Page 1


Arhitektuurivõistlus „21.  sajandi  kodu  Lahemaal”   MÄRGUSÕNA  “GREG”   SELETUSKIRI   Ruumiline  kontekst     Viinistu küla tuum on tihe ja taluõued asuvad lähestikku koos. Paljudesse neist on võimalik tee pealt sisse kiigata ning külalisele jääb avatud ning sõbralik mulje. Küla läbib käänuline sõidutee, mis mõjub pigem kodutänavana, kus on ühtemoodi õigus nii jalakäijal kui sõidukil. Tänavalikku tunnet võimendavad kohati külatee äärde paigutatud abihooned. Kuna Viinistust on saanud piirkonna üks kultuurielu edendamise kohti, siis aitab selle valdkonna tegevuste rõhutamine tugevdada küla identiteeti ja atraktiivsust. Viinistu saaks peale muuseumi, restorani ja kultuurisündmuste pakkuda veel mitmeid muid tegevusi tervele vallale.   Elamise  mudel     Suvine kultuuritarbmine peaks muutuma aastaringseks. Kuidas aga meelitada loominguindu täis inimesi siia oma visioone looma või ettevõtmisi korraldama? Kuhu suunata külastajad, kes siia saabuvad? Maal elamine eeldab tänapäeval aktiivsust ja pealehakkamist. Maaelu ei pea olema ainult raske füüsiline töö, seda võivad iseloomustada ka järgmised märksõnad: aktiivne keskkond ning infovahetus, sotsialseerumine ning valdkondade vaheline koostöö. Välja pakutud elamise mudel Viinistus loob võimaluste ruumi, mida saab aastaringselt täita erinevate tegevustega. Viinistu väike loomeinkubaator loob töökeskkonna, mida linn ei paku. Loomeinkubaatori majandaja peab olema seega projektijuht ja ettevõtlik laia silmaringiga perekond, kelle aktiivne tegustemine toob külla hulga uusi inimesi, kes samal ajal saavad külale pakkuda väga erineva skaalaga tegevusi. Projketipõhine ruumikasutus tagab vahelduse ning võimaluse ennast alati majanduslikus mõttes pinnal hoida. Pere järelkasv võib vajadusel rendipinnad eluruumidega asendada ning põlvkondade vahetudes toimub järjekordne ruumide reorganiseerimine. Niimoodi on tagatud kaasaegse talukompleksi paindlik ning jätkusuutlik toimimine elutsüklite vältel. Arhitektuurne  idee   Talukompleks koosneb päikeseratta põhimõttel asetatud hoonetest, mille keskele tekib ühine tööruum. Majade vahele jäävad erineva atmosfääriga õuealad. Peremaja mere poolsele küljele jääb privaatsema iseloomuga välisruum, mida külmade põhjatuulte eest varjavad saunahoone ning kuur/külaliste maja. Loomeinkubaatori hoone asub


tänavale kõige lähemal ning meelitab inimesi enda sisse piiluma. Selle taha jääb avalikum õu, mille kaudu on võimalik külateelt mereäärde pääseda. Arhitektuurne lahendus Ristkülikulise põhiplaaniga hoonemahte liigendavad sisselõiked. Eluhoone ja abihoonete katused on 35 - 45 kraadise kaldega viilkatused. Hoonete otsaseinte vahele tekkivat tööruumi katab puiduga selgelt kontrasteeruv kõva paekivipind. Ruumi kõrguseline varieerumine ning otsaseinte sisse sopistatud tühimikud tekitavad panipaiku ning kohti erinevat tüüpi välitöö tegemiseks (puude saagimiseks, esemete puhastamiseks ja hoiustamiseks). Paekivist otsaseintele vastupidiselt toimib hooneid kattev fassaad, mis kohati kihistub kahe klaaspinna vahele jäävateks vaheruumideks, mida on suvepäevadel võimalik avada välisruumi. Talvel on nendes nö puhverruumides vahepealse temperatuuriga õhk. Niimoodi tekib hoonete ümber järkjärguline kliima teisenemine. Hooned on paigutatud sellisel viisil, et tagada võimalikult palju vaateid merele. Hoone viimistlusmaterjalidena on kasutatud hööveldamata vertikaalset laudist, otsaseintes paekivi ning vaheruumid on kaetud selektiivklaasiga klaaspakett aknendega. Konstruktiivne lahendus ja energia tarbimine 21.sajandi kodu jätkusuutlikus on kindlasti seotud energia tarbimise ning targalt toimiva majaga. Tehnoloogiliste võimaluste kõrval ei tohiks unustada iidsemaid ehitusvõtteid ning talupoja loogikat. Õigesti asetatud maja, räästaalused, mis toimivad siseruumi pikenduste ning sisekliima reguleerijatena, jne. Kombineerides nii vanu tõdesid kui uudseid tehnoloogilisi võtteid energia saamiseks, on võimalik saavutada loomulik, hästitoimiv elukeskkond. Hoonete kandvad konstruktsioonid on puidust. Puitkarkass on vastavalt hoone funktsioonile ja energiatarbimisele nõuetekohaselt soojustatud. Akende jaoks on kasutatud selektiivseid klaaspakette. Abihoone katused on kaetud päikesepaneelidega, mis toodavad soojusvaheti jaoks vajalikus koguses energiat. Soojus jõuab ruumidesse vesiküttekehade abil.

Tehnilised näitajad Ehitusalune pind: 231 m² Suletud netopind: 248 m² Brutopind: 388 m² Kubatuur: 1180 m³

GREG