Page 1


21.SAJANDI KODU LAHEMAAL

märgusõna

LAHE MAAELU

SELETUSKIRI LAHE MAAELU sobib perele, kelle ideaaliks on mõõdukas ökoloogiline jalajälg ja hinges soov isekasvatatud toitu süüa. Kodu Lahemaal võiks haakuda arhetüüpsete elamisviisidega rõhuasetusega maaharimisel, meisterdamisel, kaug- või loometööl ning eeldab võimalust ja huvi käsutada oma aega. Jätkusuutliku talumajapidamise kujunemiseks on vajalik: - asukohareaalsusesse sobitumine; - ressursiteadlik majandamine; - sõltumatu toimimine. Hoonestus jätkab pärimuslikku Lahemaa taluarhitektuuri kaasaegsemal viisil. Tänapäevase ehitusloogika rakendamiseks ning praegu levinud tehnoloogiate kasutamiseks on traditsioonilist arhitektuurikeelt täiendatud viisil, mis lubab uusehitistel Lahemaa külamiljöösse sobituda olemasolevat respekteerides. Valitud tinglikul ehitusalal Vanakülas on krunt tsoneeritud päikeseorientatsiooni, liikumisteede ning kasutusloogika alusel. Elamu, saun ja abihoone paigutuvad ümber taluõue ilma nähtava geomeetrilise korrapärata. Hoonete vahetu naabrus moodustab tarbe- ja iluaia ning majandushoovi. Elamut ja sauna ühendav terrass võimaldab siseruumitegevustel jätkuda väljas. Ehitatavad hooned on erineva suuruse ja kõrgusega, ent kõiki ühendab: - sirge harjajoonega viilkatus; - sarnane fassaadikäsitlus ja mahuline ülesehitus; - ühesugused viimistlusmaterjalid; - laiad räästad. Maanteeäärne abihoone sobib garaaźiks, kuuriks, majapidamisabihooneks, ent võib teenida ka pereettevõtluse eesmärke - toimida kohvipoekese või töökojana, käsitööaida, talumuuseumi või meistritoana. Energiatõhususe saavutamiseks on kasutatud lihtsaid ja läbiproovitud võtteid. Triiphoone elamu lõunaküljes moodustab olulise osa maja kütte- ja ventilatsioonisüsteemist. Katustel paiknevad päikesepatareid ja -kollektorid ning vertikaalteljeline tuulegeneraator aitavad talumajapidamise energiasõltuvust vähendada. Tegemist võiks olla plussenergiamajadega. Ehitamiseks on kasutatud põhiliselt kohalikku päritolu puitmaterjale ja lihtsaid viimistlustehnoloogiaid: tarindus

viimistlus

VUNDAMENT

raudbetoon

paekivi

SEINAD

puitsõrestik+tselluvill

puitlaudis (põletatud/tõrvatud/peitsitud...)

KATUS

puitsõrestik+plekk

puitlaudis (põletatud/tõrvatud/peitsitud...)

SOOJUSSALVESTI puitsõrestik+massiivsavi savikrohv


21.SAJANDI KODU LAHEMAAL

märgusõna

LAHE MAAELU

TEHNILISED NÄITAJAD EHITUSALA PIND HOONETE ARV MAKSIMAALNE KORRUSELISUS PARKIMISKOHTADE ARV HOONETE TULEPÜSIVUSKLASS

1663 m2 3 2 3 TP3

hoonealune pind (m2) ELAMU

suletud netopind (m2)

suletud brutopind (m2)

152,3

216,4

s.h. 1.k.

83,9

136,6

(100%)

s.h. 2.k.

68,4

79,8

(58%)

kokku 157,5

SAUN

49,1

23,5

32,2

ABIHOONE

53,0

42,7

53,0

218,5

301,6

kokku 259,6

lahe_maaelu_trykireso  
lahe_maaelu_trykireso