Page 1

26

Aan de keukentafel

De visie van Gorinchem

Bas de Peuter gaat in windmolens

Theo Bakker (Hofstede Makelaardij)

Middelgroot tussen Brabant en de Randstad.

Langs de A-27

ALTENA

BUSINESS

JAARGANG 7 DEC 2017

Zakenblad voor het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg

VNO-NCW seminar Jort Kelder en Jan Peter Balkenende over winst door duurzaamheid

Loon- en transportbedrijf L.A. van den Heuvel B.V. groeit tegen recessie in Loonadminstratie als sinds 1996 bij Alfa Accountants en Adviseurs


TE KOOP Ambachtstraat 9 GIESSEN

LAGE K WONEN OSTEN / + LAGE WERKEN REN = VEEL TE VOORD EEL

Prijs op aanvraag

Multifunctioneel en representatief woon-werkgebouw Soms weet je zeker dat je precies hebt gevonden wat je zoekt. Zoals deze perfect te combineren woon-werk combinatie op bedrijventerrein ‘De Rietdijk’ in Giessen. Een unieke kans voor ondernemers die liefst aan huis werken in een flinke hal met comfortabel appartement. Luxe en hard werken samen, het kan wel degelijk. Het geheel is gelegen op ca. 1350 m2 grond!

Appartement 800 m3 met royale woonkamer, open keuken, dakterras en 4 slaapkamers > Kantoor/showroom 163 m2. > Bedrijfsruimte 420 m2. > Bovenverdieping totaal 310 m2. > Zeer geschikt als investeringsobject. De bedrijfsruimte kan worden gebruikt door bedrijven die zijn aangeduid als de categorie 2 en 3 en er zijn voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein aanwezig. Vermelding: bij een eventuele aankoop is een terug huur van de ruimte, welke in gebruik is als bewegingscentrum mogelijk.

Wonen, Landelijk Vastgoed & MKB Langstraat 11 | 4288 JK Uitwijk | Tel.: (0183) 44 82 80 | info@pullen-makelaardij.nl Bekijk ons aanbod op: www.pullen-makelaardij.nl of www.funda.nl


Colofon Altena Business Zakenblad over het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. www.altenabusiness.nl

Ondernemen 2.0

Jaargang 7, nummer 26 Een uitgave van Lagrouw Communicatie, Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

Tijden veranderen. Zo aan het einde van het jaar is dat een cliché van jewelste, maar toch. Organisatoren van Business Awards hijsen ondernemers op het schild die de beste zijn. Je kunt je ook afvragen

Aan dit nummer schreven mee: Govert Lagrouw, Fientje Bax, Kees Klijn en Aart Krijgsman

Fotografie Teus Admiraal Wilma Helder Frans Jan Fortunati Marcel Krijgsman

welke ondernemer het beste doet, voor mens en milieu. Klassiek zijn we opgegroeid (ik ook) met het idee dat winstmaximalisatie het ultieme doel is voor iedere ondernemer. Maar je kunt ook andere doelen nastreven. De Verenigde Naties hebben er zeventien benoemd. Teveel werk om ze allemaal over te schrijven, maar komt neer op goed zijn voor mens en milieu. Lekker zweverig? Toch niet, ik prak met Bas de Peuter (allesbehalve een zwever), Jort Kelder en ex-premier Balkenende. Alledrie gaan ze voor het nieuwe ondernemen. Winst door duurzaamheid. Ondernemen 2.0 Wordt deze uitgave van Altena Business de zoveelste

Vormgeving

special over duurzaamheid? Wel nee, we blijven ook vertellen over 1.0

Lagrouw Communicatie

Zo spraken wij aan de keukentafel met BOG makelaar Theo Bakker,

Druk en verspreiding Damen Drukkers, Werkendam

Redactie Lagrouw Communicatie Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam T 0183-401078 E info@lagrouwsc.nl www.lagrouwsc.nl

met Martijn Den Breejen over Opel en nog veel meer. Ik wens u er veel leesplezier mee en vooral fijne dagen en een gezond 2018!

Govert Lagrouw Hoofdredacteur info@lagrouwsc.nl

Eindredactie Gaby Stok

Media-adviseurs Media-adviseur Gorinchem/Dongemond Kees Kerkhof 06 54 300 561 Media-adviseur Altena Govert Lagrouw 06 51 200 448

Altena Business verschijnt in 2017 vier maal en wordt gratis verspreid onder 7.000 zakelijke beslissers in het Land van Heusden en Altena, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Gorinchem

Copyright Het auteursrecht berust bij de uitgevers. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

Ieder detail bekeken!

“Uw partner voor de strategische en praktische invulling van uw ICT”

ALTENA BUSINESS | 3


ONDERNEMERS WERKEN SAMEN iN AltENA De Bedrijven Kring Altena is het krachtigste ondernemers­ collectief van Altena en hét regionale netwerk voor onderne­ mers die vooruit willen. Een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol in belangenbehartiging naar de overheid en een erkend gesprekspartner. Martijn Boer

Kennis en ontmoeting Bij de BKA ontmoet u ondernemers uit de regio tijdens leuke

Waar begin ik als ik mijn bedrijf wil verkopen?

en inspirerende bijeenkomsten. Een ontspannen sfeer en ontmoeting staan daarbij centraal waardoor het opdoen van zakelijke relaties als vanzelf verloopt. We willen graag bijdra-

Er zijn steeds meer ondernemers, die na jarenlang hard werken hun onderneming willen verkopen. Maar waar begin je? De overdracht van

gen aan de ontwikkeling van ondernemers door sprekers uit te nodigen en met elkaar ervaringen en successen te delen.

je bedrijf is een ingrijpende stap. Zowel voor jou als voor het bedrijf.

U kunt zich profileren met bijv. bedrijfsbezoeken en speed-

Oriëntatie & Voorbereiding

versterken.

date sessies met als doel de onderlinge samenwerking te

Neem de tijd om de overdracht van je bedrijf grondig voor te bereiden. Stel jezelf een aantal vragen, voordat je besluit je bedrijf te verkopen:

Ondernemersbelangen

• Waarom wil je je bedrijf verkopen?

Het bedrijfsleven heeft een belangrijke stem bij overheden

• Vormt je bedrijf voor potentiële kopers een interessant aanbod?

en instanties in de regio en de BKA zet zich in om uw

• Wie zou de beste koper kunnen zijn en waar zou die gevonden kunnen worden?

stem te laten horen. Wij bundelen krachten voor een beter

• Is de huidige juridische vorm, eenmanszaak, VOF of BV geschikt bij verkoop?

ondernemersklimaat door beleidsvoornemens, besluiten en

• Wat zou de meest gunstige prijs en bijbehorende condities kunnen zijn?

regelgeving positief te beïnvloeden. BKA is initiatiefnemer van

• Wat blijft er voor jou over na afrekening met Belastingdienst?

de Stuurgroep Altena Onderneemt - 2020. Wij organiseren

• Welke situatie ontstaat er voor jou en eventuele mede-eigenaren na verkoop?

contacten tussen de ondernemersverenigingen in de regio en

• Blijf je nog aansprakelijk voor verplichtingen van het bedrijf. Zo ja, hoe lang nog? • Hoe ga je je vrije tijd invullen als verkoop ook betekent dat je stopt met werken? Het is best lastig om antwoorden op dit soort vragen te vinden. Het is zeker aan te raden om een deskundige te raadplegen en in te huren, die ervaring heeft met bedrijfsovernames. Stel een duidelijk profiel op van je bedrijf samen met je overnameadviseur, opdat je weet in welke richting de koper gezocht moet worden.

zoeken naar gezamenlijke belangen en overeenstemmende standpunten. Word lid van de BKA Wilt u vrijblijvend de sfeer binnen de BKA proeven? Meld u aan zodat wij u kunnen verwelkomen. Direct lid worden kan ook, voor een bijdrage van € 250,00 per jaar bent u lid van de BKA.

Verkoopklaar maken Zorg ervoor dat je onderneming een aantrekkelijke partij wordt om over te nemen. Er is een aantal zaken, dat je vooraf kunt veranderen, waardoor je onderneming geschikt wordt om te verkopen en het dus meer zal opbrengen. Een koper vinden Als je onderneming klaar is om te verkopen, is het zaak een koper te vinden. Dit is vooral een taak voor de Overnameadviseur. Hij beschermt je voor charlatans en maakt een goede voorselectie. Havendijk Overname | Financiering | Strategie Havendijk 18, Gorinchem, 0183-630005, www.havendijk.nl

Bedrijven Kring Altena Bedrijven Kring Altena (BKA) is een actieve ondernemersclub die de samenwerking tussen regionale bedrijven bevordert met als uiteindelijke doel: een economische impuls voor de regio.

www.bka-altena.nl


Inhoud

Alfa Accountants en Adviseurs vertelt

11

6

Autobedrijf Den Breejen veertig jaar op weg

21

Jort Kelder en Jan Peter Balkenende over het nieuwe ondernemen

19

23

8

Kop van Brabant komt op stoom

25 5 jaar Vrouw en Altena

Rob Bouman over ondernemen en de eigen woning

Aspect ICT over Office 365

31 26

Bas de Peuter gaat in windmolens (en nog veel meer)

Hoe werk je aan vermogen voor later? Toekomstbeleggen.nl

ALTENA BUSINESS | 5


A lfa acco u ntants en advise u rs vertelt

Loon- en transportbedrijf L.A. van den Heuvel B.V. groeit tegen recessie in

Sterk in grote uitdagingen Vanuit de transportbranche klinken regelmatig berichten dat de sector onder druk staat. Loon- en transportbedrijf L.A. van den Heuvel B.V. in Werkendam weet zich daaraan te onttrekken door zich te richten op aannemers in de grond-, weg- en waterbouw. Specialisme, dus, waarbij de uitdagingen vooral liggen in de omvang van de te vervoeren objecten. Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Marcel Krijgsman

Als je vleugels van windmolens en dingen van soortgelijke

kraan. Toen mijn opdrachtgever dat voertuig wilde verkopen,

omvang vervoert, dan behoor je in een bepaald opzicht tot

dacht ik: ‘Laat ik eens in mijn klantenkring informeren of er

de grootste in transport. Inmiddels telt het wagenpark van

werk voor is.’ Het gros van mijn opdrachtgevers antwoordde

L.A. van den Heuvel B.V. overigens dertig vrachtwagens,

bevestigend, dus besloot ik het voertuig over te nemen. Mede

diverse graafmachines en tractoren, dertig medewerkers en

dankzij een oom van mijn vrouw, die mij bij een aantal be-

vijf oproepkrachten, waarmee je na de start in oktober 1993

drijven introduceerde, kreeg ik de weekplanning snel gevuld.

van een mooie groei mag spreken. “Van oorsprong hebben

Toevallig ging net mijn schoonvader met de vut en wilde hij

we hier een landbouwbedrijf. Nog steeds, trouwens,” vertelt

het onderhoud wel doen. Nu, op tachtigjarige leeftijd, loopt hij

directeur Leonard van den Heuvel. “Ik verhuurde mezelf

nog steeds actief hier in de werkplaats rond. Mijn vrouw doet

destijds al wel eens als loonwerker en kreeg op een gege-

de administratie en mijn twee zonen helpen ook al sinds hun

ven moment een langdurige klus op een vrachtwagen met

heel jonge jaren mee. Zij zullen het bedrijf gaan overnemen.”

6 | ALTENA BUSINESS


specialisten op alle fronten

Ad hoc

Affiniteit met de branche

De economische crisis kreeg geen vat op Loon- en trans-

Na het aannemen van de eerste medewerker, in 1996,

portbedrijf L.A. van den Heuvel B.V., dat in een mooi tempo

besloot L.A. van den Heuvel B.V. de loonadministratie uit te

bleef groeien en een bestand van 1400 klanten opbouwde,

besteden aan Alfa Accountants en Adviseurs. “Dat werd me

waarvan er vele sinds het eerste uur trouw zijn aan de firma.

geadviseerd door Transport & Logistiek Nederland en ik heb

Van den Heuvel verklaart dat als volgt: “Blijkbaar hanteren wij

er beslist nooit spijt van gehad; integendeel. Medewerkers

de juiste formule. Nooit nee verkopen, altijd een oplossing be-

met veel affiniteit met de branche en verstand van zaken

denken, goed materieel inzetten, daarin mee innoveren met

staan altijd paraat om snel en correct vragen te beantwoor-

de markt en voorop lopen, maar bovenal aandacht besteden

den. Bij de loonbetalingen hoef ik geen enkele keer achter de

aan goed personeel en deze mensen waardering geven. Ze

papieren aan te zitten; die komen elke maand keurig op tijd

vormen het visitekaartje van het bedrijf en een onmisbare

binnen. Mijn contactpersonen blijken doorlopend goed op de

schakel in het verlenen van de juiste service. Alleen als je al-

hoogte van nieuwe ontwikkelingen en informeren mij daar-

les perfect organiseert, kun je op alle momenten van de week

over vóórdat ik het in de krant lees. Typerend is de directe

ad hoc inspelen op klantbehoeften en onverwachte situaties.”

manier van communiceren en adviezen verstrekken. Ook

Met het vervoer van bijvoorbeeld tractoren, bulldozers, graaf-

een belangrijk voordeel vind ik dat Alfa over veel kennis van

en maaimachines, hoogwerkers, heftrucks, verblijfsaccommo-

de agrarische sector beschikt en specialisten op alle fronten

daties, boten (jachten), vleugels van windmolens en objecten

onder één dak heeft, zoals juristen en bedrijfsadviseurs. Ik zie

zoals recentelijk stalen afmeerconstructies van 33 meter lang

het wel gebeuren dat ik in de toekomst meer werk bij deze

voor zeeschepen en zes meter breed haalt L.A. van den Heu-

organisatie ga neerleggen.” Kortom, het type dienstverlening

vel B.V. zich ook nogal wat op de hals. “Vorig jaar hebben we

dat perfect past bij dit servicegerichte familiebedrijf, dat bij let-

speciaal een vrachtwagencombinatie laten bouwen met een

terlijk grote opdrachten de details niet uit het oog verliest.

capaciteit om tot lengtes van vijftig meter te vervoeren. Dan krijg je per land met specifieke regelgeving en vergunningen

www.lavdheuvel.nl

te maken. Van tevoren moet je zelf routeonderzoek doen en

Meer informatie: www.alfa.nl

de draagkracht van bruggen en viaducten opvragen.” Alfa Accountants en adviseurs / www.alfa.nl Alfa Accountants Raamsdonksveer Barbeelweg 1 - 4942 VS Raamsdonksveer Telefoon 088 2532050 - Fax 088 2532051 raamsdonksveer@alfa.nl

Alfa Accountants Gorinchem Stephensonweg 1 - 4207 HA Gorinchem Telefoon 088 2531950 - Fax 088 2531951 gorinchem@alfa.nl

Heel specifieke cao Het feit dat drie salarisadministrateurs zich bij Alfa Accountants en Adviseurs toeleggen op de sector transport en logistiek, zegt genoeg over de heel specifieke cao die daar geldt. “Er zitten verschillende bijzondere componenten in,” vertelt Marleen van Dongen, die samen met haar directe collega’s Ellen Maas en Marijn de Groot over gedetailleerde kennis op dit vlak beschikt. “Denk aan onregelmatigheidstoeslagen, overuren, een variabele onkostenvergoeding en toeslagen voor overstaan in het buitenland: verplicht verblijf zonder werkuren, gedwongen door omstandigheden, bijvoorbeeld een nationale feestdag. Verder kent de cao een toeslagenmatrix, een aparte bruto onkostenvergoeding bij eendaagse ritten voor arbeidsuren tussen negen uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends. We onderscheiden ook nog specifieke groepen, zoals RMO-vervoerders die in de weekenden op pad moeten en die dagen doordeweeks gecompenseerd krijgen. Bij monteurs in dienst van een transportbedrijf kan een consignatie- ofwel beschikbaarheidsvergoeding aan de orde zijn voor storingsdienst op onregelmatige tijden.” Volgens Van Dongen verandert de cao veelal om de paar jaar en komt deze nog wel eens erg laat tot stand, zoals die vanaf 2017. “Die had 1 januari al moeten ingaan, maar dat werd 16 augustus en met terugwerkende kracht 1 juli. Wij verdiepen ons daar onmiddellijk in en nemen persoonlijk contact op met onze klanten om hen over de ins en outs bij te praten en te adviseren. Zo wordt per 1 januari 2018 het persoonlijk keuzebudget geïntroduceerd, waarbij een werknemer een gedeelte van de bovenwettelijke vakantiedagen kan gebruiken voor een studie, ongeacht de relevantie daarvan voor het bedrijf. Die kan overigens wel ten koste gaan van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Je ziet, het vormt complexe materie in deze sector. Soms zien we dat klanten de salarisadministratie in eigen huis willen oppakken, maar er al gauw mee vastlopen. Kijk alleen maar naar de aanlevering van diverse componenten bij het pensioenfonds en de verloning voor het werken op een doordeweekse feestdag. Wij ontzorgen en ontlasten bedrijven.”

ALTENA BUSINESS | 7


B Z W / V N O - N C W lanceren D e G roene P l u im

Balkenende en Jort Kelder promoten het nieuwe ondernemen Wat je van ver halt, is niet altijd lekkerder. Soms wel: zoals het congres ‘Winst door duurzaamheid’ op het International Airport Breda. Tekst: govert lagrouw

Op exact 50 kilometer afstand van Werkendam voltrok zich

Werkgevers nemen het voortouw

een inspirerende bijeenkomst met een opvallende bood-

Het congres werd op touw gezet door de BZW (Brabants-

schap: naast winst zijn ook duurzaamheid en maatschap-

Zeeuwse Werkgevers), tegenwoordig VNO-NCW Brabant

pelijke betrokkenheid doelstellingen voor de moderne

Zeeland geheten. Uiteraard behoorde de redactie van Altena

ondernemer. De vraag is niet zozeer welk bedrijf goed is,

Business tot het keur der genodigden. Ruim 300 aanwezi-

maar goed doet. We lopen achter, want de klimaatdoelstel-

gen, waaronder de crème de la crème van het bedrijfsleven,

lingen van Parijs zijn gebaseerd op dwingende internatio-

beleefden een leerzame en gezellige middag. (Het blijft

nale afspraken. No way out. Voormalig-premier Jan-Peter

Brabant!) Hoe pittig de klimaatafspraken van Parijs ook

Balkenende was opgetrommeld om als voorzitter van

zijn, dat wil niet zeggen dat al heel veel bedrijven actief en

de Dutch Sustainable Growth Coalition West-Brabantse

concreet doen aan duurzaamheid en sociaal ondernemer-

ondernemers en ambtenaren aan te sporen om rekening te

schap. Alleen… bijna niemand weet dat. Door middel van het

houden met die klimaatdoelstellingen. Jort Kelder trad op

uitreiken van een Groene Pluim aan ondernemers die zich

als spreekstalmeester op de hem welbekende manier, met

op dit vlak hebben bewezen wil VNO dat overheid, burgers

veel elan en kennis van zaken. Die coalitie van Balkenende

en andere bedrijven geinspireerd raken om dit voorbeeld te

is niet zomaar een clubje: het wordt gevormd door acht

volgen. Door de Groene Pluim uit te reiken ontstaat er een

Nederlandse multinationals. Deze bedrijven zijn ervan over-

voorbeeldfunctie en komt er een positieve beweging op gang

tuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als

volgens projectleider Jeroen de Lange. Het bedrijfsleven

energievoorziening, grondstofgebruik, voedselvoorzieningen

is de katalysator van verandering en in staat om mondiale

en arbeidsverhoudingen Nederland een nieuwe economie

doelen te verwezenlijken en op lokaal niveua als rolmodel

kunnen bieden. Ondernemen 2.0

te fungeren. Dit geldt niet alleen voor grote internationale

8 | ALTENA BUSINESS


W inst door d u u rzaamheid

ondernemingen en multinationals, maar ook voor prachtige

zo lang geleden verscheen er in de Volkskrant een uitste-

familiebedrijven. Ze vinden het de normaalste zaak van de

kend artikel, waarin stond dat idealisten tegenwoordig bij het

wereld. Door deze bedrijven zichtbaar te maken komt er een

bedrijfsleven werken in plaats van bij de overheid. Logisch,

positieve beweging op gang.

want bedrijven zijn als geen ander in staat om concrete verandering teweeg te brengen. En dat zal nodig zijn. Alleen al

Eigen windmolen De Graaf Logistics

in West-Brabant moet het energieverbruik, dalen met 25%.

Groene Pluimhouder Ricoh Vice President Eugene Kersjes: ‘Wij zijn geen charitatieve instelling en moeten absoluut

Ga naar de tellers en tel mee

op de kosten letten. En ook bij ons draait het uiteindelijk

Bedrijven en lokale overheden maken het verschil, als zij dat

om winst, maar niet ten koste van alles.’ Dit bedrijf is actief

willen. Wachten op Den Haag heeft geen zin. Ben je zelf ook

met het in dienst nemen van mensen met een beperking

zo’n ondernemer, die, zonder dat aan de grote klok te han-

tot de arbeidsmarkt. Het werd uitgeroepen tot het Veilig-

gen, groen en maatschappelijk verantwoord onderneemt?

ste Magazijn van Nederland en is erin geslaagd om haar

Ga dan eens naar de website www.degroenepluim.nl en vul

machines structureel een tweede leven te geven. Nog zulke

de tellers in. Dit doe je in een paar seconden en het gebeurt

goeierds zijn bijvoorbeeld Rodenburg Biopolymers en de

volledig anoniem. Bedoeling is om op deze manier concreet

Graaf Logistics in Oosterhout. Rodenburg zet restafval uit

aan de buitenwereld te laten zien dat je als ondernemer ver-

aardappelverwerking om naar bijvoorbeeld biobased wikkels

schil maakt. Niet door jezelf goed te vinden, maar door goed

van de bekende Marsrepen. De Graaf heeft inmiddels haar

te doen. Hiervoor hoef je niet je hele bedrijfsstructuur op zijn

eigen windmolen; in eerste instantie voor eigen gebruik,

kop te zetten of veel te investeren. Kleine acties tellen ook.

maar de overige stroom wordt automatisch via een transfor-

Een ondernemer, die tegen wil en dank toch lastige stagi-

mator geleverd aan het elektriciteitsnetwerk van Oosterhout

aires onderdak biedt, verdient net zoveel complimenten als

en omgeving. Kortom, bewijzen, stapels van bewijzen dat

een grote ondernemer, die een windmolen kan plaatsen op

het bedrijfsleven zich tegenwoordig steeds meer gedraagt

eigen grond. Het gaat erom met zijn allen als ondernemers

als groene ridders: nobele zakenlieden, die begrijpen dat

te laten zien dat we al veel doen en dat andere onderne-

winst weliswaar voor alles gaat, maar niet alles is. Nog niet

mers hieraan een voorbeeld nemen.

Dat verduurzamen en geld verdienen hand in hand gaan, bewijst Marlijn SimonsSomhorst, CSR manager bij supermarktketen Lidl. Marlijn trad op als key note speaker en legde uit dat deze supergrutter zich weet te onderscheiden van concur-

www.degroenpluim.nl www.bzw.nl

renten door gebouwen en producten te verduurzamen. ‘Het bestaansrecht van discounters is immers het beste product voor de laagste prijs. Dat betekent dus zuinig zijn, kosten drukken. Zuinig zijn met water, zuinig met energie, slimme logistieke systemen ontwikkelen en sobere winkels leiden. Dat is zo vanzelfsprekend. En producten verbeteren waar mogelijk: duurzaam hoeft echt niet duur te zijn.’

ALTENA BUSINESS | 9


A dvocaat Mr. W.C. (Willeke) Bieshaar

Richtlijnen bij een ‘zieke werknemer’ Uit de praktijk blijkt dat werkgevers te veel vertrouwen op de Arbodienst; dat kan u duur komen te staan, met name als uw Arbodienst tekortschiet. Daarom in deze column een aantal belangrijke richtlijnen.

Transportstraat 10 4283 JL Giessen T: 085-201 8443 info@nuac.nl www.nuac.nl

Let op: duidelijkheid is uw goed recht Het is belangrijk dat u nauw contact onderhoudt met de bedrijfsarts maar ook dat de bedrijfsarts duidelijk met u communiceert. U hoeft geen genoegen te nemen met een onduidelijk advies in de trant van ‘De werknemer is mogelijk tijdens de behandeling niet inzetbaar voor arbeid’. In een dergelijk geval is het niet duidelijk of u de werknemer wel of geen werkzaamheden mag laten verrichten in het kader van de re-integratie. Laat uw bedrijfsarts zo concreet mogelijk formuleren Stel dat u de werknemer geen werkzaamheden laat verrichten, dan is er een zeer grote kans dat het UWV u nadien een loonsanctie oplegt omdat u niet voldoende hebt gere-integreerd. Om een dergelijke sanctie te voorkomen is het van groot belang dat u de bedrijfsarts concreet laat duidelijk maken wat u wel en niet kan verwachten van de werknemer.

Werving en Selectie Uitzending en Detachering Interim- en Kwaliteitsmanagement Transportstraat 6 | 4283 JL Giessen E info@vermeerws.nl | T 0183 - 505705 www.vermeerpersoneelsdiensten.nl

Laat werknemer zijn re-integratieverplichtingen nakomen Wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat de werknemer in het kader van de re-integratie werkzaamheden kan verrichten dient u er als werkgever op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Wanneer de werknemer weigert werkzaamheden te verrichten, met andere woorden: weigert de instructies van uw bedrijfsarts uit te voeren, dient u als werkgever de werknemer te melden dat deze een deskundigenoordeel kan aanvragen bij het UWV. Loonstop of loonopschorting Na deze melding laat u de werknemer niet thuis zitten maar roept u de werknemer schriftelijk op werkzaamheden te verrichten in het kader van de re-integratie. Blijft de werknemer ook na een schriftelijke waarschuwing weigeren de werkzaamheden te verrichten, dan kunt u een loonstop toepassen. Dit begrip dient u niet te verwarren met een loonopschorting; dat kan vervelende consequenties voor u opleveren. Wilt u daarover meer weten? Neem dan advies met mij op voor een vrijblijvend advies.

Mr. W.C. (Willeke) Bieshaar Hulsenboschstraat 5-D 4251 LR Werkendam 0183 50 55 22 www.bvd-advocaten.nl 1 0 | ALTENA BUSINESS


A u tobedrijf den breejen

Autobedrijf Den Breejen al veertig jaar een begrip Autobedrijf Den Breejen en Opel dealer in Almkerk. Opel: een zeer degelijke en betrouwbare auto. “Dat imago past ook bij ons, al veertig jaar”, zegt eigenaar Martijn den Breejen. “Onze klanten weten wat ze aan ons hebben. Dat wordt enorm gewaardeerd.” Tekst: kees klijn Aart den Breejen werkte bij een Opeldealer in Wijk en Aalburg.

op senioren gericht. De laatste jaren heeft Opel wat design en

Wat ze hier kunnen kan ik zelf ook, bedacht hij. Dus begon

techniek betreft een enorme inhaalslag gemaakt. Dat stof-

Aart in 1977 in een leegstaande garage in Almkerk een eigen

fige imago is niet meer. Met een Opel mag je gezien worden.

autobedrijf. De zaken marcheerden goed, in 1982 betrok hij

Tegelijkertijd is het unique selling point - een Opel laat je zelden

een nieuw en groter pand met zichtlocatie bij de N322. “Tot

in de steek - gebleven.”

twee keer toe is dat nog uitgebreid met een grotere showroom en een receptie”, vertelt Martijn, die in 2004 de zaak overnam.

Voor de zakelijke markt is Opel heel interessant. “Rijd je een

“In 1991 werden we officieel Opeldealer.”

Opel, dan kom je representatief voor de dag. Een Opel is ook niet over the top. Je steekt er je klanten niet de ogen mee uit,

Autobedrijf Den Breejen ligt in het hart van het Land van Heus-

geeft ze niet het gevoel dat zij ervoor hebben betaald.” Zo is de

den en Altena. “Ideaal, we zitten voor onze klanten altijd dicht

Astra Station vanwege zijn enorme laadruimte populair bij ver-

in de buurt.” Het bedrijf, dat elf vaste medewerkers telt, heeft

tegenwoordigers; in het hogere segment mag je zeker gezien

ook hart voor zijn klanten. “Zoals gezegd: betrouwbaarheid en

worden met de nieuwe Opel Insignia of een Opel Grandland X.

service past bij ons bedrijf. Als we A zeggen, is het ook A. Niet

Martijn: “Heel veel auto voor een betaalbare prijs.”

anders, dus kom je niet snel voor verrassingen te staan. Het klinkt als een cliché, maar betrouwbaarheid en service hebben

De vier kruisjes zijn aangetikt, op naar het gouden jubileum.

we écht hoog in het vaandel staan. Door onze persoonlijke be-

“De toekomst ziet er rooskleurig uit. Dat hebben we uiteraard

nadering en de informele sfeer voel je je snel thuis. We hebben

te danken aan onze trouwe klanten, onze manier van werken.

een groep klanten die hiervoor speciaal omrijden.”

Maar ook aan Opel zelf. Er zit nog veel in de pijplijn. Met spannende modellen op het vlak van elektrisch en hybride rijden.”

Opel is een allemansvriend, zegt Martijn. “Daarmee bedoel ik dat Opel voor elke generatie een prachtige auto heeft. We zien

Auto Den Breejen

het ook terug: jong en oud rijdt in een Opel. Dat is wel eens

Sjersestraat 35, 4286 BC ALMKERK

anders geweest, was het automerk met de Kadett alleen maar

0183-402521 www.denbreejen.com

ALTENA BUSINESS | 1 1


andelse biergigant T he fl y ing d u tchman

The Flying Dutchman NoMad Brewing is inmiddels een begrip tijdens de ontploffing in de wereld van speciale bieren Ronald de Waal, geboren in Andel, komt uit een ondernemende familie zowel van vaders als moeders kant. Hij groeit op in een hervormd gezin, waarin veel aandacht voor duurzaamheid is. Ronald zoekt naar vrijheid en vindt dat in Finland. Tekst: fientje bax Ronald: ‘Na de havo wist ik eigenlijk niet goed welke

vertrokken we naar Finland. Ik was toen 23 jaar. Daar heb

richting ik op wilde; ik had echt geen interesse in welk

ik echt van alles aangepakt, met als hoogtepunt het werk

beroep dan ook. Op vakanties in Frankrijk verzamelde

als ‘mermaid’ (zeemeermin). Leren ondernemen, met de

ik bierblikjes en flesjes. Tijdens een vakantiebaan bij

kennis van bierbrouwen. Ronald: ‘Het Speciale bier begon

Midland in Wijk en Aalburg werkte ik op de emballage

op te komen in Finland; een Fin had in twee jaar tijd drie

afdeling en sorteerde ik flessen.’ Is het toeval of is het

cafés Belgische bier geopend. Vanuit deze cafés kwam

juist daardoor dat flessen een grote rol in zijn leven spe-

de vraag of ik een huisbier kon ontwikkelen voor hun

len? Hij kiest voor levensmiddelentechnologie en loopt

groep. Ik keerde voor een half jaar terug naar Nederland

stage bij De Raaf Brouwerij. Tijdens mijn stageperiode

en brouwde een eigen bier voor deze cafés. Dit bier, dat

kwam ik in aanraking met de brouwtechnologie bij een

het sterkste en meest hoppige bier is wat de Finnen tot nu

kleine brouwerij in Heumen. Hier leerde ik alles over het

toe hadden gezien! Na het succes van dat bier ontstond

brouwproces. Aan het eind van mijn stagejaar vroeg men

bij mij het idee om een eigen bedrijf op te zetten voor

mij daar te komen werken. Twee jaar heb ik daar gewerkt

het importeren van bieren en voor het ontwikkelen van

van 1990 t/m 1992. Inmiddels had ik een Finse vriendin

eigen producten in samenwerking met een net gestarte

en na een jaar samen in Dordrecht gewoond te hebben

Belgische brouwerij. Dit bierimportbedrijf werd na vijf jaar

1 2 | ALTENA BUSINESS


verovert de wereld

Ronald en Ronald

[

“Ondernemingsgeest en het besef van ­belang, om bewust keuzes te maken.” Ronald de Waal NoMad Brewer CEO

[

Met dank aan Patrick de Rade die de Teerkamer beschikbaar stelde voor de fotografie.

een succes. Zeven dagen in de week hebben we samen,

The Flying Dutchman NoMad Brewing

mijn toenmalige vriendin en ik, keihard gewerkt. Deze

En dan ‘opeens’ is de The Flying Dutchman geboren. Inmid-

onderneming in bieren was mede een succes dankzij mijn

dels heeft hij 20 soorten bier ontwikkeld; de namen proef

kennis van het brouwen. We verkochten het uiteindelijk

je terug in het bier. Het geheim van deze bieren, waarvan

en ik bleef nog een jaar bij mijn verkochte bedrijf in dienst

Ronald de architect is, zijn mixen van rijke kruiden, hop en

als business developer. Daarna leidde ik voor een periode

andere bijzondere ingrediënten, die hij verwerkt tot eigen

een vrij nomaden bestaan.’ Ronald en zijn Finse vriendin

speciale uitgebalanceerde recepten met smaaksensaties

trokken met de camper door Scandinavië, Zuid-Europa

voor verschillende momenten. Ronald: ‘Het voordeel is, ik

en zij genoten van Marokko. Zo kwamen zij los van hun

hoefde niet helemaal van scratch te beginnen; mijn kennis

‘oude leven’ en herkregen zij het gevoel van vrijheid.

van het brouwen en mijn netwerk vanuit het importbedrijf komt nu goed van pas. Voor het design werk ik nauw samen met

Ronald: ‘Een tijdje heb ik gedacht me te gaan vestigen

een artdirector en copywriter. Mijn doel is om van The Flying

in een ander land, maar toch keerde ik weer terug naar

Dutchman een internationaal brand te maken. Inmiddels is het

Finland. Daar voelde ik namelijk de druk van mensen om

bier te koop bij 800 winkels van AH; daarnaast bij veel proef-

me heen met steeds weer die vraag: ‘Wat ga je nu doen?’

lokalen in Nederland en internationaal in Noorwegen, Finland,

Ik wist het niet. Mijn relatie van 16 jaar ‘broke up’. Mijn ex-

België, Frankrijk, Cyprus, Rusland en Bulgarije.’

vriendin is nu, na 7 jaar nog steeds onderweg’.

www.nomadbrewing.com

ALTENA BUSINESS | 1 3


“Financiële professionals die werken met passie en precisie” • Computer hardware en software op maat • Randapparatuur • Netwerk en servers

Bij Van Noordenne Accountants werken professionals die ervoor zorgen dat u kunt ondernemen. Bezig zijn met waar u goed in bent. We nemen u het cijferwerk uit handen en zorgen voor perfecte managementrapportages. Daar kunt u mee sturen en uw verdere koers bepalen. En uiteraard denken wij daarbij graag met u mee!

• (VOIP) Telefonie • Storingsdienst • Verkooppunt glasvezel

Een ICT bedrijf dat denkt én doet, dat zelf alles aanlegt en installeert. Dáár heb je iets aan.

Bent u benieuwd naar onze aanpak? Bel ons dan op 0183 697979. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

www.lankhaar-ict.nl Lankhaar Telecommunicatie & ICT Dienstverlening Kraaijenveld 63 4261 ZA Wijk en Aalburg 085 - 10 44 295 06 - 227 98 447 Email: info@lankhaar-ict.nl

www.vnacc.nl Gorinchem | Giessen | Hardinxveld-Giessendam

Mark doet het ook

LIFE IS ABOUT KICKING ASS, NOT KISSING IT.

Mijn naam is Mark Timmer. Ik ben ondernemer in hart en nieren. Behoudens voor mijn pensioen, bouw ik voor mijn twee zonen via Toekomstbeleggen.nl, vermogen op. Dat gaat eenvoudig en bevalt me prima!

HOE ZOU JE LEVEN ZIJN, ALS JE ER ALLES UIT ZOU HALEN?

Van der Wal interieurs Leerdam

Flexibel en doelgerichte vermogensopbouw voor alle generaties Een must om uw financiële doelen te halen

Toekomstbeleggen.nl

Is een gezamenlijk initiatief van Havika Vermogensbeheer en SVDH Vermogensbeheer

VOOR MEER INFO: AGNES.VLEUGEL@INNERSTANCE.NL | WWW.INNERSTANCE.NL

Bel 0183- 50 00 90 voor meer info.


I nner stance

Inner Stance geeft ondernemers regie over zichzelf weer terug “Ondernemers weten heel goed dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen, voor hun gezin en binnen hun business, maar het lukt ze vaak niet om blijvend resultaat te creëren”, zegt Agnes Vleugel van Inner Stance. “Wij creëren altijd resultaat met cliënten. Alle cliënten kunnen daarover meepraten.” tekst: kees klijn

Mensen gaan voor het ondernemen, omdat ze vrij willen zijn in

Er moet een match zijn met de client. “Is er die niet, dan kunnen

denken en handelen. Maar wat is die vrijheid waard als je dagelijks

we niet verder. Want als we het traject ingaan, vragen we van

wordt geconfronteerd met stress, met opstapelende uitdagingen,

onze klanten een absoluut commitment van minstens een halfjaar.

waardoor je het gevoel dat je de regie over je gezondheid, je

Een traject waarin we samen keihard gaan werken aan hun

omgeving – denk aan het gezin – dreigt kwijt te raken? “Met die

innerlijke houding: wie ze moeten zijn, zodat ze gaan doen wat ze

vraag zitten veel ondernemers”, weet Agnes. “Ze zijn de balans in

moeten doen en het resultaat bereiken dat ze voor ogen hebben.

hun leven kwijt. Wij helpen ze om weer succes te ervaren. Zowel

Dat is niet voor iedereen haalbaar, maar wel voor toegewijde

in hun persoonlijk en zakelijk leven.”

ondernermers die zichzelf nu echt als een prioriteit gaan zien, omdat ze inzien hoe hun toekomst eruit ziet als ze blijven

Het managen van een krachtig zakelijk en persoonlijk leven,

doorgaan zoals ze tot nu toe wel hebben gedaan. Jezelf willen

zo stelt Agnes, bestaat uit vier pijlers. “Body, Being, Balance en

veranderen is misschien nog wel een grotere uitdaging dan het

Business. Het hebben van een krachtig lichaam, het ervaren van

ondernemen zelf. Tijdens de coaching en training ervaren ze meer

rust en overzicht in plaats van stress. De balans tussen werk en

energie, fitheid, focus, rust en overzicht in een drukke omgeving.

privé. De focus om echt aanwezig te zijn voor je partner/gezin en

In theorie weet je precies wat je moet doen. Wij zorgen ervoor

het creëren van een krachtige houding, efficiëntie en overzicht

dat het ook gaat leven. En dat je voorgoed afrekent met oude

binnen je werk. Deze fundamentele pijlers dragen jou, maken je

patronen en gedrag. Je moet zelf de acties doen. Dat is in de kern

mentaal en fysiek sterk.”

simpel, maar niet altijd makkelijk.”

www.innerstance.nl

“Ondernemen gaat meestal gepaard met stress. Dat heeft negatieve gevolgen in je business, privé, je gezondheid. Na anderhalf jaar werken met Agnes heb ik de juiste focus, is er meer rust en overzicht in mijn leven. Daardoor functioneer ik beter als ondernemer en heb ik balans gevonden in mijn privéleven.” Arie Blokland, Blokland Bouwpartners (www.blokland-bouwpartners.nl)

ALTENA BUSINESS | 1 5


BUSINESS IMPRESSIES

Duurzaamheidskring Werkendam Hij is er al even, maar toch: de duurzaamheidskring Werkendam. Dat is een verbond van bedrijven, die beloven zich in te spannen voor een duurzamere bedrijfsvoering. In totaal 14 Werkendamse bedrijven (JC Straaltechniek, De Klerk Werkendam, Hakkers, Jetmix, De Vries Werkendam, A. Den Dekker & Zn, Poly Products, De Vries Titan, P. de Visser Werkendam, Strabag, De Fruitschuur, Staton Bouw, Adax en Buitengewoon) hebben samen met de gemeente deze belofte met hun handtekening bezegeld. De bedrijven komen enkele malen per jaar bij elkaar en werken gezamenlijk met behulp van onder andere

Mart Visser imponeert op Fort Altena

de Milieubarometer aan het succesvol implementeren van MVO. De

In aan afgeladen Fort Altena wist couturier en Sleeuwijker Mart Visser

focus ligt op het realiseren van Quick Wins, reductie van energie- ,

zijn publiek meer dan goed te vermaken. De show ‘Back to my roots’ op

water-, afval en CO2. Tevens staat het motiveren van medewerkers

vrijdag 1 december en zaterdag 2 december was al weken uitverkocht

en het communiceren van MVO centraal. In de intentieverklaring

en als je er geweest was snapte je ook waarom. Dit staaltje Altena-

beloven de bedrijven onder andere zich in te spannen om de externe

promotie van het hoogste niveau (SBS6 zond het uit) plaatst de regio

effecten, die de eigen bedrijfsvoering met zich meebrengen, zoveel

nou eens op een hele andere manier op de kaart. Het handschrift van

mogelijk te beperken en te streven naar duurzaam ondernemerschap.

Visser was onmiskenbaar aanwezig. Grafisch met veel zwart wit en

Daarnaast streven de leden naar 10% verbetering van de

harmonieuze combinaties van stof en textuur, maar ook kleurrijk met

milieuprestaties gedurende de komende drie jaar. Op termijn willen

rode, geel en paars. Zijn topmodellen showden dat het een lieve lust

de deelnemers ook een voorbeeldfunctie vervullen voor bedrijven in

was. Het decor imponeerde door subtiele verlichting en een krachtige

de regio. De gemeente Werkendam steunt de duurzaamheidskring,

eye-opener waar de modellen het podium betraden. Net niet bombasti-

die voortkomt uit een eerdere samenwerking tussen de gemeente,

sche, klassieke muziek vormden de finishing touch. Alles klopte.

de bedrijven en de omgevingsdienst. De gemeente Werkendam stelt een gratis abonnement op de Milieubarometer beschikbaar aan de ondernemers in de gemeente Werkendam. Kijk hiervoor op https://online.milieubarometer.nl/aanmelden/werkendam

Tim van der Kamp start Fysiotherapie Van der Kamp in Wijk en Aalburg Ondernemers zijn niet altijd even zuinig op hun lichaam: teveel

ongemakken en vele andere is een bezoekje aan de Fysio dan

Jort Kelder en oud premier Balkenende promoten Lagrouw magazine over De Groene Pluim

de beste remedie. De jeugdige Tim van de Kamp startte onlangs

In opdracht van de BZW (VNO-NCW Brabant Zeeland) ontwik-

Fysiotherapie Van de Kamp, gevestigd binnen de muren van

kelde Lagrouw Communicatie onlangs een speciaal magazine over

fitnesscentrum Refresh your Fitness in Wijk & Aalburg. Tim is

De Groene Pluim (www.degroenepluim.nl) Op een congres op het

als zelfstandige praktijk geopend en dus toegankelijk voor een

International Airport Breda werd dit magazine gepresenteerd door

brede doelgroep. Door de samenwerking met het fitnesscentrum

deze Bekende Nederlanders. Het blad staat vol met artikelen over

zijn er veel mogelijkheden om te revalideren en te herstellen

ondernemers en wethouders in de regio Breda, Roosendaal en

van lichamelijke klachten. De laagdrempeligheid van de praktijk

Bergen op Zoom, die zich verdienstelijk maken met duurzaam en

maakt ook dat er een ontspannen sfeer hangt: iets wat in de

sociaal betrokken ondernemen. Naast het magazine was Lagrouw

ogen van Tim erg belangrijk is.

ook verantwoordelijk voor de huisstijl. Bent u ook ondernemer of

zitten of zitten in een verkeerde houding, geven op den duur vaak problemen zoals lage rugpijn of nog erger. Voor al deze

overhead, die meer wil weten over een speciaal magazine? Neem Adres:Azaleastraat 1, 4261CT Wijk & Aalburg.

dan eens contact op met Govert Lagrouw. Volkomen vrijblijvend gaat

Info@fysiovandekamp.nl/www.fysiovandekamp.nl/0615338928

hij met u in gesprek. Mail hem op: info@lagrouwsc.nl of bel 0183-401078/06-51200448.

1 6 | ALTENA BUSINESS


BUSINESS IMPRESSIES

De Timken Company, een vooraanstaande en wereldwijde speler

Overname ATTEMA B.V. door Duitse KAISER GROUP

op het gebied van lagers en mechanische krachtoverbrengings-

KAISER GmbH & Co. KG Schalksmühle versterkt haar positie in

systemen, heeft overeenstemming bereikt over de overname van

Nederland en België. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

Groeneveld Groep, Gorinchem. Met de overname is een bedrag van

2017 heeft KAISER alle aandelen verworven van ATTEMA B.V. in

ongeveer $280 miljoen gemoeid. Als onderdeel van de overname

Gorinchem en haar Belgische dochter-onderneming in Erembo-

zal Henk Groeneveld, enig aandeelhouder en non-executive presi-

degem. KAISER met haar hoofdkantoor in Schalksmühle en haar

dent van Groeneveld Groep, zich terugtrekken uit het bedrijf. ‘Henk

dochterondernemingen AGRO (Zwitserland, China) en HELIA (Bel-

heeft de onderneming gedurende vier decennia geleid. Dankzij

gië) staat garant voor een hoge productkwaliteit voor marktgerichte

hem is de onderneming geworden tot wat deze vandaag de dag

installatieoplossingen. Met ATTEMA groeit de KAISER Groep naar

is. Hij heeft tevens gezorgd voor een sterke directie en staf,’ besluit

ruim 500 medewerkers. ATTEMA is opgericht in 1966 en is een toon-

Kyle. ‘Wij wensen Henk met zijn familie een goed en welverdiend

aangevende producent van innovatieve oplossingen in de markt-

pensioen.’ Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft Timken haar

segmenten installatie, (telecom)infra, special products en bouw.

productportfolio sterk uitgebreid als toevoeging op de lagers. Het

ATTEMA met haar 150 medewerkers zal de Nederlandse markt

leveringsprogramma omvat versnellingsbakken, kettingen, riemen,

als onafhankelijke entiteit van de KAISER-groep onder de bekende

koppelingen, automatische smeersystemen, industriële koppelingen

merknaam blijven bedienen. ATTEMA als middelgrote onderneming

en remmen, alsmede een keur aan industriële diensten. Deze pro-

met vernieuwende ideeën voor de toekomst past perfect in de struc-

ductlijnen worden verkocht onder industriële merknamen, waaronder

tuur van de KAISER-groep. De internationale aanwezigheid van de

Timken®, Philadelphia Gear®, Drives®, Lovejoy® en Interlube™.

KAISER-groep geeft ons toegang tot zowel bestaande als nieuwe

De onderneming heeft aanvullende informatie beschikbaar op haar

markten. Wij verheugen ons op de samenwerking met onze nieuwe

Investor Relations website op http://investors.timken.com.

collega’s,’ vertelt Ton de Hoog, CEO van ATTEMA.

Timken neemt Groeneveld Group over

Bron: www. Groeneveldgroup.com

BKA businessontbijt bij Hoogendoorn MBI in Werkendam

VEKA levert Wagner op VEKA Shipbuilding bouwde de 135 meter lange tanker Wagner in Werkendam af en leverde deze aan General Bunkering Service

Donderdag 30 november gloorde er goud in de ochtendstond

(GBS). Het schip vaart in de ARA-regio (Amsterdam, Rotterdam en

voor alle ondernemers, die een netwerkontbijt bijwoonden bij het

Antwerpen) en is uitgerust met VEKA’s Smart Electric Propulsion.

bedrijf van Dick Hoogendoorn. Het was een gezellige drukte op

Het schip wordt diesel-­elektrisch aangedreven met vier Scania-

de vroege morgen rond zeven uur waar ondernemers van allerlei

generatoren. De elektromotoren zijn verticaal in een schacht

pluimage elkaar onmoetten. Hoogtepunt was zonder meer de

met een haakse overbrenging naar de roerpropellers geplaatst.

rondleiding waarbij iedereen zich verbaasde over zoveel high tech

Hierdoor is het mogelijk om de motoren met de schroef hydraulisch

en ambachtelijk kunnen van dit meer dan 50 jaar oude bedrijf, dat

verticaal te verstellen, zodat de roerpropellers bij een leeg schip 60

gespecialiseerd is in interieurbouw op schepen, kantoren, winkels

centimeter dieper steken. Dit scheelt ballast, waardoor het schip

en overheden.

zuiniger vaart. Bron: WMI

Knooppunt Hooipolder eerder aan de beurt

van Van der Maat. ‘Ik wil voorkomen dat dit tot 2029 een groter

Brabant heeft geen zin om te wachten tot 2029, voordat knoop-

knelpunt wordt. Verdere vertraging is onwenselijk.’

punt Hooipolder helemaal klaar is. Provinciebestuurder Christophe van der Maat stelt daarom dat er binnenkort een brief uitgaat

OV-verbinding van Breda naar Utrecht

naar Den Haag. Hij wil de aanpak van Hooipolder naar voren

Daarnaast wil Van der Maat dat er extra onderzoek moet komen

halen:‘Waardoor we snel de files kunnen aanpakken.’ Onlangs

naar een ov-verbinding en meer rijstroken. Zo vindt hij dat er nog

maakte de minister bekend dat de aanpak van de A27 en Hooipol-

eens naar de verbreding van de A27 moet worden gekeken om

der vertraging oploopt. Dit komt met name, doordat de bruggen bij

daar drie volwaardige rijstroken aan te leggen. Rijkswaterstaat

Gorinchem en Raamsdonksveer worden vernieuwd. De A27 wordt

gaat nu tussen Werkendam en Raamsdonksveer uit van twee

verbreed en bij Hooipolder komt er een nieuwe verbindingsroute

rijstroken plus een spitsstrook. Ook wil de provincie onderzoek

richting A59. Het werk aan het bijna 50 km lange traject begint

naar een hoogwaardige verbinding voor het openbaar vervoer

in 2022. Alleen staat de openstelling van het zuidelijke gedeelte

tussen Breda en Utrecht. De gemeente Breda heeft hier

pas gepland voor de periode 2027 tot 2029; dit tot ongenoegen

herhaaldelijk op aangedrongen. Bron: BN De Stem

ALTENA BUSINESS | 1 7


bedrijvenpark voor slimme ondernemers

Veel vraag naar kavels op Kop van Brabant

Het gaat hard met het aantal reserveringen op Kop van Brabant. Op meer dan de helft van de grond is inmiddels een optie genomen door bedrijven als Bresc, FF Chemicals en Kelpa. Nu het bedrijvenpark ook een aantal kleine kavels vanaf 1.000 m2 mag aanbieden, staat Kop van Brabant nog meer in de belangstelling. Enkele voordelen: • • • •

Optimale ligging nabij de A27 Koploper in parkmanagement en veiligheid Scherpe m2 prijs Flexibele kavelgrootte en milieucategorie Interesse? Wees er op tijd bij! Neem voor de mogelijkheden contact op met Rob Joosten (06 37 600 600) van projectbureau Bedrijventerreinen Land van Heusden en Altena. Hij helpt u graag verder.

www.kopvanbrabant.nl

@KopvanBrabant

7

hectare al ! gereserveerd

Kop van Brabant is een initiatief van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.


G rote belangstelling voor bedrijvenpark

Kop is eraf voor Kop van Brabant “Bresc BV uit Sleeuwijk en FF Chemicals BV uit Zevenbergschen Hoek hebben hun handtekening gezet: de ondernemingen zullen zich gaan vestigen op het regionale bedrijvenpark Kop van Brabant in Werkendam. “De kop is eraf”, zegt Rob Joosten, accountmanager Kop van Brabant. “En er gaan er nog veel meer volgen.”

Rob Joosten

tekst: kees klijn

Vorig jaar werd het bedrijventerrein bouwrijp opgeleverd en het

voor bedrijven van buiten het Land van Heusden en Altena.

heeft alles in zich wat een ondernemer zich wenst: het is de

“Interessant om zo aanvullende werkgelegenheid te creëren. Om

buurman van de A27; er kunnen bedrijven gevestigd worden

het bedrijvenpark aantrekkelijk te maken voor meer ondernemers

tot en met milieucategorie 5.1 – weinig bedrijvenparken kunnen

is nu in een bepaalde zone de perceelgrootte aangepast.

dat aanbieden. Voor FF Chemicals was dat mede aanleiding

Vanaf duizend vierkante meter kan er al worden gebouwd. “We

om op termijn naar Werkendam te verhuizen. “Bovendien is het

hebben al vier kleine bedrijven die willen bouwen. Alleen de

bedrijvenpark qua infrastructuur perfect ingericht”, zegt Joosten.

handtekening is nog nodig.” Veel ondernemers kijken het nog

“Problemen met grote vrachtwagens zijn met de inrichting van de

even aan tot er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Maar er zit

wegen al getackeld. En Kop van Brabant heeft automatic number

er een addertje onder het gras. “Als ze inderdaad zien dat dit een

plate recognition. Alle nummerplaten worden herkend, dat

succes is, blijkt de nu beschikbare 15 hectare netto niet zo heel

bevordert de veiligheid aanzienlijk.” Bovendien - heel belangrijk -

veel te zijn. En het is nog maar de vraag of er een tweede fase

is de grondprijs zeer aantrekkelijk: 129 euro per vierkante meter,

achteraan komt. De kans is groot dat daar een streep doorheen

inclusief parkmanagement.” En toch duurde het even voordat

gaat vanwege de nabijheid van Fort Bakkerskil. Deze maakt

het eerste schaap over de dam ging. “We hebben een flinke

onderdeel uit van de nieuwe Hollandse Waterlinie die wellicht in

crisis achter de rug. Ondernemers worden dan voorzichtig, heel

aanmerking komt voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Als

logisch. Maar die tijden liggen achter ons. De economie draait

dat gebeurt, mag in die omgeving niet meer worden gebouwd.”

goed, er is weer geld in kas. Bedrijven zijn met een inhaalslag

En ook: “Als je weet dat ook de Bruine Kilhaven zo goed als

bezig. Plannen die in de la lagen - uitbreiden, verkassen - komen

uitverkocht is, dan zou ik als ondernemer met expansieplannen

er nu uit. De belangstelling is erg groot en het naastgelegen

toch eens met ons komen praten.”

bedrijventerrein Bruine Kilhaven V biedt geen ruimte meer.” Op de Kop van Brabant is nu ongeveer 2,5 hectare verkocht en 5 hectare is gereserveerd. Kop van Brabant is ook opengesteld

www.kopvanbrabant.nl

ALTENA BUSINESS | 1 9


VOG staat voor Verenigde Ondernemers Geertruidenberg. Lidmaatschap is mogelijk voor ondernemers die economisch actief en gevestigd zijn binnen de gemeente Geertruidenberg. Onze vereniging telt meer dan 300 leden.

Een terugblik op 2017. Dat past mooi in een eerste column van de VOG in Altena Nieuws. Al is het jaar op het moment van schrijven nog niet voorbij, we kunnen als grootste ondernemersvereniging van de regio terugblikken op een succesvol jaar. Groei Overal horen en lezen we dat het economisch aantrekt. In bijna alle sectoren gaat het beter en zijn de ontwikkelingen positief. Ook bij de VOG merken we deze ontwikkeling. Dit jaar is het ledental weer boven de 300 gestegen. Er zijn veel nieuwe, startende bedrijven binnen de gemeente Geertruidenberg, die de VOG weten te vinden.  PlusLid 

Wilt u zorgeloos op zakenreis? Bel dan met mij want ik heb jarenlange ervaring en kennis, opgebouwd bij een gerenommeerd Nederlands bedrijf. Er worden meer zakenreizen gemaakt dan ooit tevoren, naar verder gelegen gebieden en de risico’s nemen toe. Parijs, Berlijn, München, om maar een paar wereldsteden te noemen.. de gebeurtenissen staan duidelijk op ons netvlies helaas. Veiligheid is een relatief begrip geworden, ook in het ‘veilige Europa’. Zo op het eerste gezicht lijkt het boeken van een zakenreis vrij eenvoudig, je zoekt het goedkoopste vliegticket, een hotelkamer, eventueel vervoer vanaf luchthaven en we kunnen gaan...Maar er komt meer bij kijken, want wie is er verantwoordelijk als er wat mis gaat?

plus-lidmaatschap van € 150,- per jaar. Voor slechts € 40,- extra

Mijn professionele kennis, ervaing en zeer groot netwerk, met alle aspecten van zakenreizen, heb ik opgebouwd bij een gerenommeerd internationaal Nederlands familiebedrijf.

t.o.v. het basislidmaatschap profiteren ze gelijk van alle extra plus-

Graag kom ik met u in contact om te zien wat ik voor uw (nacht)rust kan betekenen.

Mooi om te zien is dat bijna alle nieuwe leden gelijk kiezen voor het

voordelen, zoals de vacaturebank, B2B-ledenvoordeel en uitgebreide profielpagina. Extra voordelen bovenop onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsvoorziening, de bedrijfsbezoeken, netwerkborrels en andere

HJB Consultancy

Henk Bogaarts - Tel: +31 6 20 77 87 77 Of mail: hjbconsultancy@gmail.com

activiteiten die we ontplooien. Nieuwe initiatieven Afgelopen jaar was een dynamisch jaar. We hebben afscheid genomen van bestuurslid Huub Lommers. Maar ook een nieuwe werkgroep Horeca & Retail opgericht. Het project GENiaal heeft wat vertraging opgelopen, maar begint ondertussen steeds concreter vorm te krijgen. Nieuwe vormen van netwerkbijeenkomsten zijn gestart,

c

o

p

B2B-ledenvoordeel is opgezet. Een initiatief waarbij VOGplus-leden B2B-voordeel kunnen geven aan alle VOG-leden.

Bent u ondernemer binnen de gemeente Geertruidenberg en zou u graag eens kennismaken? Kom dan geheel vrijblijvend eens naar een van onze netwerkbijeenkomsten. Een overzicht van de agenda vindt u op vogweb.nl/agenda. Graag tot ziens bij één van onze netwerkbijeenkomsten. John Gaasbeek, bestuurslid VOG

2 0 | ALTENA BUSINESS

c

a

a

l

Alles begint met een idee.

zoals een Network Breakfast en VOG Stand Up netwerkborrel. En het

Nieuwsgierig?

y

copycaal.nl

Grafisch Ontwerp Opmaak Webdesign Drukwerk Boeken Reclame Communicatie Marketing


col u mn aspect ict

Uw bedrijf continu vooruit met Office 365 en Aspect | ICT

Jan Smit j.smit@aspect-ict.nl www.altijdsoftwareparaat.nl

Grote kans dat u bekend bent met Microsoft Office 365. Misschien werkt u er ook al mee. Office 365 is een prachtige clouddienst, die u helpt om efficiënter te werken. Vroeger kocht u een Office-pakket bestaande uit 10 à 15 programma’s. Al die losse programma’s, ondertussen al meer dan 60, kennen hun eigen kracht en functionaliteit. Tegenwoordig worden al deze handige tools in één omgeving aangeboden: Office 365. Wat is uw voordeel? U bent altijd up-to-date en kunt alle tools overal flexibel, snel en efficiënt inzetten en gebruiken. Dat klinkt wel heel ideaal. Toch blijkt dit in de praktijk, die wij o.a.

De ontwikkeling, inzet en benutting van Office 365 vraagt om

vanuit de bouw, de industrie en de handel kennen, lastiger te zijn.

continue aandacht. Hoe werkt u nu? Hoe ziet uw huidige IT-

Regelmatig zien we dat bedrijven om verschillende redenen alleen

omgeving eruit? En hoe wilt u graag gaan werken? Graag gaan

gebruik maken van slechts enkele applicaties. En dat is jammer,

we met u in gesprek om kennis te maken met uw organisatie

omdat Office 365 tientallen innovatieve applicaties bevat en talloze

en wensen. Benieuwd wat Office 365 precies inhoudt, wat de

mogelijkheden heeft, waardoor andere software misschien wel

voordelen zijn voor uw organisatie of hoe de weg naar Office 365

overbodig wordt.

eruitziet? Neem gerust contact met ons op voor een gesprek. De koffie staat klaar!

We merken dat er bij diverse bedrijven en organisaties behoefte is aan ondersteuning en benutting van de vele mogelijkheden van Office 365. Uw mensen, werkwijze en processen zijn namelijk uniek. Daarom is het passend inrichten van Office 365 binnen

Aspect | ICT

uw organisatie van doorslaggevend belang. Alleen dan weet u

Handelsstraat 4

zeker dat u het platform binnen uw organisatie optimaal benut.

3371 XC Hardinxveld-Giessendam

De optimalisatie bevordert de persoonlijke productiviteit, verbetert

T: (0184) 67 54 00

de samenwerking en levert uw organisatie een innovatieve

E: info@aspect-ict.nl

werkomgeving op.

“Uw organisatie efficiënter laten werken met Office 365? www.altijdsoftwareparaat.nl | Tel. (0184) 67 54 00

Ieder detail bekeken!

ALTENA BUSINESS | 2 1


Erna Knook

Winter wijnen / Wild wijnen Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, is de temperatuur buiten alweer sterk gedaald. 6 graden wijst de thermometer aan. Het koude najaar is gearriveerd en de winter is in aantocht. Ook het ‘wildseizoen’ is weer begonnen. Een officiële startdatum hiervoor is er niet, maar traditioneel hanteren we in Nederland de periode van 15 oktober tot en met 31 december. In deze periode mag er op het meeste wild gejaagd worden. Als we dan van zo’n heerlijk stukje vlees gaan genieten, is het natuurlijk mooi als er glas bijpassende wijn naast staat. Hoe maken we een keuze? Er zijn tegenwoordig heel veel combinaties mogelijk: rode wijn wordt soms bij vis geschonken en witte wijn bij rood vlees. Het is beslist de moeite waard om een wijn uit te kiezen, die mooi samengaat met het gerecht. Als de wijn en het gerecht goed op elkaar afgestemd zijn, zullen beide nog beter smaken! De bereidingswijze van de gerechten is heel belangrijk. Ook de bijgerechten spelen daarin een voorname rol. Het item met de meest overheersende smaak is leidend in de keuze van je wijn. Voorbeeld: als je een wildgerecht hebt met een saus van bijvoorbeeld pruimen (zoet!), kies dan niet voor een te droge wijn. Deze zal door het zoete aspect in het gerecht alleen maar zuurder gaan smaken. Dat geldt ook andersom: een zoete wijn bij een gerecht met frisse smaken, zal zoeter gaan smaken door die combinatie. Een paar voorbeelden van mooie wild/wijn combinaties: Gebraden fazant: wit: romige Chardonnay (Frankrijk), rood: Pinot Noir Bourgogne Fazant zuurkool: wit: Riesling/Pinot Gris, rood: Pinot Noir (Chili) Gebakken hazenrugfilet: rood: Chianti Classico, Rioja Crianza. Hazenpeper rood: Shiraz (Australië), Chateauneuf du Pape Gestoofd konijn: wit: Verdicchio Superiore (Italië) rood: Sangiovese (Italië) Hert (met paddestoelen): rood: Bordeaux, Barolo Reebiefstuk: rood: Cabernet-Sauvignon (Zuid-Afrika), Malbec (Argentinië) Mocht u willen sparren over de keuze van de wijn bij uw gerecht, neem dan contact met mij op. We kunnen dan een mooi wijnarrangement voor u samenstellen. Als u refereert aan dit artikel, krijgt u bovendien 10% korting op de wijnen van uw keuze.

Hans van den Assem

A dvocaat

De arbeidsovereenkomst en intellectuele eigendomsrechten Vernieuwing en innovatie liggen ten grondslag aan bedrijven die zich succesvol ontwikkelen. Het zijn in veel gevallen – daartoe door de directie gefaciliteerd – de werknemers van die bedrijven die vanuit hun creativiteit die vernieuwing en innovatie vorm geven. Aan wie komen echter de rechten daarop toe: aan de werknemer of aan de werkgever (het bedrijf)? Vaak gaat in dit soort gevallen om het auteursrecht, dat is geregeld in de Auteurswet (AW). Auteursrechten hebben bijvoorbeeld betrekking op teksten, gebruiksaanwijzingen, brochures, video’s en ander promotiemateriaal, foto’s, tekeningen, apps en software. In het jargon van de AW worden dit “werken” genoemd en om auteursrechtelijk beschermd te zijn (bijvoorbeeld bescherming tegen namaak) dienen deze werken een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dragen. De AW bepaalt dat het auteursrecht toekomt aan de maker van deze werken, hetgeen dus in beginsel de werknemer is die deze heeft gemaakt. Betekent dit dan echter dat de werkgever het nakijken heeft? Gelukkig niet want in artikel 7 van de AW is bepaald dat als de taakomschrijving van een werknemer mede omvat het maken van bepaalde werken (bijvoorbeeld het schrijven van computerprogrammatuur), niet de werknemer maar de werkgever wordt aangemerkt als de maker van deze werken, waardoor de werkgever alle auteursrechten heeft. Maar als een werknemer, zonder dat dit tot zijn taak behoort, tijdens werktijd bijvoorbeeld een bedrijfsmatige app ontwikkelt? Het auteursrecht komt in een dergelijk geval niet toe aan de werkgever, terwijl dit wel gewenst kan zijn omdat hierin bedrijfsgevoelige informatie van de werkgever kan zijn verwerkt. Om die reden is het verstandig om in arbeidsovereenkomsten met werknemers steeds een Intellectueel Eigendomsbeding op te nemen. In een dergelijke contractuele bepaling is geregeld dat werknemers zich op voorhand verplichten tot het overdragen van intellectuele eigendomsrechten aan de werkgever. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt overigens niet alleen het auteursrecht verstaan, maar bijvoorbeeld ook het octrooirecht. Wanneer een werknemer tijdens werktijd een uitvinding doet, kan de werknemer op grond van het Intellectueel Eigendomsbeding worden verplicht eraan mee te werken dat terzake van die uitvinding een octrooirecht wordt gevestigd op naam van de werkgever. Als u vragen over dit onderwerp heeft of een intellectueel eigendomsbeding in uw arbeidscontracten wenst op te nemen kunt u contact met mij opnemen.

Vinivisie Koestraat 33, Geertruidenberg

Hans van den Assem Advocatuur Pompstraat 1 | 4251 EK Werkendam | T: +31 (0) 183 820 394

0162-510234 / www.vinivisie.nl / erna@vinivisie.nl 2 2 |/ 06-21813802 ALTENA BUSINESS

www.assemadvocaat.nl | assem@assemadvocaat.nl


V ro u w en altena

Een inspiratiemagazine waarin 5 jaar Vrouw & Altena centraal staat Vrouw & Altena bestaat vijf jaar en dat feit wordt gevierd met een jubileummagazine, dat komend voorjaar verschijnt. Hoe hebben de vrouwen, die de afgelopen jaren in de schijnwerpers zijn gezet als genomineerden én winnaars van de verkiezing Ondernemende Vrouw van Altena, zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld? Welke keuzes hebben zij gemaakt en waarom? Welke drijfveren hebben ze en waar komen die vandaan? Het wordt een blad boordevol inspiratie voor vrouwen én mannen. tekst: fientje bax Natuurlijk staan ondernemerschap en ondernemingszin centraal in het

kruisbestuiving met evenementen zoals de Marianne Vos Wielerronde

jubileumtijdschrift. Maar minstens zo belangrijk voor Vrouw & Altena zijn

en landelijke netwerken zoals Vrouwen in de Topsport.

de thema’s maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid, educatie,

Feike bewaakt de uitstraling van Vrouw & Altena. Ze is al vanaf het

sociale cohesie, gezondheid en huisvesting. Ook deze thema’s krijgen

eerste uur betrokken en zorgt ervoor dat alles er tiptop uitziet. ‘Het

een prominente plaats.

moet strak en zakelijk ogen,

Het team Vrouw & Altena is

maar wel met een vrouwelijke

geen feministisch clubje, ook

twist,’ zegt ze daarover. Nicole

al draait het natuurlijk wél om

is het organisatietalent van het

vrouwen in dit netwerk. Hun

stel. Nieuwsbrieven, banners,

werk moet een podium krijgen,

social media, tot op de minuut

omdat het mooi en goed werk

precieze draaiboeken: dat

is én omdat vrouwen in al hun

is Nicoles pakkie an. Nicole

bescheidenheid niet zo snel

omschrijft Marina als het

uit zichzelf in de spotlights

beschouwende teamlid: ‘Als wij

stappen.

bij elkaar komen en los gaan met ideeën, pakt Marina een

‘Altena is niet groot, maar ik

kritische rol. Als wij al in de doe-

sta ervan versteld hoeveel

modus willen schieten, zet zij

interessante en initiatiefrijke vrouwen er zijn. Ik heb hen door

een stapje terug en kijkt ze of het idee wel bijdraagt aan het doel dat

Vrouw & Altena leren kennen,’ vertelt Marina Zwaan. Verbinden,

we willen behalen.’ Marina schrijft ook de teksten voor het magazine.

inspireren en motiveren zijn dan ook de doelen van het netwerk. ‘De impact kan groot zijn,’ stelt Nicole Roubos. ‘De ondernemende

Wanneer de teamleden samenkomen, vliegen de ideeën binnen no-

vrouwen inspireerden mij met de verhalen over hun ondernemingen.

time over de tafel. Er wordt gelachen én serieus vergaderd. Feike:

Uiteindelijk heb ik mijn baan bij de Rabobank opgezegd en ben

‘We versterken elkaar enorm. We gooien alles op tafel, zijn open en

ik met Fresh Lemon gestart.’ Esther Vroegh is een powervrouw,

gunnen het elkaar om dingen te regelen.’ Marina vervolgt: ‘Je legt

die haar mannetje staat in de door stropdassen gedomineerde

met elkaar de verbindingen. Als je ieders ideeën optelt, kom je uit

strafrechtwereld en die bewijst dat een carrière en kinderen wèl

op iets dat je nooit zelf had kunnen bedenken. Dat is de kracht van

samen kunnen gaan. ‘Vrouwen zijn de drijvende kracht achter

Vrouw & Altena.’ Het team is trots op al het moois dat er in Altena

familiebedrijven: ze regelen alles thuis en hebben oog voor het

gebeurt en wil daaraan zijn steentje bijdragen. Daarom praat Vrouw

welzijn van het personeel. Dat doen ze vaak achter de schermen,

& Altena mee in een visiegroep rond de gemeentelijke herindeling

terwijl ze ook een podium verdienen, want vrouwen zijn in bepaalde

en denkt dit team vrouwen met Kennispoort Altena mee over grote

aspecten van het zaken doen en besturen beter dan mannen; alleen

thema’s als het tegengaan van de braindrain. Ze hopen de komende

hebben ze soms minder zelfvertrouwen.’

tijd meer jongere vrouwen bij het netwerk te betrekken. Als het aan Esther ligt helpt Vrouw & Altena mee om meer vrouwen in besturen

In het team van Vrouw & Altena is Esther degene met de kritische

te krijgen van verenigingen tot het bedrijfsleven. Zit er stiekem tóch

vragen en zij bekijkt kwesties vanuit andere invalshoeken.

een klein beetje feminisme in Vrouw & Altena?

Daarnaast brengt ze haar enorme netwerk in en zorgt ze voor

www.vrouwenaltena.nl

ALTENA BUSINESS | 2 3


Gerrit & Govert Twee reclamejongens voeren het hoogste woord De één is eigenaar van DD Reklame (Gerrit van Drunen), de ander heeft een communicatiebureau (Govert). Wat ze gemeen hebben is een schat aan ervaring. Hun belangrijkste advies: “Werk planmatig en niet te hooi en te gras. Onderstaand een gezamenlijke uitgevoerd project voor Zijlstra Infra uit Giessen.

Gerrit:

Een jubileum vieren en een kwaliteitslogo er aan over houden! Het resultaat van een

doordacht reclameplan waarin het creeeren van synergie

centraal stond. Door na te denken over de uitvoering maakten we het jubileumlogo, met behulp van wisselbare folies, geschikt voor een langer leven als kwaliteits-ondersteunend zegel voor het Zijlstra logo.

JUBILEUMMAG AZINE VAN DÉ AAN NEMER DIE ONTWER PT, BOUWT, FINA NCIERT EN ONDERHO UDT

KlantEn aa

n HEt

Standby m woord flexibiliteit et kwaliteit en

Govert: 60 jaar Zijlstra. Daar hoort een jubileum-

gEMEEntEn

doEn EEn

magzine bij natuurlijk. In wervende teksten en

BoEKJE op

En

ww

IJlStraInfr a.nl pakkende vorm werden hierin allew.Zhighlights

vervat. Advertentiewerving, redactie, opmaak en ontwerp; we deden het graag.

van nul tot nu

op naar dE toEKoMS t

altIJd dE vooruIt BlIK

Ook zo’n mooie gevelreclame?

Ook toe aan een brochure of een magazine?

www.ddreklame.nl / 0184 41 75 99

www.lagrouwsc.nl / 0183 401078

2 4 | ALTENA BUSINESS


col u mn rob bo u man van helden & partners

De eigen woning Al jaren staat het eigenwoningbezit volop in de belangstelling van de overheid. Aan het begin van de crisis werd gesteld dat de huizenprijzen in Nederland de pan zijn uitgerezen. Als vergelijking werd dan gekeken naar onze oosterburen waar de prijzen veel lager zouden zijn. Het is maar net welke gebieden je dan met elkaar vergelijkt. Zijn dat huizen in Duitsland in de middle of nowhere of zijn dat huizen in bijvoorbeeld in steden in het Ruhrgebied. tekst: fientje bax

rob bo u man

Een ander veelgehoorde kreet was dat wij als Nederland in

Het was de bedoeling van de coalitiepartners de Wet Hillen in

vergelijking met andere landen veel te hoge schulden hadden.

20 jaar af te bouwen, maar vanwege het tumult is besloten om

Je zou haast gaan denken dat Nederland een meer of minder

deze termijn op te rekken naar 30 jaar. Het kabinet benadrukt dat

armlastig land was, waar de bewoners gebukt gingen onder een

de afschaffing in kleine stapjes gaat en als pleister op de wond

torenhoge schuldenlast. Maar gelukkig aan het einde van de crisis

wordt het eigenwoningforfait van 0,75% verlaagd naar 0,60%.

kwam Nederland weer gesterkt uit de strijd: het land behoorde

Het nieuwe kabinet heeft haast en wil de maatregel opnemen in

toen weer tot de welvarendste landen. Het kan verkeren in zo’n

het belastingplan 2018. De regeling kan dan in 2019 in gaan. Om

korte tijd.

dat te realiseren moet de behandeling met enige voortvarendheid worden aangepakt. De reden is dat de belastingdienst voldoende

Het eigenwoningbezit blijft de politieke gemoederen bezighouden.

tijd moet hebben om deze maatregel voor te bereiden en daarop

In het recente verleden leidde dit al tot de maatregel dat de

de systemen aan te passen. De stemming moet daarom in de

hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf jaarlijks met een 0,5%

Tweede Kamer op 23 november 2017 plaatsvinden. De Eerste

werd teruggebracht. De hypotheekrenteaftrek is wettelijk beperkt

Kamer moet zich ook tijdig over het wetsvoorstel kunnen buigen.

tot 30 jaar. Het bedrag dat voor een huis kan worden geleend, is

Lukt dit allemaal niet, dan komt een tijdige invoering op losse

gemaximeerd en vanaf 2013 mag een nieuwe lening niet meer

schroeven te staan.

aflossingsvrij zijn: de lening moet worden afgelost. Het kabinet wil doorpakken, maar de oppositie gaat dwarsliggen. Nu huiseigenaren vrijwillig of door de nieuwe regelgeving hun

Enkele politici halen alles uit de kast om de behandeling te

hypotheekschuld aan het afbouwen zijn, vindt de overheid het

vertragen. Spreektijd is door hen aangevraagd van maar liefst 35

niet meer nodig om het aflossen van de woning te stimuleren.

uur. Het lijkt mij dat je dan wel goed van de tongriem gesneden

De Wet Hillen is ooit ingevoerd om te bevorderen dat de mensen

moet zijn om over dit onderwerp 35 uur te kunnen spreken.

vrijwillig hun hypotheek gingen aflossen. Bij weinig of geen

Je mag denken wat je wilt over het wetsvoorstel, maar op grond

hypotheekschuld kan er dan een aftrek worden toegepast wegens

van de vele wijzigingen in het verleden, die de eigen woning raken,

geen of kleine eigenwoningschuld. Deze maatregel wordt nu door

kan niet worden gezegd dat de overheid een consistent beleid

de coalitie geschrapt; eerst stimuleren dat de woningschuld wordt

voert. Kortom er is veel verwarring en tumult over de eigen woning.

afgelost en vervolgens gaan belasten. Dit is een soort afstraffen van goed gedrag. ROb bouman, Van helden & partners, Dussen Tel: 0416 - 35 25 00 | www.vhep.nl

ALTENA BUSINESS | 2 5


P lan rond voor drie windmolens aan de G antel langs de A - 2 7

Bas de Peuter bedrijf The Dutch Nightcrawlers gaat in windmolens en zonnepanelen Bas de Peuter, ex-wethouder van de gemeente Woudrichem, beheert in Almkerk, samen met zijn echtgenote, een minicamping, heeft met Casper v.d.Wetering een maatschap in melkveehouderij en participeert in diverse andere bedrijven. Een normaal mens zou hier zijn handen vol aan hebben, maar voor Bas is dit klein bier. tekst: Govert Lagrouw

Zijn corebusiness is het wormenbedrijf The Dutch Nightcrawlers

be sure to wear flowers in your hair, maar voor Bas geen

en exportbedrijf Biodone b.v., waarmee hij over de hele

poppenkast. Wel wormen, heel veel viswormen. Bas levert aan

aardkloot zaken doet. Geen doosjes, maar vliegtuigen vol,

de groothandel en de Wal-en K- Marts. Uiteindelijk bungelen de

vooral naar gans Europa, Rusland en Amerika. Maar nu komt

wormen aan het haakje van een sportvisser, de eindklant.

het, Bas heeft de volgende uitdaging alweer opgepakt: winst door duurzaamheid. Zonnepanelen en windmolens gaan zijn

Zonnepanelen op het dak en in de wei

landerijen opsieren met als doel energieopwekking voor de

Zijn marktaandeel van nu al 60% in de USA kan hij alleen

regio Almkerk, Uppel en Nieuwendijk. We spreken elkaar op

uitbreiden door in Nederland de productie op te voeren.

een zonnige woensdagmorgen. Zo’n gesprek verveelt nooit.

Want dat is het unieke aan deze business: het is en blijft een

Zijn donkere ogen diep in de kassen. Het tanige lijf kan nog

Nederlands product. “Ik zou ook direct vanuit uit Amerika

wel wat vet gebruiken, maar bij Bas krijgt het vet geen tijd om

kunnen opereren, maar ik wil daar niet wonen en werken.”

op te hopen. Hij is net terug van een zakenreis uit Amerika.

400.000 Euro vliegtuigkosten zijn daarvan een gevolg. Een

“Wal Marts gaan onze wormen verkopen. Na de Oostkust is nu

ander gevolg is dat zijn productiecapaciteit en kwekerij, waar

de Westkust aan de beurt”. If you’re going to San Francisco,

zijn compagnon Michel v.d.Werff de scepter zwaait, aan de

2 6 | ALTENA BUSINESS


G roei viswormenbedrijf basis voor d u u rzaam ondernemen

[

Met drie molens kunnen we Almkerk, Nieuwendijk en Uppel makkelijk bevoorraden met duurzame, goedkope stroom. Fantastisch toch?

[

Provincialeweg Noord in Almkerk flink wordt utgebreid. 980

functionele watermolens wilden gaan bouwen. Ook toen

vierkante meters worden erbij gebouwd. “Wormen moeten

al waren er mensen die die molens niet vonden passen in

bewaard worden in koelcellen. Daar is veel stroom voor

het landschap. Grappig, want tegenwoordig staan diezelfde

nodig, ook al omdat de wormen dag en nacht in het licht

watermolens op de lijst van het UNESCO werelderfgoed.

moeten staan.” Zijn plan is om de platte daken van de kwekerij

Drommen toeristen komen er naar kijken. Dus over een tijdje

vol te leggen met zonnepanelen. 540 stuks zijn er nodig,

kun je busladingen met toeristen verwachten die in Altena naar

voldoende om zijn hele bedrijf energieneutraal te maken.

onze windmolens komen kijken”, zegt hij met een knipoog. Van

“Inclusief subsidies verwacht ik deze investering in een jaar

de noodzaak is Bas diep overtuigd: ”Het is onvoorstelbaar hoe

of vijf zes terug te verdienen. Door de massa kun je een

wij mensen erin slagen om sinds de industriele revolutie de

korte terugverdienperiode realiseren.” Zijn tweede stap naar

voorraad fossiele brandstoffen erdoorheen te jagen die de aarde

duurzaam ondernemen gaat bestaan uit het ter beschikking

in miljarden jaren heeft opgebouwd. Als wij er niet in slagen

stellen van een groene weide aan DEcAB (Duurzame Energie

het tij te keren staan we straks voor een heel groot probleem.

coöperatie Altena Biesbosch). Samen met deze organisatie gaat

Bovendien, de techniek blijft zich ontwikkelen. Wie weet zijn

de groenstrook tussen zijn bedrijf en de dijk ‘inzaaien’ met 200

over 40 jaar die windmolens helemaal niet meer nodig en

zonnepanelen. Postcoderoos* kunnen directe omwonenden

hebben we andere oplossingen. Vergeet niet, die dingen zitten

hiervandaan stroom betrekken. “Ik wil wat terugdoen voor

met een paar bouten vast, dus je schroeft ze zo weer los. Maar

de gemeenschap. Ik besef dat ons bedrijf soms wat overlast

er is nu geen tijd meer om te wachten.” Over de opbrengsten is

kan geven voor de dijkbewoners. Vrachtwagens uit Finland,

Bas helder. ”Met drie molens kunnen we Almkerk, Nieuwendijk

Frankrijk en overal vandaan om wormen aan- en af te voeren.

en Uppel makkelijk bevoorraden met duurzame, goedkope

Met de zonnepaneelweide kan ik iets terugdoen.” Oriënterende

stroom. Fantastisch toch? Op weg naar een energieneutraal

gesprekken hierover zijn reeds met DEcAB gevoerd. Bij die

Altena! Financieel praat je over een investering van ettelijke

zonnepanelen blijft het niet want Bas gaat ook nog eens drie

miljoenen. Geld dat ik in exploitatie samen met banken, private

windmolens plaatsen. “Ik heb hierachter nog een agrarisch

investors of energiemaatschappijen ga borgen. Geen probleem.

perceel van veertig hectare. Gezien de provinciale opgave en

En inderdaad als de molens gaan draaien kan het voor

gezien het huidige kabinetsbeleid moet er in Brabant, en dus

mijn bedrijf lucratief worden. De afschrijvingen alleen al zijn

ook in Altena, nog flink wat energie bespaard gaan worden. De

interessant om mijn vennootschapsbelasting te drukken. Netto

molens komen te staan in de lengterichting van de A-27 naast

opbrengsten kunnen terugvloeien naar de gehele leefomgeving”

het afwateringskanaal de Gantel. Met een beoogde hoogte van

Als ex-politicus weet je de wegen, zou je zonder die ervaring

150-175 meter geen kleine jongens. Het plan ligt momenteel ter

ook aan windmolens beginnen? ”Zeker. Sterker nog, ik zal

beoordeling als quickscan bij de gemeente Woudrichem.”

je vertellen dat ik in 1999, nog voor mijn politieke carriere, al bezig ben geweest met windmolens te plaatsen in een strook

Windmolens op lijst UNESCO Werelderfgoed

van Fort Altena tot aan het viaduct. Dat idee heeft het toen niet

Bas is zich bewust van de discussie omtrent nut en noodzaak

gehaald omdat de tijd niet rijp was. De meesten wisten toen nog

van windmolens in Altena. Bezwaren met betrekking tot

niet eens wat windmolens waren. Maar dat kun je nu niet meer

horizonvervuiling of slagschaduw wuift hij weg. “400 jaar

zeggen.”

geleden was de wereld te klein toen de waterschappen

www.thedutchnightcrawlers.nl

ALTENA BUSINESS | 2 7


WEBSHOP

SHOWROOM

totaaloplossingen in kantoor- en projectinrichting

Baileybrugweg 9 4941 TB Raamsdonksveer Tel: 076-5480040 www.ceka-office-group.nl

ERMSTRANG bouwkundig ingenieursburo Post- en bezoekadres Anjelierstraat 39 4261 CJ Wijk en Aalburg 2e bezoekadres Molensteeg 26 5306 AD Brakel tel mob email

uw partner op het gebied van bouwen

TAXI

VAN VUUREN

0418 - 67 43 34 06 - 518 220 20 info@ermstrang-bi.nl

-

ontwerp en advies complete begeleiding 2D en 3D tekenwerk vergunningaanvraag nieuw- en verbouw woning- en utiliteitsbouw

ermstrang-bi.nl

MogeLiJkheDen Voor Vaste PriJsafsPraak!

• Luchthaven vervoer • Zakelijk vervoer • Particulier vervoer Dirk Jan van Vuuren 06 129 24 996 info@taxivanvuuren.nl

24/ 7 BereikBaar

• Bioscoop vervoer • Vakantie vervoer

www.taxivanvuuren.nl


A an de ke u kentafel bij : B O G makelaar

Theo Bakker van Hofstede Makelaardij Niet meer weg te denken als makelaar van bedrijfsonroerend goed in de regio. Theo woont in Sleeuwijk, heeft kantoor in Werkendam en komt van Urk. Een beetje waterman is hij wel. Drie jaar geleden eindigde Theo nog op de 44e plaats bij het WK windsurfen. Als Theo niet werkt is hij het liefst op het water of bij zijn gezin. “Ik besteed veel tijd aan mijn gezinsleven.” tekst: Govert Lagrouw

Ben je zelf een beetje een keukenprins?

Werk of privé?

“Een beetje ja. Ik kook thuis elke dinsdag voor het hele

“Werk is werk en thuis is thuis. Heel soms bel ik iemand

gezin. Meestal stamppot met worst in de winter en aardap-

‘s avonds als het overdag niet lukt, maar ik probeer dat te

pelen met groente en vlees in de zomer.” Je zou vis ver-

beperken. In de crisisjaren heb ik dat afgeleerd. Als iemand

wachten bij iemand van Urk? “Het is heel moeilijk om aan

daadwerkelijke interesse heeft in een bedrijfspand neemt die

verse vis te komen. Vroeger op Urk aten wij twee keer in

persoon daar wel de tijd voor. Je moet je tijd zinvol benutten.

de week verse vis, meest tong, schol of zeewolf. Mijn oom

Vroeger werkte ik 60 tot 70 uur in de week, nu merk ik dat

was wethouder van visserijzaken en die gaf ons elke week

het met 40 ook kan. Ik heb ook tijd nodig voor mijn gezin en

twee zakken verse vis die hij kreeg van de vissers.”

voor de watersport. (Theo heeft een zeilboot die afwisselend in Drimmelen en in Werkendam ligt. Daarnaast is hij pen-

Thuis eten of uit eten?

ningmeester van Water Sport Vereniging Werkendam)

“Bijna altijd thuis. Af en toe eens buiten de deur, maar niet zo vaak. Boven de Rivieren of ’t Veerhuis zijn twee res-

Een voor jou inspirerende ondernemer?

taurant in de buurt waar we komen. In Rotterdam aten we

“Chris Gongriep. Hij was de eerste projectontwikkelaar die

pas nog met ons gezin bij De Machinist in zo’n industrieel

in de particuliere sector aan gebiedsontwikkeling ging doen

groot, licht gebouw. Heel leuk.”

in plaats van alleen maar gebouwontwikkeling. Hij is de man achter de Zuidas en de renovatie van de Bijlmer. Daarnaast

Vlees of vis?

had hij als ‘hobby’ nog even Holland Jachtbouw die super-

“Liever vis, maar dat wordt dus moeilijk. Hamlapjes, rook-

jachten bouwden. Ik heb een aantal keer tegen hem gezeild,

worst of uitgebakken spek lust ik ook graag. Heel af en toe

maar hij had duidelijk een beter jacht dan ik.”

als we daar tijd voor hebben braden we een biefstukje.” Als we daar tijd voor hebben? Een biefstuk is toch zo gebak-

Toekomstdromen?

ken? “Ja dat wel, maar om er van te genieten moet je

“Niet echt, of nou ja, een goede gezondheid en dat mijn

relaxed zijn, wijntje erbij en lekker aan tafel.”

bedrijf voortgezet gaat worden. Zo ben ik opgevoed; dat je het stokje doorgeeft.”

ALTENA BUSINESS | 2 9


DEELNEMAEFN AL VAN

940,-

Hét netwerkevenement van Midden-Nederland!

10, 11 en 12 april 2018 Evenementenhal Gorinchem

Info: 0183 - 820 230 • www.fenexpo.nl

magazine

Z A K E N D O E N

t rec cor

I N S P I R E R E N

N E T W E R K E N t rec cor

BEVEILIGING

ONGEDIERTEPREVENTIE

GROEP GROEP

Ambachtstraat 6 4261 TJ Wijk en Aalburg 0416 r69 ect14 91 cor info@correct-groep.nl www.correct-groep.nl

BEVEILIGING t rec cor ZORG

SCHOONMAAK

Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491

ONGEDIERTEPREVENTIE

Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491

Vestiging Gorinchem: Techniekweg 15 4207 HC +31 (0)183 647442

Over Correct Groep

info@correct-beveiliging.nl www.correct-beveiliging.nl

info@correct-ongediertepreventie.nl www.correct-ongediertepreventie.nl

GROEP

Wij zijn dé totaaloplossing voor al uw facilitaire uitdagingen. Wij dragen bij aan een betere woon- en werkomgeving.

GROEP

Correct Groep is een betrokken en meedenkende partner en levert een totaalpakket. Van schoonmaak tot beveiliging en van ongediertepreventie tot aan het leveren van zorg. Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491

SCHOONMAAK Vestiging Gorinchem: Techniekweg 15 4207 HC +31 (0)183 620002 info@correct-schoonmaak.nl www.correct-schoonmaak.nl

ZORG Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491 info@correct-zorg.nl www.correct-zorg.nl

Wij hebben deskundige en gemotiveerde medewerkers in dienst met jarenlange ervaring.


T oekomst beleggen . nl

Werken aan vermogen voor later Actief werken aan vermogen om uw financiële doelen te realiseren; met Toekomstbeleggen kan dat al vanaf € 10.000,-. Het is een alternatief voor sparen waarbij zaken als eenvoud, transparantie, ontzorgen en flexibiliteit belangrijke kernwaarden zijn.

Guido van Hattem, vermogensbeheerder bij Havika, ziet kansen

volledig onafhankelijk zijn, kunnen wij een keuze maken uit

voor ondernemers en particulieren om op een gedegen en

beleggingsfondsen van alle financiële partijen,’ aldus Visser.

gestructureerde manier vermogen op te bouwen. Guido: ‘Wij spreken regelmatig ondernemers en particulieren, die met een

Voordelen

relatief klein vermogen doelgericht willen gaan beleggen en dat

Leendert-Jan Visser: ‘Kiezen voor Toekomst Beleggen is kiezen

willen laten doen door een professional. Met ons team van ervaren

voor vermogensbeheer zonder allerlei (fiscale) beperkingen.

vermogensbeheerders geven we graag gehoor aan deze vraag.’

Na een eerste storting van € 10.000 kan er periodiek bijgestort worden; u bepaalt dat zelf. De fiscale regels zijn gelijk aan de

Opbouwen

regels voor spaargeld: boven de fiscale vrijstelling geldt de

Leendert-Jan Visser is stellig: ‘Beleggen is een goede keus. Bij de

vermogensrendementsheffing. Toekomst Beleggen is flexibel en

huidige rentestanden wordt het steeds lastiger om je doelstellingen

transparant; de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Beleggers

te realiseren. Inflatie en fiscaliteit spelen daarbij ook een rol.

hebben online 24/7 inzicht in de ontwikkeling van hun vermogen.

Beleggen is daarom een prima alternatief. Spreiding in de belegging

Stoppen met Toekomst Beleggen kan iedere maand, zonder kosten.’

en een voldoende lange beleggingstermijn is daarbij belangrijk.’

Hoe werkt het? Noodzaak

U kunt alles regelen op onze website www.toekomstbeleggen.nl. U

Zelf zaken regelen wordt steeds belangrijker. De overheid treedt

start met enkele vragen, zodat u kunt beoordelen of beleggen bij u

meer en meer terug. De AOW- leeftijd wordt steeds hoger, ons

past. Daarna volgt een eenvoudige vragenlijst met enkele vragen

pensioenstelsel wordt versoberd, renteaftrek op hypotheken wordt

over uw persoonlijke situatie en vragen om te bepalen met welke

steeds minder. Belangrijk is het dus om zelf te zorgen voor de dag

kansen en risico’s u wilt beleggen. Dit is het uitgangspunt waarop

van morgen van jezelf en van je eventuele kinderen.

wij onze expertise gaan inzetten om voor u te gaan beleggen. ‘Ik kan Toekomst Beleggen kort samenvatten,’ zegt Guido van Hattem.

Toekomst Beleggen

‘Toekomst Beleggen is een uitstekend alternatief voor uw spaargeld

‘Toekomst Beleggen betekent voor klanten dat zij op een

als u een lange beleggingshorizon hebt. Bovendien is Toekomst

eenvoudige manier toegang krijgen tot een actief beheerde,

Beleggen flexibel, er zijn geen verplichtingen of ingewikkelde fiscale

goed gespreide beleggingsportefeuille. In de praktijk betekent

constructies. Beleggers zijn met Toekomst Beleggen verzekerd van

dit dat wij op basis van het risicoprofiel van de klant beleggen

professioneel en onafhankelijk beheer van hun vermogen.’

in de best presterende fondsen per beleggingscategorie. Onze keuzes zijn gebaseerd op een gedegen research. Omdat wij

ALTENA BUSINESS | 3 1

Mark doet het ook


G orinchem wil middelgrote stad worden

Waar wil Gorinchem naar toe? In 2032 heeft Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Onder de noemer GO2032 is tussen medio 2016 en medio 2017 in de stad intensief gesproken over wat voor stad Gorcum wil worden. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regio en gemeente hebben de visie met elkaar gemaakt. Volgens deze partijen is Gorinchem in 2032 een ‘open vesting’: een bruisende stad, die openstaat voor haar omgeving en die slim inspeelt op ontwikkelingen van buitenaf. De vesting is het icoon van de stad. Naar de toekomst toe opent de vesting zich met elf ambities, die aangeven op wat de stad meer wil inzetten. Deze ambities geven een idee over hoe het moet worden en niet zoals het is. tekst: Govert Lagrouw

Ambitie 1. Middelgrote stad, verbonden met Randstad en

Ambitie 3. Verbonden wijken en voorzieningen

Brabant.

Gorcumers ontmoeten elkaar gemakkelijk, omdat ze gebruik

Gorcum heeft anno 2032 zo’n 40.000 inwoners. Investeringen in

maken van dezelfde hoogwaardige voorzieningen. Winkels,

woningbouwprogramma’s en bereikbaarheid zetten Gorinchem op

zorgvoorzieningenen sportfaciliteiten zijn beter over de stad

de kaart gezet als Poort van de Randstad.

verdeeld, maar belangrijker is nog: de voorzieningen, die er zijn, zijn voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk.

Ambitie 2. Diverse samenleving Dankzij de verbinding tussen jong en oud, nieuwkomer en ‘oude

Ambitie 4. Centrumstad verbonden met de omgeving

rot’ en mensen uit alle sociale milieus heeft de stad dat karakter

In 2032 is het Gorcumse voorzieningenaanbod een echte trekker

behouden. Iedere inwoner voelt zich hier Gorcumer en is verbonden

voor mensen uit de wijde omgeving. Inwoners van de Alblasserwaard

met de stad ongeacht etnische of culturele achtergrond, geloof of

en Vijfheerenlanden, het Land van Heusden en Altena en het westen

beperking.

van het Gelderse Rivierengebied bezoeken de stad graag.

3 2 | ALTENA BUSINESS


t u ssen B rabant en de randstad

Ambitie 5. Verbonden samenleving en overheid

welvaart en welzijn (inclusief gezondheid). Hoe laten we de stad

Inwoners, instellingen en ondernemers kijken anno 2032 niet meer

groeien, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van leven?

alleen verwachtingsvol naar de overheid. Veel vaker ligt het initiatief

Hoe slaan we duurzaam opgewekte energie op en distribueren we

bij die partijen zelf; vaak in goede onderlinge samenwerking. Waar

die slim in wijken en buurten?

nodig en wenselijk geeft de gemeente ondersteuning. De rol van de gemeente is daardoor veranderd: bestuurders en ambtenaren zijn

Ambitie 9. Vernieuwen door te verduurzamen

minder bepalend en zijn meer verbinders geworden.

Het lerend vermogen en de ruimte voor innovatie geven Gorinchem de tools om de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en

Ambitie 6. Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie

de overgang naar schonere energie aan te gaan. Gorinchem loopt

Met goed en aansluitend onderwijs in Gorinchem en omgeving

daardoor voorop in het realiseren van internationale klimaatdoelen.

kweken we ook in de eigen regio nieuwe toptalenten. In 2032

Het Kenniscentrum Duurzaamheid (winnend idee Stadmakers event

maken we nog steeds onderdeel uit van de maritieme topregio.

GO2032) heeft hierin een inspirerende en aanjagende rol. Een groot

Investeringen in de fysieke en digitale bereikbaarheid, een relatief

deel van onze woningen is in 2032 afgekoppeld van het aardgas

jonge, initiatiefrijke bevolking en een faciliterende overheid maken

en is aangesloten op een warmtenet of op andere duurzame

Gorinchem ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven in

energiebronnen.

nieuwe technologieën en diensten. Bij het uitgeven van bedrijfsterreinen komt er voorrang voor deze innovatieve bedrijven.

[

Het lerend vermogen en de ruimte voor innovatie geven Gorinchem de tools om de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en de overgang naar schonere energie aan te gaan.

[

Ambitie 10. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie Door uitstekende bereikbaarheid, goede

Bovendien hebben

opleidingen, economische

telewerkers ontdekt dat ze in Gorinchem prima de drukke randstad kunnen vermijden. Toerisme

kansen en een prettig leefklimaat hebben jongeren en jonge

is een van de pijlers van de nieuwe economie. Met het merk

gezinnen onze stad als woonplaats ontdekt. Het aandeel van

MooiGorinchem staat de stad (inter)nationaal op de toeristische

jongeren in de totale bevolking is toegenomen. Op de woningmarkt

kaart.

wordt rekening gehouden met de wensen van jongeren en jonge gezinnen. Er zijn kleinschalige wooneenheden in de bruisende

Ambitie 7. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

binnenstad, waaronder huisvesting voor studenten. In de andere

Ontwikkelingen als robotisering en digitalisering hebben gevolgen

wijken krijgen jongeren huurkorting in ruil voor hulp aan ouderen in

voor de werkgelegenheid in traditionele bedrijfssectoren. Dankzij

de buurt. Nieuwe woonvormen als tiny houses bieden flexibele en

nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente

betaalbare woonruimtes. We hebben kortom geïnvesteerd in een

hebben we in 2032 in Gorinchem uitstekende opleidingen, die

hele keten, die de stad aantrekkelijk maakt voor jongeren.

naadloos aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken daarom samen. Gorinchem heeft

Ambitie 11: Vernieuwende open vesting

in 2032 een studentencampus met hogeschoolvoorziening en

Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’ en staat dan (inter)

studentenhuisvesting.

nationaal bekend om zijn historische binnenstad in een schitterende omgeving. De vesting is een parel: het icoon, dat onze lokale

Ambitie 8 Vernieuwen door technologische innovatie te

samenleving verbeeldt. Oud en nieuw worden

omarmen

erin verbonden, bestaande en nieuwe vormen van bedrijvigheid,

De grote vraagstukken van de toekomst eisen innovatieve en vaak

winkels, horeca, toerisme en cultuur vormen er een samenhangend

hoogtechnologische oplossingen; of het nu gaat om het klimaat

geheel.

(voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden), energie en demografie (afnemende beroepsbevolking en vergrijzing) of

www.go2032.nl

ALTENA BUSINESS | 3 3


www.damendrukkers.nl


Wenst alle ondernemers een succesvol 2018!

UiTgeLiCHT

TE HUUR TE KOOP

TE HUUR

TE HUUR

HOOgsTRaaT 99

BEyERincKWEg 17 g

Stijlvolle en gloednieuwe

Prachtige kantoorruimte met panorama-

HUlsEnBOscHsTRaaT 3-1 WERKEndam

winkelruimte op toplocatie aan de

uitzicht over het bedrijventerrein

Compleet instap-klare kantoorruimte in statig

Hoogstraat in Werkendam

van Werkendam

bedrijfspand met hoogwaardige afwerking

Huur: € 1.295,-- per maand, excl. btw

Huur: € 750,-- per maand, excl. btw

Huur: € 2.500,-- per maand, excl. btw

Koop: € 185.000,-- v.o.n. excl. btw

Oppervlakte: 100 m2

Oppervlakte: 300 m2

Oppervlakte: 96 m

2

Hoogstraat 24 4251 CL Werkendam T 085 - 049 5155 info@hofstedebedrijfshuisvesting.nl

www.hofstedebedrijfshuisvesting.nl

Profile for Govert Lagrouw

Ab 26 issuu  

Tijden veranderen. Zo aan het einde van het jaar is dat een cliché van jewelste, maar toch. Organisatoren van Business Awards hijsen onderne...

Ab 26 issuu  

Tijden veranderen. Zo aan het einde van het jaar is dat een cliché van jewelste, maar toch. Organisatoren van Business Awards hijsen onderne...

Profile for lagrouwsc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded