Ab21

Page 1

Piet Hartman

Fientje Bax in Rio

“De captains of industry zijn onzichtbaar”

Sport meets business

Marcel van Ballegooijen 3D Value

ALTENA

BUSINESS

21

“Liever breedband dan een extra brug over de A27”

Zakenblad voor het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg

Ronde tafel over innovatie

Boekhouders en constructeurs zijn over vijf jaar verdwenen Rijimpressie

Opel Astra Sports Tourer

BVD advocaten

in het hart van de bouw

JAARGANG 6 sep/okt 2016


Recht doen.

Onze advocaten zetten uw belangen op scherp. Met ondernemerschap en passie. Om u te dienen.

Barneveld

|

Hardinxveld-Giessendam

|

Advies nodig? www.bvd-advocaten.nl

Veenendaal

|

Werkendam


Colofon Altena Business Zakenblad over het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. www.altenabusiness.nl Jaargang 6, nummer 21

De zomervakanties duren te lang Een veelgehoorde kreet en klacht in het bedrijfsleven betreft de

Een uitgave van Lagrouw Communicatie,

zomervakantie. Sinds Nederland in regio’s en periodes uiteengevallen

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

is, lijkt het wel of de zomervakantie ieder jaar langer wordt. Eind juni begint de misère. En die houdt tot eind augustus aan. Slecht werkbaar.

Aan dit nummer werkten mee:

Ik gun ieder mens zijn of haar zomervakantie maar nu zijn we bijna drie

Govert Lagrouw, Fientje Bax, Gaby Stok,

maanden met zijn allen bezig om er… niet te zijn. In Frankrijk, waar

Jolanda Berghoef en Kees Klijn

overigens heel veel dingen niet zo goed geregeld zijn als ‘bij ons’, gaan

Fotografie Teus Admiraal Wilma Helder Sandy Klein Gunnewiek

Vormgeving Lagrouw Communicatie

ze er gewoon massaal drie/vier weken tussenuit. Stokbroodje, wijntje, klaar. Mijn idee. Het was ook mijn idee om de Ronde Tafel weer eens bijeen te roepen. Deze keer spraken wij over innovatie. Van levensbelang voor iedere ondernemer. Innovatie leidt ook tot verandering. Tussen nu en zes jaar hebben we geen boekhouders en werktekenaars meer nodig, zo leerden mij Kees de Vries en Kees Timmer. In Wijk en Aalburg bij Fientje Bax’ Kennispoort sprak ik nieuwe ondernemers die de hele wereld over vliegen met online producten uit Veen. Wat een techniek. Net als

Druk en verspreiding

de nieuwe Opel Astra waarover wij een rijimpressie mochten schrijven.

Drukkerij Damen, Werkendam

Kortom, lees Altena Business en je weet meer!

Redactie

Goede zaken.

Lagrouw Communicatie Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

Govert Lagrouw

T 0183-401078

Hoofdredacteur

E info@lagrouwsc.nl

info@lagrouwsc.nl

www.lagrouwsc.nl

Eindredactie Gaby Stok

Media-adviseurs Media-adviseur Gorinchem/Dongemond Kees Kerkhof 06 54 300 561 Media-adviseur Altena Govert Lagrouw 06 51 200 448

Altena Business verschijnt in 2016 vier maal en wordt gratis verspreid onder 7.000 zakelijke beslissers in het Land van Heusden en Altena, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Gorinchem

Copyright Het auteursrecht berust bij de uitgevers. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

ALTENA BUSINESS | 3


JE HUIS ALS ENERGIEFABRIEK ENERGIELEVERENDE WONINGEN

< vrijstaande levensbestendige woningen

JE HUIS ALS ENERGIEFABRIEK! GEEN GASAANSLUITING GEEN ENERGIEREKENING!

Starterswoningen >

De zon. Bron van warmte en van gratis energie. Tenminste,

duurzaam bouwen: wonen zonder gasmeter en zonder

als je er gebruik van maakt. Daarom staan bij Zongericht

energienota. De uitstraling van de woningen sluit goed aan

Bouwen de woningen altijd gericht naar het zuiden; om

bij het vooruitstrevende karakter; stijlvol en strak. Vanwege

zo ecologisch en economisch mogelijk optimaal profijt

het moderne en energieneutrale karakter kunnen we gerust

te halen uit de zon. Zongericht Bouwen combineert het

spreken van een compleet nieuwe generatie woningen.

beste uit twee werelden. Optimaal wooncomfort en echt

WWW.ZONGERICHTBOUWEN.NL


Inhoud

6

16

6 BVD Advocaten Verhuizen en specialiseren

13

Rijimpressie nieuwe Opel Astra Sports Tourer

18 Ronde tafel over innovatie

25

Kan niet, bestaat niet bij de Cornet Groep

26 Sport meets business in Rio en Altena

Piet Hartman mist captains of industry

28 Ondernemers die kiezen voor Altena

ALTENA BUSINESS | 5


V e rh u izing mar k e e r t v o o r u i t gang

BVD Advocaten in het hart van de bouw l e t t e rlij k e n fig u u rlij k

In Hardinxveld-Giessendam heeft BVD Advocaten een nagelnieuw kantoor betrokken. Niet voor niets is voor deze plaats gekozen, want Hardinxveld-Giessendam ligt in het hart van de bouwsector: tussen Werkendam en Rotterdam ligt de Maritieme Delta en is er ook een concentratie van vitale bouwbedrijven te vinden. “Als ras-Werkendammer ligt de bouw- en infrasector me ook na aan het hart”, zegt Lennart Alberts, managing-partner van BVD Advocaten en oprichter van de advocatenkantoren in Werkendam en Hardinxveld-Giessendam. tekst: kees klijn Het pand aan de Moerbei voldoet aan alle eisen van deze tijd.

deed alles, van arbeidsrecht tot incasso’s en van vennootschapsrecht

“Ruime conferentiekamers voor vergaderingen of masterclasses,

tot bouwrecht. Het waren tropenjaren en we wisten het kantoor

comfortabele werkplekken en strategisch gesitueerd aan de A15.

stap voor stap uit te breiden. De groei in de breedte ging gepaard

Ons oude kantoor aan de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam

met groei in diepte. De markt ging daar ook naar vragen: geen

was weliswaar een statig pand met uitzicht over de Merwede, maar

generalisten meer, maar specialisten.” Nu, tien jaar later, zijn er

praktisch was het niet. Veel te klein en gedateerd.”

twintig advocaten werkzaam: een middelgroot kantoor met een viertal vestigingen. “Dat schept mogelijkheden tot specialisatie.

Hard gegroeid

We hebben daarnaast brancheteams opgezet. Zo is er een

In 2006 kwam Alberts in contact met het advocatenechtpaar Lewin in

brancheteam Retail met specialisten op het gebied van arbeidsrecht,

Hardinxveld-Giessendam. Zij zochten een overnamekandidaat, want

franchise en vastgoed. Maar ook een brancheteam Bouw en Infra

waren toe aan pensioen. Het kantoorpand werd gekocht en samen

met specialisten bouwrecht, contractenrecht, aansprakelijkheid

met zijn secretaresse en officemanager Héléne Vermeer sloeg hij

& verzekeringen. Door bepaalde cases vanuit verschillende

aan het pionieren. “Ik was breed georiënteerd op het bedrijfsleven. Ik

invalshoeken te benaderen ontzorgen wij onze clientèle en borgen

6 | ALTENA BUSINESS


g e e n g e n e rali s t e n maar s p e ciali s t e n

[

Je moet op je qui vive zijn

[

wij een sterke rechtspositie ingeval van conflicten.” Kennis is macht,

Juridisch advies: nog een wereld te winnen

dus organiseert BVD Advocaten voor haar klanten masterclasses.

Door schade en schande wijs geworden, is er bewustzijn. In de

“Een stuk kennisuitwisseling, maar uiteraard ook klantenbinding. We

praktijk blijkt er volgens Alberts toch nog een wereld te winnen.

beschouwen onszelf als de radar voor de klant en praten hen graag

“Ondernemers gunnen zich dikwijls de tijd niet of concentreren zich

bij over de actualiteit.”

enkel op de uitvoering van de klus, zonder te letten op het juridische kader. Op het moment dat het gaat schuren in een relatie is vaak

Klantenportefeuille: werven in binnen- en buitenland

al gestart met de uitvoering van een werk. Het vraagt om kennis en

Lennart Alberts staat aan de leiding van de praktijkgroep Vastgoed-,

Alberts kan het wel begrijpen. “Men is gewend om door te pakken.

Bouw- en Aanbestedingsrecht. Hij adviseert aannemers,

Niet treuzelen, maar risico’s durven nemen. Bovendien is er de mores

scheepswerven en daaraan gelieerde bedrijven, bij uiteenlopende

van een woord een woord.” Het advies van Alberts: “Zorg dat je

bouwprojecten. De scheepsbouw en infrasector heeft door zijn

de juridische spelregels en het speelveld afgekaart hebt voordat de

achtergrond bijzondere interesse. “We hebben het hele cluster

wedstrijd begint. Durf je afspraken of contracten te laten toetsen en

in ons pakket. Werven in binnen- en buitenland zitten in onze

win vooraf advies in om achteraf een kostbaar geschil te voorkomen.”

tact om dan nog bij te sturen of de juridische positie veilig te stellen.”

klantenportefeuille, terwijl wij onze diensten evenzeer leveren aan bijvoorbeeld gespecialiseerde toeleveranciers en onderaannemers.

Procederen voorkomen

Zo is er in de achterliggende periode een nauwe relatie ontstaan

Een advocaat procedeert desgewenst op het scherpst van de snede.

tussen ons kantoor en de NVAF, de branchevereniging voor

Damage control achteraf dus. Dat beeld is aan het veranderen,

funderingsbedrijven. Als huisadvocaat van de NVAF hebben wij de

zegt Alberts. “Natuurlijk, als het nodig is gaan we dwars voor onze

standaard algemene voorwaarden (AVAF 2016) voor die branche

klanten liggen, zijn we partijdig en staan we met invoelingsvermogen

mogen opstellen.” De bouwwereld weet - of dat nu scheepsbouw,

schouder aan schouder. Maar het is beter om procederen te

woning- en utiliteitsbouw of infrabedrijven betreft - dat het juridische

voorkomen. Dat doe je door bij conflicten samen met een ondernemer

aspect een onderdeel vormt van het ondernemen. Zaken moeten op

een traject in te gaan en goed na te gaan wat zijn einddoel is. Als

papier goed zijn dichtgetimmerd, zodat er geen misverstanden kunnen

ondernemer weet je hoe ver je polsstok reikt. Soms is dat verder dan

ontstaan over de uitvoering van de gemaakte afspraken. “Mijn ervaring

jezelf had verwacht - ook dat is het voordeel van juridisch advies.”

is dat door de wol geverfde ondernemers die bij wijze van spreken aan boord zijn geboren of zelf met de laarzen in de blubber hebben gestaan zich dat wel bewust zijn. De beste leerschool is de praktijk.”

www.bvd-advocaten.nl

ALTENA BUSINESS | 7


EEN GOED BEGIN... “Financiële professionals die werken met passie en precisie” Bij Van Noordenne Accountants werken professionals die ervoor zorgen dat u kunt ondernemen. Bezig zijn met waar u goed in bent.

De samenwerkingsovereenkomst tussen BKA en de gemeenten in regio Altena is door beide partijen nageleefd en positief geëvalueerd. De inspanningen van de BKA hebben o.a. geleid tot de oprichting van Stuurgroep Altena Onderneemt - 2020, waarin een 14-tal organisaties participeren. Doelen en agenda zijn geformuleerd en enkele bijeenkomsten georganiseerd.

Bent u benieuwd naar onze aanpak? Bel ons dan op 0183 697979. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

Een goed begin, maar de vraag is nu; hoe verder? Alle partijen zijn het het over eens: het is goed dat gemeenten en ondernemersverenigingen zich gezamenlijk inspannen voor het economisch succes van de regio Altena en dat de BKA daartoe het voortouw heeft genomen. Maar het is ook lastig om geduld te hebben totdat zo’n samenwerking leidt tot concrete winstpunten. Daar is gewoon meer tijd voor nodig en afstemming met andere ontwikkelingen, zoals de aanstaande fusie van de drie gemeente.

www.vnacc.nl

BKA wil in de voorhoede van het regionaal samenwerkingsverband actief blijven en ook blijven investeren in de Stuurgroep en haar doelstellingen. Maar we zoeken wel naar een constructie, waarbij ook andere partijen, die baat hebben bij de activiteiten van de Stuurgroep, mee investeren.

We nemen u het cijferwerk uit handen en zorgen voor perfecte managementrapportages. Daar kunt u mee sturen en uw verdere koers bepalen. En uiteraard denken wij daarbij graag met u mee!

Gorinchem | Giessen | Hardinxveld-Giessendam

De drie hoofdthema’s blijven een soort ‘kapstok’ voor projecten en activiteiten die zich voordoen: 1) Marketing/promotie regio Altena 2) Centraal servicepunt voor ondernemers 3) Stimulering gunstig ondernemersklimaat We verwachten eind september overeenstemming te hebben over de verdere ontwikkelingen van de Stuurgroep, financiering en voordracht van een voorzitter/ procescoördinator.

bemiddeling verkoop o.g.

Ook willen we met de gemeenten bespreken hoe gedacht wordt over Stuurgroepoverleg met de OV’s in verhouding tot het periodiek overleg tussen gemeenten en BKA. Dat we geen dingen dubbel doen en onnodig tijd verbruiken.

aankoop advisering

We houden u op de hoogte en check daarvoor regelmatig onze website: www.bka-altena.nl.

taxeren AOG BOG en wonen (erf)pachtzaken onteigening en planschade persoonlijke benadering Langstraat 11 | 4288 JK Uitwijk Tel.: (0183) 44 82 80 | E-mail: info@pullen-makelaardij.nl Bekijk ons aanbod op: www.pullen-makelaardij.nl of www.funda.nl

Wonen | Landelijk Vastgoed | MKB

Bedrijven Kring Altena Bedrijven Kring Altena (BKA) is een actieve ondernemersclub die de samenwerking tussen regionale bedrijven bevordert met als uiteindelijke doel: een economische impuls voor de regio.

www.bka-altena.nl


A an d e k e u k e n t af e l bij :

Govert Lagrouw ‘ A lles wat z wemt, eet ik op ’ Govert Lagrouw schoof vijf jaar bij ondernemers aan de keukentafel aan. Kijkt hij zelf wel regelmatig in potten en pannen? tekst: kees klijn

www.lagrouwsc.nl

En? “Ik ben er graag mee in de weer, hoor. In de weekenden en

ken. Ik doe dat dus in de keuken, met mijn bootje op het

de vakanties vind ik het heerlijk om iets lekkers op tafel te

water, fietsen, sporten, lezen, theaterbezoek, een beetje

zetten. Stoofpotten, gebakken vis. Geen frituur, maar uit de

politiek. Toch blijft het lastig. Ik kom altijd tijd te kort. Ik

koekenpan. De Italiaanse en Franse keuken zijn favoriet.

kan me niet voorstellen dat mensen zich vervelen. Mijn

Nee, geen keukenprins, wel een aardige amateurkok.”

grootste angst is dat ik te weinig tijd heb om alles te doen wat ik mijn leven heb voorgenomen om te doen. Al die

Thuis of uit eten?

boeken die nog op me zitten te wachten...”

“Uit eten kan ik heel goed waarderen, zeker als er een professional in de keuken staat. Vanwege de crisis is het wel

Toekomst

wat minder geworden. Met een bistro maak je me gelukkig,

“Ik heb altijd gedacht dat ik rond mijn 55e naar Frankrijk

ook de prijs moet een beetje aangenaam zijn. Ik ga liever

zou gaan om nooit meer naar Nederland terug te keren.

twee keer ‘gewoon’ uit eten dan dat ik flink moet betalen

Het kan niet, ik wil het ook niet meer. Daar zitten, en je

voor een sterrenrestaurant.”

dan laven aan de leuke dingen van het leven? Dat zou te plat zijn. Ik zou ook de prikkels missen. Dingen doen,

Vlees of vis, of vlees noch vis?

ondernemen, de interactie met de maatschappij.”

“Vis. Vis is verfijnder, ook van smaak. Van vis zit je minder vol dan van vlees. Wat aardappeltjes erbij, mayonaise –

Inspirerende ondernemers?

heerlijk. Trouwens, alles wat zwemt, eet ik op. Oesters,

“Die heb je nodig voor je eigen drive, om je werk goed te

kreeft – noem maar op. En verse schol uit Zeeland, in mijn

doen. Ik heb tijdens mijn studie veel geleerd van Han van der

koekenpannetje. De schol wordt overigens ondergewaar-

Wel, docent copywriting. Vooral geleerd wat je níet moest

deerd. Geheel onterecht.”

doen. Makelaar Durk Klopstra heeft me ook geïnspireerd. Durk maakte van De Landerije een merk – voor de make-

Balans tussen werk en privé?

laardij uniek in de regio. Hij stak veel geld in professionele

“Dat lukt me een stuk beter dan toen ik begon met onder-

webdesigners, tekstschrijvers en fotografen. Durk hield het

nemen. Heeft met de leeftijd te maken. Ik ben 52, je relati-

klein: alleen landelijk gelegen onroerend goed, zoals dijkwo-

veert wat meer. Wat vandaag niet af is, werk ik morgen af,

ningen, boerderijen zaten in zijn portefeuille. Daardoor werd

zoiets. Het cliché dat je in balans moet zijn, is gewoonweg

het merk geborgd. Dat heeft ‘m geen windeieren gelegd. Hij

waar. Als je veel energie verbruikt, moet je op tijd bijtan-

was zijn tijd ver vooruit. Helaas is hij te vroeg overleden.”

ALTENA BUSINESS | 9


V E R M O G E N S B E H EE R D E R

Beweeglijkheid biedt kansen Wat een hectiek op de financiële markten. In korte tijd kozen de koersen van veel beleggingen de richting van ‘het zuiden’. In zo’n markt, overheerst door paniekverkopen, houd je het niet droog en daarom zit de schrik er goed in. De grote beweeglijkheid zal ons inziens daarom nog wel even aanhouden. Maar beweeglijkheid biedt ook kansen, en als de bijbehorende risico’s acceptabel zijn, kan er in kansen gedacht worden. Daarom hebben we eind augustus onderstaand beleggingsproduct laten maken voor een deel van onze klanten. De 10% US Big Cap Note op de Dow Jones aandelen Apple, Microsoft en Exxon Mobil. De looptijd van de Note is 1,5 jaar en noteert in USD. Als genoemde aandelen gedurende de looptijd met niet meer dan 55% in koers dalen, zal de rente van 10% bij aflossing worden uitgekeerd. Als de koersen na 1,5 jaar met niet meer dan 55% zijn gedaald en zelfs hoger staan dan de startwaarde, ontvangt de belegger een bonusrente van 10% (dus 20% totaal). De bonusrente kan zelfs 30% bedragen als de genoemde aandelen ten minste met 10% in koers zijn gestegen ten opzichte van de start. Voldoende potentieel, als de beurzen weer herstellen. Maar belangrijker voor ons is de potentiële rente van 10% in 1,5 jaar mits de aandelenkoersen van de genoemde bedrijven vanaf de roerige vorige week met niet nog eens 55% in waarde dalen. En natuurlijk is alles mogelijk, maar gelet op de balansposities van genoemde bedrijven, hun actuele waarderingen en de positie ten opzichte van collega bedrijven in de sector, vinden wij de risico’s acceptabel om dit beleggingsproduct te construeren. Als onze verwachting niet de juiste zal blijken, en de koers van één van de genoemde aandelen de komende periode wel met 55% in waarde daalt, zal de belegger over 1,5 jaar de waarde terug ontvangen die gerelateerd is aan het koersverloop van het slechtst presterende aandeel van de drie, gerekend vanaf de start. Uit risico overwegingen investeren we ongeveer 2%-3% van het belegbare vermogen in deze Note. Uiteraard zijn we graag bereid in een persoonlijk adviesgesprek ons beleid verder toe te lichten en met u te bespreken of deze strategie ook voor u een passende oplossing biedt voor uw beleggingen. Havika Advies en Vermogensbeheer BV www.havika.nl info@havika.nl

b e la s t ingadvi s e u r s

Thuiswerken en de werkruimte Wellicht behoort u tot de ondernemers die gebruik maken van een werkruimte in de eigen woning. Zoals u weet, zijn de mogelijkheden om de kosten van een dergelijke ruimte fiscaal af te trekken beperkt. Fiscaal gezien blijft de werkruimte in de meeste gevallen onderdeel uitmaken van de eigen of gehuurde woning. Dit is slechts anders als de werkruimte naar verkeersopvatting een zelfstandig deel van de woning vormt (het zelfstandigheidscriterium) én deze intensief, d.w.z. voor meer dan 70% wordt gebruikt voor het verwerven van inkomen (het inkomenscriterium). Wanneer vormt een werkruimte een zelfstandig deel van een woning? Dit kan veel discussie opleveren. In het algemeen wordt gesteld dat de zelfstandigheid moet blijken door uiterlijke kenmerken, zoals een eigen ingang, eigen sanitair etc. De ruimte moet zodanig zelfstandig zijn dat deze zonder schending van de privacy van de eigenaar van de woning aan een derde zou kunnen worden verhuurd. Een slaapkamer of zolderkamer die als kantoor wordt gebruikt voldoet hier dus niet aan! De kosten voor het inrichten van zo’n kamer zijn dus niet aftrekbaar van de winst. Wat betreft het inkomenscriterium, er wordt vereist dat 70% van de inkomsten van de ondernemer in of vanuit de werkruimte moet zijn verdiend, en tevens voor 30% in de werkruimte moet zijn verdiend. Het zal duidelijk zijn dat het niet altijd meevalt om aan te geven of inkomsten in of vanuit de werkruimte zijn verdiend. Snapt u het allemaal nog?! Is een splitsing van het inkomen niet mogelijk, probeer dan aansluiting te vinden bij de urenbesteding. Wordt er aan de genoemde eisen voldaan, dan wordt de waarde van de werkruimte belast in Box 3, samen met het gedeelte van de hypotheek dat hierop betrekking heeft. Dat betekent dus dat de eigenwoningregeling voor dat gedeelte niet van toepassing is. Een gedeelte van de hypotheekrente eigen woning is dan niet meer aftrekbaar. Daartegenover staat dat je in je onderneming de kosten mag aftrekken, plus een vergoeding van 4% van de waarde van de bedrijfsruimte. Als de bedrijfsruimte helemaal zelfstandig is, dus bijvoorbeeld een eigen huisnummer krijgt, dan kan het verplicht tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Er moet dan bij het stoppen van de onderneming worden afgerekend over de waarde die de ruimte op dat moment heeft. Zoals hierboven genoemd, zijn de kosten voor de inrichting van een zolderkamer die als kantoor wordt gebruikt, niet aftrekbaar. Dat geldt dus ook voor bureaus en archiefkasten. Overigens is de aanschaf van een computer die gebruikt wordt ten behoeve van de onderneming wel aftrekbaar. Conclusie: u moet uw computer maar op schoot nemen…

Van Helden & Partners Dussen Tel: 0416 - 35 25 00 | www.vhep.nl


BURO 26

Nieuwe website, waar hebben ze het over? Wanneer je bezig bent met een nieuwe website voor je bedrijf of verantwoordelijk bent voor het bijhouden van de huidige komen er regelmatig allerlei termen voorbij die niet bij iedereen bekend zijn. Bij websiteontwikkeling gaan de ontwikkelin-

CMS

Het zichtbare gedeelte in de browser wordt

gen zo snel dat sommige termen maar een

Afkorting voor Content Management System.

front-end genoemd. De achterliggende code

korte periode gangbaar zijn om vervolgens

Het beheersysteem waarmee je de website

en het systeem wat alles laat werken de

ingehaald te worden door te tijd.

inhoudelijk kunt aanpassen.

back-end.

SSL

Open Source

Begrijpelijke taal

Een techniek om informatie tussen een web-

Je spreekt over Open Source wanneer de

Van je internetbureau mag je verwachten

site en je computer beveiligd te versturen.

broncode van software is vrijgegeven zodat

dat in begrijpelijke taal uitgelegd wordt wat

Websites die hier gebruik van maken herken

ontwikkelaars -wereldwijd- gezamenlijk het

we doen en vooral waarom en wat je eraan

je aan het gebruik van https://

product verder ontwikkelen zonder dat een

hebt. In ons enthousiasme willen er echter

Cache

commerciële partij eigenaar is.

weleens termen voorbijkomen die niet bij ie-

Een techniek van je browser om websitebe-

SEO en SEA

dereen bekend zijn. Ik zal er aantal toelichten

standen op je eigen computer op te slaan in

De eerste gaat over het optimaliseren

voor wie het interesseert. Zo niet, dan laat je

plaats van ze van het internet op te halen.

van je website om goed gevonden te

ons gewoon aan de slag gaan om een mooi

Hiermee wordt een website sneller getoond.

worden. De tweede over adverteren bij

resultaat te behalen ;-)

Het kan voorkomen dat je naar een oude

de zoekresultaten bij een zoekmachine

versie kijkt. Met Ctrl + F5 dwing je de brow-

(Google).

Termen

ser om ze toch op te halen van het internet.

SEF urls

HTML en CSS

Call to action

Een leesbare url die iets zegt

HTML geeft structuur aan de inhoud van

Je websitebezoeker overtuigen om een actie

over de inhoud van een pagina.

webpagina’s. Je geeft bijvoorbeeld aan wat

uit gaan voeren zoals het doen van een

Bijv. www.buro26.nl/webont-

een titel is of een linkje. De CSS-code zorgt

aanvraag voor contact.

wikkeling ipv www.buro26.nl/

voor de grafische weergave daarvan.

Pixels en vectoren

index.php?option=com_conte

JavaScript / jQuery

Foto’s zijn opgebouwd met kleine puntjes

nt&Itemid=113&id=8&lang=nl

JavaScript zorgt voor gedrag aan de pagina’s

(pixels) die gezamenlijk het beeld vormen.

&view=category

zoals animatie. jQuery is een gestandaardi-

Vectoren zijn lijnen van X naar Y die bere-

seerde verzameling van een groot aantal van

kend worden. Ze zijn te vergroten zonder

Jostein Kiezebrink

deze technieken.

kwaliteitsverlies. Logo’s worden als vector

Jostein is oprichter en mede-eige-

Responsive design en Bootstrap

(EPS) bestand opgemaakt.

naar van internetbureau Buro26

Wanneer een website een passende indeling

DNS

uit Almkerk

laat zien op schermen van verschillende

In een DNS worden instellingen voor een

E-mail jostein@buro26.nl

breedtes wordt dat responsive genoemd.

domeinnaam vastgelegd. Een soort adreslijst

Telefoon 0183 40 12 49

Bootstrap is een veelgebruikt framework, een

waarin staat wat er moet gebeuren als je

Website WWW.BURO26.NL

verzameling technieken, waarmee dat kan.

bijvoorbeeld www.buro26.nl invoert.

Interaction design

SIDN

Het bepalen van een ideale schermindeling

De naam van de stichting waar .nl domein-

voor gebruikers. Je bepaalt wat voor elemen-

namen worden geregistreerd. Hier kun je ook

ten en waar je ze plaatst om tot een optimale

controleren of een naam nog beschikbaar is

gebruikerservaring te komen.

(www.sidn.nl). Front-end / back-end

ALTENA BUSINESS | 1 1


WE MASSEREN HET ER GRAAG IN.

Met AGR Wellness comfortstoel inclusief massagefunctie. De nieuwe Astra Sports Tourer zit vol met innovaties. Zoals de LED Matrix verlichting: 16 individuele LED’s waarmee u altijd met grootlicht kunt rijden, zonder andere weggebruikers te verblinden. Zo heeft u altijd goed zicht. Kom nu naar de showroom en laat u verrassen door een proefrit.

21% bijtelling

Vanaf € 22.395

De nieuwe Astra Sports Tourer. Tart de topklasse.

Van Hogendorpweg 6 Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55 4204 XW Gorinchem Gorinchem, Tel. 0183 – 645 800Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00 www.vanmill.nl www.vanmill.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km: 6,2-3,4; km/liter: 16,1-29,4; CO2 gr/km: 142 - 89.

Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

Sjersestraat 35 4286 BC Almkerk Te l . 0 1 8 3 - 4 0 2 5 2 1

www.denbreejen.com


R ijim p r e s s i e

Rijimpressie D e ni e u w e o p e l a s t ra s p o r t s t o u r e r

Scheepvaartondernemers Fien en Goof van Andel verdienen de kost op de blue road met hun eigen binnenvaartschip. Meestal varen ze ‘op’ Duitsland. Daarom is het misschien ook niet zo vreemd dat deze ondernemers een voorliefde hebben ontwikkeld voor Duitse auto’s. “Die zijn goed en betrouwbaar.” tekst: Govert lagrouw

Bijna ieder weekend rijdt Fien met haar kroost op de achterbank

een station wagon natuurlijk niet bijzonder of favoriet. Daar is meer

naar onze oosterburen om daar bij Goof het weekend door te

voor nodig, zoals de allernieuwste technieken en snufjes. Wat

brengen (Liefde brengt ver). Bijna onnodig om te zeggen dat

te denken van wifi, achteruitrijcamera, start-stop voor brandstof-

de familie van Andel graag over een comfortabele, ruime auto

besparing, elektrisch bedienbare achterklep en natuurlijk Opel’s

beschikt. Maar hé, het oog wil ook wat. Hun splinternieuwe Opel

OnStar, een online verbinding waarmee de chauffeur met één druk

beantwoordt moeiteloos aan al deze eisen. Volgens Fien is de

op de knop contact maakt met een man of vrouw die vanuit Opel’s

auto helemaal super. En ook nog auto van het jaar! Niet dat hun

headquarters op de navigatie aangeeft waar de chauffeur naar toe

oude Vectra van tien jaar oud, met ruim twee ton op de teller, zo

wil. Autorijden 2.0! Een nieuwe auto verkopen is één, maar bij Den

verkeerd was. “Die heeft me nog nooit in de steek gelaten. Maar

Breejen is ook de aflevering tot in de puntjes verzorgd. “Martijn

aan de nieuwe Astra merk je gewoon dat auto’s van nu weer beter

nam alle tijd, ruim anderhalf uur, om alles goed uit te leggen. Hij

en comfortabeler zijn dan tien jaar terug.” Neem de ruimte. De

heeft wel een paar keer gezegd dat als ik vragen heb gelijk moet

Astra is van origine een maatje kleiner dan de Vectra, maar daar is

bellen of langskomen. Als je daar om half tien aankomt staat alles

niets meer van te merken. Sterker nog, de auto biedt meer binnen-

klaar en is alles geregeld. Een afspraak is daar echt een afspraak.”

ruimte, volgens Fien, terwijl de bagageruimte even groot is. Met de achterbank bezet is er 540 liter te vullen. Maar ruimte alleen maakt

www.denbreejen.com

ALTENA BUSINESS | 1 3


ď€

Uitzending en detachering | Werving en Selectie Payrolling | Advies en Interim-management Vermeer Personeelsdiensten bv | Vierlinghstraat 39a | 4251 LC Werkendam | T 0183-505705 E info@vermeerws.nl | W www.vermeerws.nl

Kent u de voordelen van ons bedrijf al? Wij leveren een compleet assortiment boodschappen waaronder: vers vlees, brood en banket, verse groenten en fruit, dagverse zuivel, diepvriesproducten, e.d. U kunt bij ons ook per e-mail of telefoon bestellen. Voor verhuur van feestjes op locatie kunt u ook bij ons terecht, informeer naar de mogelijkheden. E-mail: gvandersteenhoven@online.nl Tel.: 06 - 539 944 39.

Tevens:

&

www.kerstpakketten-professionals.nl

heer

Kantinebe

Gerrit en Gerda van der Steenhoven I Sijlweg 8a I 4251 NS Werkendam I T: 0183 - 50 52 08


Kind e r o p vang e s s e n t i e e l v o o r e c o n o mi e

Het begon als een grap. Maar in de afgelopen 25 jaar is Kindercentrum Camelot in Genderen uitgegroeid tot een zeer professioneel bedrijf. De rode draad: kinderen pedagogisch en sociaal een tweede thuis bieden. tekst: kees klijn

“Ik gun elk kind de ervaring van een kinderdagverblijf. Ze leren heel veel, pedagogisch en sociaal”, zegt Ineke van ’t Noordende.

Kindercentrum Camelot: een pedagogisch en sociaal tweede thuis Ineke van ’t Noordende werkte in de zwakzinnigenzorg. Ze wilde

den. Heb te maken met allerlei instanties, met landelijke politieke

graag kinderen, maar in deeltijd werken was destijds - begin jaren

standpunten enz. enz.”

negentig - in deze sector nagenoeg onmogelijk. Laat ik dan maar

De medewerkers en Ineke zijn ook de oren en ogen van de ouders.

voor mezelf beginnen, dacht Ineke voor de grap. “Met kinderen,

Kinderen moeten uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. En

daar ben ik dol op.”

om met andere kinderen leren om te gaan. Observeren, stimuleren,

Ondernemen was ontdekken voor Ineke. “Ik heb alles zelf moeten

daar gaat het om. “Als er een ontwikkelingsachterstand is, pikken we

doen. Opstarten, een vergunning aanvragen. Het was ook een tijd

dat als professionals op. Wat ouders in wezen al aanvoelen maar

dat kindercentra nog relatief nieuw waren, voorbeelden waren er

niet kunnen plaatsen, wordt dan door ons benoemd. Je bent er dan

niet.” Een begin maken was heel lastig. “De politiek werkte niet echt

vroeg bij, kunt daarop anticiperen. Het schept ook een enorme band

mee. Vooral de SGP zag een kindercentrum niet zitten. Uiteindelijk

met de ouders.”

lukte het, ook al omdat het Rijk wilde dat gemeentes faciliteiten

De kinderopvang heeft moeilijke jaren achter de rug. Veel onderne-

verstrekten. Ik wist dat er animo voor was. De vraag naar kinderop-

mers in die sector zijn ermee gestopt. “Ook wij hebben het lastig ge-

vang groeide destijds. En de tweeverdiener werd de norm binnen

had, een reorganisatie doorgevoerd en flink bezuinigd. Maar we heb-

de economie.”

ben het gered. Door onze professionele aanpak, door het vertrouwen

Camelot, genoemd naar de burcht van koning Arthur. Er zit een

van de ouders, doordat ik niet wilde opgeven. Daar zijn we trots op.”

gedachte achter. “Een kasteel bood bescherming aan de burgers

Ineke zou elk kind de ervaring mee willen geven van een goede

binnen haar muren. Dat willen we ook, kinderen die aan ons toever-

kinderopvang. “Sommige ouders in het Land van Heusden en Altena

trouwd worden veiligheid bieden. Dat is de basis van waaruit kinde-

vinden het zielig om hun baby weg te moeten brengen. Dat is onte-

ren kunnen groeien.”

recht. Het tegendeel is waar. Kinderen die op jonge leeftijd met an-

Ineke vergelijken met een oppasmoeder, hetgeen in het verleden re-

dere kinderen en volwassenen opgroeien, leren dealen met elkaar.

gelmatig gebeurde, daar gruwde ze van. “Dat klinkt zo denigrerend.

Heel belangrijk in het sociale verkeer, zeker als ze daarna naar de

Alsof het alleen maar draait om kinderen gezellig bezig te houden.

basisschool gaan.”

Ik ben een ondernemer en moet dit kindercentrum draaiende hou-

www.kindercentrumcamelot.nl

ALTENA BUSINESS | 1 5


d e r o nd e taf e l KO M T W EE R B I J EE N

I nn o va t i e l e id t t o t r e v o l u t i e o p h e t vla k van arb e id é n o nd e rn e m e n

Boekhouders en constructeurs zijn over vijf, zes jaar verdwenen Door de Digitale Revolutie worden we overspoeld met innovaties. Die vergemakkelijken en verduurzamen ons leven. Bedrijven zullen op al die ontwikkelingen moeten anticiperen. Willen ondernemers mee blijven doen, dan moeten ze fundamentele keuzes maken, was een van de tips bij het tweede rondetafelgesprek dat bij De Koppelpaarden in Dussen werd gehouden. tekst: kees klijn

Innovaties vereisen aanpassingen. In het gedrag van mensen,

Innoveren en de bouw: een lastige combinatie

in het ondernemen. Gaan alle sectoren mee met deze omwen-

Innoveren en de bouw, dat blijkt een lastige combinatie, vindt

teling? Biedt de Digitale Revolutie alleen maar kansen, of zien

Kees Timmer (Timmer Architekten). “De bouw is conservatief,

we beren op de weg? Op die vragen werd onder leiding van

altijd al geweest. Daarnaast produceert de bouw geen een-

Govert Lagrouw buitengewoon levendig gediscussieerd.

duidig product, zoals dat in een fabriek gebeurt. Zo’n product

1 6 | ALTENA BUSINESS


I N N O VAT I E OP D E A G E N D A

kun je verfijnen, aanpassen, verbeteren. In de bouw lukt dat

Hoge eisen

niet, want je hebt met verschillende segmenten en partijen te

Binnen het vermogensbeheer kent innovatief denken de

maken.” Kees Hoogendoorn (Staton Bouw): “Repeteren is een

nodige obstakels, zo is de ervaring van Leendert-Jan Visser

ongekende kracht. In de bouw kan dat niet. Je hebt het over

(Havika Advies en Vermogensbeheer). “Toezichthouders stel-

één project, dat kun je niet kopiëren.”

len hoge eisen aan de beleggingsdienstverlening. Dat heeft

Toch komt de innovatie mondjesmaat op gang, zegt Timmer.

alles met het verleden te maken, toen is te veel misgegaan.

“Door de crisis veranderde de klant van afnemer tot iemand

Daardoor zijn de teugels strak aangetrokken. De eisen zijn

die inspraak wilde. Dan moet je wel veranderen.” Hoogen-

enorm verscherpt, dat dooft het innovatief denken. Wet- en

doorn ziet dat onder meer terug in Almere. “Daar bouwen

regelgeving dreigen doelen op zich te worden.”

we twintig rijtjeswoningen à la carte. Verschillende gevels,

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo heeft Havika

verschillende raampartijen, verschillende kleuren stenen. Bou-

Toekomstbeleggen ontwikkeld. “Met een rente van bijna nul

wen volgens klantenwens dus. In wezen is het ook heel logisch dat de klant beslist. Als je naar een kledingzaak gaat, koop je toch ook een

[

INNOVATIE ZORGT VOOR NIEUWE BANEN

[

procent, een terugtredende overheid en verschralende pensioenen heb je de plicht om je klanten een financieel product te bieden waarbij je

overhemd en stropdas die bij

maandelijks aan je financiële

je past? Natuurlijk, als aan-

toekomst kunt opbouwen.

nemer moet je eraan wennen. Twintig verschillende woningen

Het heeft bijna twee jaar geduurd voordat we dit concept goed

bouwen vraagt veel van je flexibiliteit. Je moet dus een slag

op de rit hadden.”

maken in het proces dat alles wordt gemaakt zoals het hoort.

De Digitale Revolutie gaat voor grote omwentelingen zor-

Heel boeiend.” Timmer: “De innovatie zit ‘m in het finetunen

gen in de arbeidsverhoudingen. Uber maakt taxichauffeurs

van het proces.” Hoogendoorn: “Het zou innovatiever kunnen

overbodig; de zelfrijdende vrachtwagen heeft geen chauffeur

als de overheid meer mee zou denken. Zo heeft Almere geen

meer nodig. Kortom, overal waar de automatisering kansen

welstandscommissie meer, dus heb je meer vrijheid om je

krijgt, zullen medewerkers overbodig worden. De maatschap-

bouwplannen te realiseren. Het wilde bouwen geeft energie, is

pelijke gevolgen van innoveren kunnen dramatisch uitpakken:

goed voor het creatieve en innovatieve proces.”

enorme werkloosheid, werk als zingeving verdwijnt voor veel mensen. Timmer gelooft daar niet in. “Dat doemdenken was er

Slimme software

ook in de jaren tachtig toen Fokker, Ogem en Verolme failliet

Binnen de accountancy is innovatief denken ook een be-

gingen. Het computertijdperk zorgde voor nieuw elan. En voor

langrijk item, zegt Kees de Vries (Van Noordenne Accoun-

nieuwe, uitdagende banen. Dat zal ook nu gebeuren.”

tants). “Niet productmatig, want we zijn voor de controle van bedrijven gebonden aan strenge regels. Maar de prijzen staan

Innoveren: hoe doe je dat?

enorm onder druk. Daardoor moeten we efficiënter werken.

Leren kun je niet, er is geen opleiding voor. Het forum heeft

Innovatieve software biedt slimme oplossingen: sneller en

wel suggesties. Timmer: “Het is een kwestie van fundamen-

goedkoper. Zo hebben we al geen traditionele boekhouders

tele keuzes maken. Kijk naar Philips. Groot geworden met

meer. Inboeken wordt volledig geautomatiseerd.” Timmer:

de gloeilamp, toch is er afscheid van genomen.” De Vries:

“Over pakweg vijf, zes jaar zijn er geen boekhouders meer

“Innoveer niet om het innoveren. Blijf nuchter, gebruik je

nodig. Is dat vak verdwenen, vanwege de innovaties. Dat

boerenverstand.” Hoogendoorn: “Spiegel je denkbeelden in

geldt ook voor tekenaars. In ons vak, de architectuur, draait

netwerkgroepen, vooral met mensen die juist niets met je sec-

het om creativiteit en kennis. De uitwerking wordt steeds meer

tor te maken hebben. Die kijken er anders, frisser, naar.” Tot

geautomatiseerd.” De Vries: “Aan de andere kant: de klant is

slot, De Vries: “Een goed voorbereide ondernemer telt voor

leidend. Als die het prettig vindt om bij wijze van spreken zijn

twee. Onderzoek de mogelijkheden, weet wat de markt doet

schoenendoos vol met rekeningen bij ons te willen afleveren,

en vraag het de klant.”.

moet dat kunnen.”

ALTENA BUSINESS | 1 7


rab o ban k al t e na

Kan niet, bestaat niet V.l.n.r.: harry cornet, tim van berchum, jan pieter van der stelt

Ondernemen betekent ook zaken doen met je bank. Afspraken maken, cijfers overleggen, bespreken van investeringsplannen en kijken naar toekomst. Hoe ervaren ondernemers de samenwerking met Rabobank Altena? De Werkendamse ondernemers Jan Pieter van der Stelt en Harry Cornet geven hun kijk op ondernemen en op zaken doen met Rabobank Altena. tekst: Jolanda Berghoef Jan Pieter van der Stelt en Harry Cornet zijn beiden eigenaar van

het werk van JC Straaltechniek. Harry: ‘Waar JC Straaltechniek

JC Straaltechniek en PU Nederland. JC Straaltechniek houdt

het werk ‘in huis’ uitvoert, werkt Cornet Service op locatie. Wij zijn

zich bezig met stralen, coaten en hoogwaardig lakken van staal

uiterst flexibel. Bij Cornet Service gaat het vaak om het stralen,

voor aannemers, de offshore en scheepsbouw. PU Nederland

droog en nat, en conserveren van grote objecten in de scheepvaart,

is specialist in het sprayen van PU, dat staat voor polyurea’s en

offshore, natte aannemerij, bouw of industrie. Cornet Maritieme

polyurethanen. Het zijn kunststoffen die in vloeibare vorm worden

Coatings richt zich vooral op het stralen en coaten van ladingtanks

gesprayd. Objecten worden hierdoor langdurig weerbestendig

in de tankvaart.’

en ‘hufterproof’. Jan Pieter: ‘PU Nederland werkt voor technische bedrijven, de scheepvaartindustrie, de beton- en bouwsector, maar

Versterken

ook voor de creatieve sector zoals architecten en reclamemakers.

‘De lijnen binnen de Cornet Groep zijn kort,’ zegt Jan Pieter. ‘Wij

Een voorbeeld is de facelift, en daarmee het vuil- en waterdicht

werken nauw samen. Waar een opdracht voor het ene bedrijf

maken, van het dikhuidenverblijf van diergaarde Blijdorp. Dat is

minder voor de hand ligt, pakt de ander het feilloos op.’ Op de vraag

een prachtig visitekaartje voor ons bedrijf geworden.’ De overige

of er weleens strijd over is, moeten de mannen lachen. ‘Nee, beslist

bedrijven waaronder Cornet Service, Cornet Maritieme Coatings

niet,’ zegt Harry, ‘het is altijd vrij duidelijk welk bedrijf de opdracht het

en Cornet Support Verhuur staan onder leiding van Harry Cornet.

beste kan uitvoeren. Wij vullen elkaar echt aan; we maken elkaar

De dienstverlening van deze bedrijven ligt in het verlengde van

sterker en dat vertaalt zich in groei van onze bedrijven.’

1 8 | ALTENA BUSINESS


rab o ban k al t e na

Kwaliteit

investeringen. Ze moeten je kunnen adviseren over de financiële

Harry: ‘Onze bedrijven groeien in omvang; onze projecten

risico’s maar ook over de alternatieven. Gelukkig ervaren wij dat

leveren steeds weer nieuwe opdrachten op.’ Jan Pieter: ‘We

steeds meer.’ ‘Daar ligt onze toegevoegde waarde,’ zegt Tim.

richten ons nu op vooral groei in kwaliteit. Wij willen onze

‘Verder kijken dan het vraagstuk alleen en met elkaar zoeken

processen verbeteren omdat daar nog winst valt te halen. En

naar oplossingen zodat de ondernemer verder kan.’ ‘Ik merk ook

we willen ons verder certificeren. Door de constante groei zijn

dat de bank steeds opener communiceert, zegt Jan Pieter, ‘zij

wij steeds op zoek naar vakmensen. Mensen met hart voor

motiveren hun beslissingen. Ik vind dat erg prettig.’

techniek. Die zijn helaas vrij lastig te vinden. Dat betekent dat wij intern mensen opleiden. En in samenwerking met Werkendam

Kennispartner

Maritime Industries laten wij scholieren kennis maken met

‘Wat ik absoluut erg leuk vond was de miniMaster, een

techniek en scheepvaart.’

opleidingsprogramma voor ondernemers, die Rabobank ons aanbood,’ vertelt Jan Pieter. ‘Wij hebben daar echt ontzettend

Kijk op ondernemerschap

veel van geleerd. Ik vind het ook mooi om te zien dat de bank

Jan Pieter: ‘Dat laatste is voor mij ook onderdeel van gezond,

zich op een andere manier presenteert; steeds meer een

betrokken en toekomstgericht ondernemerschap. Ik ben van

kennispartner wil zijn.’ Harry: ‘Ik sluit me daar meteen bij aan.

mening dat een bedrijf in een behapbaar tempo moet groeien.

Mijn agenda is altijd goed vol maar hier heb ik consequent tijd

De kracht van onze bedrijven zit hem in het team en de

voor vrij gemaakt. Het mooie is dat je tijdens die miniMaster

onderlinge samenhang. Onze platte organisatiestructuur, de

ondernemers uit Altena leert kennen. Je hebt vaak van ze

korte lijnen, houden ons flexibel. Hierdoor kunnen wij leveren

gehoord maar nu raak je ook daadwerkelijk met elkaar in

waar klanten behoefte aan hebben. Harry: ‘Precies, wij denken

gesprek. Ik vind het mooi dat de bank steeds meer van deze

mee met de klant. Kan niet, bestaat bij ons niet. Wij komen met

initiatieven neemt.’ Tim: ‘Wij zijn graag die kennispartner. De

oplossingen waar ze langdurig mee uit de voeten kunnen. En

miniMaster organiseren we daarom nog een keer. Ondernemers

afspraak is bij ons ook echt afspraak.’

die hier meer over willen weten, kunnen vanzelfsprekend contact met ons opnemen.’

Bankieren ‘Dat is ook wat ik van mijn bank verwacht,’ zegt Harry,

Rabobank Altena

‘meedenken. Dus als standaardoplossingen niet kunnen, zoeken

Bedrijven.altena@rabobank.nl

naar alternatieven. Natuurlijk snap ik dat banken aan steeds

(0183) 50 76 00

meer regels moeten voldoen, maar enige flexibiliteit is prettig.’ Tim van Berchum, accountmanager Grootzakelijk: ‘Klanten mogen dat inderdaad van ons verwachten. Wij willen er zijn op die momenten dat het nodig is, als geldverstrekker, maar zeker als adviseur.’ ‘Dat heb ik in mijn beginfase gemist,’ zegt Harry. ‘Toen ik startte door een onderneming over te nemen, viel het niet altijd mee de bank aan mijn kant te krijgen. Pas toen ik groei liet zien, kreeg ik aandacht. Ik ga ervan uit dat de bank nu meer aandacht voor starters heeft en hen ruimte biedt om echt te kunnen ondernemen. Juist zij hebben vaak behoefte aan adviezen en financiële ruimte.’

Adviseur Jan Pieter: ‘Een bank speelt een grote rol binnen een bedrijf. Ik verwacht dan ook dat zij de rol van adviseur nemen en kritisch durven zijn. Een bank moet een sparringpartner zijn op financieel gebied. Ik wil graag dat ze vanuit hun perspectief en kennis meedenken over grote beslissingen, bijvoorbeeld bij grote

ALTENA BUSINESS | 1 9


B US I N ESS I M P R ESS I ES

Scheepsboeg rotonde markeert economie Werkendam Is ie mooi, of is ie nou niet mooi? Meningen verschillen, maar je kunt er niet omheen, wel letterlijk dan, de scheepsboeg die Werkendam Maritiem Industries (WMI) op de rotonde bij de Borcharenweg bij de entree van Werkendam heeft neergelegd. Feitelijk heeft dit cluster de rotonde geadopteerd, waarmee het zich borg stelt voor gratis onderhoud. Met deze boeg benadrukt Werkendam haar watergelieerde economie. Aanzet vormde de oproep van de gemeente zelf om een rotonde te adopteren, aan te kleden en te onderhouden. Die oproep was niet aan dovemansoren besteed. De Werkendamse mannetjesputters Karst van der Wiel (Concordia Group), Marco de Waal (De Waal Machinefabriek) en WMI manager Karin Struijk trokken de stoute schoenen aan en gingen aan de slag. Tijdens de Open Havendag van 2 juli werd de boeg officieel geopend door de echtgenote van minister Henk Kamp. Het bezoek van de minister werd afgesloten bij Hoogendoorn MBI, een scheeps-en interieurbetimmeraar, waar het programma ‘jeugd en techniek’ op hem wachtte.

Concordia Group en scheepsmakelaar Cornet Shipping bundelen de krachten

Kwetters Eieren legt focus op biologisch

De Werkendamse scheepvaartondernemers Concordia Group en Cornet Shipping gaan samen. De gezamenlijke activiteiten zullen vanaf de locatie van Concordia Group worden uitgevoerd. Hierbij treedt Cornet Shipping op als Nederlandse specialist op het gebied van beunschepen terwijl Concordia Group meer actief is met drogeladingschepen. Gezamenlijk kunnen zij hun klanten van een breder scheepsaanbod en

In juli hebben Gerrit en John Kwetters, van Kwetters eieren uit Veen,

advies voorzien. Www.concordiagroup.nl

het definitieve koopcontract getekend voor ‘Farm Standdaarbuiten’. Dit is een pluimveehoudersbedrijf waar nu vrije uitloop hennen

Ton Cornet (Cornet Shipping) en Paul Cornet (Concordia Group)

gehouden worden. Standdaarbuiten is gelegen langs de A17 bij Moerdijk en Kwetters heeft de ambitie om hier een biologisch bedrijf van te maken. Eerst zullen de nodige aanpassingen worden gedaan, waarna Kwetters in februari 2017 definitief van start zal gaan met de biologische farm. Hiermee legt de Veense eiergigant (nog) meer de focus op biologisch, wat aansluit op een visie die uitgaat van consumenten die steeds bewuster kiezen voor biologisch voedsel. Als leverancier van natuurproducten wil Kwetters door te investeren in biologisch ook duurzaam ondernemen. Er wordt gestreefd naar een verantwoord handelen ten aanzien van mens, dier, natuur, milieu en natuurlijke bronnen.

2 0 | ALTENA BUSINESS


B US I N ESS I M P R ESS I ES

De Klerk Werkendam werkt aan Reuzenrad Pier

Machinefabriek De Waal aan de slag met lasrobot

Op ‘De Pier’ in Scheveningen

De eerste lasrobot in Werkendam is een feit. Aan de Werkendamse

is De Klerk afgelopen zomer

haven is Machinefabriek de Waal van start gegaan met deze

gestart met de bouw van een

futuritieve innovatie, die vooral bekendheid heeft verworven in de

45 meter hoog reuzenrad, dat

autoindustrie. Met deze robot aan het werk is het Werkendamse

op het Noordereiland van ‘De

bedrijf koploper in Europa wat betreft het bouwen van

Pier’ in gebruik is genomen.

scheepsroeren. De jeugdige lassers zijn drukdoende om wegwijs

Voor dit aansprekende project

te worden in het programmeren van de robot. Met deze investering

heeft De Klerk Waterbouw

beoogt De Waal een verdere kwaliteitsslag te maken om hun

vanaf de zeezijde met ms

scheepsroeren en besturingen tegen de best mogelijke kwaliteit

Biesbosch en de THW-

binnen een korte doorlooptijd te bouwen. “We doen zo mee aan

1200AC de acht benodigde funderingspalen aangebracht.

‘Nederland als industrieel kennisland’, leiden onze jeugd op met robotica, en kunnen met scherpe kostprijzen onze roeren gewoon

De Waal Kozijnen uit Veen knapt Haarlem en Amsterdam op

in Nederland blijven bouwen“, aldus Marco de Waal. Het traject is een samenwerkingsproject van de Duurzaamheidsfabriek, Valk

Het Amsterdamse bouw- en

Welding en Slob Scheepsbouw,

onderhoudsbedrijf Biltz heeft

ondersteund door een Europees

De Waal Kozijnen ingeschakeld

traject voor innovatieve ideeën

voor het inmeten, produceren

in Nederland. De robot gaat

en monteren van kozijnen voor

volgens een nieuwe procedure

Engelandlaan in Haarlem en

worden aangestuurd die nog

Javakade Amsterdam. De kozijnen

niet op de markt te koop is.

worden onder FSC-keurmerk, in concept III geleverd en uiteraard

De samenwerkende bedrijven

voldoen ze ook aan KOMO/SKH en het politiekeurmerk.

verwachten hier veel van.

Fotograaf Arie Jonkman baart opzien met loeigrote panoramafoto’s op XXL formaat!

foto extreem scherp moest zijn omdat de kijkafstand heel erg klein

Fotograaf Arie Jonkman uit Werkendam is niet voor een kleintje

niet alleen extreem groot zijn maar op extreme scherpte worden

vervaard. Boven op bruggen, bergen, kribben en onder in de diepste

afgedrukt. Zijn kwaliteit blijft niet onopgemerkt. Zo worden zijn

scheepsruimen maakt hij oogverblindende platen van schepen,

panorama’s regelmatig opgehangen op beurzen waar duizenden

natuurschoon en eigenlijk alles wat voor zijn camera komt. Als

passanten vaak hun ogen niet kunnen geloven. Dit is big! 27 en

scheepsfotograaf is hij al jaren een begrip en, eerlijk is eerlijk, staat

28 september op de beurs’ Shipping Technic Logistics in Kalkar,

hij eenzaam aan de top. De laatste tijd weet Jonkman vriend en

hingen twee van die panorama knoeperts van respectievelijk 25

vijand te verrassen met panoramafoto’s op ongekend groot formaat.

meter van de skyline van Duisburg en 20 meter van Boppard aan de

Foto’s van 30 meter lengte zijn hierbij geen uitzondering. Twee

Rijn. Naast nautische fotografie is de Werkendammer ook sterk in

maanden geleden kreeg hij opdracht voor het leveren van een foto

tuinposters op doek (!) voor particulieren over de Biesbosch op zes

van 30 meter in een gang van één meter breed! Dit betekent dat de

meter of meer. www.panoramafotoxxl.nl

is. Een wel heel sterk staaltje als we weten dat die foto’s bovendien

ALTENA BUSINESS | 2 1


al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

Altena Business komt over de brug I n G o rinch e m e n G e e r t r u id e nb e rg Altena Business bevat een vast katern met artikelen over het zakenleven in Gorinchem en Geertruidenberg. Ondernemers aan de andere kant van de oevers worden voor het voetlicht gebracht omdat we in het echte leven over en weer ook goed zakendoen. Verbindingen slaan tussen het beste wat de A27 economie heeft te bieden. al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

kia.com

De Kia Niro

Crossover. Hybride.

Vanaf € 24.995,-* Inclusief introductievoordeel oplopend tot € 1.900,-

De Kia Niro. Onze nieuwste ride. Grootsheid is altijd meer dan één ding. Het is een mix van eigenschappen. In de nieuwe Kia Niro ervaar je dat laag verbruik moeiteloos gecombineerd wordt met rijplezier. Het sportieve crossover design en het ruime interieur zorgen voor comfort met stijl. Er is al een Kia Niro vanaf € 24.995,-, inclusief € 1.400,- inruilvoordeel plus een tankpas ter waarde van € 500,-. Kom nu naar onze showroom en probeer ‘m zelf.

Autobedrijf van Muijlwijk Sportlaan 1D, Schelluinen, Tel. (0183) 621 710

Weten wat uw auto waard is? Doe de gratis op kia-schelluinen.nl

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,4 l/100km, 26,3 – 22,7 km/l. CO2-uitstoot: 88 – 101 g/km. Actievoorwaarden: Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs zijn geldig op de Kia Niro met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-09-2016 en uiterste registratiedatum van 31-10-2016. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilvoordeel, btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken en metallic lak. Het totale voordeel bestaat uit inruilvoordeel oplopend tot € 1.400,- in combinatie met een tankpas t.w.v. € 500,-. De gratis tankpas is alleen geldig bij uiterste datum kentekenaanvraag 30-09-2016 en uiterste registratiedatum 31-10-2016 en is geldig voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

Nannings Catering zorgt voor een totaal nieuwe beleving “Doe maar een buffetje”, een veelgehoorde opmerking als bedrijven iets te vieren hebben met een opening, personeelsfeest, jubileum of gewoon met de personeelsvereniging. Nannings Catering uit Dordrecht denkt daar anders over. Dit geroutineerde bedrijf heeft een geheel nieuwe kijk op catering ontwikkeld in de vorm van walking wijn-spijs diners samen met sommelier Tom van Baaren (Pursang wijn uit tekst: Govert Lagrouw Zwijndrecht) die uitleg verschaft over de bijpassende wijnen.

Walking wijn spijs catering

entrecote, cheddarburger en malse kipfilet, alles met gezonde

Dit nieuwe concept is top of the bill voor bedrijven die hun gasten

rauwkost, stokbrood, sauzen en versgebakken brood. Geen geld

en hun personeel graag eens ‘iets heel anders’ voorzetten. De

en puur lekker!

basis van dit innovatieve idee is het walking dinner dat gasten in staat stelt om lekker vrij te bewegen en al pratend te genieten

Daarom kiezen voor Nannings

van heerlijke wijnen en spijzen. Wat te denken van een warme

Referenties als DuPont, Casino Rotterdam, Holmatro Raams-

pompoensoep met grapefruit vergezeld van een gewurztraminer

donksveer en Visser & Visser Gorcum tonen aan dat deze cate-

uit Nieuw-Zeeland, gamba’s van de plaat, Schots hertfilet met

raar niet voor niets over de brug komt. Overigens doet Nannings

een bijpassende Spaanse Rioja, en zuurkool met fazant, weg-

nog veel meer. Naast catering op locatie bij de bedrijven ‘thuis’,

gespoeld met een Tsjechische witte biologische wijn. Je reinste

beschikt de Dordtenaar over stijlvolle locaties in Dordrecht als

fijnproeverij! Sommelier van Baaren: “Wij zijn getraind om de

het Benevia gebouw, het Patriciershuis aan de Oude Maas, de

gasten tijdens het walking dinner niet te storen, maar heel subtiel

partyschepen Halve Maan en Veerdienst III en ‘t Zeepaert, een

even iets te vertellen over de bijpasssende wijnen. Op dit niveau

15e-eeuws statig grachtenpand. Zijn wereldkeuken met catering

dien je als cateraar en wijnexpert zelf op de achtergrond te

op internationale leest is al jarenlang een hit in heel Nederland.

blijven. De spijzen (we praten niet over eten maar ‘spijzen’) en de

Geen wonder. Nannings werkt uitsluitend met dagverse produc-

wijn spelen de hoofdrol, niet de mensen die het opdienen.

ten, het liefst uit Nederland. Als ex-slager weet hij als geen ander de beste kwaliteit te vinden. En niet te vinden? Wulfert Nannings

Reuzepan

zelf heeft naast zijn drukke cateringbedrijf toch nog tijd voor een

Voor bedrijven die iets eenvoudigers zoeken heeft Nannings de

hobby die altijd van pas komt. Als enthousiast jager maakt hij

reuzepan bedacht. Deze is zo groot dat er met gemak 20 man

deel uit van één van de jachtcombinaties in de Biesbosch. Super-

tegelijk bezig zijn! Een gezellige en leuke activiteit. Nannings

biologisch en kakelvers uit de eigen streek. Wulfert Nannings: “Ik

plaatst op locatie de pan en vervolgens gaan de gasten zelf

weet wat mensen lekker vinden.”

lekker aan het koken, maar natuurlijk kan men ook de chef- kok

Nanningscatering, Dordrecht, tel 078 - 613 35 29 / 06 - 51088490

van Nannings het werk laten doen. Voor maar 22 en een halve euro per persoon eet je dan heerlijke botermalse lamskoteletjes,

www.nanningscatering.nl

ALTENA BUSINESS | 2 3


al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

al t e na o v e r d e br u g

trendy potten en planten | hydrocultuur | terrasbeplantingen | zijden planten| en decoraties trendy potten en planten | hydrocultuur | terrasbeplantingen zijden planten

al t e na o v e r d e br u g

maakt bedrijven zichtbaar & herkenbaar

Geniet zonder omkijken van goed verzorgd groen in unieke plantmeubels

Jade 204 | 3316 LJ Dordrecht | www.plantinvest.nl T 078 - 654 03 50 | info@plantinvest.nl

al t e na o v e r d e br u g

www.ddreklame.nl

Wij bieden dÊ totaaloplossing voor prachtige kavels in Schelluinen! Van locatie tot bedrijfspand compleet naar uw wens. Nieuwbouw in Schelluinen Remonpark bij knooppunt Gorinchem • Snelle verbinding met A15/A27 Drie geheel vrijstaande nieuwbouw bedrijfs-/kantoorgebouwen op een uitstekend bereikbare locatie nabij knooppunt Gorinchem. De bedrijfsobjecten worden gerealiseerd op een herkenbare zichtlocatie langs provinciale weg N216! De bedrijfsgebouwen moeten nog worden gerealiseerd, waardoor de objecten in nader overleg naar wens van koper kunnen worden afgebouwd.

Meer kavelaanbod? Bezoek dan www.bouwgronddrechtsteden.nl

Meer inform atie? Neem conta ct op!

0183 - 30 40 50

0184 - 42 42 42

088 - 440 10 00

info@bmak.nl

sliedrecht@vanvliet.net

info@stout.nl


Sport meets business in Rio en in Altena Sport en business. Boekenkasten vol zijn erover geschreven. Onze eigen Fientje toog afgelopen zomer naar Rio om de connectie sport en business te onderzoeken. Wat viel haar op? Fientje: ”We namen een blik achter de schermen van werelden

len achter een ‘kunstfaçade’. Op het wereldberoemde Copacabana

die ogenschijnlijk zover uit elkaar liggen. Waarbij hoogtepunten

strand was van alles te beleven. Zoals de start en de finish van het

elkaar raken, net zoals dieptepunten. Zo zagen we topsporters

vrouwenwielrennen. Een zinderende race, waarin het Nederlandse

van over de hele wereld in Rio strijden om de ultieme eer en

team zich profileerde als een buitengewoon sterk collectief. Kilometers

ontmoetten we ondernemers die met hen gezien wilden worden.

lang joeg Marianne Vos het peloton naar steeds hogere snelheden

Waarom focust een sporter zich jarenlang op die medaille? Wat

over het uitdagende zware parcours. Gevoelens van angst bij de val

triggert een ondernemer om andere ondernemers steeds een stap

van Annemieke van Vleuten en daarna de euforie bij het winnen van

voor te zijn? Dat is nu net het punt waar sport en business elkaar

de goudenplak door Anne van der Breggen zorgden voor onvergete-

ontmoeten en kunnen versterken. Overigens: het vinden van een

lijke momenten. Marianne Vos, onze ambassadeur van Kennispoort,

sponsor is voor een sporter niet altijd eenvoudig. Je zult eerst iets

excelleerde in haar rol van meesterknecht voor de gezamenlijk

moeten presteren willen sponsors geïnteresseerd in je zijn. Naast

overwinning. Ze heeft Altena nog steviger op de wereldkaart gezet.

een heleboel toeristen, die graag vertoeven in de veilige gedeelten

En over wielrenen en Altena gesproken. Afgelopen jaar was Kwet-

van deze wereldstad, brachten de spelen Rio nog meer. We spraken

ters Eieren de hoofdsponsor van de toertocht bij het Wielerfestival

met Brazilianen ter plekke die vertelden dat er door de Spelen nog

Aalburg. Een mooie match met toegevoegde waarde voor beiden. Bij

minder politie op de been was in de favella’s. Ook wezen de locals op

binnenkomst werden de wielrenners getrakteerd op een broodje van

het gevaar dat wij Europeanen IS mee zouden brengen…. Maar de

Hardeman met een kakelvers eitje, gebakken door de medewerkers

spelen brachten ook vooruitgang. Zo werden wij door de ambassade

van Kwetters.

samen met enkele Nederlandse topondernemers getracteerd op een bezoekje aan het nieuwe Museum of Tomorrow voor ideeën en het

Meer bewegen

verzamelen van data. Of wat te denken van nieuwe fietspaden (Die

We hebben inspirators nodig zowel in de sport als in het bedrijfsleven

abrupt ophielden halverwege de berg vanwege instortingsgevaar)

om mensen te enthousiasmeren. Bovendien: meer bewegen en gezonder eten is een doelstelling voor de gemeente en haar inwoners.

Anne van der Breggen

Uit een recentelijk onderzoek van de Rabobank met Be-Bright is

Aan de boulevard van de Copacabana bewonderden wij prachtig ge-

gebleken dat er in Altena teveel inwoners rondlopen met overgewicht.

pimpte panden, afgewisseld met half ingestorte gebouwen, verscho-

ALTENA BUSINESS | 2 5


p i e t har t man s p o o r t gr o t e o nd e rn e m e r s aan

De captains of industry in Altena zijn onzichtbaar Hij is vaak onderwerp van discussie. De één loopt met hem weg, de ander verfoeit zijn vaak wat cabareteske verhalen. Piet doet het op zijn eigen manier. tekst: GOVERT LAGROUW

Neemt nooit een blad voor de mond. Kritisch waar het moet,

Inkoper De Vries Robbé

enthousiast waar dat kan. Deze journalist-schrijver is hoe dan ook

Op zijn 61e jaar ging Piet met vervroegd pensioen nadat hij zijn

zijn hele carrière voorvechter van journalistieke aandacht voor het

carrière begon als inkoper bij de Vries Robbe in Gorinchem. ‘Ik

bedrijfsleven. “De helft van de mensen werkt bij een bedrijf. Wat

kwam net van de HBS en wist van niks. Schroeven en bouten.

gebeurt daar allemaal? Toen ik begon te schrijven bij het Vrije Volk

Achteraf was ik net op tijd weg. Op een gegeven moment

vroeg ik dat ook maar niemand op de redactie hield zich bezig met

hadden wij als inkopers bijna geen liquide middelen. Gedoe met

het bedrijfsleven. Hier in de lokale pers lees je ook niets. Dat is toch

leveranciers die om hun centen vroegen.” Het geschreven woord

vreemd?” We spreken elkaar in de tuin. Het is lekker warm. Met

trok Piet meer. “Ik ben dol op taal en behoorlijk nieuwsgierig

zijn 71 jaar oogt hij nog fit. De kale bol goed gebruind. “Ik schrijf op

aangelegd.” Er volgde een journalistieke carrière waarin hij

wat ik tegen kom, maar ik ga er ook niet teveel achteraan. Het moet

begon als sportjournalist bij het Gorcums Nieuwsblad en later als

geen werken worden.”

correspondent voor De Volkskrant, Trouw en het Vrije Volk. In Altena

2 6 | ALTENA BUSINESS


ben ik het juist heel anders gaan doen. Schrijven is schrappen.” Zijn stijl is als een mitrailleur. Takketak. Kort en bondig. “Henk Hofland, schrijf die maar op. Die heb ik toch altijd wel bewonderd. Een onafhankelijke geest.”

Teloorgang lokale pers Hoe is het volgens jou gesteld met de lokale pers? “Ach joh. Niet best. We hebben alleen nog een paar huis-aan-huis bladen, daar kun je niet teveel van verwachten. En het Brabants Dagblad heeft zich teruggetrokken.” Jij hebt de tijd en de onafhankelijkheid om dossiers uit te diepen. Maar je doet het niet. ”Dat is waar. Eigenlijk heb ik geen zin om er zoveel tijd in te steken. Dan wordt het toch weer werken.” Je schrijft ook veel over de lokale politiek. Hoe is het gesteld met het economisch beleid? “Volgens mij doen ze maar wat. Ik kom nooit een politicus tegen bij bedrijfsevents. We hebben hier genoeg bedrijven die in hun soort landelijk een aardig toontje

[

“Ik ben geen Youp van ‘t Hek”

[

meeblazen, maar dat wordt door de politiek onderschat. Goed we hebben het Regionaal Bedrijven terrein, dat is waar. Goed dat ze dat realiseren.” Waarom ben je zelf nooit de politiek in gegaan? “Ik ben toch meer een waarnemer. Een solist. En als je ziet hoeveel van die dikke rapporten die arme gemeenteraadsleden allemaal moeten lezen. Die verzuipen. Waarom kan dat niet op één A’4-tje?” Nog een poging dan. Had je zelf geen ondernemer willen worden, aangezien je er zoveel over schrijft? “Ik? Nee, dat wordt niks. Op de eerste plaats heb ik twee linkerhanden en ik mis de handelsgeest. Als ik iets verkoop kom ik er later altijd achter dat ik te weinig gevraagd heb.”

Miljonairs genoeg Zijn er dingen die beter kunnen in het ondernemersklimaat van Altena? “We missen een culturele voorhoede. Altena kent geen ondernemende elite. Je ziet het een beetje bij de golfclubs en de Lions maar dat stelt ook niet veel voor. Wat we missen zijn voorhoedespelers die ook niet te beroerd zijn om flink wat liefdadigheid in de strijd te gooien. Misschien met Kwetters Eieren als uitzondering. Waar zijn de Bill Gates-sen van Altena? Ik zie ze niet. Natuurlijk hebben we een paar grote bedrijven die achter schreef hij jarenlang columns in Het Kontakt en behoorlijk wat

de schermen stilletjes verenigingen en evenementen sponsoren,

streekboeken. Zijn magnum opus is het kolossale Streekgenoten

maar touwtrekkers kom ik niet tegen. De captains of industry in

waarin Piet markante inwoners uit Altena, vooral ondernemers,

Altena zijn onzichtbaar. Het lijkt wel of de publieke zaak ze niet

portretteert. Ondanks dat hij zijn mening niet onder stoelen of

interesseert. Vreemd, want ze wonen en ze leven hier. Als je naar

banken steekt loopt hij zo binnen bij Ton de Waal, Van Wijk,

een klassiek concert gaat of je bezoekt het literair café dan kom je

Kwetters of de Rabobank . “Maar ik ben geen Youp van het Hek.

de grote jongens nooit tegen. Dat is jammer. Ik geloof dat er meer

Die kan alles zeggen en komt er nog mee weg ook. Pas kwam ik

dan honderd miljonairs zijn in Altena. Als die nou eens ieder jaar

Josien Damen tegen en die vertelde dat ze smult van mijn columns.

10.000 euro per miljonair in een grote pot stoppen…. Dan doe je

Dan ben ik de hele dag in de wolken.” Grote voorbeelden heeft hij

nog eens wat. Misschien verandert dat als we straks één Altena

niet. “Ha, in het begin was ik weg van Jan Rombout, die schreef in

krijgen en ook de kwaliteit van de ambtenaren en de raden omhoog

het Nieuwsblad altijd van die prachtige barokke zinnen. Maar zelf

gaat, hoop ik.”

ALTENA BUSINESS | 2 7


A l t e na K e nni s p o o r t o nd e r s t e u n t m e t r u im t e e n v e rbinding e n l e gg e n

Jonge ondernemers kiezen standplaats Altena

De braindrain. Jonge mensen verlaten Altena. Gaan studeren en raken uit beeld. Als dat waar zou zijn ziet het er slecht uit voor de vitaliteit van ons eiland. Laat staan het ondernemersklimaat. Maar er is ook een nieuwe voorhoede zichtbaar. Jonge mensen en startende ondernemers die Altena koesteren. Altena Kennispoort in Wijk en Aalburg biedt hen onderdak. Verbindt, initieert en faciliteert. We laten een paar jonge telgen aan het woord. tekst: GOVERT LAGROUW

Michel Kwetters (AV EMEA) “In Altena zijn we niet trots genoeg”

slechte online bereikbaarheid. Volgens deze Veense spraakwaterval

Michel Kwetters mogen we met zijn 45 jaar dan misschien wel niet

Altena. Ik ga het niet als eerste in mijn tuin leggen want dat kost veel

meer tot de allerjongsten rekenen, maar zijn vocabulaire is volledig

teveel.” Gevraagd naar waarom jonge goed opgeleide Altenezen

2.0. Future-proof, online en new economy zijn zowat woorden die

van tussen de 15 en de 20 jaar bijna en masse ‘emigreren’ heeft

hem typeren als new kid on the block. Samen met compagnon

hij een eenvoudige verklaring. “We vertellen onze jonge mensen

Peter Schoon (38) reist dit bedrijf naar zo’n 50 landen all over the

veel te weinig wat we allemaal kunnen. Het krioelt hier van de

world. Geen fruit, boter, kaas of eieren maar marketing & sales.

hoogstaande bedrijven maar we zijn met onze calvinistische roots

Distributienetwerken en infrastructures zetten deze knapen op voor

niet gewend om daar hoog van op te geven. Ze kijken er overheen.

wereldmerken. Zelf verkopen ze niets, dat doen de handelaren

We zijn niet trots genoeg, dat is het. Daar ligt een taak. Dat blad van

die ze in opdracht van deze A-merken aanstellen. Alles custom

jou moet je bij 5-6 VWO neerleggen… “(oef, red.)

had er al lang breedband moeten zijn. “Maar dat is ook weer typisch

made en afgestemd op A1, zeer welgestelde doelgroepen. Gezien kantoor op de Zuidas dan in Aalburg verwachten? “We voelen ons

Joop van Wijk (ViaJoop.nl) “Je hebt hier geen hotspots.”

in Altena heel goed thuis. Het calvinistische ‘doe maar gewoon’ past

Waar Kwetters de hele wereld afreist is Joop van Wijk met zijn

ons prima. We reizen nooit met stropdas! We zijn hier tussen de

makelaardij ViaJoop.nl een man die zijn brood in Altena verdient.

rivieren opgegroeid en opgevoed, gewend om de blik naar buiten te

Zijn relatief jonge bedrijf, samen met assistente Ria Gouda, floreert

richten en handel te drijven. Veens bloed. Eerst verdienen en dan

en doet het goed. Van Wijk (32), mensenmens, maakt duidelijk

uitgeven. Aan de Zuidas gaat het andersom. De werkmentaliteit is

dat zijn keus voor standplaats Altena een heel ‘organische’ was.

daar ook minder. Als je over de hele wereld zaken doet, kan dat net

“Ik vind bijvoorbeeld Utrecht ook heel leuk om te werken maar

zo goed vanuit Veen.” Enig minpuntje aan het eiland vindt hij wel de

daar ken ik de huizenmarkt niet zo goed als hier. Een makelaar

het hippe, internationale karakter van dit bedrijf zou je eerder een

2 8 | ALTENA BUSINESS


br e e dband m o e t n u zou je misschien eerder een kantoor in Tilburg, Eindhoven of Enschede verwachten maar Marcel legt uit dat de locatie van hun kantoor een ondergeschikte rol vervult. “De software van 3DValue is een eenvoudig te gebruiken applicatie voor het creëren en onderhouden van digitale werk- instructies voor op de werkvloer. V.l.n.r.: Miichel kwetters Joop van wijk Marcel/Maikel van ballegooijen Gerda Schram

Samen met de uitgebreide registratie- en rapportagemogelijkheden is deze totaaloplossing een meerwaarde in het productieproces. Klanten als Itho Daaldrop, Vencomatic, Auping en Fokker maken gebruik van dit high tech software bedrijf. Marcel van Ballegooijen: “Wij zouden nog meer baat hebben bij een breedband internetverbinding dan met een extra brug over de A27 bij wijze van spreken. Zoals het ook jammer is dat er steeds minder jonge mensen voor (digitale) techniek kiezen. Altena kent veel mooie maakbedrijven en in de toekomst kan het problemen opleveren als er minder jonge aanwas komt. Het lijkt erop dat bedrijven zelf te weinig doen aan voorlichting of technische vernieuwing. Op dit moment kunnen wij in deze regio nog steeds voldoende mensen vinden, maar of dat zo blijft, betwijfel ik. Het is een veeg teken dat wij per jaar misschien maar één stageverzoek krijgen.”

moet verstand hebben van de regio. Je moet weten hoe de

Gerda Schram (StudieRond) wijst op belang van goed onderwijs

prijsverschillen bepaald worden tussen een dorp als Wijk en Aalburg

Geen zinnige ondernemer zal ontkennen dat goed onderwijs

of Eethen bijvoorbeeld. Ik heb na mijn studie aan de Avans in

de beste basis vormt voor jonge mensen die nog aan het begin

Den Bosch altijd in de makelaardij in dit gebied gewerkt. Zeven

van hun carrière staan. Gerda Schram was en is zelf jarenlang

van de tien huizen in Altena worden gekocht door mensen uit de

docent Engels maar zag met lede ogen aan hoe steeds meer

buurt. Die drie die van ‘buiten’ komen kiezen voor Altena als regio

kinderen in de problemen komen. Door toegenomen regeldruk

waar je landelijk kunt wonen, met veel groen en ruimte, maar met

komen onderwijskrachten te weinig toe aan begeleiding van

een redelijk voorzieningenniveau en toch dichtbij steden als Den

kinderen die een extra zetje nodig hebben. Bovendien: ze moeten

Bosch, Gorinchem en Breda. Maar ik snap wel dat jonge mensen

al zoveel en met de normen en waarden in de klas houdt het

Altena verlaten. Je hebt hier geen hotspot meer. Leuk ergens een

ook niet over. De invoering van het bijzonder onderwijs heeft

biertje drinken kan niet zoals in Utrecht of in Tilburg. Dat missen ze.

volgens Gerda ook geen goed gedaan. Ze startte in januari

Vroeger ging hier iedereen naar De Schuur, maar dat wordt allemaal

2016 een eigen buro genaamd ‘StudieRond’ dat kinderen en

minder. Ze missen activiteit. En wat wij als jonge ondernemer

ouders begeleidt met leren te leren. ‘Studeren kun je leren’ is

missen is een goede internetverbinding. Vorige week ben ik met Ria

haar motto en voor veel kinderen is dat hard nodig. Stimuleren

samen naar huis gegaan om daar internet te zoeken omdat hier op

en uitdagen, daar gaat het om. Ze leert kinderen om geordend,

kantoor een storing was. En dat hoor ik vaker. Moet je toch niet aan

gestructureerd en gedisciplineerd huiswerk te maken. Hierdoor

denken als je met 30 mensen op een kantoor werkt…”

verbeteren de schoolprestaties en zitten kinderen ook weer beter in hun vel. “20-30 jaar geleden kon iemand met een relatief laag

Marcel van Ballegooijen (3D Value) “Wij vergaderen online”

opleidingsniveau nog prima een eigen bedrijf starten en uitgroeien

De twee broers Marcel (34) en Maikel van Ballegooijen studeerden

bedrijf wilt starten is een goede opleiding heel belangrijk,” aldus

tot succesvol ondernemer. Maar als je tegenwoordig een eigen

technische bedrijfskunde aan de Avans in Tilburg. Zowel tijdens

Gerda Schram. Daar lijkt geen woord Spaans aan dus ouders die

als na hun studie bleven ze standplaats Wijk en Aalburg trouw.

zich herkennen in dit verhaal kunnen voor huiswerkbegeleiding

Met hun bedrijf 3DValue timmeren ze sinds 2004 aan de weg

van hun kroost contact opnemen met StudieRond, telefoon

in de hele Benelux. Afstanden zijn voor hen maar een relatief

06- 406 770 62, of www.studierond.nl Gerda Schram kan dan

begrip. Vergaderen gaat gewoon online en potentiele klanten

alles vertellen over haar programma dat voorziet in algehele

ontvangen ze in de regel bij bestaande klanten tijdens zogenaamde

huiswerkbegeleiding als ook vakspecifiek, bijvoorbeeld

referentiebezoeken. Gezien het technische karakter van 3D value

Nederlands, Engels en Wiskunde.

ALTENA BUSINESS | 2 9


Bouwplannen?

Wij bieden onze opdrachtgevers totaaloplossingen binnen de woningbouw en utiliteitsbouw. Met een unieke combinatie van bouwexpertise, ervaring, kennis van bouwregelgeving en onze tegelijkertijd nuchtere, betrouwbare en gepassioneerde aanpak realiseren we prachtige projecten.

Hulsenboschstraat 7 | 4251 LR Werkendam T +31 (0) 183 678 194 E info@staton.nl

WWW.STATON.NL

WIJ ZIEN HET ANDERS Werk verdient aandacht. Zeker als u mensen zoekt. Wij geloven in direct en persoonlijk contact. Oprechte aandacht. Bij u in de buurt. Spreek ons maar aan. Daar zijn we voor: 0183 74 56 30.

WerkTalent Altena

Esdoornlaan 25 • 4254 AT Sleeuwijk • www.werktalent.com • altena@werktalent.com • 0183 74 56 30


R u s t, r u im t e , lich t e n wa t e r .

’Ontdek Waterfront de Veene, een unieke woonbeleving aan het water zo luidt de slogan op de stijlvolle prospectus van deze uitstekende investering. En daar is niets teveel mee gezegd. Het speciale van Waterfront De Veene zit ’m namelijk in de idyllische locatie en de stijlvolle uitstraling van de zelf op maat te bouwen woningen. Het laatste buitendijkse woonproject in Nederland.

Uni e k e k an s o m t e b o u w e n in d e u i t e rwaard e n

‘Droomlocatie Waterfront de Veene’ Mensen die dromen van uitzonderlijk wonen aan het water met de

verwantschap staat garant voor prachtig en harmonieus wonen

boot voor de deur kunnen hier nog terecht. Je vaart er zo het open

aan het water. Deze droom is al op korte termijn bereikbaar. Wie

water op van de Maas. De kavels varieren van 654 tot 1.292m .

dit jaar nog koopt kan er volgend jaar al wonen.

2

Iedere kavel heeft zijn eigen kwaliteit. Prefereert u ruimte, of het uitzicht of geniet u liever van beide? Wenst u een aanlegplaats of geeft u de voorkeur aan een insteekhaven welke is aangepast aan het formaat van uw vaartuig? Alle woningen worden op maat naar wens van de bewoner gebouwd. Custom build dus en indien gewenst in samenwerking met uw eigen architect en bouwer. Om te zorgen voor de hoogste kwaliteit en onderlinge samenhang, is

Www.waterfrontdeveene.nl

een bouw- en tuinpaspoort ontwikkeld. Hierin staan een aantal

Inlichtingen ED Makelaardij

voorschiften over maximale grootte, ligging, verschijningsvorm en

T. 0183-510005

materiaalgebruik van de woning. De combinatie van eigenheid en

info@edmakelaardij.nl

ALTENA BUSINESS | 3 1


b u s in e s s im p r e s s i e s

Eerste paal geslagen Zongericht Bouwen in Dussen door wethouder Machiel de Gelder Woensdag 7 september klokslag twee uur sloeg SGP wet-

daarom dat de hemelbol besloot om er flink op los te schijnen.

houder Machiel de Gelder van de gemeente Werkendam de

De modelwoning zal naar verwachting deze winter gereed zijn

eerste paal van een modelwoning Zongericht Bouwen. In Dus-

en naast vrijstaande levensbestendige woningen behelst Zon-

sen! Een unicum want met de bouw van deze modelwoning

gericht Bouwen ook een toepassing met starterswoningen.

kunnen geïnteresseerden voortaan real life kennisnemen van

www.zongerichtbouwen.nl

deze revolutionaire bouwmethode. Zongericht Bouwen maakt het namelijk mogelijk om voortaan zonder gasmeter en zonder energierekening te wonen. Dat de zon initiatiefnemer Jaap Smits goedgezind is bleek deze middag in meerdere opzichten. Ten eerste natuurlijk is die zon de motor voor dit type woningen, maar oh hoe toevallig, precies deze middag bij het slaan van deze eerste paal genoMITS VAS EN S TGO EN E LK

D

. B.V

ENERGIELEVERENDE WONINGEN

W

W

W.

.N

L

in een zonovergoten decor. De zon, zo leek het

SC HA

ten de aanwezigen van een straalblauwe hemel ZON

G E RIC H TB O U W

EN

wel, was zelf al net zo enthousiast over deze nieuwe bouwmethode en misschien was het wel

12 oktober, save that date, kennisevent digitaliseren en robotiseren Locatie: Fort Altena Aanvang: 17.30 uur. Hoofdact: Richard van Hooijdonk (BNR) Rabobank Altena, Kennispoort Altena (Fientje) en de Werkendam

augmanted reality ; Food 3D printer; Drone, domotica voor

Maritime Industries (WMI) uit Werkendam organiseren een event

de zorg, Marloes Kiezebrink, animator en illustrator, Shelby

over ondernemen in de toekomst, maar dan vooral met een zeer

Vos met een workshop 3D tekenen enz.

optimistische blik. Het onderwerp digitaliseren en robotiseren

• Napraten onder het genot van een drankje

wordt uitgebreid onder de loep genomen met als uitgangspunt de

Ondernemers zijn bijna per definitie toekomstgericht bezig.

vraag: wat kunnen ondernemers daarmee?

Maar feitelijk weet niemand hoe die toekomst eruit gaat zien.

• Lezing door Richard van Hooijdonk

Donkere wolken zijn makkelijk te voorspellen, maar stel dat

• Pauze

zelf autorijden helemaaal niet meer nodig is, dat met slimme

• Drie interviews door Prof. Roberto Flören van Nyenrode

apparaten gezondheid valt te managen. Niets blijft hetzelfde

Business Universiteit, met CEO Rolf Maliepaard van

en ondernemers moeten daar met een nieuwe mindset op

Machinefabriek De Waal uit Werkendam, Jan-Maarten de

inspelen. Althans, dat is de overtuiging van BNR ster Richard van

Bruin (Lid College van Bestuur Willem van Oranje college)

Hooijdonk, trendwatcher en futurist van Nederland, die regelmatig

en Ingmar Vroege, Founder Bricks & Goggles B.V. over

is te zien op televisie en ook vaak zijn visie geeft op BNR radio.

hoe zij dit onderwerp toepassen binnen het bedrijf en het onderwijs. • s Middags is er een programma voor de jeugd. Op het inspiratieplein is van alles te beleven. Het Da Vinci College / Duurzaamheidsfabriek komt een mobiele innovatieve lassimulator demonstreren, Bircks & Goggles, met virtual-

3 2 | ALTENA BUSINESS

Aanmelden? www.stichting-altena-kennispoort.nl


N o t ari s

A dv o caa t

Aansprakelijkheid in sport en spelsituaties Sport en spel bieden ontspanning. Sport en spel zijn echter niet zonder risico’s. Ik laat dit zien aan de hand van een incident op een golfbaan. Golfballen die zijn (af)geslagen kunnen een snelheid van ca. 100 km per uur bereiken. Krijgt u deze op uw lichaam dan kan aanzienlijke (letsel)schade hiervan het gevolg zijn. Als u een afzwaaier produceert en iemand raakt bent u dan voor de schade aansprakelijk? Of als u geraakt wordt heeft u dan aanspraak op schadevergoeding? Het incident gebeurde op een onoverzichtelijke hole: vanaf de afslagplaats (tee) was door glooiing in het landschap de baan niet volledig te overzien. Halverwege de hole was daarom een bel geplaatst. De spelers konden hiermee de achteropkomende flight waarschuwen dat veilig kon worden afgeslagen. Bij de tee box was een bord aanwezig met de tekst “Please wait with your tee-off for the bell to ring 3 times.” Tijdens een toernooi sloeg een flight op de bewuste hole af. Toen deze nog in de baan liep kwam de volgende flight. Deze zag niemand op de hole en sloeg af. De bel had niet geklonken. Een drive raakte een nog op de hole aanwezige speler op het hoofd met oogletsel als gevolg. Was degene die aldus afsloeg aansprakelijk voor de schade? Bij sport- en spelsituaties (dus niet alleen bij golf) geldt juridisch een zogeheten “verhoogde aansprakelijkheidsdrempel”. Spelers dienen in spelsituaties steeds rekening te houden met soms “slecht gecoördineerde, verkeerd getimede en onvoldoende doordachte handelingen” van hun medespelers. Dit betekent dat in geval van (letsel)schade bij de beoefening van een sport minder snel aansprakelijkheid wordt aangenomen. Volgens de Hoge Raad levert een bepaalde gedraging pas aansprakelijkheid op als deze “buiten de normale beoefening van het spel valt en een grove onzorgvuldigheid oplevert”.

Gaat Bets ons helpen? mr. S..J.G. (Stephan) de Kort, notaris

Door een nalatenschap zuiver te aanvaarden wordt u aansprakelijk met uw privévermogen voor eventuele schulden van de nalatenschap. Recentelijk is de Wet Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden (Wet Bets) ingevoerd. De Wet Bets bepaalt in het nieuwe artikel 192 BW wat onder zuivere aanvaarding wordt verstaan, luidende: “Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan”. Bepaalde handelingen leiden niet langer automatisch tot zuivere aanvaarding. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan beheren van de nalatenschap, het meenemen van een fotoalbum, het ontruimen van een woning en het opslaan van inboedel, het weggeven van inboedel aan de kringloop, en het betalen van rekeningen ter voorkoming van incasso. Verder bepaalt de Wet Bets in artikel 194a BW letterlijk: “Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, kan binnen drie maanden na die ontdekking de kantonrechter verzoeken om geheel of gedeeltelijk te worden ontheven van zijn verplichting deze schuld uit zijn vermogen te voldoen voor zover deze niet uit zijn erfdeel kan worden voldaan. De kantonrechter stelt vast of en in hoeverre redelijkerwijs niet van de erfgenaam kan worden gevergd dat hij deze schuld uit zijn overige vermogen voldoet”. Deze laatste wetsbepaling geeft een spijtoptanten regeling. Dit kan zeer

Deze zaak diende voor de rechtbank Amsterdam, die oordeelde in het voordeel van het slachtoffer. Het belsignaal had moeten worden afgewacht. Dit was immers bedoeld om ongelukken als het onderhavige te voorkomen. De boodschap bij sport en spel is dus duidelijk: houdt u aan de spelregels! Dit geldt overigens ook voor slachtoffers! Als u dat niet doet en daardoor schade oploopt is de kans groot dat deze voor uw eigen rekening blijft! Heeft u ook een aansprakelijkheidskwestie (ook als bedrijf), aarzel dan niet om mij in te schakelen. Ik sta u graag bij.

gewenst zijn. Zeker bij het aanvaarden van een nalatenschap waarin een onderneming is betrokken is geen direct zicht op alle schuldeisers van de onderneming. Onverwacht opkomende schulden kan een erfgenaam dus voortaan onder bepaalde omstandigheden van zich afhouden. Tijdig beneficiaire aanvaarding kan alle twijfel en angst voor het onverwachte wegnemen. Belangrijk is u tijdig te laten adviseren over uw rechtspositie als erfgenaam. Maak hiervoor een afspraak met de notaris van de Rivieren Notarissen te Andel, Dussen of Werkendam.

Hans van den Assem Advocatuur Pompstraat 1 | 4251 EK Werkendam | T: +31 (0) 183 820 394 www.assemadvocaat.nl | assem@assemadvocaat.nl Andel

Dussen

Werkendam

T 085 0220023 | www.derivierennotarissen.nl ALTENA BUSINESS | 3 3 3 3 | ALTENA BUSINESSwww.damendrukkers.nl


WIJ HELPEN U GRAAG VERDER VANUIT ONS KANTOOR IN WIJK & AALBURG “Ik bied u graag een passende oplossing.” Antoinette van Wijk Desk accountmanager

“Persoonlijke aandacht voor de klant, dat vind ik belangrijk.” Lucien Smeets Accountmanager

“Wij kennen de regio en weten wat er speelt.” Piet van Aalst Accountmanager

Meeùs is dé verzekeringsadviseur die u echt verder helpt. Ons advies stemmen we af op uw situatie. Wat vindt u belangrijk? Wat zijn uw doelstellingen en die van uw bedrijf? Via welke weg wilt u deze bereiken? Wij helpen u om mogelijke risico’s te zien, te voorkomen en te verzekeren. Niet alleen als het gaat om uw onderneming of organisatie, maar ook privé. Dat regelen wij graag voor u. Zodat u daar geen omkijken naar heeft. Met Meeùs komt u verder.

meeus.com/wijkenaalburg Meeùs is onderdeel van Aegon.