Page 30

K e nnis e v e nt d igitalis e ring e n ro b otis e ring

K e nnispoort A lt e na , R a b o b ank A lt e na e n d e W M I hal e n d e to e ko m st in huis

De robots komen! Lang groeiden wij op met het idee (fixe) dat de Russen kunnen komen. Maar hoe lang we ook wachten, geen Rus te zien. Anders is het gesteld met de robots en computers. tekst: Govert lagrouw

Robots als antwoord op het dreigend tekort aan arbeidsplaat-

Robot als partner

sen in de zorg, zelfvarende schepen en zelfregulerende me-

Natuurlijk, daar was de nodige branie van trendwatcher

dicijnenchips in je lichaam. Zelfrijdende auto’s? Die zijn over

Richard van Hooijdonk. Hij liet een chip onder de huid in zijn

een paar jaar alweer uit. 99% van de tijd staat ons intelligente

hand plaatsen die het leven voor hem een stuk makkelijker

staal stil. Zo 2016! In een bomvol fort Altena organiseerden

maakt. Sleutels zijn niet meer nodig want de voordeur gaat

voornoemde organisaties een kennisevent over toekomstige

dankzij de chip met één handbeweging open en ook zijn

ontwikkelingen op het gebied van robotisering en digitalise-

auto start zonder sleutels. De volgende stap is een chip om

ring. Ondernemers, en overheid, werden getrakteerd op een

lichaamsfuncties te meten en een betaalchip. In een duize-

inspirerende avond die aanknopingspunten biedt voor nieuwe

lingwekkende reeks voorbeelden schetste hij een beeld van

verdienmodellen en een andere visie op ondernemen.

de toekomst die al veel dichterbij is dan veel mensen denken. “Wie heeft er straks nog een rijbewijs nodig als de zelfrijdende

3 0 | ALTENA BUSINESS

Profile for Govert Lagrouw

Altena Business  

Altena Business  

Profile for lagrouwsc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded