Page 1

ÜLDINE IDEE ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢ ¦ ¥ § ¨ ¢ ©  £ §  ¦ ¡ ¥ §  £ ¢ ¨  £ ¢ ¦ ¤  ¥ £ ¢ § § ¨ ¥ £ ¢  ¢ ¢ § © © § ¥ ¥ § !  £ ¥ ¡ ¨  ¦ § § £ ¢ § £  § ¥  ¢ ¥ §  § " ¦ § ¥ ¨ ¤ ¤ © ¢  ¤ ¥ ¤ ¤ # § £ $ % ¤ ¢  £ ¤ © ¥ § ¨ ¢ © §  ¨ ¢  © © £  & § ¥  " ¨ © ¢

¨

¤

¤

©

¢

£

£

'

©£§

©

©

§¥

§

£

'

§

©

§

(

)

¢

§

££

£££

¢

¥

$

'

©£

¤

©¢

££

¢¥

§¡

©

§

¦

§

#

§

©©

#

¨

¢§

§

££

£

¢

#

§§

©

©

§¥

§

!

§

©©

©£§

©

¢

¥

§¡

©

§

¦

§§¢¢

¦

§

¨

¢

¥

©©

#

¥

§

¨

¢

©

£

¤

©¥

§

§

©¥£

¢

¥¤

£

§

¥£

¢

¥£

¢

¤§

©©

©£

¢

©©

#¥§§

§¢

¥£

¢§

©

¢

£

¢

#

§

!

¢

©¥

§¢§

¥¤

©§

¥"£¥©

¢

£¢

¢!§

¦

"

¥¨££§

¥¦

§

§¢

¥§

¤

¤

#

¤

©

§

§

¥

£

¢§#£

¢

©

§

$

0

¥¥©

¢

£

¢

¢

(

¢

£

¤

©§

©

©

§

¡

¡£

¢

¨

¤

¤

©

¢

£

£

¢

¤

¥

¢

£

!

£

"¦

§

¥

¨

¤

¤

©

¢¢

1©

£¤

¤

©

©©

#¥

§

£

£

§

¥£

¢§

¥"¢

¤

¥

¢§

£

¤

¥$

'

©£

¤

©¢

££

¢¥

§¡

©

§

¦

§

#

§

©©

#

¨

¢§

§

££

£

¢

#

§§

©

©

§¥

§

$

2¨

¢§

¨

¤

¤

©

¢

1©

£¤

©

§

§

¥

£

¢

"

¨

"

¢¤

©§

§

£

§

¢

#

£

¢!

¢

©¨

¤

¤

©

¢¤

©

¤§

§

¥

#

¢

£

¦

¤¥£

¢

¥

§§

¨¥£

¢

¥¦

"

¢

¥£

¢¢

©

©

¢§§

¥£¢

¤

¤¢©

§£¤

¤

©¥£¢

!

£

§

©£

¡¥©§

¥

¢

¦©§

¥

¥

§

¢

¥

§

¢§"¦

§

¥

¨

¤

¤

©

¢¢

#

§

$

%

"

¨

"

¢

¥£

¢

¥

¡

¨

¢

©§£

¢

¢

¨

¤

¤

©

¢

¤¤

(

£¤

¤

©

¢

¥

¢§

©£©©

#

£¢

©§

£

¡

©

§¡

¢

¦

§§

§

£

£

$

HOONETÜÜBI KAASAJASTAMINE x y m j h n x y z k h n

LAIENEMINE RÄÄSTA ARVELT

SUURENDUS PROPORTS. 1,5x

KAASAEGSED AVAD, KLAASPINNAD

LUUGID SULETAVUS

ENERGITÕHUSUS AUTONOOMSUS

2§

¥

¤

¤

¥£¢§

©

©

§¥

§¢

¨¥

¦

"

£

£

¢

¨£¢

§¨

¢©

¢¢

¢

¥¡

¡§§

#

§

£¨

¤

¥¥

¤

©¢(

£

©¥

£

$

3

¢

¥

§

"¦

§

¥

¨

¤

¤

©

¢¢

§

¥£

¢£

¤

©

©

¢

©¢

§§

¥

¤

¤

¥£¢

4

¢

©

©

¢§§

¥£¢

¤

¤¢(

Tüpoloogia aluseks oleva vanema arhitektuuripärandi näiteid ©

5

¨

¤

¤

©

¢

¢

¤¤

£¤

¤

©

$

6

¤

¤

©

¢¦

¡

¥§7

7§

£

¢

¥

¤

©

¥

¤

¤

¥

§

£

£

§

¥£

¢

£

¡

¡

£§

£!

¥

¥

¢

¦

"

§

¤

©

¨

¤

¤

©

¢¢

¦

¡

¥£

(

£

¢©

§§

£

©

¦

¡

¥§¤

¤

¥

¢

!

¢

©

§

£

¢

¤¤

£¤

¤

©¡

¡

©"

¨

"

¢

¥£

¢

¥£

§§£

$

%

"

¨¥©

¢§

§

£

(

§

¢

#

£

¢

¥

¢

¢

¥

§

£

¢

¥

¢

¤§

©

¢

¦

§§

£

8

£¢§§

¦

§¡

¢©©

#¥

§

§

£

©

©

§(

¤

©

¥

§

¨

¢

©§

¤

#

¥

§

(

£

¢

£

£¥

¢§

¦

§¢

¥§

©(

¥¢

#

§

$

)

#

¤

©¥§

£

©¥£

¢§

#

§

£

¢£©¢

#¢

¢£

¢©

§§

¨

(

$

9¥

¢§

¦£

¢©£¥

¢

©

¢©

¢

¥

§1©

£¤

¤

©¢¡§

£8

£

£

£

"

¢

©

¡

¤

££

!

¢)

§

¨

¢

(

t

¥

§§§

§

¥

¢

¥

§§£

¢

¨

¤

¤

§§

¥£

¢

¥©©

#¥

§

§

£

©§¢

£¥

#

¢

©

¢§

#

§£¢§¦

§

¥££

¢

8

§

ASUKOHT VIINISTU RANNAKÜLAS 1:2000¢¢

¡

¡£

¢

¥

¢¥§

£

¥

¢

¤§

£¢¤

¢

¢

¢

£

§

£

£

¢

¦

"

§

¥£

¢

£$

t

¥¨

¤

¤

©

¢

§

¦

§

©

¢©

(

7§

¥"¢

©©

#

¢

¥

¤

§

(¤

¤

¥

£

¢

¤

 £

§

#

§¢¢¤

¤

¥

¢

$

3

¢

©¢

£

£

¢¥

#

¢¢

£

£

¢

¤

©§

¦

§

©§£¢

(§

¥

§

§

£

©

©

§

§

§

¦

§!§

¤

©

£

§§

£

¦

"

§

¥

¥§

©(

¥¢

#

§

£¥

#

¢§

$

t

¥

§§

¤

©§

¨

¢¤

©

¢

!

¤

£

§

¥(

UUED ELANIKUD LAHEMAAL § § £ § ¢ # £ ¢ ¢ ¢  § § § £  ¥ ¤ © ¨ § ¤ ¨ ¢  7 7 ¤ ¨  !  £ ¢ ¤ ¥ ¢ £ ¢ ¤  1 £ ¥ £ ¢ ¥  ¤ ©  ¢ ¢ £ ¢ § £  ¤ ¨ § (

£

¢

¥¥

¡§

¨

¢¤£

¢

TÜÜP

SOTSIAALSE VÕRGUSTIKU PÕHIOLEMUS ‘ ’ ’ “ ’ • – “ • — { { l | ’ • ” g “ — ™ ™ ” ™ – ’ } ~ { { e ’ x • f p ™ — • d “ q f ’ o e g — ™ h r ’ p ™ h n q € ™ ™ ” — • ” •  q f ‚ — • n ’ — { { “ ™ “ • f p q f — ’ ™ f — • ” ” • d — g ’ ’ ” f • e t ™ n • d g “ } ƒ „ „ “ ™ ” ™ f • — { { d q x — r g g p g € h o • ™ “ ™ € — { { — t — — g r ’ ” | g } … ˜ – ’ “ g g o • “ t r o g “ l h

#

§

$

9

¢

¢¡

¨

¢

©§!

¢§©

§

¢

©

§¤

©©

¢

£!¢

¥

¥

¢7

7

¥

¢

£

§

©¢¤

©¤¥

£

¢©©

#¢

¥

¥

¢

¥

¤

©

¦

"

§

¥

t

6

u

v

w

9

2

)

w

3

t

%

u

3

x

y

v

u

‚

£¤

£

§

¤§7

7

£

¢

¨

§

©

(

7¤¤

©¤

£

$

9

¢

¥

¥

¢

£¤

©¢£

£

¦

"

£

¦

§

§§§§

)

§

¨

¢§

§¤

©

( — g — e g “ l | ’ d q q “ — { { e t o – g “ — ™ d l o ™ f – d q f f ’ – ’ } † ’ n ’ “ d g g ” g € e ’ f g “ • ” ™ “ • ” —§

!

¨£

¢

¨£

¢¢

¢§©

££¦£

1©

£¤

¤

©#

§

!

¦

§

¢££¢

¢

¢

§§

¦

©

(

7

£§

§

£

§

¢

(

ƒ

„

…

w

9

y

w

!

w? n d ‘ ’ ’ “ ” ’ “ • – ’ — ˜ ™ “ d ’ “ e ’ f g h i ’ j k l m k ’ h ™ ” n ’ — o ’ p ™ — “ ™ q q f ™ ” ™ “ • r • o • n g p • ” ™ — ’ d ‡ ”

–

o

g

r

r

™

h

d

g

“

•

“

™

f

•

€

„

x

’

•

f

’

n

“

q

q

e

”

•

™

p

’

—

•

’

—

’

e

o

’

x

g

}

†

•

”

”

•

d

“

•

x

™

—

’

€

—

’

’

|

’

”

q

q

p

g

“

•

“

“

•

h

n

•

o

•

˜

˜

o

p

•

h

“

’

’

€

“

•

p

’

’

f

—

g

p

•

”

g

•

—

’

r

™

“

d

’

”

g

€

’

p

’

}

~

{

{

™

“

•

”

q

q

n

g

“

—

“

t

”

—

g

e

’

”

—

e

’

|

’

€

d

t

o

e

’

”

x

q

q

f

•

—

h

n

™

p

’

d

’

“

g

—

’

€

r

t

x

™

n

t

—

—

•

”

—

#

©

¢£(

¦

"

¤

¤

¥£(

¢

¥

§

©

!¢

£

£

¤

¤

¦

¢

¥

§§

¥

¤

¤

£

¢

£

©©

#¢

¥

¥

¢

¢

¥£¥

¦

"

§

¥§¦

§§§

¦

§

¥( ’ g – — { { e t o – g “ — ™ d g “ „ “ — • • n ™ “ • f p ’ d q f — q o ™ d “ e t ™ d ’ — { { ’ ” ’ “ • d “

q

q

“

—

{

{

d

“

}

$

)

§

¨

¢§

§

¤§¢¢

¡

¡£

¢¢¥

§¢

#

§

¤

©§

¨¥

¢§§

§

§

¦

©

¢

£¦£¤

©!

¢

©§

©¤¢’

x

•

n

’

’

”

•

d

q

”

™

—

’

d

“

•

”

™

f

f

’

“

—

h

•

•

”

d

t

™

–

•

n

t

•

”

p

•

“

”

’

“

—

•

x

•

’

q

”

g

”

•

q

q

p

g

“

•

“

}

‘

q

x

’

•

o

™

r

˜

o

’

|

’

™

p

•

f

—

™

—

•

•

—

—

•

d

™

—

’

e

’

p

—

g

–

•

e

’

—

“

™

p

•

—

’

“

g

d

q

x

’

l¢

£¢

©££

¢

¥

¥£

¢

¥

¢

¢

¥

¢

¢

¥

§

©¥

¢

!¢

£

£

¤

¤

¦

¢

¥

§§

§

¥

§

¥£

¢

¥¦

"¦

¡

¨

¢§

¥

¤

¤

¥

§

¥

§

¥£

¢

¥)

§

¨

¢

( – ’ h n ™ “ q f d q p g ” q q n ™ “ • ” ˜ ˜ o • — g ” — q ” g ” ™ f • } … ˜ ™ d • ” ’ “ — • – ’ d q p g f • • n ’

f

™

f

–

d

q

p

g

“

—

{

{

—

’

n

™

“

•

e

t

™

n

’

”

g

“

e

t

™

n

’

”

p

’

e

’

p

”

™

f

f

’

–

’

e

t

o

o

•

”

p

•

“§

§

¥

$ “ q q p “ ’ n ’ — f ™ f – { d q f q q n “ • n ’ — • ” g r • o • d q f f ’ ” • }

2

©

7

7

¢

¢

£¡

¤

©

©

¡

§§

¨

¢§

¨¥£

¢

¢

¢¤

©¢£

£

¢

©

¢

¦

§¢©

¢

£¢§

¢

©

¢

¦

§¢

¢

¥£¥

¢

s

•

o

•

d

q

f

p

e

˜

™

d

•

“

—

•

”

’

“

—

•

–

’

h

—

o

’

p

™

—

“

™

q

q

f

™

”

™

f

•

n

g

p

•

”

TALUÕU  v 7 7   ( §  ¤ ¦ §  § ¥ © ¢ 9 ¢ ¥ ¥ £ ¢ " ¦ § ¥ ¨ ¤ ¤ © ¢  ¢ ¢ § ¢ ¢ £ ¡  ¥ ¡ ¨  ¤ £ § ¥ £ ¢ ¥  § § £ § ¢ # £ ¢ 7 7  ¥   ! © ( 7 ¤  ¤ © ¤  " ¨  "  ¢ £ ! ¢ © % § §    ¢ £  § ¥ § ¢ § ¥ £  £   £ § ¨ ¢ £ 7 7 ¤ ¨ § ¦ "  7 7 ¤ § 1 ©  ( £ ¤ ¤ © $ 9  £  ¡ ¨ ¢ © § £ ¢ ¢ § ©  ¥ § ¨ ¢ ©  £ ¢ £ ¤ ©  ¢ ¢ £ ¢ ¥ @ A B A C D E F F B G A H D I D P Q R Q A A B F E S B D T U V G W A B A E V V P U A P T X PY A P E D F T G A H

£

¤

£$

3

¢

¢

©

¢

¦

§©

¢

£¨

¢

©§£

¤

¤

¦

¢

¥

§§

¥©

©

§

£¦

¡

¥§

£

!

¢

¥

§§

¥

¤

¤

£

¢

£

!

¢

¥

§§¢¢

¡

¡¢

£

$£

¢

£¤¢

©£§

§

¥

£

¢

§

£

§

©

§

¦

"

¢

¢§§¡¢

£

¢

©

¢

¦

§

£¤

¤

£

£

¢££

¥

¢¤

©

…

’

f

•

n

’

p

™

f

™

n

•

“

•

p

h

d

•

”

”

•

•

”

g

“

—

™

™

”

q

f

n

g

g

—

g

f

g

p

o

’

x

g

”

™

d

g

n

’

d

“

h

r

g

g

p

g

€

©

¢§

¢

¥£¥

¢

$

9

©¤

¨

§

¥

¤

©

¢

£

§£

¢§¥

¥£

¢

¢§£¤

¥¢

©

¢

¦

§¢

¥¥£©

¡

¢!

¥

¥

¢ e ’ “ — g — g “ ” ’ “ — • d q q ” ™ — ’ n ™ “ • | n “ • • “ h ’ “ g e ’ p ’ ” ’ ” ™ “ • ” — e t ™ r q q ” l ’ ” ’ ” ™ “ • ” —

•

”

’

n

’

q

n

’

f

l

{

n

’

’

d

q

p

g

“

“

•

}

ˆ

™

—

n

•

r

t

”

e

d

q

f

f

’

n

’

’

d

q

p

g

“

”

q

q

e

’

p¨¥

£

¤§

©¨

¤

¤

©

¢

£

£

'

©£

©

¡

¢

¥

£

§§

£"

¨

"

¢

¥£

¢

£§

¨£

$ d t o e ’ ” x q q f • p | ’ f • f p • r { { f ™ f – g p • o ™ f • e ’ ™ p e t ™ n ’ ” g “ ™ n ’ | g — g “ • d “ }

s

•

o

•

d

q

f

p

—

˜

™

“

d

’

“

e

’

f

g

p

”

’

“

—

•

–

’

h

n

™

—

g

r

t

”

e

d

q

f

p

’

d

q

q

“£¢

¥

§

©

7

7§

!

£§¢

#

¢

¥

¢¢

©§

¢

¥

§

£

§

¥

¥

§£ E

D

D

`

F

T

Q

Q

B

a

b

G

I

Q

`

P

D

c

A

G

`

Q

U

A

U

V

G

E

D

D

`

F

T

Q

Q

B

F

C

D

P

F

F

`

A

I

Q

`

U

Q

H

F

U

A

P

U

V

V

Y

D

P

D

Y

D

P

T

D

U

Q

I

D

I

D

H

H

S

P

F

T

d

d

T

e

F

`

X

P

P

F

P

F

G

A

W

A

B

A

S

S

B

G

A

T

D

I

Q

U

A

D

P

Q

G

A

Y

D

¤

¥

¢

¦

§7

7

#

§

$

9

¢

¢¡

¨

¢

©§!

¢©

¡

¢£§#7

7

¦

"#£

¥

P

Q

Q

T

F

`

A

C

D

U

Q

P

A

I

D

H

B

Q

Q

W

f

T

Q

c

Q

Y

R

Q

D

g

V

I

U

A

T

D

H

R

F

W

D

P

F

T

T

D

P

D

U

D

D

T

a"

¨©

¢

¦

§

£

£

£¢

¢

£7

7§¢

¥

§

©

¤

£

§

¥£

¢

¥¦

"£¢

¤

£

§

h

V

V

G

A

E

D

F

C

Q

I

Q

U

E

D

B

D

P

P

A

A

P

U

A

P

I

W

A

B

A

C

D

P

S

c

I

Q

g

I

D

P

Q

R

Q

A

P

V

V

C

F

T

D

U

I

f

A

G

I

§§

£

¤

£

!

£

§§

£

¤

©7

7

£

¢

¥

¥£

¢

¥

¦

£¥

©"

¢

¥£

¢

¥H

S

P

F

T

d

d

T

D

H

D

I

Q

`

B

Q

Q

W

F

G

D

I

A

T

F

I

D

g

W

A

B

A

Y

D

R

Q

A

D

P

D

U

Q

c

I

A

U

T

D

I

A

D

I

Q

`1

£¥£

¢

¥¢§

¥

£

¢£

¢

¦

1©

£¤

¤

©

¢

¥

§

£

¢

£$

9

¢

¥

¥£

¢

£

P

S

g

F

E

D

F

U

I

H

Q

U

A

a

i

S

P

F

T

d

d

C

F

U

V

G

D

c

F

f

U

Q

F

I

U

Q

D

c

F

Y

D

C

B

F

P

P

e

G

p

d

U

Q

H

F

U

A

D

Y

D

¢§

¥

£

¢£

¦

§

£7

7£

&

¨

¤

¤

©

¢

£

¦

"

ˆ7

7

‰

¢

©§

¤

¥

¢

£

U

d

d

C

F

I

Q

g

D

f

T

Q

U

E

A

A

I

D

T

U

A

T

D

T

V

V

U

H

F

F

g

F

W

F

U

F

Y

D

E

F

`

Q

U

F

`

f

I

Q

Q

P

F

U

A

F

P

W

D

H

W

U

¤

¥

¥

§#¤

¥

¢

£

¢

¥£§

¨

¢

£

¢¡§

#

§

!

¢

©§

©

 E Q c Q P V G H R F W D P F T P F c I U D P I P Q Q C F ` T F G G F P X T D I D a

¥

§

¨

¢

©

£

¢

£

¤

©

£

¢

¢

©

(

7©¢

¥

¥

¢§

§

¥

£

¢7

7

©©

#§(

U

V

g

F

I

Q

W

F

U

I

a

q

A

F

`

A

B

F

G

A

H

D

F

`

F

G

F

W

A

U

F

X

c

A

G

`

D

g

U

V

V

H

A

P

D

`

D

P

F

G

G

D

U

I

#7

7

¦

"#£§

§¢

£§¤£

§

§

£

¢

¦

§§

£

§

¢

¦

H

S

Y

P

D

U

f

A

P

D

`

D

P

V

V

`

Q

U

A

U

f

A

P

D

`

D

W

A

B

A

S

S

B

A

U

a

r

Q

U

Y

Q

Q

B

A

U

E

V

I

A

G

I

U

F

D

D

P

U

A7

7

$

9

§©

D

U

Q

T

D

G

D

H

R

F

g

A

I

I

A

T

Q

Y

Q

I

D

`

D

I

S

F

A

U

I

F

A

B

F

G

A

H

D

U

T

V

V

U

U

A

F

U

Q

U

P

A

F

g

T

V

G

`

F

F

G

F

W

I

X

X

E

A

Y

D

A

P

Q

U

I

F

F

P

A

a

s

F

F

G

T

V

c

D

P

V

G

A

U

F

I

D

I

Q

`

U

A

`

D

F

P

P

Q

U

I

B

A

A

B

F

W

D

T

U

t

6

u

v

w

9

2

)

w

3

t

%

u

3

x

y

†

‚

T

V

P

W

A

B

F

G

A

H

D

I

A

P

Q

P

F

U

I

G

S

F

`

A

I

f

W

F

P

P

A

E

Q

c

Q

P

U

V

g

F

I

Q

g

D

G

I

Q

`

c

V

V

G

A

U

I

Q

U

9

§©

§£¤

¤

©¥£

¢

¥¢§

¥"¦

§

¥

¨

¤

¤

©

¢

$

)

¢¥i

F

F

G

F

U

I

Q

G

S

F

I

A

P

U

D

W

D

U

E

R

c

F

W

R

I

I

A

P

F

U

A

U

W

D

c

Q

U

a

ARHITEKTUUR 6 ¤ ¤ © ¢ ¢ § ¨  ¢   © ¢  ¢ ¢ ¥ ¡ ¨   § © © § ¥ § £  ¥ ¢ £ § ¦ § £ ¦ § § £ ¢ § £ ¢ ¥ § (   £ © © # " ¦ § ¥ ¨ ¤ ¤ © ¢ ¢ £ 8 § §    © ¢ $ 2 § ¥ ¤ ¤ ¥ £ ¢ § © © § ¥ § ¢  ¨ ¥ ¦ "  £¢

£

©©

#

¢

¢

£#

§

$

%

7

7

©©

#¥

¥£

§

¦

"

§

¥£

¢

©

§

ƒ

„

…

w

9

y

†

!

‡

§

#

§

©

¢

©

¥

§

¥£¢

$

t

6

u

v

w

9

2

)

w

3

t

%

u

3

x

y

€

‚

£

¢

¨£¢

§¨

¢©

¢¢

¢

¥¡

¡§§

#

§

£¨

¤

¥¥

¤

©¢£

©¥

£

$

3

¢

¥

§t

6

u

v

w

9

2

)

w

3

t

%

u

3

x

y

u

‚

ƒ

„

…

w

9

y

†

!

‡

"¦

§

¥

¨

¤

¤

©

¢¢

§

¥£

¢£

¤

©

©

¢

©¢

§§

¥

¤

¤

¥£¢

4

¢

©

©

¢§§

¥£¢

¤

¤¢©

5

¨

¤

¤

©

¢

¢

¤¤

£¤

¤

©

$

6

¤

¤

©

¢¦

¡

¥§7

7§

£

¢

¥

¤

©

¥

¤

¤

¥

§

£

£

§

¥£

¢

£ƒ

„

…

w

9

y

†

!

‡

¡

¡

£§

£!

¥

¥

¢

¦

"

§

¤

©

¨

¤

¤

©

¢¢

¦

¡

¥£

£

¢©

§§

£

©

¦

¡

¥§¤

¤

¥

¢

!

¢

©

§

£

¢

¤¤

(

£¤

¤

©¡

¡

©"

¨

"

¢

¥£

¢

¥£

§§£

$

%

"

¨¥©

¢§

§

£

§

¢

#

£

¢

¥

¢

¢

¥

§

£

¢

¥

¢

¤§

©

¢

¦

§§

(

£

8

£¢§§

¦

§¡

¢©©

#¥

§

§

£

©

©

§(

¤

©

¥

§

¨

¢

©§

¤

#

¥

§

£

¢

£

£¥

¢§

(

¦

§¢

¥§

©(

¥¢

#

§

$

)

#

¤

©¥§

£

©¥£

¢§

#

§

£

¢£©¢

#¢

¢£

¢©

(

§§

¨

$

9¥

¢§

¦£

¢©£¥

¢

©

¢©

¢

¥

§1©

£¤

¤

©¢¡§

£8

£

£

£

"

¢

©

¡

¤

££

!

¢)

§

¨

¢§

§

¥

¢

¥

§§£

¢

¨

¤

¤

§§

¥£

¢

¥©©

#¥

§

§

£

©§¢

£¥

#

¢

©

¢§

#

§£¢§¦

§

¥££

¢

8

§¢¢

¡

¡£

¢

¥

¢¥§

£

¥

¢

¤§

£¢¤

¢

¢

¢

£

§

£

£

¢

¦

"

§

¥£

¢

£$

6

¤

¤

©

¢¤

©¤

©

£¢

¢

§

§

£

£¥

!

¦

§

¨

¢

¥

§

#

¢¢

#

§

$

¢#

¢¢

¨

¤

¤

©

¢¢§

©(

£

¢££

§

¢#¥

¤

¢

£¥©¦©§¢

©

£¦

"

¤

£¦©§¢

©

£$

'

£¥£§

(¢

§

¥

¤

©§

£

§¥

¢§

¢

#

§

¦

¢

§

§

¥

£

¢¥

¢

¨£

¢

¥

§£!

£

§

¤

©§§¢

¥

¥

¢

¨£

¢

£¥

§§

£

$

6

¤

¤

©

¢¢

§¨

¢£

¢

¥

¥¢

¤

©

£

¢

¤§§

¥

¤

¤

¥£

¢§

©

©

§¥

§

ˆ

¥

©

‰¥¢

#

§

(

¥

¢

¨£¡

¢§£

¢

¢

£§

¥

#¦

£¥

¢§§

!

©

§

£

§

§

¥§

£¡

¢

£

¨

¢

¥

¢

¨

§

¥

¥

¤

¤

©!

£

¢

¢¡¢

¥

¦

£¥

¢§£

¢

£

¢©

§

§§

£

¢¦

¡¦£

¦

§

¨

¢

©

#

§

$

t

¥¨

¤

¤

©

¢

§

¦

§

©

¢

©

¢

©©

#

£¢§¢¥

§

§

£

©§¢

§

£

¢£

¢

©

¢

¥

"©

§¤

¤

¥

¦

"

§

¥(

§

§

£

§§§¡

¢

£

§

£

£

¦

£

¢¢

§

¥

¥

§

©

§

$

6

¤

¤

©

¢¢¢

£

£¢

¢¥

§

¨

¢

©§§£

¢¤©

¢

¢¥

§

¨

¢

©

£

¢

©

§

!

£¢£§

£

§£

¢§

£

¢

¥

¤

¥

¢

¦

§¡

¢

£

¢¤

¥

¥

¢

¤

(¢

©©

#

"

¨(

¦

"

§

§

£

¤

¤

£

§

$

t

¥¨

¤

¤

©

¢

§

¦

§

©

¢

©

¢

©©

#

£¢§¢¥

§

§

£

©

(§¢

§

£

¢£

¢

©

¢

¥

"©

§¤

¤

¥

¦

"

§

¥§

§

£

§§§¡

¢

£

§

£

£

¦

£

¢¢

§

¥

¥

§

©

§

$

9

¤

¢

¦

¢

££

§

§§£

¢

£

§¡

¢

£

¢¤

¥

¥

¢

¤¢

£$

v

¥

¢

#

¢

©

¢§

§¤

#

§

£

§

§§£

¢

¤

¥¢

(

¢

¥

¢

¢$

HOONESTUSE PLAANID NING ISELOOMULIKUD VAATED, LÕIKED 1:100

sirmik  

sirmiku horisont pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you