Page 1

Hyödynnetään korjausrakentamisen momentum ja kehitetään 1960-70-luvuilla rakennetuista lähiöistä asumisen brändejä!

Hyvä elämä. Paikallisuuden kunnioitus. Yhteistyö ja kumppanuus.

TULOKSENA LÄHIÖKEHITTÄMISEN YHTEISTOIMINTAMALLI Malli yhdistää osalliset lähiökehittämisen suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Malli tukee kulttuurisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää lähiökehittämistä. Malli perustuu yhteiskehittämiseen Mellunkylässä ja on skaalattavissa erilaisiin suomalaisiin lähiöihin. Lähiö 2072 – Matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen on Aalto-yliopiston Living Places ja BES -tutkimusryhmien sekä Vahanen Yhtiöiden ja Helsingin Energian Tekes-rahoitteinen yhteishanke vuosina 2012-2014. Hankkeen kumppaneina ovat ARA, Suomen Kuntaliitto, Helsingin Diakonissalaitos, Suomen Asuntotietokeskus, Vetoa ja Voimaa Mellunkylään, ja Wiktio. Lisätietoja – https://blogs.aalto.fi/lahio2072/ Yhteishanke – Katja Soini, 050 3744 830, katja.soini@aalto.fi Mediakontaktit – Juha Salmi, 0400 424 314, juha.salmi@asuntotietokeskus.fi

EETTISYYS

KESTÄVYYS

julkinen paikallinen

kiinteistö- ja rakennusala


Aalto-yliopisto Lehdistötiedote 16.7.2012

Lähiö 2072 tarjoaa asukaslähtöisen yhteistoimintamallin lähiöiden kehittämiseen, mallilähiönä toimii Mellunkylän kaupunginosa Miten 1970-luvulla rakennetuista lähiöistä tulisi asumisen brändejä? ”Lähiö 2072 – Matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen” -yhteishankkeessa luodaan yhteistoimintamalli, jonka avulla lähiöitä kehitetään vastaamaan paremmin asukkaiden ja kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin. Samalla kehitetään uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. – Lähiöillä on edessä väistämättömiä ja mittavia kiinteistöjen korjaushankkeita, jotka on kyettävä toteuttamaan kustannus- ja ekotehokkaasti. Tämä tarjoaa samalla ainutkertaisen momentumin lähiöiden elinvoimaisuuden parantamiseen. Siinä tarvitaan erilaisten osaamisten tehokasta yhdistämistä, toteaa hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Juha Soilu Vahanen-yhtiöistä. Aalto-yliopiston Living Places ja Build Environment Services -tutkimusryhmien sekä Vahanen-yhtiöiden ja Helsingin Energian Tekes-rahoitteinen yhteishanke toteutetaan vuosina 2012–2014. Yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Helsingin Diakonissalaitos, Suomen Kuntaliitto, Suomen Asuntotietokeskus, Vetoa ja Voimaa Mellunkylään ja Wiktio Oy. Mallilähiönä Mellunkylä Helsingissä Lähiökehittämisen yhteistoimintamallia kehitetään, testataan ja sovelletaan Suomen suurimmassa kaupunginosassa, Helsingin Mellunkylässä, mutta malli on skaalattavissa erilaisiin lähiöihin Suomessa.

Pilottihanke tuotti innostavan kuvan tulevaisuudesta Hankkeen pilottina oli alkuvuonna 2012 toteutettu Suburb 2072 -projekti, joka on osa Aalto-yliopiston designpääkaupunkivuoden Living+-ohjelmistoa. Projektissa kansainvälinen opiskelijaryhmä jalkautui kahdeksi kuukaudeksi Mellunkylään. Paikallisten kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena Mellunkylälle hahmottui tulevaisuudenkuva, jonka mukaan lähiö on hyvän elämän monimuotoinen keidas, jossa asukkaat, yritykset ja kaupunki puhaltavat yhteen hiileen. Pilotti herätti Lähiö 2072 -hankkeen kumppaneissa uusia ajatuksia lähiökehittämiseen. Hankkeen kumppanit kokoontuvat kahden kuukauden välein saman pöydän ääreen tutustumaan lähiökehittämiseen eri näkökulmista ja ideoimaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Heillä on voimakas halu ymmärtää elämää laajasti ja nähdä korjausrakentamisen pitkän aikavälin vaikutukset. Tapaamisissa syntyneet ideat voidaan ottaa heti käyttöön paikallisesti Mellunkylässä ja kumppaneiden omassa toiminnassa myös muualla. Lähiö 2072 -yhteishanke järjestää Helsingissä Kuntamarkkinoiden (Kuntatalo, Alppikatu 1) yhteydessä 12.9.2012 kello 13.00−14.30 seminaarin “Keiden vastuulla ovat lähiömme?”. Tilaisuudessa puidaan eri puhujien johdolla polttavia kysymyksiä yhteistyöstä, osallistamisesta, korjausrakentamisesta, energiatehokkuudesta ja hyvinvoinnista lähiöissämme. Lue lisää seminaarista: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2012/Sivut/201206-20-KUMA-yty.aspx Lisätietoja Lähiö 2072 -yhteishankkeen blogi https://blogs.aalto.fi/lahio2072/

– Asukkaat ovat lähiöuudistuksen keskeinen voimavara. Etsimme keinoja, joilla heidät osallistetaan kotialueensa kohentamiseen. Hyödynnämme käyttäjälähtöisen muotoilun menetelmiä ja panostamme läpinäkyvään ja helposti ymmärrettävään viestintään, kertoo Lähiö 2072 -hankkeen projektipäällikkö Katja Soini Aalto-yliopistosta.

Tutkimusprojekti esittely Tekesin sivuilla http://www.tekes.fi/ohjelmat/Tila/Projektit?id=10621506

– Mellunkylä antaa tähän mainiot puitteet, koska siellä on jo vuosia työskennelty lähidemokratian edistämiseksi. Nyt etsitään hedelmällistä yhteistyötä myös kiinteistö- ja rakennusalan kanssa, Soini sanoo.

Juha Soilu, ohjausryhmän puheenjohtaja, Vahanen-yhtiöt puh. 041 515 2452

Tietoja Suburb 2072 -projektista http://365wellbeing.aalto.fi/projektit/suburb-2072/?lang=fi Yhteydenotot Sari Dhima, yhteishankkeen johtaja, Aalto-yliopisto puh. 050 569 7101

Katja Soini, tutkimushankkeen projektipäällikkö, Aalto-yliopisto puh. 050 374 4830

Lähiö 2072 -yhteishankkeen tiedote ja esite  

Aalto-yliopisto julkaisi Lähiö 2072 -yhteishankkeen ensimmäisen tiedotteen 16.7.2012. Samoihin aikoihin hankkeessa alkoi muodostua ajatus yh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you