Page 3

Sisällysluettelo

2 Kulta-Ajan Kodit palveluksessasi 3 Tässä lehdessä 4 Yhteistyökumppani esittäytyy: Hoivakas 5 Kulta-Ajan Kotien tervehdys 6-7 Joulumuistoja työn ääressä 8-9 Oppisopimus toimii hoitoalalla 10-11 Jouluherkkuja hoivakodeissa 12-13 Henkilöstö esittäytyy 14 Kultaisia joulumuistoja 15 Omaisten toiveita kuunnellaan 15 Kerro mielipiteesi LähiHoivaa-lehdestä JULKAISIJA: Jarmo R. Mulari Oy / Kulta-Ajan Kodit www.kultaajankoti.fi TOIMITUSKUNTA: Juha Mulari, Mia Viljakainen, Pirjo-Riitta Mulari, Susanne Vauhkonen, Mirja Hovén, Satu Nybondas LEHDEN TEKSTIT: ESPRESSO MEDIA / Ulla Juselius LEHDEN ULKOASU: MAINOSTOIMISTO PISARA OY / AD Nina Uski VALOKUVAT: fotokonttori.fi, muut kuvapankit ja Kulta-Ajan Kotien omat kuvat PAINO: Oy Painotalo tt-urex Ab, Porvoo PAINOSMÄÄRÄ: 20.400 kpl ISSN 2342-2548 (painettu) ISSN 2342-2556 (verkkojulkaisu)

LUE LÄHIHOIVAA-LEHTI MYÖS OSOITTEESSA LÄHIHOIVAA.FI

Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti

e Arvokas elämä 3

Profile for Lähihoivaa lehti

LähiHoivaa joululehti 2014  

LähiHoivaa joululehti 2014  

Advertisement