Page 1

magazine ’12


Voorwoord

WELKOM Hoewel Laga de afgelopen jaren enorm is gegroeid en de mogelijkheden van Laga op een groot aantal gebieden verbeterd zijn, is gebleken dat dit niet direct resulteert in succes. Laga bleef afgelopen jaar steken in haar groei en moest op roeigebied een stapje terug doen. Daarnaast zijn er buiten het roeien om veel stappen gezet. Het hoogtepunt van het 135ste jaar van de godin was de goedkeuring van het ‘Toproeien Delft’ plan door het College van Bestuur van de TU Delft. Hiermee werd de intentie uitgesproken om, samen met Laga en ProteusEretes, topsport naast hard studeren mogelijk te maken, te stimuleren en actief te ondersteunen. Dit jaar zal Laga gebruik gaan maken van de extra faciliteiten die hierdoor beschikbaar worden. Door de komst van drie Laga-profcoaches en twee profcoaches van het ‘Rowing Talent Centre’ ZuidHolland ontstaat de noodzaak dit in goede banen te leiden. Hiervoor is een nieuwe coachstructuur opgezet, die dit beoogt mogelijk te maken. De uitdaging is om deze faciliteiten goed te gebruiken en om te zetten in resultaten op het water. Door de grote groei die de afgelopen jaren gemaakt is, zijn de huidige faciliteiten ontoereikend geworden. Om beter te kunnen presteren, zal de kwaliteit hiervan omhoog moeten. Het traject

2

dat vorig jaar is ingezet door een architect aan te stellen en deze te laten begeleiden door een vaste stuurgroep zal worden voortgezet. Dit jaar zullen de verbouwingsplannen worden uitgewerkt om extra loodsruimte en een aparte ergometerruimte te realiseren. Laga zal dit jaar haar meerjarenbeleid voor de komende jaren schrijven. Om meer continuïteit te bieden in het bereiken van haar doelen, heeft Laga vijf jaar geleden een meerjarenplan geschreven. Aan de hand van dit plan zijn verschillende projecten aangepakt richting het doel om een top 5 roeivereniging te worden. Dit jaar worden de afgelopen vijf jaren geëvalueerd en wordt een nieuwe visie gevormd waar Laga ten tijde van de volgende Olympische Spelen moet staan. Dit wordt gebruikt om een strategie te bedenken zodat dit kan worden bewerkstelligd. De afgelopen jaren is gebleken dat Laga binnen relatief korte tijd enorme stappen kan maken. Ook de komende jaren zal het van belang zijn om te blijven innoveren, om de volgende stap te maken naar de top van het Nederlandse roeien. J. van Dam President der D.S.R.V. “Laga”


Inhoudsopgave

04

WESTRIJDSEIZOEN 08 Ambitie Lichte Vier 09 Minerva 2011

INHOUD

10

COACHING

12

TOPROEIEN DELFT

14

TALENT CENTER

16

LONDON 2012

18

MEERJARENPLAN

22

TALENT CENTER

LAGA EVENTS 22 Jeugdroeikamp 23 Ringvaart regatta

24

LAGA BUSINESS CLUB

28

VERBOUWING

31

AGENDA

VERBOUWING

3


Wedstrijdseizoen

WEDSTRIJD SEIZOEN 2011

Laga heeft het afgelopen jaar een seizoen beleefd met wisselende resultaten. Het begint duidelijk te worden dat de strenge selecties van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan sterke middengroepen. Een goed voorbeeld hiervan was de succesvolle lichte vier-zonder die het KNRB development klassement wist te winnen. De derde plek van de Oude Vier op de Varsity was een mooi hoogtepunt dat werd afgewisseld door het verlies van de felbegeerde Gouden Blikken op het Lustrum van de Godin. Aan het begin van het collegejaar wist Laga wederom haar populariteit onder de Delftse studenten populatie te bevestigen. Maar liefst 332 studenten wisten tijdens de ontvangstweek van de TU Delft een aanmeldingsformulier in te vullen aan de Nieuwelaan. Daarmee was er maar één studentenvereniging in Delft populairder. Met een groep van ruim 260 eerstejaars die hun eerste roeihalen op de Schie mochten uitproberen, leverde dit wederom een rijke voedingsbodem voor de selecties van onze eerstejaars achten. Dit seizoen is voor het eerst gekozen om de personen met het meest fysieke talent te selecteren, waar het voorheen voornamelijk jeugdroeiers waren die de selecties met ‘makkelijk’ roeien wisten te overleven. De verantwoordelijke coaches wisten uiteindelijk een eerstejaars damesacht, lichte heren acht en een zware eerstejaars acht en vier samen

4

te stellen. Het resultaat was al snel te merken op het NK indoor roeien (ONEK), waar de eerstejaars zware mannen het nationale record wisten te verbreken, helaas werden ze ondanks hun prestatie verwezen naar een tweede plaats. Ook de eerstejaars lichte heren en de dames wisten een top 5 prestatie neer te zetten.

“Een jaar waarin er wederom een Oude Acht op ons eigen roeiwater kon schitteren” Het afgelopen jaar was tevens een Lustrumjaar. Een jaar waarin er wederom een Oude Acht op ons eigen roeiwater kon schitteren en voor de eer van de Godin kon strijden. Een van de voorbereidingen van onze Oud Acht was de welbekende Head of the River

Charles (HOCR) in Boston. Een wedstrijd over 3 mijl, waar Oude Vier roeier O.F.J Siegelaar in 2009 nog tweede werd achter de Amerikaanse nationale acht. Hier voeren de ouderejaars Lagaaiers voor een publiek van ruim 300.000 toeschouwers tegen topploegen van de beste universiteiten van Amerika zoals Harvard en MIT. Oude Vier roeier D.J. Heskes wist met roeivereniging Minerva twee plaatsen voor onze Oude Acht te eindigen. Dat betekende dat er nog genoeg trainingsuren in het vooruitzicht lagen om sterk uit de winter te komen en zo een goede prestatie op de Laga Lustrumwedstrijden te behalen. Lange baanwedstrijden Na een straffe winter waar zelfs een ijsbreker weinig goeds kon uithalen, werden de kilometers voornamelijk gemaakt op de ergometer. Een enkeling mocht het koude Nederland verruilen


Wedstrijdseizoen

voor een welhaast subtropisch Sevilla, waar voor menig ploeg een goede basis kon worden gemaakt voor het seizoen dat weldra ging beginnen. De velen uren op de ergometer betaalden zich voor enkele ploegen al uit op de Kurk. Op deze thuiswedstrijd wisten drie Laga ploegen de Godin door winst tevreden te stellen. De eerstejaars dames en zware heren acht lieten echter zien dat ze hun vermogen nog niet kwijt konden op het water. Het begin van het roeiseizoen wordt voornamelijk gekenmerkt door lange wedstrijden en de Amstel is hierbij hét strijdtoneel bij uitstek. Het welkbekende bochtenparcours weet menig stuurpik slapeloze nachten te bezorgen. De Heineken Roei Vierkamp liep echter uit op een teleurstelling voor veel Lagaaiers. Hoewel er veel trainingsuren gemaakt waren, werd het niet veel beter dan een 2e en 3e plaats voor respectievelijk de middengroep dames en lichte heren acht. Het lange baanseizoen werd beeindigd met de Head of the River Amstel. In deze klassieker strijden de verenigingen voor het felbegeerde ‘Blauwe Wimpel’, de prijs voor de snelste verenigingsploeg. Ook bij deze wedstrijd moest de Oude Acht, net als in Boston, haar meerdere erkennen in

het sterkere Skadi. Niet enkel het ‘Blauwe Wimpel’ ging aan Laga voorbij, ook de overige ploegen wisten niet te overtuigen. Varsity Na de Head of the River Amstel worden in Nederland de lange achtervolgingswedstrijden ingeruild voor twee kilometer wedstrijden zij-aanzij. In een gat van een aantal weken bereiden de ploegen zich voor op het snelheidswerk dat hier aan te pas komt. Voor heel wedstrijdroeiend Laga houdt dit in dat zij zich het weekend vooraf aan de Varsity voorbereiden tijdens een trainingskamp in het buitenland. Om de ploegen van de duurzamere lange baanhaal naar een felle korte baanhaal te krijgen, zijn de Lagaaiers naar Belgie afgereisd om de puntjes op de i te zetten voor de Varsity. De Varsity is een wedstrijd waar alle verenigingen van de Koninklijke Nederlandse Studenten Roeibond (KNSRB) naar uit kijken. Het AmsterdamRijnkanaal te Houten is elk jaar het decor van de eerste 2 kilometer wedstrijd van het kortebaan seizoen. Hier moest de Jonghe Acht - dit jaar won de lichte eerstejaars acht deze titel - de prestatie van afgelopen jaar evenaren. Winst op de Varsity was het doel. De lichte heren waren het voorseizoen niet denderend doorgekomen, dus het zou een zware

taak zijn. Echter, de jongens hadden de explosieve halen goed te pakken en wisten concurent Nereus voor te blijven. In een spannende race, waar tot de laatste meters de boegballetjes zij-aan-zij lagen, wisten de jonge Lagaaiers aan de positieve zijde van de nummer twee te eindigen. De Jonghe Acht wint de Varsity! Aan het eind van de dag was de Oude Vier aan de beurt. Na een goede voorwedstrijd wisten ze zich te plaatsen voor de A-finale. Hier moest de ploeg het afleggen tegen ploegen van formaat. De grote favorieten waren Nereus en Gyas, beide met zeer ervaren roeiers aan boord. Onze Oude Vier moest hun meerdere erkennen in beiden boten, maar wist met de derde plek de beste prestatie in jaren te halen. Een derde plek betekent echter nog geen kroegjool, daarvoor is er nog een lange weg te gaan.

“De Jonghe Acht wint op de Varsity!” In hetzelfde weekend als de Varsity zijn er ook een aantal ploegen naar de Genste Spring Regatta vertrokken, om daar te strijden tegen een internationaal gezelschap. Twee ploegen behaalden winst, zo werd het Senioren-B vierzonder veld er gewonnen door enkele talentvolle

5


Wedstrijdseizoen roeiers uit de zware middengroep. Mej. M. Kraaijkamp startte in combinatie met twee Finse dames die nog in Peking garant stonden voor eremetaal. Zij wisten het dames Senioren-A dubbelvier veld naar hun hand te zetten. Korte baanseizoen (1) De Varsity luidt het begin in van het korte baanseizoen. Elke twee weken vinden er wedstrijden plaats door heel Nederland. De eerste krachtmeting was ‘de Hollandia’, de eerste wedstrijd op de Amsterdamse Bosbaan waar dat weekend ook de Nederlandse Kampioenschappen voor kleine nummers plaatsvonden. Dit weekend werden er twee overwinningen voor Laga behaald. Het viel op dat de Jonghe Acht de smaak te pakken had en ook dit weekend met winst wist te bezegelen. De roeiers hebben in het lichte eerstejaars achten veld laten zien dat zij de sterkste zijn over twee kilometer. Ook de heren T. Fredrikse en J.G. van Oostveen wisten winst te behalen in de Overgangs twee-zonder. Twee weken na de Hollandia zijn alle roeiers en coaches afgereisd naar de roeibaan in Tilburg. De ZRB bleek minder succesvol dan verwacht. De lichte middengroep vierzonder voer een goede wedstrijd in het ‘Lichte Development Klassement’ van de KNRB en trok blik in deze wedstrijd. Daarnaast heeft Oude Vier roeier D.J. Heskes erg goed gevaren in de Twee-zonder met een roeier van onze collega vereniging uit Delft. Hij gaf daarmee het goede voorbeeld door in

6

het competitieve Senioren-A twee-zonder veld de winst te behalen. De Jonghe Acht had helaas te kampen met een aantal blessures, daardoor kon de ploeg de snelheid die ze hadden niet terug vinden. De grote voorsprong waarmee de ploeg op de Hollandia gewonnen had was veranderd in een achterstand en ze kwamen als 3e over de finish. Laga Lustrumwedstrijden

“Onder luid gejoel van honderden supporters vertrokken beiden achten na het welkbekende kanonschot” De week van 15 mei stond in het teken van het 27ste Lustrum. Na maanden lang intensief de Laga Lustrumwedstrijden onder de aandacht te hebben gebracht, was de opkomst - ondanks de drukke nationale roei agenda - raisonnabel. Maar aan het eind van het wedstrijdweekend was het vooral de Bordeaux rode club die de meeste turfjes mocht zetten. Laga was slechts een kleine winst toebedeeld. Zondag, aan het einde van de dag, waren het de Oude Achten van Laga en Nereus die de boord-aan-boord races tot de finale hadden overleefd. De achten werden opgelijnd voor de race over de beruchte 3000 Delftsche meters. Onder luid gejoel van honderden supporters vertrokken de twee achten na het welbekende kanonschot. Al snel

bleek dat Laga aan het kortste eind ging trekken. Laga verloor haar eigen Lustrum Wedstrijden en wederom gingen de Gouden Blikken - voor de derde maal op rij - naar enkele bewoners van onze hoofdstad. De Nereus acht in kwestie bewees van niveau te zijn door later dat seizoen de finale van de Temple Cup op Henley Royal Regatta te roeien. Korte baanseizoen (2) Een week na de Lustrumwedstrijden stond alweer de volgende wedstrijd op het programma. Op de Bosbaan werd de Westelijke Regatta georganiseerd waar Laga zeker niet onverdienstelijk presteerde. Vijf blikken werden er gewonnen door de achtereenvolgens de O2-, LSA2-, DB4+, O4- en SA8+. De eerstejaars dames wisten in een viermet te laten zien dat het vermogen van de ONEK nog steeds aanwezig was en bereikten de Nieuwelingen status. Aan het eind van het weekend was Laga ook een SA-roeier rijker: J.G. van Oostveen heeft zijn laatste blik voor deze mijlpaal tijdens deze wedstrijd getrokken. Tijdens de ARB begon Laga op stoom te komen. Wederom wisten verschillende ploegen winst te behalen. De meest opvallende prestaties waren de dames twee-zonder en de zware heren viermet. Ook tijdens de Koninklijke Holland Beker, een halve maand later, gaven een select aantal ploegen acte-de-présence. D.J. Heskes liet al snel zien dat hij heer en meester is van de mannen viermet, het hoofdnummer van de Varsity, door dit


Wedstrijdseizoen

veld te winnen. Hiermee wist hij een kwalificatie voor een plek op de WK onder 23 jaar mogelijk te maken. O.F.J. Siegelaar wist de slagpositie van de Holland Acht - het vlaggenschip van het Nederlandse zware mannen roeien te bemannen. Hiermee wist hij de winst in het M8+ veld te behalen. Onze nieuwste toproeier M. Klem wist ook in een KNRB combinatie te winnen. In het M4- veld wisten zij ten koste van de Canadezen en Mexicanen de winst te behalen.

“De lichte vierzonder wist het ‘development klassement’ van de KNRB te winnen!” Slotwedstrijden Waar slechts een enkeling nog vooruitzicht heeft op een internationaal toernooi, eindigde het seizoen voor de meeste roeiers met de NSRF Slotwedstrijden. Dit laatste wedstrijdweekend werd voor een groot aantal roeiers met winst afgesloten. Een van de meest opmerkelijke overwinningen was de lichte middengroep Vierzonder. Zij wisten het ‘Development’ klassement van de KNRB te winnen. Meer over deze ploeg op de volgende pagina. Wereldbeker Een week na de NSRF slotwedstrijden mochten onze toproeiers de Rotsee Regatta trotseren in Luzern. De heren vier-zonder die onlangs geformeerd

was, voer met M. Klem aan boord al snel verbluffende tijden. Met tijden als 5:55 bevestigde de relatief jonge ploeg over veel potentie de beschikking te hebben. O.F.J. Siegelaar liet echter de mooiste prestatie van het toernooi zien. In zijn eerste internationale toernooi sinds de vierde plaats op de WK in Nieuw-Zeeland liet hij zien dat er veel arbeid verricht was in de winter. De Holland Acht won in een spannende race zilver op de wereldbeker in Luzern! In een zinderende eindsprint stoomde de Holland Acht voorbij menig concurrent. Duitsland bleek echter net een maatje te groot, met een tweede plaats als eindresultaat. WK onder 23 jaar De WK voor roeiers onder de 23 jaar is bedoeld als laatste opstapje voor getalenteerde roeiers naar internationale senioren klasse. Het toernooi vondt dit jaar plaats in Amsterdam en werd mede georganiseerd door oud-bestuurslid C.A. de Vries. Laga roeier D.J. Heskes wist eerder dit jaar een uitzending naar dit WK te verdienen in de Mannen Viermet-Stuurman. Samen met roeiers van drie andere verenigingen mocht hij zich gaan vergelijken met de wereldtop, deze bleken echter nog een maatje te groot. De ervaring die D.J. Heskes echter heeft opgedaan in dit bootnummer, zal ongetwijfeld van pas komen in April 2012 op het Amsterdam-Rijnkanaal. Wereldkampioenschappen De Wereldkampioenschappen Roeien in augustus werden in Bled georganiseerd. Zowel M. Klem als O.F.J. Siegelaar

namen deel aan dit toernooi en beiden wisten de A-finales te behalen. Van ere-metaal was er echter geen sprake, wel wisten beide heren hier Olympische tickets voor London 2012 binnen te halen.

“Hiermee werden de Olympische tickets voor London 2012 binnengehaald door beide Laga roeiers” Met zilver op de wereldbekerwedstrijd in Luzern tegenover een zesde plaats op de WK roeien in Bled, kunnen we concluderen dat er nog geen zekerheden zijn voor het felbegeerde ere-metaal in London. Maar dat de heren kunnen knokken, dat hebben ze inmiddels wel al laten zien. Wees komende zomer dus voorbereid op een waar spektakel.

CIJFERS

Het seizoen 2010/2011 in cijfers: Wedstrijdroeiers - 69 Zwaar 26 - Licht 21 - Dames 22 Coaches - 35 Stuurlieden - 9

Aantal blikken (totaal) - 54 Aantal blikken (eerstejaars) - 9 Aantal KNRB uitzendingen - 6 Varsity uitslag Oude Vier - 3e plaats

7


Lichte Vier met ambitie

AMBITIE WU23

De Middengroep Licht in het 135e jaar van de Godin bestond uit de heren T.F. Kreule, T.P.J. Kamphuis, N.E. Meurs en W. Van Loenen. Afgelopen jaar hebben zij het lichte Developmentklassement aangeveegd en de winst binnen weten te slepen. Zij lichten toe hoe zij dit hebben behaald en weiden uit over hun ambitie om op het komende Wereldkampioenschap onder 23 te starten. De eerste jaren die de heren op Laga hebben doorgebracht waren substantieel anders dan hoe het er nu aan toe gaat. Wanneer Kamphuis terugkijkt op zijn eerste twee jaren durft hij zelfs te stellen dat hij, vergeleken met nu, amper aan het trainen was. Roeien was meer een soort bezigheidstherapie. Afgelopen jaar zijn de heren op een andere manier gaan trainen. Ze trainen meer, wisselen kracht-, ergometer- en roeitrainingen beter af en doen meer tijdens een training, zeker geen bezigheidstherapie. Ook werken de heren veel duidelijker naar een doel toe. De profcoach, JanWillem van der Wal, stelde welke doelen op korte en lange termijn behaald konden worden. Hierdoor hebben de roeiers een doel voor ogen gekregen, waar ze helemaal voor kunnen gaan en motivatie uit kunnen halen. “Er zijn doelen die we kunnen behalen en dat gaat gewoon gebeuren, hoe hard we ook moeten trainen.” Sinds deze doelen werden gesteld, begon er iets te leven binnen de ploeg. Het doel van het afgelopen jaar was het lichte Developmentklassement winnen. “Dat is voor jullie een eitje”, zei Van der Wal. De heren waren er zelf nog niet zo van overtuigd, zij vonden dat veld toch

8

best hard varen. Desalniettemin gingen ze aan de slag. Er werd een schema opgesteld waar precies in stond hoe vaak ze per week gingen trainen en vooral hoe hard. Ze schrokken in eerste instantie van de intensiteit, maar het gaf wel het vertrouwen dat ze de beste gingen worden.

“Vooral banktrekken en lekker sterk worden, dan komen we er wel”

Het zelfvertrouwen speelde een grote rol in deze ploeg. Meurs wist het eenvoudig te beschrijven: “Zodra we aan de start lagen dachten we: we gaan het gewoon intens leuk hebben. En we hebben het nog veel leuker als we vooraan het veld liggen en de rest er keihard af varen.” Er was geen spanning om te moeten presteren, want het was voor de ploeg allang duidelijk: Ze gingen presteren. Met roeien zoek je je eigen grens op en deze ligt volgens Meurs vrij laag. Echter, de grens waarbij je aan je ploeggenoten moet toegeven dat je niet meer kan, is niemand nog tegengekomen. Ze doen het voor elkaar en in plaats van op elkaar te zeuren, vullen ze elkaar aan. Een goed voorbeeld was de Martini, een wedstrijd bekend om golven met schuimkoppen

en wind waar je bijna niet tegen op kan varen. De Lichte Pikken zagen rondom hen alleen maar ploegen klagen en op elkaar vitten. “Wij besloten dat we er vooral lol in moesten hebben. We lagen daar gewoon te lachen aan de start en toen het licht aan ging werd het serieus.” Dat de heren als verenigingsploeg een startplek ambiëren op het Wereldkampioenschap onder 23 mag gezien worden als een enorme uitdaging. Het is tegenwoordig vrij uitzonderlijk als een verenigingsploeg start op een kampioenschap van dergelijk formaat. De roeiers zien hier juist hun kracht in. Ze vertrouwen op elkaar en zetten er allen hun schouders onder. Toch zijn de roeiers er nog lang niet. Kamphuis: “Vorig jaar ergometerden we als meisjes en nu ergometeren we als sterke meisjes. Daar moet zeker nog een stap in gezet worden.” De weg naar het WU-23 is al uitgestippeld, maar de heren zijn nog lang niet op de golden standard voor ergometertijden. Ze hebben al een jaar samen geroeid, voelen elkaar aan en de techniek is ook acceptabel, alleen de fysieke kracht mist. “Nu is het vooral banktrekken en lekker sterk worden, dan komen we er wel.”


Roeivereniging Minerva

MINERVA 2011

In 2003 werd Roeivereniging Minerva door een aantal oudgedienden van Laga en Njord, waaronder Lid van Verdienste Sander van der Marck, nieuw leven ingeblazen. Het doel was om de doorstroom van jongere talentvolle roeiers te vergroten, door haalbare uitdagingen te creëren. Om dit voor elkaar te krijgen worden sindsdien jaarlijks één of meerdere achten naar Boston gestuurd met jonge roeiers van de zeven verenigingen van de Koninklijke Nederlandse Studenten Roeibond. Inmiddels weet de hele roeiwereld van dit project en kijken alle niet-KNSRB verenigingen met lede ogen toe dat zij het niet voor elkaar krijgen om zich zo te verenigen en jonge roeiers een uitdagend avontuur te bieden. Na 2 jaar te hebben getraind op voornamelijk de Bosbaan en roeiwater in eigen stad, is het voor deze roeiers een fantastische ervaring om eens te trainen bij bevriende verenigingen en daarna uiteraard naar het grootste roeispektakel ter wereld af te reizen met ruim 2000 deelnemende ploegen. Deze Minerva ploegen nemen deel aan de Head of the River Charles. Ook vanuit Laga doen er elk jaar roeiers mee, waarbij tot dit jaar steeds 1 of 2 heren. Na een paar jaar slechts 1 boot uitgezonden te hebben vanuit Minerva, zijn er dit jaar weer 2 vertegenwoordigende boten. We zien dat Laga op het gebied van damesroeien grote sprongen maakt, want er werden dit jaar zelfs 2 dames, Marja Haagsma en Yvonne Janse, geselecteerd! Daarnaast zat eerstejaars roeier Thijs Lengkeek op slag in de mannenacht, gesteund door

onder andere Lagaaier Siebe Cieraad. Elk jaar blijkt weer dat de roeiers die deelnemen aan dit project een enorme boost aan enthousiasme krijgen. Zoals de huidige roeikalender is ingedeeld, wordt er door veel roeiers een sleur waargenomen.

“Naar Boston met RV Minerva, een mooie springplank naar een varsity overwinning!” Juist het verbreden van de kijk op het roeien, met nieuwe mensen roeien en gecoacht worden door andere mensen met een andere aanpak, maakt dat deze roeiers een nieuwe start maken. Het is daarom niet gek dat een aanzienlijk deel van de roeiers zich direct na afloop ten doel stelt om opnieuw een internationaal toernooi mee te pakken. Dit houdt in nogmaals geselecteerd te worden, maar dan wellicht door de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Dit is ook de basis van een mooie

roeicarrière. In je eerste jaar is het je doel om het veld der eerstejaarsachten te winnen, in je tweede jaar is het doel om voor Minerva geselecteerd te worden. Daarna gaat men voor de FISU (studenten) Wereldkampioenschappen, Wereldkampioenschappen onder 23 jaar, gewone Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen en uiteindelijk uiteraard een overwinning op de Varsity. Tot slot is het goed om te weten dat dit project elk jaar mogelijk wordt gemaakt door een bescheiden bijdrage van de verenigingen en vaak oud-leden verenigingen. Uiteraard dank daarvoor. Er zijn echter ook veel (oud-)leden die door lid te zijn bij RV Minerva bijdragen aan dit waanzinnige project. Kortom, wie dit leest en het mooi vindt, schroom niet de Secretaris van Laga te benaderen om te vragen hoe dit werkt. Kijk op www.rvminerva.nl voor meer informatie!

9


Coaching

COACHING

Laga heeft zich als doel gesteld om mee te doen aan de top van roeiend Nederland. Dit is alleen al vanuit historisch perspectief een plaats waar de godin thuishoort. De koers die we hebben uitgezet gaat echter niet altijd over even rustig water. De stijgende lijn in prestaties werd het afgelopen jaar niet goed doorgezet, zodoende zijn er enkele fundamentele keuzes gemaakt die onze ambitie verder onderstrepen en onze strakke koers voorwaarts mogelijk maken. De afgelopen jaren hebben de prestaties van Laga in de lift gezeten. Die groei in prestaties is mede te danken aan de groeiende instroom van nieuwe leden. Getuige de prestaties van eerstejaars achten op de ONEK, zien we dat we door deze schaalgrootte de beschikking krijgen over een enorm fysiek potentieel. De spieren groeien echter harder dan de hersens. We zijn in veel gevallen nog niet in staat om het aanwezige fysieke talent een roei-opleiding van niveau te bieden. Door de prestaties van het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden dat we (nog) niet constant op niveau kunnen blijven presteren. We kunnen onze strakke koers niet blijven varen als we zo nu en dan onze zeilen vergeten bij te stellen.

nog enorm achter. Er is nauwelijks sprake van continuïteit binnen onze wedstrijdsectie als de jaarlijks wisselende Wedstrijdcommissaris welhaast vanaf een onbeschreven blad mag beginnen. Daarnaast is de mate waarin het resultaat afhankelijk is van een jaarlijks wisselende en bovendien relatief onervaren persoon erg groot.

dit jaar gekozen voor een structuur waarin sectiehoofden de Wedstrijdcommissaris ondersteunen en elk een deel van de wedstrijdsectie van Laga op zich nemen. Zij worden vervolgens elk ondersteund door een profcoach. Op deze manier willen we enerzijds de aansturing van het roeien op Laga verbeteren en anderzijds het tekort aan coachkennis aanvullen.

“Op de plek waar het uiteindelijk om draait - het roeien - blijven we nog enorm achter”

Sectiehoofden Naar aanleiding van het bovenstaande zijn het afgelopen jaar drie sectiehoofden benoemd voor de secties ‘zware heren’, ‘lichte heren’ en ‘dames’. Deze sectiehoofden ondersteunen de Wedstrijdcommissaris van Laga in de aansturing van de wedstrijdsectie. Denk daarbij aan een groep van roeiers en coaches die inmiddels al meer dan honderd man telt. Deze taak begint voor een jaarlijks wisselende en relatief onervaren wedstrijdcommissaris erg groot te worden. De sectiehoofden zijn

Zodoende is er het afgelopen jaar ook kritisch gekeken naar de manier waarop wij het roeien georganiseerd hebben. Aan Op dit moment heeft Laga weliswaar veel de hand van voorbeelden van de manier continuïteit opgebouwd op organisatorisch waarop de huidige topverenigingen vlak. Op het gebied waar het uiteindelijk werken - denk aan bijvoorbeeld Nereus om draait - het roeien - blijven we is gekozen voor een nieuwe opzet. Er is

10


Coaching verantwoordelijk voor het begeleiden van de coachkaders die zich in deze secties bevinden en zij zorgen ervoor dat een rode draad ontstaat door de ontwikkeling van de roeiers. De secties zijn onderverdeeld in coachkaders voor eerstejaars, middengroepen en ouderejaars. Omdat de sectiehoofden worden aangesteld voor meerdere jaren, wordt o.a. ook het grote gat dat in de zomerperiode ontstaat, door wisseling van het bestuur, beter overbrugd. De sectiehoofden die deze rollen zullen vervullen zijn: • Evelien Griffioen (zware heren) • Marrit Hoogwater (lichte heren) • Nils Brenkman (dames) Profcoaches Waar de wedstrijdsectie in aansturing wordt ondersteund door de sectiehoofden, wordt het tekort aan coachkennis grotendeels opgevangen door samenwerking met drie profcoaches. Deze professionele krachten begeleiden onze coaches en roeiers en werken als katalysator in de ontwikkeling van beiden.

“Deze professionele krachten begeleiden onze coaches en roeiers en werken als katalysator in de ontwikkeling van beiden ” Doordat studenten steeds sneller moeten studeren, zullen we moeten realiseren dat we al snel een bepaald plafond wat betreft coachkennis zullen bereiken. Door meer te investeren in profcoaches kunnen we die beperking voor de ontwikkeling van roei-talent weghalen. Daarnaast kunnen we het plafond dat onze eigen coaches al snel zullen bereiken, zo ver mogelijk proberen te verhogen. In eerste instantie zijn de profcoaches werkzaam om de sectiehoofden te ondersteunen met hun kennis en kunde. Daarnaast voorzien zij de besturen van relevante informatie over andere vereniging gerelateerde thema’s. Voor de zware heren sectie zal Peter Kolsters Laga ondersteunen. Hij heeft op Nereus al veel goede coachresultaten laten zien. Voor de lichte heren zal Jan-Willem van der Wal de taak op zich nemen. Hij heeft komend jaar een zeer

talentvolle groep roeiers onder zich. Marloes van der Weiden zal de dames onder haar hoede nemen. Zij heeft zich in het verleden o.a. al bij Orca bewezen. Tijdens de WK roeien in Bled was zij tevens vanuit de KNRB de coach voor de Dames Vierzonder. De profcoaches hebben allen een indrukwekkende staat van dienst en zijn bovenal enorm gemotiveerd om Laga weer een flinke stap verder te brengen. Naast deze profcoaches is er voor de talentvolle roeiers nog de extra begeleiding vanuit het Regionaal Talenten Centrum. Dit initiatief is complementair aan de constructie met de sectiehoofden. Het doel van beide initiatieven is er voor te zorgen dat het roeitalent nog sneller zijn weg naar de top van het Nederlandse roeien zal vinden. Overigens proberen we coaches uit eigen kweek die de ambitie uitspreken om door te groeien in hun discipline, graag te stimuleren en te ondersteunen. Een groot voorbeeld hierin is Muriel Houdé. Zij is als oud lid nog intensief aan het coachen en volgt nu de hoogste roeicursus van de KNRB, RC4. Komend jaar Laga is een nieuwe weg in geslagen met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van de roeiers en richt zich op een meer continue aflevering van talenten voor internationale toernooien. Het bovenstaande schetst een hele reeks veranderingen die hun functioneren nog moeten bewijzen. Daarom is het ook enorm van belang dat deze uitdagingen scherp in het oog worden gehouden. Voor het huidige bestuur houdt dit in dat dit jaar in het teken zal staan van uitproberen, evalueren en zo nodig bijstellen van de plannen.

“Laga is een nieuwe weg ingeslagen met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van roeiers ” De Wedstrijdcommissaris heeft daarmee een zware taak voorhanden. De sectiehoofden/profcoach constructie is geïnspireerd door de manier waarop Nereus en Orca - verenigingen die er om bekend staan een constante factor te zijn in het Nederlandse toproeien - het roeien op hun vereniging georganiseerd hebben. Aan de hand hiervan hebben we een startpunt kunnen definiëren. We zullen

deze opzet echter aan de hand van de ervaringen die we dit jaar opdoen en met behulp van de kennis die de profcoaches in zullen brengen, steeds verder kunnen verfijnen.

Muriel Houdé Hoofdcoach Middengroep Dames Muriel Houdé is de eerste coach van Laga die voor het eerst sinds lange tijd weer de hoogste coachcursus van de KNRB volgt - RC4. Zij is al bijna 10 jaar actief aan het coachen op Laga. In deze column omschrijft zij wat aan de grondslag ligt van haar passie voor het coachen. Een tijd geleden kreeg ik de vraag of ik een stuk over mezelf wilde schrijven in het LAGA-magazine. De eerste vraag die mij wel vaker gesteld wordt is, waarom coachen leuk is. Die vraag heb ik mezelf nog wel eens gesteld, maar het precieze antwoord kan ik je niet geven. Er zijn verschillende zaken die het leuk maken, daarom denk ik dat ik het al zo lang doe. Het eerste is dat ik zelf de sport leuk vond om te doen, zelf ben ik gestart in een vier-met en helaas geëindigd met een rugblessure doordat ik veel te veel tegelijk wilde doen. Daarnaast gaat het om het proces naar het doel toe, wedstrijden winnen. Dit proces, vind ik leuk om te begeleiden, het is een spelletje. Roeiers een spiegel voor houden waar ze nu mee bezig zijn, hoe ze het aanpakken en zorgen dat ze halen wat ze in zich hebben. Eigenlijk het beste uit mensen krijgen, en misschien wel meer. Het is niet één ding, het is het geheel. Vorig jaar ben ik gestopt met coachen en dat beviel goed, dan merk je pas hoeveel tijd en energie het kost. Nu had ik weer tijd om zelf te sporten, ik heb de Maratona del Dolomiti gefietst (zeer aan te raden voor fanatieke fietsers). Toen ik gevraagd werd om de laatste 2 maanden in te vallen als coach bij de middengroep dames, heb ik toch ja gezegd. Daarom ben ik nu weer aan het coachen en daarnaast RC-4 (opleiding van de KNRB) aan het volgen. Dit om zelf meer te leren, en vooral ook ander coaches te leren kennen die, net als ik, verknocht zijn aan het spelletje coachen.

11


Toproeien Delft

TOPROEIEN DELFT

Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor Laga in 2011 is de steun van de universiteit voor het ‘Toproeien Delft’ project. Na een gedegen gezamenlijke voorbereiding hebben de torenhoge ambities van de twee Delftse roeiverenigingen en die van onze onderwijsinstelling elkaar gevonden. Deze samenwerking heeft zich weten te manifesteren tot een uiteenzetting van de benodigdheden om met Delft mee te doen aan de top van het Nederlandse roeien. Tijdens de opmars van Laga in de afgelopen jaren zijn meerdere initiatieven opgezet die onze ambitie om weer in de nationale top mee te doen, moeten helpen realiseren. Waar de twee Delftse studenten roeiverenigingen elkaar vijf jaar geleden het licht niet in de ogen gunden, is het ‘Toproeien Delft’ initiatief inmiddels het product van een vruchtbare samenwerking tussen beiden gebleken. Beide verenigingen koesteren grootse ambities op gebied van topsport en zijn geen onbekenden in de roeiwereld. De verenigingen zijn echter niet toonaangevend in het Nederlandse roeien Hoewel met de aanwezige middelen - met tussenpozen spraakmakende resultaten worden behaald, staat dit in schril contrast met de prestaties van de Amsterdamse verenigingen. In de lente van 2009 zijn Laga en Proteus de dialoog met de TU Delft aangegaan om het roeien in Delft tot een significant hoger niveau te brengen. Vanaf de herfst in 2009 is op verzoek van het College van Bestuur (Paul Rullman) gewerkt aan het plan ‘Toproeien Delft’. De TU Delft werd daarmee een van de belangrijkste

12

en meest betrokken partners in de ontwikkeling van de Delftse roeisport. De volgende stap was het maken van een inventarisatie van de benodigdheden om Delft naar de top van het Nederlandse roeien te brengen.

gezamenlijke doel: een significante stap voorwaarts voor het roeien in Delft. Zowel de betrokken personen vanuit de verenigingen alsook de betrokken werknemers van de TU Delft, hebben buitengewoon veel werk verzet.

“De TU Delft werd daarmee een van de belangrijkste en meest betrokken partners in de ontwikkeling van de Delftse roeisport”

Analyse van de werkgroep De werkgroep heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de succesfactoren in het Nederlandse roeien. Ook is gekeken naar de ondersteuning die de verenigingen krijgen van hun universiteiten. Zoals we allen weten wordt het wedstrijdroeien in Nederland vrijwel volledig gedomineerd door studenten. Dit geldt ook voor de internationale roeisport. Ook is duidelijk dat het zwaartepunt van de roeisport zich al een lange tijd in Amsterdam bevindt. Enkele succesfactoren: • Er is een roeibaan aanwezig. • De roeibond is daar gevestigd. • Er is een grote studentenpopulatie. • Er is veel kwalitatief goede coaching beschikbaar

Er werd een werkgroep gevormd en beide verenigingen leverden leden voor dit gezelschap aan. Vanuit Laga namen Bart Struwe (Voorzitter Oud Laga), Wouter Dirks (coach van de winnende Oude Vier ‘90) en de zittende President van Laga deel aan dit project. De betrokken oud-leden hebben zich enorm ingezet en een compleet rapport weten te produceren. Hoewel de ‘nieuwe’ samenwerking met onze buurvereniging in de beginfase nog enige keren tot flinke turbulentie leidde, werd al snel in goede sfeer samengewerkt aan ons

In de analyse zijn de thema’s financiën, accommodaties, vloot, begeleiding vaarwater, studie en bestuurlijke ondersteuning in beschouwing genomen.


Toproeien Delft Op deze punten is een vergelijking gemaakt met de situatie in Amsterdam. Hieruit kwam onder meer naar voren dat de begeleiding van roeiers in Delft veelal steunt op de inzet van jonge en relatief onervaren coaches. Het ontbreekt aan een duidelijke constante technische lijn, vooral omdat we in Delft weinig oudleden hebben die na hun afstuderen in de buurt van Delft blijven wonen en zich kunnen inzetten voor hun roeivereniging. Ingenieurs vertrekken eerder naar Qatar, Schotland of de Verenigde Staten dan naar Pijnacker, Nootdorp of Den Haag.

enkel moeten presteren in hun sport, ook in studie verwachten wij excellentie. Studeren is combineren. In het voorstel is zodoende ook ondersteuning voor onze sporters op studiegebied opgenomen.

“Onze (top)roeiers zullen niet enkel moeten presteren in hun sport, ook in hun studie verwachten wij excellentie”

De beiden Delftse roeiverenigingen volgen dit voorbeeld door te streven naar het hoogst haalbare en spreken zodoende de ambitie uit om het zwaartepunt van de Nederlandse roeisport te verschuiven naar onze regio. Ook de regio Rotterdam zal hier bij worden betrokken.

Het resultaat hiervan is dat we onvoldoende coaches hebben van niveau. Er is in het voorstel aan de TU bewust voor gekozen om de kwaliteit van de coaching in Delft significant te verbeteren door meer prof coaches in te zetten. Ook komt in het voorstel het onderwerp ‘studie’ ruim onder de aandacht. Onze (top)roeiers zullen niet

Raymond Brown is hoofd Sport & Cultuur van de TU Delft. In het proces van de totstandkoming van het ‘Toproeien Delft’ project is hij zowel aanjager als ambassadeur geweest. Hoe wordt het ‘Toproeien Delft’ project binnen de TU Delft ontvangen? De afgelopen jaren hebben er enorme veranderingen plaatsgevonden op de universiteit ten aanzien van de belevingswaarde van sport. Waar topsport vijf jaar geleden welhaast een ondergeschoven kindje was, wordt dit thema inmiddels breed gedragen binnen de universiteit. Ik begin zelfs mails te ontvangen van docenten die graag meer willen weten over ‘onze’ topsporters. Het ‘Toproeien Delft’ project is in die zin ook een manifestatie van de prestatiecultuur die we graag met de universiteit willen uitstralen. De prestaties van onze roeiers geven een concrete invulling aan die cultuur en maken dat onze studenten, werknemers en alumni met een gevoel

Ambitie wordt uitgesproken De TU Delft spreekt de ambitie uit om in de ‘Times Higher Ranking’ voor ‘Engineering & Information Technology’ te stijgen van de 15e naar de 8ste plek. Dit wil zij bereiken door te streven naar excellentie in wetenschappelijk onderzoek en uitstekend onderwijs.

Voorstel Toproeien in Delft De ondersteuning vanuit de TU Delft zorgt er onder meer voor dat het Rowing Talent Center (RTC) nu gestalte wordt gegeven. Afgelopen jaar zijn zodoende twee profcoaches van niveau, beiden met Olympische ervaring, aangenomen.

Ook heeft Laga zelf binnen de vereniging nu meer prof coaches (in deeltjid) aangesteld.

“We kunnen duidelijk stellen dat nu zelfs onze stoutste dromen werkelijkheid kunnen worden” De TU Delft draagt daarnaast enorm bij in het op niveau brengen van onze faciliteiten door onze verbouwing financieel te ondersteunen. Naast de Gemeente Rotterdam scharen nu ook de universiteit van Leiden en de universiteit van Rotterdam zich achter dit initiatief. Daarmee wordt de regionale samenwerking een van de voorlopers van de fusieplannen van de drie universiteiten. We kunnen duidelijk stellen dat nu zelfs onze stoutste dromen werkelijkheid kunnen worden, we zullen in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 hopelijk getuige mogen zijn van de resultaten van dit enorme project.

van trots kunnen kijken naar hun universiteit. Deze prestaties versterken ook hun band met de universiteit. Hoe werd de samenwerking vanuit het Sportcentrum ervaren? Het is aanstekelijk om samen te werken met enthousiaste en gedreven vrijwilligers die de verenigingen een warm hart toedragen. Die passie sloeg al snel over op het team van het sportcentrum van de TU Delft. Mijn medewerkers en ik hebben heel veel energie in dit project gestopt en flink wat overuren gedraaid. Er zijn veel avonden gevuld met interessante discussies en er is veel tijd doorgebracht achter de tekstverwerker om de bevindingen goed te verwoorden. In het begin bevonden wij ons in een situatie waarin iedereen de gezamenlijke ambitie onderstreepte, maar nauwelijks zicht had op het eindstadium. Inmiddels beginnen de zaken aardig concreet te worden met een profcoach van kaliber als John Parker. Het project zit echter nog steeds in de beginfase en

er liggen nog veel mogelijkheden in het vooruitzicht. Een dergelijke manier van samenwerken, waarin de belangen van een enorm aantal partijen bij elkaar komen (de verenigingen en universiteiten uit Delft, Rotterdam, Leiden en de roeibond) is alleen niet altijd eenvoudig in goede banen te leiden. Voor de meeste betrokkenen is zo’n proces geheel nieuw. We moeten vooral kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Ik sta er versteld van hoe snel de verenigingen hier in kunnen schakelen! Er is een fantastische match ontstaan die volgens mij een goede basis vormt voor het Delftse roeien. We zullen in 2016 zien hoeveel Delftenaren hun weg gevonden hebben naar ‘Rio de Janeiro’!

13


Rowing Talent Center

TALENT CENTER

In de zomer van 2010 werden in heel Nederland Regionale Talentencentra voor de roeisport opgestart. De regio Delft-Rotterdam werd ook aangewezen als een van die regio’s. Deze talentencentra zijn vanuit de KNRB georganiseerd als onderdeel van een NOC*NSF richtlijn om de ontwikkeling van roeitalent verder te verbeteren. In plaats van een centrale aanpak van deze ontwikkeling wordt het talent nu decentraal opgeleid in zijn/haar eigen omgeving. De NOC*NSF sportkoepel heeft voor zichzelf de ambitie gesteld om structureel tot de top tien van de beste topsportlanden te behoren. Een ambitieuze doelstelling die we vanuit Laga natuurlijk maar al te graag willen onderstrepen.

en anderzijds de A-equipe. Aan roeiers worden betere faciliteiten aangeboden in de regio van hun eigen vereniging. Op deze manier krijgen meer mensen de kans om zich te ontwikkelen tot de top van het Nederlandse en internationale roeien.

en werden de betrokken verenigingen op een lijn gebracht. Topcoach Jasper Smink werd de talentencoach en kon deze verbindende rol goed vervullen. Zoals reeds genoemd waren dit niet de enige werkzaamheden die verricht werden in Delft.

“De opzet van de talenten centra is een directe afgeleide van de strategie van NOC*NSF”

Opstart ‘Rowing Talent Center’ In de zomer van 2010 werd Laga zodoende door de KNRB benaderd om met haar Delftse collega een dergelijk talentencentrum op te zetten. De KNRB stelde hierbij o.a. financiële middelen ter beschikking om het voor verenigingen mogelijk te maken een professionele coach aan te stellen om de aanwezige talenten te begeleiden.

“Een jaarlijkse steun vanuit de TU Delft van maar liefst 165.000 euro voor het toproeien in onze regio!”

Dat roeien vanuit deze doelstelling als een van de acht focussporten uit de bus komt, mag inmiddels al niet meer als een verrassing klinken. De opzet van de talentencentra is een directe afgeleide van de strategie van de sportkoepel om de topsportprogramma’s verder te verbeteren. Deze decentrale en intensievere aanpak van de ontwikkeling van het roeitalent is zodoende in 2010 in de vorm van de regionale talenten centra (RTC) door de KNRB in de roeiwereld geïntroduceerd. Concreet wil de KNRB op deze manier een betere aansluiting realiseren tussen de roeiers die van de vereniging komen

14

Al snel schoven onze roeivrienden uit Rotterdam aan. Hoewel zij al een succesvolle stichting hadden met als focus het bevorderen van het toproeien in Rotterdam, gaf dit echter bij de KNRB niet de doorslag om hen tot RTC te benoemen. Deze benoeming kwam pas toen zij zich bij het initiatief in Delft voegden. De samenvoeging van de talenten uit Delft en Rotterdam biedt met de komst van de roeibaan bijzondere perspectieven. In september 2010 zag het talentencentrum het eerste daglicht

Het voorstel ‘Toproeien Delft’, met als insteek o.a. een enorme financiële injectie van de universiteit in het toproeien, werd in hoog tempo voorbereid en stond hoog op de agenda bij de Delftse universiteit. De snelle opstart en de concrete vorm van het RTC werd gezien als een positieve ontwikkeling en werd meegenomen in de inventarisatie van het ‘Toproeien Delft’ project. Uiteindelijk gaf - in het licht van de aankomende fusie van de Universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam - vooral ook de samenwerking met de Rotterdamse roeiverenigingen de doorslag. In de zomer van 2011 werd een jaarlijkse


Rowing Talent Center steun vanuit de TU Delft van maar liefst 165.000 euro voor het toproeien in onze regio een feit. Het hoge ambitie niveau vroeg ook om begeleiding van niveau. Een coach van kaliber was nodig om de ambitie te kunnen onderstrepen. Via Kris Korzeniowsky kwamen we al snel terecht bij John Parker. Een Amerikaanse Olympische topcoach. Parker was zelf als slagroeier van de Amerikaanse Acht al op de Spelen van ‘92 in Barcelona aanwezig, maar heeft ook geen onverdienstelijke coach carrière. Recent heeft hij in Oklahoma een zeer succesvol US Rowing ‘regionaal talentencentrum’ opgezet - ze hebben er in totaal drie -

John Parker is een van de talentcoaches die werkzaam is voor het ‘Rowing Talent Center’ waar Laga aan deel neemt. John was op de Olympische Spelen in Beijing de bondscoach van de lichte mannen voor Amerika, in ‘92 was hij slagman van de Amerikaanse Olympische acht. What is your first impression of Delft and Laga? Delft is a pretty city, but I am mostly impressed by the enthusiasm from everyone for this visit. It makes me feel very welcome. I am surprised about the amount of rowers. It was conveyed to me that this was a little country with little going on, but there are many projects and a lot more activity than I imagined. In terms of the people I have met, it has been a warm welcome and in terms of rowing the enthusiasm has been great so far! You have set up the Oklahoma City National High Performance Center with the aim of finishing off the design and to make it running. What is your aim with the Rowing Talent Center? The aim of the Center itself is to provide more individual rowers the means to reach the Dutch national team. In this process we will also raise the level of the athletes in each of the clubs. At this moment I am still figuring out how to accomplish that; when and where to do what. Now I just want to meet people and observe what is going on. In Oklahoma I was given a blank canvas. It was up to me to see what to do and how to put it together. I feel like the RTC is similar to

waar hij directeur en hoofdcoach was. Op de Spelen van Peking in ‘08 was hij nog de bondscoach van de Amerikaanse lichte heren. Kortom, Parker is een coach met een flinke erelijst. Samen met Ans Rom Colthoff, zal hij gestalte gaan geven aan het Rowing Talent Center ZuidHolland.

“Rchting het ‘Gouden Drieluik’ op de OS in 2016” Het komende jaar zullen zij talenten gaan scouten en ontwikkelen op de verenigingen. Roeiers komen hiervoor vanaf hun tweede jaar in aanmerking. Vanaf het derde jaar zullen de roeiers die als talent zijn geïdentificeerd veel actiever

gecoacht worden. Het doel van het RTC is dan ook om deze individuele roeiers naar de top te begeleiden. Hierbij hoort voor elke roeier een individueel proces met een individuele aanpak. Er zijn enorme mogelijkheden gecreëerd het afgelopen jaar. Op dit moment worden de laatste bouwstenen van het RTC gelegd. De coaches zijn inmiddels van start gegaan en begeleiden de roeiers richting de equipe en uiteindelijk richting de Gouden blikken tijdens het ‘Gouden Drieluik’ op de Spelen in 2016! Volg het Talent Center via: www.rtc-zh.com

that project. All in all, my general aim now is to look around and analyze what needs to be done here. I do feel that there is enthusiasm from the rowers, lots of potential, available resources and financial backing. Thus, many challenges are already checked off, which is different to what I had in Oklahoma. The largest challenge for me now is how I can make it work logistically. But luckily I’m being helped a lot with that, thanks to the TU Delft. What do you see as the biggest differences between Dutch and American rowing? I have always been influenced by Dutch rowing, through Dutch friends and by starting matches here. The largest difference is that in the US, rowing is more about numbers and cranking people through in large groups. While here it is more about efficiency, getting the most out of what you have. That is also how I ran things in Oklahoma, which got good results. However, I think I can bring more to Holland in terms of what athletes in the US have to deal with, which is more about numbers, tough selection and training hard. A big improvement which is to be made in Holland, is finishing out the organization. Many other countries already have a good top to bottom organization. It is however necessary to keep the natural rivalry between the regions and all the clubs.

We noticed a deficiency in coaching knowledge within the association, do you aspire to influence that? I want to work with the coaches as well. I will not be coaching all the individual rowers all the time. At least that is not what I understood of the job. I’m also working with the coaches to help the athletes. Biking along with them during coaching, giving them advice, reinforcing things they’re doing or even putting into question the methods they are applying, will hopefully convey some of my knowledge. Many coaches do the same drills, but for different reasons. I see it all as a collaboration between the coaches. I am sure I can help them within the framework and I will say whatever I need, to help them succeed. Reversely I can probably learn a lot from them. I’m not going to lay down a law or a principle that everyone needs to follow. There is going to be a lot of interaction with the athletes and with the coaches. So instead of pushing forward my ideas, I’m first analyzing the situation here and then reacting on that. That’s how I always operate, in Oklahoma and here.

15


Olympische spelen

LONDON 2012

In november is Siegelaar gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Londen 2012. Voor zijn lidmaatschap bij Laga in 2004, had hij brons gewonnen op de Junioren Wereldkampioenschappen roeien. In zijn tweede jaar won hij de NK Indoorroeien en ging hij naar het WK onder 23. Dit herhaalde hij in zijn 3e jaar, waarna hij in zijn vierde jaar naar de Olympische Spelen in Peking 2008 ging. Hier behaalde zijn ploeg een 4e plek. Sindsdien zijn er nog enkele prestaties behaald waaronder brons op de WK in Poznan en ere-metaal op de World Cup in Luzern. Hieronder beschrijft Siegelaar zijn tijd bij Laga, zijn loopbaan tot aan de Spelen en hoe hij in 2012 het gouden blik weet te bemachtigen. Toen ik lid werd bij Laga waren veel mensen verbaasd. Het ging niet heel denderend met Laga in 2004. Er waren welgeteld vier wedstrijdroeiers in mijn eerste jaar. Toch was ik overtuigd er te gaan roeien, uiteindelijk is het enige dat je nodig hebt om te kunnen roeien een boot en een coach. Er lag vast een skiff en er was een enorme historie aan goede roeiers, dus een coach was er vast ook.

“Uit de mooie verhalen van Oude Lullen kon ik extreem veel inspiratie halen” Ik wist toen al dat ik naar de Spelen wilde. Op Laga leerde ik mensen als Jochem Verberne, Eeke van Nes en Bea Bazuin kennen. Zij hadden hun sporen al verdiend; met hen kon ik praten en een weg uitstippelen om daar te komen. Uit de mooie verhalen van Oude Lullen kon ik extreem veel inspiratie halen, dus heb ik dat zoveel mogelijk gedaan. Van hen kon je horen hoe zij alles deden en hoe gaaf het was om dat te hebben gedaan. De cultuur op Laga, “Goud van Oud”, traditie, historie en de mooie verhalen klinken heel cliché, maar het draagt enorm bij aan het creëren van je dromen en hoe je die kunt behalen.

16

In 2008 hadden Meindert Klem en ik besloten dat we samen naar de Olympische Spelen wilden. De kans was klein, we waren respectievelijk 20 en 21, maar we wilden het echt. Het uiteindelijke doel was de kwalificaties voor de Spelen te halen. Natuurlijk wilden we ook winnen, maar alleen al een kwalificatie was voor ons een enorme stap. Een stap waar wij beiden in geloofden. Om op de Spelen daadwerkelijk te winnen, was niet realistisch voor ons. We werden vierde en dat was waanzinnig goed. Dat representeerde ook hoe ver we waren op dat moment; we waren geen medaillekandidaat. Amerika De vier jaren voor de Spelen in Peking waren geweldig, maar ik wilde ook wel eens wat nieuws. Klem studeerde en roeide toen in Boston; dat bracht me op het idee ook naar Amerika te gaan. Het was weer eens een andere omgeving en een compleet andere aanpak, want die Amerikanen dat zijn gewoon sportfreaks. Ook kon ik aan een goede universiteit studeren. Het was natuurlijk verre van ideaal, de Bond wil natuurlijk dat je hier blijft. Ik kwam pas in Juni terug en dan wanneer alles al geselecteerd is, kom ik er mee aan met dat ik in de 8 wil. Maar je moet

doen wat je leuk vindt. Als het dan reëel is om je doelen en dromen nog te verwezenlijken, dan is dat echt de perfecte keuze geweest. In Amerika heb ik geleerd dat als je echt in jezelf gelooft en je echt iets wilt bereiken, dan kom je er wel. Je zou het kunnen zien als de ‘American Dream’. De coach gaf mij een doel en tijdens de training riep hij alleen maar “of ik wel wilde winnen.” Als je het dan ook maar een klein beetje niet wilt, dan kan je die trainingsarbeid echt niet opbrengen. Het is de intrinsieke motivatie om ergens te komen. Als je iets echt graag wilt, dan kom je er wel. Dat moet je dan maar in je trainingen laten zien. Hij wilde langs de kant fietsen en kunnen zien hoe graag ik wilde winnen.

“Ik ben hier met een reden heengekomen en dat is de Olympische Spelen winnen” Traject bij de KNRB Omdat ik elk jaar pas in juni instroomde (de Nationals zijn meestal begin juni) maakte ik de saaie winter in Nederland niet mee. In het begin had ik het wel moeilijk met mijn terugkomst in Nederland. Hier ben je alleen maar


Olympische spelen baantjes aan het trekken op die saaie 2km genaamd de Bosbaan, terwijl je in Amerika gewoon een mooie omgeving had en een eind kon roeien. In het Nederlandse team zitten grote leeftijdsverschillen. Ik ben een van de jongste, dan zit je op een ander level. Wat het team bindt, is dat je allemaal keihard wil roeien. In Amerika en op Laga zijn je ploeggenoten ook je buddies. Daar doe je alles mee, het zijn gewoon je beste vrienden op dat moment. In het Nederlandse team is dat wat minder, maar je traint wel voor een gemeenschappelijk doel. Ik ben hier met een reden heengekomen en dat is de Olympische Spelen winnen. Daarmee in je achterhoofd herinner je dat je hier niet voor niks zit. Met die reden ben ik niet, zoals altijd, pas in juni in komen stromen.

“Er wordt hier aan zoveel bijzaken gewerkt, terwijl roeien helemaal niet zo ingewikkeld is. Je moet gewoon heel vaak en keihard trainen” Hier in Nederland en ook op Laga wordt heel veel aandacht besteed aan de perfecte randvoorwaarden creëren. Er wordt hier aan zoveel bijzaken gewerkt, terwijl roeien helemaal niet zo ingewikkeld is. Je moet gewoon heel vaak en keihard trainen, het echt willen

en talent hebben voor de techniek. Je moet het gewoon doen, supervaak. Het maakt echt niet uit of je de nieuwste boot hebt, of de beste voedingsadviseur. Het leidt alleen maar af van het belangrijkste en dat is hard roeien. Vroeger dacht ik ook dat je de perfecte randvoorwaarden kon creëren voor een wedstrijd. Dan deed ik mijn koptelefoon op, concentreerde ik me enorm en voer ik een verschrikkelijke wedstrijd. Of ik forceerde die derde boterham toch naar binnen, omdat ik de vorige wedstrijd won toen ik drie boterhammen op had. Daar ben ik nu vanaf gestapt, elke wedstrijd is anders. Met Laga hadden we een wedstrijd in Gent waarvoor ik in een koude legertent op de grond sliep. Daarna voer ik de beste wedstrijd van mijn leven! Het gaat er juist om dat je heel flexibel om moet gaan met de omstandigheden. Bij de Bond wordt ook veel geklaagd en daar wordt ik helemaal gek van. “De trainingsschema’s worden te laat doorgegeven” of “De trainingsafstanden moeten anders...” In Amerika werd een dag van tevoren verteld wanneer je moest roeien. Wanneer je je dan meldde kreeg je te horen hoe je training er uit zag en in welke opstelling je zou varen. Dat accepteerde je en je deed je best. Twee kilometer tests werden ook echt niet aangegeven, ze vielen soms op je dak na een middag trainen. Daardoor wordt je alleen maar flexibeler en je gaat er niet minder van presteren. Randvoorwaarden

zijn allemaal goed bedoeld, maar het klínkt vooral heel professioneel, het is geen noodzaak van hard roeien. Vorderingen naar Londen We zijn nu al 4 maanden naar Londen toe aan het werken en het is waanzinnig. De groep is erg sterk en het zijn allemaal grote mannen. Iedereen is sowieso gekwalificeerd, dat is toch het grote verschil met de vorige Spelen. Wanneer je je nog moet kwalificeren komt er een gezonde druk achter. Daar kunnen we nu geen gebruik van maken, maar nu kunnen we wel echt focussen op het winnen van de Spelen.

“We hebben straks een waanzinnig sterke acht, waarmee we zeker kans maken op die Gouden Blikken” Daarnaast hebben we nu een nieuwe Engelse en Australische coach die er voor zorgen dat we ons helemaal kapot trainen. Aan de lopende band varen we tests en trials. Het is nu begin januari, dus we hebben nog een maand of zeven tot de Spelen; ik hoop dat we het overleven tot dan. Als we dat doen dan hebben we een waanzinnig sterke acht, waarmee we zeker een kans maken op die Gouden Blikken! Volg O.F.J. Siegelaar via: www.holland8.nl

17


Meerjarenplan

MEERJARENPLAN

In 2006 werd het eerste meerjarenplan voor Laga geschreven. Dit plan heeft centraal gestaan in de enorme opleving van Laga in de afgelopen jaren. Laga’s ledental groeide van 250 tot ruim 700 leden in vijf jaar tijd en de prestaties op het water zijn aanzienlijk toegenomen. Echter, nu is het tijd voor een nieuw meerjaren beleid. Er zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden voor Laga. Het nieuwe meerjarenplan zal zich richten op het bereiken van de top van het Nederlandse roeien. Bart Struwe, voorzitter van Vereniging Oud Laga, en Floor de Bruijn, Oud-Presidente van Laga beschrijven de totstandkoming van het huidige meerjarenplan en de ontwikkeling van onze nieuwe koers.

Waarom een Meerjarenplan: Laga stond er in 2006 niet goed voor. Er waren al jaren niet meer dan 20 – 25 wedstrijdroeiers en Laga presteerde als de 14e vereniging van Nederland. In 2001 was een strategie ontwikkeld die tot substantiële groei zou moeten leiden. Naast het wedstrijdroeien zou ook competitieroeien op een gestructureerde manier worden aangeboden en Laga zou mikken op veel meer instroom van buiten het Delftsch Studenten Corps. Het lukte echter niet om deze strategie succesvol te implementeren. Het aantal leden groeide weliswaar van 125 naar 250 maar het aantal wedstrijdroeiers bleef veel te laag. Daarom werd in 2006 hulp gevraagd bij Oud Laga. Toen is allereerst een structuur opgezet met een aantal adviescommissies, waaronder de PAC: de President Advies Commissie. De PAC geeft advies aan de President over de algemene strategie van Laga en bestaat uit twee Oud-Presidenten en een aantal Oud Leden. Het werd al snel duidelijk dat

18

Laga behoefte had aan meer dan alleen advies. Er was hard hulp nodig bij het uitvoeren van een aantal veranderingen. Dit was een vernieuwende manier van handelen. Tot dan toe had Oud Laga zich altijd terughoudend opgesteld en was nooit betrokken geweest bij de dagelijkse gang van zaken op Laga.

“Er was veel behoefte aan houvast en strategie” Floor de Bruijn verwoordt het als volgt: “Binnen Laga was er veel inzet en visie aanwezig over hoe de vereniging weer tot de top van Nederland moest gaan behoren. Als bestuur was het echter lastig om deze visie om te zetten in structurele veranderingen. Er was behoefte aan een houvast en strategie om alle goede plannen uitvoerbaar te maken.” Doorvoeren van grote veranderingen Het Meerjarenplan is grotendeels gebaseerd op de werkervaring van Peter Wijga en Bart Struwe. Samen

met Laga hebben zij gekeken wat de succesvolle verengingen in Nederland gemeen hebben. Deze succesfactoren zijn gecombineerd met de sterke eigenschappen van Laga en zo is een doeltreffende strategie geformuleerd die later is uitgewerkt in een concreet stappenplan. Vanuit hun ervaring bij respectievelijk consultancy- en marketingbedrijven wisten zij dat je complexe veranderingen alleen kunt doorvoeren wanneer je bereid bent om op te schrijven wat je wilt bereiken en hoe je dit gaat doen. Wat is het doel? De strategie? Waarom kies je hier voor? Wie gaat waar over? Wat is het proces? En vooral: wat doen we eerst en wat later? Dit werkte enorm verhelderend voor het Laga bestuur. Zij hadden nu duidelijkheid wat er moest gebeuren in hun bestuursjaar. Het bood ook rust, er was nu immers ook bekend wat er in hun jaar níet gedaan hoefde te worden. “Zo werden er geen zaken bedacht die drie jaar daar voor ook al niet werkten.”


Meerjarenplan Externe analyse Om een duidelijk beeld te krijgen waar Laga op dat moment in de roeiwereld stond, werd onderzoek gedaan bij andere roeiverenigingen. De gemeenschappelijke succesfactoren bij de goed lopende verenigingen bleken: relatief veel leden (400-700), veel wedstrijdroeiers (60-70), veel competitieroeiers (80 – 100), sociale activiteiten naast het roeien, een gezonde financiële structuur, een goede coachstructuur en beduidend betere faciliteiten dan de faciliteiten die Laga had. Maar hoe kon Laga zo sterk groeien? Waarom zouden nieuwe eerstejaars voor Laga kiezen in plaats van Proteus? Proteus was immers al jaren veel succesvoller dan Laga. Aan de hand van een aantal denktanks met leden werd voor Laga een successtrategie vastgesteld. Hoe kunnen we de succesfactoren van andere verenigingen op Laga realiseren en tegelijkertijd de kernwaarden van de cultuur van Laga behouden? Heel Laga werd betrokken bij het opstellen van het plan. Het was al snel duidelijk dat Laga (net als Nereus, Orca, Gyas, Aegir etc.) meer moest bieden dan alleen roeien. Dat was een heel andere insteek dan in de decennia daarvoor was gepropageerd. Naast het roeien moest op Laga ook gegeten kunnen worden en een biertje kunnen worden gedronken. En deze combinatie van sport en gezelligheid moest worden uitgevoerd met de vanouds aanwezige flair, saamhorigheid en gedrevenheid. Zo had Laga meer aantrekkingskracht op nieuwe leden én onderscheidend vermogen van Proteus.

Vervolgens heeft de PAC, toen met Struwe en Wijga als betrokken oud leden, meegeschreven aan het meerjarenplan. Dit maakte het document realistisch en gestructureerd. Het was voor Laga een grote verandering; oud-leden die actief meewerkten aan een groot project. Implementatie De implementatie van het meerjarenplan is heel goed verlopen. Vooral omdat de opvolgende Laga besturen enthousiast waren voor de gekozen strategie en heel hard hebben gewerkt aan de voor hun jaar geformuleerde doelen en projecten. Ook heeft Oud-Laga keer op keer de handen uit de mouwen gestoken als het nodig was.

“Besturen zijn heel gemotiveerd en geïnspireerd om hun jaarplan tot een succes te maken.” Het meerjarenplan is een onderdeel van een aantal instrumenten die worden ingezet om continuïteit in het beleid vast te houden. Al voor de zomer wordt een nieuw Laga bestuur ingewerkt met een strategische sessie. Tevens krijgt een nieuw bestuur van de PAC een jaaropdracht waarin de belangrijkste thema’s voor hun jaar worden benoemd. Vervolgens worden nieuwe besturen tijdens een aantal avonden in september ingewerkt. Tijdens deze sessies, die op een externe locatie plaatsvinden, vormen de nieuwe besturen de basis hun jaarplan. Dit wordt tijdens een beleidsweekend uitgewerkt tot

een hanteerbaar en concreet plan. Hierna wordt het door verscheidene adviescommissies beoordeeld en bijgeschaafd. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de jaarplannen in lijn zijn met het meerjarenplan. De besturen zijn dan heel gemotiveerd en geïnspireerd om hun jaarplan tot een succes te maken. Adviescommissies De organen die de meeste invloed hebben op de lange termijn projecten zijn de adviescommissies: de PAC, de RAC (Roei Advies Commissie) en de TAC (Thesaurier Advies Commissie). Het bestuur en de mensen uit oudbestuur weten wat er op dat moment op Laga speelt en de oud leden bekijken de situatie meer van afstand, bieden continuïteit en brengen hun werkervaring in. Veel van de nieuwe ideeën zijn van de oud-leden gekomen. Vanuit de adviescommissies wordt intensief samengewerkt aan trajecten die meerdere jaren duren zoals het opzetten van het “Toproeien Delft” plan, het opzetten van het “Regionale Talentencentrum”, het onderbrengen van Laga in een aantal stichtingen, het voorbereiden van de verbouwing etc. Tevens wordt er regelmatig advies gegeven over lopende zaken en wordt geholpen om oplossingen te vinden voor kleinere vragen en problemen. Floor: “Al met al is een bijna onvoorstelbaar resultaat behaald; Laga is in 5 jaar tijd helemaal omgebouwd. Het is van een kleine, zelfingenomen vereniging veranderd in een grote, leergierige vereniging die stukken beter presteert”.

19


Meerjarenplan Openheid Het Meerjarenplan is niet angstvallig voor Laga zelf gehouden. Er is bij de voorbereiding veel informatie ingewonnen bij andere verenigingen. Het is normaal om dan ook wat terug te doen. Verschillende verenigingen hebben het meerjarenplan zelfs integraal ontvangen. Deze openheid is wellicht onverwachts voor een van oorsprong erg conservatieve vereniging. Maar alles voor jezelf houden is “old school”, volgens Bart: “Dat stamt uit de tijd dat er nog verenigingsploegen naar internationale wedstrijden gingen. Sinds de jaren ’90 wordt er in combinatie ploegen gevaren. Dat brengt met zich mee dat je concurrenten bent op het water, maar ook collega’s op de kant. Je wilt met z’n

allen het niveau van het Nederlandse roeien omhoog brengen. Je vaart samen in de Holland Acht. Het is dus ook in het belang van Laga dat de ploegen van andere verenigingen hard varen.”

“Al na twee jaar bleek de strategie te werken” Resultaten Floor: “Voor het bestuur heeft het meerjarenplan een duidelijke koers gegeven. Het geeft houvast, structuur en veel duidelijkheid (wat is wel of niet belangrijk in mijn jaar). Ook heeft het erg geholpen met het inwerken van nieuwe besturen. De strategie beoogde ledengroei, betere accommodatie, een

// wedstrijdroeiers ‘11

450

53

‘09

390

40

‘08

31

‘07

28

‘06

Blikken 580

69

‘10

betere financiële structuur en vanuit die positie ook betere prestaties. Al na twee jaar bleek de strategie te werken; Laga groeide, de financiën werden gezond en de sfeer werd beter. Vanaf het vierde jaar zijn de prestaties verbeterd. Bij de start was het meerjarenplan een erg ambitieus plan; er werden zware beloftes gedaan. Deze zijn nu aan het uitkomen”. Bart: ”De instanties en verenigingen waar Laga mee samenwerkt zien ook dat Laga niet een vereniging is waar elk jaar iets anders wordt bedacht. Laga houdt zich aan haar koers en beloftes, het is een vereniging waar je zaken mee kunt doen”. Bart denkt ook dat het hele verhaal van Toproeien Delft, het Rowing Talent Center en John Parker nooit van de grond was gekomen als het College

280 250 210

47

‘76

Eerstejaars Ranking

‘81

‘86

‘91

‘96

‘01

1

‘06 1. Nereus 2. Orca 3. Okeanos

3

4. Gyas

5 7 9

5. Proteus

11

11. Laga

13

13. Njord

15

15. Skadi

17 ‘00

20

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘11


Meerjarenplan van Bestuur van de TU Delft geen vertrouwen had gehad in de continuïteit van Laga. Het meerjarenplan is daar een belangrijk onderdeel van. Toch is het niet alles goud wat er blinkt. In 2006 formuleerde Laga als doel om binnen vijf jaar een top vijf vereniging te worden. In 2010 werd al de vierde plaats behaald, een onverwacht snelle verbetering ten opzichte van de 14e plaats in 2006. Maar afgelopen jaar zijn deze prestaties niet doorgezet. Er zijn dus toch een aantal zaken fout gelopen. Het ligt niet aan het meerjarenplan. Het ligt meer aan het feit dat Laga met hele jonge coaches zit en dat vrijwel niemand op Laga meer weet wat er nodig is om hard te varen. Op dit moment loopt er

op Laga bijna niemand meer rond met een WK-, NK- of een Olympisch blik. Het Laga bestuur durft inmiddels wel roeiers die niet voldoende presteren, uit te selecteren en dat is goed. Maar nu moet er nog een grote verbetering worden gebracht in de coaching. De huidige issues liggen niet bij de inhoud van de strategie maar bij de uitvoering er van”. Een nieuw meerjarenplan De insteek van het nieuwe Meerjarenplan is waarschijnlijk dat Laga een top 3 vereniging wil worden. Wat daarvoor nodig is, wordt vastgesteld in een nieuw plan voor de komende vijf jaar. Er zal weer een uitgebreide externe oriëntatie worden gedaan. Dit keer niet alleen bij de beste verenigingen van

Jaarverdeling leden in 2011 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 <’06

1

Nederland, maar ook bij buitenlandse verenigingen. Ook nu zal er een doel worden gesteld dat een ‘leap of faith’ is, een doel dat ambitieus en inspirerend is. Laga zal streven naar verbeteringen en veranderingen die niet morgen of volgende week gerealiseerd kunnen worden, maar die met een enorme inzet en vertrouwen wel in een paar jaar tijd kunnen worden behaald. Door zo te denken en te werken creëert Laga een zekere vrijheid om op een gedurfde manier over dingen na te denken. Zo komt Laga stap voor stap dichter bij de top van het Nederlandse roeien.

Man/Vrouwverdeling 2011 198

154

64%

117 92

36%

23 6 31

Ouderejaars Ranking 1. Nereus

2. Skoll

3

Om grip te krijgen op de positie van Laga binnen roeiend Nederland en om zicht te houden op de vooruitgang die we boeken, is in 2008 een ranking bedacht.

3. Proteus

4. Gyas

5

5. Skadi

6. Njord

7 8. Laga

9

Aan de hand van de plek die Laga inneemt bij het eerstejaars klassement en aan de hand van de hoeveelheid seats op internationale uitzendingen (Luzern, WU23, FISU WK, WK en Olympische Spelen), wordt gekeken waar Laga als vereniging staat. Het gemiddelde van beiden rankings geeft de overall ranking aan. Laga heeft zich als doel gesteld om structureel in de top 5 te presteren, in 2010 zaten we op de 4e plek, in 2011 zaten we op de 9e plek. De top 5 voor 2011 is hieronder weergegeven: 1. 2. 3. 4. 5. 9.

11 ‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

ASR Nereus AASR Skøll AGSR Gyas AUSR Orca RSVU Okeanos DSRV Laga

‘11

21


OC&C Ringvaart Regatta

RINGVAART

Het is woensdag 11 mei, half 4 ’s ochtends. Twintig vrijwilligers melden zich op het Lustrumterrein van de D.S.R.V. “Laga” bij de ringvaartcommissie, die de slaap nog uit de ogen wrijft. Gezien het tijdstip is het nog fris op het terrein, maar dit zal in schril contrast komen te staan met de brandende zon en hitte die ruim honderdveertig ploegen te wachten staat: de 36e OC&C Ringvaart Regatta kan van start gaan! Ook afgelopen jaar heeft Laga wederom een succesvolle editie van de OC&C Ringvaart Regatta georganiseerd. Veel deelnemers en zelfs de Roeibond lieten weten dat zij uitermate tevreden waren met de organisatie van dit grootse - jaarlijks door Laga georganiseerde - evenement. Terwijl elke boot op Asopos wordt uitgerust met GPS-trackers van MyLaps (zodat de hele wereld de ringvaartroeiers live kan volgen via de website) worden de aankomende deelnemers getrakteerd op een adembenemende zonsopgang, en dit weerbeeld verandert niet. Tijdens de 100 kilometer lange tocht kunnen de ploegen werken aan hun zomerse kleurtje, als ze te veel afgeleid worden kunnen vrijwilligers ze vanuit motorbootjes weer de goede kant op sturen. Om uitdroging te voorkomen is elke stopplek voorzien van voldoende water, ook kunnen deelnemers weer snel op krachten komen met een mueslireep of krentenbol. Tegen het einde van de dag kan iedereen nagenieten van de geweldige prestaties van die dag onder een heldere sterrenhemel, tijdens een waanzinnig Ringvaart feest op het Laga Lustrumterrein. Bij het lezen van bovenstaande zou je bijna denken dat de afgelopen editie van de OC&C Ringvaart Regatta enkel ging over het perfecte weer. Maar de lentezon was slechts een (overigens zeer welkome) bijkomstigheid in een dag vol topprestaties. De Ringvaart gaat over prestige, over de prestatie om in je eentje of met een ploeg 100 kilometer in een roeiboot af te leggen.

22

De Regatta gaat over de beleving van een groots gevecht tegen jezelf en tegen de elementen. Al 36 keer heeft Laga deze beleving met succes weten te organiseren. Een recordaantal deelnemers aan de wedstrijd en een van de grootste roeifeesten van Nederland, met bijna 2000 bezoekers, is daar het bewijs van.

“De Ringvaart gaat over de beleving van een groots gevecht tegen jezelf en de elementen” Elk jaar wordt getracht om de beleving van de OC&C Ringvaart Regatta te verbeteren. Door een professionele instelling kunnen de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. Dit gaat in samenwerking met de betrokken overheidsinstanties, bedrijven en andere betrokkenen. Continu wordt gezocht naar verbeteringen in de organisatie om dit te verwezenlijken, bijvoorbeeld door de inzet van GPS-trackers voor alle deelnemers. Maar hoe goed voorbereid ook, uiteindelijk wordt het slagen bepaald door de inzet van heel Laga. Op de dag zelf, maar ook op de dagen ervoor en erna, zijn meer dan 200 vrijwilligers

bezig om ook deze editie van de OC&C Ringvaart Regatta tot een groot succes te maken. Mede dankzij de hulp van deze vrijwilligers kunnen de deelnemers zich volledig focussen op het neerzetten van een geweldige prestatie. Momenteel is een nieuwe commissie druk bezig met de organisatie van de 37e editie van de OC&C Ringvaart Regatta. Ze staan er echter niet alleen voor en kunnen uiteraard bouwen op de ervaringen van voorgaande ringvaartcommissies. Ze kunnen echter ook rekenen op de steun van hoofdsponsor OC&C Strategy Consultants. OC&C staat volledig achter de organisatie van de Ringvaart Regatta en heeft daarom afgelopen jaar haar naam voor in ieder geval vijf jaar aan het evenement gekoppeld. Door een professionele organisatie en een gecommiteerde hoofdsponsor lijkt de toekomst van de OC&C Ringvaart Regatta gewaarborgd en kunnen we ook de komende jaren genieten van het geweldige evenement. Nu afwachten of het weer ook dit jaar weer mee wil helpen.

Meer informatie is te vinden op: www.occringvaartregatta.nl


Jeugdroeikamp

JRK

Al 29 jaar wordt er in de zomer het Laga jeugdroeikamp georganiseerd voor kinderen. Lagaaiers leren kinderen van 9 tot 17 jaar roeien op hun eigen niveau. Natuurlijk zorgt een week met Laga ook voor veel vertier op de kant. Kinderen kijken elk jaar weer uit naar deze fantastische week rond de vestingmuren van Naarden. Waar het ene kind onder de zielende begeleiding van een eigen instructeur zijn of haar eerste roeihalen leert maken, zijn de andere kinderen al snel behendigheidsproeven in hun eigen bootje aan het repeteren. Wie kijkt er nou niet uit naar een sportieve week vol met spellen, flink dobberen op het water en zelfs een compleet Gala! De kinderen maken in deze week niet alleen hun eerste roeihalen, maar ze maken ook nieuwe vrienden, beleven de mooiste week van het jaar en aan het einde van de week wil niemand meer terug naar huis! Een dag later hebben alle jongens en meiden elkaar opgezocht op Facebook/Hyves en worden al de eerste reünies gepland. Natuurlijk wordt er ook een weekend door Laga georganiseerd om de hele week opnieuw te beleven, dan slaapt iedereen in de raceroeierskamer en kunnen ze de roeivereniging in het echt zien. Afgelopen jaar was het dan ook weer raak in Naarden: Ridder Tommie is gek gedraaid, de krokodil hield zich stil in het riet. één ochtend was het opeens avond en begonnen we met het strijken van de vlag en het avond spel. Kapitein Iglo is langs geweest en er is goed gehandeld in Aston Martins. Ook het Varsityspel mocht niet ontbreken en tijdens het gala klonken de wedstrijdroeiersliederen door de vesting van Naarden. Komende zomer gaan we wederom met een stel goedgemutste Lagaaiers richting Naarden om een stel jongens en meiden een topweek te bezorgen. Dit jaar gaan we voor het eerst drie weken organiseren omdat het de afgelopen jaren steeds

beter ging. Afgelopen zomer zaten beide weken overvol, dus is het tijd voor een extra week. De weken zijn opnieuw verdeeld zodat de leeftijden nog beter aansluiten. Het worden gegarandeerd drie fantastische weken! Naast het jeugdroeikamp organiseert Laga tegenwoordig nog andere jeugdgerelateerde activiteiten. Er worden in het voorjaar scholieren gecoacht door Lagaaiers om te winnen op het Nederlands SchoolRoeiKampioenschap. Daarnaast wordt ook het Nationaal Junioren Trainingskamp door Lagaaiers georganiseerd. Door met Laga het roeien bij de jeugd te stimuleren willen we de roeisport in Nederland groter maken. Ken jij nog jongens en meiden in de leeftijd 9 tot 17? Informeer ze dan over Laga’s Jeugdroeikampen, dan worden ze alvast opgeleid tot een waardig Lagaaier! Week 1 15 juli tot 21 juli 2012 (12 - 14 jaar) Week 2 22 juli tot 28 juli 2012 (9 - 12 jaar) Week 3 29 juli tot 4 augustus 2012 (14 - 17 jaar) Meer informatie en inschrijven op: www.jeugdroeikamp.nl

Een jaar zonder JRK is een verloren jaar. Onze vakantieagenda wordt al jaren rondom week 1 en 2 ingevuld. Er wordt intens naar toegeleefd. Wat maakt dit kamp zo bijzonder? Allereerst de leiding: allen enthousiaste Lagaaiers die het geweldig vinden om een week van hun zomervakantie door te brengen met een groep koters. Daarnaast is er de zorg: Lagaaiers beseffen dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen. Ondanks dat er ogenschijnlijk heel veel mag zijn er duidelijke grenzen en waar nodig wordt er opgevoed. Uiteraard leren ze roeien. Met veel geduld en overgave worden de kinderen begeleid op het water. De verhouding instructeurs op het aantal kinderen is groot, dit in tegenstelling tot commerciële kampen. Wanneer één van de kinderen de eerste halen in de skiff iets te spannend vond, sprong een Laga instructrice met kleren en al in het water om het bootje vast te houden en het kind moed in te spreken. Een week later deed hij behendigheidsproeven waar de meeste roeiers nog van dromen.

Maartje Hooning en Jan Dirk Jansen

23


Laga Business Club

LAGA BUSINESS CLUB

De Laga Business Club slaat een brug tussen technische studenten en het bedrijfsleven. De extra ervaringen die de leden van Laga opdoen in hun Laga-tijd, zorgen ervoor dat allround ingenieurs ontwikkeld worden. Lagaaiers kenmerken zich door de passie die ze hebben voor hun vereniging: samen één gemeenschappelijk doel nastreven. Dit zorgt er voor dat Lagaaiers een sterk doorzettingsvermogen ontwikkelen en goed kunnen samenwerken in teams. Ze onderscheiden zich in mentaliteit en organisatie. Lagaaiers ontwikkelen hun talenten dan ook sterk op gebied van sport, maar ook in het geven van leiding. Voor een bedrijf betekent dit alles dat Lagaaiers sociale teamplayers zijn die direct aan de slag kunnen. De Laga Business Club is de afgelopen jaren fors gegroeid en inmiddels heeft Laga een interessante groep gerenommeerde bedrijven om zich heen weten te verzamelen. Steeds meer toonaangevende, technische spelers zien de meerwaarde in van een Lagaaier voor hun bedrijf. Afgelopen jaar zijn Croon Elektrotechniek, Siemens en sinds kort Boskalis toegetreden, daardoor ontstaat er een steeds breder technisch aanbod voor onze studenten. Negen technische bedrijven zijn momenteel actief Business Club partner van Laga op het gebied van recruitment. Afgelopen jaar werd de Laga Business Club gekenmerkt door veel positieve ontwikkelingen. Dit gaat hand in hand met de algehele professionalisering van Laga: verbeterde prestaties, een sterke organisatie en een enorme ledengroei. Het eerste recruitment evenement van het jaar was een groot succes en er staan nog diverse inhousedagen in de planning. Het contact met alle partners is dit jaar voortgezet door een groep

24

ervaren commissieleden, aangevuld met een nieuwe garde. Daardoor kunnen relaties beter onderhouden worden. In plaats van steeds opnieuw op te bouwen, ligt er nu een stevige basis voor een steeds betere samenwerking.

“Afgelopen jaar werd de Laga Business Club gekenmerkt door veel positieve ontwikkelingen” Deze verdere professionalisering is ook terug te zien in de uitbreiding van de activiteiten. Sinds het Laga Lustrum hebben diverse bedrijven gebruik gemaakt van de nieuwe optie: bedrijfsroeien. Gecoacht, gestuurd en aangemoedigd door Lagaaiers kunnen bedrijfsteams nu ook samenwerken in de boot en landelijk de strijd aan gaan met andere bedrijven en organisaties. De culturen van Laga en het desbetreffende bedrijf komen meestal ook wat dichter bij elkaar, doordat vaak op de borrel erna op

informele wijze nog even gezellig wordt nagepraat. Naast het bedrijfsroeien wordt ook vaker samengewerkt op gebied van kennisuitwisseling. Verderop is te lezen hoe er diverse trainingen georganiseerd zijn voor leden en bestuur in samenwerking met business partners. Daarnaast werkt Laga, samen met Kernvraag, nu ook hard aan een roeiclinic voor bedrijven waarbij de focus ligt op ‘afspreken en aanspreken’. Met deze clinic wordt een combinatie gerealiseerd van teambuilding en een effectiviteitstraining. Laga heeft op dit moment nog geen nieuwe hoofdsponsor. Het vertrek van Huntsman in 2010 na een langdurige samenwerking van bijna 20 jaar is niet zomaar te vervangen. De zoektocht gaat echter wel verder, waarbij gezocht wordt naar een partner waarmee intensief kan worden samengewerkt. Laga heeft als doel om een samenwerking voor beide partijen altijd volledig tot zijn recht te laten


Laga Business Club komen en enkel passieve exposure past niet in dit plaatje. Trots zijn op elkaar, dat is belangrijk. Laga Recruitment Programma Traject De Laga Business Club is voor bedrijven met name interessant op gebied van recruitment van studenten. Technische studenten zijn voor veel organisaties een waardevolle toevoeging aan het werknemersbestand en bedrijven willen graag met hen in contact komen. Aan de andere kant wil Laga haar studenten graag de kans bieden om in contact te komen met grote technische spelers; om te oriënteren of om stages of afstudeerplaatsen te regelen. Het Recruitment Programma van 20112012 telt verschillende recruitment events. Dit zijn geen losstaande evenementen, maar bouwen steeds op elkaar door. De eerste stap in dit traject is een algemene kennismaking met bedrijven. Dit is niet alleen relevant voor master studenten, maar juist ook voor studenten in de bachelor-fase. Via het Walking Dinner Event afgelopen oktober konden studenten uit alle universitaire jaarlagen en van alle studies kennismaken met de Laga Business Club. Het evenement had vooral als doel om bedrijven en Lagaaiers breed te laten oriënteren. Na dit evenement was één op de zes leden

van Laga bekend met de ins & outs van de Business Club partners. De tweede stap draait om de verdiepingsslag. Tijdens de Laga Business Tour, die gedurende de maanden januari tot en met juli van 2012 plaats zal vinden, zullen groepen studenten bij de bedrijven uit de Laga Business Club langs gaan. Hier krijgen ze bijvoorbeeld een rondleiding op locatie. Middels praktijkcases kunnen ze ervaren wat de werkzaamheden zijn bij het bedrijf en/of worden er interessante sprekers voorgeschoteld. De studenten die een bedrijf bij het Walking Dinner Event interessant vonden, kunnen nu zelf ervaren of het bedrijf bij hen past. De derde stap volgt wanneer er een echte klik is tussen student en bedrijf. Het betreft een 1-op-1 gesprek waarbij de laatste knoop voor bijvoorbeeld een stage of afsudeerplek wordt doorgehakt. Dit kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een middag roeien. Walking Dinner Event 2011 Het Walking Dinner Event van het afgelopen jaar was een erg groot succes. Het evenement werd pas voor de tweede keer georganiseerd, maar overtrof wederom alle verwachtingen. Met acht deelnemende bedrijven en ruim 80 studenten werd het zowel een gezellige als informatieve avond. De bedrijven hadden allemaal fantastische

stands opgebouwd, verspreid over diverse ruimtes van Laga’s monumentale verenigingspand. De studenten gingen in groepen langs een vooraf vastgestelde route van zes bedrijven en kregen na afloop de mogelijkheid om nog een zevende bedrijf naar keuze te bezoeken. Tijdens de ronden gaven de bedrijven presentaties over hun bezigheden, de mogelijkheden die technische studenten bij het bedrijf hebben, werden er filmpjes en modellen getoond en konden studenten al hun vragen kwijt. Het was ontzettend positief om te zien dat studenten zelfs tijdens de afsluitende borrel nog eens terug gingen naar de recruiters van bedrijven om verdere vragen te stellen. Een aantal studenten hebben uit deze dag dan ook een potentiële stage of afstudeerplek gehaald. Verder heeft iedereen goede inspiratie op kunnen doen voor wat betreft de geplande inhousedagen in 2012. Studieondersteuning Afgelopen jaar zijn er veel veranderingen doorgevoerd op het gebied van hoger onderwijs en staan er nog meer wijzigingen op de planning. De overheid voerde al eerder de harde knip in, waardoor studenten verplicht zijn eerst hun bachelor af te ronden alvorens ze aan het masterprogramma kunnen beginnen. Ook kent Delft een bindend studie advies van 30 studie-punten die

25


Laga Business Club nu wordt opgehoogd naar 45 punten. Daarnaast moet een langstudeerboete van €3.000 per jaar worden betaald bij een vertraging van meer dan een jaar per programma (BSc en MSc). De afschaffing van de studiefinanciering voor de master, het inkorten van het aantal jaren OV-reisrecht en beperking van de aanvullende beurs gaan mogelijk hier bovenop ook nog eens van kracht in juni 2012. Al met al laten deze maatregelingen voor Lagaaiers minder ruimte over om af en toe wat extra uren te stoppen in hard roeien. Om te zorgen dat Lagaaiers presteren op alle vlakken is dit jaar de hulp ingeroepen van de consultancy wereld.

Booz&Company – Timemanagement cursus Op 15 september heeft Booz&Company een cursus timemanagement gegeven aan alle eerstejaars. In een volle collegezaal met ruim 200 nieuwe eerstejaars Lagaaiers werd nogmaals benadrukt dat studie naast het roeien niet achterop mag raken. Enkel benadrukken is natuurlijk niet de oplossing, vandaar dat in samenwerking met deze consultants een toegespitste workshop werd gehouden. Met behulp van het bekende ‘pinetree-model’ werd de aanwezige groep uitgelegd hoe alle dingen die spelen in het leven van een eerstejaars student gerangschikt kunnen worden. Door overzicht te creëren kan steeds goed

beoordeeld worden welke activiteit wel en welke niet bijdraagt aan de doelstellingen voor dat jaar. De meeste eerstejaars hadden zich de eerste weken van het jaar al volledig laten leiden door hun omgeving en kwamen tot de conclusie dat het overzicht nu al totaal verloren was. Gelukkig is er nu een manier aangereikt om alles weer snel op orde te brengen en toe te werken naar de juiste doelen.

“In een volle collegezaal met ruim 200 nieuwe eerstejaars Lagaaiers” McKinsey & Company – Workshop ‘Geen Excuses’ In oktober vond er een tweede workshop plaats, dit maal in samenwerking met ‘McKinsey & Company’ en ProteusEretes. De workshop ‘Geen Excuses’ was gericht op wedstrijdroeiers die de lastige taak hebben om topsport en studie te combineren. Olympische roeier Dirk Lippits gaf bij deze workshop inzicht in de manier waarop hij met zijn ploeg het traject naar de Olympische Spelen in Sydney heeft beleefd. Zijn ploeg heeft naar deze wedstrijd toegewerkt, door ieder mogelijk excuus al ruim voor de Olympische

“De ploeg had geen reden meer om niet goed te presteren.” Spelen te tackelen. Het achterliggende idee was dat deze ploeg, door excuses onder ogen te komen en aan te pakken, geen reden meer had om niet goed te presteren. Dit principe kan natuurlijk ook worden toegepast bij iedere wedstrijdroeier die naar een zeker doel in het roeien toeleeft en daarnaast nog vele andere verplichtingen heeft. Na een introductie van deze denkwijze moesten de aanwezige roeiers alle excuses opsommen die hen in de weg stonden om optimaal te presteren. Roeiers met hetzelfde soort excuses werden gekoppeld. In deze groepen werd daarna besproken hoe ieders excuus het beste kon worden omgezet in actie. Kernvraag Daan Buijs is initiatiefnemer van Kernvraag en is gespecialiseerd in

26


Laga Business Club luisteren, dialoogvaardigheid en het omzetten van woorden in daden. In 2012 zullen Laga en Kernvraag hun krachten bundelen door middel van een speciale teambuildingclinic voor bedrijven. Het samenwerken staat centraal bij deze middag die enerzijds bestaat uit een door Laga georganiseerde roei-introductie en anderzijds uit de workshop ‘Afspreken en aanspreken’ van Daan Buijs. Beide onderdelen focussen op het bevorderen van een goede samenwerking en cultuur waarbij afspraken worden nagekomen. Daarnaast heeft Daan Buijs de afgelopen maanden met het bestuur van Laga getraind in vergaderen en feedback geven. Door middel van trainingen leerde het bestuur om doelgerichter en bewuster te vergaderen, om zo in de helft van de tijd meer te bereiken. Dhr. Buijs zegt hierover het volgende: Vergaderen, hoe doe je dat eigenlijk? De eerste dag van de training begon met het

bewust worden van het onderliggende proces onder een vergadering, het oordeelsvormingsproces. Hoe ontstaan oordelen en hoe kom je met elkaar tot werkzame besluiten? Een veelgemaakte fout is het uitgangspunt dat meningen vast staan en dat je alleen kan kijken wie de sterkste argumenten heeft. Bij deze antwoordgerichte manier van denken ontstaat meestal een oppervlakkige, maar heftige discussie waarbij iedereen in zijn eigen straatje blijft denken. Door op de juiste manier vragen te stellen ontdek je dat er achter een mening een heel oordeel vormingsproces schuil gaat. Dat levert veel inzichten en verdieping op. Tijdens de trainingen heeft het bestuur ervaren dat een centrale vraag het oordeelsvormingsproces van de hele groep veel krachtiger kan sturen dan een doel. Hierdoor lijkt het in eerste instantie dat je gaat vertragen. Echter,

doordat je wel grondig bezig bent, win je in efficiëntie en voorkom je eindeloze discussies en uiteindelijk heel veel tijd. Meer informatie is te vinden op: businessclub.laga.nl

Samenwerking met Laga? Denkt u dat uw eigen bedrijf of het bedrijf waar u werkzaam bent, een goede partner zou zijn voor Laga? Wij bieden een scala aan mogelijkheden aan: • Recruitment Events • Inhousedagen • CV-databank • Bedrijfsroeien • Workshop en lezingen Neem contact op via lbc@laga.nl om in een gesprek de mogelijkheden van een samenwerking te bespreken.

Laga Business Club

27


Verbouwing

VERBOUWING

Al geruime tijd wordt er reikhalzend naar de verbouwing uitgekeken. Laga barst uit haar voegen en heeft behoefte aan een moderne accommodatie die zowel de traditie als de ambitie van de vereniging eer aandoet, en waarmee Laga weer langdurig vooruit kan. Het voorlopig ontwerp is inmiddels gereed, goedgekeurd door de ALV en wordt in dit artikel gepresenteerd. Voorgeschiedenis Om het bestuur te ontlasten en continuïteit te creëren is een jaar geleden de stuurgroep voor de verbouwing aan de slag gegaan. Er was al een hoop voorwerk gedaan, maar nu moesten er duidelijke keuzes gemaakt worden om spijkers met koppen te slaan. Ook de meer stabiele situatie van de vereniging zorgde ervoor dat die keuzes nu ook goed gemaakt konden worden. Als eerste is de werkgroep voor het programma van eisen (PvE) aan de slag gegaan om in workshops duidelijk te krijgen waar de vereniging behoefte aan heeft. Dit PvE is als uitgangspunt genomen voor de architectuurworkshops, waarin bouwkundestudenten onder leiding van architect Frans Vandehoek een weekend lang hebben gestoeid met verschillende ontwerpconcepten. Inmiddels was er zo veel informatie verzameld dat er een concrete opdracht voor een voorlopig ontwerp kon worden geformuleerd. Kavel De kleine afmetingen, ongebruikelijke geometrie, bestemmingsplannen, nooduitgangen en kabels onder het terrein vormen de randvoorwaarden voor

28

een complex optimalisatieprobleem. Op de punt van het driehoekige terrein kan er een stuk grond in bruikleen gekregen worden van de gemeente, maar dit mag niet bebouwd worden door de ligging van de kabels. Deze ruimte is echter wel hard nodig voor het manoeuvreren van boten.

keuken, vergaderkamers, bestuurskamer, bar en opslagruimtes. Het nieuwe gebouw weerspiegelt de ambitie van de vereniging met op de begane grond extra loodsruimte, en daarboven de kleedkamers en een professionele ergometerruimte met uitzicht op de Schie.

“De beperkte vierkante meters, de topsportfocus van Laga en het unieke botenhuis hebben ertoe geleid dat hier een losstaand, modern nieuw gebouw zal worden gerealiseerd”

Keuzes In het voorlopig ontwerp zijn een aantal duidelijke keuzes verwerkt. Door het beperkte grondoppervlak van het terrein, de aanwezigheid van belangrijke leidingen onder het terrein en de behoefte aan extra loodsruimte is er slechts plaats voor een werkplaats op de oude plek. Hier past alle benodigde apparatuur in en een gedeelde acht, maar er is minder ruimte dan in de huidige werkplaats. Doordat er dankzij de nieuwe bootmaterialen aanzienlijk minder onderhoud is, wordt dit als een aanvaardbaar compromis gezien. Het scheiden van de gebouwen en hun functies is tweeledig; het creëert een veel logischer indeling van de ruimtes en biedt de mogelijkheid om de trainingsfaciliteiten optimaal te laten voldoen aan de wensen van een moderne topsportvereniging. . Door de loopbrug en het verbeteren van de woningtrap wordt ook voldaan aan de eisen met betrekking tot nooduitgangen.

Traditie en Ambitie De puzzel met de vierkante meters, de topsportfocus van de vereniging en het unieke botenhuis hebben ertoe geleid dat er een losstaand, modern nieuw gebouw op het terrein wordt gerealiseerd. Het oude monument herbergt naast de grote botenloods de sociale functies van de vereniging. De flink grotere raceroeikamer vormt het kloppende hart, met daaromheen de professionele


Verbouwing Opslag Commissiekamer Bar

Keuken

Opslag meubels Raceroeikamer

Toiletten

Bestuur overleg Archief

Commissiekamer

Bestuurskamer

Werkhoek

Ergometerruimte Dameskleedkamer

Installaties & wasdroger

Herenkleedkamer

Vergelijking oppervlakten huidige en nieuwe situatie:

bestuurswerkplek

werkplaats loodsruimte

huidige situatie

trainingsruimte

nieuwe situatie

raceroeiers kamer

commissie ruimte

keuken

dames dames kleedkamer douche

heren kleedkamer

heren douche

29


Verbouwing Eventuele geluidsoverlast voor de buurt wordt beperkt door een buffer van vergaderkamers tussen de raceroeikamer en de voorgevel. Uitstraling en Ontwerp Het hernieuwde elan van de vereniging komt volledig tot uitdrukking in het ontwerp van de nieuwbouw en het roemruchte verleden wordt vertegenwoordigd door het prachtige, in volle glorie herstelde, oude botenhuis. De entree bevindt zich tussen de twee gebouwen.Een loopbrug verbindt oud met nieuw. Door de opening tussen de twee gebouwen is er vanaf de Nieuwelaan zicht op het Laga terrein. Verder wordt er op de begane grond van de nieuwbouw glas toegepast zodat een deel van de botenvloot zichtbaar wordt vanaf de straat, dit laat zien dat het bij Laga om roeien draait en maakt tegelijk het straatbeeld een stuk levendiger. Qua vorm sluiten de gebouwen op elkaar aan, door de overhang aan de straatkant en de rechte hoek naast de ingang, maar de materialisering is overduidelijk van deze tijd. Materialisering en Duurzaamheid In de volgende ontwerpfase, het definitief ontwerp, wordt alle input meegenomen en kunnen er keuzes gemaakt worden op het gebied van materialisering en duurzaamheid in de ruimste zin van het woord. Het gebouw krijgt heel wat te verduren en moet nog flink wat jaren mee, dus zullen het ontwerp

30

en de daarbij behorende materialen zorgvuldig moeten worden uitgekozen. Daarnaast zullen ook energiebesparende maatregelen genomen worden, als dit binnen alle redelijkheid te realiseren is. De mogelijkheden hiervoor zijn in de nieuwbouw wat uitgebreider; te denken valt aan een ‘groen’ dak, het terugwinnen van de warmte uit douchewater en uitstekende isolatie. Regenwateropvang en zonne-energie zijn wat minder realistisch maar zeker niet uitgesloten.

Vergelijking met andere roeiverenigingen: Loodsruimte

800

“Het hernieuwde elan van de vereniging komt volledig tot uitdrukking in het ontwerp van de nieuwbouw“ Vervolg Traditioneel gezien is het vergunningstraject de beperkende factor. In dit geval is dat niet anders, maar met het voorlopig ontwerp is er al een principeaanvraag ingediend. Afhankelijk van de voortgang in het vergunningstraject zal er over minimaal één en maximaal twee jaar begonnen kunnen worden met bouwen. Ondertussen zal het definitief ontwerp vorm krijgen door onder andere de keuze voor materialen en het verwerken van de aanbevelingen. Geduld is een schone zaak en dan krijgt Laga het gebouw dat zij verdient!

500 470 490

353

540 540

Werkplaats

130

50

120 100 130

56 75

Trainingsruimte 0

126 100 110 130

60 80

Raceroeierskamer

168

107 100 124 120

85

57

Laga huidig Laga nieuw Nereus Njord Proteus Orca Skadi

Laga huidig Laga nieuw Nereus Njord Proteus Orca Skadi

Laga huidig Laga nieuw Nereus Njord Proteus Orca Skadi

Laga huidig Laga nieuw Nereus Njord Proteus Orca Skadi


Agenda

AGENDA FEBRUARI 11 - 12 25 - 26

MAART

4 10 - 11 18 24-25

APRIL

8 13 14 - 15 21 21 - 22 28

MEI

5 - 6 9 12 19 - 20 26 - 27

JUNI

1 2 - 3 10 16 16 - 17 23 - 24 27 - 1 jul 29 30 - 1 jul

JULI

15 - 21 22 - 28 29 - 4 aug

AUGUSTUS 14-20 27 - 12 aug

Gyas-Hunze race Kurk

Oud-Ledendag Heiniken roeivierkamp Head of the River Amstel NOOC Openingstoernooi

Varsity Dies Skoll Cup Carpit Noctem NK Roeien SRG

Thetis Sprints ARB Asopos Driekamp Orca Slot Martini Regatta Koninklijke Hollandbeker Henley Royal Regatta Argo Sprint NSRF Slotwedstrijden

Jeugdroeikamp 12 - 14 jaar Jeugdroeikamp 9 - 12 jaar Jeugdroeikamp 14 - 17 jaar

WK roeien Olympische Spelen

SEPTEMBER 7 - 9 15-16

Inschrijvingen open vanaf 1 maart!

ZRB OC&C RIngvaart Regatta Peik Westelijke Regatta Voga Longa

FISU WK Drie Landen Tocht

www.occringvaartregatta.nl

D.S.R.V. “Laga” Nieuwelaan 53 2611 RR Delft 015-212 52 66 bestuur@laga.nl www.laga.nl Tekst Jos van Dam Leslie Nooteboom Roos van Rhijn Mick de Lange Merwijn Ligtenberg Martin Nagelsmit Olivier Siegelaar

Sean Pieters Kristel Thieme Beeldmateriaal Rogier van Steennis Hugo de Wolf Yogesh Bakar Peter Rieff Jasper Bos Ernst de Groot Data Jos van Dam Peter Rieff Tom van Breukelen

Vormgeving Sean Pieters Lidewij van Twillert Eindredactie Sean Pieters Robbert Verheijde Frenkel Tel Lidewij van Twillert Leslie Nooteboom Tweede Druk Deltahage oplage: 400 stuks

Roeifoto’s van Laga ploegen zijn digitaal beschikbaar via www.vansteennis.nl, tevens dank aan www.dewolfimages.com en de TU Delft voor beeldmateriaal.

31


OP

LAGA’S ROEM EN VOORSPOED!

Laga magazine 2012  

Laga magazine 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you