Page 1

SKOLEN

1


Laget / e l o k s på DIN sted! e i d u t s ditt

Hvorfor drive lag på din skole?

Dere som er kristne trenger et kristent felleskap for deres egen del, et sted hvor dere kan oppmuntre, styrke og be for hverandre. Dere som kristne kan ha som hensikt og mål – å gjøre Jesus kjent på deres skole ved å be sammen for deres venner og dele deres egen tro med dem.

Derfor Praktiske tips Kunsten å samles fra flere kirkesamfunn

Vårt ønske er å sammen med dere gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt på skolen og studiestedet!

2


Derfor:

Laget på din skole: Et skolelag på din skole kan utgjøre en stor forskjell. De du går på skole med får muligheten til å bli kjent med Jesus, selv om de ikke går i en menighet til vanlig. Med et skolelag kan din skole bli en annerledes skole! Hvordan kan deres Lag sette spor på skolen? Jesus satte dype spor etter seg i verdenshistorien. Han brukte tre år på å trene 12 disipler som skulle være med å forandre verden. I dag er det ca. en milliard mennesker som tror at Jesus er Guds sønn. Dere kan være med på å videreføre det Jesus startet i deres hverdag, på deres skole. • I løpet av en skoledag er det mange samtaler i klassen, med venner, i kantina eller på /eller etter lagsmøte. • Muligheten til å snakke om tro er ofte til stede, men vi blir ofte så usikre på hva vi skal si og hvordan. Det gjør at vi ofte snakker annerledes om tro enn vi gjør om alt mulig annet. • Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å snakke om det vi tror på , i ulike sammenhenger, på en helt naturlig måte? • På www.nkss.no finnes det LINKER til blant annet sidene www.snakkomtro.no, www.kulturvinduet.no og www.damaris.org. ”Det er to av mange ting som er utrolig urettferdig i verden, det ene er at ikke alle har mat å spise og det andre er at ikke alle har samme mulighet til å kjenne Jesus” – Werner Ramberg

3


Praktiske tips: Laget på din skole Hva vil dere skal være helt spesielt for deres Lag på deres skole? Hva vil dere de på skolen skal legge merke til? Gode tips! • Hold sammen, be sammen, snakk sammen om hvordan dere har det på skolen og som kristne. “Se hvordan de elsker hverandre“ , ikke så andre føler de aldri kan komme innenfor, men på en måte som gjør at alle har lyst til å være med. Noe de ikke vil gå glipp av! • Planlegg godt! Da blir det flott å holde på og ikke så slitsomt. • Inkluder alle i noen små oppgaver så blir det ikke mye på en. Ringvirkningen vil bli, et godt og inkluderende fellesskap hvor alle føler seg verdifull og sett. • Møt hverandre regelmessig for da blir det lettere for alle å holde av tid til det. Da vet skolen at dere møtes og det gir alle en mulighet til å vite når det er noe som skjer og komme. • Legg vekt på å ha god kontakt med skolens ledelse, det er et godt vitnesbyrd overfor dem at dere er ryddige og sier hva dere holder på med og spør om lov om det er noe utover avtalen dere ønsker å gjøre. En litt utover det vanlige ting å gjøre, kan være D:il prosjektet . Feks. Om dere har en innsamling på skolen, vil det vise et engasjement utover dere selv. (Se Materiell om Di:l) Til dere som har kveldslag er det viktig å si at, når dere en gang i halvåret feks har stand på skolen hvor dere innviterer til Laget, så husk å ha god kontakt med skolens ledelse og planlegg det godt. ( Se Materiell til Stand) • Ha jevn kontakt med de som jobber for Laget i din region, de kan be, hjelpe, støtte og inspirere dere.

4


• Bli med på ledertreningen Laget tilbyr, (NÅLK, LS, LINK, 2:2 osv), og på den måten få god trening i å være leder og leve hver dag som kristen. Gjennom arrangementene vil dere treffe andre som driver skolelag i ditt distrikt, din region og i hele landet. • Vær bevisste på innholdet i møtene, foreslå for de som kommer på besøk å snakke om ting dere er opptatt av og som dere vet folk på skolen lurer på. Gi de som kommer på besøk tips fra ”Snakk om Tro” for eksempel.

Når vi ønsker å fortelle om Jesus til andre på skolen er det noen ting som er helt avhengig av hverandre: 1. BØNN – Gjør noe med oss og bønn er viktig for å sette Gud først og be om at Han må skape tro og liv på din skole, for det er det KUN Han som kan gjøre.( Når man ber får man behov for å ha noe å invitere til) 2. MØTE – Et sted å be folk som peker på Jesus, det kan være med å sette i gang en samtale om tro. (Møtene trenger forbønn og invitasjon) 3. STAND - Mange av de vi ønsker skal komme på møtene kommer ikke dit,vær derfor tilgjengelig. (De på stand trenger forbønn og noe å invitere til) 4. STYRET – Kan møtes annen hver uke eller en gang i måneden. Viktig fordi dere får tid til å samtale og be sammen, over hva dere har opplevd på stand, i bønn og på møte. Dere får tenkt sammen og vokser på hverandres vitnesbyrd over hva Gud har gjort og lagt til rette for.

5


6


KUNSTEN Å SAMLES FRA FLERE KIRKESAMFUNN Gjennomtenkt respekt

Det at studentlagene samler studenter fra flere menigheter er en enorm styrke. Det utvider vår egen horisont, og fremmer enhet blant kristne. Det er en viktig utfordring for studentlaget selv, og er et vitnesbyrd om enhet utad i studiemiljøet. Det er en kunst som mange menigheter sliter med. Det kan lett bli problematisk for oss dersom vi ikke i våre studentlag respekterer hverandres bakgrunn og ulikheter. Om vi ikke er oppmerksom på dette, kan studenter i våre fellesskap lett bli oversett eller til og med overkjørt. Derfor har vi satt opp noen regler.

Hovedregler

1. Studenter fra flere kirkesamfunn skal kjenne seg hjemme i studentlaget. 2. Studentlaget skal være et sted hvor en kan invitere med seg studenter med ulik bakgrunn, og at de i studentlaget får erfare kristen enhet og hva det er å være kristen. l første omgang kan reglene høres helt selvfølgelige ut, men de er likevel viktige. Hva betyr så disse reglene i praksis? Hva må vi konkret gjøre for at studenter med ulik bakgrunn som kommer til våre studentlag skal kjenne seg hjemme? Nedenfor har vi utdypet hva våre to hovedregler betyr når vi samles. · Vi samles om det vi har felles, uten å påstå at det vi er uenige om ikke er viktig. · Ingen i studentlaget skal angripe et annet kirkesamfunn. · Ingen skal bruke studentlaget til å verve noen fra et kirkesamfunn til et annet. · l studentlaget skal den enkelte kunne være glad i og respektere sin åndelige bakgrunn og sine forkynnere. · Studentlagssamlingene skal ikke ha ensidig stil og sangvalg slik at noen føler seg utenfor. · l studentlaget skal jeg slippe å forklare og advare når jeg tar noen med meg på møte

Enhet er en kunst. Lykke til med kunsten!

7

Hvorfor drive lag på skolen/ studiestedet?  

Tips til hvorfor man bør ha lag på skolen eller studiestedet

Advertisement