Page 1


arnAu

3


4

Gemma


Pitu

5


6

Marcel


Peu

7


8

Peu


Yara

9


Els Granotaires Gemma Vidal pàg. 4 www.gemmavidal.blogspot.com Pau Farell (Peu) pàg. 2 - 7 - 8 - 11 www.paufarell.cat Arnau Bellavista pàg. 3 - 10 www.sacaix.com Xavi Rosell pàg. www.aldeaglobal.net/xaviani Josep Pitarch (Pitu) pàg. 5 Marcel Llopart pàg. 1 - 6 www.antheis.blogspot.com Yara pàg. 9


LA GRANOTA Espècie protegida  

ESPECIE PROTEJIDA. Número especial de LaGranota, el fanzine que més ho peta, dedicat als subscriptors, en agraïment.

LA GRANOTA Espècie protegida  

ESPECIE PROTEJIDA. Número especial de LaGranota, el fanzine que més ho peta, dedicat als subscriptors, en agraïment.

Advertisement