Page 1

VAPAUT T AKAAHORT T A! L a h e nP o j a t J a l k a p a l l o s e u r a2 v u o t i s g a a l a

R a v i n t o l aA s e ma , L i n j a a u t o a s e ma , L a h t i 2 0 . 0 2 . 2 0 1 0K l o2 1 . 0 0a l k a e n L a u t e i l l a : C l u bD eL a y

( www. my s pa c e. c om/ del a y c l ub)

S i s ä ä n p ä ä s y5 € Y h t e i s t y ö s s ä :

www. l a h e n p o j a t . c o m

Lahen Pojat JS 2-vuotisgaala  
Lahen Pojat JS 2-vuotisgaala  

Lahen Pojat Jalkapalloseuran perinteeksi vuodostunut syntymäpäivägaala järjestetään Ravintola Asemalla Lahdessa 20.02.2010 klo 21 alkaen. Si...