor al final del temps reglamentat. En les categories Aleví, Infantil, Cadet i Júnior el temps dels combats serà de 2 minuts i al final del temps reglamentat els jutges donaran un vencedor, si es produeix el fet que dos jutges donen vencedor a Aka i altres dos a Shiro llavors l'àrbitre central autoritzarà una pròrroga d'1 minut amb decisió obligatòria.

CRONÒMETRE El temps de durada del combat es compta a partir del moment en que l'àrbitre Central indica l'inici del combat amb la veu "Hajime". El cronòmetre es pararà només quan l'àrbitre central ho indiqui o davant d'un llarga aturada del combat. S'ha d'assenyalar el final del temps de cada combat, fent sonar un timbre, gong o similar i llançant a la mateixa vegada una bossa vermella sobre la zona de competició de tal manera que sigui visible per part de l'àrbitre Central ja que pot estar absort en el seguiment del combat i no adonar-se que el temps ha acabat. CRITERIS PER A LA DECISIÓ En les categories Mini i Benjamí no es concediran punts durant el desenvolupament del combat i per tant no es declararà vencedor. En les categories Aleví, Infantil, Cadet i Júnior es declararà vencedor el competidor que aconsegueixi dos Waza-ari abans de finalitzar el temps reglamentat, una vegada finalitzat el temps si un dels dos competidors té un Waza-ari també se li donarà vencedor.


En el cas que cap dels dos competidors hagi aconseguit marcar un Waza-ari, llavors es podrà donar vencedor a aquell competidor que hagi demostrat major superioritat tècnica i esperit de combat o bé declarar empat en aquest cas s'ha de fer una prorroga amb decisió arbitral obligatòria.

COM ACONSEGUIR UN WAZA-ARI Categories Aleví, Infantil, Cadet i Júnior Exceptuant les tècniques que són considerades com a faltes i per tant estan prohibides i que preveu el capítol corresponent, qualsevol tècnica realitzada per un competidor sobre el cos o cames i que sigui acusada per l'adversari es considera Waza-ari, si la tècnica és acusada per un temps de més de 3 segons llavors es declararà finalitzat el combat i aquest competidor declarat perdedor. En les categories Aleví i Infantil estan prohibides les tècniques de cama per sota de la cintura (Low-Kick). Les tècniques de cama a l'altura del cap (fotin), excepte les prohibides que estan especificades en l'article corresponent, hauran de ser: AMB ABSOLUT CONTROL I RECOLLINT LA CAMA DESPRÉS DEL CONTACTE. Aquestes tècniques seran considerades sempre com Waza-ari. Quan un competidor per raons no atribuïbles a l'altre no pugui seguir competint, serà declarat perdedor. Quan un competidor cometi una falta greu o sigui desqualificat, es donarà automàticament la victòria al seu adversari. Està permès el contacte en qualsevol part del cos i cames. NO ESTÀ PERMÈS EL CONTACTE SENSE CONTROL AL CAPDAVANT. VICTÒRIA PER DECISIÓ (Yusei) Quan no s'hagi marcat cap Waza-ari per part de cap dels dos competidors, els jutges podran concedir la victòria a un d'ells sobre la base de la superioritat tècnica, superior habilitat i superior esperit. ACCIONS I TÈCNIQUES PROHIBIDES Les següents consideracions poden ser motiu de desqualificació supeditada al judici de l'àrbitre del combat. El competidor desqualificat pot formular la seva queixa si està disconforme amb la decisió (sempre a través del seu entrenador i abans d'abandonar el tatami), a la taula oficial manifestant el seu desig d'apel · lar la decisió del combat. Aquesta apel.lació serà elevada al Àrbitre Suprem de la competició que la considerarà, aquest després de consultar amb els jutges i l'àrbitre del tatami pot anular o confirmar la decisió. La decisió presa per l'àrbitre Suprem de la competició serà final i irrevocable.


Accions i Tècniques prohibides: * Qualsevol atac al cap, cara o coll de l'oponent amb la mà oberta, puny o una altra part del braç, excepte en circumstàncies excepcionals, implicarà la desqualificació automàtica. * Puntades a la zona genital. * Empentes amb les mans obertes. (No confondre amb cop de Shuto o Shotei) * Colpejar amb el cap al capdavant. * Colpejar directes amb braços o cames a les articulacions. (Genoll, colze, maluc, clavícula, etc.) * Agafar o subjectar l'oponent o la seva vestimenta. * Colpejar amb el puny, colze o cama a la columna vertebral o clatell de l'oponent. * Colpejar de qualsevol forma o manera l'oponent que ha estat enderrocat. No confondre amb un cop controlat que segueixi a una tècnica d'escombratge o desequilibri. * Realitzar qualsevol atac des del terra després d'haver estat enderrocat. * Qualsevol puntada dirigida al capdavant i part posterior del cap. (No protegeixi PEL CASC) * Puntades en salt a l'altura del cap. * Les tècniques de cama de difícil control dirigides a l'altura del cap Ex: Ushiro-Geri, Ushiro-Mawashi-Geri, Kake-Geri, hauran de ser executades amb la planta del peu mai amb el taló. * Desobeir les ordres de l'àrbitre durant el combat.

AVISOS En els casos següents l'àrbitre pot formular un avís: * Retirar amb freqüència de l'àrea de combat o realitzar moviments i tècniques per tal de perdre temps. * Empènyer a l'oponent amb les mans obertes. * Actitud negativa prolongada o violència.

DESQUALIFICACIÓ AUTOMÀTICA Seran automàticament desqualificats aquells competidors que incorrin en les següents circumstàncies: * Els competidors que refusin prendre part en el combat després de la tercera trucada de la Mesa Oficial. * La manca de combativitat d'un o ambdós competidors per motius de pertinença al mateix equip o per amistat personal, podrà comportar la desqualificació d'un o ambdós competidors. Aquesta circumstància es dóna especialment en finals de campionats i haurà de ser tinguda en compte i aplicada per tal de preservar la imatge d'honestedat dels competidors i per respecte tant als adversaris que han estat derrotats prèviament com al


públic assistent que no mereixen aquest menyspreu per part d'uns practicants del Budo. FERIDES O ACCIDENTS La incapacitat física sorgida durant un combat, permetrà al competidor retirar-se'n sempre que la seva lesió sigui examinada i comprovada pel metge de la competició, això donarà automàticament la victòria al seu oponent. En cas de lesió durant el combat per raons no atribuïbles a l'altre competidor, però que ha incapacitat a un d'ells o en el cas que ambdós competidors resultin lesionats al mateix temps per raons de les que tots dos siguin responsables, el competidor que abandoni serà declarat perdedor. ORDRE DE LES AMONESTACIONS PER FALTES L'ordre de les amonestacions serà la manera següent: Per faltes al Reglament: Terme Significat Acció de l'àrbitre Chui ICHi Primera Amonestació Apuntar amb el dit índex als peus de l'infractor. Chui NI / GENT ICHi Segona Amonestació / Apuntar amb el dit índex a l'estómac Primera Penalització de l'infractor i seguidament apuntar amb el dit índex a la cara de l'infractor. Chui ICHi Tercera Amonestació Apuntar amb el dit índex als peus de l'infractor. Chui NI / GENT N / Quarta Amonestació / Apuntar amb el dit índex a l'estómac SHIKKAKU Segona Penalització / de l'infractor, tot seguit apuntar amb DESQUALIFICACIÓ el dit a la cara de l'infractor i finalment dirigir el dit cap a fora de l'àrea de competició. Per sortides del Tatami defugint el combat: Terme Significat Acció de l'àrbitre YOGAI Chui ICHi Primera Amonestació Apuntar amb el dit índex a l'infractor i després assenyalar l'àrea de combat. YOGAI Chui NI Segona Amonestació La mateixa acció que anteriorment. YOGAI Chui SANT / Tercera Amonestació La mateixa acció que anteriorment i HANSOKU Desqualificació després apuntar de nou a l'infractor i assenyalar fora del tatami. Tots aquests avisos i penalitzacions seran anotats en la taula oficial. ACCIONS DE L'ÀRBITRE CENTRAL I ELS JUTGES DE CANTONADA Accions de l'àrbitre Central durant el combat: Terme Acció A l'inici del combat: Nakai L'àrbitre Central crida els competidors per entrar a l'àrea de combat. SHIRE Blanc. Primer competidor a entrar a l'àrea. AKA Rojo. Segon competidor a entrar a l'àrea. SHOMEN NI REI Salutació dels competidors cap a la Presidència. SHUSHIN NI REI Salutació dels competidors l'àrbitre Central. OTAGAI NI REI Salutació dels competidors entre ells. KAMAETE Posició de preparats, en guàrdia. (L'àrbitre també) HAJIME Iniciar el combat. (L'àrbitre colpeja amb el puny a l'aire)


Durant el combat: YAME Aturar el combat immediatament. KAMAETE Després d'aturar, reprendre la posició de guàrdia. ZOKKO Reiniciar el combat després d'una parada. ZOKKO Atacar o Combatre quan els competidors no ho fan per qualsevol circumstància. Censurat USHIN Shugo Trucada de l'àrbitre Central als jutges de Cantonada per a consulta. ENCHOSEN Pròrroga, extensió del combat. Nom de les infraccions: GANMENI-KOGEKI Atac a la cara amb la mà o el colze. TSUKAMI Agafar la vestimenta de l'adversari. SHOTEI OSHI Empènyer a l'oponent amb les mans obertes. KINTEKI-KOGEKI Colpejar a la zona genital. ZUTSUKI Colpejar amb el cap. Altres Atac a l'esquena, al competidor caigut, etc. Declaració de la infraccions: L'àrbitre Central assenyala el competidor infractor, Aka o Shiro, i declara la manca de la següent manera: "Aka, Kinteki, Chui Ichi" El competidor amonestat ha de dir "Osu" quan senti la declaració de l'àrbitre Central. Declaració de Waza-ari: L'àrbitre Central designa el competidor, Aka o Shiro, i declara el Waza-ari de la següent manera: "Aka, Migi Mae Geri, Waza-ari" Declaració de la victòria per decisió (Yusei): Quan no s'ha aconseguit cap punt per part d'algun dels dos competidors, el procés és el següent: YAME Aturar el combat. (El temps a conclòs) SHOMEN muito Els competidors es posen de cara a la Presidència. HANTEI TORIMASU L'àrbitre Central demana la seva decisió als jutges. HANTEI En sentir això els jutges elevaran la bandera del color corresponent al competidor que ells considerin que és el vencedor del combat, Aka o Shiro, o les creuaran si creuen que hi ha empat. SHUSHIN AKA, Shiro ... L'àrbitre Central dóna la seva decisió. Un cop emesa la decisió per part dels jutges l'àrbitre central compta el nombre de banderes d'un i altre color i dóna la seva pròpia decisió. Per declarar el vencedor aixecarà la mà obliquament dirigida cap al competidor amb la següent declaració: "Hikiwake ichi; Shiro ichi, ni, sant; Shushin Shiro. Shiro no Kachi" En aquest cas la victòria correspon a Shiro (blanc) per 4 vots a favor i 1 nul. Per guanyar per decisió es necessiten un mínim de tres vots favorables dels cinc


possibles. Fi del Combat: Un cop declarada la victòria d'un dels dos competidors, el combat finalitza de la següent manera: SHJOMEN NI REI Salutació dels competidors cap a la Presidència. SHUSHIN NI REI Salutació dels competidors l'àrbitre Central. OTAGAI NI REI Salutació dels competidors entre ells. AKUSHU Els competidors es donen la mà i es retiren de l'àrea de combat. Accions del jutge de Cantonada durant el combat: Terme Acció WAZA-ARI El jutge aixeca la bandera del mateix color que el competidor que aconsegueix el punt, horitzontalment cap al costat. Chui El jutge oneja la bandera amunt i avall en un recorregut curt, no oblidar fer servir la bandera del mateix color que el competidor infractor. SHIKKAKU / HANSOKU El mateix que anteriorment però amb una oscil lació de la bandera amb molt més recorregut. JOGAI (Sortir de l'àrea) El jutge baixa qualsevol de les banderes diagonalment tocant el sòl per la part del tatami per on ha sortit el competidor. TORIMASEN (No puntua) El jutge creua dues banderes davant seu i les oneja de costat a costat. MIENAI (No he vist) El jutge creua dues banderes i les posa davant dels seus ulls. CANVI COMPLET DE L'EQUIP ARBITRAL Censurat USHIN Shugo L'àrbitre Central sortint crida els seus jutges i se saluden. Mawat MIGI Gir cap a la dreta de l'equip arbitral sortint. L'equip sortint ha de girar cap a la dreta fins a situar-se en un lateral de l'àrea de competició on esperaran que faci la seva entrada l'equip arbitral entrant que es situarà al lateral oposat, un cop situats així els equips arbitrals, l'àrbitre Central entrant donarà la següent ordre: SHIMPAN NI REI dos equips arbitrals es saludaran. Mawat MIGI dos equips giraran cap a la dreta i l'entrant ocuparà el seu lloc al front del tatami mentre que el sortint abandonarà l'àrea de combat. EPÍLEG Qualsevol assumpte no contemplat en aquest Reglament d'Arbitratge i que sorgeixi durant el desenvolupament d'una competició, serà tractat i resolt entre el Cap d'Àrbitres i els àrbitres de la competició. Així mateix qualsevol variació a aquest Reglament per les circumstàncies que sigui, haurà de ser comunicat en cursar la corresponent invitació de participació al campionat en cas contrari aquest serà el Reglament vàlid amb caràcter general. DEPARTAMENT D'ARBITRATGE DE LA Budokai Kyokushin organization LORCA, gener de 2004

El reglament del Karate Kyokusin  
El reglament del Karate Kyokusin  

Aqui teniu informació sobre el meu esport preferit i el que actualment practico

Advertisement