Punnittu Painos 2021

Page 1

Ratkaisuja suursäkkien käsittelyyn ja punnitukseen Sivu 7

Digitaalinen punnituspalvelu uudistaa ajattelun Sivu 10

Palvelusopimuksella elinkaarta ja tehokkuutta Sivu 18

Punnittu painos 1


Sisältö

Digitaalinen punnituspalvelu uudistaa ajattelun

10

13

8

18 Palvelusopimuksella elinkaarta ja tehokkuutta

3 HALLITUSTI uudistumisen etulinjassa 4 KOKONAISRATKAISULLA tehot irti paperi- ja kartonkitehtailla 4 VINKKI: Mitä yrityksesi hyötyy tarvekartoituksesta? 5 KOHTI MATERIAALIEN häiriötöntä virtausta 6 LUOTETTAVUUTTA ja liitettävyyttä materiaalivirtojen seurantaan 6 ÄÄRIOLOSUHTEISIIN, joihin vakioanturit eivät riitä 7 RATKAISUJA SUURSÄKKIEN käsittelyyn ja punnitukseen 8 TEKNIIKAN KEHITTYMINEN tuo uusia mahdollisuuksia kaupalliseen punnitukseen 10 MSCALES TUO ketjuajattelun punnitukseen

12 VINKKI: Digitalisaation mahdollisuudet 13 REFERENSSI: Nordkalk yhtenäisti ja tehosti prosessejaan nykypäivän tasolle mScales-punnituspalvelun avulla 15 VINKKI: Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin 14 REFERENSSI: Hämeen Kuljetuspiste 14 NÄIN AUTAMME sinua ratkaisemaan punnitukseen liittyvät haasteet 18 ANNA MEIDÄN huolehtia: palvelusopimuksella elinkaarta ja tehokkuutta

PÄÄTOIMITTAJA: Johanna Iho TOIMITUS: Niko Toimela, Jani Uhrman ULKOASU: Essi Virtanen, Näkemystehdas MBE KUSTANTAJA: Lahti Precision Oy YHTEYSTIEDOT: Lahti Precision Oy, Mestarinkatu 2, 15800 Lahti, www.lahtiprecision.com

2 Punnittu painos


Pääkirjoitus

Juho Koskinen toimitusjohtaja Lahti Precision

Hallitusti uudistumisen etulinjassa OLEMME viimeisen parin-kolmen vuoden aikana toteuttaneet hallittua muutosta, jotta pysyisimme myös jatkossa punnituksen ja punnitukseen liittyvien palveluiden kehityksen eturintamassa. Kaiken toteuttamamme kehityksen lisäksi toimintaympäristömme on joutunut mukautumaan globaalia uutisvirtaa hallinneen koronapandemian ikeessä. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että henkilöstömme teki myös vuonna 2020 esimerkillisesti töitä ja kykenimme ylittämään budjetoidut tulostavoitteemme. Lahti Precisionin toiminta on siis vakaalla pohjalla. Muutimme 2019 keväällä uusiin remontoituihin tiloihin Mestarinkadulle. Suunnittelemiemme vaakojen tarkkuutta kunnoittaen uusien tilojen nimikilpailun voittajaksi vaikoitui ”Precision House”. Uudet tilat ovat tietysti aina uudet, vaikkakin puitteet olivat kunnossa jo edellisessäkin toimistossamme. Tärkein päämäärä tilojen saneerausta ja muuttoa suunnitellessa oli kuitenkin se, että ensimmäistä kertaa yhtiön koko henkilöstö löysi itsensä saman katon alta. Sittemmin olemme moneen kertaan todenneet, että tällä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus yhteiseen kanssakäymiseemme ja kaikenlaiseen tiedonkulkuun. Tiimi on tiivistynyt. Onhan jokaisen Lahti Precisionin työnte-

kijän syytä ymmärtää vähintäänkin perusteet siitä, mistä hyvä vaaka rakentuu. Vastaavasti kokeneempien vaaka-asiantuntijoidemme on tärkeää tietää, mitä kaikkea digitaalisella mScales-punnistuspalvelullamme on mahdollista toteuttaa ja saavuttaa. Asiantuntemuksemme on aina tunnustettu korkealle tasolle ja olemme myös pyrkineet viestimään tätä aktiivisesti. Tästä huolimatta asiakkaiden kanssa keskustellessamme käy säännöllisesti ilmi, että toisinaan jopa verrattain tutut asiakkaat eivät tiedä, millaista monipuolista osaamista meiltä löytyy. Olemmekin parina edellisenä vuotena panostaneet markkinoinnin kehittämiseen ja tämä lehti on osa sitä kokonaisuutta. Lehden sisältö tarjoaa tietysti ainoastaan pintaraapaisun tuotteistamme ja osaamisestamme. Kannustankin kaikkia asiakkaita, suunnittelutoimistojen edustajia ja muita sidosryhmiä ottamaan asiantuntijoihimme yhteyttä, kun tarvitsette lisätietoa tuotteistamme tai palveluistamme. Toivon, että Punnittu painos -lehden lukijat saavat uusia kehitysideoita liiketoimintansa tueksi. Vaikka huomisen iso kuva monella alalla on epäselvä, investointi moderniin punnitusteknologiaan kannattaa aina. u

Punnittu painos 3


Lyhyesti

Kokonaisratkaisulla tehot irti paperi- ja kartonkitehtailla HYVIN suunniteltu sellupaalilinjasto tehostaa tehtaiden toimintaa ja työturvallisuutta saadaan parannettua. Suunnittelemme ja valmistamme vankalla kokemuksellamme sellupaalikuljetinlinjoja paperi- ja kartonkitehtaiden massanvalmistuksen tarpeisiin. Toimitamme myös paperi- ja kartonkikoneiden alle tulevat hylkykuljettimet, joiden avulla paperi- tai kartonkihylky saadaan syötettyä pulpperiin ja hylky saadaan hyödynnettyä uudestaan raaka-aineeksi. ConveyingLAHTI-ratkaisuilla on kokonaisuus, johon sisältyy suunnittelu, valmistus, huolto ja laitteiden ylläpito. Vuosikymmenien kokemuksemme paperiteollisuuden tarpeisiin suunnitelluista kuljettimista antaa meille valmiuden ottaa huomioon kokonaisuuksia, ja pelata sen hyödyt asiakkaidemme pussiin. Sellupaalilinjastot ovat erittäin pitkäikäisiä ja niiden käyttöikä saattaa olla jopa 25–30 vuotta. Säännöllinen huolto ja määräaikaistarkastukset, sekä alkuperäistoimittajan varaosat varmistavat tehokkaan ja turvallisen tuotannon koko elinkaaren ajan. u

Vinkki

Näin yrityksesi hyötyy tarvekartoituksen tekemisestä: • Saadaan käyttötapauksiin nojaten sopiva tieto ja hahmotetaan yrityksen materiaalitapahtumien ja informaation hallinta kokonaisuutena. • Voidaan lähteä liikkeelle toimipaikka kerrallaan ilman raskaita IT-projekteja. • Saadaan selvitettyä käyttökustannukset ja tunnistetaan säästökohteet. • Tunnistetaan logistiikkaprosessin työvaiheet, riskit ja pullonkaulat. • Voidaan välttyä isoilta laite- ja järjestelmä- päivityksiltä sekä investoinneilta. • Löydetään toimialakohtaisesti parhaat ratkaisut. • Hyödyt saadaan heti käyttöön.

4 Punnittu painos


Lyhyesti Fluidisointiteknologia

Kohti materiaalien häiriötöntä virtausta LAAJEMPIIN laitos- ja järjestelmäkokonaisuuksiin, joihin liittyy oleellisena osana punnitusta ja annostusta, kuuluu hyvin tyypillisesti myös irtomateriaalien vastaanottoa, siirtoa ja lastausta. Olemme kehittäneet omaa edistyksellistä fluidisointiteknologiaamme, jotta purettaessa tai annosteltaessa materiaalia siilosta voidaan olla varmoja häiriöttömästä virtauksesta. Fluidisointijärjestelmä voidaan toimittaa myös kokonaisuuksiin, joissa ei ole lainkaan punnitusta. Asennus onnistuu helposti myös vanhoihin rakenteisiin. Suppilovirtaus, holvaantuminen sekä suurten materiaalijäännösten kerääntyminen siilon kartio-osaan ovat häiriötä, joita usein esiintyy purettaessa tai annosteltaessa jauhemaisia aineita siilosta. Ne voidaan kuitenkin välttää käyttämällä Lahti Precisionin patentoimaa fluidisointiteknologiaa.

Perinteisiin fluidikomponentteihin verrattuna kehittämillämme komponenteilla saadaan materiaalit fluidisoitua siilossa tasaisen jatkuvasti aina sen tyhjenemiseen asti, riippumatta siilon täyttöasteesta. Järjestelmä aktivoidaan ainoastaan sekunteja ennen siilopurkauksen tai annostuksen alkua, ja paineilmaa ohjataan siiloon vain toimenpiteen keston ajan. Fluidisointijärjestelmä tarvitsee siis energiaa hyvin vähän, eivätkä järjestelmän osat kulu laisinkaan. Patentoimiamme fluidilevyjä on saatavilla kahta eri mallia useassa eri kokoluokassa. Lisäksi mallistostamme löytyy runsaasti eri kokoisia fluidikartioita siilojen pohjaan tehostamaan materiaalien purkua. Huolellisella suunnittelulla saadaan tehostettua materiaalien purkua erilaisille aineille monista erikokoisista siiloista ja säiliöistä. u

Fluidisoinnilla varmistetaan tasainen ja häiriötön virtaus.

Punnittu painos 5


Lyhyesti

Hihnavaaka

Luotettavuutta ja liitettävyyttä materiaalivirtojen seurantaan HIHNAVAAKA tuo keskeytymätöntä, automaattista ja tarkkaa materiaalivirran seurantaa, joka on helposti myös liitettävissä osaksi jatkuvatoimista irtomateriaalien käsittelyjärjestelmää. Asiantuntemuksemme avulla pystymme ottamaan huomioon kokonaisuuksia ja saamaan linjastosi toimimaan entistäkin tehokkaammin ja luotettavammin. Toimitamme hihnavaakoja useissa eri tarkkuusluokissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa hake-, hiekka-, murske-, hiili-, malmi-, sementti- ja lannoitekuljettimet, joissa materiaalivirrat

voivat vaihdella 1–6000t/h ja hihnaleveydet 400–2400 mm välillä. Toimitukseen sisällytetään useimmiten myös tarkistuspainot, joiden avulla käytönaikaiset kuntotarkastukset on helppo suorittaa.

Monien toimialojen hihnavaaka Vaativassa teollisuusympäristössä hihnavaa’alta vaaditaan hyvän mittaustarkkuuden lisäksi myös luotettavuutta, monipuolista liitettävyyttä asiakkaan järjestelmiin sekä helppoa ylläpitoa. Hihnavaakojemme tyypillisiä käyttötoimialoja ovat muun muassa raken-

nusaineteollisuus, kaivosteollisuus, kemianteollisuus, lannoiteaineteollisuus, metallurginen teollisuus, elintarviketeollisuus, satamat, lastaus- ja purkauslaitteet sekä voimalaitokset, joihin olemme toimittaneet myös päästömittauksessa käytettäviä päästökauppavaakoja. Hihnavaakaa voidaan periaatteessa käyttää myös kaupallisessa punnituksessa, vaikka se onkin harvinaisempaa. Usein toimitukseen kuuluu hihnavaa’an ja ohjauskeskuksen lisäksi esimerkiksi valvomo-, raportointi- ja tilaustenhallintaohjelmat. u

BLH Nobelin tuotteet

Ääriolosuhteisiin, joissa vakioanturit eivät riitä TOIMIMME ruotsalaisen BLH Nobelin tuotteiden edustajana Suomessa. BLH Nobel suunnittelee sekä valmistaa tarkkoja punnitusja voimanmittaussovellutuksia vaativiin teollisiin ympäristöihin, joissa esimerkiksi kosteus tai kuumuus vaikuttavat materiaaleihin. Nobelin laaja ja innovatiivinen tuotetarjoama sisältää runsaasti erilaisia ve-

6 Punnittu painos

nymäliuskatekniikkaan perustuvia antureita punnitukseen ja voimanmittaukseen, sekä niiden kanssa käytettäviä päätteitä. Vakiokokojen lisäksi anturit ovat mitoitettavissa täysin toiveidesi mukaisesti. Tämä mahdollistaa mittaukset myös kohteissa, joissa vakioanturin käyttäminen on mahdotonta. Mittatilauksena

tehty anturi saattaa lopulta tulla kokonaiskustannuksiltaan jopa edullisemmaksi kuin koneen rakenteen muuttaminen. BLH Nobelin laadukkaat tuotteet yhdistettynä kokemukseemme ja asiantuntevaan palveluumme takaavat sen, että löydämme juuri oikeanlaiset ratkaisut koko punnitusketjusi tarpeisiin. u


Lyhyesti

Suursäkitysvaaka ja täyttöasema

Ratkaisuja suursäkkien käsittelyyn ja punnitukseen SUURSÄKKIEN täyttöasemia käytetään suursäkkien täyttämiseen tuotteilla tai materiaaleilla. Tuotteet voivat olla prosessin välituotteita, jotka siirretään välivarastoon odottamaan loppuprosessointia tai asiakkaalle toimitettavaa lopputuotetta. Suunnittelemme ja valmistamme suursäkitysvaakoja ja suursäkkien täyttöasemia tarpeesi mukaan räätälöidysti. Meiltä saat kokonaisen palvelun aina suunnittelusta valmistukseen ja huoltoon asti. Kartoitamme aina tarpeesi, selvitämme perusteellisesti kaikki lähtötiedot ja otamme huo-

mioon punnitusketjusi kokonaisuuden. Suursäkkien täyttöaseman ei tarvitse välttämättä olla varustettu punnitusantureilla, mikäli säkin täyttöaste voidaan määrittää myös toisin. Olemme toimittaneet satoja suursäkityslaitteita esimerkiksi elintarvike-, kemian-, rakennus- ja metallialan tehtaisiin. Säkitettäväksi soveltuvat kaikki kuivat ja hyvin juoksevat materiaalit. Esimerkiksi: lannoitteet, eläinrehu, hiutaleet, murot, muut viljatuotteet, sokeri, metallurgiset rikasteet (kupari, nikkeli, sinkki, coboltti, jne.), puupelletit, lattiatasoitteet, sement-

ti, kiertotaloustuotteet, multa, kasvuturve ja muut vastaavat materiaalit. Monipuoliset suursäkitysratkaisumme soveltuvat ja mukautuvat erilaisiin tarpeisiin. Osaavan ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä myös silloin, kun on aika modernisoida tai korjata vanha suursäkitysvaaka. Teemme vanhojen suursäkitysvaakojen modernisointeja automaattisiksi säkitysasemiksi. Muutoksen jälkeen laitteen on oltava EU-tyyppitarkastussertifikaatin mukainen ja siinä käytetyillä antureilla tulee olla testisertifikaatti. u

Suursäkitysasemaan saatavilla olevia lisävarusteita • • • •

• • • •

Annostuslaitteistot Yläsäiliöt Hoito- ja huoltotasot Materiaalin siirtolaitteet (ruuvikuljettimet, hihnakuljettimet, fluidiletkut) Komponentit fluidisointia varten Kuljettimet täytettyjen säkkien siirtämistä varten Pölynpoistolaitteistot Suunnittelu

Punnittu painos 7


WeighingLAHTI

Tekniikan

kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia kaupalliseen punnitukseen

S

uomessa toimittiin vuoden 1965 vakauslain mukaan kaupalliseen käyttöön varmennettujen vaakojen osalta vuosikymmenien ajan. Uudelle vuosituhannelle siirryttäessä tarve sen päivittämisestä kuitenkin kasvoi ja Euroopan Unionin direktiivien uudistumisen myötä myös Suomen lait saatiin vihdoin päivi-

8 Punnittu painos

tettyä vastaamaan ajan ja alan vaatimuksia.

Tekniikan kehittyminen mahdollistaa tehokkaamman toiminnan Säädösten lisäksi myös tekniikka kehittyy jatkuvasti. Punnitsemiseen ja mittaamiseen liittyvä teknologia nostaa profiiliaan ja digitalisoituminen tarjoaa

uudenlaisia mahdollisuuksia tuotantotietojen käsittelyyn sekä hyödyntämiseen. Tämä tarjoaa yrityksille uusia keinoja tehdä toiminnastaan entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa. Mittaustietojen hallinta on nykypäivän digitalisaation ytimessä ehkä syvemmällä, kuin nopeasti voisi ajatella. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää ottaa mittaustietojen käsittely


huomioon jo järjestelmän suunnittelu ja kehitysvaiheessa. Kaupalliseen käyttöön tulevan vaa’an rakenteen sekä toiminnan tulee täyttää kriteerit, jotka määräytyvät lakien, direktiivien sekä monien normien mukaan. Lisäksi kaupalliseen vaakaan liittyvän automaation suunnittelu ja toteutus ei ole niin suoraviivaista, kuin ei-kaupallisessa käytössä olevan vaa’an. Suunnittelu ja kehitys vaatii kaupallisen vaa’an tapauksessa eri tason asiantuntemusta kuin perusprosessivaa’an, sillä laissa esitettyjen vaatimusten mukaisuusolettaman tulee täyttyä.

Yhden asiantuntevan toimittajan taktiikka helpottaa arkeasi Toisinaan eteen tulee tilanteita, joissa kaupallisen vaa’an suunnitteluun ja toimittamiseen liittyviä seikkoja ei ole mitenkään huomioitu. Tämä johtuu monesti siitä, että punnitusjärjestelmää

tai vaakoja rakennettaessa yksi yritys toimittaa punnituskomponentit, toinen mekaniikan ja kolmas yritys vastaa automaatiosta. Kun toimittajia on useita, ei mikään yrityksistä pysty yksinään edes teoriassa ottamaan vastuuta vaakojen mekaanisesta toiminnasta sekä kaupallisten vaakojen säädösten noudattamisesta. Ellei niitä sitten ole alusta asti kokonaisvaltaisesti huomioitu. Ennen käyttöönottoa kaupallinen vaaka tulee ensivarmentaa, eli varmistaa soveltuvaksi kaupalliseen käyttöön. Lahti Precision kuuluu harvojen suomalaisten toimijoiden joukkoon, joilla on ensivarmennusoikeus. Kaupallisille vaaoille tulee tehdä lakisääteinen varmennus kolmen vuoden välein. Lahti Precisionin asiantuntijat vastaavat mieluusti kaupallisiin vaakoihin, niiden tekniikkaan tai niihin liittyviin lakeihin sekä säädöksiin liittyviin kysymyksiin. u

Kaupallisen vaa’an suunnittelu- ja kehitystyö vaatii eri tason asiantuntemusta kuin perusprosessivaa’an, sillä laissa esitettyjen vaatimusten tulee täyttyä.

Punnittu painos 9


Dokumenttien, kuten siirtoasiakirjojen, rahtikirjojen, lähetteiden ja punnitustositteiden digitalisointi ja sähköinen allekirjoitus on helppo toteuttaa palvelun avulla. Palvelu voidaan liittää kaikenlaisiin, myös muiden toimittajien vaakoihin. Ajoneuvovaakojen lisäksi mScales-palvelua voi käyttää esimerkiksi pyöräkuormaaja-, lattia-, säiliö- ja hihnavaakojen kanssa.

10 Punnittu painos

”Voimme vähentää merkittävästi yhteydenottoja eri paikkoihin, tieto kulkee automaattisesti käytössä oleviin järjestelmiin.” ENCORE YMPÄRISTÖPALVELUT


mScales

mScales

tuo ketjuajattelun punnitukseen Punnituksen ja materiaalien vastaanoton järjestelmät ja prosessit ovat kehittyneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Modernien ratkaisujen merkitys liiketoiminnan tehostajana kasvaa jatkuvasti. mScales on digitaalinen punnituspalvelu, joka tuo materiaalivirtojen punnitsemiseen ja tiedonhallintaan täysin uusia mahdollisuuksia. mScales on syntynyt Lahti Precisionin pitkän ja kokonaisvaltaisen punnitusalan kokemuksen tuotteena.

D

igitaaliset ratkaisut tarjoavat lisäarvoa sellaisissa työtehtävissä, joissa ihmisen ei pystyisi toimimaan tarpeeksi tarkasti tai tehokkaasti. Tänä päivänä kyse ei ole niinkään siitä, pystytäänkö johonkin yksittäiseen tehtävään hyödyntämään uusia ratkaisuja, vaan kuinka olemassa olevat ratkaisut saadaan ymmärtämään samaa kieltä ja toimimaan yhteisen päämäärän eteen mahdollisimman saumattomasti.

mScales punnitusketjussa ei jää tilaa inhimillisille virheille Perinteiset punnitusjärjestelmät ovat koostuneet useista erilaisista vaakakohtaisista punnitusohjelmista, joiden tietoja on mahdollisesti jouduttu siirtämään keskitettyyn tietokantaan. On yleistä, että perustietojen hallintaa ei ole hoidettu yhtenäisellä tavalla ja toimipisteissä on ollut toisistaan poikkeavia toimintatapoja. Liiketoimintajärjestelmiin on useissa tapauksissa toteutettu yksittäisiä suppeita integraatioita. Aikaisemmin käytetty teknologia ei ole useinkaan tarjonnut liiketoimintaan tarvittavaa joustavuutta. mScales on Lahti Precisionin kehittämä digitaalinen punnituspalvelu, joka

pyrkii pureutumaan edellä mainittuihin ongelmakohtiin ja tuomaan punnituksen toimenpiteisiin uudenlaista läpinäkyvyyttä, virheettömyyttä ja ohjattavuutta. Yhteensopivilla digitaalisilla alustoilla toimiessa yritys voi elää kuluvassa hetkessä, eikä jopa viikkoja jäljessä virheitä peläten ja niitä korjaten. Tietojen ajantasaisuus on edellytys myös luotettavampien liiketoimintaennusteiden tekemiseen. mScales mahdollistaa vaakojen käytön ja ajantasaisen raportoinnin internet-selaimen avulla. Ajantasaista tietoa tulee voida jakaa helposti ja turvallisesti kaikille punnitustietoa tarvitseville sidosryhmille; kuljetusyhtiöille, urakoitsijoille, asiakkaille ja materiaalien toimittajille.

Digitaalinen punnituspalvelu tuo vaakasi nykyaikaan Vaa’oilla ja punnitusjärjestelmillä on tyypillisesti pitkä elinkaari. Betoninen vaakasilta voi toimia käytössä jopa 50 vuotta ja laadukas punnituselektroniikka jopa 20 vuotta. mScales – digitaalinen punnituspalvelu ei vaadi suuria investointeja itse vaakalaitteisiin, vaan se voidaan ottaa käyttöön useimmissa nykyaikaisissa vaakajärjestelmissä

Punnittu painos 11


niiden toimittajasta tai valmistajasta riippumatta. Vaaka ja punnituselektroniikka liitetään suoraan pilvipalveluun ilman erillisiä laitteita tai tietokoneita. Kun vaakoihin liittyvät tiedot viedään pilvipalveluun, niitä voidaan analysoida ja raportoida tehokkaasti jopa tekoälyn keinoin. Kun kenttäolosuhteisiin jäävien laitteiden määrä saadaan minimoitua, kokonaisuudesta tulee hyvin yksinkertainen ja helposti ylläpidettävä.

vastaanottokoodeja, joilla voidaan antaa oikeudet kulkuluvista puomien käyttöön. Myös kuljetusasiakirjat siirtyvät palvelun myötä täysin sähköiseen muotoon. Prosessi on varsin yksinkertainen myös

alihankintaketjuja ajatellen. Maailma kehittyy jatkuvasti ja digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisen ajattelun useimmilla aloilla. Onko sinulla varaa ajatella perinteisellä tavalla? u

mScales vie kohti suoraviivaisempia prosesseja mScales virtaviivaistaa tiedonkulun lisäksi vaakajärjestelmien ylläpitoa, jolloin sekä vaakatoimittaja että asiakas voivat nähdä vaakojen kunnon ajantasaisesti ja saada tarvittavat ilmoitukset niihin liittyvistä ongelmista. Digitaalisen punnituspalvelun avulla myös asiakkaiden logistisia prosesseja saadaan suoraviivaistettua: asioita on helpompi hallita ja prosessi nopeutuu. mScales mahdollistaa itsepalvelun lisäämisen materiaalien vastaanotossa, lähetyksissä ja sisäisissä siirroissa. Suurin osa mScales -asiakkaista käyttää digitaalisia nouto- ja

Vinkki

Digitalisaation mahdollisuudet Digitalisaatio on tullut vahvasti osaksi myös punnitusalaa. Mutta mitä hyötyjä digitaalisen punnituspalvelun avulla voidaan saavuttaa?

DIGITAALISET ratkaisut säästävät logistiikassa eri osapuolten aikaa, vähentää laitteistoja ja tarvetta erillisille ohjelmistopäivityksille ja integraatiotyölle. Tämä näkyy lopulta viivan alla huomattavina säästöinä. Digitaalisen mScales -punnituspalvelun avulla pääset liiketoimintajärjestelmään kiinni yhdellä liitoksella ja palvelu on helppokäyttöinen. • Palvelun avulla liität helposti eri vaakalaitteet pilveen. • Toimenpiteet ja tietojen tallennus prosessien eri vaiheissa saadaan luotettavasti kerralla kuntoon.

12 Punnittu painos

Digitaalinen punnituspalvelu vähentää käsittely- tai tunnistusvirheitä ja sitä kautta tuotantoseisokkeja. • Tallennetut tiedot on heti eri asianomistajien käytössä. Löydät punnitun tuotteen tiedot yhdestä paikasta. • Palvelu kehittyy koko ajan ilman raskaita tietojärjestelmpäivityksiä. • Yrityksen turvallisuus paranee merkittävästi: niin työturvallisuuden, järjestelmien kuin tietoturvankin osalta. • Palvelu on tavoitettavissa ja käytettävissä 24/7. • Laitteet ovat etävalvonnassa.


Referenssi

”Asiakaslähtöisyys on timanttia. Lahti Precision ottaa hyvin myös asiakkaan parannusehdotuksia vastaan.” TOMI PAJUNEN, NORDKALK

Nordkalk

yhtenäisti ja tehosti prosessejaan nykypäivän tasolle mScalespunnituspalvelun avulla Punnittu painos 13


V

aakajärjestelmät ovat Nordkalkin liiketoiminnan kannalta kriittinen osa-alue. Nykyiset erilliset vaakajärjestelmät olivat elinkaarensa loppuvaiheessa teknologiansa ja varaosien saatavuuden kannalta muodostaen näin turhaa riskiä liiketoiminnan jatkuvuudelle. Uudistusprojekti lähti liikkeelle toimittajien kartoituksella ja eri vaihtoehtojen arvioinnilla. Tämän lopputuloksena Lahti Precision voitti tarjouskilpailun uuden vaakajärjestelmän toimittamisesta Nordkalkille, valtteinaan mobiilius ja pilvipalvelu, johon oli helppo integroitua. Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivituotteiden valmistaja. Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren alueella, Keski-Euroopassa, Norjassa ja Turkissa. Yhtiön palveluksessa on noin 950 henkilöä ja vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 300 miljoonaa euroa. “Puolitoista vuotta sitten Nordkalkissa tehtiin päätös, että lähdemme nykyaikaistamaan nykyiset vaakajärjestelmämme niin Baltiassa, Ruotsissa kuin Suomessakin. Haimme toimijaa, jonka kanssa voisimme hoitaa eri toimipisteidemme punnitukset yhtenäisessä, keskitetyssä järjestelmässä. Yksi tärkeistä tavoitteista oli siis yhtenäistäminen ja tärkeä muutos parempaan oli mahdollisuus operoida vaakoja ihan mistä vain. Kun vertailimme toimittajia, Lahti Precision oli etusijalla edistyksellisen teknologiansa kanssa”, kertoo Nordkalkin Suomen ja Baltian logistiikkapäällikkö Tomi Pajunen.

Prosessit nykypäivän vaatimusten tasolle Projektin aikana Lahti Precision modernisoi Nordkalkin vaakajärjestelmät liittäen lähes 20 vaakaa mScales-punnituspalveluun ja sen kautta edelleen Nordkalkin toiminnanohjausjärjestelmään. Samalla Nordkalkin Order-To-Cash -prosessia tehostettiin nykypäivän tasolle: “Nyt toiminnanohjausjärjestelmästä lähtee impulssi tulevista noudoista meidän vaakajärjestelmään. Kun punnitus on tehty, tieto palautuu takaisin meidän ERP-järjestelmään ja sitä kautta laskutukseen”, sanoo Pajunen. ”Moni manuaalinen vaihe on jäänyt pois. Käyttöä helpottaa, kun pystymme toimittamaan noutokoodit autoilijoille etukäteen. Kun he saapuvat vaa’alle, autosta ei tarvitse nousta, ja punnituksen voi näppärästi suorittaa kännykällä mScales-mobiilisovelluksen avulla. Kun kuljettaja tekee lähtöpunnituksen lastaamisen jälkeen, rahtikirjat lähtevät automaattisesti sähköisesti asiakkaalle ja kuljetusliikkeelle”. Ensimmäinen vaakajärjestelmän asennus sujui Nordkalkin Paraisten tehtaalla loistavasti. Vaikka uuden järjestelmän käyttöönotto herättää aina huolta, Nordkalkilla oltiin lähinnä huolissaan, miten kuorma-autojen kuljettajat omaksuvat uuden järjestelmän. Kuljettajat ovat kuitenkin kiitelleet uudistusta, sillä mobiilijärjestelmä helpottaa nyt heidän työtään. Ajoneuvosta ei tarvitse enää nousta vaa’alla, jolloin vältetään turhat liukastumiset ym. työtapaturmat. Myös heille, jotka haluavat

Nordkalkin vaakajärjestelmien modernisointi Vaakajärjestelmät modernisoitiin liittäen lähes 20 vaakaa digitaaliseen mScalespunnituspalveluun ja sen kautta yrityksen omaan toiminnanohjausjärjestelmään.

14 Punnittu painos

käydä vaakatoimistosta hakemassa paperisen rahtikirjan, on siihen edelleen mahdollisuus. “Olemme tyytyväisiä, että uusi vaakajärjestelmä oli nopeasti käytössämme, eikä integraatio ollut niin raskas kuin luulimme.”

Jatkuvasti kehittyvää yhteistyötä Tavoitteena on, että Lahti Precision hoitaa jatkuvan palvelun jatkossakin, muun muassa vaakojen kunnossapidon ja viranomaisten vaatimat määräaikaisvarmennukset. “Lahti Precision on toiminut pitkään alalla, eikä ole silti jämähtänyt tietylle teknologian osaamisalueelle, vaan palvelua ollaan valmiita viemään eteenpäin. Asiakaslähtöisyys on timanttia. Lahti Precision ottaa hyvin myös asiakkaan parannusehdotuksia vastaan. Suosittelen lämpimästi Lahti Precisionia kaikille, jotka harkitsevat vaakajärjestelmänsä uusimista. He ottavat asiakkaan haltuunsa, ovat joustavia ja nopeita reagoimaan!”, hehkuttaa Pajunen. “Meillä on hyvä kumppanuus Nordkalkin ja sidosryhmien kanssa. Heidän kanssaan on ollut oikein mukava tehdä töitä”, toteaa Lahti Precisionin liiketoimintapäällikkö Matti Sipilä. ”Nordkalk on kehittänyt toimintaansa aktiivisesti ja määrätietoisesti. Kaikki osapuolet ovat olleet alusta saakka hyvin ratkaisuhakuisia. Olemme toteuttaneet yhdessä rohkeita kokeiluja ja pilotointeja, ja luottaneet, että haastavatkin asiat saadaan ratkaistua. Esimerkiksi Ruotsiin toteutimme ratkaisun, jossa useat yritykset käyttävät samoja vaakoja siten, että heillä on omat tietojenhallintaympäristöt. Kehitystyön myötä mScales-punnituspalveluun tuli uusia piirteitä kaikille asiakkaille. Vuodelle 2020 meillä on suunniteltuna jälleen uusia laajennuksia, joita voimme pilotoida yhdessä. Tämä on sitä aitoa asiakaslähtöisyyttä, jota myös me aina haemme. Koko mScales-tiimi ja asiakaspalvelu ovat olleet innostuksella mukana tässä.”, sanoo Sipilä. u


Vinkki

Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin Jätteen tuottajan pitää lain mukaan hoitaa siirtoasiakirjat riittävillä tiedoilla täytettynä.

1

Sähköisen siirtoasiakirjan ansiosta tiedät, että dokumentit tulee täytettyä oikein, eikä paperisia dokumentteja enää tarvitse.

4

Siirtoasiakirja arkistoituu automaattisesti punnituslipulle ja se voidaan varmentaa sähköisellä allekirjoituksella eri osapuolten toimesta.

2

Voit hyödyntää vastaanotettavan kuorman siirtoasiakirjan tietoja digitaalisessa punnituspalvelussa.

5

Punnituslipulle voidaan myös arkistoida valokuva paperisesta asiakirjasta tai PDF-tiedosto.

3

Punnitusoperaattori ja/tai vaa’an käyttäjät voivat kätevästi luoda siirtoasiakirjan lähtevälle kuormalle.

6

Digitaalisen punnituspalvelun avulla voidaan luoda raporttiaineisto viranomaisia varten.

Tiesitkö? Digitaalinen mScales punnituspalvelu ei vaadi rekisteröitymistä kuljetusliikkeille ja jätteen tuottajille, joten se on helppo ottaa käyttöön.

Punnittu painos 15


Referenssi

”Kenttäolosuhteissa mScales on erityisen hyvä, koska se toimii millä tahansa alustalla. Ei tarvitse miettiä onko mukana sitä tai tuota tietoa, vaan voi kertoa kuljettajille, että käytä tästä ja katso tuolta, tai voin katsoa tiedon sinun puolestasi nopeasti.” TIIA TAPONEN, TYÖNJOHTAJA, HÄMEEN KULJETUSPISTE

Näin autamme sinua ratkaisemaan punnitukseen liittyvät haasteet PUNNITUKSEN toteutukseen ja punnitustiedonhallintaan liittyy vaativaa teknologiaa sekä erilaisia rajapintoja ja normeja. Punnitusjärjestelmän suunnittelussa on syytä huomioida kokonaisuus riittävällä huolellisuudella. Kun huomioidaan punnituslaitteiston koko elinkaaren ajan kustannukset, ja ennen kaikkea

16 Punnittu painos

järjestelmän toimintavarmuus, toistettavuus sekä tarkkuus, on punnitusjärjestelmä usein taloudellisinta ostaa yhdeltä asiantuntijalta. Yksi järjestelmätoimittaja kykenee ottamaan vastuun koko järjestelmän tarvekartoituksesta, suunnittelusta, toimituksesta, huollosta sekä järjestelmän ajantasalla pitämisestä. u

Haaste/ongelma

1

2

Asiantuntijuus


Hämeen Kuljetuspisteessä iloitaan mScalesin helppokäyttöisyydestä Hämeen Kuljetuspiste halusi modernisoida punnitusohjelmistonsa ja yhtenäistää toiminnot yhden ohjelman alle. Digitaalisella mScales-punnitusohjelmallamme Hämeen Kuljetuspisteen toiminnot tuotiin nykypäivään ja helposti käytettäväksi kaikille sidosryhmille u

Ratkaisu

3

Käyttöönotto

4

Ratkaisun toteutus

5

Lisäpalvelut

6

7

Earn more with LAHTI

Punnittu painos 17


CARELAHTI

Anna meidän huolehtia: palvelusopimuksella elinkaarta ja tehokkuutta

Kun laitteet ja laitokset on saatu StartLAHTI-palvelun avulla tehokkaasti käyttöönotetuiksi, CareLAHTI-palvelu takaa niiden koko elinkaaren aikaisen kustannustehokkaan käytön.

18 Punnittu painos


CareLAHTI-palvelu sisältää: • Ennakko- ja muut määräaikaishuollot • Akkreditoitu kalibrointi • Korjauspalvelut sekä kaupallisten vaakojen sinetöinti • Modernisointipalvelut • Koulutus ja asiantuntijapalvelut • Huolto- ja varmennuskierrokset ajoneuvovaaoille • Varaosat • Punnusvuokraus • Etätuki- ja vianetsintäpalvelut

K

okemuksemme ja asiantuntijuutemme laitteistojen elinkaaren aikaisista huolloista, kalibroinneista, modernisoinneista sekä alkuperäisvaraosien saatavuudesta toimii CareLAHTI-palvelumme kulmakivenä. Laitetoimittajan ymmärrys ennakoivan huollon tarpeesta on merkittävä tekijä, jotta ennakoimattomia tuotantokatkoksia ja laatuvirheitä kyettäisiin ehkäisemään. Lisäksi vaatimusten tuntemus mittaamisesta, normeista ja metrologisista säädöksistä antaa parhaat mahdollisuudet prosessiratkaisuiden optimoimiseksi. Lahti Precisionilla on laajemmat oikeudet erilaisten metrologisiin normeihin perustuvien tarkastusten tekemiseen kuin kenelläkään muulla vaakahuoltoa tekevällä yrityksellä Suomessa(1).

Sopimuksella suunnitelmallisuutta Huoltosopimuksen laatimisessa on tärkeää sovittaa palvelut prosessin, laitteiden sekä tarpeiden mukaiseksi, sillä kaikkia tehtaita tai laitteita ei voi huoltaa

saman mallin mukaisesti. Laitetoimittajana meillä on paras tieto toimittamistamme laitteista ja kyky määritellä laitteen huoltotarve kussakin käyttöympäristössä. Vaatimukset laadun tai käytettävyyden suhteen vaihtelevat, joten huoltosopimuksemme sisällöt ovat asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyjä kokonaisuuksia. Huollon, muutostyön tai korjauksen jälkeen on tärkeää saada laitteet dokumentoidusti ja joustavasti takaisin tuotantokäyttöön.

Autovaakojen varmennukset ja kunnossapito Huolto- ja varmennuspalvelujemme avulla ajoneuvovaakanne käyttäminen on kaupalliseen käyttöön soveltuvaa ja vaivatonta. Järjestämme kolmen vuoden välein vaaditut määräaikaisvarmennukset kustannustehokkaina asiakaskierroksina oikea-aikaisesti ja tarpeesi huomioiden. Käsittelemme autovaakojen varmennukset ja kunnossapidon helppona kokonaistoimituksena.

Peruselementit kuntoon Kalibrointi on yksi mittauksen hallinnan peruselementeistä, jolla saadaan näyttö mittausten oikeellisuudesta ja jäljitettävyydestä. Mittauksen hallinta on myös laatujärjestelmien peruselementti. Akkreditoidun laboratorion suorittama kalibrointi täyttää laadulle asetetut vaatimukset. Olemme kalibroineet akkreditoidusti asiakkaidemme massoja ja vaakoja jo vuodesta 1986. Tuotteiden laatuun vaikuttaa tuotantoprosessissa olevien vaakojen toimintakunto. Kalibroinnin suorittajana vastaamme, että kalibroinnin jäljitettävyys on kunnossa (mittaustulokset ovat jäljitettävissä kansallisiin/ kansainvälisiin normaaleihin) ja kalibroinnin epävarmuus on tiedossa. (1) Vaakojen sekä massojen akkreditoitu kalibrointi K019 (Finas), Eiautomaattisten sekä automaattisten vaakojen huoltosinetöinti (Tukes) sekä Eiautomaattisten ja automaattisten vaakojen ensivarmennus (KIWA Inspecta). u

Punnittu painos 19


Onko sinulla

jokin punnitukseen liittyvä haaste, jonka haluaisit ratkaista? Autamme sinua mielellämme.

Löydät verkkosivuiltamme www.lahtiprecision.com niin huollon, myynnin, kuin suunnittelunkin yhteystiedot. Mikäli et tiedä, kehen ottaa yhteyttä, voit soittaa myös vaihteeseen numeroon +358 3 82921. Sähköpostitse yhteydenotot etunimi.sukunimi@lahtiprecision.com. Digitaaliseen mScales-punnituspalveluun pääset tutustumaan lisää osoitteessa www.mscales.com. Sivustolla löydät ajankohtaisimman tiedon digitaalisen punnituspalvelun mahdollisuuksista liiketoimintasi tehostamiseen. Sivustolla on kootusti myös asiantuntijoidemme sekä asiakastuen yhteystiedot.