Altena Business 23

Page 1

23

Aan de keukentafel

Waterfront de Veene

PAL-V

Maurice Damen

Vrij wonen aan het water

In Geertruidenberg eerste vliegende auto ter wereld

ALTENA

BUSINESS

JAARGANG 7 april 2017

Zakenblad voor het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg

Lagrouw Communicatie

Start nieuw magazine over familiebedrijven

75-jarig Alfa Accountants wil ondernemers ook af en toe ‘schop tegen de schenen’ verkopen


Kees van der Stelt

Aspect | ICT: uw vertrouwde ict-dienstverlener dichtbij Het inzetten van ict vormt voor veel bedrijven een uitdaging. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat ict ‘gewoon werkt’, uw werkzaamheden ondersteunt en uw bedrijf vooral voordeel oplevert. Hoe krijgt u dat voor elkaar? We spreken met Kees van der Stelt, partner en teamleider Verkoop bij Aspect | ICT. 32 jaar en toch al ervaren.

Brede dienstverlening Het dienstenaanbod van Aspect | ICT is breed en beslaat onder andere bedrijfssoftware (ERP/CRM), software op maat, clouddiensten, ict-beheer en telefonie. “Wij richten ons specifiek op het mkb, de maakindustrie en accountancykantoren. Ook vind je ons bij woningcorporaties en zorginstellingen. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de hoek Tiel, Utrecht, Rotterdam en Breda.”

Hij is opgegroeid en opgebloeid in de regio en stond op jonge leeftijd

“Ict is een instrument waarmee een bedrijf zich kan onderscheiden.”

al met zijn voeten in de klei. Lezers uit Werkendam en omgeving

“De wereld verandert steeds sneller. Daarom is het belangrijk om

kennen hem als de vroegere ondernemer van Computeq ICT. Ruim

uw ict-omgeving mee te laten ontwikkelen. Ict is een instrument

twee jaar geleden vloeide Computeq ICT samen met Aspect | ICT.

waarmee een bedrijf zich kan onderscheiden en beter en effici-

“Computeq ICT werd vooral groot met hardware, computers en

ënter kan functioneren. Het is geen eenmalige investering, maar

telefonie. Tegenwoordig hebben veel mkb’ers ondersteuning nodig

een continu proces. Wij streven er altijd naar om klanten in staat

in het automatiseren van bedrijfsbrede processen. Daarom zijn we

te stellen innovatie en onderscheidend vermogen te realiseren.

samengevoegd met Aspect | ICT: een kennispartner die sterk is in

Zo kunnen zij op hun beurt de eigen klanten ook weer optimaal

het optimaal inzetten en benutten van ict.”

bedienen. Betrouwbaarheid en klantgerichtheid zijn daarin een vanzelfsprekendheid. Met een persoonlijk plan van aanpak wordt

Bedrijfsprocessen staan centraal

iedere vraag vertaald naar een passend en professioneel advies,

Kees legt uit: “De inrichting van ict binnen een bedrijf is een inge-

gevolgd door nauwe betrokkenheid bij de implementatie en het

wikkeld proces. Vroeger dacht men vanuit concrete producten en

beheer van de ict-omgeving.”

oplossingen; de techniek stond centraal. Tegenwoordig vormt het zo efficiënt mogelijk inrichten van bedrijfsprocessen het uitgangspunt.

Aspect | ICT

Ict is daarin ondersteunend. Mede daarom zorgt Aspect | ICT er

Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam

eerst voor dat alle (relevante) bedrijfsprocessen in beeld zijn. Vanuit

Hulsenboschstraat 3, 4251 LR Werkendam

daar wordt gekeken naar hoe organisaties succesvoller kunnen zijn

www.aspect-ict.nl/ info@aspect-ict.nl/ 0184-675400

met behulp van ICT.”

2 | ALTENA BUSINESS


Colofon Altena Business Zakenblad over het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. www.altenabusiness.nl

Verdwijnt het middensegment?

Jaargang 7, nummer 23 Ik was op vakantie in Berlijn. Tegenover ons hotel stond een enorme Een uitgave van Lagrouw Communicatie,

betonkolos van dertien verdiepingen met over de volle breedte de

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

naam Booking.com. De onderste etage behoorde vroeger toe aan een

Aan dit nummer werkten mee: Govert Lagrouw, Fientje Bax, Gaby Stok en Kees Klijn en Jolanda Berghoef

Fotografie

warenhuis en was nu in gebruik door bloemenstalletjes, creatieve types, een ontbijtshop en meer micro-economie. Typerender kon het niet. Een online internationale reus in combinatie met individuele bedrijfjes. Het middensegment (vroegere warenhuis) was weggevaagd. Nee, dit is geen ver van ons bed show. In Gorcum is V&D ten onder gegaan,

Teus Admiraal

de autodorpsdealer heeft het steeds moeilijker in de strijd met grote

Sandy Klein Gunnewiek

importeurs en middelgrote reclamebureaus van pakweg 3 tot 13 mensen

Sharon Piek

worden in Nederland verpletterd tussen zzp’ers (de onderkant) en echt grote buro’s. Groot groeien of specialiseren lijkt het devies. Zoals Alfa

Vormgeving

Accountants, met 900 specialisten en 30 vestigingen een grote jongen

Lagrouw Communicatie

met alle disciplines aan boord. Wij spraken met Aspect ICT Kees van der

Druk en verspreiding Damen Drukkers, Werkendam

Redactie Lagrouw Communicatie Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam T 0183-401078

Stelt, met Robert de Graaf over het imponerende Waterfront De Veene en nog veel meer echte ondernemers zoals Maurice Damen. Opmerkelijk vind ik in deze editie het gesprek met makelaar Machiel Mol die sterk gelooft in zijn nieuwe merk Qualis, gericht op het hogere segment, oftewel specialiseren. Enfin, allemaal sterke verhalen.

E info@lagrouwsc.nl www.lagrouwsc.nl

Govert Lagrouw Hoofdredacteur

Eindredactie

info@lagrouwsc.nl

Gaby Stok

Media-adviseurs Media-adviseur Gorinchem/Dongemond Kees Kerkhof 06 54 300 561 Media-adviseur Altena Govert Lagrouw 06 51 200 448

Altena Business verschijnt in 2017 vier maal en wordt gratis verspreid onder 7.000 zakelijke beslissers in het Land van Heusden en Altena, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Gorinchem

Copyright Het auteursrecht berust bij de uitgevers. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

Ieder detail bekeken!

“Uw partner voor de strategische en praktische invulling van uw ICT”

ALTENA BUSINESS | 3


DE JUISTE VORM… In februari hebben in de regio Drechtsteden de ondernemersverenigingen de handen ineen geslagen en de Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden opgericht. Een mooi initiatief dat natuurlijk doet denken aan onze eigen inspanningen, om de OV’s in

belast i ngadv i seur

Rob Bouman

Ondernemer en pensioen

regio Altena samen te brengen binnen één Ondernemershuis Altena. Blijkbaar is de wens, om binnen een economische regio

De oudedagsvoorziening is een belangrijke maar onzekere voorziening. Als eerste onzekerheid kan worden genoemd de datum waarop de

samen te werken, niet uniek. OV’s en standsorganisaties beseffen dat ze over de eigen grenzen moeten kijken en

pensioengerechtigde leeftijd ingaat. De pensioenleeftijd is tegenwoordig

coalities moeten vormen om als regio te kunnen profiteren

afhankelijk gesteld van de leeftijdsverwachting. De AOW-leeftijd gaat in

van de economische groei. Ze zoeken elkaar op en probe-

stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en naar 67 in 2021. Vanaf 2022 is

ren een voor iedereen werkbare samenwerkingsvorm te

de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Een ander onzeker

vinden, die voor alle partners voordeel oplevert.

aspect is het pensioen in eigen beheer. In het verleden was het mogelijk om als directeur-grootaandeelhouder pensioen in eigen beheer op te

Maar de zoektocht naar de ‘juiste vorm’ is voor ons nog

bouwen. Door de jaren heen is de regelgeving voortdurend aangescherpt

niet volbracht. Federatie? Stuurgroep? Ondernemershuis?

waardoor deze pensioenvorm steeds minder aantrekkelijk werd. De

Vorm volgt functie, dus moet iedereen het eerst eens zijn

overheid wil hiervan af en is in 2016 hiervoor met een wetsvoorstel gekomen. Echter op het allerlaatste moment is dit wetsvoorstel alsnog ingetrokken. Het voorstel is weliswaar uitgesteld, maar niet van de baan. Voor u als directeur-grootaandeelhouder is het verstandig om verdere voorbereidingen te treffen voor het stopzetten van uw pensioen in eigen beheer. Zoals het voorstel er nu ligt worden er drie mogelijkheden

over ‘wat moet het doen, wat gaan we maken?’. Dán pas kunnen we bepalen, hoe we de samenwerking willen inrichten. In deze editie van Altena Business verwoorden BKA bestuurders Jan van Helden en Hans van den Assem deze uitdaging, die de BKA is aangegaan.

geboden: het premievrij voortzetten van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, afkoop van het opgebouwde pensioen met een belastingkorting

Er zijn al flinke stappen gezet en er begint zich nu een

en als laatste het omzetten van het pensioen in een oudedagsverplichting.

samenwerkingsmodel af te tekenen aan de horizon van

Los van dit alles moet u als ondernemer bewust zijn dat u zelf voor

2019, als 4200 ondernemers in de regio onder één

een pensioenvoorziening moet zorgen. In Nederland onderkennen wij

gemeente Altena vallen. Géén statisch ‘huis’, maar een

daarvoor vijf pijlers. De eerste pijler is een door de overheid geboden

dynamische samenwerkingsvorm, waarin we projectmatig

sociale zekerheid waaronder de Algemene Ouderdomswet, oftewel de

aan thema’s en onderwerpen gaan werken. De bouwteke-

AOW. Door allerlei aanpassingen en bezuinigingsmaatregelingen is deze voorziening in de achterliggende jaren versoberd. De tweede pijler

ning wordt geschetst!

is de pensioenvoorziening die is opgebouwd bij een pensioenfonds in een periode van een dienstverband. Ook deze pensioenvoorzieningen staan onder druk. Regelmatig verschijnen in de media berichten dat pensioenfondsen genoodzaakt zijn de uitkeringen te korten. Trouwens, het kan zijn dat u als ondernemer geen pensioenvoorziening heeft opgebouwd, omdat u nooit in dienstverband hebt gewerkt. De derde pijler zijn de vrijwillige individuele pensioenvoorzieningen die door u zelf zijn afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn kapitaal- , lijfrenteverzekeringen en banksparen. Tegenwoordig komen daar nog een vierde en vijfde pijler bij, te weten menselijk kapitaal, m.a.w. langer doorwerken, en als vijfde pijler spaargelden. Kortom, voorkom dat u later denkt: “oh, had ik maar.…”. ROb bouman, Van helden & partners, Dussen Tel: 0416 - 35 25 00 | www.vhep.nl

Bedrijven Kring Altena Bedrijven Kring Altena (BKA) is een actieve ondernemersclub die de samenwerking tussen regionale bedrijven bevordert met als uiteindelijke doel: een economische impuls voor de regio.

www.bka-altena.nl


Inhoud

6

10

6 Alfa Accountants schopt af en toe tegen de schenen

9

Aan de keukentafel bij Maurice Damen

12 Machiel Mol lanceert Qualis

26

BKA roept ondernemers op zich aan te sluiten

28 Stel je open voor de regio

28

Eerste vliegende auto ter wereld komt uit Geertruidenberg

32

Aan de ronde tafel

ALTENA BUSINESS | 5


alfa accountants en A dv i seurs

75-jarig Alfa wil ondernemers ook af en toe ‘schopt tegen de schenen’ verkopen Het is een opvallende constatering: de gemiddelde levensduur van een bedrijf is nog maar vijftien jaar. En dat gemiddelde gaat alleen nog maar verder terug. Met een 75-jarig jubileum mag Alfa Accountants en Adviseurs dus gerust een a-typische organisatie worden genoemd. Zoals Alfa zich op wel meer terreinen onderscheidt van andere kantoren. Met 31 vestigingen in geheel Nederland behoort Alfa tot de grotere accountantsorganisaties. Maar juist door die regionale aanwezigheid voelt Alfa ook als ‘het kantoor om de hoek’.

Wat die driekwart eeuw zegt over Alfa? “Het zegt iets over de soliditeit en de betrouwbaarheid van een accountantskantoor. En het zegt in ieder geval iets over onze continuïteit. We gaan voor langdurige relaties met onze klanten, niet voor de kortetermijnklapper”, zegt Arnoud Bosch, directievoorzitter van het cluster Zuid waaronder de vestigingen in Gorinchem, Raamsdonksveer en Dodewaard vallen. Het ‘overal dichtbij zijn’ is meer dan een goedkoop reclamepraatje, zegt Arnoud. “Iedere medewerker bij Alfa kan certificaten kopen, en daarmee eigenaarschap. Dat geeft betrokkenheid. Dat maakt ook dat we dichtbij die klant staan. Ondernemers mogen niet de beleving hebben dat ze met een kantoor te maken hebben. Ze hebben een relatie met hun klantbeheerder!” Opvallend, omdat ook bij Alfa veel processen - ook de com-

Het ‘overal dichtbij zijn’ is meer dan een goedkoop reclamepraatje”, aldus Pieter Dammers, Arnoud Bosch en Nico van der Wal.

municatie - vergaand zijn gedigitaliseerd. Maar, zegt directeur Pieter Dammers van de vestiging in Raamsdonksveer: “Daarom plannen we bewust ook afspraken face-to-face in. Gewoon om

binnen Alfa, dat we elkaar scherp houden. Met elkaar delen we

iemand eens recht in de ogen te kijken. Dat gaat heel breed

zaken om de dienstverlening per klant op een nog hoger niveau

hoor, van: hoe is het met de zaak tot en met: en, hoe is het met

te krijgen.”

jou en met je dierbaren?”

Want, zegt Arnoud Bosch, “het is heel belangrijk dat je die klant goed kent. Dat gebeurt bij ons automatisch, doordat we alle

Proactieve accountant

deskundigheid onder één dak hebben. Daardoor ken je niet al-

Opdrachtgevers worden kritischer. Dat merkt ook Alfa. Pieter

leen de jaarcijfers van een ondernemer, je weet bijvoorbeeld ook

Dammers: “Wat ik vaak hoor van nieuwe klanten: ze verwachten

wat hij van plan is met toekomstige generaties, je kent het bedrijf

een proactieve accountant. Signalerend en adviserend. Dat zeg-

juridisch en bedrijfseconomisch. Door die kennis bij elkaar te

gen ze ook letterlijk: ‘Geef mij niet alleen complimentjes, maar

brengen, kunnen we als Alfa het verschil maken.”

af en toe eens die schop tegen de schenen.’ En dat geldt ook

6 | ALTENA BUSINESS


alfa accountants en A dv i seurs

Heb je een vraag, dan krijg je snel antwoord”, zegt Anton Kolbach over Alfa.

Zo’n zestig gebruikte vrachtwagens staan er op het terrein van BaCo Trucks & Trading in Werkendam. Sinds een jaar of zeven verkopen Bastien Begemann en Corné Visser die met succes.

“Heb je een vraag, dan krijg je snel antwoord” “We hebben nooit gedoe met de fiscus, Alfa regelt het altijd goed.” “Alfa heeft een prima snelheid van handelen.” Er zijn van die zakelijke relaties waar je als ondernemer graag op wilt kunnen bouwen. Die met je accountantskantoor bijvoorbeeld. Hoe oordelen ondernemers uit deze regio over hun samenwerking met het 75-jarige Alfa Accountants en Adviseurs?

“Mijn vader was al klant. En omdat het goed beviel, ben ik altijd

“Alfa heeft breder pakket”

klant gebleven. Waarom? Omdat Alfa een totaalpakket kan leve-

Zo’n zestig gebruikte vrachtwagens staan er op het terrein van BaCo

ren.” Met de overname van de vestigingen in Tilburg en Rosmalen

Trucks & Trading in Werkendam. Sinds een jaar of zeven verkopen

staat de teller voor Intratuin-franchiser Anton Kolbach op vier: hij

Bastien Begemann en Corné Visser die met succes. Bastien: “We

was al actief in Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. “Zeker met

leveren onze vrachtwagens in Europa en ook daarbuiten. Internet

het flinke bedrijf dat ik nu heb is het van toegevoegde waarde,

heeft ook voor ons de wereld heel klein gemaakt.” Over de reden van

dat je ook voor andere kennis bij Alfa terecht kunt. Dat heb ik wel

het succes hoeven de twee niet lang na te denken. Corné: “Kwaliteit.

meegemaakt met die overname. Dan kun je een beroep doen

Tachtig, negentig procent van onze vrachtwagens is dealeronder-

op Alfa Fusies en Overnames. Zij hebben me goed geadviseerd,

houden. Wij richten ons bewust op het segment van jong gebruikt

onder meer met het juridische deel en het berekenen van de te-

materieel.” Met de overname van SCT Accountants kregen Bastien

rugverdientijd.” Ook binnen een franchiseformule komt het aan op

en Corné Alfa twee jaar terug in de schoot geworpen. En? Bastien:

het ‘echte’ ondernemen. “Globaal volgen we tachtig procent van

“Het loopt heel goed. Alfa heeft een prima snelheid van handelen.

de Intratuinformule. De overige twintig vullen we zelf in. Natuurlijk

Achteraf kun je zeggen dat SCT een heel ander kantoor was. Alfa

geeft de Intratuinorganisatie veel aan. Maar je moet nog altijd zelf

is veel groter, met een breder pakket aan diensten.” En dat ook Alfa

aan het stuur blijven en het overzicht behouden.” En zijn relatie

thuis is in de transportbranche, is zeker niet onhandig.”

met Alfa? “Zolang als ik me kan herinneren is Arie Droogendijk al onze contactpersoon. Dat gaat altijd op een plezierige manier. Heb

Alfa Accountants en Adviseurs

je een vraag, dan krijg je snel antwoord.”

www.alfa.nl

Alfa Accountants Gorinchem

Alfa Accountants Raamsdonksveer

Stephensonweg 1 - 4207 HA Gorinchem

Barbeelweg 1 - 4942 VS Raamsdonksveer

Telefoon 088 2531950 - Fax 088 2531951

Telefoon 088 2532050 - Fax 088 2532051

gorinchem@alfa.nl

raamsdonksveer@alfa.nl

ALTENA BUSINESS | 7


mw. mr. P. (Petra) ter Braak – van Straten (Notarieel jurist)

De continuiteit van de onderneming Voor een ondernemer is de continuïteit van zijn onderneming belangrijk! Is dat bij u voldoende gewaarborgd? Een aantal situaties uitgelicht. Wilsonbekwaamheid Heeft u er al eens over nagedacht hoe het met uw onderneming moet als u tijdelijk of zelfs voor langere tijd niet kunt functioneren? Ook in uw omgeving kent u ongetwijfeld dergelijke situaties. Alleen zo lang het uw deur voorbij gaat… Gelukkig kunt u dit juridisch regelen! U kunt een document opstellen waarin u bepaalt wie in die situatie bevoegd en verantwoordelijk is. Dit zou uw echtgenoot kunnen zijn, maar ook uw zakenpartner. Huwelijk en echtscheiding U bent gelukkig getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Stel, uw onderneming komt in betalingsproblemen. Heeft u ervoor gezorgd dat schuldeisers geen aanspraak kunnen maken op uw woning? Door het maken van huwelijkse voorwaarden worden bezittingen en schulden privé en zakelijk gescheiden gehouden. Als u gaat scheiden, bent u dan afhankelijk van uw echtgenoot omtrent de toedeling van de onderneming aan uzelf? Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming wanneer u bij echtscheiding (de waarde van) de onderneming moet delen? Bij huwelijkse voorwaarden is het van belang om betalingen vanuit privévermogen goed vast te leggen. Kortom, komt u bij een echtscheiding niet voor verrassingen te staan? Overlijden En wat gebeurt er met uw onderneming wanneer u komt te overlijden? Door het maken van een testament of (bij een b.v.) het certificeren van aandelen, kunt u hierin voorzien. Compagnon/medeaandeelhouder Bovenstaande situaties gelden ook voor uw compagnon-medeaandeelhouder. Heeft u dit samen juridisch goed geregeld? Dit kan onder andere in statuten, maar ook in een aandeelhoudersovereenkomst. U wilt toch niet dat wanneer uw medeaandeelhouder overlijdt, u op de algemene vergadering van aandeelhouders ineens met de erfgenamen van uw medeaandeelhouder aan tafel zit? Wilt u uw situatie vrijblijvend en kosteloos bespreken met één van onze juristen? Zij staan u graag te woord! Maak hiervoor een afspraak op een van onze drie vestigingen. Andel Dussen Werkendam

Hans van den Assem

A dvocaat

De ingebrekestelling Xenon BV (X) heeft aan een IT bedrijf (IT) opdracht gegeven om bepaalde computerprogrammatuur te ontwikkelen. Deze projecten worden vaak in fasen uitgevoerd, waarbij gedeelten van het project tussentijds worden gefactureerd. X is niet tevreden met het verloop van het project. X communiceert dit ook diverse malen (mondeling) aan IT maar zonder resultaat. X voldoet de door IT gezonden facturen niet. X is het – vlak voor een deeloplevering - zo zat dat hij er de stekker uit trekt en de overeenkomst met IT beëindigt. IT is het hiermee niet eens en vordert betaling van de openstaande facturen en schadevergoeding. X vindt dat hij niets verschuldigd is en dat niet IT maar hij recht heeft op schadevergoeding. Hoe loopt dit af? De juridisch term voor die beëindiging is ontbinding. X heeft de overeenkomst met IT dus ontbonden. De wet stelt hiervoor als vereiste dat er “verzuim” dient te zijn alvorens een overeenkomst kan worden ontbonden. De contractuele wederpartij van X - IT - moet nalatig zijn in het nakomen van zijn verplichtingen. Hoe komt zo’n toestand van verzuim tot stand; hoe raakt IT in verzuim? Daarvoor dient X IT in gebreke te stellen, door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. X geeft daarbij aan IT nog een laatste termijn om zijn verplichtingen na te komen. Laat IT dit na dan komt hij na het verstrijken van die termijn in verzuim en ontstaat vanaf dat moment voor X de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden: niet eerder! In het besproken geval bleek dat geen ingebrekestelling was verzonden, zodat IT niet in verzuim was geraakt. De overeenkomst kon daarom door X niet ontbonden worden. X werd veroordeeld tot betaling van de facturen van IT en tot het betalen van schadevergoeding. Dit onderstreept het belang van een ingebrekestelling. Als deze wel was verzonden zou de zaak mogelijk anders zijn afgelopen. Het is overigens niet altijd nodig om een ingebrekestelling te versturen, bijvoorbeeld als een specifieke (“fatale”) leveringstermijn is afgesproken, of wanneer de wederpartij onomwonden aangeeft niet te zullen nakomen. Ook kunnen algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn die voorschrijven dat altijd een ingebrekestelling nodig is. Wanneer uw wederpartij zijn afspraken niet nakomt is het dus oppassen geblazen. Neem niet plompverloren actie, maar kijk of een ingebrekestelling noodzakelijk is. Ik adviseer u graag, als u met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd.

Telefoon: 085 0220023 / www.derivierennotarissen.nl / Hans van den Assem Advocatuur Pompstraat 1 | 4251 EK Werkendam | T: +31 (0) 183 820 394 www.assemadvocaat.nl | assem@assemadvocaat.nl 8 | ALTENA BUSINESS


A an de keukentafel b i j : M aurice D amen

Damen Drukkers Te doen gebruikelijk schuift de redactie van Altena Business altijd op zaterdagmorgen aan de keukentafel, maar soms gaan dingen anders. We schrijven donderdag 16 maart, de dag na de verkiezingen, en de zon staat hoog aan de hemel. Waarom op zaterdagmorgen iemand interviewen als we nu in het zonnetje naar het huis van Maurice Damen kunnen wandelen? Werken en genieten, de perfecte combinatie die Maurice ook nastreeft, al geeft hij in dit gesprek eerlijk toe dat hij zijn werk thuis niet altijd los kan laten. “Maar door de ervaring leer ik het wel steeds beter.” tekst: Govert Lagrouw

Ben jij zelf een keukenprins?

de ervaring heb ik geleerd dat er na een vervelende tijd altijd

Maurice: “Nee, helemaal niet. De magnetron is al een brug

weer zonneschijn komt. Ik zet ook altijd alles op alles om ne-

te ver.”

gatieve aspecten weg te werken, daar ga ik helemaal voor.”

Vlees of vis?

Een voor jou inspirerende ondernemer?

“Vlees, ik ben geen fan van vis. Best lastig want steeds meer

“Dat is een leverancier van drukplaten en inkt van ons, Bert

restaurants doen veel met vis, maar daar geef ik niet om.

Schelhaas. Iemand die heel erg gemeend betrokken is en

Ook niet om soep bijvoorbeeld. (Ik heb honger als ik ga eten,

privé en zakelijk moeiteloos door elkaar laat lopen. Voor hem

geen dorst.) Een goede tournedos of een entrecote gaat er

is dat één. Hij leeft zijn werk, zonder schaamte of taboe.

altijd wel in. Liefst met rijst of pasta. Gekookte aardappelen

Iemand die van zijn werk echt een feestje maakt. Heel knap.

heb ik denk de laatste vijf jaar niet meer gegeten.”

Ik ben eens met hem op een zakelijke skireis geweest en gaandeweg weet hij de sfeer zo te zetten dat je het gevoel

Uit eten of thuis eten?

krijgt dat je privé met iemand op stap bent.”

“Uit eten. Niet dat mijn vrouw niet kan koken ofzo, maar uit eten vind ik gewoon gezellig. De sfeer is voor mij heel

Toekomstdromen?

belangrijk. Hugo in Waalwijk of iets aan de Korte Putstraat

“Die heb ik niet. Ik heb het in mijn werk heel goed naar mijn

in Den Bosch. Gezellig onder de luifels en met de heater

zin en hoop dat er nog vele jaren mogen volgen. Vroeger

ernaast, dan ben je echt even weg. Het terras van Boven de

dacht ik altijd om op mijn vijftigste te stoppen maar volgend

Rivieren kan me ‘s zomers ook wel bekoren.”

jaar is het zover en ik moet er niet aan denken om te stoppen. Ik zou echt niet weten wat ik anders moet gaan doen.

Werk of privé?

Denk dat ik daar doodongelukkig van zou worden. Ik vind

“Dat loopt in elkaar over. Vind ik moeilijk om een antwoord

het leuk als het vrijdagmiddag is maar als het iedere middag,

op te geven. Ik heb een beetje haat liefde verhouding met

‘vrijdagmiddag’ is, is er niets meer aan.”

het werk. Soms als het niet gaat zoals het moet heb ik echt wel eens het idee van “weg ermee ik ga iets leuks doen. “Ik

www.damendrukkers.nl

kan er heel slecht tegen als het niet gaat zoals ik wil. Vroeger lag ik daar wakker van, maar tegenwoordig niet meer. Door

ALTENA BUSINESS | 9


M akelen als hoogwaard i g serv i ce p roduct

Mol & Roubos Makelaardij zet met Qualis sterke stap naar exclusief onroerend goed Begin zestig telt makelaar Machiel Mol, maar het vuur is nog geenszins gedoofd. De energie spat uit zijn ranke lijf. Bijna in zijn nadagen begint de Woudrichemmer aan een nieuwe uitdaging. tekst: Govert Lagrouw

Onder de merknaam Qualis, een label met klasse, gaat zijn

en stijlvolle vormgeving. Al koester je geen verhuisplannen,

Makelaardij Mol & Roubos een exclusieve benadering voor

dan nog is het doorlezen van deze lusthof zo inspirerend dat

woningen in het duurdere segment in de markt zetten. Vergelijk

je onbewust gaat rekenen… Naast de gerichte inzet van het

het met Drieklomp of Christies. Machiel legt uit hoe hij dat

magazine attendeert Qualis de doelgroep op haar exclusieve

gaat doen: ”Kopers en verkopers van dure huizen (vanaf

aanbod middels paginagrote advertenties in het Financieel

ongeveer zes ton) vergen een speciale benadering. Mensen

Dagblad, is Qualis prominent aanwezig op het internet en op de

die dit soort huizen willen kopen of verkopen hebben hun eigen

betere woonbeurzen.

woonwensen al goed geregeld. Ze hoeven niets, ze kunnen veel. Geen doelgroep die hele dagen op het internet loert

Klappen van de zweep

naar een buitenkansje. Je moet ze opzoeken en attenderen

En toch, hoe fraai ook deze oogverblindende pr campagne, het

op een mogelijk nieuwe fase in hun leven. Want dat is het. De

is uiteindelijk de makelaar die het moet doen. Machiel: “Deze

marketing van Qualis is erop gericht om deze latente doelgroep

specifieke doelgroep vergt veel aandacht en wenst van A tot

actief op te sporen en vervolgens van dienst te zijn.”

Z ontzorgd te worden. Ik ben van mening dat in deze tijd waar internet een prominente rol speelt in de onroerend goed wereld,

Meer dan Funda

de makelaar steeds belangrijker zal gaan worden. Makelen

“We laten als M&R/Qualis ruim 500 Qualis magazines

is een hoogwaardig serviceproduct geworden met een hoge

bezorgen binnen ons werkgebied bij bewoners van dit

graad van dienstverlening. Dat is wat wij te bieden hebben.

segment. Niet alleen bij hun thuis maar ook bij te verwachten

We hebben de kennis ervoor in huis om op een professionele

ontmoetingsplekken worden de magazines op de leestafel

wijze het gesprek aan te gaan. Kopers en verkopers hebben

gelegd. Denk daarbij aan jachtwerven, notarissen en golfbanen.

tegengestelde belangen. Als makelaar behartig je de belangen

Door deze speciale benadering worden deze woningen op

van de één of de andere partij. Toch is het de kunst om

Funda door meer mensen bekeken.” Een blik op dit befaamde

die tegengestelde belangen bij elkaar te brengen. Daar is

magazine maakt alles duidelijk. De centimetersdikke prospectus

veel kennis en ervaring voor nodig.” Ook levenservaring en

showt de sjiekste woningen uit de regio. Nou woningen…

overwicht, zo verklaart Machiel. “Je moet als makelaar in

lommerrijke residenties, dat zijn het. Het hoogwaardige fotowerk

het hoge segment waken voor overacting. Geen jasje dasjes

komt goed tot zijn recht door de gedistingeerde papiersoort

cultuur. De mensen met wie je aan tafel zit kennen het klappen

1 0 | ALTENA BUSINESS


S p ec i ale benader i ng duurdere segment

Machiel Mol voor één van zijn topobjecten

van de zweep. Wees transparant.” Ruim twintig jaar nu alweer

zijn of haar eigen werkgebied. Een selectie van makelaars

opereert Machiel met zijn Mol en Roubos als regiomakelaar

met een uitstekende reputatie en een sterke, veelal leidende

in het Land van Heusden en Altena, Dongemond, Waalwijk, Gorinchem, de Lingestreek en Hardinxveld. Zelf zwaait hij de scepter in Woudrichem

[

Doelgroep actief benaderen

en partner Joke Roubos

[

marktpositie. Functionerend onder Mol & Roubos zou daarom de stap naar Qualis best eens 1 + 1 = 3 op kunnen leveren. Mol & Roubos + Qualis = immers een

voert de troepen aan in hun vestiging in Raamsdonksveer.

rekensommetje waaraan je onmiddellijk de makelaar herkent

In deze regio’s moeten de komende jaren nog behoorlijk

met brede ervaring en expertise in dit specifieke segment.

wat huizen in het hogere segment bemiddeld worden. Kijk

www.molroubosmakelaardij.nl

naar de bevolkingspyramide, veel babyboomers zullen nog gaan verhuizen. Zij gaan meestal kleiner wonen en/of meer aangepast aan een nieuwe levensfase. Zijn Qualis-merk lijkt daarvoor de aangewezen weg. Dit label wordt gevoerd door circa 60 geselecteerde NVM leden door het hele land met

ALTENA BUSINESS | 1 1


O ndernemershu i s en glasvezel i n heel A ltena s p eer p unten

Hans van den Assem (l) en Jan van Helden (r)

Bedrijven Kring Altena nuttig, veelzijdig en gezellig De dagen worden langer en de ochtenden beginnen weer met serenades van jonge vogels. Voorjaar, tijd voor een nieuw begin. En dat is precies wat de BKA ook beoogt, aldus bestuurslid Hans van den Assem. tekst: govert lagrouw

“Wij herpositioneren de bedrijvenkring door ons aan te passen

netwerken en kennisoverdracht. Tegenwoordig is het taken-

aan de tijd.” Panta rei, niets is bestendig, want alles stroomt,

pakket uitgebreid met een overheidstaak, een meer ‘politieke’

volgens deze eloquente prater. “In 2019 hebben we straks één

rol en een schakel tussen overheid en ondernemers.

gemeente Altena, het zou zonde zijn om als ondernemers niet op de voorste bankjes bij de lokale overheid te gaan zitten,”

Netwerken en belangenbehartiging

valt voorzitter Jan van Helden hem bij. We spreken beide

De BKA vertegenwoordigt het bedrijfsleven. Ruim 4200

bestuurders in de niet al te grote maar gezellige kantoorruimte

ondernemers kunnen erop rekenen dat hun belangen worden

van de Correct Groep in Wijk en Aalburg. Niet te lang want de

behartigd richting de lokale overheid. “Maar wij doen en wij

heren moeten zo weer door voor BOEZ-overleg (Bestuurlijk

kunnen het niet alleen,” legt van Helden uit. “Het is belangrijk

Overleg Economische Zaken) bij de gemeente Aalburg. Om

dat de leden ons van input voorzien. Die binding met de leden

de tafel met de wethouders en beleidsmedewerkers. 15 jaar

is cruciaal. Daarom hebben we een klankbordgroep in het

bestaat de BKA inmiddels alweer. Met bijna 150 leden veruit

leven geroepen die tot taak heeft om goed te luisteren naar de

de meest invloedrijke ondernemersclub in de regio. Tot een

andere leden. Met één keer per jaar een Algemene Leden-

paar jaar geleden hield de vereniging zich vooral bezig met

vergadering kom je er niet. We willen veel vaker met de leden

1 2 | ALTENA BUSINESS


O ndernemers slu i t je aan !

in contact staan. Dus ondernemers, leden van de BKA, meld je aan voor de klankbordgroep zou ik zeggen.” Zelf zitten ze niet stil. Zeker niet. Op tal van gebieden is de BKA actief. Netwerkbijeenkomsten, interessante sprekers, bedrijfsbezoeken,

[

Als we nu niet nadenken over 2019 gaan we de boot missen

[

netwerkontbijten, overal wordt aan gedacht. Speerpunt voor de komende jaren is de zogenaamde ‘Stuurgroep’. Dit is een soort koepel waar alle ondernemersverenigingen in Altena in zijn vertegenwoordigd. Denk aan Businessclub de Buurman, de WMI (Werkendam Maritiem Groep), de Ondernemersver-

dan kun je ook wat taken wegleggen en inkopen.” Het Onder-

eniging Bruinekilhaven, ZLTO en Stichting Altena Kennis-

nemershuis mag dan nog een beetje klinken als toekomstmu-

poort. Hans: ”We moeten waken voor versnippering. Met de

ziek, op korte termijn gaat de BKA zich roeren met een icoon-

komst van één gemeente Altena moeten we als ondernemers

project. Op weg naar één nieuwe gemeente Altena hebben

gezamenlijk optrekken en aan tafel komen bij de overheid. Dat

de ‘oude’ gemeentes Werkendam, Woudrichem en Aalburg

doen we nu middels de Stuurgroep die een actieve rol vervult

burgers en bedrijven opgeroepen om zelf actief ideeën aan te

in de economische ontwikkelingen in de regio en het onderne-

dragen voor die nieuwe gemeente. “Visiegroepen, zoals dat

mersklimaat positief beïnvloedt.”

heet in bestuurlijk jargon. De BKA heeft met haar visiegroep een dijk van een project voor ogen: de aanleg van een regi-

Aan tafel bij de nieuwe gemeente Altena

onaal glasvezelnetwerk zodat bedrijven en burgers over snel

Allemaal mooi natuurlijk maar wat gaat die Stuurgroep dan

internet gaan beschikken. Een must have voor een regio die

concreet betekenen voor mij als ondernemer? Jan: ”Een pro-

zich economisch wil ontwikkelen. Een concreet project waar

ject dat we voor ogen hebben is het opzetten van een Onder-

veel ondernemers zich in zullen herkennen.“ Van Helden en

nemershuis. Hoe mooi zou dat zijn? Een centraal aanspreek-

Van den Assem praten erover alsof het bijna hun eigen bedrijf

punt voor alle ondernemers waar je geholpen wordt met al je

is. De BKA is geen vereniging die je er zomaar even bijdoet.

ondernemersvragen. Denk aan hulp bij vergunningaanvraag,

Resultaten zijn vaak pas op lange termijn zichtbaar. Jan van

huisvesting, denk aan infrastructuur, waterhuishouding (be-

Helden en Hans van den Assem beseffen dat Keulen en Aken

drijventerreinen willen de waterstand precies soms andersom

niet op één dag gebouwd zijn. “Je zit in een proces dat een

regelen dan agrariërs), denk aan het beveiligen en onderhou-

aantal jaren gaat duren. Maar als we nu niet nadenken over

den van bedrijventerreinen of denk aan een A-27 lobby naar

2019 zullen we als ondernemers in Altena de boot gaan mis-

Den Haag.” Wie gaat dat allemaal uitvoeren, wie gaat dat dan

sen. Soms beseffen ondernemers dat onvoldoende.”

doen, want zo’n Ondernemershuis draait niet vanzelf? Jan: ”Neem de WMI, die wordt ook gedeeltelijk gesubsidieerd door

Bedrijven Kring Altena

de overheid, als dat met het Ondernemershuis zou gebeuren

www.bka-altena.nl

Lid worden? Uw belang is ons gezamenlijk belang. Als lid van de BKA ontdekt u kansen en mogelijkheden voor samenwerking en innovaties. U profiteert van een uitgebreid netwerk van ondernemers, overheden en instanties waarbinnen u kennis deelt en nuttige informatie ontvangt. Uw stem als ondernemer telt mee en u draagt bij aan economische groei binnen de regio Altena én daarmee een gunstiger ondernemersklimaat voor uw bedrijf. Mail nu naar: info@bka-altena.nl en meld u aan! Voor een bijdrage van € 250,- per jaar bent u lid van de BKA.

ALTENA BUSINESS | 1 3


vrouw en ondernem i ng

Je weet nooit wat je kunt totdat je het geprobeerd hebt’ Afstuderen: dat is het laatste vinkje voordat ik mijn ‘Bachelor of Arts’ mag ontvangen. Deze titel hoop ik binnen te halen met mijn onderzoek naar woonbeurzen en jongeren in Altena. Hoe moet een succesvolle woonbeurs er voor Altena eigenlijk uitzien? Dat is de vraag, die ik over een half jaar na mijn onderzoek uitgebreid kan beantwoorden. tekst: fien tje bax Mijn naam is Elin van der Ham, 23 jaar oud en heb het mooie Altena 4 jaar geleden ingeruild voor het bruisende Rotterdam. Omdat de studie Media & Entertainment Management daar aangeboden werd en ik geen zin had om vier uur per dag te reizen met trein en bus, was de keuze om op kamers te gaan niet moeilijk. Binnen twee weken had ik een kamer gevonden en toen werd alles realiteit: kamer verven, Ikea meubels in elkaar zetten en solliciteren voor een bijbaan. Al snel kon ik aan de slag bij restaurant Las Palmas van Herman den Blijker. Drie en een half jaar later sta ik daar nog steeds met heel veel plezier in de bediening. Het restaurant is een extra opleiding voor mij geweest. Ik heb daar geleerd om voor mezelf op te komen (Rotterdammers zijn toch iets harder in de omgang dan Brabanders), om gastvrouw te zijn, om mijn handen uit de mouwen te steken, om werk te zien, om kennis te krijgen van wijnen en om een topavond te geven aan gasten, die met een grote glimlach weer naar huis gaan. Vol bewondering zie ik elke avond weer hoe passievol Herman en meneer Reimers het vak uitoefenen. Het is natuurlijk niet zo dat ik nooit meer in Andel kom. Elke

Elin van der Ham woonbeurs voor jongeren in Altena

maandagavond repeteer ik met het Andels Fanfare Corps in Andel. AFC speelt sinds groep vijf van de basisschool al een belangrijke rol in mijn leven. Ik ben begonnen op de bugel en uiteindelijk

jongerendoelgroep 18 t/m 30 jaar, waarbij wonen in combinatie

gestrand op de sopraan- en de altsaxofoon. Muziek verbindt

met beleven centraal zal staan. Tijdens deze dag krijgt men

mensen met elkaar en zo verbindt AFC mij met Altena.

informatie over verschillende aspecten wat betreft wonen in het Land van Heusden en Altena en moet men ook zelf de handen

Momenteel zit ik midden in mijn afstudeertraject. Eind januari 2017

uit de mouwen steken. De bezoeker zal een ervaring rijker zijn

ben ik hieraan begonnen bij Stichting Altena Kennispoort, omdat

na deze dag. Valt u net niet binnen mijn doelgroep, maar voelt u

ik merkte dat daar veel ruimte was voor jong organisatietalent

zich nog 30? Dan nodig ik u natuurlijk ook van harte uit op deze

en ik daar mijn creativiteit kan uiten. Ik zal na de zomer van

woonbeurs.

2017 een woonbeurs organiseren in het Land van Heusden en Altena, ingevuld naar de woonwensen en behoeften van de

1 4 | ALTENA BUSINESS

Elin van der Ham: 06-18886374 /elinvdh@gmail.com


BURO 26

Beter vindbaar in Google, wat moet je doen in 2017? Je website prominent zichtbaar in de resultaten van Google. Dat willen we allemaal wel en dat is ook gelijk het probleem. Er zijn vele concurrenten actief op populaire zoekwoorden. Je komt dan ook niet zomaar hogerop. Het is complexe materie waarin vele factoren een rol zijn gaan spelen. Ook dien je continue aan fine-tuning te doen om je huidige positie te verbeteren of om zelfs maar te behouden. Onderstaand een aantal punten die vooral in 2017 aandacht verdienen:

Bekijk je website mobile-first

Grote websites kunnen baat hebben van A/B

De mobiele versie is in veel gevallen al de

split testing waarbij je 2 versies gaat verge-

meestgebruikte weergave. Dat dit niet altijd het

lijken. Je kunt ook gewoon Google Analytics

geval is voor B2B-websites is waar. Google

gebruiken. Grote kans dat die al ingebouwd

beoordeelt je website echter wel op mobiel-

is in jouw website. Je kunt al veel interessan-

vriendelijkheid. Dit gaat zelfs de belangrijkste

te data vinden over de bron van het bezoek

weergave voor de ranking worden. Wil je

maar ook de verblijfsduur, bezochte pagina’s

hoger in Google? Geef de mobiele versie van

en hun gehele klik-pad.

je website dan serieus aandacht. Een score van 100% is haalbaar voor moderne websites.

Van bezoeker naar klant

Zoek maar eens op “mobielvriendelijke test”

De kwantiteit van bezoekers is niet het doel

om de score van jouw website te vinden.

maar wel het verkrijgen van bezoekers die relevant zijn. Liever een paar concrete aan-

Snelheid van je website

vragen dan veel bezoekers waar je verder

Een website die snel laadt is fijn wanneer je,

niets van merkt toch? De call-to-action in

vooral mobiel, een website bezoekt. Dat vindt

je website dient in orde te zijn en hetgeen

Google ook en daarom laten ze dit meewegen

wat je te bieden hebt zo interessant dat de

in hun resultaten. Hoe bereik je dit? Denk aan

eerste vervolgstap gezet wordt. De drempel

server-snelheid, afbeeldingen optimaliseren,

hiervoor dient zo laag mogelijk te zijn. De

compressie en caching en het gebruik van

indeling, grafische presentatie en vooral het

geminimaliseerde code. Veel techniek dus.

gebruiksgemak zijn hier erg bepalend in. Kijk ook eens naar de customer journey van jouw

Maak je website veiliger met https

klanten, ben je van waarde voor hen? Is

De communicatie tussen een bezoeker en je

jouw website vanuit het oogpunt van je klant

website is veiliger wanneer je website te be-

opgezet?

zoeken is via https. Die s staat voor secure. Dit kun je bereiken door een SSL-certificaat

Jostein Kiezebrink

te laten installeren. Google hecht hier zoveel

Jostein is oprichter en mede-eigenaar van

waarde aan dat websites die dit niet hebben

internetbureau Buro26 uit Almkerk

binnenkort als onveilig gemarkeerd gaan

E-mail jostein@buro26.nl

worden. In elk geval in hun eigen browser

Telefoon 0183 40 12 49

Chrome.

Website WWW.BURO26.NL

Meten is weten Bij het doorvoeren van wijzigingen is het wel fijn om te meten wat het effect daarvan is.

ALTENA BUSINESS | 1 5


W aterfront de veene komt tot leven

Uniek in Nederland:

Wonen aan het water op de uiterwaarden Het prestigieuze vastgoedproject Waterfront de Veene van Bax & Van Kranenburg komt van de grond. De kavels worden nu op hoogte gebracht en daarna begint de bouwrijp fase. Eind april, begin mei zal de waterinlaat plaatsvinden. tekst: Govert Lagrouw

Hiermee heeft de tekentafel definitief plaatsgemaakt voor

en vereist oplossingsgericht denken. Maar het is gelukt. Wij

de bouwkeet. Kopers kunnen vanaf eind maart beschikken

geven mensen de kans om op een droomplek hun droomhuis

over de kavels om te sonderen, architecten zijn volop aan het

te realiseren, aldus Richard de Graaf. Bewoners kunnen daarbij

tekenen en makelaar Ed Bruning heeft over belangstelling

genieten van de talloze vaar- en recreatiemogelijkheden.” Op

niets te klagen. Het perceel langs de Afgedamde Maas telt in

de website vinden we een plattegrond en dronebeelden van het

totaal 26 kavels van rond de 900 m². Die liggen direct aan het

ontwikkelgebied, evenals suggesties voor belangstellenden die

water en zijn, op zes na, voorzien van een insteekhaven voor

een woning willen laten ontwerpen. “In nauw overleg met de

een boot. De overige zes kavels krijgen een aanlegplaats in de

architect is heel veel mogelijk”, zegt Richard van Kranenburg.

algemene haven. Hiermee is Waterfront De Veene een unieke

“Vrijheid in gebondenheid, want kwaliteit, ruimte en inzicht zijn

woonplek. Direct aan het open water, midden in de natuur.

bijvoorbeeld belangrijke pijlers.”

Nergens in Nederland worden er nog huizen gebouwd op de uiterwaarden. Het is gewoonweg niet mogelijk of toegestaan.

Blije kopers

Voor het project in Veen is bij wijze van hoge uitzondering

Koper Peter van Wijlen was één van de eerste die overstag ging

akkoord gegeven. Projectontwikkelaar Bax & Van Kranenburg

nadat hij een paar jaar geleden te horen kreeg dat het project er

is trots. “Buitendijks ontwikkelen is een complex vraagstuk

zou komen. “Ik zat destijds een beetje te kletsen met Ad Bax die

1 6 | ALTENA BUSINESS


5 0 % van de kavels al verkocht !

mij erover vertelde. Ik heb toen gelijk interesse getoond. Die plek aan het water is uniek. Voor mijn werk (Peter is plantenexporteur naar Zwitserland, red) spreek ik veel mensen die mooi wonen. Een goede klant van mij in Zwitserland zei eens: “ Weet je wat de drie belangrijkste dingen zijn aan een huis? De ligging, de ligging en de ligging.”

Zijlstra Infra moest er flink aan trekken De complete infra in de zin van bouwrijp maken, ophogen, Berlinerwand plaatsen en waterinlaat ligt op het bordje van Zijlstra Infra uit Giessen. Niet dat deze jongens voor een kleintje vervaard zijn maar Jan Noz spreekt wel over een ‘interessante uitdaging’. “Technisch is de detailuitwerking van de Berlinerwand een zware opgave gebleken. Het doorrekenen van de constructieve details en dit vertalen naar een praktisch uitvoerbare constructie heeft ons wel wat hoofdbrekens bezorgd, maar ook hier is uiteindelijk met vereende krachten een passende oplossing voor ontworpen.” Naast uitvoering nam Zijlstra ook het complete vergunningentraject voor de bouwwerkzaamheden uit handen. Bovendien werd de natuur in ere gehouden. Er werd een heuse route voor vogels en vleermuizen gemaakt met daaraan gekoppeld het rooien van bomen. Tijdens de uitvoering wordt er continu bijgestuurd.

Jan Noz, Robert de Graaf en Richard van Kranenburg

Elke partij staat open voor suggesties van de ander. Omdat er in het gebied verschillende grondlagen voorkomen was het lastig om een eenduidige werkwijze toe te passen. Maar door de flexibele instelling van de arbeiders is er toch een fraai resultaat neergezet. Alle damwanden en Berlinerwanden zijn eind maart gereed. De riolering is dan ook aangebracht evenals de bouwweg. De bouwpercelen aan de oost- en zuidzijde zullen op hoogte zijn afgewerkt en kunnen bebouwd gaan worden. De percelen aan de westzijde zullen begin april afgewerkt zijn. De nutsvoorzieningen worden vanaf begin april aangebracht. Met het ontgraven van de grote waterpartij zal in de loop van april begonnen worden. Afwerking en de overige bijkomende werkzaamheden zullen voor wat betreft het bouwrijp maken naar alle waarschijnlijkheid voor de bouwvakvakantie gereed zijn.

Informatie en verkoop Ed Makelaardij, Tel. +31(0)183 510 005 info@edmakelaardij.nl Bax & Van Kranenburg, Tel. +31(0)416 725 050 info@baxvankranenburg.nl www.waterfrontdeveene.nl

ALTENA BUSINESS | 1 7


rabobank altena

De bodem als basis VGR Groep uit Almkerk is een innovatieve dienstverlener op het gebied van het aanleggen en onderhouden van groen voor buitensportaccommodaties, zoals greens en voetbalvelden, en natuurgebieden. ‘De bodem als basis’ is daarbij steeds het uitgangspunt van de onderneming. tekst: Jolanda Berghoef

Arwin Verschoor, directeur van VGR Groep, is een echt

maken van de sportvelden. En natuurliefhebbers ongehinderd

natuurmens met een grote liefde voor buitensporten. Hij stelt dat

kunnen genieten van het natuurschoon.’

wij als goed rentmeester om moeten gaan met onze leefomgeving en met de natuur in het bijzonder. Arwin: ‘Wij moeten continu

Keten

investeren in de natuur, haar koesteren en er bewust van genieten.

VGR is door de jaren heen gegroeid. Het bedrijf rust inmiddels

Ik ben ervan overtuigd dat degene die de bodem beheerst, de

op drie pijlers: VGR Dienstverlening, VGR Equipment en VGR

toekomst in handen heeft. Deze visie vertaalt zich duidelijk en

Composteerinrichting. Arwin: ‘De bedrijfsonderdelen versterken

herkenbaar in onze bedrijfsactiviteiten.’ Arwin startte zijn bedrijf in

elkaar in onze passie; wij zijn een echte ketenorganisatie. Dit

2001. Binnen VGR Groep combineert hij zijn gedegen technische

betekent dat wij met onze tak Dienstverlening zorgen voor

kennis met zijn werkervaring in het loonwerk op onder andere

een deskundige aanpak en gedegen onderhoud van groen.

sportvelden. Arwin: ‘Ik heb een aantal jaren in het buitenland

Groenresten die wij met Dienstverlening ophalen en van

technische functies vervuld. Ik houd ervan nieuwe dingen te

hoveniers en gemeenten ontvangen, bewerken wij in onze composteerinrichting tot een nieuw

ontwikkelen; slimme technische oplossingen te bedenken. Terug in Nederland heb ik loonwerk op sportvelden en golfterreinen

[

Wij bieden beheerders en vooral de gebruikers van groen optimale sportcondities en een prettige recreatieve omgeving.

gedaan. Hier zag ik

[

product. Onderschat dat niet, nagenoeg alle groenstromen zijn geschikt om te verwerken, bijvoorbeeld tot compostproducten. En compost zorgt voor de meest natuurlijke manier van bodemverbetering. Deze

mogelijkheden om mijn technische kennis en mijn kennis van de

compostproducten gebruiken wij vanzelfsprekend ook in onze

bodem in te zetten voor het verbeteren van het aanleggen en

tak Dienstverlening. Het snoeimateriaal van bomen is weer erg

onderhouden van sportvelden en groen. Zo is VGR ontstaan.’

geschikt om biomassa van te maken. Nieuwe energie, zoals houtchips voor kachels, gebruiken wij voor onze warmtebron in

Sport

onze showroom. De tak Equipment ontwikkelt, met de kennis

‘De kwaliteit van een sportveld bepaalt mede de prestatie van de

en ervaring uit onze andere takken, machines. Deze machines

sporter,´ stelt Arwin. ´In de praktijk zie ik dat het niet altijd even

herstellen en versterken de bodem op een natuurlijke manier.

makkelijk is om een sportveld of green in conditie te krijgen en

Gerard Kemkes, accountmanager MKB bij Rabobank Altena, en

te houden. Vaak wordt er aan symptoombestrijding gedaan; de

vast aanspreekpunt van Arwin: ‘Ik heb Arwin leren kennen als een

werkelijke oorzaak wordt niet aangepakt. Wij doen dat wel. Wij

innovatieve ondernemer met oprechte aandacht voor duurzaam.

verbeteren de bodem op een innovatieve manier door oog te

Duurzaamheid staat ook bij de bank hoog in het vaandel.

hebben voor zijn natuurlijke behoeften en het bodemleven. Onze

Arwin ziet steeds nieuwe mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld

klanten zijn door onze werkwijze verzekerd van een goede conditie

zijn kijk op groenresten. Hij maakt er uitstekende producten

van hun groen. Dat betekent dat sporters optimaal gebruik kunnen

van om de bodem te verbeteren.’ Arwin vervolgt: ‘Ik geloof echt

1 8 | ALTENA BUSINESS


V G R G R O E P almkerk

Arwin Verschoor (r) en Gerard Kemkes (l) voor de CO2-neutrale warmtevoorziening in de showroom van VGR Groep.

in groen als grondstof. De groenstromen die de natuur levert,

Glans

kun je grotendeels hergebruiken. VGR is daarom partner van

‘Arwin is een actieve ondernemer met aandacht voor kansen,´

het Europese project ‘GrasGoed’. In dit project werken partijen

vertelt Gerard. ´Zo heeft hij recent een composteerinrichting in

samen om natuurresten een tweede leven te geven als brandstof,

Brakel overgenomen om zijn marktpositie te verstevigen. Hij heeft

bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal.´

zich er echt voor ingezet om dat, ook financieel, voor elkaar te krijgen. Die vasthoudendheid kan ik waarderen, ook al zorgde

Vooruit

dat soms voor een spanningsveld tussen ons. Je beoordeelt als

Arwin zoekt steeds naar mogelijkheden om de kwaliteit van het

bank een investering nu eenmaal anders dan een ondernemer.

bodemleven op een natuurlijke manier te verbeteren. Met zijn

Natuurlijk zien wij de kansen voor een ondernemer maar een

kennis van techniek en van de bodem ontwikkelde hij een nieuwe

gedegen risicoanalyse is minstens zo belangrijk.’ Arwin: ‘In die

machine, de zogenoemde TopChanger. Arwin: ‘Deze innovatieve

periode stond de relatie met de bank, en

machine maakt het mogelijk om in slechts één werkgang de

daarmee met Gerard, best eens op scherp.

samenstelling van de bodem weer in balans te brengen. Het

Gerard weet dat er soms wrijving kan zijn,

resultaat is een gezonde bodem met een verbeterde plantgroei.

maar dat geeft de boel glans. Zo heb ik er

Onze aanpak beperkt de hersteltijd van de natuur tot een

mijn bancaire zaken beter door op een rij.´

minimum. Hierdoor is er minder hinder voor de gebruiker.´ Gerard:

‘Bouwen aan de natuur is belangrijk´ besluit

‘De Topchanger is een mooi resultaat van de kijk die Arwin heeft

Arwin, ‘dat geldt ook voor relaties. Zo ben

op het verbeteren van de bodem. Met deze machine heeft hij al

ik ervan overtuigd dat alleen het shoppen

diverse prijzen gewonnen. Ik geloof beslist in de potentie van deze

voor een tarief ondernemers niet per se

innovatieve machine.’

verder brengt. Een goede relatie met je bank doet dat wel.’

ALTENA BUSINESS | 1 9


BUSINESS IMPRESSIES

Broers Mouthaan beginnen kringloopwinkel Hebbus in Wijk en Aalburg

Nieuwe brug bij Gorinchem en Keizersveer

Het winkelaanbod in den lande mag dan onder druk staan. Er zijn

Licht aan het einde van de tunnel? Dat zou kunnen want demis-

altijd weer ondernemers die ergens brood in zien. Zoals de broers

sionair minster Schultz van Haegen kiest voor volledige vervanging

Rob (58), Martien (67) en Willem Jan (63) Mouthaan, die onlangs

van de Agesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. Doel:

de kringloopwinkel Hebbus in Wijk en Aalburg zijn begonnen. Aan

een vlottere doorstroming van het verkeer. De Merwedebrug werd in

de Ambachtstraat 16 op het Bedrijventerrein hebben de mannen

november nog gerepareerd, maar die werkzaamheden worden op

een hal waaruit ze tweedehands spullen verkopen. Volgens Martien

de lange duur niet als afdoende beschouwd. De vervanging van de

is er best behoefte aan zo’n winkel. Martien is zelf afkomstig uit

stalen bruggen door betonnen bruggen zorgt ervoor dat er in de toe-

de transportwereld. “De mensen zijn aangewezen op plaatsen als

komst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit zorgt ook

Almkerk en Waalwijk. Nu kunnen ze dichterbij huis ook terecht.”

voor minder verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden en voor

Hebbus is een particulier initiatief. “Wijn nergens bij aangesloten”,

afname van het geluid op de bruggen en in de omgeving. De A27

vertelt Rob. In principe kan iedereen die oude spullen heeft zich

krijgt minimaal twee keer drie rijstroken, op verschillende onderdelen

melden bij Hebbus. Die worden dan gratis ingenomen maar wel

van het traject zelfs vier rijstroken. Bij het knooppunt Hooipolder

gecontroleerd. “Het moeten wel producten zijn die niet kapot zijn. Wij

wordt een verbindingsboog aangelegd. Aanvankelijk voorzagen de

maken tegen een geringe vergoeding andere mensen er dan weer

plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek

blij mee”, stelt Rob. “Kleine spullen brengen de mensen zelf. Grote

van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om drie

spullen zoals meubels kunnen we eventueel ook ophalen. Maar we

bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen. De minister trekt

komen dan eerst wel kijken. We halen geen ‘kachelhout’ op natuurlijk”,

hiervoor 389 miljoen euro uit.

vult Martien aan. Hebbus is op geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn de deuren van

De Waal nu ook in kunststof

13.00 tot 20.00 uur van het slot en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.

De Waal Kozijnen in Veen, vroeger Timmerbedrijf de Waal geheten, levert sinds kort naast houten producten ook kozijnen van kunststof. Doordat De Waal tevens over een innovatieve houten kozijnenfabriek beschikt ligt alles bij één en dezelfde partij. In vergelijking met houten kozijnen zijn kunststof kozijnen voordeliger. Hierdoor zijn deze voor ieder budget en woningtype geschikt, van renovatieprojecten tot nieuw- en sociale woningbouw. Met deze uitbreiding is het bedrijf uitgegroeid van een traditioneel timmerbedrijf tot één van de modernste fabrieken van Nederland.

“Financiële professionals die werken met passie en precisie” Bij Van Noordenne Accountants werken professionals die ervoor zorgen dat u kunt ondernemen. Bezig zijn met waar u goed in bent.

AV EMEA naar de beurs Nee, niet fincieel maar fysiek. Het Aalburgse bedrijf nam in februari deel aan de beurs Integrated Systems Europe 2017 in de Amsterdams Rai. In totaal 73.413 bezoekers uit de hele wereld bekeken 1192 standhouders op het gebeid van innovatie en de nieuwste

We nemen u het cijferwerk uit handen en zorgen voor perfecte managementrapportages. Daar kunt u mee sturen en uw verdere koers bepalen. En uiteraard denken wij daarbij graag met u mee!

ontwikkelingen op het gebied van professionele audio, video en

Bent u benieuwd naar onze aanpak? Bel ons dan op 0183 697979. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

om de laatste ontwikkelingen te laten zien op het gebied van

home automation.
De bezoekers waren afkomstig uit 150 verschillende landen. AV Emea was samen met hun leveranciers gastheer High-end Audio, HDMI over IP distributie (beste video kwaliteit over je netwerk) Ongelimiteerd in/uitgangen, voor hotels, luchthavens, scholen en ziekenhuizen, netwerk oplossingen, audio streaming, audio luidsprekers (onzichtbaar achter het stucwerk en voor in de tuin), remote monitoring en probleemoplossing van wifi netwerk . Deze jonge Aalburgers zijn een schoolvoorbeeld van nieuwe eco-

www.vnacc.nl Gorinchem | Giessen | Hardinxveld-Giessendam 2 0 | ALTENA BUSINESS

nomie in Altena. Geen bloemen, planten, eieren, boter of schepen maar high end technology.


BUSINESS IMPRESSIES

Burgemeesters ontvangen rapport Vitaal Altena Dinsdag 28 februari ontvingen de drie burgemeesters van Altena, uit handen van Joan Wassink, directievoorzitter van Rabobank Altena, het rapport voor een Vitaal Altena. Ook de kartrekkers van

Samen voor Vitaal Altena

Steun Team Sailburg.nl om Thymen van Beek naar de WK zeilen te krijgen

In mei 2016 gaf Rabobank Altena de opdracht de vitaliteit van

De 16 jarige Thymen van Beek gaat meedoen aan de Splash

Altena te onderzoeken. Verschillende belanghebbenden uit het

Worlds in juli 2017 en hij wil daarbij in de top 10 eindigen. Toe

werkgebied (ondernemers, GGD, burgemeesters, scholen en

maar. De Splash Worlds 2017 in Lelystad is het begin van het

zorginstellingen) werden bevraagd. Daarnaast zijn tijdens bijeen-

grote werk. Volgend jaar wordt de WK Splash in Italië gevaren

komsten met inwoners uit Altena de thema’s Duurzaamheid, Zorg

en daarna lonkt al de overstap naar de Olympische Laser

& Welzijn, Wonen & Leefbaarheid, Werk, Innovatie en Onderwijs

klasse.Team Sailburg.nl is vanuit het jeugdzeilen van WZV

besproken. Op basis van de interviews, sessies en beschikbare

Trident ontstaan. Het team wil graag Thymen en met hem ho-

cijfers is een vitaliteitsscan gemaakt. Het resultaat is een rapport

pelijk ook andere talentvolle jeugdzeilers uit de regio Altena, de

met een 8-tal uitdagingen waar Altena in de toekomst voor komt

beschikking geven over een nieuwe Splash wedstrijdboot. De

te staan. Joan Wassink: “Dit rapport is een nieuw begin, een ba-

aanschafkosten bedragen € 6.000,-. Team Sailburg.nl ontplooit

sis om de kracht van Altena te versterken. En daar hebben over-

allerlei activiteiten om de middelen te verzamelen en heeft hier-

heden, ondernemers, inwoners en instellingen elkaar bij nodig”.

voor ook een crowdfunding opgezet via 4Just1.com. De streef-

de gestarte projecten ontvingen de rapportage uit eerste hand.

datum is 1 maart 2017; Thymen heeft dan nog drie maanden Trots op Altena

de tijd om aan de boot te wennen en zijn materiaal te finetunen.

Uit het onderzoek blijkt dat de mensen in de regio ondernemend

Team Sailburg.nl vindt het leuk om hem hierbij te helpen. Iedere

zijn en een hoog arbeidsmoraal hebben. Nieuwe bedrijvigheid

ondernemer kan als donateur/sponsor bijdragen om Thymen’s

is in de toekomst belangrijk voor de regio. De kansen hiervoor

deelname aan het WK Splash een succes te laten worden. Met

liggen in de nieuwe maakindustrie, bijvoorbeeld door gebruik van

de ‘doneer knop’ op www.sailburg.nl is dit makkelijk geregeld.

robots of 3D-printing, en groen ondernemerschap. Een ander punt dat Altena uniek maakt, is de hechte gemeenschap. Mensen gers. Dat is belangrijk gezien de vergrijzing en de trend dat ou-

Allicht van Oord heet voortaan Van Oord Vastgoed BV

deren langer zelfstandig wonen. Uitdagingen liggen in het bieden

Het Werkendamse bedrijf Allicht Van Oord heeft sinds kort een

van passend en toekomstgericht woningaanbod en passende

naamswijziging ondergaan en gaat voortaan door het leven onder

zorg. Tot slot is Altena een regio waar de inwoners trots op mo-

de naam Van Oord Vastgoed BV. Eigenaar Anger van Oord vond dat

gen zijn. Een regio met een groen karakter, veel flora en fauna,

het tijd werd voor een frisse wind. Om de verandering kracht bij te

de Biesbosch, samengevat een mooi natuur- en recreatiegebied.

zetten liet Van Oord een compleet nieuwe huisstijl ontwerpen.

kijken naar elkaar om en er is een hoog percentage mantelzor-

Deze trots mogen we meer uitdragen, vooral buiten Altena. Samen met de Visiegroepen Gedurende het traject Vitaal Altena is nauw contact geweest met de Visiegroepen van de samenwerkende gemeenten. Ook zij bekeken welke uitdagingen er liggen voor de toekomst van Altena. Waar dat kon, is de verbinding gelegd tussen de verschillende icoonprojecten die hieruit voortkwamen.

ALTENA BUSINESS | 2 1


Ik ? Ik werk i n de reg i o

Altena werkt www.AltenaWerkt.nl het digitale platform voor vacatures, bijbaantjes, stages en werkervaringsplekken voor en door jongeren in Altena tekst: fientje bax

AltenaWerkt is een digitaal platform waar jonge werkzoekenden en

AltenaWerkt.nl wordt er een onderzoek gestart naar vrijetijdsbe-

werkgevers meer over elkaar te weten kunnen komen. Op dit mo-

hoeften van jongeren, komen er gesprekken met bedrijfsnetwerken

ment kunnen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar niet goed

en sportmogelijkheden waar gemeenten en bedrijven bij worden

vinden. Met name hoger opgeleiden vertrekken uit de regio. Kennis

betrokken. Daarnaast volgen er gesprekken met jongeren over leef-

binnen de bedrijven en in de regio gaat op die manier verloren, ter-

baarheidsvraagstukken van hun eigen omgeving, met cross- secto-

wijl werkgevers juist wel op zoek zijn naar deze mensen. Het project

rale gesprekpartners vanuit de overheid, ondernemers, onderwijs en

Altena Werkt kent vier hoofdactiviteiten:

ondernemende burgers.

1. Onderzoek. Waar gaan de jongeren na de basisschool naar toe? 30 jongeren uit 21 kernen worden gedurende 18 jaar gevolgd.

AltenaWerkt.nl is een initiatief van Fientje Bax (Stichting Altena

We krijgen daarmee inzicht in waar zij gaan studeren of wat voor

Kennispoort), Gijsbert van der Beek (Altena College) Jan-Maarten

leerwerktraject zij volgen.

de Bruin (Lid College van Bestuur Willem van Oranje) Jacques van

2. Online platform met daarop bijbaantjes, stages, afstudeerstages en werkervaringsplekken. Dit begint met een inventarisatie bij

Doorn (VDU Payrolling B.V.), Henri Verhagen (HV Media) en Nicole Roubos (Rabobank Altena).

werkgevers. Jongeren in een vroeg stadium, vanaf 12 jaar, laten kennismaken met bedrijven in de regio. 3. Naamsbekendheid van het platform. Gebruik maken van de

Projectteam uitvoerend: Mike Kwaaitaal (Fontys Student Ondernemer), Elin vd Ham (Media & Entertainment Management VT), Bibi

on- en offline mediakanalen in de regio. Meerdere partners (on-

Sillekens (VWO diploma en nu een tussenjaar voordat ze met het

derwijs, ondernemers, overheid, inwoners) erbij betrekken om

HBO haar vervolgstap maakt), Sjors Mouthaan (Afgestudeerd TU

dit project bekend en succesvol te maken. Workshops en events

Eindhoven, bezig met het opzetten van een eigen merk ’Basale’) .

organiseren, datgene doen waar jongeren behoefte aan hebben.

De samenwerking tussen deze initiatiefnemers is een gevolg van

4. Opstarten van het platform met studenten, stagiaires, trainees

het onderzoek VitaalAltena van de Rabobank Altena en de visie-

en startups die support krijgen van professionals zodat er een

groepen op weg naar één gemeente Altena.

community ontstaat met kennis van en over de regio. Wil je ook meewerken aan dit project? We zijn nog opzoek naar AltenaWerkt bouwt aan een netwerk van jongeren, kennisinstel-

studenten (m/v); een grafisch vormgever, fotograaf, vlogger, movie

lingen, bedrijven, werkzoekenden, zorginstellingen en andere

editor, tekstschrijver en een junior accountmanager/sales. Stuur ons

belanghebbenden. Het platform laat jongeren zien hoeveel kansen

een mailtje voor meer info: mike@altenawerkt.nl

er liggen in Altena op het gebied van werk, wonen en recreatie. Zo hopen we dat jongeren vaker in de regio blijven en er komen

Heb je een gaaf verhaal van een project waar je momenteel mee

wonen. De tweede doelstelling is om de studiekeuze beter te laten

bezig bent ? Laat het ons weten: mike@altenawerkt.nl

aansluiten op het werk in de regio, zodat scholen en bedrijven maximaal profiteren van de nieuwe lichting jongeren. Naast de website

2 2 | ALTENA BUSINESS

www.altenawerkt.nl


bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug

Business over de brug In G or i nchem en G eertru i denberg Altena Business bevat een vast katern met artikelen over het zakenleven in Gorinchem en Geertruidenberg. Ondernemers aan de andere kant van de oevers worden voor het voetlicht gebracht omdat we in het echte leven over en weer ook goed zakendoen. Verbindingen slaan tussen het beste wat de A27 economie heeft te bieden. bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de

TAXI

VAN VUUREN

MogeLiJkheDen Voor Vaste PriJsafsPraak!

• Luchthaven vervoer • Zakelijk vervoer • Particulier vervoer Dirk Jan van Vuuren 06 129 24 996 info@taxivanvuuren.nl

24/ 7 BereikBaar

maakt bedrijven zichtbaar & herkenbaar

• Bioscoop vervoer • Vakantie vervoer

www.taxivanvuuren.nl

www.ddreklame.nl


bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de

Kees van der Stelt

Martijn de Boer

“Het internet zal verdwijnen”

Wat nu alvast te doen als ik mijn bedrijf wil verkopen?

Grote kans dat u getriggerd werd door bovenstaande quote. Ook ik keek

Ik krijg in onze dagelijkse praktijk vaak de vraag: Wat kan ik als ondernemer

er raar van op toen ik deze uitspraak voor het eerst las. Uiteraard verdwijnt

nú alvast doen als ik mijn bedrijf wil verkopen? Het is altijd raadzaam

het internet niet, maar de kans is aannemelijk dat we vergeten dat het er is.

om een bedrijf verkoopklaar te maken. Belangrijk is o.a. om het bedrijf

Het internet wordt namelijk steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven

onafhankelijk te maken van u de ondernemer. Leer te delegeren. Zorg er

en daardoor zo vanzelfsprekend dat we ons niet meer bewust zijn van de

zo veel mogelijk voor om uw klanten over te dragen aan uw verkopers en

hoeveelheid netwerken en verbindingen om ons heen.

de dagelijkse leiding aan uw bedrijfsleider. Probeer kortweg gezegd dat de eigenaar geen onderdeel van de goodwill is. Tevens is het raadzaam om alle

Langzaamaan verhuizen we naar een digitale wereld waarin we leven, werken

privézaken volledig uit het bedrijf te halen. De bedrijfsovername moet door

en bewegen. Vrijwel constant zijn we met vele apparaten om ons heen

een duidelijke juridische structuur inzichtelijk worden voor de potentiële kopers.

verbonden met diverse netwerken. Mede daardoor verzamelen we meer data

Alle financiële banden met de eigenaar van het te verkopen bedrijf moeten

dan ooit tevoren. De ontwikkelingen razen door en de kans is groot dat u het

worden doorgesneden. Breng het te verkopen bedrijf financieel op orde zoals

niet allemaal kunt bijhouden. In de media wordt veel geschreven en gezegd:

het overwegen om de bedrijfspanden en machines uit de BV te halen. De

“Als u dit niet doet, dan mist u echt de boot. Investeert u daar niet in, dan loopt

ondernemer kan bijvoorbeeld zijn gebouwen van de werkmaatschappijen

u achter op de ontwikkelingen.” Enzovoort…

in de personal holding halen. De ondernemer kan ook het werkkapitaal reduceren door voorraden te verminderen en de betalingstermijn van

Aan dergelijke uitspraken heeft u natuurlijk geen boodschap. Voor u is het

debiteuren naar beneden te schroeven.

belangrijk om uw klanten zo goed mogelijk te helpen en uw bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk in te richten. Vanzelfsprekend moeten er dan ook

Met een goede financiële administratie ziet u ook welke bedrijfsonderdelen of

investeringen worden gedaan. Vanuit die gedachte is de digitale wereld geen

productgroepen verliesgevend zijn. Is uw administratie niet op orde, dan blijven

bedreiging, maar een kans om met inzet van de juiste ICT-middelen uw

bleeders of slecht renderende onderdelen aan het oog onttrokken. Deze

bedrijf zo efficiënt mogelijk in te richten om een voorsprong te nemen op de

onderdelen dient u af te stoten of te saneren. Tevens is het van belang om de

concurrentie.

administratie van het te verkopen bedrijf te updaten.

Toch kan de digitale wereld af en toe voelen als een oceaan zonder richtpunt.

Maak de belangrijkste financiële gegevens en de belangrijkste key

U weet waar u heen wilt met uw bedrijf, maar de route is soms onduidelijk.

performance indicators (kpi’s) maandelijks beschikbaar. Voor een nieuwe

Daarom is het belangrijk dat u ondersteund wordt met actuele informatie, de

eigenaar zijn maandcijfers in het begin de enige houvast, waarop hij het bedrijf

juiste ICT-middelen en advies. U heeft het stuur in handen en bepaalt het doel

kan sturen. U minimaliseert zo zijn risico’s en hoe minder risico, hoe minder

en eindpunt. Wij trekken graag met u op om de beste route uit te stippelen.

hij op de prijs kan afdingen. Tot een up-to-date administratie behoort ook een goed personeelsdossier. Vervolgens is het van belang om de reële winst van

Op welke manier wilt u uw klant beter bedienen? En wat heeft u daarvoor

het te verkopen bedrijf inzichtelijk te maken. Maak inzichtelijk hoe de winst is

nodig? Wij trekken graag als ICT- en Softwarepartner met u op.

opgebouwd en hoe hoog de cashflow is zonder trucs. De koper van het bedrijf moet zijn lening kunnen aflossen met de toekomstige cashflow. Laat naast de winst van de afgelopen jaren zien waar de potentiële groei zit.

Aspect | ICT Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl/ info@aspect-ict.nl/ 0184-675400

Havendijk Overname | Financiering | Strategie Havendijk 18, Gorinchem, 0183-630005, www.havendijk.nl


F am i l i ebedr i jf i n beeld

brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over

Lagrouw Communicatie start magazine over familiebedrijven Sinds ruim een jaar is Lagrouw Communicatie uitgever van het Familiebedrijf in Beeld, een nieuw magazine dat landelijk verschijnt. Het format is een magazine waarin één specifiek familiebedrijf centraal staat.

Het kost ze niets! Het mooie is, al die bedrijven hebben een uniek verhaal. Wij vertellen dat verhaal. Het eerste jubileumboek van een familiebedrijf komt er ook al aan overigens! Natuurlijk besteden we aandacht aan de corebusiness van die bedrijven, maar we schrijven ook over typische familie-onderwerpen: de historie, het type leiderschap, de koude kant en natuurlijk het dna. Hiervoor praten we niet alleen met de directie maar interviewen we ook de medewerkers, leveranciers en klanten. Zo ontstaat een goed beeld van de wereld achter het bedrijf. Dat lees je niet op internet! We hebben nu een stuk of tien van die magazines gemaakt. Met Altena Business heb ik geleerd wat het vak van uitgever zijn nou eigenlijk inhoudt. Daar komt meer bij kijken dan alleen een leuk idee. Het bijzondere is De fascinatie voor dit type bedrijven

dat het familiebedrijf waarover we een magazine maken zelf niets

bestaat bij dit bureau al lang. Govert

hoeft te betalen. Kijk, dat spreekt aan natuurlijk. Wat ons onderscheidt

Lagrouw: “In de ruim 25 jaar dat ik nu werk als com-

van veel andere uitgevers is dat we zelf een studio hebben en al

municatieadviseur heb ik praktisch altijd voor familiebedrijven

jarenlang een reclamebureau. Het ambachtelijke niveau ligt hier

gewerkt. Tot aan de crisis werden familiebedrijven vaak als grijs en

toch een tikkeltje hoger dan bij een doorsnee uitgever omdat we van

saai gezien. Na de crisis is die mindset helemaal omgeslagen. Er

oudsher gewend zijn afgerekend te worden op mooi werk. Onze

is veel meer waardering gekomen voor de innige betrokkenheid

tekstschrijvers doen ook nagenoeg alle interviews op locatie en niet

en de langetermijnvisie die familiebedrijven kenmerkt. En terecht.

vanaf de telefoon. Face to face, dan krijg je de beste verhalen. Ik

Geen hijgerige aandeelhouders die morgen rendement willen

prijs me gelukkig met mijn commerciele maatje Fred van Kuyen uit

zien. Ook geen snelle ontslagrondes, maar personeel zo lang als

Hellevoetsluis die in principe de hele commercie uit handen neemt.

mogelijk voor je bedrijf behouden. Ons vakblad heeft tot doel om

Oh ja, eind maart heb ik nog een masterclass over familiebedrijven

voorbeelden van dit type bedrijven op te sporen en te presenteren.

gevolgd bij Neyenrode. Je moet natuurlijk wel weten waar je over

Ik kom overal. Een van de eerste edities was over een producent

praat.”

van kunststof kozijnen in Noord Friesland, maar we hebben ze ook gemaakt over een groot transportbedrijf in Nieuwkoop, keu-

Familiebedrijf in Beeld

kengiganten in Culemborg en in Eindhoven, een bouwbedrijf in

Hoogstraat 16, Werkendam.

Sassenheim en momenteel zijn we bezig voor één van de grootste

T 0183-401078/ 0651200448

bedrijven in Altena.

www.familiebedrijfinbeeld.nl / info@lagrouwsc.nl

ALTENA BUSINESS | 2 5


R eg i o b i jeenkomst G O 2 0 3 2 bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de

Ga met je armen open naar de regio staan en stel je nederig op De locatie kon niet beter. Theater de Nieuwe Doelen in Gorinchem is bij uitstek een podium voor verbeelding. Precies waar het bij GO2032 om draait. Hoe ziet Gorinchem er over zestien jaar uit? Het theatercafé zat dinsdagavond 31 januari afgeladen vol met regionale bestuurders, politici, burgers en bedrijven. Allemaal op zoek naar nieuwe ideeën die de stad aan de Merwedebrug vooruit moeten helpen. tekst: GOVERT LAGROUW

Er werd deze avond alleen nog maar om ideeën gevraagd.

niet beperkt blijft tot de overheid, maar waar het bedrijfsleven,

“Opgehaald”, met de woorden van projectleider Luc van

het onderwijs en het maatschappelijk middenveld ook volop in

Huijgevoort. De Bliekenstad gaat burgers en bedrijven betrekken

meedoen. Het succes van deze samenwerking zal in grote mate

bij een nieuwe toekomstvisie op de stad. Niet alleen Gorcumers,

van invloed zijn op de toekomst van de regiogemeenten, en

maar ook de regio. Wat verwachten die van Gorinchem op de

zo ook de stad Gorinchem. GO2032 kan niet zonder regionale

lange termijn? “De regio is de motor van de stad. Zonder de regio

samenwerking!”

hebben veel voorzieningen geen nut meer en geen afzetgebied,”

Ik sprak drs. Mireille Horden-Bloemen, voorzitter VNO-NCW

aldus wethouder burgerparticipatie Eva Dansen. Grenzeloos,

Alblasserwaard-Vijheerenlanden en daar kreeg ik geen spijt van.

dat moet Gorinchem dus worden. Burgemeester Noordergraaf van Woudrichem met aan zijn zijde wethouder Renze

[

Krachtige samenwerking langs de as A27/A15

[

Want we werden het snel eens. Dat water dat door de Merwede stroomt. Dat water bindt. Civiele en maritieme bedrijvigheid hebben Gorinchem, Hardinxveld en Werkendam groot

Bergsma kwamen ook

gemaakt. Daar kun je wat mee.

over de brug: ”Er zijn mo-

Mireille kwam met het verheugende

menteel veel gemeenten in de regio bezig met het opstellen van

nieuws dat het Da Vinci in navolging van de nu al lopende HBO

een toekomstvisie. En het is uiteraard een goede zaak -of

ICT mischien ook

misschien wel noodzaak- dat Gorinchem hier ook ‘de buren’

wel een HBO Maritieme en civiele techniek gaat aanbieden!

bij betrekt. Op deze avond werd eens temeer duidelijk dat veel

Benut de usp’s van je regionale economie was de les uit de

Gorcumse belangen boven de stadsgrenzen uitstijgen en op

zaal. Logistiek over water en de weg. Gorinchem ligt op een

regionaal niveau moeten worden opgepakt. Dit geldt overigens

prachtig knooppunt van A15, A27 en de Merwede. Doe er wat

ook voor de belangen van de nieuwe gemeente Altena die vanaf

mee. Aanwezige Henk Tunenburg: ”Als je de regio Altena kansen

2019 een feit zal zijn. Het is wat ons betreft dan ook de hoogste

wilt bieden moet je nodig een trein of lightrailverbinding maken

tijd voor een veel krachtigere samenwerking langs de as A15/

tussen Utrecht en Breda. Jonge mensen uit Altena hoeven

A27. Een energieke en intensieve samenwerking op basis van

dan niet meer zo vaak op kamers als ze gaan studeren en

gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Een samenwerking die

jonge mensen buiten Altena kunnen daar dan veel makkelijker

2 6 | ALTENA BUSINESS


H oe z i et G or i nchem er over zest i en jaar u i t ?

brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over

In april belegt GO2032 een slotavond waarop alle ideeën gebundeld worden. Deze onderlegger gaat dan door de bestuurlijke scanner om te zien wat er beklijft als fundament voor de toekomst. Bestuurders dagen uit, prikkelen en motiveren burgers en bedrijven om een nieuwe stip aan de horizon te plaatsen. In 2032 heeft de stad 650 jaar stadsrechten, een mooie mijlpaal om de nieuwe visie op te richten. Waar moet het met Gorinchem over zestien jaar naar toe, hoe zal de stad eruit zien en vooral: wat voor betekenis heeft Gorinchem in 2032 voor de regio? Dat en nog veel meer legt het Gorcums bestuur voor aan inwoners in en rond Gorinchem. De bestuurder, nieuwe stijl, luistert

naartoe reizen zodat bedrijven

en haalt ideeën op uit de samenleving

digitale revolutie: ”Mensen kunnen

in Altena weer aantrekkelijker

in plaats van alleen maar te vertellen hoe

geïsoleerder raken. Thuis werken en

worden.” Timon van Zessen,

het moet. Bottum up. Co-creatie, samen

inloggen is mooi, maar dan hoeven we

burgerraadslid voor het CDA in

doen. Dat zijn de tools van de moderne

nauwelijks nog de deur uit. Wat doet

Hardinxveld-Giessendam, ziet de

bestuurder. Uit die ivoren toren. Makkelijk

dat met de sociale cohesie? Daar ligt

toekomst helemaal zitten. “Door

zal dat overigens niet worden. De Gorcumse

nadrukkelijk een taak voor de gemeente;

de technologische revolutie hoef je

wethouder Dansen: ”Het is vooral

zorg dat de binnenstad aantrekkelijk

straks helemaal niet meer naar een

een kwestie van houding en gedrag. Stel

blijft. Winkelen, uit eten, avondje theater.

gemeentehuis toe voor een rijbewijs

je open en ga niet met je rug maar met je

Dat gaat niet op de digitale snelweg

of een paspoort. Kan gewoon

gezicht naar de regio toe staan.”

en dat is juist wat de regio verbindt met

digitaal. Eigenlijk heb je dan ook

Gorinchem. Op het platteland wordt het

helemaal geen fysiek gemeentehuis

met de voorzieningen steeds minder.

meer nodig. Sterker nog, eigenlijk

Gorinchem is dan een niet te grote maar

zijn er dan helemaal geen grenzen meer aan gemeenten. Alles

toch complete stad waar je ook voor wat meer gezelligheid gauw

op de digitale snelweg.” Saskia Smeenk daarentegen van de

even naar toegaat.”

stichting Samen Doen in Leerdam ziet ook nadelen aan de

www.go2032.nl

ALTENA BUSINESS | 2 7


2 0 1 8 gaat commerc i ë le p roduct i e van start bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de

Eerste vliegende auto ter wereld komt er aan Pal aan de A-27 en vlak voor de Keizersveerse brug zetelt het bedrijf PAL-V (Personal Air en Land Vehicle). Je moet goed kijken want in de snelheid mis je al gauw het naambord. En toch, dat zou zonde zijn. tekst: GOVERT LAGROUW

“In Amerika word je geprezen als je vertelt dat je een vliegende auto maakt, in Nederland ontmoet je scepsis. Wij zijn geen trots volk.” Reden om trots te zijn heeft Dingemanse zeker. De eerste voorverkopen zijn al gerealiseerd en momenteel wordt de assemblage van de eerste voertuigen voorbereid. De eerste serie, 90 stuks, vinden wereldwijd aftrek: 45 stuks gaan er over de toonbank in Europa, 25 in de Verenigde Staten en de rest naar an-

Geloof het of niet; PAL-V is namelijk de maker van de eerste

dere landen in de wereld. Begin 2018 vliegen en rijden de eerste

vliegende auto ter wereld! Hallo! Het was de voormalig wethoud-

eigenaren in het rond. Veel ondernemers.

er van Werkendam Wim de Jong die mij attendeerde op dit bedrijf. Laten we het zo zeggen: Wim liegt nooit maar kan wel

Ultimate freedom

erg enthousiast vertellen. Zo ongeveer kwam dit nieuwtje bij me

De ultieme vrijheid: neem je vliegtuig mee, en rij verder, of

binnen. Ongeloof. Nadere studie leerde dat mijn ongeloof geen

andersom. Dingemanse legt uit dat de PAL-V een tweezits hy-

grond kende. Medeoprichter en CEO Robert Dingemanse (MBA):

bride auto is gecombineerd met een gyroplane: een persoonlijk

2 8 | ALTENA BUSINESS


P A L - V u i t G eertru i denberg wereldsensat i e ?

brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over

dig geïntegreerd deur-tot-deur

lucht en land voertuig. Een volle-

Wat kun je en wat wkost een PAL-V?

vervoer. Op de begane grond

Om met een PAL-V te rijden en te vliegen heb je naast een rijbewijs ook een vliegbrevet

een slank, aerodynamische,

nodig, dit kost ongeveer 10.000 euro en kent een lage leercurve (niet moeilijk). Met een

driewiel voertuig op wielen met

PAL-V kun je landen en opstijgen op alle bestaande banen in Europa. In Nederland zijn dat

het comfort van een sportauto

er 15 en in de rest van Europa een kleine 10.000. Je bereik met één tank is in de lucht tus-

en de wendbaarheid van een

sen de 400-500 kilometer, beetje afhankelijk van het weer. Op de weg 1200 km. Maximale

motorfiets dankzij zijn gepaten-

vlieghoogte 4000 meter. Een PAL-V biedt ruimte voor twee personen en kost 4 tot 5 ton.

teerde, cutting-edge, ‘kanteling’ systeem. Het kan worden gereden naar het dichtstbijzijnde vliegveld en opstijgen net als elk ander vliegtuig. De single rotor

laboratorium. In eerste instantie nog met vijftien fte’s is PAL

en propeller worden ontvouwd om de PAL-V te laten vliegen.

uitgegroeid tot een voortvarend bedrijf van 50 personeelsleden.

Eenmaal in de lucht vliegt de PAL meestal onder de 4.000 voet

Al die jaren van ontwikkelen, testen, patenteren en licenseren

(1.200 m) maar hoogtes van 4000 meter om over de hoogste

kosten natuurlijk een lieve duit. Naast de Nederlandse overheid

toppen van de Alpen te zweven is geen probleem. Verder wordt

die een belangrijke bijdrage in de funding levert, haalt het bedrijf

de PAL-V aangedreven door een robuuste, vluchtgecertificeerde

geld op bij private investors van over de hele wereld. Nederland-

vliegtuigmotor op benzine met een maximum snelheid van rond

ers, Amerikanen, Oostenrijkers, Saoedi’s, Belgen, in totaal par-

de 180 kilometer per uur. Het kan snelheden tot 180 km/h (112

ticiperen nu 100 aandeelhouders. “En ik ken ze allemaal,” lacht

mph) zowel op het land als in de lucht bereiken. De PAL-V heeft

Dingemanse.

zeer korte start- en landingsmogelijkheden, waardoor het mogelijk is om praktisch overal te landen. Het vliegen van een PAL-V is

Van Drenthe naar de wadden

als een standaard gyroplane. Rustiger dan helikopters vanwege

Dingemanse (TH Delft en MBA) is zijn hele leven al werkzaam in

de langzamere rotatie van de hoofdrotor. Op de weg accelereert

de technologie. Zo werkte hij bij Philips waar hij de breedbeeld

de PAL-V als een sportwagen. Dit opmerkelijke verhaal is geen

introduceerde en geeft hij nu leiding aan een bevlogen team van

jongensdroom of spielerei maar internationaal gecoördineerde

50 toegewijde collega’s. Allemaal behept met het PAL-V virus.

maakindustrie. Top level. Het bedrijf werkt al sinds 1999 onaf-

Industrieel ontwerpers, designers, lucht- en ruimtevaartweten-

gebroken aan deze revolutionaire vinding. Aan de basis ligt een

schappers, ze werken zij aan zij in het overvolle pand aan de

samenwerking tussen gerenommeerde partijen als Ingenieurs-

Baileybrugweg. Weinig stratenmakers als je zijn bedrijf doorloopt.

bureau Spark, de TU Delft, het nationale lucht- en ruimtevaart-

Een simulatieruimte en virtual reality mogen natuurlijk niet ontbreken. De wereld is hun toneel en in 2017 wordt via het world wide web die hele wereld op de hoogte gebracht van het design van de eerste commerciële versie. “Het is net als met de I-Pad, in het begin denken de mensen, wat moet ik ermee, maar daarna verandert hun leven erdoor. We hebben al orders van klanten die zeggen: “Maar nu kan ik op de Waddeneilanden gaan wonen en toch in Drenthe blijven werken. Of iemand die in Brussel gaat werken en in de Ardennen gaat wonen.” www.pal-v.com

ALTENA BUSINESS | 2 9


bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over de brug bus i ness over

A D V O C A A T lennart albers

Beëindiging van de aannemingsovereenkomst: opzegging of ontbinding?

Erna Knook Over Wijn en het goede leven

Een hoofdaannemer en onderaannemer hebben onenigheid over de manier

Wijn is over de hele wereld is wijn synoniem voor het goede leven. Zeker in het

waarop hun overeenkomst beëindigd is. De hoofdaannemer stelt dat hij de

voorjaar. Naar buiten! De redactie van Altena Business ging op pad en sprak in het

aannemingsovereenkomst ontbonden heeft, terwijl de onderaannemer meent dat

Bourgondische Geertruidenberg met Erna Knook, vinoloog. Met passie vertelde

de hoofdaannemer de overeenkomst opzegde.

ze over de mooiste wijnen. Wat te denken van wijn uit Zuid-Afrika! Erna: “Voor ons is het voorjaar nog maar net begonnen. Maar in Zuid-Afrika is het al 30 graden.

Waar gaat dit nu over? Hoezo, opzegging of ontbinding? Maakt dat wat uit?

De oogstperiode loopt hier grofweg van februari/maart tot medio april. Zuid-Afrika

Jazeker! Er is, juridisch gezien, een groot verschil tussen het opzeggen van

heeft de wijngaarden voor het grootste deel liggen in de Western Cape, het meest

een aannemingsovereenkomst of de ontbinding daarvan. De ondernemer

zuidelijke deel van het land. Deze regio heeft een mild klimaat. Warme zomers

realiseert zich vaak niet dat deze verschillende instrumenten ook verschillende

en milde winters. Overdag is het warm en ‘s nachts koelt het lekker af. Door deze

consequenties hebben.

temperatuurverschillen ontwikkelen de aroma’s in de druiven zich goed.” “Lang werd

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

hier de wijnbouw gedomineerd door witte druiven. Maar door de aanplant van veel

Een eerste instrument voor beëindiging van de samenwerking is opzegging van

blauwe rassen is de verhouding tegenwoordig ongeveer 55% wit en 45% blauw. De

de aannemingsovereenkomst. De wet bepaalt dat de opdrachtgever te allen tijde

Chenin Blanc wordt beschouwd als dé kwaliteitsdruif van Zuid Afrika voor witte wijn.

bevoegd is de aannemingsovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te zeggen.

Tevens is er aanplant van Sauvignon Blanc in de koele gebieden en Chardonnay

Ook de in de bouw veelvuldig toegepaste standaardvoorwaarden kennen

en Viognier op de wat warmere plaatsen. Voor de rode wijnen vind je veel Cabernet

veelal een regeling die overeenkomt met deze bepaling. Na opzegging van de

Sauvignon en Merlot. Ook Pinot Noir (weer in de koelere gebieden) en Shiraz (in de

aannemingsovereenkomst zal een financiële afwikkeling volgen. De opdrachtgever

warme gebieden) zijn meer en meer te vinden. Een verhaal apart is Pinotage, een

betaalt in principe de afgesproken prijs (inclusief winstopslag!), verminderd met de

autochtone druif uit Zuid-Afrika, een kruising van Pinot Noir en Cinsault. Door de

kosten van dat deel van het werk dat (nog) niet door de aannemer is uitgevoerd.

moderne inzichten en vinificatietechnieken kunnen deze druiven tot mooie kwalite-

Hier kunnen dus hoge kosten mee gemoeid zijn, ook als de overeenkomst vooraf

itswijnen verwerkt worden. Wijn uit Zuid-Afrika is er in veel verschillende stijlen; fris,

al opgezegd wordt. Een tweede instrument is de wettelijke mogelijkheid om de

intens, hout gelagerd en zoet.

aannemingsovereenkomst te ontbinden. Voor ontbinding is vereist dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de aannemer, waardoor ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Ontbinding van de overeenkomst brengt met zich mee dat partijen bevrijd zijn van nog niet nagekomen verbintenissen en dat zij verplicht zijn de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken. Aangezien dat

Lezersaanbieding! Speciaal voor de Altena Business lezers hebben wij hier een aanbieding van gemaakt. Het gaat om de wijnen van Groote Post, een wijnbedrijf uit Darling, dicht aan de Atlantische kust gelegen. Hier profiteert men volop van zowel de warme zon als van de koele zeewind. De witte wijnen van Groote Post hebben een mooie frisse smaak, met veel rijp fruit. In de rode wijnen proef je de zon! Kwaliteitswijnen!

laatste vaak niet mogelijk is, kunnen daarvoor bepaalde vergoedingen toegekend worden. Wanneer de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst wil beëindigen, is het voor hem dus het meest voordelig om de overeenkomst, op de juiste wijze, te ontbinden. En dat een onterechte ontbinding leidt tot opzegging en dus tot afrekening overeenkomstig de regels die gelden bij opzegging. Zelfs als de

De aanbieding: Mix doos 6 flessen Groote Post: 3 wit, 3 rood Prijs: normaal € 62,50 Altena Business prijs: € 52,50 Belangstelling? Neem telefonisch contact met mij op of stuur een e-mail met als onderwerp ‘Wijnaanbieding Altena Business’.

werkzaamheden nog niet eens gestart zijn. Mr. L. (Lennart) Alberts, Hulsenboschstraat 5-D

Vinivisie

4251 LR3Werkendam, 0183BUSINESS 50 55 22 0 | ALTENA

Koestraat 33, Geertruidenberg

www.bvd-advocaten.nl

0162-510234 / 06-21813802 / www.vinivisie.nl / erna@vinivisie.nl


V erhoeven kleurt !

Vernieuwde winkel Verhoeven kleurt! Het idee is dat menige winkelier het moeilijk heeft. Internet en de opkomst van cash en carry’s geven de traditionele retailer minder lucht. Jaap Verhoeven trekt zich daar weinig van aan. Zijn woonwinkel in Giessen floreert. tekst: GOVERT LAGROUW

Een creatieve ondernemer, zo zou je Verhoeven best mogen

aan de slag gaan bij Verhoeven hun materiaal aanvullen. Voor de

noemen. Als schilderszoon voelde hij zich altijd al aangetrokken

moderne woonconsument is Verhoeven het summum. Naast de

tot wat je met kleur kunt doen. Niet alleen functioneel, maar vooral

betere verfmerken blinkt de winkel uit met de mooiste collecties

decoratief. De combinatie van verf, behang, vloerbedekking, zon-

wandbekleding, raambekleding en vloerbekleding. Twijfel je aan

wering en gordijnen geven zijn winkel de allure van een inspire-

een kleur, dan neem je je ideeën mee en in de winkel wordt je fa-

rende woonwinkel. Tijden veranderen en daarom verbouwde Jaap

voriete kleur op maat gemaakt. Behangboeken (te kust en te keur)

onlangs de complete winkel. Neem de centraal geplaatste balie,

mogen op zicht mee naar huis genomen worden, houten vloeren

met extravagante stalen behang afgewerkt. Alle kasten werden

worden waar je bijstaat van kleurideeën voorzien en in de speciale

vernieuwd in kubistische vorm en hoogglans wit afgelakt. (Jan des

demohoek kun je zelf naar hartenlust oefenen met bijvoorbeeld

Bouvrie kan er nog een puntje aan zuigen). Natuurlijk, de handige

watergedragen verf. Het winkelconcept is volledig toegesneden

doe het zelver en de ondernemende zzp-er gaan graag naar de

op inspiratie en kwaliteit. Omdat het creëren of ontdekken van

winkel in Giessen voor eersteklas service en kwalitatief hoog-

een eigen stijl voor veel woonconsumenten moeilijker is dan het

waardig materiaal. Met al zijn ervaring en vakkennis weet Jaap op

lijkt, draaien ze bij Verhoeven de rollen om. Jaap’s woonadviseurs

iedere vraag een antwoord. ‘ s Morgens om zeven uur of half acht

komen bij de mensen aan huis om eens binnen te kijken en klant-

staan de eerste busjes al voor de deur van schilders die voor zij

en van advies op maat te voorzien.

ALTENA BUSINESS | 3 1


de ronde tafel

Govert Lagrouw (l), Martijn Boer (m) en Festus van den Hoek (r)

Ondernemen is vooruitzien? Dat ligt een stuk genuanceerder Regeren is vooruitzien. Het gebeurt in politiek Den Haag nog te weinig, concludeerden Festus van den Hoek (bouwondernemer en directeur/eigenaar van de Werkendamse Project Ontwikkelings Maatschappij bv), Martijn Boer (mede-eigenaar van HAVENDIJK Overname Financiering Strategie) en Govert Lagrouw (Lagrouw Communicatie) tijdens het rondetafelgesprek in restaurant De Koppelpaarden in Dussen. Ze hopen dat de landelijke politiek er na de verkiezingen echt werk van maakt. Het zou de onzekerheid – wat hangt ons nu weer boven het hoofd? – wegnemen. De drie ondernemers ‘regeren’ zelf ook. Wat blijkt: ook voor hen is het lastig om koers te houden. tekst: kees klijn

3 2 | ALTENA BUSINESS


ondernemen i s vooru i tz i en

Karin Struijk, programmamanager van Werkendam Maritime

kers: “ Samen iets voor elkaar boksen voelt goed.” Er is ook een

Industries, kon vanwege ziekte niet aan het gesprek deelnemen.

keerzijde. “In de crisis heb ik medewerkers moeten ontslaan. Dat

Daarom besloot Govert een dubbelrol op zich te nemen, die van

is heel vervelend, hoor. Je hebt toch samen opgetrokken.”

gespreksleider en gesprekspartner. Hij trapte zelf af. “Iedere ondernemer zet een stip aan de horizon. Dat heb ik ook gedaan.

Nadenken over de toekomst is ook belangrijk als een onderne-

Maar gaandeweg heb ik ontdekt dat koers houden lastig is.

mer zijn bedrijf wil verkopen. Daarvoor heb je wel de teugels

Daarin speelt niet alleen de economie een rol in, ook privé kan

zelf in handen: je kunt zelf bepalen wanneer en aan wie je de

het lastig zijn. Te veel de focus leggen op de zaak, te weinig op

zaak over wilt doen. Toch ontbreekt in veel gevallen de strate-

je persoonlijke leven. Bij mij wringt dat soms.”

gie, merkt Martijn. “Veel ondernemers maken hun bedrijf niet verkoopklaar. Ze denken zoals veel huiseigenaren denken: mijn

Festus werkt niet naar een stip aan de horizon. “Ik houd me

bedrijf is zo mooi, het zal makkelijk van de hand worden gedaan.

vooral bezig met het herontwikkelen van oude panden. Plannen

Voor de hoofdprijs. Dat is niet zo. Er gaat gemiddeld drie jaar

is in onze branche buitengewoon lastig”, zegt hij. “Je bent afhan-

overheen. Er komt veel bij kijken. Doe je je huiswerk niet goed,

kelijk van andere partijen, zoals de overheid. Het kost veel tijd

dan kost je dat geld.” Nog een tip: “Licht het personeel in als de

om procedures te doorlopen, vergunningen te regelen. Vijf jaar

handtekeningen zijn gezet. Niet eerder, want het levert alleen

wachten? Het is niks. Soms ben je er wel twaalf jaar mee bezig.

maar onrust op.”

Je kunt er geen peil op trekken, dus een koers uitzetten is onmogelijk.” Koers houden, ook voor Ha-

[

De rivier is geen scheiding meer maar binding

vendijk is dat een lastig ver-

[

Je wordt ondernemer om zelf iets op te zetten, de regie te nemen over je leven. Werken en vrij zijn: je bepaalt het zelf. Dat ligt genuanceerder,

haal? Martijn: “Bij ons draait het naast bedrijfsovernames ook

vindt Martijn. “We runnen Havendijk met drieën. Alle drie zijn we

om financieringen. Daarbij zijn we afhankelijk van de vraag van

ondernemer. Natuurlijk, een ondernemer heeft de vrijheid om

bedrijven. Ook daar kun je moeilijk op sturen, want ze lopen er

een dag vrij te nemen, maar uiteindelijk gebeurt dat toch weinig.

niet mee te koop.”

Kleine concessie voor Martijn zelf: “Af en toe ga ik aan het eind van de middag een uurtje tennissen.” Govert: “Als ik ouder word,

Neem je de horizon letterlijk, dan kijkt Werkendam uit op Gorin-

dan ga andere dingen doen. Dat had ik me heilig voorgenomen.

chem. Daar ligt de Merwede tussen. Rivieren kunnen een breek-

Ik kom er niet aan toe. Vervelend, want er is meer in het leven.

punt vormen in een cultuur. De Bergse Maas is daar een mooi

Tegelijkertijd vind ik mijn werk ontzettend leuk.” Een dilemma

voorbeeld van: het katholieke Brabant versus het protestante

dus. Daar heeft Festus minder last van. “Ik kan die knip tussen

Land van Heusden en Altena. Martijn, zelf afkomstig uit Gorcum:

werk en privé steeds beter maken. Dankzij mijn vrouw, zij heeft

“Ik heb altijd gedacht dat Werkendammers op zichzelf waren,

me geleerd dat er meer is dan alleen maar werken.”

in Gorcum zouden de heertjes zitten. Dat is niet zo. Beide zijn geworteld in de scheepvaart, de maakindustrie. Daar hoort een

Het verhaal is begonnen met de politiek, er wordt ook mee ge-

bepaalde houding bij, met de klei in de modder willen staan.”

ëindigd. Wat valt er te wensen van het nieuwe kabinet, behalve

Govert: “De rivier is geen scheiding meer. Werkendam en Gor-

die beoogde koerszekerheid. Martijn: “Versoepel het ontslag-

cum trekken steeds meer met elkaar op.”

recht. Daardoor kan de ondernemer zich sneller aanpassen aan de veranderde omstandigheden.” Festus: “Ondernemers zijn met

Als de lat hoog is gelegd en de ambities moeten worden waarge-

handen en voeten gebonden aan arbeidsrechtelijke afspraken.

maakt, dan zijn in de regel medewerkers nodig. Festus heeft die

Die zijn zó streng, dat ze min of meer gedwongen voor zzp’ers

bewust niet. “Zoals gezegd duurt het lang voordat ik daadwer-

kiezen.” Govert, tot slot: “Veel zzp’ers bouwen geen pensioen

kelijk met een project aan de slag kan. Ik mis dus die constante

op. Daar moet het kabinet iets aan doen.” Anders doemt er vol-

cashflow. Die heb je wel nodig om maandelijks het salaris te

gens hem een inktzwarte stip aan de horizon op. “Dan krijgen

betalen van je medewerkers.” Govert heeft wel enkele medewer-

we nieuwe armoede.”

ALTENA BUSINESS | 3 3www.damendrukkers.nl


Wonen, landelijk vastgoed & bedrijfsruimte Wonen op stand

bemiddeling verkoop o.g. Andel Burgemeester van de Schansstraat 76

aankoop advisering taxeren AOG BOG en wonen

â‚Ź 534.000 k.k. Werken om te wonen

(erf)pachtzaken

Giessen

onteigening en planschade persoonlijke benadering

Ambachtsstraat 9

â‚Ź 695.000 k.k.

Langstraat 11 | 4288 JK Uitwijk Tel.: (0183) 44 82 80 | E-mail: info@pullen-makelaardij.nl Bekijk ons aanbod op: www.pullen-makelaardij.nl of www.funda.nl

Bouwplannen?

Wij bieden onze opdrachtgevers totaaloplossingen binnen de woningbouw en utiliteitsbouw. Met een unieke combinatie van bouwexpertise, ervaring, kennis van bouwregelgeving en onze tegelijkertijd nuchtere, betrouwbare en gepassioneerde aanpak realiseren we prachtige projecten.

Hulsenboschstraat 7 | 4251 LR Werkendam T +31 (0) 183 678 194 E info@staton.nl

WWW.STATON.NL