Altena Business

Page 1

Aan de keukentafel De Kwartiermeesters van fort Altena

Rina en Yvonne

De robots komen!

Kennispunt Altena Wijk en Aalburg legt geen windeieren

Eerste exmplaren

gesignaleerd op fort Altena

ALTENA

BUSINESS

22

Van der Straaten’s Assurantiekantoor

Zakenblad voor het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg

De Graaf Logistics

laat zich door Merwedeburg niet van de wijs brengen Burgemeester Willemijn van Hees/Geertruidenberg

“De sense of urgency ontbreekt om iets te doen aan de A27 en onze bruggen”

JAARGANG 6 december 2016


Recht doen.

Onze advocaten zetten uw belangen op scherp. Met ondernemerschap en passie. Om u te dienen.

Barneveld

|

Hardinxveld-Giessendam

|

Advies nodig? www.bvd-advocaten.nl

Veenendaal

|

Werkendam


Colofon Altena Business Zakenblad over het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg.

Jaargang 6, nummer 22

Altena moet de blik naar buiten richten

Een uitgave van Lagrouw Communicatie,

Na wat vijven en zessen met de naamgevingsprocedure is het hoge

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

woord eruit: de nieuwe gemeente Altena gaat per 1 januari 2019

www.altenabusiness.nl

Aan dit nummer werkten mee: Govert Lagrouw, Fientje Bax, Gaby Stok

Fotografie Teus Admiraal Wilma Helder Govert Lagrouw

van start onder de naam: Altena. Inderdaad, weinig verrassend en misschien dat de kosten van deze procedure beter besteed hadden kunnen worden aan een goede pr campagne om vooral buiten Altena de nieuwe gemeente op de kaart te krijgen. Is dat nodig? Ja nogal. Uit alles blijkt dat Den Haag de A-27 vanaf Gorcum tot en met Hooipolder slecht weet te vinden. En niet alleen Den Haag. Wie zijn best doet over de brug te komen om uit te leggen wat voor geweldige bedrijven in Altena zijn gevestigd, ontmoet vaak vragende blikken. “Alteena?� Het

Vormgeving

feit dat wij als uitgever ons zakenblad in Gorinchem en Geertruidenberg

Lagrouw Communicatie

en Raamsdonksveer verspreiden is volgens mij de enige naar buiten gerichte Altena pr. Overigens zijn de samenwerkende gemeentes

Druk en verspreiding

Aalburg, Woudrichem en Werkendam ons daar heel dankbaar voor, merk

Drukkerij Damen, Werkendam

ik... En er is nogal wat om trots over te zijn in Altena. Neem Fort Altena, een parel aan de A-27. Ik sprak met Rian en Yvonne de Kwartiermeesters

Redactie

van deze inspirerende

Lagrouw Communicatie

ontmoetingsplek voor culinaire

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

en culturele liefhebbers,

T 0183-401078

Onlangs nog het strijdtoneel

E info@lagrouwsc.nl www.lagrouwsc.nl

Eindredactie Gaby Stok

Media-adviseurs Media-adviseur Gorinchem/Dongemond Kees Kerkhof

van een perfect georganiseerde avond over robotisering door de Rabobank, Kennispunt Altena en de WMI (Werkendam Maritime industries). Robots in een oud fort, beter kun je de vooruitgang van dit eiland niet symboliseren.

06 54 300 561 Ik wens iedereen hele fijne Media-adviseur Altena

dagen en een goed 2017!

Govert Lagrouw 06 51 200 448

Govert Lagrouw Hoofdredacteur info@lagrouwsc.nl

Altena Business verschijnt in 2016 vier maal en wordt gratis verspreid onder 7.000 zakelijke beslissers in het Land van Heusden en Altena, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Gorinchem

Copyright Het auteursrecht berust bij de uitgevers. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

ALTENA BUSINESS | 3


HAARSCHEURTJES De problemen met de Merwedebrug maken weer duidelijk: we zitten op een ‘eiland’ en we zijn afhankelijk van een snelle verbinding met het ‘vaste land’. Haarscheurtjes in de brug, hoe klein ook, hebben grote gevolgen voor ondernemers, die niet meer via de A27 hun klanten kunnen bereiken.

b e lastinga d v is e urs

Schenken Het is weer december, de maand waarin volop aandacht is voor het schenken van cadeaus aan onze familieleden en vrienden. Mocht u nu iets meer willen schenken dan de gebruikelijke hebbedingetjes, dan moet u even verder lezen. Wellicht herinnert u zich nog de tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 1 januari 2015. Iedereen mocht vrij van schenkbelasting een bedrag van maximaal € 100.000 ontvangen, mits het geld werd aangewend voor de eigen woning of om de eigenwoningschuld af te lossen. Voor wie deze kans niet benut heeft is er goed nieuws: Vanaf 1 januari 2017 wordt deze vrijstelling structureel verhoogd. Degene die de schenking ontvangt moet wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. De schenking hoeft niet gedaan te zijn van een ouder aan een kind. Er moet echter wel rekening gehouden worden met schenkingen die gedaan zijn in eerdere jaren. Wat kunnen redenen zijn om te schenken? Ouders kunnen hun kind financieel willen ondersteunen bij de aankoop van een huis. Hierop is dus per 1 januari 2017 de verruimde vrijstelling van maximaal € 100.000 van toepassing. Ook kunnen ouders hun kind financieel ondersteunen als ze gaan studeren. Een deel van het bezit van de ouders kunnen zij hierbij bij leven alvast doorgeven. Tegelijk is het fiscaal gunstiger om te schenken bij leven. Bij overlijden moet er namelijk erfbelasting worden betaald over het gehele vermogen. Als de jaarlijkse vrijstellingen voor schenken optimaal benut worden, is het belastingbedrag na overlijden lager.

Rijkswaterstaat belooft financiële compensatie, maar of dat alle schade dekt moeten we afwachten (zie ook onze website). Onze regio is omringd door water en dat is niet altijd even handig. Gelukkig zijn er veel positieve aspecten van onze regio: strategische ligging, goed bereikbaar, ondernemende mentaliteit, vruchtbare grond enzovoort. Deze sterke eigenschappen benutten we optimaal, door middel van samenwerking. Onze regio kent dan ook diverse voorbeelden, waarbij ondernemers samen optrekken om betere resultaten te boeken. De BKA zoekt een vorm, waarin deze samenwerkingsinitiatieven bij elkaar komen onder één dak; Ondernemershuis Altena. Ook een plek waar ondernemers via één centraal loket contact hebben met de gemeente en andere instanties in de regio. Zo’n ‘ondernemershuis’ omvat: 1. ontmoeting en netwerk (leren en inspireren) 2. uitwisseling en innovatie (samen sterk, relatie onderwijs) 3. dienstverlening en service (link met overheid en instanties) Een werkgroep gaat nu aan de slag met het ‘ondernemershuis’ en volgt daarbij het proces van de fusie naar één gemeente in 2019. Met het ‘ondernemershuis’ willen we onder meer een brug slaan tussen ondernemers en gemeenten, liefst eentje zónder haarscheurtjes! Zie ook: www.bka-altena.nl

AGENDA ACTIVITEITEN 19 - 01 - 2017 Nieuwjaarsreceptie U kunt zich aanmelden via www.bka-altena.nl/agenda.

Ook zijn er mogelijkheden om door middel van een schenking een goed doel te steunen. Hierbij is het wel van belang dat de stichting of organisatie een ANBI status heeft. En als je nu wilt schenken aan je kind(eren), maar je kunt het benodigde bedrag niet vrijmaken omdat het bijvoorbeeld in de overwaarde van de eigen woning zit? In dit geval is er de mogelijkheid van een schenking op papier. Dit heet een schenking onder schuldigerkenning. Het geld wordt eerst geschonken en vervolgens direct weer door het kind aan de ouder terug­ geleend. De ouders betalen hierover 6% rente per jaar. Verder moet de schuldigerkenning notarieel vastgelegd zijn.

Van Helden & Partners Dussen Tel: 0416 - 35 25 00 | www.vhep.nl

Bedrijven Kring Altena Bedrijven Kring Altena (BKA) is een actieve ondernemersclub die de samenwerking tussen regionale bedrijven bevordert met als uiteindelijke doel: een economische impuls voor de regio.

www.bka-altena.nl


Inhoud

6

10

6 Willemijn van Hees burgemeester met hart voor ondernemers

9

Aan de keukentafel bij fort Altena

20

20 van der Straaten’s assurantiekantoor gaat goed in Aalburg en in Werkendam

22

De Graaf Logistics groot geworden aan de A-27

28 Gemeente Gorinchem samen met bedrijven op naar 2032

Advocaat Hans van den Assem over Hamlet en onderhandelen

30 De robots komen

ALTENA BUSINESS | 5


W ill e m ijn van h e e s

Burg e m e e st e r G e e rtrui d e n b e rg W ill e m ijn v an H e e s zo e kt raak v lak o v e rh e i d e n on d e rn e m e n

Hart voor ondernemers De wereld eindigt niet bij de brug. Er gebeuren bijzondere dingen daar aan de overkant. “Die burgemeester, die moet je interviewen”, zo werd mij aangeraden. Ik trok de stoute schoenen aan en belandde in het gemeentehuis van Geertruidenberg. tekst: govert lagrouw

komt vaak en graag bij ondernemers in haar gemeente over de vloer. Verrassend makkelijk noemt ze grote en kleine bedrijven die haar raken. Holmatro, Asto, Pal V, Louman en Parqui en sinds kort de internationale reus Inmark Packaging. Maar ook een ambachtelijk bedrijfje zoals modelmakerij Bogaers dat bekwaam is in modelbouw kan haar zeer bekoren. “Geertruidenberg is in de gelukkige omstandigheid dat ons bedrijfsleven meer arbeidsplaatsen biedt dan we aan beroepsbevolking zelf hebben. Een migratieoverschot

Willemijn van Hees (38, VVD) schenkt zelf koffie in haar lommer-

dus ten opzichte van andere gemeenten.”

rijke werkkamer. De oude, hoge schouw en antieke meubelstukken contrasteren met haar jeugdige voorkomen. Blonde lokken en een

A27

peinzende blik. “Soms ben ik te ongeduldig. Gaan we nog iets

Volgens Van Hees is vooral de ligging een usp. Ook de aanwezig-

doen? Wij, lees de overheid, nemen veel tijd om alles in te regelen.

heid van veel toeleveranciers. “Je kunt niet efficiënt werken als je

Zo heet dat. Maar als openbaar bestuur moeten we beseffen dat we

bedrijf ergens midden in een weiland staat. Hoe centraal ook. Pal

er op de eerste plaats zijn om ondernemers en burgers van dienst

aan de A27 vormt haar gemeente de achtertuin van Amsterdam,

te zijn. Efficiënt denken. Het proces is ondergeschikt.” Van Hees

Rotterdam en Antwerpen, zoals ze dat zelf uitlegt. “Bij Inmarck Pac-

6 | ALTENA BUSINESS


Burg e m e e st e r g e e rtrui d e n b e rg

kaging hing een kaart van de wereld waarop Raamsdonksveer was afgebeeld als the centre of the world. Zo noemden de Amerikanen deze locatie. Dat vond ik natuurlijk wel erg grappig, overigens ook erg Amerikaans. Dat soort bedrijven zijn gewend aan veel grotere

[

“Ik ben wel een beetje workaholic”

[

afstanden. Voor hun begrippen ligt Geertruidenberg vlak achter Schiphol. Vaak wijs ik ze dan ook nog op onze historische centrum

we ook in die contacten. Wethouder Van den Kieboom gaat vaak

met prachtige lunchgelegenheden aan de Markt. Bedrijven die

naar de Open Coffees en heeft structureel overleg. Vroeger hadden

daar geweest zijn komen altijd terug met lovende recensies. Het is

we een parttime bedrijfscontactenfunctionaris, nu zelfs een fulltimer.

geen vestigingsargument. Maar toch, wel een mooie ‘added perk’

Je moet samen de kar trekken.“

(toegevoegd extraatje).“ Die A27, we kunnen er niet omheen. “De problemen met de Merwedebrug raken ons hier ook, zeker de logis-

Amercentrale

tieke dienstverleners. Ik begrijp dat ondernemers het gevoel hebben

Daarover gesproken ligt er volgens Van Hees nog wel een uitdaging

dat dit allemaal erg lang duurt. Hier met knooppunt Hooipolder zijn

te wachten. De bedrijventerreinen kennen nu een leegstand van

we in gesprek met de Provincie om samen te gaan voor een Plus-

12%. Maar wat te doen met de vrijkomende ruimte als de Amercen-

variant richting Rijk waarbij in ieder geval is geregeld dat er geen

trale definitief dicht gaat? 160 hectare, pal aan de Biesbosch. “Niet

sluipverkeer meer door de kernen raast. Dat is winst. Maar het blijft

makkelijk”, omschrijft ze dat proces. “Maar je moet wel op tijd een

bijzonder dat wij nog het enige verkeersknooppunt in Zuid-Neder-

stip aan de horizon durven zetten.” Ze was zelf al op jonge leeftijd

land zijn met verkeerslichten. Het is dan nu ook zaak om voor de

ondernemer. Tijdens haar studie Engels aan de Letterenfaculteit

langere termijn de middelen vrij te gaan maken op Rijksniveau om

in Amsterdam startte ze in haar vrije tijd een vertaalbureau en na

daar straks ook een einde aan te kunnen maken. Je kunt zien dat

een studie Bedrijfscommunicatie & Digitale Media aan de KUB

de tweede kamer vooral bevolkt wordt door politici uit de Randstad.

runde ze tevens een kabelkrant. Ook was ze korte tijd werkzaam

De sense of urgency ontbreekt om iets te doen aan de A27 en onze

als journalist bij BN/DeStem. Hoe communiceert de overheid? “Wij

bruggen.” Kan Van Hees dan niet eens wat vaker binnenstappen

blinken niet altijd uit in helder taalgebruik. Veel jargon en beleidstaal.

bij de minister van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz van Hae-

Het is begrijpelijk dat jonge mensen weinig interesse koesteren

gen, haar partijgenoot? “Ja dat kan en ik heb haar zeker benaderd

voor de politiek. Dus aan ons de taak om zaken compacter en

maar er moet wel breder draagvlak voor zijn.” Wat volgens haar

duidelijker te brengen en dat is nog een hele uitdaging. Ik ben er wel

ook niet meehelpt is dat Brabanders als we zijn ‘we’ vaak nog de

van overtuigd dat als je eenmaal politiek betrokken bent, het ook

afstand naar Den Haag als groot ervaren. Daarom zit ze binnenkort

boeiend blijft. Naarmate je je verdiept in zaken, blijken ze hartstikke

weer aan tafel met een afvaardiging van de BZW en haar collega

interessant te zijn en wie kan er nu beter aangeven wat er nodig is

Depla uit Breda om te bezien hoe zij de logistieke knooppunten van

in de eigen omgeving dan de inwoners?

West-Brabant als geheel beter voor het voetlicht kunnen krijgen, met knooppunt Hooipolder voorop. De ‘hashtag’ (#) A16-A59-A27-

Minister President?

A58 is voor ons economisch gezien van enorm belang, maar niet

Met haar 23e jaar was ze al raadslid in Zundert. Later wethouder

alleen voor West-Brabant, tevens voor de havens van Antwerpen

en op haar 34e dus burgemeester. Waar liggen haar ambities? Wil

en Rotterdam en het transport naar Duitsland.

ze Rutte ooit opvolgen? “Nee serieus, daar denk ik niet over na. Ik ben heel dankbaar voor het werk hier in Geertruidenberg. Of ik

Met 50.000 inwoners telt Altena mee

later burgemeester word van een andere gemeente of misschien

Kijkend naar het fusieproces van de gemeente Werkendam,

iets heel anders ga doen weet ik nog niet. Maar ik sluit een functie

Aalburg en Woudrichem tot één gemeente Altena: ”Een gemeente

in het bedrijfsleven niet uit. Misschien iets waarin ik de publieke

met straks 50.000 inwoners is een heel andere positie dan nu drie

zaak en het bedrijfsleven kan combineren. Dat zou mooi zijn.“

kleintjes. Je komt dan anders te staan ten opzichte van nu omlig-

Dat Geertruidenberg haar na aan het hart ligt is niet in het minst

gende gemeentes als Gorinchem, Geertruidenberg en Drimmelen

mogelijk vanwege de steun van haar achterban thuis, zo vertelt ze.

bijvoorbeeld. Men moet zich daar goed van bewust zijn.” (Misschien

“Onze kinderen zijn nog jong en mijn aanstaande steunt me heel

dat er dan wel op gelet wordt in Den Haag, red). Ze roemt de con-

goed. Ja, ik ben wel een beetje workaholic. Als mijn kinderen voor-

tacten met de VOG (Vereniging van Ondernemers in Geertruiden-

bij het gemeentehuis komen roepen ze: ”Kijk daar woont mama!”

berg). “We trekken goed met elkaar op. Als gemeente investeren

ALTENA BUSINESS | 7


TE KOOP / TE HUUR

Schitterend kantoor/ winkelpand 112 m2 in het centrum van Werkendam. Eventueel kan het pand ook voor seniorenwoning of appartement geschikt gemaakt worden!

Inlichtingen: 06 50 287 807

bemiddeling verkoop o.g. aankoop advisering taxeren AOG BOG en wonen (erf)pachtzaken onteigening en planschade

11 - 17 uur

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD OUDERWETS GEZELLIG! met grandioze Foute Kersttrui Verkiezing GRAT TOEG IS ANG

G IEZIN VERK UR U 0 5.3 OM 1

JE EIG CREËER EN EN M KERSTTR AAK U KANS I O FASH P EEN IONC T.W.V HEQUE . 100 €

Tol 8, 4251 PX Werkendam 0183 - 301329 info@fortaltena.nl, www.fortaltena.nl

‘Van ieder partijtje, van intiem tot groots, maken wij een feestje in kazerne en loods’

Iets te vieren? Kom naar Fort Altena waar we uw feest tot in de puntjes verzorgen

“Financiële professionals die werken met passie en precisie” Bij Van Noordenne Accountants werken professionals die ervoor zorgen dat u kunt ondernemen. Bezig zijn met waar u goed in bent. We nemen u het cijferwerk uit handen en zorgen voor perfecte managementrapportages. Daar kunt u mee sturen en uw verdere koers bepalen. En uiteraard denken wij daarbij graag met u mee! Bent u benieuwd naar onze aanpak? Bel ons dan op 0183 697979. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

persoonlijke benadering Langstraat 11 | 4288 JK Uitwijk Tel.: (0183) 44 82 80 | E-mail: info@pullen-makelaardij.nl Bekijk ons aanbod op: www.pullen-makelaardij.nl of www.funda.nl

Wonen | Landelijk Vastgoed | MKB

www.vnacc.nl Gorinchem | Giessen | Hardinxveld-Giessendam


A an d e k e uk e ntaf e l b ij :

De Kwartiermeesters van Fort Altena

R ina en Y v o nne

Kwaliteit staat altijd bovenaan bij de ontwapenend gastvrije Yvonne Pit en Rina Nieuwenhuizen. De stuwende krachten achter de activiteiten en de horeca van dit uniek gelegen centrum voor cultuur, vermaak, natuur en niet te vergeten heerlijk eten en drinken. “Prijstechnisch zitten we niet aan de bovenkant noch aan de onderkant, wel altijd royaal en kwaliteit,” aldus de ‘Meisjes van Altena’. Zij runnen de exploitatie van het fort dat in eigendom is van Brabants Landschap. Uit heel Nederland vallen ondernemers, overheid en particulieren voor hun charmes. De centrale ligging in combinatie met de puntgave restauratie van het idyllisch gelegen fort oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op groepen die het nuttige met het aangename combineren. Een beter uithangbord kan Altena zich niet wensen.

Wat eten jullie thuis graag?

nieuw moeten uitvinden. Y: ”Het gaat om de balans. Als ik de

Rina: ”Voor mij graag Hollandse pot. Aardappelen, groente

hele week thuis zou zijn word ik daar geen leuker mens van.”

en vlees. Ook de Oosterse keuken heeft de voorkeur. Yvonne: ”Ik vind het leuk om een dag of een middag in de

Een voor jullie inspirerende ondernemer of persoon?

keuken te staan. Zanzibar, Italiaans of Spaans zijn favoriet.

R: ”Niet echt. Ik ben altijd wel een beetje ondernemer ge-

En dan volg ik een recept tot op de gram nauwkeurig.”

weest, dit werd nog versterkt toen ik in het bedrijf van mijn man ging werken. Vroeger op de markt met fruit gestaan.

Vlees of vis?

Aad Ouborg (Princess) is iemand waar ik me wel graag aan

R:” Allebei. Rundvlees, biefstuk, kabeljauw, zalm en forel

optrek. Maar Wie me nu het meest inspireren zijn de gasten

graag.” Y: ”Uit eten meestal vis, maar thuis toch iets meer

van ons fort als die terugkomen van een middagje fietsen,

vlees. Tournedos staat bij ons thuis bovenaan het lijstje. Wat

wandelen of kanoën in Altena. Hun verhalen leveren ons

voor vlees maakt eigenlijk niet uit als het maar goed is.”

weer nieuwe inspiratie op.” Y: “Toen ik marketing communicatie deed bij Stork hebben vooral mijn bazen Theo Pouwels

Uit eten of thuis eten?

en Tony Dignam mij commercieel gevormd. Met name hun

R: “Allebei. Uit eten doe ik ook graag. Dan wel met alles erop

oprechte en correcte manier van zakendoen.”

en eraan. Ik kan goed een hele avond genieten van een vijfof zes gangendiner met bijpassende wijnen. Zout & Citroen

Toekomstdromen?

in Oosterhout bijvoorbeeld, maar de Stroming of het Oude

R: “Dat Fort Altena nog bekender wordt en er nog meer

Raedthuys zijn ook prima.” Y: “Wat wij tegenwoordig graag

kansen komen om hier te realiseren.” Y: ”Voldoening halen

doen is uitgebreid lunchen. Net als de Italianen van twee tot

uit hetgeen je nu doet, daar gaat het om. Het klinkt als een

vier. Eigenlijk heeft bij mij het dineren plaatsgemaakt voor

cliché maar we gaan voor kwaliteit en dat doen we hier echt

lunchen. Catch by Simonis in Scheveningen is bijvoorbeeld

met zijn allen. Van schoonmaker tot kok. Daarbij kiezen we

een fantastisch visrestaurant. “

bewust voor de combinatie van geroutineerde medewerkers met een paar jongeren. Dan kun je kwaliteit bovenaan zet-

Werk of privé?

ten. En over voldoening gesproken. Wij zijn ons ook bewust

R: Het fort heeft mij in het begin erg veel inspanning gevergd.

van onze maatschappelijke taak. Zo hebben we hier al

Eigenlijk was ik toen alleen bezig met werk en dat ging een

verschillende mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt

beetje ten koste van privé. Wij hebben echt met de poten in

een plekje gegeven.”

de modder gestaan. Yvonne en ik hebben steeds het wiel op-

www.fortaltena.nl

ALTENA BUSINESS | 9


Van d e r S traat e n ’ s A ssuranti e kantoor

Onze kracht:

expertise van het assurantievak, kennis van de regio, in combinatie met persoonlijke aandacht en een brede betrokkenheid bij de samenleving Van der Straaten’s Assurantiekantoor is uitgegroeid tot een begrip in de regio Land van Heusden en Altena en de streek om de rivieren. Met hun roots in Werkendam, sinds 1928, en inmiddels alweer de derde generatie aan het roer met de broers Bas en Jacco. tekst: fientje bax

Een mooi Werkendams familiebedrijf. Maar niet alleen in

regels opgesteld en is het schaderisico voor de verzekeraar.

Werkendam. In 2013 hebben de Van der Straaten’s ook

Angela Timmermans is al sinds de jaren 90 het visitekaartje aan

een assurantiekantoor geopend in het bedrijfsverzamelpand

de Anjelierstraat. Ze komt dus nog uit het Bax’ tijdperk. Angela,

Altena Kennispunt te Wijk en Aalburg. Een uitbreiding die hen

geboren en getogen Veense, heeft de vriendelijke eigenschap om

geen windeieren heeft gelegd. Deze strategische zet, en het

de juiste vragen te stellen om zo iedereen vakkundig van dienst te

aannemen van vier medewerkers die het vak geleerd hebben bij

zijn die belt of op bezoek komt. Daarnaast is zij van toegevoegde

Assurantiekantoor Bax, gaf het bedrijf duidelijk een boost. Sterker

waarde voor de huurders van Altena Kennispunt door hun bezoek

nog, deze verzekeraars groeien in deze branche tegen de stroom

persoonlijk te verwelkomen met een kop koffie. Angela is de schakel tussen de klant, bezoeker en

in, van 15 naar in totaal 31 medewerkers in nog geen drie jaar tijd. Jacco van der Straaten verwoordt het duidelijk: “Het is niet alleen onze deskundigheid

[

Onze Visie: ’Groeien door autonome groei om onze klanten de kwaliteit en betrokkenheid te kunnen blijven garanderen’

[

de medewerker. Klanten waarderen dit enorm. Dan hebben we daar Bert Lubberdink, expert op het gebied van schadeverzekeringen, zowel voor bedrijven als particulieren. De geboren

die ons onderscheidt, maar juist door midden in het werkgebied zichtbaar aanwezig te

en getogen Aalburger voelt zich als een vis in het water bij dit

zijn, zoals hier gevestigd in Altena Kennispunt. Met medewerkers

Werkendams familiebedrijf. Bert: ”Wij zijn één team bij Van der

die uit dit gebied komen, de ‘taal’ spreken, dus weten wat de

Straaten en werken nauw samen, zowel in Werkendam als hier bij

klant van hen verlangt”. Ook Biesbosch Assuradeuren draagt bij

Kennispunt. We lunchen met elkaar en Jacco en Bas schuiven ook

aan deze groei. Steeds meer regionale tussenpersonen sluiten

hier in Wijk en Aalburg regelmatig even aan. Korte lijnen. Hoog

zich aan bij dit volmachtbedrijf om gebruik te maken van hun

in het vaandel staan een hoge kwaliteit van advies en service,

expertise, service en verzekeringsproducten. De volmacht neemt

persoonlijke aandacht, behulpzaam en klantvriendelijkheid. Ook

bijna alle werkzaamheden van verzekeraars over. Denk hierbij

kan de klant rekenen op een snelle en correcte schadeafwikkeling.

aan werkzaamheden als offreren, accepteren en het wijzigen van

Voor Bert als sportieve en enthousiaste fietser ligt er overigens

verzekeringen. Maar ook polis-administratie, schadebehandeling

nog een uitdaging in het verschiet; de beide aandeelhouders op

en de incasso van de premie. Uiteraard hebben verzekeraars

de fiets zien te krijgen.

1 0 | ALTENA BUSINESS


I n d e s e ri e H uur d e rs v an K e nnispunt

Bert, angela, jacco, Jaqueline en Theo

Van der Straaten werkt nauw samen met gerenommeerde

Ook werkt ze samen met beursmakelaars. De

verzekeringsmaatschappijen en via het volmacht bedrijf

assurantiebeurs is van oudsher ingericht om

Biesbosch Assuradeuren anno 2000 B.V., zijn er volmachten van

afwijkende, grote of complexe risico’s te verzekeren.

ALLIANZ, ARAG, ASR, BOVEMIJ, DAS, DELTA LLOYD, ETHIAS,

De assurantiebeurs kan ook een oplossing bieden voor

REAAL, DE GOUDSE, MONUTA, NATIONALE-NEDERLANDEN,

“kleinere” risico’s, die vanwege een afwijkend risicoprofiel

HDI en UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

een persoonlijke benadering nodig hebben.

Theo Wijgers, ook een Aalburger met vakbekwaamheid op het

in Wijk en Aalburg en kent de regio en de samenleving door en

gebied van schade-, pensioen- en levensverzekeringen: ”Juist

door. Het nauwkeurig werken en de binnengekomen stukken op

onze expertise met de kennis van de regio onderscheidt ons als

detailniveau controleren, is Jacqueline op het lijf geschreven.

assurantiekantoor. Weten wat de ondernemer verlangt om hem zo

Particulieren kunnen aan de Anjelierstraat in Wijk en Aalburg zo

een op maat gemaakt, deskundig en passend product te bieden.

binnen lopen voor een vraag, advies of schade. Zij worden altijd

Altijd zoekend naar een oplossing voor een specifieke situatie.”

op een prettige en vriendelijke manier geholpen door Jacqueline

Theo heeft niet de illusie de broers aan het voetballen te krijgen,

of één van de overige adviseurs.

maar stelt hun betrokkenheid bij deze sport zeer op prijs. Jacqueline Nieuwkoop, met Genderse roots, ondersteunt deze drie heren met het aanvragen, verwerken en opmaken van de

www.vanderstraaten.nl

nodige verzekeringsstukken. Ook zij woont al ruim zestien jaar

www.kennispuntaltena.nl

ALTENA BUSINESS | 1 1


Wijk en Aalburg Anjelierstraat 35 T 0416 - 724600

• Verzekeringen • Hypotheken • Pensioenen

Werkendam Van Randwijklaan 49 T 0183 - 501598 Werkendam

www.vanderstraaten.nl


Vrouw & O n d e rn e m ing Maaik e W olfs

Maaike Wolfs: Spin in het web bij de realisatie van een mantelzorgwoning

Voor veel mensen is een huis bouwen of verbouwen iets wat ze niet dagelijks doen, laat staan dat ze de “taal” spreken.” Maaike Wolfs 32 uit Dussen is een creatieve bouwkundige, gespecialiseerd in duurzaamheid. Met de harde kant van bouwtechniek bezig zijn, maar tegelijkertijd daarin ook het sociale aspect kunnen meenemen. Dat was voor Maaike de belangrijkste drijfveer om aan de studie Technische Innovatie Wetenschappen aan de TU in Eindhoven (TU/e) te beginnen. tekst: fient je bax

Daarna deed ze een master aan de faculteit Bouwkunde, waar ze

nen ons voedsel duurzaam produceren. En toch doen we dat vaak

kennis opdeed op het gebied van bouwkunde en management.

niet. Er zit een kloof tussen wat technisch mogelijk is en wat de maat-

Na een baan als adviseur bij ingenieursbureau Arcadis begon het

schappij accepteert. Mijn drijfveer is om mensen te laten begrijpen

ondernemersbloed te kriebelen en begon ze voor zichzelf. “Voor mij

wat technisch mogelijk is, zodat ze een betere keuze kunnen maken

is duurzaamheid dé link tussen mensen en gebouwen. Dat zijn niet

in het kader van duurzaamheid.” De opdrachten die Maaike nu heeft,

uitsluitend technische hoogstandjes, maar plekken waar mensen van

zoals het adviseren van de gemeente Werkendam op het gebied van

vlees en bloed moeten wonen en werken.”

duurzaamheid inzake nieuwe multifunctionele accommodaties, haar werk voor duurzame energie coöperatie DECAB en het adviseren

“Ik vind het belangrijk dat een gebouw functioneel en eerlijk is.

van mensen die een mantelzorgwoning voor hun ouders willen bou-

Het gebouw moet zich aanpassen aan de gebruiker, niet anders-

wen, zijn dan ook een kolfje naar haar hand.

om. Een eerlijk gebouw is een gebouw waarin materialen toegepast zijn die functioneren zoals ze bedoeld zijn. Glas is bedoeld

Afgelopen september was Maaike bij de open dagen van Waterfront

voor daglicht, beton voor de fundering.”

de Veene. Hier legde zij contacten met toekomstige bewoners, architecten en aannemers van dit bijzondere project waar wonen, werken

Haar kracht

en recreëren werkelijkheid gaan worden. Ze is uitstekend in staat om

Als Maaike een opdracht krijgt waarmee ze techniek en mensen aan

een gebouw duurzaam, energiebesparend of comfortabeler te ma-

elkaar kan verbinden, is ze in haar element. Technisch gezien is bijna

ken, passend bij de wensen van de bewoner/gebruiker en binnen de

alles mogelijk. “We beschikken over hoogwaardige technieken, kun-

technische mogelijkheden.

ALTENA BUSINESS | 1 3


BUSINESS IMPRESSIES

Buro26 wint Gazellen Award en behoort daarmee tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland!

VE R M O G E N S BE H EE R DE R

Vermogen dient de mens Donderdag 24 november heeft internetbureau Buro26 uit Dat we in economisch en politiek spannende tijden leven is geen understatement. Op het eerste gezicht lijkt alles pais en vree, maar achter de schermen vindt er een enorm monetair experiment plaats (nog nooit eerder vertoond) en verschuift in menig land de politieke voorkeur naar rechts of naar links. Maar ook maatschappelijk staan we aan de vooravond van enorme invloedrijke ontwikkelingen. Deze zijn zeker niet altijd bedreigend, zoals sommigen ons doen geloven. Ze bieden veelal uitzicht op kansrijke proposities voor u als ondernemer. Mits u flexibel bent en beschikt over het vereiste aanpassingsvermogen. Een van die ontwikkelingen betreft de verdere versobering van ons socialezekerheidsstelsel. Politiek wellicht een gevoelig punt maar rationeel gezien niet te vermijden. De demografische vergrijzing en ontgroening (steeds meer ouderen en steeds minder jongeren) dwingen ons om anders te kijken naar het financiële vangnet dat de overheid ons al decennialang biedt. Dat betekent voor u als ondernemer nadenken over uw financiële toekomst en maatregelen treffen indien nodig. De overheid zal het niet langer meer voor u regelen. Voor ons als financieel dienstverlener is het van belang u een passende oplossing te bieden. En daar zijn we de afgelopen periode druk mee bezig geweest. Het resultaat heet: www.toekomstbeleggen.nl Door middel van een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille, afgestemd op uw persoonlijke risico acceptatie en actief beheerd door professionals, bouwt u al vanaf € 10.000 het gewenste vermogen op voor later. Voor uw pensioen, voor de studie van uw kinderen of voor een grote uitgave die u wenst te doen. Maandelijks kunt u bijstorten zodat u zowel in goede als minder goede tijden extra investeert. Als ondernemer spreidt u tevens uw risico’s door ook elders in de wereld te investeren en daardoor te profiteren van ontwikkelingen in andere markten. Anders dan bij het afsluiten van een polis behoudt u de flexibiliteit. U stopt wanneer u wilt en 24/7 heeft u inzicht in de ontwikkelingen van uw beleggingen. Bent u geïnteresseerd in deze vorm van vermogensopbouw? Bezoek onze website of informeer naar uw mogelijkheden. Het Team Toekomstbeleggen John den Otter, Lennart Kant, Guido van Hattem en Leendert-Jan Visser www.toekomstbeleggen.nl info@toekomstbeleggen.nl Havika Advies en Vermogensbeheer BV www.havika.nl info@havika.nl

Almkerk in het Evoluon in Eindhoven een gewilde FD Gazellen Award 2016 op mogen halen. Dit is een prijs voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Financiële gezondheid en een omzetgroei van minimaal twintig procent over drie jaar zijn de normen voor het winnen van de Award. Jostein Kiezebrink, mede-eigenaar van Buro26: “Het is niet de eerste keer dat wij deze prijs winnen. Daar zijn we trots op. Zowel op ons bedrijf als op onze mensen. We blijven innoveren in technische mogelijkheden en helpen onze klanten echt verder binnen de vele mogelijkheden die er online zijn. Niet iedereen ontvangt zomaar een FD Gazellen nominatie. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen. Om mee te kunnen dingen naar de FD Gazellen nominatie moeten bedrijven financieel gezond zijn, een omzetgroei van minstens 20% over drie jaar realiseren en geen verliezen hebben geleden. De FD Gazellen Awards zijn een initiatief van Het Financieele Dagblad en Company.info en worden mede mogelijk gemaakt door ING BusinessBoost, Payper en Topicus.

Janica Swijnenburg-Janssen ontvangt certificaat Altena Kennispoort Janica, financieel Manager bij Swijnenburg Transport Werkendam volgde afgelopen maand de training voor vrouwelijke bestuurder bij Altena Kennispoort. Wat heeft je de training gebracht? Janica: Inzicht in wat mijn persoonlijke sterke punten zijn als bestuurder en wat mijn valkuilen kunnen zijn. Daarbij hoe ik met deze kennis de verbinding en samenwerkingen tot stand kan brengen binnen het bestuur.” Janica is reeds penningmeester van Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven in Werkendam en vanaf nu ook penningmeester van BIZ Bruine Kilhaven te Werkendam. De BIZ (bedrijven investeringszone) is eerder vanavond officieel door de wethouder na het tellen van de stemmen door een notaris (draagvlakmeting) bekend gemaakt. 84% van de ondernemers op het industrieterrein Bruine Kilhaven hebben voor de BIZ gestemd. Wij kunnen per 1 januari 2017 van start!


BURO 26

Online adverteren met Google AdWords Uit cijfers van mediabedrijf Carat lijkt 2017 het kantelpunt te gaan worden voor de besteding van reclamegeld. In 2016 werd 49,8% van het totale reclamegeld wereldwijd uitgegeven aan digitale kanalen en naar verwachting zal 2017 het kantelpunt worden.

2017 het jaar van online adverteren!

te herkennen en opnieuw te benaderen.

Online adverteren werkt. Dat is goed

hebben bezocht te herinneren aan jouw

nieuws voor ons als internetbureau en

dienst of product wordt de kans groter dat

voor jou als lezer, want wij helpen je graag

er daadwerkelijk een aankoop of afname

hiermee. Voor sommige misschien nog

van een dienst wordt gedaan.

Door mensen die je website of webshop

abstract en ontastbaar, maar online adverdenkt.

Hoe werkt adverteren met AdWords?

Als internetbureau zijn wij Google Ad-

In AdWords maken we advertenties

Words Certified Partner. Dit houdt in dat

met gekoppelde zoekwoorden aan. Als

we mee doen aan het online programma

mensen op deze woorden zoeken wordt

‘Google Partners’. Daar leggen wij exa-

de advertentie getoond in Google. Daarbij

mens af en vergaren wij kennis over het

hoort ook het instellen van het budget,

juist opzetten van advertentiecampagnes

elke klik kost namelijk geld. Daarnaast

met Google AdWords. Maar eerst even

zijn er nog vele variabelen die we kunnen

een stap terug.

inzetten om jouw advertentie boven die

Waarom zou je online adverteren?

van je concurrenten te krijgen.

teren is dichterbij en eenvoudiger dan je

Voordeel 1: Meetbare resultaten Een groot voordeel is dat je ‘return on

Wat kost AdWords?

investment’ meetbaar is. Je kunt zien

Dat is het mooie van Google AdWords. Dit

hoeveel mensen je advertenties bekijken,

kan je zelf bepalen. AdWords werkt met

met welke zoekintentie, waar ze nog

een dagbudget. Je kan dit op ieder mo-

meer naar zochten, uit welk deel van het

ment wijzigen of stoppen. Vanaf € 10,- per

land bezoekers komen, op welke ap-

dag kun je al een campagne opzetten.

paraten er werd gezocht, welke tijden er

Wil je ook adverteren? Bel ons eens en

werd gezocht en zo kan ik nog wel even

we nemen de mogelijkheden met je door!

doorgaan. Voordeel 2: Doelgericht adverteren

Jostein Kiezebrink

Je kunt advertenties specificeren naar

Jostein is oprichter en mede-eigenaar van

locatie, datum, tijd en zoekgedrag. Een

internetbureau Buro26 uit Almkerk

loodgieter die bijvoorbeeld alleen adver-

E-mail jostein@buro26.nl

teert in Werkendam krijgt zo mogelijke

Telefoon 0183 40 12 49

klanten uit alleen die regio die op zijn

Website WWW.BURO26.NL

advertentie klikken. Voordeel 3: Remarketing Remarketing is een methode om je bezoekers en hun gedrag en interesses

ALTENA BUSINESS | 1 5


b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e

Business over de brug I n G orin c h e m e n G e e rtrui d e n b e rg Altena Business bevat een vast katern met artikelen over het zakenleven in Gorinchem en Geertruidenberg. Ondernemers aan de andere kant van de oevers worden voor het voetlicht gebracht omdat we in het echte leven over en weer ook goed zakendoen. Verbindingen slaan tussen het beste wat de A27 economie heeft te bieden. b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e

Jouw nieuwe Kia kan gratis zijn! Voordeel oplopend tot

€ 5.100,-

Koop ’m nog dit jaar en win je aankoopbedrag terug. Kia Sportage DynamicLine Nu rijklaar vanaf

€ 30.385,-

Rijk uitgerust met: •7” full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera •17” lichtmetalen velgen•bluetooth connectiviteit •actieve rijbaanassistentie•grootlichtassistent

Tijdens de Spotlight Specials biedt Kia actie- en belastingvoordeel op vele modellen. Alle reden dus om nog dit jaar in een nieuwe Kia te stappen. En het wordt nog mooier, want bij aanschaf tot en met 30 december maak je kans op het terugwinnen van het volledige aankoopbedrag. Jouw (gratis) nieuwe Kia? Kom naar de showroom en probeer ’m zelf!

Autobedrijf van Muijlwijk Sportlaan 1D, Schelluinen, Tel. (0183) 621 710

Weten wat uw auto waard is? Doe de gratis op kia-schelluinen.nl

Gem. verbruik: 4,6 - 7,5 l/100km, 21,7 - 13,3 km/l, CO2-uitstoot: 119 - 175 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig voor de Kia Sportage met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-12-2016 en uiterste registratiedatum van 31-01-2017. Het genoemde voordeel bestaat product-, inruil- en belastingvoordeel. De actie geldt niet i.c.m. andere acties. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


v in v isi e

e r d e b rug

er

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

Champagne een feest in het glas

b usin e ss o v e r d e b rug

Erna Knook

Wijn, vin, wein, vino, over de hele wereld is wijn synoniem voor het goede leven tekst: govert lagrouw

Zeker in december als iedereen zijn beste beentje voorzet om rond

Pinot Meunier. Deze druiven geven de wijn een wat krachtiger karakter

kerst zichzelf te presenteren als een ware keukenprins (es). Achterblij-

en kunnen dus qua gerechten ook wat meer aan! Bijvoorbeeld licht

ven is geen optie. Alleen de lekkerste gerechten zijn goed genoeg om

kalfsvlees of gerechten met gevogelte.

met vrienden en familie te delen. Lekker lang tafelen, het liefst tegen een decor van guur weer en open haardvuur. Maar hé, wat drinken

Champagne wordt gemaakt in verschillende zoet-gradaties. Van droog

we daarbij? Wat is lekker? Wat hoort? En wat heurt niet? De redactie

naar zoet kunnen de we de volgende types noemen: Brut Nature (zeer

van Altena Business ging op pad en sprak in het Bourgondische cen-

droog), Brut (droog), Extra Sec (klein zoetje), Sec (in tegenstelling tot

trum van Geertruidenberg met Erna Knook, vinoloog, charmant en vol

wat men verwacht, is dit type tamelijk zoet), Demi-Sec (behoorlijk zoet)

levenslust. Met passie vertelde ze mij over de diepste genoegens van

en Doux, dit is een zeer zoet type. De laatste twee passen dan ook

de mooiste wijnen. Wat te denken van bijvoorbeeld een champagne!

weer bij zoetere (na) gerechten.

Nee, niet alleen op oudejaarsavond na twaalven als spoeler van te vette oliebollen, maar als aangename begeleider van een fraaie dis

Over ViniVisie

met kerst. Erna: “In de ‘echte’ wijnlanden wordt champagne op veel

10 jaar geleden is Erna Knook op kleine schaal begonnen met importe-

meer gelegenheden gedronken dan alleen rond de jaarwisseling of

ren van Italiaanse wijn. Ze volgde de opleiding SWEN2 (tegenwoordig

als er iets speciaals valt te vieren. Champagne is gewoon een wijn.

SDEN3 Wijnbrevet) en heeft de opleiding Vinoloog van de Wijnaca-

Weliswaar een bijzondere wijn, maar toch. Je kunt deze stijlvolle

demie afgerond. Haar bedrijf ViniVisie is specialist in het selecteren

bubbels ook heel goed neerzetten als aangenaam gezelschap bij een

van mooie wijnen voor horeca, business-to-business en enthousiaste

mooie maaltijd.”

particulieren. Het assortiment is zeer uitgebreid, niet in de laatste plaats dankzij haar agentschap voor Het Wijnhuis Culinair waar ze bijvoor-

Champagne is er in veel stijlen die zeker de moeite waard zijn om

beeld de samenwerking aan dankt met het mooie champagnehuis

te proberen! Als aperitief valt de keuze vaak op een frisse, lichte stijl

Lombard & Cie in Epernay (Noord-Oost Frankrijk), de hoofdstad van

terwijl een wat vollere champagne ook prima te combineren valt met

het gebied Champagne. Wie als bedrijf, horecagelegenheid of parti-

een mooi gerecht. Een paar voorbeelden:

culier op zoek is naar iets leuks en lekkers moet gewoon eens contact

•C hampagne Millésime is één van de betere champagnes uit één

opnemen met Erna Knook’s bedrijf ViniVisie. In haar karakteristieke

jaar en kan goed ouderen. De wat oudere champagne is een mooie

pand nabij de markt van het oude centrum in Geertruidenberg ontvangt

begeleider bij gerechten met bijvoorbeeld paddenstoelen en truffel.

zij iedereen om met zichtbaar genoegen te praten over deze belangrijk-

•C hampagne Blancs de Blancs is van 100% Chardonnay. Vooral

ste bijzaak van het leven. Wijn!

jong drinken, dan hebben ze veel smaak van fris geel fruit. Lekker in combinatie met oesters, coquilles en overige lichte gerechten. •C hampagne Blanc de Noirs zijn champagnes van Pinot Noir en

ViniVisie, Koestraat 33, Geertruidenberg, 0162-510234/06-21813802 www.vinivisie.nl /erna@vinivisie.nl

ALTENA BUSINESS | 1 7

b usin


b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

maakt bedrijven zichtbaar & herkenbaar www.ddreklame.nl

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

Geniet zonder omkijken van goed verzorgd groen in unieke plantmeubels

b usin e ss o v e

Kijk voor inspiratie op

www.plantinvest.nl

Jade 204 | 3316 LJ Dordrecht | info@plantinvest.nl T 078 - 654 03 50 trendy potten en planten | hydrocultuur | terrasbeplantingen | zijden planten| en decoraties trendy potten en planten | hydrocultuur | terrasbeplantingen zijden planten

WIJ ZIEN HET ANDERS Werk verdient aandacht. Zeker als u mensen zoekt. Wij geloven in direct en persoonlijk contact. Oprechte aandacht. Bij u in de buurt. Spreek ons maar aan. Daar zijn we voor: 0183 74 56 30.

WerkTalent Altena

Esdoornlaan 25 • 4254 AT Sleeuwijk • www.werktalent.com • altena@werktalent.com • 0183 74 56 30


e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

Plant Invest Groenbeleving op je bedrijf doet wonderen Het is verbazingwekkend hoe onze mindset wordt beïnvloed door een goed beplantingsplan. Niet al“Doe maar een buffetje”, een veelgehoorde opmerking als bedrijven iets te vieren hebben met een opeleen uit pr-oogpunt. Natuurlijk, de uitstraling van een kantoor of entree heeft veel meer allure als er een ning, personeelsfeest, jubileum of gewoon met de personeelsvereniging. Nannings Catering uit Dordpaar groene eyecatchers staan. Maar het is bovendien bewezen dat een goed groenplan de sfeer en de recht denkt daar anders over. Dit geroutineerde bedrijf heeft een geheel nieuwe kijk op catering ontwikproductiviteit op de werkvloer vergroot. tekst: Govert Lagrouw keld in de vorm van walking wijn-spijs diners samen met sommelier Tom van Baaren (Pursang wijn uit Zwijndrecht) die uitleg verschaft over de bijpassende wijnen. Helga Wagnaar

Groenvormgever Helga Wagenaar komt met haar bedrijf Plant

bedoeling dat je kantoor overwoekert.” Bewust spreekt de Dordtse

Invest al jaren over de vloer bij bedrijven in allerlei soorten en

over plantenmeubels in plaats van plantenbakken. “Onze meubels

maten. “Wij werken voor eenvoudige éénmanszaken tot Robeco in

en vazen zijn stuk voor stuk design. Het groen vormt de finishing

Rotterdam of Atlas Copco, Stahlwille, Calderij, Easyflex, Nofisol en

touch maar het zijn kunstzinnige objecten op zichzelf die je zo in de

Smits en van Burgs tom er maar een paar te noemen. Het is een

vrije ruimte kunt plaatsen.” Fascinerend en enthousiast vertelt ze

misverstand om te denken dat wij duur zijn. Op de langere termijn

over de decoratieve en mentale waarde van een goed groenplan.

haal je de kosten er altijd uit.”

Levende Groene wanden Geen plantenbakken maar plantenmeubels

“Vaak worden wij door de architect direct betrokken bij een nieuw-

Wie als bedrijf met Plant Invest in zee gaat, krijgt daar veel voor

bouwplan, dat is natuurlijk de ideale situatie. Maar we werken ook

terug. Helga legt uit dat zij nooit zomaar een paar planten levert.

heel veel voor bedrijven en kantoren met een licht gedateerd interi-

“We gaan eerst kijken bij het bedrijf om een idee te krijgen van de

eur die door een mooi groenplan weer een gepimpte inrichting terug

looproutes, het interieur, de huisstijl en ook of er planten staan die

krijgen. Veel goedkoper dan al het interieur vernieuwen. Tegenwoor-

behouden kunnen worden. Wij geven een plant graag een tweede

dig zijn groene wanden erg populair en ik moet zeggen het doet wat

kans.” Bedrijven ontvangen van haar een beplantingsplan met

met je als er een echte bladermuur tegenover je bureau staat. Dat

onderwerpen als de planten, de plantenmeubels, de kleuren en het

inspireert en kalmeert veel meer dan tegen een blinde witte muur

opmeten van de lichtintensiteit en de luchtvochtigheid. Na akkoord

aankijken. Zo kunnen we met het gericht plaatsen van plantenmeu-

worden de planten geleverd en netjes neergezet en komen de

bels ook hele natuurlijke scheidingswanden creëren.”

specialisten van Plant Invest op gezette tijden weer terug om te onderhouden. “Snoeien is groeien”, is niet voor niets één van haar

Wilt u meer weten over groene beleving op uw bedrijf?

favoriete slogans. Maar ook “less is more”. “In de loop der tijd gaat

Neem dan contact op met Helga Wagenaar van Plant Invest:

een plant uitdijen en groeien. Dat willen we ook natuurlijk maar je

www.plantinvest.nl, Jade 204, Dordrecht, T. 078-6540350.

moet vooraf wel goed inschatten wat dat betekent. Het is niet de

ALTENA BUSINESS | 1 9

b usin


T ransport b e d rijf laat zi c h d oor s c ha d e M e rw e d e b rug ni e t van d e wijs b r e ng e n b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e

De Graaf Logistics Groot geworden aan de A27 Jur de Graaf (64) mag zichzelf een kind van de A27 noemen. In 1920 begon zijn vader Wim de Graaf een bodedienst in het landelijke dorpje Nieuwendijk, pal achter de A27. tekst: GOVERT LAGROUW

Na eerst nog binnen Nieuwendijk te zijn verhuisd en flink

indienen. Teveel romslomp en meer kans op ergernis dan op een

doorgegroeid verhuisden de Nieuwendijkers naar de huidige locatie

schadevergoeding. Negentien jaar geleden schreef zijn broer Wim

aan de Logistiekweg in Oosterhout. 60.000 Vierkante meters meet

al een ingezonden brief naar het Altena Nieuws (plaatselijke huis

de firma en nog steeds vormt die A27 een belangrijke levensader.

aan huis krant) met het verzoek aan Rijkswaterstaat en of lokale

Volgens Jur was het in eerste instantie de bedoeling om binnen de

bestuurders om eens mee te rijden in één van de vrachtwagens en

gemeente Werkendam te verhuizen maar gaf de gemeente op het

zelf aan den lijve te ondervinden wat er gebeurt als je als chauffeur de

moment supreme niet thuis. Achteraf gezien niet eens zo erg. Hij

oversteek waagt. Als destijds op dat verzoek was ingegaan, wat niet

is op zijn zachtst gezegd niet erg blij met de problemen rond de

gebeurde, waren de verantwoordelijken er toen al achter gekomen

Merwedebrug. Jur legt uit dat er vanaf zijn bedrijf per dag twaalf tot

dat de brug gebreken vertoonde volgens hem. Namelijk, aan de

vijftien vrachtwagens over de ‘Gorcumse’ brug daveren. “Die jongens

zuidkant waar de eerste boog het wegdek raakt, zit een zonk die voor

moeten nu allemaal vroeger beginnen, dus meer uren maken, om

zoveel verval zorgt dat als je daar met een vrachtauto overheen rijdt

over Zaltbommel te rijden.” Schadepost: 10 mille per week. Een

je met je hoofd tegen het dak van de cabine komt, aldus de Graaf.

verzoek tot nadeelcompensatie gaat het bedrijf waarschijnlijk niet

Een interessante diagnose aangezien Rijkswaterstaat zelf verklaart

2 0 | ALTENA BUSINESS


V e ran d e ring b ra c ht v ooruitgang

e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

Jur de Graaf en Robert van Wezel (directeur)

verlegd want als het hiermee was doorgegaan dan had het bedrijf waarschijnlijk niet meer bestaan. Directeur Robert van Wezel, schuift aan en legt uit dat het bedrijf zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. “Wij leveren vooral een vervoersbehoefte. Hoe de zendingen van A naar B komen is voor een opdrachtgever minder interessant. Wij zijn ons steeds meer gaan specialiseren als een spin in het web. De Graaf anno 2016 heeft zich als nichespeler gespecialiseerd in drie hoofdstromen. Een belangrijke stroom is de fijnmazige distributie waar het met 5 andere bedrijven van het gezamenlijke bedrijf DHBLogistiek binnen 24 uur de goederen van de klanten worden bezorgd in de gehele Benelux. Alles volledig zichtbaar voor de klant via track and trace op de website van DGL. Een tweede belangrijke stroom wordt gevormd door de opslag en orderpicking voor de klanten van De Graaf in een eigen warehouse van meer dan 15.000 m2 . Derde stroom is de rail terminal. Voor de lange afstand en voor grotere ladingen is vervoer over spoor een aantrekkelijke oplossing. De Graaf beschikt daartoe over een eigen treinterminal die deel uitmaakt van het Europese netwerk van DB Schenker dat bijna 30 railterminals heeft. Om de ruim 1.500 wagons te kunnen laden en lossen heeft

[

“Haarscheurtjes in brug kost ons 10 mille per week”

[

het bedrijf de beschikking over een inpandige treinterminal van 2.500 m vierkante meter met een 135 meter lang perron. Het perron bevindt zich op dezelfde hoogte als de trein, waardoor de wagons gemakkelijk met elektrische pallet- en heftrucks kunnen worden geladen en gelost.

Familiebedrijf pur sang Jur loodst me door het warehouse en ik raak geïmponeerd door de extreme hoge kwaliteit van deze dienst. Zeer complexe chemische stoffen en producten, geborgd door een high-tech beveiligingssysteem met uiteraard Spinkler maar ook een enorm watervat van ruim 800.000 liter voor mocht er eens iets fout gaan, dat deze ‘zonk’ niet de aanleiding vormt voor de huidige gebreken,

een scheepsmotor voor de aandrijving van binnenklimaat en een

namelijk haarscheurtjes. Volgens Rijkswaterstaat is de toegenomen

computerruimte die je eerder bij de NASA zou verwachten. De

permante belasting de oorzaak. Waar de Graaf, niet onbegrijpelijk,

Nieuwendijker is jaren geleden samen met broer Wim uitgetreden.

tegenin brengt dat die toegenomen verkeerslast toch niet van

Een herseninfarct trof hem en Jur wilde het zichzelf en zijn bedrijf

vandaag op morgen is gekomen.

niet aandoen om halffit te regeren. Toch is hij nog bijna dagelijke op het bedrijf te vinden. Schoonzoon Robert van Wezel van broer

Spin in het web

Wim staat inmiddels aan het roer en lijkt al geheel uit hetzelfde hout

Enfin. Waar het als redacteur eigenlijk alleen mijn bedoeling was om

gesneden als de markante Nieuwedijkers. Groot geworden aan de

Jur de Graaf zijn visie over de Merwedebrug op te schrijven, mondt

A27 kunnen zij met trots en tevredenheid hun gezamelijke kindje

mijn bezoek uit in een uitgebreide rondleiding door zijn bedrijf. Een

achter laten. Vader Wim had eigenlijk nog eens moeten zien hoe

bijzonder transportbedrijf. Het bodedienstbedrijfje uit 1920 ontwikkelde

zijn bodedienstje van begin vorige eeuw er nu bij staat.

zich namelijk in de loop der jaren tot een fors transportbedrijf met ritten door heel Europa. Maar het bedrijf heeft inmiddels zijn koers

www.degraaflogistics.nl

ALTENA BUSINESS | 2 1

b usin


Visi e traj e c t G orin c h e m 2 0 3 2 sa m e n m e t b e d rijfsl e v e n b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e

G O 2 0 3 2 is d e m e rknaa m van h e t G orin c h e m s e v isi e traj e c t waar m e e d e z e g e m e e nt e haar v l e ug e ls uitstr e kt v oor d e ko m e n d e z e sti e n jaar .

Geen nieuwe periode maar een compleet nieuw tijdperk. De Bliekenstad koerst af op intensieve samenwerking met de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Zowel burgers als bedrijven. Gorinchem vernieuwt. In meerdere opzichten maar op de eerste plaats bestuurlijk. tekst: Govert Lagrouw

Waar tot voor kort hoge ambtenaren en politici de visie bepaalden

Niet meer, zoals vroeger, bijeenkomen op het gemeentehuis, maar

( ‘wat goed was voor de mensen’) is het nu nadrukkelijk de

onder ondernemers.

bedoeling dat bewoners en bedrijven zelf ideeën aandragen voor zo’n visie (do it yourself). Participeren heet dat. En zo te zien gaat

Bedrijven aan het roer

ze dat aardig lukken daar vlak over de brug. In het kader van een

Een goedgevulde zaal met naar schatting tegen de 100 zakenlui

Toekomstfestival werden bijvoorbeeld ondernemers uitgenodigd om

beleefden een mooie avond. Het borrelde en bruisde, gonsde en

op woensdagavond 16 november mee te denken, te praten en te

zoemde. Laat het maar stromen. Zouden we in dit artikel alle ideeen

discussiëren over een nieuwe visie. Hoe zien zij nou als ondernemer

en kansen opsommen die deze avond naar boven kwamen dan

de toekomst van Gorinchem? De altijd galante Kommer Damen had

zou eerder een boekwerk dan een artikel volstaan. Als onderlegger

zijn bedrijf ter beschikking gesteld om deze avond op te treden als

had de gemeente zeven thema’s aan de zaal gegeven, die zich

gastheer. Voor ondernemers een inspirerend decor.

in groepjes verdeelden bij één van die thema’s. Een zogenaamd

2 2 | ALTENA BUSINESS


C e ntru m fun c ti e b i e d t kans e n r e gionaal b e d rijfsl e v e n

e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

[

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

Je moet op je qui vive zijn

[

Thema’s uit onderzoek Trends en Ontwikkelingen waar de ondernemers mee aan de slag gingen: Steden in trek, Klimaatverandering en schone energie, Vergrijzing en ontgroening, Meer diversiteit in de samenleving, Technologische revolutie, Inwoners aan zet, Winkels in de middelgrote stad.

‘trends-en ontwikkelingen’ onderzoek had deze onderwerpen aan

Gilde en een nog te vestigen HBO maintenance, tot cluster van

het licht gebracht. De wereld verandert in rap tempo maar hoe

de maakindustrie te ontwikkelen. Maar er was meer, veel meer.

gaan de ondernemers uit Gorinchem daarmee om? Welke nieuwe

De binnenstad, daar was iedereen het wel over eens, moet meer

kansen grijpen zij aan, welke uitdagingen zien zij als ondernemer op

als horeca-, cultuur en winkelgelegenheid gepositioneerd worden.

Gorinchem afkomen? Zo gebeurde het dat na een kort maar helder

Beleving! “Maak een merk van Gorinchem”, aldus Willemsen. “Bij

openingswoord van projectleider Luc van Huijgevoort en wethouder

Zwijnenbrug koop je een kostuum en je krijgt er een gratis lunch bij

Hans Freije van de gemeente Gorinchem de zaal aan het werk

in het Pothuis.” Gorinchem nieuwe stijl wordt een logistiek vliegwiel

werd gezet. Er ontstak een geroezemoes van jewelste. De zaal

over water en land waar de regio op mee lift. Niet in het minst door

had er zin in. Alex Willemsen, één van de aanwezige ondernemers:

de gezellige oude binnenstad waar het goed toeven is, al was het

”Gorcummers zijn best trots en vooruitstrevend. Goed dat we als

maar door de energieke aanwezigheid van alle studenten die de

ondernemer nu ons zegje kunnen doen.”

Hogeschool naast Het Gilde bevolken. Droom of daad?

Gesignaleerde kansen

www.go2032.nl

Opvallend was het pleidooi van Marcel Heuvelman (HTS Intermodaal bv) om Gorinchem’s centrale ligging meer te benutten en er vooral een logistiek centrum van te maken. Economische

Roadmap to GO2032

groei is daarvoor een must, volgens hem. Er werd de suggestie

In 2032 bestaat de stad Gorinchem 650 jaar. Een mooi blikpunt

gedaan om een landelijk 3D print afhaalcentrum te ontwikkelen.

om naar toe te werken. Hoe loopt de route?

Over logistiek gesproken. Origineel was de opmerking uit de zaal om de klimaatverandering die hogere waterstanden tot gevolg heeft, juist uit te baten en in Gorinchem nog meer watergerelateerde

• 16-11-2016. Toekomstfestival voor bedrijven en bewoners uit Gorinchem. • 31-01-2017. Toekomstfestival voor bedrijven en bewoners

economie te ontwikkelen. De rivier als vriend. Een Kenniscentrum

uit de regio: Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Land van

Water, toe maar, volgens Folkert Schroten (BDBS). John Stoop (TU

Heusden en Altena. Wat verwacht de regio van Gorinchem en

Delft) haakte daarop in met het idee om de composieten die Damen

Gorinchem van de regio?

Shipyards gebruikt om in plaats van staal tot een soort grondstof

• Voorjaar 2017: Bijeenkomst Ondernemers uit Gorinchem en

van Gorinchem te benoemen waar een pool van onderaannemers

omgeving. Wat voor effecten verwachten we uit Trends en

de hele wereld mee kan beleveren. In één adem door hield hij een

Ontwikkelingen voor Gorinchem en haar omgeving? En welke

pleidoooi om Gorinchem’s maakindustrie, in combinatie met Het

thema’s worden leidend naar 2032.

ALTENA BUSINESS | 2 3

b usin


op zoek naar een reclamebureau?

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

Wij werken voor Machinefabriek de Waal, Source N.V., Kwetters Eieren, WMi, woonboulevard sliedrecht, Schellevis Beton en vele anderen.

Websites, logo’s, brochures, nieuwsbrieven en natuurlijk altena business.

NIeuwsgierig?

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e

A DV O C A A T

Verzekeringen: een onzeker bestaan Ondernemen is niet alleen risico’s durven nemen, maar ook goed weten hoe risico’s te beheersen. Het is voor iedere ondernemer daarom belangrijk altijd een gedegen afweging te maken op welke wijze de risico’s beheerst kunnen worden. Gedacht wordt dat een eenmaal afgesloten verzekering bij uitstek risico’s beheerst, maar niets is minder waar. Ingeval sprake is van onderaannemers en meegelift zou mogen worden op de polis van de hoofdaannemer (als ‘meeverzekerde derde’), dan komt aan die onderaannemer pas een beroep op die polis toe (rechtstreeks dus) als hij zich vergewist heeft van de inhoud daarvan. Ook is hetgeen overeengekomen is tussen de onderaannemer en hoofdaannemer van betekenis bij de vraag of de onderaannemer een beroep op dekking mag doen. In 2013 haalde een onderaannemer bij de Hoge Raad bakzeil, omdat niet duidelijk uit de overeenkomst bleek wat de hoofdaannemer had moeten verzekeren terwijl de onderaannemer bovendien de polis van die hoofdaannemer bij het sluiten van de overeenkomst niet ingezien had. In 2014 probeerde een ondernemer een beroep te doen op de verzekeraar, maar deze ontsprong de dans met een beroep op de polisvoorwaarden. De ondernemer had in zijn contract met de opdrachtgever duidelijk staan voor welke polis de opdrachtgever diende zorg te dragen, maar laatstgenoemde verzuimde om dit met zijn assurantiemakelaar af te stemmen. De verzekeraar ging vrij uit en de opdrachtgever diende het gelag rechtstreeks aan de ondernemer te voldoen.

Bel 0183 - 40 10 78

www.lagrouwsc.nl

Recent heeft de Raad van Arbitrage een soortgelijke uitspraak gedaan, waarmee gemeengoed geworden is dat slordigheid op het terrein van polissen en polisvoorwaarden op het bord gelegd wordt van de nalatige partij. Kortom, de rechtspraak dwingt tot alertheid en scherpte bij het afsluiten van polissen, maar ook bij het afdwingen van de juiste polis en de controle daarop.

Mr. L. Alberts Hulsenboschstraat 5-D 4251 LR Werkendam\ 0183 50 55 22 www.bvd-advocaten.nl


e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

b usin e ss o v e r d e b rug

Nadeelcompensatie Merwedebrug lijkt ver weg Woensdagavond 9 november trok een kleine groep ondernemers uit Gorinchem en Altena naar het Stadhuis van Gorinchem om door Rijkswaterstaat geïnformeerd te worden over de reparatiewerkzaamheden en mogelijke nadeelcompensatie Merwedeburg.

op financieel, juridisch vlak. Bezwaar, beroep en hoger beroep is mo-

tekst: Govert Lagrouw

de ontstane schade aan de brug, de herstelwerkzaamheden en

gelijk. Tot zover de mogelijke compensatie van Rijkswaterstaat, die samen met de gemeente Gorinchem de avond strak had voorbereid. Den Haag weet de brug niet te vinden Projectleiders en hoofd woordvoering Bianca Janssen waren aanwezig om ondernemers, tamelijk uitgebreid, te informeren over uiteraard de verkeersmaatregelen. Ondanks de aanwezigheid van

Dat viel nog niet mee. In de woorden van één van de aanwezige

een compleet team aan voorlichters wilde het niet echt vlotten met

transporteurs “kost het handenvol geld” om een verzoek tot nadeel-

een overtuigend verhaal van Rijkswaterstaat. Veel argwaan over de

compensatie alleen al in te dienen. Naast een hele heisa aan formele

vraag of er niet te lang is gewacht met repareren, of er ook wel reke-

info dienen ondernemers die voor compensatie in aanmerking

ning wordt gehouden met te verwachten bodeminklinking ingevolge

denken te komen een planomschrijving in te dienen over geleden

ruimte voor de rivier en hoe het toch mogelijk is dat negentien jaar

schade, gespecificeerd naar aard van de schade, duur van de

geleden zware tractoren al verzocht werd niet meer over de brug

schade, omvang van de schade (minder dan Euro 1000,- wordt niet

te rijden. Rijkswaterstaat daarentegen werkt dag en nacht en met

behandeld), specificatie van gemaakte kosten, jaarrekeningen en

man en macht om zo snel mogelijk de brug te repareren en voor de

recente kwartaalcijfers. Dit alles voorzien van handtekening accoun-

komende 30 jaar in veiligheid te brengen. Geen twijfel bij hen, men

tant. Voor de wat kleinere MKB-ers een hele toer. Over het verzoek

heeft gedaan wat gedaan moest worden. Eerder een nieuwe brug

tot compensatie eenmaal ingediend zal in een periode van pakweg

of een tunnel aanleggen had de vertegenwoordiger van RWS een

een half jaar een zogenaamde externe commissie advies uitbren-

lief ding geweest maar de politiek besliste anders en gaf prioriteit

gen aan de minister (Melanie Schultz van Haegen) over de vraag

aan Amelisweerd en knooppunten rond Eindhoven en Rotterdam

of tot uitkering wordt overgegaan. In samenspraak met de minister

(de ‘ruiten’). Het lijkt er dus op dat de Merwedebrug, in casu Altena,

(die dus invloed heeft) wordt bepaald of tot schade-uitkering wordt

Knooppunt Hooipolder en Gorinchem, niet vast op het netvlies staan

overgegaan. Deze commissie bestaat uit drie externe ’deskundigen’

van onze Tweede Kamerleden. Werk aan de winkel?

ALTENA BUSINESS | 2 5

b usin


RABOJOURNAAL

Vitaliteit versterken door samenwerken ´Rabobank Altena heeft graag een aandeel in lokale initiatieven,´ zegt directievoorzitter Joan Wassink. ‘Het past bij onze coöperatieve gedachte. De bank is daarom samen met de lokale gemeenschap gestart met Vitaal Altena; het in kaart brengen van de vitaliteit en leefbaarheid in Altena. Vitaliteit is een optelsom van vitaliteit in wonen, duurzaamheid, zorg en welzijn en economische vitaliteit. Wij willen inwoners, organisaties en bedrijven actief betrekken bij het versterken van onze leefomgeving. Ook de gemeenten spelen een belangrijke rol. Het enthousiasme van de drie burgemeesters is groot; het sluit goed aan bij het visietraject rondom de fusie van de drie gemeenten.’

BUSINESS IMPRESSIES

Nieuw Kantoor BVD advocaten Hardinxveld-Giessendam Het advocatenkantoor BVD Advocaten opende onlangs haar deuren van een totaal nieuw kantoorpand. In Hardinxveld-Giessendam. Het bedrijf was al vanaf 2006 gevestigd in het rivierdorp in een lommerijk, sjiek pand dat echter wel wat gedateerd raakte en sowieso te weinig ruimte bood aan het groeiend aantal advocaten en medewerkers. Het was burgemeester Augusteijn die de officiele ingebruikname van BVD’s nieuw pand bezegelde. Dit drie verdiepingen hoge kantoorpand is aanmerkelijk groter en van alle gemakken voorzien. Strategisch gelen vlakbij de A-15 is het bedrijf weer klaar voor heden en toekomst. Cliënten worden ontvangen in ruime conferentiekamers, waar ook bijeenkomsten als masterclasses georganiseerd. Augusteijn refereerde in zijn toespraak aan een alternatieve betekenis van ‘BVD’, bij voorbaat dank. “Op een moment dat er sprake is van problemen – men komt er met elkaar niet uit – en dan wordt u erbij geroepen. Bij voorbaat dank betekent dan misschien dat u er

Uitdagingen Om de uitdagingen voor deze regio in beeld te krijgen zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo zijn landelijke cijfers vergeleken met die van de regio. En is een aantal inwoners geïnterviewd om het beeld scherp te krijgen. Joan: ‘Uit het rapport bleek dat de regio voor deze uitdagingen staat: 1) Aantrekken en stimuleren van bedrijvigheid, 2) Duurzame regio, 3) Eenzame en kwetsbare ouderen, 4) Participatie in de samenleving en stimuleren sociale cohesie, 5) Passend en

ook altijd wel uitkomt.” Ook roemde hij de ‘keur aan specialiteiten’ waarmee BVD advocaten ‘het gehele maatschappelijk middenveld kan tackelen’. Lennart Alberts noemde in zijn toespraak voorafgaand aan de openingshandeling dat deze mooie stap na 10 jaar opereren in Hardinxveld – Giessendam mede te danken is aan de trouwe cliëntenkring in de Alblasserwaard. Niet dat men zo graag procedeert, maar de ondernemers zijn doorkneed genoeg om te beseffen wanneer ze juridisch advies nodig hebben.

gevarieerd woningaanbod, 6) Passend onderwijs bij bedrijfsleven, 7) Behoud leefbare kernen en 8) Ruimte voor toerisme en recreatie.’ Bestaande en nieuwe initiatieven Tijdens de community bijeenkomst op 15 november zijn de eerste vier uitdagingen direct gekoppeld aan bestaande initiatieven: Alumnigroep Altena, DecAB, Het Koesterhuis en Het Taalhuis. Zij profileerden met een pitch hun initiatief. Vervolgens zijn de aanwezigen in 8 groepen met elkaar in gesprek gegaan over de uitdagingen en (nieuwe) projecten die kunnen bijdragen. Einde van dit jaar publiceren we de cijfers, uitdagingen en gekoppelde projecten. Wilt u ook bijdragen aan een project? Word dan lid van de LinkedIn groep ‘Vitaal Altena’! Daar vindt u het meest recente nieuws.

Hoogendoorn Interieurbouw heeft een opdracht gekregen van Aannemingsmaatschappij Hegeman Nijverdal voor het realiseren van het vaste meubilair voor Stadhuis Amsterdam.

Contact E-mail: Bedrijven.altena@rabobank.nl Telefoon:

Hoogendoorn krijgt opdracht voor vaste inrichting Stadhuis Amsterdam

(0183) 50 76 00

www.rabobank.nl/altena

Het 27 jaar oude Stadhuis wordt grondig verbouwd en is één van de meest complexe gebouwen uit de vastgoedportefeuille van de gemeente Amsterdam. Het project wat loopt tot medio 2019 omvat de verbouwing van de kantoren en plaza/vergaderruimten en bestrijkt 8 bouwfasen, hoofdarchitect en verantwoordelijk voor het interieurontwerp zijn de Twee Snoeken.

2 6 | ALTENA BUSINESS


BUSINESS IMPRESSIES

Partycentrum Hipper & Kolfbaan van Bianka den Breejen wint Award Business Event Gorinchem

Nieuwe website en personeelsuitbreiding HV Media

“WOW…wat zijn we blij en trots dat we de award voor beste onder-

heeft wat te vieren. De nieuwe website van HV Media past meer bij

neming van het jaar hebben gewonnen! Dit is echt een kroon op

de uitstraling die het bedrijf nastreeft. Geen icoontjes, maar eigen

ons werk, zegt eigenaresse Bianka den Breejen met een glimlach

beeldmateriaal. Door snelle communicatiekoppelingen zoals een

van oor tot oor! Dat we dit met zijn allen bereikt hebben is echt een

live chat, is de website ook toegankelijker geworden en kunnen

waardering voor alles wat we doen! Wij bedanken de jury van het

bezoekers sneller in contact komen. Daarnaast heeft ‘HV ‘er ook

Business event voor de lovende woorden: “Bianka den Breejen is

een nieuw gezicht bij gekregen. Marnix van Doorn is zijn naam

ondernemer in hart en nieren! Fantastische locatie voor zowel parti-

en deze new kid on the block, een derdejaars marketing- en

culieren als ondernemers (business to business), grote persoonlijke

communicatie student uit Veen, gaat zich bezighouden met

betrokkenheid en gaat voor 200% klanttevredenheid.

social media marketing, zoekmachine optimalisatie en het opstellen

Aldus de juryvoorzitter Caroline van Rooijen.

van rapportages. www.hvmedia.nl

Het Veense Internet marketing bedrijf HV Media bestaat vijf jaar en

Waterfront de Veene vordert gestaag Het gaat hard met het prestigieuze vastgoedproject Waterfront de Veene aan de afgedamde Maas in Veen. Momenteel wordt door de firma Zijlstra Infra uit Giessen de laatste hand gelegd aan het het bouwrijp maken inclusief de oeverwerken. Het restant van het grondwerk zal zeer waarschijnlijk medio januari 2017 gereed zijn Network Business Events organiseert een jaarlijks terugkerend

(afvoer van nog ca. 60.000 m3) inclusief de doorbraak naar open

regionaal evenement waarbij de ‘Ondernemer/Onderneming van het

water. Hierdoor zullen ook in januari al de eerste spades de grond in

jaar’ verkozen wordt.Door verbinden van regionale bedrijven samen

gaan voor de nieuwe bewoners van het voormalige voetbalveld van

met partijen als ondernemersorganisaties en bedrijvenkringen in

Achilles Veen. Waterfront de Veene is de enige locatie in Nederland

een gemeente of regio ontstaat een optimaal platform waarbinnen

waar nog gebouwd mag worden in de uiterwaarden. De helft van

het ondernemerschap gezien, gewaardeerd en gestimuleerd wordt.

de 26 beschikbare kavels is al verkocht. Wie interesse heeft kan

Bedrijven die zich onderscheiden door bijvoorbeeld innovatie, maat-

contact opnemen met makelaar Ed Bruning (0183-510005)/

schappelijk ondernemen of regionale betrokkenheid vormen inspiratie

info@edmakelaardij.nl. Kijk anders ook even op de website

voor de vitaliteit van het lokale ondernemerschap.Dit brede draagvlak

www.waterfrontdeveene.nl

wordt vergroot door participatie van landelijke ondernemersverenigingen als VNO-NCW. Na een periode van voordrachten, onderzoek en genomineerden voor de nieuwe editie van deze zakelijke verkiezingen

Brussel negatiever over Nederlandse economie

bekend gemaakt. De jury, bestaande uit Caroline van Rooijen, Lies-

De Nederlandse economie groeit zowel dit jaar als volgend jaar met 1,7

beth Wervers, Mauro Agnoli en Bert Reijnders, had Hipper &Kolfbaan

procent. Dat is althans de verwachting van de Europese Commissie,

genomineerd in de categorie Retail & Horeca. www.hipper.nl

die woensdag haar najaarsramingen heeft gepubliceerd. Brussel is

selecties heeft de jury van Business Event gemeente Gorinchem de

daarmee pessimistischer dan in mei, toen voor 2017 nog een groei van

Grootse kunst bij Concordia Group

2 procent werd voorspeld.De lagere schatting komt niet als een grote verrassing, gezien het Britse Brexit-referendum dat sinds de vorige

De Werkendamse kunstenaar Martin Copier heeft onlangs

raming de economische vooruitzichten flink onderuit heeft gehaald.Voor

een masterpiece geschilderd van maar liefst 3.00 x 6.80

2018 voorziet de Europese Commissie een groei van de Nederlandse

meter. Dit grootse werk valt te bewonderen in de entree van

economie met 1,8 procent.Het herstel van de arbeidsmarkt zal doorzet-

scheepvaartbedrijf Concordia Group. Copier is zeven maanden

ten waardoor het werkloosheidspercentage verder afneemt, verwacht

aan het schilderij gewerkt, bestaande uit vier schildersdoeken.

de Europese Commissie. Uiteindelijk zal het tempo van de daling

De thematiek van dit werk, hetgeen niemand zal verbazen

langzaam afvlakken doordat meer mensen de arbeidsmarkt betreden.

betreft alle facetten waarmee het bedrijf actief is.

De inflatie, die momenteel op 0,1 procent ligt, zal in 2017 en 2018 onder meer door hogere energieprijzen klimmen richting 1 procent.

ALTENA BUSINESS | 2 7


A d v o c aat van d e n A ss e m a d v is e e rt

Met Hamlet als voorbeeld “De leukste mensen die ik ken: ondernemers. Ik geniet ervan om te zien hoe een ondernemer zijn ideeën om de markt te veroveren in daden omzet en een onderneming neerzet.”

“Het eerste wat ik vraag als een ondernemer mij als advocaat

en hanteert deze als vertrekpunt. Hij laat zijn creativiteit

inschakelt, is of ik een rondleiding in zijn bedrijf kan krijgen om

hierop los en handelt rationeel met steeds het belang van zijn

te zien hoe het er aan toe gaat. Mij interesseert ook altijd het

onderneming voor ogen. Het is niet altijd gemakkelijk om emotie

verdienmodel dat erachter zit en hoe zich dat in de onderneming

en rationaliteit te scheiden. Ik reken het tot mijn taak als advocaat

heeft geconcretiseerd. Het is mij dan ook altijd een voorrecht

om mijn cliënten hierbij behulpzaam te zijn, zodat ik hen op de

om de ondernemer te mogen assisteren bij het oplossen van

meest adequate manier kan bijstaan. Dit kan resulteren in een

uitdagingen die juridisch gezien op zijn weg komen. Alhoewel ik

juridische procedure, maar soms is een andere lijn van handelen

in het verleden een hele hoop juridisch terreinen heb betreden –

aangewezen. Ik licht dit toe aan de hand van een geval dat ik

het personen en familierecht, strafrecht en vreemdelingenrecht

enkele jaren geleden te behandelen kreeg.

om er maar een paar te noemen – ben ik de laatste 15 jaar voornamelijk actief voor bedrijven. Sprekend vanuit mijn ervaring

Jan, Bart en Corné in troubles

ben ik van mening dat éeen van de meest belangrijke dingen die

Mijn cliënt – ik noem hem Jan – had zich ingekocht in de

een goed ondernemer tot kunst heeft weten te verheffen, is het

onderneming van Bart. Deze onderneming was gespecialiseerd

zonder voorbehoud accepteren van de feiten zoals deze zijn.

in de verkoop van schoonmaakmiddelen. Dit waren specifieke

Goed en kwaad zijn relatieve begrippen. Shakespeare laat in

schoonmaakmiddelen die door een bepaald bedrijf – eigendom

één van zijn toneelstukken de hoofdpersoon – Hamlet - zeggen

van Corné – werden geproduceerd. Deze onderneming van Jan

“There is neither good or bad, but thinking makes it so” (Er is

en Bart had wereldwijd het exclusieve verkooprecht voor deze

niets goed of slecht, maar het denken maakt het zo). Deze frase

schoonmaakmiddelen. De relatie tussen Bart en Corné was

accentueert die relativiteit. De concrete situatie is een onwrikbaar

zeer verslechterd. Er was gaandeweg sprake van een volstrekt

gegeven. De mens, dus ook de ondernemer, waardeert deze

onoverbrugbare botsing van karakters. Corné dreigde hierom

vanuit zijn eigen referentiekader, vanuit zijn eigen perspectief. De

de onderneming van Jan en Bart het exclusieve verkooprecht te

verstandige ondernemer is zich van dit ‘model’ bewust. In plaats

ontnemen. Juridisch had hij hiertoe het recht. Als Corné dit zou

van zijn persoonlijke emotie over een gebeurtenis tot leidraad te

doen zou dit de doodsteek voor de onderneming van Jan en Bart

maken voor zijn handelen aanvaardt hij de naakte werkelijkheid

betekenen want het exclusieve verkooprecht was de kurk waarop

2 8 | ALTENA BUSINESS


[

‘Er is niets goed of slechts’

[

deze onderneming dreef. De investering die Jan in het bedrijf van

Geen emotie toelaten

Bart had gedaan dreigde hiermee volledig verloren te gaan. Jan

Na vele gesprekken (waarbij ik Jan eveneens heb gecoacht)

wendde zich tot mij om bijstand. De eerste gedachte waarmee

heeft Bart eieren voor zijn geld gekozen en toegestemd in de

Jan bij mij kwam was samen met Bart de dreigende beëindiging

verkoop van zijn aandeel in het bedrijf aan Jan. Omdat aldus

van het verkooprecht juridisch aan te vechten. Bij beiden liepen

het verkooprecht voor de onderneming behouden werd kon Jan

de emoties daarover hoog op. Al snel werd echter duidelijk dat dit

vanuit de winst die in de onderneming werd gegenereerd de

een kostenverslindende operatie zou worden met een minimale

uitkoop van Bart financieren. Hiermee kon Bart als ondernemer

kans op succes. Goede raad was duur. Op mijn aanraden is

een nieuwe start maken. Ik sprak Jan laatst nog. Zijn

Jan (Bart bleef wijselijk buiten beeld) vervolgens gesprekken

onderneming floreert en de verhoudingen met Corné zijn prima.

gaan voeren met Corné om te zien wat er te redden viel. Wat

Van hem vernam ik dat Bart een nieuwe onderneming heeft

deze gesprekken betreft heb ik Jan op de achtergrond gecoacht.

opgezet en dat het hem ook goed gaat. Dit geval accentueert dat

Corné en Jan bleken wonderwel goed met elkaar overweg te

emotie vaak een slechte raadgever is. Als u zich als ondernemer

kunnen. Al snel werd echter duidelijk dat Corné niet verder wilde

bewust bent van wat ik gemakshalve maar het “Hamlet-model”

als Bart aan de onderneming verbonden zou blijven. Zijn vertrek

noem, draagt dit bij aan een adequate besluitvorming binnen uw

was voor Corné een absolute voorwaarde om het verkooprecht

onderneming. Mocht u daarbij hulp nodig hebben dan ben ik u

te verlengen. Aldus werd een wig tussen Jan en Bart gedreven.

graag van dienst.”

De enige oplossing die voorhanden was, was dat Bart zijn aandeel in de onderneming aan Jan zou verkopen. Dit stuitte

Hans van den Assem Advocatuur

echter bij Bart op grote emotionele bezwaren.

Pompstraat 1, Werkendam.T +31 (0) 183-820394 www.assemadvocaat.nl assem@assemadvocaat.nl

ALTENA BUSINESS | 2 9


K e nnis e v e nt d igitalis e ring e n ro b otis e ring

K e nnispoort A lt e na , R a b o b ank A lt e na e n d e W M I hal e n d e to e ko m st in huis

De robots komen! Lang groeiden wij op met het idee (fixe) dat de Russen kunnen komen. Maar hoe lang we ook wachten, geen Rus te zien. Anders is het gesteld met de robots en computers. tekst: Govert lagrouw

Robots als antwoord op het dreigend tekort aan arbeidsplaat-

Robot als partner

sen in de zorg, zelfvarende schepen en zelfregulerende me-

Natuurlijk, daar was de nodige branie van trendwatcher

dicijnenchips in je lichaam. Zelfrijdende auto’s? Die zijn over

Richard van Hooijdonk. Hij liet een chip onder de huid in zijn

een paar jaar alweer uit. 99% van de tijd staat ons intelligente

hand plaatsen die het leven voor hem een stuk makkelijker

staal stil. Zo 2016! In een bomvol fort Altena organiseerden

maakt. Sleutels zijn niet meer nodig want de voordeur gaat

voornoemde organisaties een kennisevent over toekomstige

dankzij de chip met één handbeweging open en ook zijn

ontwikkelingen op het gebied van robotisering en digitalise-

auto start zonder sleutels. De volgende stap is een chip om

ring. Ondernemers, en overheid, werden getrakteerd op een

lichaamsfuncties te meten en een betaalchip. In een duize-

inspirerende avond die aanknopingspunten biedt voor nieuwe

lingwekkende reeks voorbeelden schetste hij een beeld van

verdienmodellen en een andere visie op ondernemen.

de toekomst die al veel dichterbij is dan veel mensen denken. “Wie heeft er straks nog een rijbewijs nodig als de zelfrijdende

3 0 | ALTENA BUSINESS


K e nnis e v e nt d igitalis e ring e n ro b otis e ring

auto een feit is? En hoe gek is de gedachte eigenlijk dat onze

niet met de tijd was meegegaan. De wereld gaat zo snel dat

partner een robot is? Hier en daar werd er wat gefronst bij

je voortdurend alert moet zijn op nieuwe ontwikkelingen en

deze razende roelie maar amusant was zijn voorstelling zeker.

ondernemerskansen die je daardoor krijgt.” En het slot van De

“Hoe gek is de gedachte eigenlijk dat onze partner een robot

Bruin mocht er ook wezen. “We moeten nu leerlingen opleiden

is? Of dat sensoren regen meten waardoor er meer bussen

voor vakken die nog niet bestaan. Daarvoor is een hybride

gaan rijden? En dat lantaarnpalen niet alleen licht geven, maar

opleiding noodzakelijk waarin de school, het bedrijfsleven, de

ook terroristen zoeken?” Eén ding weet Van Hooijdonk zeker:

overheid en instellingen met elkaar samenwerken op basis

techniek stelt ons in staat om alles te doen. Onze fantasie

van een lokaal onderwijspact onder het motto Samen leren in

bepaalt de grenzen. En kleine, wendbare bedrijven hebben de

meesterschap 3.0.”

toekomst.

Bert Pauli en Fons Naterop

Jong talent en vooruitstrevende machinebouwer

Het event werd aan elkaar gepraat door burgemeester

De zaal veerde op toen Rolf Maliepaard, algemeen directeur

Fons Naterop, voorzitter van de Stichting Kennispoort en

van De Waal Machinefabriek in Werkendam, met een werve-

deze avond gestoken in een fleurig lichtblauw kostuum.

lende bedrijfsfilm liet zien hoe robotisering en automatisering

(De toekomst heeft niets met grijze muizen). Sterk was de

antwoord kunnen geven op de vraag hoe je deze fenomenen

bijdrage van Bert Pauli, VVD-gedeputeerde van de provincie

in kunt zetten als je producten niet standard zijn maar custom

Noord-Brabant met o.a. de portefeuille economie. Hij reist de hele wereld rond om Brabant op de kaart te zetten als een van de belangrijkste

[

De oplossing is samenwerken

[

made. Dit bedrijf is ver vooruit in voortstuwings- en manoeuvreertechnologie in de scheepvaart. Werk dat het bedrijf het liefst in de regio

innovatie kennisregio’s in

wil houden. Maar er moet

de wereld en kennis uit te

wel worden opgebokst tegen

wisselen over de nieuwste ontwikkelingen. “Ontwikkelingen

concurrentie uit lagelonenlanden. Maliepaard: “De oplossing is

op het gebied van digitalisering en robotisering zijn niet alleen

samenwerken. We werken samen met de Europese Unie, de

belangrijk voor de groei van onze welvaart, maar ook voor

provincie Zuid-Holland en de Duurzaamheidsfabriek aan een

ons welzijn”, betoogt Pauli. “Ze leveren internationaal ook

programma om een lasrobot aan te sturen zonder dat deze

een enorme bijdrage aan het vergroten van onze kwaliteit van

geprogrammeerd hoeft te worden. Op maat is dan ineens wel

leven.” Hij noemt daarbij het voorbeeld van de zorg. “Door

mogelijk. Hoe we dat voor elkaar moeten krijgen is een enor-

de vergrijzing zijn er straks niet voldoende mensen meer te

me uitdaging.” De aanwezigen waren duidelijk onder de indruk

vinden die zorg kunnen bieden. Door de inzet van robotica en

van deze high tech machinebouwer uit Werkendam, maar

domotica kunnen mensen straks langer thuis blijven wonen,

toen moest het klapstuk van de avond nog komen. Ingmar

wordt eenzaamheid bestreden en blijven de kosten voor de

Vroegh, jong en onschuldig, wist de hele zaal voor zich te win-

zorg binnen de perken.”

nen. In een paar jaar tijd bewijst zijn bedrijf Bricks & Goggles dat het mogelijk is om wereldwijd succes te krijgen als je maar

Lekkere broodjes en burgers

durft te spelen met techniek. Zijn bedrijf ontwikkelde apps en

Na de pauze, waarin heerlijk werd gesnoept van lokale

programma’s om bouwtekeningen in een virtual reality bril tot

broodjes met burgers, viel even een inkakkertje te bespeuren.

leven te brengen. Ideaal om tekortkomingen in het ontwerp

Roberto Flören (hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsover-

van bijvoorbeeld superjachten in een vroegtijdig stadium te

dracht Nyenrode Business Universiteit) en Jan Maarten de

signaleren en op te lossen. Het grote geheim om succesvol te

Bruin (voorzitter van het College van Bestuur van het Willem

zijn zit ’m volgens Vroegh in “Gewoon alles uitproberen, niet

van Oranje College) hadden veel woorden nodig om vanuit

bang zijn en leren omgaan met tegenslagen.” Inmiddels werkt

de theorie in de praktijk te belanden. Mooi was de anekdote

deze Nieuwendijkse jongeman regelmatig voor de groten der

van Flören: “Mijn vader had een bedrijf in typemachines en

aarde (oliesjeiks). Hem hoef je niet meer uit te leggen dat de

dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen met computers. Maar

toekomst dichterbij is dan we denken.

in een jaar tijd liep de omzet ineens met 70% terug, omdat hij

ALTENA BUSINESS | 3 1


N i e uw e M e e ù s & jij Z org v e rz e k e ring = J ij b e paalt waar j e v oor b e taalt

Piet van Aalst en Antoinette van Wijk

Collectieve ziektekostenverzekering Meeùs maakt einde aan aanvullende kosten

Ze zijn een hecht team. Piet van Aalst en Antoinette van Wijk bij Meeùs in Aalburg. Hij is de geroutineerde accountmanager in het veld, zij zijn rechterhand op kantoor. tekst: govert Lagrouw

Samen maken ze verzekeringsvoorstellen voor bedrijven in Altena

eenvoudig, je sluit met één of meer mensen binnen het bedrijf zo’n

en daarbuiten. Piet van Aalst mag dan woonachtig zijn in Kaats-

ziektekostenverzekering af en je hoeft niet meer te zoeken naar een

heuvel, hij kent het bedrijfsleven in Altena op zijn duimpje. Drie

aanvullende verzekering. Eén verzekering met een vast aanvul-

jaar werkt hij nu voor Meeùs en daarvoor 25 jaar bij een andere

lend budget. Medewerkers kiezen zelf het aanvullende budget dat

intermediair in Altena. Weinig geheimen dus voor hem. Antoinette

bij hen past en besteden het zoals zij dat willen, aan de zorg die zij

(“Ik woon in Aalburg en ga daar nooit meer weg”) is degene die voor

nodig hebben. Zoeken naar een aanvullende verzekering is hiermee

Piet op kantoor de inkopen regelt bij maatschappijen en klanten

verleden tijd. De medewerkers hebben alles in één keer binnen hun

te woord staat met telefonische informatie. Honderden, niet over-

budget afgedekt. Het idee is dus dat je als werknemer niet kiest voor

dreven, ondernemers verzekeren zo hun zaken bij dit sterke merk.

een aanvullend pakket, maar voor een aanvullend budget. Daaruit

Voor die ondernemers, nee alle ondernemers, is er nu goed nieuws.

betaal je de aanvullende zorg die je nodig hebt. Zo heb je de zeker-

Meeùs biedt een nieuwe zorgverzekering die een einde maakt aan

heid dat wat je nodig hebt ook vergoed wordt. Want niemand weet

het jaarlijkse zoeken naar aanvullende verzekeringen. Hoe? Heel

wat de toekomst gaat brengen.

3 2 | ALTENA BUSINESS


V e rs van d e p e rs

Voordelen voor de werkgever

werkgeverspakket ontwikkeld voor de logistieke sector met daarin

Als werkgever wil je dat je medewerkers goed verzekerd zijn. Dat

een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor chauffeurs en hun

ze niet voor verrassingen komen te staan. En, dat ze dankzij goede

familieleden die in het buitenland te maken krijgen met een levens-

zorg, snel weer aan het werk kunnen. Met de Meeus&jij Zorgver-

bedreigende ziekte of ongeval.”

zekering geniet ook de werkgever aanzienlijke voordelen. Doordat medewerkers kunnen inspelen op de zorg die zij nodig hebben, zijn

Dichtbij de mensen

ze sneller weer aan het werk. Bovendien versterkt dit de positie als

Ruim een jaar nu is Meeùs in Aalburg gevestigd aan de Markt. Al-

werkgever door het aanbieden van een unieke collectieve zorgver-

hoewel het kantoor niet overdreven groot is, komt het bedrijf vooral

zekering. En met een aanvullend budget weet de werkgever ook

fris en modern over. De huiskleuren blauw en oranje zijn goed ver-

zeker dat de medewerkers veilig en goed zijn verzekerd. Last but

tegenwoordigd en de kantoortjes bieden door hun glazen wanden

not least: via het werkgeverspakket &jij Collectief hebben de mede-

een levendige doorkijk naar het marktplein waar natuurlijk altijd wat

werkers recht op extra gratis vergoedingen zoals fysiotherapie.

te doen is. “Echt ons plekje”, aldus Piet. “Je werkt hier letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen.“

Speciaal werkgeverspakket voor de logistieke sector Op de vraag of het niet bijzonder is dat Meeùs als intermediair zelf een verzekeringsproduct op de markt brengt zegt Piet: “Dit kun je

Meeùs

als intermediair alleen ontwikkelen als je voldoende volume hebt

Markt 41, Wijk en Aalburg

om daar met een verzekeraar over te onderhandelen. Met een

Tel:0416-695858

klein kantoor is dat onmogelijk. Zo heeft Meeùs ook een speciaal

www.meeus.com/vestigingen/wijk-en-aalburg

Uw werkgeverspakket: &jij Collectief

Basis

+ &jij Collectief korting en extra vergoedingen via werkgever

+ aanvullend budget = de beste keuze

Verstrekking

Dekking

Psychologische zorg Aanvullend op de basisverzekering: korte psychologische zorg online. 1 traject per medewerker per kalenderjaar Fysiotherapie/oefentherapie

3 extra behandelingen per medewerker per kalenderjaar

Diëtetiek door een diëtist

2 uur per medewerker per kalenderjaar

Trauma opvang/nazorgadvies 1 traject per werkgever. Werkplek herstelinstructie en intake fysiek

1 traject per medewerker per kalenderjaar

ALTENA BUSINESS | 3 3www.damendrukkers.nl


W i j Wmi a j kme ank e n l ke l k e vent e vent bijzonder bijzonder

H i p p e r & KHoi lp fp be ar a & n K i so lb fi b j auain t s itse k b id j ĂŠu iltosct ae tki ed ĂŠ l o c a t i e v o o r u . Wvi o j o orr gua. nW i si e j roerng a in n igs o e re edn oivne rgloe egd, o v e r l e g e e n f a n t a s etei n s c fhaen d t a sgt ivsocohre ud ae g n vao l ourw ugean s taeln !u w g a s t e n

4 zalen m 4 ezta ls ef n e em r ve o t lslfee eb r in vo n le lnet u bin nentuin

jubileum | kraamfeest jubileum | kraamfeest | High Tea | verjaardag High Tea | verjaardag | Bruiloft || trouwen Bruiloft op | trouwen locatie op loca

rece p t ie | receptie presentatie | presentatie | bedrijfsf |e ebe s tdr | ive jfr sfgade e e s tr|e n ve|r gade sf e e rvol r e n l|e sf s tad e e rvolle st u in sta d st u

t o r e n s t r at aotr e1 n a ,s tGroa ra itn 1cah, e G m o |r itn. c0h 1e 8m 3 -| 6t6. 6 06 1 8935 - 6 6 6 6 9 5

w w w w. w h w i p. ph ei r p .p ne lr . n l

Winnaar Onderneming van het jaar 2016